Light-6 Light-32 PROfessional

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Light-6 Light-32 PROfessional"

Transkript

1 Rev. 2.2 Light-6 Light-32 PROfessional Programvare og overvåkning system TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 1

2 BRUKER MANUAL INDEX TELEWIN SYSTEM... 3 GENERELL INFORMASJON... 3 INTERFACE MODULE RS LOGGE MODULER... 6 BEREGNING AV ADRESSE... 9 INNSTILLING AV ADRESSE KONTROLL MODULER MED MICRO-PROCESSOR FORBINDELSE LAYOUT TELE-ASISATANSE MED MODEM SYSTEM KRAV REGIONALE INNSTILLINGER PROGRAMVARE INSTALLASJONS GUIDE PROGRAMVARE BESKYTTELSE INSTALLASJON AV TELEWIN START OG KONFIGURASJON AV PROGRAMVARE AKTIVERING OG KONFIGURASJON AV INPUT/OUTPUT MODULER TELEWIN PROGRAMVARE TELEWIN KONFIGURASJON TELEWIN FUNKSJON TIDS INSTILLING START / STOP LESING SETTING OF KONFIGURASJON AV CENTRAL OVERSIKT SIKKERHETS FORANSTALTNINGER HENDELSES KONTROLL AUTOMATISERING ALARM OG HENDELSES DIAGNOSE HENDELSE DIAGNOSE DATA BASE SPØRSMÅL GRAFISK UTSKRIFT/SENDE DATA LAYOUT AV ANLEGG SIKKERHETSKOPI / GJENOPPRETTE PRODUKT GARANTI TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 2

3 TELEWIN SYSTEM TeleWIN er et overvåkninssystem for anlegg som benytterpego instrumenter. Kravet er en normal PC som bruker Windows TM med en seriell port RS-232. utgang med RS-485 kontakt. Utvalget av e instrumenter som kan sammenkobles tillater en å samle inn forskjellige data som trykk, temperatur, fuktighet og alarmtilstander osv. Programvaren er tilgjengelig i forskjellige utgaver. VERSION AKTIVITET OPERATIV SYSTEM MODUL I/O Alarm TeleWIN Light-6 Overvåkning max 6 logger moduler + 3 input/output moduler+ alarm module TeleWIN Light-32 Overvåkning max 32 logger moduler + 3 input/output moduler + alarm module + oversiktsbilde av anlegg TeleWIN PRO Overvåkning og endring av max 32 logger moduler + 9 input/output moduler + alarm moduler + oversiktsbilde av anlegg 1a Windows 16/32 bit Windows 32 bit Windows 32 bit GENERELL INFORMASJON Systemet leser modulenes verdier viser dem. Verdiene blir lagret på PC harddisken og er lagret i databasen slik at det er mulig å hente data, skrive ut verdiene eller vise verdiene på en graf hver måned. Den kan logge inntil 32 verdier(se tabell 1a ) ved hjelp av instrumeneter forbundet med en fireleder. Det første instrumentet må være tilkoblet interface RS-485;som igjen er tilkoblet en seriell port RS-232 på PC. En spesiell TWMA module signaliserer mulige alarm. En serie av Input/Output moduler (max 9) tillater å lese intil 27 logiske signaler (3 for hver modul TWMIO). Den PROfessional versjonen av programvaren TeleWIN sammen med elektroniske regulatorer som ECP100, ECP-SC, ECP-THR, ECP200, osv. gjør det mulig å styre anlegget, og aktivere funksjoner fra PC. TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 3

4 TeleWIN system kan tilkobles til følgende regulatorer: MODEL BESKRIVELSE D-TELEWIN-LIGHT-6 D-TELEWIN-LIGHT-32 D-TELEWIN-PRO D-TWMT TEMPERATUR MODUL M M M D-TWMUR RELATIVE FUKTIGHET MODUL M M M D-TWMP TRYKK MODUL M M M D-TWMA ALARM MODUL O O O D-TWMIO INPUT/OUTPUT MODUL I I I/O D-ECP100 KJØLEROMS KONTROLLER M M M/S D-ECP100-2T 2 TEMPERATURER/KJØLEROM KONTROLLER M M M/S D-ECPSC KOMPRESSOR KONTROLLER M M M/S D-ECPTHR MODNINGS KONTROLLER M M M/S D-ECP200-TW INTEGRAL CONTROLLER FOR KJØLEROM M M M/S D-ECP200T-TW INTEGRAL CONTROLLER (BARE TERMOSTAT) M M M/S - = IKKE TILGJENGELIG M = OVERVÅKNING S = MODIFISERING O = OUTPUT I = INPUT TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 4

5 Interface modul RS-232 / RS-485 med kraftforsyning til instrumentene: INTERFACE AV/PÅ BRYTER Denne (interface RS-232C - RS-485) brukes kommunikasjon og som kraftforsyning til instrumentene. Den tilgjengelige kraften kan supplere det antall med istrumenter som kan tilkobles systemet. Forbindelsen mellom kraftforsyningen og instrumentene gjøres med en normal fire-leder. I tilfeller med lange avstander må det gjøres en vurdering med hensyn til tverrsnittet på kabelen(min 0.35mm²) Klemmer Klemme 1 og 2 kraftforsyning AC (DC) 12 V Klemme 3 and 4 signal Beskyttelse mot kortsluttning eller overbelastning er sikret med F1 (500 ma) på transformatorens primær krets og med F2 (4 A) i tilførsel til kun logger moduler (TWMT, TWMP, TWMA, TWMIO osv.). INTERFACE RS-485 SIKRING F1: 500mA TILFØRSEL 230VAC SIKRING F2: 4A TIL PC INTERFACE RS TILKOBLINGS TERMINAL BLOKK FOR MODULENE: TWMT, TWMP, TWMUR, TWMIO, TWMA, ECP100, ECP200 OSV. TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 5

6 LOGGER MODULER Model TWMT TWMT/H TWMP TWMUR TWMIO TWMA Beskrivelse Temperatur Modul for PTC føler Bruksomeråde temperatur verdier fra -40 C til +40 C med en to leder sensor (PTC type KTY81-121). Temperatur Modul for pasteurisering Bruksomeråde temperatur verdier fra 0,0 C til +99,8 C med en to leder sensor (PTC type KTY81-121) in silicone. Trykk Modul Bruksomeråde trykk verdier med en to leder (4-20 ma) sensor. Fuktighet Modul Bruksomeråde fuktighets verdier med en to leder (4-20 ma). Input/output Modul Bruksomeråde lesing av logisk status eller alarm signal på et anlegg Max 3 input og 1 Output pr modul Alarm Modul Bruksomeråde aktivering av en akustisk/visuell eller en telefonringer DTL2000 Temperatur logger for NTC føler levert med eget minne Bruksomeråde temperatur verdier fra -40 C til +40 C med en to leder sensor sensor (NTC 10K). NB: Denne er ikke avhengi av å være tilkoblet TELEWIN systemet, den har minnekapasitet for et lagring av data fore et år TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 6

7 Modulene er tilkoblet ineterface RS-485 med en skjermet fireleder, hvor de er tilkoblet følgende terminaler Klemme: Klemme 1 og 2 Strømtilførsel AC (DC) 12 V Klemme 3 og 4 signal Klemme 5 og 6 forbindelse til temperatur føler eller annen sensoror. Ved bruk av Alarm Modul, klemme 5 og 6 referer til NO kontakten i relet. Noen av modulene kan kalibreres ved å skru på trimmeren RV1 inne i modulen; medurs øker den leste verdien og moturs minker verdien.. Det er også mulig å kalibrere instrumentene med TeleWIN, (det trengs et spesielt passord fra PEGO srl) NB: FJERNING AV GARANTI SEGLET SOM LIGGER PÅ TRIMMEREN, MEDFØRER AT SERTIFIKATET SOM ER GARANTERT AV PEGO S.r.l. OPPHØRER. TWMT, TWMT/H, TWMP, TWMUR SIgnalLys UTVENDIG DIP bryter for adressering Til interface RS-485 FØLER FØLER TYPER: MODUL TYPE FØLER TWMT PTC (Sensor KTY ) TWMT/H PTC I SILICONE(Sensor KTY ) TWMP TRYKK FØLER 4 20mA TWMUR FUKTIGHETSFØLER 4 20mA DTL2000 NTCFØLER 10K N.B. Dersom det brukes en føler i spenning 4-20mA er strømtilørsel klemme 6 TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 7

8 TWMIO Input/Output INNVENDIG DIP brytere for adressering Til INTERFACE RS-485 DIGITAL INPUT AV/PÅ OUTPUT TWMA Alarm modul INNVENDIG DIP brytere for adressering Til INTERFACE RS-485 AV/PÅ ALARM OUT PUT TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 8

9 INNSTILLING AV ADRESSE Hver modul er levert med en serie med brytere som gjør det mulig å velge adresse. Adressen er vanligvis satt når systemet testes, før overlevering, verdien identifiserer den posisjonen (ikon) av instrumentet i TeleWin vinduet. Brukeren kan endre adressen men må påse at det ikke er like adresser slik at det oppstår duplikater. BEREGNING AV BINÆRE ADRESSE VERDI FOR MODUL TYPE: TWMT, TWMT/H, TWMP, TWMUR, TWMA For å velge adresse, regn ut den binære verdien og still den inn på dip bryterne. For eksempel adressen valgt på figuren er som følger: Binær verdi på bryter no. 2 = 2 Binær verdi på bryter no. 3 = 4 Instrument adressen er summen av hver enkelt binær verdi av bryter som står i posisjon OFF: = 6 Ved bruk av 5 brytere, er det mulig å oppnår 32 forskjellige kombinasjoner. (Verdier fra 0 to 31) BEREGNING AV BINÆRE ADRESSE VERDI FOR MODUL TYPE: TWMIO Siden TWMIO modulene (input / output) ikke er blant logger modulene kan de ha adresser som er mellom 32 og 40. Beregningen av adressen er basert på følgende kriteria: For å velge adresse, regn ut den binære verdien og still den inn på dip bryterne. For eksempel adressen valgt på figuren er som følger: Binær verdi på bryter no. 2 = 2 Binær verdi på bryter no. 3 = 4 Instrument adressen er summen av hver av de binære verdiene av bryterne satt OFF + 32: = 38 De er 9 mulige kombinasjoner. (Verdier fra 32 til 40) TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 9

10 ADRESSE INSTILLINGS TABELL Her er de 32 mulige adresse kombinasjonenene (fra 0 til 31) tilkoblet til interfaceen RS-485 på TeleWIN. Address 0 Address 1 Address 2 Address 3 Address 4 Address 5 Address 6 Address 7 Address 8 Address 9 Address 10 Address 11 Address 12 Address 13 Address 14 Address 15 Address 16 Address 17 Address 18 Address 19 Address 20 Address 21 Address 22 Address 23 Address 24 Address 25 Address 26 Address 27 Address 28 Address 29 Address 30 Address 31 TILKOBLINGSPUNKTER MELLOM INTERFACE OG MODULENE: TWRS-485 TWMT TWMP TWMUR TWMIO KLEMME KLEMME KLEMME KLEMME NB: det er viktig at dip bryter nr 6 settes i ON posisjon bare på den siste modulen for å indikere at dette er siste instrument på serien dersom linjen er lang. TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 10

11 KONTROL MODULER MED MIKRO-PROCESSOR (kun TeleWIN PROfessional) Model ECP100 Beskrivelse Regulator for kjøle-fryserom. (med slave ) Brukes til å styre kompressorunit eller for montering i et el-skap. ECP-SC Trinnkobler for rack (med slave) Brukes til styre en kompressor rack med intil 4 trinn. ECP-THR Modnings regulator (med slave ) Brukes til å styre modnings kjølerom, hvor det er nødvendig å regulere temperatur og fuktighet. ECP200 Integrertkontroller for styring av kjøle-og fryserom. Brukes til å styre kompressoraggregat eller temperatur. NB: Ved tilkobling av regulatorene til RS-485 nettet, les INSTALLASJONS MANUALEN levert med regulatoren. TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 11

12 OVERSIKTS BILDE FORBINDELSE Dette bildet viser et typisk eksempel på koblinger mellom moduler og TeleWIN systemet TWMT PERSONAL COMPUTER TWMP TWMUR ECPTHR RS-485 INTERFACE ECP100 ECP200 Koblingene mellom modulene må gjøres med telefon kabel TWMA TWMIO Den serielle forbindelse (sending og mottak) mellom de elektroniske modulene forbundet til interface RS-485 må gjøres med en telefonkabel med et tverrsnitt over 0,35mm 2. Krafttilførselen til moduler som bare logger somtwmxx må gjøres med hvilken som helst kabel så lenge den tilfredstiller følgende krav: TOTAL MOTSTAND FOR KRAFT TILFØRSELS KURS <= 10 Ω N.B. SERIE FORBINDELSEN MÅ KOBLES SLIK AT ALLE MODULER ER KOBLET IPARALELL, OG DET MÅ TAS HENSYN TIL AT POLARITETEN PÅ KLEMME 3 OG 4 MED HENSYN TIL SIGNALET SOM SENDES OG MOTTAS AV INTERFACE RS-485. TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 12

13 ECP200 TEMPERATUR REGULATOR IKKE I BRUK Tilkobling til interface RS-485 Strømtilførsel 230VAC Sikring F1: 500mA Sikring F2: 4A Til SERIELLL PORT RS-232 PÅ PC TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 13

14 TELE-ASSISTANSE MED MODEM TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 14

15 PROGRAMVARE INSTALLASJONS GUIDE SYSTEM KRAV For å installere og bruke TeleWIN er det nødvendig at å ha: Windows NT, Windows 95 eller Windows 98. PC KONFIGURASJON OPERATIV SYSTEM PROCESSOR RAM KAPASITET PÅ HD MINIMUM WINDOWS 95/ MB 100 MB ØNSKELIG WINDOWS 95/98 PENTIUM 32 MB 300 MB OPTIMAL WINDOWS NT PENTIUM II 64 MB 500 MB Det er også nødvendig å ha mus og CD-ROM unit (kun for installasjon) REGIONALE INNSTILLING FØR INSTALLASJON AV TeleWIN, KONTROLLER AT SYSTEMETS REGIONALE INSTILLINGER TILSVARER FØLGENDE: TIDS FORMATET MÅ VÆRE : T.mm.ss TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 15

16 DESIMAL SKILLEREN MÅ VÆRE SOM VIST:, LISTESKILLETEGN MÅ VÆRE SOM VIST: ; FELTET S DATO FORMAT OG SKILLE MÅ VÆRE LIKT SOM : dd/mm/åå TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 16

17 INSTALLASJON AV TELEWIN Pakken består av: Installasjons manual Bruker Lisens Muse matte Seriell interface RS-232 / RS-485 RS-232 kabel CD-ROM som inneholder installasjons programmet og manualen til TeleWIN Hardvare låse nøkkel (kun fortelewin PROfessional) Innledende operasjon: (kun for TeleWIN PROfessional) For å aktivere veileder funksjonen,sett in hardvare låse nøkkel in i PC parallel port (centronics) NB: Hardvare låse nøkkel er nødvendig kun for TeleWIN PROFessional. HARDVARE LÅSE NØKKEL KUN FOR TeleWIN PROfessional KUN FOR TeleWIN PROfessional Hvis du har Windows NT, er det nødvendig å kopiere filen <KEYP.SYS> inn i mappen <WINNT\SYSTEM32> filen finnes på CD-ROM til TeleWIN i mappen <Sentinel Driver per Win-NT>. Det er også nnødvendig å starte program filen <GSSADD.EXE> fra CD-ROM driver i mappen <Sentinel Driver per Win-NT>. Sett in CD-ROM inn i maskinen og start SETUP programet. Etter noen få sekunder blir følgende beskjed vist på skjermen: Som du ser, før du går videre med TeleWin installasjonen er det nødvendig å lukke alle andre programmer. TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 17

18 Under installasjonen er det mulig å definere directory. NB: Det er mulig modifisere navn på directory men ikke på på hard disk driver. Dersom du ønsker å oppgrader programvaren TeleWIN,skal du ikke installer tidliger versjoner og så forandre directory. Trykk denne knappen for å endre destinasjons directory Program gruppe navn Systemfilene til TeleWIN blir nå lagt inn på hard disken på din PC. Denne oprasjonen tar flere minutter avhengi av systemet ditt. TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 18

19 START OG KONFIGURASJON AV PROGRAMVARE Når installasjonen er ferdig, må TeleWIN konfigureres i henhold tilde følgende indikasjonene: OPPSTART AV PROGRAMMET: Oppstart av TeleWIN, velg ikonet plassert i programgruppen. PERSONLIG DATA KONFIGURASJON: Klikk på ikonet Sett innn de personlige data om firmaet, Sett seriell porten som er koblet til interface RS-485, Sett antall moduler som er tilkoblet systemet TIMES KONFIGURASJON: Klikk på ikonet Systemet er allerede fabrikk innstilt og trenger normalt ikke å modifiseres. TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 19

20 FØRSTEGANGS KONFIGURASJON : Klikk på ikonet: Velg automatic start og TeleWIN starter automatisk å sjekke modulene når programmet startes. Parameteret automatisk utskrift (x i ruten gir utskrift på printer) KONFIGURERING AV TILKOBLEDE MODULER: Klikk på alle objekter som representerer en tilkoblet modul Kjølemaskiner status TWMIO modul Tre informasjon Tvungen manual logger knapp Tilkoblet modul Bildet viser følgende dialog boks konfigurasjon. TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 20

21 Addressen til den valgte modulen Type av instrument tilkoblet til denne addressen Etter å ha valgt et tilsvarende instrument til den viste addressen vil det synes et gult signal lys. Signa Lys NB. Repeter dette for alle modulene som er tilkoblet systemet. INNSAMLING AV DATA FRA DE TILKOBLEDE MODULENE : KliKk på ikonet Denne funksjonen starter innsamling av data fra de modulen som er tilkoblet RS-485. Hvis en modul som er tilkoblet systemet ikke sender noen data og viser gult lys, har modulen ikke blitt aktivert. AKTIVERING OG DETALJERT KONFIGURASJON AV MODULER: Klikk på hver objekt som representerer en tilkoblet modul. Displayet vil vise dialog boks som tilsvarer den modulen som er valgt på denne adressen. Brukeren må instille parameterene for hver modul som passer til bruken. TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 21

22 KONFIGURERING AV TWMT Modul type Utsende modul Alarm setpunkt maximum temperatur Alarm setpunkt minimum temperatur Alarm forsinkelse (minutter) Føler kalibrering KONFIGURERING AV TWMUR og TWMP Aktivitet status Navn på måleplass Verdi for føler vist i display ved spenning 4mA Verdi for føler vist i Alarm Alarm Alarm Føler display ved spenning setpunkt setpunkt forsinkelse kalibrering 20mA maximum TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) minimum (minutter) temperatur temperatur Page 22

23 KONFIGURERING ECP100 og ECP200 1 Med TeleWIN PROfessional 1 it er det mulig å aktivere noen funksjoner: Skru av og på kjølemaskinen, tenne eller slukke lys i rom, tvungen avriming og endre instillinger på parameterne til modulen. Det er også mulig å vise status på rom og alarm. Status Valg av display Rom temperatur Fjern endring av parametere Navn målepunkt Fordamper temperatur Endre Set-punkt Av/På bryter Lys Tvungen avriming Forsinkelse alarm (minutter) 1 Ikke tilgjengelig i Light versjon TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 23

24 KONFIGURERING ECP-THR (Modnings system) Med TeleWIN PROfessional 1 er det mulig å aktivere noen funksjoner: skru av og på kjølemaskinen, kjøleromslys, tvungen luft skifte, utsettelse og oppstart av modulen. Det er også mulig å vise temperatur i rom og alarm status. Valg dislpay Rom temperatur Fjern endring av parametere Satus Navn målepunkt Fuktighet i rom Setpunkt Parametere/ automatisk modnings syklus Av / På Lys Tvungen luft skifte Gjenoprett / Pause Forsinkelse alarm (minutter) Modnings systemet ECP-THR, tillater automatisk programmering av anlegget og endring av variasjoner. Med denne funksjonen er det mulig å definere mange foskjellige modnings sykluser. TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 24

25 Godkjenne Gjøre klar for programmering av syklus Hoved sjema for modnings syklus Nummer på den aktive modnings fase Navn på modningsprogram som skal modifiseres Gjør det mulig å repetere modnings syklus Sekvensene i modningsfasene (i minutter) For å gå inn i menyen bruk musepeker og klikk på fasen for å endre denne. MODNINGS FASER (ECP-THR) Denne dialogboks tillater endringer av det viste modnings programmet. Antall sekvenser i modnings fasen Navn på modningsprogram NB:Unngå å sette inn flere faser med samme nummer i programmet Sett inn ny fase Spar den nye fasen og lukk sjema Slett fasen og lukk sjema Opp-dater pase og lukk sjema Lukk sjema uten å oppdatere TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 25

26 AKTIVERING OG KONFIGURERING AV INN/UT MODULER: Etter å ha stilt adressen på alle tilkobled moduler, velg instrument og så Inn / Ut klikk på oppsett knappen på hver modul som skal aktiveres. Input /Output tabell Oppsett knapp for modulen Modul status Modul status Forandre ugangsstatus på rele kun Professional) Info forklaring Type info Denne dialog boksen tillater endring av : Status for TWMIO modulen tilkoblet den valgte adresse (Enable / Disable) Type af info (Disable, obare alarm status) Forklaring av info / utgang Utgang status Inn status Status aggregat vist i virkelig tid TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 26

27 TELEWIN PROGRAMVARE Utviklet med en ny generasjon av instrumenter, med Windows er det enkelt for brukeren å benytte programmet uten å slåopp i manualen. Bildet under representerer et eksempel på skjermbildet som vises. Meny rulling Ikon knapp for å aktivere logg Grafisk presentasjon av tilkoblede instrument Status knapp Dato og klokke TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 27

28 TELEWIN FUNKSJON Ikon knappen tillater å velge funksjon. TELEWIN KONFIGURASJON Brukes for å skrive rettighetshaverens data (FIRMA) som vil komme frem på program tabellene. Oppsett av: addresse på PC s seriell port RS-232 hvor interface TWRS-485 vil være tilkoblet, kommunikasjonshastighet i Baud og antall moduler som er tilkoblet). TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 28

29 TIDS INSTILLING Denne funksjonen brukes for å definere tidsintervaller mellom hver logging i Databasen. NB: Noen PC er er veldig raske så ta hensyn til at modulene må ha litt tid til å samle informasjonen før den utleveres. For å løse dette problemet påse at det er litt delay mellom hver lesning. TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 29

30 START / STOP LESE Denne funksjonen starter og stopper lesingen av instrumentene. Det er mulig å kontrollere intil 32 instrumenter fordelt på to serier (16 moduler i hver serie + 9 input / output moduler max) For hvert rom blir følgende informasjon vist: a) Siste verdi lest av instrumentet b) Status på instrumentet (Grønnt punkt= PÅ, Gult punkt= AV) c) Mulig alarm. (lys blå = under minimum verdi, rød = Over maksimum verdi) d) Navn på lesepunkt. NB: Hvert skjermbilde kan inneholde maks 16 instrumenter. Derfor har vi laget to muligheter for å inkludere alle TeleWIN instrumentene. For å skifte mellom skjermbildene velg med musepekeren funksjonen first series modules / second series modules. Instrument status Navn på lesepunkt Alarm kontrol Alarm status Bakgrunns farge: Grønn for Logge modul, Blå for Kontrol modul Liste med leste alarmer TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 30

31 INNSTILLING AV BARE LOGGE MODULER PARAMETERE KLIKK på hver modul for å endre instillingene. Følgende The following skjerm bilde vil vises "Dati Strumento". Type modul som er tilkoblet adressen Instrumentets addresse. Kun instrumentet med riktig adresse svarertelewin programmet. Aktivere modul Navn på lese punktet eller posisjon Lest verdi Verdi som representerer 4mA signal Maks Setpunkt Min Setpunkt Forsinket alarm Verdi som representer 20mA signal Kalibrering av instrument. (Korekt verdi gir eksakt måling ) NB: For hvert instrument må brukeren instille alle setpunkt verdier for at TeleWIN operatøren skal identifisere og lagre alarmene (Software operatsjon gjør det mulig å finne mulige feil i alarmen ). TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 31

32 KONFIGURASJON AV CENTRAL OVERSIKT Ved Instalering av TeleWIN Kit for å kontrollere de anleggene med flere kompressorer er det mulig å vise signalene grafisk.for å aktivere funksjonen må det benyttes to TWMP moduler( for å lese verdiene på sugesiden og trykksiden av kompressorene) Gjør det mulig å vise måten kjølemaskinene styres Gjør det mulig å vise parameter konfigurasjonen til kjølemaskinene Gjør det mulig å velge hvilken lavtrykksmodul som leses Gjør det mulig å velge hvilken høytrykksmodul som leses Navn på fil valgt av bruker Lagring av endringer TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 32

33 Muliggjør visning av oppsett av kjølemaskinene Høy trykk nivå Oppdatert verdi på høy trykk Oppdatert verdi på lav trykk Lav trykk nivå SIKKERHETS FORANSTALTNINGER Ved å benytte denneprosedyren blir TeleWIN funksjonene endret til kun lesing, for å unngå at uerfarne brukere ikke skal kunne forandre parametere slik at programmet arbeider feil. For å aktivere denne beskyttelsen velg: SET LIMITATIONS fra menyen TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 33

34 Brukeren kan sett inn et bestemt passord for å begrense muligheten til å aktivere/deaktivere funksjonene fra menyen Authorization og input Set Password. Et annet passord tillater adgang til aktivering/deaktivering funksjonene lesing og modulenes lagrings prosedyre. Det andre passordet tillater adgang til aktivering/ deaktivering av modulenes lese og lagringsprosedyre. HISTORIE KONTROLL Etter at modulene er avlest vil TeleWIN sjekke alle data og registrere en hendelse. Denne hendelsen blir lagret sammen med data i databasen. Det følgende skjermbildet viser listen med hendelser. TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 34

35 AUTOMATISERING Denne dialogboksen aktiverer følgende automatiske oprasjoner. Hvis PÅ, vil den automatisk skrive ut de leste verdier på en bestemt tid, fra 1 til 7 dager etter forrige utskrift. Gjør at programmet TeleWIN starter automatisk. Dette er praktisk hvis det har vært en strømstans el. Dato på siste automatiske utskrift, kan endres av bruker. Mauel utskrift av tabell av alle tilkoblede instrumenter. Hvis X, vil det bli skrevet på systemets skriver. TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 35

36 ALARM OG HENDELSES DIAGNOSE Gjør det mulig å vise alarmer statistisk slik at disse kan reduseres. Alle hendelser blir analysert og satt inn i tabellen slik at brukeren får et oversiktsbilde av de eksisterende feilene. Brukeren kan se hvilke instrumenter som er i alarm, hva slag alarm og når alarmen startet. For å endre alarm verdiene, velg funksjon Setup (Se alarm info) Installasjon av TWMA modul(telewin alatm modul), i tilfellet av alarm vil den virke som ringeklokke eller telefon kontroller for å varsle bruker om feil. Aktivere/deaktivere ringeklokke og hendelses skjermbilde Eaktiver/deaktivere fjernkontroll Manuell testing av TWMA modul. NB: Dette bør gjøres gjevnlig. Identifiserer TWMA addresse Forsinket innslag TWMA rele(minutter) Lagre parametere endret av bruker. TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 36

37 HISTORIE DIAGNOSE Denne prosedyren tillater en analyse av alarmer som er lagret i programmet, etter de kriterier som brukeren kan bestemme. Rapporten kan skrives ut eller sendes i forskjellige formater. Søker kriterier basert på følgende år. Søker kriterier fra/til dato. Har man først valgt kriteriene (fil relatert til år og dato) er det mulig å skille ut en modul og analysere en spesiell hendelse. Velg filter for hendelser som skal analyseres Display the following form Velg filter på hvilken modul som skal analyseres Skriver ut data Samler inn data og gjør klar for utskrift eller visning på skjerm TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 37

38 DATA BASE SPØRSMÅL Navn på fil (lagrede data) NAVN/ Data kilde (modul) Definerer søker kriteriene(fra dato til dato) Dagens dato kommer automatisk når bildet åpnes. Resultat av søk Start søk Skriver ut data Viser statistiske grafer av data STARTER SØK Denne prosedyren starter et historisk datasøk etter kriterier satt av bruker. De utvalgte data blir lagret i databasen og er tilgjengelig for utskrift eller visning som i grafisk form. 35 Readings satisfy the searching criteria Denne beskjeden viser antall av utvalgte registere. TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 38

39 GRAFISK Denne operasjonen gjør at data som tilfredstiller de utvalgte dat vises grafisk. Layout blir automatisk definert, men bruker kan arbeide manuelt og modifisere karakteristikkene med hjelp av kontrolpanelet. Kopierer den viste grafen til windows utklippebord Grafisk utskrift Grafisk format Navn Setup av merke Unit for målte verdi TeleWIN versjon i bruk Søker kriteria for disse data NB: Det er mulig å rotere den grafiske 3D visningen, trykk CTRL+venstre muse knapp og trekk den valgte verdien. TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 39

40 UTSKRIFT/ SENDE DATA Denne gjør det mulig å skrive ut alle data funnet med funksjonen search. Det er også mulig å sende data i forskjellige formater. Program utgave og navn på raport Kilde målepunkt Bruker navn og adresse Søker kriteria Utskrift av raport Utsendelses format TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 40

41 LAYOUT AV ANLEGG Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Light-32 og PROfessional versjonen. Den gjør det mulig å sette inn en tegning av anlegget og sette inn modulene hvor de er. SETT EN MODUL INN I LAYOUT: Velg modul fra listen Trekk modulen med musen ved å holde venstre knapp nede til den er i ønsket posisjon FJERN EN MODUL FRA LAYOUT: Trykk Shift knappen Samtidig velg modul med musen (hold venstre museknapp nede) og trekk den til listen med moduler Slipp knappen og en cancel-melding vil vises FLYTT EN MODUL I LAYOUT: Trykk Shift knappen Samtidig velg modul med musen (hold høyre museknapp nede) og trekk den til valgte plass. Navn på tegning Liste med moduler Lagre konfigurasjonen Kontroller modul Layout Logger modul NB: Når anleggstegningen blir lukket vil alle modulenes posisjoner bli lagret. TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 41

42 SIKKERHETSKOPI / GJENOPPRETTING Denne funksjonen lagrer en sikkerhetskopi på diskett, fra data lagret av TeleWIN på hard disken. Før denne funksjonen brukes må all logging av modulene stoppes. Hvis du må gjenopprette, er det viktig at å følge rekkefølgen av sikkerhetskopiene på diskettene, for å få med alle data. Velg Backup for å lage en sikkerhetskopi av data på diskett Velg restore for å gjenopprette data på harddisken Grafisk indikasjon av antall kopierte logginger lagret under Backup eller Restore operasjonen Valg av DataBase som skal kopieres i backup/restore Start av backup / restore NB: Husk ta periodisk backup av data. TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 42

43 FEILSØKING PROBLEMER MED MASKINVAREN FEIL MULIGE GRUNNER REPRASJON Modulen signaliserer Ingen spenning Kontroller koblinger LED er AV Spenning 9VAC Kontroller spenning 10VAC Modulens kretskort er defekt Skift kretskort Modulen signaliserer Modulens kretskort ert defekt Skift kretskort LED er PÅ Modulen signaliserer LED blinker Føler defekt eller frakoblet Kontroller føler tilkobling, hvis fortsatt feil skift føler. PROBLEMER MED PROGRAMVARE FEIL MULIGE GRUNNER REPRASJON Installasjons problemer Kontroller regionale instillinger til Påse at konfigurasjonen av systemet vedrørende time/dato format og desimal skille oprativsystemet til Windows er som forklart i REGIONALE INNSTILLINGER Kontroller at syatemet ikke er en Operatisystemet er for gammelt, reinstaller oppgradering av Windows 3.1 Noen av dde dynamiske bibliotemnen av en nyere versjon Windows enn 3.1 Windows er nyere en de installerte. Følg installasjonen av programvaren og gjør de endringer som er nødvendig. Displayet viser No link. Ingen forbindelse mellom PC og interface RS-485 Ingen forbindelse mellom interface RS- 485 og modulen Kontroller konfigurasjonen av seriell port Kontroller forbindelse mellom interface RS-485 og logger moduler (se side. 10) Systemet lagrerikke data lest i databasen Noen instrumenter viser meldingen No link Operativ system er i ST-BY eller skjerm sparer System er AV Ingen seriell forbindelse Impedance problemer med motagelsen av signal komunikasjonen Fjern skjerm sparer fra Windows (skrur av skjermen om natten) Aktiver data logging ved å trykke på ikonet START Kontroller forbindelsen Kontroller at alle terminator bryter på tilkoblede moduler er AV (OFF) Kontroller at spenningen til logger modulene er 10VAC Kontroller at lengden av kabelen er under 1500 m Kontroller tilkoblinger Kontroller at konfigurasjonen av modulen er riktig (en TWMT modul konfigurert av TeleWIN som TWMP kan aldri fungere) TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 43

44 CONTRATTO DI LICENZA D USO CLAUSOLE DEL CONTROTTO 1. I dati anagrafici del Cliente in calce riportati sono esatti e rispondenti; qualsiasi variazione o modifica ad alcuno di essi verrà tempestivamente comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. 2. OGGETTO L AZIENDA CONCEDE AL CLIENTE, CHE ACCETTA, LA LICENZA, NON ESCLUSIVA E NON TRASFERIBILE, DI USARE IL SOFTWARE TELEWIN. IL SOFTWARE SI INTENDE COSTITUITO DALLE INFORMAZIONI LEGGIBILI DALL ELABORATORE SUL SUPPORTO MAGNETICO, DALLA DOCUMENTAZIONE D USO E DA QUALSIASI ALTRO MATERIALE PERTINENTE; VIENE FORNITO IN FORMA OGGETTO E RIMANE, COSÌ COME IL COPYRIGHT, IN ESCLUSIVA PROPRIETÀ DELL AZIENDA PAOLO PEGORARI, CHE MANTIENE PURE IL DIRITTO DI CONCEDERE L USO DEL PROGRAMMA AD ALTRE DITTE O SOCIETÀ O CLIENTI NONCHÉ QUELLI DI APPLICARE TUTTE LE PROTEZIONI SIA HARDWARE CHE SOFTWARE NECESSARIE AD EVITARE L USO NON AUTORIZZATO DEL SOFTWARE IN OGGETTO. PERTANTO: A B C D E F Il cliente non ha il diritto di riprodurre nemmeno in parte né di modificare il software ottenuto in licenza d uso, salva la facoltà di riprodurre i soli dischi programma inviati dall Azienda nei limiti strettamente indispensabili per ottenere le necessarie copie di sicurezza. Il Cliente si impegna a non rivelare o comunque non rendere accessibile a terzi estranei alla propria organizzazione il software medesimo - nemmeno in parte - senza il preventivo consenso scritto dell Azienda ed a proteggere i diritti di proprietà dell Azienda e dei suoi fornitori; inoltre si obbliga a non modificare i prodotti e a non inserirli, nemmeno in parte, in altri programmi. In questo contesto si intendono per terzi anche eventuali filiali o succursali del Cliente. Costituirà anche infrazione l opportunità offerta ad un terzo di procurarsi illegalmente il software del Cliente. Il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente l uso non autorizzato o irregolare del software da parte di terzi. Il Cliente si impegna a non rimuovere né alterare alcun marchio, nome commerciale, numero di serie, indicazione di copyright o altra notifica di riserva di diritti apposti o inseriti nel software e/o sui suoi supporti e/o sulla documentazione pertinente. Al Cliente non è consentito né rimuovere né manomettere né tanto meno riprodurre le protezioni apposte dall Azienda. Qualora vizi originali di queste ultime impedissero l uso del prodotto software, l Azienda provvederà alla sostituzione delle parti difettose (che dovranno essere preventivamente restituite) a condizione: - che il presente contratto, regolarmente sottoscritto dal Cliente e restituito dall Azienda, sia in corso di validità; che il vizio originario sia segnalato da parte del Cliente a mezzo raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento del prodotto ; - che non esistano sospesi contabili a debito del Cliente. Al Cliente saranno addebitati esclusivamente i costi di spedizione e preparazione. Qualora il cliente rivenda l apparecchiatura hardware ad un terzo Acquirente, il trasferimento della licenza a quest ultimo non potrà essere effettuato. In caso di violazione delle clausole di cui al presente articolo, il Cliente è tenuto a corrispondere all Azienda, per ciascuna violazione, una penalità pari al doppio del prezzo di listino del software al momento delle contestazioni, fermi il diritto da parte dell Azienda alla risoluzione da cui al punto 4. MANUALI E inteso che le clausole concernenti la riproduzione, la vendita e la messa in circolazione del software si applicano anche ai manuali così come ad ogni altro materiale relativo al software. Valgono per questi le penalità contrattuali di cui all art. 3, ridotte del 60%. 3. STIPULAZIONE, DECORRENZA E DURATA DELLA LICENZA A B Il rapporto si intende perfezionato dal momento dell accettazione da parte dell Azienda del presente contratto regolarmente timbrato e sottoscritto dal Cliente nella persona del suo legale rappresentante. E vietata al Cliente ogni utilizzazione del prodotto anteriormente all accettazione da parte dell Azienda. Il rapporto prosegue a tempo indeterminato, ferme restando le condizioni di licenza di cui al presente contratto, salva la facoltà di risoluzione o di sospensione da parte dell Azienda nelle ipotesi previste dall art. 6. TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 44

45 4. RISOLUZIONE O SOSPENSIONE A B L Azienda ha facoltà di risolvere o sospendere temporaneamente il presente contratto e l utilizzo del software con effetto immediato e senza preavviso: - quando il cliente sia inadempiente agli obblighi allo stesso derivanti dagli art. 1, 2, 3 e 9 nonché in presenza di debiti nei confronti dell Azienda; - in caso di inadempienza degli obblighi derivanti dal contratto di manutenzione ed assistenza; - in caso di dichiarazione di fallimento del Cliente o di presenza di domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata. In caso di risoluzione, il Cliente dovrà con effetto immediato cessare l uso del software e restituirlo all Azienda con tutto il relativo materiale che a suo tempo gli è stato fornito. Egli dovrà, inoltre, cancellare o distruggere qualsiasi copia del software contenuta nella memoria dell apparecchiatura o su qualsiasi tipo di supporto. Dell effettuazione di queste operazioni dovrà essere data per iscritto assicurazione all Azienda entro trenta giorni dalla data di risoluzione, a mezzo di raccomandata A.R.. In mancanza, l Azienda potrà addebitare al Cliente una penale pari al doppio del prezzo di listino del momento. 5. GARANZIA L Azienda garantisce l esecuzione da parte del software delle istruzioni previste, subordinatamente all installazione in modo idoneo su CPU, al corretto funzionamento dell elaboratore e del software di sistema ed al corretto uso da parte del Cliente. Le verifiche saranno fatte utilizzando esclusivamente i test predisposti dall Azienda. In deroga a quanto previsto dagli artt e segg. Del Codice Civile, l Azienda non risponde dei danni derivanti al Cliente da vizi originari e sopravvenuti dei prodotti. La garanzia da cui sopra sostituisce - per esplicita volontà delle parti - ogni altra garanzia, sia espressa che implicita. In presenza di vizi originari, l Azienda è tenuta, previa restituzione da parte del Cliente, alla riparazione o sostituzione delle parti difettose a condizione che: - il presente contratto, regolarmente sottoscritto dal Cliente e restituito all Azienda, sia in corso di validità; - il vizio originario sia segnalato da parte del Cliente a mezzo raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento del prodotto; - non esistano sospesi contabili a debito del Cliente. L Azienda non è tenuta ad intervenire in caso di vizi o guasti, difetti o disfunzioni sopravvenute se non in presenza di regolare e vigente contratto di manutenzione. Anche in tale ipotesi, l Azienda è tenuta esclusivamente alla sostituzione o riparazione, ponendo a carico del Cliente i relativi oneri con esclusione di qualsiasi altro obbligo o responsabilità. L Azienda non risponde dei danni diretti o indiretti comunque subiti dal Rivenditore, dal Cliente finale o da terzi in dipendenza dell uso o del mancato uso dei prodotti oggetto della presenza licenza. 6. MANUTENZIONE Né i prodotti software dell Azienda né la licenza d uso conferita con il presente contratto sono comprensivi di servizi di manutenzione e/o assistenza. Tale servizio dovrà essere dal cliente appositamente ordinato per ciascun prodotto, essere oggetto di specifico contratto, sottoscritto e restituito all Azienda unitamente al presente contratto e dalla stessa accettato. In caso di mancata restituzione e/o di mancato pagamento da parte del Cliente o di mancata accettazione da parte dell Azienda, quest ultima non è tenuta a prestare alcun servizio. 7. AGGIORNAMENTI Tutti gli aggiornamenti diventeranno automaticamente parte integrante del software e saranno quindi soggetti a tutte le clausole del presente contratto di licenza d uso, compresa quella sub 6 relativa alla risoluzione e sospensione. 8. RESPONSABILITA Rientrano nell esclusiva responsabilità del Cliente la predisposizione degli archivi dei dati da elaborare, la supervisione, la direzione ed il controllo dell uso dei programmi ed, in genere, tutte le operazioni connesse o strumentali a tale uso. In particolare, è esclusiva responsabilità del Cliente attenersi alle procedure ed alle relative documentazioni operative nonché applicare adeguati controlli per soddisfare tutti i requisiti di sicurezza e di legge. Indipendentemente dalla natura e dalla forma del reclamo esposto, la responsabilità dell Azienda verso il venditore, verso il Cliente o verso terzi è limitata all importo esatto della somma fatturata ed incassata dall Azienda per la vendita dei prodotti in questione. In nessun caso, neppure se preavvisata, l Azienda sarà responsabile dei danni indiretti o di perdite dati, di mancati profitti subiti dal Rivenditore o dal Cliente o da terzi. TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 45

46 9. ACCETTAZIONE DELLA LICENZA Il Cliente conferma di aver letto il testo della licenza d uso, di averne compreso i termini e le clausole. Il Cliente accetta e considera la licenza quale unico ed esclusivo accordo intervenuto con l Azienda, che supera e sostituisce qualunque altro accordo scritto od orale eventualmente intervenuto tra le parti. Nessuna modifica, aggiunta o deroga alle condizioni di licenza su riportate può avere efficacia se non risulta per iscritto con la sottoscrizione di un rappresentante autorizzato dall Azienda munito di procura notarile. Il mancato esercizio da parte dell Azienda dei diritti ad essa derivanti dalla presente licenza non costituirà né potrà essere considerato una rinuncia a tali diritti. Se una qualsiasi clausola della licenza dovesse essere invalidata o resa inapplicabile in forza di provvedimenti di legge o giudiziali, il resto dell accordo rimarrà in vigore. La presente licenza annulla e sostituisce tutte le precedenti. 10. FORO COMPETENTE E TERMINI DI LEGGE La presente licenza d uso è in ottemperanza con le leggi in vigore nella Repubblica Italiana, in base alle quali deve essere interpretata. In caso di controversie di qualsiasi natura, sarà competente in via esclusiva il foro di Rovigo. Data Ai sensi ed agli effetti degli artt e 1342 del Codice Civile, si approvano espressamente gli articoli 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10). TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 46

47 GUARANTEE CONDITIONS All devices linked to TeleWIN have the benrfit of a 12 months guarantee starting from the date of buying.if the system is subjected to abnormal use and /or it is not used in accordance with the operating and maintenance instruction given by the manufacturer the guarantee will be invalidated.it is recommended to respect all the technical characteristics. WARNING!! It is necessary to follow the manual instruction to modify connections or any other internal equipment in order to avoid faults or damages to people or things. NO LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES PEGO S.r.l.will not be liable for any other damages whatsoever (including,without limitation,damages for loss of business profits,business interruption,loss of business information or other pecuniary loss) arising out of the use or inability to use this system even if PEGO S.r.l. has been advised of the possibility of such damages.in any case PEGO entire liability will be limited to the amount actually paid by you for the software. La PEGO S.r.l. declines any liability for the possible printing errors contained in this manual. TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 47

48 TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 48

49 DISTRIBUTOR PEGO S.r.l. Via Piacentina, 6/b Occhiobello - ROVIGO - ITALY Tel.: TeleWIN Light / PROfessional (Rel. 2.2) Page 49 Fax: Internet address: