Årsmelding NTNU Flyklubb 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding NTNU Flyklubb 2013"

Transkript

1 Årsmelding NTNU Flyklubb 2013

2 Oppsummering 2013 har vært et år med oppturer og nedturer. Årets største utfordring har vært LN-NTH. Flyet har tilbrakt nesten hele året, fra april 2013 til starten av 2014, på verksted. Et egentlig ganske lite problem eskalerte på grunn av en serie med uheldige hendelser, noe som har ført til at reparasjoner og vedlikehold har tatt veldig mye tid og penger. Siden NTH har stått på verksted mye av året, hadde vi ingen inntekt fra bruk av NTH på Elverum om sommeren. På høstsesongen har vi benyttet oss av både mikroslep og innleide slepefly. Vi begynte med å leie inn Pawnee LN-TAU. Denne ble benyttet fram til og med høstleiren på Bjorli, da den måtte til vedlikehold og ble byttet ut med SuperCub LN-KCH. Bruk av disse flyene har spist mer eller mindre alt av inntjening fra sleping. Vi betalte både leiekostnader på flyet, leiekostnader per 100 meter slepehøyde, fuel, og ikke minst transport og losji av slepekusker for å ferge slepefly til og fra østlandet. På den positive siden har vi hatt veldig godt trykk på introkurs, og fått mange nye elever. Vi i styret mener at vi har gjort flere riktige tiltak som har forårsaket dette; blant annet en ny nettside, bytte av klubbens navn til NTNU Flyklubb og reduserte priser på introkurs. Dette ser ut til å ha hatt den ønskede virkning, og gjør at vi igjen har fulle elevlister. Dette lover godt for klubben. På årsmøtet kommer styret til å presentere en rapport med alternativer for slepefly i fremtiden. Som 2013 har vist så begynner det å haste med å gjøre noe slik at vi får en mer forutsigbar og billigere drift. Kombinasjonen av et aldrende slepefly og lang distanse til nærmeste flytekniker er ikke god, og gjør at en beslutning om en fremtidig slepeløsning snart må tas. Christian Grøvdal Formann 2013

3 Seilflyene 2013 var et aktivt år for klubben med flyging fra januar til desember. Hele flyparken var operativ første halvår mens BG har vært til 5-årskontroll fra august. Ellers har flyene vært operative nesten uten avbrudd gjennom året. Som vanlig ble alle flyene unntatt BG fraktet til Starmoen etter at vårsesongen på Oppdal var avsluttet. Arnulf Snekvik hadde dessuten med CG til jr-vm i Leszno, Polen i juli/august. I august var flyene atter samlet på Oppdal. Høstleira på Bjorli i september hadde godt oppmøte, blant annet med en kontingent fra Sverige. Nisseflyginga november avrundet året på en fin måte! Så noen tall som viser hva vi har oppnådd i 2013: Fly BG IK CG CN LX SUM Antall starter flyslep Antall timer totalt Antall strekkilometer Antall starter på Oppdal Antall starter på Starmoen Antall starter på Bjorli Antall starter på Ler Antall starter i Hokksund Antall starter i Leszno (PL) 29:40 128:35 246:40 190:20 116:35 775: Utviklingen de 6 siste årene har vært slik på antall starter, timer og strekkilometer: ANTALL STARTE R Fly BG IK CG CN LX HS Sum LX + BG

4 ANTALL TIMER Fly BG 89:20 37:28 25:05 67:20 88:10 29:40 IK 210:35 196:25 183:45 148:25 172:30 128:35 CG 55:00 259:08 185:45 153:35 223:05 246:40 CN 247:20 184:00 244:00 159:35 181:00 190:20 LX 209:45 137:25 144:25 132:35 110:20 116:35 HS 107:25 0:00 0:00 Sum 631:35 919:25 814:26 783:00 661:30 711:50 LX + BG 209:45 299:05 174:53 169:30 199:55 146:15 ANTALL STREKKILOMETER Fly BG IK CG CN LX HS Sum Et år med relativt lite elever og til tider mangel på slepefly og kusker gjorde at skolingsaktiviteten har vært noe laber. Antall aktive piloter er bra i klubben, og med full kapasitet på slepefly og kusker bør antall starter, timer og kilometere kunne økes. LX har blitt benyttet til konkurranseflyging i 2013, hvilket førte til flere kilometere enn de foregående årene samt at antall timer er høyt selv om antall starter har gått ned i forhold til de beste årene. NTNU Flyklubb ble med ,42 km/15.494,43 poeng 3. beste klubb på OLC etter Drammen og Os. Oppsummert: Produksjonene var bra i 2013 gitt problemene med slepekapasiteten på Oppdal. Med et forhåpentligvis problemfritt slepeflyår har vi alle muligheter til å få et godt og produktivt 2014 der målsettingen bør være å ta tilbake OLC-tronen!

5 Vedlikehold og sikkerhet Ole John Aske har også i 2013 lagt ned et enormt arbeid for å holde flyparken ved like. Dette kombinert med stor dugnadsvilje blant medlemmene gjør at flyene blir holdt i god stand. Det skal imidlertid påpekes at folk er nøye med å sørge for godt stell av flyene også på Starmoen (rengjøring/polering og pakking av fly i trekk eller henger umiddelbart etter endt flyging). Sollys og fuktinntrengning krever over tid mer vedlikehold og kan føre til redusert livslengde på flyene. BG har vært på 5 årskontroll i høst og vi satser på at den blir flyklar i løpet av vinteresesongen. NTNUFs fly har vært involvert i 3 hendelser som er rapportert inn til Sikkerhets- og Utdanningskomitéen (SUK) i NLF/S: Fly Dato Hendelse LX Utelanding ved lokal flyging CN Landing - utskjæring og punktert halehjul CN Avgang med dolly Det er pr. primo februar 2014 ikke kommet endelig rapport fra SUK på hendelsene mens den siste hendelsen er ferdigbehandlet. Hendelsene tjener som påminnelser om bevissthet rundt alle sider ved flysikkerheten! For øvrig anbefales det å lese Hendelses- og Havarirapporter fra de senere årene på Her ligger kilde til mye lærdom. Fremtiden Flyene er i god stand og styret har ikke drøftet behov for mer/nytt seilflymateriell. Gelcoat på vingene til CN har store krakelleringer, noe som vil kreve full utskifting på et tidspunkt. Også CG kan komme til å trenge utbedring om ikke alt for lenge.

6 Slepefly Vår gamle NTH har i år dessverre skaffet oss mange grå hår og svært store utgifter. Etter årlig vedlikehold hos Zairtech i Sverige, som tok mye lengre tid enn beregnet samt mye dårlig vær som forsinket hentingen til Oppdal, ble flyet først klart den andre helgen i mars. Frem til da hadde vi benyttet oss av mikroflyslep som pga vektrestriksjoner satte noen begrensninger på hvilke fly vi kunne benytte. Allerede første helg dukket det opp problemer da det viste seg at batteriet var totalt utslitt. Nytt batteri ble bestilt i England og dette kom med et nødskrik frem til neste flyhelg. Batteriet var selvfølgelig sendt tørt og det viste seg ikke lett å oppdrive batterisyre på en lørdag. Takket være Geir Dyrdal greide vi å få tak i det nødvendige kvantum syre og sleping på søndag ble reddet. I forbindelse med med årlig inspeksjon ble det foretatt heloverhaling av propellen. Dette medførte at propellen måtte etterstrammes etter 25 flytimer. Tekniker fra Værnes utførte dette hvilket med reiseutgifter kostet oss noe mer enn vi hadde sett for oss. Den 21. april fikk NTH motorstans på vei ned etter slep. Takket være et heldig tidspunkt og slepekusk Bjørnar Svingens dyktighet ble flyet landet uskadet på rullebanen. Undersøkelser etter landing viste at tanken var helt tom for bensin. Ut fra kalkulering av tankens volum og forbruk skulle dette ikke kunne forekomme. Da tanken ble fylt opp igjen viste det seg at tanken rommet vesentlig mindre volum enn den var oppgitt å ha. Etter mange undersøkelser kom vi frem til at det måtte foreligge en deformering av gummiblæren som ligger inne i tanken for å hindre lekkasje ved havari. Inspeksjon utført av den samme teknikeren som utførte etterstrammingen konkluderte med at det ikke var gummibelg i tanken og at vi bare måtte forholde oss til det volumet vi nå hadde til disposisjon! I løpet av få minutter kunne Jon Birger Skanke fastslå at det VAR gummibelg i tanken (til teknikers store forbauselse ), og vi fant etter hvert ut at gummibelgen hadde løsnet i overkant og at den ikke lot seg feste igjen. Det ble derfor besluttet å bestille ny tank fra flyfabrikken, LAVIA SA i Argentina. Etter en svært langvarig prosess med vurdering om vi skulle bestille større tank og med treg kommunikasjon med ikke engelsktalende leverandør, verksted og CAMO vedrørende nødvendig dokumentasjon ble bestilling av samme type tank gjort den 1/7, med opplysning fra LAVIA SA om 3 ukers leveringstid. Det videre løpet kan enkelt beskrives som et mareritt. Etter en aldeles håpløs leveringstid, elendig kommunikasjon med leverandør og utfordringer både i forhold til transportør og toll ankom tanken verkstedet den 17/10! Til alt overmål viste det seg at tanken var transportskadet. Nye runder med takstmann og reparasjon av tank medførte at vi etter hvert innså at vi ikke ville få NTH tilbake før jul og det ble derfor besluttet at vi skulle gjennomføre årlig inspeksjon i samme slengen. Her ble det også mer arbeide enn beregnet da det var tid for 10-års inspeksjon på motor, samt en pålagt modifikasjon i halepartiet. Vi må dessverre også fastslå at fremdriften hos verkstedet i Sverige er langt dårligere enn det man bør kunne forvente. Fra april har således sleping på Oppdal foregått med mikrofly og ved innleie av LN-TAU og LN- KCH. De to sistnevnte har også gitt oss mye hodebry da det har vært flere store snag på maskinene i periodene hvor vi har disponert de.

7 Det kan også nevnes at vi, i motsetning til vårsesongen, slet med å få slepekusker i hele høst. Dette i kombinasjon med slepeflysituasjonen med mye snag på lånefly har dessverre medført mange kanselleringer av flydager. Økonomisk har slepeflysituasjonen dette året vært en katastrofe med mange utgifter både på NTH og med ferging opp og ned av lånefly. I tillegg mistet vi inntektene fra ORS i sommersesongen siden NTH har stått på bakken. Styret har iløpet av høsten utarbeidet et grunnlag for vurdering av nytt slepefly når gangtiden på motoren til NTH går ut i løpet av 1-2 år. Denne utredningen foreligger som eget dokument. LN-NTH fløy i 2013 kun 40 timer.

8 Utdanning, skoling Følgende medlemmer har bestått oppflyging til flygebevis i 2013: Ingeborg Aske Langhelle Gudmund Lille-Mæhlum Følgende medlemmer fløy 1. solo i 2013: Geir Dydahl Klubbens instruktører har i 2013 vært: Bernt H. Hembre Thomas Nielsen Agnar Renolen Ulf Hustad Geir Raudsandmoen Terje K. Lien Ola Røer Thorsen Arent Arntzen Håvard Gangsås Kjetil Norheim Kenneth Høyning Trude Liavåg Are Johan Hansen Christian Grøvdal Arnulf Snekvik Nils Asbjørn Sekse Gaute H. Andersen Jon Erik Lygren Leif Arne Mo IK1 IK1 (skolesjef)

9 Hjelpeinstruktører i 2013 har vært: Arnulf Snekvik Christian Grøvdal Vi har også fått verdifull hjelp til instruksjon av instruktører fra andre klubber spesielt gjennom sommeren og på høstleir. Ingen nevnt - ingen glemt. I 2013 har klubben utdannet to nye IK III instruktører Christian Grøvdal Arnulf Snekvik Klubben har ikke hatt deltakere på O-kurs vinteren 2013, og kommer derfor ikke til å få påfyll av nye instruktører i Følgende medlemmer deltok på SVEDANOR s strekkleir på Elverum:??? Ingen av klubbens medlemmer deltok på SVEDANOR acrokurs i Utdanningsmessig har 2013, I likhet med flere av de senere årene, vært ett bra år for klubben. Vi fikk dog ikke full uttelling, da vi har ytterligere 2 elever som akkurat ikke nådde målet i Flere av elevens andre elever forventes å kunne fly opp i løpet av Forenklede krav til utdannig av slepekusker ser ut til å lette tilgangen på potensielle kusker. Vi har fått utstedt 2 nye slepetillatelser: Ulf Hustad (mikro) Stein Erik Engesli (PPL). Etter mange utsettelser og stor usikkerhet, er EASA sertifikatbestemmelser nå innført fra LTs side men vil ikke gjelde for seilfly fly før Dette vil medføre tildels store endringer i utdanningen i kommende år forhåpentligvis til det positive.

10 Rekruttering Klubben fikk 9 nye elever, og 1 slepeflygerkandidater, i 2013, og har utløst 9 elevbevis. Det har vært avholdt hele 34 introkurs. Styret har hatt ansvaret for rekruttering og stands. Rekrutteringen har bestått av stander både med og uten seilfly på Gløshaugen, NTNU. Moderniserte hjemmesider med nytt, friskt design ser ut til å hjelpe svært godt med rekrutteringen. Rekruttering i NTNU Flyklubb Introkurs (kurs + tur) (9 + 24) 20 (38 turer) (9 + 11) 17 8 (7+ 1) 34 Elevbevis solo Flygebevis Klubben har også i 2013 flydd introturer med hele årets kull fra Luftkrigsskolen.

11 Økonomi 2013 har vært et meget krevende år økonomisk. Enormt store verkstedkostnader med NTH gav oss tidlig problemer. For å holde drifta i gang gav det oss tilleggsutgifter med leie av slepefly, og ingen utleiesesong på Starmoen. Totalt fikk vi ett underskudd på etter avskrivninger. Vi har ikke fått nøyaktig tall på leie av TAU, så denne er forhåndsført på kr. Resten blir da utgift i For at klubben skal komme seg på beina, må vi klare å gå med overskudd i framtiden. Dette må være etter avskrivninger, for disse skal gjenspeile slitasje på parken som da skal brukes til fornying senere. Vi har nå ingen likviditet å gå på, så eventuelle investeringer må fullfinansieres med lån. Budsjett for 2014 legger opp til overskudd, noe vi må klare for å stable en likviditet på beina igjen. Investeringer vil komme i de nærmeste åra. Vi har igjen byttet økonomisystem, som gir mulighet for eksport og slepekontoer er nå i skrivende stund snart tilbake på hjemmesiden. Dette vil da forbedre brukervennligheten betraktelig. Kasserer de to siste årene takker for seg, og håper neste mann kan finne seg til rette i talla og hjelpe klubben videre. Nøkkeltall Reelt 2012 Budsjett 2012 Reelt 2013 Budsjett 2013 Sleping Oppdal , , Sleping Starmoen , , Års/høst/vårkort , , Flyleie uten kort , , , Driftsstøtte 2 200, , Introduksjonskurs , , Drivstoff , , Innleie av slepefly , , CAMO-utgifter seilfly , , CAMO-utgifter slepefly , , Vedlikehold slepefly , , Forsikring seilfly , , Forsikring slepefly , ,

12 Administrasjon Styret Styret i 2013 har bestått av følgende personer: Formann Christian Grøvdal Seilflyoppmann Ulf Hustad Kasserer Einar Agnalt Motorflyoppmann Jon Birger Skanke Sekretær Arnulf Snekvik 1. vara Ingeborg Aske Langhelle 2. vara Trude Liavåg 3. vara Nina Langhelle Diverse andre verv Klubbens operative leder (Flygesjef) Are Johan Hansen Skolesjef Thomas Nielsen Teknisk leder seilfly Ole John Aske Fallskjermansvarlig Nina Langhelle vara Christian Grøvdal Representant MFL Håvard Gangsås vara Trude Liavåg Revisorer Ole John Aske, Øyvind Wasmuth Vara Svein Sæterbø, Anders Hetland Valgkomite Jan Erik Arendal, Thomas Nilsen Vara Gudmund Lille-Mæhlum Representant, idrettskretsen i Sør-Trøndelag Svein Sæterbø Elevkontakt Gudmund Lille-Mæhlum Ansvarlig for politiattester Jan Erik Arendal Dugnadsansvarlig Leif Arne Mo WWW-sider og mailinglister Einar Agnalt

13 Sosial aktivitet Vi har i 2013 arrangert påskeleir på Oppdal, og høstleir på Bjorli. I tillegg har det vært arrangert enkelte langhelger i løpet av sesongen på Oppdal. Annet utstyr Fallskjermer Klubben har 8 skjermer. Tre av disse skjermene er inne i sitt siste år av gangtiden på 20 år, dvs at vi kan bruke dem ut Vi må derfor planlegge/budsjettere innkjøp av tre nye skjermer dersom vi skal ha skjermer til alle seter i nåværende flypark. Vår faste fallskjermpakker gjennom de siste 7 årene, Håvard Rognerud fra Åndalsnes, omkom i en en ulykke i fjor sommer. Vi har nå fått avtale med Ola Kappelslåen fra Åndalsnes som har overtatt dette ansvaret for årlig ompakking av skjermene våre. Ompakking skjer rundt årsskiftet og transport av skjermene tar klubbmedlemmer seg av. Vi har derfor en effektiv og økonomisk gunstig løsning for drift av fallskjermene våre.

14 PR og informasjon Klubben har i år hatt stands på Gløshaugen og vært aktive med passive reklame som plakater. Vi har forsøkt å kontinuerlig henge opp plakater på Gløshaugen, og har også hatt plakater på Dragvoll. Plakatene fikk seg en liten overhaling på høsten 2013, med nye bakgrunner og ny tekst. Vi har valgt å ha ganske lite tekst på plakaten, og heller vise til nettsiden for mer detaljert informasjon. Da har plakatene lengre levetid, og vi kan forandre priser og datoer uten å måtte trykke opp nytt materiell. Nettsiden har blitt pusset videre på, og vi har fått i gang et påmeldingssystem for elever og andre seilflygere. I tillegg har vi akkurat startet eksportering av slepekontostatus fra det nye regnskapsprogrammet, som gjør at alle nå endelig har mulighet til å sjekke kontosaldo på nettsiden igjen.

Slepeflyutredning. NTNU Flyklubb

Slepeflyutredning. NTNU Flyklubb Slepeflyutredning NTNU Flyklubb 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 4 3 Alternativer... 5 3.1 HK 36 TTC Super Dimona som slepefly... 6 3.1.1 Tekniske data... 6 3.1.2 Beskrivelse... 6 3.1.3 Flyets grunndata

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Vintergeneralforsamling

Vintergeneralforsamling Vintergeneralforsamling Referat Tirsdag 21. februar 2012 Auditorium S3 kl. 17.15 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 21. februar 2012 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenne innkallingen,

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

Luftsportsmiljøet i Norge: Omfang, utfordringer og samfunnsnytte

Luftsportsmiljøet i Norge: Omfang, utfordringer og samfunnsnytte TØI rapport 1111/2010 Luftsportsmiljøet i Norge: Omfang, utfordringer og samfunnsnytte Joachim Rønnevik Anne Gjerdåker ISSN 0808-1190 ISBN 978-82-480-1175-0 Papirversjon ISBN 978-82-480-1165-1 Elektronisk

Detaljer

Revidert budsjett 2010

Revidert budsjett 2010 Revidert budsjett 2010 Inntekter På inntektssiden ble det i 2009 budsjettert med 1.505.000,- i annonseinntekter, og i 2010 med 1.580.000,- Regnskapet for 2009 viser at vi fikk inn like over budsjett. Per

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

flygelederen Gir grønn GEVINST og økt kapasitet LOKALISERING: FLYSIKRING: NORSK TEKNOLOGI:

flygelederen Gir grønn GEVINST og økt kapasitet LOKALISERING: FLYSIKRING: NORSK TEKNOLOGI: flygelederen NYTT TRAFIKKSYSTEM Gir grønn GEVINST og økt kapasitet SIDE 8-12 1 08 LOKALISERING: FLYSIKRING: NORSK TEKNOLOGI: Ny vurdering av Røyken SIDE 14-15 Lederkabalen løst SIDE 20-25 Tok hjem prestisjepris

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer