Transfixa boken som forvandler liv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transfixa boken som forvandler liv"

Transkript

1 N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r å r g a n g SIDE 6 Toni Popov Våknet uten abstinenser SIDE 4 Svetlana Ivanovic Transfixa boken som forvandler liv SIDE 14 Kongens Fortjenestemedalje til Arnold Maritastiftelsen takker for gaven etter feiringen Foto: Stephen Folde

2 :: MaritaStiftelsen: Stiftelsen ble dannet i 1984 som et resultat av det forebyggende arbeidet stiftelsens grunnlegger, Leiv O. Holstad, startet i :: Visjon: Forhindre at ungdom begynner med rusmidler, og hjelpe dem som allerede har begynt til et nytt og meningsfullt liv uten rus. :: Forebyggende arbeid: Team med tidligere narkomane viser Maritafilmen og holder rusforebyggende foredrag for skoleelever, foreldre, bedrifter og andre over hele landet og i syv andre land i Europa. Leiv O. Holstad Maritastiftelsens grunnlegger Avslag for TRAN Hans-Inge Fagervik, som bl.a er kjent for Maritasangen, har Rock mot Rus - konserter over hele landet. :: Oppsøkende arbeid: Maritakafeen, en kontaktkafé på strøket i Oslo sentrum. I tillegg til ansatte, arbeider ca 100 frivillige gjennom gateteam og fengselsarbeid. Marita Ung, oppsøkende team hvor det tilbys oppfølging og motivasjonssamtaler, samt sysselsetting i bruktbutikken. :: Botilbud for ungdom: Marita Bo er et botreningstilbud i egen bygård på Torshov for ungdom i risikosonen. Vi tilbyr oppfølging samt arbeidstrening. :: Rehabilitering: Maritastiftelsen er en del av Stiftelsen KRAFT hvor vi kan tilby over 100 rehabiliteringsplasser på seks forskjellige steder i Norge. :: Arbeidstrening og oppfølging: Dette er en viktig strategi for å hjelpe mennesker som er i en gjenoppbyggingsfase i livet. Arbeidstrening, undervisning og oppfølging legges til rette individuelt. :: Internasjonalt: Et utstrakt internasjonalt arbeid i Russland, Hviterussland, Serbia, Slovenia, Makedonia, Danmark og Island. :: Teen Challenge: Maritastiftelsen er representant for den verdensomspennende organisasjonen Teen Challenge, som har drevet arbeid blant narkomane siden :: Økonomi: Ca 50 % av driften i Maritastiftelsen finansieres ved statlig og kommunal støtte. I tillegg er vi avhengig av gaver fra enkeltpersoner, legater o.l. MaritaStiftelsen, Holsts gate 6, N-0473 Oslo Telefon: (+47) Telefax: (+47) E-post: Webside: Bankgiro: Ansv. redaktør: Redaktør: Trykk: Layout: Leiv O. Holstad Bjørn Olav Thune PDC Tangen Zoran Zivancevic Jeg ble veldig frustrert da utvisningsdommen mot Hiep Tran ble opprettholdt. Jeg prøvde å forklare da jeg vitnet for domstolen og UDI at Tran ikke lenger er den han var. Å slippe den nye Tran løs på gjengmiljøene i Oslo, ville helt klart ha ført til store kriminalitetsforebyggende resultater. Selv om jeg er frustrert, må jeg innrømme at deres reaksjon er forståelig. En så farlig person som Tran som har forvoldt så mye skade på mange andre mennesker, ville vanligvis vært farlig for omgivelsene, derfor bør han fratas muligheten til å skade flere i Norge. Saken er den at Tran er ikke lenger den samme som han var før. Han har blitt født på nytt. Det har også jeg og mange med meg (les om Svetlana, Milos og Toni i dette nummer), men hvordan kan vi få de rådende myndighetspersoner til å skjønne det? Frelsen i Kristus er jo en hemmelighet. Selv om den er utførlig forklart i Bibelen, kan den ikke forstås før den oppleves. Uforklarlig Jeg har mange ganger trukket på smilebåndet når velmenende professorer og andre med store hoder har forsøkt å forklare rasjonelt hva som har skjedd med slike som oss vi som har en dramatisk omvendelseshistorie, men hvordan kan jeg forvente at norske fagfolk skal forstå det som selv den bibelsprengte teologen, legen og dommeren Nikodemus ikke skjønte da Jesus forsøkte å forklare ham hva det innebar å bli født på nytt? Å bli født på nytt handler om at Den Hellige Ånd skaper nytt liv i vår ånd. Det var dette Jesus sa til Nikodemus (Joh 3:6). Dette er vanskelig å forklare. Skulle ønske det hadde vært mulig å dele ut smaksprøver, men problemet er at det er kun tilgjengelig for dem som uten reservasjoner overgir livet og fremtiden sin til Jesus. Det var dette Tran gjorde som førte til at hele hans indre ble forandret. I ett øyeblikk var plutselig hans karakter, verdier og oppførsel snudd opp ned, eller rettere sagt, ned opp! I likhet med hans store forbilde Paulus ble han helt utslått av møtet med Lyset fra Jesus og fra samme øyeblikk var han en ny person. De fleste jeg kjenner som har overgitt sitt liv til Jesus, har gjort det gradvis gjennom mange kriser, men Tran ga alt med en gang! Det holder for mange Jeg er klar over at det er mulig for en nyomvendt kristen å bli en såkalt frafallen, derfor hadde jeg ønsket å være med på å støtte min nyfødte bror i Kristus i stedet for å maktesløs stå og se på at han blir sendt til en uviss framtid i Saigon. Men selv om det skulle skje, tror jeg at Tran kommer til å holde seg hos Jesus og at han kommer til å bli til velsignelse for mange også der. Det har holdt for meg i over 30 år, så hvorfor skulle det ikke gå bra også med ham? Min hovedfrustrasjon er ikke at Tran blir sendt til Vietnam, men at vi ikke får beholde ham her i Norge. Jeg skulle så gjerne ha sett de samme positive ringvirkningene som er skapt gjennom Trans liv innenfor murene, spre seg i gjengmiljøene og andre ungdomsmiljøer også utenfor fengselsmurene. Vi trenger ham i Norge!

3 RAPPORT FRA MARITA arbeidet i Serbia Det er viktig for elevene at de blir konfrontert med vårt budskap før helger og ferier. Mulighetene for at elevene blir tilbudt stoff er nemlig større i fritiden, sier Nebojsa Vucenovic, lederen for Drug Prevention Team i Novi Sad, Serbia. De siste fem ukene har de besøkt seks skoler i to forskjellige byer og holdt over 30 foredrag med visning av Marita- filmen elever fikk del i undervisningen. Skolene i et område har ofte tett kontakt, og anbefaler som regel opplegget til naboskolene. Slik får teamet mange nye forespørsler fra nye skoler som de tidligere ikke har besøkt. Lærerstaben på alle skolene tok meget godt imot det forebyggende teamet og responsen var ensidig positiv. Etter skoletid ble de kontaktet av flere elever som innrømte at de allerede hadde et narkotikaproblem. Vi er veldig glade for at vi på denne måten kan være med på å reparere noen av de skadene som vi har vært med på å spre, sier de to begeistrede foredragsholderne, Nebojsa Vucenovic og Milos Gulan. Milos Gulan deler sin erfaring for en skoleklasse (les mer om ham på side 5). Nebojsa Vucenovic, lederen for det forebyggende teamet i Serbia. TRO SNUR livet til kriminelle Vårt Land hadde den 16. oktober 2007 et forsideoppslag med tittelen Tro snur livet til kriminelle. Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøyskolen i Oslo kunne fortelle at tro og politisk engasjement kan bli vendepunktet for unge kriminelle. Dette er noe Maritastiftelsen også hevder, spesielt med bakgrunn i vårt intervju i forrige MaritaNytt nr med Hiep Tran Fra hat til kjærlighet. Vårt Land gjenga den sterke historien om Hiep Tran den 9. november. Bjørnebekk nevner eksempler fra sin egen jobb. En veldig urolig gutt fikk interesse for filosofi og meditasjon, og endte opp som buddhist. Andre ungdommer blir truffet av følelsesmessige opplevelser, som ofte er en religiøs aha- opplevelse som gir nytt perspektiv på livet, og blir et vendepunkt. Om dette sier hun: - Religion kan skape mening og helhet i livet, og samtidig hjelpe ungdommene med å utvikle samvittighet og moral. Vendepunktet kan også være andre ting, som sterke møter med kultur, politisk interesse, eller det å ha opplevd noe dramatisk, som for eksempel en alvorlig voldsepisode. For de som mangler grunnleggende etikk og moral i oppveksten kan religionens klare regler for hva som er rett og galt, gjøre det lettere å lære seg normene som gjelder i samfunnet. Opphold på kristne institusjoner har også hjulpet noen. Bjørnebekk legger også vekt på at dette må være frivillig og i egen interesse for ungdommene. Foruten opplevelsen er tett oppfølging over lang tid viktig: - De trenger hjelp til å finne nye miljøer, veiledning i grunnleggende sosiale ferdigheter, hjelp til å finne gode verdier og interesser, og kanskje tilbud om utdanning eller jobb. Tilbakefall skjer, men har de først klart å komme seg ut av kriminaliteten for en periode, er det håp om at de kan klare det igjen. Det er aldri for sent, understreker Bjørnebekk. Til det kan vi i Maritastiftelsen si et rungende, samstemt ja. Det er dette vi holder på med, og myndighetene bør ikke sitte med sine fasitsvar på hvilke opplevelser som skal få støtte. Religiøse opplevelser må tas med inn i den store sammenhengen og bli satt på dagsorden. MARITANYTT :: Nr

4 TRANSFIXA boken som forvandler liv Vi har tidligere skrevet om Svetlana og Sasha Ivanovic fra Serbia. (Artikkelen Suksess i Serbia, MaritaNytt , side 13). De var begge heroinmisbrukere. Nå har Svetlana gitt ut sin livshistorie i boken Transfixa. Etter to år i rehabilitering på Malta, kom de i 1999 tilbake til hjembyen Novi Sad, samme år som NATO bombet byen deres. Pågangen av gamle venner som trengte hjelp, førte til at de åpnet sitt eget hjem for rehabilitering av narkomane. Foto: Stephen Folde 4 MARITANYTT :: Nr

5 Fra venstre: Transfixa - Svetlanas bok, og artikkelen fra magasinet Cosmopolitan: Jeg overvant narkomani. Forsiden innringet sier: Korsvei; hvordan jeg gikk fra å være narkoman til å bli mor og medmenneske. Arbeidet har vokst til å omfatte et reha- Svetlana med ny bok vil gi denne boken ut på norsk så snart biliteringssenter for gutter og et annet Transfixa stå opp for sannheten er manuskriptet foreligger på engelsk. for jenter som har fått navnet Raskrsce tittelen på boken som Svetlana har gitt (Korsvei). Beboerne får arbeidstrening i ut i høst. Boken er foreløpig kun utgitt Intervjuet av Cosmopolitan eget snekkerverksted, drivhus og lysstø- på serbisk. Ordet transfixa er vanske- Boken gir også oppmuntring til alle som peri. De gjennomgår også et omfattende lig å oversette til norsk. For det første er deprimert, noe forfatteren også ønsker: undervisningsopplegg som gir mellom- handler det om sette seg et fix (ta en Sannheten frigjør og friheten helbreder, menneskelige og sosiale ferdigheter og sier Svetlana. Pressekonferansen i forbinsprøyte). Dernest betyr det å stikke innsikt i eksistensielle spørsmål slik Bi- hull og punktere, f.eks. å stikke hull delse med utgivelsen av boken skapte stor belen omtaler det. på (ødelegge) noens verdighet. I denne interesse. Mange medier ønsket å dekke Mange har fått hjelp gjennom dette boken deler Svetlana sin livserfaring og Svetlanas livshistorie. Det verdenskjente arbeidet til et nytt liv uten rus. Maritastif- gir dermed håp til andre som er i en lig- kvinnemagasinet Cosmopolitan ga plass telsen støtter også flere medarbeidere nende livssituasjon. En av de som kjenner til hele fire sider for å fortelle om forfatsom driver forebyggende arbeid og viser Svetlana godt beskriver det slik: Denne teren Svetlana og hennes historie! Som Marita-filmen. I disse dager fullføres et nytt boken er en sann beretning om å ikke la en frukt av dette har også interessen for bygg for jentesenteret. Dette blir det første fristelser og problemer frarøve oss hå- rehabiliteringssenteret vokst, så det er senteret i Serbia som kan ta imot mødre pet og gleden eller ødelegge kjærligheten. et rekordhøyt stort antall personer på med barn. Et arbeid for de narkomanes Transfixa gir håp om at det er mulig å ventelister for å komme inn til rehabibarn er også planlagt. Noen av disse barna komme ut av den sterke dype smerten litering. er også selv russkadet. Slik kan de gi et til- og avhengigheten. Leiv Holstad har alvi er stolte av å stå i partnerskap med lerede snakket med Hermon Forlag som bud som kan gjenoppbygge hele familier. et så flott arbeid! MILOS fra rehabsenteret i Serbia Milos Gulan ble født i 1978 i daværende Jugoslavia. Han vokste opp i byen Novi Sad, som i dag tilhører Serbia. 90-årene var preget av håpløshet og dårlige framtidsutsikter for den unge generasjonen. Det virket uoppnåelig å få seg utdanning og jobb. Milos vanket på gata sammen med vennene sine. De holdt sammen i tykt og tynt, men ettersom tiden gikk fant Milos ut at dette var en falsk trygghet. Vi oppsøkte kriminelle, for å tjene lette og raske penger, og det var slik det begynte å gå utfor Jeg begynte å selge og røyke hasj, og slik gikk årene. På technopartyene brukte jeg mye ecstasy og partydop, og jeg endte til slutt opp som heroinmisbruker. Jeg kunne fortalt mange lignende historier om venner som ble narkomane på samme måten. Det eneste høydepunktet jeg jaget mot hver dag var å bli høy på stoff. Etter mange mislykkede forsøk på å bli fri fra rusen kom han til rehabiliteringssenteret Raskrsce (Korsvei), som er Maritastiftelsens samarbeidspartner i Novi Sad, Serbia. Han trodde dette ville bli et nytt bevis på at han var en fiasko, og at han snart kom til å fortsette å ruse seg. Heldigvis tok han feil i dette! Jeg har funnet en VARIG VEI UT av misbruket, sier Milos. Ikke bare har jeg blitt kvitt su- Milos før Milos i dag get etter heroin, jeg har også lært å leve og takle problemene som livet byr på. Nå kan jeg endelig glede meg over alt det gode som livet gir meg. Dette er en sjanse som jeg aldri vil ødelegge på grunn av en kort og falsk rusnytelse, forsikrer Milos. MARITANYTT :: Nr

6 Toni våknet UTEN ABSTINENSER Toni var en nedkjørt heroinmisbruker. For ti år siden hadde han en helt spesiell åndelig opplevelse som satte ham fri fra dette. Siden 2003 har han vært en av Maritastiftelsens lønnede medarbeidere i Makedonia. Toni Popov med sin kone Sneze. Toni og Sneze sammen med Bojan som gikk på heroin i 10 år. Han er en av de ansatte i butikken. Arbeiderne i bruktbutikken er stolte av sin arbeidsplass. Sneze Popova til venstre. Mitt navn er Toni Popov og jeg er født i 1975 i Makedonia. I 2003 giftet jeg meg med Sneze og vi har en sønn som ble født i I dag lever jeg et godt liv uten stoff og ser at håp og drømmer jeg har for mitt liv blir til virkelighet. Men slik har det ikke alltid vært. På videregående skole begynte jeg å røyke marihuana. 19 år gammel begynte jeg på heroin, og veien derfra var kort til å begå kriminelle handlinger: Snart stjal jeg og solgte narkotika. Jeg hadde problemer med politiet, og det var slåsskamper i hjemmet mitt daglig. Heroinen ødela ikke bare for meg, men også for alle rundt meg. En enkel setning reddet Toni Sommeren 1997 møtte Toni veggen og brøt sammen, full av angst. Hjernen var så ødelagt av stoff, at han noen ganger ikke visste hvem han var. Han fikk ikke sove og led av forfølgelsesvanvidd hele tiden, paranoid og full av frykt. Toni forteller om en dag han aldri glemmer: På den tiden inviterte en venn meg til å bli med på et møte i en pinsemenighet i hjembyen Skopje. Han visste hvordan jeg hadde det og spurte om de kunne be for meg. Han sa at Jesus kunne hjelpe meg til å bli fri fra narkotika og gi meg evig liv. Jeg hadde lest litt i Bibelen tidligere, men jeg hadde ikke noe tro på dette selv. Jeg lot dem be for meg med et håp om at jeg kanskje kunne få fred i sjelen og litt søvn. Etter at de hadde bedt for meg, lærte de meg en bønn som jeg ba selv: Jesus, hvis du virkelig finnes, her er jeg, kom og frels meg. I samme øyeblikk begynte jeg å skjelve i kroppen og jeg Her er noe av utvalget i butikken. Godt besøkt i lyse, trivelige lokaler. Foto: Stephen Folde Er det ikke innbydende med prøverom og det hele? 6 MARITANYTT :: Nr

7 Toni våknet UTEN ABSTINENSER begynte plutselig å gråte. Jeg visste der og da at selv om jeg var en kriminell lovbryter, elsket Jesus meg og tilga meg alt jeg hadde gjort. Han tok imot meg akkurat slik som jeg var. Jeg sov som en stein, og neste dag våknet jeg opp uten fysiske plager og abstinenser. I dagene som fulgte kom det ingen krise. Jeg var fri fra narkotikaavhengigheten. Det var et mirakel for alle som kjente meg. Det var som å bli født på ny, og ifølge Bibelen var det nettopp det jeg hadde blitt. Foto: Tor Undheim Drømmer om å hjelpe narkomane Toni roser sin kone: Sammen har vi en drøm om å kunne starte opp et rehabiliteringssenter. Hun har selv aldri vært narkoman, men begge har vi et inderlig ønske om å kunne hjelpe narkomane og spre lys i den harde og mørke tilværelsen de opplever. Det er anslått å være ca narkomane i Makedonia. Å kunne hjelpe flest mulig av disse til å få det like godt som jeg har det nå, er en drøm jeg håper skal bli sann, avslutter han. Ny Marita bruktbutikk i Skopje I 2003 åpnet Maritastiftelsen et arbeid i Makedonia. Toni ble ansatt som en av flere tidligere narkomane som jobber med narkotikaforebyggende arbeid i skolene hvor de viser Maritafilmen og holder foredrag. På de fire årene som har gått har mer enn elever hørt dette teamet advare mot narkotika. Samtidig får de høre at det er håp for de som er avhengige av rusmidler. Det norske Utenriksdepartementet har støttet prosjektet i tre år. Den tidsbegrensede avtalen med UD er nå over, derfor må Marita Makedonia finne andre ben å stå på. Dette ser ut til å lykkes. Med god hjelp fra Maritastiftelsen Norge og en annen norsk organisasjon, Ny start i Øst, og Nettverkskirken ved Tor Undheim, åpnet de i oktober en ny bruktbutikk i sentrum av Skopje. Begeistrede rapporter sier at omsetningen var på 7000 euro første måneden. Det koster 600 euro pr mnd. å leie lokalet. Totalt er det syv ansatte i butikken. Vår visjon og tanke er å hjelpe folk i gang med meningsfylt, inntektsbringende arbeid slik at de med stolthet kan stå på egne ben. Det er en stor glede for oss å kunne meddele Maritanytts lesere at arbeidet i Makedonia er på god vei til å bli selvstendig. Overskuddet vil også kunne være med på å finansiere det forebyggende arbeidet i Makedonia. Toni, Sneze med John, (kursholder i ledelse, utvikling og terapi for rehabilitering) Bojan og Stevche. Sneze Popova, sammen med Stevche Dechev, daglig leder i Marita Makedonia utenfor Marita bruktbutikk. De forventer mange nye kunder. Her er hele Marita Makedonia-staben samlet, sammen med Liv Thorhild og Tor Undheim (nr 2 og 3 f.v.). MARITANYTT :: Nr

8 En stemme til de som SLITER MaritaNytt er på besøk hos KrFs partileder Dagfinn Høybråten på hans kontor på Løvebakken. Som tidligere helseminister og arkitekten bak NAV- ordningen (Arbeids- og velferdsetaten) har han mye å si om saker Maritastiftelsen er opptatt av, både innen rusfeltet som vi jobber i hver dag, og om arbeidstreningen som vi tilbyr i samarbeid med NAV. Av Bjørn Olav Thune Foto: Stephen Folde 8 MARITANYTT :: Nr

9 En stemme til de som SLITER Folk kommer og går på Løvebakken og flere skoleklasser er på omvisning. Etter en sikkerhetssjekk nesten lik den på Gardermoen og opp noen trappetrinn er vi inne på Stortinget, hvor vi blir tatt imot av en meget imøtekommende og hyggelig partileder. På vei inn mot stortingssalen, viser Høybråten oss et flott bildegalleri av Eidsvollsmennene som var med på å gi Norge selvstendighet fra Danmark og en egen grunnlov i Slik ble grunnlaget for vårt parlamentariske system og demokrati lagt. Til høyre i samme rom er det utstilt dokumenter og bilder fra 1905 den gang Norge ble selvstendig fra Sverige. Høybråten omtaler det som den fredeligste revolusjon noensinne, og håper det kan være et forbilde for andre nasjoner til å løse kriser med fredelige midler. Mens vi gjør oss klar kan vi høre høylytte taktfaste slagord utenfra. De kommer fra Løvebakken hvor kurderne demonstrerer mot Tyrkias invasjon i Sør-Kurdistan (Irakisk Kurdistan i Nord-Irak). Høybråten kommenterer demonstrasjonen som pågår utenfor veggene, og det får meg til å tenke på de mange gode saker mennesker kjemper for. Det er kort vei fra fokus på det enkelte menneskets verdighet til internasjonal storpolitikk. Det handler om det samme. Hvordan trives du som partileder i KrF? Det er fantastisk å være leder for 784 folkevalgte representanter i kommunestyrer og fylkesting, for ikke å glemme det store flertall av de som stemte på oss i kommune- og fylkesvalget. I disse dager har vi avholdt partiets landsmøte og nylig møtte jeg alle de nye 25 KrF-ordførerne og de 51 varaordførerne fra KrF fra hele landet. Høybråten er stolt av dem alle og berømmer de mange som kjemper for KrFs saker. Han kjenner også godt til Maritastiftelsens arbeid og kommer uoppfordret inn på temaet: Vi i KrF ønsker å stå ved siden av de mennesker som sliter, og være en tydelig stemme for de i samfunnet som ikke makter å tale sin egen sak. Det går sjelden noe fakkeltog for dem som har behov for psykiatri og rusomsorg i landet vårt. Om behandling Nå er det jo snart fire år siden vi fikk rusreformen som skulle gi rusavhengige pasientrettigheter. Hva mener du om at private ideelle hjelpetiltak som er samlet under Stiftelsen KRAFT sliter med å få kommunene til å betale for brukerne som står i kø og vil inn hos oss behandling? Om dette vil jeg si to ting: I budsjettforhandlingene fikk vi gjennomslag for økte bevilgninger til ideelle private rusinstitusjoner. Det er jo meningsløst med de lange køene som venter i flere måneder på behandling. Kommunene vil ikke betale for disse tjenestene og styrer derfor brukerne til statlige tilbud som gir gratis behandling (alle utgiftene er på forhånd dekket av Staten) selv om de er vel vitende om køene! Høybråten rister oppgitt på hodet og forteller at før vi kom i dag hadde han besøk av flere tidligere misbrukere fra Evangeliesenteret. Alle sa at om ikke tilbudet hadde vært der i det øyeblikket de var motivert til behandling ville det gått ille med dem. Heldigvis for dem, var det private tilbud som kunne ta imot dem, på tross av at kommunene ikke kunne garantere for dem, sier Høybråten. Det er flott at politikerne ser den skjevheten som har oppstått, men hvordan kan denne type omsorgstilbud sikres bedre i fremtiden, slik at ikke bare den statlige spesialisthelsetjenesten, men også kommunene følger opp ansvaret for rusavhengige? Vi trenger en systemendring som stiller kommunene overfor samme økonomiske vilkår uansett om tilbudet er privat eller statlig. I praksis betyr nok det at det må være kostnadsfritt for kommunene uansett og at det må bevilges mer til de private. Det gjør vi for vår del i vårt alternative budsjett. RUSREFORMEN Systemfeil Pasientene må stå i sentrum. Det er jo dem systemet er til for. Nå har systemet blitt pasientenes fiende i kommunene. Derfor vil vi kjempe for en systemendring hvor penger ikke er avgjørende. Det er et hav av forskjeller, hevder Høybråten, som sier det ikke skulle være et enten eller, men at det må tas hensyn til hvilke ønsker og behov den personen som søker behandling har. Det andre poenget partilederen peker på er at det virker som om regjeringen har gitt opp medikamentfri behandling og satser stort på LAR. Problemet er at LAR ofte har blitt bare LA (legemiddelassistert). R som står for rehabilitering har uteblitt. Likevel, flere har sagt til meg at metadon har reddet livet deres og gitt dem et bedre liv. Jeg Det bør ikke koste noe mer for kommunene å bruke de private tiltakene enn det er å bruke de statlige. velger jo å tro på dem, men jeg har møtt kanskje enda flere som sier det motsatte, at de ikke har fått hjelp i det hele tatt. Statsdopet har bare gitt en ny form for avhengighet. Høybråten er særlig bekymret over at stadig flere yngre misbrukere får metadon. Optimisme og nøkternhet Ser du lys i enden av tunnelen som gjør en endring mulig? Ja, vi har sett at vi har fått penger og bevilgninger til medikamentfrie tilbud selv om vi er i opposisjon og regjeringen gjør som den vil. Debatten går videre og vi vil fortsatt holde dette fram. Rusfrihet må bli det endelige målet. I 2004 ble fylkeskommunale tiltak overført til staten. Mange rustiltak drives i regi av norske kommuner og av private med kommunale avtaler og garantier. Etter rusreformen sluttet kommunene å benytte rustiltak de måtte betale for. De sender heller rusavhengige til statlige spesialisthelsetjenester, hvor køene er lange. Årsaken er at kommunene slipper å betale for pasienter ved statlige tiltak. For private ideelle rusinstitusjoner betyr det færre brukere, i verste fall nedleggelse som følge av lite støtte, og at fagfolk med kompetanse må slutte. MARITANYTT :: Nr

10 En stemme til de som SLITER KrF ønsker å stå ved siden av de mennesker som sliter, sier Dagfinn Høybråten. Foto: Stephen Folde Diskuterer dere politikere utspillet om utdeling av gratis heroin som har kommet fra Venstre-politikere? Nei, det er det lite forståelse for i andre partier. Vi i KrF holder fast på at vi må ha en klar holdning mot all narkotika, også hasj, som aldri må liberaliseres. Vi setter ikke narkotikapolitikken opp mot alkoholpolitikken, men jeg mener at det er en sammenheng her som ikke folk ser. Uskyldige tredjepersoner lider, vold og utrygghet rammer mange når kommunepolitikerne uhemmet vil skru opp alle kraner for alkoholflyten. Hva bør gjøres for å løse de økende problemene med rusmisbrukere som har dobbeltdiagnose? Det har nok blitt en tettere sammenheng mellom rus og psykiatri, og derfor må løsningene også bli tettere. Folk sliter psykisk og tyr til rus, og rusen gir enda sterkere psykiske problemer, hevder Høybråten. Han tar til orde for en skikkelig opptrapping av rusomsorgen og mener helsetilbudet må bli bedre og at fagmiljøet må øke sin kompetanse på psykiatrifeltet. Arbeid til alle NAV er ett av dine hjertebarn. Hvordan er du fornøyd med ordningen? Med NAV slo vi ut veggene mellom arbeidskontoret, sosialkontoret og trygdekontoret. Dette gjorde vi fordi mennesker lett ble kasteball mellom disse tre. Det betyr ikke at systemet forandres over natten. Høybråten mener et ensidig fokus på stønader må balanseres slik at heller arbeidstrening og oppfølging kan skje. Nå er det en gylden anledning. Arbeidsmarkedet skriker etter arbeidskraft, og med politisk enighet om at vi må inkludere alle skulle det være unødvendig å støvsuge naboland for å få nok arbeidere. Nå må vi skaffe den arbeidskraft vi sårt tiltrenger ved å få folk tilbake på jobb. En annen side han påpeker, er at det må legges til rette for hele skalaen i arbeidslivet. Folk skal få en positiv erfaring av å være på en arbeidsplass, enten det er i arbeid med bistand eller arbeid i ordinær jobb. Selv om folk sliter og ikke kan produsere lønnsomhet, må de inkluderes i arbeidslivet. Folk må få lov til å ta små skritt om gangen. Det må lages ulike rammer som gjør at flere grader av tilpasset arbeidsliv kan tilbys. En annen ting Høybråten løfter fram er at KrF alltid vil ta parti for de små og stå på enkeltmenneskets side. Einar Gerhardsen brukte uttrykket: Du skal slippe å stå med lua i hånda. I møte med offentlige kontorer og byråkrati opplever mange at det krymper dem. Kontorene skulle være våre tjenere og ikke våre herskere, uansett hvem de betjener. Der har vi en lang vei å gå, innrømmer Høybråten. SKATTEFRIE GAVER TIL MARITASTIFTELSEN Gjennom Stiftelsen KRAFT er Maritastiftelsen godkjent av skattemyndighetene for å motta gaver som gir rett til skattefradrag for giverne. Det er viktig å være oppmerksom på at skattefradraget gjelder kun for gaver innbetalt til bankkonto, og ikke for gaver gitt kontant. Dersom du ønsker skattereduksjon på gaver til Maritastiftelsen, må vi ved årets slutt sende informasjon til skattemyndighetene om gavens størrelse, ditt navn, adresse og personnummer. For at vi kan ordne dette, må vi få fullmakt fra deg for å formidle disse opplysningene til skattemyndighetene. Du vil da kunne trekke gavebeløp fra kr 500,- inntil kr ,- fra din skattbare inntekt. Du vil motta en årsoppgave fra Stiftelsen KRAFT på gaven(e) som er innrapportert til skattemyndighetene. Ta kontakt med oss på tlf eller epost for å få tilsendt fullmaktskjema, eller last det ned på MARITA stiftelsen

11 En stemme til de som SLITER Frivillighet er lønnsomt Kan KrF gjøre enda mer for å belønne frivillig innsats? Vi tror at samfunnet bygges nedenfra og ikke ovenfra der makta sitter. Frivillig innsats i familien, lokalt og i næringslivet er samfunnsbyggende innsats. Som mennesker har vi en iboende trang til å gjøre noe for andre. Vi har derfor kjempet for en ordning med skattefradrag på kroner for hver enkelt som gir gaver. Vi foreslår i budsjettet for 2008 å øke dette til kroner. Videre forfekter Høybråten at når det offentlige satser på frivillighetssentraler og slik får flere titusen årsverk tilbake til samfunnet, lønner det seg for det offentlige å investere i frivillighet. Åndelige lengsler Maritastiftelsen driver bruktbutikker, blant annet for å motvirke den materialistiske kjøp-og-kast-kulturen. Hva tenker KrF om forbrukersamfunnet? Jeg stiller spørsmål om hvorfor vi ikke har det bedre når vi har det så godt? Vi mangedobler eiendelene våre, men reduserer verdier har det så travelt og blir hensynsløst selvopptatte. KrF har reist en debatt i Stortinget om livskvalitet framfor levestandard som mål på hvor godt det går i samfunnet. Vi kommer til å stå fram som langt mer kritisk til den ensidige materialismen som preger Norge. Hvilke tanker har du om tilværelsens åndelige dimensjon i forhold til den materielle? Vi lever i et materialistisk samfunn, men har en dyp åndelig lengsel etter nærhet, omsorg og fellesskap. Dette kommer til uttrykk på forskjellige måter slik vi har sett i den siste engledebatten. Partilederen mener mennesket består av ånd, sjel og kropp og at alle har et grunnleggende behov for å bli elsket. I en fredelig demonstrasjon utenfor Stortinget denne dagen uttrykker kurderne sin lengsel etter frihet og fred MaritaNytt har ofte historier om narkomane som ber til Gud og får hjelp. Trenger mennesket og partilederen Dagfinn Høybråten å be? Troen min er en del av det jeg er, helt enkelt min identitet. Bønn er en puls i livet mitt. Han er glad for alle brev, tekstmeldinger og e-poster han får fra folk som ber for ham. De som ber har en stor oppgave, hevder han. De må bare huske å be for alle, ikke bare for de som tror. De som ikke tror er like viktige og verdifulle, avslutter Dagfinn Høybråten. Fra enkeltmennesket til storpolitikk Etter fotoseansen, ute på trappen igjen, ser vi mye politi som vil sikre at demonstrasjonen ikke utarter seg til slagsmål slik som sist på Youngstorget. Hvite bannere med røde bokstaver svaier. Parolene er For fred mot krig og Stopp Tyrkias invasjon av Sør-Kurdistan. En fredelig demonstrasjon som uttrykker menneskers lengsel etter nærhet, omsorg og fellesskap, slik partilederen sa det. Maritastiftelsen driver jo også internasjonalt arbeid i syv land. Der handler det også om det enkelte menneskets verdighet og stor internasjonal politikk, i våre øyne. De venter på vår støtte i Serbia og Makedonia, som du kan lese om i dette nummer. Som KrF vil være en stemme for dem som sliter i Norge, er vi i Maritastiftelsen også en stemme for de narkomane og andre som trenger behandling, rehabilitering og arbeidstrening, både i Norge og i utlandet. Inne på Stortinget fortsetter debatten, og vi vet at noen står på barrikadene og kjemper for saker som angår oss og enkeltmennesket i gata. Vi i Maritastiftelsen er takknemlig for at det finnes ildsjeler som Dagfinn Høybråten. Uten den støtte vi har fått fra KrF, men også fra mange andre partier, ville det ha vært vanskelig å drive slik vi gjør. Spesielt KrFs bystyregruppe i Oslo har vist et særlig stort engasjement på våre vegne. Takk til dere alle som kjemper sammen med oss i Maritastiftelsen for å hindre at ungdommer begynner med rus, og for å hjelpe de som har begynt til et nytt liv uten rus. Foto: Stephen Folde MARITANYTT :: Nr

12 Den store KOKAINFLOMMEN For folk flest var kokain bare noe Eric Clapton, Jackson Browne og J.J. Cale sang om, men nå forpester det norsk ungdom og voksne! Vi minner om kjente og dyrt kjøpte erfaringer fra Eric Clapton: If you wanna get down, down on the ground; cocaine. She don t lie, she don t lie, she don t lie; cocaine. Omdiktet til norsk: Hvis du vil gå til bunns, helt til bunns; kokain. Hun juger ikke; kokain. Maritakafeens avdelingsleder, Trond Akerholdt, satt og spiste kebab på et spisested ved Karl Johan. Tre ungdommer kom inn, dro opp kokain fra lomma, lagde en stripe på bordet som de sniffet. De så ut som helt normale ungdommer, forteller Trond. Han er bekymret for ungdomsmiljøet i Oslo, blant annet fordi kokain er stadig mer akseptert blant ungdom og musikkinteresserte. Denne bekymringen deles også av politiet som følger utviklingen: Aften 25/9/07: Lanserer Operasjon Hvit Snø. Politiet frykter kokaintrenden i Oslos uteliv. Kokainmisbruket er alarmerende. Nå skal det slås hardt ned på salg og bruk av utelivsdopet. Aftenposten 7/10/07: Vi er spesielt ute eter å ta forbilder og kjendiser som tror de opererer i et lovtomt rom, sier politiinspektør Stensrud til NRK. - Også innen finans- og meklermiljøet har vi opplysninger om at kokain brukes jevnlig. I motsetning til andre typer narkotika øker kokainomfanget i Norge. For første gang er det blitt beslaglagt kokain i alle landets politidistrikt. Aftenposten 16/10/07: Festdopet flommer. Fordobling. Norske tollere og politi har hittil i år beslaglagt over dobbelt så store mengder kokain og amfetamin som i hele Ifølge eksperter går biler i skytteltrafikk mellom Baltikum og Norge, og beslagene avslørt på grensen er bare toppen av isfjellet. Vi i Maritastiftelsen vil advare og si at om dette slår til og flommen av kokain øker, må sosial- og helsevesenet belage seg på å ta imot mange nye offer for dette folkedopet i form av ødelagte sinn og liv. Retts- og fengselsvesenet kommer også til å få hendene fulle av nye saker som er begått under påvirkning av kokainrus. Hvis du ikke vil at din venn skal gå til bunns på kokain, må du rope varsko her! Hun juger ikke. Hjelp oss å hjelpe. MARITA stiftelsen Kontaktkafeen ligger på strøket i Oslo hvor rusmisbrukere og prostituerte samles. Fra kafeen sender vi ut to og to personer som oppsøker de utslåtte. Formålet med denne virksomheten er å gi omsorg til mennesker i en fortvilet livssituasjon, samt motivere og legge til rette for tiltak som fører inn i et meningsfylt liv uten behov for kunstig rus. Matpakkeutdeling Hvert år lager Willy Danielsen mer enn matpakker som han deler ut til rusmisbrukere og andre i Oslos gatemiljø. Dette er en viktig del av Maritastiftelsens daglige omsorgsarbeid hvor målet er å motivere til rehabilitering og livsendring. Fengselsbesøk; - personlig og sosialt Willy Danielsen synger, snakker og gir mat til narkomane på gata Ja til livet NEI TIL RUS Fengselsarbeidet består av regelmessige sosiale samlinger preget av sang, deling av livserfaringer og bibelundervisning i de fem fengslene i Oslo. Besøkene er en viktig del av motivasjonsarbeidet for å inspirere til et nytt liv uten rus og kriminalitet. Disse samlingene følges opp med jevnlige besøk og individuelle samtaler for de som ønsker det. Maritastiftelsen fikk navnet Marita i forbindelse med dokumentarfilmen Marita Et dokument fra noen som overlevde som ble produsert i 1984 av stiftelsens grunnlegger, Leiv O. Holstad. Tittelmelodien i filmen handler om ei jente ved navn Marita som døde av en overdose. Slik har Marita blitt et symbol for alle våre venner som døde av narkotikarelaterte årsaker. Maritastiftelsens oppgave er å forhindre at ungdom begynner med rusmidler og å hjelpe dem som har blitt misbrukere til et nytt og meningsfylt liv uten rus. Dette gjør vi gjennom: kontaktkafé og oppsøkende virksomhet på Oslos gater fengselsarbeid i fem fengsler på Østlandet kafé og musikkverksted for ungdom botilbud for ungdom arbeidstrening og oppfølging 12 MARITANYTT :: Nr

13 HANS-INGE TIL TOPPS Hans-Inge Fagervik - artist og foredragsholder i Maritastiftelsen Hans-Inge Fagerviks låt LA MÆ GI DÆ EI HAND har av programmet Kveldsåpent og Musikkredaksjonen i NRK P1 blitt kåret til Tidenes veldedighetsmelodi. Dette var en konkurranse med mange andre i en SMS-aksjon i forbindelse med årets NRK- innsamling. Han skrev sangen til Frelsesarmeen i Hans-Inge benytter anledningen til å takke: - Jeg vil bare takke dere som var med og sendte inn SMS og stemte. Jeg synes det er ekstra hyggelig at denne sangen fremdeles har sitt eget liv. Fortsatt får jeg mange henvendelser på sangen fra mange hold. Noen bruker den som terapi, andre som allsang. Gjennom Rock mot rus presenterer Hans-Inge Fagervik et forebyggende program blant skoleelever, studenter og foreldre hvor formålet er å skape gjennomtenkte holdninger til rus. Rock mot rus er utarbeidet i samarbeid med fagfolk innen skolen og politiet og er gjennom 30 år blitt både etterspurt og godt mottatt over hele landet. Fagert, Hans-Inge! Sakset fra avisen Agder, 3. oktober 2007: Den erfarne artisten Hans-Inge Fagervik gjorde stor suksess på Hidra i helga. Først samlet han de unge på Isbua til Rock mot rus, så besøkte han Hidra Omsorgssenter på lørdagen før han avsluttet med en konsert i Hidra kirke sammen med koret Frisk Bris. Konserten varte i to klokketimer uten pause, og det var ikke et minutt for lenge. Han fengslet sitt publikum fra første strofe og krydret sangen med fortellinger og visdomsord mellom strofene. I 30 år har han nå holdt på med sang og musikk. Gla i dæ og La mæ gi dæ ei hand når du strever, er klassikere fra Fagervik, og det var antydning til trampeklapp etter disse evergreenene. Kjærlighet var gjennomgangsmelodien gjennom hele konserten, både i musikken og i fortellingene. Og Maritastiftelsen sto sentralt i alt dette. I 26 år har han arbeidet med dette, og de som er kommet skakt ut i samfunnet, har han viet sitt liv til. De står øverst på prioriteringslista i Fagerviks sosiale engasjement. Klar for Deilige desember! Har du ikke hørt Hans Inges jule-cd, kan vi love deg at den kommer til å bli en favoritt! Låten Svolværgutt er alene god grunn til å skaffe seg CD en. Den perfekte julegave til slekt og venner. Da CD en Deilige desember ble utgitt, brakte den Hans-Inge Fagervik nesten til topps på Norsktoppen, hvor plata lå til ut i januar Nå går det mot jul igjen, og vi anbefaler denne kjempefine juleplata til alle. Alle inntektene av salget går i sin helhet til Maritastiftelsens arbeid mot narkotika. Plata kan du bestille direkte fra Maritastiftelsens kontor. Ta kontakt via post, telefon, faks eller e-post og bestill Deilige desember. Pris pr. CD: Ved bestilling av 1 CD kr. 169,- inkl. porto Ved bestilling av 2-4: kr. 149,- inkl. porto Ved bestilling av 5 eller fler: kr. 129,- inkl. porto Bestillingsinformasjon: Post: Maritastiftelsen, Holstsgt. 6, 0473 Oslo Tel.: , fax: , e-post: MARITANYTT :: Nr

14 Grace var sise sang på konserten, framført av Arnold sammen med alle som deltok på konserten. Foto: Stephen Folde 14 Kongens Fortjenestemedalje til ARNOLD Et fullsatt Filadelfia-lokale i Oslo fikk se at Arnold Børud ble tildelt Kongens Fortjenestemedalje i gull lørdag 27. oktober Det skjedde under jubileumskonserten som hans venner arrangerte, for å markere hans 40 år som artist og hans 60-årsdag. Konferansier Rune Larsen ledet det hele med god hjelp av Ole Børud. Det ble en musikkhistorisk gjennomgang av Arnolds rike gospelskatter, helt fra 1969 og fram til i dag, med forskjellige utgaver og besetninger fra tiden med koret Tvers, og til sanger med hans barnebarn Lisa Børud. MARITANYTT :: Nr Etter at KrF-partileder Dagfinn Høybråten hadde gitt sin hilsen til Arnold, annonserte han kongehusets representant som neste taler. Flere ante nok allerede da hva som skulle skje. Fylkesmann Hans Røssjordet åpnet med å si: - Kongens gull kan i særlige tilfeller gå til representanter for kunst, kultur og vitenskap for arbeid som har pågått i lang tid, og du, Arnold Børud, er verdig til å motta Kongens Fortjenestemedalje i gull. Det var hans arbeid som komponist, tekstforfatter og som drivende kraft i gospelmusikken gjennom flere tiår, som ga grunnlaget for prisen. Leiv Holstad hilser jubilanten og takker for alt det betydde for ham den kvelden for 34 år siden. Arnold Børud mottar og takker for Kongens Fortjenestemedalje i gull. Fylkesmann Hans Røssjordet festet medaljen og overleverte diplomet, til øredøvende applaus fra salen. Overskuddet av billettsalget til jubileumskonserten gikk til Maritastiftelsen. Leiv Holstad, Maritastiftelsens grunnlegger, fortalte hva han opplevde i samme lokalet 2. pinsedag i 1973, på en konsert med nettopp Arnold Børud og Mini- Tvers. Dagen etter at Leiv hadde blitt bedt for på denne konserten, var morfinabstinensene borte. Takk for at du var akkurat her for 34 år siden for meg, sa Leiv og ga Arnold en god klem. Maritastiftelsen takker Arnold Børud, hans familie og hovedkomiteen for konserten for gaven på kr ,- Foto: Stephen Folde Foto: Stephen Folde

15 Den Røde Tråd har ikke lenger lokale i Møllergata 23. Både personalet, klær, sko, plater og alt det andre befinner seg nå i Maritas Bruktbutikk i Markveien 67 på Grünerløkka. Har du møbler, klær, bøker eller annet, ring og avtal henting. Du kan også levere direkte i åpningstiden. Åpningstider: Man-fre: kl Lørdag: kl E-post: Hva skjer a? Møbeltapetseringen har nå flyttet til egne nye lokaler i Sinsenveien 11. Tomas Mörk driver nå møbeltapetseringen som et selvstendig prosjekt. De tar fortsatt imot lærlinger, og ønsker å samarbeide med Marita også i fremtiden. Vi anbefaler med glede Møbeltapetserer Tomas Mörk som du finner på følgende adresse: Sinsenveien Oslo tel E-post: Vi trenger brukt og nytt! Bor du i Oslo-området og har møbler eller annet du vil gi bort? Ring oss på telefon , så kommer vi og henter. Åpningstider: Man-fre: kl Lørdag: kl MaritaBruktbutikk Markveien 67, Oslo Gave på FRA PRIVATPERSON Høsten har vært en tøff tid for Maritastiftelsen økonomisk, noe som først og fremst skyldes at Sosial- og helsedirektoratet uventet bestemte seg for likevel ikke å fortsette det faste årlige tilskuddet til Marita Bo. Vi hadde i år søkt om kr , og endelig beskjed om avslaget kom i slutten av august, etter at vi først hadde klaget på avslaget. Alle frivillige organisasjoner må leve med den uforutsigbarheten det er å budsjettere med og begynne å bruke penger som man kanskje ikke får. Det offentlige budsjettåret begynner i januar, men pengene kommer ikke før et stykke ut i året. Dersom vinden i et eller annet de- partement eller direktorat snur, er det vi som blir sittende med svarteper. Det sier seg selv at å miste penger som man trodde man skulle få, og hvor mye allerede er brukt, skaper en vanskelig situasjon. Vi har gått inn i et forpliktende samarbeid med mennesker som står midt oppe i sitt livs prosjekt: Nemlig å vinne tilbake livet sitt. Vi har derfor skrevet til mange av våre trofaste støttepartnere og bedt om en ekstra gave denne tiden. Alle gaver er betydningsfulle, uansett størrelse. Vi opplever at alle gaver, uansett størrelse, er et viktig økonomisk bidrag til driften, og en oppmuntring og et klapp på skulderen. Dette gir oss inspirasjon til å stå på videre. Vi registrerte med glede en gave på 200 kroner fra et politikammer i Hedmark som kanskje er en respons på Trans historie i forrige MaritaNytt. Vi må likevel innrømme at hjertet hoppet litt ekstra da vi registrerte at en privatperson fra Østfold hadde sendt kroner. Da vi ringte vedkommende for å sjekke om beløpet stemte, og for å takke, fant vi en glad pensjonist på 83 i den andre enden av røret som bekreftet at beløpet var korrekt. Vi er fortsatt avhengig av en betydelig økning i gaver, spesielt fra private givere, men vil med dette takke alle dem som til nå har gitt respons. MARITANYTT :: Nr

16 Postabonnement B RETUR: MaritaNytt Holsts gate 6, N-0473 Oslo Mer å lese på God jul og godt nytt år! Julen nærmer seg, og vi håper du får noen fine dager sammen med familie og venner. I løpet av året er det mange av dere som har gitt en gave til Maritastiftelsens arbeid, og som gjennom dette er med på å gi mange et nytt liv. Dette er noe som varmer, både ansatte og frivillige medarbeidere i Marita og de enkeltpersoner som får hjelp. Tusen takk!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

FRA REHAB TIL NY LIVSGNIST

FRA REHAB TIL NY LIVSGNIST Nyhetsmagasin f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 3 2 0 1 3 2 1. å r g a n g SIDE 8 SIDE 12 SIDE 14 Roger NÅ BER JEG SJØL Morgan Shoup FRA REHAB TIL NY LIVSGNIST Kimmerud Gård MARITA VIRKE Leiv

Detaljer

Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT!

Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 3 2 0 0 9 1 7. å r g a n g SIDE 7 SIDE 8 SIDE 6 Forebyggende HASJ GJØR NOE MED HODET DITT Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT!

Detaljer

Les om Arild LØSLATT UTEN JOBB OG BOLIG

Les om Arild LØSLATT UTEN JOBB OG BOLIG N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 0 1 8. å r g a n g SIDE 10 SIDE 8 SIDE 5 Les om Arild LØSLATT UTEN JOBB OG BOLIG Fengselsprest Ragnhild Feyling HAR FANGER EN

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet 9 2 POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet......................................................................

Detaljer

Det Hvite Bånd. i Ishavskatedralen. en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012

Det Hvite Bånd. i Ishavskatedralen. en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012 Det Hvite Bånd en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012 Landsmøtekoret Bjørgvin Krets sin årlige barneleir synger i Ishavskatedralen 1. 3. juni 2012 RU Det Hvite Bånd «For

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Ole Martin Larsen. Klikk her for innhold. mellom alle stoler. narkomane og leger utenfor rusomsorgen. forlaget aktuell

Ole Martin Larsen. Klikk her for innhold. mellom alle stoler. narkomane og leger utenfor rusomsorgen. forlaget aktuell Ole Martin Larsen Klikk her for innhold mellom alle stoler narkomane og leger utenfor rusomsorgen forlaget aktuell Mellom alle stoler Ole Martin Larsen Mellom alle stoler Narkomane og leger utenfor rusomsorgen

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

Bygartnere gjør Oslo grønnere. Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer

Bygartnere gjør Oslo grønnere. Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer Nr 4 2010 Bygartnere gjør Oslo grønnere Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer Portrett: Kari Bremnes Hvis du ikke er deg selv, er du ingen www.bymisjon.no Leder Informasjonsblad

Detaljer

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08 Redd Barna magasinet 02/08 MIDTØSTEN 4. generasjon flyktningbarn i leire i Libanon AFGHANISTAN Redd Barnas landsbyskoler en suksess TEMA menneskehandel Slåss mot handel med barn Vår tids slavehandel øker

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon.

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Gunnar Elstad: Et lite sjelesorgkurs. Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Herre, Du vet bedre enn jeg at jeg blir eldre, og at en vakker dag er jeg blitt

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer