Protokoll til Det Akademiske Kvarters 28. Ordinære Generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll til Det Akademiske Kvarters 28. Ordinære Generalforsamling"

Transkript

1 Protokoll til Det Akademiske Kvarters 28. Ordinære Generalforsamling Søndag 23. november 2008 klokken 14:00 Egget, Studentsenteret

2 SAKSLISTE OG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE OG INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 Velkommen... 3 Forkortelser brukt i papirene: Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Godkjenning av Innkalling og dagsorden Møte- og Talerett for ikke-studenter Protokoll: Valg av underskrivere, og forrige protokoll Protokoll fra den 27. Ordinære Generalforsamling for Det Akademiske Kvarter Valg Valg av medlemmer til Kvarterstyret Valg av Representantskapsmedlemmer Valg av vara til Representantskapet Investeringsplan 2009 og budsjett Investeringsplan Forslag til investeringsplan fra Kvarterstyret Forslag til investeringsplan fra Kraftetaten Budsjett for Studentkulturhuset i Bergen AS, året Budsjett for Studentkulturhuset i Bergen AS, året 2009: Kvarterstyrets innstilling Noter budsjett Budsjett for Studentkulturhuset i Bergen AS, året 2009: Endringer Rapport om driftsorganisasjonenes virksomhet Semestermelding fra Aktive Studenters Forening Semestermelding Bergen Realistforening Semestermelding Studentteateret Immaturus Semestermelding Studentersamfunnet Semestermelding Bergen Filmklubb Semesterrapporter for arbeidsgruppene og Representantskapet Semesterrapport fra Eksponeringsetaten Handlingsplan fra Eksponeringsetaten Semesterrapport fra Kraftetaten Handlingsplan for Kraftetaten Semesterrapport fra Skjenkegruppen Handlingsplan for skjenkegruppenen vår Semesterrapport fra Romvesenet Semesterrapport fra Vaktetaten Semesterrapport fra E-tjenesten Handlingsplan fra E-Tjenesten Semesterrapport fra Infoetaten Handlingsplan for Infoetaten Semesterrapport fra Rett vesenet Semesterrapport fra Personalgruppen Handlingsplan for Personalgruppen - vår Semesterrapport fra Representantskapet høst Regnskap for Det Akademiske Kvarter Semesterrapport for Det Akademiske Kvarter Statuttendringer Statuttendring 5.4 Første ledd Statuttendring 2.3 Første ledd Statuttendring 2.7.2, 5.1, 5.4, Statuttendring Andre ledd Andre forhåndsmeldte saker Vedlegg: Underskrifter:

3 Velkommen Vi vil med dette få ønske alle studenter hjertelig velkommen til Det Akademiske Kvarters 28. Ordinære Generalforsamling. Generalforsamlingen begynner klokken kl.14:00 i Egget, på Studentsenteret. Vi regner med å være ferdig rundt kl Etter møtet vil det bli fest på NG2, hvor også valgresultatene vil bli offentliggjort. I tillegg til denne dagsorden finnes nødvendig bakgrunnsinformasjon i Det Akademiske Kvarters Statutter, samt ulike tidligere publiserte trykksaker. Disse er: Høringspapirer til Det Akademiske Kvarters 28. ordinære Generalforsamling, Svar på høring til Det Akademiske Kvarters 28. ordinære Generalforsamling, Protokoll fra Det Akademiske Kvarters 27. ordinære Generalforsamling og Strategiplan. Disse skal være tilgjengelig sammen med disse sakspapirene på hjemmesiden eller på NG2. Det skal velges leder og 4 medlemmer til Kvarterstyret, 3 medlemmer til Representantskapet og 3 varamedlemmer til Representantskapet. Informasjon om kandidatene til de forskjellige vervene finnes i Valgblekka. Dersom det er studenter der ute som kunne tenke seg å stille til valg, oppfordrer vi dem til å gjøre det. Ta kontakt med valgkomiteen Valgkomiteen vil presentere alle som melder kandidatur i et eget hefte på Generalforsamlingen. Det er altså mulig å ettermelde kandidatur helt frem til Generalforsamling. Representantskapet oppfordrer potensielle kandidater til å ta kontakt med valgkomiteen fremfor å benke seg på Generalforsamling uten å være presentert av valgkomiteen. Det har tidvis hersket usikkerhet angående medlemsrett til Generalforsamlingen; hvem som har mulighet til å delta og å stemme. Hovedregelen er at alle studenter tilknyttet SiB, med godkjent semesterregistrering, automatisk er medlemmer av Kvarteret. De har dermed også mulighet til å stemme og å delta på Generalforsamlingen (de regnes som medlemmer av GFen). Det er videre slik at alle medlemmer av Generalforsamlingen kan stille til valg. I følge statuttene kan andre studenter (uten SiB-tilknytning eks. MI og BI) bli medlem ved å betale en avgift. Kvarterstyret har satt denne avgiften til kroner 300,-. Videre har Kvarterstyret pålagt at Kvarteret dekker avgiften for sine medarbeidere som er studenter utenfor SiB. Dette skjer ved at man skriver under bindingskontrakt med Kvarteret, minst åtte dager før generfalforsamling. Dermed må du enten ha med et gyldig SiB-semesterkort, eller vise at du er registrert student ved et annet lærested, samt arbeider her/eller har betalt avgiften, for å delta under Generalforsamlingen. Kom og si din mening! Vennlig hilsen Arbeidsutvalget til Det Akademiske Kvarters Representantskap Espen Lehn-Nilsen Jan-Fredrik Eliassen Nora Marie Lehne Robert B. Norseng Kontakt: 3

4 Forkortelser brukt i papirene: Arg: AU: Borg: Dorg: GF: KS: Kvast: RS: RS-Lovkom: RF: SF: ASF: Immaturus: FK: Protokoll 28.Generalforsamling Det Akademiske Kvarter Arbeidsgrupper Arbeidsutvalget i Representantskapet Brukerorganisasjon Driftsorganisasjon Generalforsamling Kvarterstyret Kvarterstyret Representantskapet på Kvarteret Representantskapets Lovkomité Bergen Realistforening Studentersamfunnet Aktive Studenters Forening Studentteateret Immaturus Filmklubben i Bergen 1 Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps AUs Innstilling: Generalforsamlingen velger Roger Valhammer til ordstyrer, Christina Rønning til bisitter, Fridtjof Finsnes Henriksen til referent og Studentteateret Immaturus til tellekorps. Godkjent ved akklamasjon. 2 Godkjenning av Innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden er i henhold til statuttenes 2.5 AUs innstilling: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden til den 28. Ordinære Generalforsamlingen. Godkjent ved akklamasjon. 2.1 Møte- og Talerett for ikke-studenter AUs innstilling: Generalforsamlingen gir de oppmøtte som ikke er medlemmer av Generalforsamlingen møte- og talerett. Godkjent ved akklamasjon. 4

5 3 Protokoll: Valg av underskrivere, og forrige protokoll AUs innstilling: Generalforsamlingen velger Espen Lehn-Nilsen, Silje Hilldrestrand, Gro Trae og Jens Tandstad til underskrivere av protokoll. Godkjent ved akklamasjon. 3.1 Protokoll fra den 27. Ordinære Generalforsamling for Det Akademiske Kvarter Finnes i eget hefte; tilgjengelig på NG2 og ved Generalforsamlingen. Situasjonen rundt protokollen er noe spesiell denne gangen da forrige Generalforsamling klarte å velge en protokollunderskriver som ikke var til stede under møtet. Derfor er bare protokollen underskrevet av tre personer. Dette er en uheldig situasjon, men allikevel velger AU å legge denne frem for Generalforsamlingens godkjenning. AUs innstilling: Generalforsamlingen tar Protokollen for den 27. ordinære generalforsamlingen til orientering. Godkjent ved akklamasjon. Grunnet tidspress i forhold til at fremmøtte stemmebrettige var nødt til å gå, ble det fremsatt endringsforslag til dagsorden, der man flyttet sak 12 til sak 4 og sak 9 til sak 5. Saker etter dette skulle så behandles fortløpende. Vedtatt med akklamasjon. 4 Valg 4.1 Valg av medlemmer til Kvarterstyret. Det skal velges leder for 2 semester og 4 medlemmer til Kvarterstyret, derav 3 medlemmer for 2 semestre og 1 medlem for 1 semester. 2 kandidater har meldt sitt kandidatur til leder: Trond Haugom Erik Oramas Representantskapet finner Erik Oramas og Trond Haugom skikket til lederverv og styreverv i Kvarterstyret. For: 12 5

6 Protokoll 28.Generalforsamling Det Akademiske Kvarter I videre behandling av valget meldte Representantskapsmedlem Stian Dahle seg inhabil og forlot rommet. Han har heller ikke deltatt i valgkomitéens forberedene arbeid. Representantskapet finner Thomas Calder skikket til verv i Kvarterstyret. Representantskapet finner Stian Dahle skikket til verv i Kvarterstyret. Representantskapet har ikke fått snakket med Haakon Skogan Bore, og kan ikke ta stilling til hans kandidatur. Ledervalg: Kandidatene presenterte seg selv. Det ble åpnet for spørsmål til kandidatene. Stemmetall: Erik Oramas 105 Trond Haugom 21 Avholdene 13 Erik Oramas vant valget. 5 kanditater har meldt sitt kanditatur til styret: Trond Haugom Thomas Calder Stian Dahle Erik Oramas Benkeforslag: Raymond Julin Kandidatene presenterte seg selv. Det ble åpnet for spørsmål til kandidatene. 6

7 Stemmetall: Trond Haugom 69 Thomas Calder 97 Stian Dahle 102 Raymond Julin 67 Protokoll 28.Generalforsamling Det Akademiske Kvarter Trond Haugom, Thomas Calder og Stian Dahle er valgt for to semester, og Raymond Julin for ett. 4.2 Valg av Representantskapsmedlemmer Det skal velges 2 medlemmer til Representantskapet for 3 semestre, og ett medlem for 1 semester. 2 kandidat er har meldt sitt kandidatur: Iselin Høle Jens Tandstad Representantskapet finner Iselin Høle skikket til verv i Representantskapet. For: 8 Mot: 2 Avh: 2 Representantskapet har ikke fått snakket med Jens Tandstad, og kan ikke ta stilling til hans kandidatur. Benkeforslag: Berit Bye Kandidatene presenterte seg selv. Det ble åpnet for spørsmål til kandidatene. Stemmetall: Iselin Høle 63 Jens Tandstad 79 Berit Bye 65 Jens Tandstad og Berit Bye er valgt for tre semester, og Iselin Høle for ett. 4.3 Valg av vara til Representantskapet Det skal velges 3 varamedlemmer til representantskapet for 1 semester. 2 kandidat har meldt sitt kandidatur: Tove Haugsbø. Iselin Høle Representantskapet finner Tove Haugsbø skikket til verv som vara av representantskapet. 7

8 I saksbehandling av valget på vara meldte Representantskapsmedlem Tove Haugsbø seg inhabil. Tove Haugsbø trakk seg før valget. Benkeforslag: Lena Drivnes Berit Bye Lena Drivenes presentert av Anja Ottersrøm Stemmetall: Lena Drivenes 64 Lena Drivenes er valgt for et semester som vara. 5. Investeringsplan 2009 og budsjett 2009 I Representanskapets forbehandling av saker til GF, var ikke tallene fra Kvarteret utlevert. Disse kom først den , rett før GF dagsorden gikk i trykken. Av den grunn har ikke disse sakene blitt behandlet. 5.1 Investeringsplan Forslag til investeringsplan fra Kvarterstyret Representantskapet har ikke mottatt tallmateriale som kan behandles og overlater behandlingen av Kvarterets investeringsplan til Generalforsamlingen. AUs vedtaksforslag: Ingen innstilling Kvarterstyres vedtaksforslag: «Kraftetatens vedtaksforslag blir slått sammen med postene xx og xx fra Kvarterets Driftsbudsjett. Disse postene blir fjernet fra driftsbudsjettet og gjort om til en enhetlig investeringsplan. Den nye totalsummen er på kr , øremerket d2 delay, en Marantz CD5001, en Yamaha ls9-32 lydmikser, transportkasse, lampe til lydmikser, Enstemmig vedtatt. 8

9 5.1.2 Forslag til investeringsplan fra Kraftetaten Bakgrunnen for dette investeringsforslaget er at Kraftetaten mangler en fungerende mobil lydmikser til hovedhuset når det åpner igjen. Om en ikke har en dette på huset vil en bare kunne bruke Teglverket, bakgården og ett annet rom til konserter. Med tanke på at leie av en lydmikser i denne størrelses ordning kommer på ca 3000 kr hver gang en slik skal leies så påløper 20 innleier i løpet av ett år det samme som en ny lydmikser. Den mikseren en har brukt til dette tidligere er dessverre i ustand og flere år gammel. Etter litt samtaler med de som reparerer dem var det etter deres mening ikke verd å reparere mikseren da etter en del år må så mange elektroniske komponenter byttes ut. Noe som kommer på ca samme beløpet over lengre tid som å kjøpe inn en nylydmikser. Ellers er denne mikseren en har valgt å satse på veldig fleksibel, det vil være mulig å bruke den på alle typer arrangement, den har innebygd teaterfunksjon som kan komme immaturus til gode, kan brukes som monitor pult i Teglverket. Kraft vil også slippe å bære på så mange kasser da mikseren er digital og har så og si alle funksjoner integrert. Alle prisene her består av transportkasse, ls9 lydmikser, lampe, cd-spiller og en klang. Prisene er eks. Mva. Scandec 62150,- Amas 84868,- Avab 74000,- Kraftetatens innstilling av disse tre leverandørene følger vedtaksforslaget: Vedtaksforslag: «Generalforsamlingen vedtar å bruke 4200,- eks. mva til en d2 delay, 2300,- eks. mva til en Marantz CD5001, ,- til en Yamaha ls9-32 lydmikser, 5000,- for transportkasse til nevnte over, 650,- for lampe til lydmikseren. Totalt kr eksklusiv moms» Forslagsstiller Kraftetaten (sign.) Thomas Hocking Lydmaterialforvalter Representantskapet overlater behandlingen av denne saken til generalforsamlingen. 9

10 AUs innstilling: Ingen innstilling Protokoll 28.Generalforsamling Det Akademiske Kvarter Kraftetaten trekker sitt forslag til investeringsplan. 5.2 Budsjett for Studentkulturhuset i Bergen AS, året 2009 I Representanskapets forbehandling av saker til GF, var ikke tallene fra Kvarteret utlevert. Disse kom først den , rett før GF dagsorden gikk i trykken. Av den grunn har ikke disse sakene blitt behandlet Budsjett for Studentkulturhuset i Bergen AS, året 2009: Kvarterstyrets innstilling Dette dokumentet i sin helhet er å finne som vedlegg til generalforsamlings dagsorden. I Representanskapets forbehandling av saker til GF, var ikke tallene fra Kvarteret utlevert. Disse kom først den , rett før GF dagsorden gikk i trykken. Av den grunn har ikke disse sakene blitt behandlet. Representantskapet har ikke mottatt tallmateriale som kan behandles og overlater behandlingen av Kvarterets budsjett til Generalforsamlingen. AUs vedtaksforslag: Ingen innstilling Noter budsjett Eventuelle noter vil finnes i vedlegg: Budsjett 10

11 5.2.2 Budsjett for Studentkulturhuset i Bergen AS, året 2009: Endringer Til: Generalforsamlingen v/representantskapet Fra: Rett vesenet Dato: Sak: budsjett Driftsbudsjett Rett vesenet v/det Akademiske Kvarter Dette er Rett vesenets forslag til driftsbudsjett Hittil har Rett vesenet vært direkte underlagt Kvarterstyrets budsjett. I henhold til statuttenes 5.3 arbeidsgruppenes status, har Rett vesenet rett til å ha eget budsjett. Dette føler Rett vesenet er en mer ryddig løsning, og fremmer følgende forslag: Vår 2009 Utgifter: Div. Kontorrekvisita: kr Diplomer, utmerkelser og liknende: kr. 300 Div. pr, transport og liknende: kr. 300 Uforutsette utgifter: kr. 500 Sum utgifter: kr Høst 2009 Utgifter: Div. Kontorrekvisita: kr Diplomer, utmerkelser og liknende: kr. 300 Div. pr, transport og liknende: kr. 300 Uforutsette utgifter: kr. 500 Sum utgifter: kr Vedtaksforslag: Generalforsamlingen velger å vedta Rett vesenets driftsbudsjett for 2009 som del av Kvarterets driftsbudsjett. Christine Skjølsvik Økonomi og Sosial-ansvarlig Rett vesenet. Representantskapet overlater behandlingen av denne saken til generalforsamlingen. 11

12 Protokoll 28.Generalforsamling Det Akademiske Kvarter AUs innstilling: Ingen innstilling > Hei! Her kommer forslag til budsjett for Gallerikomitèen for > > Vi har planlegger å ha ni utstillinger i året i følgende måneder: januar - mai og september - desember. Budsjettet må derfor dekke omkostningene vi har ved utstillingene våre som omfatter bla utstyr til opphenging og til vernissagen vi har for kunstneren(e). Vi ønsker også å ha en årlig konkurranse med et tema der folk sender inn bidrag til oss og vi velger ut noen som får stille ut hos oss. Vi trenger også penger til å promotere oss selv som gruppe og få tak i kunstnere til å ha utstillinger hos oss på NG2. Eksempler på dette er plakater, visittkort, annonser og en planlagt hjemmeside som vi ønsker å lage. Vi har også laget et lite punkt for penger til sosiale aktiviteter. > > Budsjett: > > Forfriskinger/snacks til vernissage: (400,- x 9 mnd) 3600,- > Blomst/gave til kunstner: (150,- x 9 mnd) 1350,- > Verktøy: (300,- x 9 mnd) 2700,- > PR: 3000,- > Konkurranse: 1500,- > Sosialpenger: 350,- > > Totalt budsjett for 2009: 12500,- > > Summen vi har kommet frem til er ca halvert fra hva budsjettet vårt har vært på tidligere. > > > Mhv > Ellen Marie Risbruna > Nestleder Gallerikomitèen Trukket av forslagstiller til fordel for: Til: Generalforsamlingen V/ Representantskapet Fra: Romvesenet Sak: Driftsbudsjett 2009 Dato: Forslag til budsjett for Romvesenet for Driftsbudsjett

13 Prokom : Vi ønsker å sette i gang langsiktig planlegging og rekruttering med tanke på å påvirke DAK2 prosessen interiørmessig. Til dette trenger vi ikke noe penger. Men i tillegg ønsker vi paraellet å gjøre litt i NG2. Spesifikt ønsker vi å forbedre lyssituasjonen både oppe og nede på NG2, samt lage en utstillingsmonter under trappen, og søker om midler til dette. Hammarlauget : Hammarlauget planlegger å vedlikeholde NG2. Til dette trenger vi penger til maling, gipsplater, sparkel og annet verktøy. Summen vi har foreslått gjenspeiler lokalenes forfatning og behov for oppussing, men det strekker naturligvis ikke til for store inngrep eller investeringer. Vi kan ikke detaljspesifisere nøyaktig hva vi skal bruke desse pengene til, ettersom dette er umuligå forutsi og vil avhenge av slitasjen og hendelser på huset. Gallerikomitéen : Vi planlegger å ha ni utstillinger i året i følgende måneder: januar - mai og september - desember. Budsjettet må derfor dekke omkostningene vi har ved utstillingene våre som omfatter bla utstyr til opphenging og til vernissagen vi har for kunstneren(e). Vi ønsker også å ha en årlig konkurranse med et tema der folk sender inn bidrag til oss og vi velger ut noen som får stille ut hos oss. Vi trenger også penger til å promotere oss selv som gruppe og få tak i kunstnere til å ha utstillinger hos oss på NG2. Eksempler på dette er plakater, visittkort, annonser og en planlagt hjemmeside som vi ønsker å lage. Summen vi har kommet frem til er ca halvert fra hva budsjettet vårt har vært på tidligere. Det er helt umulig for oss å opprettholde aktivitet uten et budsjett. 13

14 Driftsbudsjett 2009 Romvesenet Protokoll 28.Generalforsamling Det Akademiske Kvarter Hammarlauget: post Generelt vedlikehold Verktøy Sum Prokom: Belysning NG Sum 0 Gallerikomiéen: Vårsemester Forfriskinger/snacks til vernissage: (400,- x 4,5 mnd) Blomst/gave til kunstner: (150,- x 4,5 mnd) Verktøy (300,- x 4,5 mnd) PR: Konkurranse: ? Sosialpenger: Vår 2009: 6250 Høstsemester Forfriskinger/snacks til vernissage: Blomst/gave til kunstner: Verktøy: PR: Konkurranse: Høst 2009: (400,- x 4,5 mnd) (150,- x 4,5 mnd) (300,- x 4,5 mnd) ? 6250 Prokom: Sum ,- Total sum: ,- 14

15 Vedtaksforslag: «Generalforsamlingen vedtar Romvesenets forslag til endring av driftsbudsjett 2009, og innlemmer dette i Kvarterets driftsbudsjett». Mhv Leder i Romvesenet Terje Hanssen Romvesenet Attestert : Jens Tandstad, gruppeleder Prosjekteringskomiteen, Thomas Hocking, gruppeleder Hammarlauget Representantskapet overlater behandlingen av denne saken til generalforsamlingen. AUs innstilling: Ingen innstilling Kommentarer til budsjettet (fra talerstol): Det er ikke budsjettert med sommerkvarteret, da dette er så usikkert at det ikke lå noen grunn for å budsjettere det. Dette blir videre diskutert på neste GF. Det er blitt gjort noen endiringer fra i fjord: Romvesenet har fått noen ekstra midler, det er blitt jusert ned noe på inventar og vedlikehold. Posten sosialpenger har gått helt ut. Jule- og sommeravslutning finnes fremdeles under Andre personalkostnader inkluderer arrangementer på NG2. Arbeidsklær blir dekket fra Hansa, det er blitt budsjettert for refusjon av ødelagte klær. Det er blitt satt av 6000,- kr for å fortsette med DJ på NG2. Kvarteret betaler ikke tonoavgift for sommerkvarteret. Økonomien er blitt brutt ned til enheter i det nye systemet, for å forbedre budsjettet. Her er det enkelte feil som det blir ryddet opp i. Romvesenet og rettsvesenet trekker sine forslag til budsjett. 15

16 Frode Realfsen foreslår endring: Det er uenighet i størrelsen på dette beløpet, og hvor pengene blir tatt fra. For: 5 Avholdene: 2 Mot: Resten Forslaget ble nedstemt. Det opprinnelig foreslåtte budsjettet ble enstemmig vedtatt. Her begynte folk å vise at de ikke lenger hadde tid til å sitte, og etter forhandlinger ble møtet hevet. Følgende saker er derfor ikke behandlet på denne generalforsamlingen: 6 Rapport om driftsorganisasjonenes virksomhet 6.1 Semestermelding fra Aktive Studenters Forening 6.2 Semestermelding Bergen Realistforening 6.3 Semestermelding Studentteateret Immaturus 6.4 Semestermelding Studentersamfunnet 6.5 Semestermelding Bergen Filmklubb Aus vedtaksforslag: Generalforsamlingen tar semestermeldingene fra Driftsorganisasjonene til orientering. Ikke behandlet 16

17 7 Semesterrapporter for arbeidsgruppene og Representantskapet 7.1 Semesterrapport fra Eksponeringsetaten Handlingsplan fra Eksponeringsetaten 7.2 Semesterrapport fra Kraftetaten Handlingsplan for Kraftetaten 7.3 Semesterrapport fra Skjenkegruppen Handlingsplan for skjenkegruppenen vår Semesterrapport fra Romvesenet 7.5 Semesterrapport fra Vaktetaten 7.6 Semesterrapport fra E-tjenesten Handlingsplan fra E-Tjenesten 7.8 Semesterrapport fra Infoetaten Handlingsplan for Infoetaten 7.9 Semesterrapport fra Rett vesenet 7.10 Semesterrapport fra Personalgruppen Handlingsplan for Personalgruppen - vår Semesterrapport fra Representantskapet høst 2008 AUs vedtaksforslag: Generalforsamlingen tar semestermeldinger og handlingsplaner fra arbeidsgruppene, samt Representantskapets semestermelding til orientering. Ikke behandlet 17

18 8 Regnskap for Det Akademiske Kvarter AUs vedtaksforslag: Generalforsamlingen tar Det Akademiske Kvarters regnskap til orientering. Ingen regnskap, ingen behandling Vedtakssaker 9 Semesterrapport for Det Akademiske Kvarter Representantskapet anbefaler Generalforsamlingen å ikke vedta semesterrapporten fra Kvarterstyret høsten AUs vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar ikke Kvarterstyrets semesterrapport høsten Ikke behandlet 10 Handlingsplan for Kvarteret 2009 Representantskapet anbefaler Generalforsamlingen å vedta Kvarterstyrets forslag til Strategisk handlingsplan og målkort for Det Akademiske Kvarter AUs vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar Kvarterstyrets forslag til Strategisk handlingsplan og målkort for Det Akademiske Kvarter Ikke behandlet 18

19 10. Statuttendringer Protokoll 28.Generalforsamling Det Akademiske Kvarter 10.1 Statuttendring 5.4 Første ledd Representantskapet anbefaler Generalforsamlingen å vedta endringen av 5.4, første ledd. AUs vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar Representanskapets fremsatte endring av statuttenes 5.4, Første ledd. Ikke behandlet 10.2 Statuttendring 2.3 Første ledd Representantskapet anbefaler Generalforsamlingen å vedta endringen av 2.3, første ledd. AUs vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar Representantskapets fremlagte endring av statuttenes 2.3, Første ledd. Ikke behandlet Statuttendring Representantskapet anbefaler Generalforsamlingen å ikke vedta endringen av AU s Innstilling: Generalforsamlingen vedtar ikke endringen av statuttenes Ikke behandlet. 19

20 10.4 Statuttendring 2.7.2, 5.1, 5.4, 5.5 Representantskapet anbefaler at statuttendringen på 2.7.2, 5.1, 5.4 og 5.5 ikke blir lagt frem eller behandles på Generalforsamlingen, da dette er endringer som reguleres av 5.5 fjerde ledd. AU s vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å ikke behandle endringen på 2.7.2, 5.1, 5.4 og 5.5. Ikke behandlet Statuttendring Andre ledd Forslaget trukket av forslagstiller. Representantskapet anbefaler Generalforsamlingen å ikke vedta endringen av 2.7.1, andre ledd. AUs vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar ikke endringen av statuttenes 2.7.1, andre ledd. Ikke behandlet. 11 Andre forhåndsmeldte saker Ingen forhåndsmeldte saker 20

21 Vedlegg: Saker til Høring Svar på Saker til Høring Det Akademiske Kvarters Statutter Protokoll for 27. Ordinære Generalforsamling Strategisk handlingsplan, strategikart og målkort for Kvarteret Budsjett Underskrifter: (Sign.) Fridtjof Finsnes Henriksen Referent (Sign.) Espen Lehn-Nilsen Ordfører, Representantskapet (Sign.) Silje Seth Hildrestrand Leder, Kvarterstyret (Sign.) Jens Tandstad Arme Riddere (Sign.) Gro Trae Leder, ASF 21

Svar på høring. 28. Ordinære Generalforsamling

Svar på høring. 28. Ordinære Generalforsamling Svar på høring 28. Ordinære Generalforsamling 03. november 2008 Svar på høringsrunde høsten 2008 Her kommer tilbakemeldinger på saker som kom ut på høring. Svarene er sendt Representantskapet innen fristen

Detaljer

Dagsorden for ordinært møte i Det Akademiske Kvarters Representantskap 12. November 2008 kl Møtelokale: Nygårdsgaten 1b

Dagsorden for ordinært møte i Det Akademiske Kvarters Representantskap 12. November 2008 kl Møtelokale: Nygårdsgaten 1b Dagsorden for ordinært møte 13-08 i Det Akademiske Kvarters Representantskap 12. November 2008 kl 18.15 Møtelokale: Nygårdsgaten 1b Rekonstruert av Espen Lehn-Nilsen 28. Januar fordi det aldri kom noen

Detaljer

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Onsdag 25. mai 2011 Klokken 16.00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Kl. 16.35: Det Akademiske Kvarters 33. ordinære generalforsamling åpnes

Detaljer

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling Mandag 10. mai 2010 Klokken 16.00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter 1 1. Valg av ordstyrer og referent Generalforsamlingen velger Pål Andreas

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST. IKKE TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST. IKKE TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle Trond

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas

ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B.

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 04-09 27.01.2009, kl 16:15 NG1b Til stede: Kvast: Leder: Erik Oramas Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Eksternansvarlig: Anette B. Moen Internansvarlig:

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Erik Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV LEDER REPRESENTANTSKAPET

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Referat KVARTERSTYREMØTE 19.05.2009 19.05.2009, kl 18:00 Studentsenteret, seminarrom B. TIL STEDE: Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Internansvarlig: Stian Dahle Leder: Erik

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Iselin Høle John Fjellseth Jude Reczek Ingrid

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

Svar på høring. 29. Ordinære Generalforsamling

Svar på høring. 29. Ordinære Generalforsamling Svar på høring 29. Ordinære Generalforsamling 20. April 2009 Svar på høringsrunde Våren 2009 Her kommer tilbakemeldinger på saker som kom ut på høring. Svarene er sendt Representantskapet innen fristen

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 3308 21.10.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PRansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Stian Dahle Thomas

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl , NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl , NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 13-09 24.3.2009, kl. 16.15, NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT REFERAT KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 14:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 20-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent 26.05.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, medlem av

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.07, kl 16:15 Møterom; NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John Houth Fjellseth Ingrid Alexandra Solstrand Magnus

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 31-09 09. september 2009, kl 17:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik Oramas Økonomiansvarlig/Skjenkeansvarlig/Nestleder Thomas Calder Eksternansvarlig Marte Tobro Internansvarlig

Detaljer

Høringspapirer til. 28. Ordinære Generalforsamling

Høringspapirer til. 28. Ordinære Generalforsamling Høringspapirer til 28. Ordinære Generalforsamling 24. oktober 2008 Høringsrunde høsten 2008 Dette heftet er laget for at saker som kommer opp på Generalforsamlingen skal få lufte seg litt og bli diskutert

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-09 26.5.2009, kl 16:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Internansvarlig Erik Alexander Oramas Anette B. Moen Charlotte

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09. 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas. PR: Bendik N. Støren. Økonomiansvarlig: Thomas Calder

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09. 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas. PR: Bendik N. Støren. Økonomiansvarlig: Thomas Calder REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas PR: Bendik N. Støren Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Sigrid S. Otterlei Internansvarlig: Stian

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-09 30.09.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Eksternansvarlig Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 26-09

KVARTERSTYREMØTE 26-09 Referat KVARTERSTYREMØTE 26-09 9. juni 2009, kl 16:15 NG1b. Møtedeltakere: KVAST Leder: Erik Oramas PR-ansvarlig: Bendik Nagel Støren Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Internansvarlig: Stian Dahle Økonomiansvarlig:

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b KVAST

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b KVAST DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder: Erik Aleksander Oramas Økonomiansvarlig: Thomas Peter Calder Eksternansvarlig: Anne Marte Lunde Tobro Internansvarlig:

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Iselin Høle Økonomiansvarlig John Fjellseth Internansvarlig Jude Rezcek Eksternansvarlig Ingrid Solstrand (kom kl 16:29) Informasjonsansvarlig

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE PR-ansvarlig FRAVÆRENDE 02.12.2014 DATO 16:30 TID Kontoret STED Styreleder ORDSTYRER Adm.

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Møte velferdsting. Møte med økogr. Talerør Deltatt GF Eksamen.

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Møte velferdsting. Møte med økogr. Talerør Deltatt GF Eksamen. Referat KVARTERSTYREMØTE 40-09 25.11.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-08 14.10.2008, kl 16:45 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE KVAST

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE KVAST REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland (fra 17:00)

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland (fra 17:00) REFERAT KVARTERSTYREMØTE 29-08 22.9.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen Charlotte Hoem Raymond

Detaljer

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Fra Til Synne Røli Leder for Kraftfestivalen Kvarterstyret 12.01.2015 Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Kraftfestivalen skal markere en av de mest fremtredende frivillige gruppene

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING LEDER SKJENKEANSVARLIG. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b KVAST

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING LEDER SKJENKEANSVARLIG. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b KVAST DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 36-10 Dato/Tid/Sted Til stede Møtt fra RS 13.10.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret og administrativ leder Jørgen Skjellevik Andre deltakere - Fraværende - Ordstyrer

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 03-11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 26.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder og medlem fra RS Kay-Ole Aren Ullebø Andre deltakere Fraværende

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig Referat KVARTERSTYREMØTE 37-09 28.10.2009, kl 18:00 10:45 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REFERAT KVARTERSTYREMØTE 28-08 16.9.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 01.11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 12.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 26-08 02.09.2008, kl 16:15 Brakkene. KVART Silje Dyngeland Sjursen (gikk 16:45) Mona Haraldsen (gikk 16:45)

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 26-08 02.09.2008, kl 16:15 Brakkene. KVART Silje Dyngeland Sjursen (gikk 16:45) Mona Haraldsen (gikk 16:45) REFERAT KVARTERSTYREMØTE 26-08 02.09.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 32-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 15.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

TIL STEDE KVAST FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE KVAST FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-09 21.04.2009, kl 18:00 seminarrm B (studentsenteret). TIL STEDE KVAST Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Øknmiansvarlig Leder ADMINISTRATIV LEDER

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle

Detaljer

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU IKKE TIL STEDE

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-08 04.11.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen Charlotte Hoem Mustafa Duale ADMINISTRATIV

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 31-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 08.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Jørgen Skjellevik Andre deltakere Fraværende Ordstyrer

Detaljer

STATUTTER FOR DET AKADEMISKE KVARTER

STATUTTER FOR DET AKADEMISKE KVARTER STATUTTER FOR DET AKADEMISKE KVARTER Vedtatt på generalforsamlingsmøte 03.05.95 Endret på 2. ordinære generalforsamling 11.11.95 Endret på 4. ordinære generalforsamling 09.11.96 Endret på 5. ordinære generalforsamling

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 32-11 Oppfølging fra forrige møte Eksternansvarlig Julekort Internansvarlig Årsfestinvitasjon Administrasjonen Mobildekning i Tivoli PR-Ansvarlig Sommerkvarterets

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 7. april 2016 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 19.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 7. april 2016 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 19.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 7. april 2016 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 19.10 16 medlemmer frammøtt Formann Einar Hansen åpnet møtet, og foreslo Carl Åke Karlsson til ordstyrer.

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 25 medlemmer frammøtt Formann Stian Natås ønsket alle velkommen, og foreslo Jarl Høva til ordstyrer

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REP.SKAPET, v/romvesenrepresentant IKKE TIL STEDE KVAST

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REP.SKAPET, v/romvesenrepresentant IKKE TIL STEDE KVAST REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Charlotte Hoem Stian Dahle Thomas Calder ADMINISTRATIV LEDER

Detaljer

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13.

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Referenter: Øyvind Hansen og Tove Mordal REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Generalforsamlingen skulle starte kl 19.30. Det var ikke nok fremmøtte til å avholde ordinær GF, så kl. 20:00 startet

Detaljer

Helsing frå valkomiteen

Helsing frå valkomiteen Det Akademiske Kvarter VALBLEKKE VÅREN 2015 Helsing frå valkomiteen «Kva for ein geometrisk figur er du, og kvifor?» Dette var eit av spørsmåla me stilte kandidatane som du finn i denne valblekka. Det

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 16-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig / Adm. leder KLR Orienteringer 1. LEDER Sendt ut innkalling til koordineringsmøte mellom UiB og DAK som avholdes

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 29-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 25.08.2010, kl. 16:20 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Jørgen Skjellevik og Jan Fredrik Eliassen Andre deltakere

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 44-10 Orienteringer 1. LEDER Sosiale begivenheter RS galla (Studenparalamentetets julebord) Mistillitssaken Har hatt møte med anklager og kontaktet anklagde uten

Detaljer

Sakspapirer til Generalforsamlingen

Sakspapirer til Generalforsamlingen Sakspapirer til Generalforsamlingen Ås kristelige studentlag 8. mai 2014 1. Godkjenning av Innkalling og Saksliste Innkalling Innkallingen ble sendt til alle medlemmer på e-post den 1. mai. Alle medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-09 06.10.2009, kl 17:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik Oramas Økonomiansvarlig/Skjenkeansvarlig/Nestleder Thomas Calder Eksternansvarlig Marte Tobro Internansvarlig Ingrid

Detaljer

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4.

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. Møtet satt 13:04 Sak 1: Godkjenning av innkalling Taleliste: 2, 5, 2 Godkjent med tillagte kommentarer

Detaljer

Semesterrapport høst 2013, Kvarteret

Semesterrapport høst 2013, Kvarteret Semesterrapport høst 2013, Kvarteret Årets semesterrapport tar utgangspunkt i handlingsplan som ble vedtatt på GF, og kvarterstyret sin handlingsplan for høstsemesteret 2013. I rapporten søker vi å gi

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 11. mars 2013

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 11. mars 2013 Referat fra ekstraordinær generalforsamling 11. mars 2013 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden blir godkjent ved akklamasjon kl 16.32. Det er 58 personer tilstede. Forsamlingen

Detaljer

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk.

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk. 04#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Deltokpåarbeidsmøteangåendedorgavtalenepåtorsdag.Derettervarjegpåførsteparlamentsmøte for nyvalgte SP#HiB og holdt en presentasjon om Kvarteret # gikk bra. I

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 34-11 Oppfølging fra forrige møte Internansvarlig Internfestopplegg PR-Ansvarlig Sommerkvarterets lønnskostnader Orienteringer 1. LEDER Levert svar på høring og

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE+ 20#14& ORIENTERINGER& & LEDER+ Foreligger&ikke.& EKSTERNANSVARLIG+

KVARTERSTYREMØTE+ 20#14& ORIENTERINGER& & LEDER+ Foreligger&ikke.& EKSTERNANSVARLIG+ 20#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Foreliggerikke. EKSTERNANSVARLIG+ Etter overstått muntlig eksamen på fredag har jeg sammen med Sandra jobbet mye med å få rombookingssystemetpåplass. HarringtogsnakketmedStudvestomåfåtilenartikkelideressistenummer.dessverrevarviganske

Detaljer

Onsdag%3.%oktober%holdt%jeg%presentasjon%om%Kvarteret%for%kulturredaksjonen%i%Studvest.%

Onsdag%3.%oktober%holdt%jeg%presentasjon%om%Kvarteret%for%kulturredaksjonen%i%Studvest.% 29#12 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Fultfokuspåinnspurtentilfristforåsendesakertilhøring.Fårgodhjelpfraintern#Hannetilåskrive semesterrapporten. Hadde møte med øko#marius fredag 5. oktober om budsjettet.

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b?

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b? 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b? FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Dagsorden til Det Akademiske Kvarters 27. Ordinære Generalforsamling

Dagsorden til Det Akademiske Kvarters 27. Ordinære Generalforsamling Dagsorden til Det Akademiske Kvarters 27. Ordinære Generalforsamling Søndag 4. mai 2008 Klokken 14:00 Studentsenteret Innholdsfortegnelse 1 Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps...4 2 Godkjenning

Detaljer

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen Norsk Retrieverklubb Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen 1) Åpning Leder ønsket velkommen til årets GF. 2) a) Valg av Dirigent - Jan Eyolf Brustad

Detaljer

11 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Handlingsplanen ble godkjent med endringene som fremkom i møtet.

11 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Handlingsplanen ble godkjent med endringene som fremkom i møtet. PROTOKOLL fra Kulturstyrets møte 1/13 den 25.februar 2013 kl. 17.15. Avholdt på midtrommet på Studentsenteret. Følgende var til stede: Trine Gabrielsen, André Borlaug Grønningen, Nicolai Gjellestad, Thea

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. 1. Navn og formål 2. Medlemskap og kontingent 3. Styret 4. Valgkomitéen 5. Kontrollkomitéen 6. Habilitet og taushetsplikt 7. Disiplinærtiltak

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 36-07 06.11.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Dagsorden til Det Akademiske Kvarters 29. Ordinære Generalforsamling

Dagsorden til Det Akademiske Kvarters 29. Ordinære Generalforsamling Dagsorden til Det Akademiske Kvarters 29. Ordinære Generalforsamling Søndag 10. Mai 2009 klokken 15:00 Egget, Studentsenteret SAKSLISTE OG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE OG INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 Velkommen...

Detaljer