Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008"

Transkript

1 Grant Thornton informerer Nr. 1/2008

2 AKTUELLE DATOER 8. mars Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering papiroppgave. 10. mars Årsoppgave og betalingsfrist (mva) for næringsdrivende med omsetning under en million kroner som har fått innvilget årsterminoppgave. 15. mars Betaling av forskuddsskatt. Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering via altinn.no. 17. mars Betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk. 31. mars Selvangivelsen kan leveres elektronisk i altinn.no. 10. april Terminoppgave og betaling av moms. Levering av kompensasjonsoppgave for moms. Årsoppgave- og betalingsfrist (mva) for primærnæringen. 15. april Betaling av forhåndsskatt. 30. april Frist for betaling av tilleggsforskudd. Frist for å levere selvangivelse for lønnstakere og pensjonister. Frist for levering av Oppgave for aksjer og grunnfondsbevis. INNHOLD>01>2008 Firmabil-nøkkelen 2008 Side 4 Mva på uttak Side 12 aktuelle satser Side 14 ordningen med bindende forhåndsuttalelser Side 16 arbeidsliv og familieliv i konflikt Side 18 gbs 13: Forskuddsfakturering med merverdiavgift Side 20 Forskjellen på inngangsverdi, skjermingsgrunnlag og innbetalt kapital Side 22 revisjonsberetningen Side 24 arbeidsmiljølovens regler om varsling Side 26 01:2008 > Side 3

3 Firmabil-nøkkelen Siviløkonom Jan Traaseth, Adm. direktør i Toyota Financial Services Firmabil-nøkkelen 2008 tar for seg de vanligste reglene rundt beskatning av firmabil og bilgodtgjørelse, og gir deg gode råd og tips rundt valg av bilordning. Skattereglene for firmabil er nær uendret i 2008, det er bare foretatt noen mindre justeringer på innslagspunktene for 20 prosent beskatning og toppskatt. Dette innebærer at du i 2008 blir skattlagt for 30 prosent av bilens listepris opptil (grensen var i 2007), og 20 prosent av bilens pris som eventuelt overstiger denne grensen. Samtidig har innslagspunktet for toppskatt trinn 1 økt fra til Dette betyr i praksis 44,8 prosent marginalskatt. For lavere inntekter er marginalskatten 35,8 prosent. For øvrig er innslagspunktet for toppskatt i trinn 2 (47,8 prosent marginalskatt), økt fra i fjor til i Dieselbiler øker Ikke uventet ble det en sterk økning i personbilsalget i 2007, etter at bilavgiftene ble endret fra 1. januar Det ble i fjor registrert hele personbiler, en økning på 18,3 prosent fra Vi må helt tilbake til 1986 for å finne et like høyt personbilsalg. De nye avgiftsreglene favoriserer mindre og mellomstore biler med lavt CO 2 -utslipp, og spesielt dieselbilene kom heldig ut av avgifts endringen fordi disse har generelt lavere CO 2 - utslipp. Derfor ble det en voldsom økning i salget av dieselbiler i 2007, og dieselandelen av personbilsalget økte fra 48,3 prosent i 2006 til 74,3 prosent i Miljødifferensiert årsavgift Myndighetene har fra 1. januar innført en miljødifferensiering av årsavgiften. Dette innebærer at årsavgiften for bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter i år utgjør kr 2660 kroner, mens årsavgiften for dieselbiler uten partikkelfiler utgjør kr Varebilskatt Myndighetene har de siste årene intensivert kontrollen mot privat bruk av firmaeide (leide) varebiler, og stadig flere varebilbrukere opplever nå at de må skatte av varebilen sin, på lik linje med en personbil. Dette gjelder spesielt varebiler som regnes som egnet for privat bruk (les mer om dette senere), som parkeres hjemme om natten og som da brukes privat utenom arbeidstid. Det har vært gjennomført omfattende kontroller i en rekke fylker her i landet, deriblant i Østfold og Sør- Trøndelag. Blant annet hadde Skatteetaten i Østfold en aksjon på Svinesund i desember hvor de stengte av grensen i tre timer for å avsløre såkalt «firmabil-snylting.» Av 32 kontrollerte varebiler så skal Skatteetaten ha fått 24 nye saker å jobbe videre med. Konklusjonen fra de gjennomførte skatteaksjonene er at du skal skattlegges for en varebil som parkeres på privatadressen, med mindre du har ført kjørebok. Det er grunn til å anta at slike kontroller vil bli gjennomført på stadig flere steder rundt omkring i landet i året som kommer. Lavere firmabilandel Firmabilandelen (dvs. næringsandelen) av personbilsalget gikk ned fra 39,1 prosent i 2006 til 33,8 prosent i 2007, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Merk at i disse tallene inngår flere tusen leasingbiler som går på såkalt «PrivatLeie», altså leie/leasing til privatpersoner. Side 4 > 01:2008

4 2008 Pr. utgangen av september utgjorde denne finansie ringsformen ca. 4 prosent av det totale personbilsalget, ifølge tall fra Finansieringsselskapenes Forening. FIRMABIL Prosentligning Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil), regnes fordelen som lønnsinntekt og du må betale skatt av denne. I 2008 kalkuleres denne fordelen ut fra en aldersgradert prosentligningsmodell. Du blir skattlagt for 30 prosent av bilens listepris opptil kroner, og 20 prosent av bilens listepris over kroner. Dersom du kun disponerer firmabil en del av året, skal det skje en forholdsmessig fordeling av firmabilfordelen ut fra det antall hele og påbegynte måneder du disponerer bilen. For: Biler eldre enn 3 år pr. 1. januar i inntektsåret (dvs. biler registrert i 2004 eller tidligere) Biler som brukes over km i året i yrket El-biler verdsettes bilen til 75 prosent av opprinnelig listepris som ny. Merk at regelen om fradrag for 3 år gamle biler baserer seg på at bilen er eldre enn 3 år pr. 1. januar, noe som innebærer at hvis du anskaffer en ny firmabil for eksempel i februar 2008, vil du først få fradraget på 25 prosent fra og med inntektsåret Ved en kombinasjon av to eller flere av ovennevnte punkter, verdsettes bilen til 56,25 prosent av opprinnelig listepris som ny. Skifte av arbeidsgiver Når du betinger deg å bli skattlagt for en bil som brukes over km i yrket årlig, og skifter arbeidsgiver i løpet av året, må du selv dokumentere antall kjørte kilometer yrkeskjøring gjennom året overfor den nye arbeidsgiveren. Dette kan best gjøres ved føring av kjørebok. 01:2008 > Side 5

5 Listepris Firmabilfordelen skal beregnes av bilimportørens listepris for bilen på tidspunktet for første gangs registrering, eksklusive frakt og registreringsomkostninger. Prisen på eventuelt ekstrautstyr kommer i tillegg til selve bilens listepris, uansett om utstyret er kjøpt samtidig eller på et annet tidspunkt enn bilen. Dette gjelder også om bilbruker selv betaler for utstyret. Det er i utgangspunktet bilimportørens listepris som også skal benyttes for ekstrautstyr. Dersom hovedimportør likevel ikke har listepris på ekstrautstyret typisk ekstrautstyr som ikke direkte knyttes til en bilmodell (som for eksempel vinterdekk) og som ikke er fabrikkmontert benyttes faktisk anskaffelsespris på utstyret. Som ekstrautstyr regnes både fastmontert og løst ekstrautstyr, herunder vinterdekk, radio, takgrind, skiboks, tilhengerfeste, fastmontert utstyr til mobiltelefon (handsfree utstyr) mv. Derimot skal det ikke gjøres tillegg for spesialinnredninger m.v., som bare har betydning for den rent yrkesmessige bruken av bilen. Det skal heller ikke gjøres tillegg for mobiltelefon eller alarm. Fordelssatsen gjelder uansett om det er gitt rabatt på bilen eller på ekstrautstyret. Er det reklame på bilen, vil det ikke påvirke satsene. Det tas ikke hensyn til om du ville ha valgt en billigere bil om du hadde valgt å holde egen bil privat. Beskatningen skal foretas ut fra den bilen som rent faktisk også disponeres privat. hva koster det å ha firmabil? Skatt på firmabilfordelen er selve kostnaden når du disponerer firmabil, og det er de marginalskattesatsene som er nevnt ovenfor som skal benyttes til å beregne kostnaden. Nedenfor har vi satt opp noen eksempler som viser hvordan dette virker i praksis. obs! Vår erfaring er at mange firmabilbrukere benytter trekkprosenten de har på skattekortet når de kalkulerer skatten på firmabilen. Denne beregningsmåten gir et fullstendig feil svar, og mange er derfor trolig ikke klar over hva firmabilen egentlig koster dem. Husk at trekkprosenten på skattekortet er et gjennomsnitt av hva du skal betale på hele inntekten (hensyn tatt 10,5 skattemåneder), mens firmabilfordelen (som overskudd på bilgodtgjørelse) kommer på toppen av den vanlige inntekten din. Derfor er det marginalskatteprosenten på den øverste delen av personinntekten din som skal benyttes for å beregne dette. eksempel Lars Lønn har en firmabil med listepris på kroner, og tjener kroner før firmabilfordelen blir tillagt inntekten. La oss ta en titt på hvor stor firmabilfordelen blir og hvor mye det koster Lars i ekstra skatt å disponere firmabilen sin ut fra tre forskjelllige scenarier: a. Dersom bilen er ny og Lars kjører under km i yrket årlig: Beskatningsgrunnlag = % av første = % av neste = Firmabilfordel: = Ekstra skatt ( x 44,8 %) = b. Dersom Lars kjører over km i yrket årlig, eller bilen er eldre enn 3 år: Beskatningsgrunnlag ( x 75 %) = % av første = % av neste = Firmabilfordel = Ekstra skatt ( x 44,8 %) = c. Dersom bilen er eldre enn 3 år og Lars samtidig kjører over km i året: Beskatningsgrunnlag ( x 56,25 %) = Firmabilfordel (30 % av ) = Ekstra skatt ( x 44,8 %) = Firmabilskatt pr. måned Tabellen på neste side angir hva det koster deg i form av økt skatt pr. måned å disponere firmabil i Tabellen er basert på noen enkle forutsetninger som trolig svært mange firmabilbrukere oppfyller. Flere biler Er du i den situasjonen at du har flere firmabiler til din private disposisjon samtidig, skal du normalt fordelsbeskattes for hver bil. Det understrekes dog at dette ikke gjelder hvis du ut fra normale forhold bare kan bruke en bil om gangen, noe som kan være særlig aktuelt hvis du bor alene, eller ingen andre i husstanden din har sertifi kat og dermed kan kjøre bil. Skifte av bil Skifter du firmabil i løpet av året til en bil i en annen skatteklasse, skal prosentligningen fordeles mellom bilene etter hele kalendermåneder. Når det gjelder den kalendermåneden som bilskiftet skjer i, så skal fordelen beregnes på grunnlag av den bilen du hadde på tidspunktet for siste trekkberegning i gjeldende måned, og da som om du har hatt denne bilen hele måneden. Vekselbruk Hvis du er i den situasjonen at du veksler på å bruke flere biler, og at det dermed blir vanskelig å fastsette noe bestemt tidsrom for hvor lenge du har brukt en enkelt bil, vil det være gjennomsnittet av listeprisene på de bilene du har hatt tilgang til, som skal danne grunnlag for prosentligningen. I praksis kan dette innebære at arbeidsgiver må ta stilling til dette ved beregningen av skattetrekket for hver Side 6 > 01:2008

6 Firmabilskatt pr. måned i 2008 Dette koster firmabilen deg pr. måned i ekstra skatt. Tabellen tar utgangspunkt i: 1. Kolonne for 35,8 % marginalskatt forutsetter br. lønn inkl. firmabilfordel maks Kolonne for 44,8 % marginalskatt forutsetter br. lønn inkl. firmabilfordel min og maks Kolonne for 47,8 % marginalskatt forutsetter br. lønn eks. firmabilfordel min Yrkeskjøring under km og bil ikke eldre enn 3 år Bilens listepris Skatt pr. mnd Skatt pr. mnd Skatt pr. mnd m. 35,8 % m. 44,8 % m. 47,8 % lønningsperiode. Vekselbruk av biler vil være særlig aktuelt for ansatte innen bilbransjen. For økonomisjefen Arbeidsgiver er pålagt både å foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på hele firmabilfordelen. For firmabilbrukere med svært høy årlig kjørelengde, er det tilstrekkelig at kjørelengden antas å bli over km for at forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal kunne beregnes med 25 prosent fradrag i listeprisen. Regularitet Dersom bruken av arbeidsgivers bil får et minstemål av regularitet eller varighet, skal fordelsbeskatning anvendes. Hvis du derimot kun benytter arbeidsgivers bil i jobben og overhodet ikke til privatbruk, skal du ikke fordelsbeskattes. I praksis må da bilen stå parkert på arbeidsstedet i helger og om natten. Likeledes skal du heller ikke fordelsbeskattes hvis du kun sporadisk har hatt tilgang til bruk av arbeidsgivers bil til f.eks. flytting, kjøring i eget bryllup etc. «Unntaksbiler» Hvis en biltype kvalifiserer til å være lite egnet til privat bruk, kaller vi den for en «unntaksbil.» Dette fordi du kan få unntak fra standardmetoden for firmabilbeskatning (prosentligning), når du disponerer en slik bil (ofte en varebil) som ikke benyttes privat utover kjøring mellom hjem og arbeid. Du må imidlertid likevel skatte av hjem-arbeidskjøringen, og satsen for slik kjøring er i 2008 satt til kr 2,85 pr. km for kjøring opptil 4000 km, og kr 1,40 for kjøring utover 4000 km. Skattedirektoratet har utarbeidet retningslinjer over hva som tilsier at en bil er lite egnet for privat bruk. Disse inngår i Lignings-ABC (se punkt husk at du nå finner Lignings- ABC på Av plasshensyn tar vi ikke med disse punktene her og nå. Ifølge Skattebetalerforeningen fører ligningskontorene nå en svært streng praksis når det gjelder å få godkjent bilen som såkalt «unntaksbil.» En idé kan derfor være å få en bindende forhåndsuttalelse fra det lokale ligningskontor for hver enkelt biltype som firmaet disponerer, for å sikre at man ikke kommer i «saksa» ved et eventuelt bokettersyn. Som nevnt i innledningen har skattemyndighetene de senere årene intensivert kontrollen mot de som bruker varebil privat utenom jobben, og det har vært gjennomført omfattende aksjoner ved en rekke steder i landet, blant annet på Svinesund. Problemet oppstår nemlig når varebilen parkeres hjemme hos den ansatte om natten og i helgene. Da går nemlig ligningskontoret ut fra at varebilen også brukes MANGE BILER: Har du flere firmabiler til din private disposisjon samtidig, skal du normalt fordelsbeskattes for hver bil. 01:2008 > Side 7

7 privat utenom arbeidstid. Konklusjonene fra de gjennomførte skatteaksjonene er at du skal skattlegges for en varebil som parkeres på privatadressen, med mindre du kan sannsynliggjøre at varebilen ikke brukes privat blant annet gjennom å ha ført kjørebok. Før derfor kjørebok for varebilen før Skattemyndighetene tar deg. rene «unntaksbiler» Noen biltyper kommer direkte inn under unntaksreglene for fordelsbeskatning etter standardreglene (prosentligning) selv om de brukes privat. Disse biltypene er: Lastebiler med totalvekt på kg eller mer Busser registrert for mer enn 15 passasjerer Biler som det i form av lov, eller i medhold av lov, er fremsatt forbud mot å benytte til annen kjøring enn mellom hjem og arbeid For ovennevnte biltyper skal det foretas fordelsbeskatning for faktisk kjøring mellom hjem og arbeid, samt for besøksreiser og faktisk privatkjøring etter følgende satser: kr 2,85 pr. km for kjøring opptil 4000 km og kr 1,40 pr. km for overskytende kjøring. Fastsettelse ved skjønn Myndighetene har endret forskriften FSFIN annet ledd. Denne «UNNTAKSBIL»: Busser registrert for mer enn 15 passasjerer regnes som «unntaksbiler» fastsetter «I særlige tilfeller hvor listeprisen klart ikke står i forhold til fordelen ved privat bruk, kan fordelen fastsettes ved skjønn.» I et rundskriv til fylkesskattekontorene og ligningskontorene av presiserer Skattedirektoratet at det ved vurderingen av om unntaksbestemmelsen kommer til anvendelse understrekes at regelen skal praktiseres strengt. I rundskrivet har man sågar understreket ordene «i særlige tilfeller hvor listeprisen klart ikke står i forhold til» For type biler som faller inn under denne kategorien skal den skattbare fordelen settes til kroner i året. Dette tilsvarer en bil med listepris på kroner. kjørebok Disponerer du firmabil foreligger det ikke noe ubetinget krav fra myndighetenes side om at du skal føre kjørebok. Men hvis du kjører over km i yrket årlig, og dermed krever å bli prosentlignet med et fradrag i bilprisen på 25 prosent, fremgår det av Lignings ABC at du må «godtgjøre at yrkesbruken er over km for hvert år, normalt ved korrekt ført kjørebok.» Samtidig kan det også være en fordel å føre kjørebok for å kunne legitimere yrkeskjøringen i de tilfellene hvor du skal dokumentere at firmabilen overhodet ikke brukes privat, som for eksempel hvis du disponerer arbeidsgivers varebil. Kjøreboken skal angi hvilket firma, byggeplass e.l. som er besøkt, og angi kjørelengden ifølge bilens kilometerteller. Minst en gang i måneden skal den totale kjørelengden avleses og anføres i boken. Føring av kjørebok har nok av mange vært sett på som et stort bryderi, men heldigvis er det nå kommet elektroniske løsninger på markedet som skal gjøre denne jobben langt lettere. Firmaer som mtracknorge.no og minkjorebok.no tilbyr elektroniske kjørebøker som baserer seg på en GPS enhet som monteres i bilen, og som forløpende overfører alle turer til en database via GPRS, og så skal man enkelt og greit kunne skrive ut kjørebøkene fra Internett. Vi vil anta at slike løsninger blir å finne i svært mange varebiler i årene fremover. Systemene skal også gi mulighet for flåtestyring. Spesielle forhold Firmabil/egen bil fradrag for reiseutgifter Alle får fradrag for reiseutgifter for bruk av egen bil uavhengig av hvilket kommunikasjonsmiddel de faktisk har benyttet. Satsen er på 1,40 kroner pr. kilometer opptil km, og kr 0,70 pr. kilometer over km. Merk at dette fradraget får du også hvis du disponerer firmabil og faktisk bruker denne frem og tilbake til jobb. Riktignok gjelder det nye fradraget bare den delen av reiseutgiftene som overstiger kroner, men mange har langt høyere årlige reiseutgifter. Med vanlig antall reiser på 230 ganger pr. år, vil du i 2008 få fradrag når korteste strekning mellom hjem og fast arbeidssted er over 20 km én vei. Har du i tillegg betalt fergeutgifter og bompenger selv, kan du i tillegg trekke fra disse, dersom kostnaden overstiger kr og bruk av bil gir minst to timer kortere reisetid pr. dag i forhold til det man ville brukt med offentlig kommunikasjon. Kostnader til ferge og bom må kunne dokumenteres. Merk ellers at fradraget gjelder kun i alminnelig inntekt (nettoinntekten) som gir en skattereduksjon på 28 prosent. antall reisedager I beregning av antall reisedager skal skattyter som har vanlig 5 dagers arbeidsuke normalt regne med 230 arbeidsdager. Hovedregelen er at det faktiske antall reisedager skal legges til grunn, men dersom fravær på grunn av yrkesreiser, sykdom, avspasering, permisjon o.l. utgjør mer enn 15 arbeidsdager, skal det faktiske antall fraværsdager trekkes fra de nevnte 230 arbeidsdager. Men hvis en ansatt har jobbet for eksempel to arbeidsøkter en dag, eller Side 8 > 01:2008

8 NYTTIG: Det er en fordel å føre kjørebok for å kunne legitimere yrkeskjøringen i de tilfellene hvor du skal dokumentere at firmabilen overhodet ikke brukes privat. tilfeldigvis jobber på en helgedag, skal disse ekstra arbeidsreisene legges til. Slippe legitimasjon Utgifter som du krever å få refundert av arbeidsgiver, skal fortrinnsvis doku menteres gjennom fremleggelse av kvitteringer/billetter, men dette er ikke nødvendig når det dreier seg om lett kontrollerbare standardsatser. Det forutsettes at disse utgiftene er av et rimelig omfang og lett kan sannsynliggjøres. I praksis vil det være utgifter til parkometer, bom, bro, piggdekkavgift og enkelte andre utgifter som ikke behøver legitimeres. Firmabil/egen bil dekning av særskilte utgifter Tilleggsutgifter til privatkjøringen som arbeidsgiver dekker, for eksempel bompenger, parkeringsutgifter og fergeutgifter, skal ikke inngå i sjablontillegget når du har firmabil. Dette betraktes som ekstra lønnstillegg på arbeidstakers hånd. Hvis arbeidsgiver derimot dekker for eksempel månedskort/årskort til bomring eller parkeringsplass av hensyn til yrkesbruken, vil graden av yrkeskjøring avgjøre om det oppstår en skatteplikt. Regnes yrkesbruken som vesentlig, og du samtidig både bor og jobber utenfor bomringen, vil du normalt slippe å skatte for dette. Hvis du derimot må krysse bomringen på vei til jobben, vil gjerne hele bomavgiften bli beskattet som lønn. Har skattyter mottatt godtgjørelse fra arbeidsgiver for daglig kjøring hjem arbeid, skal godtgjørelsen fullt ut behandles som lønn. Har skattyter mottatt godtgjørelse for besøksreise ved arbeidsopphold utenfor hjemmet, behandles denne som en utgiftsgodtgjørelse etter nettometoden, hvilket vil si at det bare er et eventuelt overeller underskudd som skal oppgis på selvangivelsen. egen bil bilgodtgjørelse Statens satser Hvis du eier bilen selv og bruker denne til yrkeskjøring, er det vanlig at du mottar en eller annen form for bilgodtgjørelse. Det mest vanlige er en bilgodtgjørelse som utbetales iht. satsene i statens regulativ, selv om stadig flere får en form for fast bilgodtgjørelse. Statens satser for bilgodtgjørelse bestemmes gjennom forhandlinger mellom staten og de store arbeidstagerorganisasjonene (LO/AF osv.) og eventuelle endringer får virkning fra mars/ april Ved starten på 2008 er dette statens satser for bilgodtgjørelse: For de første km i inntektsåret; kr 3,00 pr. km (kr 3,05 i Tromsø) For kjøring utover km i inntektsåret; kr 2,40 pr. km (kr 2,45 i Tromsø) Sats for å bruke bilen i utlandet; kr 2,40 pr. km I tillegg kommer noen spesielle godtgjørelser hvorav de mest vanlige er: Pr. passasjerer; kr 0,50 pr. km Tilhenger; kr 0,50 pr. km Tillegg for kjøring på skogs eller anleggsvei; kr 0,70 pr. km Skattefritt Så fremt det kun utbetales bilgodtgjørelse etter statens satser, blir det intet skattepliktig overskudd. Det skal heller ikke lenger beregnes arbeidsgiveravgift på statens satser. nb! Du kan få utbetalt et tillegg for tilhenger selv om du ikke har med deg tilhenger. Kravet er da at du har med deg mye tung last på tjenestereiser. Utstyret eller det som fraktes med må være på: minst 150 kg, eller av en størrelse på minimum 0,5 kubikkmeter, eller av en slik størrelse at den stikker ut bak kjøretøyet og må merkes Dette betyr at hvis du for eksempel er selger og har med deg vareprøver i to store kofferter, så kan du motta tilhengertillegg på 0,50 kroner pr. kjørte km. Syt over statens satser Mange klager over statens satser og mener satsene er alt for lave i forhold til de faktiske kostnadene ved å holde en bil. Disse klagene har blitt forsterket de siste årene, ikke minst etter at satsene ble redusert for noen år siden, og siden har stått på stedet hvil. Samtidig har både drivstoff kostnadene og ikke minst rentekostnadene det siste året økt betydelig. En av de som har engasjert seg sterkt i saken er sjøfartsdirektør Rune Teisrud, som sier at de ansatte ikke lenger vil bruke egen bil i tjenestesammenheng, med den konsekvens at Sjøfartsdirektoratet må lease ca. 33 biler til sine 78 tjenestemenn med jevnlig bilbehov. Ved mange anledninger må man også benytte leiebil. Til sammen skal dette medføre betydelig økte kostnader i forhold til det å utbetale bilgodtgjørelse til de ansatte. Ifølge informerte kilder skal staten (pr. 22. januar 2008) være villig til å revurdere satsene for bilgodtgjørelse, men mener da til gjengjeld at de statsansatte ikke lenger skal få diettsatser for dagsreiser. Det går mot et spennende lønnsoppgjør til våren. 01:2008 > Side 9

9 Vi har vært i kontakt med direktør Håkon Glomsæter i bilorganisasjonen NAF som uttaler at de er enige i at satsene for bilgodtgjørelse er for lave, og at tiden nå er moden for å se på saken med tanke på å få til en regulering av satsene. Derfor skal NAF nå ha satt denne saken på agendaen som en av sine «kampsaker.» bilgodtgjørelse i praksis Som nevnt er den mest vanlige formen for bilgodtgjørelse kilometerbasert bilgodtgjørelse etter statens satser, men andre ordninger er i ferd med å bli svært vanlig som et alternativ til en ren firmabilordning, spesielt som et alternativ for ansatte som har lite yrkeskjøring. Slike ordninger kan bestå av et fast månedlig beløp, en fast godtgjørelse pr. kjørte kilometer eller en kombinasjon av disse. Eventuelt kan bilgodtgjørelsen også relateres til for eksempel dekning av drivstoffutgiftene. Vi mener bilgodtgjørelse etter statens satser kun bør gis til ansatte som bare på sporadisk basis bruker bilen i jobben. For alle andre anbefaler vi en form for fast bilgodtgjørelse, eventuelt kombinert med en variabel del. Slike ordninger vil være et viktig virkemiddel for å motivere ansatte til å velge bilgodtgjørelse fremfor firmabil. Undersøkelser viser nemlig at en viktig årsak til at mange velger firmabil, er at de ikke ønsker risiko. En fast månedlig godtgjørelse vil redusere risikoen og dermed gjøre det lettere for ansatte å velge egen bil ettersom de vet hva de har i minimumsinntekt på bilen til å dekke faste kostnader som billån, forsikring, årsavgift m.m. Dette kan være viktig, ikke minst i forbindelse med eventuell sykdom. Hvis bedriften velger en ordning med fast bilgodtgjørelse kombinert med en variabel del, bør den variable bilgodtgjørelsen ideelt sett legges opp slik at godtgjørelsen pr. kjørte kilometer er i tråd med marginalkostnaden ved å kjøre en ekstra kilometer (dog vil dette variere fra bil til bil). Da sikrer man at bilen brukes hensiktmessig, og at den ansatte ikke kjører ekstra kilometer i jobben bare for å få utbetalt bilgodtgjørelse. I praksis vil dette bety en kilometergodtgjørelse i størrelsesorden 1 2 kroner pr. kjørte yrkeskilometer, ut fra en bil i «normal» prisklasse fra til kroner. Hvis bedriften kun gir en fast månedlig godtgjørelse, så vil den ansatte bare få en skattebesparelse for hver kilometer han kjører i yrket (yrkeskjøringen kommer til fradrag etter statens satser). Dette betyr i praksis at opptil kjørte kilometer i året vil de fleste få en skattebesparelse på 44,8 prosent av kr 3,00, som er kr 1,34. Tilsvarende er skattebesparelsen kr 1,08 for kjøring over km (44,8 prosent av kr 2,40). nb! Mottar du en fast bilgodtgjørelse, eventuelt kombinert med en godtgjørelse pr. kjørte kilometer, var det tidligere svært viktig at arbeidsgiveren din delte opp denne i en trekkfri del og en trekkpliktig del, for at du skulle få fradrag for yrkeskjøringen. Etter en avklaring som kom i 2003 er dette ikke lenger like viktig. For å få skattemessig fradrag for yrkeskjøringen holder det nå at du som bilbruker legger med selvangivelsen en kjørebok som viser total yrkeskjøring gjennom året. Likevel vil vi anta at de fleste arbeidsgivere gjør den nevnte oppsplittingen for å slippe arbeidsgiveravgift på den trekkfrie delen. eksempel Terje Trekk får en fast månedlig bilgodtgjørelse på kr I tillegg får han kr 2, for hver av de km han kjører i tjeneste. Dette gir ham en total bilgodtgjørelse på kr Hvordan skal arbeidsgiver dele opp bilgodtgjørelsen? Total bilgodtgjørelse: = Trekkfri/skattefri del: Første 9000 km x kr 3,00 = Trekkfri del: Siste 5000 km x kr 2,40 = Trekkpliktig/skattepliktig del: = regnskapsligning Metoden som er benyttet ovenfor, kalles forenklet overskuddsberegning. Lønnsmottagere som mottar fast bilgodtgjørelse, kan alternativt benytte en metode som kalles regnskapsligning. Av plasshensyn tar vi ikke med en full gjennomgang av reglene rundt regnskapsligning av bilgodtgjørelse her. Firmabil eller bilgodtgjørelse? På generell basis er egen bil med bilgodtgjørelse en gunstigere ordning enn ren firmabil. Dette skyldes hovedsakelig at myndighetene tok utgangspunkt i at nesten samtlige faste kostnader ved bilhold skal tillegges privatbruken, da de utformet de nye skattereglene som kom i Samtidig er bilgodtgjørelse etter statens satser skattefri. Men i praksis vil alltid størrelsen på kompensasjonen for firmabilen (fast bilgodtgjørelse/lønnskompensasjon og lignende) og kjøremønsteret ditt avgjøre hva slags bilordning du bør velge. Hvis du greier å forhandle deg frem til en ordning med høy fast bilgodtgjørelse istedenfor firmabil, vil du som regel komme gunstigere ut med å velge egen bil med bilgodtgjørelse, med mindre du har svært høy privatkjøring. Argumentet du bør bruke er at så lenge arbeidsgiveren din aksepterer kostnaden ved å holde deg med en firmabil, bør arbeidsgiver kunne akseptere den samme kostnaden ved å betale deg bilgodtgjørelse. Men bli likevel ikke overrasket om du skulle møte motstand når du skal forhandle om bilgodtgjørelse. Vår erfaring er nemlig at få firmaer er villige til å betale de ansatte like mye i bilgodtgjørelse som det som det koster å holde firmabiler. Derfor kan det likevel lønne seg å velge firmabil, spesielt når man også tar med verdien av komfortfaktorene (se eget punkt nedenfor). Mange som bruker egen bil i jobben, får også kun bilgodtgjørelse etter statens satser, og hvis de da samtidig har liten yrkeskjøring, er det nærmest selvsagt at firmabil vil lønne seg. Side 10 > 01:2008

10 Dyrere biler er relativt sett mer gunstig å ha som firmabil. Dette skyldes hovedsakelig at verdifallet er relativt sett større på dyrere biler, sammenlignet med billigere biler. Samtidig er statens satser for bilgodtgjørelse et fast beløp uavhengig av bilens pris. Også for arbeidsgiver avhenger svaret på hva som lønner seg av firmabil og bilgodtgjørelse, av størrelsen på kompensasjonen for firmabilen, og kjøremønsteret som den ansatte har. Har arbeidsgiver allerede en firmabilordning og vurderer å gå bort fra denne, kan han hevde at de ansatte bør kunne akseptere den samme kostnaden ved å holde egen bil som de pr. i dag har på firmabilen (dvs. skatten). Imidlertid kan det være lurt å gi de ansatte en kompensasjon for bortfall av komfortfaktorer (se nedenfor). Likeledes er det selvsagt et viktig moment at de ansatte gjerne har svært forskjellig kjøremønster, noe som vanskeliggjør det å finne en ordning som alle blir fornøyd med. På generell basis vil følgende forhold tale for valg av bilordning i Det lønner seg generelt å velge firmabil når du har: Dyrere bil Utstrakt kjøring hjem arbeid Utstrakt privatkjøring Lite yrkeskjøring Kun statens satser for yrkeskjøring Det lønner seg generelt å velge egen bil med bilgodtgjørelse når du har: Middels dyr eller billigere bil Utstrakt yrkeskjøring Lite privatkjøring Høy fast bilgodtgjørelse «turbo-ola» Som det fremgår ovenfor, kan det lønne seg med firmabil hvis du er av typen «turbo ola» som bruker bilen svært mye privat, og har en dyrere firmabil som for eksempel brukes til kjøring av barn til idrettsaktiviteter, til hytta i helgene og ferier, og sågar kanskje en utenlandstur med familien om sommeren. Men er du av typen «sofa ola» som trives best hjemme i sofakroken, skal det mye til for at det lønner seg med firmabil, hvis du da ikke har omfattende hjem arbeidskjøring og samtidig får lav eller ingen fast godtgjørelse. Privatleie De siste årene har PrivatLeie (leasing) av nye biler blitt svært populært og ifølge tall fra Finansieringsselskapenes Forening valgte flere tusen nordmenn denne finansieringsformen i Vi mener PrivatLeie er et produkt som egner seg spesielt godt for deg som bruker egen bil i jobben. Du beholder flere av de samme fordelene som du oppnår ved firmabil, ved at du slipper å ta opp gjeld og at du får svært forutsigbare bilutgifter. Vurder gjerne kombinasjonen PrivatLeie og bilgodtgjørelse som et alternativ til firmabil. CASH IS KING: Egen bil med bilgodtgjørelse er vanligvis gunstigere enn ren firmabil. komfortfaktorer Undersøkelser viser at de ansatte ofte får valget mellom firmabil eller bilgodtgjørelse, men gjerne velger firmabil til tross for at dette faller dyrere ut for dem. Såkalte komfortfaktorer er trolig den viktigste årsaken til dette. Komfortfaktorer er forhold som ikke kan vurderes ut i fra rene kroner og øre. Vær klar over at flere forhold både kan være en økonomisk faktor og en komfortfaktor. For firmabilbrukeren dreier komfortfaktorene seg om fravær av risiko (egentlig er dette en økonomisk faktor, men fordi den er vanskelig å kvantifisere har vi tatt den med som en komfortfaktor), status, slipper administrasjon, slipper å oppta lån for å kjøpe bil, nøyaktig oversikt over bilkostnaden (skatten), slipper å føre kjørebok (noen unntak), har alltid relativt ny og sikker bil, slipper å ergre seg over riper og mindre skader. For deg med egen bil og bilgodtgjørelse vil komfortfaktorene dreie seg om at du kan velge bil etter eget behov og ønske og at du har bil selv om du bytter arbeidsgiver. For deg som arbeidsgiver vil komfortfaktorene med en firmabilordning dreie seg om at det blir lettere å profilere bilene med reklame og dekor, og at bilen på veien er uavhengig av brukers privatøkonomi. 01:2008 > Side 11

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012 Grant Thornton informerer Nr. 1/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Godt nytt år! Endelig kom vinteren jubler flere

Detaljer

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil.

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil. Firmabil-nøkkelen 2012 Siviløkonom Jan Traaseth, direktør i Motor Gruppen Kjører du egen bil eller privatleier bil og mottar skattefri kjøregodtgjørelse etter statens satser, kan du glede deg over opptil

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2014 Grant Thornton informerer Nr. 1/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Den nye regjeringen har nå vært på plass noen måneder, og vi begynner

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton Grant Thornton informerer Nr. 3/2007 Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift ye skatteregler om internprising ID-TYVERI SKILSMISSE Kartlegge sitt eget arbeidsmiljø år hobby blir næring Aksjonærmodellen

Detaljer

RISK-regulering. informerer. Aktuelle satser. Fradrag for tap. Endringer i arveavgiftsloven. Neste trend: Folkeskikk? Forslagene i statsbudsjettet

RISK-regulering. informerer. Aktuelle satser. Fradrag for tap. Endringer i arveavgiftsloven. Neste trend: Folkeskikk? Forslagene i statsbudsjettet Grant Thornton informerer Nr. 4/2007 RISK-regulering Forberedelser til årsavslutningen MVA ved utleie av fritidseiendom Endringer i arveavgiftsloven Aktuelle satser Neste trend: Folkeskikk? Uttaksmerverdiavgift

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010 Grant Thornton informerer Nr. 4/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det nærmer seg raskt tiden for et nytt årsoppgjør, med

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013 Grant Thornton informerer Nr. 4/2013 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Årets julegave for store og små bortfall av

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2012 Grant Thornton informerer Nr. 3/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle har hatt en fin sommer til tross

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2014 Grant Thornton informerer Nr. 4/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Regjeringens forslag til statsbudsjett for

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009 Grant Thornton informerer Nr. 4/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Kjære leser Da har vi snart lagt et nytt år bak oss,

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING 1. Innledning og sammendrag... 2 2. Bakgrunn behovet for forenklinger... 3 3. Gjeldende rett... 3 3.1. Innledning... 3 3.2. Hvilke persongrupper omfattes

Detaljer

VEILEDNING 2014. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl. mva.

VEILEDNING 2014. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl. mva. VEILEDNING 2014 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2013-19. årgang Tema Skatt og avgift Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Aktuelle skatte- og avgiftssatser

Aktuelle skatte- og avgiftssatser 2015 Aktuelle skatte- og avgiftssatser Ajour pr. 10.02.2015 STATENS REISEREGULATIV Beløp Bilgodtgjørelse per km F.o.m. 01.01.14 F.o.m. 01.01.15 Inntil 10.000 km i året (år 2011: 9.000 km), innenlands og

Detaljer

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva.

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva. VEILEDNING 2013 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven.

Detaljer

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten SKATTE BETALEREN 5 2009 www.skattebetaleren.no Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Høyest markedsandel blant

Detaljer

Regnskap Enklere årsavslutning med datax

Regnskap Enklere årsavslutning med datax Mamut Kunnskapsserie Regnskap Enklere årsavslutning med datax Utgitt 2010 DTX.BKL.ÅRSAV.2010.1 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning med datax 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR... 3 2 HVA MÅ JEG GJØRE SELV?... 4

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre?

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Student 1. Elin

Detaljer

Unngå oppsigelsesfeller

Unngå oppsigelsesfeller SKATTEBETALEREN #1 2015 ARBEIDSLIV: Unngå oppsigelsesfeller REVIDERT BUDSJETT: Scheel-løst NÆRINGSDRIVENDE: Gode tips til næringsoppgaven BIL: Endring i bilbeskatning? KOMMENTAR - Hva ligger i begrepet

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer