istet ivet ypros Kjell Frode til minne! NORBATT dyreste bart Ibegravelsen i Namsos deltok fem Under innsamlingsaksjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "istet ivet ypros Kjell Frode til minne! NORBATT dyreste bart Ibegravelsen i Namsos deltok fem Under innsamlingsaksjonen"

Transkript

1 60 Blue Beret Minnebok -kontigent XXVI ivet istet ypros o pa NORBATT dyreste bart Under innsamlingsaksjonen for kontingent XXVI ti! FN-soldatenes hjelpefond, hadde noen sjeler tattmal av seg ti!~ta barten til VO.Kain Teigen. Slik skulle det ikke g~. Teiogen, var og er glad i barten sin, og betalte ti! slutt 300 dollar for ~ beholde den. Initiativtakerenderimot, fikk en noget spesiell h~rsveis etter aksjonen. Kontingent 26 reiser desverre ikke hjem tit Norge uten at liv har gau tapt. NaU til I~rdag 6. april ble KjeH Frode Eidseter fra trentroppen innblandet i en trafikkulykke pa Kypros. Fire dager senere ble Eidseter erklrert d~ pa et sykehus i Nikosia. D~sfallet gjorde sterkt inntrykk pamannskapene i kontingent 26. Familien i Namsos mistet en kjrer ~nn, og kameratene i Saqi mistet en st~ig og avholdt kamerat. Eidseter var pa en ukes leave pa Kypros sarnmen med tre kamerater. Han hadde leid seg en tung motorsykkel under oppholdet. Like over midnatt 10rdag 6. april kollidene han med en m0tende bii. Eidseter ble sendt til sykehus med alvorlige hodeskader. Etter noen dager ble det klan at livet ikke sto til Aredde, og Eidseter ble frakoblet respiratoren han hadde ligget i. Kjell Frode Eidseters mor, s0ster og kjrereste var alle tilstede pa Kypros etter ulykken. Feltprest NjAl Klevberg reiste over til ferie0ya, og var sarnmen med en av Eidseters reisekamerater pa sykehuset og de par0rende. Stabskompaniet mintes ved en oppstilling torsdag 11. april sin avd0de kamerat og kollega. PM01gende s0ndag ble det holdt en minnegudstjeneste i kirken i Saqi. Ibegravelsen i Namsos deltok fem soldaterog ettbefal fra NORBA TI. BAde avd0des familie, og vennene fra tiden i Libanon, satte pris padette. Kjell Frode Eidseter. Kjell Frode til minne! Venneri min, Kjell Frode, gikk brattbon i en alder av bare 23 Ar.Det virker sameningsl0st at du skulle forlate denne verden i en tragisk trafikkulykke. Du hadde SAmye ugjon - du sto midt i livets var - men plutselig ble livstraden kuttet. Da jeg fikk meldingen, hapetjeg i det lengste at det ikke var saalvorlig fatt med deg. Jeg bes0kte deg pa sykehuset og hapet at jeg med mitt nrervrer skulle greie Avekke deg fra din dype s0vn, men desverre var skaden for alvorlig. Jeg er SAglad for at jeg fikk tatt farvel med deg f0r hjenet ditt sluttet AsiA. Selv om jeg ikke fikk svar fra deg, er jeg sikker paat du f0lte at jeg var der. Det er sa ufattelig vondt Atenke pa at jeg aldri mer skal fabrev eller telefoner fra deg i Libanon. Om bare et par maneder skulle du komme hjem, og jeg gledet meg til Ase deg igjen, og Aholde rundt deg igjen. Men slik skulle det ikke ga, skjebnen ville det annerledes... Det er vanskelig Afinne meningen i at du Kjell Frode, som var saung, god, omtenksom og snill, ikk:e skulle faleve lenger pa denne jord. Men minnene om deg er bare gode - og de lever videre i mitt hjene. Takk Kjell Frode, vennen min, for den fine tiden vi fikk sarnmen. Jeg glemmer deg aldri. Merete

2 Blue Beret Minnebok - kontigent XXVI 61 Var kjcere jezl rodes bortgang Du dro til Libanon i fredens sak. Nye venner og mange fine opplevelser ble det. Du ble fort en god venn, og alle likte ditt gode vesen. Vi beklager alle at vi ikke fikk lov til Aha deg hos oss lengre.' Du vii bli savnet i lang tid. Dine medsoldater brerer sorgen med din familie og venner i Norge. Takk for all. MAfred hvile over din grav. Kamerater i Libanon Minneord over Kjell Frode Eidseter Det militrere system kan ofte virke upersonlig. Nummer og navn, grad og tropp. Men man er ikke lenge i en militrer avdeling f~r man legger merke til menneskene bak de forskjellige navn. Gjennom daglig tjeneste og fellesskap pafritiden vokser det fram kameratskap, vennskap og samhold. Kjell Frode h~rte med til de reale kamerater. Han hadde ord paseg for Avrere en positiv faktor i milj~l. Han var aktivt med der ting skjedde, og tok sin del av oppgavene som laget hans var sau til Al~se. Han d~e saalt for ung. Meningsl~st, f~ler vi alle. NArjeg skulle fa anledning til Askrive noen minneord om denne fine soldaten i kompaniet vart, vii jeg ogsabe dere huske Kjell Frodes nrermeste familie. Det tar lang tid 1ikomme over tapet av Kjell Frode for hans mor, s~sken og kjrereste. Ja, er det mulig Ahelt komme over slikt? En liten hjelp vii det vrere om dere som stod Kjell Frode nrer her i Libanon, husker hans nrermeste ogsa i fremtiden. For vi vii ikke glemme Kjell Frode Eidseter! Knut Rist Major/kompanisjef Pra minnegudstjenesten for Kjell Prode Eidseter isaqi kirke. (Poto: Lysf/J)

3 62 Blue Beret Minnebok -kontigent XXVI Pll turne i det LrIJyntDagfinn Petter Gundersen i kp. B tar et bilde av Espen Dag Rydland Jerusalem med blant annet Klippemoskeen ibakgrunnen. (Foto: Tom Lysf/J) som har f{ltt med seg to lokale munker.

4 Blue Beret Minnebok - kontigent XXVI 63 hellige land "Her f~dte Jomfru Maria Jesus Kristus". Slik Iyder den latinske innskriften omkring stjernen i F~dselsgrotten i Bethlehem. Og pa NORBA TTs prestetur kan menigmonsen eller I~ytnant Lys~ legge handa ned i stjerna og formelig f~le suget fra dette arhundregamle relig~se samling~ted. Etter et ~yeblikks ettertanke rasersoldatf~lget videre mot nye og storeopplevelser i det hellige land. Og en tur i regi av feltpresten ervirkelig en opplevelse. Med en profesjonellledsager fardu en rundreise i hendelser og steder som var - og kanskje er - en viktig del av ditt verdensbilde.. Jaffa, Jeriko og Jerusalem. Akko, Bethlehem og Caesarea. Nazareth og Masada. Tiberias og Tel Aviv. Historiske steder og interessante byer kryr det av i Israel. Landet som ikke er stort st0rre enn Nord-Tr0ndelag fylke. Her garsportegnene helt tilbake til menneskets eldste kjente bosetninger (Jericho, cirka Arf.Kr.), via begivenhetene omkring Jesu f0dsel, dramtiske liv og d0d (Via Dolorosa, Jerusalem). F0r str0mlinjeformet teknologi f~rer oss moderne mennesker tre hundre meter til vrers pak1ippefestningen Massada ved D0dehavet. Her bygde Herodes siu frapperende vinterpalass. Et sted sautrolig at det bare maoppleves. PAMassada kjempet j0dene sin siste kamp under oppr0ret mot romerne i Ar73 e.kr. Og som vi kanskje husker begikk 960 selvmord for ikke A faile i romersk fangenskap. Etter den luftige og sterke opplevelsen pamassada er det godt Abl0tlegge siu legeme i D0dehavets svulpende masse. UnngAskveu i 0ynene! - 25 prosent ~It og mineraier kan bli en bitter erfaring. Da er det godt A skylle strupen med en skvett Solo, mens tankene s0ker til det kornfortable hotellet p1l.oljeberget. Bare frokosten pa Seven Arches med panoramautsikt Fra Klagemuren i Jerusalem. Ogsa her merkes det sterke milit(ue ruervt:ereti Israel.. (Foto: Lyst/J) En ung jt/jdisk gutt og hans far (?) og lceremester i Jerusalem. (Foto: Lyst/J) over den hellige by er verdt bryet med en prestetur For vi kommer ikke forbi at A komme direkte fra beredskap, gui saft og Indian Bush til frotterte hotellomgivelser med bukkende resepsjonister er salve for sinnet. Vi beviser for oss selv at vi fortsau er mennesker og ikke bare fredssoldater. Rundturen i Israel er ikke bare h0ylandet rundt Jerusalem og lavmalet i D0dehavet. Ferden langs Middelhavet i vest er ogsa en opplevelse: Akko med sine kirker, moskeer og korsfarerruiner. Caesarea med det romerske teater hvor f0rst Herodes den store, og sa Pontius Pilatus, lot seg underholde. Jaffa, den Ar gamle fargerike byen som opprinnelig var Jerusalerns havneby. I dag nabo og den rake motsetning til modeme Tel Aviv, som har like lang historie som en middels norsk offiser i hreren. Inntrykkene i 10pet av noen hektiske dager er mange og sterke. Fotoapparatet pamagen smatrer jevnt og truu. "Dette blir noe A vise mor!" F0rst nar man er tilbake i Area of deployment kommer tankene: - Tenk der f0dte jomfrua guttun- U I " gen. tro 19.. Tom Lysl't

5 64 Blue Beret Minnebok -kontigent XXVI Storsjefen pa visitt Forsvarssjef Toralf Rein og generalinspekt~ren for hreren, Arne Solli, var pa bes~k hos den norske FN -styrken i Libanon fra den 20. til den 22. marso Rein og Solli med f~lge var innom alle vare avdelinger i Naqoura, NMC og NORBATT. Programmet de tre dagene var tettpakket med "inspeksjon, omvisning og sarnta Ier". Forsvarssjefen var under siu bes0k lite interessert i vartmaterieli - Reins hovedhensikt var Am0te fleste mulig av det norske FN-personellet. Han var da ogsa rundt pamange posisjoner i Mde Kp. A og B i NORBA TI for Asnakke med FNsoldatene. BAdemannskapene og befalet nyttet anledningen til Alufte forhold de var opptatt av. Den nylig avblaste krigen i Persiabukta, og f01gene av den for oss norske freds-soldater i Libanon var et av flere tema. Videre var mange opptatt av informasjonen hjem til par0rende og venner hjernme i Norge, og hvilken rolle Forsvarets Overkommando hadde spilt i denne situasjonen. Flere i NORBATI AD gjorde det klart at de syntes det var lite hyggelig at folk hjemme syntes Aha engstet seg un0dig mye for sine kjrere i Libanon. Forsvarssjefen admiral Toralf Rein inspiserer tropp 2.(Foto:Tom Lysp') Nk.tropp 2forteller GIH og forsvarssjefen om tropp 2 's oppdrag

6 Blue Beret Minnebok - kontigent XXVI 65 Maratonmannen Rva ffu' en mann til frivillig Aholde seg vakeni nesten fem d~gn, bare for AtAsitt navn i sirlig tusjskrift pa plexiglasset i Radio NORBA TI? Einar F~tschel fra tropp 1/kp.B satte seg som maiasiaden regjerende maratonrekorden paradioen, - alene! I alt 113 timer klarte F~tschel Aforlyste NORBATIs personeli f~r han matte kasteinnhandkledel. Dahaddehan slatt gjeldende rekord med tre timer. Han opparbeidet seg fem minutters hvile hver time han sattpa radioen, og dette tok han ut i form av om lag fire timers sammenhengende s~vn. F~tschel mente selv at det var hardt, srerlig var det vanskelig A holde seg vaken om natta. Men med "doping" i form av ginseng, som i f~lge ham selv ga det sparket han trengte, klarte han oppgaven. Einar fikk stor st~tte fra alle i Norbatt under sendingen. Det kom telefoner i ett sett, med oppmuntringer fra alle deler av NORBATI AD. OgsAi Saqi var det st~tte Ahente. Srerlig var Selvik pac kj~kkenet en venn i n~en, med sin elektriske vifte mot varmen og kulenariske tilberedelser mot sulten. For F~tschel ble det etterhvert som tirnene gikk vanskelig Aholde praten pa et nogenlunde interessant niva. Og mot siutten gikk det mest i at han ikke hadde noe Asi, og hvor myeklokka var. H~ydepungtet kom da Einar sovnet i studio med mikrofonen pa s~ndag morgen. I utgangspunktet var det meningen at han skulle ha med seg en mann til, som sammen med ham skulle sette rekord. Problemet ble at beredskapen pa4-5 LL matteprioriteres. Derfor ble han alene, og sta som han var bestemte han seg for ~ gjennomf~re oppgaven.. - Det var g~y, og det gikk mye bedere enn jeg hadde trodd. Til tider visste jeg knapt hvor jeg var, og mangelen pas~vn gjorde atjeg badesaog h~rte ting som en i normal tilstand aldri vii oppleve. Men jeg var heller aldri i tvi10m at jeg skulle klare del. l kj~lvannet av maratonsendingen arrangerte F~tschel en liten innsamlingsaksjon til inntekt for Hjelpefondel. Det ble bestemt allerede fra starten at ~nskeplater skulle koste 1 dollar stykkel. Mek's troppsang og G-35 ble et omstridt tema, og tilsammen ble det betalt 580 dollar for at ingen av de nevnte skulle spilles. Tilsammen klarte han AfAinn nrermere 1000 dollar til innsarnlingsaksjonen. Etter at rekorden var slatt vaklet en tydelig redusert F~tschel tilbake til eget AO, hvor han sov i 24 timer.,pa~rsmal omhankunne tenke seg Agj~re det igjen, srniler Einar lurt og sier; - det er ikke meg imol. Vi tror deg sagjeme, og kan ikke annet enn A gratulere Einar F~tschl med prestasjonen. Richard Kongsteien

7 66 Blue Beret Minnebok -kontigent XXVI Han er sjefens skygge Mange av "undersattene" i kontingent 26 har bare truffet sjefen, oberst Nordbj:l, en eller noen fa gan ger. Einar Johannesen (28), personlig adjutant for sjefen, omgas obersten daglig. "PA" er sa og si sjefens skygge. -PA-stillingen er en veldig spesiell jobb. Man treffer en hel masse mennesker, for eksempel fra alle de 0vrige avdelingene i UNIFIL, samt de fleste i vilr egen bata1jon. Det er noe jeg synes er svrert positivt. Og jeg har hatt en egen f0lelse av a. kjenne bataljonens "indre liv", sier Johannesen. Som ti! daglig i NORBATT ikke har blitt kalt annet enn "PA". PA-uttrykket ernrermest en institusjon, som alle nye PA' er ma.fmne seg i ii adore. - Er PA en ren tjener for den st0rste sjefen i bataljonen? - BMe og. Det er helt klart at min jobb har vrert avhengig av bataljonssjefen og hans utspill. Arbeidsdagen blir ofte hva det obersten legger opp ti!. Det har jeg vrert n0dt iiforholde meg ti1.du kan godt si at jeg har vrert en skygge av obersten 24 timer i d0gnet. - Da kan du vel nii pii fallrepet avsl0re noen av sjefens sreregenheter? Einar Johannesen, P A og snakkesalig moromann, velger seg T oralv Nordbf/J som PA ved neste korsvei. (Foto: Tom LySf/J) - He, he, flirer PA. Og sier mot normalt ingen ting. Hans vanligvis opptatte munn er lukket med lojale seg1. - Men det mii da vrere frustrerende ii vrere totalt prisgitt sjefen? - Klart at det ikke bare er postitivt. Men jobben er veldig interessant. Tror nok at jeg lrerer en del ting som jeg muligens oppfatter nytten av f~rst i ettertid. Det fine er at PA f0lger en sak fra start til mal. Og at han er tilstede der ting skjer. Einar er i det sivile politimann ved ordensavdelingen ved politihuset istavanger. - Hvilket inntrykk har du av Libanon etter ett ilr i landet? - Det er stor forskjell pii fattig og Tik,ikke minst i landsbyen jeg er forlagt i. Hernede har jeg merket meg at folk som lever piigrensen til fattigdom gleder seg over livet og de smii ting; ofte pii en annen miite enn vi hjemme. Og at menneskene er iipne og gjestefrie, og at de tar godt vare pa.familien sinoi det hele tatt er libaneseme som jeg kjenner dem iipne og gjestfrie. - Hvilken stilling ville du ha hvis du skulle nedover til Libanon igjen? ~Jeg sikterh0yt, -detmiitte bli bata1jonssjef! - Hvem blir PA? - Toralv Nordb0. Han kjenner stillingen. - Hvis du skulle samle dine inntrykk fra Libanon i en bok; hvilken arbeidstittel ville du velge? - Det ville ikke bli noen bok, men et hefte. Tittelen sier seg selv: "Norske offiserer mellom to permer". Tom Lys~

8 Blue Beret Minnebok - kontigent XXVI 67 Kuwaitgjengen samlel f~r avreise. Bak-fra venstre menig Ekcholdl, menig Aanda/., fenrik Svendsbergel.fenrik Augda1, oberslll. Lehman og menig Aksjpberg Foranfra venstre: menig Grunnan.l()ylnanl Kongsda1. major Nord1i og kaplein Wallenslr()m. (FOIO:Tom Lys()} Med kurs for Kuwait Sfjndag 21. april startet fem offiserer fra NORBA TT reisen i retning av Kuwait. UNIFILjobben skulle byttes ut med tjeneste i forpartiet tii UNIKOM United Nations Iraq/Kuwait Observer Mission. I alt 10 spente karer fra NORBA TT, og 14 fra NMC, sto foran et oppdrag som i utgangspunktet skulle vare iom lag 30 dager. - Dette blir spennende. Vi vet nok ikke 100 prosent p1\hva vi gir oss p1\, sa en avbalansert oberstl~ytnant Vidar Lehmann f~r avreisen fra Steinmyra i Saqi. Bataljonslegen var ogs1\med inorba TI I, og hadde vrert reiseklar tillranikuwait i lang tid f~r den 21/4. Lehmann reiste til UNIKOM som "senior medical officer" SMO. I det f~rste partiet fra NORBA TI hadde Lelunann med major Egil NordIi, kain Sven Egil Waldenstr~m, l~ytnant StAle Kongsdal og fenrik Per Harald Svendsberget. De ~vrige fem p1\unikom-iaget var menig Ingar Eckholdt, menig Torleif Grunnan, fenrik Tor Heyerdal Augdal, menig Jan Helge Aandal og korpora1 Dennik Tore Akj~berg. Opprinnelig skullenorba TI ikke avgi mannskaper til UNIKOM-operasjoneno Men pagrunn av en del forfall ble ogs1\norba TI koblet inn, og m1\ttepa kort varsel sette opp sin styrke. - Vi fikk meldingen om 1\stille folk p1'tformiddagen l~rdag 20. april. Il~petav dagen m1\ttevi ha navnene klare, og dagen etterreiste de f~rste ned til Naqoura. Men det var ikke noe problem AfA folk til1\ stille, sier personelloffiser major Svein Terje Skogland. OgsA verkstedkompaniet NMC i Tibnine stilte med personeil til UNIKOM -ialt 14 stykker. Totalt bestoforpartiet til UNIKOM-styrken av i alt 450 mann fra UNIFIL. Hovedmengden av personellet kj~rte i kolonne fra Naqoura onsdag 24. april. Da hadde de en kj~retur p1\om lag kilometer gjennom Israel, Jordan, Saudi-Arabia og Kuwait foran seg. Force commander, generall~ytnant Lars Eric Wahlgren, presiserte p1\ forhand at forpartiets oppctrag under noen ornstendighet ikke skulle overskride 30 d~gn. - Personelletsom ble med tilkuwait underskrev en tilleggskontrakt med FN. ~nnsbetingelsene blir stort sett de samme, men en del ytelser blir gjon etter de satser som for en hver tid gjelder i det omradet mannskapene befinner seg, 0PPlyser rnajor Skogland. Uansett om godtgj~relsene for 0PPdraget til IraqIKuwait ikke blir de alle feiteste, s1\var alle som vi snakket med pa forh1'tndusedvalig tente og oppgl0dde foran oppgaven. - Dette blir virkelig en opplevelse 1\ ta meg seg, var omkvedet blant de "h1'tndplukkede". Tom Lys0

9 68 Blue Beret Minnebok -kontigent XXVI I medmenneskers tjeneste Det hji)resen stemme over hji)ytaleranlegget i NMC: "Prest, til hovedport!" Bare a komme seg avsted. I porten star tolken, Fawaz-Fawaz, sammen med en libaneser. Bilen til den sistnevnte har havnet i grji)fta,- kan vi hjelpe med berging? Jeg kontakter bergingsseksjonen; de kan hjelpe senere pll.dagen. Mannen blir glad og takker,- og senere nll.r hjelpen kornmer, betaier han $10 som skal brukes til humanitrere formll.1.- Mens samtalen om bergingen har pll.gll.tti porten, har ei ung jente kornmet som ~nsker ll. snakke med presten. Det er slutten pll.fastemll.nedenramadan, alleforbereder seg til fest og nye klrer kj~pes. Det er bare det, at hun og s~sknene (13!) har ingenting ll.kj~pe for. Far er d~d og de fleste av s~sknene er mindrell.rige. Av humanitrermidler har vi hjulpet dem f~r, de flir ogsll.na noen dollar. Og jeg lover ll.kornme innom senere for ll.se hva de har kj~pt. Denne famil ien pluss noen andre hjelpes av humanitrermid Ier fra tid til annen,- libanesiske medmennesker. lmidlertid hjelpes ikke bare akutt behov,- hvert ll.rkommer det fores~s Ier fra skoler, kirke, jordbrukscooperativ med mere om ulike prosjekter. Som humanitreroffiser er det min oppgave ll.orientere meg om tiltaket og sarnmen med humanitrerkornmiteen forberede saken for sjefen. Pll.sjefens ordre skal jeg ogsll.s~rge for at tiltakene blir gjennomf~rt. Det kan dreie seg ombidrag til kj~p av aggregat, traktor, skoleutstyr samt mindre byggeprosjekt. Gjennom humanitrerarbeidet har Normaintcoy fll.umange kontaktermed sivilbefolkningen og har fors~kt ll. hjelpe der n~ har vrert. Ikke al1tidhar det vrert mulig ll.hjelpe, men ikke fll. dol1ar har blitt delt ut. I kontigent XXVI er det delt ut ca. $ 7000 og bergingsseksjonen har hatt 2-5 oppdrag pr. uke. I alle sammenheng blant sivile har denne siden av Normaintcoy' s arbeid blitt omtalt positivt, og har skapt goodwill for UNIFIL's rolle. Samtidig har de sam har vrert med fra kampaniet fll.tt en st~rre innsikt i libaneserens daglige liv og virke. Humanitrerkomiteen kontigent XXVI har bestll.u av: Kapt/prest steinar Solbakken, kapt Per Helge Nordskog, menig Inger Lise kringen ag menig Aasmund Grasbekk. Midlene som er delt ut, er kammet fra Kirkens N~jelp og utenriksdepartementet. Jeg tror vi reiser hjem til Norge med opplevelsen av ll. ha karnmet liu "pll.innsida" av sivilbefalkingen. Og ha bygget noen broer til medrnennesker,- ogsll.i Libanan. Humanitrerarbeidet - spennende, utfordrende, krevende og interessant! Steinar Solbakken

10 Blue Beret Minnebok - kontigent XXVI 69 MIL ETTER MIL Pa en av de f0rste sommerdagene i siutten av mars gikk kontigentens tre-mil av stabelen. For oss som slar oss pa brystet og sierj -Jeg har gatt tre-mila en gang, og det er nok! - var dette en behagelig dag, for deltagerene var nok vreret noe mer belastende. del mennesker dagene etter tre-mila. For det er et faktum at vannblemmene etter en tre-mil setter sine spor i ganglaget. Men vi som valgte i!.avsti!.fra alle de fire tre-mil arrangmentene i kontigent XXVI kan ikke annet enn ii gratulere alle deltagere og vinnere med vel gjennomf0rt marsj. Richard Kongsteien Over: Tre mil med svette, slit og vannblemmer, veienkan virke endel~s (Foto:R.kongsteien) Under: Vann kan nytes biide invortes og utvortes,og en liten avkj~ling gjorde godt vvarmen.(foto: R.Kongsteien) L0ypengikkfra4-2B CP, viasaqimyra og 4-24 CP til Hebbariye og tilbake igjen, med mal ved velferden. Varmen denne dagen satte en effektiv stopper for alle rekordfor0k, men det var alikevel fi!. av de startende som br0t. Krampen tok de aller ivrigste flere ganger pi!.turen, og Minnebokas utsendte kunne flere ganger i 10pet av runden observere deltagere sittende pi!.kne midt i veien. For de var det bare i!.bite tennene sammen og ignorere smerten til de kom imai. En observant soldat kunne nok ogs1l.fornernme en noksi!.merkelig gange pi!.en

11 II 70 Blue Beret Minnebok -kontigent XXVI S-3 SEKSJONEN XXVI MIDDEL HAVET LIBANON ~AE TYR GHANBATT FINBATT QUANA, FIJIBA TT e NEPBATT TIBNINE NORMAINTCOY IRISHBATT ISRAELSK KONTROLLERT OMRADE (ICA) ISRAEL

12 Blue Beret Minnebok - kontigent XXVI 71 BEKAA HASBAIYA e. KAOUKABA (lca) HEBARIYE BLAT EBELES ~ERDISS. ~AQI NORBATT RACHAIY A EL FOUKHAR C:EB KFARHAMAM EL KHIAM - KFAR CHOUBA SYRIA (ICA) -- ISRAELSK --~ / ANNEKTFRT QIRYAT SHEMONA f I \ \\ OMRADE \ I I I.\ \\\ GOLAN ISRAEL \ I / I I I I I GOLAN I \ \

13 72 Blue Beret Minnebok -kontigent XXVI PersonelI NORBATT XXVI A88 8JT P08TM S-l PRF PROSJEKT NK PREST S-5 TOLK VO ASS KAPT MAJ ADJ REISE BNSJ PIO GRAD STILLING MIO SJT POST MRF SJEF VELF FENR OB ING3 4PX LEGE S-l OFF VELF POSTM PRF PIO ING JOHANNES TIG KETIL 0YSTEIN SIGBJ0RN SVEIN RUNE TORALV EGIL TOM FORNAVN BOSTED OVE AGE 0IVIND PX addvar STEINAR VIDAR RICHART GEIR 9912 DAG ARNE ,STJ0RDAL NJAL 7800 KNUT ASBJelRN ASS 8650 TORE MARIT 5042 OFF 4 OFF AKOPPANG 8ANDNE8 LARVIK BARDUFOSS BERGEN AA FLORVAG BR0NN0YSUND OSLO NAMSOS TRONDHEIM SOLHEIMSVIK KRISTI~ND MATREDAL DRAM S0REIDGREND HE8SENG HARSTAD MHUNDVAG RYKKINN LISTE KRISTIAND LAKSELV MOSJ0EN FJ0GER KARE I-OFF TH P 32 OVERS BN-STAB N

14 Blue Beret Minnebok - kontigent XXVI 73 MAJOR KAPTEIN KAPTEIN Li5YTNANT LiWTNANT Li5YTNANT FENRIK FENRIK FENRIK SJT ~:ORPORAL ORAL I<ORPORAL ORAL ORAL ORAL ORAL ORAL ORAL I<ORPORAL KDRPORAL ORAL KDRPORAL ORAL V V IG IG IG IG IG IG IG KNUT RIST ERITSLAND TORE DAHLEN ASGEIR AMUNDSEN TORE PEDERSEN TERJE THUE TORBJi:IRN DYFRIN BEN RATCHJE SOLVEIG HOLE LINE SKOGLY GEORG NILSSEN RUNE GJERD EIRIK KASINE RAGNAR HABAKK ANDERS HORNE HELGE SKAUGE VEMUND ELVEBAKK MARVIN FLATEN HANS F',LVIK FINN A LOI<NA ARI.LD SKAUG JAN SELVIK TERJE KVIf:RNARUNE MOGREN STEIN ARNE BERGSETH FRODE IVERSEN JAN HAGEN FRODE JENSEN TRULS PAULSEN KJELL TORE OHNSTAD HANS HALAND ENDRE GUNNERSEN JAN E EL KASMI ABDEL ~::PSJEF NKKP ADMOFF KPASS KJ-SJEF MP-SJEF NK-MP ADMASS PROVFORV MP-BEFAL STABSASS MP- MP- MP- MP-I<ORP MP-~::ORP MP- MP- MP-I<ORP MP- PROVASS KOKK KOKK KOKK KOKI< KOKI< KOKK KOKK ~:on~ PROVASS PROVASS PROVASS KOKK 1750 HALDEN 4600 KRISTIANOD 2437 HASLEMOEN HAMMERFEST YVEN OSLO RIELINGEN TRONDHEIM OSLO 10 Fi:.RDE 3700 SUEN BERGEN snen AURE BERGEN ASKER TROMSo LYNGDAL BODcl SVEIO ANDEBU KOKK AURDAL STJi:iRDAL AREMARK ERDAL ANDEBU OSLO AA SKJEVIKA VARHAUG KONGSHAVN OSLO

15 74 Blue Beret Minnebok -kontigent XXVI STTR ING STTR HUND STTR HUND HUND ING HlJND STTR ING ING STTR HUND ING STTR HUND I<RYPTo opr. SJ STTR OPS ASS BYGG/ANL-LEDER BRANN/VEDL ASS TR.ASS/VFF KP.ASS. PIoNER I<ANTINEASS VOGNF AMB/ SOLDAT VoGNF LAST SJEF TR TRoPPSJEF HF PATR MEK BEE NK RORLEGGER SJEF VoGNF F/RATLF VF BERGN/REP KJT KOKI< HF PATR KVARTERMESTER MB: VPN PIONER RATLG RoRLEGGER PIONER VoGNF LAST MF BEELASTER MATR MANN SB VOGNF TANK SYKEVOKTER ELEKTRIKER EKSP ASS VOGNF F/RATLF LAGF0RER ADM.oFF RATLF/VOGNF F(S-3) NK/MP VoGNF LAST VoGNF AMB/ SOLDAT VOGNF F VF LAST(TIPP) OVERKOKI< REP RA/TV/VIDEo MP/VoGNF F VEKSLER OPR NK STKP SYKEvm::TER SJEF HF PATR r~ep KJT t1p/vognf F VoGNF LAST MP/VoGNF F VoGNF LAST VOGNF LAST VEI<SLER opr/vf F REISEASS ELH:TRII<ER LYS NI< MATR OFF SYKEVOI<TER MP/VoGNF F I<RISTIAN ToRFINN DENNII< T TERJE ~::URT ALF J ToRE HENNING JUNE ToMMY JAN T HANS IVAN OLE ~::. OLE A THoR ARNE HAVARD BJoRN ToRE S. ROGER BENGT IVER FRoDE SVEIN E odd G. JAN BARD JAN ToRE JAN ARVE VIGGo NILS ToRBJoRN JAN E JoSTEIN ARILD JON ATLE INGER l.ise RUNE TRYM B ASGEIR TERJE BEN ANDERS INGAR ENDRE FRODE ARVE ABD EL H ALF IVAR MARVIN GEIR TORE 1.ILt.IAN HARRY A. VEGAR BJARTE HANS R. REIDAR FINN A ROAR MOrnEN GLJNNAR TORE A HAKON ARILD SUNNIVA IVER EIRH: AASETH AKSELSEN AI<SJoBERG ALBINSON ALBRIGTSEN AENBoRG AMUNDSEN. ANDERSEN ANDERSEN ANDREASSEN ANGELL ANUNDSKAAS AUTEN AUTHEN BACH BACH BACHE SADE BEGGERLJD BERGLUND BERGSETH BIRI<ELAND BJELLAND BJERI<E BJERI<SETMYR BJoRGE BJORI<EDAL BLYTT BONSAI< BoRGE BoRMAR~:: BRANDSVII< BRYNHILDSVoLD BADSVII< CHRISTENSEN CLARKE DAHL DAHLEN DONNESTAD DYFRIN ECKHoLDT EEG EIDSETER EKKER EL ~:'ASMI ELLEFSEN ELVEBAn:: ENGE ERITSLAND ERVII< ESP FALSTEN FENES FLATEN FLoRLI FoLVIK FRoHOLM FRoMEIDE FRoSHAUG FRUGARD FURE FALUN GABRIELSEN GJEFSEN GJERD l<orp FENR l<orp l<orp l<orp FENR SJT FENR Men V / ~~ V/I< I<APT ~:'APT KoRP l<orp V/K l<orp l<orp FENR KAPT FENR l<orp l<orp KAPT. V/I< KoRP l<orp FENR FENR l<orp ' ' '39 ' B 15'3 7B '3 1'

16 Blue Beret Minnebok - kontigent XXVI ~.C" L,J C"~,,JL ' FENR KOHP V/K V/K FENR SJT V/K MAJ V/K FENR GOULIGNAC GRAARLJD GRANENG GRONNERUD GRUNER GUNNERSEN HAARSTAD HAGEN HAGEN HAL TBAK~~ HANSEN HANSEN HANSEN HARNES HATLING HAUGEN HAUGLI HEGGEN HEIENBERG HENRIKSEN HESSEN HESTNES HEYERDAHL HIGDEM HOGEMARK HOLE HOMO HORNE HUSBY HALAND IVERSEN IVERSEN JACOBSEN JAKOBSEN JENSEN JENSEN JOHANSEN JOHANSEN JOHANSEN JOHANSEN JONAS JONDUM JORGENSEN KARLSEN KARLSEN KARLSVIK KIBSGAARD KJEKSRLJD KJtERVIK KLEPPE KLUND KNUDSEN KOKAI KONGSDAL KRISTIANSEN KROKEIDE KUMMERMO KVERNA KVINGEDAL KASINE LANGELAND LANGSETH LARSEN LARSEN LENES LEONHARDSEN REMI JAN ERIK TROND B EVY JAN E KJELL I FRODE PER 0 ANDERS ESKILD REMI HUGO ROLF FRODE SVEINUNG EIVIND ROGER JARAN ANNE-BETH EGIL T HALLGEIR INGE ASBJORN MORTEN BENT LINE TERJE HELGE ATLE-OLA ENDRE JAN ODD G TERJE ASBJORN RUNE TRLJLS THOMAS HAVARD S ARNSTEIN BORGAR ASMUND KRISTIN YNGVE G. EIVIND ARVID NIKOLAI TROND OYVIND V KRISTEN GEIR SJLJR E ROLF YNGVE TOMMY STALE GEIR KARL f:l. TOMMY RLJNE A GEIR RAGNAR ERIK JON 0 FRODE ARNE LEIF G JONNY HF SOK KRYPTOOFF NK MATR MANN SB VOGNF AMB/ SOLDAT SYKEPLEIER PROV.ASS/VOGNF L MF VEIHOVEL(KOKK) KOn:: VOGNF F/RATLF MP/VOGNF F VOGNF AMB/ SOLDAT RATLF VFF E~~SP ASS KRYPTO OPR. REP AGGREGAT EKSP ASS VOGNF AMB/ SOLDAT REP KJT SYKEPLEIER VF LAST<TIPP) MATR ASS/VF LAST HF PATR PIONER VOGNF F SNEKKER/PIONER PROV.FORV SNEKKER/PIONER MP/VOGNF F SVEISER/PIONER(VF F) PROV.ASS/VOGNF F Kon~ RATLG MF GRAVE MATR ASS/VF LAST BRANN/VEDL ASS KOKK NESTLAGF(MURER) OPS ASS OVERKOKK ELEKTRII<ER LYS VFL/SNEKKER/MURER HYG BEF TR ASS/MATR ASS HF SOK SKRIVER REP AGGREGAT VOGNF LAST KANTINEASS RATLF/VOGNF F(BN NK) VOGNF L.AST MEK KJT AMM OFF ELEKTRIKER TRSJ VOGNF AMB/ SOLDAT OPS ASS HF PATR KOKK VOGNF LAST MP/VOGNF F LEGE LJTR LAG MF GRAVE RATLG PIONER LAGF MASKINLAG HF PATR HUND HUND STTR STTR HUND STTR STTR HUND TR HUND

17 76 Blue Beret Minnebok -kontigent XXVI V/K KAPT FENR MAJ V/K KoRP V/K V/K KoRP FENR HEN V/K. V/K KoRP FENR MAJ V/K KoRP ' ~'..:...: ' '33 16' ' ' ' LEVIN LIE LIEN LIEN LIND LoKNA LOVLID LUDEMANN LUDVIGSEN LUDVIGSEN MANNSAKER MARI<ESET MARKUSSEN MATHISEN MAURTVEDT MELKILD MIKKELSEN MoGREN MoKLEGARD MOLL MOLUND MoRSETH MUNKVOLD MYRVANG MYRVOLD NEERGAARD NERBO NICOLAISEN NIELSEN NILSEN NILSEN NILSEN NILSSEN NORDBYE NORDGARD NYGARD NYLAND ODEGARD OHNSTAD OLAFSEN OLDERTROEN olsen OLSEN OLSEN OTTEMO OUS OVERENGEN PAULSEN PEDERSEN PETTERSEN PETTERSON PoTORNAI RASMUSSEN RATCHJE RENNAN RIST RoANG RoINE RONDlJNG RoNNING RUDBERG RYENG D DMO DSVIK SELVIK BENTE 8JORN SVEIN JOHN A INGE H ARILD IDAR PER PETTER PER-ARNE SVEIN ~., 8JORG HARALD M THOR ODD RUNE PAL 8ARD STEIN ARNE MORTEN HANS P FREDDY STALE STIG JIM-STEVE TORE JORN A TOR E JoNNY TOR A ASTRID E RUNE ToRE RUNE LARS MAGNAR FRANK ARNE BJORN A odd ARNE HANS ANNE K TOR8JORN ERLING LARS M 8 OLE J TOR BOERRE HALLGRIM PER K. I<JEl.ORE TERJE TURID INGE TED TOMMY SoLVEIG STEINAR KNUT ANDRE HAKON JACK A ATLE FRODE KJETIL JANNICKE THOR GEIR TERJE SYKEVOKTER MlJRER/PIONER VF LAST DELEL ASS TRSP ASS/VOGNF FE MP/VoGNF F SY~::EvonER TANNl.EGE MEK/TLF/TLGR VETERINtER VOGNF LAST SY~::EPLEIER VOGNF LAST SNEKKER/PIONER VEKSLER OPR/LINJEM VoGNF F EI<SP ASS OVERKOKI< HYG SOLDAT/VOGN FE REP KJT VOGNF LAST MF GRAVE(BULLDOSER) VOGNF LAST EKPS ASS VF 8ERGN/REP KJT REP KJOLESKAP HF PATR REP BEEKJT VEKSLER OPR/LINJEM EKSP off HF PATR REP KJT SI<RIVER/VOGNF F DELELAGER 8EF MURERI P IONER ELEKTRIKER MURER/PIONER(FoRSKS) SYKEVOKTER PROV.ASS/VOGNF L EKSP ASS MEK AGGREGAT VEDLH LEDER/NK STTR TANNLEGE ASS RATLG REP KJT HF PATR VOGNF F/RATLF Kon:: KJ.SJ.\MESSEOFF. SYKEVOKTER REP BEEKJT,BV PIONER OPS ASS ADM.ASS REP BEEI<JT KP.SJEF KOKK REP BEEKJT,PANSER FORM KJT REP HF SOK ELHTRIKER LYS VoGNF F/RATLF MATR OFF SAMBAND KOMPR MANN/VF TIPP VOGNF LAST Kon:: TR STTR S8TR ~::PST STTR ING HUND HUND I<PST ING STTR HUND S8TR HUND HUND S8TR STTR

18 Blue Beret SJT KDRP VDLLAN MAJ HOMSEN HUE V/I( SEM YSLAND FENR WIIK KAPT VINGD SSJT SKJELANGER TJERVAG VANGSNES SKOFTEBY SIGVARTSEN TORGERSEN SKULSTAD V/K TORBJORNSEN SOLBERG SKARET TVERANGER SOLUM SORENSEN STAVNES SVARSTAD STROMSENG SVENSVIK SYSTAD THILESEN TEL THORGERSEN TEPSTAD ZIENER SKOGLY SKAUG Minnebok WISTH VALLA STENE ULSTEN SKATTEBO srott SKAUGE SMEVOLL WALDENSTRDM URSDALEN VERDAL THULIN SOLLIEN TRSP VEKSLER VEDL NESTLAGF/MASKINFORER SNEKKER HF MATR MATERIELL REP MP/VOGNF PROV.ASS/VOGNF MEI< RATLF/OPS SYKEVOKTER NK PIONER MP-SJEF LEDER RATLF/VOGNF LAGF0RER RORLEGGER PATR TR HVPN RADIO BN BEFAL DFF/FALK OFF STIG HANSENHANS EDMUND FRDDE FINN GEIR TONI ASS/TR ONAR SIGBJORN BARD ODDBJORN TRYGVE TROND FRANK TORBJORN PER JAN LEO ROBERT KARSTEN TORE RONNY EGIL LEIF PAL JOHNNY RUNE - F/RATLF ElEKTRD TANK LAST kontigent SB LEGE DPR/LINJEM OPR/LINJEM OPR BF HUND SVEN TDMMY OFF SWLOG TRULS GEORG VEMUND OLE HARALD STTR BARD ING KJELL MIKAEL JENS JON OYVIND H LINDA rjan D HF(BN ASS XXVI FH VA LJOHAN TRSP B. VEDL.HOLDSLEDERASS SJ) DFF VEKSLER STTR DPR 77

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere!

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! ulletin 5 Torsdag, 6. august Innhold Program 2 Fefor 3 Kåre Kristiansen 4 Bridgenøtter 7 Per Nordland 9 God kortforståelse 11 Harald Nordby 16 Resultater 20 Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! Dameklassen

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG.

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 4 2012 miste. Gjennom fellesskap og nærvær tror og håper jeg at smerten over et tap kan bli enklere å bære og at nettopp der ligger kimen

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Invitasjon til juletrefest 11. januar Innkalling til årsmøte 12. februar Tekst og bilder

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Gardister og gardevenner!

Gardister og gardevenner! Ansvarlig utgiver Ole Anders Øie Redaksjonssjef Lars Magne Hovtun Grafisk utforming Olav Linnestad Aasrum Redaksjon David Hortman Bøe Thomas Iversen Olav Linnestad Aasrum Knut Johan Heyeraas Ansvarlig

Detaljer

Sture, svenskene og alle de andre

Sture, svenskene og alle de andre FRA DENVER COLORADO TIL RENSFJELLRENNET RENSFJELLRENNET 1998 Sture, svenskene og alle de andre En tøffing med sans for utfordringer! Se siste side VANT SAS-REISE FOR TO I EUROPA Rett fra Det ble Sture

Detaljer

610 løpere - 31720 kilometer

610 løpere - 31720 kilometer Komplett resultatliste inne i avisen April 2001 610 løpere - 31720 kilometer Det var 610 løpere som fullførte den 52 kilometer lange distansen fra Selbu til Støren i Rensfjellrennet 2001. Hvor mange liter

Detaljer

innblikks 1/06 Siemens samlet på Eliadens største stand side 8

innblikks 1/06 Siemens samlet på Eliadens største stand side 8 1/06 innblikks Siemens samlet på Eliadens største stand side 8 2 innblikk 1/06 Høy aktivitet Norge går på høygir, og vi merker stor aktivitet og pågang av mange nye, spennende prosjekter. Etter andre kvartal

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

Cara-vennen. I dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2012 - Årgang 23

Cara-vennen. I dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2012 - Årgang 23 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2012 - Årgang 23 I dette bladet: Invitasjon til medlemsmøte med julemat Invitasjon til julekakebakemøte

Detaljer

Medlemsblad for BMW Klubben Norge Nr. 2 2007

Medlemsblad for BMW Klubben Norge Nr. 2 2007 BMW Klubben Norge Medlemsblad for BMW Klubben Norge Nr. 2 2007 R90S 1975 venter forgjeves på å få full tank ved BP på Stangeby, Nøtterøy. Se reportasje i bladet. Foto: Anders Dihle. BMW Klubben Norge Medlemsblad

Detaljer

Nr. 1 / 2011 / 25. årgang. Fahrfreude

Nr. 1 / 2011 / 25. årgang. Fahrfreude Nr. 1 / 2011 / 25. årgang Fahrfreude Side 22 M5 presten Artikler Invitasjoner Fahrfreude nr. 1/2011 Utgiver: BMW Car Club, Norway Strømsveien 223 0668 OSLO www.bmwccn.no Org.nr. 979 608 551 Se ellers kontaktinformasjon

Detaljer

Øksfjord-Nytt ønsker alle leserne en riktig god påske!

Øksfjord-Nytt ønsker alle leserne en riktig god påske! Medlemsorgan for Øksfjord IL 25. årgang - nr. 1/2010 kr. 50,- * Brødrene Løvehjerte * Fadderbesøk * Gardirennet - medaljekandidater Les bl.a. om: * En VANNvitti' kvell - revyen * Praksis i Zambia * UKM

Detaljer

24 timer. Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10. Steve Gilberg s. 10 God jul! ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr.

24 timer. Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10. Steve Gilberg s. 10 God jul! ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 4/2003 Årgang 8 Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10 Steve Gilberg s. 10 God jul! Leder Medmennesket i juletider Utgiver: Securitas 24 timer

Detaljer

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8 TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang Slik du husker det side 8 Kirkebladet Avskjed med Håvar side 11 Tusen takk, Terje side 19 Strømsoddbygda kvinneforening

Detaljer

Men hvorfor er egentlig UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) i Syd-Libanon?

Men hvorfor er egentlig UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) i Syd-Libanon? 1 Hvem skyter på oss? Maskingeværkulene fór over hodene på oss, og i den mørke kvelden kunne vi se sporlysene svirre langs leirgaten og slå i bakken nede i leirområdet. Kaptein Steinar Nygaard og jeg kastet

Detaljer

FARLIG FRED. Per Ø. Jevne

FARLIG FRED. Per Ø. Jevne FARLIG FRED Per Ø. Jevne Hvem skyter på oss? Maskingeværkulene fór over hodene på oss, og i den mørke kvelden kunne vi se sporlysene svirre langs leirgaten og slå i bakken nede i leirområdet. Kaptein Steinar

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats» s.

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats» s. ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats»

Detaljer

Bladet 5 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang

Bladet 5 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang 5 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang Klar til innspurt i Barneaksjonen 2003. Resultatet blir synliggjort i nye tiltak for barn som trenger det. Dette er å oppdra de foreldreløse

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Lederen har ordet Redaktørens spalte Info. om medlemsdatabase. Nytt fra styret Paul Dagfinn Olsen Åpenhet og forståelse

Lederen har ordet Redaktørens spalte Info. om medlemsdatabase. Nytt fra styret Paul Dagfinn Olsen Åpenhet og forståelse NLFL-nytt NLFL er foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode-/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte). Nr. 1/2007 10. årgang 2 3 4 Lederen

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul!

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul! MEDLEMSKONTAKT Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011 Ønsker alle lesere en riktig god jul! Innhold Arild Kristensen, leder. Foto FPF Leder: Fra pensjonist til statsrådens møterom FSF har nå kontor i Rådhus

Detaljer