Jubileumsskrift. 50 års jubileum. til. Leir nr. 9 Hålogaland. 5. november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jubileumsskrift. 50 års jubileum. til. Leir nr. 9 Hålogaland. 5. november 2011"

Transkript

1 Jubileumsskrift til 50 års jubileum 5. november 2011 Leir nr. 9 Hålogaland 1

2 Hilsen fra Stor Sire. Kjære patriarker i Leir nr. 9 Hålogaland I anledning leirens 50 års jubileum sender jeg Den Norske Storloges hilsen og gratulasjon. Vi takker for et godt samarbeid gjennom 50 år. Leir Hålogaland har gjennom disse år hatt en jevn og god utvikling og er i dag den desidert største leir i Norge med over 530 patriarker. Leiren kan med stolthet markere dette jubileet. Storlogen har en målsetning om å styrke leirens posisjon i Ordenen. Det er viktig å fremheve og forstå leirens spesielle oppgave og egenart i Ordenssammenheng. Den skal for patriarkene oppleves som noe mer enn et logemøte, noe annerledes og noe som gir en ekstra dimensjon i ens Ordensliv. Det krever at leirslagningene blir noe egenartet og annerledes. Leiren har en viktig rolle for å bevisstgjøre Ordenens etiske budskap og målsetning. Kjernen er godt uttrykt i vår visjon om å gi patriarkene kunnskap, verdier og holdninger, slik at de gjennom sin livsførsel kan bidra til et bedre samfunn. Skal vi kunne påvirke, må vi være mange nok. Skal vi lykkes er vi, sett fra mitt ståsted, avhengig av et systematisk arbeid med styrkelse og ekspansjon også i leirsammenheng. 2

3 Leiren skal på en måte være Odd Fellow Ordenens høyskole der en gjennom arbeidet blir på en dyptgående måte, bevist hva Vennskap, Kjærlighet og Sannhet, Tro Håp og Barmhjertighet bør bety for den enkeltes livsførsel. Med denne appell vil jeg på Den Norske Storloges vegne, takke patriarkene for godt utført arbeid og gratulere en livskraftig jubilant. En spesiell takk til embedsmennene gjennom disse år og til de Chartermedlemmer som i sin tid la grunnlaget for Leir Hålogaland. Det er mitt håp at Leir nr. 9 Hålogaland også i fremtiden vil bidra til fortsatt utvikling av distriktets patriarker og styrke samholdet mellom logene i distriktet. Med patriarkalsk hilsen i Tro, Håp og Barmhjertighet Morten Buan Stor Sire 3

4 Leirens chartermedlemmer Jonas Edholm Loge nr 13 Malm Narvik Sverre S Sørensen Loge nr 19 Thule Tromsø Fridtjof Lind Halvdan Hanssen Thorvald J Hoel Loge nr 14 Polarlys Loge nr 14 Polarlys Loge nr 14 Polarlys Harstad Harstad Harstad 4

5 Hilsen fra Distrikts Stor Sire Kjære patriarker i Leir nr. 9 Hålogaland. Det er en stor glede for meg å kunne gratulere patriarkene ved 50-års jubileet. Det er samtidig gledelig å kunne konstatere at Leir nr. 9 Hålogaland som den første i vår nordlige landsdel har hatt stor positiv betydning for vår Odd Fellow-gjerning gjennom disse 50 år. De patriarker som tok initiativet til å stifte leiren, og alle de valgte og utnevnte embetsmenn som senere har ledet leirarbeidet, har alle arbeidet godt for vår Orden. Jeg vil også benytte anledningen til å gratulere og takke embetsmennene i våre tre deputasjonsleire for deres innsats for leirarbeidet i Narvik, Lofoten og Vesterålen. Jeg ønsker at Leirens gode arbeid må holde frem, slik at vår fortsatte vandring blir en vandring på renhetens grunn i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet i Tro, Håp og Barmhjertighet. Med patriarkalsk hilsen i Tro, Håp og Barmhjertighet Steinar Forsaa DSS 5

6 Leir nr 9 Hålogalands første valgte og utnevnte embedsmenn 4/ TV YV LV 2. HM LV Paul Andreas Hjalmar Karl Johan Jensen Natland Lie Knutsen Didriksen TV Fø LV LV IV Sverre Einar Mads Egil Ralf Bakkeli Strøm Nygaard Fjelldal Jørgensen Kass Sekr 1. HM HP Eks HP YP Skattm Leif R Sverre Jetmund Fridjof Halvdan Peder Berg Bjarne Johansen Marthinussen Mehus Lind Hanssen Rolnes Rasch- Tellefsen 6

7 Embedskollegiene i jubileumsåret Høvedsmann Sekretær 1. Høvedsmann Kasserer Skattmester Svein- Roar Myklevold Jan T Hansen Hugne Bergfald Arild Svenning Rolf Nyvoll Fung Eks Hovedpatriark Hovedpatriark Storrepresentant Yppersteprest Torben Knudsen Reidar Henningsen Jan N Ytterstad Kjell Otto Holm Storrepresentant Kasserer Sekretær 2. Høvedsmann Skattmester Jan N Ytterstad Svein Johnsen Knut- Tore Haukebøe Svein- Roar Myklevold Rolf Nyvoll Fung Eks Hovedpatriark Hovedpatriark 1. Høvedsmann Yppersteprest Gunnar Handegård Torben Knudsen 7 Jan- Erik Møllebak Per Gunnar Olsen

8 Leirens historie og utvikling gjennom 50 år Leirens instituering og utvikling de første 25 år. Den 4. november 1961 ble Leir nr 9 Hålogaland instituert i Harstad. Den høytidelige handlingen ble ledet av Stor Sire Harald Østreng. Stor Sekretær U De Paolis fungerte som Stor Sekretær og Stor Kapellan. Som Eks Stor Sire fungerte Hovedpatriark Ove Thoresen fra Leir nr 1 Norge. Som Deputert Stor Sire fungerte Distrikt Deputert Stor Sire(DDSS) Gudleik Devold, som Stor Vakt Eks OM Sverre S Sørensen. Seremonien ble ledet av Stor Marsjall Erik B Lindseth. Leir nr 9 Hålogaland har følgende chartermedlemmer: 1. Jonas Edholm, Narvik 2. Sverre S Sørensen, Tromsø 3. Halvdan Hanssen, Harstad 4. Fridtjof Lind, Harstad 5. Thorvald Hoel, Harstad Institueringen ble utført på en stilig og verdig måte, og i fortsettelsen foretok de samme Stor Embedsmennene installasjon av Leirens valgte embedsmenn som følger: Eks Hovedpatriark Halvdan Hanssen, Hovedpatriark Fridtjof Lind, Yppersteprest Peder Berg Rolnes, 1. Høvedsmann Jetmund Mehus, Sekretær Sverre Marthinussen, Kasserer Leif R Johansen, Skattmester Bjarne Rasch-Tellefsen. Til 2. Høvedsmann var valgt bror Karl Knudsen. Han var bortreist og ble installert senere. Til slutt utnevnte HP og YP de øvrige embedsmennene. Deretter fulgte hilsener og gaver fra Leire, Leirforeninger, Loger og enkeltpersoner både fra Sverige og Norge alle med de beste ønsker for den nye Leir nr 9 Hålogaland. Etter at Leiren var lukket var det festmåltid i festsalen hvor det ble servert spekelaks som hovedrett. Da den verste hungeren var tilfredsstilt fulgte talene, bla vår HP, HP i Leir Norge, Stor Sire og mange flere. Det ble lest opp hilsener i form av brev og telegrammer, bla telegram fra London og Patriark Helge Richardsen Tromsø. En stor dag for vår Orden og for Leir nr 9 Hålogaland var over. 8

9 I sin tale under leirmøtet rettet HP bla en takk til Harstad Leirforening v/høvedsmann Halvdan Hanssen for det arbeidet som var utført for å gjøre det mulig å starte denne Leir. Harstad Leirforening ble stiftet 30. januar 1950 med Patriark Wilh. Darre Hansen som Høvedsmann, Patriark Ivar Wold som Nesthøvedsmann, Patriark Paul Jensen som Sekretær og Patriark Harald Hartviksen som Kasserer. Samtlige Patriarker i Harstad Leirforening var opptatt i-, og sto som medlemmer av Leir nr 1 Norge. Vi må uttale vår varme takk og beundring for at Embedsmenn fra Leir nr 1 Norge reiste den lange veien til Nord-Norge for å foreta Leirslagning, første gang i juni 1936 i Harstad. Disse Embedsmenn måtte bruke av sin ferie eller ha permisjon fra sitt arbeide for å foreta disse reiser, og de hadde et stressende opplegg med inntil 3 gradspasseringer pr dag på de steder de besøkte. Leir nr 9 Hålogaland med Patriarker fra hele Nord-Norge er virkelig stor takk skyldig til Leir nr 1 Norge for det arbeide den utførte for oss i løpet av disse 25 år. Etter starten måtte den nye Leir arbeide godt for å konsolidere seg. HP Fridtjof Lind utførte et stort arbeide for å ordne på vårt medlemskartotek og å få oppgjøret med Leir nr 1 i havn. Embedsmennene måtte sette seg inn i ritualer slik at gradstildelingene kunne utføres på en pen og verdig måte. Den 12. mars 1962 holdt Leir nr 9 Hålogaland sitt 7. ordinære møte i Harstad og foretok den første rituelle handling, i det 25 brødre fra Narvik, Harstad, Sortland og Svolvær ble tildelt 1. leirgrad. Patriark Sekretær har anført følgende i protokollen: Seremonien ble fremført på en rolig og verdig måte, og ble en gripende stund for oss alle. Leir nr 9 Hålogaland skulle virke i et stort område som strekker seg fra Vestfjorden til Kirkenes. Denne skulle reise og forta Leirslagninger i hele sitt distrikt. Allerede den 26. mai 1962 avholdt Leiren sitt 8. ordinære møte i Ordenens lokaler i Tromsø og foretok opptakelse i Patriarkgraden av 15 brødre fra Tromsø og Honningsvåg. I følge uttalelser etter gradgivning var fremførelsen også denne gang slik at embedsmennene kunne være godt fornøyd. Leiren fortsatte med øvelser for å bli i stand til å fremføre ritualene for samtlige grader på en tilfredsstillende måte. Høsten 1963 hadde Leir Hålogaland sin første representasjon i Sverige i det HP Fridtjof Lind var vår representant ved Leir nr 9 Bothnia, Luleås 40 års jubileum. Den 4. november 1963 hadde Leir nr 9 Hålogaland bestått i 2 år, og i den anledning opplyste 9

10 HP at i løpet av denne tid var 40 brødre opptatt i Patriarkgraden, 84 Patriarker befordret til Den Gyldne Leveregels grad og 21 Patriarker opphøyet i Den Kongelige Purpur grad. Erfaringene viste at kontakten mellom Leiren og patriarkene ute i det store distriktet ikke var så god som en kunne ønske. For å hjelpe noe på dette ble det foreslått å få utarbeidet en terminliste for Leiren og samtlige Loger i distriktet. Listen skulle bekostes og distribueres av Leiren. Videre fremkom ønsket om at det ble opprettet flere Leirforeninger som bindeledd med Leiren. Da kunne også utgiftene ved leirslagningene utenom Harstad reduseres ved å få hjelp av Leirforeningenes medlemmer. Det ble derfor ikke nødvendig at alle embedsmennene i leiren måtte reise ved leirslagninger. Tromsø hadde allerede sin Leirforening før vår Leir ble stiftet. Senere ble følgende Leirforeninger godkjent av Stor Sire, og stiftet: Lofoten Leirforening, Svolvær den 26/11-64 Nordkapp Leirforening, Honningsvåg den 29/04-65 Narvik Leirforening, Narvik den 27/11-67 Hadsel Leirforening, Stokmarknes den 27/11-78 DDSS Gudleik Devold Tromsø hadde i mange år vært DDSS for samme store distrikt som Leir nr 9 Hålogaland sitt virkeområde. I 1963 fikk han avløsning og ble etterfulgt av DDSS Sverre Sørensen Tromsø. I 1964 fikk Finnmark sin egen DDSS. Utnevnt ble Erling Hafto, Honningsvåg. Den 3. mai 1969 avholdt Leiren sin siste leirslagning i Finnmark. Det skjedde i Hammerfest i Loge nr 70 Kvitbjørns lokaler. I løpet av en dag ble det foretatt opptakelse i Patriarkgraden, befordring til Den Gyldne Leveregels grad og opphøyelse i Den Kongelige Purpurgrad. Den 7. juni 1969 ble Leir nr 11 Nord instituert i Tromsø. Den fikk som virkeområde Finnmark og Troms unntatt Harstad. Leir nr 9 Hålogaland fikk dermed et betydelig mindre distrikt å arbeide i, men fremdeles som vandreleir med leirslagninger i sitt nåværende distrikt. En tid med startvansker, lange reiser og mye forberedende arbeid var over. Men det hadde vært en lærerik- og meget givende tid. Mange gode og varige kontakter med brødre og patriarker var blitt opprettet og som patriarkene har hatt meget glede av. Leirens arbeid har gått videre i den samme ånd som hersket fra starten. Av ting som har hendt senere i Leirens første 25 års periode kan nevnes at Leiren, sammen med Logene i Harstad, arrangerte Nordkalottmøte her i august Videre 10

11 var Leir nr 9 Hålogaland representerende Leir i tiden 75/77, og ved slutten av denne 2 års perioden hadde Leiren ansvaret for arrangementet av HP møte i Harstad i

12 Leirens utvikling fra 1986 med etablering av Distriktets Deputasjonsleire I Storlogemøtet i 1994 og i Storembedsmannsmøtet høsten 94 ble det fremmet tanker og oppfordringer om en styrkelse av leirinstitusjonen. I 9. Distrikt var det på daværende tidspunkt tre Leirforeninger, hvorav to hadde eksistert i mer enn 30 år uten mulighet for dannelsen av ny Leir. I landet var det sju Leirforeninger, hvor det kun for en av disse syntes mulig å danne ny Leir. Anmodning om etablering av ny Leir ble gjennom Distriktsrådet fremmet overfor Leir nr 9, og Leirforeningene våren En av foreningene tok tak i utfordringen og fremmet overfor Storlogen forslag som innebar et betydelig rituelt løft for foreningene. Forslaget ble drøftet med bror Stor Sire, som ga DDSS i oppdrag å fremlegge en plan for det videre arbeidet. Dette førte til at de fire Distriktene i Nord-Norge som hadde leirforening ble anmodet om å delta i prosessen. Det ble med dette som grunnlag etablert en arbeidsgruppe bestående av følgende personer: DR Distrikt 9 : DR Distrikt 11: DR Distrikt 12: DR Distrikt 13: DDSS Roald Larssen Eks HM Kurt Sortland DDSS Andreas Fossland DDSS Werner Hestdal Eks HP Svein Larssen Økonomisk dekning av kostnader ifm gjennomføring av prosessen ble overlatt til den enkelte Leir. Arbeidet ble derfor gjennomført med telefonsamtaler og skriftlig utveksling av synspunkter. Imidlertid ble det på møtet i Tromsø 5. desember 1995 besluttet at Storlogen skulle betale halvparten av kostnadene. I tillegg ble det fattet følgende beslutninger: Bror Stor Sires hovedmål for en vurdering av Leirforeningenes status og som forutsatte at vandreleire søktes avviklet. At en Leirforening skal ha tilnærmet samme funksjon som en Leir, med unntak av gradgivning. 12

13 At Leirforeningen skal avholde et årlig distriktsårsmøte med bred deltagelse fra Leiren og Leirforeningene, og hvor det tildeles samtlige leirgrader dersom overhode mulig. Forslag om dette fremmes Storlogen som en pakke. Gjeldende Statutter og Arbeidsritual fra 1991 skal legges til grunn. Arbeidsgruppen fant det vanskelig å slutte seg til bror Stor Sires forslag om avvikling av Leir nr 15 Finnmark som vandreleir, samt gjennomføre forandringer i Leirforeningenes organisasjon som kunne endre disses stilling som base for flytting av Leir nr 15. Arbeidsgruppen kom derfor til at man hadde to ulike forslag til Leirforeninger: En med ansvar å danne ny Leir eller være base for en vandreleir. En med størst mulig likhet med en Leir, men med bestemte forutsetninger for å gjennomføre gradgivningsmøter. For å skille mellom disse to typene, besluttet arbeidsgruppen i det fremtidige å benytte Deputasjonsleir/Leirforening. Arbeidsgruppen trakk også opp retningslinjer for det videre arbeidet, som bla omfattet: Utarbeide komplett forslag til lov for Deputasjonsleire/Leirforeninger Utarbeide forslag til Embedsmenn Valgte og Utnevnte Utarbeide forslag til Arbeidsrituale Utarbeide forslag til ritual for Festleir, installasjon av Embedsmenn samt Insignier og materiell DDSS for Distrikt nr 9 ble tillagt ansvar for koordinering, med utgangspunkt i en tidsplan utarbeidet i mai samme år, hvor alle forslag skulle fremmes Storlogen med anmodning om en prøveordning fra høsten Dette medførte at det fremkom en rekke forslag fra berørte parter, dels direkte overfor Storlogen. Etter anmodning fra Storlogen ble alle forslag innskrevet på datadiskett for å lette det videre arbeidet. Arbeidsgruppen hadde hele tiden hatt som målsetting å få saken fremmet på Storlogemøtet i 1998, hvilket ble innfridd og alle forslag ble enstemmig godkjent. I 2006 ble det fra Distriktsrådet i Distrikt nr 9 overfor Leir nr 9 Hålogaland fremmet ønske om revisjon av lovverket. Dette arbeidet skulle utføres av Storrepresentantene for 13

14 de ordensenheter som hadde tilhold i Harstad. Eks DDSS Roald Larssen i Loge nr 14 Polarlys ble utnevnt til koordinator. Gruppen hadde primo januar 2007 et arbeidsutkast klart. Dette ble sendt alle DR, DSS, Leire og Deputasjonsleire i Norge med anmodning om fremsendelse av skriftlige merknader innen 2. april De innkomne forslagene til justeringer/endringer ble drøftet i arbeidsgruppen, hvor noen ble tatt hensyn til og noen forkastet. Endelig forslag til lov for Deputasjonsleire og Leirforeninger ble oversendt Distriktsrådet i Distrikt nr 9 primo april Forslaget ble behandlet i Distriktsrådsmøtet 5. mai 2007, og fremsendt Storlogen med to merknader, for endelig godkjenning. Storlogens Lovnevnd hadde en rekke merknader som er innarbeidet i den Lov for Deputasjonsleire og Leirforeninger som nå er gjeldende. I de 50 år Leir nr 9 Hålogaland har virket, er det gjennomført ca 500 møter og medlemstallet i jubileumsåret er 530. På tross av etablering av de tre Deputasjonsleirene i henholdsvis Lofoten, Vesterålen og Narvik, er den store geografiske utstrekningen på Distrikt nr 9 og det store medlemstallet blitt en stor utfordring. Det har derfor i 2010 og 2011 pågått en prosess ledet av Storrepresentant Jan N Ytterstad i Leir nr 9 Hålogaland, med målsetting å få startet prosessen med etablering av en ny Leir i Distriktet. Så langt har dette ikke gitt resultater. Det er imidlertid et ønske at denne prosessen skal gå videre, og at det skal lykkes å få til denne etableringen når modningsprosessen har gått sin gang. Resultatet av Leirens arbeide gjennom de første 50 år må kunne betegnes som godt. Leiren har hatt gode ledere og embedsmenn, og Patriarker som lojalt har sluttet opp om ledelsens arbeide for Leirens beste. Dette har resultert i en godt fungerende Leir som fortsetter sin vandring i god Odd Fellow ånd. Det er et håp at hver enkelt patriark ved hjelp av Leirinstitusjonens ritualer, Leirens arbeide, samværet med andre patriarker og med fortsatt arbeid på seg selv, er blitt styrket i Troen, har fått Håpets lys klarere og er blitt så ydmyk at Barmhjertighet er tatt med i det daglige liv. Til slutt vil vi få uttrykke vår inderlige takk og store beundring til de Patriarker som startet vår Leir. Den Tro som besjelet dem på at dette skulle lykkes, og det uvurderlige arbeidet som ble utført i leirens første år. 14

15 Storrepresentanter i Leir nr 9 Hålogaland gjennom 50 år Storrepr Jan N Ytterstad Fridthjof Lind Bernt Simonsen Sverre Marthinussen Are Halseth Jarle Mathisen Odd Mofoss 2004 Jan N Ytterstad Forklaring til Leirens navn og segl Den kommende leir for Nord-Norge, Leir nr 9 Hålogaland s navn og segl ble godkjent av Stor Sire i brev av 27. april Navn og segl er den 24. mars 1961, i utdrag nedtegnet slik av Patriark YP Peder Berg Rolness: Navnet Hålogaland betyr de høye, lyse menneskers land, Håløygernes land. Seglets symbolske grunntrekk har en klar allusjon til 4. Mosebok kap. 17 hvor Arons hyrdeembede stadfestes av Herren. Den levende og blomstrende, spirende hyrdestav hvis rot er skjult i syd (Leir nr 1 Norge) spirer frem for hele Hålogaland i retning av den lysende, varmende døgnet-rundt solen på Guds himmel. Midnattsolen med dens virkegrense som midnattsol, skjærer Hålogaland nordom Ranenfjord, og dette er markert på midten av seglet med en tverrlinje. Hyrdestaven, leirinstitusjonens symbol, av orientens mandeltre, er symbolisert med det nordnorske løvtreet. Seglet er tegnet av den første 2. HM i Leir nr 9 Hålogaland, Einar Strøm 15

16 Leirens Festsang Melodi: Mens Nordhavet bruser Fra brødre som brente for Ordenens sak kom tanken om ny ekspandering. Og 10 års erfaring man hadde bak, - det føltes som fullgod gardering. I løftet flokk mot målet hand i hand, - og leirens navn det ble Hålogaland. I nitten- århundre- og- seksti- en kom dagen for leirens fungsjoner. Fra Vestfjord til Nordkapp og Vågens len utførtes vår leirs ambisjoner. Der reistes både over sjø og land i Ordenens navn for leir Hålogaland Og større den ble patriarkenes flokk, - det grodde fra leir- livets telter. Dens vandring dro fram over fedres tråkk med gjenklang fra århundrers felter. Fra kildevell og gjennom ørkensand ble budskap bragt ifra Hålogaland. Vår leir er blitt styrket, og sterke bånd har knyttet seg blant patriarker. Når framtiden bygges i Ordens ånd Det grønnes på leirplassers marker. Må framtids fane bli et seiers- band i Tro og Håp for leir Hålogaland Sv. M 16

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten Jubileumsskrift til 10 års jubileum 30. mai 2015 Leir nr. 24 Salten Bakgrunn og forberedelse Hvorfor behov for en ny leir i distrikt 13 Distrikt 13 hadde i 1990 årene en jevnt god økning av medlemstallet.

Detaljer

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 KVITBJØRN- POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 LEIRMØTE KIRKENES FORFREMMELSE 50 års veteranjuvel FOREDRAG BESØK FRA THULE INNVIELSE Foto: Fred Davidsen NYTT KOLLEGIUM siste

Detaljer

Storrepresentant Svein Sørensen

Storrepresentant Svein Sørensen Storrepresentant Hilsen fra DSS Kjære patriarker! Det er utrolig hvor fort tiden går. Det har vært 10 flotte år for Odd Fellow Ordenen i Aust Agder, der leiren har spilt en av hovedrollene. Utviklingen

Detaljer

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG Osebergposten er tilbake, og i første omgang satser vi på en månedlig utgivelse. Bidrag i form av tekst og/eller bilder mottas med takk. Det samme gjelder meldinger med ros eller ris, eller forslag til

Detaljer

Leir nr. 15 Finnmark

Leir nr. 15 Finnmark Leir nr. 15 Finnmark Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen (I.O.O.F.) FORORD Da Leir nr 15 Finnmark sto foran sitt 30 års jubileum, var det ikke noe som var skrevet omkring denne enhetens

Detaljer

Odd Fellow-året 2013-2014

Odd Fellow-året 2013-2014 Odd Fellow-året 2013-2014 Høst-terminen 22.08.13 : Møte i loge nr. 24 Gregorius Dagssønn 0 Arbm. Rapport nevnder. ( - gjelder Finansnevnd og Revisjonsnevnd ). 30.08-01.09 : Fjelltur jf. eget program. 31.08.13

Detaljer

Leirens hilsen til den nye bror av Den Høye Sannhets Grad

Leirens hilsen til den nye bror av Den Høye Sannhets Grad Leirens hilsen til den nye bror av Den Høye Sannhets Grad O D D F E L L O W O R D E N E N I. O. O. F. N O R G E Innledning Kjære bror! Gjennom utvist interesse for Odd Fellow Ordenens etiske lære, og for

Detaljer

LEIRBÅLET. Nytt embetskollegium. HP Nils A Martinsen. Leiren har for perioden valgt følgende embetskollegium

LEIRBÅLET. Nytt embetskollegium. HP Nils A Martinsen. Leiren har for perioden valgt følgende embetskollegium Medlemsblad for Leir 7 Østfold Årgang 1 Nr 2 desember 2013 LEIRBÅLET Nytt embetskollegium Innholdsfortegnelse Nytt embetskollegium side 1 Nye patriarker av DGL side 2 Vår HP har ordet side 3 Nye Patriarker

Detaljer

Fundamentet i planen ligger i ritualer, Fribrevet, Ordenens lover og formålsparagrafen som lyder :

Fundamentet i planen ligger i ritualer, Fribrevet, Ordenens lover og formålsparagrafen som lyder : Handlingsplan for Loge 155 Munkholmen 2015-2017 2015-2017 Langtidsplanen gjelder som en overordnet plan for alle enheter i Odd Fellow Ordenen i Norge. Alle enheter skal med bakgrunn i denne, lage sin egen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN - medlem av Den Uavhængige norske Storloge av Odd Fellow Ordenen ( I.O.O.F.) HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN 2005-2009 ( - behandlet og godkjent pr. 26.04.06 ) Vennskap Kjærlighet Sannhet

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre.

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre. Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge Nr 21/2-2014 Patriarker som ble opphøyet i Den Kongelige Purpurgrad. Vår nye Hovedpatriark Bjørn Arve Sømhovd og Yppersteprest Knut Aslak Wickmann. 1 Gode Patriarker

Detaljer

KVITBJØRN POSTEN. God sommer! NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVIT- BJØRN VÅRT 50 ÅRS JUBILEUM

KVITBJØRN POSTEN. God sommer! NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVIT- BJØRN VÅRT 50 ÅRS JUBILEUM KVITBJØRN POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn juni 2013 NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVIT- BJØRN VÅRT 50 ÅRS JUBILEUM Det er valgt nytt og spennende kollegium i loge nr 70 Kvitbjørn. Ny

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

Statutter. Norsk Odd Fellow Akademi

Statutter. Norsk Odd Fellow Akademi Statutter Norsk Odd Fellow Akademi 1 Formål Norsk Odd Fellow Akademi skal gjennom forskning og studier tilveiebringe og formidle kunnskap og forståelse for vår Ordens opprinnelse, verdigrunnlag og historiske

Detaljer

Leir 24 Salten. Publisert fra 20.01.2013 til 10.02.2013 136 respondenter (132 unike) 1. Hvor mange år har du vært medlem av leiren?

Leir 24 Salten. Publisert fra 20.01.2013 til 10.02.2013 136 respondenter (132 unike) 1. Hvor mange år har du vært medlem av leiren? Leir 24 Salten Publisert fra 20.01.2013 til 10.02.2013 136 respondenter (132 unike) 1. Hvor mange år har du vært medlem av leiren? 1 Under 5 år 27,2 % 37 2 5-10 år 33,1 % 45 3 Over 10 år 39,7 % 54 1 2.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN 1.Ekspansjon. Alle loger skal ha en nettoøkning av medlemmer på 5 % i 2-årsperioden. 1.1. 5% Medlemsøkning over en 2 års periode. Dette utgjør ca.

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den 07.12.2011 1. Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl.19.00. Endringer av dette må være i tråd med Lov

Detaljer

Lyskasteren. Organ for loge 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for loge 26. Svenør Lyskasteren Organ for loge 26. Svenør I Redaksjonen; Ex.Storrepr. Per Henrik Fredriksen tlf; 33 19 74 95 UM. Erling Hedly Halvorsen mob; 930 92 360 Sekr. Kjell Aanstad mob: 928 40 501 E-post; k3a@online.no

Detaljer

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Nelly Embrå. Foran fra venstre: Stor Sire Morten Buan, Jubilanten Nelly Embrå, OM Lillian Nilssen.

Detaljer

Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn juni 2014. 50 års veteranjuvel

Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn juni 2014. 50 års veteranjuvel KVITBJØRN POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn juni 2014 50 års veteranjuvel Foto: Fred Davidsen Foto: Fred Davidsen I dette nummeret kan du bl.a. lese om opptak av fire nye brødre,

Detaljer

Lyskasteren. Kjære Embetsmenn og brødre. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Kjære Embetsmenn og brødre. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Hans Sigurd Iversen mobil 928 27 926 E-post: hansigiv@online.no Sekr. Reidar Haakonsen mobil 916 17 890 E-post: rehaa@online.no Fung.

Detaljer

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge Nr 19/1-2013 Det nye embedskollegiet ble installert 4. september 2013. Fra v: 2. HM Per Kallestad, Sekretær Eilif Henriksen, 1. HM Einar Mortensen, Eks HP Arild Persson,

Detaljer

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS LOV FOR DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN I.O.O.F 15. juni 2012 Kapittel 1 Storlogens formål, navn og stilling innenfor Ordenen 1-1 Formål Den Uavhængige

Detaljer

KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel. Innhold: OM s hjørne. Storlogemøte på Sundvolden ved Tyrifjorden i strålende

KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel. Innhold: OM s hjørne. Storlogemøte på Sundvolden ved Tyrifjorden i strålende KVITBJØRN- POSTEN Nr. 3 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn oktober 2014 Innhold: OM s hjørne Storlogemøte på Sundvolden ved Tyrifjorden i strålende sommervær Oppussing av Finnmarksdikter og skolestyrer

Detaljer

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan!

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! MØTEPROGRAM VÅREN 2013 ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! DISTRIKTSRÅDET DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD Møtene begynner kl. 18.00 22.01 DR-møte 26.02 DR-møte 05.03 Distrikt

Detaljer

KVITBJØRN POSTEN NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVITBJØRN FORFREMMELSER

KVITBJØRN POSTEN NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVITBJØRN FORFREMMELSER KVITBJØRN POSTEN Nr. 3 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn oktober 2015 NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVITBJØRN BESØK AV DSS DSS Jon Holien Gratulerer med de nye embedene! GJENOPPTATT FORFREMMELSER

Detaljer

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge Hovedpatriarken har ordet Nr 18/2011 Kjære Patriarker! Det forekommer meg at det heter Aller Anfang ist schwer All begynnelse er vanskelig. Det har jeg erfaring fra

Detaljer

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstadklubben i Oslo Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn 10 år Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstad-klubben i Oslo 10 år Ved et jubileum er det tid for å se seg tilbake.

Detaljer

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge Hovedpatriarken har ordet Nr 11 2010 Så har Leiren rundet sine første 90 år, og kan med stolthet rette blikket fremover mot sitt neste store jubileum som vil være den

Detaljer

KVITBJØRN POSTEN. God Jul! Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn. FORFREMMELSER Flere brødre ble forfremmet til Den Edle Kjærlighets grad.

KVITBJØRN POSTEN. God Jul! Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn. FORFREMMELSER Flere brødre ble forfremmet til Den Edle Kjærlighets grad. KVITBJØRN POSTEN Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2012 FORFREMMELSER Flere brødre ble forfremmet til Den Edle Kjærlighets grad. INNVIELSE En ny bror ble innviet Ved en fin seremoni.

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Beretning til Odd Fellow Loge nr. 109 Nidaros. 25-års jubileum

Beretning til Odd Fellow Loge nr. 109 Nidaros. 25-års jubileum Beretning til Odd Fellow Loge nr. 109 Nidaros 25-års jubileum 1984-2009 Forord Den 3. November 2009 har vår loge Nidaros vært i virksomhet i 25 år, ikke en gang en full mannsalder og slett ikke meget sammenlignet

Detaljer

OrigoPosten. OM har ordet:

OrigoPosten. OM har ordet: OrigoPosten Årgang 2. Utgitt Mai 2013 Utgave nummer 3 D A E R V I K O M M E T T I L S E S O N G E N S S I S T E U T G A V E A V O R I G O P O S T E N. A V O G F O R B R Ø D R E I L O G E N R 9 6 O R I

Detaljer

Handlingsplan og Instruks for Logens drift

Handlingsplan og Instruks for Logens drift H A N D L I N G S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 Handlingsplan og Instruks for Logens drift VISJON FOR ODD FELLOW Odd Fellow Ordenen skal gi hver søster og hver bror kunnskap, verdier og holdninger, slik at de

Detaljer

Nr. 3 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember God jul!

Nr. 3 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember God jul! KVITBJØRN POSTEN Nr. 3 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2017 EMBEDSMANNSKURS I ALTA 14. 15. OKTOB ER F.v.: Kapellan Rolf Bjørnar Nilsen, Fung. EksOM Odd Sigurd Løkke, Inspektør Hans

Detaljer

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 ThulePosten Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 RUNDE ÅR 2010 Følgende Brødre har eller har hatt fødselsdag I 2010. ThulePosten gratulerer. 31.01 Frank Gamst 55 år 21.03 Kurt Roger Fredriksen

Detaljer

Neste høydepunkt var 12 nye Patriarker til DKP Grad (se side 7)

Neste høydepunkt var 12 nye Patriarker til DKP Grad (se side 7) i ØSTERLEN Nettavisen for Leir nr. 10, Julen en 2014 En begivenhetsrik høsttermin-... Starten var Installasjonen av Johnny Lund som vår nye Distrikts Stor Sire. Fyldig referat på side 5. Samtidig ble Eks

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN Odd Fellow Ordenen Distrikt nr. 5 HANDLINGSPLAN 2010 2014 Tiltaksplan for perioden 2013 2015 i Godkjent : 10. oktober 2013 Vennskap Om vennskap sier strofe 44: Hør, har du en venn og tror vel om ham, og

Detaljer

MÅNEDENS BILDE. Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013

MÅNEDENS BILDE. Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013 MÅNEDENS BILDE Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013 Foto: Svein MM Det er den draumen Det er den draumen me ber på at noko vidunderlig skal skje, at det må skje - at tidi skal opna seg, at hjarta

Detaljer

KVITBJØRN POSTEN. Søstre og brødre ønskes en God Jul! 40 ÅRS VETERAN INNVIELSE FORFREMMELSE

KVITBJØRN POSTEN. Søstre og brødre ønskes en God Jul! 40 ÅRS VETERAN INNVIELSE FORFREMMELSE KVITBJØRN POSTEN Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2015 40 ÅRS VETERAN INNVIELSE Ivar F. Johansen ble tildelt 40 års veteranjuvel FORFREMMELSE Våre nye brødre. Øyvind Naustvik

Detaljer

ODD FELLOW LEIR Nr. 8 VESTFOLD

ODD FELLOW LEIR Nr. 8 VESTFOLD ODD FELLOW LEIR Nr. 8 VESTFOLD 50 år 1961-2011 2 ODD FELLOW LEIR Nr. 8 VESTFOLD 50 år 1961-2011 3 Fra Til ungdommen Dette er løftet vårt fra bror til bror vi vil bli gode mot menskenes jord Vi vil ta vare

Detaljer

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Tildeling av 50 års Veteranjuvel til søster Eli Hermansen. Bak fra venstre: Eks Om Karin Gabrielsen, Eks Storrepr. Wenche Aas Hermansen, Eks DSS Kjellaug

Detaljer

Årgang 2 nr Fløter n. Leiravis for leir nr. 25 Glomma. Høst og vinter samtidig i Øvrebyen i Kongsvinger GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR

Årgang 2 nr Fløter n. Leiravis for leir nr. 25 Glomma. Høst og vinter samtidig i Øvrebyen i Kongsvinger GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR Fløter n Leiravis for leir nr. 25 Glomma Årgang 2 nr. 2 2010 Høst og vinter samtidig i Øvrebyen i Kongsvinger GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR 1 Kjære Patriarker. HP har ordet O, jul med din glede og barnlige

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 11. april 2002, revidert i logemøte 11. mars 2014. 1 Logen avholder sine ordinære møter annenhver tirsdag, kl.19 i uke nr. med

Detaljer

LEGO. Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge. Nr 23/2-2015. De nye embedsmennene med Stor Sire og Storembedsmenn.

LEGO. Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge. Nr 23/2-2015. De nye embedsmennene med Stor Sire og Storembedsmenn. LEGO Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge Nr 23/2-2015 De nye embedsmennene med Stor Sire og Storembedsmenn. Nye patriarker av Den Kongelige Purpurgrad. 1 Gode Patriarker La meg ønske hjertelig velkommen til

Detaljer

Storembedsmannsmøte oktober 2016

Storembedsmannsmøte oktober 2016 Storembedsmannsmøte 28. - 30. oktober 2016 Fredag den 28. oktober møtte Ordenens Distrikts Stor Sirer, utnevnte Storembedsmenn og gjester til Storembedsmannsmøte. Storembedsmannsmøtet startet fredag med

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 65 BOREA

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 65 BOREA Distrikt 11 HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 65 BOREA 2013-2015 1 Innhold LANGTIDSPLAN 2010 2014... 3 1... 4 2 Styrkelse... 6 3 Ritualer og etisk innhold... 9 4 Utadrettet virksomhet... 10 5 Informasjon -synliggjøring...

Detaljer

ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 4 Julen 2015 NY 50-ÅRSVETERAN. Br. Ernst David Halvorsen ble tildelt 50-årsveteranjuvel 26. november.

ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 4 Julen 2015 NY 50-ÅRSVETERAN. Br. Ernst David Halvorsen ble tildelt 50-årsveteranjuvel 26. november. VARNA PP. POSTEN ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 4 Julen 2015 k NY 50-ÅRSVETERAN Br. Ernst David Halvorsen ble tildelt 50-årsveteranjuvel 26. november. Side 6-7 JULEHILSEN OM Arne Palm hilser brødrene

Detaljer

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben Vedtekter Tres Encanedados ajour pr feb 2012 Side 1 1: NAVN Klubbens navn er Tres Encadenados Gran Canaria. Navnet symboliserer Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 2: FORMÅL

Detaljer

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Anna Amdal Fyhn. Foran fra venstre: DSS Kirsten Melvik, Jubilanten Anna Amdal fyhn, OM Lillian

Detaljer

ORDENSETIKETTE. Veiledning for korrekt og ensartet opptreden i forbindelse med loge- og leirmøter i Odd Fellow Ordenen i Norge

ORDENSETIKETTE. Veiledning for korrekt og ensartet opptreden i forbindelse med loge- og leirmøter i Odd Fellow Ordenen i Norge ORDENSETIKETTE Veiledning for korrekt og ensartet opptreden i forbindelse med loge- og leirmøter i Odd Fellow Ordenen i Norge Utarbeidet og redigert av Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen

Detaljer

ORGAN FOR LEIR NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. NR.11 ÅRGANG 34-4. desember 2003 JULEN 2003

ORGAN FOR LEIR NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. NR.11 ÅRGANG 34-4. desember 2003 JULEN 2003 P a t r i a r k e n ORGAN FOR LEIR NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. NR.11 ÅRGANG 34-4. desember 2003 JULEN 2003 Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg FRA PATRIARKENS TELT KJÆRE PATRIARKER! Høsten

Detaljer

Red.:Aage Nicolai Rosland MÅNEDENS BILDE. Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene

Red.:Aage Nicolai Rosland MÅNEDENS BILDE. Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene MÅNEDENS BILDE Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene Sankthansfeiringen, også kalt Jonsmesse, Jons vake eller Jonsok, har sin opprinnelse både i den kristne og den folkelige tradisjon.

Detaljer

Veiledning for skriving av historikk for loger og leirer i Odd Fellow Ordenen

Veiledning for skriving av historikk for loger og leirer i Odd Fellow Ordenen 1 Veiledning for skriving av historikk for loger og leirer i Odd Fellow Ordenen Norsk Odd Fellow Akademi Institutt for Rituell og Ordenshistorisk Forskning Oktober 2012 2 Veiledningen er utarbeidet av

Detaljer

Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn mai 2017

Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn mai 2017 KVITBJØRN POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn mai 2017 Av innholdet: LEIRFORENINGSMØTE I HAMMERFEST GJENINNSATT BROR INNVIELSE FORFREMMELSER PROSJEKT LEIR NR 15 FINNMARK RØDE KORS

Detaljer

LOGGEN MEDLEMSBLAD FOR ODD FELLOW LOGE NR. 120 COLIN ARCHER

LOGGEN MEDLEMSBLAD FOR ODD FELLOW LOGE NR. 120 COLIN ARCHER LOGGEN MEDLEMSBLAD FOR ODD FELLOW LOGE NR. 120 COLIN ARCHER Julenummer 2015 Innhold Embedskollegiet 2015-2017 3 Utnevnte embedsmenn 2015-2017 4 Nevnder for perioden 2015-2017 5 Julehilsen fra DSS 6 Overmester

Detaljer

Charterbrevet fra 11.juni 1960. Loge nr.65 Borea 50 år

Charterbrevet fra 11.juni 1960. Loge nr.65 Borea 50 år Charterbrevet fra 11.juni 1960. 2 Loge nr.65 Borea 50 år Forord... 4 Hilsen fra OM i jubileumsåret... 5 Hilsen fra Stor Sire... 6 Hilsen fra DSS i Distrikt 11 Troms... 7 Hilsen fra HP i leir nr 11 Nord...

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013

Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013 KVITBJØRN POSTEN Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013 Foto: Fred Davidsen Vi ønsker brødrene med familie en God Jul! Kjære brødre. OVERMESTERENS HJØRNE Da er vårt siste logemøte

Detaljer

Fløter n. Leiravis for leir nr. 25 Glomma. Årgang 8 nr. 1 2015

Fløter n. Leiravis for leir nr. 25 Glomma. Årgang 8 nr. 1 2015 Fløter n Leiravis for leir nr. 25 Glomma Årgang 8 nr. 1 2015 1 HP har ordet Vi er priviligerte som kan kalle oss en Odd Fellow. Priviligerte fordi vi har et møtested der vi utfordres til å tenke igjennom

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555.

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555. i ØSTERLEN JJU UB BIILLE EU UM MS SU UTTG GA AV VE EN N ffoorr 5500--åårrssjjuubbiilleeeett ddeenn 2255.. aapprriill 22001144.. Østerlen Denne utgaven av I ØSTERLEN er ment å gjengi et tverrsnitt av det

Detaljer

SAMMEN FOR BARN I MALAWI

SAMMEN FOR BARN I MALAWI SAMMEN FOR BARN I MALAWI Et nasjonalt løft for våre felles budord Å HJELPE DE TRENGENDE OG OPPDRA DE FORELDRELØSE Landssaken 2011-2013 Etter en omfattende beslutningsprosess ble SOS-barnebyer valgt fordi:

Detaljer

Lego. medlemsblad for Leir Nr. 1 Norge Leir nr. 1 Norge stiftet den 2.nov.1919. Leiren skal være et trivlig lærested hvor patriarkene ønsker å møtes.

Lego. medlemsblad for Leir Nr. 1 Norge Leir nr. 1 Norge stiftet den 2.nov.1919. Leiren skal være et trivlig lærested hvor patriarkene ønsker å møtes. Årgang 4 2/2007 Lego medlemsblad for Leir Nr. 1 Norge Leir nr. 1 Norge stiftet den 2.nov.1919 Foto: A.Solberg Br. EksDSS Johnny Kristiansen i perfekte omgivelser med sitt trekkspill. En fantastisk n sommerkveld

Detaljer

Loge nr. 84 Kalken I.O.O.F. 1987-2012

Loge nr. 84 Kalken I.O.O.F. 1987-2012 FORORD Det er naturlig at man ved et jubileum stopper opp et øyeblikk, kaster blikket tilbake på det som har skjedd og ser fremover mot begivenheter som man venter vil skje. I år fyller Loge nr. 84 Kalken

Detaljer

1. rekke fra venstre: Torgeir Svalesen, John Aaslund, Bjørnar Bråten og Eiolf Ranheim

1. rekke fra venstre: Torgeir Svalesen, John Aaslund, Bjørnar Bråten og Eiolf Ranheim i ØSTERLEN Nettttavi isen fforr Leirr nrr.. 10 Østterrl len.. Nrr.. 9,, Etttterrsommerren 2012 Våre nye Patriarker av DGL Grad 1. rekke fra venstre: Torgeir Svalesen, John Aaslund, Bjørnar Bråten og Eiolf

Detaljer

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F.

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Februar 2015 SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 28. januar 2015 SÆRLOV 1 Møter Logen avholder sine møter to til tre

Detaljer

Nettside: www.oddfellow.no Nr. 2 2015 årgang 18.

Nettside: www.oddfellow.no Nr. 2 2015 årgang 18. Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Hans Sigurd Iversen mobil 928 27 926 E-post: hansigiv@online.no Sekr. Reidar Haakonsen mobil 916 17 890 E-post: rehaa@online.no Fung.

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 2 Sommeren 2015 VÅRENS INNVIELSER

ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 2 Sommeren 2015 VÅRENS INNVIELSER VARNA PP. POSTEN ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 2 Sommeren 2015 k VÅRENS INNVIELSER I løpet av fem uker ble tre brødre innviet i Odd Fellows loge nr. 18 Varna Side 8-10 STORLOGEMØTE 11. mars ble

Detaljer

V-G VERNS GANG. Organ for Odd Fellow Loge nr.40 Vern. Horten nr årgang.

V-G VERNS GANG. Organ for Odd Fellow Loge nr.40 Vern. Horten nr årgang. V-G VERNS GANG Organ for Odd Fellow Loge nr.40 Vern. Horten nr.1 2016-8. årgang. Gode Brødre Nå er vi snart igjennom en ny termin, og påske står for tur. Når jeg ser ut av vinduet, snør det litt, det er

Detaljer

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge Nr 9 2009 Gode Patriark. Det du her ser et en ny versjon av vår leiravis LEGO. Før sommeren fikk jeg en henvendelse fra vår nyvalgte Hovedpatriark, Knut Aslak Wickmann.

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør g I Redaksjonen: Eks.storrep. Per Henrik Fredriksentlf. 33 19 74 95 E-post: per-henrik.f@tele2.no OM. Kjell Aanstad mobil 928 40 501 E-post: k3a@online.no

Detaljer

Begrunnelse for navn og segl

Begrunnelse for navn og segl 1 Begrunnelse for navn og segl ISTINDENE er en fjellformasjon geografisk beliggende i området mellom Målselv og Bardu kommuner, som er hovednedslagsfeltet for rekruttering av nye medlemmer til vår loge.

Detaljer

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten.

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten. OrigoPosten Årgang 2. Utgitt April 2013 Utgave nummer 2 ENDELIG. HER KOMMER A N D R E U T G A V E A V ORIGOPOSTEN. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ. I DETTE NUMMERET: Redaksjonen har ordet Runde

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge Nr 20/1-2014 Nye Patriarker - Inge Gjørva og Inge Laskemoen Loge nr 56 Johan Middelthon, HP Espen Rud, Tore Skår Loge nr 2 Eidsvold og Svein Erik Thorstensen loge

Detaljer

LEIRBÅLET. Embetskollegiet perioden Vi ønsker det nye kollegiet lykke til med sine embeter og styringen av Leiren

LEIRBÅLET. Embetskollegiet perioden Vi ønsker det nye kollegiet lykke til med sine embeter og styringen av Leiren LEIRBÅLET Embetskollegiet perioden 2015-2017 I leirmøte 22. April ble følgende patriarker valgt til nytt embetskollegium. Fra venstre: Storrepresentant Per TH Pettersen Loge 18 Varna, 2. HM Roy Vestlund

Detaljer

Årgang 3 nr Fløter n. Leiravis for leir nr. 25 Glomma. Festningen og Stabburet med tunnelinngangen GOD SOMMER

Årgang 3 nr Fløter n. Leiravis for leir nr. 25 Glomma. Festningen og Stabburet med tunnelinngangen GOD SOMMER Fløter n Leiravis for leir nr. 25 Glomma Årgang 3 nr. 1 2011 Festningen og Stabburet med tunnelinngangen GOD SOMMER 1 HP har ordet Takk for gode år. På et tidspunkt som dette må det være lov å se seg litt

Detaljer

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge Nr 15/2010 Kjære Patriarker i Leir nr. 1 Norge. Julehilsen 2010 Leiren er plassert langt ute i ødemarken hvor mennesker ferdes omkring ensomme og i flokker. Leiren

Detaljer

KONGELIG NORSK BÅTFORBUND

KONGELIG NORSK BÅTFORBUND KONGELIG NORSK BÅTFORBUND REGION TROMS/FINNMARK Årsmøte 2012 1 ÅRSMØTEPROGRAM 2012 Rica Ishavshotell, Tromsø Lørdag 25. februar kl. 11.00 Sakliste: Sak 1 Konstituereing 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2

Detaljer

Sortland Rotary Klubb JUNI 2013

Sortland Rotary Klubb JUNI 2013 JUNI 2013 Hva skjer hos Sortland Havn? Nye medlemmer Ny President og ny guvernør 1 JUNI 2013 Møte 4. juni 2013 Finn Moe, Kurs 2 i databruk Møte 11. juni 2013 Havnesjef Hugo Næss «Sortland Havn». 3 minutter

Detaljer

Loge nr. 70 Kvitbjørn (I.O.O.F) 50 år 22.05.1963 22.05.2013

Loge nr. 70 Kvitbjørn (I.O.O.F) 50 år 22.05.1963 22.05.2013 Loge nr. 70 Kvitbjørn (I.O.O.F) 50 år 22.05.1963 22.05.2013 Historie Et tilbakeblikk på 50 år Datoen den 22. mai er en dato som har betydning for loge nr. 70 Kvitbjørn i to sammenhenger. Det var nemlig

Detaljer

ThulePosten. Kjære Brødre God Jul og Godt Nytt År

ThulePosten. Kjære Brødre God Jul og Godt Nytt År Årgang 17, nummer 4 Desember 2012 Kjære Brødre God Jul og Godt Nytt År ThulePosten Gratulerer! 03.12 Dagfinn Brønnlund Nilsen 70 år 26.12 Odd Kåre Sørensen 60 år På nytt er adventstiden over oss, og jul

Detaljer

Beste herre (over 50 år): Alf Ove Pettersen, Kabelvåg & Svolvær ski

Beste herre (over 50 år): Alf Ove Pettersen, Kabelvåg & Svolvær ski Plass Fornavn Etternavn Klasse Klubb Tid 1 Pernille Schei K16 Sortland og omegn skiklubb 01:15:00 1 Chipo Tendeland K30 Stokmarknes IL 01:42:09 1 Jonas Sørensen M16 Stokmarknes IL 01:10:53 2 Kristoffer

Detaljer

Kvalifisering Mesterskap Nord

Kvalifisering Mesterskap Nord Kvalifisering Mesterskap Nord NMK Bardu 08/06/2013 09/06/2013 Antall deltakere i BC Åpen er 51 Antall deltakere i BC Junior er 8 BC Åpen Navn Klubb Poeng 1 159 - Kjell Ivar Svendsen NMK Dyrøy 51.00 2 461

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

LEGO. Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge. Nr 22/1-2015. Nye patriarker i leiren. Patriarker befordret til Den Gyldne Leveregels Grad.

LEGO. Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge. Nr 22/1-2015. Nye patriarker i leiren. Patriarker befordret til Den Gyldne Leveregels Grad. LEGO Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge Nr 22/1-2015 Nye patriarker i leiren. Patriarker befordret til Den Gyldne Leveregels Grad. 1 Gode Patriarker En ny embedsmanns periode går mot sin ende. Det har vært

Detaljer

P a t r i a r k e n. ORGAN FOR ODD FELLOW LEIR NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. NR. 3 ÅRGANG 45 okt. -2014

P a t r i a r k e n. ORGAN FOR ODD FELLOW LEIR NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. NR. 3 ÅRGANG 45 okt. -2014 P a t r i a r k e n ORGAN FOR ODD FELLOW LEIR NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. NR. 3 ÅRGANG 45 okt. -2014 SAMT LEIRFORENINGEN MIDGARD Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg FRA HOVEDPATRIARKENS TELT

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Protokoll årsmøte 2012. Side 1 av 5 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Sted Pernille kafeteria, Evje. Dato 1. september 2012, kl 17.30 1. Innledning 1.1 Hyttegrendas leder Jan Ole Urdal ønsket

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge Hovedpatriarken har ordet Nr 12 2010 Når dette leses så har vi gjennomført 5 leirslagninger dette første halve året i 2010, og når det gjelder denne embedsperioden

Detaljer

ThulePosten. Høstens mål. Akerjorden ligger nok en gang foran oss, tom etter at årets frukter er høstet inn. Dens fruktbarhet

ThulePosten. Høstens mål. Akerjorden ligger nok en gang foran oss, tom etter at årets frukter er høstet inn. Dens fruktbarhet FIRMANAVN Årgang 17, Nummer 3 September 2012 Gratulerer! 01.10. Børge Ness 40 år 03.10. Knut Aksel Stokmo 70 år 09.10. Pål Einar Olsen 40 år 22.11. Stein Fagernes 65 år I dette nummeret: OM har ordet 2

Detaljer

God Jul! Utgitt november 2009. Informasjonsorgan for loge nr. 70 Kvitbjørn nr. 4 - OM s hjørne, Side..2. Murmansk-prosjektet Side..3.

God Jul! Utgitt november 2009. Informasjonsorgan for loge nr. 70 Kvitbjørn nr. 4 - OM s hjørne, Side..2. Murmansk-prosjektet Side..3. Utgitt november 2009 Informasjonsorgan for loge nr. 70 Kvitbjørn nr. 4 - OM s hjørne, Side..2 Murmansk-prosjektet Side..3 God Jul! Toleranse, Side. 4 Diverse, side....5 Fellesmøte. Side...6 Hjertestarter,

Detaljer

Planene for vårhalvårets logemøter er kommet langt og et samlet kollegie håper og tror at vi skal få mange fine mandager fremover.

Planene for vårhalvårets logemøter er kommet langt og et samlet kollegie håper og tror at vi skal få mange fine mandager fremover. OrigoPosten Årgang 3. Utgitt Desember 2014 Utgave nummer 6 I DETTE NUMMERET: Overmester har ordet Redaksjonen har ordet Dagens bilde 2 Møljekalas 3 Besøk fra Sverige 4 Høstfest 6 Dagens dikt 8 1 2 OM har

Detaljer

Rebekkaleir nr. 6 Tunsberg 25 års beretning

Rebekkaleir nr. 6 Tunsberg 25 års beretning Rebekkaleir nr. 6 Tunsberg 25 års beretning LEIR NR. 6 TUNSBERG REBEKKA I.O.O.F. 31.8.85 31. august 1985 31. august 2010 Rebekkaleirforeningens arbeid mot ny leir i Vestfold Etter at Rebekkaleir nr. 1

Detaljer

Jubileum for vår eldste

Jubileum for vår eldste St. Hallvard-Nytt Medlemsblad Loge nr. 10 St. Hallvard, sept 2008 Høst og ny logegiv Bli kjent med Huset og historien bak Odd Fellow Ordenen denne høsten. Vi begynte med Stortingsgaten 28s tilbli velse

Detaljer