DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT ME D S T YRE T S ÅR SBE RE TN IN G DNT OSLO OG OMEGN VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT ME D S T YRE T S ÅR SBE RE TN IN G DNT OSLO OG OMEGN VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014"

Transkript

1 VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014 Foto: Asle Strand / Vårtur i Skarvheimen i anledning Geiterygghyttas 100 års jubileum. DNT OSLO OG OMEGN DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT ME D S T YRE T S ÅR SBE RE TN IN G 2014

2 ÅRSRAPPORT 2 3 INNHOLD 1 Rondane 2 8 Daglig leder har ordet 10 Markaturer for alle Styrets årsberetning Årsregnskap VIRKSOMHETSRAPPORT STYRETS ÅRSBERETNING Femundsmarka Langsua (Huldreheimen) Oslomarka Hardangervidda Skarvheimen Jotunheimen Breheimen Nøkkeltall medlemmer Overnattingstall Nøkkeltall inntekter og kostnader Hytteåret Dugnad i fjellet Dugnad i marka Aktiviteter Lokale Turlag Naturforvaltning og sikkerhetsarbeid RevisjonsberetningÅrsberetninger og regnskap for foreningens fond: Arentz Legat DNT Oslo og Omegns Fond Markafondet 9 Dovre Kommunikasjon Tillitsvalgte og ansatte 39 Samlede overnattingstall Trondheim Lillehammer 5 Bergen Oslo 4 DNT OSLO OG OMEGN DNT Oslo og Omegn er den største medlemsforeningen i Den Norske Turistforening. DNT Oslo og Omegn eier og/eller driver 87 hytter i fjellet, hvorav 20 er betjente. Foreningen driver også 22 ubetjente, én betjent hytte og et anlegg for Barnas Turlag i Oslomarka. DNT Oslo og Omegn ble stiftet i 1868 og har siden den gang lagt forholdene til rette for at flest mulig skal få gode naturopplevelser gjennom fotturer og skiturer i skog og fjell. Dette gjøres gjennom merking og vedlikehold av rutenettet, overnattingstilbud, organisering av fellesturer og arbeid for vern av friluftsområder. Foto: Mari Kolbjørnsrud / Selvbetjeningshytta Tomashelleren i Jotunheimen

3 ÅRSR APPORT 4 5 D NT OSLO O G O MEGN 2014 ÅRET I BILDER JANUAR FEBRUAR MARS JULI JULI AUGUST Ås Turlag ble stiftet 28. januar og ble foreningens åttende lokale turlag. Fullt hus på Svukuriset da bestyrerne inviterte til hundekjøring i anledning Femundløpet. Mars er høysesong for vinterturene i fjellet. Her fra fellestur ved Yksendalsbu i Jotunheimen. Dugnadsgruppa gjorde en innsats på Snøheim på Dovrefjell. DNT ung inviterte til spreke dager på Basecamp. Åpning av Vikkelihytta på Nordåsen ved Nannestad. APRIL MAI MAI AUGUST/SEPT SEPTEMBER OKTOBER Endelig ble det byggestart på Krækkja på Hardangervidda. Samling i anledning Geiterygghyttas 100 årsjubileum. Ansatte fra Aberdeen Asset Management på dugnad på Dølerud. Ny daglig leder, Henning Hoff Wikborg, var på plass på Kom deg ut-dagen på Sognsvann. På Romeriksåsen startet vi et bruprosjekt langs elva Gjermåa. Tre nye bruer kom på plass. Ny låve kom opp på Sæteren Gård i Bærumsmarka, finansiert av Olav Thon. MAI JUNI JUNI NOVEMBER NOVEMBER DESEMBER 17. maifeiring på Finse og 200 års jubileum for Grunnloven. Vaktmesterboligen på Langøyene ble satt i stand som ubetjent DNT-hytte. Gjennom hele sommeren var det fulltegnede kajakk-kurs på Langøyene. Bestyrer Jorunn Svingen på Sota Sæter mottok fortjenesteknappen for sin mangeårige innsats i Turistforeningen. Hun har vært bestyrer i over 40 år, på ulike DNT hytter. Mange tok DNT Oslo og Omegn sin utfordring og gikk til jobben i november. Flere hundre bilder ble lagt ut på instagram med #Gåvember Nissene inviterte til julemoro på Sæteren Gård og serverte 500 kg grøt til 1323 barn og rundt 200 barnehageansatte i løpet av desember.

4 ÅRSRAPPORT 6 7 VÅR VISJON NATUROPPLEVELSER FOR LIVET VERDIER SPENNENDE DNT Oslo og Omegn skal by på utfordrende og spennende opplevelser for alle. TROVERDIG Trygghet og kvalitet skal stå i fokus i hele organisasjonen. FORMÅLSPARAGRAF DNT Oslo og Omegn arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for sikring avfriluftslivets natur og kulturgrunnlag. INKLUDERENDE DNT Oslo og Omegn skal ha et turtilbud der alle føler seg velkomne, også de som ikke kjenner oss fra før. Foto: Sindre Thoresen Lønnes ENKELT Vi vil bidra til å la folk oppleve gleden ved det enkle friluftslivet. NATURVENNLIG DNT Oslo og Omegns virksomhet med aktiviteter, hytter og ruter skal være naturvennlig [ MEDLEMMER ] 565 [TURLEDERE] 44 [ TILSYN PÅ SELVBETJENINGSHYTTENE ] [ 1050 ARRANGEMENTER TOTALT ] [ DELTAKERE PÅ TURER OG ARRANGEMENTER ] [ HYTTEVAKTER PÅ SELVBETJENINGSHYTTENE ] [ BESTYRERE/BESTYRERPAR PÅ BETJENTE HYTTER ] 43 [ ANSATTE I FORENINGEN ] [ OVERNATTINGER PÅ HYTTENE ] [ KM MERKEDE SOMMERRUTER I FJELLET ] [ KM MERKEDE KVISTELØYPER I FJELLET ] [ KM MERKEDE STIER I MARKA ] [ DUGNADSTIMER ]

5 ÅRSRAPPORT 8 9 DAGLIG LEDER HAR ORDET VI MÅ INKLUDERE FLERE Jeg elsker friluftsliv. Stadig har jeg en kraft i meg som vil ut på tur. Det er de gode turmål og vakker natur som lokker. Jeg er lykkelig når jeg har strevet meg oppover til vidsyn og utsikt. Mine minner er dypt forankret i alle opplevelsene av stier og ruter jeg har gått og hytter jeg har besøkt. Jeg undres av og til om mine barn og kommende generasjoner vil tenke det samme. Henning Hoff Wikborg på Sørenga, midt i Oslo sentrum. Her ønsker foreningen å tilby spennende og inkluderende friluftsliv for alle. Våre stier og anlegg har kun en verdi om de tas i bruk. Å få flere mennesker ut er vår viktigste oppgave. Det at kommende genera sjoner skal oppdage og ha samme glede av natur og DNTs tilbud slik vi kjenner det, er en sterk motivasjon for oss. Vi ønsker at alle skal ha glede av fysisk aktivitet, opplevelser og livskvalitet gjennom friluftsopplevelser. Skal vi klare dette, må vi ta samfunns ansvar og bringe barn og unge ut i spennende frilufts opplevelser. Vi beveger oss generelt stadig mindre, og friluftskunnskapene svekkes blant barn og unge. Mange barn og barnefamilier med flerkulturell bakgrunn er heller ikke kjent med våre friluftstradisjoner. Samtidig øker andelen flerkulturelle i vårt samfunn. Skal vi sikre at DNT er en folkelig og bred sammensatt organisasjon må vi inkludere og rekruttere alle til våre friluftstilbud. DNT Oslo og Omegn har et enormt tilbud. Vårt grunnfjell er hytter og merkede ruter, både i fjellet og i marka. De store drømmene om tur knytter seg for meg til fjellet. Dagene som er satt av til å gå i flere dager. Ha tid til å observere, la tankene fly og oppleve nye og spennende steder på samme tur. Noen steder må jeg også vende tilbake til. Steder som føles som en forankring og som jeg har et eierskap til. Men hva skulle jeg gjort uten Marka? Det var her det hele startet. Ski, fuglespill, sykkel, speidertur, skøyteturer, hyttetur, søndagsturer. Dette fantastiske nettverk av røde og blå stier, kvistede løyper og hytter skal forvaltes og utvikles. Som daglig leder i DNT Oslo og Omegn kjenner jeg på dette ansvaret. Godt er det da å observere at vi har dedikerte og flotte medarbeidere som sikrer og videreutvikler vårt tilbud. Foreningen har også en enorm kraft i ildsjeler som utgjør vårt dugnadsapparat. Engasjementet og iveren til våre frivillige reflekteres gjennom et stort antall utførte timer. Rekrutteringen til ledige stillinger og til dugnadsoppgaver er god, og vi må dra fordel av dette og bygge organisasjonen på de beste ressursene. Vår visjon er Naturopplevelser for livet. Vi bærer med oss inntrykkene som skaper den vi er. Mange av oss forbinder dette med glede og livskvalitet. I tiden fremover skal vi jobbe hardt for å oppnå at flere inkluderes i vårt fellesskap og oppdager det fantastiske ved tur, både der vi bor og på fjellet. For å få til dette må vi skape de gode arenaene for friluftslæring. Det må være spennende og lokkende aktiviteter der folk bor. Skal vi klare å bidra til inkludering og få nye generasjoner inn i friluftslivet, må vi tørre å satse og tenke nytt. Vi vil også være helt avhengig av finansiell støtte for å skape de gode tilbudene og for å nå de som trenger det aller mest. Flere prosjekter er på gang og det er vårt håp at vår satsing vil gi synlige resultater allerede i God tur! Foto: Eivind Haugstad Kleiven

6 ÅRSR APPORT D NT OSLO O G O MEGN 2014 I N T E RV J U M E D T U R L E D E R MARK ATURER F OR ALLE Foto: René Andersen Nina Haavie er turleder i Aktiv i 100-prosjektet. To dager i uka, året rundt. Takket være frivillige ildsjeler som henne og støtte gjennom prosjektmidler, er det nå etablert åtte nærturgrupper i Oslo og Omegn. Mitt mål som turleder er å spre turglede og at den som møter opp skal få en god naturopplevelse, sier Nina. Hun er trofast tilstede for nærturgruppene på Sognsvann og på Ellingsrud. Utrustet med turledervest, kart og kompass og et vennlig og inkluderende vesen, tar hun turgruppene med på en ukent lig to-tre timers tur i Marka. Dette er lette turer der alle kan være med. Målgruppen er alle som er hjemme på dagtid og som ønsker å gå på tur i nærmil jøet, og gruppa er sammensatt. Flesteparten av turdeltakerne er pensjonister, men også yngre deltar på turene. Det kan være noen som har helseplager, andre som sliter litt i motbakker eller er arbeidsledige. Første Aktiv i 100-gruppe startet i Nå er 8 grupper etablert i Osloregionen og tilbudet er populært. Jeg tror noe av suksessfaktoren for disse nærturene er at de er uforpliktende. Man trenger ikke å melde seg på, det koster ikke noe og man må ikke å være DNTmedlem for å delta på turene. Og så er det faste oppmøtesteder, faste ukedager og et fast klokkeslett, noe som gjør at det er forutsigbart. Som pensjonert høgskolelektor er Nina opptatt av å formidle, og noen av turene krydres med tema som sopp, bær, nyttevekster og kulturhistorie, og dette viser seg å skape interesse. I tillegg er Nina opptatt av å skape gode relasjoner. Det å legge til rette for og å få til en gruppe som trives sammen, betyr mye for meg. Jeg prøver å se hver enkelt, og deltak erne gir også veldig mye til hverandre. Og det er alltid plass for flere! Nina er en av mange turledere som gir mye. Hun gir av tiden sin, kompetansen sin, og hun gir av seg selv. Ja, men jeg får også veldig mye ved å gjøre dette. Å bidra som frivillig turleder gir livskvalitet og glede. Jeg kommer meg ut på tur hver uke, hele året, og det er flott å følge årstidene så tett. Vår gevinst som turledere er at vi har det trivelig, vi får gjort noe meningsfullt for andre og så får vi selv en helsegevinst på toppen.

7 ÅRSRAPPORT NØKKELTALL MEDLEMMER [ MEDLEMMER ] 43,7 ÅR [ GJENNOMSNITTSALDER ] ALDERSSAMMENSETNING [ PROSENT ] år år år år Etter 15 år med medlemsvekst nådde DNT Oslo og Omegn medlemmer i Medlemskategoriene som øker mest er skoleungdom og honnørmedlemmer. Det er gledelig å se at medlemstallet fortsetter å øke. [ ANTALL MEDLEMMER ] ,5 % [ MEDLEMSVEKST FRA I FJOR ] MEDLEMSUTVIKLING [ ANTALL ANTALL MEDLEMMER PR KOMMUNE.] [PROSENT AV BEFOLKN SOM ER DNT MEDLEMMER ] Asker (4 822) 8,09% Aurskog-Høland (266) 1,69% Bærum (9 884) 8,19% Eidsvoll (695) 2,99% Enebakk (308) 2,86% Fet (433) 3,87% Frogn (691) 4,41% Gerdum (315) 4,98% Hurdal (104) 3,78% Lørenskog (1 347) 3,83% Nannestad (364) 3,06% Nes (Ak.) (427) 2,09% Nesodden (1 023) 5,57% Nittedal (1 434) 6,32% Oppegård (1 606) 6,04% Oslo (38 883) 6,00% Rælingen (378) 2,20% Skedsmo (1 814) 3,51% Ski (1 434) 4,82% Sørum (622) 3,64% Ullernsaker (885) 2,66% Vestby (632) 3,87% Ås (1 136) 6,14% Snitt Oslo og Akershus (69 503) 5,64% 5,64 % [ AV BEFOLKNINGEN I OSLO OG AKERSHUS ER MEDLEMMER ] KOMMUNEOVERSIKT Oversikten viser våre medlemmer fordelt på kommunene i Oslo og Akershus. DNT Oslo og Omegn har også ca medlemmer utenfor Norge Æresmedlemmer Innbudte medlemmer Livsvarige hovedmedlemmer Hovedmedlemmer Student/ungdom Skoleungdom Honnørmedlemmer Husstandsmedlemmer Medlemmer Barnas Turlag Sum [ NYE MEDLEMMER ] INNMELDINGSTYPE Flere og flere melder seg inn via nettsidene. 54 [ PROSENT ] DNT medlemsservicegave Tinfo Medlemsforeningene DNT hytter Nach Norden Gave Gave bedrift Utmeldtkampjen Web Diverse Kvinner Menn KJØNNSFORDELING [ PROSENT ] Det er en liten overvekt av mannlige medlemmer i DNT Oslo.

8 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OVERNATTINGSTALL OVERNATTINGSTALL SELVBETJENINGSHYTTER Fjellet Den gode utviklingen i overnattingstall fortsetter. Med en bra vinter og en lang og varm sommer, noterte vi totalt overnattinger på de betjente hyttene i fjellet. Det er 1,7% ned sammenlignet med 2013, som også var et svært bra år. Nedgangen skyldes i hovedsak byggearbeider og redusert drift på Krækkja på Hardangervidda. Trafikken i fjellet er litt ulikt fordelt på hyttene. Vår høyest beliggende hytte, Fannaråkhytta (2.068 moh), satte tidenes overnattingsrekord med overnattinger i løpet av sesongen. Det er over 100% belegg. Mens andre hytter har litt tilbakegang. Det er fortsatt god plass på hyttene i skuldersesonger og ukedager. På de 50 selvbetjeningshyttene vi driver i fjellet er samlede overnattingstall Dette er det beste resultatet vi har hatt de siste årene og snittet de seks foregående årene er Marka I Marka ser vi en liten nedgang på de ubetjente hyttene, overnattinger er notert. En nedgang på 6% fra året før. En dårlig vinter og slutt på gratisovernattinger for DNT Ungmedlemmer, er sannsynlig årsak. Vår storstue i Nordmarka, Kobberhaughytta, fortsetter å øke. Hele overnattinger er notert, en oppgang på 10% fra året før. Sæteren Gård i Bærumsmarka er også godt besøkt, med overnattende store og små. En liten nedgang fra året før, men langt over snittet de siste årene. [ ANTALL OVERNATTINGER TOTALT ] Foreningen driver 54 selvbetjeningshytter i fjellet. Hyttene har utstyr og mat og er låst med DNTs standard lås. Tilgjengelige for alle i følge med DNT medlemmer. Her er Bjordalsbu i Skarvheimen. Foto: Sinder TL [ ANTALL OVERNATTINGER SELVBETJENINGSHYTTER ] BETJENTE HYTTER MARKAHYTTER DNT Oslo og Omegn eier og driver 20 betjente hytter i fjellet og 2 i Oslomarka. Hyttene drives av bestyrere/bestyrerpar. Her er Beate Øygarden og Svein Aaseng på Bjørnhollia i Rondane. [ ANTALL OVERNATTINGER BETJENTE HYTTER I FJELLET ] I Oslomarka tilbyr DNT Oslo og Omegn hele 22 ubetjente hytter til medlemmene. Seng må bestilles i forkant. Alt av utstyr finnes på hyttene, men mat må medbringes. På bildet ser vi Jørgenhytta på Krokskogen. [ ANTALL OVERNATTINGER UTBETJENTE MARKAHYTTER ] Foto: Kari Merete Horne Foto: Harald Schøtz

9 ÅRSRAPPORT NØKKELTALL INNTEKTER OG KOSTNADER FORDELING BIDRAG OG SPONSORER Foreningen mottar bidrag i form av offentlige midler, gaver og sponsorer. 13,5 mill [ SUM BIDRAG OG SPONSORER ] [ PROSENT ] FORDELING INNTEKTER De største postene i regnskapet går til å skape og utvikle medlemstilbudet på hyttene våre. Tallene her viser hele foreningens aktivitet inkludert våre 8 lokale lag og DNT ung Oslo. [ PROSENT ] 105 mill [ SUM INNTEKTER ] [ TALL I MILLIONER KRONER ] Offentlige bidrag til virksomheten generelt 3,7 Aktivitet 3,0 Byggevirksomhet 6,8 SUM KOSTNADER 13, Offentlige bidrag Aktivitet Byggevirksomhet [ TALL I MILLIONER KRONER ] Medlemsinntekt 32,6 Gaver og bidrag 9,8 Offentlige tilskudd 3,7 Salgsinntekter aktiviteter 20,5 Salgsinntekter varer 11,7 Overnatting fra hyttene 27,0 SUM KOSTNADER Medlemsinntekt Gaver og bidrag Offentlige tilskudd Salgsinntekter aktiviteter Salgsinntekter varer Overnatting fra hyttene FORDELING GAVER OG SPONSORMIDLER TIL AKTIVITETER Tilskudd til aktiviteter gir oss mulighet til å tilby turer og arrangementer til nye grupper. [ TALL I MILLIONER KRONER ] Private stiftelser 0,7 Frifond 1,2 Aktiv i 100 0,5 Komuner og fylker 0,6 18 [ PROSENT ] mill [ SUM GAVER OG BIDRAG TIL AKTIVITETER ] Private stiftelser Frifond Aktiv i 100 Komuner og fylker SUM KOSTNADER 3,0 FORDELING KOSTNADER De største postene i regnskapet går til å skape og utvikle medlemstilbudet på hyttene våre. Tallene her viser hele foreningens aktivitet inkludert våre 8 lokale lag og DNT ung Oslo. [ PROSENT ] 2 96,8 mill [ SUM KOSTNADER ] FORDELING BIDRAG TIL BYGGEVIRKSOMHET Bidragene til byggevirksomhet hjelper oss å vedlikeholde og å utbedre hyttene. 6,8 mill [ SUM BIDRAG OG SPONSORINNTEKTER TIL HYTTER ] 6 [ PROSENT ] [ TALL I MILLIONER KRONER ] Kontingent til DNT 6,0 Kontingent til DNT ung og Lokale lag 1,6 Turkostander aktiviteter 15,3 Varekostnader 6,8 Drift og vedlikeholdskostander hytter 29,3 Admin 8,1 lønn 29,7 SUM KOSTNADER 96, Kontingent til DNT Kontingent til DNT ung og Lokale lag Turkostander aktiviteter Varekostnader Drift og vedlikeholdskostander hytter Admin lønn [ TALL I MILLIONER KRONER ] Private bidrag/sponsor 0,5 Spillemidler 2,7 Fond/legater 1,8 Andre offentlige bidrag 1,8 SUM KOSTNADER 6, Private bidrag/sponsor 40 Spillemidler 26 Fond/legater 27 Andre offentlige bidrag

10 ÅRSRAPPORT HYTTER 110 [ HYTTER TOTALT MED NØDBUER OG RASTEBUER ] [ 3 NYE HYTTER ] Langøyene i Oslo Vikkelihytta i Nannestad Selvbetjeningshytte ved Liomseter i Langsua. [ 22 BETJENTE HYTTER ] [ 35 UBETJENTE HYTTER ] [ 50 SELVBETJENTE HYTTER ] [ 3 NØDBUER ] [ OVERNATTINGSDØGN] [ SENGEPLASSER PÅ HYTTENE ] HYTTEÅRET En stor og viktig oppgave for foreningen er å videreutvikle det gode tilbudet av hytter på fjellet og i Marka. Foto: Sindre Thoresen Lønnes For mange DNT medlemmer er hyttetilbudet den aller viktigste medlemsfordelen. DNT Oslo og Omegn eier og driver hytter i alle de sentrale fjellområdene i Sør- Norge. Foreningen har også et stort nett av hytter i Oslomarka. I 2014 er det gjennomført en større utbedring og ombygging av den betjente hytta Krækkja på Hardangervidda. Drenering av bygningene, nytt kjøkken, ny kjøl og frys, tidsmessige lager og bedre boforhold for bestyrer og ansatte er hovedarbeidene. I tillegg er spisesalen utvidet. På selvbetjeningshytta Kjeldebu, som ligger en dagsmarsj unna Krækkja, er det gjennomført en stor oppgradering med nye over flater, nye vinduer og ominnredning som har gitt plass til hunderom. På Sæteren Gård i Bærumsmarka er Olav Thon i ferd med å bygge ny låve. Den Iungsdalshytta ligger vakkert til i Skarvheimen og er en av de 20 betjente fjellhyttene som eies og drives av DNT Oslo og Omegn. gamle låven var i svært dårlig forfatning og kunne bare brukes til grovlager. Den nye låven som kom under tak før jul, fullføres i løpet av 2015 og får blant annet kjøkken og flott fellesrom som kan brukes til kafé, møter osv. Foreningen har utvidet hyttetilbudet med to nye ubetjente hytter dette året: vaktmesterboligen på Langøyene i Oslofjorden og Vikkelihytta på Nordåsen ved Nannestad. I tillegg har vi fått satt i stand en selvbetjeningshytte ved Liomseter i Langsua (Huldreheimen). Gjennom sommeren ble det fokusert på hyttene gjennom DNT sin sommerkampanje. Hver uke ble det kåret vinnere i ulike hyttekategorier på nettstedet UT.no. DNT Oslo og Omegn hadde 10 nominerte hytter og Gjendebu i Jotunheimen ble kåret til Årets sjekkehytte!

11 ÅRSRAPPORT Foto: Vibeke Selen Foto: Janet Bydal Foto: Dag Olav Brekkan Vaske-dugnad på Drømmen ved Myrseter. Arbeid med ny bru over Gjermåa. Foto: Roy Erik Sund De nye skiltene har bilde av en fotgjenger som viser tydelig at dette er en sommersti. Ved-dugnad ved Sinnerdammen. Foto: Janet Bydal DUGNAD I FJELLET DUGNAD I MARKA VEDLIKEHOLD AV RUTENE I FJELLET Vedlikehold av rutenettet utføres av dugnadsgruppas medlemmer. Arbeidet omfatter vanligvis revarding, T-merking, klipping av kratt og oppsetting av stolper og skilt. Utover dette ble det i 2014 lagt gangbaner i våte partier i Haverdalen i Rondane og ved Østerbø i Aurlandsdalen. Ruta mellom Fondsbu og Olavsbu ble lagt om. Det ble også foretatt en justering av ruta mellom Gjendesheim og Glitterheim. Brua over Tjørnholåi har blitt ødelagt av flom og arbeidet med å legge ruta er lagt noe lenger vest. Kvisting av skiløyper ble utført av bestyrere, tilsyn og andre lokale kontakter som er godt kjent i områdene. En del av løypene ble kvistet allerede til skolenes vinterferie i slutten av februar. I området nord og sør for Finse vedlikeholdes en del av kvistingen t.o.m. 17. mai. DUGNADSGRUPPA I 2014 ble det avholdt åtte styremøter, samling for dugnadsledere, et møte for områdekontakter og årsmøte. Dugnadsgruppa har 380 medlemmer, hvorav 22 bor utenfor Norge. DUGNADER Sommeren 2014 ble det gjennomført 25 dugnader på rutenettet og 15 på hyttene. Totalt 172 personer deltok på dugnadsarbeid i fjellet i løpet av sommeren. Områdekontaktene i fjellet er medlemmer av dugnadsgruppa og har ansvaret for rutenettet i hvert sitt fjellområde. Områdekontaktene bruker 10 dager hver sommer til inspeksjon. Denne ordningen er til svært god hjelp for både dugnadslederne og administrasjonen. Dugnadsgruppas eget blad Varder n gis vanligvis ut med to nummer i året. Det ble fra 2014 besluttet å gi ut en papirutgave og en digital utgave. Det ble gjennomført vardekurs på Grimsdalshytta i Rondane med 24 deltakere og fem instruktører. Kurset omfattet teori og praksis i vardebygging, merking, ulike varde typer og oppsetting av stolper og skilt. Året 2014 utmerket seg som året da foreningen startet med nye skilt. Etter ferdigstillelse av arbeidet med Merkehåndboka som landsomfattende standard ble vi klar over at skiltene i Oslomarka måtte skiftes, slik at de tilfredsstiller den nye standarden. På sikt skal det skiftes ut om lag skilt, og vi regner med at det vil ta opp mot 10 år før alt er skiftet. I 2014 har foreningens dugnadsfolk satt opp ca 400 nye skilt i skogen, noe som trolig er rekord. Med støtte fra Nasjonalt skiltprosjekt har vi hatt spesielt fokus på noen prosjekter, i Krokskogen Sør og i Bærumsmarka. I forbindelse med utskifting av skilt arrangerte vi salg av gamle Markaskilt og ca. 120 populære skilt ble solgt på auksjon. Salget innbragte kr , til arbeidet i Marka. På Romeriksåsen startet vi et brupro sjekt langs elva Gjermåa. Her var det flere dårlige bruer som gjorde at det var vanskelig å ta seg fram. Foreningen fikk støtte gjennom Akershus Fylkes kommune til reperasjonsarbeidet. Gjennom sommeren og høsten klarte vi å sette istand tre av bruene, og den siste vil bli tatt i Hver av de 22 ubetjente hyttene i Marka har tilsynsgrupper som passer på at hyttene er i orden. Takket være stor frivillig innsats og midler fra kommunene i Oslomarka kan DNT Oslo og Omegn holde de ubetjente hyttene i stand, og øke standarden litt for hvert år. Arbeidet med å etablere vedgrupper til hver hytte er påbegynt. En liten, men effektiv gruppe har felt ca. 100 gedigne trær ved Sinnerdammen, mange store trær ved Mustadkroken og flere andre steder. Mange hytter har allerede etablerte veddugnadsgrupper som medfører at hyttene er varme på den kaldeste tida. Dugnadsgruppa på Sæteren gård Sætergjengen, møtes til innsats annenhver onsdag. I 2014 har det vært 21 personer som har møtt opp på dugnadene. Innsatsen var totalt på 1952 timer og gjennom året har det vært arrangert 21 ordinære dugnader.

12 ÅRSRAPPORT BARNAS TURLAG DNT OSLO OG OMEGN DNT UNG OSLO [ ANTALL MEDLEMMER ] [ ANTALL MEDLEMMER ] [ 109 ARRANGEMENT ] [ 101 ARRANGEMENT ] [ MEDLEMMER ] [ MEDLEMMER ] BARNAS TURLAG DNT UNG Med flere nye lokale Barnas Turlag-grupper, opplever stadig flere familier friheten og gleden ved å være ute. DNT ung Oslo gir et spennende friluftslivstilbud til ungdommer i alderen år i Oslo og Akershus. DNT ung Oslo er en av de største ungdomsorganisasjonene i vår region. Foto: Kari Merete Horne Barnas Turlag er tilbudet for barnefamilier med barn fra 0-12 år. Det er billig å være medlem, gratis å delta på dagsturer, og de fleste aktivitetene foregår i nær miljøet og stiller få eller ingen krav til erfaring med friluftsliv. Aktivitetene er åpne og inkluderende. På tur med Barnas Turlag lærer barna å mestre naturen og de får et godt forhold til friluftsliv. Vi har også egne barneleirer der barna reiser uten foreldre på tur, eller familieleirer som er for hele familien. Kose dyrtur, skattejakt, padling og hundekjøring er noen av de mange opp levelsene som venter. Organiseringen av Barnas Turlag i DNT Oslo og Omegn er i endring. Ved oppbygning av lokale turlag blir nå flere nærturer organisert ute i de lokale lagene. Foto: DNT Ung Oslo I 2014 har DNT ung Oslo hatt en sterk og god utvikling på klatring og kajakk med langt flere deltakere på kurs og aktiviteter enn tidligere, samtidig som vi har opprettholdt et godt turprogram på fjellet og i Marka. Administrasjonen har i samarbeid med våre frivillige jobbet med mer synlighet og en aktiv profil i sosiale medier for å spre budskap om aktivitetstilbudet. DNT ung Oslo har et eget styre, med ansvar for strategi og budsjett. Styret organiserer underutvalg som har ansvar for aktiviteter. Høsten 2013 og første halvår av 2014 fulgte styret en stram økonomisk linje grunnet økonomisk uforutsigbarhet rundt tilsagn og støtte fra Oslo kommune. I løpet av juni 2014 ble det imidlertid klart at DNT ung Oslo er berettiget støtte fra Oslo Kommunes Tilskuddsordning for barne og ungdomsorganisasjoner, og vi fikk medhold i klagen på tilbakeholdte midler fra 2013.

13 ÅRSRAPPORT DNT FJELLSPORT OSLO FELLESTURER OG KURS [ ANTALL DELTAKERE ] [ ANTALL DELTAKERE ] [ 31 ARRANGEMENT ] [ 211 ARRANGEMENT ] [ DELTAKERE ] [ DELTAKERE ] FJELLSPORT TURER FOR VOKSNE Foto: Ragnar Bell Toppturer er i vinden og kurs i klatring har vært mest etterspurt i året som har gått. DNT Fjellsport Oslo er en av Norges største arrangører av kurs innen klatring, bre, tinderangling, isklatring, bratt skikjøring, skredkurs og mer krevende turer i fjellet. DNT Fjellsport Oslo ledes av et styre valgt av medlemmene på årsmøtet. Det ble i 2014 gjennomført 12 vinterarrangementer med totalt 100 deltakere og 19 sommerarrangementer med totalt 146 deltakere. Dette er på linje med Det har vært marginal økning i overnattingsdøgn og besøkende på Demmevasshytta i perioden enn i Instruktørtilgangen for kurs og turer har vært god på de fleste kurs, men det er fremdeles behov for kvalifiserte instruktører med både NF godkjent bre-, klatre og ikke minst skredkompetanse. Det er ca personer som får nyhetsbrev av DNT Fjellsport Oslo. Over 1600 personer liker Facebooksiden til DNT Fjellsport Oslo, en økning på 30% fra Foto: Kari Merete Horne DNT Oslo og Omegn tilbyr et stort utvalg av organiserte turer og kurs i fjellet og i nærområdet, tilpasset målgruppen mellom ung og senior. Tilbudet er etterspurt av våre medlemmer og viktig for å vise veien til foreningens hytter og turområder. Medlemmer og andre interesserte kan velge blant et stort utvalg av turer, både vinter og sommer. De organiserte turene gir opplæring i å ferdes i trygt i fjellet og byr samtidig på et sosialt og hyggelig turfellesskap. De siste årene har kajakk kommet til som et svært populært tilbud. Kajakkursene på Langøyene hadde ventelister også i år. Turledersamlingene er populære og turlederhelgen til fjells var fulltegnet med over 40 deltakere. Det er viktig for foreningen å ta vare på turlederne som alle jobber på dugnad og vi fortsetter å legge til rette for å arrangere kurs, møter, samlinger og turer for våre gode ambassadører. I 2014 innførte foreningen nytt bookingsystem for turer og det har vært fokus på kontroll av kostnader forbundet med turene.

14 ÅRSRAPPORT AKTIVE SENIORER NÆRTURER PÅ DAGTID [ ANTALL DELTAKERE ] [ ANTALL DELTAKERE ] [ 230 ARRANGEMENT ] [ 268 NÆRTURER ] [ DELTAKERE ] [ DELTAKERE ] SENIOR 60+ AKTIV I 100 Foreningen har et stort og svært populært aktivitetstilbud til aldersgruppen 60+. Formålet med prosjektet Aktiv i 100 er å bidra til økt hverdagsaktivitet gjennom etablering av enkle nærturgrupper. Foto: Bjørn Fjellberg Gjennom dette tilbudet får våre godt voksne medlemmer et aktivt og sosialt tilbud på dagtid. Turbussen er det tilbudet som trekker flest deltakere gjennom året. Turbussen kjører fra Bærum og Asker på tirsdager og Oslo på onsdager. Vi kjører til ulike turterreng hvor deltakerne går turer med ulike lengder sammen med turledere. Hver mandag og torsdag er det Seniortrim i Turnhallen, med kondisjon og styrke til fin musikk. Det ble arrangert ni populære heldagsturer til bl.a. Hvaler, Mjøsa, Koster, Alaska, Vikerfjell og Elverum. Felles for heldagsturene er at de inneholder turgåing, kultur, historie og god mat. Det ble arrangert tre turer i vinterfjellet og elleve turer i sommerfjellet. Samtlige planlagte turer ble gjennomført og de fleste var fulltegnet. Den store seniormarsjen ble arrangert på Sognsvann i oktober, med rundt 300 deltakere. Foto: Aktiv i 100 Prosjektet har vært inne i siste år med finansiering fra Helsedirektoratet og Miljødirektoratet. Felles for nærturene er at de har faste oppmøtesteder, er åpne for alle som er hjemme på dagtid og varer omlag to timer. I 2014 ble det etablert to nye turgrupper, og det er nå syv grupper i regi av prosjektet. Det er ukentlige nærturer fra Ellingsrud, Ammerud, Tonsenhagen, Sognsvann, Skøyen, Søndre Nordstrand og Kolbotn. Det har vært jobbet spesielt med rekruttering av nye nærturledere, samt ivaretakelse av turledere som allerede gjør en viktig innsats. DNT Oslo og Omegn overtok i 2014 det nasjonale prosjektlederansvaret. Dette innebar å drifte og synliggjøre prosjektet i den avsluttende fasen. Det ble gjennomført egen nærturledersamling på Fondsbu i september. Her deltok både ansatte og nærturledere fra mange av DNTs medlemsforeninger. Prosjektet ble presentert på Nordisk Folkehelsekonferanse i Trondheim og er også godt omtalt i en ny fagbok: Folkehelse i et norsk perspektiv. Prosjektet har også fått noe medieomtale. Det er skrevet en avsluttende rapport for prosjektet, hvor erfaringer med samarbeid mellom offentlige tjenester og DNT er synliggjort gjennom modellutvikling. Våren 2015 leveres en egen masteroppgave om prosjektet.

15 ÅRSRAPPORT LOKALE GRUPPER VANDREGRUPPA Vandregruppa er et enkelt og dugnadsbasert turtilbud for voksne, aldersmessig mellom ungdomsgruppa og senior gruppa. Gruppa har både aldersbegrensede turer og turer som er åpne for alle. Det er størst tilbud på turer i nærmiljøet, men også turer til fjellet. Tidsperioden fra september til over nyttår er spesielt viktig grunnet få turer ellers i foreningen. Vandregruppas formål er å være et utfyllende tilbud til annen aktivitet i DNT Oslo og Omegn. Vandregruppa har hatt stor aktivitet og en bred variasjon av turer i turer har vært arrangert, med til sammen 742 deltakere. 39 ulike personer har ledet turer og styret i Vandregruppa har hatt seks styremøter. Foto: Johannes Fossen Vandregruppa arrangerer fjellturer for voksne på tider av året der det ellers er lite aktivitet i foreningen. Turledergruppa møtes flere ganger i løpet av året, for faglig påfyll og turopplevelser. Turlederhelgen i høst var i Skarvheimen. TURLEDERGRUPPA TURGRUPPA Ved utgangen av året var det registret 565 turledere av ulike kategorier. Turledergruppa består av vinterturledere, sommerturledere, nærmiljøturledere, Barnas Turlag-ledere, ungdomsgruppas turledere og seniorledere. Årsmøtet på Finsehytta i Skarvheimen samlet 44 turledere og ble avholdt som en del av turlederhelgen september. Det har i 2014 blitt avholdt fire medlemsmøter og en ettermiddagstur med vandring i Østmarka, Nøklevann rundt. Det ble avholdt tre GPS-kurs. I mai og juni ble det arrangert to 16 timers førstehjelpskurs på Mustadkroken på Krokskogen. I november ble det arrangert en to-dagers faglig samling på Kobberhaug hytta i Nordmarka. 55 deltakere og instruktører fra alle grupper i DNT Oslo og Omegn møttes til faglig oppdatering og utveksling av erfaringer. Det har blitt avholdt ett Ambassadørkurs og to Grunnleggende turlederkurs. Det ble gjennomført ett Sommerturlederkurs i Skarvheimen, hvor 11 nye turledere er klare for oppdrag etter bestått kurs. Turledernes eget blad Turleder n har utkommet med fire nummer. Foto: Trond Dale Turgruppa er en dugnadsbasert gruppe som arrangerer søndagsog ettermiddagsturer i hele Osloområdet. Turgruppa består for tiden av 12 turledere. Det er avholdt 3 møter, hvorav 2 planleggingsmøter. Turgruppas turprogram har utkommet to ganger (vinter og sommerprogram). Det har i 2014 vært arrangert 62 turer med totalt 720 deltakere. Mustadkroken på Krokskogen er turmål på denne søndagsturen med Turgruppa.

16 ÅRSRAPPORT LOKALE TURLAG DNT Oslo og Omegn hadde ved utgangen av året åtte lokale turlag. Formålet med de lokale turlagene er å få i gang mer lokalt engasjement for friluftsliv; flere ut på tur og i aktiviet og flere på dugnad med tilrettelegging og vedlikehold av stier og hytter. Det er også et mål å øke antall medlemmer i de områdene vi oppretter lokale turlag. Hvert turlag har eget styre og utarbeider egen årsberetning med mer detaljert informasjon om virksomheten. Arbeidet som nedlegges i de lokale turlagene er i hovedsak basert på frivillig innsats. BÆRUM TURLAG Etablert i februar DNT-medlemmer i kommunen: (9 576) Turer og aktiviteter: 92 turer og aktiviteter, med til sammen 7606 deltakere. Dugnader: 4432 dugnadstimer totalt. Bærum Turlag har et innholdsrikt turprogram, både for voksne og barn. Kosedyrfesten på Sæteren Gård en av de populære turene. ASKER TURLAG TURKAMERATENE NITTEDAL TURLAG Foreningens første lokale turlag, etablert i mars DNT-medlemmer i kommunen: (4 711) Turer og aktiviteter: 107 turer og arrangementer, med til sammen 2595 deltakere. Dugnader: 1153 dugnadstimer totalt. Asker Turlag har satset spesielt på de eldste barna i Barnas Turlag. Her er det hytte til hytte-tur i Kjekstadmarka. Foto: Dag Helland Pettersen Etablert i oktober Siden 2010 har det eksistert en aktiv og engasjert turgruppe, Turkameratene, i Nittedal. Det er med utgangspunkt i denne gruppen at Turkameratene Nittedal Turlag er stiftet. DNT-medlemmer i kommunen: (1 334) Turer og aktiviteter: 28 turer og arrangementer, med til sammen 1939 deltakere. I tillegg er det 5569 registrerte besøk på turposter i Nittedal. Dugnader: 4322 dugnadstimer totalt. I Nittedal er det stor oppslutning på turene. Søndagsturen i Hakadal i mai samlet 140 deltakere. EIDSVOLL TURLAG NANNESTAD TURLAG Etablert i juni DNT-medlemmer i kommunen: 687 (644) Turer og aktiviteter: 8 turer og arrangementer, med til sammen 370 deltakere. Dugnader: 60 dugnadstimer totalt. Etablert i april DNT-medlemmer i kommunen: 359 (321) Turer og aktiviteter: 22 turer og arrangementer, med til sammen 683 deltakere. Dugnader: 987 dugnadstimer totalt. Foto: Mari Kolbjørnsrud Nesten klassinger var med på Opptur i Eidsvoll i mai. Hasleråsen var turens toppunkt. 17. august åpnet Vikkelihytta på Nordåsen, som drives av Nannestad Turlag i samarbeid med DNT Oslo og Omegn.

17 ÅRSRAPPORT LOKALE TURLAG OPPEGÅRD TURLAG NATURFORVALTNING Etablert i april DNT-medlemmer i kommunen: (1 518) Turer og aktiviteter: 14 turer og arrangementet, med til sammen 310 deltakere. Dugnader: 705 dugnadstimer totalt. Oppegård Turlag arrangerte i søndagsturer, 2 «Skautraverturer» og 4 turer med Barnas Turlag. VESTBY TURLAG Etablert i november DNT-medlemmer i kommunen: 623 (562) Turer og aktiviteter: 11 turer og arrangementer, med til sammen 239 deltakere. Dugnader: 90 dugnadstimer totalt. Vestby er et av turlagene som har kyststi tilgjengelig, og her arrangerer de fellesturer. ÅS TURLAG Naturvernarbeidet i DNT Oslo og Omegn skjer i nært samarbeid med DNT. En mer omfattende beskrivelse av naturvernarbeidet i fjellet finnes i DNTs årsberetning. I Rondane er det fullført et forskningsprosjekt der bla. ferdsel og villrein er kartlagt. I rapporten anbefales det bla at parkeringen ved Spranget før Rondvassbu, skal flyttes til Mysuseter og at Gråhøgdbu skal flyttes lenger ut i fjellet. Foreningen har vært representert i styringsgruppen for prosjektet. DNT Oslo og Omegn legger stor vekt på å delta i råd og utvalg der bruk og vern av fjellområdene diskuteres. Dette er et omfattende arbeid når det er blitt verneområder i alle sentrale fjellområder. Alle nasjonalparkstyrene har et rådgivende utvalg som forelegges aktuelle saker en til to ganger i året for å sikre langsiktighet i forvaltningen. Foreningen sitter i utvalgene for Hallingskarvet nasjonalpark, Rondane nasjonalpark, Dovre og Sunndalsfjella nasjonalpark, Langsua nasjonalpark, Breheimen nasjonalpark og Jotunheimen nasjonalpark. Arbeidet med å utarbeide verneplan for Hjerkinn skytefelt er igangsatt. Foreningen har både deltatt i møter om reiseliv/friluftsliv og er med i referansegruppen for verneprosessen. Foreningen har gjennomført arbeidsmøter med forvaltningene i Femundsmarka, Jotunheimen, Breheimen, Rondane og på Dovre. I Oslomarka har saken om vern av 8 områder i Oslomarka fått mye fokus. Det har vært stor uenighet om hvordan forskriftene for områdene skal være. Internt har vi jobbet med å finne frem til vårt standpunkt til dette. Sammen med en rekke andre organisasjoner foreslo vi en løsning vi vurderer som god, denne ble presentert for Fylkesmannen. Saken ble imidlertid stoppet, uten noen videre konklusjon. Vi avventer dette i Utbygging av vei i Dammyrdalen, mellom Lommedalen og Sørkedalen, har vært en annen utfordring. Vi har gitt vårt innspill til dette, og bedt om en restriktiv holdning til videre utbygging av veier i Oslomarka. Saken er også av prinsipiell art i forhold til om veibygging i Marka skal komme innunder Markaloven eller Skogbruksloven. Vi har bedt rette instanser om å en avklaring på dette. Selve veisaken blir videre behandlet i Etter en skjemmende hogst i Kjekstadmarka har vi engasjert oss mer i hvordan skogbruket drives og hva slags regler som gjelder. I den sammenheng leverte vi innspill til ny standard for skogbruket, og håper at våre synspunkter om mer hensyntagen til naturverdier i utsatte tider på året vil bli tatt inn i standarden. Saken om vindmøllepark på grensa mellom Hedmark og Akershus, i Eidsvoll/ Odal kommune, er foreløpig ikke avklart. Tiltakshaver fikk i første omgang konsesjon til utbygging av NVE, men dette er anket. DNT Oslo og Omegn leverte innspill til ankesaken hvor vi er negative til tiltaket. Saken ligger nå til avgjørelse hos Olje- og energidepartementet og blir trolig avgjort i Heller ikke i 2014 kom det ny forskrift for skogbruket i Oslomarka. Egentlig skulle nye forskrifter vært ferdig i 2009, da Markaloven trådte i kraft. Når det gjelder naturforvaltningsarbeidet i nærområdet samarbeider foreningen med Oslo og Omland Friluftsråd og Forum for natur og friluftsliv (FNF) for Akershus. Etablert i januar DNT-medlemmer i kommunen: Turer og aktiviteter: 42 turer og arrangementer, med til sammen 906 deltakere. Dugnader: 308 dugnadstimer totalt. SIKKERHETSARBEID Ås Turlag ble stiftet i Trilleturene er blant turene som allerede er godt etablert. Foreningen har eget rapporteringssystem og felles logg for avvik og uønskede hendelser fra alle aktiviteter, arrangement, hytter gjennom året. Det er ingen negativ utvikling i antall hendelser. HMS rapporteres til styret fast en gang pr. år og hele foreningens HMS system ble gjennomgått i De enkelte fagområder har delegert ansvar for oppfølging av nødvendige HMS systemer. For å sikre kvalitet og koordinering av HMS arbeidet er det igangsatt en arbeid med å gjennomgå foreningens HMS rutiner. Sikkerhet ved ferdsel i Marka og på fjellet vektlegges i turlederutdanningen og på årlige kurs og samlinger med turlederne.

18 ÅRSRAPPORT Gjennom sommeren ble det fokusert på hyttene våre. Vi har feiret 100 jubileum på Geiterygghytta og i samarbeid med Ut. no (NRK og DNT) ble folkets favoritthytter kåret i ulike kategorier gjennom hele sommeren. DNT Oslo og Omegn hadde hele 10 nominerte hytter. Gjendebu vant kategorien årets sjekkehytte. Kåringene fikk bred medieomtale. Vi har hatt fokus på verving på store arrangementer, som Kom-deg-ut dagen og Markadagen. De lokale turlagene har blitt oppfordret til å verve nye medlemmer og det er utformet materiell og veileder/tips til våre frivillige som er ute på åpne arrangementer. Nannestad Turlag ble kåret til årets beste verve-turlag, på foreningens høstmøte i november. DNT Oslo og Omegn samarbeider med DNT sentralt og de andre store medlemsforeningen om utforming av kommunikasjon. Det overordnede kommunikasjonskonseptet Det ligger i vår Natur ble presentert på Landsmøtet i Loen i juni. Konseptet skal tas i bruk i all kommunikasjon i TURINFORMASJON, VARESALG OG NETTBUTIKK Turinformasjonen er foreningens førstelinje mot publikum. Her formidles foreningens produkter, arrangementer og tjenester over disk og via e-post og telefon. Turinformasjonen er også sentral ved innmelding av nye medlemmer. Turinformasjonen er Norges største enkeltstående forhandler av turkart og tilbyr fjellutstyr og profileringsartikler til medlemspris. Det selges også et utvalg av bøker innen friluftsliv, fjellførere og guider. I 2014 ble det omsatt varer for 11,655 mill, en økning på 1,757 mill fra året før. Bidraget økte samme periode fra 3,715 mill til 4,879 mill. Noe av økningen er kunstig lavt bidrag i 2013 som kommer som positivt bidrag i VARESAMARBEIDET Varesamarbeidet består av Telemark Turistforening, Haugesund Turistforening, DNT Sør, Stavanger Turistforening, Trondhjems Turistforening, Bergen og Hordaland Turlag, DNT Oslo og Omegn, Hamar og Hedmarken Turistforening og DNT Drammen og Omegn. Det er DNT Oslo og Omegn som leder samarbeidet. Grunnlaget for varesamarbeidet er gunstige innkjøp, fellesannonsering og kompetansehevingstiltak. Det er avholdt to fellesmøter i løpet av året, kombinert med besøk på innkjøpsmessa Norspo. På møtene diskuteres vareutvalg og felles utfordringer. Varesamarbeidet fungerer godt, noe avtalen om felles nettbutikk er et bevis på. NASJONAL DNT NETTBUTIKK Etter avtale med de øvrige medlemsforeningene i Varesamarbeidet fungerer DNT Oslo og Omegns nettbutikk som en felles nettbutikk. Lenke til butikken ligger på turistforeningen.no og på nettsiden til de andre foreningene. DNT Oslo og Omegn eier og driver nettbutikken, tar imot ordrer, holder lager og sender ut varer. En andel av bidraget fordeles ut til de øvrige foreningene i Varesamarbeidet, etter en fordelingsnøkkel vi har blitt enige om. Det er salget i nettbutikken som øker mest, fra 1,431 mill i 2013 til 2,39 mill i DNT Oslo og Omegn sitt bidrag har økt fra 484 til 769. Informasjonsfilm på Ut.no: Anders Gjengedal fra DNT Oslo og Omegns Turinformasjon, viser hva man bør pakke i vintersekken. KOMMUNIKASJON Det har vært arbeidet med kommunikasjon mot eksisterende og nye medlemmer i flere kanaler. To utgaver av Turtid er sendt ut som vedlegg med Fjell og Vidde. Foreningen har i tillegg hatt egne lokale sider i hver utgave av Fjell og Vidde. Turprogram på engelsk er utarbeidet både sommer og vinter. Disse er sendt ut til våre utenlandske medlemmer, til tidligere deltakere og til turistkontorer. I tillegg er det laget egne turprogrammer til våre ulike turgrupper. Nyhetsbrev er sendt på e-post til våre abonnenter ca hver 14. dag. Nye medlemmer har fått velkomstbrev på e-post med presentasjon av tilbudet i DNT Oslo og Omegn. Facebook har blitt en viktig kanal for å nå ut med budskapet om tur og natur. Vi har jobbet aktivt for å øke antall følgere av foreningens Facebook-side, som har økt fra til gjennom året. Det har vært kjørt markedskampanje for fellesturer som restplass annonsering på Facebook. Markakampanjen Bysommer ble gjenbrukt og distribuert i sosiale medier. Vi utarbeidet også en egen Bysommer-app med turtips i Marka. Vi har utarbeidet app med turtips i Marka DNT Oslo og Omegn har lokale sider i Fjell og Vidde. Turprogram med sommerens tilbud av fjellturer ble sent til alle DNT medlemmer på Østlandet (ca 85000).

19 ÅRSRAPPORT Foto: Christian Fornes TILLITSVALGTE 2014 KOMITEER OG UTVALG Pr STYREUTVALGET: Siri Hatlen (leder), Tone Margrethe Reierselmoen, Jan Erik Reiten, Henning H. Wikborg (sekr.) ØKONOMIUTVALGET: Tone M Reierselmoen (leder), Sven Bjørne-Larsen, Kåre Hinna, Camilla Bjerke Eriksen, Karin Schøyen (sekr.) INFORMASJONS OG MARKEDSUTVAL- GET: John Lauring Pedersen, Jannicke Høyem, Christian Fornes, Kari Merete Horne (sekr.) BYGGEUTVALGET: Kåre Hinna (leder), Waldemar Blumer, Trond Bølviken, Knut Ivar Edvardsen, Anne-Cathrine Flyen, Karen V. Lykke Syse, Anders Gjermo (sekr.) MARKAUTVALGET: Karen V. Lykke Syse (leder), Erling Lae, Stig Pedersen-Bjergaard, Erling Christiansen, Torfinn Evensen, Carl Huitfeldt, Sverre A. Larssen, Dag Olav Brækkan (sekr.) BESTYRERUTVALGET: Guri Baukhol Ruste (leder), Knut Vole, Jan Eira TILSYNSUTVALGET: Tor Nicolaysen (leder), Elias Bolstad, Håvard Nyhagen, Arnfinn Steihaug, Anders Hage, Tor Martin Stenseng (sekr.) TURGRUPPA: Trond Dale (leder), Camilla Horten (styrets repr.), May-Liss Hansen / Claudia von Gostomski (adm. kontaktpers.) VANDREGRUPPA: Merete Gundersen (leder), Gudrun Njå, Sveinung Helgheim, Knut Sørgaard, Liv Randi Dyrhol, Harald Carlsen, Camilla Horten (styrets repr.) RUTEGRUPPA: Ole Skogedal (leder), Eiler Rüsing, Petter Martin Lindstad, John Lauring Pedersen (styrets repr.), Dag Olav Brækkan (sekr.) DNT FJELLSPORT OSLO: Bjørn Balle (leder), Paul-Kristian Bugge Asperheim, Siv Reitan, Lone Jessen, Maria Løkstad Knudsen, Jørgen Teien Blystad, Jannicke Høyem (styrets repr.), Marit Vidnes (sekr. vikar), Heidi Degnes-Ødemark (sekr. permisjon) DUGNADSGRUPPA: Ole Henrik Brekke (leder), Kirsten Solberg, Brit Sissel Klungtveit, Bjørn Lindgren, Helene Bugge (vara), Stein Roar Hermansen (vara), Harald Irgens-Jensen (styrets repr.), Lise Havik (sekr.) DNT UNG OSLO: Johanne Grue Reiten (styreleder), Magnus Wethal (nestleder), Kristin R. Davies, Ylva Dahle, Thale Damm-Johnsen (vara), Siri Bjørklund, Stian Taraldset, Sigrid Jermstad, Aksel Brodin Arnesen, Hanne Marte Furset (fagsjef) RAGNHILD OG CLAUS HELBERGS STIFTELSE: Hanne Toftdahl og Harald Irgens-Jensen er oppnevnt fra DNT Oslo og Omegn STYRET I ASKER TURLAG: Bjørn Dyhre (leder), Ingeborg Urdal, Sigmund Nylund, Margaret Gjertsen, Tonje Aaby, Harald Eriksen, Randi Larsen STYRET I EIDSVOLL TURLAG: Dorthe Charlotte Johannesen (leder), Thorbjørn Sæther, Gro W. Kjøren, Kaj Pedersen, Anne Dahlum, Hans Martin Dahlum, Margaretha Erikson STYRET I BÆRUM TURLAG: Einar Skage Andersen (leder), Tor-Herman Næss, Andreas Eriksen, Christian Fuchs, Gunnhild Holmen, Johan Fegri, Liv Frøysaa Moe STYRET I NANNESTAD TURLAG: Karl Henrik Laache (leder), Jan Ove Nicolaisen, Anne Lise Koller, Ingun Raastad, Mons Nygård, Todd Nore, Nina Skyrud STYRET I OPPEGÅRD TURLAG: Eiler Rusing (leder), Harald Lundstedt, Anne Marit Færden, Bjørn Lauvstad, Bodil Klakegg, Espen Sverreng, Harald Bøhn STYRET I TURKAMERATENE NITTEDAL TURLAG: Dag Helland Pettersen (leder), Vibeke Ingebrigtsen, Milli Lilleeng, Kari Tveøy, Martin Veastad, Erik Andrew, Iva Klara Vignjevic Styret Rådet Siri Hatlen, leder Hanne Harlem, rådsordfører Trine Lie Larsen Tone M. Reierselmoen, nestleder Christian Reusch, varaordfører Dag Olav Norem Harald Irgens-Jensen Erik Dalen Anine Kierulf Erling Lae Knut Støren Gudrun Njå Karen V Lykke Syse Lene Løken Marianne Bang Hansen John Lauring Pedersen Eivind Selvig Jannicke Høyem Einar Skage Andersen Kåre Hinna Marit Sørensen Sven Ole Fagernæs Erik Fagerlid Johanne Grue Reiten, DNT ung Oslos repr. Anne-Birgitte Sveri Camilla Horten, ansattes repr. Per-Arne Tuftin TURLEDERGRUPPA: Stig Solberg (leder), Bente Hagen, Anne Langedrag, Sigrid Bellamy, Ola Kleiven, Gerda Grøndahl, Camilla Horten (styrets repr.), Claudia Von Gostomski (sekr.) SENIORGRUPPA: Sigrid Bellamy (leder),wenche Dietrichson, Kirsten Løfsgaard, Elisabeth Ødegaard, Ester Berg, Anna Harbak, Aud Zindsen, Erling Lae (styrets repr.), May- Liss Hansen (adm. kontaktpers.) STYRET FOR ARENTZ LEGAT OG DNT OSLO OG OMEGNS FOND: Kristine Schei (leder), Erik Must, Sven Ole Fagernæs, Richard Olav Aa (vara), Sverre A. Larssen (sekr.) STYRET FOR MARKAFONDET: Kristine Schei (leder), Erik Must, Sven Ole Fagernæs, Sverre A. Larssen (sekr.) VALGKOMITEEN: Eivind Andersen (leder), Knut Støren, Karen V. Lykke Syse (styrets repr.) STYRET I VESTBY TURLAG Nils Thorsen (leder), Øyvind Stubberud, Vibeke Tegneby, Brit Eide Larsen, Per Kraft, Benedicte L Orsa Mortensen STYRET I ÅS TURLAG Svein Skøyen (leder), Terje Thurmann-Moe, Christine Pehrson, Inger Jahnsen, Inger Rødseth, Joh Kristian Øiestad

20 ÅRSRAPPORT Johanna Lægreid 1988, Leif Sig. Reginiussen 1990, Kari Eira 1993, Solveig Vole 1993, Ole Vole 1993, Emma Angard 1993, Ola Jon Angard 1993, Astrid Drægni 1993, Jørgen Faye 1994, Didrik Klyve 1994, Solveig Espelid 1994, Magne Solli 1995, Carl A. Boe 1996, Magne Johan Rørvik 1996, Nils Faarlund 1998, Fred L. Larsen 2000, Ole Chr. Lagesen 2005, Berit Kjøll 2007, Kari Heftye Skollerud 2007, Bjørn Amsrud 2008, Kjell Staxrud 2009, Øystein Trøseid SAMLEDE OVERNATTINGSTALL Overnattingene fordeler seg slik: Overnattinger på de betjente hyttene Overnattinger på selvbetjeningskvarter på de betjente hyttene Overnattinger på selvbetjeningshyttene og ubetjente hytter Totalt overnattingstall DNT OSLO OG OMEGNS FORTJENESTEMEDALJE: Reidar Fønnebø 1973, Ole Hjort Rasmussen 1977, Olav Gaute Vole 2008, Bjørg Aaseng Vole 2008, Kjell Slåtten 2008, Elin Wiborg 2008, Storm Øyen 2008, Hilde Fridtun Øyen 2008, Mille Nørstenget 2008, Tor Nicolaysen 2009, Lars Åge Hilde 2010, Sveinung Nestegard 2010, Jo Risdal 2010, Ottar Banken 2010, Arild Grøndalen 2011, Odd Lien 2011, Terje Gustu 2011, Halvor Skjøren 2012, Anne Marit Skjøren 2012, Jorun Svingen Overnattinger på de betjente hyttene fra: Norge Andre nordiske land Europa ellers Land utenfor Europa Totalt Antall overnattinger fordelt på områder: Overnattinger vinter Overnattinger sommer Overnattinger totalt Jotunheimen Breheimen Foto: Kari Merete Horne Sverre A. Larssen gikk av som daglig leder i august. På høstmøtet ble han hedret med Turistknappen i gull, for sin mangeårige innsats for DNT og for norsk friluftsliv. UTMERKELSER I DNT OSLO OG OMEGN DNT OSLO OG OMEGNS GULLKNAPP: Leif Ryvarden 1984, Peter Hesseberg 1989, Kjell Robberstad 1993, Petter Mikaelsen 1994, Lene Løken 2006, Sven Bjørne-Larsen 2007, Pelle Anderson 2010, Torgny Håstad 2012, Knut Støren 2012, Sverre A. Larssen 2014 DNT OSLO OG OMEGNS HEDERSKNAPP: Jon Langvandsbråten 1973, Johan Støyva 1973, Knut Lund 1977, Ida Håbjørg 1982, Ivar Bu 1984, Sten Brander 1985, Ingvald Bratteteig 1985, Sissel Villand Holestøl 1985, Helge Karlsen 1985, Knut A. Nilsen 1985, Odd Kjell Skjegstad 1985, Charlotte Sulheim 1985, Ingrid Ruud 1986, Wilhelm Hovland 1986, Johanna Vetti 1988, Arne Viljugrein 1988, Edvard Ljone 1988, Marit Sæbø 1988, Eilif Andersen 1988, ADMINISTRASJON Ansatte pr : Daglig leder: Henning Hoff Wikborg Marked/Turinformasjon: Kari Merete Horne, Christian Fornes, Hilde Hagen, Anders Gjengedal, Espen Opaker Moreite, Vegard Petersen, Hanna Vetvik, Juel Victor Løkstad Driftsavdelingen: Jan Erik Reiten, Anders Gjermo, Lise Havik, Tor Martin Stenseng, Janet Bydal, Thomas With, Roy Erik Sund, Dag Olav Brækkan, Jan Kenneth Gussiås, Ane Marte Gussiås, Gorm Nodland Aktivitetsavdelingen: Margrete Assev, Camilla Horten, May-Liss Hansen, Hanne Tretterud Lund, Kari Larsen, Claudia von Gostomski, Mari Kolbjørnsrud, Hanne Marte Furset, Gaute Dalastøyl Jensen, Ellen Kristine Næsje, Kristin Baune Bochud, Heidi Degnes-Ødemark (perm.), Marit Vidnes (vikar), Henriette Ottesen Økonomi og administrasjon: Karin Schøyen, Mette Tufte, Eva Anklev, Aruna Phatak, Renate Martinsen, Siri Grønningsæter Bekkhus, Marit Lauritzen, Sverre A. Larssen, seniorrådgiver. Rondane Hardangervidda Skarvheimen Femundsmarka Huldreheimen Oslomarka Koiene Indre Troms Andre hytter Totalt DNT Oslo og Omegns teltplasser: Overnattinger Sted H.o.h Bjørnhollia 907m Gjendebu 990m Gjendesheim 995m Glitterheim 1384m Grimsdalshytta 1000m Nørdstedalseter 937m Rondvassbu 1173m Skogadalsbøen 834m Snøheim 1478m Sota Sæter 740m 2 0 Svukuriset 819m 33 0 Tungestølen leirsted 270m Sum

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Ragnvald Jevne, styreleder DNT Lillehammer 1

Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Ragnvald Jevne, styreleder DNT Lillehammer 1 Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. 2014 Ragnvald Jevne, styreleder DNT Lillehammer 1 DNT Lillehammer D N T 2 0 1 3 2 V E R D I E R O G V I S J O N Våre verdier Spennende Troverdig Inkluderende

Detaljer

Åpningstider Vinter 2014 Hytte / Hut Type Senger / Beds Nøkkel / Key Åpningstid VINTER 2014 Rabatt Merknad

Åpningstider Vinter 2014 Hytte / Hut Type Senger / Beds Nøkkel / Key Åpningstid VINTER 2014 Rabatt Merknad Åpningstider Vinter 2014 Hytte / Hut Type Senger / Beds Nøkkel / Key Åpningstid VINTER 2014 Rabatt Merknad Oslomarka Bekkestua (U) 4 (DNT) (H) Bøvelstad (U) 17 (DNT) (H) Fjellvang (U) 14 (DNT) (H) Strøm

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Dette er Skarvheimen. Naturopplevelser for livet. www.dntoslo.no

Dette er Skarvheimen. Naturopplevelser for livet. www.dntoslo.no Dette er Skarvheimen Naturopplevelser for livet www.dntoslo.no Storestølen 2 DAGSTURTIPS Våre dagsturtips I Skarvheimen møtes østland og vestland i et vakkert fjellområde. Skarvheimen har vært brukt som

Detaljer

TURPROGRAM. Foto: Cato Lrsen. Naturopplevelser for livet

TURPROGRAM. Foto: Cato Lrsen. Naturopplevelser for livet TURPROGRAM 2015 Foto: Cato Lrsen Naturopplevelser for livet Velkommen til DNT fjellsport Aust-Agder De e tøft, men mi liår de! Vi arrangerer turer for deg som søker et litt mer utfordrende friluftsliv

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Senger / Beds. Nøkkel / Key. Åpningstid

Senger / Beds. Nøkkel / Key. Åpningstid er 2013 Oslomarka Bekkestua (U) 4 (DNT) (H) Bøvelstad (U) 17 (DNT) (H) Fjellvang (U) 14 (DNT) (H) Strøm / Electricity Hovdehytta (U) 8 (DNT) (H) Hallvardbo (Up) 30 (Egen) (H) Strøm / Electricity Jørgenhytta

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Hytte / Hut Type Senger / Beds Nøkkel / Key Åpningstid VINTER 2015 Rabatt Merknad

Hytte / Hut Type Senger / Beds Nøkkel / Key Åpningstid VINTER 2015 Rabatt Merknad Hytte / Hut Type Senger / Beds Nøkkel / Key Åpningstid VINTER 2015 Rabatt Merknad Oslomarka Bekkestua (U) 4 (DNT) (H) Bøvelstad (U) 17 (DNT) (H) Fjellvang (U) 14 (DNT) (H) Strøm / Electricity Hovdehytta

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR 1. Organisering Styret har i perioden bestått av: STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR Anita Østheim Maria Løvsletten Kari Arnestad Randi Stavø Hanne Snartum Britt Sæther Gro Medlien Jørn

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Hvordan skape synergi i folkehelsearbeidet ved samarbeid med frivilligheten? Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT

Hvordan skape synergi i folkehelsearbeidet ved samarbeid med frivilligheten? Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Hvordan skape synergi i folkehelsearbeidet ved samarbeid med frivilligheten? Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Rehabiliteringskonferansen 2013, Haugesund Lise Corwin, folkehelsesjef DNT Roller i folkehelsearbeidet

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid. Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening

Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid. Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening Den Norske Turistforening 57 medlemsforeninger + lokallag 250 000 medlemmer- ungdom / barn øker mest! Over

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Det innkalles med dette inn til årsmøte i Fjell Turlag Mandag 21. januar 2013 kl. 18-20:30 i Kultursalen, Fjell rådhus Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Foredrag

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011 G 7-10 år 1Km Kolbein Eide Bukve Luster IL - Ski 13 05:36 Sander Elle - Ski 25 05:27 Arne Farrestveit Sogndal IL - Ski 2 04:21 Knut Jonas Ginvordal Sogndal IL - Ski 26 07:48 Marius Joranger - Ski 20 10:24

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Markarådet - oppnevning av medlemmer, retningslinjer for valg av rådets leder og nærmere detaljer om første møte

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Markarådet - oppnevning av medlemmer, retningslinjer for valg av rådets leder og nærmere detaljer om første møte DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201004677-/ESM o9 NOV 2011 Markarådet - oppnevning av medlemmer, retningslinjer for valg av rådets leder og nærmere detaljer

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Landsting 8.-10. april 2005

Landsting 8.-10. april 2005 Sak 11 Valg Landstinget skal iflg Organisasjonsbestemmelsene 3.1.2 velge: landssjef viselandssjef seks medlemmer til landsstyret to varamedlemmer til landsstyret leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen Resultatlister K-ritt 0.0.08, Temporitt Borgbanen Arrangør: ABB Antall deltagere: Rittype: Landevei Lengde: 0 km Info: Flere har observert at enkelte har ligget på hjul og hjulpet hverandre. De dette gjelder

Detaljer

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282 ANDELSEIERE: BEDRIFTER COOP Ålen Å 3 000 1 3 Evenås Transport AS H 5 000 1 5 Gauldal Billag AS H 5 000 1 5 Haltdalen Regnskapskontor AS H 2 000 1 2 Haltdalen Sparebank H/Å 100 000 1 100 Holtålen Kommune

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Representanter Styringsgruppa

Representanter Styringsgruppa Representanter Styringsgruppa Styringsgruppa Representant Stilling E-post Aurskog-Høland Jan Mærli Ordfører jan.maerli@ahk.no Eidsberg Erik Unaas Ordfører erik.unaas@eidsberg.kommune.no Eidsvoll Terje

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 F O R M Å L S P A R A G R A F DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv

Detaljer

Stevneoppgjør. Eidsvoll Verk skytterlag. Medaljestevnet Akershus 2013. Blaker Skytterlag Erik Jødahl. Kjølstad 1925 BLAKER

Stevneoppgjør. Eidsvoll Verk skytterlag. Medaljestevnet Akershus 2013. Blaker Skytterlag Erik Jødahl. Kjølstad 1925 BLAKER Blaker Skytterlag Erik Jødahl Kjølstad 1925 BLAKER Wemunn Aabø 4 18,-kr 47 50 93 98 288 47 50 93 98 288 Pengepremiering ligg kl. 4 50 18,-kr Odd Ivar Sæther 4 69,-kr 46 47 93 97 283 46 47 93 97 283 Pengepremiering

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Friskliv 2012, Terningen arena 27.09.12 Aktuelt Ny folkehelselov Ansvar: kommunene / fylkeskommunene Kapittel 2, 4: Kommunen skal

Detaljer

Åpningsløpet. Arrangør: Viul Orienteringsklubb, Buskerud Orienteringskrets. Dato: 1. mai 2011. Sted: Valderstømoen/nord Hønefoss

Åpningsløpet. Arrangør: Viul Orienteringsklubb, Buskerud Orienteringskrets. Dato: 1. mai 2011. Sted: Valderstømoen/nord Hønefoss Åpningsløpet Arrangør: Viul Orienteringsklubb, Buskerud Orienteringskrets Dato: 1. mai 2011 Sted: Valderstømoen/nord Hønefoss Kart: 1 : 10 000, ekvdistanse 5 meter, utgitt 2011 N Åpen, 1.1 km, 6 poster

Detaljer

SUNDE SKOLE. Skoleåret 2014/2015

SUNDE SKOLE. Skoleåret 2014/2015 SUNDE SKOLE Valg i klasse: 1A Marit Stensrød maritstensrod@gmail.com 99021890 Lene Hviding lene.hviding@em1.no 95976318 Naheed Akhtar Naheeda79@gmail.com 47145742 Bente Håland Sætre Bente_saetre@hotmail.com

Detaljer

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Birger Meistad Nidaros 5 6/4 6/2 6/1 6/3 6/4 30/14 Medalje 2 Vidar Offigstad Lillehammer 5 6/5 6/3 6/4 5/2 6/6

Detaljer

STARTLISTE TRIMKLASSE

STARTLISTE TRIMKLASSE 175 Turid Tangen (7), Fana IL Per Olaf Tangen (7), Fana IL 176 Per Larstuvold (33), Haga Thor Stuedal (33), Haltdalen IL 177 Mette Nesvold (7), Ålen IL Beate Lofseik (0), Lillomarka O-lag 178 Even Hofstad

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

Resultatliste klasse med kveldsfinale

Resultatliste klasse med kveldsfinale Klasse 1 Antall premier: 6 1 Emil Hurv Froland JFF 73 0 0 16 1 89 12 2 Henning Andersen Froland JFF 65 0 0 22 1 87 10 3 Anneline Tangen Sannidal JFF 66 0 0 18 0 84 10 4 Elin Ellingsvik Vegerstøl Gjerstad

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

TURGRUPPA. Vinterprogram desember 2014 mai 2015. Naturopplevelser for livet. www.dntoslo.no

TURGRUPPA. Vinterprogram desember 2014 mai 2015. Naturopplevelser for livet. www.dntoslo.no TURGRUPPA Vinterprogram desember 2014 mai 2015 Naturopplevelser for livet www.dntoslo.no 2 Turer i Oslomarka Trugruppa arrangerer dagsturer i Oslomarka hver søndag og noen ettermiddagsog overnattingsturer.

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

2012/13 Stableford (Snitt 12 beste)

2012/13 Stableford (Snitt 12 beste) 2012/13 Stableford (Snitt 12 beste) Nr. Navn Hcp Alle 5 Beste 5 Beste 11 Beste 18.10. 25.10. ### 8.11. 5.1. #### 6.12. #### #### ## 3.1. ### 17.1. 24.1. 31.1. 7.2. 14.2. 21.2. 28.2. 7.3. 14.3. 21.3. Ant6.

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på- og forelest

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv!

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv! Fornavn Etternavn Firma Parallellsesjoner A-ordningen: Tips kl og 1300 triks - 1345 for å unngå Parallellsesjoner kl 1400-1445 Aleksander Ramnefjell DNB BANK ASA Ane Føllesdal Bluegarden Anna Rønning SpareBank

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

DNT og lokalt folkehelsearbeid

DNT og lokalt folkehelsearbeid DNT og lokalt folkehelsearbeid Lise Corwin, Folkehelsesjef Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på og forelest om partnerskap Master i helsefremmende

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer