TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e"

Transkript

1 Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars ÅRGANG TROLL STASJON SYDPOLEN Tidligere kommuneoverlege Geir Nedgård (innfelt) grep sjansen til en eventyrlig opplevelse som medarbeider i Polarinstituttet på Sydpolen. Sist høst pakket han sekken og dro på et 13 måneder langt opphold på Troll stasjon. SE SIDE 12 og 13. arrieredagen side 5 Lærlinger på Salta side 11 Strikkefestival i Lurøy side 16 og 20

2 2 Ved næringsleder Eli-Anne Hauknes Lurøy kommune disponerer næringsfond som skal benyttes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Lurøy kommune. Midlene blir årlig tildelt fra Nordland fylkeskommune. Lurøy kommunestyre kan også tilføre midler ved kommunale bevilgning i juni hvert år. Næringsstyret i Lurøy kommune er fondsstyre for næringsfondet og søknader til næringsfondet behandles i fire møter i året. Søknadsfrister for 2014 er: 21.febr., 14.mai, 10.sept. og 19.nov. Kommunalt næringsfond Stønadsformer Støtte fra det kommunale fondet kan gis i form av lån, ansvarlig lån og tilskudd. Lån/tilskudd kan gis til: Etablering Opplæring Produktutvikling Markedsundersøkelser Markedsføring og planlegging Fysiske investeringer i maskiner og bygninger ved etablering/oppstart og utvikling av virksomheter Næringsfondet har egne vedtekter og strategiene i Strategisk Næringsplan vil gi føringer i forhold til prioritering. For det statlige fondet vil støtte bli gitt i tråd med: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler. Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler Vedtekter for Lurøy kommunes næringsfond Strategisk Næringsplan for Lurøy kommune Kontakt Ved spørsmål om fondet, eller hjelp med utfylling av søknaden, vennligst ta kontakt med næringsleder Eli-Anne Hauknes: luroy.kommune.no Tel: // Hva med en sommer i Lurøy? Lurøy kommune søker ferie vikarer til omsorgssektoren sommeren 2014 For ferieavviklingen sommeren 2014 har vi i Lurøy kommune behov for sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Vi søker etter dyktige medarbeidere med god samarbeidsevne, som er fleksibel, engasjert og positive til å jobbe i omsorgssektoren. Vi vil prioritere de som vil jobbe over lengst tid i ferieperioden. Ferieperioden vil strekke seg fra uke 25 t.o.m. uke 33. For enkelte av stillingene kreves sertifikat for bil. Det kreves godkjent norskprøve 3, samt kunne beherske norsk muntlig og skriftlig. Det kreves politiattest for enkelte stillinger i hht. helsepersonelloven. Lønn etter gjeldene tariff og ansiennitet. Første søknadsfrist Søknad sendes: Helse- og sosialetaten, 8766 Lurøy Presiser i din søknad i hvilken omsorgskrets du søker sommerjobb. Oppvekstetaten i Lurøy, Helgeland Sparebank og NAV Lurøy «Penga veks ikkje på tre» Både NAV Lurøy og bankene ser at det blir flere og flere som ikke er i stand til å forvalte sin egen økonomi. Dårlige valg påvirker vår økonomi, og i verste fall blir konsekvensene inkasso (høye mobilregninger, ukontrollert netthandel), utleggstrekk, betalingsanmerkninger, økte sosialhjelpsutbetalinger, møter i forliksråd og i verste fall gjeldsordninger. Folk tar opp kreditt på nettbanker for å finansiere ny gjeld, en ond spiral utvikler seg. Ungdommene er ikke lenger sjef i sine egne liv. Det finnes ulike tilnærmingsmåter, undervisningsopplegg og aktører på dette området. Mye av denne kunnskapen burde ligge i barns og unges oppdragelse i heimen, men den ene generasjon er ikke den andre lik, og dette er nok et grovt forsømt felt blant barn og unge i dag. Programmene «Luksusfellen» på TV3 og «Teenage Boss» på NRK1 har også aktualisert dette med ungdommens pengebruk i dagens samfunn. Vi ønsker å forebygge i stedet for å slukke branner. Vi tror nemlig det er god folkehelse å ha en ordnet økonomi. Vi skal endre barns og unges holdning til personlig økonomi, ved å sette inn tiltak som øker kunnskap, skaper gode holdninger og gir sunn atferd. Å ha kontroll over egen økonomi er noe av det viktigste vi må lære oss i livet. Det er viktig å finne ut hvordan ulike aktører kan bidra til å demme opp for denne negative utviklingen? Vi ønsker å ha et tverrfaglig blikk på temaet, der både bank(er), oppvekstetaten/ skolene, foreldrene og NAV sammen kan gjøre en forskjell. Formålet med prosjektet «Penga veks ikkje på tre» skal bl.a. være å ta tak i en del utfordringer og sette i gang et forebyggende arbeid innenfor opplæring i økonomi for barn og ungdom. Vi ønsker å forankre dette arbeidet i skolen, opplæringen skal være virkelighetsnær, innarbeide gode holdninger tidlig, og at det blir en naturlig del av barns og unges læreplaner. For å få dette til, vil vi kurse/etterutdanne lærerne i kommunen, slik at skolene har den nødvendige kompetansen for å gjennomføre dette undervisningsopplegget, enten det er

3 3 Rebus Forrige gang hadde vi rebusen HARMANPÅDEKK PRETERITUM- AVVÆRE, og løsningen ble PIGGVAR. Denne gangen var den heldige vinneren av 5 FLAX-lodd: Hans Sund, 8766 Lurøy. Første rebusen i 2014 ser slik ut: SMARTHOLMEDIALEKT SPØRREORDLÅNEPÅ ENGELSKPRESENS AVVÆREARTIKKEL Årets premie blir et gult halstørkle med kommunevåpenet på. Veldig stilig! Send løsningen til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 10. mai går sammen om prosjektet: innbakt i samfunnsfag eller matematikk. Undervisningspakker kan også gjennomføres gjennom prosjektarbeid som Ungt Entreprenørskap. Vi vil selvsagt ha foreldrene på banen, slik at de blir bevisst heimens ansvar for å ha dette med i sin oppdragelse av barna. Vi ønsker å sette fokus på hverdagsøkonomi i skolen - finne ut hva som finnes av tilnærmingsmåter, undervisningsopplegg og aktører. Så ønsker vi å utarbeide et opplegg som passer for Lurøy-skolene; et kvalitetsmessig godt grunnlag for å drive forebyggende arbeid. På sikt er målet at ungdommene våre skal bli sjef i sine egne liv, slik at de som unge mennesker settes i stand til å håndtere sin egen økonomi på en ryddig måte. Da vil de også stå sterkere rustet til å takle samfunnet de skal ut i; enten det er for å bo på hybel, være bedre forberedt på eventuelle gjeldskriser, i forhold til lån og kreditt (eks. lån til bolig), pensjon og forsikringsdekninger. I tillegg kan kommunen(e) endre fokus på økonomisk sosialhjelp (og dermed redusere utgiftene) og heller trappe opp arbeidet med økonomisk rådgivning ytterligere. Kommunen har fått tilført statlige midler til å gjennomføre prosjektet i Så få vi se hva som kommer ut av dette arbeidet og de gode virkningene på lengre sikt. Apropos likestilling Stemmerett har vi alle, så sant vi står i manntallet. Hvorfor ikke kvinnetallet? Jeg bare spør, Når det er flest av oss i dag som før! En mannsalder er et uttrykk som fenger, skjønt det er bevist at kvinnfolk lever lenger. Vi sier også: I manns minne, hva er galt med hukommelsen til en kvinne? Vi sier Mor Norge og fedreland, så der går vi hand i hand. Der kan vi gå i fedrenes spor, det blir vel ingen spor etter ho mor? Så kommer vi i grevens tid, grevinnens tid er kanskje forbi? Vi spiser et herremåltid, om kokka er et kvinnfolk har intet å si. Hos dyrene går den også igjen den samme diskrimineringen. Å være stolt som en hane er ikke så galt, men å bli kalt for ei knehøne er reint fatalt. Hva lyder verst synes du, å være olm som en stut, eller dum som ei ku? En arbeidsgamp intet skjelsord er, da er det verre å bli kalt ei gammel mærr. Er du ung og litt av en type, Blir du kalt for ei lekker rype! Men blir du eldre er det ikke gøy for da blir du kalla for ei gammel røy. Flere byer i Norges land, har fått navnet sitt etter en mann. Kristiansand og Kristiansund, den ene kunne vel hete Kristinelund. Farsund er oppkalt etter han far, Mandal etter en annen kar. Trond fra Trondheim er dessverre, for meg, en aldeles ukjent herre. Kongsvinger og Kongsberg, det sier seg selv, at vi døper om Kongsberg til Dronningfjell. Og Fredrikstad døper vi om på ny, og kaller det rett og slett Åseby. Ikke en einaste by, er oppkalt etter oss, hvis vi ikke skal regne med Hønefoss. Ettertanker hos en kvinne Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna Abonnement Steinkjerringa Abonnementsprisen på Steinkjerringa økes fra kr 75 til kr 100 pr år, med virkning fra 1. januar Dette er første gang prisen økes på Steinkjerrings siden vi startet opp igjen med avisen i 1992! De om lag 300 utenbygds abonnentene vil ikke merke dette før krav sendes ut senhøstes Husstandene i Lurøy vil fortsatt få den kommunale informasjonsavisen gratis i postkassen. Send gjerne stoff til redaksjonen: luroy.kommune.no

4 4 Ordførerens spalte Kommunestyrets desembermøte Desembermøtet i kommunestyret er, slik jeg ser det, både det viktigste, det triveligste og det mest krevende møtet i året. Sakslista er alltid omfattende i dette møtet, noe som er krevende både for møtelederen og den enkelte kommunestyrerepresentant. Mediefokuset er stort. En lang og krevende budsjettprosess skal avsluttes med kommunestyrets budsjettog økonomiplanvedtak. Og gullklokker og Liv-Lagaprisen skal overrekkes. Jeg vil berømme kommunestyret for gode vedtak, og gratulerer igjen Lill Tove og Geir Olsen som verdige vinnere av Liv-Lagaprisen Vi er heldige i Lurøy som har slike flotte ambassadører for vår kystkultur! Økonomiplan for Kommunestyret samlet seg om de store linjene også i år, selv om budsjettdebatten var krevende, og det ble kampvotering på et par punkter i vedtaket. Investeringsbudsjettet ble enstemmig vedtatt, og viderefører det høye investeringsnivået fra I løpet av 2013 og 2014 skal Lurøy kommune investere for mer enn 90 millioner kroner. Et stramt Vi utfører alt innen; - Regnskap - Lønn - Fakturering - Vi Selvangivelse utfører - Årsoppgjør alt innen: Regnskap - Lønn - Fakturering Selvangivelse - Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET Mob Fax Mail Edvardsen Økonomiservice 8762 Sleneset Vi utfører Mob. alt 41 innen; Selvangivelse Tlf Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening - Regnskap - Lønn - Fakturering Mob Fax Mail medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Medlem i Regnskapsføreres Forening og nøkternt driftsbudsjett sammen med eiendomsskatten gjør dette mulig. Investeringene sikrer videre utvikling i Lurøy, og prosjektene er mange. Noen av dem har vært planlagt lenge, nå iverksettes de i tur og orden. Aktiviteten blir ekstremt høy i år: Restaureringen av Konsvik skole og Konsvik barnehage fullføres. Nytt gulv skal legges i Aldersund gymsal. Kvarøy barnehage skal utbedres. Restaureringen av Lurøy omsorgssenter skal fullføres, og bygging av nytt basseng på Onøy skal igangsettes. Kløverheimen på Sleneset skal bygges ut, og nytt legekontor etableres. Reliningen av Sleneset vannverk igangsettes igjen, og Lovund vannverk utbedres. Fortau/gangvei på Lovund og Lovund flerbrukshall ferdigstilles. I tillegg skal det asfalteres, investeres i ENØK, avløp og uteanlegg på skoler. Det blir et travelt år for kommunens ansatte, men jeg er overbevist om at resultatet blir godt. Det skal også gjennomføres utredninger vedrørende mudring av Aldersund Havn og utvidelse av Lovund Helsetun, og et eget prosjekt for innføring av gateadresser i Lurøy startes opp. Kommunereform Av regjeringsplattformen framgår det at det skal gjennomføres en kommunereform, og at det skal utarbeides et nytt inntektssystem for kommunene. Dette er prosesser som vil påvirke oss, og det vil være en stor oppgave å arbeide for å sikre fortsatt gode rammebetingelser for folk og næringsliv i Lurøy. Forrige gang kommunestruktur ble diskutert var det et enstemmig kommunestyre som gikk inn for at Lurøy kommune skal bestå som egen kommune. For egen del har jeg ikke endret syn på dette. Dagens inntektssystem har gitt oss gode muligheter for å utvikle gode tjenestetilbud for befolkningen. De endringene som ble gjennomført av den forrige regjeringen styrket vårt handlingsrom. Jeg mener vi har grunn til å være stolte av de resultatene vi har oppnådd. Våre skoleelever har de beste resultatene i regionen, og vi har bygd ut en Bjørnar Skjæran eldreomsorg vi kan være bekjent av. I Lurøy har vi utviklet kompetanse på effektiv tjenesteproduksjon i små samfunn, både politisk og administrativt. I de folkerike kommunene på Helgeland ser vi at det er sterke spenninger mellom sentrum og periferi, og de kommunale tilbudene i utkantene er under press. Det er, slik jeg ser det, ingenting som tyder på at en storkommune vil gi bedre tjenester til innbyggerne i Lurøy enn det vi har i dag. Men regjeringen signaliserer både at kommunene skal få nye oppgaver, og at inntektssystemet skal endres. I kommuneproposisjonen som legges fram i Stortinget til våren vil regjeringen presentere mål, virkemidler og tidsplan for reformen. Når dette ligger på bordet, starter den reelle debatten. Vi må erkjenne at Lurøy kommune er svært sårbar for endringer i rammebetingelsene. Vi har god kontroll på økonomien ut fra dagens rammebetingelser, men et nytt inntektssystem vil kunne endre dette dramatisk. I 2013 fikk Lurøy kommune 113,8 millioner over inntektssystemet, mens våre samlede inntekter var 212,8 millioner. Vår organisasjon er heller ikke rustet for å håndtere for eksempel de store oppgavene som i dag håndteres av fylkeskommunen. En massiv overføring av oppgaver fra fylkeskommune til kommunene vil være ei ekstrem utfordring for en kommune som Lurøy. Dette er mitt utgangspunkt for kommunereformdebatten. Etter 26 år i kommunestyret har jeg et sterkt forhold til hele Lurøy. Å ivareta alle våre samfunn ligger mitt hjerte nært. Jeg går derfor inn i kommunereformdebatten med ei klar målsetting om å bidra til å sikre fortsatt gode rammevilkår for folk og næringsliv i alle bygdene våre. Dersom dette fortsatt er mulig med Lurøy som egen kommune, synes jeg svaret er enkelt.

5 Karrieredagen 2014 yrkes- og utdanningsmesse 5 Ved C. Rødsand Karrieredagen 2014 ble arrangert for tredje gang i Mo i Rana den 23. januar, og hit var bedrifter, offentlige virksomheter, utdanningsinstitusjoner og andre relevante organisasjoner invitert til å delta på arrangementet. Lurøy deltok for første gang på Karrieredagen, med felles stand for kommunen og 10 bedrifter. Tilbakemeldingene er uten unntak positive. På grunn av lav sysselsettings- og befolkningsvekst har vi en ekstra stor utfordring i rekrutteringsarbeidet. Med bakgrunn i dette har partene i prosjektet ønske om å sette i verk et tiltak i tett samarbeid med skole, næringsliv og offentlige virksomheter der vi informerer om de utdanningsog karrieremulighetene som finnes på Nord-Helgeland. Vi vil med dette bidra til at ungdommen velger rett utdanning og yrkesvei, og øke mulighetene for at flere velger å bosette seg her etter endt utdanning. Målgruppa er 10. klasser i Rana, Hemnes, Nesna, Rødøy, Lurøy, Træna, Grane og Hattfjelldal i underkant av 600 stk., elever fra 1., 2. og 3. trinn ved Polarsirkelen vgs og KVN Nesna - ca stk., studenter ved Høgskolen i Nesna og UiN studiested Mo i Rana i tillegg til lærere, rådgivere og rektorer. Til sammen i underkant av 2000 stk. Prosjektet er et treårig samarbeid ( ) mellom industri- og teknologibedrifter, offentlige virksomheter, grunnskoler på Nord-Helgeland, Polarsirkelen videregående skole, høgskoler/universiteter, Kunnskapsparken Helgeland, Karrieresenteret Mo i Rana, Opplæringskontoret Nord-Helgeland, Rana Næringsforening, Partnerskap Indre Helgeland og Helgeland Sparebank. Prosjektet er et tiltak for å bidra til økt rekruttering til utdanningsinstitusjonene på Nord-Helgeland og sikre høyere gjennomføringsgrad blant elevene, i tillegg til å gjenspeile de yrkes- og karrieremuligheter som finnes i regionen. I en flyer fra arrangørene kan du lese at dette er den første dagen i resten av ditt liv i møte med (Foto: Anne Gunn Sjøholt Wiik) aktuelle arbeidsgivere og studiesteder får du se hvilke muligheter som finnes, slik at DU kan skape din egen fremtid! Vi byr på et stort utvalg av stands og inspirerende foredrag, og Restaurant og matfag v/ Polarsirkelen vgs står for café-drift. På fjorårets arrangement sto 300 stk parat til å svare på spørsmål og fortelle om ulike utdanningsvalg og yrker til de 2000 deltakerne på Karrieredagen. Karrieredagen er åpen for ALLE velkommen til en hektisk og spennende dag

6 6 Kort& Godt Magdalena Edvardsen 100 år Den 13. januar 2014 feiret Magdalena Johanna Edvardsen 100 år. Dagen ble markert med flagging og åpent hus ved Lovundtunet. Ordfører Bjørnar Skjæran kastet glans over dagen med tale og blomsteroverrekkelse, og elevene ved Lovund skole deltok med sang for jubilanten. Vi stiller oss i rekken av gratulanter! ENGASJERENDE BILDER LURØYKALENDEREN 2015 Spiren design har tatt på seg oppdraget med å utvikle Lurøykalenderen Men for å få dette til trenger vi DIN hjelp! Vi ønsker å markedsføre Lurøy som verdens beste plass å bo på med bilder som engasjerer og sprer livsglede. Alle som sender inn bilder er med i trekningen om et splitternytt Canon kamera! LEKNE BILDER AV AKTIVITET som foregår i hver krets i Lurøy - gjerne tatt ute. For eksempel: Volleyball-laget som spiller ute i snøstorm, eller på en sandstrand en fin sommerdag. Squashklubben som spiller inne i hallen, men gjerne også poserer ute med ferga i bakgrunnen, teaterlaget som i sitt fulle antrekk leker snøballkrig, eller klatrer i trær på våren, strikkeklubben som strikker tang, fotball laget som snurrer hver sin ball på fingeren foran en fin utsikt, eller skytterlaget som er på jakt mellom kyrne. Bildene skal understreke at det er aktivitet i Lurøy, når det skjer og hvor det skjer slik at flere ønsker å delta og informert. Vi ønsker få fram gleden ved å bo her på en morsom måte. Våg å vær litt gal med disse bildene, tenk nytt, og gjør noe morsomt som får folk til å dra på smilebåndet! Vi gir deg utfordringen og håper du sender oss ditt bilde slik at vi får se det. Ut fra det vi får innsendt av materiell vil vi avgjøre hvordan kalenderen blir utformet vi håper på mye spennende! Bildene som blir brukt i kalenderen vil merkes med fotografens navn og honoreres med kr 200,- for små bilder og 300,- for store bilder. Bildene må tas med kamera ikke mobil. Og må leveres oss i høyest mulig oppløsning. VINN Canon Ixus SEND INN BILDER OG VÆR MED I TREKNINGEN! Et stilig kompaktkamera fra Canon med slank metallutførelse, stor LCD-skjerm og Wi-Fi. BILDER AV NATUR -gjerne- med mennesker eller dyr VINN Canon Ixus 140 For eksempel: ta bilder når dere er på fjelltur, har ankret opp på en strand, lek på skøyter, silhuett mot solnedgang eller bading i vann. Barn som spiser is i festdrakt, leker i sandkassa, er på tur. Juletregang utendørs, snødekte landskap med lek på akebrett. Bilder av kun natur er vi også interessert i, men allerhelst ønsker vi å se at det er folk med i bildene. Som du ser kan det hende du allerede har noen av disse bildene, mens andre må du ut å ta. Send inn ditt bidrag til: Ved spørsmål, kontakt Iren: Frist for innsending av bidrag: 20.mai Vil du vite mer som Lurøy Kommunes eneste reklamebyrå? Se: Medarbeiderskap Det er nå gjennomført medarbeiderskap i alle omsorgskretsene i Lurøy, under kyndig ledelse av Geir Johan Hansen fra KS Konsult. Medarbeiderskap er et ideal eller en medarbeiderrolle som vi kan strekke oss etter, og er likeledes et redskap til å oppnå arbeidsglede gjennom å være aktiv, engasjert, reflektert, delaktig og medansvarlig. Meg selv, vi på arbeidsplassen og hele kommunen er områder som kan utvikles. Sammen skal de ansatte utvikle den gode jobben gjennom: Helhetssyn Lærings- og utviklingsmuligheter Samarbeid med andre Variasjon Tilbakemelding Åpenhet, trygghet og respekt Gullklokke Fem ansatte i Lurøy kommune fikk overrakt gullklokke for 25 års tjeneste i kommunen. Dette skjedde under middagen på årets siste kommunestyremøte i Jubilantene var Pauline Nilsen, Vigdis Fredriksen, Steinar Ranheim, Kjell Gunnar Mortensen og Knut Hanssen. Det var ordføreren som takket de fem for uvurderlig innsats.

7 7 1 million til Grasrota i Lurøy Når dette leses har lag og foreninger i Lurøy mottatt til sammen ca. 1. mill kroner siden ordningen ble innført i Dette er penger som både styrker idrett, kunst og kultur, rekreasjon og lokalsamfunnsutvikling i kommunen. Alle som spiller på Norsk Tippings spill (og har spillerkort) kan registrere en grasrotmottaker, som får fem prosent av spillerinnsatsen. Pr er det registrert 21 lag og foreninger med adresse i Lurøy som grasrotmottakere. Til høyre er en oversikt over grasrotmottakere som var registrert pr. 1. januar 2014 med adresse i Lurøy. I tillegg kan finnes lag og foreninger som er registrert i andre kommuner. Eksempelvis Diabetesforbundet i Nesna, Lurøy og Træna som har adresse Oslo. Lurøy Idrettsråd minner tipperne om viktigheten for å registrere en lokal grasrotmottaker når de tipper, slik at arbeidet i lag og foreninger lokalt styrkes. Gr. Idrett Totalt mottatt siden oppstart i 2009 Mottatt i 2013 Ant. tipp. Konsvik Idrettslag Kr ,- Kr ,- 193 Il BRO Kr ,- Kr ,- 69 Lovund ungdoms- og Kr ,- Kr ,- 100 idrettslag Solværøyan UIL Kr ,- Kr ,- 73 Aldersund Idrettslag Kr ,- Kr ,- 38 Aldersund Skytterlag Kr ,- Kr ,- 23 Sleneset Dykkeklubb Kr ,- Kr ,- 9 Sila-Røytvik aktivitetslag Kr ,- Kr ,- 5 Pust og Pes Kr. 751,- Kr. 179,- 5 Lovund Flerbrukshall Kr. 80,- Kr. 71,- 1 Totalt for gruppa idrett Kr ,- Kr ,- 516 Gr. Kunst og kultur Totalt mottatt siden oppstart i 2009 Mottatt i 2013 Ant. tipp. Polarsirkelkorpset Kr ,- Kr ,- 10 Onøy/Lurøy musikkkorps Kr ,- Kr ,- 13 Neo Cantus Kr ,- Kr ,- 24 Onøy/Lurøy sangkor Kr ,- Kr ,- 16 Totalt for Kultur og kunst Kr ,- Kr ,- 63 Rekreasjon og sosiale f. Totalt mottatt siden oppstart i 2009 Mottatt i 2013 Ant. tipp. Autismeforeningen, Kr ,- Kr ,- 58 Nordland Sleneset båtforening Kr ,- Kr ,- 43 Kvarøy ungdomslag Kr ,- Kr ,- 16 Lovund Båtforening Kr. 135,- Kr. 135,- 1 Lurøy Havn Kr. 5,- Kr. 0,- 1 Lurøy Båtforening Kr 0,- Kr. 0,- 0 Totalt Rekreasjon og sosiale Kr ,- Kr ,- 109 Gr. Lokalsamfunnsutvikling Totalt mottatt siden oppstart i 2009 Mottatt i 2013 Ant. tipp. Grendahusets Venner Kr ,- Kr ,- 46 Totalt Lokalsamfunnsutv.. Kr ,- Kr ,- 46 Bestill VED... den er tørr og fin NÅ! Kaker&BRØD kan du også få gjort her! Løp og kjøp... Tlf P. P. POSTEN NORGE P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks

8 8 Snart jul igjen Ved Hildegunn Harr Sund Jula er for lengst unnagjort, og ved Lurøy omsorgssenter har vi vært så heldige å få oppleve gode gamle førjulstradisjoner. Tidlige i desember ble både pasienter og huset pyntet til fest, for da var det duket for det årlige julebordet. Pasienter, pårørende, brukere i hjemmetjenesten, medlemmer i Helselaget og personalet storkoste seg med tradisjonell julemat tilberedt av vårt eminente kjøkkenpersonale. Det er blitt en tradisjon her hos oss at deler av ungdomsskolen, med god hjelp av et par lærere, hjelper oss med julebordsarrangementet. De forbereder tilstelningen på formiddagen med pynting og dekking av bord. Under selve julebordet er det de som er vertskap for kvelden, de serverer og underholder, og etter arrangementet rydder de opp. Både brukere og personale setter umåtelig stor pris på dem. Det er veldig positivt å se slike flotte ungdommer i samvær med eldre. I år var vi også så heldige å få et live musikkinnslag på julebordet. Et gjenoppstått Onøy/Lurøy musikkorps spilte en knippe kjente og kjære julesanger for oss, til stor begeistring blant tilhørerne. Litt lenger ut i julemåneden kom trofaste Helselaget og hadde sangstund med pasientene. De serverte som alltid gode kaker til kaffen. Samme kveld fikk vi også et trivelig besøk av barnekoret som med stor innlevelse leverte en flott julekonsert til oss. Den inneholdt både julesanger og instrumentale innslag. På selveste Lucia-dagen kom ungene fra Lurøy/Onøy barnehage på besøk. De kom hvitkledd med lys i hår, gikk i tog og sang Lucia med sine sjarmerende barnestemmer. Førjulsunderholdningen ble i år avrundet med besøk av Onøy/Lurøy Sangkor. De tok oss gjennom et fyrverkeri av en sangstund med kjente, og noen mindre kjente julesanger. Tusen takk til ALLE som har vært delaktige i disse trivelige førjulsarrangementene og gitt oss gode øyeblikk! Vi håper virkelig å få se dere igjen i Vil også benytte anledningen til å takke alle for gaver og blomster som er gitt til omsorgssenteret i 2013.

9 Nå kan du låne e-bøker fra biblioteket med ebokbib Last ned appen ebokbib på Her finner du også råd og tips for å komme i gang. Innføringsvideo i ebokbib, finner du her: lehsumlu5k&feature=youtu.be 9 Folkebibliotek i Nordland kjøper og låner ut e-bøker. De legges i en felles base og kan lånes av innbyggerne i alle kommuner i Nordland som er med i samarbeidet. Lurøy bibliotek er med i dette samarbeidet. Gå inn på Lurøy bibliotek sine websider (http://www.luroy.folkebibl.no). Klikk på søk i bokbasen cgi-bin/websok) Her kan du søke etter de bøkene du ønsker, og låne disse. Det finnes allerede 350 e-bøker tilgjengelig, og fullstendig oversikt finner du her: cgi-bin/websok?cclskjema=1&eccl= ff%3dla&tpid=17076&mode=vt&s t=ccl For å låne e-bøker må først appen lastes ned på nettbrett eller smarttelefon. Utlånsløsningen støtter nettbrett og telefoner med operativsystemene IOS (ipad, ipod, iphone) og Android (Samsung, Sony, HTC med flere). ebokbib støtter ikke utlån av e-bøker til lesebrett eller datamaskin. Nettbrett som benytter Windows som operativsystem støttes foreløpig ikke. Men utlånssystemet utvikles stadig og leverandøren tar imot forespørsler fra brukere via bibliotekene om økt funksjonalitet. Det er enkelt å bruke ebokbib. Du logger inn med lånekort og PINkode. Du får automatisk tilgang til å låne eller reservere e-bøkene som ligger i den felles basen. Du kan også gratis laste ned og lese alle de fritt tilgjengelige titlene som er lagt inn i ebokbib. Du kan laste ned boka på din mobil eller nettbrett Du låner boka i 16 dager Du kan låne inntil 2 bøker samtidig Du kan ha inntil 2 reservasjoner samtidig Du kan ha boken på inntil 6 "duppedingser" samtidig Denne ordningen er med på å gjøre biblioteket tilgjengelig for deg, akkurat når det passer deg. Det eneste du trenger er nasjonalt lånekort. Hvis du ikke har dette, ta kontakt med ditt lokale bibliotek, og dette ordnes på to minutter. Har du spørsmål: Ta kontakt på telefon / eller Ny L/Pkonsulent Trine Mari Aavitsland (39) fra Utskarpen er ansatt som ny lønns- og personalkonsulent i Lurøy kommune, og hun tiltrådte stillingen 10. februar. Aavitsland har svennebrev innen salg og service og svennebrev som blomsterdekoratør. Hun har det meste av sin praksis fra salg og service. Hun pendler daglig til Onøy.

10 10 NAV Lurøy jubilerte Rådmann Karl-Anton Swensen og ordfører Bjørnar Skjæran fikk æren av å åpne ei av jubileumskakene. Tidligere lensmann Ernst Klippenvåg på kaffebesøk under markeringen. Midt i desember hadde NAV Lurøy åpen dag med kaffe, kaker og kviss. Dette for å markere at det var 5 år siden NAV-kontoret ble etablert, høsten Om lag innbyggere stakk innom for å slå av en prat, og på slutten av dagen ble det trukket ut flotte premier etter kvisskonkurransen. Dette var en fin anledning til å høre mer om hvordan NAV fungerer, serviceberegning av pensjon, selvbetjeningsløsningene på www. nav.no og resultatene av en lokal brukerundersøkelse som ble gjennomført i oktober. Brukerundersøkelse Den lokale brukerundersøkelsen som ble gjennomført i slutten av oktober 2013, viser at langt de fleste er godt fornøyd med sitt lokale NAV-kontor. Våre brukere føler seg godt mottatt, blir ivaretatt og får den hjelpen de har behov for. NAV Lurøy scorer høyt på de spørsmålene brukerne fikk et gjennomsnitt på 5,3 av 6,0 mulige, og det er godt over gjennomsnittet i Nordland. NAV Lurøy er et lite kontor med 4 arbeidstakere, men betjener Lurøys befolkning etter det behovet som til enhver tid er. NAV- reformen ble iverksatt i 2006, og det viser seg at sammenslåingen av tre etater til en har gått greit i vår kommune. Hva sier folket i en lokal brukerundersøkelse om NAV Lurøy Gjennomført i oktober 2013 Hyggelig personell. Veldig fornøyd med den hjelpen jeg får. Får alltid hjelp. Har til tider følt utrygghet i forhold til om jeg blir ivaretatt. Saker tar lang tid, og det er mye papir og formaliteter. En liten feil i saksbehandlingen kan forsinke saken betydelig. Flotte mennesker!! Er fornøyd Da dette er et lite kontor, føler jeg meg bedre ivaretatt og at man har et bedre tillitsforhold mellom ansatte og bruker. Godt hjulpet av mitt lokale NAVkontor. Fornøyd så langt. Bra å ha et lokalt NAV-kontor i kommunen. Hyggelig og koselig sted å komme til, blir godt mottatt.

11 Lærlinger på Salta industriområde Tekst og foto: Cato Rødsand Hele 7 lærlinger jobber i tre forskjellige bedrifter på Salta industriområde på Onøy. Det er med andre ord høy lærlingefaktor på 5-6 bedrifter som til sammen sysselsetter arbeidstakere like ved dampskipskaiet på Onøy. Bedriftene vil sitte igjen med solid kompetanse dersom alle lærlingene velger å fortsette etter fullført læretid. 11 Nova Sea AS Andreas Larsen fra Bodø er første års lærling ved Nova Sea AS sitt oppdrettsanlegg på Onøya og i Kokkvika. Han har gått naturbruk og aquakultur ved Meløy videregående skole på Inndyr. Nova Sea AS har lite laks i merdene på Onøy for tiden, så alle 9 er nå opptatt med vedlikehold og produksjon av festetau til presenninger, samt turnusdager på anlegget i Sjona. Praten gikk livlig da vi tok turen innom, og Andreas trives godt. Helgeland Autoservice AS Sindre Staulvik fra Onøy og Ronny Andre Anbakk fra Vågaholmen er lærlinger som marinisert motormekaniker ved Helgeland Båtservice AS sitt anlegg på industriområdet. Sindre skal ta fagbrevet til sommeren, mens Ronny Andre er førsteårs lærling. Begge trives kjempegodt blant de 9 andre ved bedriften. Akkurat nå er det mest vedlikeholdsarbeid på båter i vinteropplag, mens bedriften bygger ny hall for å ta inn større båter med marinelift. Lurøy Bygg AS Lars Ketil Risøy fra Mo i Rana og Sveinung H. Johannesen fra Onøy er førsteårslærlinger i byggfag ved Lurøy Bygg AS, mens Christoffer Lorentsen fra Sørnesøy og Sondre Nymo Røsdal fra Mo i Rana er andreårs lærlinger i byggfag ved samme bedrift og skal ta fagbrev til sommeren. Da Steinkjerringa stakk innom, hadde fagkonsulent ved Opplæringskontoret Nord-Helgeland, Børge Pettersen, evalueringsmøte med de 4 lærlingene ved Lurøy Bygg AS. De jobber på ulike byggeoppdrag i bedriften både på Lovund og i Selvær. F.v. fagkonsulent Børge Pettersen, Sveinung H. Johannesen, Lars Ketil Risøy, Sondre Nymo Røsdal, Christoffer Lorentsen og bedriftsleder Ole Kr. Johannesen.

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

Sterke opplevelser med strikking

Sterke opplevelser med strikking Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2014 28. ÅRGANG Sterke opplevelser med strikking Lurøy strikkefestival gikk av stabelen

Detaljer

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 Desember 2014 28. ÅRGANG Aktivitetsdag Dansegruppe Lørdag 15.november var det aktivitetsdag

Detaljer

Trimløypa på Nord-Solvær

Trimløypa på Nord-Solvær Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2012 26. ÅRGANG Trimløypa på Nord-Solvær Flott utsikt mot Tomma fra den røde

Detaljer

NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG Her får Thore overrakt vimpel fra Lurøy kommune. Kaptein ombord

Detaljer

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Konfirmanter i «GammelHjørnet» Steinkjerringa åpner med dette spalten «gammelhjørnet»,

Detaljer

Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner

Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2002 16. ÅRGANG Besto fagprøven BILAG: Attraktive utkantkommuner med glans Etter to års læretid

Detaljer

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2008 22. ÅRGANG Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato

Detaljer

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI 2007 21. ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og

Detaljer

Næringslivsdag på Sleneset

Næringslivsdag på Sleneset Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2012 26. ÅRGANG En spennende reise fra USA til Norge Ved Cato Rødsand Dette

Detaljer

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2002 16. ÅRGANG Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Oppvekst side 4 9 og 19-20 Ved å lytte

Detaljer

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2011 25. ÅRGANG NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy I slutten av august tok

Detaljer

Feiret TO bursdager!

Feiret TO bursdager! Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2003 17. ÅRGANG SLENESET BARNEHAGE: Feiret TO bursdager! I september var både små og store på

Detaljer

NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG. -bedre kjent som Flåklypa-melodien. Her kom virkelig de mange messingblåserne

NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG. -bedre kjent som Flåklypa-melodien. Her kom virkelig de mange messingblåserne Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG Felleskorpset tar imot velfortjent applaus fra folket på Lovund

Detaljer

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Mestas anleggsferge med det passende navnet Lagabru brukes i arbeidet med Kvarøy

Detaljer

NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling

NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG Nysgjerrigperpris I konkurranse med nærmere 2000 barn fra hele

Detaljer

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Nytt kommunehus i Lurøy Tekst og foto: Cato Rødsand Endelig

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang God sommer! Til for byens befolkning ikke bare for trærne og blomstene Av servicemedarbeider Kristin Schrøder Vi

Detaljer

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Nr. 4 2012 Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt Arbeidslyst hos Klæbu Industrier Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Innhold Nr. 4 2012 4 Mange ville ha hjelp til selvhjelp 6 Sats

Detaljer

MONO. Handel til himmels. Side 6-11

MONO. Handel til himmels. Side 6-11 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 3 / 2 0 0 7 Drømmer om norsk lønn Polske arbeidere går på norskkurs i Polen for å sikre seg ei god månedslønn i Norge. Side 16-19 Handel til himmels Det

Detaljer

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig MONO EN kanal for næringslivet 6/2013 pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig God service kan handle om å overleve eller ikke. Verden er full av varer, og da er service en betydningsfull

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

MONO. Vender nesa hjem. Side 6-7. Ny i styret Advokat Torill Valla gleder seg til å ta fatt på styrearbeid i Rana Næringsforening.

MONO. Vender nesa hjem. Side 6-7. Ny i styret Advokat Torill Valla gleder seg til å ta fatt på styrearbeid i Rana Næringsforening. MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2008 Ny i styret Advokat Torill Valla gleder seg til å ta fatt på styrearbeid i Rana Næringsforening. Side 18 Bom? Regionsveisjef Torbjørn Naimak har bompengeplaner for

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer