Noregsmeisteren frå Tunheim SIDE 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Noregsmeisteren frå Tunheim SIDE 13"

Transkript

1 SYNSTE MØRE Torsdag 12. september 2013 KULTUR 1 TORSDAG 12 SEPTEMBER 2013 Blå-blått No kjem det i Vanylven hus på stranda Den store valvinnaren, Høgre, var også partiet som hadde størst framgang i Vanylven. Men Framstegspartiet er framleis kommunen sitt største parti. Til saman har dei blå-blå etter dette valet knapt 45 prosent av røystene i Vanylven. LAUSSAL 20 KR Dei kosa seg på Rovde-twist NR 33 ÅRGANG 44 Meir om valet lokalt SIDE 4-5 SIDE Noregsmeisteren frå Tunheim SIDE 13

2 2 OG ELLEST... Ubunden lokalavis for Vanylven og dei næraste bygdene. VEKE 24 Kjem ut på Fiskå kvar torsdag. Redaktør og dagleg leiar: Vidar Parr Kva så med Vanylven, Erna? Om ein månads tid vil Erna Solberg kome ut på slottsplassen i spissen for ei ny regjering. Vi veit enno ikkje kven som er med i regjeringa eller korleis ho er sett saman. Nokre hovudpunkt i politikken kjenner vi frå valkampen, men mykje er framleis uklårt og vil først bli klarlagt gjennom dei tingingane som går føre seg mellom partia som vil utgjere fleirtalet i det nye stortinget. Vi høyrer til dei som trur at det går mot ei firepartiregjering. Etter så mange år i opposisjon er styringsviljen såpass sterk i alle desse partia at det skal møte store vanskar og høge hinder før dei gir opp. Lokalt er det sjølvsagt knytt spaning til kva den nye regjeringa vil bety. Dei partia som no går i regjering gjekk alle inn for å framskunde byggjestart på Stadtunnelen. Vil det bli slik no? Samferdsle er elles eit viktig punkt for Vanylven. Dei borgarlege partia, og særleg då Høgre og Framstegspartiet, har lova større fart og effektivitet i vegbygginga. Vil det også kome oss til gode gjennom eit gjennombrot for Kystvegen og dermed auka trafikkgrunnlag for Rovdefjordbrua - til dømes? Både Høgre, Framstegspartiet og Venstre har snakka mykje og høgt om kommunesamanslåingar. At arbeidet for å gjennomføre slike vil kome relativt snøgt i gang, er rekna som rimeleg sikkert. Men korleis vil det bli gjennomført og kva kriterie vil ein legge til grunn? Korleis vil dette slå ut for vårt distrikt både på kort og litt lengre sikt? Vanylven er ein landbrukskommune og det har vore snakk om store kutt i overføringane. Blir dette slik? Og korleis vil dette i tilfelle slå ut? Og korleis blir tilhøva for andre som driv ulike former for næring vil småbedriftene merke få det lettare på grunn av lågare skattar og avgifter? Her er som de skjønar, fleire spørsmål enn svar. Nokre av svara kjem vi til å få temmeleg fort, andre må vi vente på og status kan vi først gjere opp om fire år når det er tid for nytt val. Viktig er det i alle fall at ein lokalt og regionalt prøver å bygge opp kanalar inn mot dei nye styrande for å få fram lokale synsmåtar på viktige saker. Vidar Parr Erna Solberg (H) er valet sin store vinnar og vil ta over som regjeringssjef neste månad. Biletet er henta frå Høgre sine pressebilete. Hegg, (m) hegg, heggtre (Prunus padus). Heggjerose(r): heggeblomster. Heggjebær: små steinfrukter, med sterkt garvande smak. Heggjelukt og heggjesmak : sterk karakteristisk lukt og smak av heggeprodukt. Heidning, (m) 1) som ikkje høyrer til kristendommen (ei, andre store kulturreligionar) 2) nyfødt, udøypt barn. Heidningehår:hår på nyfødde born. 3) gudlause, ukristeleg For den som er interessert i skulevesenet vårt, kan det løne seg å ta turen til Sunnmøre Museum i helga. OLE MAGNE KVALSVIK 15. september vert den årlege kulturminnedagen feira over heile Europa. Tema i år er Historias kvinner og menn, deltaking, fellesskap og handling. I vårt distrikt har Fortidsminneforeininga Sunnmøre lokallag valt å setje fokus på skulevesenet og innføringa av fastskulelova, som kom i Dei små bygdeskulane er viktige kulturminne i landet vårt. ORD OM ORD FOR 20 ÅR SIDAN Brakval for Senterpartiet Ein sikker konvolutt for Jørgen Holte og co. Formannskapsmedlem for Vanylven Senterparti, Randulf Lillebø, visste nok utfrå galluptala at dette gjekk rette vegen då han la røystesetelen i urna måndag. Den 13. vart den store lukkedagen for EF-motstandarane. Resultatet i Vanylven sprengde alle prognosar. 20,4 prosent framgang for SP medan alle dei andre partia noterte tilbakegang. Ikkje rart vi fann fleire lokale senterpartifolk på rådhuset som drog på smilen då resultatet var klart ut på kvelden. (Frå Vestavisa 9. september 1993) TILSKIPING Interessant om skular søndag Alle kommunar har slike hus, også i Vanylven står det enno att fleire. Fortidsminneforeininga på Sunnmøre held no, fram til slutten av 2014, på med eit prosjekt for å registrere dei fastskulane som er att i landsdelen. Kulturminnedagen sitt tema i år passar særs godt til å presentere dei gamle skulane spesielt. På museet vil det søndag verte føredrag av Leidulv Mydland om fastskulehusa og korleis dei vart reiste over heile landet. Det vil verte omvising på Borgund fri- og fattigskule, som var den første på Sunnmøre og mellom dei første i landet. SYNSTE MØRE Torsdag 12. september 2013 person, ateist, fritenkjar: Heidningeland: heidensk land, og kollektiv, den heidenske verda. jfr. Han e bort i heidningelåndå (han er bort ei heidningelanda). Landå: dativ fleirtal av land. 4) ein umælande skapning, eit dyr. jfr. Det e synd på den stakars heidningjen! (td. den forsvoltne, vanstelte hunden). Heile, (m) hjerne. Heileskål, (f) haudeskål, hjerneskål. Heimalen, (adj) urøynd, uvitande om folkeskikken utanfor heimen. jfr. Hanj e kje so gapen, men hanj e so heimalenj (han er ikkje så dum (u-intelligent) men han mangler folkeskikk!. (Frå Ord og vendingar frå Syvdemålet av Arnold Nordal) BYGDESKULAR som her Sørdal skule, er viktige kulturminne. I høve stemmerettsjubileet vil dessutan Elisabeth Teige snakke om synet på utdanning for kvinner rundt hundreårsskiftet 1900 og ansvarleg redaktør i Sunnmørsposten, Hanna Relling Berg vil dele ut Godt Vern prisen for ADRESSE M.M: Postboks 53, 6139 Fiskå Telefon Telefax Bankgiro: Heimeside: E-post: INNLEVERINGSFRISTAR Annonsar: Tysdag kl Større forr.ann.: Måndag kl Helsingar (side 3) : Måndag kl SYNSTE MØRE BLADPENGAR: Heilår: 820 kr Halvår: 410 kr Student (10 mnd) : 425 kr Tillegg for porto utanom Norden LAYOUT/ UTGIVAR: Synste Møre AS, 6139 Fiskå PRENT: Polaris Trykk Ålesund MOBIL-TELEFONAR/E-POST: Red/dgl.leiar Vidar Parr, Annonsekons. Rønnaug Søvik Journalist Ole Magne Kvalsvik Journalist Kjell Brenne Synste Møre er medlem i Landslaget for lokalaviser (LLA) Synste Møre ønskjer å arbeide etter "Vær Varsom"-plakaten sine reglar for god presseskikk. Den som meiner seg utsett for urettmessig avisomtale, vert oppmoda til å ta kontakt med redaktøren. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnt av Norsk Presseforbund. PFU handsamar klager mot pressa i presseetiske spørsmål. Adressa til PFU er: Prinsensgt. 1, Pb 46, Sentrum 0101 Oslo. Telefon Laurdag 14. september Selje kl : Salmemesse. Kari Leine Balog. Fakkeltog over sanden, frammøte kl Markering av fylket 250 år. Søndag 15. september Vanylven kyrkje kl : Dåp. Sokneprest Ivar Austrheim. Kantor Brunhilde Engelhardt. Takkoffer til Himal Partner. Konfirmantpresentasjon. 60 års-konfirmantane. Syvde kyrkje kl : Hausttakkefest. Sokneprest Ivar Austrheim.Kantor Brunhilde Engelhardt. Takkoffer til Misjonsprosjektet. Bok til 4-åringane. Dalsfjord kyrkje kl : Høgmesse v/svein Kvamsdal/Runhild Hånes Aksnes. Nattverd. SØNDAG I KYRKJA Presentasjon av konfirmantane. Takkoffer: Kyrkjelyden sitt prosjekt på Fiji. Leikanger kl : Kari Leine Balog. 18. søndag i treeiningstida Lesetekstane for denne søndagen er frå Esekiel 37, og Paulus sitt brev til Filipparane 1, Evangelieteksta finn vi i Markus 5,35-43: Før han hadde tala ut, kom det folk frå huset til synagogeforstandaren og sa: «Dotter di er død. Kvifor bryr du meisteren lenger?» Jesus høyrde det som vart sagt, og sa til synagogeforstandaren: «Ver ikkje redd, berre tru!» Han lét ingen andre følgja med seg enn Peter, Jakob og Johannes, bror til Jakob. Då dei kom heim til synagogeforstandaren og han såg alt oppstyret og folket som gret og bar seg, gjekk han inn og sa til dei: «Kva er det de ståkar og græt for? Barnet er ikkje død; ho søv.» Dei berre lo av han. Men han dreiv dei ut, alle saman, og tok med seg far og mor til barnet og dei som var med han, og gjekk inn der barnet låg. Så tok han henne i handa og sa: «Talita kumi!» Det tyder: «Vesle jente, eg seier deg: Stå opp!» Og straks stod jenta opp og gjekk omkring; ho var tolv år. Då vart dei reint ifrå seg av undring. Men Jesus forbaud dei strengt å la nokon få vita det, og sa at dei skulle gje henne noko å eta. God søndag! Vikarprest Knut Gjengedal

3 SYNSTE MØRE Torsdag 12. september 2013 OG ELLEST... 3 HELSINGAR DØYPTE Vi vil gratulere solstrålen vår, Mathias, så mykje med 1 årsdagen 9. september! Vi er kjempeglade i deg, lille venn! Stor klem frå mamma og pappa. Hipp hurra for bursdagsjenta vår som blir 8 år, fredag den 13. Håper du får en kjempe fin bursdag ilag med alle vennane dine. Gla i dei! Bursdagsklem ifrå mamma, og resten av familien. Hipp hurra for solstrålen vår som er 2 år i dag 12. september. Vi e kjempegla i dej! Stor klem frå mamma og pappa. Mormor og morfar helsar og. Kjære lisjegollje vårt, tenk du e 2 år alt. Gratulere so mykje me dagen din Du e ett unikum og vi e uendelig gla i dej. Varme klemma frå Storebror Adrian, mamma og pappa vart prinsessa vår Emma Louise døpt i Ellingsøy kirke. Stolt søster og foreldre er Emilia Sophie, Siv Renathe Karlsen og Jostein Thue. DØDSFALL Paul Sæterås, Lauvstad, døydde 31. august, 74 år gammal. Kjære mammaen vår. No nærma slutten av tjue åra sej og vi vil gratulere dej so mykje me beynnelsen av di tredve Du e verdens beste og vi e kjempegla i dej. Varme klemma frå Rebecka og Adrian. Pappa me helse. Hurra for godjenta vår som blir 16 år lørdag Hilser så mye til bestemor og familie på Rovde med omegn. Vi gleder oss til å feire deg på den store dagen din. Bursdagsklemmer fra mamma, pappa og Sander. Frida Hunvik Emblem Gratulerer med overstått 11 årsdag kjære Frida, som var 7. september. Bursdagsklem frå farfar og farmor+ resten av familien. Hipp hurra for godgutten Tobias Bjørkelid so fyller 2 år 14. september gratulerer hjertelig fra mormor, best og onkel Alex på Eidså. Klem. Arnhild Riste, Fiskå, døydde 5. september, nær 76 år gammal. Personalia Vi minner om at de gjerne må sende oss personalia opplysningar. Slike meldin gar prentar vi gratis. Send gjerne med bilete av døypte og fødde! Til Ronny «Rollas» Thue Hipp og Hopp å tralllala, no er du blitt 50 å har det so bra. Sola har nok varma på kroppen, pass no berre på den gamle skrotten. Gratulerer så masse med overstått dag, med klemmer fra Mammahass, Storebroren, Storefyrtsamer, Kallepappedå, Pikkelissewigdis. Eirik Vikebakk Norheim Vi vil få gratulere vår store gut so mykje med 9 årsdagen som er 15. september. Håper du får ein fin dag! Masse helsingar frå bestemor og bestefar på Tunheim, onkel John Magne, Johan, Sander, tante og onkel helsar også! Gratulere med 11 års dagen fredag den 13. september kjære Malene! Bursdagsklemmer frå farmor og farfar Tusen takk for helsingar og gåver til 85-års dagen min. Me ynskjer å gratulere vår kjære som vert 40 år, den 21. september. Du er super! Glad i deg. Mange gode klemmar frå Silje, Isak, Hanna og Ida. Sigvald Aasen Piggen ønskjer vel møtt! Kjærleikssong til Rovdestranda Over fjell eingong i tida kom ein einsleg ferdamann. Då han stogga opp i lida, fekk han sjå ei fager strand. Han såg nes og flate øyrar, han såg nes og bogar blå. Og mot vest i skumringstimen fekk han fager kveldsol sjå. Då han snudde seg mot fjellet, vart han var ein glød så fin av dei siste kveldsolstrålar,-og han tenkte Du er min! Nei, han meinte ikkje sola, men den stranda som han såg. Han sa høgt: Her vil eg leve, var det her min heimstad låg!? På den lange veg tilbake for å hente med si viv, tenkte han Du kjære make,- her kan vi to lage liv. Kanskje var det slik det hende at vår kjære Rovdestrand byrja vekse, livshug tende, vart perle i vårt land. Ja må bygda vår få leve. Lat vi lyfte den i lag. Den er verd at vi må streve, den er verd kvar strid, kvart slag! Du er bygda i vårt hjarte,- Du er vår til siste dag! Diktet over vart framført av mannssongarar frå bygda under tilskipinga Rovde-twist laurdag. Det vart der framført til tonen Volga i eit arrangement av forfattaren. (Sjå elles side 10 og 11) DIN LEVERANDØR AV BYGGEVARER IMPREGNERT TRELAST Nystøl&Fagerhol AS 6143 Fiskå Fagbutikken i Ditt Distrikt Sommaren er over, men på Hakallegarden går livet sin vante gang uansett årstid. Hausten betyr slaktetid, og med den reiser både grisar, lam og alpakka, som skal gi god mat til besøkande på garden. Men det er også nokre som kjem, og ein av dei er sjarmøren Piggen. Han voks opp på ein gard på Vigra, men flytta før sommaren til Sørdalen i Syvde. Lengten etter havlufta vart nok for stor, for sist søndag emigrerte han til Hakallegarden. Her tuslar han rundt i tunet og gjer seg kjend med alle dei nye venene sine, nyt havutsikta og frisk vind i raggen. Han håper at du kjem å helsar på til helga. Då gled han og gjengen seg til besøk både laurdag og søndag, fortel gardsfolket i ei pressemelding. Dei ønskjer velkomne til gards!

4 4 NYTT Fengsel for vald ved utestad SYNSTE MØRE Torsdag 12. september 2013 Høgre også lokal valvinnar Om noko kan undre ein ved det lokale valresultate, så er kor likt tendensane ein ser på nasjonalt plan slår inn. VIDAR PARR For også i Vanylven er inntrykket klart når det gjeld dei tre største partia: Høgre går klart fram, Arbeidarpartiet og FrP tilbake. Men trass i tilbakegangen på 5,2 %, har FrP framleis største røystetalet i kommunen. Av dei andre partia ser vi at Venstre og KrF går fram, Sp og SV tilbake. Men her er, kanskje med unntak for Venstre, utslaga små. Det er elles verdt å merke seg at partiet De Kristne gjer eit godt val i Vanylven og samlar 37 røyster. Det er til dømes ni fleire enn det etablerte SV og ti meir enn nykomarne Miljøpartiet de Grønne. Som eit kuriosa kan vi også nemne at eit av partia som for få år sidan var ganske stort i Vanylven, Kystpartiet, i år fekk tre røyster. Elles går dei tørre tal fram av tabellen ovanfor. Vi har nytta same rekkefølgja på partia som det som ligg i dei departementale valsidene. Vi har teke med resultata for landet, fylket og Vanylven for at ein kan sjå likskapar og ulikskapar. Vi har og teke med tala frå nabo Selje. Sjølv om tala er noko ulike, ser vi same tendensen der også. Mange førehandsrøysta Av valet i Vanylven, merkar vi oss elles ein svært stor prosent førehandsrøyster. Av dei totalt 1976 røystene som vart godkjende på valtinget, var 510 avgjevne på førehand. Det vil seie at meir enn kvar fjerde veljar (25,8 %) førehandsrøysta. Dette er kring 200 fleire enn ved komunevalet for to år sidan, men ikkje så ulikt storingsvalet for fire år sidan. Mange førehandsrøyster i Vanylven kan kanskje forklarast med at menge er borte på studiar, skule og arbeid. Vi har til dømes ikkje få i sving i oljenæring og fiskeri. Valet gjekk elles utan problem. Formannskapssekretær Kåre Kvangardsnes fortel av det førebelse resultatet frå valtinget vart rapportert inn om lag klokka 20.30, medan den siste stadfestinga kom eit par timar seinare. KØ: Det var skikkeleg kø då vallokala opna på Fiskå måndag klokka Her ser vi Grete Bøstrand levere si røyst i urna der valfunksjonær Eli Tefre Nordal tek imot. Roger Haugen blir kryssa av i manntalet, medan ein heil flokk langs veggen ventar på å få kome til. DISKUSJON: Er det regjeringsforhandlingane som alt er i gang? spurde vi denne gjengen i frisk diskusjon utanfor vallokalet på Fredtun i Syvde. Kanskje skulle Sverre Myklebust (med ryggen til), Alf Nordal (nesten skjult bak Sverre), Harry Sjåstad og Svein Vik berre gi råd til Odd Myklebust (nærast) som enno ikkje hadde vore inne i lokalet. Valdeltakinga i Vanylven låg denne gongen på 77 %. Det er 0,9 % under landsgjennomsnittet, men 0,3 % over snittet i fylket. Selje hadde ei oppslutning på 76,5. Størst valdeltaking av kommunane på Søre Sunnmøre hadde Ulstein med 80,4 %. Valdeltakinga gjekk denne gogen opp på landsbasis etter å ha gått nedover sidan 90-talet. Lokale kom Fornøgd med stortingsvalet? spør vi lokale partileiarar. Randulf Lillebø, Vanylven Senterparti: Vi kunne vel gjort det betre i Vanylven. No vart det ein liten tilbakegang. Elles var det viktig at vi fekk innatt Jenny Klinge her frå fylket. Eit anna spørsmål er kor lurt det var å binde seg til eit visst regjeringsalternativ før valet. I ei friare stilling kunne Sp gått inn og styrka sentrum saman med KrF og Venstre. Roger Eikeset, Vanylven Ap Vi kan vel ikkje vere fornøgde når vi lokalt går nokre prosent tilbake og elles taper regjeringsmakta. Skuffande var det også at vi miste eitt av våre tre mandat i det ei så dyktig dame som Tove Lise Torve ikkje kom inn. Det positive er at Ap er største partiet og klare til å ta regjeringsmakt om situasjonen skulle tilseie det. Øystein Blom, Vanylven KrF: Både ja og nei. Ikkje akkurat nokon valdag med den store jubelen i taket. Ser vi på tala i Vanylven, så fekk vi ein liten framgang medan vi på landsplan kunne ha gjort det betre. Jens treng ein pause som statsminister. Elles trur eg KrF-deltaking i regjering er eit heilt ope

5 SYNSTE MØRE Torsdag 12. september 2013 NYTT 5 Tilkomst ved St. Jetmund mentarar Jorunn R. Nystøyl, Vanylven FrP. Ja, det må ein kunne seie eg er. Litt tilbakegang i Vanylven, men vi er det største partiet i Vanylven med klar margin. Og så er eg sjeleglad for at ein jordnær kar som Oskar Grimstad kom innatt på tinget. Det historiske i resultat på landsplan er likevel at vi no for første gong på førti år endeleg er komen i posisjon for å ta regjeringsmakt. August Vonheim, Vanylven Venstre: Eg er fornøgd med at vi kom så pass over sperregrensa. Attåt leiaren vår Trine Schei Grande er begge nestleiarane inne på tinget. Det er ein styrke. I Vanylven kunne vi gjerne ha bikka over 100 røyster. Elles er eg litt skuffa over sunnmørstala. Eg ser ikkje føre meg korleis Venstre kan gå saman med FrP i fireparti-regjering. Avstanden er rett og slett for stor politisk. Jostein Holsvik, Vanylven Høgre: Ja, så absolutt. Høgre har vel aldri gjort eit så pass godt val i Vanylven før sjølv om vi ikkje er ei typisk Høgre-kommune. Vi fekk inn to frå fylket, det doble av det vi hadde. Elles trur eg dei fire borgarlege partia er så pass vaksne at dei gravlegg nokre av dei mest bastante kjepphestane sine, tek ansvar og finn eit felles regjeringsgrunnlag. KJELL BRENNE Bommane brast Tysdag vart bommane på ferjekaia på Koparneset knekte av, noko som skapte vanskar for ferjeavviklinga ei stund midt på dag. OLE MAGNE KVALSVIK Det var ved ombordkøyring på ferja klokka elleve om føremiddagen at uhellet skjedde og bommane på begge sider av ferjelemmen vart knekte av. Desse må fungere for at lemmen kan hevast og seinkast. Ny postordning frå måndag Måndag, på sjølve valdagen, var første dagen Posten kom ferdigsortert til Vanylven og Selje. VIDAR PARR Klokka er mellom ti minutt og kvart over ni når den store postbilen stoggar ved sorteringslokala på Combisenteret på Fiskå. Han ryggar av gammal vane inn mot porten, men i diskusjonen etterpå forstår vi at ein må gjere dette annleis. Posten skal ikkje lenger i hus, men direkte inn i postbilane. Ein viss diskusjon om korleis dette vil bli når ruskeveret set inn, registrerer vi blir nemnd, men ikkje ført til endes. Her må det jobbast! Ferja kunne difor ikkje legge til, og den eine avgangen vart lagd til Åram, slik at bilane kunne køyre av ferja og dei som stod i kø på Koparneset fekk køyre på der. Stogg Det vart seinare ein liten stogg i ferjetrafikken, medan tilsette frå Mesta, som driv ferdigstilling av ferjekaia, trådde til med å få bom-mekanismen til å fungere. Frå klokka 13 var ferja i normal drift att, men med berre eit sperreband i staden for bom Gjekk bra Det er første dagen, og sett i forhold til det vil eg seie dette gjekk svært bra, seier fungerande distriktssjef i Posten, Karen Gissinger. Ho har vore med både på sorteringa i Hovdebygda og turen vidare. Og er altså nøgd med det ho ser. Finn dei oss i Hovdebygda no då - utan vegnamn og nummer? Det er sjølvsagt utfordingar. Men dei jobbar godt og har bra bemanning, så dette trur eg skal gå bra, seier ho. Og då vi snakkar med lokal kooordinator Leif Løvold onsdagsmorgonen, kan også han melde at det så langt har det gått greit. Det einaste er at mange får posten seinare enn dei gjorde før, men det var vi klar over på framfor ferjelemmen. Overingeniør med ansvar for drift- og vedlikehald i Statens Vegvesen, Oskar Einarsson, fortel at bommane vil verte skorne av og sett på plass mellombels i dag. Misnøye Det har også vore misnøye med bommane, og ein skulle reklamere på dei frå leverandør. Nye bommar var difor i ankomst og er venta neste veke. Uhellet tysdag har likevel ikkje noko med dette å gjere. Det er ikkje godt å seie om førehand. Bortsett frå det har det gått greit, seier Løvold. Erfaringar så langt syner at dei siste får posten om lag halvannan time etter det dei fekk førre veke. KNEKTE: Begge bommane var brotne av, truleg fordi dei kom ned i taket på ein storbil. Tilsette i Mesta er her i ferd med å fjerne bommane og setje i stand att systemet, slik at ferjelemmen kan fungere som normalt. På det vesle biletet ser vi bomfestet som stod att. det var ein stor bil som kom litt for fort, eller at bommen vart seinka litt tidleg, men truleg ein kombinasjon. Det er eit uhell og sånt som kan skje, seier Einarsson. FØRSTE DAGEN med nyordninga. Kasettane blir tekne ut av transportvognene og borne rett i bilane. Her ser vi frå venstre Leif Løvold, fungerande distriktsjef Karen Gissinger, Idar Rusten og Petra Nygård.

6 6 AKTUELT SYNSTE MØRE Torsdag 12. september 2013 Korleis har dei unge det i Vanylven? Gjennom ei brei undersøking håpar ein å få fram nyttige fakta om livsstil og levekår hos unge i Vanylven, samanlikna med ungdom i andre kommunar. OLE MAGNE KVALSVIK Vanylven kommune har valt å delta i ei stor Ungdata-undersøking, der ein vil få fram meir kunnskap om korleis det er å vere tenåring. Målet er å skaffe til vegar informasjon som kan verte brukt til å betre oppvekstmiljøet i kommunen. Gjennom at alle sju kommunane på søre Sunnmøre skal delta, vil undersøkinga gje oss eit godt samanlikningsgrunnlag opp i mot nabokommunane våre om korleis ungdomen vår har det, seier folkehelsekoordinator Hanne Morseth. Nasjonal base Datamaterialet vil seinare verte lagt inn i ein nasjonal database, saman med data frå tilsvarande ungdomsundersøkingar rundt i landet. Data frå undersøkinga vil også kunne verte brukte i forskings- og utviklingsprosjekt der målet er å få ny kunnskap om oppvekstvilkåra til ungdom. Det vil også vere eit mål at resultata skal verte brukte som grunnlag for ungdomspolitikken i åra som kjem og til å vurdere satsingsområde i det førebyggjande ungdomsarbeidet, seier Morseth. Kinobillett Av den grunn ser også Vanylven Utvikling det som viktig at dei unge deltar i undersøkinga, noko som er frivilleg. Vi meiner det er viktig å vise ungdomen at vi set pris på at dei tek seg tid å svare og at svara vert verdsette. Vi har difor valt å gje alle ungdomar som deltek ein kinobillett, seier dagleg leiar i Vanylven Utvikling, Ane Søvik Nygård. Hovudtema Undersøkinga er delt i seks hovudtema: 1. Foreldre og vener 2. Skule og framtid 3. Fritid 4. Helse og trivsel 5. Tobakk og rusmiddel 6. Risikoåtferd og vald Gjennom dette håpar ein å få svar på mange spørsmål: Kor fornøgde er ungdom i Vanylven med livet sitt og korleis likar dei seg på skulen, i fritida, saman med vennene og i nærmiljøet? Kva bruker ungdom tida si til når dei ikkje er på skulen? Kor mange er med i idrett og andre organiserte aktivitetar? Korleis opplever dei unge foreldra sine? Er det mange som vert mobba av jamaldra? Kor mange av dei unge har erfaringar med alkohol, tobakk og narkotika? Anonyme svar Det er NOVA (Norsk institutt for forsking om opp vekst, velferd og aldring) og Kompetansesenter rus region Midt- Norge (KoRus Midt-Norge) som gjennomfører undersøkinga, TRIVSELEN virka å vere stor hos desse niandeklassingane på Myklebust. Så spørst det om det gjennom Ungdata kjem fram fakta som viser korleis ein kan få endå betre oppvekstvilkår i kommunen vår. Folkehelsekoordinator Hanne Morseth (innfelt) samordnar prosjektet i Vanylven. som vil gå føre seg ved at ungdomane svarer på eit spørjeskjema via Internett. Det vert lagt sterk vekt på at svara er anonyme for absolutt alle. Undersøkinga omfattar elevar på ungdomsskulen og vidaregåande skule og vil gå føre seg i veke 40, frå 30. september 2. oktober. Gåvebrev Eg trur sikkert folk er glade i kyrkja si og vil gi ei gåve til dette arbeidet når soknerådet no ber om det, seier Mons Sandnes. VIDAR PARR Mons Sandnes gjekk for ei tid sidan ut i Synste Møre med eit varsko om korleis kyrkja i Syvde forfell. No er han glad for at GÅVE: Eg blir med på aksjonen. Her var eg døypt, her var eg konfirmert, her var eg gift. Kanskje vi skal starte alt no? seier Mons Sandnes og blar opp eit setel frå lommeboka.

7 SYNSTE MØRE Torsdag 12. september 2013 AKTUELT 7 Politikarveteran August Vonheim: Skipstunnelen blir navet i hjulet Stå opp og grip mulegheitene. Stad skipstunnel opnar for ei fantastisk framtid vi ikkje må gå glipp av. No hastar det med å kome i gang og tenkje tunneltid! KJELL BRENNE I kontrast med gråskodda som har kleia fjellsidene våre i sommar, kjem denne optimistiske visjonen frå August Vonheim, Vanylven sin Venstre-veteran. Og det i ein alder der ein vanlegvis brukar å retta blikket bakover og ikkje rette nasen framover mot komande utfordringar. Eg er sikker på at dimensjonen i prosjektet Stad skipstunnel er langt større enn storleiken på tunnelholet. Då tenkjer eg først og fremst på kva tunnelen vil ha å seie både på samferdsel, næringsliv og ikkje minst reiselivet. Eg trur neppe alle er klar over effekten i dette prosjektet, påpeikar Vonheim. Og då tenkjer han ikkje berre på ringverknader for Vanylven. Nei, langt vidare. Også Selje, Sande, Vågsøy, Bremanger og for så vidt Eid vil kunne dra vekslar på Stadtunnelen om ein ser sjansen, framhevar Vonheim. Det som ligg han aller mest på hjartet er ei sterk oppmoding om allereide no å kome i gang og klekkje tankar for dette eineståande prosjektet i verdssamanheng. Må ikkje sove oss vekk Og dette hastar! Det mest håplause som kan skje er at vi no berre verte sitjande og snakke om denne tunnelen og lure på kva tid han kjem og vente på at andre skal gjere noko. Då blir vi berre eit stròkland der vi vinkande kan sjå båtane gli forbi, åtvarar Vonheim. Stå opp Tunnelen kjem, ingen tvilar på det lenger, anten det no måtte verte byggestart i 2016 eller Då gjeld det at vi lokalt tek grep alt no og går i gang og legg til rette for kva skipstunnelen kan tilføre oss. Men det krev at vi står opp og ser mulegheitene, poengterer Vonheim. Det kan vere båtplassar, gjestehamner, servicetilbod, overnattingsmulegheiter, mat, identitet og profilering. Åheim med sine mulegheiter for profilering i St. Jetmund og mineralforekomstane med eklogitt og periodotsteinen i spissen, har med utbygginga i småbåthamna med si gjestehamn kome så smått i gang. Men det gjeld også at byg- til Syvde kyrkje dene våre elles kringom, som både Syltefjord, Fiskå og Åram, tenkjer maritimt, framhevar Vonheim. Tunneleffekt Vanylven sin tidlegare tiltakssekretær er heilt på line med Per Sævik når han meiner det må vere eit opplevingsagn å by på til dei reisande. Eg trur Herøy har sett i glaskula. Eg trur også at hotellbygginga i Herøy og Sunnmørsbadet er innkalkulert i ei komande tunneltid og den effekten Stad skipstunnel kan tilføre. Rutepakkar Vonheim trur trafikken med båt gjennom Stadtunnelen vil bli formidabel. Her vil kome større hurtigbåtar på ruta Stavanger Trondheim som må fort fram og som ikkje kan ha for mange lokalstopp på grunn av tidsfaktoren. Dette må supplerast med mindre hurtig- båtar som kan plukke opp og mate inn mot denne gjennomgåande ruta, tenkjer Vonheim. Reiselivsmagnet Stad skipstunnel vil bli ein internasjonal reiselivsmagnet. Ei oppgåve vil bli å koble han opp mot andre reiselivsdestinasjonar som kan inngå i ein samla regionpakke. Eg tenkjer då på oppkobling til opparbeidde namn som Geiranger og Runde. Eg ser også føre meg å krydde inn lokale perler som Breiteigsfjella, Norangsdalen m.m. i eit slikt opplegg. Alt dette kan utviklast i ein heilskapleg samanheng og med fleire dagstilbod, meiner Vonheim. Pådrivarar No gjeld det å kome i gang på planleggingssida. Denne oppmodinga rettar seg ikkje berre mot privatinitiativ. Det bør også vere ei viktig og varm sak på den lokalpolitiske agendaen STÅ OPP, oppmodar August Vonheim (ARKIVFOTO) og ikkje minst må Vanylven Utvikling finne si pådrivarrolle opp i denne prosessen, seier Vonheim som legg til: Frå utgammal tid har Stad vore det store skiljet mellom maktområda til Bergen og Trondheim. Når vi no i nær framtid skal slå hol i dette skiljet, er det viktig å vere i forkant, og då i rolla som vertskap for dei positive ringverknader skipstunnelen vil by på, understrekar August Vonheim. STADTUNNELEN KJEM var overskrifta på intervjuet med August Vonheim i 1985 der dette biletet høyrde til. Fotograf var då som no Kjell Brenne. Så her er det snakk om karar som held ut på begge sider av kameraet! det endeleg skjer noko, og oppmodar folk i soknet til å slutte opp om aksjonen Syvde sokneråd no startar. Gåvebrev Vi ser at det er behov for meir pengar enn det vi har på budsjetta våre og det vi får i løyvingar frå kommunen. Til liks med det Mons seier, er også Syvde sokneråd av den oppfatning at både einskildpersonar og verksemder gjerne ønskjer å vere med på den dugnaden som må til for å få fullført dette viktige vedlikehaldsarbeidet vi har byrja på, seier leiaren i soknerådet, Steinar Arne Nordal. næraste dagane vil vi køyre rundt og legge ark i postkassene til alle i soknet. Der er ei orientering om arbeidet som er gjort og som må gjerast. I tillegg er der ein giro med kontonummer som folk kan nytte om dei vil gi ei gåve til arbeidet. Det kan vere høve til skattefrådrag for slike gåver - også det er gjort greie for i skrivet. Vi vonar mange vil bli med for midlane trengs skal vi bevare dette vakre bygget vi alle er så glade i også for komande generasjonar, seier Steinar Arne Nordal. Gåvebrev Ein har diskutert kronerulling, men har stogga ved gåvebrevmodellen. I løpet dei

8 8 AKTUELT Kommunedelplanen for Rovdefjordbrua: Rambøll får jobben Konsulentfirma Rambøll har fått oppdraget med å utarbeide kommunedelplan for Rovdefjordbrua. Styreleiar i bruselskapet, Magne Løvoll, er svært godt fornøgd med å ha fått ein så solid aktør til å stå for denne viktige utgreiingsetappen i planprosessen. KJELL BRENNE Tysdag signerte Løvoll på vegne av Rovdefjordbrua AS kontrakta med Rambøll. Totalt var det ti firma som viste interesse for oppdraget, men til slutt var det berre Rambøll som stod att som den einaste som gav anbod innan fastsett frist. Rambøll utarbeidde Planprogrammet for Rovdefjordbrua. Eit firma som kjenner prosjektet i utgangspunktet. Eg er viss på at dei vil gjere eit profesjonelt og kvalitativt godt handverk, framhevar Løvoll. Arbeidet med kommunedelplanen omfattar utgreiingar om aktuelle veglinjer, inkludert bruer og tunnelar. Herunder la geolog sjå nærare på fjellkvalitet. Vidare få fram konsekvensar for landskap, naturmiljø og naturressursar i området. Høgbru eller rørtunnel? Rambøll vil m.m. lage kart og profilteikningar som viser innteikna linjeføringar, også på begge sider av fjorden. I denne etappen ligg arbeidet med vegføringa frå Koparneset og fram til brupåknytinga i Bjørlykka, brua over fjorden og vidareføring av traseen frå Saudeholmen inn mot land. Med er og kvar tunnelpåhogget til Gurskentunnelen bør kome og traséen vidare mot Gursken. Her vil det også bli sett nærare på kva landtilknyting som vil vere å føretrekkje, anten høgbru eller nedsenka rørbru, opplyser rådgjevar for bruselskapet, Svein Sunde. Kva med økonomien i bruprosjektet? Det er først når vi har fått på plass traseen for bruprosjektet og kva tekniske løysingar ein vil gå for, at det er aktuelt å sjå nærare på økonomi og korleis bruprosjektet kan finansierast, påpeikar Sunde. Etter tidsplanen skal det haldast eit ope orienteringsmøte om kommunedelplanforslaget til Rambøll i november i år. Innspela til planen frå dette møtet vil bli tekne inn før den blir lagt fram for formannskapa i Sande og Vanylven i januar Deretter vert kommunedelplanen lagt ut på offentleg høyring. April 2014 I følgje Løvoll og Sunde er målet å ha kommunedelplanen ferdig godkjend i løpet av april I denne prosessen prosjektet no går inn i, vil eit tett samarbeid med involverte instansar som Kystverket, Statens Vegvesen og miljømyndigheiter, vere viktige samarbeidspartnarar, seier Sunde som legg til at neste steg vil verte å rette utgreiingslupa endå tettare inn på prosjektet. Då snakkar vi om ein detaljert reguleringsplan, presiserer Sunde. God framdrift. Styreleiar Magne Løvoll har tidlegare gått ut og kritisert SIGNERER: Tysdag 10. september kan merkast av som ein historisk loggdag i arbeidet for Rovdefjordbrua. For her signerer styreleiar Magne Løvoll for Rovdefjordbrua AS anbodspapira frå Rambøll på arbeidet med kommunedelplanen. langdryge utgreiingar på minst ti år for samferdselsprosjekt. Han vil ha nedkorta planleggingstida. Kva så med Rovdefjordbrua? Eg er svært fornøgd med tidsfaktoren så langt for Rovdefjordbrua. Når vi skriv januar 2014, så er det faktisk berre tre år sidan vi tok fatt på planprosessen. Ein ting står heilt klart føre meg når eg ser kva prosedyrar og formalitetar ein skal igjennom for så store prosjekt. Då er det heilt avgjerande å ha erfarne folk med seg, slike som har vore igjennom liknande prosessar for andre prosjekt før og som veit kva neste steg er, seier Løvoll. Han gir full honnør til rådgjevar Svein Sunde for den jobben han gjer for bruselskapet. Vi må rett og slett ikkje stelle oss slik at vi hoppar eitt steg fram for så å bli sende to tilbake. Det gir unødig tapt tid og store utgifter for eit utolmodig næringsliv som ventar på brusambandet, understrekar Løvoll. Kommunedelplanen skjer på oppdrag frå bruselskapet som også står for finansieringa. Det er søkt om prosjektmidlar til arbeidet frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Tysdagskvelden la grasleggarane siste hand på det nye kunstgrasteppet i ballbingen på Åheim skule og onsdagsmorgonen slapp elevane innpå. SYNSTE MØRE Torsdag 12. september 2013 Bygdebutikken Torsdag er det klart for stor jubileumsfest på Eidså - tre dagar til ende. VIDAR PARR Som vi skreiv sist, slår Knut Ole Vik skikkeleg på stortromma når han no byr inn til 125-årsfest for firmaet Rønnestads Eftf. Det vart ikkje høve til søndagsope slik vi skreiv sist. I staden blir gratis-frukosten flytta til laurdag - og Olav Stedje-kvelden på Eidsåtun blir sjølve finalen. Elles byr handelsmannen på mange aktivitetar for barn og vaksne, god servering og gode tilbod. Skal ein feire, så må ein gjere det skikkeleg, eller så kan ein berre la det vere, seier Knut Ole Vik. Eit detaljert program er elles gjort kjent gjennom annonser både her i avisa og andre stader. KJELL BRENNE No har det blitt ein heilt ny binge, seier begeistra elevar til Synste Møre som var på plass i bingen og vi knipsa bilete av morgonfriske elevar, ute i god tid før det ringde inn. Det einaste som mangla var nett på måla, påpeika fleire. Men vi rakk knapt å notere dette på blokka vår før vaktmeister Egil Rekkedal dukka opp med nye nett i hendene. Han lova garantert å få montert netta i løpet av dagen. Ballbingen på skulen er over ti år gammal. Banedekket hadde vorte steinhardt som betong og vatnet hadde problem med å trekkje ned i grunnen når det regna. Det stod som regel søledammar på store deler av bingen etter ei regnversnatt. Vi fann ut at bingen burde få ei skikkeleg oppgradering når det no samstundes vart lagt kunstgras på idrettsbana. Vi ønskte ikkje å ha ein binge som stod der gammal og utrangert i sterk kontrast Historikk Ein hundreåring ved god helse, kalla R. Emil Sæter jubileumsskriftet som vart gitt ut då Rønnestads Eftf. Vik & Co feira jubileum i Her les vi at det var Olai Rønnestad frå Myrset på Fiskå som gifte seg med Camilla, dotter tilførste handelsmannen på Eidså, Michel Hesteflot frå Dalsfjorden. Olai, eller O.M. Rønnestad som det vart ført inn i firmaregisteret, som blir rekna som grunnleggar av det firmaet som i dag feirar 125-årsjubileum. Sæter si framstilling fortel om eit firma som utvikla seg og ekspanderte. Det var filialar både i Syvdsbotn og på Rovde. Den første vart seinare gjort om til sjølvstendig firma og dreiv handel i det huset Ragnvald Holsvik seinare kjøpte og dreiv installasjonsforretning i. Brørne Michael og Otto Rønnestad tok over drifta i 1932 og utvikla firmaet vidare. Dei engasjerte seg etter kvart i anna verksemd og starta margarinfabrikk på Kongsberg. I 1941 vart så Ragnar Vik frå Syvde tilsett i firmaet, etter kvart som disponent då begge eigarane flytte til Austlandet på permanent basis. Under Ragnar Vik si dynamiske leiing ekspanderte firmaet kraftig. No kom etter kvart utsal av bensin og diesel, fryseri og sal av driftsmidlar til landbruket. Det var teke opp tingingar med Stormøllen om å vere hovudlager for området, og det gjekk i Dette blir kjempe med nyedekket på bana like ved, fortel rektor Lena Sande som fekk full støtte frå FAU på spørsmålet om å skifte ut det utslitne graset. Skulen har også renovert bingen med ny inngangport og beis. Nye basketkorger er også noko skulen tek sikte på å få opp. Det nye grasdekket har eit støtdempande pad-lag under. Det kostar noko ekstra, men eg trur det er verdt pengane for dette gir eit mjukare og meir skånsamt underlag for

9 SYNSTE MØRE Torsdag 12. september 2013 KULTUR 9 jubilerer med storfest orden. Skipsanløpa og kaianlegget gjorde at ein låg godt til rette for dette. Ragnar Vik engasjerte seg også i anna verksemd. Han var deleigar i møbelproduksjon og dreiv trikotasjefabrikk. I alle åra etter at han tok over som disponent hadde han fått stor fridom til å utvikle firmaet. I 1974 kjøpte han så det heile og heldt fram under firmanamnet Rønnestads Eftf Vik & Co. Det vart sonen Knut Ole Vik som tok over firmaet etter faren som døydde i Han heldt fram med Stormøllenlageret til dette vart kjøpt opp av Felleskjøpet. Han gjekk då over til Fiskå Mølle og dreiv for dei til Då gjekk han inn eit samarbeid med Felleskjøpet som etablerte seg med utsal på området og Knut Ole Vik driv no dette i tillegg til leveransen av driftsmiddel. PYNTAR TIL FEST: Eidsåbygdarar var denne veka i sving med å hjelpe Knut Ole Vik med å førebu jubileet. Her er Håkon Sandnes og Tryggve Sundsbakk (t.h.) i ferd med å montere eit nytt, flott panorama-foto over nordlege delar av Vanylven. (FOTO: Ole Magne Kvalsvik) flott! Zumba-feber igjen elevane å boltre seg på og elles vil levetida på grasdekket bli lenger, påpeikar rektor Lena Sande. Investeringa i nytt grasdekke er eit samarbeidsprosjekt mellom skulen og kommunen. Kommunen forskotterer kjøpesummen. I finansieringa ligg inne tilskot frå statlege spelemidlar og dessutan eit bidrag frå FAU på Åheim med heile kroner. Eg vil framheve nettopp foreldra sin innsats, både i form av innsamla midlar og ikkje minst dugnaden kring dette løftet av STOR STAS: Dei gled seg over nytt gras i bingen. Og vaktmeister Egil Rekkedal lova onsdag å få nett på måla i løpet av dagen. Ei svært god investering, meiner rektor Lena Landverk Sande. ballbingen. Det er noko som betalar seg attende mange gonger i form av eit i triveleg oppvekstmiljø for dei unge, seier rektor Lena Landsverk Sande Så er det haust og zumbaen rullar att. OLE MAGNE KVALSVIK Dei siste åra har zumba-farsotten gått over landet og grupper starta opp i fleire bygder også i Vanylven. Mest omfattande har gruppene vore som den profesjonelle instruktøren Marita Refsnes frå Gjerdsvika driv. Det er no fjerde året ho har treningar i kommunen. I fjor vart dei haldne på Åram, på grunn av ferjeomlegginga, men i år er det igjen i gymsalen i Syvde det skjer tysdagkveldane. Variert Etter om lag 50 minutt energisk og eksotisk rytmisk trening med innslag av til dømes mellom anna salsa, rumba og marenque, går resten av økta til styrke og utstrekking. Du treng likevel ikkje å kunne danse eller ha dansa før, og du treng heller ikkje vere supersprek. Dette handlar om å la rytmane ta deg og slå deg laus. For dei som ønskjer litt nærare innføring i hofterørsler og dansesteg, har eg i år tilbod om å møte opp ti minutt før treninga startar og få litt opplæring i dette, seier Marita Refsnes. Gratis for menn Så er dette i sterk grad kvinnedominert. Difor vert det gitt tilbod om gratis deltaking for menn No heiter det at ekte FULL FART: Zumba har vorte populært. No er treningane i full gang att i Syvde tysdagkveldane. sunnmøringar nyttar seg av alt som er gratis, så kanskje strøymer mennene til i år? Her får ein i tillegg vere i lag med mange flotte og spreke damer, og særleg med tanke på både dei som ikkje er så stive i matematikk, men desto stivare i gymnastikk, burde dette vere noko å tenke på. Ved sida av å vere moro, er dette allsidig trening som løyser opp stiv muskulatur, vonde skuldrer og hofter og som gir rumpa eit løft seier Refsnes

10 10 KULTUR SYNSTE MØRE Torsdag 12. september 2013 Twist for store og små på Rovde Rovdestrandingane hadde fått til mykje godt program til twisten sin laurdag. VIDAR PARR Både unge og gamle kosa seg i sentrumsområdet med lasterampen ved Coop som naturleg scene. I nærleiken var både Kaffibanken og telt til å fortære både kaker og grillmat. Men i tillegg var det aktivtetar og tilbod også i skulebygget, på Rovdetun, i hamna og elles kring om I HOPPESLOTTET: Hoppeslottet var plassert i salen på Rovdetun. Her er det femåringen Jan Kaczurak som kosar seg. Legg merke til ansiktsmålinga som også var eit tilbod dei yngste sette stor pris på. VENNEBYEN er populær barneserie på TV2. Kjempepopulært var det også å få dei på besøk på Rovdetun der dei hadde show i to økter. på området. Ikkje minst hadde ein fått mange aktivitetar for dei yngste som tydeleg kosa seg. I det heile hadde arrangørane funne fram til ein miks der dei aller fleste burde finne ein "twist-bit" som smaka. Veret var brukbart og godt verande ute i. Eitpar regnbyger vart det, men ikkje slik at det øydela på nokon måte. Opning Det heile vart offisielt opna på scena ved Coop med eigenskriven tekst av Rolf Aasevik Dyb framført i mannskorarrangement (sjå s. 3).Ordføraren stod for den offisielle opninga. IDOL: Georg Lipai frå Stryn var deltakar i Idol på TV2 no sist. Laurdag framførte han fire-fem låtar frå scena ved Coop på Rovde. I avslutninga var duoen Vi-To sentral med dans på Rovdetun ut i dei små timar. Kring 180 menneske var der - og alt gjekk triveleg og roleg føre seg, får vi vite. Godt nøgde Eit såpass stort arrangement med så mange ulike innslag, er eit stort løft for ei lita bygd. Vi er godt nøgde. Vi kom rimeleg bra frå det økonomisk og satsar på ny Rovde-twist neste år, seier leiaren i grendalaget Gudbjørn Vik. Han er også full av ros og takk til bygdefolket som villig stilte på dugnad. STRIKKAPLAGG OG MOTORAR: Fleire salsboder var sette opp kring om på området. Her var det også mat å få både kaker i Kaffibaren, grillmat i teltet og rømmegraut på Forsamlingshuset. Utanfor inngangspartiet til forsamlingshuset fann vi denne flotte utstillinga av strikkevarer. Og rett over vegen putra og small det frå ein bensinmotor frå kring 1920, brukt til både tresking og drift av sag kring på gardane. Det var Vidar Kløvning som hadde teke turen frå Hakallestranda med motoren. OPNA: Det er i grunn unødvendig å ha ein ordførar til å opne når de kan varte opp med slik vakker song, sa Jan Helgøy som fekk ordet rett etter mannskorgruppa hadde sunge. Han rosa kulturen på Rovdestranda og initiativet dei har vist ved å få til denne dagen. ELIAS OG BOBLA: DDe pepopulær kvar ho k også Waterballs sso kryp deltakaren innn utanom eit lite hol dde lukka, kan ein "gå ppå

11 SYNSTE MØRE Torsdag 12. september 2013 KULTUR 11 På soverommet DALSFJORD BLUEGRASS var populære gjester på scena. Denne gongen hadde dei fått med seg utflytt rovdestranding Harald Dyb (t.v) på munnspel. Elles merka vi oss at Magne Aksnes hadde fått avløysing på bassen. Der var nok ein rovdestranding på plass: Per Olav Hånes. Og som bassistar har eit lag til: Han står litt gøymt bak dei hine. Vidare ser vi Jan Øystein Aksnes, Olav Sætre og Kurt Gjøsdal. MANNSKORSONG er sjølve grunntonen på Rovdestranda. Og det var mange blanke auge både på scena og mellom publikum då denne noko krympa varianten av koret stilte opp på opninga med heimeskriven velkomstsong. Rolf Aasevik Dyb var mann for teksta. (sjå side 2). Etterpå song dei mannskorsviska Når fjordene blåner. Vi åtvarar på førehand: Her kjem ein reportasje som inneheld både nærgåande soveromsreportasje og dyneløfting. VIDAR PARR Vanylven husflidslag har gjort det igjen. Gjennom gamle og nye, vakre bruksting har dei formidla ei historie så mangfaldig og rik at det kunne fylle både ei og fleire bøker. Denne gongen var den årlege mønstringa lagt til skulen på Rovde. To klasserom var fylte med ting som høyrer soverommet til. Sengklede, teppe og nattklede naturlegvis. Men også vakre bilete, bønebøker som låg på nattbordet, vaskestell ved senga og potte under. I sitt mangfaldige utval vart vi minte på korleis ein gjennom tida har stetta kvilebehova til heile mennesket både på lekam og sjel. BOLSTER: Vi hadde ikkje gard og mangla halm, så vi hadde høy i bolsterane i sengane våre, fortel Elsa Aaland (bak) til Lillian Lauvstad Fiskå(t.v) og Ingeborg Sundnes. Ho har laga denne modellen. Lakenet er produsert av ty frå kveitemjølsekkar slik vanleg var. Her kan ein sjå på vakre detaljar og framifrå arbeid. Eller ein kan fordjupe seg i teknikkar. Eller - som underskrivne har ein hang til - ein kan la dei ulike gjenstandane fortelje sine ordlause soger, la tankane vandre og assosiasjonane bløme. I tillegg til det historiske er her naturlegvis nye ting, skapte av lokale kvinner og nokre menn som fører arven vidare. Ludvig, det gode piggsvinet veit de, tok med småbrukarlaget i kveldsbøna si. Der bør også ryddast plass til husflidslaget. UNGE RØYSTER: Men det er ikkje berre godt vaksne karar som kan synge der i bygda! Martine Bondhus (med gitar) og Audhild Vedeld stilte på scena og gjorde stor lukke både med ein fellessong som vi her ser bilete frå, og etterpå Audhild åleine til ukulele-akkompagnement. VED SENGA for nokre tiår sidan. Her er spegelen, boksen som kan nyttast til å ha ringar eller smykke i, og den ein til dømes kan legge hårnettet (!) i. Her er radioen, vasskaraffelen og bileta av den gode hyrdingen og englane. Lillian Lauvstad Fiskå har laga dette oppsettet. n vesle redningsskøyta Elias er kjemjem. Slik også på Rovde. Populær er m vi ser i bruk i bakgrunnen. Her i ein plastball, som blir lukka igjen t blir fylt luft i. Når så det òg blir vatnet". PREMIE: Fiske-konkurransen vart avgjort tidleg på dag før vi kom på plass. Men premieutdelinga fekk vi då med oss, der tre blad Voksø skaffa seg fine premiar frå Coop. Frå venstre ser vi Emil som fekk premie for minste fisk - 10,6 cm, vidare Ole Kristian som fekk den lengste på 53 cm og Lars Henrik som fekk største fangsten med 26 fiskar. Her blir dei intervjua av Rolf Aasevik Dyb. PLANTEFARGE: Sjå på senga - slik kallast desse vovne teppa - med den rosa fargen. Vigdis Knardal fortel at bestemor hennar har laga det og farga det med plantefargar! I framgrunnen ny husflid: Vogga er laga av Per Knardal.

12 12 REPORTASJE Sjeldne skapningar med ei spanande historie Det er ulikt spanande som dukkar opp i naturen og som kjem inn til avisa. OLE MAGNE KVALSVIK Måndag får vi besøk av Hildegunn Brudevik og Kurt Sekkingstad, som har med seg ei bøtte med nokre underlege skapningar opp i. Dei fortel at det er mykje av desse vesena ved oppdrettsanlegget i Brudevika. Dei undrar seg på kva det kan vere, om det muleg er snakk om fiskeegg av eit kvart slag, kanskje skate? Det låg kanskje stykke og flaut i lag med tang og anna rask inne mellom to av merdene, fortel Hildegunn Brudevik. I løpet av alle åra eg har arbeidd på sjøen har eg aldri sett noko liknande, seier Kurt sekkingstad. Krepsdyr Avisa si marine avdeling kan likevel fort slå fast at det her er snakk om det som litt misvisande heiter andeskjel. Dette er nemleg ikkje skjel i det heile, men krepsdyr som er i slekt med rur. På nettet finn vi at dei til vanleg lever helst i meir sydlege farvatn, men går gjerne i lag i koloniar og skaper eit svampliknande flytemiddel. Så driv dei av garde med straumen i lag. På grunn av den lange halsen vert desse kalla nettopp langhalsa andeskjel, Lepas pectinatas. Også svarthalsa andeskjel er stundom å finne langs kysten vår. Dei kan også feste seg til rekved, båtskrog eller kval. Spesielt kosthald Til vanleg lever dyra av plankton, som dei filtrerer ut av sjøvatnet. Men Hildegunn og Kurt fortel at eit av krepsdyra hadde ei fuglefjør i det vi kan kalle munnen, då dei fann det. Mellom dei interessante tinga vi finn om andeskjel på nettet, er ein britisk forskar som har funne ut at dei i lag med sandorm og amfipod et plast og plastikk. Det hjelper sjølvsagt på nedbryting av dette. Meir uvisst er kva som skjer når plasten går vidare opp i næringskjeda. Gåsa sine egg Kanskje enno meir interessant er å lese om opphavet til namnet andeskjel, eller goose bernacles, som dei heiter på engelsk. I tidlegare tider trudde folk at dette var egg av gås, og då spesielt kvitkinngås. Sidan denne gåsa hekkar i arktis, hadde ingen sett dei ligge på egg. Forklaringa vart andeskjela, som ein gjerne fann på stokkar som dreiv i sjøen. Då laga ein seg ei forklaring på at dette var egg, oppstått i havskummet, som så vart til gjæser. Krepsdyra inne i skalet liknar også litt på fugleungar. På det viset kunne ein også kalle kvitkinngås, og etterkvart gjæser generelt for plantekost. Sjølvaste paven klassifiserte i middelalderen gjæser som fisk, fordi dei oppstod i havet. Slik kunne munkane, og etterkvart folk meir generelt, meske seg med gåsesteik i fastetida, då ein ikkje skulle ete kjøt. Dette skal også vere ein hovudgrunn bak skikken med å ha gås, og etterkvart kalkun, på julaftan. Fleire funn i år Andeskjel vert også brukt til mat, då visstnok den feittrike, lange halsen. Akvarist ved Atlanterhavsparken i Ålesund, Tommy Vangsnes, fortel at han sjølv hadde smakt det i Portugal ein gong, men at det vart med den eine gongen. Han fortel elles at det vert meldt om uvanleg mykje funn av ande- ANDESKJEL: Vi ser det svampliknande flyteelementet i midten, den lange halsen og sjølve krepsdyra, som kan minne om fugleungar, inne i skala. ALDRI SETT MAKEN: Kurt Sekkingstad har gjennom mange år i oppdrettsbransjen aldri sett noko liknande, men måndag fann han og Hildegunn mengder av dyra under jobbing på oppdrettsanlegget i Brudevika. skjel på våre kantar i år, utan at han kan gje nokon spesiell grunn til det. SYNSTE MØRE Torsdag 12. september 2013 Skummel skapning på besøk Det vart ei litt heftig stund på nedsida av huset hos Kåre Eikeset i Syltefjorden, då eit stort insekt dukka opp sist torsdag. OLE MAGNE KVALSVIK I lag med ein snikkar dreiv Eikeset utskifting av vegg og isetjing av nye vindauge på huset sitt, då insektet dukka opp. Han gjekk til angrep på oss. Eg trudde først det var ein augestikkar, men såg fort at det var det ikkje. I første omgang fekk vi jaga han vekk, og han var borte i eit par minutt, der han mellom anna søkte inn på eit soverom. Men så kom han att og gjekk til angrep. Heldigvis hadde vi fjølebitar å verje han av med, men til slutt såg eg at her var det ein ting å gjere, og det var å få tak i våpen. Eg henta ein elektrisk flugesmekkar, men sjølv etter å ha grilla han eit par minutt levde han og sparka med beina, så det var ein seigliva kar, fortel Eikeset. Dei to karane undra seg over kva slags insekt dette var og gjetta på ulikt. Men for dei som måtte lure, er det ein kjempetrekveps. På nettet står det om denne at han ofte dukkar opp i dagspressa på seinsommaren under titlar som Kva er dette. Typisk er det også at vi til dømes i september 2009 har ei tilsvarande historie, då med snikkararbeid hos Terje Maalø, litt lengre ute i stranda i Syltefjorden. Her dukka også ein slik kveps opp hos han og snikkar Olav Sjåstad. I begge tilfella har han truleg følgt med materiale som er kjøpt inn. Vi siterer frå Wikipedia: Kjempetrekvepsen finst i store delar av Norge der det er skog. Kjempetrekvepsen kan også følgje med transport av ferskt trevirke, og difor dukke opp andre stader. Sjølv om kvepsen er stor, er han på ingen på måte farleg. Den lange brodden vert ikkje brukt til å stikke med, men til å legge egg. «Kjempetrevepsen kan ikkje stikke, og legg berre egg på helt TOK VÅPEN I BRUK: Å få dette snart fire centimeter lange insektet summande rundt øyrene er ikkje det mest behagelege ein kan verte utsett for. ferskt trevirke. Ein skal imidlertid være merksam på at kveps kan komme ut av plankar etter at dei er brukte til bygningsvirke. I slike tilfelle har kvepsen følgt med frå sagbruket.», skriv Folkehelseinstituttet på sine nettsider. UTELIV Norges tøffeste rockeband, OSLO ESS, på Puben på Fiskå fredag Oslo Ess starta som ei leikegrind for fire gamle kompisar i 2007, men det var ikke før tre år seinare at toget ble sett skikeleg på skinnene. Og då rulla det! Alt etter andre liveopptreden blei gutta booka til Øyefestivalen. Dei kom til Urørtfinalen. Singlane Gi meg noe dritt og Alt jeg trenger slo rot på P3 for å bli der. 11. mars 2011 kom debutplata Uleste bøker og utgåtte sko til hallelujastemning frå anmeldarkorpset og til fast besøk på VG-lista i 15 veker. Den ble naturligvis nominert til Spellemannspris, og rett før jul same året blei krona plassert pent på verket med utselt Rockefeller. Og i tillegg; Dei satsar på 200 konserter i året. Andreskiva Verden på nakken, venner i ryggen, dundra rett inn på den nasjonale salgslistas aller øverste plassering. Fredag er dei på Fiskå!

13 SYNSTE MØRE Torsdag 12. september 2013 SPORT 13 Slo til i centimeterstrid TIPPEGJESTEN Kristina Thunem vart søndag ungdomsmeister i kule. OLE MAGNE KVALSVIK I UM på Lillehammer vart det ein spanande kulekonkurranse i klassa for jenter 15 år. I første omgang støytte Berit Isene frå Sturla IF 11,46 meter og tok leiinga. I tredje omgang fekk Kristina opp sitt nest beste resultat i år med 11,51 meter. I femte omgang tok så Berit Isene att leiinga, då ho fekk opp Hareid kontra ÅVK i senk Som Hødd stoppa BodøGlimt si sigersrekke, gjorde Hareid det same mot ÅVK. KJELL BRENNE Hasundgot slo Åheim DIV: Åheim måtte bokføre nok eit tap i bortekampen mot Hasundgot onsdag. Etter ein tildels jamnbyrdig førsteomgang med 1-0 til heimelaget, rakna 11,77 meter. Men i siste runde svarte jenta frå Tunheim. Med 11,80 meter sette ho ny personleg bestenotering utandørs og vann konkurransen. Resultatet gir også 1012 tyrvingpoeng. Glad vinnar Det var kjempekjekt. Det er første gongen eg slår henne. Det var også fulle tribunar og god stemning. Dessverre small det til att i foten min i lengde, der eg hadde håpa å nå fem meter, men diskos var stas, med tredjeplass, seier Kristina. ÅVK greidde dermed ikkje å ta sin femte strake siger etter ferien. ÅVK kom best i gang og spelte seg til fleire opne måltilbod. Nærast kom Carl Even Grande med sitt skot i tverrliggaren og Magne Brobakke som i kjend stil tråkla seg igjennom heile forsvaret, men avslutta frå altfor spiss vinkel. Den som derimot fekk ballen over målstreken var Elling Flister som vann duellen på bakre stolpe på eit innlegg og stusse han inn. Dermed var ÅVK i føringa 0-1. Men derifrå og utover i kampen datt ÅVK meir saman. Hareid kontra inn 1-1 etter ein dårleg corner frå ÅVK der Hareid snappa ballen og gjekk raskt i angrep med tre mann mot ein overrumpla forsvarsduo, eit resultat til pause som ikkje gav eit heilt rett bilde av omgangen. det meir etter pause. Hasundgot laga tre nye mål medan Åheim reduserte ein gong på ei scoring av Sindre Thue. Åheim spelte i gårkveld heime Resultatet i diskos vart 33,41 meter. I tillegg vart det ein sjuande plass på 80 meter hekk og ein tiande plass i lengde, der ho hoppa 4,76 meter. BEST I LANDET: Kristina Thunem tok ein gull- og ein bronsemedalje under UM på Lillehammer. Liv vann Nordfjordkarusellen For 22. gong på 22 år tok Liv Berge (biletet) førsteplass samanlagt i Nordfjordkarusellen. Det betyr at ho har vunne si klasse alle åra frå karusellen starta opp i 1993 og fram til i år, utanom i fjor, då ho var hindra frå å delta i nok løp. Rett nok kan ein seie at konkurransen frå andre har vorte mindre og mindre med åra, men laurdag avslutta Liv karusellen med å vinne klasse år i det siste løpet, Nordstrandsløpet på Vereide. I 1995 stilte ho for første gong i dette løpet og vann klasse år med tida I 2003 brukte ho 30.47, Men etter pause tok heimelaget føringa med mange folk i angrep mot eit til dels vaklande ÅVK-forsvar. Det gav to nye scoringar til Kisse & co. Brende sjansen ÅVK nytta dermed ikkje sjansen dei hadde til å gå forbi både Godøy og Blindheim som måtte avgi poeng i sine kampar. ÅVK ligg dermed framleis på den utsette 3. sisteplassen føre MSIL og Stordal. Neste kamp for ÅVK vert mot formstigande Skodje heime. Då bør ÅVK finne fram att mot Sunnylven/Stranda 2. Denne kampen gjekk etter vår trykkefrist og vi har ikkje resultatet her. medan ho i år sprang på Litt bit altså alderen også på veteranen på Åheim, men vi vert ikkje forundra om ho spring ned denne tida att neste år. Sju løp inngår i Nordfjordkarusellen, der poengstillinga etter minst fire løp tel samanlagt. KAMPFAKTA PÅPASSA: Elling Flister vart godt påpassa, men klarte likevel å sende ÅVK i føringa i kampen. (FOTO: Andre Kragset) vinnartaktene i kampane mot Ørsta og Godøy om det skal bli poeng. TABELL 4. DIV. Norborg Emblem Hareid Valder Rollon Skodje Ørsta Blindheim Godøy ÅVK MSIL Stordal I dag: Tommas Prozenko Synste Møre sin tippekvartett har no alle tippa fire omgangar. Andreas Nørve ligg i teten med 12 rette, etterfølgd av Marie Humberset hakk i hel med 11 rette medan Ole Vebjørn Brandal og Tommas Prozenko likeleg har landa på 9. Det står att seks rundar å tippe. Det blir ein omgang på kvar tippar. Så ein kvilerunde. I den siste runden skal alle tippe si rekkje. Det blir årets finale. Tommas Prozenko har tre rette å ta innatt på leiande Andreas. Eg har tenkt å setje inn det avgjerande støtet no, røpar fjorsvinnaren oss humoristisk. Han var på Hareid og såg sine ÅVK-heltar tape der. Vi spelte i grunnen veldig godt, men kva hjelp er det i det når det sviktar bak? Tommas går ut frå at alle hol er tetta mot Skodje i kveld. Og her er kva Tommas trur vil slå til denne runden. 4. div. Runde 17 Torsdag 12. sept. ÅVK Skodje Eg gir ikkje opp trua på ÅVK. Eg trur dei finn vinnartaktene igjen på Eidsåvoll i kveld. Og det må dei gjere for å henge med. Ein sikker heimesiger (H). Godøy Hareid Ja, denne var kanskje litt meir vrien. Men eg har respekt for Godøy på heimebane. Det trur eg Hareid også skal få merke. Det er duka for ein knapp heimesiger (H). Valder - Emblem Emblem osar av opprykk til 3. divisjon. Dei har spelt ganske godt i haust og blir eit hårstrå sterkare enn Valder. Det gir bortesiger. (B). MSIL Rollon Eg brukar eg ikkje mykje energi på å pønske ut resultatet. Dette blir ein grei kamp for Rollon. (B) Stordal Norborg Her trur eg Norborg tek poenga og det ganske lett. Det ser ut til at Stordal har falle av lasset. (B) Ørsta Blindheim Ein heilt open kamp som kan gå alle vegar. Ørsta tok Godøy borte og skulle normalt vinne. Men Blindheim skapte trøbbel for Emblem og veit mot sesongslutt at her må ein sikre seg mot å rote i botnen. Eg trur likeleg på poengdeling. (U)

14 14 INNLEGG Om liturgisk musikk SYNSTE MØRE Torsdag 12. september 2013 Kva er det egentleg: liturgisk musikk? Begrepet liturgi er sett saman av dei to greske orda leitos som betyr folk og ergon som står for arbeid, virke, handling, eller teneste. I gudstenesta gir altså menneske uttrykk til trua på forskjellige måtar gjennom ei offentleg handling eller ein slags seremoni. Vanlegvis brukar vi begrepet liturgi når vi snakker om dei faste ledda i gudstenestene, for eksempel bøna, lesinga, song, liturgiske kle, symbolikk osv. Liturgisk musikk hjelper å halde saman den liturgiske ramma og er ein fast del av gudstenesta. Det er fire liturgiske ledd vi snakkar om mest i dette samanheng: Bønerop/Kyrie, Lovsong/ Gloria, Heilag/Sanctus og Du Guds Lam/Agnus dei. Namna kjem frå begynnelsen av lesingane frå den opprinlege latinske gudsteneste som vi kalla messe ( utsending ). Bønerop og Lovsang syng vi som ei slags enhet under fyrste delen av gudstenesta, og Heilag og Du Guds Lam heng også saman og er ein del av nattverdsliturgien. Kyrie/Christe eleison er gresk og betyr Gud Fader/Herre Krist/Heilag Ande, miskunna oss. I Gloria syng opprinneleg englane etter Jesus var født KANTOR Brunhilde Engelhardt gjer i dette innlegget greie for arbeidet med ny liturgi i Vanylven (ARKIVFOTO) Ære vere Gud i det høgste og fred på jorda blant menneske som Gud har glede i. Mens vi syng Heilag er Herre Sebaot og Du Guds Lam som ber all verdsens synder, miskunna deg over oss/gjev oss din fred. Vi førebur oss til å delta i nattverden som vi tenkjer er ei heilag handling, eit sakrament. Når vi syng desse orda og feirar gudstenestene på den måten, knyter vi oss altså saman med urkristendomen heilt frå begynnelsen av kyrkja og gjennom kyrkja si historia av 2000 år. I utganspunktet og samanheng med innføringa av ny liturgi i den Norske kyrkja er vi oppfordra å finne ei ny lokal grunnordning for gudstenestene og å vurdere forskjellige alternativ av ny liturgisk musikk i ulike musikalske sjangrar. Tidlegare i sommar har eg skrive ei oppsumering om våre erfaringar her, kva vi har gjort i Vanylven i den samanheng og kva som blir veien vidare slik det er utarbeidd i liturgiutvalet. Ta gjerne kontakt med kyrkjekontoret om noken er interessert å lese litt meir detaljer om dette, så kan vi sende den ut med e- post. Som retningslinjer og veiledning i denne prosessen er forskjellige ressursar anbefalt, og vi les i boka Gudsteneste for den Norske Kyrka: Før eit sokneråd vedtek kva slag liturgisk musikk som skal brukast i hovudgudstenestene ( ), må ein gjera eit grundig førearbeid under leiing av kantoren eller kyrkjemusikaren i kyrkjelyden. Gudstenesteutvalet, gjerne i ei utvida gruppe med songarar, musikarar og andre representantar for kyrkjelyden, kan gå gjennom det aktuelle materialet og koma med ei innstilling til soknerådet. Kyrkjelyden kan få presentert noko av den liturgiske musikken på eigne samlingar, gjerne med hjelp frå eit kyrkjekor, andre musikkgrupper eller forsongarar. Før det blir gjort vedtak om kva slag liturgisk musikk som skal nyttast i ein periode (helst 2-4 år), skal dei tilsette i kyrkjelyden og andre medarbeidarar som er involverte i gudstenestearbeidet, få høve til å uttale seg. Tre kjerneomgrep skal brukast: Stadeigengjering (gudstenesta må vere farga av den lokale samanheng rundt t.d. kultur, språk og musikk); Involvering (mennesker i alle generasjonar og frå ulike kulturelle, sosiale og etniske grupper skal delta og føle seg heime i gudstenesta). Fleksibilitet (det skal vere stor opning for ulike val når det gjeld tekstar, handlingar og andre uttrykksformer i gudstenesta). Det er ei stor utfordring å innføre ein ny liturgi og gjere folk i bygdene våre kjend med den nye liturgiske grunnordninga i tillegg til utprøving og øving av det nye liturgiske musikkmaterialet, og eg synes vi har gjort ein kjempegod jobb alle saman i Vanylven med Ruth Glæstad som leiar av liturgiutvalet og medlemmane Ivar Austrheim, Knut Gjengedal, Gunn Toril Stubbmo, Ingeborg Sundnes, Olav Høgset og meg sjølv.påvåren i fjor gjennomførte vi to songkveldar på Rovde, og prøvde ut det same musikkrepertoaret i samband med gudstenestene også i dei fire andre kyrkjene i Vanylven. Medlemmer frå kora, forsongarar - både voksne og barn - og lokale musikarar var involverte for å presentere dei forskjellige musikkalternativa og for å framføre ulike musikkinnslag i tillegg. Etter den lokale utprøvinga feira vi ein svært vellukka kyrkjelydsfest den 30. september 2012 der vi samla heile kyrkjelyden for å føre saman dei ulike trådane og for å informere og samle meir erfaringar rundt ny liturgi og liturgisk musikk i felleskap med kvarandre og der kyrkjelyden hadde sjansen til å uttale seg i eit soknemøte. I løpet av øvingsperioden siste året brukte vi ein ny Kyrie, Gloria og Sanctus som fast del av gudstenesteliturgien med mykje øving med forsongarar, kora og kyrkjelyden på førehand. Vi hadde mange positive tilbakemeldingar om dette, og resultatet er at kyrkjelyden no kjenner og likar ein god del av det nye liturgiske musikkrepertoaret som fast tilhøyrande til gudstenestelivet i Vanylven. Takk til alle songarar, musikarar, musikkreferansegruppe og alle som bidreg til ein variert og spennande pedagogisk prosess rundt om å lære ny liturgisk musikk i tillegg til å synge dei gode gamle og kjære melodiane. Spesielt takk til kyrkjelyden for den positive innstillinga og for å synge og ta imot nye og uvande tonar med eit ope sinn!! Men vi er ikkje heilt ferdige endå. I tillegg til dei no allereie kjende nye liturgisk musikkledda, skal vi bruke Kyrie av Henning Sommerro, Gloria og Gloria av Tore Aas og Herre, høyr vår bøn av Peter Sandwall. Sist søndag sang vi allereie Agnus dei av Arne Rodvelt Olsen som brukar melodien på den velkjende folketone Jeg ser deg, o Guds Lam, å stå. Vi skal synge desse liturgiske musikkledda til og med sommaren neste år, og liturgiutvalet saman med sokneråda skal evaluere etterpå. Vi treng litt meir tid, tolmod og ope sinn alle saman. Ønsker oss alle eit fortsatt spennande år, gler meg til å synge med dokke og til mange interessante samtaler om alt dette. Brunhilde Engelhardt kantor Takk til Fiskå frilynde ungdomslag I slutten av august kunne eg runde 70 år. I takksemd for det ønska eg å reise til heimbygda mi for å feire denne dagen i lag med slekt og gamle vener der. Eg hadde høyrt at der var ein gjeng i Fiskå Ungdomslag som kunne arrangere slike selskap, og eg ringte til ein av desse. Det vart fleire hyggelege samtalar. Dei kunne ordne med alt, det var berre velvilje frå første samtale. Dei hadde kokke og fleire matkyndige folk som kunne lage alt av mat. På same måte ville dei dekke bord, pynte og servere. Det var berre å kome med ønskje. Eg vart heilt imponert over servi- cen og velviljen, og aldri har eg følt meg så trygg på at dette skulle bli bra! Dagen kom og den vakre heimbygda mi låg sveipa i sommarsol ved spegelblank fjord. På ungdomshuset hadde dei heisa flagget til topps. Då kom det nokre glade, takknemlege og vemodige tårer. Eg mintest ein oppvekst i ein god heim og med mange nære og kjære rundt meg. Eg tenkte på det gamle ungdomshuset, der eg hadde opplevd så mykje glede og moro i unge år. Eg mintes siste gongen eg feira rund dag heime, det var 20- årsdagen min. Av dei ti nære venene mine rundt bordet den gongen, er det berre fem som lever i dag. Dei var alle sterkt sakna denne dagen, og det gjer meg audmjuk og takksam for livet. Det vart ein god og minnerik fest. Borda var vakkert dekka, og maten var fantastisk god! Alle gjestane kom med masse godord om maten! Det vart mykje mimring og gode samtalar, og det gledde meg stort at mange hadde reist langt for å kome heim og vere i lag med meg denne dagen. Men hadde det ikkje vore for denne flotte dugnadsgjengen i Fiskå Frilynde Ungdomslag, så hadde det ikkje blitt nokon fest. I det finaste sommarveret måtte dei stå inne og lage mat og sørgje for at eg fekk den festen eg ønska. Og alt dette gjer dei gratis for ungdomslaget. Alt overskot går til huset for å dekke kostnader og vedlikehald, slik at bygda skal ha eit forsamlingslokale til nytte og glede i alle samanhengar. Dette står det verkeleg respekt av! Eg håper bygdefolket og alle dei som nyttar ungdomshuset veit å sette pris på denne dugnadsgjengen! Eg sender med dette ei STOR takk til alle i Fiskå Ungdomslag for at de gledde meg slik på denne dagen! Flott service og utruleg god mat! Også ei varm takk til alle gjestane mine som kom og gjorde dagen min så fin! Ikkje minst takk til heimbygda mi, som viste seg frå si vakraste side desse dagane vi var der! Med helsing og takk Else-Mari Humberset (f. Solvoll) busett på Rena i Østerdalen.

15 SYNSTE MØRE Torsdag 12. september 2013 ANNONSER 15 Temadagar på Fargerike i Syvde - fokus på golv! Val av parkett Lagervarer! Listepris opptil 600,- pr m 2 Saga eik klassisk matt - no 269,- m 2 Når ein skal velge seg eit parkettgolv er det flere faktorar ein bør tenkje igjennom og ta stilling til. Det er eit stort utval å velge i. Men først og fremst er det viktig å tenkje på din stil, dine behov og kva du likar. 1-stavs bord er parkettbord som kun har eitt bord i bredda. 3-stavs parkett er bord som består av 3 stavar i breidda, dvs. toppsjiktet. Stort rom - lite rom Vanligvis er 1-stavs golv bedre i større rom, medan 3-stavs golv passar best i mindre rom. Husk at små rom med breide golvbord har ein tendens til å virke endå mindre. På den andre sida kan det vere akkurat dette du ynskjer! Når det kjem til val av farge på golv i dei ulike roma så gjer lyse golv romet større og mørke golv gjer romet mindre. Stil og inntrykk Treet sin karakter er viktig for golvet sitt generelle inntrykk. Sortering, struktur og fargevariasjonar gir golvet eit livleg fargespel og utsjånad. Vel ein eit golv med lite spel får ein eit roleg og meir stilreint inntrykk. Vel ein eit golv med mykje spel og kvist får ein eit røffare golv. Saga eksklusiv eik polar kvit - no 398,- m 2 V-fuge/Fas For å gi 1-stav parkett den klassiske golvbordutsjånaden produserast dei ofte med v-fuge. Ei v-fuge er ein liten skrå kant på parketten for å framheve skøytane. Størrelsen på v-fuga kan variere. Enkelte parkettbord har v-fuge kun på langsida (V2), medan andre har både på lang- og kortsida (V4). Saga eksklusiv eik Savannah - no 398,- m 2 Overflater Mattlakk held seg fin år etter år og har høg slitestyrke. Eit mattlakkert golv ser ut som om det er ubehandla. Det har same slitestyrke som golv med silkematt lakk og krev same vedlikehold. Lakkerte golv er haldbare og held seg fine i mange år. Den silkematte lakken gjer golvet enkelt å halde reint. Saga eksklusiv ask kvit - no 398,- m 2 Olja golv har ein naturleg og behageleg utsjånad. Oljen legg inga hinne på golvet, noko som gjer det enkelt ved riper. Olja golv krev litt meir vedlikehald då det må behandlast 1-2 gongar i året med ny olje. Ope kvardagar 9-17, laurdag Centrum Fargehandel, Syvde Tlf.:

16 16 ANNONSER A.M. VIK AS 6140 Syvde - Tlf.: Mob.: FIRMAGUIDEN sande rekneskap as Vi held til i Combisenteret på Fiskå, og dekkjer hovudsakleg Søre Sunnmøre og Nordfjord. Ta treng hjelp med rekneskapet! Kontaktpers.: Asgeir Thorseth og Tor Arne Bringsvor. AUTORISERT REKNESKAPSKONTOR Larsnes - Fiskå - Ulsteinvik - Tlf.: SYNSTE MØRE Torsdag 12. september 2013 Atlas kli-nikken Korrigert av atlas og axis ( øverste nakkevirvler). Vær i forkant å ta din eigen test her: Er hendene dine tunge å lyfte over hovudet? Kan du ikkje snu hovudet like mykje til begge sider? Har du smerte i bekkenet? Har du hovudverk? Har du svart JA på berre eit av desse spørsmåla, bør du ta ein kontroll! MNMF Terapeut med spesialfelt energisk kiropraktikk & massasje. Harry Hansen 15 år med alternativ behandling Klinikker: Slagnes - Voss - Bergen 6146 Åheim. Time bestilling Tlf STRAND STILLAS AS Tlf: Utleige - sal av stillas Godkjent for uavhengig kontroll 6140 Syvde Mob.: Tlf.: E-post: NYBYGG - TILBYGG REHABILITERING PROSJEKTERING TEIKNING Fiskå tlf.: fax: Din elektroentreprenør i Vanylven Eid Elektro AS, Øyane 12, Nordfjordeid. Tlf Montørbase Syvde, mob Regnskap Inkasso Bedriftsrådgivning Programvare & virksomhetsstyring Mennesker Regnskap Lønn Fakturering Budsjett Rådgiving m.m. Tlf.: Fax: Syvde 6142 Eidså vikbygg.no Tlf.: Maling, tapet, gulvbelegg, tepper, laminat/ parkett, heildekningstepper, gardiner, garn, gåver, lamper, sengeutstyr. Centrum Fargehandel, ope 9-17 (15) Syvde, tlf fax: Rørleggermester Are M. Fiskaa AS dekkheim Din dekkpartner i Vanylven hjelper deg gjerne med å finne markedets rimlegaste og beste dekk! 6140 SYVDE Tlf timer SERVICE Tlf: epost: - "Snekker -Otto" Treng du hjelp til: Kontakt Paul Sindre på tlf for bestilling av rimeleg byggingshjelp. Store Rovde SA Geir P. Kviebakk Tlf.: Frode Slagnes Tlf.: proton-elektro For inspirasjon: Din lokale elektriker - når pris og kvalitet teller! Bryllaup Barnedåp Vi steiker din festmat, om du måtte ynskje! Vi leverer koldtbord, (min. 10 pers.) 6140 Syvde - tlf.: ÅHEIM - TLF.: Dragsund ASVO AS VASKERIET 6143 Fiskåbygd - tlf Vi tek imot vask for privatpersonar som: personlege kle - vasker og rullar dukar og gardiner - dyner og puter (syntetiske) - tepper og ryer - moppar - kjeldressar Vi held til i underetasjen på Vanylven sjukeheim AKUTT - ÅRLEG KONTROLL TIMEBESTILLING Tannlege Per Hjermann Åheim - tlf

17 SYNSTE MØRE Torsdag 12. september 2013 ANNONSER år med handel på Eidså! Torsdag Jubileumsprogram Torsdag Off.opning, rep. frå H. Gjørtz STIHL sagdemo laurdag) - BIG leikestativ og rutsjebane, tråtraktorløype m/hinder GRATIS - Utstilling av John Deere traktor Fredag Gratis rømmegraut og spekemat.** Pærebrus/ananasbrus, 10x1,5 l Oskar Sylte, + pant kr 125,- 4x2 kg kveitemjøl, Møllerens, kr 50,-* - Tråtraktorløype m/hinder, hoppeslott GRATIS Laurdag - Finale hestesko-/pilkastkonkurranse Eidsåtun frå kl 20 Trubadur Olav Stedje, Eidså Bygdisband. Øl/ vinsalg, småsnacks. Bill kr års aldersgrense ** Så lenge vi har! Knut Ole Vik inviterer til jubileumsdagar og spanderer rømmegraut m/spekemat fredag frå kl.12 jubileumskake spanderer vi torsdag, fredag og laurdag! Fredag 10 kg sukker, Eldorado pr. pk. kr 125,- * Biffburger (1 pk á 4) kr 40,- * Rundstykke fine/grove pr stk. kr 2,- *maks 5 pk pr kunde Laurdag Bacon, Ringdal, i stk, pr kg kr 75,- Smågodt, div. pr kg kr 25,- Plommer, norske, pr kg kr 50,- 50% på div. utvalde produkt: båtpleie, trollgarn, fjordgarn, redningsvestar, flytevestar, gardsprodukt, Gard to-delt kjeldressar (jakke/ bukse) Småis 1/2 pris - så langt lageret rekk! Gi bud! Ein snøfresar veil ,- Høgste bud over ! Motorsag Olav Stedje Trubadurkveld Eidsåtun laurdag kl. 20 Torsdag Stihl MS ,- Stihl MS 261 NY 5.490,- Fredag Bålpanne, Espegård 60 cm pr. 1790,- Laurdag Solsikkefrø, 25 kg kr 189,- Toalettpapir, x-soft kr 149,- Bålpanne 60 cm 1990,- Kattemat, matmons kylling/fisk, 3 kg kr 79,- Maks 5 sekkar pr kunde 2-taktsbensin, 5 l. kr Vi har også godt utval på imp. gjerdestolpar, 6-kant netting, 4-kant-netting, piggtråd, gjerdekramper, 60/80 l vedsekkar (Euro/Hydro) m.m. Med forbehald om trykkfeil! Rønnestad eftf. - Eidså / Opningstider: mand./fred , laurdag gjeld også Felleskjøpet denne veka!

18 18 ANNONSER SYNSTE MØRE Torsdag 12. september 2013 Den internasjonale kulturminnedagen Sundag 15. september på Sunnmøre Museum GRATIS føredrag for einkvar smak Nyheit!!! Vippeløft LVL KLIPP og ta med annonsa få 100 kr i rabatt! Gåvekort! Få sving på dine eigne vipper. Ein revolusjonerande ny vippeløftteknikk frå England som løfter, gir volum og mørkner dine egne naturlige vipper. Beh. varer ca. 6 veker, inkl. farging. Tlf , Fiskå HUDPLEIE - FOTPLEIE - MANIKYR - MASSASJE - MAKE-UP SYNSPRØVE Off. godkjent optiker - øye for ditt syn Tlf Måløy synste.no 60 % stilling Leidulf Mydland Fastskulereforma og bygging av skulehus Elisabeth Teige Syn på jenter si grunnskuleutdanning kring Line Iversen Omvisning på Borgund fri- og fattigskule Godt vern-prisutdeling for Einar Engen Om kulturminnefondet Toril Moltubakk Antikvarisk restaurering - kva er det? Arrangementet er eit samarbeid mellom: EVANGELISKE SANGER PÅ SUNNMØRE Stort song og musikkmøte Møre barne- og ungdomsskule, Herøy, laurdag 14. september kl Desse deltar: Marit og Irene Sunnmørsgutane Dalsfjorden Bluegrassband Familien Knotten Herøy Gospelkor Johnn Hardang Adonai DIN LEVERANDØR AV BYGGEVARER! Fortidsminneforeningen LES MEIR PÅ: sunnmore Marit Stokken har tale/appell. Fri entré, enkel bevertning, kollekt til P7 sitt arbeid i Tadjikistan og Venezuela samt «Biblar til Kina». Det er også møte v/johnn Hardang fredag kl , Irene K. Alnes fredag kl og Johnn Hardang søndag kl. 11. Søndagsskule. Velkomne til alle møta! PARKETT LAMINATGULV Nystøl&Fagerhol AS 6143 Fiskå Arr.: «Evangeliske sanger på Sunnmøre» Fagbutikken i Ditt Distrikt TIPS OSS! DIN LEVERANDØR AV BYGGEVARER Plissegardin - til alle slags vindu og miljø. Kom og sjå vårt utval! STORT UTVALG I TAKSTEIN - TAKPLATER Nystøl&Fagerhol AS 6143 Fiskå Fagbutikken i Ditt Distrikt TID FOR VED Verd ekk fr Kjøper du i landbruksbutikken Ål Tlf Tips oss på Centrum Fargehandel, Syvde Tlf.:

19 SYNSTE MØRE Torsdag 12. september 2013 ANNONSER 19 PINSEMENIGHETEN Møte på Salen, Fiskå Fredag 13 sep. kl Ved Karin og Sigfred Håberg Velkomen! Syng med oss, Sion Åheim Søndag 15 sep. kl Karin og Sigfred Håbeg vert og ilag med oss. Velkomen! ÅHEIM Møte på misjonshuset fredag 13/9 kl v/ Andrè Sætre. Song av Harald Svoren. Alle hjarteleg velkomne! Den indre sjømannsmisjonen Åheim Misjonshus Fredag kl. 18 Møte v/turid Omdal Ope Hus Kl SOSIALT SAMVÆR i Syvde laurd. 14/9 kl. 15. Gjestekåsør: Vidar Parr Bevertning, kos og prat Bingo. Vel møtt! Fredtun-nemnda FISKÅ BEDEHUS Møte torsdag den 19. sept kl ved Hermann Dahl. Velkomen! Misjonssambandet Zumba i Syvde samfunnshuset, tysdagane kl Tips oss på VANYLVEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET starter i Syvde 23. september Info. mand. - torsd tlf Påmelding på e-post: Anne Lises Frisørsalong stengt frå 27. sept. til 14. okt. Rovde, tlf Til Fiskeklubbmedlemmar (opp til 12 år) VJFF inviterer til medlemstur til Golilida Laurdag 14. sept., frå kl Vi planlegg div. aktivitetar og grilling, vi ordnar med Påm NB! Husk redningsvest og varme kle! Olav Stedje Trubadurkveld Eidsåtun laurdag 14. sept. kl Bill. kr 100. Øl/vin-salg. 18 års aldersgrense Fredag 13. sept.: OSLO ESS Laurdag 14. sept.: Trubadur Bjørkis Livescena i Vanylven! Fellestur søndag 15. sept. frå Syvdsnes til Høystakken. Turleiar Roar Oseberg. Oppmøte v/coop Syvde kl 10 Idag torsdag Eidsåvoll kl Åram/Van.kam FK - Skodje Velkomen til Eidsåvoll! held møte på kommunestyresalen, Combisenteret, Fiskå, tysdag 17. september 2013 kl Sakliste Open spørjetime. Busetjing/tiltak. Rovdefjordbrua - orientering. Stad Skipstunnel - orientering. Vanylven Helse- og omsorgssenter - orientering. Næringsarbeid : Vidareføring av arbeidet i Vanylven Utvikling AS. Kommunalt lånefond (risikofondet) - reduksjon av lånefond og overføring av midlar til omstillingsarbeid. Tettstadutvikling Fiskå: Omprioritering av prosjekt. Prosjekt vegadresser i Vanylven - Forankring og oppstart. St.Jetmund kyrkje - tilkomst: Oppstartløyve. Syvde kyrkje - Søknad om ekstraløyving til vedlikehaldsarbeid. Kommunal alkoholavgift Sakspapir er tilgjengeleg på kommunen sine internettsider og på Servicetorget, Rådhuset ESPEGARD BÅLHUS 10M² Norsk kvalitet & tradisjon Ordføraren Har du noko du ikkje treng lenger - eller manglar du eit kvart? Prøv ei annonse i lokalavisa. Rubrikk annonser for private under kjøp/sal/leie kr 50,- pr. innrykk + mva Garasjeporter HAUSTKUPP Inntil 30% rabatt på garasjeportar, markiser, persienner og innvendig solskjerming. Kontakt din lokale leverandør Fasadeprodukter A/S. Tlf LOPPEMARKED Bryggja Grendahus laurdag kl Åpen kafé Løvoll Service installasjon - reparasjon - vedlikehald PC - nettverk - parabol - Riks-TV - varmepumpe Fagbrev som tømrar Tlf E-post: Redaktør/dagleg leiar Samningen - lokalavis for Samnanger - søkjer redaktør/dagleg leiar. Fullstendig utlysingstekst på V E D L IK E H O L D Trefelling - Linjerydding Skogsarbeid - Landskapspleie Solskjerming HAUSTKUPP Inntil 20% rabatt på markiser, persienner, innv. Solskjerming og garasjeportar. Kontakt din lokale leverandør Fasadeprodukter A/S. Tlf Arr. Bryggja Skulekorps synste.no SYNSTE-KVISS Svar på - Synste-kviss frå side I Nordalen i Syvde 2. Kveite 3. MGP Junior 4. Rena 5. Å gå utan skor, i berre strømper (opphavleg foten på ei strikka hose, eller strømpe) Reperasjon/ vedlikehald av motorsag - grasklippar - slåmaskin påhengsmotor o.l. Tlf Bilvrak og skrapjern hentast. Container utleige. Kjell Kjøde tlf Kiropraktor Henriette Svendsen og Sindre Brekke Syvde - tlf KRYSSORDET Varmepumper/ kjøleanlegg salg - service & kontroll Tlf KJØP/SALG/LEIGE Kontor til leige m/toalett og minikjøkken, ledig frå 1. des. Djuvika-bygget, Fiskå. Tlf GRATIS VEDHOGST Henv. tlf Til leige......ein stad å bu i Vanylven Har du hus eller leilegheit til leige? Du får to innrykk i papiravisa + inntil fire veker i nettutgåva for kr mva. Sjå

20 SIDE september 2013 MINI-KRYSS Sol & måne Sola står i dag opp 06.56, og går ned Månen står i dag opp og går ned i morgon Zumba-feberen brenn Flo & fjøre FLO FLO FJØRE FJØRE Tors Fred Laurd Sønd Mån , Tys Ons Alle utrekningar med utgangspunkt i Fiskåbygd. - Kjelde: Statens Sjøkartverk, Tidevasstabellene. Løyve 208/95. Vassrett: Loddrett: 1. Årstid 1. Dyr det blir 6. Gav uttrykk jakta på no for stor glede 2. Finst på kjøk- 7. Hav kenet og i 8. Norsk jazz-son Syltefjorden gar (førenamn) 3. Kan ei 9. Konjuksjon rekning vere 10. Epletre 4. Yrke 13. Tilbake,(også 5. Elv og stad namn på stil) 11. Per Eide 12. Fred SYNSTE-KVISS 1. Kvar i Vanylven finn vi Gardsgarden? 2. Hippoglossus hippoglossus er ein god matfisk med ei sterk høgreside. Kva heiter denne på norsk? 3. Unik4 vann nyleg ein nasjonal songkonkurranse. Kva heiter den? 4. I kva tettstad startar Birkebeinarritt og renn? 5. Når vi seier at einkvan går hoselestå, kva meiner vi då? Svara på synste-kviss står på side 19. Kryssordløysinga finn du på www. synste.no frå og med i dag eller saman med kviss-løysinga neste veke. Når ein glyttar på døra kan ein sjå både det eine og andre. I alle fall viss ein har evna til det. Filipa Castelo er Valnattsmorgon frå Portugal, men har siste tida budd i Vanylven. Ho har bakgrunn frå film og video-produksjon - og foto. Vi har fått lov å bruke nokre av bileta hennar i avisa. Ofte er det den som kjem utanfrå, som ser best. Det er noko ekstraordinært med partileiarutspørjinga valnatta når alt er over. Partileiarane samlar seg i vandrehallen på Stortinget, og TV2 og NRK går opp i symbiose og samsending. To verder møtest. Å sjå Oddvar Stenstrøm og Ole Torp side om side gjer eit underleg, nesten science fiction-aktig inntrykk. Og eg må ha det med meg. Kvart stortingsval må eg ha med meg akkurat denne sendinga. Natt til tysdag låg eg i sofaen med ei tom skål potetgull på magen og mysande blikk mot TV-en og venta på at Jens og Siv og Hareide og resten skulle ta seg fram til vandrehallen. Det har aldri vore eit problem før å halde seg vaken. Men sidan sist val har eg blitt småbarnsmor, og eg seig lenger og lenger ned i sofaen medan eg undra meg på kvifor i all verda Erna Solberg nødvendigvis måtte gå til denne seansen. Er ikkje det litt raudgrønt, tenkte eg, å insistere på å gå. Og kan dei ikkje sleppe henne fram, i alle fall? Ser dei ikkje at Ingerid Stensvold i NRK-studio nesten knelar av utmatting og tørrprat framfor dei digitale søylene. Og snille Lysbakken, må du stoppe på kvart einaste trappetrinn å seie nokre velvalde ord? Gå då, mann! Eg kan ikkje sovne før dette er over! Etter det som ofte fortonar seg som ein endelaus valkamp, eit virvar av utspel og stunt og heseblesande debattar, og ikkje minst etter sjølve den lange dirrande valdagen, så er det noko som skjer i vandrehallen på Stortinget seint på natt. I eit kort sekund er det der, og ingen annan stad det skjer. Dei takkar kvarandre. Dei ønskjer kvarandre lukke til. Dei tek det heile til etterretning. Dei pustar. Sjølv ikkje Stenstrøm med den harmdirrande peikefingeren greier å jage opp stemninga. Og det rare er at det minner meg om julenatta, etter at gåvene er opna og takketelefonane unnagjort, då stoppar det på same måten. Då sit eg i sofaen med finstasen på skeiva og gneg på ei kald ribbe, og er underleg til mote. Eg har vore gjennom adventstida med alle sine virvar av innkjøp og postsendingar, festar og avslutningar og den lange, dirrande julaftan og så er det over. Julaftan kjenner eg det på min eigen kropp. I vandrehallen i Stortinget ser eg det på andre sine kroppar. Dei må ha tid til å lande. Vinnarane og taparane står saman og pustar. Det har skjedd noko viktig. Det har vore julaftan. Det har vore val. Dei åra eg er nøgd med resultatet får oppsummeringa i vandrehallen meg ned på jorda igjen. Og når eg er dyster til sinns over tala på skjermen, då er det seansen i vandrehallen som gjer at eg ikkje grev meg heilt ned. For når NRK og TV2 glir saman, og alle partileiarane står side om side kraftlause av søvnmangel og antiklimaks, då står det alltid så klinkande klart føre meg at det er demokratiet eg sit og ser på. Det kontinuerlege demokratiet med stor D. Men i år sovna eg frå det. Hersens treigostar, tenkte eg ampert då eg vakna dagen der på. Kvifor kan ikkje norske politikarar jogge litt i trappene, slik amerikanske presidentar gjer? Heldigvis finst det botevon i våre dagar. Så medan Erna sov frampå etter den lange marsjen og sola steig på himmelen hadde eg min eigen valnattsmorgon med kaffi og partileiarutspørjing på nrk.no. Og sjølv om noko av magien naturleg nok bleikna solskinet, så er det brennsikkert at demokrati tek seg bra ut i dagslys også. - best lokalt Tlf PÅ TAMPEN MARIA PARR