Transfixa boken som forvandler liv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transfixa boken som forvandler liv"

Transkript

1 N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r å r g a n g SIDE 6 Toni Popov Våknet uten abstinenser SIDE 4 Svetlana Ivanovic Transfixa boken som forvandler liv SIDE 14 Kongens Fortjenestemedalje til Arnold Maritastiftelsen takker for gaven etter feiringen Foto: Stephen Folde

2 :: MaritaStiftelsen: Stiftelsen ble dannet i 1984 som et resultat av det forebyggende arbeidet stiftelsens grunnlegger, Leiv O. Holstad, startet i :: Visjon: Forhindre at ungdom begynner med rusmidler, og hjelpe dem som allerede har begynt til et nytt og meningsfullt liv uten rus. :: Forebyggende arbeid: Team med tidligere narkomane viser Maritafilmen og holder rusforebyggende foredrag for skoleelever, foreldre, bedrifter og andre over hele landet og i syv andre land i Europa. Leiv O. Holstad Maritastiftelsens grunnlegger Avslag for TRAN Hans-Inge Fagervik, som bl.a er kjent for Maritasangen, har Rock mot Rus - konserter over hele landet. :: Oppsøkende arbeid: Maritakafeen, en kontaktkafé på strøket i Oslo sentrum. I tillegg til ansatte, arbeider ca 100 frivillige gjennom gateteam og fengselsarbeid. Marita Ung, oppsøkende team hvor det tilbys oppfølging og motivasjonssamtaler, samt sysselsetting i bruktbutikken. :: Botilbud for ungdom: Marita Bo er et botreningstilbud i egen bygård på Torshov for ungdom i risikosonen. Vi tilbyr oppfølging samt arbeidstrening. :: Rehabilitering: Maritastiftelsen er en del av Stiftelsen KRAFT hvor vi kan tilby over 100 rehabiliteringsplasser på seks forskjellige steder i Norge. :: Arbeidstrening og oppfølging: Dette er en viktig strategi for å hjelpe mennesker som er i en gjenoppbyggingsfase i livet. Arbeidstrening, undervisning og oppfølging legges til rette individuelt. :: Internasjonalt: Et utstrakt internasjonalt arbeid i Russland, Hviterussland, Serbia, Slovenia, Makedonia, Danmark og Island. :: Teen Challenge: Maritastiftelsen er representant for den verdensomspennende organisasjonen Teen Challenge, som har drevet arbeid blant narkomane siden :: Økonomi: Ca 50 % av driften i Maritastiftelsen finansieres ved statlig og kommunal støtte. I tillegg er vi avhengig av gaver fra enkeltpersoner, legater o.l. MaritaStiftelsen, Holsts gate 6, N-0473 Oslo Telefon: (+47) Telefax: (+47) E-post: Webside: Bankgiro: Ansv. redaktør: Redaktør: Trykk: Layout: Leiv O. Holstad Bjørn Olav Thune PDC Tangen Zoran Zivancevic Jeg ble veldig frustrert da utvisningsdommen mot Hiep Tran ble opprettholdt. Jeg prøvde å forklare da jeg vitnet for domstolen og UDI at Tran ikke lenger er den han var. Å slippe den nye Tran løs på gjengmiljøene i Oslo, ville helt klart ha ført til store kriminalitetsforebyggende resultater. Selv om jeg er frustrert, må jeg innrømme at deres reaksjon er forståelig. En så farlig person som Tran som har forvoldt så mye skade på mange andre mennesker, ville vanligvis vært farlig for omgivelsene, derfor bør han fratas muligheten til å skade flere i Norge. Saken er den at Tran er ikke lenger den samme som han var før. Han har blitt født på nytt. Det har også jeg og mange med meg (les om Svetlana, Milos og Toni i dette nummer), men hvordan kan vi få de rådende myndighetspersoner til å skjønne det? Frelsen i Kristus er jo en hemmelighet. Selv om den er utførlig forklart i Bibelen, kan den ikke forstås før den oppleves. Uforklarlig Jeg har mange ganger trukket på smilebåndet når velmenende professorer og andre med store hoder har forsøkt å forklare rasjonelt hva som har skjedd med slike som oss vi som har en dramatisk omvendelseshistorie, men hvordan kan jeg forvente at norske fagfolk skal forstå det som selv den bibelsprengte teologen, legen og dommeren Nikodemus ikke skjønte da Jesus forsøkte å forklare ham hva det innebar å bli født på nytt? Å bli født på nytt handler om at Den Hellige Ånd skaper nytt liv i vår ånd. Det var dette Jesus sa til Nikodemus (Joh 3:6). Dette er vanskelig å forklare. Skulle ønske det hadde vært mulig å dele ut smaksprøver, men problemet er at det er kun tilgjengelig for dem som uten reservasjoner overgir livet og fremtiden sin til Jesus. Det var dette Tran gjorde som førte til at hele hans indre ble forandret. I ett øyeblikk var plutselig hans karakter, verdier og oppførsel snudd opp ned, eller rettere sagt, ned opp! I likhet med hans store forbilde Paulus ble han helt utslått av møtet med Lyset fra Jesus og fra samme øyeblikk var han en ny person. De fleste jeg kjenner som har overgitt sitt liv til Jesus, har gjort det gradvis gjennom mange kriser, men Tran ga alt med en gang! Det holder for mange Jeg er klar over at det er mulig for en nyomvendt kristen å bli en såkalt frafallen, derfor hadde jeg ønsket å være med på å støtte min nyfødte bror i Kristus i stedet for å maktesløs stå og se på at han blir sendt til en uviss framtid i Saigon. Men selv om det skulle skje, tror jeg at Tran kommer til å holde seg hos Jesus og at han kommer til å bli til velsignelse for mange også der. Det har holdt for meg i over 30 år, så hvorfor skulle det ikke gå bra også med ham? Min hovedfrustrasjon er ikke at Tran blir sendt til Vietnam, men at vi ikke får beholde ham her i Norge. Jeg skulle så gjerne ha sett de samme positive ringvirkningene som er skapt gjennom Trans liv innenfor murene, spre seg i gjengmiljøene og andre ungdomsmiljøer også utenfor fengselsmurene. Vi trenger ham i Norge!

3 RAPPORT FRA MARITA arbeidet i Serbia Det er viktig for elevene at de blir konfrontert med vårt budskap før helger og ferier. Mulighetene for at elevene blir tilbudt stoff er nemlig større i fritiden, sier Nebojsa Vucenovic, lederen for Drug Prevention Team i Novi Sad, Serbia. De siste fem ukene har de besøkt seks skoler i to forskjellige byer og holdt over 30 foredrag med visning av Marita- filmen elever fikk del i undervisningen. Skolene i et område har ofte tett kontakt, og anbefaler som regel opplegget til naboskolene. Slik får teamet mange nye forespørsler fra nye skoler som de tidligere ikke har besøkt. Lærerstaben på alle skolene tok meget godt imot det forebyggende teamet og responsen var ensidig positiv. Etter skoletid ble de kontaktet av flere elever som innrømte at de allerede hadde et narkotikaproblem. Vi er veldig glade for at vi på denne måten kan være med på å reparere noen av de skadene som vi har vært med på å spre, sier de to begeistrede foredragsholderne, Nebojsa Vucenovic og Milos Gulan. Milos Gulan deler sin erfaring for en skoleklasse (les mer om ham på side 5). Nebojsa Vucenovic, lederen for det forebyggende teamet i Serbia. TRO SNUR livet til kriminelle Vårt Land hadde den 16. oktober 2007 et forsideoppslag med tittelen Tro snur livet til kriminelle. Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøyskolen i Oslo kunne fortelle at tro og politisk engasjement kan bli vendepunktet for unge kriminelle. Dette er noe Maritastiftelsen også hevder, spesielt med bakgrunn i vårt intervju i forrige MaritaNytt nr med Hiep Tran Fra hat til kjærlighet. Vårt Land gjenga den sterke historien om Hiep Tran den 9. november. Bjørnebekk nevner eksempler fra sin egen jobb. En veldig urolig gutt fikk interesse for filosofi og meditasjon, og endte opp som buddhist. Andre ungdommer blir truffet av følelsesmessige opplevelser, som ofte er en religiøs aha- opplevelse som gir nytt perspektiv på livet, og blir et vendepunkt. Om dette sier hun: - Religion kan skape mening og helhet i livet, og samtidig hjelpe ungdommene med å utvikle samvittighet og moral. Vendepunktet kan også være andre ting, som sterke møter med kultur, politisk interesse, eller det å ha opplevd noe dramatisk, som for eksempel en alvorlig voldsepisode. For de som mangler grunnleggende etikk og moral i oppveksten kan religionens klare regler for hva som er rett og galt, gjøre det lettere å lære seg normene som gjelder i samfunnet. Opphold på kristne institusjoner har også hjulpet noen. Bjørnebekk legger også vekt på at dette må være frivillig og i egen interesse for ungdommene. Foruten opplevelsen er tett oppfølging over lang tid viktig: - De trenger hjelp til å finne nye miljøer, veiledning i grunnleggende sosiale ferdigheter, hjelp til å finne gode verdier og interesser, og kanskje tilbud om utdanning eller jobb. Tilbakefall skjer, men har de først klart å komme seg ut av kriminaliteten for en periode, er det håp om at de kan klare det igjen. Det er aldri for sent, understreker Bjørnebekk. Til det kan vi i Maritastiftelsen si et rungende, samstemt ja. Det er dette vi holder på med, og myndighetene bør ikke sitte med sine fasitsvar på hvilke opplevelser som skal få støtte. Religiøse opplevelser må tas med inn i den store sammenhengen og bli satt på dagsorden. MARITANYTT :: Nr

4 TRANSFIXA boken som forvandler liv Vi har tidligere skrevet om Svetlana og Sasha Ivanovic fra Serbia. (Artikkelen Suksess i Serbia, MaritaNytt , side 13). De var begge heroinmisbrukere. Nå har Svetlana gitt ut sin livshistorie i boken Transfixa. Etter to år i rehabilitering på Malta, kom de i 1999 tilbake til hjembyen Novi Sad, samme år som NATO bombet byen deres. Pågangen av gamle venner som trengte hjelp, førte til at de åpnet sitt eget hjem for rehabilitering av narkomane. Foto: Stephen Folde 4 MARITANYTT :: Nr

5 Fra venstre: Transfixa - Svetlanas bok, og artikkelen fra magasinet Cosmopolitan: Jeg overvant narkomani. Forsiden innringet sier: Korsvei; hvordan jeg gikk fra å være narkoman til å bli mor og medmenneske. Arbeidet har vokst til å omfatte et reha- Svetlana med ny bok vil gi denne boken ut på norsk så snart biliteringssenter for gutter og et annet Transfixa stå opp for sannheten er manuskriptet foreligger på engelsk. for jenter som har fått navnet Raskrsce tittelen på boken som Svetlana har gitt (Korsvei). Beboerne får arbeidstrening i ut i høst. Boken er foreløpig kun utgitt Intervjuet av Cosmopolitan eget snekkerverksted, drivhus og lysstø- på serbisk. Ordet transfixa er vanske- Boken gir også oppmuntring til alle som peri. De gjennomgår også et omfattende lig å oversette til norsk. For det første er deprimert, noe forfatteren også ønsker: undervisningsopplegg som gir mellom- handler det om sette seg et fix (ta en Sannheten frigjør og friheten helbreder, menneskelige og sosiale ferdigheter og sier Svetlana. Pressekonferansen i forbinsprøyte). Dernest betyr det å stikke innsikt i eksistensielle spørsmål slik Bi- hull og punktere, f.eks. å stikke hull delse med utgivelsen av boken skapte stor belen omtaler det. på (ødelegge) noens verdighet. I denne interesse. Mange medier ønsket å dekke Mange har fått hjelp gjennom dette boken deler Svetlana sin livserfaring og Svetlanas livshistorie. Det verdenskjente arbeidet til et nytt liv uten rus. Maritastif- gir dermed håp til andre som er i en lig- kvinnemagasinet Cosmopolitan ga plass telsen støtter også flere medarbeidere nende livssituasjon. En av de som kjenner til hele fire sider for å fortelle om forfatsom driver forebyggende arbeid og viser Svetlana godt beskriver det slik: Denne teren Svetlana og hennes historie! Som Marita-filmen. I disse dager fullføres et nytt boken er en sann beretning om å ikke la en frukt av dette har også interessen for bygg for jentesenteret. Dette blir det første fristelser og problemer frarøve oss hå- rehabiliteringssenteret vokst, så det er senteret i Serbia som kan ta imot mødre pet og gleden eller ødelegge kjærligheten. et rekordhøyt stort antall personer på med barn. Et arbeid for de narkomanes Transfixa gir håp om at det er mulig å ventelister for å komme inn til rehabibarn er også planlagt. Noen av disse barna komme ut av den sterke dype smerten litering. er også selv russkadet. Slik kan de gi et til- og avhengigheten. Leiv Holstad har alvi er stolte av å stå i partnerskap med lerede snakket med Hermon Forlag som bud som kan gjenoppbygge hele familier. et så flott arbeid! MILOS fra rehabsenteret i Serbia Milos Gulan ble født i 1978 i daværende Jugoslavia. Han vokste opp i byen Novi Sad, som i dag tilhører Serbia. 90-årene var preget av håpløshet og dårlige framtidsutsikter for den unge generasjonen. Det virket uoppnåelig å få seg utdanning og jobb. Milos vanket på gata sammen med vennene sine. De holdt sammen i tykt og tynt, men ettersom tiden gikk fant Milos ut at dette var en falsk trygghet. Vi oppsøkte kriminelle, for å tjene lette og raske penger, og det var slik det begynte å gå utfor Jeg begynte å selge og røyke hasj, og slik gikk årene. På technopartyene brukte jeg mye ecstasy og partydop, og jeg endte til slutt opp som heroinmisbruker. Jeg kunne fortalt mange lignende historier om venner som ble narkomane på samme måten. Det eneste høydepunktet jeg jaget mot hver dag var å bli høy på stoff. Etter mange mislykkede forsøk på å bli fri fra rusen kom han til rehabiliteringssenteret Raskrsce (Korsvei), som er Maritastiftelsens samarbeidspartner i Novi Sad, Serbia. Han trodde dette ville bli et nytt bevis på at han var en fiasko, og at han snart kom til å fortsette å ruse seg. Heldigvis tok han feil i dette! Jeg har funnet en VARIG VEI UT av misbruket, sier Milos. Ikke bare har jeg blitt kvitt su- Milos før Milos i dag get etter heroin, jeg har også lært å leve og takle problemene som livet byr på. Nå kan jeg endelig glede meg over alt det gode som livet gir meg. Dette er en sjanse som jeg aldri vil ødelegge på grunn av en kort og falsk rusnytelse, forsikrer Milos. MARITANYTT :: Nr

6 Toni våknet UTEN ABSTINENSER Toni var en nedkjørt heroinmisbruker. For ti år siden hadde han en helt spesiell åndelig opplevelse som satte ham fri fra dette. Siden 2003 har han vært en av Maritastiftelsens lønnede medarbeidere i Makedonia. Toni Popov med sin kone Sneze. Toni og Sneze sammen med Bojan som gikk på heroin i 10 år. Han er en av de ansatte i butikken. Arbeiderne i bruktbutikken er stolte av sin arbeidsplass. Sneze Popova til venstre. Mitt navn er Toni Popov og jeg er født i 1975 i Makedonia. I 2003 giftet jeg meg med Sneze og vi har en sønn som ble født i I dag lever jeg et godt liv uten stoff og ser at håp og drømmer jeg har for mitt liv blir til virkelighet. Men slik har det ikke alltid vært. På videregående skole begynte jeg å røyke marihuana. 19 år gammel begynte jeg på heroin, og veien derfra var kort til å begå kriminelle handlinger: Snart stjal jeg og solgte narkotika. Jeg hadde problemer med politiet, og det var slåsskamper i hjemmet mitt daglig. Heroinen ødela ikke bare for meg, men også for alle rundt meg. En enkel setning reddet Toni Sommeren 1997 møtte Toni veggen og brøt sammen, full av angst. Hjernen var så ødelagt av stoff, at han noen ganger ikke visste hvem han var. Han fikk ikke sove og led av forfølgelsesvanvidd hele tiden, paranoid og full av frykt. Toni forteller om en dag han aldri glemmer: På den tiden inviterte en venn meg til å bli med på et møte i en pinsemenighet i hjembyen Skopje. Han visste hvordan jeg hadde det og spurte om de kunne be for meg. Han sa at Jesus kunne hjelpe meg til å bli fri fra narkotika og gi meg evig liv. Jeg hadde lest litt i Bibelen tidligere, men jeg hadde ikke noe tro på dette selv. Jeg lot dem be for meg med et håp om at jeg kanskje kunne få fred i sjelen og litt søvn. Etter at de hadde bedt for meg, lærte de meg en bønn som jeg ba selv: Jesus, hvis du virkelig finnes, her er jeg, kom og frels meg. I samme øyeblikk begynte jeg å skjelve i kroppen og jeg Her er noe av utvalget i butikken. Godt besøkt i lyse, trivelige lokaler. Foto: Stephen Folde Er det ikke innbydende med prøverom og det hele? 6 MARITANYTT :: Nr

7 Toni våknet UTEN ABSTINENSER begynte plutselig å gråte. Jeg visste der og da at selv om jeg var en kriminell lovbryter, elsket Jesus meg og tilga meg alt jeg hadde gjort. Han tok imot meg akkurat slik som jeg var. Jeg sov som en stein, og neste dag våknet jeg opp uten fysiske plager og abstinenser. I dagene som fulgte kom det ingen krise. Jeg var fri fra narkotikaavhengigheten. Det var et mirakel for alle som kjente meg. Det var som å bli født på ny, og ifølge Bibelen var det nettopp det jeg hadde blitt. Foto: Tor Undheim Drømmer om å hjelpe narkomane Toni roser sin kone: Sammen har vi en drøm om å kunne starte opp et rehabiliteringssenter. Hun har selv aldri vært narkoman, men begge har vi et inderlig ønske om å kunne hjelpe narkomane og spre lys i den harde og mørke tilværelsen de opplever. Det er anslått å være ca narkomane i Makedonia. Å kunne hjelpe flest mulig av disse til å få det like godt som jeg har det nå, er en drøm jeg håper skal bli sann, avslutter han. Ny Marita bruktbutikk i Skopje I 2003 åpnet Maritastiftelsen et arbeid i Makedonia. Toni ble ansatt som en av flere tidligere narkomane som jobber med narkotikaforebyggende arbeid i skolene hvor de viser Maritafilmen og holder foredrag. På de fire årene som har gått har mer enn elever hørt dette teamet advare mot narkotika. Samtidig får de høre at det er håp for de som er avhengige av rusmidler. Det norske Utenriksdepartementet har støttet prosjektet i tre år. Den tidsbegrensede avtalen med UD er nå over, derfor må Marita Makedonia finne andre ben å stå på. Dette ser ut til å lykkes. Med god hjelp fra Maritastiftelsen Norge og en annen norsk organisasjon, Ny start i Øst, og Nettverkskirken ved Tor Undheim, åpnet de i oktober en ny bruktbutikk i sentrum av Skopje. Begeistrede rapporter sier at omsetningen var på 7000 euro første måneden. Det koster 600 euro pr mnd. å leie lokalet. Totalt er det syv ansatte i butikken. Vår visjon og tanke er å hjelpe folk i gang med meningsfylt, inntektsbringende arbeid slik at de med stolthet kan stå på egne ben. Det er en stor glede for oss å kunne meddele Maritanytts lesere at arbeidet i Makedonia er på god vei til å bli selvstendig. Overskuddet vil også kunne være med på å finansiere det forebyggende arbeidet i Makedonia. Toni, Sneze med John, (kursholder i ledelse, utvikling og terapi for rehabilitering) Bojan og Stevche. Sneze Popova, sammen med Stevche Dechev, daglig leder i Marita Makedonia utenfor Marita bruktbutikk. De forventer mange nye kunder. Her er hele Marita Makedonia-staben samlet, sammen med Liv Thorhild og Tor Undheim (nr 2 og 3 f.v.). MARITANYTT :: Nr

8 En stemme til de som SLITER MaritaNytt er på besøk hos KrFs partileder Dagfinn Høybråten på hans kontor på Løvebakken. Som tidligere helseminister og arkitekten bak NAV- ordningen (Arbeids- og velferdsetaten) har han mye å si om saker Maritastiftelsen er opptatt av, både innen rusfeltet som vi jobber i hver dag, og om arbeidstreningen som vi tilbyr i samarbeid med NAV. Av Bjørn Olav Thune Foto: Stephen Folde 8 MARITANYTT :: Nr

9 En stemme til de som SLITER Folk kommer og går på Løvebakken og flere skoleklasser er på omvisning. Etter en sikkerhetssjekk nesten lik den på Gardermoen og opp noen trappetrinn er vi inne på Stortinget, hvor vi blir tatt imot av en meget imøtekommende og hyggelig partileder. På vei inn mot stortingssalen, viser Høybråten oss et flott bildegalleri av Eidsvollsmennene som var med på å gi Norge selvstendighet fra Danmark og en egen grunnlov i Slik ble grunnlaget for vårt parlamentariske system og demokrati lagt. Til høyre i samme rom er det utstilt dokumenter og bilder fra 1905 den gang Norge ble selvstendig fra Sverige. Høybråten omtaler det som den fredeligste revolusjon noensinne, og håper det kan være et forbilde for andre nasjoner til å løse kriser med fredelige midler. Mens vi gjør oss klar kan vi høre høylytte taktfaste slagord utenfra. De kommer fra Løvebakken hvor kurderne demonstrerer mot Tyrkias invasjon i Sør-Kurdistan (Irakisk Kurdistan i Nord-Irak). Høybråten kommenterer demonstrasjonen som pågår utenfor veggene, og det får meg til å tenke på de mange gode saker mennesker kjemper for. Det er kort vei fra fokus på det enkelte menneskets verdighet til internasjonal storpolitikk. Det handler om det samme. Hvordan trives du som partileder i KrF? Det er fantastisk å være leder for 784 folkevalgte representanter i kommunestyrer og fylkesting, for ikke å glemme det store flertall av de som stemte på oss i kommune- og fylkesvalget. I disse dager har vi avholdt partiets landsmøte og nylig møtte jeg alle de nye 25 KrF-ordførerne og de 51 varaordførerne fra KrF fra hele landet. Høybråten er stolt av dem alle og berømmer de mange som kjemper for KrFs saker. Han kjenner også godt til Maritastiftelsens arbeid og kommer uoppfordret inn på temaet: Vi i KrF ønsker å stå ved siden av de mennesker som sliter, og være en tydelig stemme for de i samfunnet som ikke makter å tale sin egen sak. Det går sjelden noe fakkeltog for dem som har behov for psykiatri og rusomsorg i landet vårt. Om behandling Nå er det jo snart fire år siden vi fikk rusreformen som skulle gi rusavhengige pasientrettigheter. Hva mener du om at private ideelle hjelpetiltak som er samlet under Stiftelsen KRAFT sliter med å få kommunene til å betale for brukerne som står i kø og vil inn hos oss behandling? Om dette vil jeg si to ting: I budsjettforhandlingene fikk vi gjennomslag for økte bevilgninger til ideelle private rusinstitusjoner. Det er jo meningsløst med de lange køene som venter i flere måneder på behandling. Kommunene vil ikke betale for disse tjenestene og styrer derfor brukerne til statlige tilbud som gir gratis behandling (alle utgiftene er på forhånd dekket av Staten) selv om de er vel vitende om køene! Høybråten rister oppgitt på hodet og forteller at før vi kom i dag hadde han besøk av flere tidligere misbrukere fra Evangeliesenteret. Alle sa at om ikke tilbudet hadde vært der i det øyeblikket de var motivert til behandling ville det gått ille med dem. Heldigvis for dem, var det private tilbud som kunne ta imot dem, på tross av at kommunene ikke kunne garantere for dem, sier Høybråten. Det er flott at politikerne ser den skjevheten som har oppstått, men hvordan kan denne type omsorgstilbud sikres bedre i fremtiden, slik at ikke bare den statlige spesialisthelsetjenesten, men også kommunene følger opp ansvaret for rusavhengige? Vi trenger en systemendring som stiller kommunene overfor samme økonomiske vilkår uansett om tilbudet er privat eller statlig. I praksis betyr nok det at det må være kostnadsfritt for kommunene uansett og at det må bevilges mer til de private. Det gjør vi for vår del i vårt alternative budsjett. RUSREFORMEN Systemfeil Pasientene må stå i sentrum. Det er jo dem systemet er til for. Nå har systemet blitt pasientenes fiende i kommunene. Derfor vil vi kjempe for en systemendring hvor penger ikke er avgjørende. Det er et hav av forskjeller, hevder Høybråten, som sier det ikke skulle være et enten eller, men at det må tas hensyn til hvilke ønsker og behov den personen som søker behandling har. Det andre poenget partilederen peker på er at det virker som om regjeringen har gitt opp medikamentfri behandling og satser stort på LAR. Problemet er at LAR ofte har blitt bare LA (legemiddelassistert). R som står for rehabilitering har uteblitt. Likevel, flere har sagt til meg at metadon har reddet livet deres og gitt dem et bedre liv. Jeg Det bør ikke koste noe mer for kommunene å bruke de private tiltakene enn det er å bruke de statlige. velger jo å tro på dem, men jeg har møtt kanskje enda flere som sier det motsatte, at de ikke har fått hjelp i det hele tatt. Statsdopet har bare gitt en ny form for avhengighet. Høybråten er særlig bekymret over at stadig flere yngre misbrukere får metadon. Optimisme og nøkternhet Ser du lys i enden av tunnelen som gjør en endring mulig? Ja, vi har sett at vi har fått penger og bevilgninger til medikamentfrie tilbud selv om vi er i opposisjon og regjeringen gjør som den vil. Debatten går videre og vi vil fortsatt holde dette fram. Rusfrihet må bli det endelige målet. I 2004 ble fylkeskommunale tiltak overført til staten. Mange rustiltak drives i regi av norske kommuner og av private med kommunale avtaler og garantier. Etter rusreformen sluttet kommunene å benytte rustiltak de måtte betale for. De sender heller rusavhengige til statlige spesialisthelsetjenester, hvor køene er lange. Årsaken er at kommunene slipper å betale for pasienter ved statlige tiltak. For private ideelle rusinstitusjoner betyr det færre brukere, i verste fall nedleggelse som følge av lite støtte, og at fagfolk med kompetanse må slutte. MARITANYTT :: Nr

10 En stemme til de som SLITER KrF ønsker å stå ved siden av de mennesker som sliter, sier Dagfinn Høybråten. Foto: Stephen Folde Diskuterer dere politikere utspillet om utdeling av gratis heroin som har kommet fra Venstre-politikere? Nei, det er det lite forståelse for i andre partier. Vi i KrF holder fast på at vi må ha en klar holdning mot all narkotika, også hasj, som aldri må liberaliseres. Vi setter ikke narkotikapolitikken opp mot alkoholpolitikken, men jeg mener at det er en sammenheng her som ikke folk ser. Uskyldige tredjepersoner lider, vold og utrygghet rammer mange når kommunepolitikerne uhemmet vil skru opp alle kraner for alkoholflyten. Hva bør gjøres for å løse de økende problemene med rusmisbrukere som har dobbeltdiagnose? Det har nok blitt en tettere sammenheng mellom rus og psykiatri, og derfor må løsningene også bli tettere. Folk sliter psykisk og tyr til rus, og rusen gir enda sterkere psykiske problemer, hevder Høybråten. Han tar til orde for en skikkelig opptrapping av rusomsorgen og mener helsetilbudet må bli bedre og at fagmiljøet må øke sin kompetanse på psykiatrifeltet. Arbeid til alle NAV er ett av dine hjertebarn. Hvordan er du fornøyd med ordningen? Med NAV slo vi ut veggene mellom arbeidskontoret, sosialkontoret og trygdekontoret. Dette gjorde vi fordi mennesker lett ble kasteball mellom disse tre. Det betyr ikke at systemet forandres over natten. Høybråten mener et ensidig fokus på stønader må balanseres slik at heller arbeidstrening og oppfølging kan skje. Nå er det en gylden anledning. Arbeidsmarkedet skriker etter arbeidskraft, og med politisk enighet om at vi må inkludere alle skulle det være unødvendig å støvsuge naboland for å få nok arbeidere. Nå må vi skaffe den arbeidskraft vi sårt tiltrenger ved å få folk tilbake på jobb. En annen side han påpeker, er at det må legges til rette for hele skalaen i arbeidslivet. Folk skal få en positiv erfaring av å være på en arbeidsplass, enten det er i arbeid med bistand eller arbeid i ordinær jobb. Selv om folk sliter og ikke kan produsere lønnsomhet, må de inkluderes i arbeidslivet. Folk må få lov til å ta små skritt om gangen. Det må lages ulike rammer som gjør at flere grader av tilpasset arbeidsliv kan tilbys. En annen ting Høybråten løfter fram er at KrF alltid vil ta parti for de små og stå på enkeltmenneskets side. Einar Gerhardsen brukte uttrykket: Du skal slippe å stå med lua i hånda. I møte med offentlige kontorer og byråkrati opplever mange at det krymper dem. Kontorene skulle være våre tjenere og ikke våre herskere, uansett hvem de betjener. Der har vi en lang vei å gå, innrømmer Høybråten. SKATTEFRIE GAVER TIL MARITASTIFTELSEN Gjennom Stiftelsen KRAFT er Maritastiftelsen godkjent av skattemyndighetene for å motta gaver som gir rett til skattefradrag for giverne. Det er viktig å være oppmerksom på at skattefradraget gjelder kun for gaver innbetalt til bankkonto, og ikke for gaver gitt kontant. Dersom du ønsker skattereduksjon på gaver til Maritastiftelsen, må vi ved årets slutt sende informasjon til skattemyndighetene om gavens størrelse, ditt navn, adresse og personnummer. For at vi kan ordne dette, må vi få fullmakt fra deg for å formidle disse opplysningene til skattemyndighetene. Du vil da kunne trekke gavebeløp fra kr 500,- inntil kr ,- fra din skattbare inntekt. Du vil motta en årsoppgave fra Stiftelsen KRAFT på gaven(e) som er innrapportert til skattemyndighetene. Ta kontakt med oss på tlf eller epost for å få tilsendt fullmaktskjema, eller last det ned på MARITA stiftelsen

11 En stemme til de som SLITER Frivillighet er lønnsomt Kan KrF gjøre enda mer for å belønne frivillig innsats? Vi tror at samfunnet bygges nedenfra og ikke ovenfra der makta sitter. Frivillig innsats i familien, lokalt og i næringslivet er samfunnsbyggende innsats. Som mennesker har vi en iboende trang til å gjøre noe for andre. Vi har derfor kjempet for en ordning med skattefradrag på kroner for hver enkelt som gir gaver. Vi foreslår i budsjettet for 2008 å øke dette til kroner. Videre forfekter Høybråten at når det offentlige satser på frivillighetssentraler og slik får flere titusen årsverk tilbake til samfunnet, lønner det seg for det offentlige å investere i frivillighet. Åndelige lengsler Maritastiftelsen driver bruktbutikker, blant annet for å motvirke den materialistiske kjøp-og-kast-kulturen. Hva tenker KrF om forbrukersamfunnet? Jeg stiller spørsmål om hvorfor vi ikke har det bedre når vi har det så godt? Vi mangedobler eiendelene våre, men reduserer verdier har det så travelt og blir hensynsløst selvopptatte. KrF har reist en debatt i Stortinget om livskvalitet framfor levestandard som mål på hvor godt det går i samfunnet. Vi kommer til å stå fram som langt mer kritisk til den ensidige materialismen som preger Norge. Hvilke tanker har du om tilværelsens åndelige dimensjon i forhold til den materielle? Vi lever i et materialistisk samfunn, men har en dyp åndelig lengsel etter nærhet, omsorg og fellesskap. Dette kommer til uttrykk på forskjellige måter slik vi har sett i den siste engledebatten. Partilederen mener mennesket består av ånd, sjel og kropp og at alle har et grunnleggende behov for å bli elsket. I en fredelig demonstrasjon utenfor Stortinget denne dagen uttrykker kurderne sin lengsel etter frihet og fred MaritaNytt har ofte historier om narkomane som ber til Gud og får hjelp. Trenger mennesket og partilederen Dagfinn Høybråten å be? Troen min er en del av det jeg er, helt enkelt min identitet. Bønn er en puls i livet mitt. Han er glad for alle brev, tekstmeldinger og e-poster han får fra folk som ber for ham. De som ber har en stor oppgave, hevder han. De må bare huske å be for alle, ikke bare for de som tror. De som ikke tror er like viktige og verdifulle, avslutter Dagfinn Høybråten. Fra enkeltmennesket til storpolitikk Etter fotoseansen, ute på trappen igjen, ser vi mye politi som vil sikre at demonstrasjonen ikke utarter seg til slagsmål slik som sist på Youngstorget. Hvite bannere med røde bokstaver svaier. Parolene er For fred mot krig og Stopp Tyrkias invasjon av Sør-Kurdistan. En fredelig demonstrasjon som uttrykker menneskers lengsel etter nærhet, omsorg og fellesskap, slik partilederen sa det. Maritastiftelsen driver jo også internasjonalt arbeid i syv land. Der handler det også om det enkelte menneskets verdighet og stor internasjonal politikk, i våre øyne. De venter på vår støtte i Serbia og Makedonia, som du kan lese om i dette nummer. Som KrF vil være en stemme for dem som sliter i Norge, er vi i Maritastiftelsen også en stemme for de narkomane og andre som trenger behandling, rehabilitering og arbeidstrening, både i Norge og i utlandet. Inne på Stortinget fortsetter debatten, og vi vet at noen står på barrikadene og kjemper for saker som angår oss og enkeltmennesket i gata. Vi i Maritastiftelsen er takknemlig for at det finnes ildsjeler som Dagfinn Høybråten. Uten den støtte vi har fått fra KrF, men også fra mange andre partier, ville det ha vært vanskelig å drive slik vi gjør. Spesielt KrFs bystyregruppe i Oslo har vist et særlig stort engasjement på våre vegne. Takk til dere alle som kjemper sammen med oss i Maritastiftelsen for å hindre at ungdommer begynner med rus, og for å hjelpe de som har begynt til et nytt liv uten rus. Foto: Stephen Folde MARITANYTT :: Nr

12 Den store KOKAINFLOMMEN For folk flest var kokain bare noe Eric Clapton, Jackson Browne og J.J. Cale sang om, men nå forpester det norsk ungdom og voksne! Vi minner om kjente og dyrt kjøpte erfaringer fra Eric Clapton: If you wanna get down, down on the ground; cocaine. She don t lie, she don t lie, she don t lie; cocaine. Omdiktet til norsk: Hvis du vil gå til bunns, helt til bunns; kokain. Hun juger ikke; kokain. Maritakafeens avdelingsleder, Trond Akerholdt, satt og spiste kebab på et spisested ved Karl Johan. Tre ungdommer kom inn, dro opp kokain fra lomma, lagde en stripe på bordet som de sniffet. De så ut som helt normale ungdommer, forteller Trond. Han er bekymret for ungdomsmiljøet i Oslo, blant annet fordi kokain er stadig mer akseptert blant ungdom og musikkinteresserte. Denne bekymringen deles også av politiet som følger utviklingen: Aften 25/9/07: Lanserer Operasjon Hvit Snø. Politiet frykter kokaintrenden i Oslos uteliv. Kokainmisbruket er alarmerende. Nå skal det slås hardt ned på salg og bruk av utelivsdopet. Aftenposten 7/10/07: Vi er spesielt ute eter å ta forbilder og kjendiser som tror de opererer i et lovtomt rom, sier politiinspektør Stensrud til NRK. - Også innen finans- og meklermiljøet har vi opplysninger om at kokain brukes jevnlig. I motsetning til andre typer narkotika øker kokainomfanget i Norge. For første gang er det blitt beslaglagt kokain i alle landets politidistrikt. Aftenposten 16/10/07: Festdopet flommer. Fordobling. Norske tollere og politi har hittil i år beslaglagt over dobbelt så store mengder kokain og amfetamin som i hele Ifølge eksperter går biler i skytteltrafikk mellom Baltikum og Norge, og beslagene avslørt på grensen er bare toppen av isfjellet. Vi i Maritastiftelsen vil advare og si at om dette slår til og flommen av kokain øker, må sosial- og helsevesenet belage seg på å ta imot mange nye offer for dette folkedopet i form av ødelagte sinn og liv. Retts- og fengselsvesenet kommer også til å få hendene fulle av nye saker som er begått under påvirkning av kokainrus. Hvis du ikke vil at din venn skal gå til bunns på kokain, må du rope varsko her! Hun juger ikke. Hjelp oss å hjelpe. MARITA stiftelsen Kontaktkafeen ligger på strøket i Oslo hvor rusmisbrukere og prostituerte samles. Fra kafeen sender vi ut to og to personer som oppsøker de utslåtte. Formålet med denne virksomheten er å gi omsorg til mennesker i en fortvilet livssituasjon, samt motivere og legge til rette for tiltak som fører inn i et meningsfylt liv uten behov for kunstig rus. Matpakkeutdeling Hvert år lager Willy Danielsen mer enn matpakker som han deler ut til rusmisbrukere og andre i Oslos gatemiljø. Dette er en viktig del av Maritastiftelsens daglige omsorgsarbeid hvor målet er å motivere til rehabilitering og livsendring. Fengselsbesøk; - personlig og sosialt Willy Danielsen synger, snakker og gir mat til narkomane på gata Ja til livet NEI TIL RUS Fengselsarbeidet består av regelmessige sosiale samlinger preget av sang, deling av livserfaringer og bibelundervisning i de fem fengslene i Oslo. Besøkene er en viktig del av motivasjonsarbeidet for å inspirere til et nytt liv uten rus og kriminalitet. Disse samlingene følges opp med jevnlige besøk og individuelle samtaler for de som ønsker det. Maritastiftelsen fikk navnet Marita i forbindelse med dokumentarfilmen Marita Et dokument fra noen som overlevde som ble produsert i 1984 av stiftelsens grunnlegger, Leiv O. Holstad. Tittelmelodien i filmen handler om ei jente ved navn Marita som døde av en overdose. Slik har Marita blitt et symbol for alle våre venner som døde av narkotikarelaterte årsaker. Maritastiftelsens oppgave er å forhindre at ungdom begynner med rusmidler og å hjelpe dem som har blitt misbrukere til et nytt og meningsfylt liv uten rus. Dette gjør vi gjennom: kontaktkafé og oppsøkende virksomhet på Oslos gater fengselsarbeid i fem fengsler på Østlandet kafé og musikkverksted for ungdom botilbud for ungdom arbeidstrening og oppfølging 12 MARITANYTT :: Nr

13 HANS-INGE TIL TOPPS Hans-Inge Fagervik - artist og foredragsholder i Maritastiftelsen Hans-Inge Fagerviks låt LA MÆ GI DÆ EI HAND har av programmet Kveldsåpent og Musikkredaksjonen i NRK P1 blitt kåret til Tidenes veldedighetsmelodi. Dette var en konkurranse med mange andre i en SMS-aksjon i forbindelse med årets NRK- innsamling. Han skrev sangen til Frelsesarmeen i Hans-Inge benytter anledningen til å takke: - Jeg vil bare takke dere som var med og sendte inn SMS og stemte. Jeg synes det er ekstra hyggelig at denne sangen fremdeles har sitt eget liv. Fortsatt får jeg mange henvendelser på sangen fra mange hold. Noen bruker den som terapi, andre som allsang. Gjennom Rock mot rus presenterer Hans-Inge Fagervik et forebyggende program blant skoleelever, studenter og foreldre hvor formålet er å skape gjennomtenkte holdninger til rus. Rock mot rus er utarbeidet i samarbeid med fagfolk innen skolen og politiet og er gjennom 30 år blitt både etterspurt og godt mottatt over hele landet. Fagert, Hans-Inge! Sakset fra avisen Agder, 3. oktober 2007: Den erfarne artisten Hans-Inge Fagervik gjorde stor suksess på Hidra i helga. Først samlet han de unge på Isbua til Rock mot rus, så besøkte han Hidra Omsorgssenter på lørdagen før han avsluttet med en konsert i Hidra kirke sammen med koret Frisk Bris. Konserten varte i to klokketimer uten pause, og det var ikke et minutt for lenge. Han fengslet sitt publikum fra første strofe og krydret sangen med fortellinger og visdomsord mellom strofene. I 30 år har han nå holdt på med sang og musikk. Gla i dæ og La mæ gi dæ ei hand når du strever, er klassikere fra Fagervik, og det var antydning til trampeklapp etter disse evergreenene. Kjærlighet var gjennomgangsmelodien gjennom hele konserten, både i musikken og i fortellingene. Og Maritastiftelsen sto sentralt i alt dette. I 26 år har han arbeidet med dette, og de som er kommet skakt ut i samfunnet, har han viet sitt liv til. De står øverst på prioriteringslista i Fagerviks sosiale engasjement. Klar for Deilige desember! Har du ikke hørt Hans Inges jule-cd, kan vi love deg at den kommer til å bli en favoritt! Låten Svolværgutt er alene god grunn til å skaffe seg CD en. Den perfekte julegave til slekt og venner. Da CD en Deilige desember ble utgitt, brakte den Hans-Inge Fagervik nesten til topps på Norsktoppen, hvor plata lå til ut i januar Nå går det mot jul igjen, og vi anbefaler denne kjempefine juleplata til alle. Alle inntektene av salget går i sin helhet til Maritastiftelsens arbeid mot narkotika. Plata kan du bestille direkte fra Maritastiftelsens kontor. Ta kontakt via post, telefon, faks eller e-post og bestill Deilige desember. Pris pr. CD: Ved bestilling av 1 CD kr. 169,- inkl. porto Ved bestilling av 2-4: kr. 149,- inkl. porto Ved bestilling av 5 eller fler: kr. 129,- inkl. porto Bestillingsinformasjon: Post: Maritastiftelsen, Holstsgt. 6, 0473 Oslo Tel.: , fax: , e-post: MARITANYTT :: Nr

14 Grace var sise sang på konserten, framført av Arnold sammen med alle som deltok på konserten. Foto: Stephen Folde 14 Kongens Fortjenestemedalje til ARNOLD Et fullsatt Filadelfia-lokale i Oslo fikk se at Arnold Børud ble tildelt Kongens Fortjenestemedalje i gull lørdag 27. oktober Det skjedde under jubileumskonserten som hans venner arrangerte, for å markere hans 40 år som artist og hans 60-årsdag. Konferansier Rune Larsen ledet det hele med god hjelp av Ole Børud. Det ble en musikkhistorisk gjennomgang av Arnolds rike gospelskatter, helt fra 1969 og fram til i dag, med forskjellige utgaver og besetninger fra tiden med koret Tvers, og til sanger med hans barnebarn Lisa Børud. MARITANYTT :: Nr Etter at KrF-partileder Dagfinn Høybråten hadde gitt sin hilsen til Arnold, annonserte han kongehusets representant som neste taler. Flere ante nok allerede da hva som skulle skje. Fylkesmann Hans Røssjordet åpnet med å si: - Kongens gull kan i særlige tilfeller gå til representanter for kunst, kultur og vitenskap for arbeid som har pågått i lang tid, og du, Arnold Børud, er verdig til å motta Kongens Fortjenestemedalje i gull. Det var hans arbeid som komponist, tekstforfatter og som drivende kraft i gospelmusikken gjennom flere tiår, som ga grunnlaget for prisen. Leiv Holstad hilser jubilanten og takker for alt det betydde for ham den kvelden for 34 år siden. Arnold Børud mottar og takker for Kongens Fortjenestemedalje i gull. Fylkesmann Hans Røssjordet festet medaljen og overleverte diplomet, til øredøvende applaus fra salen. Overskuddet av billettsalget til jubileumskonserten gikk til Maritastiftelsen. Leiv Holstad, Maritastiftelsens grunnlegger, fortalte hva han opplevde i samme lokalet 2. pinsedag i 1973, på en konsert med nettopp Arnold Børud og Mini- Tvers. Dagen etter at Leiv hadde blitt bedt for på denne konserten, var morfinabstinensene borte. Takk for at du var akkurat her for 34 år siden for meg, sa Leiv og ga Arnold en god klem. Maritastiftelsen takker Arnold Børud, hans familie og hovedkomiteen for konserten for gaven på kr ,- Foto: Stephen Folde Foto: Stephen Folde

15 Den Røde Tråd har ikke lenger lokale i Møllergata 23. Både personalet, klær, sko, plater og alt det andre befinner seg nå i Maritas Bruktbutikk i Markveien 67 på Grünerløkka. Har du møbler, klær, bøker eller annet, ring og avtal henting. Du kan også levere direkte i åpningstiden. Åpningstider: Man-fre: kl Lørdag: kl E-post: Hva skjer a? Møbeltapetseringen har nå flyttet til egne nye lokaler i Sinsenveien 11. Tomas Mörk driver nå møbeltapetseringen som et selvstendig prosjekt. De tar fortsatt imot lærlinger, og ønsker å samarbeide med Marita også i fremtiden. Vi anbefaler med glede Møbeltapetserer Tomas Mörk som du finner på følgende adresse: Sinsenveien Oslo tel E-post: Vi trenger brukt og nytt! Bor du i Oslo-området og har møbler eller annet du vil gi bort? Ring oss på telefon , så kommer vi og henter. Åpningstider: Man-fre: kl Lørdag: kl MaritaBruktbutikk Markveien 67, Oslo Gave på FRA PRIVATPERSON Høsten har vært en tøff tid for Maritastiftelsen økonomisk, noe som først og fremst skyldes at Sosial- og helsedirektoratet uventet bestemte seg for likevel ikke å fortsette det faste årlige tilskuddet til Marita Bo. Vi hadde i år søkt om kr , og endelig beskjed om avslaget kom i slutten av august, etter at vi først hadde klaget på avslaget. Alle frivillige organisasjoner må leve med den uforutsigbarheten det er å budsjettere med og begynne å bruke penger som man kanskje ikke får. Det offentlige budsjettåret begynner i januar, men pengene kommer ikke før et stykke ut i året. Dersom vinden i et eller annet de- partement eller direktorat snur, er det vi som blir sittende med svarteper. Det sier seg selv at å miste penger som man trodde man skulle få, og hvor mye allerede er brukt, skaper en vanskelig situasjon. Vi har gått inn i et forpliktende samarbeid med mennesker som står midt oppe i sitt livs prosjekt: Nemlig å vinne tilbake livet sitt. Vi har derfor skrevet til mange av våre trofaste støttepartnere og bedt om en ekstra gave denne tiden. Alle gaver er betydningsfulle, uansett størrelse. Vi opplever at alle gaver, uansett størrelse, er et viktig økonomisk bidrag til driften, og en oppmuntring og et klapp på skulderen. Dette gir oss inspirasjon til å stå på videre. Vi registrerte med glede en gave på 200 kroner fra et politikammer i Hedmark som kanskje er en respons på Trans historie i forrige MaritaNytt. Vi må likevel innrømme at hjertet hoppet litt ekstra da vi registrerte at en privatperson fra Østfold hadde sendt kroner. Da vi ringte vedkommende for å sjekke om beløpet stemte, og for å takke, fant vi en glad pensjonist på 83 i den andre enden av røret som bekreftet at beløpet var korrekt. Vi er fortsatt avhengig av en betydelig økning i gaver, spesielt fra private givere, men vil med dette takke alle dem som til nå har gitt respons. MARITANYTT :: Nr

16 Postabonnement B RETUR: MaritaNytt Holsts gate 6, N-0473 Oslo Mer å lese på God jul og godt nytt år! Julen nærmer seg, og vi håper du får noen fine dager sammen med familie og venner. I løpet av året er det mange av dere som har gitt en gave til Maritastiftelsens arbeid, og som gjennom dette er med på å gi mange et nytt liv. Dette er noe som varmer, både ansatte og frivillige medarbeidere i Marita og de enkeltpersoner som får hjelp. Tusen takk!

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha)

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha) BUDDHISMEN. Buddhismen er en religion som oppstod i Nord-India for nesten 2500 år siden. I dag er det cirka 550 millioner buddhister i verden. Det er den 4. største religionen i verden. Kartet viser hvor

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

For Gud er god, uansett hva!

For Gud er god, uansett hva! For Gud er god, uansett hva! Jeg tenker tilbake på når jeg først møtte Jesus. Jeg var 15 år og visste ikke så veldig mye om han. Gud visste jeg om. Det var som jeg alltid visste at han fantes; jeg ba når

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Når lyset knapt slipper inn

Når lyset knapt slipper inn Studie av Chat logger med barn og ungdom som er pårørende Når lyset knapt slipper inn Barn berørt av foreldres rusproblemer 1 https://vimeo.com/214148683/cfba7bdfcd 2 Rammene Nettbasert samtaletilbud (BAR

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper:

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: Historie: Martin og Anders er gode kamerater. På flere fester har Martin drukket alkohol. Anders begynner å bli bekymret for kameraten. Dilemma: Skal Anders si

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Hjelp oss å hjelpe nordmenn når krisen rammer i utlandet... Sjømannskirkens ARBEID. Nr.1 2014. Kriseberedskap

Hjelp oss å hjelpe nordmenn når krisen rammer i utlandet... Sjømannskirkens ARBEID. Nr.1 2014. Kriseberedskap Hjelp oss å hjelpe nordmenn når krisen rammer i utlandet... Nr.1 2014 ARBEID Sjømannskirkens Kriseberedskap Takket være gaver fra dere trofaste givere hjemme i Norge kan vi være tilstede for mennesker

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst.

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Jeg har vært så heldig å få være med på hjelpesendingsturen med Hjelp til Russland nå i mai/juni. Dette var min første tur, så inntrykkene var mange og sterke.

Detaljer

Bibelske perspektiver på ledelse KARL INGE TANGEN

Bibelske perspektiver på ledelse KARL INGE TANGEN Bibelske perspektiver på ledelse KARL INGE TANGEN Burns: Ledelse er et av de mest observerte og minst forståtte fenomener på jorden Mintzberg: Vi må finne en balanse mellom overforenkling og kompleksitet

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd.

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. Nyhetsbrev 1-2015 Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. August konferanse med tegn og under Får en kontrast forteller Thor Ivar med iver. De siste 20 årene

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Når barn lever med foreldre som har rusmiddelproblemer

Når barn lever med foreldre som har rusmiddelproblemer Studie av Chat logger med barn og ungdom som er pårørende Når barn lever med foreldre som har rusmiddelproblemer Ida Billehaug og Anne Faugli 1 Rammene Nettbasert samtaletilbud (BAR snakk) til pårørende

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer