Industri. miljøvennlig energi. Avfall blir til. Side 9. Siemens INDUSTRY solutions Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Industri. miljøvennlig energi. Avfall blir til. Side 9. www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011"

Transkript

1 Industri Siemens INDUSTRY solutions Nr Avfall blir til miljøvennlig energi Side 9 1 INDUSTRI nr 2 / 2011

2 Leder Uroen som vi ser i finansmarkedet vet vi påvirker vår hverdag. Mange av Norges industribedrifter selger sine produkter i markeder som denne høsten vil slite økonomisk og finansielt. Norske industrielle aktører har vist at de i stor grad har taklet utfordringene i kjølvannet av den forrige finanskrisen, og mange har kommet styrket ut gjennom nødvendige omstillinger. Innen noen bransjer er det i dag høy aktivitet, eksempelvis metallindustrien på grunn av råvareprisene, mens andre igjen har det tyngre. Driftskostnader Uansett høy eller lav temperatur i markedet, er et våkent øye på driftskostnadene nødvendig. Mye er gjort og gjøres i norske industribedrifter innenfor temaer som vedlikehold og energioptimalisering, men det er store forskjeller innen bransjer og bedrifter. Potensialet er fortsatt stort. Det viser flere ulike analyser, og det er mange tiltak med tilhørende investeringer som gir sikre, relativt raske og varige gevinster for både bedrift og samfunn. Ny Industrisektor For å bli en enda tydeligere aktør for industrimarkedet, samler Siemens nå både i Norge og verden for øvrig industriprodukter og løsninger i én sektor. Dermed vil du oppleve at vi kan tilby en enda bredere, men også mer spisset kompetanse for din bedrifts behov og utfordringer. Dine kontaktpersoner vil selvfølgelig være som før. Effektiv oppdatering Gjennom våren er det gjennomført flere kundeseminarer om viktige nyvinninger innenfor både automatisering og drives. Også i tiden fremover vil vi i Siemens bruke mye tid og ressurser på å informere og presentere nye løsninger som er viktige for en optimal og sikker drift av industrianlegg. På agendaen for seminarene sto en gjennomgang av Total Integrated Automation, TIA-portalen som viser siste generasjon av Siemens automatisering; brukervennlig og enkelt slik at flere oppgaver enn tidligere kan løses på stedet av bedriftens egne folk. Service og vedlikehold, for derigjennom å sikre høy oppetid og sikker drift ved så lave kostnader som mulig, opptar naturlig nok mange. Dette, sammen med energieffektive motorer der besparelsene er betydelige selv ved lave investeringer, var temaer som ble mottatt med stor interesse. Stein Branting og Morten Jørgensen fra Norgips AS deltok på seminaret i Drammen, og syntes dette var en god måte å få informasjon på. - Temaene var relevante. Besparelser innenfor energieffektive motorer var kanskje det som var mest relevant, sier Branting som også var positiv til at seminaret ikke opptok en hel dag. Jon Egil Hovde og Jan Erik Fjeld fra Asker og Bærum Vannverk mente seminaret var effektivt for å få en kjapp, faglig oppdatering i en travel hverdag, og kommer gjerne også neste gang. - Seminarene har stort sett vært godt besøkt, og vi har fått nyttige tilbakemeldinger både når det gjelder form og innhold slik at de blir nyttige for brukerne. Vi kommer til å videreføre konseptet med å treffe kunder på denne måten, lokalt der kunden er, med korte møter på maksimalt en halv dag, fastslår leder for Salg, Siemens Industri, Turid Rønning 2 INDUSTRI nr 2 / 2011

3 Programteknisk var oppdraget for Eramet en stor utfordring. Egentlig var det nybrottsarbeid, og de løste oppgaven på en super måte, sier Eramets elektroingeniør Joar Kvittingen. I november 2009 fikk en av frekvensomformerne på Eramets smelteverk i Tyssedal nok. Sikringer og thyristorer som stadig røk resulterte i at den til slutt måtte tas ut av drift. Etter en grundig feilsøking kom beslutningen om full modernisering. Skreddersøm ble løsningen. Skreddersøm i Tyssedal Eramets cycloconverter sørger for å få det flytende råjernet til å rotere i den gedigne øsa. I 2009 ble smelteverks- og kraftproduksjonen til Tinfos AS i Tyssedal kjøpt opp av franske Eramet. Rundt 200 ansatte sørger for produksjon av titanoksidslagg til pigmentindustrien og jern med høy renhetsgrad. Planer om en større utbygging, som kan resultere i en smelteovn nummer to og et varmekraftverk, gir grunn til optimisme. Men i første omgang er det den daglige driften som er viktigst. Eramets elektroingeniør Joar Kvittingen inviterte Kjell Høgsdal i Siemens Industri System Service til en grundig feilsøking da cycloconverteren voldte så store problemer at regulær drift var vanskelig. Sammen kom de frem til at den gamle frekvensomformeren måtte moderniseres. Nybrottsarbeid En cycloconverter er en frekvensomformer som ved hjelp av thyristorstyringer setter sammen små deler av trefaset spenning til en ny enfaset vekselstrøm med relativ lav frekvens. Eramets cycloconverter er tofaset 90 grader fra hverandre forskjøvet. Den har til oppgave å få det flytende råjernet til å rotere i øsa, slik at innblandingen av hjelpestoffer og utskilling av avfallsprodukter blir best mulig. - Ved å kjøre strømmen fra cycloconverteren inn i en firepolet spole som sitter utenpå den ene siden av øsa, setter strømmene opp et bevegelig magnetfelt inne i øsa. Man kan si at det ligner på en motor, men rotoren er flytende jern, forklarer prosjektleder i Siemens, Nils Martinsen. Han legger til at det hele er nokså spesielt. Derfor var det også skreddersøm Siemens måtte bistå med denne gangen. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med Siemens på dette prosjektet. Programteknisk var det en stor utfordring, de måtte gjøre en avansert programmering. Egentlig var det nybrottsarbeid, og de løste oppgaven på en super måte, sier Joar Kvittingen. Samtidig roser han Eramets egen elektriker Torleif Bjørgvin og lærling Svein Erik Jondahl, samt Jarle Lindstrøm og Johnny Mangerøy som utførte programmering av Eramets PLS og skjermstyringssystem. Standard komponenter Siemens målsetting for prosjektet var å benytte kun standard komponenter. Løsningen ble to standard strømrettere av typen Sinamics DCM som til vanlig blir brukt til å styre likestrømsmotorer. Innbygging av strømretterne og integreringen inn i styresystemet ble besørget av Eramet selv. Standard utstyr er viktig for å ha best mulig tilgjengelighet på reservedeler, understreker Martinsen, som hadde følge av Kjell Høgsdal og Frank Kristiansen på prosjektet. I kompliserte arbeider som denne hos Eramet er godt teamarbeid både internt og eksternt et must! INDUSTRI nr 2 /

4 Helt i 132 meter lang. 9,4 meter bred. 10 meter høy. Papirmaskin 6 på Norske Skog Saugbrugs er slett ingen smågutt. Men for at den tidligere verdensrekordholderen skulle fortsette å prestere på toppnivå var det behov for en kraftig oppgradering. verdenstoppen Både Øystein Jonassen (t.v.) og Frank Pedersen var med da Papirmaskin 6 ble bygget i Nå er tiden inne for en skikkelig modernisering. 9. september 1995 satte papirmaskin 6 i Halden alle kluter til og produserte papir i en hastighet på meter i minuttet. Det kvalifiserte til verdensrekord. Normalt produseres rundt meter per minutt. I løpet av en time blir det nok til å dekke E6 fra Halden til Oslo nesten. - Det er litt rart for en som har vært med fra byggingen av maskinen i 1992 å innse at tiden faktisk er inne til å modernisere. Men tilgjengeligheten på en papirmaskin må være opp mot 100 prosent. Siden økende alder gir økt feilrate, og tilgjengeligheten på reservedeler ikke kan forventes å dekke behovet fremover, er en oppgradering nødvendig, forteller Øystein Jonassen, el-aut. ansvarlig for Papirmaskin 6 på Saugbrugs. Papirmaskinen har 43 regulerte linjedriftere og en del singeldrifter. Med etterbehandlingsmaskinene blir det rundt 150 løpemeter med skap fulle av kraftelektronikk og styringer. Bare de regulerte motordriftene til Papirmaskin 6 alene er forsynt fra 4 trafoer hver på 3,2MVA. Samarbeidet mellom Norske Skog Saugbrugs og Siemens (Industry Solutions Service) har vært solid siden byggingen av Papirmaskin 6 for snart 20 år siden. De siste årene har Øystein Jonassen og Frank Pedersen fra Saugbrugs jobbet sammen med Siemens med utarbeidelse av planene for en trinnvis oppgradering av de regulerte motordriftene på papirmaskinen. Oppgradering på rekordtid - Det første trinnet i oppgraderingen ble utført i 2009 og var en stor utfordring. Styresystemet ble byttet på rekordkort stopptid på tre døgn. Ni nye frekvensomformere av typen Sinamics S120, ble installert. 34 av de gamle frekvensomformerne med et gammelt lukket bussystem ble overført til det nye PCS7 styresystemet, noe som bare kunne gjøres med protokollkonvertere som omformer nytt bussystem til gammelt. Deretter ble det hele behørig startet opp og trimmet inn, forklarer prosjektleder Nils Martinsen i Siemens. Unngikk dyre mellomløsninger For å modernisere innenfor et gitt budsjett kan det være viktig med delbare løsninger. - Utfordringen er å unngå dyre mellomløsninger. Det er også viktig at stopptiden for moderniseringen reduseres til et minimum, påpeker Martinsen. I disse dager er trinn 2 i oppgraderingen i full gang. Fire store frekvensomformere av typen Sinamics S120, to parallelle innmate likerettere på til sammen 3000 kw og ny innmate bryter og styring av dette var på plass 27. mai. Styringen ble byttet til Simatic PCS7 allerede på trinn 1, slik at protokollkonvertere kunne fjernes og de nye frekvensomformerne kunne kjøres direkte på ny bus. Svein-Åge Henriksen, ansvarlig for Pulp & Paper i Norge, forteller at målet med oppgraderinger er å forebygge stopptid og om mulig forbedre hastighet og kvalitet. - For å lykkes i dette markedet, hvor det stilles høye krav til prosesskompetanse, er det viktig at vårt fagpersonell innen Pulp & Paper samarbeider tett med kunden. Dette for å sikre kvalitet og riktige løsninger i henhold til strategien for maskinen (lifecycle cost), understreker Henriksen, som ser fram til nye prosjekter og et fortsatt godt samarbeide med Norske Skog. 4 INDUSTRI nr 2 / 2011

5 5 INDUSTRI nr 2 / 2011 Norske Skog Saugbrugs Saugbrugs ble etablert i 1859 i Halden og ble en del av Norske Skog i I løpet av de siste 20 årene er det investert ca. fem milliarder kroner i en ny papirmaskin 6, nytt TMP2 (tremassefabrikk), eget biobrenselanlegg, havnefasiliteter og en biobrenselkjel. Norske Skog Saugbrugs er i dag en av verdens største og mest moderne produsenter av SC magasin papir. Bedriften eksporterer 100 prosent av sin produksjon, omsetter for rundt 2.5 milliarder kroner og har ca. 550 ansatte.

6 Sikker og stabil strømforsyning? Tradisjonelt har UPS blitt brukt for å sikre drift av data- og telecom utstyr. I dagens industri er de fleste prosesser styrt med en større eller mindre andel av software-baserte løsninger. Sikring av rett strømforsyning til utstyret blir derfor kritisk på stadig flere områder. UPS (Uninterruptible Power Supply) er viktig for å sikre rett spenning inn til virksomhetskritiske systemer. De vanligste problemene i nettet er støy, frekvensvariasjoner og korte (opp mot 30 sek) spenningsavbrudd. Dette behandler UPS-en slik at den spenningen som når ditt utstyr er stabil. Forlenger levetiden Det finnes i dag knapt et industrianlegg eller et næringsbygg/infrastruktur uten UPS-er. UPS er en nødvendig forsikring som forhindrer at forstyrrelser i nett når ditt utstyr, og derigjennom økt oppetid og en effektiv produksjon. UPS-en forlenger også levetiden på systemer og utstyr som er avhengig av stabile spenningsforhold. 3-fase UPS-modellene kan leveres i transformatorløs utførelse med IGBT likeretter og vekselretter. Dette gir førsteklasses ytelser med lave tap. Kan velge driftsmodus Trinergy serien har i tillegg mulighet til å automatisk velge driftsmodus ut fra hvilken tilstand inngangsnettet har. (Tradisjonell UPS drift VFI, statisk bypass VFD, statisk bypass med aktivt filter VI). Dette gir store energibesparelser, førsteklasses ytelse og maksimal sikkerhet for lasten i tillegg til et mindre CO2 avtrykk. Virkningsgraden kan komme helt opp til 99 prosent. Dette gir store besparelse i strømutgifter og redusert ventilasjonsbehov. Siemens har levert UPS-anlegg i alle størrelser fra store datahaller, via alle typer industrianlegg til de mindre løsningene, og har en landsdekkene serviceorganisasjon som sikrer service og vedlikehold på utstyret. Flaggskipet Trinergy gir god skalerbarhet og rask installasjon Manual Bypass Static Bypass Rectifier = Power Interface Batteries Inverter Output En Trinergy UPS i automatisk driftsmodus gir betydelige energibesparelser = 6 INDUSTRI nr 2 / 2011

7 Innkjøps- og vedlikeholdskostnader må sees i sammenheng; Ta livsløpsbrillene på! En pris er ikke alltid det den utgir seg for å være. For å få et riktig bilde av de totale kostnadene er det viktig å se investeringer i et lengre perspektiv, og også inkludere driftskostnadene når priser skal sammenlignes. Sammenhengen mellom innkjøpskostnader og driftskostnader er vel kjent. Forskjellen også; ofte belastes de to kostnadene ulike budsjetter. I Siemens er vi opptatt av at sammenhengen kommer tydelig frem slik at du som kunde tar beslutninger på et reelt kostnadsnivå. Når du tar livsløps-brillene på vil du se at Siemens ofte vil være et prisgunstig valg. Når din bedrift trenger kartlegging, analyser og rapporter i en eller annen form, bidrar vi gjerne til å gjøre det så effektivt som mulig ved å: bruke den eller de serviceingeniørene som kjenner akkurat ditt anlegg best inkorporere det som bedriften selv har gjort på en hensiktsmessig måte gjennomføre arbeidet med bakgrunn i erfaring fra tilsvarende eller sammenlignbare bransjer i Norge, Europa og verden for øvrig. Vi kan tilby et utvalg av gjennomganger med tilhørende rapporter som bistår våre kunder med: Energieffektiviseringsanalyser (EOP) Reservedelsanalyser (AOP) Vedlikeholdsanalyser Ulike typer anleggsgjennomganger Er du interessert eller har spørsmål kan du ta kontakt med vårt kundesenter: eller ring: Eksempel: Driftstid: 4500 t/år (f.eks. to skifts drift), Strømpris: 0,08 EUR/kWh ( 65 øre) 7000 Energieffektive motorer sparer kostnader Studier fra tysk industri viser at elektriske motorer representerer ca. 70 prosent av energiforbruket i industrien i Norge ca. 60 prosent (Norge har mange smelteverk, derfor lavere andel). Høye energikostnader har direkte innvirkning på driftskostnadene, og mindre sløsing av energi betyr en mer miljøvennlig produksjon, for eksempel er skifte fra gammel 5,5 kw motor til ny modell inntjent i løpet av timer! Tapskostnader i EURO EEF2 =IE1 besparelse ved EEF EUR/år EEF1 =IE2 EEF2 =IE1 besparelse ved EEF EUR/år EEF2 =IE2 EEF2 =IE1 besparelse ved EEF EUR/år EEF2 =IE2 Lønnsom gjennomgang av industrianlegget Mange industribedrifter ønsker å gjennomføre ulike typer analyser. Det er selvsagt at industribedriften er den som best kjenner sitt eget anlegg. Hvis Siemens får bidra i kartleggings- og analysearbeidet kan vi imidlertid tilføre kunnskap det kan være vanskelig å sitte med internt Antall: Merkeeffekt Nedbetalingstid 40 motorer á 1,5 kw(60kw) 3300 t 10 motorer á 15 kw (150kW) 5700 t 4 motorer á 75 kw (300kW) 4700 t INDUSTRI nr 2 /

8 Satser på fjernvarme Blir det kaldt til vinteren kan innbyggerne i Agder-fylkene skru opp varmen med god samvittighet. Her satses det nemlig på miljøvennlig fjernvarme. Og Siemens er med på laget. I løpet av ti år skal energi fra fjernvarmeanlegg i Agderfylkene økes fra 100 GWh (i 2007) til 250 GWh. Det er en økning som tilsvarer strømforbruket til rundt husstander. For å nå dette målet kreves til dels store investeringer. Blant annet bygges det en ny spisslastsentral i forbindelse med Returkrafts søppelforbrenningsanlegg på Langemyr i Kristiansand. For Siemens er det av stor interesse å være med på en slik utbygging. Fjernvarme er et satsingsområde og selskapet har etter hvert opparbeidet seg solid erfaring fra lignende anlegg. Derfor er det en svært fornøyd Børre Rogn Larsen i Siemens Industri som kan bekrefte at leveringen av styresystem og instrumentering til den nye spisslastsentralen til Agder Energi Varme i disse dager går mot en vellykket slutt. I første omgang blir Langemyr spisslastsentral bygget for en oljekjele på ca. 25MW, men den forberedes for implementering av ytterligere 1 kjele. Siemens har levert PLS (PCS7), skap med motorstartere og effektregulering, instrumentering og prosessventiler. Anlegget ble idriftsatt i januar. Erfaring ble avgjørende - Valget av Siemens baserte seg på tre kriterier; løsning, pris og erfaring. Det var særlig erfaring som skilte anbyderne, og vi ville være sikre på at topologien ble riktig, forteller Gunnar Norbakk i Agder Energi, som er godt fornøyd med samarbeidet med Siemens og gjennomføringen av prosjektet. Bortsett fra ett punkt; - En ventil for trykkholding har blitt svært forsinket. Dette er imidlertid en undreleveranse til Siemens, så de er delvis unnskyldt og vi håper den snart er på plass, sier han. Agder Energi er svært fornøyd med PCS7, og er nå i ferd med å integrere varmesentralene i Grimstad og IKEA inn i PCS7. - Disse består av en biokjel som grunnlast, og en elektrokjel samt en oljekjel som spisslast. Dette er jobber som vi har gitt Siemens på rammeavtalen med bakgrunn i erfaringene vi gjorde på Langemyr spisslast sentral, påpeker Norbakk. Skreddersydd styresystem For å sikre god support og service er det etablert mulighet for fjernoppkobling til styresystemet. Oppsettet av Acron, som benyttes som rapporteringssoftware, ble foretatt av ingeniører fra Siemens. - Vi er veldig fornøyd med samarbeidet og dialogen underveis i dette prosjektet. Samarbeidet mellom Agder Energi og våre programmerere har vært særdeles godt, understreker Børre Rogn Larsen i Siemens, og legger til at Agder Energi nå har fått et skreddersydd skalerbart styresystem. - Ved videre utbygging og konvertering av eksisterende deler av anlegget vil de benytte seg av PCS7-plattformen. Konverteringsarbeidet her er allerede godt i gang, og flere biokjeleanlegg er allerede ombygd, påpeker Larsen. Agder Energi Varme Agder Energi Varme AS (AE Varme) ble etablert i 1999 og er et datterselskap i Agder Energi-konsernet. Hovedoppgaven er å etablere varmesentraler og infrastruktur som kan oppgradere og forsyne stadig flere områder med fjernvarme. Det leveres også kjøling i form av frikjøling og kompressorkjøling. AE Varme har lagt rundt 45 kilometer fjernvarmerør på Sørlandet, og i 2010 passerte leveransene 100 GWh. med en årlig vekst på 20 prosent. Mesteparten av fjernvarmerørene og leveransene er i Kristiansand, men AE Varme har også energisentraler i Grimstad, Arendal og Risør. Agder Energi Varme har de siste årene investert rundt 100 millioner kroner i året på nett og sentraler. 8 INDUSTRI nr 2 / 2011

9 Gull av gråstein Siemens løsninger innen fjernvarme og bioenergi er verdensledende, og store ressurser settes inn på å utvikle stadig bedre og mer effektiv teknologi. Utvikling av teknologi innenfor fornybar energi, energieffektivisering og CO 2 -fangst har lenge vært høyt prioritert i Siemens. Det har resultert i at Siemens i dag har verdens største grønne portefølje. I 2009 reduserte kundene som kan defineres under Siemens miljøportefølje, CO 2 -utslippene med 210 millioner tonn. Det er like mye som utslippene fra New York, Tokyo, London og Berlin til sammen. Siemens omsetning relatert til disse kundene var samme år på over 23 milliarder euro, tilsvarende 30 prosent av selskapets totale omsetning. 20 prosent reduksjon Ved å utnytte spillvarme og/eller avfall fra industrien i et fjernvarme/bioenergianlegg, kan man få en betydelig bedring av lønnsomheten i bedriften. Over 20 prosent reduserte energikostnader er ikke uvanlig, og i de mest lønnsomme bransjene er nedbetalingstiden på komplette fjernvarme/bioanlegg helt nede i 3-5 år. Avfall = energi - I enkelte bransjer hvor man tidligere måtte betale for å bli kvitt avfallet sitt, kan man nå bruke dette avfallet som en viktig energikilde. Papirindustrien, hvor Siemens har et turnkey-konsept på såkalte Reject Power anlegg, er et eksempel på dette. Siemens er til stede i hele verdikjeden, og Siemens Industrial Solutions i Norge tilbyr komplette anlegg innenfor disse og andre løsninger som baserer seg på miljøvennlig teknologi. Vi tilbyr også hel- eller delfinansiering av anleggene, forteller Per Arve Ekle. I Norge har Siemens vært med å levere fjernvarme/bioanlegg til Statkraft, Hafslund og Agder Energi. - Vi arbeider også på tvers av landegrensene, og sammen med Siemens kompetansesentre i Tyskland og Østerrike ser vi på flere aktuelle industriprosjekter hvor denne type teknologi er høyaktuell, avslutter Ekle. 9 INDUSTRI nr 2 / 2011

10 Byttet ut Simatic S5 med PCS7 En snau helg var nok Hvert år går 134 millioner liter melk og juice gjennom TINEs produksjonsanlegg på Kaldbakken i Oslo. En stopp i anlegget kan få svært store konsekvenser. 1. mai i år var det derfor ubønnhørlig slutt for den gamle Simatic S5 Node 4, som måtte vike til fordel for en flunkende ny PCS7 og en sikrere drift. Førsteinntrykket er ærlig talt ikke spesielt imponerende; fire personer sitter foran et drøyt dusin skjermer og ser ut til å ha en svært så behagelig arbeidsdag. Stemningen er rolig og småpraten går avslappet. Men så slår det meg at dette sikkert er et svært så godt tegn på at alt er som det skal. Når noe ikke er som det skal, da er aktivitetsnivået betydelig høyere. Garantert. Vi befinner oss i styringssentralen til TINE meierier på Kaldbakken. Her skifter åtte personer på ansvaret med å holde kontroll på hele meieriets produksjon. Takket være i underkant av 400 ansatte kan alle østlendinger innta frokostbordet hver morgen og nyte både fersk melk, yoghurt og juice. Daglig ankommer mellom 12 og 15 tankbiler som hver leverer tusenvis av liter med melk inn på enorme tanker utenfor selve produksjonslokalene. Herfra går den til separering og justering av fettinnhold for å bli til skummet melk, ekstra lett- og lettmelk, helmelk og fløte. Deretter bærer det videre for homogenisering og pasteurisering. Og så er endestasjonen nær; tappemaskinen, hvor det hele ferdigstilles på kartonger som deretter fraktes ut til butikkene og videre finner veien inn i kjøleskapet mitt - og ditt. Lydløs og usynlig Hele prosessen tar knapt en time og er nærmest både lydløs og usynlig. Alt går automatisk, bortsett fra prøvesmakingen. Etter at melken blir tappet fra tankbilene er det ingen som ser den før den befinner seg på kartongen, skal vi tro Kåre Ivar Stormoen som er formann for styringssentralen. Og det bør vi nok; med sine 15 års fartstid på TINE Øst er det få deler av prosessen Stormoen ikke har full kontroll på. Hvert år tappes totalt 134 millioner liter melk og juice her hos oss. Juicen kommer som konsentrat i containere på liter. Melken får vi fra hele Østlandet, og den går stort sett inn i produksjonen allerede samme dag, forteller han i det vi legger ut på vår lille rundtur i og utenfor produksjonslokalet. En tankbil er i ferd med å tappe melk over på en av de seks tankene som hver rommer liter. Stadig kommer nye biler inn gjennom portene til det godt bevoktede området. Tidsriktige systemer Gode systemer er helt avgjørende for at produksjonen skal gå problemfritt slik at TINE kan optimalisere produksjonen og møte et stadig mer krevende marked. Derfor besluttet meieriet å oppgradere styringssystemene til moderne og tidsriktige systemer. Oppgraderingen av Node 4, som tar seg av prosessen med å blande juicekonsentrat med akkurat passe mengde vann, er nå vel gjennomført. I løpet av en snau helg ble den gamle Simatic S5, som siden 1995 har holdt styr på hvilke av de 160 sekvensene som skal startes og stoppes, og hvilke ventiler og pumper som skal åpnes og lukkes, byttet ut med ny PCS7. Og Node 4 ble til Node 14. Høy fart 134 millioner liter melk og juice går gjennom produksjonsanlegget til TINE Meieriet Oslo på Kaldbakken hvert år. Foto: TINE 10 INDUSTRI nr 2 / 2011

11 - Fredag kveld gikk startskuddet, og Siemens fikk tilgang til systemene. Lørdag morgen kom ny software på plass og så ble alt grundig testet. Vi kunne benytte de samme frontpluggene, og det var veldig kjekt. Da unngikk vi feilkoblinger. Søndag kveld var systemene i full gang igjen, forteller automasjonsingeniør Tor-Ole Egner i TINE. Både TINE og Siemens kjørte kontinuerlig døgndrift med minst to personer hver for å sikre at alt gikk som det skulle. - Det nytter ikke å stille mandag morgen uten melk i butikken! ler Egner, og røper samtidig at de hadde en liten retrettmulighet. Hadde ikke han selv, Kåre Ivar Stormoen, prosjektleder Odd Harald Øksnes eller operatør Ijaz Ahmed vært fornøyd med det nye systemet, ville alt kunne kobles tilbake igjen i løpet av et par timer. Mye større fleksibilitet S5 ble introdusert på markedet tidlig på 80-tallet og gikk ut av produksjon i Etter 2015 er det slutt på reservedelene. Det var hovedårsaken til beslutningen om en oppgradering av Node 4. Men ved oppgradering til PCS7 får TINE Øst også et betydelig mer fleksibelt system som gjør det enklere å endre produksjonen når anlegget må bygges om for å tilpasse seg nye produkter. - Anlegget på TINE er komplisert, og en migrering fra et system til et annet er en stor jobb. Da er det en stor fordel at vi kjenner anlegget godt. I likhet med store deler av industrien i Norge sliter også TINE med gammelt utstyr. Det kan gi ustabil drift og etter hvert blir det vanskelig å få tak i reservedeler. Etter migreringen har de fått en sikrere drift. Ny software gjør det også enklere å finne feil, sier kundeansvarlig Svein-Åge Henriksen i Siemens, og kollega Saverio Ventrelli er enig. - For å sikre at prosjektet ble levert på riktig tid med god kvalitet, og at timeforbruk ikke skulle overstige det som var avtalt, ble hele prosjektet brutt ned på enkeltaktiviteter. Det ble laget KTR'er (Kost, Termin, Ressurs red.anm.) for hver aktivitet som ble godkjent av prosjektdeltakerne på forhånd. Oppgaven var utfordrende med tanke på tid, men teamet gjorde en strålende og utmerket jobb. Jeg er veldig stolt av å ha fått være med i og lede dette prosjektet, fastslår prosjektleder Ventrelli fornøyd. TINE TINEs røtter strekker seg tilbake til 1881 da den første meieriforeningen i Norge ble etablert. Gjennom alle disse årene har TINE vokst fra å være en produsent av melk, ost og smør til å bli ett av Norges største næringsmiddelkonsern med en produktportefølje på over 500 ulike produkter. TINE Meieriet Oslo har rundt 400 ansatte og dekker 46 prosent av landets marked med alle typer varer solgt gjennom meieri. Noen milepæler: 1881 Den Norske Meieriforening etableres Meieriforeningen omorganiseres til Norske Melkeprodusenters Landsforbund (NML) 1930 Den første melkesentralen etableres Østlandets Melkesentral Gudbrandsdalsost G35 settes i produksjon Utviklingen av Jarlsberg starter TINE-merket innføres som logo for meierisamvirket Distriktsmeieriene etableres Distriktsmeieriene organiseres i fem regionale meieriselskaper Norske Meierier blir til TINE Norske Meierier med TINE som felles merkenavn Konsernet TINE Gruppa dannes. TINE Norske Meierier blir til TINE BA TINE BA slås sammen med meieriselskapene og blir til TINE SA. I Node 4 blir juicekonsentrat blandet med vann. Formann Kåre Ivar Stormoen (t.v.) og operatør Ijaz Ahmed er blant de som sørget for at oppgraderingen i mai gikk som planlagt. Foto: Inger Lise Welhaven I løpet av en snau helg ble den gamle Simatic S5 byttet ut med en ny PCS7. - Vi kunne benytte de samme frontpluggene, og det var veldig kjekt. Da unngikk vi feilkoblinger, forteller automasjonsingeniør Tor-Ole Egner. Foto: Inger Lise Welhaven INDUSTRI nr 2 /

12 Siemens AS Industry Solutions Østre Aker vei 90 Postboks 1, 0613 OSLO Tlf Ansvarlig utgiver: Turid Rønning Trykk: Haslum Grafiske AS Journalist: Inger Lise Welhaven Design: 12 INDUSTRI nr 2 / 2011

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain Støtteordninger for introduksjon av bioenergi Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen 05.11.2013 Merete Knain Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Mobile varmeløsninger Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Norges største leverandør av mobile varmeanlegg. Parat Halvorsen AS har levert varmecontainere gjennom flere tiår. Vår filosofi

Detaljer

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær Fjernvarme infrastruktur i Svolvær SAMMENDRAG Prosjektet omfatter utvidelse av infrastrukturen for fjernvarme i Svolvær sentrum med levering av varme fra varmesentralen i Thon Hotell Svolvær. Prosjektet

Detaljer

Energibesparende... ... takket være turtallsregulerte motorer med frekvensomformere. Energibesparelse på grunn av frekvensomformer/ turtallsregulering

Energibesparende... ... takket være turtallsregulerte motorer med frekvensomformere. Energibesparelse på grunn av frekvensomformer/ turtallsregulering ... takket være turtallsregulerte motorer med frekvensomformere Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 På grunn av stadig økende energipriser er bedrifter stadig oftere

Detaljer

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fjernvarme i Narvik Narvik 24.10.2011 Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fakta om Statkraft Statkraft- størst i Europa på fornybar energi. Statkraft produserer: VANNKRAFT, VINDKRAFT, GASSKRAFT,

Detaljer

Støtte til lokale varmesentraler. Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF

Støtte til lokale varmesentraler. Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF Støtte til lokale varmesentraler Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF Enovas formål Drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Tilgangen til sjø som muliggjorde frakt av råvarer til og ferdigvarer fra verket. Tilgangen til store mengder vannkraft/elektrisk energi.

Tilgangen til sjø som muliggjorde frakt av råvarer til og ferdigvarer fra verket. Tilgangen til store mengder vannkraft/elektrisk energi. Caseoppgave Første spadetak for å etablere fabrikken i Sauda ble tatt i 1915. Grunnene til at det amerikanske selskapet Union Carbide valgte å etablere en fabrikk i Sauda var: Tilgangen til sjø som muliggjorde

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

Tørkehotell Ålesund Knut Arve Tafjord

Tørkehotell Ålesund Knut Arve Tafjord 1 Tørkehotell Ålesund 17.02.2016 Knut Arve Tafjord 2 TAFJORD Nordvestlandets største energiselskap 3 4 5 6 Tafjord Kraftvarme AS Forbrenningsanlegg Sjøvannpumper Hovednett fjernvarme 7 Energimengde produksjon

Detaljer

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten.

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. TAC EnergyEdge Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. Vi realiserer lønnsomme energibesparelser og gir din bedrift gevinsten Energiprisene stiger. Driftsbudsjettene man har til rådighet blir stadig

Detaljer

Rask bevegelse Smart funksjon

Rask bevegelse Smart funksjon Nye ASSA ABLOY OH1042S Rask bevegelse Smart funksjon ASSA ABLOY OH1042S 3 NYE ASSA ABLOY OH1042S Optimalisert hastighet for produktiv arbeidsflyt Bruk fart for å hjelpe virksomheten din Effektivitet er

Detaljer

Invester i fremtiden din! kurs

Invester i fremtiden din! kurs Invester i fremtiden din! kurs Kurstilbud fra divisjon Automation & Drives 2005/2006 Er din organisasjon og dine medarbeidere i stand til å fullt utnytte de muligheter som ligger innenfor nye produkter

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

Jungheinrich JungSTARs. 4-stjerners brukttrucker

Jungheinrich JungSTARs. 4-stjerners brukttrucker Jungheinrich JungSTARs 4-stjerners brukttrucker Er du på jakt etter en profesjonelt oppusset truck? Vi utfører presisjonsarbeid ned til minste detalj! Jungheinrich JungSTARs står for presisjonsarbeid.

Detaljer

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme - varmesentralprogrammene Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme den foretrukne formen for oppvarming Bidra til økt profesjonalisering innenfor brenselsproduksjon

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

Automasjon & Industriell IT

Automasjon & Industriell IT Automasjon & Industriell IT Fremtidsrettet automatisering Økt global konkurranse, økende krav til tilpassede varer fra kjøpesterke forbrukergrupper, miljø- og forbrukskrav fra myndigheter er virkeligheten

Detaljer

2 dagers dop samling, Ålesund 3 4 desember 2014.

2 dagers dop samling, Ålesund 3 4 desember 2014. 2 dagers dop samling, Ålesund 3 4 desember 2014. Driftsoperatørsamling, Ålesund 3 4 desember 2014. David P. Tydeman Automatikk SIEMENS Redusering av startstrøm VLT Confidential / Property of Danfoss Drives

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg. Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain

Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg. Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain Fornybar varme Varme til oppvarming og tappevann Vannbåren varme Forsyningssikkerhet

Detaljer

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER KART HVEM ER RÆLINGEN? Ca 18.000 innbyggere Om lag 20 skoler og barnehager 3 svømmehaller og 2 idrettshaller Om lag 85.000 m2 offentlige bygg Knappe 200

Detaljer

Atlas Copco Kompressorteknikk AS. Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen

Atlas Copco Kompressorteknikk AS. Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen Atlas Copco Kompressorteknikk AS Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen Energi å spare? Hvor store er dine energikostnader? Hva er deres årlige energiforbruk på kompressorene? Hva skulle det innebærer

Detaljer

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Enovas programtilbud innen fornybar varme. Rådgiverseminar Bergen 16 oktober 2012

Enovas programtilbud innen fornybar varme. Rådgiverseminar Bergen 16 oktober 2012 Enovas programtilbud innen fornybar varme Rådgiverseminar Bergen 16 oktober 2012 Fornybar varme Fornybar varme skal være den foretrukne formen for oppvarming innen 2020 Aktiviteter i hele verdikjeden Fornybar

Detaljer

Fjernvarmeutbygging på Fornebu

Fjernvarmeutbygging på Fornebu Fjernvarmeutbygging på Fornebu Claus Heen 20.11.2008 1 Fortum Nøkkeltall Børsnotert energikonsern innen elektrisitet, gass og varme Omsetning ca 30 milliarder kr/år Ansatte 8 900 Salg av elkraft 60 TWh/år

Detaljer

Et vellykket energisamarbeid mellom industribedrifter Torbjørn Kvia

Et vellykket energisamarbeid mellom industribedrifter Torbjørn Kvia Et vellykket energisamarbeid mellom industribedrifter Torbjørn Kvia Historikk 1964 Leveranse av lavtemperaturvarme til oppvarming av svømmebasseng Nærbø Ungdomsskule. Erstattet med olje da det oppsto problemer

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

Velkommen til Rezidor

Velkommen til Rezidor Velkommen til Rezidor 640 REZIDOR er 430+ hoteller 94,700 hotellrom 70 Land 52 #1 65 180 86 #1 103 #1 32 98 26 2 Velkommen til Rezidor En av Europa 5 største hotelkjeder 58 hoteller i Norden Utspring fra

Detaljer

SAMSPILL MELLOM ELEKTRISITET OG FJERNVARME PÅ LOKAL- OG SYSTEMNIVÅ

SAMSPILL MELLOM ELEKTRISITET OG FJERNVARME PÅ LOKAL- OG SYSTEMNIVÅ SAMSPILL MELLOM ELEKTRISITET OG FJERNVARME PÅ LOKAL- OG SYSTEMNIVÅ Monica Havskjold Senior teknologianalytiker, Statkraft AS og førsteamanuensis (20%), NMBU, Institutt for Naturforvaltning Fjernvarmen

Detaljer

Begynn å spare, velg eco!

Begynn å spare, velg eco! Begynn å spare, velg eco! Philips miljøvennlige lysrørserie. Energieffektiv belysning som sparer penger og miljø. 2 På verdensbasis blir rundt 20 % av energiforbruket brukt til belysning. Dette utgjør

Detaljer

TINES INNOVASJONSREISE

TINES INNOVASJONSREISE TINES INNOVASJONSREISE Stor og tradisjonsrik virksomhet 1856 Norges første meierisamvirke etableres TINE Gruppa 2008 Omsetning NOK 17,7 milliarder 5.700 ansatte 5 meieriselskaper ca 50 produksjonsanlegg

Detaljer

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen living full of energy opplever det som en ideell oppvarming av rommet og dermed føler best velvære når det er ca 22 C ved gulvet og ca 19 C i hodehøyde. Gulvvarme

Detaljer

innen fornybar varme Sarpsborg 25 april 2012

innen fornybar varme Sarpsborg 25 april 2012 Enovas programtilbud innen fornybar varme Rådgiverseminar Østfold Rådgiverseminar Østfold Sarpsborg 25 april 2012 Aktiviteter i hele verdikjeden Krever at flere aktører drar i samme retning Et fungerende

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Program for energitiltak i anlegg nytt program fra 1. februar. Rådgiversamling Stavanger, 19.03.2013 Merete Knain

Program for energitiltak i anlegg nytt program fra 1. februar. Rådgiversamling Stavanger, 19.03.2013 Merete Knain Program for energitiltak i anlegg nytt program fra 1. februar Rådgiversamling Stavanger, 19.03.2013 Merete Knain Program for energitiltak i anlegg målgrupper og typiske tiltak Enovas "åpen klasse" Veianlegg

Detaljer

Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015

Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015 Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015 I DETTE NUMMER: MILJØVENNLIG CIP- RENSING Velkommen til vår Kundeavis Her finner du litt info om hva vi leverer og hvordan vi kan bidra til å gi en teknisk og økonomisk god

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning Parkeringshus Pacific LED GreenParking Tryggere og enklere parkering med smart belysning 80 besparelser* *Reduserte energi og vedlikeholdskostnader i en sammenligning mellom 1x58W TL-D og Pacific LED GreenParking-løsningen.

Detaljer

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV Norske myndigheter legger opp til en storstilt utbygging av fjernvarme for å løse miljøutfordringene. Fjernvarme tar i bruk fornybare energikilder, sparer

Detaljer

Bioenergi eller varmepumpebasert varmesentral? Teknisk gjennomgang varmesentraler Styrker og svakheter Suksesskriterier og fallgruver Hva koster det?

Bioenergi eller varmepumpebasert varmesentral? Teknisk gjennomgang varmesentraler Styrker og svakheter Suksesskriterier og fallgruver Hva koster det? Bioenergi eller varmepumpebasert varmesentral? Teknisk gjennomgang varmesentraler Styrker og svakheter Suksesskriterier og fallgruver Hva koster det? 1 Hoveddeler i varmesentralen Varmeproduksjonsenheter,

Detaljer

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C Diverse Retur temperatur Tradisjonell dataaggregat baserte kjøleanlegg er konstruert og vil bli operert på retur luften (den varme luften som kommer tilbake fra rommet til den dataaggregat enhet) på 22

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2010

Detaljer

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Sykehuset Østfold Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Hva skal til for å sikre at et komplekst byggautomasjonsprosjekt blir levert til avtalt tid? Erfaringen fra leveransen av

Detaljer

Punktvarmens fortreffelighet. Energidagene 2012

Punktvarmens fortreffelighet. Energidagene 2012 Punktvarmens fortreffelighet Energidagene 2012 Bioenergy Gr. Mål: Ledende leverandør av punktvarme Etablert: 2007 Kontrahert energimengde: ca. 73 GWh Salg av varme, kjøling, damp Salg av nøkkelferdige

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no

LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no 1 Hvorfor velge Lumens? OM LUMENS Lumens er en norsk produsent av LEDbelysning av høy kvalitet. Vi har helt siden oppstarten i 2002 satset tungt på forskning og utvikling

Detaljer

eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi

eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi eflex senker dine energikostnader helt uten kompromisser på komfort. Kalenderstyrt, soneinndelt oppvarming gjør det enkelt og

Detaljer

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling?

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Vestfold Energiforum 4. mars 2009 Torbjørn Mehli Adm. dir. Bio Varme AS Bio Varme AS Bio Varme er et miljøorientert energiselskap som bygger, eier og driver

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

Bilavgiftene fra kjøp til bruk

Bilavgiftene fra kjøp til bruk Bilavgiftene fra kjøp til bruk BILs forslag til en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpolitikk At forurenser skal betale for sine utslipp, er riktig og viktig. Dessverre er ikke det norske bilavgiftssystemet

Detaljer

Effektivitet mot nye høyder. Motorer til prosessformål med overlegen virkningsgrad

Effektivitet mot nye høyder. Motorer til prosessformål med overlegen virkningsgrad Effektivitet mot nye høyder Motorer til prosessformål med overlegen virkningsgrad «Vet du at i løpet av sin levetid kan en motor koste 100 ganger mer i drift enn den kostet i innkjøp? En høyeffektiv motor

Detaljer

60 år. sandblåse- og malehaller. www.holgers.noyes. kvalitet kompetanse effektivitet nyutvikling service. Med fortiden inn i fremtiden: SECURUS

60 år. sandblåse- og malehaller. www.holgers.noyes. kvalitet kompetanse effektivitet nyutvikling service. Med fortiden inn i fremtiden: SECURUS I kvalitet kompetanse effektivitet nyutvikling service I sandblåse- og malehaller G A R A N T I G A R A N T G A R A N T ÅR G A R A N T 60 år I Med fortiden inn i fremtiden: SECURUS www.holgers.noyes norsk

Detaljer

Trykkluft lekkasje kontroll

Trykkluft lekkasje kontroll Trykkluft lekkasje kontroll Tilbud/nyhetsbrev på utførelse av trykkluft lekkasje kontroll. 3 motivasjons faktorer for å utføre trykkluft lekkasje kontroll: Registrering og utbedring av lekkasjer er enøk

Detaljer

www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse

www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse Fleksib Home Motion by Somfy og ditt hjem settes i bevegelse! Somfy produserer motorer og styringer for alle vinduer, dører og porter i hjemmet

Detaljer

AF Energi av Europas største kompetansemiljø. på rett energibruk

AF Energi av Europas største kompetansemiljø. på rett energibruk AF Energi av Europas største kompetansemiljø på rett energibruk Hvor mange av dere skiftet strømleverandør i år? Antallet private som skiftet strømleverandør i 1. kvartal 2010 mot 1. kvartal i 2009 Våre

Detaljer

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING Om Nokas Cash Handling I NOKAS CASH HANDLING ER VI OPPTATT AV Å BIDRA TIL ØKT SIKKERHET FOR DIN VIRKSOMHET. DET ER DET VI ER TIL FOR. OG DERFOR HAR VI OGSÅ UTVIKLET

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

V I TA R HÅ ND OM. 10566 Egg&Co. Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no

V I TA R HÅ ND OM. 10566 Egg&Co. Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no Side 1 V I TA R HÅ ND OM 10566 Egg&Co Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no Side 3 Miljø inne og ute Panasonic Norges mest solgte varmepumpe 15 år på rad. I de gode gamle dager var det panelovner

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen...

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen... Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering -noen har det faktisk i kroppen... Der hvor han kommer fra, er de bekymret for fremtiden... TIL SALGS Visning etter avtale 69267000

Detaljer

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV Fjernvarme er en av EU-kommisjonens tre pilarer for å nå målet om 20 prosent fornybar energi og 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene i 2020. Norske myndigheter har

Detaljer

Energisparing og forbedring av inneklima.

Energisparing og forbedring av inneklima. Energisparing og forbedring av inneklima. Rimelige tiltak. Og noen som ikke er fullt så rimelige 100982 1.2 2 Bjørn Antonsen - Seksjonsleder Energi og Miljø - I foretaket siden februar 2008 Ingeniør bygg

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

HiST AFT Rapport nr 01-2009. Ombygging av lagerrobot

HiST AFT Rapport nr 01-2009. Ombygging av lagerrobot HiST AFT Rapport nr 01-2009 Ombygging av lagerrobot HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi RAPPORT Tittel: Ombygging av lagerrobot Forfattere: Thomas Johansen (HiST), Per Olav Slenes (HiST),

Detaljer

Produktsjef: Jan Helge Rød. Datasenter kostnadseffektiv fysisk IT sikring

Produktsjef: Jan Helge Rød. Datasenter kostnadseffektiv fysisk IT sikring Produktsjef: Jan Helge Rød Datasenter kostnadseffektiv fysisk IT sikring Om Ventelo Ventelo er et ledende tele- og datakomselskap med et komplett tilbud innen bredbånd, datakom, colocation, mobil- og fastelefoni.

Detaljer

KUNNSKAP, KLIMA OG KULDE NYHET

KUNNSKAP, KLIMA OG KULDE NYHET KUNNSKAP, KLIMA OG KULDE Luftmengde 360-33840 m³/h Integrert automatikk Integrert Energisparing Enkel installering nye størrelser IV Produkt IV Produkt utvikler, produserer og selger miljøog energieffektive

Detaljer

Enova - støtteordninger

Enova - støtteordninger Enova - støtteordninger Kommunene og det grønne skiftet. Arendalskonferansens fordypningsseminar, 14-15. september 2014 Christian Hemmingsen, Markedssjef Yrkesbygg - Enova SF Et energieffektivt og fornybart

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Slik blir en ultramoderne lastebil produsert

Slik blir en ultramoderne lastebil produsert Pressemelding Slik blir en ultramoderne lastebil produsert Denne våren ruller de første serieproduserte nye Volvo FH-lastebilene ut av fabrikkene for levering til kunder over hele Europa. Men hvordan bygges

Detaljer

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nye høy-energi batteriet for høye ytelses krav og maksimal effektivitet«

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nye høy-energi batteriet for høye ytelses krav og maksimal effektivitet« Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power»Det nye høy-energi batteriet for høye ytelses krav og maksimal effektivitet« Motive Power > Det unike høy-energi batteriet for maksimal økonomisk effektivitet

Detaljer

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON STYREINFORMASJON 1 / 2013 Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. I 2012 lanserte vi markedets minste tv-boks, Get box Mikro. Denne boksen er en kraftplugg tross sin størrelse, og

Detaljer

Nettilknyttet solcelleanlegg

Nettilknyttet solcelleanlegg Nettilknyttet solcelleanlegg Oktober 2012 www.getek.no GETEK N e t t i l k n y t t e t solcelleanlegg i bygg. Selv så langt mot nord som i Norge kan man ha god nytte av solenergi. Pga. vår lange sommer,

Detaljer

LOS Partner bedriftens veiviser til lavest mulig kraftpris

LOS Partner bedriftens veiviser til lavest mulig kraftpris LOS Partner bedriftens veiviser til lavest mulig kraftpris Overlat strøminnkjøpet til oss og bruk heller energien på det du kan best å drive virksomheten din fremover. Mer enn 100 års erfaring I over 100

Detaljer

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass Kraftgjenvinning fra industriell røykgass - Et miljøprosjekt med kraftgjenvinning i Energirikeregionen? Energirikekonferansen 2007 8. august 2007 Rune Holmen Industriens energibruk (2006) Nedgang i energiforbruket:

Detaljer

Enovas støtteordninger. Klimamarin, 18. nov 2015 Petter Hersleth

Enovas støtteordninger. Klimamarin, 18. nov 2015 Petter Hersleth Enovas støtteordninger Klimamarin, 18. nov 2015 Petter Hersleth Om Enova Skal bidra til markedsendring, energieffektivisering samt utvikling av energi- og klimateknologi. Hovedområder: industri, bygg,

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Rapport: Energieffektiviserende tiltak på Servicebygget i Ny-Ålesund

Rapport: Energieffektiviserende tiltak på Servicebygget i Ny-Ålesund Rapport: Energieffektiviserende tiltak på Servicebygget i Ny-Ålesund Gjennomført ved hjelp av midler fra Svalbards miljøvernfond Våren 2012 ble det søkt om penger til energieffektiviserende tiltak på Servicebygget

Detaljer

AIL SERVICE. Velg AIL din tusenkunstner i over 65 år. Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner

AIL SERVICE. Velg AIL din tusenkunstner i over 65 år. Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner AIL SERVICE Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner en tryggere hverdag med ail service I over 65 år har Alf I Larsen AS vært en trygg og pålitelig leverandør av blant annet kulelager,

Detaljer

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09 Grønne energikommuner Mats Rosenberg Bioen as Mats Rosenberg, Bioen as Kommunens rolle Eksempel, Vågå, Løten, Vegårshei Problemstillinger Grunnlast (bio/varmepumper)? Spisslast (el/olje/gass/etc.)? Miljø-

Detaljer

Kan innføringen av AMS skape nye forretningsmuligheter for energiselskapene? Anna Silje O. Andersen Forretningsutvikler BKK as

Kan innføringen av AMS skape nye forretningsmuligheter for energiselskapene? Anna Silje O. Andersen Forretningsutvikler BKK as Kan innføringen av AMS skape nye forretningsmuligheter for energiselskapene? Anna Silje O. Andersen Forretningsutvikler BKK as 0 Agenda 1. Kort introduksjon av BKK og vårt AMS prosjekt 2. Kan AMS-utrullingen

Detaljer

Nydalen Energi AS. Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg. Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010

Nydalen Energi AS. Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg. Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010 Avantor AS Nydalen Energi AS Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010 Litt om Avantor Avantor ble stiftet t i 1971 Gjelsten & Røkke kjøpte Nydalen fra Elkem

Detaljer

Se meg i øynene og si at jeg ikke må bruke halve dagen på å fikse gravemaskinskuffen.

Se meg i øynene og si at jeg ikke må bruke halve dagen på å fikse gravemaskinskuffen. Se meg i øynene og si at jeg ikke må bruke halve dagen på å fikse gravemaskinskuffen. 1 Norske hardhauser siden 1970 Året er 1970, stedet er Klepp og tanken er krystallklar: Vi skal lage produkter som

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer