VELKOMMEN TIL TIL GENERALFORSAMLING KOLBOTN TENNISKLUBB.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL TIL GENERALFORSAMLING KOLBOTN TENNISKLUBB."

Transkript

1 VELKOMMEN TIL TIL GENERALFORSAMLING KOLBOTN TENNISKLUBB. Kolbotn tennisklubb - generalforsamling torsdag den 14. mars, 2013 kl 19:00 Sted: Kolben, Samfunnshuset Kolbotn SA/tredje etasje Salong 2. For årsmøte: Forslag til dagsorden: 1. Valg av møteleder. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Årsberetning Regnskap 2012, ved Nina Charlotte Wiger Nordheim. 5. Budsjett Gjennomgang og vedtak av nye lover for KTK ved Knut Alfheim. 7. Innkomne forslag. 8. Valg av tillitsvalgte og revisor for 2013, ved Line Alfheim. KOLBOTN TENNISKLUBB STYRET Side 1 av 17

2 BERETNINGER FOR KOLBOTNS STYRER OG KOMITÈER FOR ÅRET 2012 STYRETS BERETNING FOR 2012 Styret i Kolbotn Tennisklubb har i perioden bestått av: Leif Wedøe Leder Einar Granlien Styremedlem Boblekomieeten Nina Charlotte Nordheim Styremedlem Økonomiansvarlig Henrik Telle Styremedlem Trenerkoordinator, med mer Svend Evensen Styremedlem, klubbhuset Dag Kristensen Styremedlem, anlegg Knut Alfheim Styremedlem, forbundet mm Ane Svartberg Leder for tennisskolen Revisor: Nils Christan Engelstad Styret har følgende beretning fra perioden: Styret har hatt 6 møter i perioden. Vi har i tillegg hatt følgende arbeidsdeling: Henrik Telle (Ansvarlig Kommunikasjon, idrettsregistering, medlemsskap, nøkkelkort til boble og banene) Ane Svartberg (Ansvarlig leder for tennisskolen) Dag Kristensen (Ansvarlig Baner, Oppegård Idrettsråd, hallkomitèen) Einar Granlien (Leder i Boblekomitèe, prosjekter og baner) Svend Evendsen (Ansvarlig for klubbhuset vedlikehold, strøm, vanne, vinterdvale, mm) Knut Alfheim (Ansvarlig for Forbundskontakt, med i hallkomitèe og prosjekter) Nina Wiger Nordheim (Økonomiansvarlig: post, vinterserien) Økonomisk situasjon Årsresultatet viser et overskudd på ,64,- kroner. Dette er tilfredstillende, selv om vi hadde en ambisjon om et større overskudd for å ta igjen mer av investeringene gjort på grusbanene i Styret mener at Kolbotn Tennisklubb har en fornuftig og god økonomistyring, balansert mellom områdene tennisskolen, bobla og hovedklubben. Side 2 av 17

3 Tennisskolen har hatt en inntekt på ,- med et resultat på ,- Bobla har et underskudd på 5.763,96,- og Hovedklubben på 7.545,63,- Hvilken av disse 3 gruppene som går med overskudd er styrt av internprising mellom de ulike gruppene. Hovedsaken her er at klubben under et har et balansert og godt aktivitestilbud til en fornuftig pris. Samtidig må vi ha overskudd til å bygge opp egenkapital for å ta nødvendige investeringer og oppgradering av anlegget. Vi har i perioden fått inn bidrag på ,- fra kommunen som rest etter tilskudd gitt i 2009, mva kompensasjon på ,- og LAM midler på ,- Vi har brukt ,- på nye hjemmesider, ,- kr i vedlikehold på bobla. Klubben har pr en egenkapital på ,94,- For 2013 er det budsjettert med ,- i inntekter og et lite overskudd på kr. Styret har gått nøye gjennom alle priser og planlagte tiltak. For å få et slikt resultat foreslår styret å øke prisen på bobletimene med inntil 5% og tennisskolen fra høsten med intil 10%. Vi skal også iverksette tiltak for å få ytterligere 20 aktive voksne medlemmer. Klubbhuset skal oppgraderes med nytt kjøkken og gulv til en budsjettert ekstraordinær kostnad på ,- Utebanene skal oppgraderes med linjer til ,- Bobla vår går på overtid og her økes vedlikeholdsbudsjettet til kr ,- Styret vil påpeke at det ebudsjettet krever solid innsats fra alle komitèer og tillitsvalgte, da det er kun små avvik som vil bidra til et underskudd. Tennisbanene Det ble informert til alle medlemmer om åpning av banene i nyhetsbrev og på hjemmesidene. Det har vært store problemer med de nye linjene lagt i Dette har vært hele linjer som har vært vanskelig å få festet godt. De har løsnet til tross for massivt arbeide for å få de på plass. Det er besluttet å kjøpe inn nye linjer tilsvarende de gamle. Disse har vi kontroll på og vi skal da komme tilbake til «gammel» stander med faste linjer. Det vil være en oppdatert kalender på de nye hjemmesidene som viser all aktivitet. Slik skal de som ønsker å spille få en grei forventningsavklaring på hvorvidt er det er turnering, divisjonskamper eller tennisskole. Det er viktig alle medlemmer tar ansvar med stell av banene. Det skal vannes godt før spill (dersom banene er tørre), samt at banene skal kostes etter bruk. Spesielt når man oppdager at linjene har løsnet, skal man bruke "hammeren" for å få dem på plass igjen. Dette vil bli demonstrert på dugnaden bobla ned i april. Banekomite som består av 4-fire erfarne "fagfolk" har gjort en fantastisk jobb gjennom hele sesonge Styret gir en stor takk til disse; Dag, Einar, Knut og Gunnar. Samtidig bemerker vi at det er alles ansvar å gå fra banene tilsvarende som når kom. Styret oppfordrer også banegjengen til å holde kurs og demonstrere hvordan skyfle banene når det er nødvendig. Tennisskolen Ane Svartberg og Sigbjørn Grini har ledet tennisskolen i Det har vært trenere fra egen juniorstall. Dette har fungert godt. Høsten 2012 har det vært 2 trenere på hver time. Dette har kostet noe ekstra men gitt økt kvalitet på treningene. Trenerne har kunnet bli trygge i rollen og har kunnet sparre med hverandre. Det er ca 110 elever på tennisskolen pt. Med elever 20 på SFO er det til sammen om lag 130 elever. Henrik, Lavrans og Marte har gjennomført SFO-treningene. Side 3 av 17

4 Det er et skoleringsopplegg for ulike aldersgrupper og ulike nivåer. Det er kun få elever som ikke har betalt. Det har vært lagt vekt på å at alle trenerne har en tennispedagogisk utdanning. De de nye hjemmesidene for oppdatering om dette. I januar inngikk vi en midlertidig avtale med Pavel Zenkevits for å ha en trener for SFO. Dette avviklet vi i slutten av mars, da vi fikk inn egen trener for denne disse timene. Det har vært avholdt sommerleir etter ferien og før skolestart. Dette har vært gjennomført med et godt pedagogisk opplegg og med god stemning på banene. Med en dag med til hvert av slagene som har det blitt god terping. Følgende 9 personer har vært trenere denne høsten: Even, Henrik, Lavrans, Håkon, Thomas, Mons, Anna, Marius, Vegard. I tillegg har vi hatt 5 vikarer. Tennisskolen sin driftsmodell er godt tilpasset dagens anlegg og økonomi. Vi utvikler trenere fra egen juniorstall. Dette styrker miljøet, gir god ledertrening og utviklingsmuligheter i tennismiljøet utover det å bli en aktiv og god tennisspiller. Se for øvrig de nye hjemmesidene for oppdatert profil på alle trenerne. Vi har også hatt oppfølging av og noe støtte fra Tennisforbundet. Nye hjemmesider Etter en vurdering av 3 ulike alternativer for nye hjemmesider besluttet styret høsten 2012 å anskaffe nye sider med mulighet for online booking og betaling, samt en kraftig oppgadering utseende. Styret mente dette var viktig for å fremstå mer profesjonelt, oppgradere og ha mer tilgjengelig informasjon, gjøre det enklere å betale samt å booke og betale ledige timer i bobla. Sigbjørn, Nina og Henrik orienterte styret om 3 alternativer for nye hjemmesider, booking av baner og betaling. Valget falt på weborg som har mange referanser for andre norske tennisklubber. Henrik Thornstrøm har hatt ansvaret for å drive prosjektet gjennom med å etablere de nye sidene. Resultatet blir presentert etter årsmøtet. Vinterserien for «veteraner» Det har vært høy aktivitet og mange trimmere som har hatt glede av vinterserien. De har også gitt en god inntekt til bobla. Dette er et fint sportslig tiltak som bidrar til gode kampet og det sosiale ved at flere får møte hverandre. Ytterligere muntlig beretning på årsmøtet. Kolbotn tennisklubb arrangerer hver vinter en inndørsserie for sine medlemmer hvor damer og herrer spiller sammen. Kampene spilles i boble hver søndag formiddag. Det blir laget grupper ut ifra nivå. Etter halvspilt serie (til jul), blir det satt opp resultater for høstkampene der de beste rykker opp, og de dårligste rykker ned. Dermed får man variasjon både i hvem man spiller med samt dårligere/bedre motstand. Prisen varierer etter deltakelse, men har i sesongen vært kr 1000 kr. For alle medlemmer som kan telle poeng og som kan serve, er alle hjertelige velkomne. I tillegg til at dette gir god kamptrening, er dette også en utmerket sjanse til å bli bedre kjent med andre i klubben på. Nina W Nordheim har håndtert både oppsett og administrasjon av dette i flere år. Vi takker Nina for dette og hun overlater dette fine aktivitetstilbudet til Veien ned til tennisbanene og uteanlegget Veien ned til anlegget holder uholdbar dårlig stand. Ludvig Daae har kjøpt ny traktor med skrape. Vi vil forsøke å få en avtale hvor vi kan benytte denne til å skrape veien gjennom sommeren. Side 4 av 17

5 Om det ikke går må styret finne annen løsning. Styret har innhentet priser på utgraving av veien og grave opp alle Politiattester Ledere for tennisskolen, Sigbjønr Grini har hatt ansvar for vandelsattest i Klubbgensere Vi har fremdeles et stort lager med hettegensere. Styret vil drøfte tiltak for å få solgt disse, eventuelt bruke de i en rekrutteringskampanje for nye medlemmer 4. mai. (Kolbotn Torg med oppfølgende spill på anlegget.) Klubbhuset Styret har ønsket å gjøre klubbhuset mer funksjonelt og triveligere. Det er derfor satt opp et budsjett på NOK for Foruten ny kjøkkeninnredning, egenandel til forsikring, innvendige takplater + isolasjon i herredusjen, panelovner, samt maling og utstyr vil budsjettet også strekke til et par nye sofaer og litt annet for å gjøre det triveligere i oppholdsrommet. Under vårens dugnad skal det finpusses med maling av lister, skifting av takplater og sette opp plakater. Under finner du oppsummering av viktigste hendelser vedr. klubbhuset for 2012: Jordfeil på varmekabler for vannrør (elvestadledning) til klubbhuset er blittreparert. Taklekkasje rundt pipebeslag ble reparert og funnet tett. Skadet isolasjon og innvendige takplater byttes ved dugnad våren Vannlekkasjen i desember 2012 dekkes av forsikringen. Gulvbelegg fjernes og huset tørkes tidlig Nye gulvbelegg legges i alle rom med unntak av herredusj/wc. I forbindelse med reparasjon av vannskader og nye gulvbelegg er det planer om følgende ytterligere oppgraderinger i 2013: * Gammel kjøkkeninnredning rives og kastes. Kjøkkenrommet males og ny innredning anskaffes og monteres. * Nye ovner anskaffes og monteres. * Nye møbler anskaffes og generell oppgradering utføres. * Malings- og mindre reparasjonsarbeid utføres på dugnad våren Ny terrasse på ca kvm på sørsiden av klubbhuset og nytt hagemøblement har vært vurdert, men lagt på is grunnet stram økonomi. Det er tv på klubbhuset i sommerhalvåret med kanaler fra Canal Digital. Hallprosjektet 4 baner innendørs Hallkomiteen har hatt flere møter og befaringer på aktuelle tomter. Brev med innstilling på alternativ tomt ble sendt til Oppgeråd Komune før sommeren. Hallkomiteen har instilt på å etablere ny hall på Sofiemyr. Det er innhentet priser på dekke og komplett hall med vvs for 4 baner. Denne tilfredstiller kravene til tippemidler, tilsvarende som for Aker-hallen i Molde. Status redegjøres nærmere på etter årsmøtet. Soon er ferdig med sin hall med 2 baner, Nesodden er i ferd med å bygge sin. Tennishall har vært nr 2 på OI sin liste over prioriterte anlegg. Dag Kristensen har vært med i idrettsrådet i 2 år. Kjell Brevik tar nå over. Sponsorer Det har ikke vært jobbet med sponsorer i Side 5 av 17

6 Regionsmøte forbundet Henrik Norvald fra Region Øst har presentert seg og sin rolle for styret. Han oppgave fra forbundet er å bedre kommunikasjon mellom forbund og klubb, samt tilføre klubbene mer kompetanse på drift og støtte til trenere. Det har ikke vært noen tennisting i Bobla Bobla kom ned og opp som den skulle, med bra oppmøte på begge dugnader, det er BRA. Det er ikke å legge skjul på at det kreves vedlikehold av bobla for at det i det hele tatt er mulig å holde det gående. Bobla synger på siste verset men så langt fungerer det. Det er gjort en mye i 2012 for å bedre fleksibiliteten mhp. lys og varme. Det har medført noen oppstartsproblemer, som nå ser ut til å være løst, men en del arbeider gjenstår: 1. Den gamle timer n ser ut til å ha sett bedre dager og må byttes (skiftes til våren) 2. Brytere for automatikk og manuell fungerer ikke lenger (skiftes til våren) 3. Sikringer må skiftes da de ikke fungerer helt som de skal (skifte til våren) 4. Dokumentasjon må forbedres slik at vedlikehold av det elektriske blir lettere Forbedringer mhp manuell/automat styringen (gjøres til våren) Installere nytt nødlys pga rust mm (gjøres umiddelbart) Sveising av duken på noen steder (gjøres så snart som mulig) Overhale diesel aggregat (om det trengs til våren) Hva er gjort Installert timer for manuell styring av lys og varme Installert nye spoler for mastelyset med nye koblingsbokser (IP 66 utgaver som da tåler en vannskvett) Installert nye tennere for alle mastelysene Installert ny pipe Lagt i ny ildfast betong i varmeveksleren i fyrhuset Generelt vedlikehold er gjennomført Det er installert nye koblingsbokser som er vanntette og ihht forskrifter for alle lysmastene Nye koblinger for alle lysmaster er installert som er så vanntette som mulig IP 44 (husk ingen plastposer rundt disse når bobla tas ned for sommeren) Boble komiteen la ned ca. 180 t arbeid i forbindelse med igangkjøringen av bobla, så det er mange som legger ned endel fritid som kommer mange medlemmer til gode. Det er brukt i størrelsesorden på vedlikehold i året som gikk, og det går nok noe mer i Boble komiteen har avholdt møter ved behov. Vaktordningen fungerer og alle som deltar bidrar meget bra, og det har ikke vært noen store utrykninger. Booking av timer og oppsett går som det skal uten de store kommentarene. For 2013 bør det være differensierte priser for medlemmer og ikke medlemmer i bobla hvor medlemmer har første prioritet. Budsjett 2013 Boble: Kommentar Skifte av bokser, plugger, master (utført I 2012 regning I 2013) Side 6 av 17

7 Rør og kinahatt Oppgradering lys (utført I 2012 regning I 2013) Metallhalogen x 6 (2013 8) Rest div. Støvesugerposer, remmer, verktøy Automatikk i fyrhus Nye nødlys (ulovlig slik de er i dag) Utskifting av defekte brytere 3500 Utskifting av sikringer 4000 Overhaling av nød diesel 6000 Div. vedlikeholds utstyr 5500 Sum Priser må heves i bola for å dekke opp for kostnadene med ca. 20 % Medlemskontingenter. Betalt kontingent er en forutsetning både for å spille på utendørsbanen, for å delta på tennisskolen samt for å gå på kurs. Innbetaling skal i 2013 skje med ny internett online løsning fra de nye hjemmesidene. Dettes koster litt mer, men øker tilgjengeligheten og letter arbeidet med å ha oversikt. Betaling skal skje i 1. kvartal. Medlemskapet gir: o o o o Fri tilgang til klubbens grusbaner i hele utendørssesongen Mulighet til å delta på tennisskolen både for barn og voksne. Les mer om tennisskolen her (LINK) Mulighet til å delta i klubbmesterskapet Spesialpris på banereservasjon i bobla Prisene for 2013: Senior: 1500 Junior (0-18): 400 Student (19-25): 1000 Pensjonister: 1000 Passive medlemmer: 200 All informasjon om hvorfor og hvordan bli medlem vil er oppdatert på de nye hjemmesidene. Nyhetsbrev Henrik Telle har sent ut flere nyhetsbrev gjennom året. Dette ifm dugnader, informasjon om at banene er åpne, status om nøkkelkort, reminder til de som ikke har betalt, turneringer og sommerfest. I 2012 har det også vært satt opp en mndlig oppdatert medlemsliste klubbhuset. Medlemsoversikt 2012 Henrik Telle har tatt over medlemsregistreringen og offentlige registreringer fra Per Magnus Thompson. Vi nådde ikke helt målte med å bikke 200 medlemmer. Ved utgangen av 2011 hadde vi 194 medlemmer. Dette er stort sett kommet etter solid aktivitet fra tennisskolen ved Ane, Sigbjørn og trenerne våre. Side 7 av 17

8 Det er et mål å øke medlemsmassen til 250 medlemmer i Gledelig er det å bemerke at vi har økt antall kvinner/jenter med 15 medlemmer. Det er et fornuftig antall deltakere på tennisskolen. Her fokuserer vi mer på at flere spiller 2 minimum ganger pr uke slik at det er lettere å få mestring gjennom fremgang og frekvens. Medlemsoversikt perioden : År Junior Senior Sum aktive Inkl. passive Under følger en mer detaljer oversikt fra idrettsregistreringen pr aldersgruppe for 2012 ( 2011 i parentes): 0-5 år: 0 (0) 6-12: 26 (16) 13-19: 20 (13) 20-25: 2 (2) over 25: 13 (15) MENN: 0-5 år: 0 (0) 6-12: 53 (50) 13-19: 28 (21) 20-25: 4 (6) over 25: 48 (48) kvinner: 61 (46) Menn: 133 (125) Total: 194 Side 8 av 17

9 Side 9 av 17

10 Side 10 av 17

11 4. REGNSKAP 2010 K O L B O T N T E N N I S K L U B B Resultatregnskap totalt Kursavgifter , , , , ,00 Salgsinntekter utstyr , , ,00 Sponsorinntekter , , , , ,52 Stevneinntekter mv , , , , ,00 Andre tilskudd , , , , ,40 Leieinntekter bobla , , , ,00 (Intern leie bobla) , , , ,00 Medlemskontingent , , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , , ,92 Startkontingenter , , , , ,50 Stevneutgifter , , ,60 400,00 108,00 Hallleie bobla , , , , ,00 (Intern leie bobla) , , , , ,00 Hallleie Abox , , , , ,00 Treningsutstyr , , , , ,00 Treningsklær , ,00 Kontinger krets/forbund , , , , ,00 Sum treningsutgifter , , , , ,50 Lønn, trenerhonorar, godtgj , , , , ,85 Fyringsutgifter 94317, , , , ,13 Strømutgifter , , , ,96 Rep og vedlikehold , , , , ,81 Andre kostnader lokaler 43584, , , , ,36 EDB/data / web , , , ,75 Andre kostnader 30227, ,00 850, , ,00 Forsikring , , , , ,00 Konstatert tap på fordringer 7.291,32 Sum andre driftskostnader , , , , ,01 Sum driftskostnader , , , , ,36 Finansinntekter 9058, , , , ,08 Finanskostader ,00 446,00 529,00 774,00 Sum finans 8.619,86 876, ,26 489,24 387,08 Årsresultat , , , , ,64 Side 11 av 17

12 Resultatregnskap fordelt på område K O L B O T N T E N N I S K L U B B Inntekter Driftsinntekter Driftsinntekter Junior/Tennisskolen , , , ,50 kr ,00 Driftsinntekter Bobla , , , ,00 kr ,00 Driftsinntekter Hovedkl , , , ,60 kr ,92 Intern leie Tennisskolen - Bobla ( ,00) ( ,00) ( ,00) ,00 kr ,00 Sum driftsinntekter kr ,80 kr ,70 kr ,75 kr ,10 kr ,92 Finansinntekter Renter 9.058, , , , ,08 Sum finanskostnader 9.058, , , , ,08 Sum inntekter kr ,66 kr ,30 kr ,01 kr ,34 kr ,00 Kostnader Driftskostnader Tennisskolen , , , , ,85 Bobla , , , , ,96 Hovedklubb , , , , ,55 Intern leie Tennisskolen - Bobla ( ,00) ( ,00) ( ,00) , ,00 kr ,92 kr ,87 kr ,19 kr ,88 kr ,36 Finanskostnader - - Renter og gebyr 439,00 500,00 446,00 529,00 774,00 Sum finanskostnader kr 439,00 kr 500,00 kr 446,00 kr 529,00 kr 774,00 Sum kostnader kr ,92 kr ,87 kr ,19 kr ,88 kr ,36 Resultat kr ,74 kr ,43 kr ,82 kr ,54 kr ,64 Resultat fordelt på område: Resultat Junior/Tennisskolen -654, , , , ,15 Resultat Bobla , , , , ,96 Resultat Hovedklubben , , , , ,63 Netto finans 8.619,86 876, ,26 489,24 387,08 Resultat , , , , ,64 Side 12 av 17

13 Kolbotn Tennisklubb Balanseregnskap totalt Eiendeler Omløpsmidler: Bankinnskudd , , , , ,94 Fordringer 1.575, ,00 480,00 Sum omløpsmidler kr ,78 kr ,78 kr ,60 kr ,45 kr ,94 Anleggsmidler: Baner Netto anleggsmidler Andre eiendeler Goodwill Sum andre eiendeler Sum eiendeler kr ,78 kr ,78 kr ,60 kr ,45 kr ,94 Gjeld og egenkapital Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Påløpte lønnskostnader Påløpt kompensasjon Skyldige offentlige avgifter ,00 Skyldige feriepenger , ,24 Sum kortsiktig gjeld kr ,00 kr ,39 kr ,24 Langsiktig gjeld Billån Sum langsiktig gjeld Egenkapital Korrigering pga bankkonto ikke tidligere medregnet 963,57 Årets resultat , , , , ,64 Opptjent egenkapital , , , , ,06 Sum egenkapital kr ,78 kr ,78 kr ,60 kr ,06 kr ,70 Sum egenkapital og gjeld kr ,78 kr ,78 kr ,60 kr ,45 kr ,94 Side 13 av 17

14 Noter 1. Kursavgifter er inkludert kr ,- i sommerskole 2. Andre tilskukdd; LAM midler ,-, tilskudd fra Oppegård komm. I 2012 kr ,- og moms komp. Kr ,- norsk tipping kr 1200,- 3. EDB/data/web, ny dataløsning kr ,- 4. Fyringsutgifter skyldes hovedsakelig kald vinter 5. Rep og vedlikehold, tak klubbhus og rep av boble lys osv. 6. Andre kostnader lokaler,,var kr ,- 7. Andre kostnader, kurs for tennisskolens trenere kr ,-, leie lokaler, postboks 7 000,- reiseutgifter Pavel kr 2 243,- og div. rekv. 5. BUDSJETT 2012 Styret har laget et detaljert budsjett. Det er budsjettert med et overskudd ,- Se kommentarer under styrets beretning, økonomi. Side 14 av 17

15 Budsjett Res 2012 Budsj 2013 Kursavgifter , , , , , ,00 Salgsinntekter utstyr , , , ,00 Sponsorinntekter , , , , , ,00 Stevneinntekter mv , , , , , ,00 Andre tilskudd , , , , , ,00 Leieinntekter bobla , , , , ,00 (Intern leie bobla) , , , , ,00 Medlemskontingent , , , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , , , ,00 Startkontingenter , , , , , ,00 Stevneutgifter , , ,60 400,00 108, ,00 Hallleie bobla , , , , , ,00 (Intern leie bobla) , , , , , ,00 Hallleie Abox , , , , , ,00 Treningsutstyr , , , , , ,00 Treningsklær , ,00 - Kontinger krets/forbund , , , , , ,00 Sum treningsutgifter , , , , , ,00 Lønn, trenerhonorar, godtgj , , , , , ,00 Vann, avløp, renovasjon Fyringsutgifter 94317, , , , , ,00 Strømutgifter , , , , ,00 Rep og vedlikehold , , , , , ,00 Andre kostnader lokaler 43584, , , , , ,00 EDB/data / web , , , , ,00 Andre kostnader 30227, ,00 850, , , ,00 Forsikring , , , , , ,00 Konstatert tap på fordringer 7.291,32 Sum andre driftskostnader , , , , , ,00 Sum driftskostnader , , , , , ,00 Finansinntekter 9058, , , , , ,00 Finanskostader ,00 446,00 529,00 774, ,00 Sum finans 8.619,86 876, ,26 489,24 387,08 - Årsresultat , , , , , ,00 Side 15 av 17

16 6. INNKOMMENDE FORSLAG Det er ikke kommet inn forslag. K O L B O T N T E N N I S K L U B B 7. VALG AV TILLITSVALGTE OG REVISOR FOR 2012 Valgkomiteen har bestått av Dag Kristensen og Line Alfheim. Styreleder Leif Wedøe Styremedlem Knut Alfheim Styeremedlem Ane Svartberg Styremedlem Einar Granlien Styremedlem Henrik Telle Styremedlem Dag Kristensen Styremedlem Svend Eevensen Revisor Nils Christian Engelstad Turneringskomiteen Leder Trond Ole Moldvær Per-Magnus Thompson Henrik Telle Boblekomiteen Leder Einar Granlien Elisabeth Rollem Storløkken Ingar Undrum Bobla - vedlikeholdsteam Per Franing, Lars Kristiansen, Arne Vangsnes, Ingar Undrum, Kjell Brevik, Elisaabeth R Storløkken, Einar Granlien Valgkomiteen Festkomiteen Leder Gunnar Dahlqvist Line Alfheim Anne-Mette Brenni Gulbrandsen Åse Kristensen Anleggskomiteen Leder Dag Kristensen Einar Granlien, Gunnar Dahlqqvist, Knut Alfheim Hallkomitee til hall er ferdig satt opp med etablert driftsmodell: Leder Espen Bekkevold, Nestleder Jacob Nygaard Knut Alfheim, Kjell Brevik Dag Kristensen, Morten Nordheim Torgeir Veflen, Roald Albrigtsen Oppmenn divisjonslagene Herrer 1 Trond Ole Moldvær Herre 2 Henrik Telle Veteran Einar Granlien Damer Mette Degerstrøm Veteran Åse Kristensen Side 16 av 17

17 Side 17 av 17

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB

TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB STYRETS ÅRSBERETNING 2014 1. Organisasjon Styret i 2014: Knut Gran Alexander Ballamy Håkon Randar Lauritz Grinvoll Frank Anders Haugli Thomas Slagsvold Caroline Wedel Jarlsberg

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 9. juni

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 24. februar 2015 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Vintergeneralforsamling

Vintergeneralforsamling Vintergeneralforsamling Referat Tirsdag 21. februar 2012 Auditorium S3 kl. 17.15 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 21. februar 2012 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer