Ny parkeringsstrategi for Drammen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny parkeringsstrategi for Drammen"

Transkript

1 Ny parkeringsstrategi for Drammen

2 Disposisjon Innledning Hvordan er parkeringssituasjonen i Drammen i dag? Forslaget til ny parkeringsstrategi

3 Innledning

4 Parkering er viktig for hvordan byen ser ut og oppleves! Ca Foto: Drammens Tidende I dag Foto: Buskerudbyen

5 Vi trenger en ny parkeringsstrategi Gjeldende parkeringsstrategi ble vedtatt i 1999 Mye er endret siden den gang: Drammen by har endret seg større og vakrere Bilparken er endret (elbiler) Nye tekniske løsninger og muligheter Andre nasjonale mål Nye mål gjennom Buskerudbysamarbeidet

6 Parkeringsveilederen må også revideres Ny parkeringsstrategi medfører behov for å endre parkeringsveilederen som ble vedtatt som en del av kommuneplanens arealdel Vi har denne gangen laget ett dokument som inneholder både strategi og veileder

7 Ny parkeringsstrategi medvirkning til nå Arbeidsverksted for representanter fra næringslivet, utbyggere, interessegrupper og formannskapet 29. august 2017 Ca. 60 deltakere Åpent møte 31. august 2017 Kun fremmøtte, men disse var aktive Fikk noen få (4) skriftlige innspill på e-post Politikerverksted med deler av formannskapet 19. oktober 2017 Møte med Byen Vår Drammen 14. desember 2017 Møte med eiendomsutviklere 8. februar 2018 Møte med Norsk elbilforening 17. april 2018 Høring i perioden 14. juni 25. september 2018 Åpent møte 28. august 2018

8 Prosess og tidsplan August/ september Oktober Juni Juni - september Oktober November/ desember Innspill ved oppstart Tydeliggjøre problemstillinger Drøfting av prinsipper i formannskapet Utarbeide forslag til ny parkeringsstrategi Førstegangsbehandling Høring Justering av forslag Vedtak av ny strategi Åpent møte Politisk verksted Åpent møte Arbeidsverksted Vi er her

9 Dokumenter som er på høring/offentlig ettersyn Parkeringsstrategi med parkeringsveileder Et relativt kort dokument Det er dette som skal vedtas til slutt, og som erstatter gjeldende strategi og veileder Vedlegg: Faglig grunnlag for forslaget til ny parkeringsstrategi og veileder Vedlegg: Spørreundersøkelse om parkering og byliv i Drammen

10 Hvordan er parkeringssituasjonen i Drammen i dag?

11 Parkeringssituasjonen i Drammen sentrum i dag Belegg på gateparkeringsplasser i Bragernes sentrum 2018 Vanskelig å finne ledig gateparkeringsplass i Bragernes sentrum store deler av dagen Gateparkeringsplassene i Bragernes sentrum er fulle av biler fra kl. 11 på hverdager, fra kl. 12 på lørdager

12 Parkeringssituasjonen i Drammen sentrum i dag Belegg på gateparkeringsplasser i Bragernes sentrum Utvikling over tid Økning siden 2014, men relativt stabilt de senere årene. Når det er fullt, er det ikke mulig å øke belegget mer

13 Parkeringssituasjonen i Drammen sentrum i dag Elbiler i Bragernes sentrum 2018 Drammen Parkering KF observerer at elbilene opptar en stadig større del av gateparkeringsplassene Elbilene står parkert lenge, noe som gir dårlig sirkulasjon av plassene

14 Parkeringssituasjonen i Drammen sentrum i dag Elbiler i Bragernes sentrum Utvikling over tid Andelen plasser som opptas av elbiler øker raskt Andelen parkerte elbiler midt på dagen har økt fra 25 % i 2017 til 35 % i 2018 Forklaringen ligger sannsynligvis i at elbilholdet øker og at elbiler parkerer gratis i Drammen

15 Spørreundersøkelse om parkering og byliv i Drammen - inkludert handel Tre grupper ble intervjuet: 1. Bilførere som har parkert i Drammen sentrum (i gata eller i p-hus) 2. Personer som befant seg i Drammen sentrum (Bragernes og Strømsø) 3. Personer som befant seg på Gulskogen Senter

16 Hvordan reiser man til Drammen sentrum? 100% 80% 38% 33% 2% 0% 11% 51% 38% av de som ble intervjuet i Drammen 25% 35% sentrum kom dit til fots 51% 60% 10% 84% 2% 38% 42% 14% Bosted 13% har mye å si for valg av reisemiddel 27% 4% 40% 20% 0% 29% 23% Alle 6% 6% 4% Bor i Drammen sentrum 28% Bor i Drammen øvrig 44% Bor i Eiker eller Lier 27% 22% Bor andre steder 20% 40% Intervjuene ble gjort i februar 34% reisemiddelvalget er 25% 12% annerledes om sommeren (bl.a. sykkel) < 40 år år > 60 år Bil Buss Tog Spaserte hele veien

17 Hvorfor benytter man bil til Drammen sentrum? Mangel på andre muligheter 24% Tilfeldighet 1% Mest behagelig 19% Enklest 51% Raskest 33% Billigst 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

18 Hvor parkerer man i Drammen sentrum? Nesten 3 av 4 parkerer i parkeringshus.

19 Hvor lett eller vanskelig oppleves det å finne parkering der man ønsker i Drammen sentrum? Veldig vanskelig 11% Litt vanskelig 27% Litt enkelt 30% Veldig enkelt 33% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

20 Hvilke kvaliteter er viktige ved parkeringstilbudet? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lett å finne ledig parkeringsplass 33% 45% 19% Lett å finne ledig parkeringsplass nær butikkene jeg skal besøke 20% 36% 36% Pris på parkering 31% 44% 19% Betalingssystem som er enkelt å forstå 29% 57% 8% Store og opplyste parkeringslommer som gjør det trygt og enkelt å parkere 12% 52% 24% Tilgang til ladeplasser 11% 8% 11% Veldig viktig Viktig Litt viktig

21 Hvorfor velger man å handle der man gjør? Årsaker til at man velger å handle i Drammen sentrum - Byliv Årsaker til at man velger å handle på Gulskogen Senter - Vareutvalg - Parkering (enkelt og gratis)

22 Hvor langt syns man det er greit å gå mellom parkering og butikk? Et voksent menneske går med en hastighet på ca. 5 km/t, dvs. ca. 80 meter på ett minutt.

23 Forslaget til ny parkeringsstrategi

24 Parkeringsstrategien handler om å finne balansen mellom ulike hensyn Vi ønsker et attraktivt Drammen sentrum men hva betyr det? Et lett tilgjengelig sentrum Et sentrum der det er attraktivt å drive handel Et sentrum det er trivelig å oppholde seg i Nullvekstmålet

25 Forslag: Beholde antall parkeringsplasser omtrent på dagens nivå selv om befolkningen øker Hvorfor? Miljøet i byen/helse Nullvekstmålet Virkemiddel Ikke øke antallet kommunale parkeringsplasser Endre bruken av parkeringsplassene vi ønsker færre som kjører til jobb og parkerer lenge, slik at vi får bedre tilgjengelighet for handlende og andre som bruker byen Tidsregulering Pris

26 To typer reiser Reiser til og fra jobb Innkjøpsreiser Foretas i rushtid da veisystemet er mest belastet I rushtiden er kollektivtilbudet best Bilene står parkert hele arbeidsdagen lite sirkulasjon Ofte transporteres kun én person Reisene foretas hver dag Jobbreiser vil bli foretatt selv om det blir vanskeligere å gjøre dem med privatbil (arbeidsstedet flyttes ikke i alle fall ikke på kort sikt) Omfanget av disse reisene kan med fordel reduseres. Mange gratis arbeidsparkeringsplasser må spille på lag med arbeidsgiverne Foretas i større grad utenfor rush, da veisystemet ikke er så belastet Står parkert et kortere tidsrom, mer sirkulasjon Transport av varer Reisene foretas av og til Handlereiser kan bli endret hvis det blir vanskeligere å gjøre dem med privatbil (handler et annet sted) Disse reisene må vi være mer forsiktige med å iverksette tiltak mot fordi det kan gå utover sentrumshandelen Det er mindre negative konsekvenser ved restriksjoner for arbeidsreisende enn for reisende som bruker byen til handel eller andre tilbud.

27 Forslag: Gjennomføre tiltak for at kantsteinsparkeringen brukes for å gi de som trenger god tilgjengelighet mest, et godt tilbud. Flytte parkering fra kantsteinsplasser til p-hus Hvorfor? Bedre tilgjengeligheten for de som skal gjøre korte ærend eller hente store/tunge varer Bedre tilgjengeligheten for de som ikke kan gå langt Gjøre sentrum mindre preget av langtidsparkerte biler Virkemidler Innføre kortere parkeringstid for kantsteinsparkering: 2 timer som standard (en del unntak). (I dag er standard tid 5 timer.) Heve prisen for kantsteinsparkering og sette den ned i p-husene for at det skal bli mer attraktivt å benytte p-hus Utvide avgiftstiden for kantsteinsparkeringen til kl på hverdager (mot dagens kl ) og til kl på lørdager (mot dagens kl ) Innføre parkeringsavgift for elbiler, i første omgang 50 % av ordinær takst

28 Forslag: Forenkle takstsystemet Hvorfor? Mange er opptatt av at betalingssystemet skal være enkelt å forstå Dagens takstsystem har mange ulike priser og kan være vanskelig å få oversikt over Ønsker et tydelig budskap for å få flere til å bruke p-husene De progressive takstene synes å ha liten betydning for atferd (økningen fra time til time er for liten), men virker kompliserende Virkemidler I utgangspunktet bare to prissystemer: 40 kr/timen for å parkere langs gata og flateparkering 25 kr/timen for å parkere i p-hus og på enkelte flateparkeringsplasser: Marienlyst, tinghuset, sykehuset (Waagaardsløkka) Merknad om brukervennlighet: Automattypene har variert mye, men har blitt mer ensartede de senere årene. App-er gjør betaling enklere. Den enkelte parkeringsoperatør velger selv løsningene de vil bruke.

29 Eksempel på dagens og foreslått tids- og prissystem Dagens situasjon (2018) Forslag Kantsteinparkering Max p-tid i de mest sentrale områdene, timer 5 2 Pris, kr/time sentrum (time 1/2/3+) 27/31/35 40 Blichs gt. P-hus, Strømsø Pris kr/time (dag/kveld e. kl. 17) 26/17 25 Makspris, kr/døgn Kommunale P-hus, Bragernes (Thams gt. og Grev Wedel) Pris kr/time (time 1/2+) 26/30 25 Makspris, kr/døgn Ingen 150 P-avgift elbil kantsteinsparkering Gratis Halv pris P-avgift elbil p-hus Full pris Full pris

30 Parkeringskrav ved nybygg Vi foreslår å endre fra 4 til 3 soner og justere sonene: Sone 1: Bragernes og Strømsø sentrum, utvide noe i forhold til dagens avgrensning Nærområdet til Gulskogen stasjon Nærområdet til Brakerøya stasjon Sone 2: Resten av dagens sone 2 Dagens sone 3 Konnerud sentrum Sone 3: Resten av kommunen (dagens sone 4) Dagens soneinndeling Forslag til ny soneinndeling

31 Parkeringskrav ved nybygg - boliger Vi har i dag minimumskrav til antall parkeringsplasser knyttet til boliger, ikke maksimumskrav Eiendomsutviklerne sier at kommunen krever flere parkeringsplasser enn markedet etterspør, særlig i de mest sentrale områdene Forslag: Lavere minimumskrav enn i dag i alle soner Fortsatt ikke maksimumsgrense for antall parkeringsplasser knyttet til boliger

32 Parkeringskrav ved nybygg kontor/forretning/service I dag har vi: Maksimumskrav i sone 1 Både minimums- og maksimumskrav i sone 2, 3 og 4 Forslag: Lavere minimumskrav enn i dag Generelt lavere maksimumskrav enn i dag, men noen unntak fordi sonene er endret

33 Boligsone og beboerparkering Boligsone: Beboere og næringsdrivende må ha parkeringstillatelse Besøkende til beboere i sonen må ha besøkskort Ikke anledning til å parkere i sonen uten parkeringstillatelse Beboerparkering: Kombinerer avgiftsparkering med parkering for beboere Beboere med parkeringstillatelse kan benytte avgiftsplassene hele døgnet uten å løse parkeringsbillett Alle andre må betale avgift Ordningen gjør det mulig å ivareta beboernes interesser samtidig som avgiftsbelagte korttidsplasser ivaretar sentrumsfunksjoner

34 Boligsone- og beboerparkering Område markert med gult på Strømsø: Problemer med fremmedparkering Vanskelig for de som bor i området å finne parkeringsplass Foreslår å vurdere nærmere om boligsone, beboerparkering eller annen parkeringsregulering er best egnet i disse områdene. Egen politisk sak senere. Utover dette er det ikke foreslått endringer i boligsoner eller beboerparkering

35 Bildeling I forbindelse med Økonomiplan /Årsbudsjett 2018 vedtok bystyret følgende (programområde P 04 - Byutvikling, punkt 7): Kommunen skal i alle bolig- og kontorbygg vurdere om det skal stilles krav til etablering av bildelingsplasser. Ved større boligprosjekter med over 20 boenheter bør det være krav om bildelingsplasser. Dette må også ses i sammenheng med ny parkeringsstrategi. Vurdering: Bildelingsordningene er fortsatt i en tidlig fase. Uklart hvilke ordninger som er best og om de kan bli økonomisk bærekraftige Plan- og bygningsloven gir ikke hjemmel for å pålegge utbyggere å legge til rette for bildeling. Kommunen kan imidlertid gi incentiver, som for eksempel redusert krav om antall p-plasser dersom det settes av plasser til bildeling Parkeringsarealene i bolig- og kontorbygg er lukkede for allmenheten. Vanskelig med bildeling som bare er tilgjengelig for brukerne av et bygg Forslag: Drammen Parkering KF får fullmakt til å leie ut plasser til bildelingsordninger på gateplan og i de kommunale p-husene Bildelingsordninger gis anledning til å kjøpe parkeringsbevis i boligsoner og beboersoner på samme vilkår som beboerne

36 Elbiler Forslag: Innføre krav om at nye boligbygg skal ha nødvendig elektrisk infrastruktur framført til hver parkeringsplass, med kapasitet på minimum 20 A. (Den enkelte kjøper selv ladeboksen.) Innføre parkeringsavgift for elbiler, i første omgang 50 % av ordinær takst. På sikt må man se utviklingen i bilparken an og vurdere om elbiler skal betale full takst Begrunnelse: Fortsatt viktig med incentiver for å øke bruken av elbil. Vi ønsker at flere bytter ut biler med forbrenningsmotor med elbil Det må ikke bli så gunstig å bruke elbil at gående, syklende og kollektivreisende går over til elbil Elbilen tar opp like mye plass, bidrar like mye til kø og gir omtrent samme slitasje på veien (og dermed støv) som en bil med forbrenningsmotor. Elbilen slipper ikke ut eksos og lager mindre støy ved lave hastigheter

37 Sykkelparkering Beholde dagens krav til antall plasser Øke kravene til kvalitet på plassene (under tak, låsemulighet, lading for elsykler m.m.)

38 Parkering for forflytningshemmede (1) Dagens situasjon i Drammen: 83 HC-plasser på gateplan (kantsteinsparkering og flateparkering) i Drammen sentrum. 12 HC-plasser i de kommunale parkeringshusene (2 i Grev Wedel, 6 i Thams gate, 4 i Blichs gate) I tillegg kommer HC-plasser på private parkeringsplasser og i private parkeringshus Det er «alltid» ledig HC-plass å finne på gateplan i byen og i parkeringshusene Utfordringer ved sykehuset, hvor Drammen Parkering KF ikke har flere plasser å tilby nær inngangen Også høyt belegg på plassene utenfor «Trimmen» i Erik Børresens gate

39 Parkering for forflytningshemmede (2) Parkering for forflytningshemmede er regulert i Parkeringsfroskriften, der det i 61 står at det skal: «avsettes et tilstrekkelig antall plasser for forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Med tilstrekkelig antall menes at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig reservert plass.» For å gjøre dette kravet mer konkret for utbyggere, har Drammen kommune satt tallfestede krav til antall plasser som skal reserveres til forflytningshemmede: Minimum 5 % av plassene i parkeringsanlegg inntil 200 plasser Minimum 2 % av plassene i parkeringsanlegg med over 200 plasser I sone 2 og 3 skal det dessuten alltid være minst én HC-plass knyttet til kontorbygg og forretnings-/servicebygg De to første kravene er som i dag, det siste kravet er nytt.

40 Parkering for forflytningshemmede (3) Tildeling av parkeringstillatelse er regulert i Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Drammen kommune skal etterleve de normer og krav som til enhver tid er forskriftsbestemt

41 Parkering for forflytningshemmede (4) Drammen Parkering KF har ansvaret for å tildele parkeringstillatelser for forflytningshemmede Buskerud kommunerevisjon leverte i november 2016 en forvaltningsrevisjonsrapport på oppdrag fra styret i Drammen Parkering KF Temaet for rapporten var virksomhetens praktisering av regelverket ved søknadsbehandling og tildeling av parkeringskort for forflytningshemmede Samlet vurdering i evalueringen: Drammen Parkering KF behandler i hovedsak søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede i samsvar med gjeldende regelverk I 2017 fikk Drammen Parkering KF inn 185 søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Av disse ble 136 innvilget (73 %)

42 Parkering for forflytningshemmede (5) Søknadsmyndighet og tildelingsmyndighet for parkeringstillatelser til forflytningshemmede ligger hos parkeringskontorene også i andre norske byer Mulige endringer i hvilken del av kommunen som skal ha ansvaret for tildelingen har vært diskutert, men det har ikke hatt noen sentral plass i arbeidet med ny parkeringsstrategi Det foreslås ikke endringer i forhold til dagens ordning

43 Høring/offentlig ettersyn Alle innspill må være skriftlige Innspill sendes til: E-post: På papir: Drammen kommune, Byplan, Postboks 7500, 3008 Drammen Merk innspillene «17/4740 Parkeringsstrategi for Drammen». Frist for innspill: 25. september 2018