Trikker n. Nytt i akkortariffen, Side 3. Virkemidler i kampen mot sosial dumping, side 6. Internasjonalt arbeid Side 4 og 5. Besøk på Vestbredden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trikker n. Nytt i akkortariffen, Side 3. Virkemidler i kampen mot sosial dumping, side 6. Internasjonalt arbeid Side 4 og 5. Besøk på Vestbredden"

Transkript

1 1/12 Trikker n Nytt i akkortariffen, Side 3. Virkemidler i kampen mot sosial dumping, side 6 Internasjonalt arbeid Side 4 og 5. Besøk på Vestbredden Oppfriskningskurs for Telekom- faget side 7. Elektrikernes fagforening nå på 1

2 Leder n har ordet! Året vi er inne i har vært svært hektisk for fagforeninga. Vi har gjennomført et tariffoppgjør som ble veldig godt mottatt av medlemmene våre (84 % Ja 13 % Nei). Innfrielse av hovedkrav som 2-4 rotasjon for offshorefolka våre og rammer som gjør det mulig å lage gode rotasjoner også for 9 - montørene, ble godt mottatt. Når vi også fikk verktøy som muliggjør å følge opp innleid arbeidskraft (likebehandlingsprinsippet og solidaransvar) og i tillegg fikk rydda i teksten i LOK 4A rundt dette med bedriftens ansvar for å tegne, planlegge og tilrettelegge i akkordforhold, må vi si oss godt fornøyd. I skrivende stund begynner det også å komme inn protokoller fra klubbene om forhandlinger og betalingsnivå i henhold til 3E. Minner her om LOKs bestemmelser om at slike forhandlinger normalt skal være i boks før 15. september. Akkurat nå er vi midt oppe i en prosess fram mot neste års LO-kongress. Kongressen avholdes hvert 4. år og er det politiske verkstedet som har størst innflytelse på samfunnsutviklinga i landet. Fagforeninga og Distriktet har jobba mye med, og fremma mange forslag til kongressen. Forbundsstyret har behandlet alle innsendte forslag og vi kan være godt fornøyd med hvordan våre forslag ble behandlet. I hovedsak ble de aller fleste og tyngste av våre forslag vedtatt som forbundets forslag til kongressen. Alle forslag er selvsagt viktig men noen veier nok tyngre enn andre, blant annet og spesielt arbeidslivspolitikken i EØS avtalen. Oppfordrer dere alle til å gå inn på: og delta i debatten fram mot kongressen og sende inn svarskjema dere finner der. Det er også Stortingsvalg til neste år og mange av kongressforslagene vil gå direkte på den politikken vi ønsker at ei rød/grønn regjering skal føre. Vi var fødselshjelpere til denne regjeringa i 2005 og sørga for at de ble gjenvalgt i 2009, og vi har store forventninger om de blir gjenvalgt i For tida er det høyrepartiene som har klart flertall på meningsmålingene. Som vi har sett både med kampen om arbeidsmiljøloven, beskyttelse av utenlandsk arbeidstakere og ikke minst iveren etter å privatisere vannkrafta («hjemfall»), er det ikke akkurat de blå-blå partiene som er arbeidsfolks beste venner. Men det holder ikke bare med å skremme med dem; at alt blir så mye verre om de tar over våre allierte må fronte egne saker for å mobilisere de i sofaen om vi skal vinne valget til neste år. Stor satsing på «sosial boligbygging» mener jeg absolutt er en slik vinnersak. Vi har svært mange unge medlemmer og det må og skal være muligheter for de uten velsituerte foreldre å etablere seg med egen leilighet! En annen opplagt sak er fattigdomsbekjempelsen. Det er uverdig at over barn lever under fattigdomsgrensen i Norge, verdens rikeste land. Svaret her er i alle fall ikke høyrepartienes mantra «skattelettelser» - til de som har i overflod fra før. Vinteren kom tidlig i år. Poteten er tatt opp i Orkdal n, også denne gangen uten at RBK sørget for at gullet havnet på Lerkendal, og nå er det ikke lenge før julekvelden overrasker kjerringa, som i fjor og årene før det igjen. Derfor vil jeg benytte anledningen (muligens litt tidlig) å ønske deg og dine ei god og fredfylt jul. Terje 2

3 Nytt i akkordtariffen I årets lønnsoppgjør ble det gjort en del endringer i akkordtariffen. Ny tariff er ikke trykket enda, men her er de viktigste endringene. Det er nå spesifisert tydeligere enn tidligere at arbeidsgiver skal tilrettelegge jobben før oppstart av anlegget (tegninger, materialliste osv.). Denne jobben kan ikke dyttes over på akkordlaget uten kompensasjon. Utarbeidelse ved FDV- dokumentasjon som overleveres kunde er ikke en del av arbeidsoppgaver som er innkalkulert i akkordprisene, og lønnes som fastlønn i akkord. Det skal ikke lenger tilbakeføres kr 8,- per lærlingetime av akkordoppgjøret til bedriften. Test av jordfeilautomat/jordfeilbryter avlønnes med kroner 3,- pr automat/bryter. I test inngår følgende: Funksjonstest av testknapp, test av jordfeilautomat/bryter med installasjonstester og dokumentasjon av test. Måling av kortslutningsstrøm (Ik min og Ik maks) inngår i akkordprisen. Det har også kommet noen nye priser på utstyr som det tidligere ikke har vært priser for. Som ett resultat av disse endringene er akkordprogrammet endret. Ny versjon, V 1.5, finnes på akkord.no, eller forbundets hjemmeside elogit.no. Akkordtariffen kommer også i ny papirutgave, og vil bli sendt ut så fort den er klar. Håpet er at disse endringene vil bidra til enda mindre diskusjoner ute på anleggene. 3

4 Opprettelse av internasjonalt fond Internasjonalt arbeid I forbindelse med 110-årsjubileet til fagforeninga, vedtok styret å opprette et fond for å drive internasjonalt arbeid. Inviterte gjester til jubileet ble oppfordret til å gi en gave til fondet, og det kom inn over kr. Årsmøtet i fagforeninga skal vedta statutter for fondet. Faglig delegasjon til Vestbredden januar 2012 LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag sin gave var en plass i LO sin delegasjon til Vestbredden, hvor ellers LO i Trondheim og LO i Asker og Bærum deltok, og som ble ledet av internasjonal sekretær i LO, Terje Kalheim. Styret i fagforeninga vedtok å dekke reiseutgiftene for Torstein Johansen, som deltok i tillegg til Terje Aaberg som var dekket av LO. Kulturkollisjon med muren Vi hadde ikke kjørt langt fra flyplassen før vi så de første murene og bosettingene på palestinsk område. Israel tar stadig mer land som hører palestinerne til, de river gjerne deres hus som ligger på områder de vil oppføre en ny bosetting. Den opptil 12 meter høye og totalt 800 km lange muren går på kryss og tvers, og isolerer familier fra hverandre. Det er med vantro en nordboer ser hvordan Israel behandler palestinerne i deres eget land, og hvordan apartheidpolitikken ødelegger voksne som ydmykes når de må passere sjekkpunkter på vei til jobb. Og vi tenker ikke minst på ungene som i sin lek reflekterer det samfunnet de lever i, med krig og vold som vesentlige elementer. Møte med fagbevegelsen Vi hadde hver dag møter med representanter fra PGFTU, som er LO sin søsterorganisasjon i Palestina. LO har bidratt til oppbygging av fagforeningssentret i Nablus, hvor vi møtte lederen av PGFTU med flere. Det er en fagbevegelse som står ovenfor uendelige problemer, og våre kamerater bar preg av slitasje. Arbeidsledigheten ligger rundt 35 % på Vestbredden, og mange må passere muren for å ta 4

5 arbeid i Israel. Der lønnes de med rundt det halve av hva israelerne tjener, og de får ingen hjelp av Histadrut, den israelske fagbevegelsen. Mange starter hjemmefra kl. 3 på natta, og er ikke hjemme før kl. 20 på kvelden på grunn av reisetid og lang ventetid ved sjekkpunktene. På Vestbredden er de laveste lønningene kr. 750,- pr. mnd., noe som er langt unna det som er regnet for minimum for en familie å klare seg på, beregnet til kr ,- / mnd. Da økonomien på Vestbredden er sammenvevd med den israelske, blant annet med felles valuta, er prisnivået svært høyt i forhold til lønningene, så 65 % lever under fattigdomsgrensen. Israels kvelertak Mange palestinere orker ikke å leve under slike forhold, og de flytter ut. Dette er også Israels strategi. De gjør hva de kan for å ydmyke palestinerne og gjøre livet så vanskelig som mulig for dem. Bønder slipper ikke til på olivenplantasjene sine uten tillatelse, og det får de knapt. Under innhøstingen, som er tidkrevende, får de gjerne kun tillatelse i 2-3 dager, noe som er alt for lite. I enkelte områder er i tillegg bøndene plaget av steinkastende bosettere. De fleste mannlige palestinerne har blitt fengslet, som regel uten grunn eller for bagateller. En guide vi hadde med oss har sittet inne ganger, til sammen i fire år. En gang han kastet en flaske etter de israelske soldatene fikk han to år i fengsel. I Nablus var det et hus som israelerne jevnet med jorden av en bulldoser i Det var ikke gitt noe forvarsel, og ni av elleve familiemedlemmer ble begravd levende og døde. De to som overlevde ble gravd fram etter en uke. Veien videre Vi ble ikke optimistiske på palestinernes vegne gjennom dette besøket, men vi ble sterkt provosert av Israels framferd, og lysten til å vise at norsk fagbevegelse må bry seg og vise solidaritet vokste. Noen spør seg hvorfor vi skal støtte akkurat palestinerne. Det er selvfølgelig mange steder rundt om i verden hvor folk blir undertrykt og hvor fagbevegelsen sliter. Men Norge og norsk fagbevegelse har lange tradisjoner med å involvere seg i konflikten i Midt-Østen, ikke minst via Norsk Folkehjelp. Det viktige nå er at palestinerne får støtte, ikke minst moralsk, i sin videre kamp for retten til en egen stat og mot Israels apartheidpolitikk. Den støtten bør vi være i stand til å gi dem.. 5

6 Kompetanseutvikling i praksis Landsoverenskomsten 5 slår fast at alle ansatte i løpet av en periode på to år skal få tilbud om etter og/eller videreutdanning. Det har vist seg å ikke være så lett å få til i samarbeid med bedriftene. Virkemidler i kampen mot sosial dumping AOF Midt-Norge arrangerte torsdag 27. september konferanse om sosial dumping, med Kjell Skjærvø fra Fellesforbundet. Elektrikernes Fagforening har tatt konsekvensen av dette, og arrangerer nå kurs selv for sine medlemmer. Kurset er en oppfriskning som er laget spesielt for montører med fagbrev gruppe L slik at de har samme teoretiske bakgrunn som dages fagbrev. På 14 dager skal deltakerne gjennom sju moduler. Alt fra grunnlegende elektroteknikk, til KNX og svakstrøm. Kurset finansieres i stor grad av fond og stipend. Arbeidsgiver betaler kun tapt arbeidsfortjeneste og kursavgift for 4 dager, kr Malvik videregående skole er valgt som samarbeidspartner, og undervisningen foregår der, med godt kvalifiserte lærere. Til høyre, lærer Arne Næverdal Kjell Skjærvø Skjærvø redegjorde først for Fellesforbundets erfaringer med allmenngjøring av tariffavtaler. Fellesforbundet har flere avtaler som er allmenngjort og har gode erfaringer med det. Allmenngjøring betyr at hele eller deler av en tariffavtale blir gjort gjeldende som norsk lov, slik at alle må betale tarifflønn. Allmenngjøring gir altså utenlandske arbeidere rettigheter. Men det betyr ikke at de automatisk får det de har krav på fra sin arbeidsgiver. Derfor har mange utenlandske arbeidere funnet veien til Fellesforbundet for å melde seg inn, og få hjelp. Fra 1. januar 2013 implementeres det mye omtalte vikarbyrådirektivet fra EU. Direktivet har vært omstridt, men Skjærvø pekte på den gode siden ved direktivet, likebehandlingsprinsippet. Likebehandlingsprinsippet betyr at alle innleide fra bemanningsbyrå skal behandles likt som faste ansatte i innleiebedriften som gjør samme type arbeid. Det betyr lik lønn, bonus og akkord. Lik lengde og plassering av arbeidstid, permisjoner med lønn osv. Pensjonsavtale er unntatt likebehandling. 6

7 Men det er mulig for bemanningsbyråene å omgå likebehandlingsprinsippet. Personer som er selvstendige næringsdrivene og ikke ansatt i bemanningsbyrået, er ikke omfattet av likebehandlingsprinsippet, selv om de tar oppdrag for ett bemanningsbyrå som leier disse ut videre. Bemanningsbyrå kan levere en underentreprise, en såkalt bemanningsentreprise, og komme unna likebehandlingsprinsippet. Ansatte i produksjonsbedrifter er heller ikke omfattet av likebehandlingsprinsippet. For eksempel hvis en Polsk elektrikerbedrift leier ut personer til Norge. Så vikarbyrådirektivet vil nok ikke bety slutten for sosial dumping, men forhåpentligvis hjelpe godt på. Oppfriskningskurs for Telekom-faget Elektrikernes Fagforening Trøndelag har gjennomført oppfriskningskurs for elektrikere med fagbrev gruppe L, til dagens fagbrev. Nå er det snart klart for at de med gammelt fagbrev i telekom- faget, kan få ett tilsvarende kurs. Fagforeninga på facebook! EL & IT Forbundet medlemmer EL & IT Forbundet har som mål å bli medlemmer i løpet av I den forbindelse er det i tillegg til verving, satt fokus på å gjenvinne medlemmer som av ulike årsaker forsvinner ut av listene. Ronny Paulsen (36) er på plass ved forbundskontoret som prosjektsekretær ut året. Ronny skal bidra til at forbundet reduserer tap av medlemmer. - Det er viktig å verve medlemmer. Verving skal ligge i ryggmargen hos oss. Det er også viktig å hindre at de medlemmer vi har forsvinner. Framover skal jeg etablere systemer og rutiner som gjør av vi enklere bevarer og gjenvinner medlemmer. Får vi tilbake 50 prosent av dem som blir borte, så er mye gjort, sier Ronny Paulsen. Ulike årsaker Det kan være ulike årsaker til at medlemmer blir borte. - De kan gå i kortere eller lengre permisjoner, må ut i militærtjeneste eller skifter jobb uten at de tenker over at de fortsatt kan være medlem, forklarer Ronny. Elektrikernes Fagforening Trøndelag er nå på facebook. Gruppa vil bli brukt til informasjon og diskusjon. Søk oss opp å bli med i gruppa! 7

8 LO- Kongressen 2013 LO-kongressen i 2013 avholdes i tidsrommet fredag 3. mai til tirsdag 7. mai, og prosessen med innsending av forslag er godt i gang. Klubbene har sendt sine forslag inn til fagforeninga, som har tatt disse videre til EL & IT Forbundet distrikt Trøndelag. I EL & It Forbundet distrikt Trøndelag har styret behandlet alle forslag og sendt videre 117 forslag, og 5 områder ble det bestemt at det skal jobbes ekstra med frem mot kongressen: Det foreslås at EØS- avtalen sies opp, og erstattes av en handelsavtale. Dette fordi EØS- avtalen i dag griper inn i regelverk som regulerer arbeidslivet i Norge, med uheldige virkninger. Sosial boligpolitikk for enslige unge er det veldig vanskelig å få kjøpt sin egen bolig. Det foreslås tiltak for å få bygget flere boliger, boliger som ikke selges til markedspris og billige utleieboliger. Avtalefestet pensjon (AFP) Det er i dag en del urettferdigheter i AFPordningen som må rettes opp. Rett til heltid alt for mange som ønsker å jobbe mer, får ikke større stilling. Retten til heltid må lovfestes. Kampmidler i hovedavtalen Det må være mulig for klubber å svare med kampmidler når bedriften bryter hovedavtalen. Kampen for faste ansettelser EL & IT forbundet har i disse dager en kampanje for faste ansettelser, der klubbene skal diskutere ansettelser med ledelsen. Klubbene skal blant annet diskutere hvordan bedriften skal løse problemer med lite bemanning, er det etablert rutiner for hvordan innleie skal foregå og skal det leies inn fra bemanningsbyråer, eller skal det leies fra andre installatører? I Elektrikernes Fagforening Trøndelag er det enighet om at man skal styre unna bemanningsforetak! Pass på ryggen! Kontaktinfo for Fagforeninga: E-post: Telefon: Figuren viser grensene for hvor mye man bør løfte. (kilde: Arbeidstilsynet) Returadresse: Elektrikernes Fagforening Trøndelag Postboks 9225, 7424 Trondheim

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Trikker n. FKE-kampen side 4 & 5. Akkordforum etablert i fagforeninga side 6. Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3. Aktivitetsutvalgets spalte side 7

Trikker n. FKE-kampen side 4 & 5. Akkordforum etablert i fagforeninga side 6. Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3. Aktivitetsutvalgets spalte side 7 1/11 Trikker n FKE-kampen side 4 & 5 Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3 Akkordforum etablert i fagforeninga side 6 Aktivitetsutvalgets spalte side 7 1 Leder n har ordet Selv om vi er et godt stykke inn

Detaljer

Trikker n. Medlemsøkning i fagforeninga, Side 3. Statistikk fastlønn, siden 6. Kvinner i utradisjonelle yrker, side 4.

Trikker n. Medlemsøkning i fagforeninga, Side 3. Statistikk fastlønn, siden 6. Kvinner i utradisjonelle yrker, side 4. 1/13 Trikker n Medlemsøkning i fagforeninga, Side 3. Statistikk fastlønn, siden 6 Kvinner i utradisjonelle yrker, side 4. Nytt styre, Side 5. Sosial dumping i elektrobransjen og endringer i forsikringene,

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

2/11. Trikker n. Bruk stemmeretten! Side 4. Landsmøte 2011 Side 6. Lønnsstatistikk side 7.

2/11. Trikker n. Bruk stemmeretten! Side 4. Landsmøte 2011 Side 6. Lønnsstatistikk side 7. 2/11 Trikker n Bruk stemmeretten! Side 4. Landsmøte 2011 Side 6. Lønnsstatistikk side 7. 1 Leder n har ordet! 22. juli vil for alltid være meisla inn som den svarteste dagen i arbeiderbevegelsen og Norges

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2015 1 Nr. 1-2015 12. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 EØS-debatt, en avsporing for fagbevegelsen side 3 Personal Partner - et eksempel

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet Bygningsarbeideren 3-2013 1 Nr. 3-2013 10. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Tariffoppgjøret 2014 Minstelønna må opp! Virkninger av likebehandlingsprinsippet side 4 Faglig

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen 1 KONTROLLERES MOT FRAMFØRING Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen Kjære landsmøte, dirigenter Gratulerer med landsmøtet, og takk for

Detaljer

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet 13 For SOMMER 2013 frisøren frisører i Fagforbundet 2 SOMMER 2013 Ferietid Alle ansatte (også lærlinger) kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Deltidsansatte

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Rådgivende dokument 2013-2014

Rådgivende dokument 2013-2014 ORGANISERT ARBEIDER 20132014 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2013. Rådgivende dokument 2013 2014 Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Stockmanns Hammer s 14 & 15. Billig ble dyrt side 4

BYGNINGSARBEIDEREN. Stockmanns Hammer s 14 & 15. Billig ble dyrt side 4 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2014 1 Nr. 1-2014 11. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Stockmanns Hammer s 14 & 15 Billig ble dyrt side 4 Peab setter ut tømrerarbeid til underentreprise

Detaljer

F o r v e l f e r d s s t a t e n s s k r i f t s e r i e H e f t e n r. 6 Sosial dumping Forsidefoto: Ola Sæther ISBN 82-92515-04-6 Opplag: 4000 F O R V E L F E R D S S T A T E N 3 4 F O R V E L F E R

Detaljer

Nr. 1 2012 Årgang 17

Nr. 1 2012 Årgang 17 Nr. 1 2012 Årgang 17 Innhold Redaktørens lille hjørne LEDER FELLESFORBUNDET AVD.8 TELEMARK 01 Redaktørens Lille Hjørne 01 Journalisten 02 Leder Avd.8 Telemark 03 Leder Avd.39 Telemark 04 NAV og permittering

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

Referat NNN LANDSMØTE 2013 7. - 11. APRIL - OSLO KONGRESSENTER. - fellesskap i hverdagen

Referat NNN LANDSMØTE 2013 7. - 11. APRIL - OSLO KONGRESSENTER. - fellesskap i hverdagen Referat Mandag Tirsdag 9. 8. april NNN LANDSMØTE 2013 7. - 11. APRIL - OSLO KONGRESSENTER D e t 2 4. o r d i n æ r e l a n d s m ø t e - fellesskap i hverdagen - fellesskap i hverdagen dagsreferatene For

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Fra seksjoner til bransjeråd side 4 Fagforbundet i streik side 6. Valgkamp side 9. Lærlinger på byggeplassene side 10

BYGNINGSARBEIDEREN. Fra seksjoner til bransjeråd side 4 Fagforbundet i streik side 6. Valgkamp side 9. Lærlinger på byggeplassene side 10 Bygningsarbeideren 3-2012 1 Nr. 3-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Fra seksjoner til bransjeråd side 4 Fagforbundet i streik side 6 Valgkamp side 9 Lærlinger på byggeplassene

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer