istet ivet ypros Kjell Frode til minne! NORBATT dyreste bart Ibegravelsen i Namsos deltok fem Under innsamlingsaksjonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "istet ivet ypros Kjell Frode til minne! NORBATT dyreste bart Ibegravelsen i Namsos deltok fem Under innsamlingsaksjonen"

Transkript

1 60 Blue Beret Minnebok -kontigent XXVI ivet istet ypros o pa NORBATT dyreste bart Under innsamlingsaksjonen for kontingent XXVI ti! FN-soldatenes hjelpefond, hadde noen sjeler tattmal av seg ti!~ta barten til VO.Kain Teigen. Slik skulle det ikke g~. Teiogen, var og er glad i barten sin, og betalte ti! slutt 300 dollar for ~ beholde den. Initiativtakerenderimot, fikk en noget spesiell h~rsveis etter aksjonen. Kontingent 26 reiser desverre ikke hjem tit Norge uten at liv har gau tapt. NaU til I~rdag 6. april ble KjeH Frode Eidseter fra trentroppen innblandet i en trafikkulykke pa Kypros. Fire dager senere ble Eidseter erklrert d~ pa et sykehus i Nikosia. D~sfallet gjorde sterkt inntrykk pamannskapene i kontingent 26. Familien i Namsos mistet en kjrer ~nn, og kameratene i Saqi mistet en st~ig og avholdt kamerat. Eidseter var pa en ukes leave pa Kypros sarnmen med tre kamerater. Han hadde leid seg en tung motorsykkel under oppholdet. Like over midnatt 10rdag 6. april kollidene han med en m0tende bii. Eidseter ble sendt til sykehus med alvorlige hodeskader. Etter noen dager ble det klan at livet ikke sto til Aredde, og Eidseter ble frakoblet respiratoren han hadde ligget i. Kjell Frode Eidseters mor, s0ster og kjrereste var alle tilstede pa Kypros etter ulykken. Feltprest NjAl Klevberg reiste over til ferie0ya, og var sarnmen med en av Eidseters reisekamerater pa sykehuset og de par0rende. Stabskompaniet mintes ved en oppstilling torsdag 11. april sin avd0de kamerat og kollega. PM01gende s0ndag ble det holdt en minnegudstjeneste i kirken i Saqi. Ibegravelsen i Namsos deltok fem soldaterog ettbefal fra NORBA TI. BAde avd0des familie, og vennene fra tiden i Libanon, satte pris padette. Kjell Frode Eidseter. Kjell Frode til minne! Venneri min, Kjell Frode, gikk brattbon i en alder av bare 23 Ar.Det virker sameningsl0st at du skulle forlate denne verden i en tragisk trafikkulykke. Du hadde SAmye ugjon - du sto midt i livets var - men plutselig ble livstraden kuttet. Da jeg fikk meldingen, hapetjeg i det lengste at det ikke var saalvorlig fatt med deg. Jeg bes0kte deg pa sykehuset og hapet at jeg med mitt nrervrer skulle greie Avekke deg fra din dype s0vn, men desverre var skaden for alvorlig. Jeg er SAglad for at jeg fikk tatt farvel med deg f0r hjenet ditt sluttet AsiA. Selv om jeg ikke fikk svar fra deg, er jeg sikker paat du f0lte at jeg var der. Det er sa ufattelig vondt Atenke pa at jeg aldri mer skal fabrev eller telefoner fra deg i Libanon. Om bare et par maneder skulle du komme hjem, og jeg gledet meg til Ase deg igjen, og Aholde rundt deg igjen. Men slik skulle det ikke ga, skjebnen ville det annerledes... Det er vanskelig Afinne meningen i at du Kjell Frode, som var saung, god, omtenksom og snill, ikk:e skulle faleve lenger pa denne jord. Men minnene om deg er bare gode - og de lever videre i mitt hjene. Takk Kjell Frode, vennen min, for den fine tiden vi fikk sarnmen. Jeg glemmer deg aldri. Merete

2 Blue Beret Minnebok - kontigent XXVI 61 Var kjcere jezl rodes bortgang Du dro til Libanon i fredens sak. Nye venner og mange fine opplevelser ble det. Du ble fort en god venn, og alle likte ditt gode vesen. Vi beklager alle at vi ikke fikk lov til Aha deg hos oss lengre.' Du vii bli savnet i lang tid. Dine medsoldater brerer sorgen med din familie og venner i Norge. Takk for all. MAfred hvile over din grav. Kamerater i Libanon Minneord over Kjell Frode Eidseter Det militrere system kan ofte virke upersonlig. Nummer og navn, grad og tropp. Men man er ikke lenge i en militrer avdeling f~r man legger merke til menneskene bak de forskjellige navn. Gjennom daglig tjeneste og fellesskap pafritiden vokser det fram kameratskap, vennskap og samhold. Kjell Frode h~rte med til de reale kamerater. Han hadde ord paseg for Avrere en positiv faktor i milj~l. Han var aktivt med der ting skjedde, og tok sin del av oppgavene som laget hans var sau til Al~se. Han d~e saalt for ung. Meningsl~st, f~ler vi alle. NArjeg skulle fa anledning til Askrive noen minneord om denne fine soldaten i kompaniet vart, vii jeg ogsabe dere huske Kjell Frodes nrermeste familie. Det tar lang tid 1ikomme over tapet av Kjell Frode for hans mor, s~sken og kjrereste. Ja, er det mulig Ahelt komme over slikt? En liten hjelp vii det vrere om dere som stod Kjell Frode nrer her i Libanon, husker hans nrermeste ogsa i fremtiden. For vi vii ikke glemme Kjell Frode Eidseter! Knut Rist Major/kompanisjef Pra minnegudstjenesten for Kjell Prode Eidseter isaqi kirke. (Poto: Lysf/J)

3 62 Blue Beret Minnebok -kontigent XXVI Pll turne i det LrIJyntDagfinn Petter Gundersen i kp. B tar et bilde av Espen Dag Rydland Jerusalem med blant annet Klippemoskeen ibakgrunnen. (Foto: Tom Lysf/J) som har f{ltt med seg to lokale munker.

4 Blue Beret Minnebok - kontigent XXVI 63 hellige land "Her f~dte Jomfru Maria Jesus Kristus". Slik Iyder den latinske innskriften omkring stjernen i F~dselsgrotten i Bethlehem. Og pa NORBA TTs prestetur kan menigmonsen eller I~ytnant Lys~ legge handa ned i stjerna og formelig f~le suget fra dette arhundregamle relig~se samling~ted. Etter et ~yeblikks ettertanke rasersoldatf~lget videre mot nye og storeopplevelser i det hellige land. Og en tur i regi av feltpresten ervirkelig en opplevelse. Med en profesjonellledsager fardu en rundreise i hendelser og steder som var - og kanskje er - en viktig del av ditt verdensbilde.. Jaffa, Jeriko og Jerusalem. Akko, Bethlehem og Caesarea. Nazareth og Masada. Tiberias og Tel Aviv. Historiske steder og interessante byer kryr det av i Israel. Landet som ikke er stort st0rre enn Nord-Tr0ndelag fylke. Her garsportegnene helt tilbake til menneskets eldste kjente bosetninger (Jericho, cirka Arf.Kr.), via begivenhetene omkring Jesu f0dsel, dramtiske liv og d0d (Via Dolorosa, Jerusalem). F0r str0mlinjeformet teknologi f~rer oss moderne mennesker tre hundre meter til vrers pak1ippefestningen Massada ved D0dehavet. Her bygde Herodes siu frapperende vinterpalass. Et sted sautrolig at det bare maoppleves. PAMassada kjempet j0dene sin siste kamp under oppr0ret mot romerne i Ar73 e.kr. Og som vi kanskje husker begikk 960 selvmord for ikke A faile i romersk fangenskap. Etter den luftige og sterke opplevelsen pamassada er det godt Abl0tlegge siu legeme i D0dehavets svulpende masse. UnngAskveu i 0ynene! - 25 prosent ~It og mineraier kan bli en bitter erfaring. Da er det godt A skylle strupen med en skvett Solo, mens tankene s0ker til det kornfortable hotellet p1l.oljeberget. Bare frokosten pa Seven Arches med panoramautsikt Fra Klagemuren i Jerusalem. Ogsa her merkes det sterke milit(ue ruervt:ereti Israel.. (Foto: Lyst/J) En ung jt/jdisk gutt og hans far (?) og lceremester i Jerusalem. (Foto: Lyst/J) over den hellige by er verdt bryet med en prestetur For vi kommer ikke forbi at A komme direkte fra beredskap, gui saft og Indian Bush til frotterte hotellomgivelser med bukkende resepsjonister er salve for sinnet. Vi beviser for oss selv at vi fortsau er mennesker og ikke bare fredssoldater. Rundturen i Israel er ikke bare h0ylandet rundt Jerusalem og lavmalet i D0dehavet. Ferden langs Middelhavet i vest er ogsa en opplevelse: Akko med sine kirker, moskeer og korsfarerruiner. Caesarea med det romerske teater hvor f0rst Herodes den store, og sa Pontius Pilatus, lot seg underholde. Jaffa, den Ar gamle fargerike byen som opprinnelig var Jerusalerns havneby. I dag nabo og den rake motsetning til modeme Tel Aviv, som har like lang historie som en middels norsk offiser i hreren. Inntrykkene i 10pet av noen hektiske dager er mange og sterke. Fotoapparatet pamagen smatrer jevnt og truu. "Dette blir noe A vise mor!" F0rst nar man er tilbake i Area of deployment kommer tankene: - Tenk der f0dte jomfrua guttun- U I " gen. tro 19.. Tom Lysl't

5 64 Blue Beret Minnebok -kontigent XXVI Storsjefen pa visitt Forsvarssjef Toralf Rein og generalinspekt~ren for hreren, Arne Solli, var pa bes~k hos den norske FN -styrken i Libanon fra den 20. til den 22. marso Rein og Solli med f~lge var innom alle vare avdelinger i Naqoura, NMC og NORBATT. Programmet de tre dagene var tettpakket med "inspeksjon, omvisning og sarnta Ier". Forsvarssjefen var under siu bes0k lite interessert i vartmaterieli - Reins hovedhensikt var Am0te fleste mulig av det norske FN-personellet. Han var da ogsa rundt pamange posisjoner i Mde Kp. A og B i NORBA TI for Asnakke med FNsoldatene. BAdemannskapene og befalet nyttet anledningen til Alufte forhold de var opptatt av. Den nylig avblaste krigen i Persiabukta, og f01gene av den for oss norske freds-soldater i Libanon var et av flere tema. Videre var mange opptatt av informasjonen hjem til par0rende og venner hjernme i Norge, og hvilken rolle Forsvarets Overkommando hadde spilt i denne situasjonen. Flere i NORBATI AD gjorde det klart at de syntes det var lite hyggelig at folk hjemme syntes Aha engstet seg un0dig mye for sine kjrere i Libanon. Forsvarssjefen admiral Toralf Rein inspiserer tropp 2.(Foto:Tom Lysp') Nk.tropp 2forteller GIH og forsvarssjefen om tropp 2 's oppdrag

6 Blue Beret Minnebok - kontigent XXVI 65 Maratonmannen Rva ffu' en mann til frivillig Aholde seg vakeni nesten fem d~gn, bare for AtAsitt navn i sirlig tusjskrift pa plexiglasset i Radio NORBA TI? Einar F~tschel fra tropp 1/kp.B satte seg som maiasiaden regjerende maratonrekorden paradioen, - alene! I alt 113 timer klarte F~tschel Aforlyste NORBATIs personeli f~r han matte kasteinnhandkledel. Dahaddehan slatt gjeldende rekord med tre timer. Han opparbeidet seg fem minutters hvile hver time han sattpa radioen, og dette tok han ut i form av om lag fire timers sammenhengende s~vn. F~tschel mente selv at det var hardt, srerlig var det vanskelig A holde seg vaken om natta. Men med "doping" i form av ginseng, som i f~lge ham selv ga det sparket han trengte, klarte han oppgaven. Einar fikk stor st~tte fra alle i Norbatt under sendingen. Det kom telefoner i ett sett, med oppmuntringer fra alle deler av NORBATI AD. OgsAi Saqi var det st~tte Ahente. Srerlig var Selvik pac kj~kkenet en venn i n~en, med sin elektriske vifte mot varmen og kulenariske tilberedelser mot sulten. For F~tschel ble det etterhvert som tirnene gikk vanskelig Aholde praten pa et nogenlunde interessant niva. Og mot siutten gikk det mest i at han ikke hadde noe Asi, og hvor myeklokka var. H~ydepungtet kom da Einar sovnet i studio med mikrofonen pa s~ndag morgen. I utgangspunktet var det meningen at han skulle ha med seg en mann til, som sammen med ham skulle sette rekord. Problemet ble at beredskapen pa4-5 LL matteprioriteres. Derfor ble han alene, og sta som han var bestemte han seg for ~ gjennomf~re oppgaven.. - Det var g~y, og det gikk mye bedere enn jeg hadde trodd. Til tider visste jeg knapt hvor jeg var, og mangelen pas~vn gjorde atjeg badesaog h~rte ting som en i normal tilstand aldri vii oppleve. Men jeg var heller aldri i tvi10m at jeg skulle klare del. l kj~lvannet av maratonsendingen arrangerte F~tschel en liten innsamlingsaksjon til inntekt for Hjelpefondel. Det ble bestemt allerede fra starten at ~nskeplater skulle koste 1 dollar stykkel. Mek's troppsang og G-35 ble et omstridt tema, og tilsammen ble det betalt 580 dollar for at ingen av de nevnte skulle spilles. Tilsammen klarte han AfAinn nrermere 1000 dollar til innsarnlingsaksjonen. Etter at rekorden var slatt vaklet en tydelig redusert F~tschel tilbake til eget AO, hvor han sov i 24 timer.,pa~rsmal omhankunne tenke seg Agj~re det igjen, srniler Einar lurt og sier; - det er ikke meg imol. Vi tror deg sagjeme, og kan ikke annet enn A gratulere Einar F~tschl med prestasjonen. Richard Kongsteien

7 66 Blue Beret Minnebok -kontigent XXVI Han er sjefens skygge Mange av "undersattene" i kontingent 26 har bare truffet sjefen, oberst Nordbj:l, en eller noen fa gan ger. Einar Johannesen (28), personlig adjutant for sjefen, omgas obersten daglig. "PA" er sa og si sjefens skygge. -PA-stillingen er en veldig spesiell jobb. Man treffer en hel masse mennesker, for eksempel fra alle de 0vrige avdelingene i UNIFIL, samt de fleste i vilr egen bata1jon. Det er noe jeg synes er svrert positivt. Og jeg har hatt en egen f0lelse av a. kjenne bataljonens "indre liv", sier Johannesen. Som ti! daglig i NORBATT ikke har blitt kalt annet enn "PA". PA-uttrykket ernrermest en institusjon, som alle nye PA' er ma.fmne seg i ii adore. - Er PA en ren tjener for den st0rste sjefen i bataljonen? - BMe og. Det er helt klart at min jobb har vrert avhengig av bataljonssjefen og hans utspill. Arbeidsdagen blir ofte hva det obersten legger opp ti!. Det har jeg vrert n0dt iiforholde meg ti1.du kan godt si at jeg har vrert en skygge av obersten 24 timer i d0gnet. - Da kan du vel nii pii fallrepet avsl0re noen av sjefens sreregenheter? Einar Johannesen, P A og snakkesalig moromann, velger seg T oralv Nordbf/J som PA ved neste korsvei. (Foto: Tom LySf/J) - He, he, flirer PA. Og sier mot normalt ingen ting. Hans vanligvis opptatte munn er lukket med lojale seg1. - Men det mii da vrere frustrerende ii vrere totalt prisgitt sjefen? - Klart at det ikke bare er postitivt. Men jobben er veldig interessant. Tror nok at jeg lrerer en del ting som jeg muligens oppfatter nytten av f~rst i ettertid. Det fine er at PA f0lger en sak fra start til mal. Og at han er tilstede der ting skjer. Einar er i det sivile politimann ved ordensavdelingen ved politihuset istavanger. - Hvilket inntrykk har du av Libanon etter ett ilr i landet? - Det er stor forskjell pii fattig og Tik,ikke minst i landsbyen jeg er forlagt i. Hernede har jeg merket meg at folk som lever piigrensen til fattigdom gleder seg over livet og de smii ting; ofte pii en annen miite enn vi hjemme. Og at menneskene er iipne og gjestefrie, og at de tar godt vare pa.familien sinoi det hele tatt er libaneseme som jeg kjenner dem iipne og gjestfrie. - Hvilken stilling ville du ha hvis du skulle nedover til Libanon igjen? ~Jeg sikterh0yt, -detmiitte bli bata1jonssjef! - Hvem blir PA? - Toralv Nordb0. Han kjenner stillingen. - Hvis du skulle samle dine inntrykk fra Libanon i en bok; hvilken arbeidstittel ville du velge? - Det ville ikke bli noen bok, men et hefte. Tittelen sier seg selv: "Norske offiserer mellom to permer". Tom Lys~

8 Blue Beret Minnebok - kontigent XXVI 67 Kuwaitgjengen samlel f~r avreise. Bak-fra venstre menig Ekcholdl, menig Aanda/., fenrik Svendsbergel.fenrik Augda1, oberslll. Lehman og menig Aksjpberg Foranfra venstre: menig Grunnan.l()ylnanl Kongsda1. major Nord1i og kaplein Wallenslr()m. (FOIO:Tom Lys()} Med kurs for Kuwait Sfjndag 21. april startet fem offiserer fra NORBA TT reisen i retning av Kuwait. UNIFILjobben skulle byttes ut med tjeneste i forpartiet tii UNIKOM United Nations Iraq/Kuwait Observer Mission. I alt 10 spente karer fra NORBA TT, og 14 fra NMC, sto foran et oppdrag som i utgangspunktet skulle vare iom lag 30 dager. - Dette blir spennende. Vi vet nok ikke 100 prosent p1\hva vi gir oss p1\, sa en avbalansert oberstl~ytnant Vidar Lehmann f~r avreisen fra Steinmyra i Saqi. Bataljonslegen var ogs1\med inorba TI I, og hadde vrert reiseklar tillranikuwait i lang tid f~r den 21/4. Lehmann reiste til UNIKOM som "senior medical officer" SMO. I det f~rste partiet fra NORBA TI hadde Lelunann med major Egil NordIi, kain Sven Egil Waldenstr~m, l~ytnant StAle Kongsdal og fenrik Per Harald Svendsberget. De ~vrige fem p1\unikom-iaget var menig Ingar Eckholdt, menig Torleif Grunnan, fenrik Tor Heyerdal Augdal, menig Jan Helge Aandal og korpora1 Dennik Tore Akj~berg. Opprinnelig skullenorba TI ikke avgi mannskaper til UNIKOM-operasjoneno Men pagrunn av en del forfall ble ogs1\norba TI koblet inn, og m1\ttepa kort varsel sette opp sin styrke. - Vi fikk meldingen om 1\stille folk p1'tformiddagen l~rdag 20. april. Il~petav dagen m1\ttevi ha navnene klare, og dagen etterreiste de f~rste ned til Naqoura. Men det var ikke noe problem AfA folk til1\ stille, sier personelloffiser major Svein Terje Skogland. OgsA verkstedkompaniet NMC i Tibnine stilte med personeil til UNIKOM -ialt 14 stykker. Totalt bestoforpartiet til UNIKOM-styrken av i alt 450 mann fra UNIFIL. Hovedmengden av personellet kj~rte i kolonne fra Naqoura onsdag 24. april. Da hadde de en kj~retur p1\om lag kilometer gjennom Israel, Jordan, Saudi-Arabia og Kuwait foran seg. Force commander, generall~ytnant Lars Eric Wahlgren, presiserte p1\ forhand at forpartiets oppctrag under noen ornstendighet ikke skulle overskride 30 d~gn. - Personelletsom ble med tilkuwait underskrev en tilleggskontrakt med FN. ~nnsbetingelsene blir stort sett de samme, men en del ytelser blir gjon etter de satser som for en hver tid gjelder i det omradet mannskapene befinner seg, 0PPlyser rnajor Skogland. Uansett om godtgj~relsene for 0PPdraget til IraqIKuwait ikke blir de alle feiteste, s1\var alle som vi snakket med pa forh1'tndusedvalig tente og oppgl0dde foran oppgaven. - Dette blir virkelig en opplevelse 1\ ta meg seg, var omkvedet blant de "h1'tndplukkede". Tom Lys0

9 68 Blue Beret Minnebok -kontigent XXVI I medmenneskers tjeneste Det hji)resen stemme over hji)ytaleranlegget i NMC: "Prest, til hovedport!" Bare a komme seg avsted. I porten star tolken, Fawaz-Fawaz, sammen med en libaneser. Bilen til den sistnevnte har havnet i grji)fta,- kan vi hjelpe med berging? Jeg kontakter bergingsseksjonen; de kan hjelpe senere pll.dagen. Mannen blir glad og takker,- og senere nll.r hjelpen kornmer, betaier han $10 som skal brukes til humanitrere formll.1.- Mens samtalen om bergingen har pll.gll.tti porten, har ei ung jente kornmet som ~nsker ll. snakke med presten. Det er slutten pll.fastemll.nedenramadan, alleforbereder seg til fest og nye klrer kj~pes. Det er bare det, at hun og s~sknene (13!) har ingenting ll.kj~pe for. Far er d~d og de fleste av s~sknene er mindrell.rige. Av humanitrermidler har vi hjulpet dem f~r, de flir ogsll.na noen dollar. Og jeg lover ll.kornme innom senere for ll.se hva de har kj~pt. Denne famil ien pluss noen andre hjelpes av humanitrermid Ier fra tid til annen,- libanesiske medmennesker. lmidlertid hjelpes ikke bare akutt behov,- hvert ll.rkommer det fores~s Ier fra skoler, kirke, jordbrukscooperativ med mere om ulike prosjekter. Som humanitreroffiser er det min oppgave ll.orientere meg om tiltaket og sarnmen med humanitrerkornmiteen forberede saken for sjefen. Pll.sjefens ordre skal jeg ogsll.s~rge for at tiltakene blir gjennomf~rt. Det kan dreie seg ombidrag til kj~p av aggregat, traktor, skoleutstyr samt mindre byggeprosjekt. Gjennom humanitrerarbeidet har Normaintcoy fll.umange kontaktermed sivilbefolkningen og har fors~kt ll. hjelpe der n~ har vrert. Ikke al1tidhar det vrert mulig ll.hjelpe, men ikke fll. dol1ar har blitt delt ut. I kontigent XXVI er det delt ut ca. $ 7000 og bergingsseksjonen har hatt 2-5 oppdrag pr. uke. I alle sammenheng blant sivile har denne siden av Normaintcoy' s arbeid blitt omtalt positivt, og har skapt goodwill for UNIFIL's rolle. Samtidig har de sam har vrert med fra kampaniet fll.tt en st~rre innsikt i libaneserens daglige liv og virke. Humanitrerkomiteen kontigent XXVI har bestll.u av: Kapt/prest steinar Solbakken, kapt Per Helge Nordskog, menig Inger Lise kringen ag menig Aasmund Grasbekk. Midlene som er delt ut, er kammet fra Kirkens N~jelp og utenriksdepartementet. Jeg tror vi reiser hjem til Norge med opplevelsen av ll. ha karnmet liu "pll.innsida" av sivilbefalkingen. Og ha bygget noen broer til medrnennesker,- ogsll.i Libanan. Humanitrerarbeidet - spennende, utfordrende, krevende og interessant! Steinar Solbakken

10 Blue Beret Minnebok - kontigent XXVI 69 MIL ETTER MIL Pa en av de f0rste sommerdagene i siutten av mars gikk kontigentens tre-mil av stabelen. For oss som slar oss pa brystet og sierj -Jeg har gatt tre-mila en gang, og det er nok! - var dette en behagelig dag, for deltagerene var nok vreret noe mer belastende. del mennesker dagene etter tre-mila. For det er et faktum at vannblemmene etter en tre-mil setter sine spor i ganglaget. Men vi som valgte i!.avsti!.fra alle de fire tre-mil arrangmentene i kontigent XXVI kan ikke annet enn ii gratulere alle deltagere og vinnere med vel gjennomf0rt marsj. Richard Kongsteien Over: Tre mil med svette, slit og vannblemmer, veienkan virke endel~s (Foto:R.kongsteien) Under: Vann kan nytes biide invortes og utvortes,og en liten avkj~ling gjorde godt vvarmen.(foto: R.Kongsteien) L0ypengikkfra4-2B CP, viasaqimyra og 4-24 CP til Hebbariye og tilbake igjen, med mal ved velferden. Varmen denne dagen satte en effektiv stopper for alle rekordfor0k, men det var alikevel fi!. av de startende som br0t. Krampen tok de aller ivrigste flere ganger pi!.turen, og Minnebokas utsendte kunne flere ganger i 10pet av runden observere deltagere sittende pi!.kne midt i veien. For de var det bare i!.bite tennene sammen og ignorere smerten til de kom imai. En observant soldat kunne nok ogs1l.fornernme en noksi!.merkelig gange pi!.en

11 II 70 Blue Beret Minnebok -kontigent XXVI S-3 SEKSJONEN XXVI MIDDEL HAVET LIBANON ~AE TYR GHANBATT FINBATT QUANA, FIJIBA TT e NEPBATT TIBNINE NORMAINTCOY IRISHBATT ISRAELSK KONTROLLERT OMRADE (ICA) ISRAEL

12 Blue Beret Minnebok - kontigent XXVI 71 BEKAA HASBAIYA e. KAOUKABA (lca) HEBARIYE BLAT EBELES ~ERDISS. ~AQI NORBATT RACHAIY A EL FOUKHAR C:EB KFARHAMAM EL KHIAM - KFAR CHOUBA SYRIA (ICA) -- ISRAELSK --~ / ANNEKTFRT QIRYAT SHEMONA f I \ \\ OMRADE \ I I I.\ \\\ GOLAN ISRAEL \ I / I I I I I GOLAN I \ \

13 72 Blue Beret Minnebok -kontigent XXVI PersonelI NORBATT XXVI A88 8JT P08TM S-l PRF PROSJEKT NK PREST S-5 TOLK VO ASS KAPT MAJ ADJ REISE BNSJ PIO GRAD STILLING MIO SJT POST MRF SJEF VELF FENR OB ING3 4PX LEGE S-l OFF VELF POSTM PRF PIO ING JOHANNES TIG KETIL 0YSTEIN SIGBJ0RN SVEIN RUNE TORALV EGIL TOM FORNAVN BOSTED OVE AGE 0IVIND PX addvar STEINAR VIDAR RICHART GEIR 9912 DAG ARNE ,STJ0RDAL NJAL 7800 KNUT ASBJelRN ASS 8650 TORE MARIT 5042 OFF 4 OFF AKOPPANG 8ANDNE8 LARVIK BARDUFOSS BERGEN AA FLORVAG BR0NN0YSUND OSLO NAMSOS TRONDHEIM SOLHEIMSVIK KRISTI~ND MATREDAL DRAM S0REIDGREND HE8SENG HARSTAD MHUNDVAG RYKKINN LISTE KRISTIAND LAKSELV MOSJ0EN FJ0GER KARE I-OFF TH P 32 OVERS BN-STAB N

14 Blue Beret Minnebok - kontigent XXVI 73 MAJOR KAPTEIN KAPTEIN Li5YTNANT LiWTNANT Li5YTNANT FENRIK FENRIK FENRIK SJT ~:ORPORAL ORAL I<ORPORAL ORAL ORAL ORAL ORAL ORAL ORAL I<ORPORAL KDRPORAL ORAL KDRPORAL ORAL V V IG IG IG IG IG IG IG KNUT RIST ERITSLAND TORE DAHLEN ASGEIR AMUNDSEN TORE PEDERSEN TERJE THUE TORBJi:IRN DYFRIN BEN RATCHJE SOLVEIG HOLE LINE SKOGLY GEORG NILSSEN RUNE GJERD EIRIK KASINE RAGNAR HABAKK ANDERS HORNE HELGE SKAUGE VEMUND ELVEBAKK MARVIN FLATEN HANS F',LVIK FINN A LOI<NA ARI.LD SKAUG JAN SELVIK TERJE KVIf:RNARUNE MOGREN STEIN ARNE BERGSETH FRODE IVERSEN JAN HAGEN FRODE JENSEN TRULS PAULSEN KJELL TORE OHNSTAD HANS HALAND ENDRE GUNNERSEN JAN E EL KASMI ABDEL ~::PSJEF NKKP ADMOFF KPASS KJ-SJEF MP-SJEF NK-MP ADMASS PROVFORV MP-BEFAL STABSASS MP- MP- MP- MP-I<ORP MP-~::ORP MP- MP- MP-I<ORP MP- PROVASS KOKK KOKK KOKK KOKI< KOKI< KOKK KOKK ~:on~ PROVASS PROVASS PROVASS KOKK 1750 HALDEN 4600 KRISTIANOD 2437 HASLEMOEN HAMMERFEST YVEN OSLO RIELINGEN TRONDHEIM OSLO 10 Fi:.RDE 3700 SUEN BERGEN snen AURE BERGEN ASKER TROMSo LYNGDAL BODcl SVEIO ANDEBU KOKK AURDAL STJi:iRDAL AREMARK ERDAL ANDEBU OSLO AA SKJEVIKA VARHAUG KONGSHAVN OSLO

15 74 Blue Beret Minnebok -kontigent XXVI STTR ING STTR HUND STTR HUND HUND ING HlJND STTR ING ING STTR HUND ING STTR HUND I<RYPTo opr. SJ STTR OPS ASS BYGG/ANL-LEDER BRANN/VEDL ASS TR.ASS/VFF KP.ASS. PIoNER I<ANTINEASS VOGNF AMB/ SOLDAT VoGNF LAST SJEF TR TRoPPSJEF HF PATR MEK BEE NK RORLEGGER SJEF VoGNF F/RATLF VF BERGN/REP KJT KOKI< HF PATR KVARTERMESTER MB: VPN PIONER RATLG RoRLEGGER PIONER VoGNF LAST MF BEELASTER MATR MANN SB VOGNF TANK SYKEVOKTER ELEKTRIKER EKSP ASS VOGNF F/RATLF LAGF0RER ADM.oFF RATLF/VOGNF F(S-3) NK/MP VoGNF LAST VoGNF AMB/ SOLDAT VOGNF F VF LAST(TIPP) OVERKOKI< REP RA/TV/VIDEo MP/VoGNF F VEKSLER OPR NK STKP SYKEvm::TER SJEF HF PATR r~ep KJT t1p/vognf F VoGNF LAST MP/VoGNF F VoGNF LAST VOGNF LAST VEI<SLER opr/vf F REISEASS ELH:TRII<ER LYS NI< MATR OFF SYKEVOI<TER MP/VoGNF F I<RISTIAN ToRFINN DENNII< T TERJE ~::URT ALF J ToRE HENNING JUNE ToMMY JAN T HANS IVAN OLE ~::. OLE A THoR ARNE HAVARD BJoRN ToRE S. ROGER BENGT IVER FRoDE SVEIN E odd G. JAN BARD JAN ToRE JAN ARVE VIGGo NILS ToRBJoRN JAN E JoSTEIN ARILD JON ATLE INGER l.ise RUNE TRYM B ASGEIR TERJE BEN ANDERS INGAR ENDRE FRODE ARVE ABD EL H ALF IVAR MARVIN GEIR TORE 1.ILt.IAN HARRY A. VEGAR BJARTE HANS R. REIDAR FINN A ROAR MOrnEN GLJNNAR TORE A HAKON ARILD SUNNIVA IVER EIRH: AASETH AKSELSEN AI<SJoBERG ALBINSON ALBRIGTSEN AENBoRG AMUNDSEN. ANDERSEN ANDERSEN ANDREASSEN ANGELL ANUNDSKAAS AUTEN AUTHEN BACH BACH BACHE SADE BEGGERLJD BERGLUND BERGSETH BIRI<ELAND BJELLAND BJERI<E BJERI<SETMYR BJoRGE BJORI<EDAL BLYTT BONSAI< BoRGE BoRMAR~:: BRANDSVII< BRYNHILDSVoLD BADSVII< CHRISTENSEN CLARKE DAHL DAHLEN DONNESTAD DYFRIN ECKHoLDT EEG EIDSETER EKKER EL ~:'ASMI ELLEFSEN ELVEBAn:: ENGE ERITSLAND ERVII< ESP FALSTEN FENES FLATEN FLoRLI FoLVIK FRoHOLM FRoMEIDE FRoSHAUG FRUGARD FURE FALUN GABRIELSEN GJEFSEN GJERD l<orp FENR l<orp l<orp l<orp FENR SJT FENR Men V / ~~ V/I< I<APT ~:'APT KoRP l<orp V/K l<orp l<orp FENR KAPT FENR l<orp l<orp KAPT. V/I< KoRP l<orp FENR FENR l<orp ' ' '39 ' B 15'3 7B '3 1'

16 Blue Beret Minnebok - kontigent XXVI ~.C" L,J C"~,,JL ' FENR KOHP V/K V/K FENR SJT V/K MAJ V/K FENR GOULIGNAC GRAARLJD GRANENG GRONNERUD GRUNER GUNNERSEN HAARSTAD HAGEN HAGEN HAL TBAK~~ HANSEN HANSEN HANSEN HARNES HATLING HAUGEN HAUGLI HEGGEN HEIENBERG HENRIKSEN HESSEN HESTNES HEYERDAHL HIGDEM HOGEMARK HOLE HOMO HORNE HUSBY HALAND IVERSEN IVERSEN JACOBSEN JAKOBSEN JENSEN JENSEN JOHANSEN JOHANSEN JOHANSEN JOHANSEN JONAS JONDUM JORGENSEN KARLSEN KARLSEN KARLSVIK KIBSGAARD KJEKSRLJD KJtERVIK KLEPPE KLUND KNUDSEN KOKAI KONGSDAL KRISTIANSEN KROKEIDE KUMMERMO KVERNA KVINGEDAL KASINE LANGELAND LANGSETH LARSEN LARSEN LENES LEONHARDSEN REMI JAN ERIK TROND B EVY JAN E KJELL I FRODE PER 0 ANDERS ESKILD REMI HUGO ROLF FRODE SVEINUNG EIVIND ROGER JARAN ANNE-BETH EGIL T HALLGEIR INGE ASBJORN MORTEN BENT LINE TERJE HELGE ATLE-OLA ENDRE JAN ODD G TERJE ASBJORN RUNE TRLJLS THOMAS HAVARD S ARNSTEIN BORGAR ASMUND KRISTIN YNGVE G. EIVIND ARVID NIKOLAI TROND OYVIND V KRISTEN GEIR SJLJR E ROLF YNGVE TOMMY STALE GEIR KARL f:l. TOMMY RLJNE A GEIR RAGNAR ERIK JON 0 FRODE ARNE LEIF G JONNY HF SOK KRYPTOOFF NK MATR MANN SB VOGNF AMB/ SOLDAT SYKEPLEIER PROV.ASS/VOGNF L MF VEIHOVEL(KOKK) KOn:: VOGNF F/RATLF MP/VOGNF F VOGNF AMB/ SOLDAT RATLF VFF E~~SP ASS KRYPTO OPR. REP AGGREGAT EKSP ASS VOGNF AMB/ SOLDAT REP KJT SYKEPLEIER VF LAST<TIPP) MATR ASS/VF LAST HF PATR PIONER VOGNF F SNEKKER/PIONER PROV.FORV SNEKKER/PIONER MP/VOGNF F SVEISER/PIONER(VF F) PROV.ASS/VOGNF F Kon~ RATLG MF GRAVE MATR ASS/VF LAST BRANN/VEDL ASS KOKK NESTLAGF(MURER) OPS ASS OVERKOKK ELEKTRII<ER LYS VFL/SNEKKER/MURER HYG BEF TR ASS/MATR ASS HF SOK SKRIVER REP AGGREGAT VOGNF LAST KANTINEASS RATLF/VOGNF F(BN NK) VOGNF L.AST MEK KJT AMM OFF ELEKTRIKER TRSJ VOGNF AMB/ SOLDAT OPS ASS HF PATR KOKK VOGNF LAST MP/VOGNF F LEGE LJTR LAG MF GRAVE RATLG PIONER LAGF MASKINLAG HF PATR HUND HUND STTR STTR HUND STTR STTR HUND TR HUND

17 76 Blue Beret Minnebok -kontigent XXVI V/K KAPT FENR MAJ V/K KoRP V/K V/K KoRP FENR HEN V/K. V/K KoRP FENR MAJ V/K KoRP ' ~'..:...: ' '33 16' ' ' ' LEVIN LIE LIEN LIEN LIND LoKNA LOVLID LUDEMANN LUDVIGSEN LUDVIGSEN MANNSAKER MARI<ESET MARKUSSEN MATHISEN MAURTVEDT MELKILD MIKKELSEN MoGREN MoKLEGARD MOLL MOLUND MoRSETH MUNKVOLD MYRVANG MYRVOLD NEERGAARD NERBO NICOLAISEN NIELSEN NILSEN NILSEN NILSEN NILSSEN NORDBYE NORDGARD NYGARD NYLAND ODEGARD OHNSTAD OLAFSEN OLDERTROEN olsen OLSEN OLSEN OTTEMO OUS OVERENGEN PAULSEN PEDERSEN PETTERSEN PETTERSON PoTORNAI RASMUSSEN RATCHJE RENNAN RIST RoANG RoINE RONDlJNG RoNNING RUDBERG RYENG D DMO DSVIK SELVIK BENTE 8JORN SVEIN JOHN A INGE H ARILD IDAR PER PETTER PER-ARNE SVEIN ~., 8JORG HARALD M THOR ODD RUNE PAL 8ARD STEIN ARNE MORTEN HANS P FREDDY STALE STIG JIM-STEVE TORE JORN A TOR E JoNNY TOR A ASTRID E RUNE ToRE RUNE LARS MAGNAR FRANK ARNE BJORN A odd ARNE HANS ANNE K TOR8JORN ERLING LARS M 8 OLE J TOR BOERRE HALLGRIM PER K. I<JEl.ORE TERJE TURID INGE TED TOMMY SoLVEIG STEINAR KNUT ANDRE HAKON JACK A ATLE FRODE KJETIL JANNICKE THOR GEIR TERJE SYKEVOKTER MlJRER/PIONER VF LAST DELEL ASS TRSP ASS/VOGNF FE MP/VoGNF F SY~::EvonER TANNl.EGE MEK/TLF/TLGR VETERINtER VOGNF LAST SY~::EPLEIER VOGNF LAST SNEKKER/PIONER VEKSLER OPR/LINJEM VoGNF F EI<SP ASS OVERKOKI< HYG SOLDAT/VOGN FE REP KJT VOGNF LAST MF GRAVE(BULLDOSER) VOGNF LAST EKPS ASS VF 8ERGN/REP KJT REP KJOLESKAP HF PATR REP BEEKJT VEKSLER OPR/LINJEM EKSP off HF PATR REP KJT SI<RIVER/VOGNF F DELELAGER 8EF MURERI P IONER ELEKTRIKER MURER/PIONER(FoRSKS) SYKEVOKTER PROV.ASS/VOGNF L EKSP ASS MEK AGGREGAT VEDLH LEDER/NK STTR TANNLEGE ASS RATLG REP KJT HF PATR VOGNF F/RATLF Kon:: KJ.SJ.\MESSEOFF. SYKEVOKTER REP BEEKJT,BV PIONER OPS ASS ADM.ASS REP BEEI<JT KP.SJEF KOKK REP BEEKJT,PANSER FORM KJT REP HF SOK ELHTRIKER LYS VoGNF F/RATLF MATR OFF SAMBAND KOMPR MANN/VF TIPP VOGNF LAST Kon:: TR STTR S8TR ~::PST STTR ING HUND HUND I<PST ING STTR HUND S8TR HUND HUND S8TR STTR

18 Blue Beret SJT KDRP VDLLAN MAJ HOMSEN HUE V/I( SEM YSLAND FENR WIIK KAPT VINGD SSJT SKJELANGER TJERVAG VANGSNES SKOFTEBY SIGVARTSEN TORGERSEN SKULSTAD V/K TORBJORNSEN SOLBERG SKARET TVERANGER SOLUM SORENSEN STAVNES SVARSTAD STROMSENG SVENSVIK SYSTAD THILESEN TEL THORGERSEN TEPSTAD ZIENER SKOGLY SKAUG Minnebok WISTH VALLA STENE ULSTEN SKATTEBO srott SKAUGE SMEVOLL WALDENSTRDM URSDALEN VERDAL THULIN SOLLIEN TRSP VEKSLER VEDL NESTLAGF/MASKINFORER SNEKKER HF MATR MATERIELL REP MP/VOGNF PROV.ASS/VOGNF MEI< RATLF/OPS SYKEVOKTER NK PIONER MP-SJEF LEDER RATLF/VOGNF LAGF0RER RORLEGGER PATR TR HVPN RADIO BN BEFAL DFF/FALK OFF STIG HANSENHANS EDMUND FRDDE FINN GEIR TONI ASS/TR ONAR SIGBJORN BARD ODDBJORN TRYGVE TROND FRANK TORBJORN PER JAN LEO ROBERT KARSTEN TORE RONNY EGIL LEIF PAL JOHNNY RUNE - F/RATLF ElEKTRD TANK LAST kontigent SB LEGE DPR/LINJEM OPR/LINJEM OPR BF HUND SVEN TDMMY OFF SWLOG TRULS GEORG VEMUND OLE HARALD STTR BARD ING KJELL MIKAEL JENS JON OYVIND H LINDA rjan D HF(BN ASS XXVI FH VA LJOHAN TRSP B. VEDL.HOLDSLEDERASS SJ) DFF VEKSLER STTR DPR 77

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Fiskere 15.06.2011 Dag Sted Tid Kortholder Dag Sted Tid Kortholder 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Gøte Nilsen 15.06.

Fiskere 15.06.2011 Dag Sted Tid Kortholder Dag Sted Tid Kortholder 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Gøte Nilsen 15.06. Fiskere 15.06.2011 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Gøte Nilsen 15.06.2011 Målselvfossen 16:00-24:00 Tore Andersen 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Rolf Holm 15.06.2011 Målselvfossen 16:00-24:00

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 6.5.2014 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Bernhard Blom 1:38:27 203 4 2 Bengt-Frode Hansen 1:38:28 198 2 3 Andres Diaz 1:38:54 195 1 4 Trond Soleng 199 Inge Jensen 213 Trond Kristoffersen 194

Detaljer

Kvalifisering Mesterskap Nord

Kvalifisering Mesterskap Nord Kvalifisering Mesterskap Nord NMK Bardu 08/06/2013 09/06/2013 Antall deltakere i BC Åpen er 51 Antall deltakere i BC Junior er 8 BC Åpen Navn Klubb Poeng 1 159 - Kjell Ivar Svendsen NMK Dyrøy 51.00 2 461

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 245 7* 4 Gro Bjerregaard Bardu 50 48 50 96 244 9* 5 Sveinung

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

10. februar 2012. SS - 4 og 7 - Kirkenær Arena SEK AVS. MP Vest NAVN TELEFON E-POST OPPGAVE ANT Merk.

10. februar 2012. SS - 4 og 7 - Kirkenær Arena SEK AVS. MP Vest NAVN TELEFON E-POST OPPGAVE ANT Merk. Frammøtetid TK-mannskap = kl. 05:00 Strekkeansvarlig: KNA Solør Motorsport SS-sjef.: Per Kristian Sollien, Tlf.: 909 51 717 10. februar 2012 Frammøtetid Marshals = 07:00 Revidert 09.02.2012 Se forkortelse-forklaring

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

FANGSTRAPPORT FOR LOENELVA 2005

FANGSTRAPPORT FOR LOENELVA 2005 Dato Type fisk Vekt Sone Fiskehøl Nr. Redskap Navn fiskar 15.07.2005 Laks 4,0 1 Saghølen 11 Sluk Robert Duinker 15.07.2005 Laks 3,5 1 Saghølen 11 Fluge Torleif Riple 15.07.2005 Laks 2,7 1 Hotelhølen 2

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

SM 2009 4. divisjon avdeling 21

SM 2009 4. divisjon avdeling 21 SM 2009 4. divisjon avdeling 21 Tabell Lag SUM Kamp 01 Kamp 02 Kamp 03 Kamp 04 Kamp 05 Kamp 06 Kamp 07 Kamp 08 Kamp 09 Kamp 10 Kamp 11 Kamp 12 Kamp 13 Kamp 14 Nr Navn Kaptein VP IMP Kvot VP IMP 1 2 Lyngdal

Detaljer

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland Ofoten - Lørdag 30-07-2011 Oppdatert 06.08.2011 14:21 Roy Håkstad 42 25/5 18 **** Geir Bjerregaard 44 23/4 12 **** Torben Nilsen FLO/V/BTV 48 22/6 14 **** Werner Seljevold 38 20/3 3 **** Lars Lian 44 19/4

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1208025 Bane: Bjørndalen Stevneleder: Røed

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Mesterskap grovfelt: 1 Roger Hals Fosna 39 Med E.o. 2 Kurt Otnes Valsøyfjord 39 Stj E.o. 3 Dagfinn Rolfseng

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr. 2.4.216-2.4.216 16FJ32 2.4.216 14:32 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Geir Lindem A 18 Råde JFF 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 2 Tom Thorvaldsen

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Kjetil Aardalen Gjerdrum 49 50 50 149 118,- 2. Rolf Aker Ullensaker 50 48 49 147 95,- 2. Eivind Kollstuen Raumnes 49 48 50 147 95,- 4. Kai Lindskog Ullensaker 49 47 50 146

Detaljer

Resultater total E-18 Smellen

Resultater total E-18 Smellen Resultater total E-18 Smellen StevneID: 13ls0714 - Arrangør: Eidanger JFL - 18.11.2013 16:59:18 Plass Navn Forening Klasse HF1 HF2 HF3 HF4 HF5 Sum Kenneth 1 Kroken JFF A 43 50 47 0 0 140 Lilleødegård 0

Detaljer

Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen

Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen 27.08.2011 Postboks 25 8483 ANDENES dverberg@skytterlag.no andenes@skytterlag.no Lillejord, Mathias R 50 48 47 145 95 240 97 337 85,- 56,-

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1 1 Andreas Setting 1:19:20 2 Svein Arild Vis 3 Trond Soleng 4 Bengt Frode Hansen Jan Lund Erik Steene Jim Kaspersen Martin Vangen Audun Ramsvik Kent Raymond Johansen

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 HENRIK HALSVIK (1) 1030 Bane 1 HENRIK HALSVIK (1) VIDAR TØNNESSEN 0930 Bane 1 ODD LEIF NAUSTDAL ODD LEIF NAUSTDAL 1130 Bane 1 KENNETH BRÅTENG CHRISTIAN HANSTAD

Detaljer

Åpent miniatyrstevne januar 11

Åpent miniatyrstevne januar 11 Åpent miniatyrstevne 15-16 januar 11 Premieliste Klasse 3-5 1 Fred-Gaute Aarsandøy Bardu 5 48 48 50 97 243 2 Åsgeir Lingrasmo Lakselvdal 4 49 46 49 96 240 3 Lars A. Nymo Gisund 4 46 49 47 97 239 4 Sveinung

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

36-skudd kl. 2-5, V55

36-skudd kl. 2-5, V55 Skurlagstevnet DC-11. Lørdag 16.april 2011. Grovfelt kl. 2-5, V55 Pl. Navn Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 1. Gudbrand Mo Lom og Skjåk 5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/3 6/0 36/23 2. Ingvar Brohaug Alvdal

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Resultatliste fra Åpent Miniatyrstevne

Resultatliste fra Åpent Miniatyrstevne Resultatliste fra Åpent Miniatyrstevne 05-07.02.2010 Antall deltakere: 117 Premieliste Aspirant 1 Agnethe Bergum Storsteinnes 43 47 46 93 229 Gjenstand 2 Fredrik Sivertsen Nedre Målselv 48 44 46 96 234

Detaljer

Premieliste Kl 2-5 Sammenlagt. 1 Lars E. Dalsbø Lakselvdal Bengt Johnsen Målselv

Premieliste Kl 2-5 Sammenlagt. 1 Lars E. Dalsbø Lakselvdal Bengt Johnsen Målselv Premieliste Kl 2-5 Sammenlagt Lars E. Dalsbø Lakselvdal 4 49 48 49 99 245 2 Bengt Johnsen Målselv 5 50 49 46 98 243 3 Harry Bjerregård Bardu 5 50 48 50 94 242 3 Tor Jostein Jenssen Vestre Målselv 4 49

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arild Båheim Oslo Øst re 1 L 142 66,-kr 2. Anne Grimstad Oslo Øst re 1 140 0,-kr Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Vidar Gjestemoen Geilo 2 138 99,-kr 2. Einar Nordengen Tyrist

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Knut Ole Myrberg Nøtterø 48 50 50 148 140,- 2. Hans Atle Rødal Styrvoll 49 50 48 147 94,- 3. Tone Ytterhaug Sæther Oslo Østre 48 48 50 146 0,- 4. Anneth Knutsen Slagen 48

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Kvinner Senior 1 Hasle Løren 6 7:15:27 Kristin Bærland KVINNER SENIOR 1 2:25:08,93 Line M. Gulliksen KVINNER SENIOR 2 2:25:09,39 Kirsti Ruud KVINNER SENIOR 3 2:25:09,64

Detaljer

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Finfelt Maks oppnåelig 103 P DM - Junior Menn 1 Magnus Løvlien Bjørnstad Hamar IL, pistolgruppa (9 6 8 10 10 10 9 10 11 12)

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer

Boks Tromsø Telefon: Epost:

Boks Tromsø Telefon: Epost: Boks 0 2 Telefon: 05 Epost: tpklubb@online.no Stevne: M Milfelt Dato:.0.202 Stevnenummer: 205 Bane: Brosebanen Stevneleder: Ole-Morten Ringmo Håkon Omma, Arnt Inge Sandvik, Trond Tanke, Rune Kanstad, Dommer(e):

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. 200m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 50 48 147 173,- 2. Robert Loven Husnes 50 49 48 147 115,- 3. Morten Sund Husnes 47 49 49 145 0,- 4. Erling Lodden Bømlo 48 47 49 144 0,- 5. Bernt

Detaljer

Samlagsstevnet i felt for Nordmør Skyttersamlag Arrangør: Rindal skytterlag 3. april 2005

Samlagsstevnet i felt for Nordmør Skyttersamlag Arrangør: Rindal skytterlag 3. april 2005 Samlagsstevnet i felt for Nordmør Skyttersamlag 2005 - Arrangør: Rindal skytterlag 3. april 2005 Klasse 1 30 Skudd 1 Idar Moe Rindal 25/12 2 Ole Kristian Brønstad Lomundal 16/8 3 John Einar Dalsegg Øvre

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer