TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e"

Transkript

1 Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars ÅRGANG TROLL STASJON SYDPOLEN Tidligere kommuneoverlege Geir Nedgård (innfelt) grep sjansen til en eventyrlig opplevelse som medarbeider i Polarinstituttet på Sydpolen. Sist høst pakket han sekken og dro på et 13 måneder langt opphold på Troll stasjon. SE SIDE 12 og 13. arrieredagen side 5 Lærlinger på Salta side 11 Strikkefestival i Lurøy side 16 og 20

2 2 Ved næringsleder Eli-Anne Hauknes Lurøy kommune disponerer næringsfond som skal benyttes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Lurøy kommune. Midlene blir årlig tildelt fra Nordland fylkeskommune. Lurøy kommunestyre kan også tilføre midler ved kommunale bevilgning i juni hvert år. Næringsstyret i Lurøy kommune er fondsstyre for næringsfondet og søknader til næringsfondet behandles i fire møter i året. Søknadsfrister for 2014 er: 21.febr., 14.mai, 10.sept. og 19.nov. Kommunalt næringsfond Stønadsformer Støtte fra det kommunale fondet kan gis i form av lån, ansvarlig lån og tilskudd. Lån/tilskudd kan gis til: Etablering Opplæring Produktutvikling Markedsundersøkelser Markedsføring og planlegging Fysiske investeringer i maskiner og bygninger ved etablering/oppstart og utvikling av virksomheter Næringsfondet har egne vedtekter og strategiene i Strategisk Næringsplan vil gi føringer i forhold til prioritering. For det statlige fondet vil støtte bli gitt i tråd med: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler. Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler Vedtekter for Lurøy kommunes næringsfond Strategisk Næringsplan for Lurøy kommune Kontakt Ved spørsmål om fondet, eller hjelp med utfylling av søknaden, vennligst ta kontakt med næringsleder Eli-Anne Hauknes: luroy.kommune.no Tel: // Hva med en sommer i Lurøy? Lurøy kommune søker ferie vikarer til omsorgssektoren sommeren 2014 For ferieavviklingen sommeren 2014 har vi i Lurøy kommune behov for sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Vi søker etter dyktige medarbeidere med god samarbeidsevne, som er fleksibel, engasjert og positive til å jobbe i omsorgssektoren. Vi vil prioritere de som vil jobbe over lengst tid i ferieperioden. Ferieperioden vil strekke seg fra uke 25 t.o.m. uke 33. For enkelte av stillingene kreves sertifikat for bil. Det kreves godkjent norskprøve 3, samt kunne beherske norsk muntlig og skriftlig. Det kreves politiattest for enkelte stillinger i hht. helsepersonelloven. Lønn etter gjeldene tariff og ansiennitet. Første søknadsfrist Søknad sendes: Helse- og sosialetaten, 8766 Lurøy Presiser i din søknad i hvilken omsorgskrets du søker sommerjobb. Oppvekstetaten i Lurøy, Helgeland Sparebank og NAV Lurøy «Penga veks ikkje på tre» Både NAV Lurøy og bankene ser at det blir flere og flere som ikke er i stand til å forvalte sin egen økonomi. Dårlige valg påvirker vår økonomi, og i verste fall blir konsekvensene inkasso (høye mobilregninger, ukontrollert netthandel), utleggstrekk, betalingsanmerkninger, økte sosialhjelpsutbetalinger, møter i forliksråd og i verste fall gjeldsordninger. Folk tar opp kreditt på nettbanker for å finansiere ny gjeld, en ond spiral utvikler seg. Ungdommene er ikke lenger sjef i sine egne liv. Det finnes ulike tilnærmingsmåter, undervisningsopplegg og aktører på dette området. Mye av denne kunnskapen burde ligge i barns og unges oppdragelse i heimen, men den ene generasjon er ikke den andre lik, og dette er nok et grovt forsømt felt blant barn og unge i dag. Programmene «Luksusfellen» på TV3 og «Teenage Boss» på NRK1 har også aktualisert dette med ungdommens pengebruk i dagens samfunn. Vi ønsker å forebygge i stedet for å slukke branner. Vi tror nemlig det er god folkehelse å ha en ordnet økonomi. Vi skal endre barns og unges holdning til personlig økonomi, ved å sette inn tiltak som øker kunnskap, skaper gode holdninger og gir sunn atferd. Å ha kontroll over egen økonomi er noe av det viktigste vi må lære oss i livet. Det er viktig å finne ut hvordan ulike aktører kan bidra til å demme opp for denne negative utviklingen? Vi ønsker å ha et tverrfaglig blikk på temaet, der både bank(er), oppvekstetaten/ skolene, foreldrene og NAV sammen kan gjøre en forskjell. Formålet med prosjektet «Penga veks ikkje på tre» skal bl.a. være å ta tak i en del utfordringer og sette i gang et forebyggende arbeid innenfor opplæring i økonomi for barn og ungdom. Vi ønsker å forankre dette arbeidet i skolen, opplæringen skal være virkelighetsnær, innarbeide gode holdninger tidlig, og at det blir en naturlig del av barns og unges læreplaner. For å få dette til, vil vi kurse/etterutdanne lærerne i kommunen, slik at skolene har den nødvendige kompetansen for å gjennomføre dette undervisningsopplegget, enten det er

3 3 Rebus Forrige gang hadde vi rebusen HARMANPÅDEKK PRETERITUM- AVVÆRE, og løsningen ble PIGGVAR. Denne gangen var den heldige vinneren av 5 FLAX-lodd: Hans Sund, 8766 Lurøy. Første rebusen i 2014 ser slik ut: SMARTHOLMEDIALEKT SPØRREORDLÅNEPÅ ENGELSKPRESENS AVVÆREARTIKKEL Årets premie blir et gult halstørkle med kommunevåpenet på. Veldig stilig! Send løsningen til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 10. mai går sammen om prosjektet: innbakt i samfunnsfag eller matematikk. Undervisningspakker kan også gjennomføres gjennom prosjektarbeid som Ungt Entreprenørskap. Vi vil selvsagt ha foreldrene på banen, slik at de blir bevisst heimens ansvar for å ha dette med i sin oppdragelse av barna. Vi ønsker å sette fokus på hverdagsøkonomi i skolen - finne ut hva som finnes av tilnærmingsmåter, undervisningsopplegg og aktører. Så ønsker vi å utarbeide et opplegg som passer for Lurøy-skolene; et kvalitetsmessig godt grunnlag for å drive forebyggende arbeid. På sikt er målet at ungdommene våre skal bli sjef i sine egne liv, slik at de som unge mennesker settes i stand til å håndtere sin egen økonomi på en ryddig måte. Da vil de også stå sterkere rustet til å takle samfunnet de skal ut i; enten det er for å bo på hybel, være bedre forberedt på eventuelle gjeldskriser, i forhold til lån og kreditt (eks. lån til bolig), pensjon og forsikringsdekninger. I tillegg kan kommunen(e) endre fokus på økonomisk sosialhjelp (og dermed redusere utgiftene) og heller trappe opp arbeidet med økonomisk rådgivning ytterligere. Kommunen har fått tilført statlige midler til å gjennomføre prosjektet i Så få vi se hva som kommer ut av dette arbeidet og de gode virkningene på lengre sikt. Apropos likestilling Stemmerett har vi alle, så sant vi står i manntallet. Hvorfor ikke kvinnetallet? Jeg bare spør, Når det er flest av oss i dag som før! En mannsalder er et uttrykk som fenger, skjønt det er bevist at kvinnfolk lever lenger. Vi sier også: I manns minne, hva er galt med hukommelsen til en kvinne? Vi sier Mor Norge og fedreland, så der går vi hand i hand. Der kan vi gå i fedrenes spor, det blir vel ingen spor etter ho mor? Så kommer vi i grevens tid, grevinnens tid er kanskje forbi? Vi spiser et herremåltid, om kokka er et kvinnfolk har intet å si. Hos dyrene går den også igjen den samme diskrimineringen. Å være stolt som en hane er ikke så galt, men å bli kalt for ei knehøne er reint fatalt. Hva lyder verst synes du, å være olm som en stut, eller dum som ei ku? En arbeidsgamp intet skjelsord er, da er det verre å bli kalt ei gammel mærr. Er du ung og litt av en type, Blir du kalt for ei lekker rype! Men blir du eldre er det ikke gøy for da blir du kalla for ei gammel røy. Flere byer i Norges land, har fått navnet sitt etter en mann. Kristiansand og Kristiansund, den ene kunne vel hete Kristinelund. Farsund er oppkalt etter han far, Mandal etter en annen kar. Trond fra Trondheim er dessverre, for meg, en aldeles ukjent herre. Kongsvinger og Kongsberg, det sier seg selv, at vi døper om Kongsberg til Dronningfjell. Og Fredrikstad døper vi om på ny, og kaller det rett og slett Åseby. Ikke en einaste by, er oppkalt etter oss, hvis vi ikke skal regne med Hønefoss. Ettertanker hos en kvinne Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna Abonnement Steinkjerringa Abonnementsprisen på Steinkjerringa økes fra kr 75 til kr 100 pr år, med virkning fra 1. januar Dette er første gang prisen økes på Steinkjerrings siden vi startet opp igjen med avisen i 1992! De om lag 300 utenbygds abonnentene vil ikke merke dette før krav sendes ut senhøstes Husstandene i Lurøy vil fortsatt få den kommunale informasjonsavisen gratis i postkassen. Send gjerne stoff til redaksjonen: luroy.kommune.no

4 4 Ordførerens spalte Kommunestyrets desembermøte Desembermøtet i kommunestyret er, slik jeg ser det, både det viktigste, det triveligste og det mest krevende møtet i året. Sakslista er alltid omfattende i dette møtet, noe som er krevende både for møtelederen og den enkelte kommunestyrerepresentant. Mediefokuset er stort. En lang og krevende budsjettprosess skal avsluttes med kommunestyrets budsjettog økonomiplanvedtak. Og gullklokker og Liv-Lagaprisen skal overrekkes. Jeg vil berømme kommunestyret for gode vedtak, og gratulerer igjen Lill Tove og Geir Olsen som verdige vinnere av Liv-Lagaprisen Vi er heldige i Lurøy som har slike flotte ambassadører for vår kystkultur! Økonomiplan for Kommunestyret samlet seg om de store linjene også i år, selv om budsjettdebatten var krevende, og det ble kampvotering på et par punkter i vedtaket. Investeringsbudsjettet ble enstemmig vedtatt, og viderefører det høye investeringsnivået fra I løpet av 2013 og 2014 skal Lurøy kommune investere for mer enn 90 millioner kroner. Et stramt Vi utfører alt innen; - Regnskap - Lønn - Fakturering - Vi Selvangivelse utfører - Årsoppgjør alt innen: Regnskap - Lønn - Fakturering Selvangivelse - Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET Mob Fax Mail Edvardsen Økonomiservice 8762 Sleneset Vi utfører Mob. alt 41 innen; Selvangivelse Tlf Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening - Regnskap - Lønn - Fakturering Mob Fax Mail medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Medlem i Regnskapsføreres Forening og nøkternt driftsbudsjett sammen med eiendomsskatten gjør dette mulig. Investeringene sikrer videre utvikling i Lurøy, og prosjektene er mange. Noen av dem har vært planlagt lenge, nå iverksettes de i tur og orden. Aktiviteten blir ekstremt høy i år: Restaureringen av Konsvik skole og Konsvik barnehage fullføres. Nytt gulv skal legges i Aldersund gymsal. Kvarøy barnehage skal utbedres. Restaureringen av Lurøy omsorgssenter skal fullføres, og bygging av nytt basseng på Onøy skal igangsettes. Kløverheimen på Sleneset skal bygges ut, og nytt legekontor etableres. Reliningen av Sleneset vannverk igangsettes igjen, og Lovund vannverk utbedres. Fortau/gangvei på Lovund og Lovund flerbrukshall ferdigstilles. I tillegg skal det asfalteres, investeres i ENØK, avløp og uteanlegg på skoler. Det blir et travelt år for kommunens ansatte, men jeg er overbevist om at resultatet blir godt. Det skal også gjennomføres utredninger vedrørende mudring av Aldersund Havn og utvidelse av Lovund Helsetun, og et eget prosjekt for innføring av gateadresser i Lurøy startes opp. Kommunereform Av regjeringsplattformen framgår det at det skal gjennomføres en kommunereform, og at det skal utarbeides et nytt inntektssystem for kommunene. Dette er prosesser som vil påvirke oss, og det vil være en stor oppgave å arbeide for å sikre fortsatt gode rammebetingelser for folk og næringsliv i Lurøy. Forrige gang kommunestruktur ble diskutert var det et enstemmig kommunestyre som gikk inn for at Lurøy kommune skal bestå som egen kommune. For egen del har jeg ikke endret syn på dette. Dagens inntektssystem har gitt oss gode muligheter for å utvikle gode tjenestetilbud for befolkningen. De endringene som ble gjennomført av den forrige regjeringen styrket vårt handlingsrom. Jeg mener vi har grunn til å være stolte av de resultatene vi har oppnådd. Våre skoleelever har de beste resultatene i regionen, og vi har bygd ut en Bjørnar Skjæran eldreomsorg vi kan være bekjent av. I Lurøy har vi utviklet kompetanse på effektiv tjenesteproduksjon i små samfunn, både politisk og administrativt. I de folkerike kommunene på Helgeland ser vi at det er sterke spenninger mellom sentrum og periferi, og de kommunale tilbudene i utkantene er under press. Det er, slik jeg ser det, ingenting som tyder på at en storkommune vil gi bedre tjenester til innbyggerne i Lurøy enn det vi har i dag. Men regjeringen signaliserer både at kommunene skal få nye oppgaver, og at inntektssystemet skal endres. I kommuneproposisjonen som legges fram i Stortinget til våren vil regjeringen presentere mål, virkemidler og tidsplan for reformen. Når dette ligger på bordet, starter den reelle debatten. Vi må erkjenne at Lurøy kommune er svært sårbar for endringer i rammebetingelsene. Vi har god kontroll på økonomien ut fra dagens rammebetingelser, men et nytt inntektssystem vil kunne endre dette dramatisk. I 2013 fikk Lurøy kommune 113,8 millioner over inntektssystemet, mens våre samlede inntekter var 212,8 millioner. Vår organisasjon er heller ikke rustet for å håndtere for eksempel de store oppgavene som i dag håndteres av fylkeskommunen. En massiv overføring av oppgaver fra fylkeskommune til kommunene vil være ei ekstrem utfordring for en kommune som Lurøy. Dette er mitt utgangspunkt for kommunereformdebatten. Etter 26 år i kommunestyret har jeg et sterkt forhold til hele Lurøy. Å ivareta alle våre samfunn ligger mitt hjerte nært. Jeg går derfor inn i kommunereformdebatten med ei klar målsetting om å bidra til å sikre fortsatt gode rammevilkår for folk og næringsliv i alle bygdene våre. Dersom dette fortsatt er mulig med Lurøy som egen kommune, synes jeg svaret er enkelt.

5 Karrieredagen 2014 yrkes- og utdanningsmesse 5 Ved C. Rødsand Karrieredagen 2014 ble arrangert for tredje gang i Mo i Rana den 23. januar, og hit var bedrifter, offentlige virksomheter, utdanningsinstitusjoner og andre relevante organisasjoner invitert til å delta på arrangementet. Lurøy deltok for første gang på Karrieredagen, med felles stand for kommunen og 10 bedrifter. Tilbakemeldingene er uten unntak positive. På grunn av lav sysselsettings- og befolkningsvekst har vi en ekstra stor utfordring i rekrutteringsarbeidet. Med bakgrunn i dette har partene i prosjektet ønske om å sette i verk et tiltak i tett samarbeid med skole, næringsliv og offentlige virksomheter der vi informerer om de utdanningsog karrieremulighetene som finnes på Nord-Helgeland. Vi vil med dette bidra til at ungdommen velger rett utdanning og yrkesvei, og øke mulighetene for at flere velger å bosette seg her etter endt utdanning. Målgruppa er 10. klasser i Rana, Hemnes, Nesna, Rødøy, Lurøy, Træna, Grane og Hattfjelldal i underkant av 600 stk., elever fra 1., 2. og 3. trinn ved Polarsirkelen vgs og KVN Nesna - ca stk., studenter ved Høgskolen i Nesna og UiN studiested Mo i Rana i tillegg til lærere, rådgivere og rektorer. Til sammen i underkant av 2000 stk. Prosjektet er et treårig samarbeid ( ) mellom industri- og teknologibedrifter, offentlige virksomheter, grunnskoler på Nord-Helgeland, Polarsirkelen videregående skole, høgskoler/universiteter, Kunnskapsparken Helgeland, Karrieresenteret Mo i Rana, Opplæringskontoret Nord-Helgeland, Rana Næringsforening, Partnerskap Indre Helgeland og Helgeland Sparebank. Prosjektet er et tiltak for å bidra til økt rekruttering til utdanningsinstitusjonene på Nord-Helgeland og sikre høyere gjennomføringsgrad blant elevene, i tillegg til å gjenspeile de yrkes- og karrieremuligheter som finnes i regionen. I en flyer fra arrangørene kan du lese at dette er den første dagen i resten av ditt liv i møte med (Foto: Anne Gunn Sjøholt Wiik) aktuelle arbeidsgivere og studiesteder får du se hvilke muligheter som finnes, slik at DU kan skape din egen fremtid! Vi byr på et stort utvalg av stands og inspirerende foredrag, og Restaurant og matfag v/ Polarsirkelen vgs står for café-drift. På fjorårets arrangement sto 300 stk parat til å svare på spørsmål og fortelle om ulike utdanningsvalg og yrker til de 2000 deltakerne på Karrieredagen. Karrieredagen er åpen for ALLE velkommen til en hektisk og spennende dag

6 6 Kort& Godt Magdalena Edvardsen 100 år Den 13. januar 2014 feiret Magdalena Johanna Edvardsen 100 år. Dagen ble markert med flagging og åpent hus ved Lovundtunet. Ordfører Bjørnar Skjæran kastet glans over dagen med tale og blomsteroverrekkelse, og elevene ved Lovund skole deltok med sang for jubilanten. Vi stiller oss i rekken av gratulanter! ENGASJERENDE BILDER LURØYKALENDEREN 2015 Spiren design har tatt på seg oppdraget med å utvikle Lurøykalenderen Men for å få dette til trenger vi DIN hjelp! Vi ønsker å markedsføre Lurøy som verdens beste plass å bo på med bilder som engasjerer og sprer livsglede. Alle som sender inn bilder er med i trekningen om et splitternytt Canon kamera! LEKNE BILDER AV AKTIVITET som foregår i hver krets i Lurøy - gjerne tatt ute. For eksempel: Volleyball-laget som spiller ute i snøstorm, eller på en sandstrand en fin sommerdag. Squashklubben som spiller inne i hallen, men gjerne også poserer ute med ferga i bakgrunnen, teaterlaget som i sitt fulle antrekk leker snøballkrig, eller klatrer i trær på våren, strikkeklubben som strikker tang, fotball laget som snurrer hver sin ball på fingeren foran en fin utsikt, eller skytterlaget som er på jakt mellom kyrne. Bildene skal understreke at det er aktivitet i Lurøy, når det skjer og hvor det skjer slik at flere ønsker å delta og informert. Vi ønsker få fram gleden ved å bo her på en morsom måte. Våg å vær litt gal med disse bildene, tenk nytt, og gjør noe morsomt som får folk til å dra på smilebåndet! Vi gir deg utfordringen og håper du sender oss ditt bilde slik at vi får se det. Ut fra det vi får innsendt av materiell vil vi avgjøre hvordan kalenderen blir utformet vi håper på mye spennende! Bildene som blir brukt i kalenderen vil merkes med fotografens navn og honoreres med kr 200,- for små bilder og 300,- for store bilder. Bildene må tas med kamera ikke mobil. Og må leveres oss i høyest mulig oppløsning. VINN Canon Ixus SEND INN BILDER OG VÆR MED I TREKNINGEN! Et stilig kompaktkamera fra Canon med slank metallutførelse, stor LCD-skjerm og Wi-Fi. BILDER AV NATUR -gjerne- med mennesker eller dyr VINN Canon Ixus 140 For eksempel: ta bilder når dere er på fjelltur, har ankret opp på en strand, lek på skøyter, silhuett mot solnedgang eller bading i vann. Barn som spiser is i festdrakt, leker i sandkassa, er på tur. Juletregang utendørs, snødekte landskap med lek på akebrett. Bilder av kun natur er vi også interessert i, men allerhelst ønsker vi å se at det er folk med i bildene. Som du ser kan det hende du allerede har noen av disse bildene, mens andre må du ut å ta. Send inn ditt bidrag til: Ved spørsmål, kontakt Iren: Frist for innsending av bidrag: 20.mai Vil du vite mer som Lurøy Kommunes eneste reklamebyrå? Se: Medarbeiderskap Det er nå gjennomført medarbeiderskap i alle omsorgskretsene i Lurøy, under kyndig ledelse av Geir Johan Hansen fra KS Konsult. Medarbeiderskap er et ideal eller en medarbeiderrolle som vi kan strekke oss etter, og er likeledes et redskap til å oppnå arbeidsglede gjennom å være aktiv, engasjert, reflektert, delaktig og medansvarlig. Meg selv, vi på arbeidsplassen og hele kommunen er områder som kan utvikles. Sammen skal de ansatte utvikle den gode jobben gjennom: Helhetssyn Lærings- og utviklingsmuligheter Samarbeid med andre Variasjon Tilbakemelding Åpenhet, trygghet og respekt Gullklokke Fem ansatte i Lurøy kommune fikk overrakt gullklokke for 25 års tjeneste i kommunen. Dette skjedde under middagen på årets siste kommunestyremøte i Jubilantene var Pauline Nilsen, Vigdis Fredriksen, Steinar Ranheim, Kjell Gunnar Mortensen og Knut Hanssen. Det var ordføreren som takket de fem for uvurderlig innsats.

7 7 1 million til Grasrota i Lurøy Når dette leses har lag og foreninger i Lurøy mottatt til sammen ca. 1. mill kroner siden ordningen ble innført i Dette er penger som både styrker idrett, kunst og kultur, rekreasjon og lokalsamfunnsutvikling i kommunen. Alle som spiller på Norsk Tippings spill (og har spillerkort) kan registrere en grasrotmottaker, som får fem prosent av spillerinnsatsen. Pr er det registrert 21 lag og foreninger med adresse i Lurøy som grasrotmottakere. Til høyre er en oversikt over grasrotmottakere som var registrert pr. 1. januar 2014 med adresse i Lurøy. I tillegg kan finnes lag og foreninger som er registrert i andre kommuner. Eksempelvis Diabetesforbundet i Nesna, Lurøy og Træna som har adresse Oslo. Lurøy Idrettsråd minner tipperne om viktigheten for å registrere en lokal grasrotmottaker når de tipper, slik at arbeidet i lag og foreninger lokalt styrkes. Gr. Idrett Totalt mottatt siden oppstart i 2009 Mottatt i 2013 Ant. tipp. Konsvik Idrettslag Kr ,- Kr ,- 193 Il BRO Kr ,- Kr ,- 69 Lovund ungdoms- og Kr ,- Kr ,- 100 idrettslag Solværøyan UIL Kr ,- Kr ,- 73 Aldersund Idrettslag Kr ,- Kr ,- 38 Aldersund Skytterlag Kr ,- Kr ,- 23 Sleneset Dykkeklubb Kr ,- Kr ,- 9 Sila-Røytvik aktivitetslag Kr ,- Kr ,- 5 Pust og Pes Kr. 751,- Kr. 179,- 5 Lovund Flerbrukshall Kr. 80,- Kr. 71,- 1 Totalt for gruppa idrett Kr ,- Kr ,- 516 Gr. Kunst og kultur Totalt mottatt siden oppstart i 2009 Mottatt i 2013 Ant. tipp. Polarsirkelkorpset Kr ,- Kr ,- 10 Onøy/Lurøy musikkkorps Kr ,- Kr ,- 13 Neo Cantus Kr ,- Kr ,- 24 Onøy/Lurøy sangkor Kr ,- Kr ,- 16 Totalt for Kultur og kunst Kr ,- Kr ,- 63 Rekreasjon og sosiale f. Totalt mottatt siden oppstart i 2009 Mottatt i 2013 Ant. tipp. Autismeforeningen, Kr ,- Kr ,- 58 Nordland Sleneset båtforening Kr ,- Kr ,- 43 Kvarøy ungdomslag Kr ,- Kr ,- 16 Lovund Båtforening Kr. 135,- Kr. 135,- 1 Lurøy Havn Kr. 5,- Kr. 0,- 1 Lurøy Båtforening Kr 0,- Kr. 0,- 0 Totalt Rekreasjon og sosiale Kr ,- Kr ,- 109 Gr. Lokalsamfunnsutvikling Totalt mottatt siden oppstart i 2009 Mottatt i 2013 Ant. tipp. Grendahusets Venner Kr ,- Kr ,- 46 Totalt Lokalsamfunnsutv.. Kr ,- Kr ,- 46 Bestill VED... den er tørr og fin NÅ! Kaker&BRØD kan du også få gjort her! Løp og kjøp... Tlf P. P. POSTEN NORGE P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks

8 8 Snart jul igjen Ved Hildegunn Harr Sund Jula er for lengst unnagjort, og ved Lurøy omsorgssenter har vi vært så heldige å få oppleve gode gamle førjulstradisjoner. Tidlige i desember ble både pasienter og huset pyntet til fest, for da var det duket for det årlige julebordet. Pasienter, pårørende, brukere i hjemmetjenesten, medlemmer i Helselaget og personalet storkoste seg med tradisjonell julemat tilberedt av vårt eminente kjøkkenpersonale. Det er blitt en tradisjon her hos oss at deler av ungdomsskolen, med god hjelp av et par lærere, hjelper oss med julebordsarrangementet. De forbereder tilstelningen på formiddagen med pynting og dekking av bord. Under selve julebordet er det de som er vertskap for kvelden, de serverer og underholder, og etter arrangementet rydder de opp. Både brukere og personale setter umåtelig stor pris på dem. Det er veldig positivt å se slike flotte ungdommer i samvær med eldre. I år var vi også så heldige å få et live musikkinnslag på julebordet. Et gjenoppstått Onøy/Lurøy musikkorps spilte en knippe kjente og kjære julesanger for oss, til stor begeistring blant tilhørerne. Litt lenger ut i julemåneden kom trofaste Helselaget og hadde sangstund med pasientene. De serverte som alltid gode kaker til kaffen. Samme kveld fikk vi også et trivelig besøk av barnekoret som med stor innlevelse leverte en flott julekonsert til oss. Den inneholdt både julesanger og instrumentale innslag. På selveste Lucia-dagen kom ungene fra Lurøy/Onøy barnehage på besøk. De kom hvitkledd med lys i hår, gikk i tog og sang Lucia med sine sjarmerende barnestemmer. Førjulsunderholdningen ble i år avrundet med besøk av Onøy/Lurøy Sangkor. De tok oss gjennom et fyrverkeri av en sangstund med kjente, og noen mindre kjente julesanger. Tusen takk til ALLE som har vært delaktige i disse trivelige førjulsarrangementene og gitt oss gode øyeblikk! Vi håper virkelig å få se dere igjen i Vil også benytte anledningen til å takke alle for gaver og blomster som er gitt til omsorgssenteret i 2013.

9 Nå kan du låne e-bøker fra biblioteket med ebokbib Last ned appen ebokbib på Her finner du også råd og tips for å komme i gang. Innføringsvideo i ebokbib, finner du her: lehsumlu5k&feature=youtu.be 9 Folkebibliotek i Nordland kjøper og låner ut e-bøker. De legges i en felles base og kan lånes av innbyggerne i alle kommuner i Nordland som er med i samarbeidet. Lurøy bibliotek er med i dette samarbeidet. Gå inn på Lurøy bibliotek sine websider (http://www.luroy.folkebibl.no). Klikk på søk i bokbasen cgi-bin/websok) Her kan du søke etter de bøkene du ønsker, og låne disse. Det finnes allerede 350 e-bøker tilgjengelig, og fullstendig oversikt finner du her: cgi-bin/websok?cclskjema=1&eccl= ff%3dla&tpid=17076&mode=vt&s t=ccl For å låne e-bøker må først appen lastes ned på nettbrett eller smarttelefon. Utlånsløsningen støtter nettbrett og telefoner med operativsystemene IOS (ipad, ipod, iphone) og Android (Samsung, Sony, HTC med flere). ebokbib støtter ikke utlån av e-bøker til lesebrett eller datamaskin. Nettbrett som benytter Windows som operativsystem støttes foreløpig ikke. Men utlånssystemet utvikles stadig og leverandøren tar imot forespørsler fra brukere via bibliotekene om økt funksjonalitet. Det er enkelt å bruke ebokbib. Du logger inn med lånekort og PINkode. Du får automatisk tilgang til å låne eller reservere e-bøkene som ligger i den felles basen. Du kan også gratis laste ned og lese alle de fritt tilgjengelige titlene som er lagt inn i ebokbib. Du kan laste ned boka på din mobil eller nettbrett Du låner boka i 16 dager Du kan låne inntil 2 bøker samtidig Du kan ha inntil 2 reservasjoner samtidig Du kan ha boken på inntil 6 "duppedingser" samtidig Denne ordningen er med på å gjøre biblioteket tilgjengelig for deg, akkurat når det passer deg. Det eneste du trenger er nasjonalt lånekort. Hvis du ikke har dette, ta kontakt med ditt lokale bibliotek, og dette ordnes på to minutter. Har du spørsmål: Ta kontakt på telefon / eller Ny L/Pkonsulent Trine Mari Aavitsland (39) fra Utskarpen er ansatt som ny lønns- og personalkonsulent i Lurøy kommune, og hun tiltrådte stillingen 10. februar. Aavitsland har svennebrev innen salg og service og svennebrev som blomsterdekoratør. Hun har det meste av sin praksis fra salg og service. Hun pendler daglig til Onøy.

10 10 NAV Lurøy jubilerte Rådmann Karl-Anton Swensen og ordfører Bjørnar Skjæran fikk æren av å åpne ei av jubileumskakene. Tidligere lensmann Ernst Klippenvåg på kaffebesøk under markeringen. Midt i desember hadde NAV Lurøy åpen dag med kaffe, kaker og kviss. Dette for å markere at det var 5 år siden NAV-kontoret ble etablert, høsten Om lag innbyggere stakk innom for å slå av en prat, og på slutten av dagen ble det trukket ut flotte premier etter kvisskonkurransen. Dette var en fin anledning til å høre mer om hvordan NAV fungerer, serviceberegning av pensjon, selvbetjeningsløsningene på www. nav.no og resultatene av en lokal brukerundersøkelse som ble gjennomført i oktober. Brukerundersøkelse Den lokale brukerundersøkelsen som ble gjennomført i slutten av oktober 2013, viser at langt de fleste er godt fornøyd med sitt lokale NAV-kontor. Våre brukere føler seg godt mottatt, blir ivaretatt og får den hjelpen de har behov for. NAV Lurøy scorer høyt på de spørsmålene brukerne fikk et gjennomsnitt på 5,3 av 6,0 mulige, og det er godt over gjennomsnittet i Nordland. NAV Lurøy er et lite kontor med 4 arbeidstakere, men betjener Lurøys befolkning etter det behovet som til enhver tid er. NAV- reformen ble iverksatt i 2006, og det viser seg at sammenslåingen av tre etater til en har gått greit i vår kommune. Hva sier folket i en lokal brukerundersøkelse om NAV Lurøy Gjennomført i oktober 2013 Hyggelig personell. Veldig fornøyd med den hjelpen jeg får. Får alltid hjelp. Har til tider følt utrygghet i forhold til om jeg blir ivaretatt. Saker tar lang tid, og det er mye papir og formaliteter. En liten feil i saksbehandlingen kan forsinke saken betydelig. Flotte mennesker!! Er fornøyd Da dette er et lite kontor, føler jeg meg bedre ivaretatt og at man har et bedre tillitsforhold mellom ansatte og bruker. Godt hjulpet av mitt lokale NAVkontor. Fornøyd så langt. Bra å ha et lokalt NAV-kontor i kommunen. Hyggelig og koselig sted å komme til, blir godt mottatt.

11 Lærlinger på Salta industriområde Tekst og foto: Cato Rødsand Hele 7 lærlinger jobber i tre forskjellige bedrifter på Salta industriområde på Onøy. Det er med andre ord høy lærlingefaktor på 5-6 bedrifter som til sammen sysselsetter arbeidstakere like ved dampskipskaiet på Onøy. Bedriftene vil sitte igjen med solid kompetanse dersom alle lærlingene velger å fortsette etter fullført læretid. 11 Nova Sea AS Andreas Larsen fra Bodø er første års lærling ved Nova Sea AS sitt oppdrettsanlegg på Onøya og i Kokkvika. Han har gått naturbruk og aquakultur ved Meløy videregående skole på Inndyr. Nova Sea AS har lite laks i merdene på Onøy for tiden, så alle 9 er nå opptatt med vedlikehold og produksjon av festetau til presenninger, samt turnusdager på anlegget i Sjona. Praten gikk livlig da vi tok turen innom, og Andreas trives godt. Helgeland Autoservice AS Sindre Staulvik fra Onøy og Ronny Andre Anbakk fra Vågaholmen er lærlinger som marinisert motormekaniker ved Helgeland Båtservice AS sitt anlegg på industriområdet. Sindre skal ta fagbrevet til sommeren, mens Ronny Andre er førsteårs lærling. Begge trives kjempegodt blant de 9 andre ved bedriften. Akkurat nå er det mest vedlikeholdsarbeid på båter i vinteropplag, mens bedriften bygger ny hall for å ta inn større båter med marinelift. Lurøy Bygg AS Lars Ketil Risøy fra Mo i Rana og Sveinung H. Johannesen fra Onøy er førsteårslærlinger i byggfag ved Lurøy Bygg AS, mens Christoffer Lorentsen fra Sørnesøy og Sondre Nymo Røsdal fra Mo i Rana er andreårs lærlinger i byggfag ved samme bedrift og skal ta fagbrev til sommeren. Da Steinkjerringa stakk innom, hadde fagkonsulent ved Opplæringskontoret Nord-Helgeland, Børge Pettersen, evalueringsmøte med de 4 lærlingene ved Lurøy Bygg AS. De jobber på ulike byggeoppdrag i bedriften både på Lovund og i Selvær. F.v. fagkonsulent Børge Pettersen, Sveinung H. Johannesen, Lars Ketil Risøy, Sondre Nymo Røsdal, Christoffer Lorentsen og bedriftsleder Ole Kr. Johannesen.

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Telenor epost. http://online.no/ Sunday 28th of September 2014 08:38:54 AM. Document generated by http://siteoid.com/ Enda litt bedre fra Sony

Telenor epost. http://online.no/ Sunday 28th of September 2014 08:38:54 AM. Document generated by http://siteoid.com/ Enda litt bedre fra Sony MENY MINE SIDER SØK TILBUD FORBRUKER TRENDER APPER SERVICE SIKKERHET Telenor epost Brukernavn (det som er før @online.no) Passord Enda litt bedre fra Sony LOGG INN Glemt passord Herlige høstfilmer for

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Februar 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Februar 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Februar 2014 Februar måned er vel overstått, og den første vårmåneden står for tur. Februar har jo tradisjonen tro hatt et fokus på karneval og forberedelser

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre!

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! Alle barn bør lære å programmere en datamaskin fordi det lærer deg å tenke. Steve Jobs Dette er en veiledning for de som er interessert

Detaljer

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert. Skatt og arbeidsliv. Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til?

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert. Skatt og arbeidsliv. Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til? Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Skatt og arbeidsliv Oslo kemnerkontor har i samarbeid med Oslo voksenopplæring servicesenter og Vox utarbeidet et undervisningsopplegg til bruk både

Detaljer

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ.

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Den første høstmåneden er nå over og har vist seg fra sin beste side med masse deilig vær og mye tid til

Detaljer

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2014 28. ÅRGANG Sushi i barnehagen Vi i Lovund barnehage var så heldig at Thomas (Lovundkokken)

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer, som ditt barn vil være en del av dette

Detaljer

Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015

Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015 Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015 Dette er et hjelpemiddel for rådgivere og kontaktlærere på 10. trinn, som kan bidra til å sikre elevene godt utbytte

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Periodeplan Kroken høsten August. Mål:

Periodeplan Kroken høsten August. Mål: Periodeplan Kroken høsten 2016 August At barna skal bli trygge i barnehagen At barna skal blir kjent med ute- og innemiljøet At barna skal bli kjent med barn og voksne på avdelingen. Ha det gøy Bli kjent

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK Title Text Ingvild Eknes 92 modell Født inn i svømmeverden Badevakt Drammensbadet 2011 d.d Drammen svømmeklubb 20112014 Asker svømmeklubb fra 2014 Økonomi & Ledelse

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til elever og foreldre NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Som en ordinær videregående skole fagbrev og GOD kompetanse

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

November. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tema «Ojul med din glede» Avdeling Ravnene Aldersinndelte grupper

November. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tema «Ojul med din glede» Avdeling Ravnene Aldersinndelte grupper November Tema «Ojul med din glede» Avdeling Ravnene Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31. 1. 2. 3. 4. 45 7. 8. 9. 10. 11. 46 14. 15. Hipp hurra Vasil 5 år! 16. 17. 18. Planleggingsdag barnehagen

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN med Foreldregruppa i Follo, AiN MEDLEMSHELG MED HYTTETUR! HVOR: Sagakollen feriehjem, utenfor Drøbak www.sagakollen.no NÅR: Fredag 5. september, lørdag 6. september og/eller

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

MÅNEDSBREV Natur November og Desember

MÅNEDSBREV Natur November og Desember MÅNEDSBREV Natur November og Desember 2016 1 November ma ti on to fr 1. Møtedag..2.Førskolevetter 3. Vi går på tur 4.Vi er i bhg/ og lager mat Lager mat/div. aktiviteter Hesten, miljøvern og barnestemmen.

Detaljer

Spennende klassetur med fokus på avfall

Spennende klassetur med fokus på avfall Spennende klassetur med fokus på avfall Torsdag 30. oktober fikk elevene fra 3. trinn ved Flå skole oppfylt sitt ønske om å få sett med egne øyne hva som foregår på forbrenningsanlegget til Heimdal Varmesentral

Detaljer

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien.

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. F O K R J Æ R E E L D R E K J Æ R E F O R E L D R E For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. Vi er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Frankrike Tyskland Norge

Frankrike Tyskland Norge Frankrike Tyskland Norge 2012 2013 2014 Hva skjer? Ungdommer fra Stjørdal kommune reiser sommeren 2012, i regi av Ungdommens Hus og Ungdomskontakten, på utveklingstur til Frankrike. Turen er et utvekslingssamarbeid,

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007 1 Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg Gjennomført av Opinion, Desember 2007 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1003 intervjuer med et landsdekkende og representativt utvalg av ungdom mellom

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer