Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008"

Transkript

1 Grant Thornton informerer Nr. 1/2008

2 AKTUELLE DATOER 8. mars Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering papiroppgave. 10. mars Årsoppgave og betalingsfrist (mva) for næringsdrivende med omsetning under en million kroner som har fått innvilget årsterminoppgave. 15. mars Betaling av forskuddsskatt. Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering via altinn.no. 17. mars Betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk. 31. mars Selvangivelsen kan leveres elektronisk i altinn.no. 10. april Terminoppgave og betaling av moms. Levering av kompensasjonsoppgave for moms. Årsoppgave- og betalingsfrist (mva) for primærnæringen. 15. april Betaling av forhåndsskatt. 30. april Frist for betaling av tilleggsforskudd. Frist for å levere selvangivelse for lønnstakere og pensjonister. Frist for levering av Oppgave for aksjer og grunnfondsbevis. INNHOLD>01>2008 Firmabil-nøkkelen 2008 Side 4 Mva på uttak Side 12 aktuelle satser Side 14 ordningen med bindende forhåndsuttalelser Side 16 arbeidsliv og familieliv i konflikt Side 18 gbs 13: Forskuddsfakturering med merverdiavgift Side 20 Forskjellen på inngangsverdi, skjermingsgrunnlag og innbetalt kapital Side 22 revisjonsberetningen Side 24 arbeidsmiljølovens regler om varsling Side 26 01:2008 > Side 3

3 Firmabil-nøkkelen Siviløkonom Jan Traaseth, Adm. direktør i Toyota Financial Services Firmabil-nøkkelen 2008 tar for seg de vanligste reglene rundt beskatning av firmabil og bilgodtgjørelse, og gir deg gode råd og tips rundt valg av bilordning. Skattereglene for firmabil er nær uendret i 2008, det er bare foretatt noen mindre justeringer på innslagspunktene for 20 prosent beskatning og toppskatt. Dette innebærer at du i 2008 blir skattlagt for 30 prosent av bilens listepris opptil (grensen var i 2007), og 20 prosent av bilens pris som eventuelt overstiger denne grensen. Samtidig har innslagspunktet for toppskatt trinn 1 økt fra til Dette betyr i praksis 44,8 prosent marginalskatt. For lavere inntekter er marginalskatten 35,8 prosent. For øvrig er innslagspunktet for toppskatt i trinn 2 (47,8 prosent marginalskatt), økt fra i fjor til i Dieselbiler øker Ikke uventet ble det en sterk økning i personbilsalget i 2007, etter at bilavgiftene ble endret fra 1. januar Det ble i fjor registrert hele personbiler, en økning på 18,3 prosent fra Vi må helt tilbake til 1986 for å finne et like høyt personbilsalg. De nye avgiftsreglene favoriserer mindre og mellomstore biler med lavt CO 2 -utslipp, og spesielt dieselbilene kom heldig ut av avgifts endringen fordi disse har generelt lavere CO 2 - utslipp. Derfor ble det en voldsom økning i salget av dieselbiler i 2007, og dieselandelen av personbilsalget økte fra 48,3 prosent i 2006 til 74,3 prosent i Miljødifferensiert årsavgift Myndighetene har fra 1. januar innført en miljødifferensiering av årsavgiften. Dette innebærer at årsavgiften for bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter i år utgjør kr 2660 kroner, mens årsavgiften for dieselbiler uten partikkelfiler utgjør kr Varebilskatt Myndighetene har de siste årene intensivert kontrollen mot privat bruk av firmaeide (leide) varebiler, og stadig flere varebilbrukere opplever nå at de må skatte av varebilen sin, på lik linje med en personbil. Dette gjelder spesielt varebiler som regnes som egnet for privat bruk (les mer om dette senere), som parkeres hjemme om natten og som da brukes privat utenom arbeidstid. Det har vært gjennomført omfattende kontroller i en rekke fylker her i landet, deriblant i Østfold og Sør- Trøndelag. Blant annet hadde Skatteetaten i Østfold en aksjon på Svinesund i desember hvor de stengte av grensen i tre timer for å avsløre såkalt «firmabil-snylting.» Av 32 kontrollerte varebiler så skal Skatteetaten ha fått 24 nye saker å jobbe videre med. Konklusjonen fra de gjennomførte skatteaksjonene er at du skal skattlegges for en varebil som parkeres på privatadressen, med mindre du har ført kjørebok. Det er grunn til å anta at slike kontroller vil bli gjennomført på stadig flere steder rundt omkring i landet i året som kommer. Lavere firmabilandel Firmabilandelen (dvs. næringsandelen) av personbilsalget gikk ned fra 39,1 prosent i 2006 til 33,8 prosent i 2007, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Merk at i disse tallene inngår flere tusen leasingbiler som går på såkalt «PrivatLeie», altså leie/leasing til privatpersoner. Side 4 > 01:2008

4 2008 Pr. utgangen av september utgjorde denne finansie ringsformen ca. 4 prosent av det totale personbilsalget, ifølge tall fra Finansieringsselskapenes Forening. FIRMABIL Prosentligning Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil), regnes fordelen som lønnsinntekt og du må betale skatt av denne. I 2008 kalkuleres denne fordelen ut fra en aldersgradert prosentligningsmodell. Du blir skattlagt for 30 prosent av bilens listepris opptil kroner, og 20 prosent av bilens listepris over kroner. Dersom du kun disponerer firmabil en del av året, skal det skje en forholdsmessig fordeling av firmabilfordelen ut fra det antall hele og påbegynte måneder du disponerer bilen. For: Biler eldre enn 3 år pr. 1. januar i inntektsåret (dvs. biler registrert i 2004 eller tidligere) Biler som brukes over km i året i yrket El-biler verdsettes bilen til 75 prosent av opprinnelig listepris som ny. Merk at regelen om fradrag for 3 år gamle biler baserer seg på at bilen er eldre enn 3 år pr. 1. januar, noe som innebærer at hvis du anskaffer en ny firmabil for eksempel i februar 2008, vil du først få fradraget på 25 prosent fra og med inntektsåret Ved en kombinasjon av to eller flere av ovennevnte punkter, verdsettes bilen til 56,25 prosent av opprinnelig listepris som ny. Skifte av arbeidsgiver Når du betinger deg å bli skattlagt for en bil som brukes over km i yrket årlig, og skifter arbeidsgiver i løpet av året, må du selv dokumentere antall kjørte kilometer yrkeskjøring gjennom året overfor den nye arbeidsgiveren. Dette kan best gjøres ved føring av kjørebok. 01:2008 > Side 5

5 Listepris Firmabilfordelen skal beregnes av bilimportørens listepris for bilen på tidspunktet for første gangs registrering, eksklusive frakt og registreringsomkostninger. Prisen på eventuelt ekstrautstyr kommer i tillegg til selve bilens listepris, uansett om utstyret er kjøpt samtidig eller på et annet tidspunkt enn bilen. Dette gjelder også om bilbruker selv betaler for utstyret. Det er i utgangspunktet bilimportørens listepris som også skal benyttes for ekstrautstyr. Dersom hovedimportør likevel ikke har listepris på ekstrautstyret typisk ekstrautstyr som ikke direkte knyttes til en bilmodell (som for eksempel vinterdekk) og som ikke er fabrikkmontert benyttes faktisk anskaffelsespris på utstyret. Som ekstrautstyr regnes både fastmontert og løst ekstrautstyr, herunder vinterdekk, radio, takgrind, skiboks, tilhengerfeste, fastmontert utstyr til mobiltelefon (handsfree utstyr) mv. Derimot skal det ikke gjøres tillegg for spesialinnredninger m.v., som bare har betydning for den rent yrkesmessige bruken av bilen. Det skal heller ikke gjøres tillegg for mobiltelefon eller alarm. Fordelssatsen gjelder uansett om det er gitt rabatt på bilen eller på ekstrautstyret. Er det reklame på bilen, vil det ikke påvirke satsene. Det tas ikke hensyn til om du ville ha valgt en billigere bil om du hadde valgt å holde egen bil privat. Beskatningen skal foretas ut fra den bilen som rent faktisk også disponeres privat. hva koster det å ha firmabil? Skatt på firmabilfordelen er selve kostnaden når du disponerer firmabil, og det er de marginalskattesatsene som er nevnt ovenfor som skal benyttes til å beregne kostnaden. Nedenfor har vi satt opp noen eksempler som viser hvordan dette virker i praksis. obs! Vår erfaring er at mange firmabilbrukere benytter trekkprosenten de har på skattekortet når de kalkulerer skatten på firmabilen. Denne beregningsmåten gir et fullstendig feil svar, og mange er derfor trolig ikke klar over hva firmabilen egentlig koster dem. Husk at trekkprosenten på skattekortet er et gjennomsnitt av hva du skal betale på hele inntekten (hensyn tatt 10,5 skattemåneder), mens firmabilfordelen (som overskudd på bilgodtgjørelse) kommer på toppen av den vanlige inntekten din. Derfor er det marginalskatteprosenten på den øverste delen av personinntekten din som skal benyttes for å beregne dette. eksempel Lars Lønn har en firmabil med listepris på kroner, og tjener kroner før firmabilfordelen blir tillagt inntekten. La oss ta en titt på hvor stor firmabilfordelen blir og hvor mye det koster Lars i ekstra skatt å disponere firmabilen sin ut fra tre forskjelllige scenarier: a. Dersom bilen er ny og Lars kjører under km i yrket årlig: Beskatningsgrunnlag = % av første = % av neste = Firmabilfordel: = Ekstra skatt ( x 44,8 %) = b. Dersom Lars kjører over km i yrket årlig, eller bilen er eldre enn 3 år: Beskatningsgrunnlag ( x 75 %) = % av første = % av neste = Firmabilfordel = Ekstra skatt ( x 44,8 %) = c. Dersom bilen er eldre enn 3 år og Lars samtidig kjører over km i året: Beskatningsgrunnlag ( x 56,25 %) = Firmabilfordel (30 % av ) = Ekstra skatt ( x 44,8 %) = Firmabilskatt pr. måned Tabellen på neste side angir hva det koster deg i form av økt skatt pr. måned å disponere firmabil i Tabellen er basert på noen enkle forutsetninger som trolig svært mange firmabilbrukere oppfyller. Flere biler Er du i den situasjonen at du har flere firmabiler til din private disposisjon samtidig, skal du normalt fordelsbeskattes for hver bil. Det understrekes dog at dette ikke gjelder hvis du ut fra normale forhold bare kan bruke en bil om gangen, noe som kan være særlig aktuelt hvis du bor alene, eller ingen andre i husstanden din har sertifi kat og dermed kan kjøre bil. Skifte av bil Skifter du firmabil i løpet av året til en bil i en annen skatteklasse, skal prosentligningen fordeles mellom bilene etter hele kalendermåneder. Når det gjelder den kalendermåneden som bilskiftet skjer i, så skal fordelen beregnes på grunnlag av den bilen du hadde på tidspunktet for siste trekkberegning i gjeldende måned, og da som om du har hatt denne bilen hele måneden. Vekselbruk Hvis du er i den situasjonen at du veksler på å bruke flere biler, og at det dermed blir vanskelig å fastsette noe bestemt tidsrom for hvor lenge du har brukt en enkelt bil, vil det være gjennomsnittet av listeprisene på de bilene du har hatt tilgang til, som skal danne grunnlag for prosentligningen. I praksis kan dette innebære at arbeidsgiver må ta stilling til dette ved beregningen av skattetrekket for hver Side 6 > 01:2008

6 Firmabilskatt pr. måned i 2008 Dette koster firmabilen deg pr. måned i ekstra skatt. Tabellen tar utgangspunkt i: 1. Kolonne for 35,8 % marginalskatt forutsetter br. lønn inkl. firmabilfordel maks Kolonne for 44,8 % marginalskatt forutsetter br. lønn inkl. firmabilfordel min og maks Kolonne for 47,8 % marginalskatt forutsetter br. lønn eks. firmabilfordel min Yrkeskjøring under km og bil ikke eldre enn 3 år Bilens listepris Skatt pr. mnd Skatt pr. mnd Skatt pr. mnd m. 35,8 % m. 44,8 % m. 47,8 % lønningsperiode. Vekselbruk av biler vil være særlig aktuelt for ansatte innen bilbransjen. For økonomisjefen Arbeidsgiver er pålagt både å foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på hele firmabilfordelen. For firmabilbrukere med svært høy årlig kjørelengde, er det tilstrekkelig at kjørelengden antas å bli over km for at forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal kunne beregnes med 25 prosent fradrag i listeprisen. Regularitet Dersom bruken av arbeidsgivers bil får et minstemål av regularitet eller varighet, skal fordelsbeskatning anvendes. Hvis du derimot kun benytter arbeidsgivers bil i jobben og overhodet ikke til privatbruk, skal du ikke fordelsbeskattes. I praksis må da bilen stå parkert på arbeidsstedet i helger og om natten. Likeledes skal du heller ikke fordelsbeskattes hvis du kun sporadisk har hatt tilgang til bruk av arbeidsgivers bil til f.eks. flytting, kjøring i eget bryllup etc. «Unntaksbiler» Hvis en biltype kvalifiserer til å være lite egnet til privat bruk, kaller vi den for en «unntaksbil.» Dette fordi du kan få unntak fra standardmetoden for firmabilbeskatning (prosentligning), når du disponerer en slik bil (ofte en varebil) som ikke benyttes privat utover kjøring mellom hjem og arbeid. Du må imidlertid likevel skatte av hjem-arbeidskjøringen, og satsen for slik kjøring er i 2008 satt til kr 2,85 pr. km for kjøring opptil 4000 km, og kr 1,40 for kjøring utover 4000 km. Skattedirektoratet har utarbeidet retningslinjer over hva som tilsier at en bil er lite egnet for privat bruk. Disse inngår i Lignings-ABC (se punkt husk at du nå finner Lignings- ABC på Av plasshensyn tar vi ikke med disse punktene her og nå. Ifølge Skattebetalerforeningen fører ligningskontorene nå en svært streng praksis når det gjelder å få godkjent bilen som såkalt «unntaksbil.» En idé kan derfor være å få en bindende forhåndsuttalelse fra det lokale ligningskontor for hver enkelt biltype som firmaet disponerer, for å sikre at man ikke kommer i «saksa» ved et eventuelt bokettersyn. Som nevnt i innledningen har skattemyndighetene de senere årene intensivert kontrollen mot de som bruker varebil privat utenom jobben, og det har vært gjennomført omfattende aksjoner ved en rekke steder i landet, blant annet på Svinesund. Problemet oppstår nemlig når varebilen parkeres hjemme hos den ansatte om natten og i helgene. Da går nemlig ligningskontoret ut fra at varebilen også brukes MANGE BILER: Har du flere firmabiler til din private disposisjon samtidig, skal du normalt fordelsbeskattes for hver bil. 01:2008 > Side 7

7 privat utenom arbeidstid. Konklusjonene fra de gjennomførte skatteaksjonene er at du skal skattlegges for en varebil som parkeres på privatadressen, med mindre du kan sannsynliggjøre at varebilen ikke brukes privat blant annet gjennom å ha ført kjørebok. Før derfor kjørebok for varebilen før Skattemyndighetene tar deg. rene «unntaksbiler» Noen biltyper kommer direkte inn under unntaksreglene for fordelsbeskatning etter standardreglene (prosentligning) selv om de brukes privat. Disse biltypene er: Lastebiler med totalvekt på kg eller mer Busser registrert for mer enn 15 passasjerer Biler som det i form av lov, eller i medhold av lov, er fremsatt forbud mot å benytte til annen kjøring enn mellom hjem og arbeid For ovennevnte biltyper skal det foretas fordelsbeskatning for faktisk kjøring mellom hjem og arbeid, samt for besøksreiser og faktisk privatkjøring etter følgende satser: kr 2,85 pr. km for kjøring opptil 4000 km og kr 1,40 pr. km for overskytende kjøring. Fastsettelse ved skjønn Myndighetene har endret forskriften FSFIN annet ledd. Denne «UNNTAKSBIL»: Busser registrert for mer enn 15 passasjerer regnes som «unntaksbiler» fastsetter «I særlige tilfeller hvor listeprisen klart ikke står i forhold til fordelen ved privat bruk, kan fordelen fastsettes ved skjønn.» I et rundskriv til fylkesskattekontorene og ligningskontorene av presiserer Skattedirektoratet at det ved vurderingen av om unntaksbestemmelsen kommer til anvendelse understrekes at regelen skal praktiseres strengt. I rundskrivet har man sågar understreket ordene «i særlige tilfeller hvor listeprisen klart ikke står i forhold til» For type biler som faller inn under denne kategorien skal den skattbare fordelen settes til kroner i året. Dette tilsvarer en bil med listepris på kroner. kjørebok Disponerer du firmabil foreligger det ikke noe ubetinget krav fra myndighetenes side om at du skal føre kjørebok. Men hvis du kjører over km i yrket årlig, og dermed krever å bli prosentlignet med et fradrag i bilprisen på 25 prosent, fremgår det av Lignings ABC at du må «godtgjøre at yrkesbruken er over km for hvert år, normalt ved korrekt ført kjørebok.» Samtidig kan det også være en fordel å føre kjørebok for å kunne legitimere yrkeskjøringen i de tilfellene hvor du skal dokumentere at firmabilen overhodet ikke brukes privat, som for eksempel hvis du disponerer arbeidsgivers varebil. Kjøreboken skal angi hvilket firma, byggeplass e.l. som er besøkt, og angi kjørelengden ifølge bilens kilometerteller. Minst en gang i måneden skal den totale kjørelengden avleses og anføres i boken. Føring av kjørebok har nok av mange vært sett på som et stort bryderi, men heldigvis er det nå kommet elektroniske løsninger på markedet som skal gjøre denne jobben langt lettere. Firmaer som mtracknorge.no og minkjorebok.no tilbyr elektroniske kjørebøker som baserer seg på en GPS enhet som monteres i bilen, og som forløpende overfører alle turer til en database via GPRS, og så skal man enkelt og greit kunne skrive ut kjørebøkene fra Internett. Vi vil anta at slike løsninger blir å finne i svært mange varebiler i årene fremover. Systemene skal også gi mulighet for flåtestyring. Spesielle forhold Firmabil/egen bil fradrag for reiseutgifter Alle får fradrag for reiseutgifter for bruk av egen bil uavhengig av hvilket kommunikasjonsmiddel de faktisk har benyttet. Satsen er på 1,40 kroner pr. kilometer opptil km, og kr 0,70 pr. kilometer over km. Merk at dette fradraget får du også hvis du disponerer firmabil og faktisk bruker denne frem og tilbake til jobb. Riktignok gjelder det nye fradraget bare den delen av reiseutgiftene som overstiger kroner, men mange har langt høyere årlige reiseutgifter. Med vanlig antall reiser på 230 ganger pr. år, vil du i 2008 få fradrag når korteste strekning mellom hjem og fast arbeidssted er over 20 km én vei. Har du i tillegg betalt fergeutgifter og bompenger selv, kan du i tillegg trekke fra disse, dersom kostnaden overstiger kr og bruk av bil gir minst to timer kortere reisetid pr. dag i forhold til det man ville brukt med offentlig kommunikasjon. Kostnader til ferge og bom må kunne dokumenteres. Merk ellers at fradraget gjelder kun i alminnelig inntekt (nettoinntekten) som gir en skattereduksjon på 28 prosent. antall reisedager I beregning av antall reisedager skal skattyter som har vanlig 5 dagers arbeidsuke normalt regne med 230 arbeidsdager. Hovedregelen er at det faktiske antall reisedager skal legges til grunn, men dersom fravær på grunn av yrkesreiser, sykdom, avspasering, permisjon o.l. utgjør mer enn 15 arbeidsdager, skal det faktiske antall fraværsdager trekkes fra de nevnte 230 arbeidsdager. Men hvis en ansatt har jobbet for eksempel to arbeidsøkter en dag, eller Side 8 > 01:2008

8 NYTTIG: Det er en fordel å føre kjørebok for å kunne legitimere yrkeskjøringen i de tilfellene hvor du skal dokumentere at firmabilen overhodet ikke brukes privat. tilfeldigvis jobber på en helgedag, skal disse ekstra arbeidsreisene legges til. Slippe legitimasjon Utgifter som du krever å få refundert av arbeidsgiver, skal fortrinnsvis doku menteres gjennom fremleggelse av kvitteringer/billetter, men dette er ikke nødvendig når det dreier seg om lett kontrollerbare standardsatser. Det forutsettes at disse utgiftene er av et rimelig omfang og lett kan sannsynliggjøres. I praksis vil det være utgifter til parkometer, bom, bro, piggdekkavgift og enkelte andre utgifter som ikke behøver legitimeres. Firmabil/egen bil dekning av særskilte utgifter Tilleggsutgifter til privatkjøringen som arbeidsgiver dekker, for eksempel bompenger, parkeringsutgifter og fergeutgifter, skal ikke inngå i sjablontillegget når du har firmabil. Dette betraktes som ekstra lønnstillegg på arbeidstakers hånd. Hvis arbeidsgiver derimot dekker for eksempel månedskort/årskort til bomring eller parkeringsplass av hensyn til yrkesbruken, vil graden av yrkeskjøring avgjøre om det oppstår en skatteplikt. Regnes yrkesbruken som vesentlig, og du samtidig både bor og jobber utenfor bomringen, vil du normalt slippe å skatte for dette. Hvis du derimot må krysse bomringen på vei til jobben, vil gjerne hele bomavgiften bli beskattet som lønn. Har skattyter mottatt godtgjørelse fra arbeidsgiver for daglig kjøring hjem arbeid, skal godtgjørelsen fullt ut behandles som lønn. Har skattyter mottatt godtgjørelse for besøksreise ved arbeidsopphold utenfor hjemmet, behandles denne som en utgiftsgodtgjørelse etter nettometoden, hvilket vil si at det bare er et eventuelt overeller underskudd som skal oppgis på selvangivelsen. egen bil bilgodtgjørelse Statens satser Hvis du eier bilen selv og bruker denne til yrkeskjøring, er det vanlig at du mottar en eller annen form for bilgodtgjørelse. Det mest vanlige er en bilgodtgjørelse som utbetales iht. satsene i statens regulativ, selv om stadig flere får en form for fast bilgodtgjørelse. Statens satser for bilgodtgjørelse bestemmes gjennom forhandlinger mellom staten og de store arbeidstagerorganisasjonene (LO/AF osv.) og eventuelle endringer får virkning fra mars/ april Ved starten på 2008 er dette statens satser for bilgodtgjørelse: For de første km i inntektsåret; kr 3,00 pr. km (kr 3,05 i Tromsø) For kjøring utover km i inntektsåret; kr 2,40 pr. km (kr 2,45 i Tromsø) Sats for å bruke bilen i utlandet; kr 2,40 pr. km I tillegg kommer noen spesielle godtgjørelser hvorav de mest vanlige er: Pr. passasjerer; kr 0,50 pr. km Tilhenger; kr 0,50 pr. km Tillegg for kjøring på skogs eller anleggsvei; kr 0,70 pr. km Skattefritt Så fremt det kun utbetales bilgodtgjørelse etter statens satser, blir det intet skattepliktig overskudd. Det skal heller ikke lenger beregnes arbeidsgiveravgift på statens satser. nb! Du kan få utbetalt et tillegg for tilhenger selv om du ikke har med deg tilhenger. Kravet er da at du har med deg mye tung last på tjenestereiser. Utstyret eller det som fraktes med må være på: minst 150 kg, eller av en størrelse på minimum 0,5 kubikkmeter, eller av en slik størrelse at den stikker ut bak kjøretøyet og må merkes Dette betyr at hvis du for eksempel er selger og har med deg vareprøver i to store kofferter, så kan du motta tilhengertillegg på 0,50 kroner pr. kjørte km. Syt over statens satser Mange klager over statens satser og mener satsene er alt for lave i forhold til de faktiske kostnadene ved å holde en bil. Disse klagene har blitt forsterket de siste årene, ikke minst etter at satsene ble redusert for noen år siden, og siden har stått på stedet hvil. Samtidig har både drivstoff kostnadene og ikke minst rentekostnadene det siste året økt betydelig. En av de som har engasjert seg sterkt i saken er sjøfartsdirektør Rune Teisrud, som sier at de ansatte ikke lenger vil bruke egen bil i tjenestesammenheng, med den konsekvens at Sjøfartsdirektoratet må lease ca. 33 biler til sine 78 tjenestemenn med jevnlig bilbehov. Ved mange anledninger må man også benytte leiebil. Til sammen skal dette medføre betydelig økte kostnader i forhold til det å utbetale bilgodtgjørelse til de ansatte. Ifølge informerte kilder skal staten (pr. 22. januar 2008) være villig til å revurdere satsene for bilgodtgjørelse, men mener da til gjengjeld at de statsansatte ikke lenger skal få diettsatser for dagsreiser. Det går mot et spennende lønnsoppgjør til våren. 01:2008 > Side 9

9 Vi har vært i kontakt med direktør Håkon Glomsæter i bilorganisasjonen NAF som uttaler at de er enige i at satsene for bilgodtgjørelse er for lave, og at tiden nå er moden for å se på saken med tanke på å få til en regulering av satsene. Derfor skal NAF nå ha satt denne saken på agendaen som en av sine «kampsaker.» bilgodtgjørelse i praksis Som nevnt er den mest vanlige formen for bilgodtgjørelse kilometerbasert bilgodtgjørelse etter statens satser, men andre ordninger er i ferd med å bli svært vanlig som et alternativ til en ren firmabilordning, spesielt som et alternativ for ansatte som har lite yrkeskjøring. Slike ordninger kan bestå av et fast månedlig beløp, en fast godtgjørelse pr. kjørte kilometer eller en kombinasjon av disse. Eventuelt kan bilgodtgjørelsen også relateres til for eksempel dekning av drivstoffutgiftene. Vi mener bilgodtgjørelse etter statens satser kun bør gis til ansatte som bare på sporadisk basis bruker bilen i jobben. For alle andre anbefaler vi en form for fast bilgodtgjørelse, eventuelt kombinert med en variabel del. Slike ordninger vil være et viktig virkemiddel for å motivere ansatte til å velge bilgodtgjørelse fremfor firmabil. Undersøkelser viser nemlig at en viktig årsak til at mange velger firmabil, er at de ikke ønsker risiko. En fast månedlig godtgjørelse vil redusere risikoen og dermed gjøre det lettere for ansatte å velge egen bil ettersom de vet hva de har i minimumsinntekt på bilen til å dekke faste kostnader som billån, forsikring, årsavgift m.m. Dette kan være viktig, ikke minst i forbindelse med eventuell sykdom. Hvis bedriften velger en ordning med fast bilgodtgjørelse kombinert med en variabel del, bør den variable bilgodtgjørelsen ideelt sett legges opp slik at godtgjørelsen pr. kjørte kilometer er i tråd med marginalkostnaden ved å kjøre en ekstra kilometer (dog vil dette variere fra bil til bil). Da sikrer man at bilen brukes hensiktmessig, og at den ansatte ikke kjører ekstra kilometer i jobben bare for å få utbetalt bilgodtgjørelse. I praksis vil dette bety en kilometergodtgjørelse i størrelsesorden 1 2 kroner pr. kjørte yrkeskilometer, ut fra en bil i «normal» prisklasse fra til kroner. Hvis bedriften kun gir en fast månedlig godtgjørelse, så vil den ansatte bare få en skattebesparelse for hver kilometer han kjører i yrket (yrkeskjøringen kommer til fradrag etter statens satser). Dette betyr i praksis at opptil kjørte kilometer i året vil de fleste få en skattebesparelse på 44,8 prosent av kr 3,00, som er kr 1,34. Tilsvarende er skattebesparelsen kr 1,08 for kjøring over km (44,8 prosent av kr 2,40). nb! Mottar du en fast bilgodtgjørelse, eventuelt kombinert med en godtgjørelse pr. kjørte kilometer, var det tidligere svært viktig at arbeidsgiveren din delte opp denne i en trekkfri del og en trekkpliktig del, for at du skulle få fradrag for yrkeskjøringen. Etter en avklaring som kom i 2003 er dette ikke lenger like viktig. For å få skattemessig fradrag for yrkeskjøringen holder det nå at du som bilbruker legger med selvangivelsen en kjørebok som viser total yrkeskjøring gjennom året. Likevel vil vi anta at de fleste arbeidsgivere gjør den nevnte oppsplittingen for å slippe arbeidsgiveravgift på den trekkfrie delen. eksempel Terje Trekk får en fast månedlig bilgodtgjørelse på kr I tillegg får han kr 2, for hver av de km han kjører i tjeneste. Dette gir ham en total bilgodtgjørelse på kr Hvordan skal arbeidsgiver dele opp bilgodtgjørelsen? Total bilgodtgjørelse: = Trekkfri/skattefri del: Første 9000 km x kr 3,00 = Trekkfri del: Siste 5000 km x kr 2,40 = Trekkpliktig/skattepliktig del: = regnskapsligning Metoden som er benyttet ovenfor, kalles forenklet overskuddsberegning. Lønnsmottagere som mottar fast bilgodtgjørelse, kan alternativt benytte en metode som kalles regnskapsligning. Av plasshensyn tar vi ikke med en full gjennomgang av reglene rundt regnskapsligning av bilgodtgjørelse her. Firmabil eller bilgodtgjørelse? På generell basis er egen bil med bilgodtgjørelse en gunstigere ordning enn ren firmabil. Dette skyldes hovedsakelig at myndighetene tok utgangspunkt i at nesten samtlige faste kostnader ved bilhold skal tillegges privatbruken, da de utformet de nye skattereglene som kom i Samtidig er bilgodtgjørelse etter statens satser skattefri. Men i praksis vil alltid størrelsen på kompensasjonen for firmabilen (fast bilgodtgjørelse/lønnskompensasjon og lignende) og kjøremønsteret ditt avgjøre hva slags bilordning du bør velge. Hvis du greier å forhandle deg frem til en ordning med høy fast bilgodtgjørelse istedenfor firmabil, vil du som regel komme gunstigere ut med å velge egen bil med bilgodtgjørelse, med mindre du har svært høy privatkjøring. Argumentet du bør bruke er at så lenge arbeidsgiveren din aksepterer kostnaden ved å holde deg med en firmabil, bør arbeidsgiver kunne akseptere den samme kostnaden ved å betale deg bilgodtgjørelse. Men bli likevel ikke overrasket om du skulle møte motstand når du skal forhandle om bilgodtgjørelse. Vår erfaring er nemlig at få firmaer er villige til å betale de ansatte like mye i bilgodtgjørelse som det som det koster å holde firmabiler. Derfor kan det likevel lønne seg å velge firmabil, spesielt når man også tar med verdien av komfortfaktorene (se eget punkt nedenfor). Mange som bruker egen bil i jobben, får også kun bilgodtgjørelse etter statens satser, og hvis de da samtidig har liten yrkeskjøring, er det nærmest selvsagt at firmabil vil lønne seg. Side 10 > 01:2008

10 Dyrere biler er relativt sett mer gunstig å ha som firmabil. Dette skyldes hovedsakelig at verdifallet er relativt sett større på dyrere biler, sammenlignet med billigere biler. Samtidig er statens satser for bilgodtgjørelse et fast beløp uavhengig av bilens pris. Også for arbeidsgiver avhenger svaret på hva som lønner seg av firmabil og bilgodtgjørelse, av størrelsen på kompensasjonen for firmabilen, og kjøremønsteret som den ansatte har. Har arbeidsgiver allerede en firmabilordning og vurderer å gå bort fra denne, kan han hevde at de ansatte bør kunne akseptere den samme kostnaden ved å holde egen bil som de pr. i dag har på firmabilen (dvs. skatten). Imidlertid kan det være lurt å gi de ansatte en kompensasjon for bortfall av komfortfaktorer (se nedenfor). Likeledes er det selvsagt et viktig moment at de ansatte gjerne har svært forskjellig kjøremønster, noe som vanskeliggjør det å finne en ordning som alle blir fornøyd med. På generell basis vil følgende forhold tale for valg av bilordning i Det lønner seg generelt å velge firmabil når du har: Dyrere bil Utstrakt kjøring hjem arbeid Utstrakt privatkjøring Lite yrkeskjøring Kun statens satser for yrkeskjøring Det lønner seg generelt å velge egen bil med bilgodtgjørelse når du har: Middels dyr eller billigere bil Utstrakt yrkeskjøring Lite privatkjøring Høy fast bilgodtgjørelse «turbo-ola» Som det fremgår ovenfor, kan det lønne seg med firmabil hvis du er av typen «turbo ola» som bruker bilen svært mye privat, og har en dyrere firmabil som for eksempel brukes til kjøring av barn til idrettsaktiviteter, til hytta i helgene og ferier, og sågar kanskje en utenlandstur med familien om sommeren. Men er du av typen «sofa ola» som trives best hjemme i sofakroken, skal det mye til for at det lønner seg med firmabil, hvis du da ikke har omfattende hjem arbeidskjøring og samtidig får lav eller ingen fast godtgjørelse. Privatleie De siste årene har PrivatLeie (leasing) av nye biler blitt svært populært og ifølge tall fra Finansieringsselskapenes Forening valgte flere tusen nordmenn denne finansieringsformen i Vi mener PrivatLeie er et produkt som egner seg spesielt godt for deg som bruker egen bil i jobben. Du beholder flere av de samme fordelene som du oppnår ved firmabil, ved at du slipper å ta opp gjeld og at du får svært forutsigbare bilutgifter. Vurder gjerne kombinasjonen PrivatLeie og bilgodtgjørelse som et alternativ til firmabil. CASH IS KING: Egen bil med bilgodtgjørelse er vanligvis gunstigere enn ren firmabil. komfortfaktorer Undersøkelser viser at de ansatte ofte får valget mellom firmabil eller bilgodtgjørelse, men gjerne velger firmabil til tross for at dette faller dyrere ut for dem. Såkalte komfortfaktorer er trolig den viktigste årsaken til dette. Komfortfaktorer er forhold som ikke kan vurderes ut i fra rene kroner og øre. Vær klar over at flere forhold både kan være en økonomisk faktor og en komfortfaktor. For firmabilbrukeren dreier komfortfaktorene seg om fravær av risiko (egentlig er dette en økonomisk faktor, men fordi den er vanskelig å kvantifisere har vi tatt den med som en komfortfaktor), status, slipper administrasjon, slipper å oppta lån for å kjøpe bil, nøyaktig oversikt over bilkostnaden (skatten), slipper å føre kjørebok (noen unntak), har alltid relativt ny og sikker bil, slipper å ergre seg over riper og mindre skader. For deg med egen bil og bilgodtgjørelse vil komfortfaktorene dreie seg om at du kan velge bil etter eget behov og ønske og at du har bil selv om du bytter arbeidsgiver. For deg som arbeidsgiver vil komfortfaktorene med en firmabilordning dreie seg om at det blir lettere å profilere bilene med reklame og dekor, og at bilen på veien er uavhengig av brukers privatøkonomi. 01:2008 > Side 11

11 Juridisk rådgiver Kari Elisabeth Christiansen, Revisorforeningen Mva på uttak Fra 1. JanUar 2008 gjelder nye regler om uttak hvor det i større grad er gitt forskjellige regler for varer og tjenester. Det er også trådt i kraft nye regler om reduksjon og økning av inngående merverdiavgift ved endret bruk av fast eiendom og andre store kapitalvarer (justeringsregler). Justeringsreglene vil ikke bli omhandlet her. De særskilte uttaksreglene som gjelder for utbyggere, er omtalt i nr Beregningsgrunnlaget ved uttak er som før omsetningsverdien. Varer Før årsskiftet hadde en avgiftspliktig virksomhet plikt til å beregne uttaksmerverdiavgift (utgående merverdiavgift) dersom varen ble tatt ut til bruk privat eller andre formål utenfor loven. Denne regelen gjelder fortsatt 1, men det er innført et nytt vilkår for å beregne uttaksmerverdiavgift. Bare dersom virksomheten har hatt rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved anskaffelse eller fremstilling av varen, skal virksomheten beregne merverdiavgift ved uttak. Vilkåret om fradragsrett er tatt med for bedre å ivareta formålene bak reglene om uttak. Uttaksmerverdiavgift er en utgående merverdiavgift og er begrunnet i hensynene til konkurransenøytralitet og lik avgiftsbelastning på forbruk. At den avgiftspliktige virksomheten ikke har fradrag ved anskaffelsen kan skyldes: a. kjøper ikke var avgiftspliktig på anskaffelsestidspunktet b. selgeren var privatperson c. selgeren var næringsdrivende uten for merverdiavgiftslovens virkeområde, for eksempel undervisning d. selgeren ikke hadde nådd omsetningsgrensen for å bli registrert i avgiftsmanntallet e. det ikke er fradragsrett for den type varer, for eksempel for kunstverk 2 f. mva fradraget ikke er tilstrekkelig dokumentert 3 Senere fradragsberettigede påkostninger kan utløse plikt til å beregne merverdiavgift ved uttak. Fradragsførte drifts og vedlikeholdskostnader vil ikke utløse slik avgiftsplikt 4. Dersom selger ikke beregnet merverdiavgift på grunn av fritaksreglene i mval. 16 og 17, for eksempel ved overdragelse av en virksomhet, skal kjøper likevel beregne og betale merverdiavgift ved uttak. Uttaksmerverdiavgift skal likevel ikke beregnes dersom uttaket i seg selv oppfyller vilkår for fritak, for eksempel ved uttak av bøker i siste omsetningsledd 5. Den næringsdrivende må dokumentere at varen som ikke tas ut, ikke ga fradragsrett ved anskaffelsen, noe som medfører at dokumentasjonsplikten kan strekke seg utover den alminnelige plikten til oppbevaring etter regnskapsregelen på 10 år 6. Det gjelder fortsatt egne regler for jordbruk, skogbruk og fiske 7. kapitalvarer 8 Uttaksmerverdiavgift for kapitalvarer skal beregnes dersom varen tas ut til privat bruk eller til bruk utenfor den samlede virksomheten. Uttak fra avgiftspliktig del til avgiftsunntatt del av virksomheten utløser ikke lenger avgiftsplikt. Kapitalvarer er: a. maskiner, inventar og andre drifts midler der inngående merverdiavgift av kostpris utgjør kr eller mer. Kjøretøy er likevel ikke omfattet. Annen endring av bruken av kapitalvaren til fradragsberettigede formål kan medføre plikt til å justere inngående merverdiavgift, se pkt. d ovenfor. b. fast eiendom som har vært gjen stand for ny, på eller ombygging der inngående avgift på kostnadene ved dette utgjør kr eller mer. Fast eiendom er ikke gjenstand for uttaksmerverdiavgift da kjøp og salg av fast eiendom er utenfor avgiftsområdet. De nye justeringsreglene gjelder for fast eiendom. tjenester Avgiftspliktige skal beregne uttaksmerverdiavgift dersom tjenesten tas ut av den samlede virksomheten for eksempel til privat bruk 9. Uttak fra avgiftspliktig del til ikke avgiftspliktig del av virksomheten utløser ikke Side 12 > 01:2008

12 Salgs dokument utstedt av kjøper Bokføringsstandardstyret har end ret GBS 5 slik at det klart fremkommer at det bare er i de tilfeller at selger bare delvis innehar beregningsgrunnlaget for vederlaget, at salgsdokumentet kan utstedes av kjøper. MINST : Maskiner, inventar og andre driftsmidler der inngående merverdiavgift av kostpris utgjør kr eller mer er kapitalvarer, men kjøretøy omfattes ikke. lenger avgiftsplikt, og inngående merverdiavgift skal fordeles forholdsmessig mellom avgiftspliktig og ikkeavgiftspliktig del av virksomheten. Rent privat bruk vil ikke utløse uttaksmerverdiavgift. Det kreves en viss bruk av spesialkompetanse for at det skal foreligge slik avgiftsplikt. Midlertidig bruk av virksomhetens driftsmidler skal som tidligere heller ikke utløse avgiftsplikt ved uttak. (Midlertidig bruk av kapitalvarer kan utløse plikt til justering.) Felles for varer og tjenester 10 Det var tidligere særskilte regler om uttak for noen bestemte typer varer og tjenester. Disse reglene er i hovedsak uendret. En endring fra 1. juli 2007 er at det ikke er plikt til å beregne uttak for tjenester som ytes vederlagsfritt på veldedig grunnlag. som f.eks. advokattjenester som ytes pro bono (gratis). Tjenesten kan ytes personlig eller fra selskaper. Tjenesteytingen må i seg selv kunne anses som veldedighet fra yterens side. Dette vil som hovedregel være tilfellet når tjenestene ytes gratis til veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner. Gratis vennetjenester er ikke i seg selv å anse som fritatt. På grunn av de nye reglene om avgiftsplikt for utleie av fritidseiendom i næring (gjeldende fra 1. januar 2008), er fradragsretten for slik innleie begrenset, se andre kulepunkt nedenfor. Når virksomheten har hatt rett til fradrag for inngående merverdiavgift, skal virksomheten beregne merverdiavgift ved uttak av varer og tjenester til: kost og naturalavlønning til virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, ved arbeid på, drift eller innleie av fast eiendom som skal dekke boligbehov, fritids, ferie eller andre velferdsbehov, herunder løsøre og utstyr til slike eiendommer, men likevel ikke for oppføring og vedlikehold av bedriftskantiner, til representasjon til gave og til utdeling i reklameøyemed, men likevel ikke ved uttak av tjenester som ytes vederlagsfritt på veldedig grunnlag. Videre skal det beregnes uttaksmerverdiavgift ved uttak av personkjøretøy og varer og tjenester til vedlikehold, bruk og drift av personkjøretøyer til annen bruk enn som salgsvare, utleie i yrkesmessig utleievirksomhet eller til persontransportvirksomhet. 1 Jf. mval. 14 første ledd første punktum. 2 Se mval. 22 første ledd nr Se mval Se Ot.prp. nr. 59 ( ) pkt Se mval. 14 annet ledd. 6 Se mval. 14 annet ledd siste punktum. 7 Se mval. 14 siste ledd og forskrift nr Jf. mval. 14 første ledd andre punktum, jf. 26 c. 9 Jf. mval. 14 tredje ledd. 10 Se mval. 14 fj erde og femte ledd. I forarbeidene til endring av bokføringsforskriften 5 2 1, var det forutsatt at kjøper ikke kan utstede salgsdokumentasjonen dersom selger innehar hele beregningsgrunnlaget. I slike tilfeller må det fortsatt søkes om dispensasjon dersom partene ønsker at kjøper skal utstede salgsdokumentasjonen. NAV Pasientformidling Alle som henvises til sykehus har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager. Innen fristens utløp skal du informeres pr. brev om du er vurdert som såkalt rettighetspasient eller ikke, og om når behandlingen forventes å bli gitt. Greier ikke sykehuset du er henvist til å behandle deg innen lovpålagt frist, kan NAV Pasientformidling hjelpe deg med å bytte behandlingssted. Les mer på: nav.no/page?id=357 01:2008 > Side 13

13 AKTUELLE SATSER > A JOUR PR > avgiftssatser arbeidsgiveravgift Ordinære næringer Landbruk og fiske Sone 1 14,1 % 14,1 % Sone 1a 10,6 % / 14,1 % * 10,6 % Sone 2 10,6 % 10,6 % Sone 3 6,4 % 6,4 % Sone 4 5,1 % 5,1 % Sone 4a 7,9 % 5,1 % Sone 5 0 % 0 % * Inntil differansen mellom den arbeidsgiveravgiften som ville følge av en sats på 14,1 % og den arbeidsgiveravgiften som ville følge av en sats på 10,6 % overstiger for foretaket, er satsen 10,6 %. Etter det er satsen 14,1 %. Sone for arbeidsgiveravgift fastsettes etter hvilken kommune selskapet driver virksomheten, dvs. hvor foretaket, evt. underenheter av foretaket er registrert. Det er særregler for foretak som driver med bygging og reparasjoner av skip og produksjon av stålprodukter. Satsene ovenfor gjelder også for arbeidstagere over 62 år. Merverdiavgift Ordinært 25 %, Matvarer 14 %, Persontransport, kino, romutleie 8 % avgift på arv og gaver Av netto formuesoverføring ved arv eller gave svares avgift til staten etter følgende satser: Barn, fosterbarn, stebarn, foreldre Andre Av de første % 0 % Av de neste % 10 % Av overskytende beløp 20 % 30 % betalingsterminer Viktige Datoer TP = Terminoppgave skattetrekk og arbeidsgiveravgift levering papir TA = Terminoppgave skattetrekk og arbeidsgiveravgift Altinn BA = Betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk M = Terminoppgave og betaling av moms F = Forskuddsskatt næringsdrivende E = Forhåndsskatt etterskuddspliktige TP TA BA M F E 1. termin termin termin termin termin termin gebyrer til brønnøysundregistrene MV. Forsinkelsesgebyrer ved innsending av årsregnskap Første 8 uker 1R kr 860 pr. uke Neste 10 uker 2R kr pr. uke Neste 8 uker 3R kr pr. uke Forsinkelsesgebyr beregnes når regnskapet leveres etter 31. juli. Ved elektronisk innsending via Altinn er fristen 31. august. rentesatser Forsinkelsesrente (morarente) fra ,25 % p.a. I forbindelse med skatt og avgift: Etterskuddspliktige: Rente på resterende skatt 2,4 % (Rente unngås ved betaling innen ) Rentegodtgjørelse 1,8 % Personlige skattytere som omfattes av juniutlegget: Rente på restskatt 3,9 % Rentegodtgjørelse 3,6 % Rentegodtgjørelse på tilleggsforskudd 0,5 % Personlige skattytere som ikke omfattes av juniutlegget: Rente på restskatt 4,8 % Rentegodtgjørelse 4,5 % Rentegodtgjørelse på tilleggsforskudd 1,5 % Rentesatser ved forsinket betaling av skatt og avgift: Forskuddsskatt, restskatt, resterende skatt og utlignet skatt 12,25 % p.a. Arbeidsgiveravgift 12,25 % p.a. Skattetrekk (arbeidsgiver) 15,25 % p.a. Merverdiavgift 12,25 % p.a. UtgiFtSgoDtgJøreLSer godtgjørelse til kost og overnatting Innland Dagsreiser uten overnatting: Fra 5 til 9 timer: kr 140, Fra 9 til 12 timer: kr 200, Over 12 timer: kr 320, Reiser med overnatting: Fra 8 til 12 timer: kr 250, Over 12 timer: kr 460, For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn. Måltidstrekk i godtgjørelsen: Frokost: kr 75,, lunsj kr 175,, middag kr 210,. nattillegg Ulegitimert nattillegg ved overnatting: kr 400, Ulegitimert nattillegg ved overnatting på hotell eller tilsvarende: kr 700, Utland I utlandet gjelder det egne satser for hvert land, se odin.dep.no/fad/ norsk/dok/regelverk/reglement/ /dok bn.html Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse For arbeidstaker som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten mulighet for å koke mat: kr 269, For arbeidstaker som bor på hybel/brakke der det er mulighet for å koke mat eller har overnattet privat: kr 174, bilgodtgjørelse Generelt Tromsø km kr 3,00 per km kr 3,05 per km 9001 km og mer kr 2,40 per km kr 2,45 per km Tillegg per passasjer per km kr 0,50 Tillegg for tilhenger per km kr 0,50 Satsene gjelder for kjøring både innenlands og utenlands. Bilgodtgjørelse etter disse satser vil ikke gi skattepliktig overskudd. naturalytelser bilbeskatning 2008 Fordelen ved privat bruk av fi rmabil skal med i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fordelen fastsettes til 30 prosent av bilens listepris inntil kr og 20 prosent av overskytende listepris. For: biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger km i inntektsåret, eller el-biler beregnes fordelen av 75 prosent av bilens listepris som ny. Ved kombinasjon av to eller flere av punktene ovenfor beregnes fordelen av 56,25 prosent av bilens listepris som ny. Ved fi rmabilordning i deler av inntekts året fastsettes fordelen forholdsmessig for antall hele og påbe gynte måneder bilen har stått til disposisjon. Det fastsettes ikke skatte pliktig fordel for bruk av fi rmabilen mellom hjem og arbeidssted. Side 14 > 01:2008

14 rentefordel ved rimelig lån hos arbeidsgiver Rentefordelen settes til differansen mellom normrentesatsen og den faktisk betalte renten. Normrentesatsen følger den alminnelige rente utviklingen og kan endres av Finansdepartementet inntil seks ganger i året. Normrente satsen offentliggjøres på Skattedirektoratets hjemmeside, Mindre, kortsiktige lån beskattes ikke (lånebeløp på inntil 3/5 G = kr per med til bakebetalingstid høyst ett år). Normrentesatser i Januar og februar 3,75 % 5,25 % Mars og april 4,00 % 5,50 % Mai og juni 4,25 % fastsettes senere Juli og august 4,75 % fastsettes senere September og oktober 4,75 % fastsettes senere November og desember 5,00 % fastsettes senere SkJerMingSrente Skjermingsrente på lån til selskaper Optimal rente Januar februar 2,4 % 3,7 % 5,13 % Mars april 2,9 % fastsettes senere Mai juni 2,9 % fastsettes senere Juli august 3,3 % fastsettes senere September oktober 3,3 % fastsettes senere November desember 3,7 % fastsettes senere Det er de faktiske renteinntektene minus 28 % skatt (24,5 % i Nord Troms og Finnmark) som skal sammenholdes med skjermingsrenten ved beregningen av eventuell ekstraskatt. Skjermingsrente/0,72 = optimal rente (skjermingsrente/0,755 i Nord Troms og Finnmark). elektronisk kommunikasjon Skattepliktig fordel ved arbeidsgivers dekning av utgifter til telefon og Internett mv. settes til opptil kr 4000/6000 ved dekning av henholdsvis en og dekning av flere kommunikasjonstjenester. Dekning inntil kr 1000 er skattefri. Dekker arbeidstakeren selv kostnader, skal fordelen reduseres tilsvarende. FeriePenger (opptjeningsåret er fra ) Etter ferieloven: Personer under 60 år 10,2 % Personer over 60 år m/inntekt inntil 6 G 12,5 % For inntekt utover 6 G 10,2 % Med 5 uker ferie: Personer under 60 år 12,0 % Personer over 60 år m/inntekt inntil 6 G 14,3 % For inntekt utover 6 G 12,0 % grunnbeløp i FoLketrYgDen Grunnbeløpet (1 G) per = kr Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2007 er kr * Grunnbeløpet reguleres pr Da fastsettes også gjennomsnittlig grunnbeløp for gaver i og UtenFor ansettelsesforhold Skattefrihet for mottaker Verdi Fradrag for giver Ansettelsestid 25, 40, 50 og 60 år kr ja Gullklokke m/innskrip. kr ja Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25 kr ja Bedriften har bestått i 50 år eller antall år delelig med 50 kr ja Arb.taker gifter seg, går av med pensjon, slutter etter min. 10 år, eller fyller 50,60,70,75 eller 80 år kr ja Premie for forbedringsforslag kr ja Andre gaver i arbeidsforhold kr 600 nei Erkjentlighetsgave utenfor arbeidsforhold kr 500 ja SkatteSatSer 2007 og Aksjeselskaper Inntektsskatt 28,0 % 28,0 % Formuesskatt 0,0 % 0,0 % Personer Alminnelig inntekt (Nord Troms og Finnmark 24,5 %) 28,0 % 28,0 % Trygdeavgift lønnstakere og næringsinntekt jordbruk, skogbruk og fi ske 7,8 % 7,8 % Trygdeavgift næringsinntekt 10,7 % 11,0 % Trygdeavgift pensjons og lønns og næringsinntekt for personer under 17 år eller over 69 år 3,0 % 3,0 % Toppskatt Sats 2007 Sats 2008 Klasse 1 0 % % % 1) % 1) % over % over ) For Nord Troms og Finnmark er satsen 7 % i dette intervallet. Personfradrag Klasse Klasse Formuesskatt % ,9 % ,1 % over over Minstefradrag i lønn Sats 36 % 36 % Minimum kr kr Maksimum kr kr Minstefradrag i pensjonsinntekt Sats 26 % 26 % Nedre grense kr kr Øvre grense kr kr Gaver til frivillige organisasjoner kr avskrivninger DriFtSMiDLer Grp. Gjenstand A: Kontormaskiner 30 % 30 % B: Ervervet goodwill 20 % 20 % C: Vogntog, varebiler, lastebiler, busser, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede 20 % 20 % D: Personbiler, traktorer, annet rullende maskineri og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar m.m. 20 % 20 % E: Skip, fartøyer, rigger m.m. 14 % 14 % F: Fly og helikopter 12 % 12 % G: Anlegg for overføring og distribusjon av elkraft og elektronisk utrustning i kraftforetak 5 % 5 % H: Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder m.m. 4 (8) % 1) 4 (8) % 1) I: Forretningsbygg 2 % 2 % Grensen for aktiveringsplikt og utgiftsføring av restsaldo er kr Saldogruppene A D representerer samlesaldoer. Alle driftsmidler innenfor samme næring som tilhører gruppen, skal føres på samme saldo. Drifts midler i gruppene E I skal føres på egne saldoer. Ervervede immaterielle eiendeler (eksklusive goodwill) kan bare avskrives dersom verdifallet er åpenbart. Skattemessig gevinst ved salg av driftsmidler kan ikke reinvesteres, men skal inntektsføres etter spesielle regler. Tilsvarende gjelder for kostnads føring ved tap. 1) Bygg med kort levetid kan avskrives med inntil 8 %. Ovennevnte gjelder kun for gaver i form av naturalia. 01:2008 > Side 15

15 Ordningen med bindende forhåndsuttalelser Advokatfullmektig Anne Taran Tjølsen, Revisorforeningen Enhver skatte- og avgiftspliktig kan anmode om en forhåndsuttalelse. Dette er en uttalelse fra skattemyndighetene om hvordan den skatte messige behandlingen av planlagte disposisjoner blir. Ordningen gir skattyterne større forutsigbarhet i forhold til fremtidige disposisjoner de planlegger å gjennomføre, og kommer i tillegg til skattemyndighetenes alminnelige veiledningsplikt. Hvem kan be om en bindende forhåndsuttalelse? Enhver skatte- og avgiftspliktig kan anmode om en forhåndsuttalelse. Anmodningen kan dessuten være felles for flere skattytere, eller for flere saksforhold, såkalt fellesanmodning. Selv om det er deltakerne i et deltakerlignet selskap som er skattesubjekter, vil et deltakerlignet selskap kunne sende anmodning på vegne av deltakerne. Ut over dette må man bruke fullmektig. I så fall må det fremgå av anmodningen hvem den fremsettes på vegne av. Et aksjeselskap må ha fullmakt hvis det fremmer en anmodning på vegne av sin(e) aksjonær(er). Hvem gir bindende forhåndsuttalelser? Både Skattedirektoratet og det enkelte skattekontor gir bindende forhåndsuttalelser. Skattedirektoratet gir uttalelser om kompliserte spørsmål, spørsmål av allmenn interesse eller spørsmål av prinsipiell betydning, foruten fellesanmodninger som omfatter skattytere i flere kommuner. Skattedirektoratet har gitt ut egne retningslinjer for hva som skal anses som spørsmål av allmenn interesse, kompliserte spørsmål eller spørsmål av prinsipiell betydning. Skattekontoret behandler alle øvrige anmodninger. Hva kan den bindende forhåndsuttalelsen omhandle? Bindende forhåndsuttalelser omhandler kun skatte- eller avgiftsmessige konsekvenser av planlagte, fremtidige disposisjoner. De gjelder saker om inntekts- og formuesskatt, trygdeavgift eller arbeidsgiveravgift. Det er kun disposisjoner som det er av vesentlig betydning for skattyter å få klarlagt virkningene av, eller spørsmål av allmenn interesse, det gis uttalelser om. Videre er det kun den skatte- eller avgiftspliktiges egne skatte- eller avgiftsforhold man uttaler seg om. Spørsmål vedrørende verdsettelse, bevisbedømmelse og skjønnsutøvelse omfattes ikke. Heller ikke enkelte spørsmål relatert til utenlandsbeskatning. Innhold og form Alle anmodninger om forhåndsuttalelser må være skriftlige. De må inneholde: navn, adresse og organisasjonsnummer/personnummer for den det gjelder beskrivelse av den planlagte, fremtidige disposisjonen med angivelse av tidspunkt for gjennomføring og relevant faktum redegjørelse for de rettsspørsmål anmodningen reiser, og antatt konklusjon klar redegjørelse for spørsmålets betydning for den som vil kunne påberope seg uttalelsen som bindende redegjørelse for utenlandske rettsregler dersom disse er av betydning for rettsforholdet Hvor skal anmodningen sendes? Anmodningen sendes skattekontoret. Det er skattekontoret som vurderer hvorvidt anmodningen skal sendes videre til Skattedirektoratet. Skattytere som lignes ved et av sentralskattekontorene skal likevel sende anmodningen til det angjeldende sentralskattekontor. Fellesanmodninger som omfatter skattytere tilknyttet forskjellige ligningskontorer, og spørsmål om mva, skal alltid behandles av Skattedirektoratet. Hvem er bundet av de bindende forhåndsuttalelsene? Alle instanser innenfor skatteforvaltningen er bundet av en forhåndsuttalelse. Det er likevel slik at skattyter som har fått en forhåndsuttalelse må påberope seg denne skriftlig overfor skattekontoret som skal behandle saken innen selvangivelsesfristen for at den skal være bindende. Normalt gjøres dette i forbindelse med innlevering av selvangivelsen. Også senere instanser vil være bundet med mindre skattyter uttrykkelig erklærer overfor Side 16 > 01:2008

16 instansen at den ikke skal legges til grunn. En slik erklæring vil i så fall være ugjenkallelig. Skatteetaten er ikke bundet av uttalelsen overfor andre enn den skattyteren den er avsagt for, selv om den i praksis legges til grunn som retningsgivende for andre like saker. Videre er den kun bindende dersom forutsetningene er de samme som når forhåndsuttalelsen ble gitt. At forholdene er identiske, skal sannsynliggjøres av skattyter i forbindelse med meldingen til ligningskontoret, herunder om det har vært endringer i faktum og hvordan disposisjonen faktisk er gjennomført. Forhåndsuttalelsens bindende virkning varer tre år fra utløpet av det kalenderåret den ble gitt. Evt. regelendringer går foran det som i sin tid ble lagt til grunn i uttalelsen. Den bindende virkningen opphører dessuten for disposisjoner igangsatt/foretatt/tidfestet fem år eller mer etter utgangen av kalenderåret uttalelsen ble gitt. Bindende forhåndsuttalelser kan ikke påklages eller bringes inn for domstolene. Den kan imidlertid fra skatteinstansens side omgjøres hvis dette ikke er til skade for den uttalelsen gjelder for. hva koster en bindende forhåndsuttalelse? Gebyret for bindende forhåndsuttalelser er knyttet opp mot rettsgebyret (R). En R er i dag kr 860. Hvor stort gebyret blir, avhenger av hvem som retter anmodningen: Anmodninger som gjelder lønnstakere og lignende koster ½ R, kr 430 Anmodninger fra næringsdrivende som ikke gjelder næringsvirksomheten koster også ½ R Anmodninger fra andre fysiske personer, bo, enkeltpersonforetak og ikke regnskapspliktige juridiske personer må betale 2 R, kr 1720 Anmodning fra små foretak etter regnskapsloven koster 8 R, kr 6880 Anmodning fra øvrige foretak, herunder AS, koster 15 R, kr Gebyret skal betales samtidig med at anmodningen sendes skattemyndighetene, og skal innbetales til Troms fylkesskattekontor, kto.nr Det lønner seg å legge ved kvittering for betalt gebyr sammen med anmodningen slik at behandlingen av saken kan komme raskt i gang. hvor lang tid tar det? Utgangspunktet er at forhåndsuttalelser skal gis så raskt som mulig. For skattedirektoratet er dette normalt innen tre måneder fra saken er fullstendig opplyst, mens det for skattekontorene normalt er innen fire uker. Dersom anmodningen ikke skal behandles av skattekontoret den er sendt til, plikter skattekontoret å videresende den til rette kontor umiddelbart. Samtidig skal den som har sendt anmodningen gis beskjed om hvilket kontor den er oversendt til. avvisning Skattemyndighetene skal avvise anmodningen dersom gebyret ikke er betalt, dersom anmodningen verken har vesentlig betydning for den som spør eller allmenn interesse, saker som antas å bli uforholdsmessig ressurskrevende i forhold til uttalelsens betydning for den som fremmer anmodningen, eller når skattyter ikke gir tilstrekkelige opplysninger til at uttalelse kan gis. Publisering Uttalelser fra Skattedirektoratet oversendes vedkommende skattekontor og Finansdepartementet til orientering, foruten den som har rettet anmodningen. De av forhåndsuttalelsene som avgis av skattedirektoratet, publiseres på dersom de kan anonymiseres. Kun unntaksvis vil det kunne bli publisert uttalelser fra skattekontorene. For mer utførlig oversikt, se ligningsloven kapittel 3A, og Forskrift av nr. 550 om bindende forhåndsuttalelser i skatte og avgiftssaker. Sistnevnte gir en enda mer detaljert oversikt over ovennevnte. GJELDER ALLE: Enhver skatte og avgiftspliktig kan anmode om en forhåndsuttalelse. 01:2008 > Side 17

17 Seniorrådgiver Cecilie Aagestad og Seniorrådgiver Trine Eiken, Statens arbeidsmiljøinstitutt Arbeidsliv og familieliv i konflikt i UnDerkant av en FeMteDeL av landets arbeidstagere rapporterer at arbeidslivet på en eller annen måte går ut over familielivet. nærmere bestemt opplever sytten prosent av landets sysselsatte at kravene fra arbeidet går utover familie og privatliv. Det er flere menn enn kvinner som rapporterer om en arbeid-familiekonflikt. Tjue prosent av sysselsatte menn opplever nokså ofte eller meget ofte at kravene fra arbeidet går utover kravene fra familien. Femten prosent av sysselsatte kvinner rapporterer det samme. Forskjellen er statistisk signifi kant. Dog er det ikke tatt hensyn til arbeidstimer, sivilstatus eller om arbeidet er heltid eller deltid. Sammensatt konfliktbilde En konflikt i forholdet arbeid familie er flersidig og komplisert. Vanligvis måles dette ved å se på hvordan familien påvirker arbeidet og hvordan arbeidet påvirker familielivet. Her ser vi kun på arbeidets effekt på familielivet. Det eksisterer ikke noe entydig bilde på hvorvidt det er menn eller kvinner som opplever størst konflikt mellom arbeid og familie. Tidligere forskning viser at antall kvinner, menn og foreld re i utvalget påvirker resultatet. Kjønn alene kan ikke heller forklare en opplevelse av konflikt mellom arbeid og familie. Dette må sees i sammenheng med forhold i arbeidet og privatlivet for øvrig. om undersøkelsen, kjønn og arbeidstid Forholdet arbeid familie finner vi igjen i Levekårsundersøkelsen 2006 (LKU 2006). Nærmere bestemt gjennom spørsmålet som måler arbeid familiekonflikt. I undersøkelsen er det små ulikheter i utvalget i tilknytning til kjønn, således antar vi at resultatet av spørsmålet som måler arbeid familiekonflikt ikke påvirkes av kjønnsfordelingen i utvalget. Videre stilles det ikke spørsmål om hvorvidt intervjuobjektet arbeider heltid eller deltid. Det stilles kun spørsmål om avtalt ukentlig arbeidstid og faktisk (reell) arbeidstid. Vi har valgt å sette grensen for heltid til 33 timer arbeid i uken og over. Dette har vi gjort for å få med de som jobber heltid innenfor skift og turnus (som ofte har rundt timers uke). Det betyr samtidig at det vil inkluderes noen med lang deltid (30 36 timer i uken) i kategorien heltidsarbeidende. Tolkningen av svarfordelingen til heltid og deltidsarbeid må derfor gjøres med forsiktighet. hvem opplever dette? Administrative ledere og politikere er den yrkesgruppen der flest sysselsatte rapporterer at kravene fra arbeidet går utover privatlivet. Blant sysselsatte i ledende stilling opplever 26 % av mennene og 24 % av kvinnene en arbeid familiekonflikt. Samtidig er det sysselsatte i yrker uten krav til utdanning som i minst grad rapporterer at de opplever at kravene i arbeidet går utover privatlivet, sammenlignet med øvrige yrkesgrupper. Det er sysselsatte som arbeider mer enn 40 timer i uken (faktisk arbeidstid), som i større grad rapporterer at kravene i jobben går utover familielivet. Det er ingen kjønnsforskjell i sammenhengen mellom arbeidstid (antall timer i uken) og opplevelse av arbeid familiekonflikt. Det er samtidig viktig å fremheve at det totalt sett er flere menn enn kvinner som arbeider mer enn 40 timer i uken. hvorfor rapporteres dette av flere menn enn kvinner? Selv om kjønn alene ikke kan predikere en arbeid familiekonflikt, kan demografiske forhold som kjønn ha Side 18 > 01:2008

18 LEDERYRKE: Kravene fra arbeidslivet kan gå ut over familielivet spesielt for dem som har et lederyrke. en indirekte effekt på den. Studier har vist at det å være mann forsterker en enhver negativ effekt i tilknytning til en slik konflikt. Det ser ut til at kvinner opplever mer fordeler en menn; som mer forståelse i arbeidsmiljøet, i større grad fleksible arbeidstidsordninger og mer støtte fra nærmeste familie. Dette kan være faktorer som forenkler en balanse mellom arbeid og familie for kvinner sammenlignet med menn. Flere kvinner arbeider deltid enn menn Dette kan være et bevisst valg for nettopp å kompensere og eventuelt forhindre at kravene fra arbeidet påvirker familie/privatlivet på en negativ måte. Det er også færre kvinner i lederstillinger. Samtidig er det slik at sysselsatte kvinner i lederstillinger i større grad rapporterer en konflikt mellom arbeid og familie enn menn. Dette kan indirekte være en årsak til at eksempelvis kvinner i mindre grad ønsker lederstillinger. I et europeisk perspektiv opplever totalt sett sysselsatte i Norge mindre grad av en arbeid familiekonflikt enn sysselsatte i EU landene, mens det i EU som i Norge, i større grad er menn som opplever at det er en konflikt mellom arbeid og et ønsket familie/ privatliv. I EU rapporterer flere menn enn kvinner med barn at de opplever en konflikt mellom arbeid og familie. Dette gjelder også i Norge. I nordisk sammenheng rapporterer sysselsatte i Sverige og Finland i større grad at det er vanskelig å kombinere arbeid og familieliv enn sysselsatte i Norge og Danmark. Tilrettelegging reduserer sykmeldingsrisiko for gravide Om lag 60 prosent av de gravide blir sykmeldt i løpet av svangerskapet. En studie utført av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser imidlertid at tilrettelegging av arbeidsmiljøet kan redusere fraværet. Studiene viste at de som trengte tilrettelegging, og som hadde fått en slik ordning, hadde 11 prosentpoeng lavere risiko for fravær i løpet av de 14 ukene enn gravide som hadde behov for tilrettelegging, men som ikke hadde fått en slik ordning. Les mer på: Nytt krav om id kort Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge og anleggsplasser er fra 1. januar 2008 pålagt å utstyre sine arbeidstakere med id kort. Kravet om id kort innføres for at kontroll av helse, miljø og sikkerhet blant bygg og anleggsarbeidere skal bli mer effektiv, og for å bidra til mer seriøsitet i bransjen. Les mer på: 01:2008 > Side 19

19 Registrert revisor Rune Tystad, Revisorforeningen INNTIL ETT ÅR: Flyreiser og andre reiser, for eksempel pakketurer, kan forskuddsfaktureres inntil ett år før reisen skal gjennomføres. GBS 13: Forskuddsfakturering med merverdiavgift Fakturering etter avtale med partene Etter bokføringsforskriften kan tjenester som leveres etter anbud eller tilsvarende forhåndsavtalt pris, faktureres i henhold til avtale mellom partene, med mindre avtalt fakturering avviker vesentlig fra reell frembokføringsstandardstyret har i gbs 13 omtalt hvilke tjenester som kan forskuddsfaktureres med merverdiavgift. Etter merverdiavgiftsloven 44 kan salgsdokument som omhandler avgiftspliktige varer og tjenester, ikke utstedes før ved levering med mindre annet er bestemt av departementet. Salgsdokumentasjon for persontransport, servering, abonnementer, leier, avgifter og lignende kan utstedes før levering har funnet sted, begrenset til en periode på ett år, jf. bokføringsforskriften Salgsdokumentet skal da så vidt mulig utstedes innenfor det kalenderår levering finner sted. For andre typer leveranser kan det ikke utstedes salgsdokumentasjon inklusive merverdiavgift før den avgiftspliktige varen eller tjenesten er levert. avgrensninger Finansielt forskudd Et finansielt forskudd er en betalingstransaksjon og ingen fakturering av en ytelse. Slike forskudd skjer uten beregning av merverdiavgift, og krav til dokumentasjon reguleres i bokføringsforskriften 5 11 om dokumentasjon av betalingstransaksjoner. Se også Skattedirektoratets uttalelse av 23. mai 2007, hvor det blant annet drøftes krav til dokumentasjon ved oppkreving av finansielle forskudd hvor fakturering skjer på et senere tidspunkt. Side 20 > 01:2008

20 drift. Eksempler på tjenester som kan omfattes av denne bestemmelsen, er revisjons og konsulentoppdrag med forhåndsavtalt pris og oppføring av bygg og lignende etter anbud. Fakturering etter denne bestemmelsen til later at det kan være et element av forskuddsfakturering dersom det i perioden har skjedd et underforbruk sett i forhold til estimert gjenværende arbeid. Avviket må ikke være vesentlig. er varen/tjenesten levert? I en konkret sak, jf. uttalelse av 18. mai 2006 om forskudd i forbindelse med leasingkontrakter, uttaler Skattedirektoratet at en kontraktsfestet forhøyet førsteleie (startleie) i begynnelsen av en leasingperiode ikke er å anse som et forskudd i egentlig forstand. Ved vurderingen er det lagt vekt på at beløpet er opptjent uavhengig av om leieavtalen opphører før leieperiodens utløp. Det er vist til at beløpet ikke i noe tilfelle kunne kreves tilbake av kunden ved avbrudd av kontrakten før leieperiodens utløp. Når et slikt beløp ikke anses som et forskudd i avgiftsmessig forstand, er det heller ikke å anse som et forskudd i relasjon til bokføringsforskriften Startleien anses å være levert avgiftsmessig og kan dermed faktureres etter forskriften Dette gjelder selv om inntektene fra tjenesten regnskapsmessig opptjenes hos selger i løpet av leieperioden. Delfakturering I enkelte bransjer praktiseres akontofakturering. Akontofakturering er delfakturering og ikke forskuddsfakturering. Delfakturering benyttes ved fakturering av tjenester som er levert i en periode, men som ikke er sluttfakturert fordi leveransen ikke er avsluttet. tjenester som kan forskuddsfaktureres med merverdiavgift Persontransport Flyreiser og andre reiser, for eksempel pakketurer, kan forskuddsfaktureres inntil ett år før reisen skal gjennomføres. Også kjøp av enkeltbilletter, Både utleie/leasing av driftsløsøre og fast eiendom kan forskuddsfaktureres. klippekort, ukes og månedskort på ulike kollektive transportmiddel kan forskuddsfaktureres. Servering Det er ikke uvanlig at det ved kjøp av overnattingstjenester, herunder pakketurer, er inkludert servering (mat). Ofte bestilles og betales slike tjenester før reisen gjennomføres, for eksempel ved kjøp via et reisebyrå. Slike tjenester kan forskuddsfaktureres. Tilsvarende gjelder når det kjøpes matkuponger i kantiner og ved annen servering som betales på forskudd. abonnementer og avgifter Abonnementer kan omfatte teletjenester, strøm, aviser, tidsskrift, mv. For at et abonnement skal kunne forskuddsfaktureres, må det være inngått en avtale om levering over en bestemt periode. Andre former for abonnement eller avgifter kan være ulike former for løpende serviceavtaler, for eksempel IT support, hvor det betales et fast beløp for retten til å motta service/ support. NRK lisens er også et eksempel på ytelser som har klare likhetstrekk med abonnement/avgifter. Serviceavtaler En serviceavtale er en avtale mellom selger og kjøper som forplikter selger til å levere bestemte tjenester en periode og gir kjøper rett til å motta tilsvarende ytelser. Typiske eksempler på serviceavtaler er vedlikeholdsavtaler, IT support, snømåking, vaktmestertjenester, service på kopimaskin, skadedyrkontroll, alarm og vakthold, tilgang til kunnskapsdatabaser mv. Forutsetningen for at forskuddsfakturering kan skje for serviceavtaler er at det er avtalt et fast vederlag som skal betales på forhånd. Kunden har således en rettighet til å benytte seg av visse tjenester i avtaleperioden. Denne rettigheten er kunden bundet til å betale for uansett om han benytter seg av tjenestene eller ikke. Leie Både utleie/leasing av driftsløsøre og fast eiendom kan forskuddsfaktureres. Leiebegrepet inkluderer således for eksempel utleie av kopimaskiner, transportmidler, programvare (lisenser) samt overnattingstjenester (hotellrom og lignende). Særskilt om fellesutgifter i husleieforhold Ved inngåelse av husleiekontrakter vil leietaker ofte i tillegg til selve husleien være forpliktet til å betale fellesutgifter. Husleie og fellesutgifter har nær sammenheng. Når slike tjenester beregnes og faktureres fra samme leverandør i samme dokument, kan både husleie og fellesutgifter forskuddsfaktureres etter reglene i forskriften tilleggsytelser I noen tilfeller leveres det andre tjenester som isolert ikke kan forskuddsfaktureres, som en del av avtalen som forskuddsfaktureres. En programvareleverandør fakturerer lisens forskuddsvis for opptil ett år. Ved inngåelse av kontrakt med nye kunder kan det inkluderes et gitt antall timer opplæring som en del av kontrakten. Dersom leverandørene er forpliktet til å levere et gitt antall timer opplæring i en bestemt periode som en del av lisenskontrakten, og kunden må betale for opplæringen uavhengig av om kunden gjør bruk av tjenestene eller ikke, kan dette anses som en integrert del av avtalen som kan forskuddsfaktureres etter bokføringsforskriften Lignende ytelser Bokføringsforskriften angir konkret hvilke tjenester som kan forskuddsfaktureres med merverdiavgift. Bestemmelsen åpner imidlertid for at også «lignende» tjenester kan forskuddsfaktureres. Hva som anses som lignende tjenester er drøftet under de enkelte punktene over. «Og lignende» skal knyttes opp til abonnementer, leier og avgifter, og ikke mot persontransport eller servering. 01:2008 > Side 21

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil.

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil. Firmabil-nøkkelen 2012 Siviløkonom Jan Traaseth, direktør i Motor Gruppen Kjører du egen bil eller privatleier bil og mottar skattefri kjøregodtgjørelse etter statens satser, kan du glede deg over opptil

Detaljer

Aktuele SATSER 1. januar 10

Aktuele SATSER 1. januar 10 Aktuelle SATSER 1. januar 10 AVGIFTSSATSER 2010 Arbeidsgiveravgift Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske I 14,1 % 14,1 % I a 10,6 % / 14,1 % 1) 10,6 % II 10,6 % 10,6 % III 6,4 % 6,4 % IV 5,1 % 5,1 %

Detaljer

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg

Detaljer

Økonomi. Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016

Økonomi. Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016 Økonomi Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016 Firmabilbeskatning 1. Innledning 2. Regelverket i dag 3. Endringer Innledning Skattedirektoratet har sendt ut et forslag om endring i

Detaljer

Aktuele SATSER 1. januar 11

Aktuele SATSER 1. januar 11 Aktuelle SATSER 1. januar 11 AVGIFTSSATSER 2011 Arbeidsgiveravgift Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske I 14,1 % 14,1 % I a 10,6 % / 14,1 % 1) 10,6 % II 10,6 % 10,6 % III 6,4 % 6,4 % IV 5,1 % 5,1 %

Detaljer

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Målet med kurset. Vite når det skal fastsettes en fordel ved bruk av arbeidsgivers bil Være i stand til å:

Målet med kurset. Vite når det skal fastsettes en fordel ved bruk av arbeidsgivers bil Være i stand til å: Fri bil 1 Målet med kurset Vite når det skal fastsettes en fordel ved bruk av arbeidsgivers bil Være i stand til å: beregne riktig fordel fri bil foreta lønnsinnberetning av fordel fri bil bokføre fordelen

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat

Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat BDO AS v/advokat Anne Mette Torjussen 27.03.2014 Agenda Gjennomgang av skattereglene knyttet til ansattes bruk av arbeidsgivers

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

NYE SKATTEREGLER. Firmabil og yrkesbil//2016

NYE SKATTEREGLER. Firmabil og yrkesbil//2016 NYE SKATTEREGLER Firmabil og yrkesbil//2016 2 3 BILTYPER YRKESBIL I arbeidslivet i Norge er det tre forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Gjelder for kurs i Fredrikstad Kongsvinger Ski Arendal Hamar Kap. I Inntektsåret 2011 s. 20 Formuesskatt, verdsettelse næringseiendom Kalkulasjonsfaktor 2011:

Detaljer

revisorforeningen Aktuelle SATSER 15.06 Generert med eventuelle tilleggsendringer 15.06.2016

revisorforeningen Aktuelle SATSER 15.06 Generert med eventuelle tilleggsendringer 15.06.2016 revisorforeningen Aktuelle SATSER 15.06 2016 Generert med eventuelle tilleggsendringer 15.06.2016 Avgiftssatser 2016 Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2016) Sone Sats 1) I 14,1 % I a 10,6

Detaljer

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge 1. Lønn 1.1. Særavtale Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands gjelder for reiser i Norge for alle som reiser i oppdrag eller tjeneste

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012 Grant Thornton informerer Nr. 1/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Godt nytt år! Endelig kom vinteren jubler flere

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser 2017-2018 Prop. 1 LS 29 Skaner, avgifter og toll 2018 1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser Tabell 1.5 viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og med regjeringens forslag for 2018.

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

NYE SKATTEREGLER. Firmabil og yrkesbil//2016

NYE SKATTEREGLER. Firmabil og yrkesbil//2016 NYE SKATTEREGLER Firmabil og yrkesbil//2016 2 The difference is ABAX BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det tre forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Dette er hjelpeteksten til skjemaet ved direkte registrering av mva-meldingen i Altinn. I tillegg til informasjon om innholdet i postene

Detaljer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer revisorforeningen Aktuelle SATSER 03.01 2018 Generert med eventuelle tilleggsendringer 03.01.2018 Avgiftssatser 2018 Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2018) Sone Sats 1) 2) I 14,1 % I a 10,6

Detaljer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer revisorforeningen Aktuelle SATSER 07.10 2017 Generert med eventuelle tilleggsendringer 07.10.2017 Avgiftssatser 2017 Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2017) Sone Sats 1) 2) I 14,1 % I a 10,6

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Regler Arbeidsgiver bestemmer og kan velge mellom to alternativer for å beregne den skattepliktige fordelen:

Regler Arbeidsgiver bestemmer og kan velge mellom to alternativer for å beregne den skattepliktige fordelen: 04.02.2016 Yrkesbil fordelsbeskatning Denne veiviseren gjelder skatt og avgift for privat bruk av firmabil, såkalt yrkesbil. Det vil si, privat bruk av varebiler klasse 2 og lastebiler under 7 501 kg.

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer revisorforeningen Aktuelle SATSER 07.01 2017 Generert med eventuelle tilleggsendringer 07.01.2017 Avgiftssatser 2017 Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2017) Sone Sats 1) 2) I 14,1 % I a 10,6

Detaljer

Bilbeskatning Ansattes fordel av bruk av arbeidsgivers bil «fri bil» Endring trådte i kraft fra 1. januar 2016

Bilbeskatning Ansattes fordel av bruk av arbeidsgivers bil «fri bil» Endring trådte i kraft fra 1. januar 2016 Bilbeskatning Ansattes fordel av bruk av arbeidsgivers bil «fri bil» Endring trådte i kraft fra 1. januar 2016 Arbeidsgiverdagen, 17.03.2016 Hvorfor endringer? - Utfordringer med reglene for yrkesbil som

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

@ - Informasjon. Prosjekt Fri bil

@ - Informasjon. Prosjekt Fri bil . ÅRGANG 4, NUMMER 10 @ - Informasjon til regnskapsførere og revisorer i Skatt nord UKE 42 2010 Å R G A N G 4, N U M M E R I DETTE NUMMERET: Prosjekt Fri bil 1 Brev til virksomhetene om privat bruk av

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG

OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 - Årsoppgjør for X5 Andersen & Co. AS Oppgave a Note A) Varekostnad i finansregnskapet 16 000 000 +Redusert regnskapsmessig nedskrivning

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour v16) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 Oppgave a: Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG OSL10.doc OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG ajour v13 1 OPPGAVE 1 - Ole Jensen Alminnelig inntekt -X5 Salgsinntekter varer (ex mva) 5-30 18 500 000 +Leieinntekt forretningsbygg, egen bruk som bolig

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (v17) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene fastsetter inntekten hver for seg, (adskilt etter sktl

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

FRI BIL UEGNET FOR PRIVAT BRUK

FRI BIL UEGNET FOR PRIVAT BRUK 17.07.2013 FRI BIL UEGNET FOR PRIVAT BRUK Skal innberettes i lønns- og trekkoppgavekode Kode 135-A Fri bil som faller utenfor standardreglene. Under denne kode innberettes fordel ved privat disponering

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour h 2012 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Oppgavesett 20 Løsning (R. h.2005) osl20.doc à jour h 2015

Oppgavesett 20 Løsning (R. h.2005) osl20.doc à jour h 2015 Oppgavesett 20 Løsning (R. h.2005) osl20.doc à jour h 2015 DEL 1 Oppgave a : Selskapets skattepliktige inntekt. Ser først på endringen i midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG OSL10.doc OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG ajour v16 1 Del 1 - Ole Jensen Alminnelig inntekt X5 Salgsinntekter varer (ex mva) 5-30 18 500 000 +Leieinntekt forretningsbygg, egen bruk som bolig ikke

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11.

Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Osl33 h15 Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 14.05.2012. Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Beregninger og vurderinger av formues-

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Oppgave 1. Spm. 1 Skattemessige avskrivninger. Avskrivningsgruppe a. Det er oppgitt at det kjøpes 3 stk PC er for kr. 10 000 pr. stk. Kostpris

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,- 1 Oppgavesett 17 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 (osl17.doc) ajour v17 Oppgave a, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i

Detaljer

ABAX AS. Seminar Bergen 24.03.2015

ABAX AS. Seminar Bergen 24.03.2015 ABAX AS Seminar Bergen 24.03.2015 OM ABAX Etablert 1999 (ETS AS) Restrukturert i 2009, sterk vekst over de siste fire år Skandinavias ledende leverandør av elektroniske kjørebøker Omsetning 2014: ca 240

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv

Detaljer

Pendler du til Norge fra utlandet?

Pendler du til Norge fra utlandet? Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014. Skatteetaten vil i dette

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser 1. Lønn 1.1. Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 1.1.1. Normrentesats

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer