Årshjul og aktivitetsplan for læringssenteret ved SVGS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årshjul og aktivitetsplan for læringssenteret ved SVGS"

Transkript

1 Årshjul og aktivitetsplan for læringssenteret ved SVGS

2 August Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/ Organisasjon administrasjon Lederforum 5.8. GF Avdelingsmøter ST Tirsdager GF Avdelingsmøter biblioteket Torsdager Alle Årshjulplanlegging August Alle Informasjon om reglene i læringssenteret Til alle nytilsatte Nei Skolestart GF info - lun sj Bytte passord Skolestart T Fellesbruker i skranken ok Utarbeide info til alle VG1-klassene Uke 36 A/T Felles info med It + rektor? for alle Vg1-klassene i auditoriet Importere alle elever og ansatte fra Extence til Mikromarc Uke 32 T Atekst Ved NH Undervisning/foredrag/arrangement Gjøres fra i 2014 fra Ikt-avd i fylket Legge til fag og medlemmer i Its Planlegge informasjonsøkter for bibl.og It Ved AS Aud.1 Husk å reservere rom Vg1 i god tid! Informasjonsøkt Bibl/IT/rektor 31.8 AS Informasjonsøkt Bibl/IT/rektor 31.8 AS OK Informasjonsøkt Bibl/IT/rektor 31.8 AS OK Informasjonsøkt Bibl/IT/rektor 31.8 AS OK Litteraturformidling Fordypningsoppgaven 24.8 A 3STB Fordypningsoppgaven 25.8? 3STL Redaksjonsgruppemøte Tirsdager N/GF Skolens nettsider GF Gjennomgang av alle undersider Legge ut info på skjermene om alle ansatte T+GF Nei med bilder Portalen etablere kontaktlærerrom GF Portalen grupperom og referater 30.8 GF Møte med MDD Strategier for vgs-bibliotene 29.8 GF Arbeidsgruppemøte Besøk 2

3 August - skolebøker Mottak av bøker Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/ Informasjon Sjekkes mot ordre i e-handel og legges i innkjøp i mikromarc Læremidlene legges inn bibliotekets base Læremidlene påklistres strekkode og plastbeskyttelse Læremidlene systematiseres på hyllene i B033 GH A/T GH + ekstrahjelp GH oppdaterer AS på det som mangler Skolebevis Utlån Blister opprettes i Portalen og lenkes ut til nettsidene Avtale om gratis læremidler legges ut på nettside Informasjon om avtaler og blister legges ut på «Se hva som skjer», Facebo og Portalen Utstedelse av elevkort for VG1- elevene Backup-elevkort Elevens låneavtale ble sendt i posten til alle elvene slik at de kan undertegne hjemme Utarbeide plan for klassevis utlån Utlån av læremidler til VG2-VG3 Så fort de er klare Så fort de er klare Så fort de er klare Fra første skoledag Fra første utlånsdag I tilsendt opptaksbrev GH/GF/N GF GF GF ABS Blister klare bortsett fra IB og innføringsklassen. Bruk felles for hele fylket lenke Portalen Fredag 12.8 legges info ut Vg1-elevene fotograferes fra første skoledag Thor Frithjof lager klassevise ark med elevenes strekkoder. Vg1 og PB er viktigst å få. Vi skriver ut disse selv, Thor Frithjof produserer disse elektronisk til oss. Skolestart GH/A/GF Obs! Vent til siste versjon av timeplanen foreligger! Hør med Rune. 3 Gik k ikk e ett er pla ne n 12.8 Alle Starter fredagen før

4 Send e-post til en og en timelærer med kopi til kontaktlærer om når de har time Alle som fyller 18 år i løpet av kalenderåret kan skrive under selv Bruk følgende tekst (under i rødt) til e-post Minner om at klassen din skal låne lærebøker på B033 mandag 22. august. For at vi skal klare å holde planen, må dere komme til oppsatt tid. HUSK elevkort og underskrevet avtale! Kopier inn hele timeplanen for dagen og gul ut timen den aktuelle læreren skal følge klassen Utlån av læremidler til VG2 Utlån av læremidler til Vg1 Åpent og betjent på B033 Start 2. skoledag Start 3. eller 4. skoledag Fra andre uke etter Alle Alle GH + rullere alle Helst fjerde skoledag for å være sikker på at kortene er kommet OG sortert! Erfaring fra høst 2014 Redusert etter to uker, så etter nye to uker og fram til høstferien Etterbestillinger Etterbestillinger av skolebøker: Alle skriver ned navnet på eleven og tittel på ba når det er tomt for bøker. Ikke tid til å reservere på enkeltelever når vi låner ut til klassene ved. Retur Skadde og/eller feilsendte bøker meldes inn og sendes Mikromarc Slette alle eksemplarer av skolebøker hvor regning er sendt. Sperring fjernes, elever slettes. Lærereksemplarer Fortløpende etter bestilling Fortløpende gjennom året GH + rullere alle Lag skjema som er lett å fylle ut (navn på elev tittel dato) Reserver så fort der er tid i Mikromarc. Bestill det antall som mangler. GH Elektroniske returskjema T+AJ 4

5 Avdelingslederne lager en oversikt over hvem av deres lærere som trenger hvilke læreverk, sender oversikt til Gry. Alle henvendelser skal komme fra den enkelte lærers leder, også ellers i skoleåret. I løpet av juni 5

6 September Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/ Organisasjon-administrasjon Lederforum 22.9 GF Peder Bogens gate Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Avdelingsmøter biblioteket Torsdager Alle Vurdering og innkjøp av bøker til leseprosjektet høsten 2016 Innen uke 39 T/A//N/ GF Samarbeidsmøte 16.9 T+NH SVGS og Sandefjord biliotek Undervisning/ foredrag/arrangement Informasjonsøkt Bibl/IT/rektor 2.9 AS Informasjonsøkt Bibl/IT/rektor 2.9. AS Informasjonsøkt Bibl/IT/rektor 2.9 AS Informasjonsøkt Bibl/IT/rektor 5.9 AS Informasjonsøkt Bibl/IT/rektor 5.9 AS Informasjonsøkt Bibl/IT/rektor 5.9 AS Litteraturformidling Tilby orientering med litteraturtips i forbindelse med fordypningsoppgaven i norsk til pb-klassene Planlegge litteraturarrangement Høsten 2016 T GF/alle Sende på e-post til norsklærer på PB Fra læringssenterets Miniscene Helene Uri i samarbeid med Litteraturuka i Vestfold Forfatterbesøk Ida Hegazi Høyer 1.9 AJ/NH Najsonal bibliotekdag samarbeid med NBF Vestfold Fordypningsoppgaven 12.9 T+AS 3PBB Bprat 22.9 T+AJ 1SSSS Bprat 22.9 T+AS 1HO? Bprat 27.9 T+AS 3OBA Bprat 28.9 T+AS 1MUB+1STG Bprat 29.9 T+AJ 1HOPB Redaksjonsgruppemøte Tirsdager N/GF Invitere nyansatte til en informasjonslunsj på læringssenteret Etter høstferien AS Hva kan vi bidra med, nettsider, regler mm Portalen Nyhetsbrev høstferien Portalen 1.9 GF Elevtjenester inn i Portalen Redaksjonsgruppermøte Portalen 19.9 GF Oppstartsmøte i ny gruppe Felleskatalog MM i fylket 20.9 NH Besøk N/T Flyttet til tober 6

7 September skolebøker Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/ Utlån Få oversikt fra Rune over hvor mange som skal opp til eksamen innen de forskjellige fagene Flytting Flytte lærebøkene fra B033 Siste frist uke 38 GH Alle Må sørge for at det er n lærebøker å låne ut Lærebøker flyttes til læringssenterets magasin i A-blka. Reolene tar teknisk seg av. 7

8 tober Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/ Organisasjon-administrasjon Lederforum GF Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Ukentlig Avdelingsmøter biblioteket Torsdager Alle Ukentlig Utarbeide seniorvakter Høstferien GF Sende ut oversikt over vaktturnusen + regler for å vaktene Fjerne Ikke aktive lånere Rydde i Mikromarc Sirkulasjonsordning for tidsskrifter Etter høstferien A+GF Sende ut tilbud om ordningen til alle ansatte E-bbib T Innkjøpsgruppa Atekst 1.tober N Legge til fag og medlemmer i Its Undervisning/ foredrag/arrangement Fordypningsemnet Sitering og litteraturliste tober T/N Sender ut info om tilbud om hjelp til å sette opp kildeliste Litteraturformidling Oppstartsmøte leseprosjektet Vg GF Møte med avdelingslederne + Leseprosjekt presentasjon av bøker tilrettleggingskoordinator N/T/AS 1DHC 1AHT Leseprosjekt presentasjon av bøker N/T/GF 1SSA 1SSC 1RMA 1RMB Leseprosjekt presentasjon av bøker N/AS/ GF 1DHA 1SSB 1SSD 1DHB Leseprosjekt presentasjon av bøker Leseprosjekt presentasjon av bøker T/AS 1ELA 1ELB AS/N/T 1HOA 1HOB 1HOPB OK Leseprosjekt presentasjon av AS/ 1HOC 1HOD bøker N/T Bprat AS 1STD Bprat T 1STH Bprat AS/T 1IBA OK Bprat AS/T 1IBB/1STM Redaksjonsgruppemøte nettsider Tirsdager N/GF Ukentilig Spre informasjon om skolens standard) med tanke på Vg1- og Vg2-elevene som jobber med kildehenvisning og kildekrittikk tober GF/N Nettsider og Facebo 8

9 Invitere nyansatte til en informasjonslunsj på læringssenteret Etter høstferien AS Hva kan vi bidra med, nettsider, regler mm Skolegruppa i Portalen GF Fylkeshuset Redaksjongruppemøte Portalen GF Felleskatalog MM i fylket Ungdomsbgildet N Arr. Buskerud fyb. Drammen IKT-forum GF Bib-dig T Tønsberg Besøk Skogmo vgs, Telemark Alle Delt på leseprosjekt pluss omvisning og info om våre tjenester Flyttet til tober 9

10 Novemb er Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/ Organisasjon-administrasjon Lederforum GF Ledersamling vfk 28.- GF Larvik Avdelingledermøter ST Tirsdage GF r Avdelingsmøter bibliotek Torsdag Alle er Infomøte om læringssenterets tjenester for nyansatte AS/GF Undervisning/ foredrag/arrangement Lage blogg-julekalender I løpet N/T/AJ av nov Kildebruk 1.11 N/T 3IB+2IB Kildebruk N Entreprenørskap 2 Kildebruk N 1HOA Litteraturformidling Litteraturuka i Vestfold Helene Uri (i samarbeid med fylkesbibl) 9.11 AJ 1IDA + 1STC Bprat AS Bprat nynorskbøker T 3STB Redaksjonsgruppe Tirsdage GF/N r Kommunikasjonsstrategi 7.11 GF Revidering OK Felleskatalog MM N/GF På SVGS Portalen GF Elevtjenester Strategier for vgs-bibliotene GF Arbeidsgruppemøte OK Medarbeidermåling som grunnlag GF for systematisk dialog og forbedring Kurs vfk Strategier for vgs-bibliotene GF Arbeidsgruppemøte IBBY T Presentasjon av ungdomsbøker Servicedesign N Kurs fylket E-handel GH/GF 10

11 Desember Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/ Organisasjon-administrasjon Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Avdelingsmøter biblioteket Torsdager Alle Biblioteksjefmøte i Vestfold 1.12 N Havna Infomøte om læringssenterets tjenester for 7.12 AS/N nyansatte Infomøte om læringssenterets tjenester for 8.12 AS/N nyansatte Nettverksmøte bibl. Vfk N Greveskogen Undervisning/ foredrag/arrangement Litteraturformidling Fordypningsemnet 9.12 T 3PBA Redaksjonsgruppe Tirsdager GF/N Spre informasjon om skolens standard (enkel) med tanke på Vg1- og Vg2-elevene som jobber med kildehenvisning og kildekrittikk Desember GF/N Nettsider og Facebo Skolegruppa i Portalen 2.12 GF Fellekatalog MM - Utlånsgruppa 5.12 GF Nøtterøy vgs 11

12 Januar Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/ Organisasjon-administrasjon Lederforum 19.1 GF Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Ukentlig Avdelingsmøter biblioteket Torsdager Alle Ukentlig E-bbib 16.1 T Innkjøpsgruppa Kassering Fram til T Ikke utlånt på 5 år (/?) sommeren Sende ut invitasjone Vg2-klassene Sitering i tekst + litteraturliste Januar T Gjennomføres sammen med lærer i forbindelse med Nei innlevering av oppgave Tilrettelegging av tilbud for innføringselevene januar AS Info sendes ut Skolebordningen 26.1 GH Erfaringsutveksling i nettverket Undervisning/ foredrag/arrangement Bibliotekaryrket 19.1 N Foredrag på Utdanningsmessa Bibliotekaryrket 20.1 N Foredrag på Utdanningsmessa Info om Helsebiblioteket Litteraturformidling Bprat, nynorskbøker 6.1 T 3 STA Bprat, nynorskbøker 27.1 T 2MUA Portalen 6.1 GF Møte Vfk Portalen 20.1 GF Møte i skolegruppa Portalen 25.1 GF Workshop redaksjonsgruppa SVGS Forskningsprosjektet støttelitteratur 17.1 AJ/TS/ Tur til HIOA NH/GF RFID-teknologi 30.1 GF Studietur til Nøtterøy vgs 12

13 Februar Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/ Organisasjon-administrasjon Lederforum GF Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Avdelingsmøter biblioteket Torsdager Alle Ledersamling fylket 13.2 GF Tønsberg Medarbeidersamtale 8.2 AS/GF Medarbeidersamtale 8.2 T/GF Medarbeidersamtale 9.2 AJ/GF Medarbeidersamtale 9.2 GH/GF Medarbeidersamtale 15.2 N/GF Biblioteksentralen og Bbasen bibliografiske 1.2 GF Møte på fylkesbiblioteket data Samarbeidsmøte med Sfj. bibliotek Februar N nei Transportordningen (norsk bibliotektransport) 7.2 GF Møte om ordningen Undervisning/ foredrag/arrangement Litteraturformidling Ungt Fus 28.2 AS/N Arr. Vestfold fylkesbibliotek Portalen 15.2 GF Redaksjonsgruppemøte IKT-forum 2.2 GF Felleskatalog vgsbibliotekene i Vestfold 3.2 N Møte i fusgruppe Web Strategier for vgs-bibliotekene 17.2 GF Møte i arbeidsgruppa 13

14 Mars Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/ Organisasjon-administrasjon Fylkeskommunens ledersamling 24.3 GF Havna Tjøme OK Lederforum GF Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Ukentlig Avdelingsmøter biblioteket Torsdager Alle Ukentlig Bgilde 15.3 T/AJ Undervisning/ foredrag/arrangement Kildebruk 1.3 N/T 1STC Kildebruk 6.3 N/T 3PBB Kildebruk 7.3 N/T 2ST? Kildebruk 8.3 N/T 3PB? Kildebruk 17.3 N/T Reiseliv og språk Vg3 Kildebruk 22.3 N/T 3STB Kildebruk 22.3 N/T 3MAL Litteraturformidling Barne- og ungdomsblitteratur T Presentasjon for BUAelevene sammen med Sfj. bibliotek Bprat 1.3 AS Innføringsklassen Møter i redaksjonsgruppa Tirsdager GF/N Ukentlig 10.3 GF Informasjon om Fagerlia vgs leseprosjekt og drift av LS Portalen 10.3 GF Møte i skolegruppa IKT-standard og Portalen 23.3 N Workshop fylkeshuset OK ebbib 1.3 T/GF Møte i styringsgruppa og innkjøpsgruppa Netigate 2.3 N/GF Internt kurs i nyttundersøkelsesverktøy Strategier for skolebibliotektjenesten 6.3 GF Møte i arbeidsgruppa Forskningsprosjekt 10.3 Alle Forankring hos ledelsen Nettverksstyret for bibliotekarer 10.3 N Styremøte Bibliotekene i en digital hverdag 14.3 N/T Arr. Vestfold fylkesbibl OK 14

15 Januar april Skolebøker Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/ Møter med ledelsen Møter med hver enkelt ped. avdelingsleder Januar GH Gjennomgå blister med hver enkelt avd.leder for å kvalitetssikre listene Møte med studierektor SF Utarbeide lister over slitte bøker som muligens kan byttes ut i et nytt verk Sende tilbakemelding til avdelingslederne om hva som er besluttet å skifte ut. Dument i Portalen steinntaket påske GH Sendes studierektorene Liste laget men ikke sendt ut Så fort GH det er avgjort Ta kontakt med Servicekontoret for et møte I løpet av mars GH Bvalg Gjør klar til bestilling når blistene er avklart 15

16 April Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/ Organisasjon-administrasjon Lederforum 20.4 GF Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Ukentlig Avdelingsmøter biblioteket Torsdager Alle Ukentlig Skolestartgruppa 28.4 GF Fylkeshuset Nettverksmøte for bibliotekarer i vgs 28.4 N/GF Heldag, Re vgs Undervisning/ foredrag/arrangement Kildebruk 6.4 T 1HOB Kildebruk 25.4 N 2EB Litteraturformidling Presentasjon av barne- og ungdomsbøker i 21.4 T 2BUA samarbeid med Sandefjord bibliotek Fordypningsemnet 26.4 AS/T 2STY Redaksjonsgruppa Tirsdager N/GF Kurs i e-handel 3.4 AS/T/GF Internt kurs Studietur vedr. RFID-teknologi 4.4 T/GF Ås bibliotek OK Konsortiet for e-bøker 18.4 GF Styringsgruppemøte Digital utvikling på skolene IKT-standard 19.4 GF Oppstartsmøte i fylket Felleskatalog 24.4 T/GF Møte i utlånsgruppa OK Kurs i digital markedsføring 27.4 N Besøk 16

17 Mai Tema/oppgaver Når Hvem Merknader/ Organisasjon-administrasjon Lederforum 18.5 GF Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Ukentlig Avdelingsmøter biblioteket Torsdager Alle Ukentlig Undervisning/ foredrag/arrangement Inføringsgruppe 10.og AS Avislesing o.a. med en gruppe 24.5 elever fra innføringsklassen Kildebruk 24.5 T/N IB vg1 og 2 Litteraturformidling Fordypningsoppgaven 3.5 T 2STD Fordypningsoppgaven 10.5 AS/T 2STR Nynorskbøker 8.5 AS 1STD Fordypningsoppgaven 10.5 AS/T 2STF+H Fordypningsoppgaven 11.5 AS/T 2MUB Fordypningsoppgaven 12.5 T 2STB Bprat 15.5 AS/T 2HOPB Fordypningsoppgaven 16.5 AS/T 2STC Fordypningsoppgaven 19.5 AS/T 2IDA Fordypningsoppgaven 23.5 T 2MUA Fordypningsoppgaven 23.5 AS/N 2STI Fordypningsoppgaven 30.5 AS 2STA Møter i redaksjonsgruppa Tirsdager GF/N Skolegruppa i Portalen 3.5 GF Fylkeshuset Systematisk gjennomgang av alle nettsidene til SVGS Fikk det til først i juni (i seneste laget) /N/GF Sender e-post til de forskjellige ansvarområdene med beskjed om tilbakemelding asap Forskningsprosjekt i samarbeid med 2.5 AS/T/N/G Analyse av data Høgskolene i Oslo og Akershus F IKT-forum 4.5 GF Bibliotekene i en digitale tid 11.5 T Kurs i regi av fylkesbiblioteket Felleskatalog vgs-bibliotekene i vestfold 22.5 GF Statusmøte Nvs Forskningsprosjektet 30.5 N/GF/HO Møte i Tbg veien videre Besøk 17

18 Mai skolebøker Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/ Bestilling Bestilling av bøker (papir og digitalt) mai GH Alle bestillinger legges inn i innkjøp Bestilling av utenlandske bøker mai GH adlibris.no eller andre mulige leverandører Katalogisering Fortløpende AS/T Nye titler katalogiseres i bibliotekets base Istandsetting /planarbeid Klargjøre rom B033 Ca.1.mai GH + ekstrahjelp Flytte bøker fra bibliotekmagasinet til B033 Fra 1. mai GH + ekstrahjelp Lage oversikt over innleveringsdatoer (og åpningstider for B033) for skolebøkene Grethe gir beskjed til Åse ang renhold og teknisk ang. reolene Start mai GH/GF Oversikten legges ut på It s learning, nettsidene, infoskjermer, facebo Lage plan for klassevis innlevering. Spurte hvilke tidspunkt som passet for YF (2017). Laget plan etter innspill fra avdelingslederne Midten av mai GH/GF Innlevering etter plan for YF. Innlevering uten plan for alle trinn SF Innlevering/utlån Innleveringa av norskbøker fra VG2-klasser Bøkene skal brukes til VG3-eksamen mai Anne Kristine/ GH Avtal med fagutvikler i norsk om når det passer best. Fagutvikler gir elever og lærere beskjed om når de skal levere ba. Informasjon om hvor og når innlevering av øvrige bøker skal skje + tømming av elevskap 15. mai VG3-elever utlån av norskba fravg2 18. og 19. mai GF/GH Anne Kristine /GH Facebo, It s via monitor i LS og Forum, informasjon på avd.ledermøter m.m.. NB!! Skilt på døra til B033 Utlån fra B033 ok Innlevering av bøkene til vg3 Rundt 17. mai Klassevis innlevering etter oppsatt plan Bemann ekstra på B033 siste skole ordinære skoledag for Vg1 og Vg2 Sende ut påminnelse på e-post til de lærerne som har klassene. Senest dagen før (eller to dager før) de er satt opp i planen. Samarbeid med avdelingslederne på trinnene Vg1, Vg2, Vg3, PB, Idrett og Musikk om å spre informasjon om innlevering etter eksamen. Fra 20. mai 5.juni GH/GF GH+ ekstrahjelp Ta kontakt med studierektor SF eller den som har ansvar for vg3-trinnet Utarbeides (av GF og GH) og sendes studierektorene til kontroll 2. juni Her var vi for få på jobb 2017 GF Vi sendte til hver lærer: Emne: Din klasse skal levere skolebøkene fredag 3. juni Tekst: Innleveringsplan for skolebøkene lærer følger klassen 18 ok ok ok

19 Fredag 3. juni B033 Bøker som ikke godkjennes ved innlevering Lage liste over alle titler som er nye dette skoleåret + liste over hvilke verk som skal byttes innleverin g innleverin g Alle GH STY Gro Wilhelmse STB Sigrid Kalhovd TPA Jon Magne Mid 1SSSS Lars Drewsen Vi legger en kommentar på åner i meldingsfeltet om ikke akseptert b. Hvis ba leveres av annen elev sendes sms om at ba ikke godkjennes og ba legges i egen bunke frem til (hvis eleven ønsker å beholde ba) For å vite hvor lenge en b har sirkulert uten å trenge å slå opp i tilfeller hvor vi er usikre på om ba kan aksepteres ok ok 19

20 Juni Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/ Organisasjon-administrasjon-informasjon Lederforum GF Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Avdelingsmøter biblioteket Tirsdager Alle Evaluere vårens skolebordning sommerferien GF/GH/ AS/T/N Skolestartgruppa 4. og 8.6 GF Årshjul for neste skoleår Juni GF Årsmelding for skoleåret Start juni GF Rydde og kassere i tidsskriftene Juni/ Alle august Rydde og kassere i CD-hyllene Juni/ Alle august Rydde og kassere skjønnlitteratur Juni/ Alle august Rydde og kassere faglitteratur Alle Sette serielapper i bøker Ved Alle Nei leilighet Avbestille aviser Uke 24- AS Digitale abonnement skal ikke 25 avbestillers ebbib 23.6 T Møte i innkjøpsgruppa Undervisning/ foredrag/arrangement Film i klasserommet 7.og 8.6 AS Holdt internt kurs for lærerne Kildebruk 8. og 9.6 N Holdt internt kurs for lærerne Litteraturformdling Nyhetsbrev sommerferien N/T Sende ut til ansatte + legge ut i Portalen Rakk ikke Møter i redaksjonsgruppa Tirsdager GF/N Systematisk gjennomgang av alle nettsidene til SVGS 9.6 AJ/N/GF Sender e-post til de forskjellige ansvarområdene med beskjed om tilbakemelding asap IKT-forum 1.6 GF Besøk 20

21 Juni skolebøker Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/ Lag liste over bøker som elevene skal ha over Tidlig juni GH to år Fornying av bøker Tidlig juni GH/T Bøker som elevene skal ha over to år el. andre spesielle forhold som sykmeldinger o.l. HUSK Å FORNYE FØR VI SENDER UT PÅMINNELSE FØRSTE GANG se punktet under Purringer/ erstatninger Påminnelse om innlevering av bøker 17.juni T Forfallsdato settes til siste skoledag av felleskataloggruppa Skap Tømming av elevskapene Dagen GF Hvem klipper etter Husk å spørre ACM om siste ekstrahjelp + lærling fra IT + skoledag en fra biblioteket. NB! Skapene til Service og Samferdsel skal ikke klippes! Ikke IB heller Erstatningskrav Husk å sjekke følgende punkter før vi sender ut erstatningskrav: Sjekke at Meldingsoppsetta er riktig!!! skole- T NB! Behold min. 5 pene eksemplarer av alt som går ut av blista! Store verk behold ett klassesett Læreverk som går ut av blista og som erstattes av nye verk sender vi ikke erstatningskrav på, Sluttet-elever og AHT-elever slutt skoleslutt skoleslutt Erstatningskrav Erstatning med regning Etter 20. juni Bestille/motta bøker GH Hør med avdelingleder ved tvil GH/T Lever inn og slett lånet GH/T Sjekk om Sluttet-elevene har fått erstatningskrav på samme beløp tidligere AHT-elevere sendes det ikke regninger til GH/T Sendes ut fra Christian/Hilde Bøkene pakkes ut av esker og kontrolleres mot ordre Bøkene påklistres strekkode og plastbeskyttelse Mai/ Juni GH + ekstrahjelp Mai/ Juni GH + ekstrahjelp Lærereksemplarer Send en e-post til avdelingslederne og be dem lage en oversikt over hvilke bøker som skal bestilles til de lærerne de har ansvar for. Tidlig juni GF Vis til Randis dument og rutine. 21