STATUS PR. APRIL 2018 Luftovervåkingsprogram Mo i Rana PM 10, PM 2,5, NO 2 og støvnedfall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATUS PR. APRIL 2018 Luftovervåkingsprogram Mo i Rana PM 10, PM 2,5, NO 2 og støvnedfall"

Transkript

1 Rana kommune Att: Allan Berg/Hilde Sofie Hansen SINTEF Molab as Org. nr.: NO MVA Postboks Mo i Rana Tlf: Kopi: MIP, Glencore, Celsa, SMA Mineral, Rana Gruber, Elkem Rana Ordrenr.: Rapportref.: April 218 Bestillingsnr.: Antall sider + bilag: 1 Dato: STATUS PR. APRIL 218 Luftovervåkingsprogram Mo i Rana PM 1, PM 2,5, NO 2 og støvnedfall Sammendrag måleresultater Det var ingen overskridelser av timesgrenseverdi for NO 2 i april. Det var 8 overskridelser av døgngrenseverdi for PM 1 i april. Det var moderat til høyt nivå av støvnedfall ved hhv. Mo kirkegård og Moheia i mars. 1 Innledning Dette dokumentet viser status på luftovervåkningsprogrammet i Rana pr. 3. april 218. Nytt for 218: Målestasjonen på Moheia er flyttet ca. 5 m vestover, nytt navn er Moheia Vest. Målestasjonen var i drift 3. januar. Det måles NO 2 i hht. pålegg fra Miljødirektoratet, times- og døgndata legges ut på luftkvalitet.info. PM 2,5 er lagt ut på luftkvalitet.info sammen med PM 1 etter ønske fra Rana kommune og industrien. P.g.a. problemer med overføring av data fra logger til NILUs datainnhentingssystem har vi pr. i dag data for NO 2 og PM 2,5 f.o.m. 2. januar. Det jobbes med å finne en løsning for overføring av måledata for NO 2 f.o.m. 3. januar til luftkvalitet.info. Det er kjøpt inn en ny meteorologisk stasjon, og denne er nå plassert ved Moheia Vest. Utført av: Tone Gardsjord Ansvarlig signatur

2 µg/m3 Side 2 av 1 2 Nitrogendioksid (NO2) Moheia Vest 2.1 Vurderingskriterier NO2 Tabell 1 Gjeldende grenseverdier for NO 2 i hht. Forurensningsforskriften, kap. 7. Grenseverdiene er satt for beskyttelse av menneskets helse. Komponent Midlingstid Grenseverdi Antall tillatte overskridelser av grenseverdi Merknad NO 2 - timegrenseverdi Time 2 18 pr. kalenderår NO 2 årsgrenseverdi År Måleresultater pr. april 218 Ved overskridelse av timesmiddel for NO 2 vil det bli laget grafer som viser timeskonsentrasjonene de aktuelle døgnene. Det var ingen overskridelser av timesgrenseverdi på 2 i april. Tabell 2. Gjennomsnittlig månedlig konsentrasjon og antall overskridelser av timesgrenseverdi på 2 NO 2 pr. måned i 218. NO 2 (µg/m³) Antall overskridelser timesgrenseverdi Merknad Januar 26 Data f.o.m. 2. jan. Februar 29 Mars 23 April 2 Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Akkumulert 25 Årsgrenseverdi 4 18 overskridelser pr. år Timegrenseverdi: 2 Døgnverdier NO 2 april NO2 Figur 1 Døgnverdier NO 2 april 218.

3 Side 3 av 1 3 Svevestøv (PM1 og PM2,5) Moheia Svevestøv PM 1 og PM 2,5 er støvpartikler med en aerodynamisk diameter på hhv. < 1 µm (PM 1 ) og < 2,5 µm (PM 2,5 ). Disse partiklene er så små at de holder seg svevende i luften. 3.1 Vurderingskriterier PM1 og PM2,5 Tabell 3 Gjeldende grenseverdier for svevestøv PM 1 og PM 2,5 i hht. Forurensningsforskriften, kap. 7. Grenseverdiene er satt for beskyttelse av menneskets helse. Komponent Midlingstid Grenseverdi Antall tillatte overskridelser av grenseverdi Merknad PM 1 - døgngrenseverdi Døgn 5 3 PM 1 - årsgrenseverdi År 25 - PM 2,5 - årsgrenseverdi År 15 - Nasjonalt reduksjonsmål innen 22: 9,3 3.2 Måleresultater pr. april 218 Ved overskridelse av døgngrenseverdi PM 1 vil det bli laget grafer som viser timeskonsentrasjonene de aktuelle døgnene. Det var 8 overskridelser av døgngrenseverdi i april (se figur 3 1). Tabell 4. Gjennomsnittlig svevestøvkonsentrasjon PM 1 og PM 2,5 pr. måned i 218. PM 1 (µg/m³) PM 2,5 (µg/m³) Andel PM 2,5 (%) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Akkumulert Årsgrenseverdi *F.o.m. 2. januar

4 µg/m3 Side 4 av PM1 døgnmiddel ( ) i april 218 PM1 PM2,5 Døgngrenseverdi PM1 Figur 2. Døgnkonsentrasjoner PM 1 og PM 2,5 i april 218, inkludert døgngrenseverdi for PM 1 på 5. Tabell 5. Datoer for overskridelse av døgngrenseverdi på 5 (PM 1 ) fordelt pr. måned 218. Måned Dato for overskridelse av døgngrenseverdi Antall overskridelser Januar Ingen overskridelser Februar 2. og Mars April 1., 11., 12., 13., 16., 17., 18. og 3. 8 Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Antall overskridelser hittil 11 Antall tillatte overskridelser pr. år 3 På de neste sidene vises døgnvariasjon for PM 1 og PM 2,5 (timesmidler) for overskridelsesdøgnene. Felles for disse dagene var flau-svak vind og tørt vær, i kombinasjon med at snøen hadde smeltet i veikantene. Figurene viser at det var PM 1 -fraksjonen som ga de høye verdiene, og de høyeste toppene ble i hovedsak registrert i tidsrommet 6-1 på hverdagene. Dette indikerer oppvirvling av støv i forbindelse med biltrafikk.

5 Side 5 av Døgnvariasjon tirsdag Døgnmiddel PM 1 : 93 N-NØ (flau) PM1 (µg/m3) Figur 3 Døgnvariasjon (timesmidler) PM 1 og PM 2,5 for overskridelsesdøgn 1. april Døgnvariasjon onsdag Døgnmiddel PM 1 : 12 N- NØ (flau) PM1 (µg/m3) Figur 4 Døgnvariasjon (timesmidler) PM 1 og PM 2,5 for overskridelsesdøgn 11. april Døgnvariasjon torsdag Døgnmiddel PM 1 : 121 NØ-N (flau) PM1 (µg/m3) Figur 5 Døgnvariasjon (timesmidler) PM 1 og PM 2,5 for overskridelsesdøgn 12. april 218.

6 Side 6 av 1 45 Døgnvariasjon fredag Døgnmiddel PM 1 : NNØ-N (flau) PM1 (µg/m3) Figur 6 Døgnvariasjon (timesmidler) PM 1 og PM 2,5 for overskridelsesdøgn 13. april Døgnvariasjon mandag Døgnmiddel PM 1 : NØ-N (flau) N-NØ (flau) 2 15 S (flau) PM1 (µg/m3) Figur 7 Døgnvariasjon (timesmidler) PM 1 og PM 2,5 for overskridelsesdøgn 16. april Døgnvariasjon tirsdag Døgnmiddel PM 1 : 125 NØ-N-NV- VNV (flau) PM1 (µg/m3) Figur 8 Døgnvariasjon (timesmidler) PM 1 og PM 2,5 for overskridelsesdøgn 17. april 218.

7 Side 7 av Døgnvariasjon onsdag Døgnmiddel PM 1 : 85 NNØ (svak) vestlig (svak) PM1 (µg/m3) Figur 9 Døgnvariasjon (timesmidler) PM 1 og PM 2,5 for overskridelsesdøgn 18. april Døgnvariasjon onsdag Døgnmiddel PM 1 : NV-V (flau/svak) PM1 (µg/m3) Figur 1 Døgnvariasjon (timesmidler) PM 1 og PM 2,5 for overskridelsesdøgn 3. april 218.

8 Antall Side 8 av Sammenlikning mot tidligere måledata for PM1 ( ) Antall overskridelser av døgngrenseverdi pr. mnd april Figur 11. Oversikt over månedsvis antall overskridelser av døgngrenseverdi 214 april 218. Tabell 6. Antall overskridelser av døgngrenseverdi på 5 pr. mnd. i perioden 214 april 218. Døgngrenseverdi kan overskrides inntil 3 ganger pr. år. Antall overskridelser av døgngrenseverdi på Januar Februar Mars April Mai 1 1 Juni Juli August 1 September Oktober November Desember Totalt ) F.o.m. 216 Antall tillatte overskridelser pr. år: 3 1)

9 PM1 ( ) Side 9 av PM 1 (µg/m3) pr. måned april Figur 12. Gjennomsnittlig svevestøvkonsentrasjon PM 1 ( ) pr. måned i perioden 214 april 218. Tabell 7. Svevestøvkonsentrasjon PM 1 ( ) pr. måned 214 april 218, samt årsgjennomsnitt (akkumulert) for og akkumulert for målingene i 218. PM 1 ( ) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Akkumulert (snitt)

10 Side 1 av 1 4 Støvnedfall (Moheia og Mo kirkegård) Støvnedfall omfatter støv som faller ned av egen tyngde (større partikler, > 1 µm), støv som avsettes på oppsamlerens innvendige vegger og støv som bringes ned med nedbør. 4.1 Vurderingskriterier Tabellen under viser vurderingskriterier for totalt støvnedfall. Disse er ikke grenseverdier, og brukes kun veiledende. Tabell 8. Vi benytter kriterier fra NILU som vurderingsgrunnlag for totalt støvnedfall. Totalt støvnedfall Vurdering (mg/m 2 pr. 3 dager) Under 5 Lavt 5 1 Moderat 1-15 Høyt Over 15 Meget høyt 4.2 Resultater 218 Resultater for april foreligger ikke pr. 8. mai 218. Tabell 9 Støvnedfall 218 for Mo kirkegård og Moheia. Støvnedfall (mg/m 2 pr. 3 dager) Mo kirkegård Moheia Merknad Januar 18* 9, *Mye sand i prøven. Februar 4,2 5,3 Mars 6,2 11 April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember