2634 Fåvang PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk"

Transkript

1 2634 Fåvang PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk Basis-/Murblokk Støttemurblokk Belegningsstein Knekkheller Spalteplank ReCon a-bo I ISO-Forskalingsblokk Basis-/Murblokk Støttemurblokk 1

2 Innhold MA-BO ISOBLOKK PRESENTASJON... 3 BRUKSOMRÅDER... 3 EGENSKAPER... 3 VARMEISOLASJON... 3 BLOKKFASTHET OG BÆREEVNE... 4 BRANNMOTSTAND... 4 MURING... 5 BYGGEMÅL... 5 MURHØYDEN... 5 TILPASNINGER... 5 MURMØRTEL... 5 STILLAS... 5 PLANLEGGING OG TOMTEARBEID... 6 FORSIKTIGHETSREGLER... 6 FUNDAMENTERING... 6 GRAVEDYBDE... 6 SALINGER... 6 ARMERING... 7 MILJØKLASSER OG FUGEARMERING... 7 VINTERMURING... 7 TILSLUTNINGSDETALJER... 8 SØYLER MELLOM VINDUER OG DØRER... 8 OVERDEKNINGER OG ISO-FORSKALINGSBLOKKSKIFT... 8 OPPLEGG FOR TAKAVSLUTTNING... 8 OPPLEGG FOR ETASJESKILLER... 9 INNSETTING AV VINDUER OG DØRER... 9 BEVEGELSESFUGER FORANKRING FORSTERKNINGER INNVENDIGE VEGGER OVERGANG MUR TRE UTVENDIG OVERFLATEBEHANDLING GENERELT PUSS UNDER TERRENG PUSS OVER TERRENG INNVENDIG PUSS DRENERING OG TILBAKEFYLLING DRENERING DRENSPLATER GRUNNMURSPLAST GULV PÅ GRUNN GENERELT VARMEISOLASJON DIVERSE MA-BO ISO-FORSKALINGSBLOKK PRODUKT GUIDE

3 MA-BO ISOBLOKK PRESENTASJON MA-BO ISOBLOKK er en varmeisolerende murblokk som kombinerer betongens styrke og bestandighet med høy isolasjonsevne. Blokken består av to adskilte betongvanger som er utstøpt mot en midtre, gjennomgående isolasjonskjerne av ekspandert polyesteren(eps). Blokken er totalt 250mm tykk, av dette utgjør isolasjonskjernen 130mm. Blokken leveres som normalblokk samt hjørneblokk, sammen med toppblokken/iso-forskalingsblokken som det også finnes hjørneblokk av. Danner disse blokkvariantene en grunnmur uten unødige kuldebroer. Produksjonen overvåkes og godkjennes av "Kontrollrådet for betongprodukter". BRUKSOMRÅDER Bærende yttervegger både over og under terreng så vel i småhus som i større bygg. Yttervegger og skille mellom varme og kalde soner i større yrkesbygg. Yttervegger i større bygg, slik som lager-, verksted- og industribygg, idrettshaller, landbruksbygg og lignende. EGENSKAPER Sterk: MA-BO ISOBLOKK er utstøpt i betong i densitet ca kg/m3 og med betongkvalitet ikke dårligere enn B20. Enkel å mure: Isolasjonen er utformet med not- og fjær i stussfugene. Dette sikrer et gjennomløpende isolasjonssjikt over vertikalfugene, og gjør at blokken blir lett å mure. Brannsikker: MA-BO ISOBLOKK tilfredsstiller kravet til REI 120 med puss på begge sidene. Lydisolering: MA-BO ISOBLOKK vil med et trafikkstøyreduksjonstall på R =42db (A) ha en meget gunstig støydempende effekt og egner seg godt som yttervegg i bebyggelse nær trafikk og annen støy. Miljøvenlig: Betongen består kun av naturprodukter, og isolasjonen er fri for KFK-gasser og miljøforstyrrende elementer. VARMEISOLASJON De nye kravene til U-verdier for ytre bygningsdeler (W/m 2 K) iflg. TEK 10, gjør MA-BO ISOBLOKK seg enda bedre egnet i grunnmurer og ytterveggkonstruksjoner. Tabell 1 viser hvilke krav som gjelder: Tabell 1.1 Temperatursone Temperaturområde C Byggningsbel >20 >15-20 >10-15 >0-10 Yttervegg 0,18 Tak 0,13 Gulv på grunn 0,15 0,20 0,30 0,60 Vindu/dører 1,2 3

4 Murverk 250mm MA-BO Utvendig u/terreng ¹) Utvendig o/terreng ²) Innvendig ³) Tabell 1.2 Veiledende gjennomsnittlig U-verdi (W/m 2 K) for 2,5m høy murvegg av MA-BO Isoblokk 1) Utvendig tilleggsisolering under terreng λ=0,040 W/m K 2) Utvendig tilleggsisolering over terreng λ=0,037 W/m K 3) Innvendig tilleggsisolering satt i 36mm (1,5 ) bindingsverk λ=0,037 W/m K 4) Tilbakefylling med drenerende masser av grus/pukk λ=2,5 W/m K BLOKKFASTHET OG BÆREEVNE Uten oppfylling imensjonerende vertikallastkapasitet for vegg av MA-BO ISOBLOKK 250mm med sentrisk belastning på en av vangene. Det er forutsatt et armert og utstøpt ISO-Forskalingsblokkskift under etasjeskiller og MA-BO fagverksarmering innlagt i minst hver 3. horisontalfuge. Resulterende oppleggskraft N y er sentrert i forhold til lastbærende vange som vist i figur 1.1. Dimensjonerende vertikallastekapasitet for vegg av MA-BO ISOBLOKK 250mm med sentrisk belastning på begge vangene. Det er forutsatt MA-BO fagverksarmering innlagt i minst hver 3. Horisontalfuge. Resulterende oppleggskraft N y er sentrert i forhold til de lastbærende vangene som vist i figur 1.2. *Dimensjonerende vertikallastkapasitet er beregnet etter foreliggende Europeiske murverksstandard ENV ; 1995 (Eurocode 6) Mot 0,5m. oppfylling ⁴) Mot 1,0m. oppfylling ⁴) Mot 1,5m. oppfylling ⁴) Mot 2,0m. oppfylling ⁴) Mot 2,5m. oppfylling ⁴) mm mm mm mm mm 50mm mm 80mm mm 100mm mm 120mm mm 50mm 50mm mm 50mm 70mm mm 80mm 50mm Tilfredsstiller kravet: 0.18 W/m2K Tilfredsstiller minstekravet: 0.22 W/m2K Tilfredsstiller ikke kravene Vegghøyde H (m) 0 1,0 2,0 2,4 2,8 3,1 Kapasitet Nd (kn) Murverkets konstruksjonsfasthet f cny = 5,5 N/mm 2 Murverksklasse 2, fabrikkfremstilt mørtel, materialakoeff. ϒ m = 2,2 Lastbærende vangtykkelse: Effektiv veggtykkelse: Knekklengde: h c = 67,5mm h e = (67, ,5 3 ) l k = 0,75 H 3 =85mm Vegghøyde H (m) 0 1,0 2,0 2,4 2,8 3,1 Kapasitet Nd (kn) Murverkets konstruksjonsfasthet f cny = 5,5 N/mm 2 Murverksklasse 2, fabrikkfremstilt mørtel, materialakoeff. ϒ m = 2,2 Lastbærende vangtykkelse: h c = 67,5mm Effektiv veggtykkelse: Knekklengde: h e = 67,5mm + 67,5mm l k = 0,75 H BRANNMOTSTAND MA-BO ISOBLOKK er testet som bærende branncellebegrensende vegg ved Norges Branntekniske Laboratorium, SINTEF-Trondheim. Armert og pusset motsto veggen 240min. brannprøving uten gjennomtrengning og uten overskridelse av tillatt temperaturstigning av ueksponert side. Med bakgrunn i prøvene har Statens Byggtekniske Etat gitt en produktuttalelse som bekrefter at MA-BO ISOBLOKK kan brukes ved brannkrav opp til R120 LUFTLYDISOLASJON MA-BO ISOBLOKK gir ytterveggen meget gode lydisolerende egenskaper. I henhold til målinger gjort i laboratorier av MA-BO ISOBLOKK pusset på begge sider er Luftlydisolasjonen R w =46 db og trafikkreduksjons tallet Ra=42 db 4

5 MURING BYGGEMÅL Forsøk i størst mulig grad å tilpasse Isoblokkens byggemål på 200mm skifthøyde (blokkhøyde + mørtelfuge) og 125mm lengdemål (1/4 blokklengde ved muring uten mørtel i vertikalfugene). MURHØYDEN For å ha full kontroll med murhøyden, lønner det seg å benytte hjørnestolper av 48x98mm, eller lignende. Start med å støpe fast stein i hjørnene. Kontroller diagonaler og monter hjørnestolpene når steinen i hjørne er fast til underlaget. Merk av på hjørnestolpene for hver 200mm, som er skifthøyden. Mellom hjørnestolpene mures det etter snor. TILPASNINGER Blokkene mures i forband med overlapp minst 100mm. Muringen bør påbegynnes i hjørnene og tilpassninger skjer enten ved å kappe en normalblokk med vinkelsliper eller ved tilskjæring av isopor og bruk av tørrmørtel. Ved istøping av mindre åpninger mellom blokker benyttes forskaling, f.eks. øreblokker stålplate som holdes stramt sammen av en bøyle. NB! Blokkene skal mures med hullene ned. MURMØRTEL MA-BO ISOBLOKK skal mures med to adskilte mørtelstenger. Det benyttes mørtel kun i horisontalfugene. Murmørtel deles inn i fire klasser, hvor klasse A er den sterkeste mørtelen og klasse D er den svakeste. Det anbefales å bruke en fabrikkfremstilt mur- og pussemørtel i 500kg sekker som kun skal tilsettes vann. Murmørtelen legges enklest ut ved bruk av mørtelkasse. Sørg for en smidig mørtel og fukt mørtelkassene før bruk. Oppnås for ujevn/tynn mørtelstreng, kan mørtelkassen klippes opp noe bak. For å spare etterarbeid med sprekking(fylling) av dårlig fylte fuger må murarbeidet utføres omhyggelig. Dårlig fylte fuger kan være årsak til senere rissdannelse i pussen. STILLAS Etter hver som muringen går fremover, blir det tilgjengelig paller som lett kan spikres sammen og benyttes som bukker. Legg på solide planker og unngå vippe ender. 5

6 PLANLEGGING OG TOMTEARBEID FORSIKTIGHETSREGLER Vegg av 250mm MA-BO ISOBLOKK kan benyttes i kjeller eller underetasje i små hus, uten at det må fremlegges spesielle statistiske beregninger, dersom forholdene gitt under bli ivaretatt. Yttervegger utsatt for jordtrykk skal armeres i minst 2. hver horisontalfuge med MA-BO fagverksarmering. Avstivende murte tverrvegger skal mures med direkte kontakt med yttervegg. Ha bredde minst 85mm og gå minst like langt inn i rommet som fyllingshøyden. Avstanden mellom murte tverrvegger eller hjørner, skal ikke overstige 6m.* Før tilbakefylling skal murverket ha herdet, avstivende tverrvegger være murt og veggene fastholdt i bunnen minst 20mm opp på nederste skift av betonggulv eller lignende. Tilbakefylling kan utføres før etasjeskiller bygges. Maksimalt 2m tilbakefyllingshøyde med drenerende masser av pukk, sand, grus, sprengstein 0-500mm og lignende. Tilbakefylling med telefarlige masser må unngås. Terrengfall 1:50 minst 3m ut fra ytterveggen. Det må ikke kjøres med gravemaskiner, lastebiler eller lignende på fylling nær veggen. *(Dersom veggen er fastholdt i toppen av et tungt dekke, kan avstanden mellom avstivende tverrvegger økes noe.) FUNDAMENTERING Valg av fundamenteringsmåte avhenger i stor grad av grunnforhold og belastningsgrad. Ved vanlige bolighus får vi liten belastning ned påfundamenter, og det er derfor grunnforholdene som bestemmer fundamenteringen. For små hus på meget god bygningsgrunn, kan fundamentet settes opp et ca. 20cm tykt lag med drenerende, grov grus. Fundamentet kan bestå av 250mm eller 300mm forskalingsblokk som armeres med 12mm kamstål. Ved løsere og mer ustabile jordmasser bør man støpe ut en pute av mager betong under forskalingsblokka, eller forskale og støpe et fundament som vist på figur 3. Fundamentet armeres med to stk. 12mm kamstål (B500C) som ved skjøting overlappes 500mm. Betongen bør ha fasthetsklasse B 30 NA. GRAVEDYBDE Topp kronene eller topp grunnmur bestemmes og avmerkes vanligvis av kommunens representant. Fra dette nivået må det regnes og måles nedover i grunnen til nødvendig gravedybde for byggegropa/ ringmursgrøfter. SALINGER Etter oppgraving og oppfylling setter det opp salinger. Disse består av påler, horisontale bord og skråavstivere. Salingene bør stå i hvert sitt hjørne, og det vannrette bordet kan med fordel ha samme kotehøyde. Bruk nivellerkikkert. Snor spennes opp i hvert hjørne og avmerkes når diagonalene er like, se figur

7 ARMERING Murverk av MA-BO ISOBLOKK anbefales armert med en spesiell fagverksarmering i horisontal fugene. Armeringen virker som en svinnarmering samtidig som den gir en meget effektiv økning av veggens styrke og bæreevne ved at den sikrer fullt samvirke mellom de to betongvangene. Tabell viser armeringsmengde. MA-BO fugearmering leveres i lengder på 3,05m og med bredde på 200mm, og er utført av Ø5mm ståltråd med flytegrense på f y = 500 N/mm 2 Armeringsskjøter bør legges til de partier av murverket hvor bøyningspåkjenningene er minst. Dvs. unngå skjøting midt i lange falt/spenn. Fagarmeringen skjøtes med overlapp på ca. 250mm. Figur 3.1 viser utførelse av hjørnearmering: Begynn med fugearmering ved hjørnene. Legg hjørnebøyen i et sveisepunkt på fagverksarmeringen. Kapp indre langsgående jern ved to sveisepunk. Bøy stigen 90 o om hjørnesveisepunktet slik at de to skråstagene blir parallelle. MILJØKLASSER OG FUGEARMERING I følge ny europeisk murstandard skal murverket klassifiseres i miljøklasser fra 1 til 5, alt etter hvilket klima og SO 2 forurensing konstruksjonen skal stå i. De mest aktuelle klasser og minstekrav til korrosjonsbeskyttelse og eventuell pussbehandling lir som følger: Miljøklasse 1: Konstruksjoner innendørs i oppvarmede tørre lokaler: Ubehandlet stål med 15mm mørteloverdekning. Miljøklasse 2: Konstruksjon i fuktig miljø innendørs, eller utendørs beskyttet mot direkte oppfukting (i lite aggressiv landatmosfære): Varmgalvanisert og epoxybehandlet stål, samt 15mm mørteloverdekkning. Eventuelt ubehandlet stål og tre trinns pussjikt, med grunning, hovedpuss og sluttpuss. Miljøklasse 3: Konstruksjoner i fuktig miljø utendørs i middels aggresiv atmosfære og beskjeden frostpåkjenning: Rustfritt stål og 15mm mørteloverdekning. Eventuelt varmgalvanisert og epoxybehandlet stål med 30mm mørteloverdekning. Vi anbefaler: Ved mindre utsatte konstruksjoner i landlige omgivelser: Varmgalvanisert armeringsjern og 30mm mørteloverdekning (vanlige fuger og dobbel puss). Se kapittel om pussebehandling. Ved utsatte konstruksjoner med stor frostpåkjenning eller ved SO 2 påkjenning og fuktig klima: Varmgalvanisert og epoxybelagt armering, samt 30mm mørteloverdekning. (vanlig fuge og dobbel puss). VINTERMURING Muring i kuldegrader anbefales ikke, men lar seg gjennomføre ved god planlegging og ekstra beskyttelse: Blokkene må være fri for is og snø(pallene leveres med plast overtrekk). Bankett og mur må tildekkes mot nedbør og holdes fri for is. Oppvarmet mørtel med varmt vann og tilsetningsstoffer. Bruk av ferdigmørtel forenkler materialhåndtering. Tildekning og oppvarming av mur både før, under og etter pussarbeidet (pussarbeid anbefales ikke i minusgrader). 7

8 TILSLUTNINGSDETALJER SØYLER MELLOM VINDUER OG DØRER Søyler av murverk mellom vinduer og dører bør ha minimum 500mm bredde. Smaler søyler får tilstrekkelig bæreevne dersom man deler opp en normalblokk. Kapp opp fagarmering, eventuelt bruk 6-8mm kamstål (B500C)og støp inn bøyler i hvert skift for å holde vangene godt sammen. Bærende søyler smalere enn 250mm, kan utføres med firkantprofiler i stål med påsveiset bunn- og topplate. Veggfelt som blir overført stor belastning kan utføres med MA-BO ISO-Forskalingsblokk. Disse armerer og istøpes. OVERDEKNINGER OG ISO- FORSKALINGSBLOKKSKIFT Til overdekning over åpninger benyttes normalt bjelker av en armert og istøpt ISO-Forskalingsblokk. Denne vil i mange tilfeller være i sammenheng med ytterveggene i istøpte ISO- Forskalingsblokker. Det er forutsatt innlagt 1stk Ø12mm eller Ø16mm kamstål i overkant og underkant av ISO- Forskalingsblokken. Forankringslengde til side for åpningen skal være minst 600mm eller 800mm for henholdsvis Ø12mm og Ø16mm. Betongoverdekning på armeringsjernene 15mm. Armeringskvaliteten B500C. Utstøpningen av ISO- Forskalingsblokk med betongkvalitet B 20. MA-BO ISO-Forskalingsblokk armert med: Momentkapasitet Md (knm) Skjør strekk-brudd kapasitet Vsd (kn) 1stk Ø12 i Uk og OK 5,6 8,2 1stk Ø16 i Uk og OK 9,3 10 MA-BO ISOBLOKK grunnmur avsluttes med et armert og istøpt skift av ISO-Forskalingsblokk. ISO-Forskalingsblokk istøpes med en B20 betong, før muren avrettes ved å spikre et bord på begge sider og deretter støpe de siste 1-3cm. Her kan det brukes murmørtel. I stedet for å spikre bord kan det være like enkelt å bruke klaver, klemmer eller tvinger. Bruk nivellerkikkert for nøyaktig montering. Husk å montere bolter/båndjern eller liknende i selve ISO-Forskalingsblokk støpen. Plassering og avstander klargjøres med entrepenør/byggemester. OPPLEGG FOR TAKAVSLUTTNING I overgangen mellom vegg og tak, er det ekstra viktig at de detaljer gjøres riktig for å få god tetning. Svillemembran eller lignende hindrer trekk mellom svill og murkrone. Sørg for god klemming med raftepapp og svill, og med folie i innvendig himling. I spesielt utsatte vær strøk kan man med fordel bruke ISO-Forskalingsblokk i felter i de øverste 3-4 skiftene. Disse armeres og istøpes, og vil bidra til at større deler av murkonstruksjonen holder takverket på plass. 8

9 OPPLEGG FOR ETASJESKILLER Det anbefales å benytte et kontinuerlig armert og utstøpt ISO-Forskalingsblokk skift under etasjeskiller. Dette sikrer sammenbinding av veggtopp, fordeler belastning og gir økt styrke til murkrone. Prefabrikkerte dekkeelementer av betong og lignende eller Pevadekke legges vanligvis på ferdig avrettet murkrone uten noen form for glidesjikt. I småhus er dette vanligvis nok for å sikre en skjæreoverføring mellom vegg og dekke. Plasstøpt dekke legges inn på murkronen med mellomliggende heftbryter av plastfolie el.lign. Ved dekketykkelse opp mot 200mm kan en normalblokk deles og benyttes som kantblokk (petring). Trebjelkelag legges direkte på avrettet murkrone/iso-forskalingsblokk. Til forankring kan man bruke vinkler som boltes til murkrone og spikres til bjelkene, eller bruke båndstål som nedstøpes. Det mures kompakt mellom bjelkene. Utvendig brukes en delt normalblokk som kantblokk. Ved beskjedne laster kan man også få en god løsning ved å legge inn et ISO-Forskalingsblokk skift, og bolte på en kantbjelke. Det benyttes kun ekspasjonsbolter. Ved trebjelkelag (som ikke regnes for stiv skive) må man huske på å støpe inn bolter ev. båndjern i ISO-Forskalingsblokken for feste av svill. Dersom det ikke er anmerket avstander og dimensjoner på tegning, anbefales følgende maksimale avstand mellom boltene: Tettbebyggelse- ikke værharde steder: 2,4 m Værhardesteder: 1,2 m det benyttes 10 ev. 12 mm ekspasjonsbolter. INNSETTING AV VINDUER OG DØRER Murvegger gir flere muligheter for å plassere vinduet i smyget. Normalt bør vinduet plasseres i den varme delen av veggen, men ha mest mulig samme posisjon som varmeisolasjonssjiktet. Før vindu eller dør settes inn, bør man skjære ut noe isopor som vender ut mot smyget. Det pusses eller slemmes for å få full poretetting slik at man unngår utilsiktet luftlekkasje. For å få godt feste for karm må man enten mure/støpe inn treklosse i fugen, eller fjerne noe ekstra isopor som istøpes, der hvor festepunktene kommer. Dør og vinduer festes mekanisk til sidesmyg med egnede skruer/ plasthylser. God tetting oppnås med mineralull, bunnfyllingslist elastisk fugemasse. Fugen beskyttes utvendig med dekklist. Det frarådets å pusse inn vinduer. Dette fører til at fukt kan stå i direkte kontakt med karmen i lengre perioder. 9

10 BEVEGELSESFUGER Bevegelsesfuger er bare aktuelle ved større veggflater over bakken. Fugen etableres for å oppta horisontale bevegelser fra fundamenter, eller bevegelser som kommer av termiske forhold, som oppheting/rask avkjøling av fasader eller lignende. Murlengden bør være maks. 15 m mellom hver fuge, og avstand til fastholdt hjørne være maks. 10 m. Bevegelsesfugen kan være gjennomgående med brutt armering, eller kun en oppdeling av ytre vange. Ved gjennomgående fuge må murverket festes til bakenforliggende bæresøyle eller støttevegger, eller ha dybler som forbinder armeringen på begge sider. Bevegelsesfugen i ytre vange oppnås enklest ved å skjære yttervangen inn til isolasjonskjerne med vinkelsliper like etter oppmuring. FORANKRING Der MA-BO Isoblokk brukes som ikke-bærende yttervegg i skjelettbygg med bærekonstruksjon i betong eller stål, må det kontrolleres at murverket får tilstrekkelig sidestøtte og at man ved bevist bruk av bevegelsesfuger unngår utilsiktet fastlåsing fra tilstøtende konstruksjoner. Forankringen bør utføres med forbindelser som tillater ulik bevegelse i vertikal retning og horisontalretning der det er behov for det. FORSTERKNINGER Selv om Isoblokken har kapasitet opp imot 150 kn/lm kan det være aktuelt å forsterke ved punktbelastninger eller når man ønsker å stive opp murverket ved lange spenn og lignende. Ved normale opplegg for ståldragere i bolighus vil det være enkelt å benytte to stk ISO-Forskalingsblokk i skiftet under opplegget, som armeres og istøpes. Lange og til dels høye veggfelt kan forsterkes/oppstives ved å mure inn ISO-Forskalingsblokk som armeres vertikalt og istøpes. Ved større belastninger og høye vegger kan det være fornuftig å mure en 19cm Basisblokk "søyle" inntil murverket. INNVENDIGE VEGGER Innvendige murte bærevegger bør ha bredde på mm. 19 cm BASISBLOKK med U-blokk er meget godt egnet. For at en innvendig vegg kan regnes som støtte for yttermur, må den ha en lengde tilsvarende som utvendig fyllingshøyde. 10

11 OVERGANG MUR TRE Overganger mellom murverk og andre konstruksjonsløsninger bør planlegges godt. Sammenbygging med trevegg er mest vanlig og en kan ved riktige løsninger få både et godt og estetisk resultat. Før innfesting av stender bør isoporkjernen skjæres noe tilbake og flaten ipusses. Der hvor boltene kommer bør mer av kjernen fjernes og istøpes, eller man kan mure inn ISO-Forskalingsblokk som istøpes. Utføres med svillemembrand mellom mur og trevegg. Svillemembranens folie klemmes innvendig og utvendig mellom stender og plater (en alternativ måte er å bruke to trinns tettning med bunnfyllingslist, elastisk fuge og laftevatt). UTVENDIG OVERFLATEBEHANDLING GENERELT Pusslaget skal beskytte mot vær og vind, samt gi estetisk fin overflate. MA-BO Isoblokk har en noe ru overflate som gjør at pussen hefter godt til underlaget også uten grunning. Generelle krav til utførelse: Muren rengjøres for støv, smuss og evt. kalkutfellinger. Sår og dårlig fylte fuger fylles med murmørtel senest dagen før pussarbeidet. Pussflater skjermes mot hurtig uttørking av sol/vind. Ettervanning: Pussen bør holdes fuktig 2-3 døgn etter påføring. Pussarbeid ved temp. under +5*C krever tildekking/oppvarming. Mørtelen skal tilfredstille kravene i gjeldende norsk standard, og ha en sammensettning og styrke i forhold til påkjenninger. Det anbefales å bruke godkjent fabrikkfremstilt tørrmørtel. (Skal kun tilsettes vann.) Pusslaget skal være tett slik at vind og vann ikke trenger inn i veggen, samtidig som det skal være diffusjonsåpent slik at fukt/damp slippes ut gjennom overflatebehandlingen. PUSS UNDER TERRENG Utvendig mur påføres overflatesjikt slik at fukt føres ned til dreneringen. Alt. 1: 2 strøk slemming: (tørrmørtel med vanntettende tilsetningsstoffer) Slemmemørtelen påføres med rull eller murerkost i fyldig strøk, samt overkosting på kryss og tvers slik at flaten dekkes. 1. Strøk kan påføres opp til topp grunnmur og danne grunning for puss over terreng. 2. Strøk påføres opp til terreng, med maks 1 døgn mellom hvert strøk. Brukes grunnmursplast (anbefales) som gir ekstra beskyttelse (slemming kan skades av stein eller lignende ved tilfylling) er det tilstrekkelig med en gangs slemming. 11

12 Alt. 2: kosterapping og grunnmursplast: Mur og pussmørtel trekkes på med stålbrett i 5-10 mm tykkelses. Etter at pussen har satt seg noe kostes flaten over med en vanndryppet murerkost. Grunnmursplast (Platon eller lignende) monteres etter leverandøranvisning. Husk å trekke grunnmursplasten ned over såle/fundament og montere kantlist i overkant, som også danner anlegg for pusslag. PUSS OVER TERRENG En pussbehandlign bygges vanligvis opp i flere sjikt. En tre sjikts oppbygging (NS 3420) gir best beskyttelse og er å anbefale, spesielt i værharde strøk. 1. Evt. Grunning: Grunningens hovedoppgave er å sikre vedheft til underlaget. Sementmørtel C25 tilsatt latex, som kostes eller kastes på underlaget. Påføres i ca. 1-3 mm tykkelse ca. ett døgn før hovedpuss. 2. Hovedpuss: Hovedpussen skal være en svakere puss enn grunningen, for eksempel Mur og pussmørtel kl. B, pussmørtelen kastes på underlaget eller trekkes på med brett i mm tykkelse. 3. Sluttpussbehandling: Sluttpuss-behandlingens hovedoppgaver: o å gi flaten farge og struktur o gi fuktbeskyttelse av puss og underlag. o fungere som "offersjikt" for underlaget Som sluttbehandling kan både slemmemasser og maling samt forskjellige pusstyper benyttes. Alternativt kan flere strøk med slemming av spesialmørtel erstatte pussbehandlingen: - Slemmingen kostes ut i 2-3 strøk, med maks et døgn mellom hvert strøk. Graden av vanntethet øker med antall strøk. Impregnering i tillegg kan være en sikkerhet hvor været står på som verst. Slemmingen finnes i grå og hvit, og kan overmales. Om ønskelig kan strukturpuss el. skvettpuss påføres på underlag som først er slemmet i ett fyldig strøk, eller påført kosterapping. INNVENDIG PUSS Selv om veggen isoleres på innsiden, anbefales innvendig puss, eventuelt slemming. Grunning (ev.) og en gang kosterapping med mørtel er tilstrekkelig. Skal pussen eksponeres og det er ønskelig med en jevnere overflate, lires veggen opp og grovpusses. Eventuell finpuss eller strukturbehandling påføres først dagen etter. Ønskes et noe røffere utseende, kan man slamme veggen med en kraftig mørtel/slammemasse og behandle med to strøk latexmaling. (Setter noe krav til nøyaktig muring) 12

13 DRENERING OG TILBAKEFYLLING DRENERING Drensledningen skal ha fall minst 1:200 til kum eller uttrekk og dimensjoneres for de vannmengder som skal føres bort. En større ledning er å foretrekke fremfor to mindre. Ledningens høyeste punkt legges slik at avstanden til kum blir like lang begge veier. Drensledningens høyeste punkt (senter i ledningen) må ligge minst 200 mm lavere enn gulvets overkant. Omfyllingsmasser bør bestå av finpukk/singel med kornstørrelse innenfor 4-16 mm, event. grov elvesand. Det skal fylles både over og under drensledningen. Ved bløte og saltholdig tilbakefyllingsmasser bør det benyttes fiberduk både over og under omfyllingsmassene. DRENSPLATER Mest vanlig så langt har det vært å fylle inntil veggen med et trykkbrytende og drenerende lag av grus eller grov sand. Byggeforskriftenes økte krav til tilleggsisolering og fordelen av å ha i hvert fall deler av denne utvendig, fører til at drensplatene er aktuelle. Drensplatene er for det meste utstyrt med en fiberduk utvendig mot fyllingen som også dekkes over drensledningen. Gravemasser kan deretter fylles tilbake. Det bør velges plater av mineralull eller porøs polysteren med fiberduk for å hindre av finstoff trenger inn i platen. GRUNNMURSPLAST Den mest tradisjonelle løsningen med plast grunnmurs-plater (riller eller knotter), beskytter veggen ved tilbakefylling og gir et ekstra fuktvern. Vær nøye med å trekke grunnmursplasten ned på fundamentet for å unngå fukt-inntregning i fundament/ mur/gulv konstruksjonen. 13

14 GULV PÅ GRUNN GENERELT Dette kapittelet omhandler betonggulv i kjeller og andre steder der belastninger er små, og gulvene har begrenset størrelse. Gulv på grunn, (eller plate på mark) utføres vanligvis i en betongkvalitet B20, med redusert singelmengde og størrelse. Tykkelsen på støpen kan variere fra mm alt etter grunnforhold og belastninger. Armeringsmatte K131 som benyttes, må legges ut med en rutes omfar, og plasseres ca. midt i støpen ved hjelp av armeringsstoler eller lignende. VARMEISOLASJON De nye byggeforskriftene med U-verdi krav ned mot 0,15 for gulv på grunn, medfører betydelig økning av isolasjonstykkelse, i forhold til 0,3 kravet som gjaldt tidligere. Beregningsregler medfører forskjellige isolasjonstykkelser avhengig av: Gulvets nivå i forhold til terreng. Underlagets beskaffenhet (leire, grus, fjell/pukk). Avstand fra yttervegg, Generelt kan man gå ut ifra følgende: o Gulv over eller i terrengnivå el: 150 mm isolasjon o Gulv i sokkel/kjeller med isolert yttervegg: 130 mm isolasjon. o Gulv i kjeller ved 2,0 m nedfylling: 100 mm isolasjon. Gjelder isolasjonsklasse 36. (Ønsker man å erstatte noe av den homogene isolasjonen med tilfarergulv, ganges isolasjonstykkelsen med 1,2) DIVERSE Lite belastede bærevegger samt skillevegger og piper, kan mures direkte på armert påstøp/ gulv på grunn uten spesiell fundamentering. Tyngre konstruksjoner må fundamenteres enten direkte på banketten, eller det må benyttes trykksterk isolasjon under slike murer. Plastfolie t=0,2 mm bør legges over isolasjonen, eller mellom to isolasjonssjikt. Skal det monteres varmekabler, legges kyllingnetting over plasten for feste av kabelen. Armeringsnettet skal løftes til øvre halvdel av støpen, og derfor ikke komme i kontakt med varmekabelen. Etter utstøping, avrettting og stålglatting, bør betongen dekkes med plast eller membrand, for å hindre rask uttørking av betongoverflaten. Jevnlig vanning av overflaten kan også være et alternativ, og dette bør pågå minst 14 dager. Alt dette for å unngå svinnsprekker og for å få en sterk overflate. 14

15 MA-BO ISO-FORSKALINGSBLOKK Isolert forskalingsblokk til: Grunnmur: o Vegrer du deg mot forskaling eller muring? Moderne ISO-Forskalingsblokk med not og fjær kombinerer betongens styrke med ditt ønske om en enkel byggemetode. o Enkelt å armere både horisontalt og vertikalt. Ringmurer: o Redusert fundamentering og ISO-Forskalingsblokk hører sammen o Solid og raskt ferdig isolert Støttemurer: o Enkelt å stable opp som mur. o Men ISO-Forskalingsblokk får du en varig løsning, som tåler en trøkk, for en rimelig penge. 15

16 PRODUKT GUIDE 16

Byggeveiledning. Forskalingsblokk. Forskalingsblokk til fundament, grunnmur, ringmur, skillevegg, forstøtningsmur m.m for hus, hytter og garasje.

Byggeveiledning. Forskalingsblokk. Forskalingsblokk til fundament, grunnmur, ringmur, skillevegg, forstøtningsmur m.m for hus, hytter og garasje. Byggeveiledning Forskalingsblokk Forskalingsblokk til fundament, grunnmur, ringmur, skillevegg, forstøtningsmur m.m for hus, hytter og garasje. Innhold FORSKALINGSBLOKK PRESENTASJON... 4 BRUKSOMRÅDER...

Detaljer

Byggeveiledning. ISO-Forskalingsblokk. Isolert Forskalingsblokk til, grunnmur, ringmur, skillevegg, forstøtningsmur m.m for hus, hytter og garasje.

Byggeveiledning. ISO-Forskalingsblokk. Isolert Forskalingsblokk til, grunnmur, ringmur, skillevegg, forstøtningsmur m.m for hus, hytter og garasje. Byggeveiledning ISO-Forskalingsblokk Isolert Forskalingsblokk til, grunnmur, ringmur, skillevegg, forstøtningsmur m.m for hus, hytter og garasje. Innhold ISO-FORSKALINGSBLOKK PRESENTASJON... 4 BRUKSOMRÅDER...

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm 09a.03.1 NB2.2233322A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger. Forelesning NTNU 2013 Jan Petter Svendsen

Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger. Forelesning NTNU 2013 Jan Petter Svendsen Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger Forelesning NTNU 2013 Jan Petter Svendsen 1 Leca Blokkprodukter Leca Isoblokk, Blokk, Finblokk, Fasadeblokk,

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse Mursystem Exakt

Arbeidsbeskrivelse Mursystem Exakt Lettklinker Finja Betong Arbeidsbeskrivelse Mursystem Exakt Mursystem Exakt Ved å velge Mursystem Exakt har du tatt første steg på veien til vegger som er velisolerte og raske å mure både over og under

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 09-1 09 Murarbeider 09.23 Yttervegger 09.23.1 NB2.7173152 MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side

Detaljer

09 Murer. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

09 Murer. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 50(555) 09 Murer 00.09.1 Murverk Posten gjelder generelt og overordnet for alle øvrige poster for arbeider med murverk. Utførelse iht NS-3420-N og NS-EN 1996-serien. Enhetsprisene skal inkludere komplett

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger. Forelesning NTNU 2015 Jan Petter Svendsen

Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger. Forelesning NTNU 2015 Jan Petter Svendsen Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger Forelesning NTNU 2015 Jan Petter Svendsen 1 L ight LECA E C A xpanded lay ggregate 2 2 Leca-produktene

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.04 Leca Fasadeblokk 09.23.04.1 NB1.2133423A (2009) FORBLENDING UTEN ISOLASJON MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n En del av Sunde-gruppen

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

Balblom utepeis og grillplass

Balblom utepeis og grillplass Balblom utepeis og grillplass Mars 2005 Balblom utepeis og grillplass Dette er ikke bare en grill; det er et fullt utekjøkken. Til og med vask er det gjort plass for her. Grunnforhold Et murt utearrangement

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

Lettklinkerblokker MURKATALOGEN Produkthefte. Mur-Sentret Forskningsvn. 3b P.b. 53 Blindern, 0313 OSLO

Lettklinkerblokker MURKATALOGEN Produkthefte. Mur-Sentret Forskningsvn. 3b P.b. 53 Blindern, 0313 OSLO MURKATALOGEN 3 Lettklinkerblokker Lettklinkerblokker Produkthefte Mur-Sentret Forskningsvn. 3b P.b. 53 Blindern, 0313 OSLO Tlf. 22 93 07 60 Faks 22 60 11 92 e-post: post@mur-sentret.no Internett: www.mur-sentret.no

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. Isolerende drensplate Energibesparende byggisolasjon

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. Isolerende drensplate Energibesparende byggisolasjon Drensplate Isolerende drensplate 0117 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere Energibesparende byggisolasjon En del av Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia,

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Iso cm

09 Murerarbeid Leca Iso cm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.03 Leca Iso 25 + 10 cm 09.03.1 NB2.2233322A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Overflatebehandling: Til

Detaljer

Leca Lock Så enkelt og raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide

Leca Lock Så enkelt og raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide Leca Lock Så enkelt og raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide Endelig er de her Leca Lock Leca Basic Opptil 40 % raskere Gode tekniske egenskaper Konkurransedyktig Leca Lettvegg Raskere enn gipsvegg!

Detaljer

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon.

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Ringmur G R U N N NY LØSNING For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk 11-2007 erstatter 03-2007 Jackon Ringmur Produktbeskrivelse TG 2144 Markedets bredeste sortiment Jackon

Detaljer

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER KONSTRUKSJONSLØSNINGER OG DETALJER FOR JACKON THERMOMUR SYSTEM. 11-2015 (1. revidering 12-2015) www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! INNHOLDSFORTEGNELSE Produktsortiment

Detaljer

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER KONSTRUKSJONSLØSNINGER OG DETALJER FOR JACKON THERMOMUR SYSTEM. 11-2015 (2. revidering 12-2015) www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! INNHOLDSFORTEGNELSE Produktsortiment

Detaljer

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS Pussmørtel for isolasjonsmaterialer. Fiberarmert - inne og ute. PUSS Pussmørtel for lettklinker og sementbasert underlag. Fiberarmert - inne og ute. Inneholder også Hey'di standard pussmørtler. Hey'di

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Leca byggebok. regelverk kjeller. grunnmur byggeplank. blokker. muring

Leca byggebok. regelverk kjeller. grunnmur byggeplank. blokker. muring Leca byggebok regelverk kjeller grunnmur byggeplank blokker muring Innhold Selvbygging med Leca er norsk byggetradisjon...3 Leca Grunnmursystem...4 Planlegging...6 Så går vi i gang...10 Ytterveggene bygger

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse Murblokk & Murblokk Fordel

Arbeidsbeskrivelse Murblokk & Murblokk Fordel Lettklinkerblokk Finja Betong Arbeidsbeskrivelse Murblokk & Murblokk Fordel Denne arbeidsanvisningen gjelder, med nødvendige tilpasninger, også for Finja Isolerblokk. For Finja Ergothermblokk, se egne

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

Finja Betong. Grenseløs

Finja Betong. Grenseløs Mur Finja Betong Grenseløs Grenseløs Grenseløs er et fleksibelt og lettmontert mursystem av blokker, søyler og murlokk av betong. Muren bygger du stabilt og enkelt der du ønsker det. Blokkene er hule,

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING 1 GENERELT 2 DETTE TRENGER DU 3 TOMT/BYGGEGRUNN 5 MONTERING / STØPING 6 ETTERARBEID. Brødr.Sunde AS

MONTERINGSVEILEDNING 1 GENERELT 2 DETTE TRENGER DU 3 TOMT/BYGGEGRUNN 5 MONTERING / STØPING 6 ETTERARBEID. Brødr.Sunde AS MONTERINGSVEILEDNING 1 GENERELT 2 DETTE TRENGER DU 3 TOMT/BYGGEGRUNN 5 MONTERING / STØPING 6 ETTERARBEID Brødr.Sunde AS Tlf 70 17 70 00 Fax 70 14 34 10 www.sundolitt.no Kub er et byggsystem utviklet med

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

09c.16 Leca Maxi Pipe

09c.16 Leca Maxi Pipe Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09c - 1 09c Pipe 09c.16 Leca Maxi Pipe 09c.16.1 NB5.2332342A (2013) MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Leca Isoblokk 25 cm og 30 cm

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Leca Isoblokk 25 cm og 30 cm SINTEF Certification Nr. 2052 Utstedt: 26.03.1996/02.03.1998 Revidert: 03.01.2011 Gyldig til: 03.01.2016 Side: 1 av 5 1. Innehaver av godkjenningen Saint-Gobain Byggevarer as Postboks 216 Alnabru 0614

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - September 2016

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - September 2016 Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - September 2016 Dekklist Fiberplate Garasjeringmur Armeringsjern 2 Elementer og tilbehør Åpent, rett element Lukket, rett element Hjørneelement Fiberplate,

Detaljer

Vær lur, bygg mur! Bygg mur

Vær lur, bygg mur! Bygg mur Vær lur, bygg mur! Bygg mur 1 2 Bygg mur Vi gir deg mulighetene. Du velger. En mur kan være så mangt. Den kan fungere som støtte, som skille eller den kan rett og slett være bare til pynt og glede. Den

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

Mai 2011. Bilen har det bra i en Leca-garasje

Mai 2011. Bilen har det bra i en Leca-garasje Leca garasjen HELGA Mai 2011 Bilen har det bra i en Leca-garasje De de fleste av oss vil gjerne ta så godt vare på bilen som mulig - hele året. En garasje betyr sikkerhet mot tyveri og hærverk, lettere

Detaljer

Hjelp med MURING. Bruksanvisning

Hjelp med MURING. Bruksanvisning Hjelp med MURING Bruksanvisning Generelt Bindemiddel deles inn i hydrauliske og ikke hydrauliske bindemiddel. De hydrauliske herder gjennom en reaksjon med vann, herder og binder så vel som i luft som

Detaljer

09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk

09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk 09f.42.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

SYSTEMBLOKK. Systemblokk for hus, hytte og garasje Monteringsanvisning

SYSTEMBLOKK. Systemblokk for hus, hytte og garasje Monteringsanvisning SYSTEMBLOKK Systemblokk for hus, hytte og garasje Monteringsanvisning SYSTEMBLOKK Monteringsanvisning nr. 200-1 Systemblokk til grunnmur for hus og hytte (garasje) 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Systemet 2.0

Detaljer

4 Prosjektering og utførelse av Leca murverk 4.1 Generelt

4 Prosjektering og utførelse av Leca murverk 4.1 Generelt Kapittel 4 4 Prosjektering og utførelse av Leca murverk 4.1 Generelt Prosjektering av Leca konstruksjoner skal som alle andre konstruksjoner gjøres i samsvar med Teknisk forskrift (TEK) til Plan- og bygningsloven

Detaljer

D16 FUGER. Figur D 16.3.a. Ventilering av horisontal- eller vertikalfuge. Figur D 16.3.b. Ventilering mot underliggende konstruksjon.

D16 FUGER. Figur D 16.3.a. Ventilering av horisontal- eller vertikalfuge. Figur D 16.3.b. Ventilering mot underliggende konstruksjon. Lydgjennomgang En funksjonsriktig fuge uten luftlekkasjer vil i alminnelighet være tilstrekkelig lydisolerende Det vises til bind E for mer utfyllende opplysninger 163 FUGETYPER I betongelementbygg forekommer

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Mars 2016

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Mars 2016 Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Mars 2016 Dekklist Fiberplate Garasjeringmur Armeringsjern 2 Elementer og tilbehør Åpent, rett element Lukket, rett element Hjørneelement Fiberplate, ut-

Detaljer

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Juni 2017

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Juni 2017 Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Juni 2017 Dekklist Fiberplate Garasjeringmur Armeringsjern 2 Elementer og tilbehør Åpent, rett element Lukket, rett element Hjørneelement Fiberplate, ut-

Detaljer

ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv. Oktober 2014. -Den moderne knasteplate

ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv. Oktober 2014. -Den moderne knasteplate ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv Oktober 2014 -Den moderne knasteplate 2 Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv ICOPAL Fonda Universal - den moderne knasteplate Fonda

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.08 Puss på luftet kledning "Weber Luftet Kledning" 09.23.08.1 QK1.114A (2009) UTLEKTING MED OPPRETTING FOR KLEDNING UTVENDIG

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer

Yttervegger. 09a.05 Leca Fasadeblokk

Yttervegger. 09a.05 Leca Fasadeblokk Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.05 Leca Fasadeblokk 09a.05.1 NB2.7333422A (2016) MURT FORBLENDING Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet:

Detaljer

8 Vegger av Leca blokker 8.1 Generelt

8 Vegger av Leca blokker 8.1 Generelt Kapittel 8 8 Vegger av Leca blokker 8.1 Generelt Dette kapitlet gir generell veiledning for valg av veggløsning og forbruk av mur og pussarbeider, samt konkrete eksempler på Leca vegger med tilhørende

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). 26.08.2013 Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster

Detaljer

LECA ISOBLOKK 30 OG 35 CM

LECA ISOBLOKK 30 OG 35 CM MONTERINGSANVISNING LECA ISOBLOKK 30 OG 35 CM Leca Isoblokk gir meget god varmeisolasjon og er robust, brannsikker og vedlikeholdsvennlig Murhus med Leca Isoblokk holder en jevn innendørstemperatur og

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Leca Blokk og Leca Finblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Leca Blokk og Leca Finblokk SINTEF Certification Nr. 2032 Utstedt:30.12.1994/02.03.1998 Revidert: 03.01.2011 Gyldig til: 03.01.2016 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Leca Blokk og Leca Finblokk tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.113A (2013) UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Type kledning: Plane plater av Aquapanel Outdoor Dimensjon lekter:

Detaljer

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE Monteringsanvisning JACKON RINGMURSELEMENT TIL GARASJE Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE 07-2015 erstatter 05-2015 www.jackon.no

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE Monteringsanvisning JACKON RINGMURSELEMENT TIL GARASJE Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE 12-2015 erstatter 07-2015 www.jackon.no

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

JACKON GARASJEELEMENT

JACKON GARASJEELEMENT Monteringsanvisning JACKON GARASJEELEMENT 12-2017 erstatter 09-2016 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! JACKON GARASJEELEMENT - RINGMUR FOR GARASJER OG BODER Jackon garasjeelement er et fleksibelt

Detaljer

Miniblokk og Dekorativ blokk

Miniblokk og Dekorativ blokk og blokk og den enkle og sikre muren til alle prosjekter! Dette er en klassisk støttemur for private og offentlige rom. Muren har et komplett tilbehørsprogram som inkluderer kurver og hjørner. Det anbefales

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Leca Isoblokk 35 cm

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Leca Isoblokk 35 cm SINTEF Certification Nr. 20031 Utstedt: 03.01.2011 Revidert: Gyldig til: 03.01.2016 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Leca Isoblokk 35 cm tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan-

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

Murt basseng. Dette trenger du: Verktøy

Murt basseng. Dette trenger du: Verktøy Murt basseng Murt basseng Med et helt eget basseng blir oppfriskende morgendupp og etterlengtede kveldsdupp en del del av hverdagen. I pent vær er det kort vei til sol og bad, og middagen kan med fordel

Detaljer

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel August 2012 Gode løsninger for pusset sokkel 1 2 SOKLER GENERELT Gode løsninger for pusset sokkel Sonen mellom luft og terreng er en utsatt detalj i alle klima, også i norsk. Benytt derfor en godt definert

Detaljer

SALG - UTLEIE. Forskaling. Brakker. Modulhus. Hus på hjul. Byggvarme. Avfukting. Containere. Toalettkabiner. Værbeskyttelse. Presenninger.

SALG - UTLEIE. Forskaling. Brakker. Modulhus. Hus på hjul. Byggvarme. Avfukting. Containere. Toalettkabiner. Værbeskyttelse. Presenninger. Forskaling Brakker Modulhus Hus på hjul Byggvarme Avfukting Containere Toalettkabiner 1 Værbeskyttelse Presenninger Plasthaller Arrangement Byggegjerder Hengestillas Fasadeheiser Stillas Lifter SALG -

Detaljer

Yttervegger. 09a.53 Weber Ventiguard Extreme

Yttervegger. 09a.53 Weber Ventiguard Extreme Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.53 Weber Ventiguard Extreme 09a.53.1 QK1.113A (2013) UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Type kledning: Plane plater av Aquapanel Outdoor Dimensjon

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

Komplett løsning tilpasset tegning

Komplett løsning tilpasset tegning Plate på mark Før i tida...... og slik gjør vi det i dag! Nordic Såleelement Nordic Ringmurelement Nordic Søylefundament Nordic L-element Nordic Kantelement TG 2125 Komplett løsning tilpasset tegning Såleelement

Detaljer

2011/ 2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Ormtunga 1 Visningshuset. Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag

2011/ 2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Ormtunga 1 Visningshuset. Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag Ormtunga 1 Visningshuset 2011/ 2012 IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag 2011/ 2012 : KBBL / Fosna Bygg AS : KBBL 2 Passivhus- ringmur fra Nordic

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Multiblokk Forskalingsblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Multiblokk Forskalingsblokk SINTEF Byggforsk bekrefter at Multiblokk Forskalingsblokk SINTEF Certification Nr. 2384 Utstedt: 23.02.2015 Revidert: Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 5 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.03 Leca Iso 25-5 cm isolasjon Posten viser Leca Iso 25 cm + 5 cm innvendig isolering. Denne veggen gir en U-verdi på 0,22 w/m2k

Detaljer

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem Sto Norge AS I Fasade Fasadesystem StoNordic Pussystem StoNordic Pussystem I Fordeler Et system for alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pussystem er et komplett system med velprøvde

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse Iso-Vent

Arbeidsbeskrivelse Iso-Vent Fasade Finja Betong Arbeidsbeskrivelse Iso-Vent 2 Forberedelser Underlag Underlaget som Finja Iso-Vent skal monteres på, må være jevnt. Eventuelt særskilte tiltak for underlaget fremgår av et byggeplassdokument.

Detaljer

Prosjektering og utførelse Grunnmur

Prosjektering og utførelse Grunnmur Prosjektering og utførelse Grunnmur GRUNNMUR AV YTONG Prosjektering og utførelse I denne brosjyre beskrives viktige parametre for prosjektering av kjellervegg med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Detaljer

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 TAK VEGG VEGG NOVEMBER 2014 GENERELL INFORMASJON GENERELT Vindsperre benyttes på utsiden av veggen for å hindre at vinden blåser gjennom isolasjonen,

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse Iso-Fin

Arbeidsbeskrivelse Iso-Fin Fasadepussystem Finja Betong Arbeidsbeskrivelse Iso-Fin 2 Forberedelser Underlaget Tilsvarende fasadetegl eller pusset overflate. Løst hengende, eksisterende puss må rives. Puss som delvis har mist festeevnen

Detaljer

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009]

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] 1 Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] INNEKLIMA BRANN Behovet for påstøpte murkroner skal minimaliseres for å unngå kuldebroer. Samtidig skal

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.111222A (2016) UTLEKTING PÅ VEGG UTVENDIG AREAL Formål : Kledning Forbehandling

Detaljer

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK viser seg alltid fra sin beste side En frittstående tosidig mur som alltid viser seg fra sin beste side. Takket være en unik konstruksjon som låser blokkene i hverandre, bygger du enkelt en stabil mur.

Detaljer

523.127 Betongvegg mot terreng

523.127 Betongvegg mot terreng Page 1 of 8 0 Generelt Fig. 11 Bæresystem for betongvegger under terreng 01 02 Innhold Dette bladet omhandler dimensjonering og utførelse av plasstøpt betongvegg mot terreng i rom i kjellere eller underetasjer

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen med

Detaljer

Monteringsanvisning JACKON RINGMUR TYPE RSB OG RU TG erstatter jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima!

Monteringsanvisning JACKON RINGMUR TYPE RSB OG RU TG erstatter jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON Monteringsanvisning RINGMUR TYPE RSB OG RU 12-2017 erstatter 09-2016 TG 2156 2144 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! JACKON RINGMUR - ENERGIRIKTIG GULV PÅ GRUNN Jackon Ringmur er et gjennomprøvd

Detaljer

Monteringsanvisning JACKON RINGMUR TYPE RSB OG RU TG erstatter jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima!

Monteringsanvisning JACKON RINGMUR TYPE RSB OG RU TG erstatter jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON Monteringsanvisning RINGMUR TYPE RSB OG RU 12-2017 erstatter 09-2016 TG 2156 2144 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! JACKON RINGMUR - ENERGIRIKTIG GULV PÅ GRUNN Jackon Ringmur er et gjennomprøvd

Detaljer

Jackon Thermomur 350. Monteringsanvisning. Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg T H E R M O M U R. www.jackon.

Jackon Thermomur 350. Monteringsanvisning. Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg T H E R M O M U R. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur 350 T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg 11-2009 erstatter 08-2008 2Jackon Thermomur 350 Produktbeskrivelse Thermomur 350

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company STYROFOAM Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen

Detaljer

Økt bokomfort. God totaløkonomi. Tilfredstiller nye byggekrav. Kort byggeperiode. I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 0 3 0 9

Økt bokomfort. God totaløkonomi. Tilfredstiller nye byggekrav. Kort byggeperiode. I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 0 3 0 9 I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 0 3 0 9 Økt bokomfort God totaløkonomi Tilfredstiller nye byggekrav Kort byggeperiode E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n - i grunnen er vi

Detaljer

VARTDAL L-ELEMENT VARTDAL L-ELEMENT. Raskt og enkelt system for plate på mark

VARTDAL L-ELEMENT VARTDAL L-ELEMENT. Raskt og enkelt system for plate på mark 01 VARTDAL L-ELEMENT Raskt og enkelt system for plate på mark 02 03 RASKT OG ENKELT SYSTEM FOR PLATE PÅ MARK UTVENDIG HJØRNE L-ELEMENT STYRKE, ISOLASJON ENKELT! Vartdal L-element er eit kantelement for

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2014

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2014 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 14 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer