Disse to edle metallene ble penger ut av frivillig handel, og i retrospekt kan det være lett å se hvorfor ettersom de er:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Disse to edle metallene ble penger ut av frivillig handel, og i retrospekt kan det være lett å se hvorfor ettersom de er:"

Transkript

1 Dagens internasjonale pengesystem og dens uunngåelige kollaps I dagens internasjonale pengesystem er det en karakteristikk som skiller seg fra alle andre tider: hele verden bruker papirpenger. Papirpenger har alltid vært statlige påtvungede penger (også kalt fiatpenger), penger som ikke har noen reell verdi men som er gitt verdi av lover. Det unike i dag er at selv om det har vært mange statlige eksperiment på papirpenger opp igjennom verdenshistorien, så har det alltid vært handelsvare-penger (gull/sølv) i omløp andre steder i verden. Papirpengers korte historie Det har opp igjennom tidene vært notert minst 775 antall statlige papirpenger, og edle metaller har eksistert side om side og vært i kontinuerlig bruk minst ett og vanligvis flere steder i verden. Andelen papirpenger som har overlevd hittil er de vi har per i dag, og av disse er det pund som har vært lengst i bruk. Alle andre har forsvunnet ettersom de har mistet sin verdi og dødd ut, enten ved å returnere til handelsvare-penger (gull/sølv), eller bare ved å hyperinflatere den vekk. Et pund var opprinnelig nemlig et pund sølv, altså 45 gram sølv, men er i dag bare verdt,2 gram sølv. Papirpenger har som regel blitt opprettet i et nødstilfelle for statens finansielle behov, altså hvor myndighetene har trengt øyeblikkelige midler. Ettersom papirpenger er etablert og er i omløp, er det faktisk ingen teoretisk grunn til at de skal og bli verdiløse og forsvinne. Det er helt og holdent statens utømmelige evne til å bruke ressurser og dens uendelige etterspørsel etter ressurser, som gjør at så lenge statens penger er i omløp vil den ty til inflasjon. Dette alene er grunnen til at papirpenger har brutt sammen gang på gang i 2 år. Dagens internasjonale pengesystem og dens historie Dagens internasjonale pengesystem kan kalles en global fiat-dollar standard. Ettersom flytende papirpenger er det totalt motsatte av reelle penger og ikke utøver pengers hovedfunksjon som et byttemiddel for internasjonale transaksjoner, krever systemet et internasjonalt byttemiddel for at ikke internasjonal handel skal bryte sammen. Dette internasjonale byttemiddelet er i dag den amerikanske dollaren. Hvordan fikk USA denne favoriserte rollen? I utgangspunktet brukte mennesker gull og sølv som penger. Faktisk var gull det vanligste byttemiddelet til store transaksjoner for de rike og for internasjonal handel, mens sølv var det viktigste byttemiddelet til daglig og det mest brukte byttemiddelet av befolkningen ellers. The major monetary metal in history is silver, not gold - Milton Friedman, A monetary history of the United States Disse to edle metallene ble penger ut av frivillig handel, og i retrospekt kan det være lett å se hvorfor ettersom de er: Homogene (et gram sølv er likt et annet) Resistente (tåler meget og råtner ikke) Høy verdi per enhet Sterk etterspørsel Alt dette gjør at de er lette å dele, bevare, transportere og finne en som vil bytte med dem. De utgjør den mest naturlige formen for penger. I middelalderen tilegnet konger seg monopol på og utstede mynter, og det var vanlig å ødelegge disse myntene ved myntklipping og dermed utvanning av verdien dens. Denne metoden var ofte lett

2 gjenkjennelig, og ettersom myntens sølv/gullinnhold bare kunne gradvis senkes, var dette en meget begrenset metode og redistribuere ressurser fra befolkningen til myndighetene igjennom inflasjon. Ettersom banker oppsto i internasjonale handelsområder for å tilby betalingstjenester og sikker oppbevaring, som Mark Banco, Bank of Amsterdam og i andre viktige handelsbyer, begynte man å utstede private sedler som var innbyttbare i sølv eller gull. Disse private sedlene ble etter hvert akseptert ettersom bankene hadde et godt rykte for å ha pengene i god behold. Når staten trengte inntekter, ville den ofte gi privilegier til banker som hadde utgitt flere sedler enn det var innlagt penger (sølv/gull). De ble tillatt å ikke utbetale de innlagte pengene for å unngå konkurs og ofte aktivt oppfordret til å utgi flere sedler for å kjøpe statsgjeld. Slik ble bankvesenet og staten tidlig bundet sammen. Den aktive favoriseringen av fraksjonelle-reserve banker kunne ikke forhindre at folk foretrakk å benytte seg av de edle metallene, og dette førte til at der oppstod finansielle kriser igjen og igjen i løpet av 8-tallet. Styresmaktenes løsninger var ikke å avslutte denne støtten, men å ta kontroll over seddelproduksjonen i sitt territorium. Derfor ble sentralbanker opprettet, som skulle ansvarlig styrer av bankenes utgivelse av sedler og reservene av bankenes edle metaller. Hvis en spesifikk bank gikk tom for de edle metallene som de hadde mer av på bøkene enn i reserve, ville sentralbanken komme med sine reserver og redde denne banken. Det eneste problemet for statens ønske om inflasjon da, er hvis det er en etterspørsel etter penger(gull/sølv) hos alle bankene, eller om utenlandske handelspartnere krever betaling i edelt metall hvor begge tilfeller kan føre til at sentralbanken går konkurs. Dette var den klassiske gullstandarden fra 87 til 4. På grunn av dette problemet argumenterte visse økonomer og politikere tidlig på -tallet imot gullstandardens begrensninger mht. inflasjon igjennom seddelpressen og bankkreditt, som økonomisk sett er helt like. De ville fjerne gull og sølv i fra omløp, og dermed unngå at bankene eller staten kunne gå konkurs på grunn av at den sivile befolkningen frivillig bytter inn sedler og innskuddskontoer mot ekte vare. Det eneste å unngå for staten da vil være hyperinflasjon, og den kan ellers fritt inflatere og hente ut ressurser uten å produsere. Disse forslagene var ikke populære og ble heller ikke godtatt av befolkningen, men når første verdenskrig brøt ut nektet stater befolkningen å bytte inn sedlene i gull og sølv. Det var begrunnet med en kortvarig nødvendighet av krig, og folk hadde fortsatt tillit til at myndighetene ville returnere til en gullstandard. Disse forandringene i pengepolitikken i hele den vestlige verden resulterte i den tyske hyperinflasjon (2-24 & 36-48), østerrikske hyperinflasjon (22-24), ungarske hyperinflasjon (22-24), polske hyperinflasjon (2-24), russiske hyperinflasjon (2-22), den store depresjonen i 3-åra og et sammenbrudd i verdenshandelen. Samtlige av disse landenes økonomi var i 4 bygget på gullstandarden, og likevel så er de fleste statsansatte økonomer i dag fast bestemte på at å forlate gullstandarden var den lureste endringen i pengesystemet det siste århundret. For å forsøke å returnere til et stabilt pengesystem i etterkant av første verdenskrig (4-8), forsøkte de europeiske landene under press fra Storbritannia å lage en slags kobling til gull. Gullutvekslingsstandarden var et oppsett av Storbritannia hvor europeiske land ikke skulle tillatte gullinnbytte hos seg, men heller bytte inn sin egen valuta imot pund, og pund kunne byttes inn mot store gullbarrer og amerikanske dollar som fortsatt var under gullstandarden.

3 Dette medførte inflasjon hvor Storbritannia ikke klarte å bære kostnadene selv, og ettersom store ubalanser i handelen hvor europeere produserte varer og Storbritannia betalte for de utenlandske varene med nye opptrykte fiat-penger, forsøkte Frankrike i 3 å få gull for sine pund men England nektet. Gullutvekslingsstandarden var død. Nå var plutselig alle valutaer flytende imot hverandre og de mistet raskt sin verdi. I Norge ble en hel del forskjellige faste valutakurs-regimer påtenkt, og kronen ble til slutt devaluert langs pundet som den hadde knyttet seg opp mot. I 46 ble de vestlige landene enige om et nytt monetært system, kalt Bretton-Woods systemet. Under dette systemet skulle USA være under gullstandard til en høyere gullpris, men bare overfor utenlandske sentralbanker. Sivile amerikanere fikk ikke lov til å eie gull, og sivile europeere fikk ikke bytte inn sin valuta mot gull. Under dette systemet ville USA kunne trykke opp nye dollar og kjøpe utenlandske varer, og når dollaren dukket opp hos sentralbanken som innskudd fra bankene, så ville de europeiske sentralbankene skrive opp en dollar mottatt som om gull var innlagt og dermed produsere mer av den nasjonale valuta (pund, franc, kroner osv.). Dette var i grunn gullutvekslingsstandarden gjenfødt med gull i bunn, dollar oppå og alle andre europeiske valutaer pyramidisert på toppen med dollar i pundets posisjon. Nå kunne USA finansiere sine budsjettunderskudd, import og kriger ved hjelp av å trykke nye dollar som verdens sentralbanker aksepterte som gull, mens inflasjonens kostnad ble båret av resten av verden. De samme problemene med store imbalanser i nasjonal gjeld, handelsbalanse og handelsmønstre gjenoppsto. Problemet med dette systemet er at det er ikke bærekraftig. Til syvende og sist må det

4 landet som er i ubalanse betale, og gjør det ikke det vil hele korthuset falle sammen. The fact that many countries accept as a principle, dollars being as good as gold for the payment of the differences existing to their advantage in the American balance of trade, this fact leads Americans to get into debt and to get into debt for free at the expense of other countries. Because what the US owes them it is paid, at least in part with dollars they are only allowed to emit. - Charles De Gaulle,Frankrikes president om dollarkrisen i 65 Til slutt var Tyskland, Frankrike og andre europeiske land som var lei av å måtte betale for inflasjonen generert av USA innstilt på forandring. Det var De Gaulle selv som krevde betaling for de oppssparte dollarreservene i gull, noe de lovlig skulle kunne få men hadde latt være å kreve i en god stund på grunn av sterk politisk press fra USA. Den første utbetalingen fikk de, men i 7 bestemte Richard Nixon seg for å stenge gull-vinduet, altså nekte utbetalingen ettersom USA hadde trykt langt flere dollar enn de hadde gull til utbetaling. I have directed the Treasury to suspend temporarily the convertibility of dollars into gold, except in amounts determined to be in the interest of monetary stability and in the best interests of the United States. - Richard Nixon, august 7 Amerikanerne utbetalte aldri gull igjen, og vi levde nå i et nytt system; flytende nasjonale valutaer eller bedre kalt en internasjonal dollarstandard. Dollar dalte sammen med alle andre papirpenger imot gull og sølv inntil i 8, hvor den amerikanske sentralbanken måtte heve rentene til 2 % for å gjenvinne tillit.

5 Milligram gull Milligram gull per NOK & USD MG per NOK MG per $ Hvor mange milligram gull norsk krone og amerikansk dollar er verdt. NOK i 4:,4 gram i 2:,3 gram USD i 4:,5 gram og i 2:,8 I løpet av 8 hadde den amerikanske handelsbalansen, mengden dollar og utenlandsgjeld vokst enormt, men dollaren fant nye markeder i Kina, Russland og mange tidligere kommunistland som ikke deltok i verdenshandelen. Til tross for den enorme veksten av disse landene, og at mengden varer (leketøy, datamaskiner, olje osv.) og tjenester solgt i dollar økte voldsomt, så hadde samtidig denne ubalansen nådd så store høyder at disse landene ikke kan produsere nok varer til å dekke det USA s enorme forbruk som bare kunne holdes i gang ved å øke mengden dollar og ta på seg mer gjeld. Euroen ble introdusert i, og skulle så være en redning eller et alternativ til dollaren: Det er lett å se hvor usikker euroen har vært, og få har tillitt til den i dag. De samme problemene eksisterer i dag, som i juli 7, og i 3 med Storbritannia. En utsettelse av dette kan bare produseres ved at USA hadde hevet rentene sine til utrolige nivåer, kanskje %. Hva ville så blitt rentebetalingene for privat og statlig gjeld i USA?

6 Myndighetene hadde vært blakke, bankene hadde vært blakke, bedriftene hadde vært blakke og de fleste med boliglån hadde vært blakke. Det var det som holdte på å skje i 2, men det er ikke politisk akseptabelt i et land som er vant med en viss levestandard. Det er ikke politisk akseptabelt i et land hvor den totale utestående gjelden utenom den amerikanske eldrebølgen var 357 % av BNP i 2 og som har vokst i en enorm fart siden. Dollaren vil bryte sammen, og når det skjer, vil ingen papirvalutaer unnslippe total ødeleggelse. Den eneste måten å beskytte seg er i realverdier, og helst spesifikt det som har vært penger de siste 5 år; gull & sølv.

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Mot full krise i Europa

Mot full krise i Europa Mot full krise i Europa 4. juni 2012 Svak global vekst øker risikoen for bankkrise i Europa Veksten globalt bremser opp, anført av beskjeden vekst i USA, avtagende i Kina og fallende vekst i mange land

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Bedriftsetikk. Gullstandard. DIM-hypotesen. Kommende grunnlovsendringer

Bedriftsetikk. Gullstandard. DIM-hypotesen. Kommende grunnlovsendringer Løssalg kr. 35,- Bedriftsetikk Gullstandard DIM-hypotesen Kommende grunnlovsendringer Leder I dette nummeret av LIBERAL vil man først finne en artikkel om det viktige temaet bedriftsetikk: er det mulig

Detaljer

Skrevet av Administrator mandag 08. desember 2008 00:12 - Sist oppdatert mandag 08. desember 2008 14:07

Skrevet av Administrator mandag 08. desember 2008 00:12 - Sist oppdatert mandag 08. desember 2008 14:07 Dagens pengesystem vs. sølv og gull De fleste vet ikke hva penger egentlig er eller hvor de kommer fra, og tror feilaktig at myndighetene skaper dem i seddelpressen. Under dagens sentralbankstyrte pengeregime

Detaljer

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

Hellas på vei ut av euroen?

Hellas på vei ut av euroen? Hellas på vei ut av euroen? 26. januar 2015 Med 99.8% av stemmene talt opp, ligger Syriza an til å få 149 mandater i parlamentet, 1 mandat unna rent flertall. Syriza vil nå forhandle med The Independent

Detaljer

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Arne Jon Isachsen Centre for Monetary Economics (CME) Månedsbrev 07/2014 Kina trenger en gradvis liberalisering av

Detaljer

JEG VIL EIE HELE VERDEN PLUSS 5%

JEG VIL EIE HELE VERDEN PLUSS 5% JEG VIL EIE HELE VERDEN PLUSS 5% Fabian var spent og øvde seg enda en gang på talen han skulle holde for folkemengden som sikkert ville møte opp i morgen. Han hadde alltid ønsket seg prestisje og makt

Detaljer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om bank

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om bank Hugin & Munin Special Report ODIN om bank Innhold Innledning 3 Sammendrag 3 Hva er en bank? 4 - Hvordan oppstod banker? 4 - De første bankene 5 - Den enkle bank 5 Type banker 6 Bankene og finanskrisen

Detaljer

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

TROIKAEN IKKE UTEN SKYLD

TROIKAEN IKKE UTEN SKYLD Dagens næringsliv 16. juli 2015: TROIKAEN IKKE UTEN SKYLD Det er troikaens falske lånegarantier som må ta hovedskylden for den greske tragedien. Gjennom ti år ga de lån til greske husholdninger med tyske

Detaljer

KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON

KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON I skrivende stund, februar 2014, er situasjonen verre enn den var før finanskrisen i 2008, men det er veldig få som innser eller vil innrømme dette. «I m sorry gentlemen.

Detaljer

Working Paper Series 2/11

Working Paper Series 2/11 Working Paper Series 2/11 PENGE- OG VALUTAPOLITIKK I KINA Arne Jon Isachsen CME/BI Mai 2011 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management ISSN 1503-3031 PENGE- OG VALUTAPOLITIKK I KINA

Detaljer

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER E T A N N E R L E D E S M A G A S I N O M Ø K O N O M I 07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER 1. årg. kr I S S N 1 5 0 2 6 2 3 X PENGENES HISTORIE INFLASJON BAK MURENE FREMTIDENS PENGER

Detaljer

Hvem bestemmer egentlig rentenivået i Norge?

Hvem bestemmer egentlig rentenivået i Norge? Hvem bestemmer egentlig rentenivået i Norge? Rentepolitikk Rentenivået bestemmes i et samspill mellom innenlandske og utenlandske aktører. På kort sikt kan Norges Bank bestemme renten. Men på lengre sikt

Detaljer

Finanskrisenes teori.

Finanskrisenes teori. Finanskrisenes teori. Erik S. Reinert Finanskriser skapes når det oppstår et misforhold mellom realøkonomien (den totale produksjonen av varer og tjenester) og finansøkonomien ( pengemengden ) 1. Dagens

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Egenkapitalkrav ved boligkjøp

Egenkapitalkrav ved boligkjøp Egenkapitalkrav ved boligkjøp Bakgrunn for Finanstilsynets vedtak om økt egenkapitalkrav ved opptak av boliglån - Equity to cover margin requirement on residential borrowing The background for the financial

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet

Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet Ole Joar Bruset Masteroppgave i Finansiell Økonomi Institutt for samfunnsøkonomi

Detaljer

Working Paper Series 7/07

Working Paper Series 7/07 Working Paper Series 7/07 URO Arne Jon Isachsen CME/BI Desember 2007 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management URO Ny økonomisk verdensordning...... side 1 Uro i de internasjonale

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring

Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Studentnummer: 0850809 Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Eksamenskode og navn: SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Innleveringsdato:

Detaljer

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 11/11 Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden 1. Sosial tragedie 2. Dramatiske tiltak 3. De verst utsatte 4. Forsøk på løsning

Detaljer

Working Paper Series 6/08

Working Paper Series 6/08 Working Paper Series 6/08 OM FINANSKRISEN I USA Arne Jon Isachsen CME/BI Oktober 2008 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management OM FINANSKRISEN I USA Hensikten med dette Arbeidsnotatet

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

STATEN OG FINANSKRISEN

STATEN OG FINANSKRISEN STATEN OG FINANSKRISEN Dette er slutten på laissez-faire, påpeker Frankrikes president Nicolas Sarkozy, og får støtte av den tyske finansministeren Peer Steinbrück, som mener at laissez-faire -tilhengernes

Detaljer