Kort om bladcentralen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kort om bladcentralen"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Kort om bladcentralen Året 2007 I 2007 har konkurransen i handelen vært sterk. Tross dette har kategorien blader og bøker oppnådd en vekst på 3,9 %. Bladcentralen oppnådde en omsetning på millioner kroner i forbrukerpriser. Av dette har ukebladene en solid posisjon med en omsetning på millioner kroner. Bøker ble vekstvinnere med hele 26,1 % økning. Fagblader vokste med 9,9 %. Bestselgerne i 2007 var Se og Hør, Se og Hør Weekend, Her og Nå, Hjemmet, Norsk Ukeblad, Vi Menn, Donald Duck & Co, Allers, KK og Pondus. Bladcentralen tilbyr et bredt sortiment av blader, magasiner, tegneserier, bøker, fagblader og julehefter. Hver enkelt butikk mottar et individuelt sortiment ut fra sin lokale etterspørsel. Produktene selges i kommisjon med full returrett. Visjon Vi skal være den beste distributøren av lesestoff til det norske folk. Forretningsidé Bladcentralen skal distribuere og markedsføre lesestoff i Norge gjennom et stort antall forhandlere. Virksomheten skal være enkel, effektiv og rimelig slik at Bladcentralen blir en lønnsom, langsiktig og seriøs samarbeidspartner for kunder og eiere. Kjerneverdier Vi skal være en bedrift hvor kolleger trives og skaper resultater sammen. Vi skal skape lønnsomhet for kunder og forlag. Vi skal være løsningsorienterte og kostnadseffektive. Virksomheten Bladcentralen distribuerer og markedsfører noen av de sterkeste merkevarene i Norge. Tre ganger i uken distribuerer vi blader og bøker til dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. 2 3

3 Eierforhold Organisasjonen pr Bladcentralen eies av syv forlag med følgende omsetningsandeler: Hjemmet Mortensen AS Egmont Serieforlaget AS Cappelen Damm AS Se og Hør Forlaget AS 9,7 % 7,4 % 5,5 % 27,8 % IT Direktør Roar Lundeby Økonomi Direktør Tor Fredrik Wisløff Adm. sekretær Marianne Kristiansen Adm. direktør Jan Svalheim Distribusjon Direktør Nina Trebler Forlag Direktør Morten Halvorsen Kunder Direktør Anne-Grethe Besmo Allers Familie-Journal AS Schibsted Forlag AS Bonnier Cappelen Holding Norway AS 28,0 % 16,0 % System Drift Thorbjørn Høibråten Regnskap Anne Ildal Kontroll Britt Kværne-Nielsen Kundeservice Arne Ulsrud Produksjon Knut Ole Mittet Logistikk Geir Håvard Øyulvstad Leveranseberegning Lise Karlsen Analyse Space Management Nyheter/Kampanje Arnfinn Eskild Salg forhandlere/ Regionale kjeder Janne Sandsæter Salg kjeder Jan Sverre Hanssen Marked kjeder Yngve Lunde 5,6% Retur/Lager Dag Oscarsson Plan Torill Paulsen Marked blader/bøker Cecilie Rasmussen Kjenes Key Accunt Managers Ledelse Jan Svalheim Nina Trebler Anne-Grethe Besmo Roar Lundeby Morten Halvorsen Tor Fredrik Wisløff 4 5

4 Kategorivekst for blader og bøker i 2007 mangfoldet påvirker utviklingen 2007 ble et meget godt år for Bladcentralen. Netto omsetningen økte med 3,9 % til millioner kroner. De ukentlige bladene har en sterk posisjon og står for 55 % av vår omsetning. Samlet har bladene et løssalg på hele millioner kroner i forbrukerpriser. Dette er gode tall i et konkurranseutsatt marked, med blant annet avisenes mange lanseringer av helgebilag. Det er bra å konstatere at tegneserier, vår tredje største publikasjonsgruppe, har beholdt sin posisjon med en stabil omsetning på 385 millioner kroner. Disse produktene er viktige for rekruttering av nye, unge lesere som skal bli fremtidens bladkjøpere. Vekstvinner i 2007 ble bøker med hele 26,1 % omsetningsvekst. Bøker har hatt en meget god utvikling gjennom mange år. Gruppen har vokst fra 177 millioner kroner i år 2000 til 329 millioner kroner i Forbruker finner et stadig større tilbud av disse produktene i dagligvare- og servicehandelen. Fagblader hadde et meget godt år i Omsetningen ble 356 millioner kroner, en økning på 9,9 % i forhold til året før. Det leses flere blader enn tidligere, og nye produkter med bra salg kommer til. Dameblader er en annen gruppe med skjerpet konkurranse i form av flere nyheter. I løpet av tre år er åtte nye dameblader lansert gjennom Bladcentralen. Dette har økt kategorien som i 2007 oppnådde en utvikling på 6 %. Omsetningen ble 231 millioner kroner. Forbrukers forventning til bredde i utvalget medfører nye krav til eksponeringsutstyret. Utvikling av godt utstyr for basiseksponering og impulsstativer til kasselinjen, er en viktig del av vårt samarbeid med handelen. Hensikten er å synliggjøre en betydelig varegruppe med høyt impulssalg. Kjøpsbeslutninger tas raskt i butikk. Ryddige hyller, i tillegg til sentral plassering av varegruppen, er suksesskriterier for høyt salg. Bladcentralens konsulenter i butikk har som første prioritet å skape ryddige hyller. Våre målinger viser at rydding og etterfylling i travle handleperioder gir omsetningsvekst. Vi har fokus på at blader og bøker skal gi god lønnsomhet for våre kunder. Det gjøres et kontinuerlig arbeid for å bidra til dette, blant annet gjennom leveranse tilpasset etterspørselen i den enkelte butikk. Leveranseberegning i store sesonger som påske-, sommer- og jul er viktig ettersom salget endres radikalt. Like viktig er det å finne sesongene for den enkelte butikk. Etterspørselen varierer ikke bare mellom butikker, men gjennom året i den enkelte butikk. I samarbeid med kjedene vil vi arbeide for ytterligere bedret lønnsomhet. Dette ved enda bedre å ivareta sesongsalget i den enkelte butikk. Administrative rutiner samt varehåndtering i butikk er andre områder med forbedring i Rundt av våre kunder har elektronisk faktura fra Bladcentralen og antallet vil øke raskt. Begge parter oppnår effektiviseringsgevinst av tiltaket. For å gi butikkene mulighet til enkel opplæring av personalet har vi utviklet et elektronisk opplæringsprogram. Det er ment som et hjelpemiddel for nyansatte og vikarer. Varehåndtering påvirker lønnsomheten, og sammen med en bedret web tjeneste vil butikkene oppleve forenklinger. Hvert år gjennomføres det undersøkelser av hvor varegruppen står med hensyn til lønnsomhet. Tallene fra Genius Retail Management viser at kategorien blader og bøker hører til de mest lønnsomme i butikkene. Oppnår man høy omsetning av varegruppen ligger mye til rette for gode tall. I undersøkelsen har Bladcentralen sine produkter en andel av butikkens omsetning på 1,4 %. Andel salgsareal ligger godt under dette, mens varegruppens andel av varebidraget viser 1,6 % for fullsortimentsbutikker og 2,3 % for lavprisbutikker. Varegruppen bidrar godt på butikkens bunnlinje. Bladcentralen fyller 75 år i Vi vil bruke året til å skape et enda tettere markedssamarbeid med kjeder. Hensikten er å skape ytterligere gevinster for begge parter. Jan Svalheim Administrerende direktør De store ukentlige bladene representerer den største omsetningen i Bladcentralen. I 2007 omsatte disse for over 1,5 milliarder kroner i forbrukerpriser. Dette tilsvarer 55 % av totalomsetningen. Våre ukentlige blader i 2007 var Se og Hør, Se og Hør Weekend, Her og Nå, Hjemmet, Norsk Ukeblad, Vi Menn, Donald Duck & Co, Allers, KK, Motorbørsen og Ny Tid. Nykommer fra september var TV-magasinet PÅ TV. Bladcentralen økte omsetningen fra millioner i 2006 til millioner kroner i 2007 målt i forbrukerpriser. Omsetning pr. publikasjonsgruppe (Forbrukerpriser i mill. kroner 2007) Aktualitetsblader Familieblader Tegneserier Fagblader Bøker Dameblader Mannsblader Ungdomsblader Julehefter Andre Kilde: Egne tall Bladcentralen er opptatt av å tilby handelen et sortiment som gir høyest mulig omsetning og lønnsomhet. Nylanseringer er svært viktig for kategorivekst. Vi lanserte 83 nye titler i Samtidig fjernes titler som ikke selger godt nok til å forsvare sin plass i sortimentet. Fra 2006 til 2007 har 102 titler gått ut av vårt sortiment. Det arbeides kontinuerlig for at butikkene til enhver tid skal ha riktig sortiment tilpasset sitt lokale marked. Å lykkes med denne prosessen er av avgjørende betydning i arbeidet med å skape best mulig lønnsomhet for den enkelte butikk. Produktene er delt inn i publikasjonsgrupper ut fra innhold og målgruppe. Videre følger en beskrivelse av de enkelte gruppene for Aktualitetsblader Aktualitetssegmentet er den største gruppen når det gjelder omsetning. De mest omsatte bladene er Se og Hør, Se og Hør Weekend og Her og Nå. I september 2007 ble det nye TV-magasinet PÅ TV lansert. Publikasjonene i denne gruppen omsatte for hele 900 millioner kroner i forbrukerpriser. Dette utgjør 32 % av den totale omsetningen i Bladcentralen. En prestasjon i et presset massemarked

5 Dynamikken innenfor tegneserier er stor. Det kommer stadig nye titler og nye genre. Innenfor denne gruppen er det vesentlig, for her rekrutteres de unge, nye leserne. De skal bli fremtidens bladlesere. Alderssegmentene er små, ettersom interessene endres fort mellom alderstrinnene for barn og unge. Dette skaper et spesielt mangfold innenfor gruppen tegneserier, og sortimentsbredde er en forutsetning for kategorivekst. Trendene har gjerne kort varighet hos yngre forbrukere. Derfor er fornyelsen vesentlig for omsetningen. I 2007 kom det hele 13 nye titler, mens 15 titler mistet sin aktualitet og ble borte. Bøker Dette er gruppen som har hatt den største utviklingen i 2007 med en økning på hele 26,1 %. Bøker har hatt en meget god utvikling gjennom mange år. Gruppen har vokst fra 177 millioner kroner i 2000 til 329 millioner kroner i I 2007 ble det utgitt 122 titler totalt, hvorav 23 var norske seriebøker. Bladcentralen tilbyr et bredt boksortiment bestående av pocketbøker og seriebøker. Blant de titlene som solgte mest pr. utgivelse i 2007 var Thea, Sønnavind, Storgårdsfolk og Harry Potter. Norge har et godt utviklet løssalg av tegneserier sammenlignet med både Sverige og Danmark. Det norske markedet skiller seg ut ved at nye trender er å finne i dagligvare- og servicemarkedet. For eksempel er japanske tegneserier, Manga, et gryende marked som utvikles gjennom disse kanaler. Familieblader Familiebladene omfatter den nest største gruppen av blader. Her ligger de tradisjonelle bladene som Hjemmet, Norsk Ukeblad, Allers og Familien. Disse bladene bidrar stort til totalomsetningen og har et salg på 385 millioner kroner i forbrukerpriser. Familieblader er en viktig bidragsyter for lønnsomheten i butikk, blant annet på grunn av sin gode omløpshastighet. I januar 2008 ble det lansert et nytt familieblad, Ute og Hjemme. Bladet er første nyhet innen familieblader siden Tegneserier Tegneserier omsatte for 365 millioner kroner i forbrukerpriser, en betydelig gruppe med stabil omsetning. I tillegg til våre kjente produkter som Donald Duck & Co har våre norske tegneserier høy omsetning. Blant disse er: Pondus, Nemi og M. Fagblader Denne gruppen av blader omsatte for 356 millioner kroner i forbrukerpriser. Fagblader er en publikasjonsgruppe som har hatt økende vekst i flere år, siste år med 9,9 %. Produktene er dermed snart på høyde med tegneserier i omsetning. Spesialblader møter økt etterspørsel og stadig nye produkter kommer til. I løpet av 2007 kom for eksempel fire nye interiørblader: BoligPluss, Rom1 2 3, Elle Interiør og Hyttemagasinet. Fra før har vi kjente blader som Illustrert Vitenskap, Bonytt, Autofil, Hjemme PC, og Dine Penger. Kryssord og sudoku bidrar også godt til veksten innen fagblader. De seneste to årene er det etablert et mangfoldig tilbud. 8 9

6 i toppsjiktet når det gjelder lønnsomhet! Veksten innen billige bøker forventes å fortsette i Interessen for bøker har økt og det norske folk leser mer. Dette gjelder spesielt romaner og noveller. Pocketbøker er lett å ta med seg, tar liten plass og tilgjengeligheten øker. Vi ser at bransjeglidningen på bøker er reell. Hypermarkeder og stormarkeder har økt sin satsing på bøker, samt at supermarkeder og lavprisbutikker har økt interesse for boksalg. Resultatet er at flere og flere handler bøker i dagligvare- og servicehandelen. Dameblader Dameblader har hatt en omsetning på 231 millioner kroner i forbrukerpriser. Dette er en økning på 6 % i forhold til Vi har et variert sortiment som passer for kvinner i alle aldre. Bladcentralen ønsker å være en lønnsom samarbeidspartner for sine kunder. Derfor jobbes det kontinuerlig for økt lønnsomhet. Genius Retail Management dokumenterer resultatet av arbeidet, og lønnsomhetsanalysen for 2007 viser at produktene har en meget god lønnsomhet. Høy omsetning Blader og bøker har høy omsetning sammenlignet med andre varegrupper. Dette er en varegruppe med mange kjente merkevarer og høy omløpshastighet. For økt omsetning er en optimal eksponering avgjørende. Det arbeides derfor kontinuerlig med utvikling av nytt eksponeringsutstyr som er tilpasset butikkenes profil. Omsetning i forhold til et utvalg andre varegrupper (Forbrukerpriser i mill. kroner 2007) I 2007 hadde Bladcentralen totalt 14 titler i denne publikasjonsgruppen, og i løpet av de siste tre årene har vi fått åtte nye titler. I 10 på topp listen for dameblader finner vi kjente titler som KK, Det Nye, Kamille, Henne, Cosmopolitan, Elle, Costume, Woman, Tara og Eva. Elle, en allerede kjent merkevare, var siste tilskuddet i denne gruppen fra oktober Mannsblader Mannsbladene hadde en omsetning på 132 millioner kroner i forbrukerpriser, omtrent på linje med året før. Her finner vi blader som Vi Menn, FHM og Mann. Ungdomsblader Publikasjoner tilhørende denne gruppen av blader omsatte for 59 millioner kroner i forbrukerpriser. Varegruppen blader og bøker tar liten plass i forhold til omsetning. Med varegruppens høye impulsgrad og en sentralt plassert eksponering, vil ikke resultatene la vente på seg. Omsetningsutvikling (Forbrukerpriser i mill. kroner 2007) Kilde: Egne tall BC blader og bøker Se og Hør alene Sukkervarer Snacks Kjeks Bleier Kilde: Flesland Markedsinformasjoner AS og egne tall *Kun dagligvare. Bladcentralens andeler i forhold til butikken totalt Blader og bøker har en snittandel av butikkens omsetning på 1,4 %. Imidlertid varierer andelen fra 0,7 % av omsetningen til 2,2 % i andre butikker i undersøkelsen. Blader har en liten andel av butikkens salgsareal, en større andel av butikkens omsetning, men en enda større andel av butikkens varebidrag! Fullsortimentsbutikker. Bladcentralens andel i prosent av butikken totalt: Tekstil* Blant ungdomsblader finner vi blant annet Topp, Mag, Julia og In-Side Magazine. Ungdomsbladmarkedet er i sterk grad preget av trender. Omsetning 1,4% Salgsareal 1% Varebidrag 1,6% Kilde: Genius Retail Management 10 11

7 Lavprisbutikker. Bladcentralens andel i prosent av butikken totalt: Kilde: Genius Retail Management Netto omsetning i kroner pr. kvadratmeter salgsareal Fullsortiment Alle varer Kilde: Genius Retail Management Lavprisbutikkene tjener kr mer pr. kvm salgsareal for blader og bøker enn for snittet av alle varene. Dette er omtrent det dobbelte av snittet for alle varer. For fullsortimentsbutikkene er tallet kr mer pr. kvm salgsareal med blader og bøker enn snittet for alle varer. Varebidrag i kroner pr. kvadratmeter salgsareal Fullsortiment Alle varer Lavpris Blader/bøker Lavpris Blader/bøker Kilde: Genius Retail Management Varebidraget gjenspeiler hva butikken sitter igjen med etter at varegruppens kostnader er trukket fra. For hver eneste kvadratmeter med blader og bøker i en lavprisbutikk, oppnår man over 3 ganger så høyt bidrag fra blader og bøker enn for gjennomsnittet av alle varer. Varebidrag i kroner pr. arbeidstime 238 Fullsortiment Kilde: Genius Retail Management Blader og bøker fra Bladcentralen er en lite arbeidskrevende varegruppe. For hver eneste arbeidstime som blir lagt ned i varegruppen, oppnår en fullsortimentsbutikk et varebidrag på kroner 516. Dette er over 2 ganger høyere enn hva gjennomsnittet er for alle varer. Lønnsomhet 516 Alle varer Kilde: Genius Retail Management Lavpris Blader/bøker Bruttofortjeneste, kostnader og varebidrag i prosent av netto omsetning 2007 BCs BCs blader/ blader/ bøker Alle varer bøker Alle varer Bruttofortjeneste 19,2 24,3 19,2 18,0 - Lønnskostnader 5,2 8,2 5,2 6,4 - Lokalkostnader 2,0 3,5 1,4 3,3 - Øvrige kostnader 0,3 1,6 0,6 1,5 Analysen viser et varebidrag for blader og bøker fra Bladcentralen på hele 11,7 % i fullsortimentsbutikker og 12,0 % i lavprisbutikker. Fullsortimentsbutikker = Varebidrag 11,7 11,0 12,0 6,8 Blader og bøker har et høyt varebidrag i prosent av omsetningen. Varebidraget i fullsortimentsbutikkene er nesten 1 prosentpoeng høyere enn snittet for alle varer som også inkluderer blader og bøker. I lavprisbutikker er tilsvarende tall hele 5,2 prosentpoeng høyere! Lavprisbutikker Kostnader forbundet med varegruppen er gjennomgående lavere enn for snittet av alle varer i butikk. Det er stor spredning i varebidraget mellom de enkelte butikker i undersøkelsen. I lavprisbutikkene finner vi en spredning fra 5,0 % til 14,8 % i varebidrag. Tilsvarende tall for fullsortimentsbutikker er 7,8 % til 16,5 %. Tallene viser at enkeltbutikker har mye å hente på tiltak for økt omsetning og rasjonell varehåndtering. Leveransen tilpasset butikkens behov Riktig leveranse av den enkelte tittel til hver enkelt forhandler skaper lønnsomhet. Hver uke beregner Bladcentralen over leveranser. Disse baseres på historisk salg, sesongsvingninger, forsider, redaksjonelt innhold og innspill fra forhandler om lokale endringer. Avanserte statistiske modeller, analyse- og simuleringsverktøy bygget på moderne teknologi, brukes for å skape en lønnsom varegruppe. Hvordan oppnå høy lønnsomhet? Nøkkelen til suksess defineres blant annet gjennom høy omsetning. Kasseeksponering er et viktig virkemiddel for godt salg. Når en har blader og bøker sentralt plassert, kan man lett øke omsetningen. Det er også viktig at eksponeringen er riktig dimensjonert i forhold til salgspotensialet. Varegruppen tar relativt liten plass, og med det høye impulssalget kan man raskt øke omsetningen vesentlig ved bruk av tilleggseksponering. Andre viktige faktorer er å ha en ryddig og oversiktlig eksponering, samt gode rutiner for varepåfylling og etterfylling. Man bør rydde og etterfylle bladhylla flere ganger om dagen. Det er viktig at hyllene virker innbydende og fristende for forbruker, og ikke minst at de er fulle av blader og bøker. Bladcentralens målinger viser at man lett kan øke omsetningen med rundt 3 % ved ryddige og velfylte hyller i travle handleperioder. Hyllene ved kassene må etterfylles ofte, og her er det bestselgere som skal eksponeres. Gode returrutiner er viktig for å oppnå maksimal lønnsomhet. Her er den bladansvarlige den klare suksessfaktor. Det bør være én bladansvarlig som har god kjennskap til returrutinene og dermed kan ta returen på en rasjonell og effektiv måte. Vi ser betydelig forskjell i lønnsomhet i ulike butikker. Butikker med gode returrutiner har vesentlig høyere varebidrag enn snittet, sier Genius Retail Management. Lønnsomhet gjennom Space Management Bladcentralen benytter space management software til utarbeidelse av planogrammer for handelen. Med utgangspunkt i handelens inntjening i kroner pr. tittel og space management prinsipper, er målet å optimalisere varegruppens lønnsomhet. Noen konklusjoner Å satse på blader og bøker, vil gi god avkastning. Varegruppen gir god lønnsomhet. For å utnytte varegruppen maksimalt, og dermed sitte igjen med mest mulig penger, vil ett av suksesskriteriene være å øke omsetningen. Jo høyere omsetning, jo bedre lønnsomhet for butikken. Omsetningen kan lett økes ved bruk av kasseeksponering og annen tilleggseksponering. Gode rutiner for rydding, varepåfylling og riktig returhåndtering er en forutsetning

8 Samarbeid med handelen vil gi fortsatt vekst I samarbeid kan handelen og Bladcentralen fortsette den gode trenden i varegruppens utvikling. Det gjøres en rekke tiltak for at kategorien skal vokse og gi god lønnsomhet. Kampanjer I samarbeid med handelen har vi i 2007 gjennomført 125 kampanjer i dagligvare-, kiosk- og bensinmarkedet. Det representerer et relativt høyt kampanjetrykk sett i forhold til mange andre leverandører til varehandelen. Kampanjer gir butikkene flere fordeler: Mersalg Nyhetslanseringer driver kategorien og skaper interesse hos forbruker Blader og bøker er impulsdrevet og har underholdningsverdi Ingen risiko for forhandler, da Bladcentralen har fri retur på sine produkter Nye produkter har stort behov for synlighet i en lanseringsperiode, og de aktiviseres i butikk i kombinasjon med annen massekommunikasjon. Tradisjonelle og store produkter gir god vekst i sesong. For eksempel ga ukeblader til påske en vekst på hele 18,8 % hos butikker med kampanje, sett i forhold til de som ikke hadde aktivitet. Sesongsalg I juli og desember øker omsetningen med henholdsvis 26 % og 38 %, sammenlignet med en gjennomsnittsmåned. Ser vi på en enkeltforhandler i typiske utfartsområder/feriesteder kan omsetningen i samme periode øke med hele 200 % sammenlignet med en gjennomsnittsmåned. Andre forhandlere, som ligger i mer urbane områder, kan oppleve et helt annet omsetningsmønster. I samarbeid med handelen vil vi tilstrebe å identifisere flere sesongbutikker og gi den service som kreves for å maksimere sesongsalget. Sortimentet er større i sesong og gjenspeiler veksten. Bladcentralen tilbyr ekstra eksponering for avlastning i sesong. Dette for at butikkene skal kunne by sine kunder et sortiment i henhold til etterspørsel. Kjøp av lesestoff varierer geografisk, over tid og mellom enkeltforhandlere med ulikt kundegrunnlag. Det er derfor viktig at sortiment og leveranse til enhver tid tilpasses kundegrunnlaget i butikkene. En moderne etterspørselsbasert distribusjon sørger for optimal lønnsomhet for varegruppen i den enkelte butikk og totalt sett for de ulike varehandelskjedene * Tall i millioner Kilde: Egne tall Januar Februar Mars April Mai Juni Nyheter Nye produkter sto for over 7 % av den totale omsetningen til Bladcentralen i De publikasjonsgruppene med stor grad av produktutvikling opplever den største veksten. Bøker har de siste årene bidratt med en svært positiv utvikling og mye av årsaken til dette er at det stadig lanseres nye produkter på markedet. De nye titlene erstatter de gamle, dermed har netto antall titler i 2007 ligget relativt stabilt. Nye produkter står for hele 30 % av den totale omsetningen på bøker. Fagblader er et annet godt eksempel på en publikasjonsgruppe med mange nye produkter og som opplever en tilsvarende positiv utvikling. Vi ser at forbruker leser flere og flere blader, og Bladcentralen tilbyr produkter til mindre målgrupper innenfor ulike nisjer i markedet. Dette er med på å skape kategorivekst snarere enn kannibalisering når nye produkter introduseres. Eksponeringsutstyret må tilpasses disse endringene i sortimentet. Vi har i samarbeid med handelen flere prosjekter for å bedre synligheten for nykommere med godt salgspotensial. Juli August September Oktober November Desember Publikasjons- Utvikling Antall nye Nyhetenes andel grupper produkter av gruppens i 2007 omsetning Bøker 27 % % Julehefter 35 % 8 21 % Fagblader 10 % % Dameblader 6 % 1 5 % Tegneserier 0 % 10 4 % Kilde: Egne tall Sesongomsetning 14 15

9 Ny teknologi en bidragsyter til god lønnsomhet Forhandlerportalen - en verktøykasse for butikkene Siden forhandlerportalen ble satt i drift i 2004 har det skjedd en jevn utvikling av hjelpemidler for forhandlerne. Det viktigste og mest lønnsomme hjelpemiddelet er fortsatt returregistreringen. For best mulig forhandlerøkonomi er det viktig å registrere retur ved mottak av ny leveranse. Da er man sikret rask godskrift av retur. Husk; retur har verdi. I dag benytter forhandlere rutinene hver uke, mange flere ganger i uken. Tilbakemeldingene er veldig positive. I løpet av 2007 er det kommet nye muligheter i forhandlerportalen. Ved å bruke disse mulighetene reduseres behovet for å ringe kundeservice. Forhandlerne får friheten til å utføre kontoroppgavene når man selv ønsker. De nye mulighetene er: - Pakkseddel og returmerkelapper som kan skrives ut - Ny og forbedret e-post gir direkte kommunikasjon med kundeservice. Beskjed om svar får man på hovedsiden og sakene arkiveres på forhandler. Totalt omfatter forhandlernes verktøykasse nå ni hjelpemidler: Returregistrering Mankoregistrering Utskrifter - Faktura - Pakkseddel - Merkelapper Kvitteringsarkiv over egne registreringer Varekatalog Kontakt Bladcentralen med saksarkiv Brukerveiledninger Vi arbeider fortsatt med å utvikle forhandlerportalen. I 2008 kommer det flere nyheter som i sum skal gi forhandlerne enda større frihet til å utføre sine kontoroppgaver på en sikker og god måte. Elektronisk opplæring En av flere viktige faktorer for god lønnsomhet er effektivitet og gode rutiner i butikk. I 2007 startet Bladcentralen et E-læringsprosjekt. Prosjektets mål er å skape et verktøy som på en kostnadseffektiv måte lærer opp butikkansatte i riktig varebehandling. Noe som igjen skal gi økt effektivitet og lønnsomhet i kategorien blader og bøker. God opplæring vil direkte påvirke salget og lønnsomheten med lavere returprosent og færre utsolgtsituasjoner. Elektronisk fakturering Bladcentralen har vært langt fremme når det gjelder å ta i bruk elektronisk kommunikasjon med handelspartnere. I mange år har vi således hatt et tilbud om elektronisk registrering av bladretur overfor våre forhandlere. Vi har praktisert elektronisk bestilling av transporttjenester og lagt til rette for at transportørene senere kan fakturere oss for utførte tjenester elektronisk. Våre leverandører overfører sine utgivelsesplaner og distribusjonsopplysninger elektronisk til Bladcentralen for deretter å bli avregnet elektronisk. I løpet av 2007 har flere av kjedene innen dagligvarehandelen gått over til elektronisk fakturering. Ved årsskiftet 2007/2008 er det ca forhandlere som mottar elektronisk faktura. Dette antallet forventes å stige raskt, slik at i løpet av 2008 vil flertallet av forhandlerne motta elektronisk faktura. Med elektronisk fakturering vil så vel handelen som Bladcentralen kunne oppnå effektivisering i verdikjeden, reduserte ledetider og lavere kostnader. Således er elektronisk faktura et eksempel på vinnvinn for forhandler og leverandør

10 Styrets årsberetning Virksomheten Bladcentralen ANS distribuerer og markedsfører lesestoff gjennom ca forhandlere innen dagligvare og servicehandel. Hovedkontoret ligger i Oslo. Arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøet anses å være godt. Sykefraværet var dager eller 6,3 % i 2007 mot dager eller 6,4 % i Bladcentralen er en inkluderende arbeidsliv bedrift. Nedgangen i sykefraværet har sammenheng med konkrete tiltak bedriften har gjennomført i Likestilling Andelen kvinner er 32 %. I selskapets ledelse er andelen kvinner 45 %. Ved rekruttering legges det vekt på å få en balansert andel kvinner og menn. Det er lagt til rette for fleksitid der det praktisk lar seg gjennomføre. Bladcentralen er opptatt av at ansatte uavhengig av kjønn får lik behandling. Det ytre miljø All retur fra forhandlere reutsendes eller resirkuleres. Det arbeides kontinuerlig med å redusere returnert mengde. Avfall i bedriften kildesorteres. Papir sendes til gjenvinning og plast til resirkulering. Virksomheten forurenser ikke i særlig grad det ytre miljø. Ved innkjøp av nye biler kjøpes det dieselbiler med partikkelfilter. Redegjørelse for årsregnskapet Varesalgsinntekter ble mill. kroner i Det er 89 mill. kroner eller 3,9 % høyere enn i Det er spesielt bøker og spesialblader som viser god vekst. Driftsinntekter består i hovedsak av betaling for tjenester Bladcentralen utfører for eierne. Kostnadsutviklingen var god i Personalkostnader hadde tilnærmet null vekst, og transportkostnadene ble redusert. Totalt økte kostnadene med 0,2 %. Som ansvarlig selskap skal Bladcentralen ikke opparbeide egenkapital. Fortsatt drift er lagt til grunn for regnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av eiendeler, gjeld og finansielle stilling pr og for resultatet i regnskapsåret. Risiko Bladcentralens eiere er solidarisk ansvarlige for virksomheten. Det benyttes ikke finansielle instrumenter. Man anser bedriften som lite risikoeksponert da eierne løpende dekker kostnadene. Det er ikke skjedd noe etter årsskiftet som påvirker regnskapet for 2007 i nevneverdig grad. Foretakets utsikter Etter et stille år når det gjaldt nyutgivelser i 2006, var det flere lanseringer av nye publikasjoner i Spesielt innen bøker og spesialblader har det vært stor aktivitet. Gjennom å videreutvikle samarbeidet med kjeder og forlag, samt sikre en kostnadseffektiv drift og motiverte medarbeidere ser man optimistisk på omsetningsutviklingen de kommende årene. Resultat Bladcentralens resultat i 2007 viser et overskudd på kr ,- som foreslås overført til annen egenkapital. Overskuddet tilbakeføres eierne. Øverst fra venstre: Sindre Guldvog, Jonas Behrendt. Midten fra venstre: Tommy Melle, Per Lømo, Thor Kolby, Frank Terje Andersen. Foran fra venstre: Jan Mathisen, Merete Simonsen (vararepresentant for Anne Britt Berentsen), Bjørn Larsen (vararepresentant for Svein Opsahl). Ikke tilstede: Tom Harald Jenssen. Oslo, 11. mars 2008 Jan Mathisen Anne Britt Berentsen Per Lømo Tommy Melle Leder Nestleder Sindre Guldvog Jonas Behrendt Tom Harald Jenssen Thor Kolby Frank Terje Andersen Svein Opsahl Jan Svalheim adm. direktør 18 19

11 Resultatregnskap Balanse pr Beløp i kroner Note DRIFTSINNTEKTER (2) Varesalgsinntekter (2) Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varesalgskostnader (3,4) Personalkostnader (2,4,6) Andre driftskostnader (11) Ordinære avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Netto finansinntekter (8) Årets resultat OVERFØRINGER Overført til egenkapital Sum overføringer Beløp i kroner EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler (11) Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler (11) Biler, maskiner, inventar Finansielle anleggsmidler (7) Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer (6) Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende (5) Kontanter, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital (10) Egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser (9) Pensjonsforpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandører Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 11. mars 2008 Jan Mathisen Anne Britt Berentsen Per Lømo Tommy Melle Leder Nestleder Sindre Guldvog Jonas Behrendt Tom Harald Jenssen Thor Kolby Frank Terje Andersen Svein Opsahl Jan Svalheim adm. direktør 20 21

12 Noter til regnskapet for Bladcentralen ans Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger avlagt i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som immaterielle eiendeler eller omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig lineært. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende verdi etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter, vil de immaterielle eiendelene nedskrives til gjenvinnbart beløp. Pensjoner Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Ved regnskapsføring av ytelsespensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Virkningen av endringer i pensjonsplan fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene og er beregnet av balanseførte beløp. Netto pensjonsforpliktelse er differansen mellom nåverdien av pensjonsforpliktelsene og verdien av pensjonsmidler som er avsatt for betaling av ytelsene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Skatter Bladcentralen ANS er et deltagerlignet selskap hvor skattene blir utlignet på deltagerne. Skatter inntas således ikke i årsregnskapet. Inntekter og retur Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså både når risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Dette vil normalt være når varen er levert til kunden. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Retur fra kunder presenteres i resultatet som reduksjon av varesalgsinntekter og regnskapsføres ved mottak av returmelding. Returgodtgjørelse fra leverandører reduserer varesalgskostnad og andre driftskostnader. De fleste kundene har full returrett og Bladcentralen ANS har videre returrett til leverandører. Returforpliktelse ovenfor kunder og returgodtgjørelse fra leverandører er lik. Det er således ingen avsetning for retur i balansen. 2. Driftsinntekter Som varesalgsinntekter er presentert omsetning til forhandler inklusive forhandlerprovisjon med reduksjon av retur. Forhandlerprovisjonen utgjør kr for 2007 og kr for Den vesentlige delen av salget skjer til det norske markedet. Kostnaden til forhandlerprovisjon inngår i andre driftskostnader. Andre driftsinntekter består av inntekter fra forlag som gjelder leverte tjenester og andre inntekter. 3. Personalkostnad, antall årsverk (Beløp i 1000 kr) Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader (se note 10) Andre ytelser Sum personalkostnader Antall årsverk Antall årsverk for fast ansatte inkl. overtid og vikarer er 144,2 i 2007 mot 149 i Ytelser til administrerende direktør, styret og revisor Sum ytelser til administrerende direktør er kr , hvorav lønn utgjør kr og annen godtgjørelse kr Administrerende direktør har lån til bil på kr pr Lånet nedbetales over fem år med en rente på fire prosent. Administrerende direktør er tilknyttet den ordinære innskuddsbaserte pensjonsordningen som er kostnadsført med kr i I tillegg er det inngått en avtale som sikrer 66 % av lønn fra fylte 65 år. Forpliktelsen inngår i beregningen i note 10. Administrerende direktør har avtale om sluttvederlag på en årslønn. Det er kostnadsført styrehonorar på kr i Kostnadsført lovpålagt revisjonshonorar i 2007 utgjør kr og andre tjenester kr Bankinnskudd Av bankinnskudd er kr bundne innskudd. 6. Kundefordringer/tap på krav Avsetning til tap på fordringer utgjør kr pr Samtlige fordringer forfaller innen ett år. Tap på fordringer inngår i posten andre driftskostnader og utgjør kr i 2007 og kr i Langsiktige fordringer Langsiktige fordringer består av fordring på Bladcentralen Eiendomsselskap AS og billån til ansatte. Fordring på Bladcentralen Eiendomsselskap AS utgjør kr pr og kr pr Skatt Nedenfor følger opplysninger om deltagernes samlede tilordnede skattepliktige inntekt for 2007 og de midlertidige forskjeller pr (Beløp i 1000 kr) Endring Resultat før skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller Årets skattepliktige inntekt Negative midlertidige forskjeller Anleggsmidler Kundefordringer Andre regnskapsmessige avsetninger Udekket pensjonsforpliktelse Sum negative midlertidige forskjeller Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Bladcentralen ANS har kollektiv tjenestepensjonsordninger for sine ansatte i Storebrand. Fra ble alle ansatte under 60 år flyttet over på en innskuddsbasert ordning. Disse ansatte fikk en fripolise fra livsforsikringsselskapet som tilsvarte opptjente rettigheter pr. denne dato. Selskapet har fra innbetalt månedlige innskudd til den enkeltes innskuddspensjonskonto. Bladcentralen ANS oppfyller kravene til obligatorisk tjenestepensjon (OTP) For personer som var fylt 60 år er hovedbetingelsene 30 års opptjening, % pensjon i forhold til pensjonsgrunnlag 1. april det året man fyller 65 år. Pr hadde pensjonsordningen 88 medlemmer. Ved beregning av de fremtidige pensjoner er følgende forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsrente 4,5 % 4,5 % Lønnsutvikling 4,5 % 4,5 % Forventet avkastning på pensjonsmidlene 5,5 % 5,5 % Regulering av løpende pensjoner 2,0 % 2,0 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 4,25 % 4,25 % I tillegg til de pensjonsordninger som dekkes gjennom Storebrand, har Bladcentralen ANS udekkede pensjonsforpliktelser. Bedriften har AFP-ordning som gjelder alle ansatte. Kontingent AFP er kostnadsført i 2007 med kr (Beløp i 1000 kr) Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelse Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad 72 0 Resultatført forpliktelse overgang ITP Resultatført andel av estimatavvik ITP Resultatførte estimatendringer og avvik Netto pensjonskostnad gammel ordning Kostnad innskuddspensjon *) Kontingent AFP Samlet pensjonskostnad *) Eksklusive arbeidsgiveravgift Sikrede Usikrede Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto påløpt pensjonsforpliktelse Herav inkludert AGA med Aktuarmessige forutsetninger Anvendt dødlighetstabell K1963 K1963 Anvendt uføretariff K1963 K1963 Forventet uttakshyppighet AFP 75 % 75 % Frivillig avgang 0 5 % 2 5 % 10. Egenkapital (Beløp i 1000 kr) Egenkapital Utbetaling til eierne Årets resultat Egenkapital Eierandeler: Allers Familie-Journal AS 14,29 % Se og Hør Forlaget AS 14,29 % Hjemmet Mortensen AS 14,29 % Egmont Serieforlaget AS 14,29 % Cappelen Damm AS 14,29 % Schibsted Forlag AS 14,29 % Bonnier Cappelen Holding Norway AS 14,29 % Totalt 100,00 % Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel etter sammenstillingsprinsippet, det vil si i samme periode som tilhørende inntekter. Lån til ansatte utgjør kr pr Dette er lån til kjøp av bil i tilknytning til arbeidsforhold. Lånene er sikret ved pant og nedbetales over maksimalt 6 år

13 Kontantstrømoppstilling 11. ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Immateriell eiendel knytter seg til nytt ERP-system. Applikasjonsutvikling, herav systemdesign, programmering, installasjon og testing er klassifisert som immateriell eiendel. Operativsystemer, styringssystemer og eventuelt andre systemer som utgjør en integrert del av et fysisk driftsmiddel er klassifisert som varig driftsmiddel. Eiendelen har begrenset økonomisk levetid og avskrives planmessig lineært. Varige driftsmidler Bedriftsøkonomiske avskrivninger er gjennomført etter lineær metode. Anlegg under utførelse vedrører følgende prosjekter: Anleggskartotek, verktøy til ny hjemmeside og prosjekt for bedret ergonomi for pakkelinje. Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler (Beløp i 1000 kr) Anskaffelseskost Tilganger Ferdigstillelse Avganger til Årets Økonomisk Akkumulerte Bokført pr anlegg kostpris ordinære levetid avskrivninger verdi under utførelse avskrivninger pr pr Immaterielle eiendeler år Sum immaterielle eiendeler Biler år Annet transportmateriell år Arbeidsmaskiner år EDB-maskiner/systemer år Kontormaskiner/inventar år Bygningsinventar/innredning år Anlegg under utførelse år Sum varige driftsmidler (Beløp i 1000 kr) LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Tilført fra årets virksomhet *) Endring i varelager Endring i fordringer Endring i leverandørgjeld Endring i tidsavgrensede poster A = Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER BRUKT PÅ INVESTERINGER - Investert i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Endring i andre langsiktige fordringer B = Netto likviditetsendring fra investeringer LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING - Egenkapitaltilbakebetaling C = Netto likviditetsendring fra finansiering A+B+C Endringer i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning pr *) Dette tallet fremkommer slik + Resultat Ordinære avskrivninger Gevinst/tap på salg/utrangering av driftsmidler = Tilført fra årets virksomhet Oversikt over leie av varige driftsmidler som ikke er balanseført (Beløp i 1000 kr) Årlig leie Bygninger Kontormaskiner 239 Programvare 307 Arbeidsmaskiner 445 Leieavtalen vedrørende bygninger mellom Bladcentralen ANS og Bladcentralens Eiendomsselskap AS utløper juni

14 Revisjonsberetning for 2007 Vi har revidert årsregnskapet for Bladcentralen ANS for regnskapsåret 2007, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet, er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 11. mars 2008 Deloitte AS Jan A. Hovdan statsautorisert revisor 26 27

15 Gazoline Haraldrudveien 20 Postboks 53, Økern 0508 OSLO Telefon sentralbord: Telefaks: Telefon kundeservice:

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 Innhold 04 > Visjon 05 > Virksomhet og hovedpunkter 06 > Viktige datoer 07 > Nøkkeltall 08 > Styrets årsberetning 13 > Hel ved adm. direktør 14 > Se 16 > Resultatregnskap

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 NRK AS Årsberetning 2011 NRKs virksomhet NRK styrket sin posisjon som allmennkringkaster i 2011. Som produsent og formidler av innhold i radio, fjernsyn og på Internett leverte

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer