Предмер радова адаптације и реконструкције блока "Ц" Специјалне болнице за рехабилитацију "Буковичка Бања" у Аранђеловцу Јединична цена Опис радова

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Предмер радова адаптације и реконструкције блока "Ц" Специјалне болнице за рехабилитацију "Буковичка Бања" у Аранђеловцу Јединична цена Опис радова"

Transkript

1

2 1. Јед. Количина Цена РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА Напомена: 1) Изношење постојеће опреме и инвентара из објекта је обавеза Инвеститора односно Закупца и није предмет овог предмера. 2) У јединичне цене демонтаже и рушења урачунати и изношење шута из објекта, утовар у камионе, транспорт до депоније и истовар уз грубо планирање. 3) Предмером се претпоставља удаљеност депоније до 15 км. 4) У јединичне цене урачунати сва потребна подупирања и осигурања конструкције да се несметано и безбедно могу изводити радови. 5) Саставни део Предмера и предрачуна радова су описи дати уз Технички опис уз архитектонско грађевинске радове, као и Технички опис уз конструкцију и статички прорачун Демонтажа постојећих унутрашњих врата, са демонтирањем штокова и опшава. Приликом демонтаже столарије водити рачуна да не дође до оштећења постојеће фасадне облоге. Обрачун по комаду са довозом шута на депонију подрум једнокрилна врата димензија 88/210 цм ком приземље једнокрилна врата димензија 90/225 цм ком 1 једнокрилна врата димензија 100/285 цм ком 3 двокрилна врата димензија 141/220 цм ком приземље једнокрилна врата димензија 92/274 цм ком 1 једнокрилна врата димензија 85/274 цм ком 1 једнокрилна врата димензија 109/226 цм ком 1 једнокрилна врата димензија 95/260 цм ком 1 једнокрилна врата димензија 110/226 цм ком 1 једнокрилна врата димензија 85/275 цм ком 1 Архитектура предмер Страна 1 of 64

3 Јед. Количина Цена једнокрилна врата димензија 100/275 цм ком 1 једнокрилна врата димензија 100/225 цм ком 1 једнокрилна врата димензија 81/225 цм ком 2 преграда димензија 127/180 цм ком 1 преграда димензија 74/180 цм ком 2 преграда димензија 80/180 цм ком 2 двокрилна врата димензија 205/269 цм ком приземље prпреграда са двокрилним вратима димензија 3575/270 цм ком спрат једнокрилна врата димензија 75/205 цм ком 5 једнокрилна врата димензија 82/205 цм ком 2 једнокрилна врата димензија 90/230 цм ком 2 једнокрилна врата димензија 105/228 цм ком 1 једнокрилна врата димензија 110/230 цм ком 2 двокрилна врата димензија 160/230 цм ком 5 двокрилна врата димензија 202/220 цм ком 5 прозор димензија 173/65 цм ком поткровље једнокрилна врата димензија 78/196 цм ком 12 једнокрилна врата димензија 72/191 цм ком 1 једнокрилна врата димензија 72/194 цм ком 2 једнокрилна врата димензија 110/194 цм ком 5 једнокрилна врата димензија 110/193 цм ком 1 двокрилна врата димензија 184/290 цм ком спрат једнокрилна врата димензија 78/200 цм ком 2 једнокрилна врата димензија 70/205 цм ком 1 Архитектура предмер Страна 2 of 64

4 Јед. Количина Цена једнокрилна врата димензија 83/212 цм ком 2 једнокрилна врата димензија 92/205 цм1 ком 2 једнокрилна врата димензија 109/228 цм ком 3 једнокрилна врата димензија 110/230 цм ком 2 двокрилна врата димензија 160/230 цм ком 1 двокрилна врата димензија 202/221 цм ком поткровље једнокрилна врата димензија 78/196 цм ком 8 једнокрилна врата димензија 72/191 цм ком 1 једнокрилна врата димензија 72/191 цм ком 6 једнокрилна врата димензија 72/194 цм ком 2 једнокрилна врата димензија 110/194 цм ком 2 једнокрилна врата димензија 110/193 цм ком 1 једнокрилна врата димензија 80/205 цм ком Пробијање отвора и проширење отвора у зиду од опеке и сипорекса. Пре почетка пробијања зида оштемовати зид у висини греде, са једне стране у половини дебљине зида. У шлицеве у зиду поставити арматуру ±2Ø10мм у потребној дужини (посебно обрачунато). Након тога пробушити рупе целом дебљином зида на местима постављања узенгија. Затим затворити шлиц дашчаном оплатом уз остављање закошења (левка), ради лакше уградње бетона. По очвршћивању бетона, поновити цео поступак са друге стране зида. Пустити да бетон очврсне и са друге стране зида, па тек онда приступити пробијању отвора. Радити у свему према графичкој документацији и Техничком опису. Обрачун по м³ описане позиције, са одвозом шута на депонију. централни део поткровље приземље =0,2*2,25*1,0+0,45*2,25*1,0 м³ 1.46 спрат Архитектура предмер Страна 3 of 64

5 Јед. Количина Цена =0,3*2,2*(0,08+0,18+1,05+0,25+0,37+0,45+0,68) м³ 2.02 =0,12*2,2*0,4+0,3*2,2*(1,0+0,82+0,1+0,8+0, 19)+0,41*2,2*(0,1*2+1,0) м³ 3.11 поткровље =0,17*(1,0*2,1+0,3*2,05*2)+0,25*(0,3*2,05*3) м³ 1.03 =0,18*0,8*2,05*2+0,25*(0,8*2,05+0,15*2,05*2 +0,17*2,05+0,11*2,05) м³ Демонтажа постојећег спуштеног плафона (ламперија), са демонтирањем потконструкције. Обрачун по м², одношењем шута на депонију. приземље м² Демонтажа постојећег спуштеног плафона ( (hanter daglas), са демонтирањем потконструкције. Обрачун по м², одношењем шута на депонију. приземље =12,05+11,05 м² приземље м² Демонтажа постојећег спуштеног плафона (малтер на трсци), са демонтирањем потконструкције. Обрачун по м², одношењем шута на депонију. приземље =57,85+11,65+33,15*2+19,5+16,6+11,35+10, 8 м² =23,0+34,65+19,6+18,4 м² Демонтажа постојећег спуштеног плафона од гипса, ( монолитни плафон). са демонтирањем потконструкције. Обрачун по м², одношењем шута на депонију. подрум =20,49+33,17 м² Демонтажа облоге од ламперије око канализационе вертикале. Облогу демонтирати заједно са потконструкцијом. Обрачун по м² са одвозом на депонију. приземље =3,3*(0,3*2+0,5+0,3*3) м² Демонтажа постојећих монтажних Архитектура предмер Страна 4 of 64

6 Јед. Количина Цена дрвених преграда (ламперије) Преграде демонтирати заједно са потконструкцијом и евентуалном термоизолационом испуном. Обрачун по м² са одвозом на депонију. приземље =3,22*2,2 м² 7.08 приземље =3,3*(3,46+3,32) м² Демонтажа - рушење постојећих подних облога од линолеума, са свим слојевима пода до конструкције. Уз подове демонтирати и све обимне лајсне и сокле, као и прагове у оквиру пода. Шут прикупити, изнети, утоварити и одвести на депонију. Обрачун по м² са одвозом шута на депонију. приземље =23,0+34,65 м² приземље м² Демонтажа - рушење постојећих подних облога (ламинат), са свим слојевима пода до конструкције. Уз подове демонтирати и све обимне лајсне и сокле, као и прагове у оквиру пода. Шут прикупити, изнети, утоварити и одвести на депонију. Обрачун по м² са одвозом шута на депонију. приземље =23,0+19,6+18,4 м² Демонтажа - рушење постојећих подних облога (ламинат), са свим слојевима пода до конструкције. Уз подове демонтирати и све обимне лајсне и сокле, као и прагове у оквиру пода. Шут прикупити, изнети, утоварити и одвести на депонију. Обрачун по м² са одвозом шута на депонију. приземље =19,5+11,05+16,6+11,35+10,8 м² Архитектура предмер Страна 5 of 64

7 Бр. Јед. Количина Цена Демонтажа - рушење керамичких плочица са свим слојевима пода до конструкције у дебљини од 5-6цм, (керамика у лепку, цементна кошуљиц, хидроизолација) Шут прикупити, изнети, утоварити и одвести на депонију. Обрачун по м², са одвожењем шута на депонију. приземље =33,15*2 м² Обијање керамике са зидова, са чишћењем спојница челичним четкама до дубине од 2 цм и прањем целе површине зида. Предвидети помоћну скелу. Обрачун по м², са одвозом шута на депонију. приземље =0,15*46,7 м² 7.01 =0,15*29,55*2+1,8*18,35+1,4*13,3 м² Обијање малтера са унутрашњих зидова, са чишћењем спојница до дубине од 2 цм и прањем целе површине зида. Обрачун дат по м², са одвожењем шута на депонију. подрум =1,5*13,78 м² Демонтажа постојећих, унутрашњих зидних облога (дрвени рукохвати, граничници на зидовима) са демонтажом потконструкције. Демонтиране облога изнети из објекта, сложити на место које одреди надзорни орган и предати инвеститору. Шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м¹, са одвожњем шута на депонију. приземље м¹ Чишчење слојева старе боје са равних површина зидова и плафона. Пажљиво очистити старе слојеве боје са зидова и плафона, за поновно бојење истих. Чишћење извести механичким и хемиским путем. Приликом чишћења водити рачуна да се не оштети подлога. Архитектура предмер Страна 6 of 64

8 Јед. Количина Цена Обрачун по м² очишчене подлоге. приземље =3,3*(19,3+24,55+46,7+17,8+17,3) м² =3,3*(29,55*2+13,9+16,6+13,5+13,1)+1,7*29, 55+1,9*13,3 м² Рушење дела бетонског степеништа у подруму. Пажљиво обити ивични део степеничних плоча са степеницима оба крака у ширини од 10цм односно до унутрашње ивице степенишне ограде. Радити у свему према графичкој документацији и Техничком опису уз статички прорачун. Шут изнети из објекта, утоварити у камионе, одвести и истоварити на градску депонију. Обрачун по м³ са одвозом шута на депонију. подрум =0,15*3,5*0,10*2 м³ Демонтажа постојећих, унутрашњих зидних облога (дрвена заштитна даска, на зидовима) са демонтажом потконструкције. Демонтиране облога изнети из објекта, сложити на место које одреди надзорни орган и предати инвеститору. Шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м¹, са одвожњем шута на депонију. приземље м¹ Демонтажа металне ограде степеништа. Висина ограде 110цм. Радити у свему према графичкој документацији и Техничком опису. Обрачун по м¹ описане позиције, са одвозом шута на депонију. подрум м¹ Рушење постојећих преградних зидова од пуне опеке и сипорекса, зиданих у продужном малтеру, дебљине по пројекту. са разбијањем а.б. греда и серклажа у оквиру зида. Зидови су обострано малтерисани (са завршном обрадом) или са облогом од керамичких плочица. Архитектура предмер Страна 7 of 64

9 Јед. Количина Цена Код пробијања и измештања отвора у постојећим зидовима, претходно штемовати делове изнад новопројектованих отвора, па бетонирати надвратне греде, па тек тада отпочети са рушењем зидова. На лицу места извршити растерећење подупирачима. Радити у свему према Техничком опису и статичком прорачуну. Обрачун по м² и м³,у зависности од дебљине зида, са утоваром, одвозом и истоваром шута на градску депонију. зидови д=12, 16цм, спрат =2,85*(4,87*2+2,4*3+1,1*2+1,35+3,15+2,4*3 +0,96*2+1,54*2) м² =2,85*(1,48*2+2,18*2+3,0)-0,78*2,0*3 м² зидови д=16 цм, поткровље =2,75*1,0*2 м² 5.50 =2,1*(1,59+1,54)- 0,78*1,96*2+2,75*(2,16+2,0+2,73+1,73)- 0,78*1,94*2+2,0*1,54 м² зидови д=25цм поткровље =0,25*2,75*3,58 м³ 2.46 зидови д=25, 33 и 35цм, поткровље =0,25*2,75*1,7+0,35*(1,14+2,75)/2*3,37+0,3 3*(1,14+2,75)/2*4,0-(0,35*0,72*1,9*2) м³ Рушење постојећих преградних зидова од трске и бетна, зиданих у продужном малтеру, дебљине по пројекту. са разбијањем а.б. греда и серклажа у оквиру зида. Зидови су обострано малтерисани (са завршном обрадом) или са облогом од керамичких плочица. Код пробијања и измештања отвора у постојећим зидовима, претходно штемовати делове изнад новопројектованих отвора, па бетонирати надвратне греде, па тек тада отпочети са рушењем зидова. На лицу места извршити растерећење подупирачима. Радити у свему према Техничком Архитектура предмер Страна 8 of 64

10 Јед. Количина Цена опису и статичком прорачуну. Обрачун по м³, са утоваром, одвозом и истоваром шута на градску депонију. зидови д=21 и 25цм, поткровље =0,21*(1,14+2,75)/2*2,5+0,21*2,75*5,1+0,25* (1,14+2,75)/2*(3,68*2+3,78)+0,25*2,75*4,78-0,25*0,72*1,94*2 м³ Демонтажа постојећег спуштеног плафона (ламперија), са демонтирањем потконструкције. Обрачун по м², одношењем шута на депонију. поткровље =137,4+73,0+51,7 м² =202,6+49,0+31,1 м² Демонтажа постојећег спуштеног плафона (АМФ), са демонтирањем потконструкције. Обрачун по м², одношењем шута на депонију. спрат =47,0+18,2+17,12+13,8+13,0+19,8+10,95+1 6,37+18,24+15,2 м² =70,6+16,75+33,05+33,15+10,13+5,88+12,8 5+10,95+16,35+11,35+16,65+11,25+22,7+16,65 м² Демонтажа постојећег спуштеног плафона ( (hanter daglas), са демонтирањем потконструкције. Обрачун по м², одношењем шута на депонију. спрат =2,38+2,49+4,85+4,85+2,85+2,17+2,33 м² =2,7+2,45+2,7+2,7+2,75+2,5 м² Демонтажа облоге од ламперије око канализационе вертикале. Облогу демонтирати заједно са потконструкцијом. Обрачун по м² са одвозом на депонију. поткровље =2,75*0,3*3 м² 2.48 =2,75*0,3*3 м² Демонтажа облоге од ламперије око зидова и дрвених елемената крова. Облогу демонтирати заједно са потконструкцијом. Архитектура предмер Страна 9 of 64

11 Јед. Количина Цена Обрачун по м² са одвозом на депонију. поткровље =2,75*(1,25*2*2+0,21*4*5)+3,9*0,21*4*5 м² Демонтажа постојећих монтажних дрвених преграда (ламперије) Преграде демонтирати заједно са потконструкцијом и евентуалном термоизолационом испуном. Обрачун по м² са одвозом на депонију. поткровље =2,75*1,92 м² Демонтажа постојећих монтажних дрвених преграда. Преграде демонтирати заједно са потконструкцијом и евентуалном термоизолационом испуном, вратима, надсветлима и сл. Обрачун по комаду са одвозом на депонију. спрат преграда са вратима димензија 323/280 цм ком Демонтажа - рушење постојећих подних ПВЦе облога, са свим слојевима пода до конструкције. Уз подове демонтирати и све обимне лајсне и сокле, као и прагове у оквиру пода. Шут прикупити, изнети, утоварити и одвести на депонију. Обрачун по м² са одвозом шута на депонију. спрат =13,8+13,0+19,8+16,37+18,24 м² =10,13+5,88 м² Демонтажа - рушење постојећих подних облога (ламинат), са свим слојевима пода до конструкције. Уз подове демонтирати и све обимне лајсне и сокле, као и прагове у оквиру пода. Шут прикупити, изнети, утоварити и одвести на депонију. Обрачун по м² са одвозом шута на депонију. спрат =18,2+17,12+15,2 м² =12,85+10,95+16,35+11,35+16,65+11,25 м² Архитектура предмер Страна 10 of 64

12 Јед. Количина Цена Демонтажа - рушење керамичких плочица са свим слојевима пода до конструкције у дебљини од 5-6цм, (керамика у лепку, цементна кошуљиц, хидроизолација) Шут прикупити, изнети, утоварити и одвести на депонију. Обрачун по м², са одвожењем шута на депонију. спрат =2,38+2,49+4,85+4,85+2,85+2,17+2,33 м² =2,5+2,7+2,45+2,7*2+2,75+16,45 м² поткровље =3,89+2,6+3,76+3,73+2,98+4,22 м² =3,94+3,6+2,3+2,39+3,35+3,44+3,5+3,14 м² Демонтажа постојећих слојева пода и дрвене подконструкције у дебљини од 21цм. Завршница подова од (ламината, кер. плочица и бротски под) даска 2,5цм, гредице 5/8цм, граде 8/10цм и подметачи 2х2,5цм. Шут прикупити, изнети, утоварити и одвести на депонију. Обрачун по м², са одвожењем шута на депонију. поткровље =39,4+1,71+18,65+5,76+1,03+16,15+3,07+1 7,1+3,14+17,2+2,29+0,85+8,32+2,83+17,24+ 14,9+2,31+2,2 м² =17,93+5,88+10,92+14,9+3,5+15,0+11,46+2, 39+11,77+9,68+16,48+16,16+9,86+1,5+4,07 +7,67+3,56+3,5+14,76+9,16+15,84+16,13 м² Демонтажа постојећих слојева пода и дрвене подконструкције у дебљини од 26цм. Завршница подова од ламината, даска 2,5цм, гредице 5/8цм, граде 8/10цм и подметачи 2х2,5цм. Шут прикупити, изнети, утоварити и одвести на депонију. Обрачун по м², са одвожењем шута на депонију. поткровље м² Обијање керамике са зидова, са чишћењем спојница челичним четкама до дубине од 2 цм и прањем целе површине зида. Предвидети помоћну скелу. Архитектура предмер Страна 11 of 64

13 Јед. Количина Цена Обрачун по м², са одвозом шута на депонију. спрат =2,0*(1,93*2+1,1*2+1,35+1,85+0,96*2) м² =2,0*(7,75+2,08+1,36+2,02+1,38+0,9*2+3,0+ 6,5)-0,7*2,05 м² покровље =2,02*(8,04+6,97+8,02+7,98+7,02+8,58)- 0,78*1,96*7 м² =2,02*(8,52+7,74+6,12+7,42+7,5+7,6)- (0,78*1,96*5+0,8*2,05) м² Обијање малтера са унутрашњих зидова, са чишћењем спојница до дубине од 2 цм и прањем целе површине зида. Обрачун дат по м², са одвожењем шута на депонију. спрат =0,75*(1,93*2+1,1*2+1,35+1,85+0,96*2) м² 8.39 =0,75*(8,52+7,74+6,12+7,42+7,5+7,6) м² поткровље =0,78*(8,04+6,97+8,02+7,98+7,02+8,58+8,52 )+2,8*(45,35+5,31+9,84+4,19+7,08+7,18+6,0 6+3,7+6,76+6,62+6,4)+(1,15+2,8)/2*(17,33+1 6,08+16,68+16,73+15,44+13,8+16,75)- (7,45*10+2,75*5,1) м² =0,78*(8,52+7,74+6,12+7,42+7,5+7,6)+2,8*(8,78+14,23+7,62+6,52+16,68+14,2+4,96+9,48 +7,75)+(1,15+2,8)/2*(16,7+16,3+15,58+14,1+ 16,24+16,08+11,08+16,33+15,92+16,12)- (7,45*4+2,75*5,1) м² Демонтажа постојећих, унутрашњих зидних облога (дрвени рукохвати, граничници на зидовима) са демонтажом потконструкције. Демонтиране облога изнети из објекта, сложити на место које одреди надзорни орган и предати инвеститору. Шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м¹, са одвожњем шута на депонију. спрат м¹ Демонтажа дрвених елемената опшивке на местима где су дрвене затеге. Архитектура предмер Страна 12 of 64

14 Јед. Количина Цена Затегу засаћи до нивоа подне облоге. Радити у свему према графичкој документацији и Техничком опису уз статички прорачун. Дрвену грађу пажљиво демонтирати, спустити, очистити и сложити на градилишну депонију. Шут изнети из објекта, утоварити у камионе, одвести и истоварити на градску депонију. Обрачун по комаду. поткровље ком Чишчење слојева старе боје са равних површина зидова и плафона. Пажљиво очистити старе слојеве боје са зидова и плафона, за поновно бојење истих. Чишћење извести механичким и хемиским путем. Приликом чишћења водити рачуна да се не оштети подлога. Обрачун по м² очишчене подлоге. спрат =2,77*(43,75+2,56*2+2,73*2+4,15+6,95+5,3+ 2,1+5,07*5+2,3+2,16*2+2,63+5,08*7) м² =2,77*(34,3+16,85+29,85+29,55+13,65+14,3 5+13,3+14,24+14,33+10,25+20,70+16,55) м² РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА - укупно: ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 2.1. Припрема бетонске подлоге за санацију ситно ребрасте таванице на местима са мањим степеном оштећења до д=2,5 цм. Детаљно очистити, испескарити и заштитити сву видљиво огољену арматуру. Затим арматуру премазати заштитним антикорозивним средством типа Feroseal или слично истих или бољих карактеристика, који је истовремено и прајмер за репаратурни малтер (СН веза у два премаза), укупне дебљине д=2 мм. Предмером је предвиђено да се у подруму санира 30 % таванице, а стварну количину одредити на лицу места у присуству Надзорног органа Обрачун по м² обрађене површине, са потребном помоћном скелом. Архитектура предмер Страна 13 of 64

15 Јед. Количина Цена подрум =0,3*(46,55+56,15+18,23) м² =0,3*(41,07+30,78+13,88+17,64+23,44+33,1 7+5,0+16,52+23,48+32,85) м² Припрема бетонске подлоге за санацију ситно ребрасте таванице на местима са већим степеном оштећења д=5-10 цм. Ручно оштемовати оштећене зоне у ситно ребрастој таваници, дубине 5-10 цм од површине бетона и иза арматуре, уз грубо чишћење арматуре и одвозом шута на градску депонију. Предмером је предвиђено да се у подруму санира 30 % таванице, а стварну количину одредити на лицу места у присуству Надзорног органа Сав шут прикупити и транспортовати на депонију. Обрачун по м² обрађене површине, са потребном помоћном скелом и одвозом шута на депонију. подрум =0,3*(46,55+56,15+18,23) м² =0,3*(41,07+30,78+13,88+17,64+23,44+33,1 7+5,0+16,52+23,48+32,85) м² ПРИПРЕМНИ РАДОВИ - укупно: БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 3.1. Набавка материјала и санација ситноребрасте таванице репаратурним малтером. Преко припремљених површина и репариране арматуре нанети слој репаратурног малтера типа Megacret 10 или слично истих или бољих карактеристика, у дебљини слоја д=2-3 цм. Малтер се наноси ручно или машински. Радити у свему према спецификацији произвођача. Обрачун по м², обрађене површине са потребном радном скелом. подрум =0,3*(46,55+56,15+18,23) м² =0,3*(41,07+30,78+13,88+17,64+23,44+33,1 7+5,0+16,52+23,48+32,85) м² Набавка материјала и санација ситноребрасте таванице репаратурним малтером. Архитектура предмер Страна 14 of 64

16 Јед. Количина Цена Преко припремљених површина и репариране арматуре нанети слој репаратурног малтера типа Megacret 40 или слично истих или бољих карактеристика, у дебљини слоја д=5-10 цм, с тим да се у једном слоју може нанети максимално 4 цм. Малтер се наноси ручно или машински. Радити у свему према спецификацији произвођача. Обрачун по м², обрађене површине са потребном радном скелом. подрум =0,3*(46,55+56,15+18,23) м² =0,3*(41,07+30,78+13,88+17,64+23,44+33,1 7+5,0+16,52+23,48+32,85) м² Набавка материјала и бетонирање степенишништа а истовременом израдом степеника армираним бетоном МБ 30 (С25/30), у објекту. Избетонирати ивичну греду у ширини од 15 cm у дужини крака и висини 38cm, у свему према постојећем степеништу. Арматуру ивичне греде анкеровати у греде подеста и степенишног крака. Радити у свему према статичком прорачуну и детаљима арматуре. Обрачун по м³ са потребном оплатом. подрум =0,15*3,5*0,38*2 м³ Набавка материјала и бетонирање надвратних греда, армираним бетоном МБ30 (С25/30). Радити у свему према статичком прорачуну и детаљима арматуре. Обрачун по м³ са потребном глатком оплатом и челичним подупирачима. приземље =0,4*0,2*(2,68+2,7*2+1,3+2,55)+0,3*0,2*1,4 м³ 1.04 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ- укупно: 4. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 4.1. Набавка материјала и замена оштећених шипки. Око видно оштећене арматуре оштемовати бетон и заварити арматурне шипке, претходно исечене и савијене. Архитектура предмер Страна 15 of 64

17 5. Јед. Количина Цена Радити у свему према Техничком опису у конструкцију и детаљима. Предмером је дата апроксимативна количина арматуре, а стварну количину утврдити на лицу места после детаљног прегледа арматуре. Обрачун по килограму замењене арматуре, са потребном радном скелом. кг АРМИРАЧКИ РАДОВИ- укупно: ЗИДАРСКИ РАДОВИ 5.1. Набавка материјала и зидање зидова дебљине 25 цм и веће пуном опеком у продужном малтеру раз 1:2:6 Обрачун по м³. приземље =0,25*1,0*2,89+0,3*0,51*2,2 м³ 1.06 =0,3*1,0*2,25 м³ Набавка материјала и зидање зидова дебљине д=12цм, пуном опеком у продужном малтеру раз 1:2:6, са истовременом израдом хоризонталних армирано бетонских серклажа, бетоном МБ 20, димензије серклажа 12/20 цм, арматура ±2Ø10мм, узенгије Ø8/25. Обрачун по м² са израдом армирано бетонских серклажа, арматуром и оплатом. приземље =3,33*4,93 м² =3,33*(3,46+3,32) м² спрат =2,85*(1,64+1,86*2+3,38*2+1,98+2,0+0,7+1, 86*2+4,95+0,7+2,02+1,87+3,13+0,7*2+4,2+1,72*3)-0,8*2,05*7 м² =2,85*(2,08+0,7+1,8+1,8+2,05+1,85+1,05+0, 98+0,47)-0,8*2,05*3 м² покровље =2,96*(0,75+0,92+1,07+2,46)+1,66*1,62*2-0,8*2,05 м² =2,0*(0,82+1,59)*11,47+2,85*(1,04+1,19+1,7 7+1,73)-0,8*2,05*4 м² Набавка материјала и зазиђивање отвора у зиду опеком д=12цм, у продужном малтеру раз 1:2:6. Обрачун по м². Архитектура предмер Страна 16 of 64

18 Јед. Количина Цена спрат =2,05*0,36 м² 0.74 поткровље =2,05*(0,15+0,25) м² 0.82 поткровље =2,2*0,4+2,05*(0,17*2+0,19) м² Набавка материјала и зидање зидова дебљине 25 цм и веће пуном опеком у продужном малтеру раз 1:2:6 Обрачун по м³. спрат =0,3*2,2*(0,44+1,01*2+1,13+1,44+0,72+0,79) +0,3*2,85*2,16 м³ 6.16 =0,3*2,2*(0,73*2+0,62)+0,45*2,2*(1,4+0,71) м³ 3.46 поткровље =0,25*2,75*1,75-0,25*1,0*2,05 м³ Набавка материјала и израда подлоге за подове цементним естрихом (као пливајући под). Естрих је армиран фибер влакнима, 900кг/м3. у свему према спецификацији произвођача, извођење вршити машинским путем са потпуним изравнавањем слоја. Дилатационе спојнице се постављају на поља маx 25м², као и на споју зидова и пода и испуњавају се стиропором. Горња површина фино заглађена. Радити у свему према спецификацији произвођача. Обрачун по м². приземље рабицирани цементни естрих д=4 цм под са ознаком МК10 =23,0+24,0+9,86 м² под са ознаком МК10 м² приземље рабицирани цементни естрих д=5 цм под са ознаком МК10а =19,6+18,4 м² =12,05+11,05+16,6+11,35+10,8+6,1 м² спрат рабицирани цементни естрих д=4 цм под са ознаком МК11 Архитектура предмер Страна 17 of 64

19 Јед. Количина Цена =15,66+15,3+14,58+4,47+15,96+17,06+16,1 3+15,08+13,35+3,97 м² =13,03+11,97+4,23+11,65+16,45+10,75+16, 98+16,75 м² поткровље рабицирани цементни естрих д=4 цм под са ознаком МК14, МК14a, МК14a*, =39,4+1,71+17,05+5,07+1,03+14,67+3,07+1 6,21+3,14+16,31+2,29+19,79+1,71+8,48+2,8 3+17,24 м² спрат рабицирани цементни естрих д=3,5-4 цм у С.Ч. изводи се у паду под са ознаком МК12 =3,05+3,07+3,26+3,31+3,31+3,22+3,18 м² =17,93+10,92+15,04+3,5+14,97+10,95+2,39 +11,77+4,65+16,48+16,16+9,23+1,5+16,24+ 43,08+54,46 м² =2,7+2,9+2,5+3,23+3,35 м² поткровље под са ознаком МК14б, рабицирани цементни естрих д=3,5-4 цм у С.Ч. изводи се у паду =3,89+2,61+3,76+3,73+2,98+1,71+4,22 м² =3,94+3,6+2,77+3,35+3,44+2,7+3,63+1,97+1 2,8+1,5+1,74+1,92 м² Набавка материјала и израда подлоге за подове у подним сендвичима, од полистиролбетона армираног фибер влакнима. Полистирол бетон мора бити запреминске тежине 250kg/m³, са коефицијентом топлопроводљивости у сувом стању λ 0,075. Подлога за подове се изводи као пливајући под. Полистиролбетон је израђен од гранула полистирола, портланд цемента и специјалних адитива. Полистирол бетон се уграђује у подном сендвичу, преко дрвених елемената међуспрстне конструкције изнад првог спрата. Дозирање фибер влакана према спецификацији произвођача. Горња површина фино заглађена. Радити у свему према спецификацији произвођача. Обрачун по м². Архитектура предмер Страна 18 of 64

20 Јед. Количина Цена поткровље д=16 цм, под са ознаком МК14, МК14a, =39,4+1,71+17,05+5,07+1,03+14,67+3,07+1 6,21+3,14+16,31+2,29+19,79+1,71+8,48+2,8 3+17,24 м² =17,93+10,92+15,04+3,5+14,97+10,95+2,39 +11,77+4,65+16,48+16,16+9,23+1,5+16,24+ 43,08 м² поткровље д=15 цм, под са ознаком МК14б, м² 2.81 поткровље д=11 цм, под са ознаком МК14a*, поткровље м² Набавка материјала и малтерисање унутрашњих зидова, у два слоја продужним малтером раз 1:3:9, први слој нанети грубо, други слој фино заглађен. Бетонске елементе пре малтерисања прскати ретким цементним малтером Малтер дебљине д=2 цм. Обрачун по м², са помоћном скелом. приземље =0,15*46,7+3,33*4,93*2+1,0*2,89*2+0,51*2,2 *2 м² =0,15*29,55*2+1,8*18,35+1,4*13,3+3,33*(3,4 6+3,32)*2 м² спрат =2,85*(7,37+7,02+7,3+7,28*2+7,18+,17+3,38 *2+1,86+1,65+2,0*2+0,7*4+1,86*2+4,95*2+2, 02+1,87+0,7*2+1,84*2+4,2+3,13+0,7*4)+2,2* (1,73*2+1,13*2+1,1*4+0,5*2+0,79*2+0,72*2+ 1,44) м² =2,85*(7,74+0,85+2,08+0,7*3+1,8+6,82+1,8+ 2,05+7,21+1,82+1,05+0,47+0,98+7,68)+2,2*( 1,4*2+0,71*2+0,73*2+0,6*2) м² поткровље =2,75*(42,88+5,31+4,07+7,08+8,02+7,18+7,9 8+6,06+7,02+5,43+6,76+8,58+1,61+1,17+1,8 4+4,69+4,72+5,13+1,59+4,73)+5,94*6+6,03* 5+11,45*3 м² =2,75*(4,71+4,69+16,86+8,52+3,75+8,85+14, 23+7,74+6,67+6,52+7,42+10,6+7,5+7,76+5,8 8)+12,88*10+18,27*2 м² ЗИДАРСКИ РАДОВИ - укупно: Архитектура предмер Страна 19 of 64

21 6. Јед. Количина Цена СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ НАПОМЕНА: Сви зидови морају имати атесте одговарајућих акредитованих лабораторија.сви ватроотпорни зидови мораји поседовати сертификате за ватроотпорност издате од стране акредитоване лабораторија за цео склоп коме припадају. Испитивање отпорности према пожару монтажних зидова који су у функцији заштите од пожара се врши према стандарду SRPS U.J1 090( Технички услови заштите од пожара у грађевинарству Набавка материјала и уградња спуштених растер плафон од минералних плоча са антибактерицеридном заштитом тип AMF Schlicht Hygena, Димензије плоча су 600/600/15 mm. Плоче се полажу у видљиву подконструкцију ширине 24mm, ивице плоча су равне, висине спуштања плафона према пројекту. Плафонске плоче су фабрички бојене антибактерицидном бојом која спречава развој бактерија и гљива по површини плафона. Плафон задовољава класу чистоће ISO 4. Плоче су отпорне на релативну влажност ваздуха до 95% и треба да поседују домаћи атест за негоривост према JUS ISO Плоче и потконструкција у боји по избору пројектанта. Рад на монтажи плафона посебно координирати са извођачем инсталација да не би дошло до непотребне демонтаже и поновне монтаже елемената. Радити у свему према детаљима и спецификацији произвођача. Обрачун по м² уграђених плафона. приземље =18,4+19,6+5,05 м² =16,6+11,28+10,8+21,6+11,08+12,3 м² Архитектура предмер Страна 20 of 64

22 Јед. Количина Цена Бр Набавка материјала и уградња спуштених растер плафон од минералних плоча са антибактерицеридном заштитом тип AMF Schlicht, систем Ц је предвиђен у средишњем делу ходника. Димензије плоча су 600/1200/15 mm. Плоче се полажу у видљиву подконструкцију ширине 24 mm, ивице плоча су равне, висине спуштања плафона према пројекту. Плафон задовољава класу чистоће ISO 4. Плоче су отпорне на релативну влажност ваздуха до 95% и треба да поседују домаћи атест за негоривост према JUS ISO Плоче и потконструкција у боји по избору пројектанта. Рад на монтажи плафона посебно координирати са извођачем инсталација да не би дошло до непотребне демонтаже и поновне монтаже елемената. Радити у свему према детаљима и спецификацији произвођача. Обрачун по м² уграђених плафона. приземље м² =15,25+14,13 м² Набавка материјала и уградња спуштеног растер металног плафона од пластифицираних челичних поцинкованих плоча типа AMF Symetra Metal, sistem C, димензије плоча су 600x600 mm, дебљина плоча 0,6 mm. Металне плоче су глатке беле и полажу се у челичну потконструкцију ширине 24 мм. Ободни профил је дупли L профил са опругама, прилагођен изради металног плафона. Потконструкција је у белој боји. Висина спуштања 2.25 и 2.40cm. Плафон задовољава европске TAIM нормативе за израду металних производа. Плоче су у класи негоривих грађевинских материјала A2-s1,d0 према SRPS EN Архитектура предмер Страна 21 of 64

23 Јед. Количина Цена Рад на монтажи плафона посебно координирати са извођачем инсталација да не би дошло до непотребне демонтаже и поновне монтаже елемената. Радити у свему према детаљима и спецификацији произвођача. Обрачун по м² уграђених плафона. подрум =46,55+56,15+18,23 м² =41,07+30,78+13,88+17,64+23,44+33,17+5, 0+16,52+23,48+32,85 м² Набавка материјала и израда фриз и каскада од монолитних гипс картонских плоча дебљине 12,5мм ( типа као Кнауф или истих/бољих карактеристика) на металној подконструкцији. Висина спуштања дата је у пројекту. Спој плафона са зидом извести са разделном траком. Обрада спојева плоча у квалитету Q2. Висина спутања плафона је према графичкој документацији. Спојеве бандажирати и гитовати специјалном масом према упутству произвођача, као припрему за завршну обраду. Радити према пројекту, важећим прописима и приложеним детаљима. Пре почетка радова извођач је дужан да уради детаљне радионичке цртеже диспозиције плафона и да их са узорком достави пројектанту на оверу. Обрачун по м² и м¹ обухвата испоруку и монтажу плоча и потконструкције, испуњавање спојница смесом за спојнице, остављане отвора за расвету и завршне лајсне као и помоћну скелу. приземље спуштени плафон од гипс картонских плоча дебљине д=12,5 мм =13,73+13,65 м² =10,41+11,86 м² приземље спуштени плафон - фриз од гипс картонских плоча дебљине д=12,5 мм =11,95*2+4,82+10,5+9,9 м² =9,45+9,28*2+48,05+9,38*2 м² Архитектура предмер Страна 22 of 64

24 Јед. Количина Цена приземље каскада висине15+7цм, од гипс картонских плоча дебљине д=12,5 мм =14,78+17,82+19,15*2 м¹ =13,04+12,68*2+12,03*2+19,2 м¹ спрат спуштени плафон - фриз од гипс картонских плоча дебљине д=12,5 мм м² спрат каскада висине15+7цм, од гипс картонских плоча дебљине д=12,5 мм м¹ Набавка материјала и уградња спуштених растер минералних монтажних противпожарних плафона F90 од минералних плоча у белој боји типа AMF Thermatex STAR, систем C, димензије плоча су 625x625 mm, дебљине 40 mm Плафонске плоче равних (SK) ивица, полажу се у челичну потконструкцију ширине 24 mm, ободни профил је 19/24 mm. Потконструкција је у белој боји сличној RAL Висина спуштања плафона од конструкције која се штити износи min 300 mm. Овај плафон штити са доње стране међуспатну конструкцију која је од дрвених греда, преко којих је са горње стране предвиђена плоча од полистирол бетона. Апсорпција звука плафонских плоча αw=0,60 према EN ISO Звучна изолација плафона износи Dn,c,w = 43 db према EN Плоче су отпорне на релативну влажност ваздуха до 95%. Плоче трба да поседују домаћи атест за негоривост у складу са важећим прописима. Плафон је противпожаран F90. Укупна тежина плафона је око 14 kg/m2. Плафон поседује сертификат нискоемисионих материјала Blue Angel. Све продоре у плафону (уградне светиљке, уградне звучнике, анемостате) посебно обрадити ради спречавање продора пожара кроз њих и то уградњом противпожарних кутија F90 Архитектура предмер Страна 23 of 64

25 Јед. Количина Цена Рад на монтажи плафона посебно координирати са извођачем инсталација да не би дошло до непотребне демонтаже и поновне монтаже елемената. Радити у свему према детаљима и спецификацији произвођача. Обрачун по м² уграђених плафона. спрат =46,9+15,66+3,05+15,3+3,07+14,58+3,26+4, 47+15,96+3,31+17,06+3,31+16,13+3,22+15, 08+13,35+3,18+3,97 м² =69,7+33,14+33,17+13,03+11,18+2,7+11,97 +2,9+4,23+11,65+2,5+10,12+16,45+3,23+10, 75+3,35+16,98+16,75+6,38 м² Набавка материјала и уградња противпожарне кутије за расвету и ревизије F90 Противпожарна кутија за уградну светиљку дим. 600x600 mm.од AMF Thermatex плоча дебљине 40 mm. се састоји од 4 странице и поклопне плоче. Поклопну плочу дебљине 40 mm. након монтаже фиксирати за странице. Продор за кабл након уградње кабла зашпахтловати и противпожарно обезбедити. Дубина кутије за уградну светиљку око 100 mm.. Додатно монтирати мин. 2 вешаљке у зони сваке противпожарне кутије за светиљку. Противпожарна кутија је саставни део AMF противпожарног плафона у садејству са таваноцим класификованог као F90 испод таванице од дрвених греда. Плоче трба да поседују домаћи атест за негоривост у складу са важећим прописима. Производ поседује сертификат ниско емисионих материјала Blue Angel. Радити у свему према детаљима и спецификацији произвођача. Обрачун по комаду уграђених.противпожарне кутије за расвету и ревизије F90 спрат ком 38 спрат ком 61 Архитектура предмер Страна 24 of 64

26 Јед. Количина Цена Бр Набавка и уградња стандардног, ревизионог плафонског отвора типа Knauf, димензија по пројекту, са прекривеним затварачким системом, елоксирано, са уграђеном облогом од ојачане гипс картонске плоче дебљине д=12,5 мм, типа Dijamant или слично. Ревизиони отвор је атестиран на ватроотпорност од 60 минута. Произвођач је дужан да дефинише начин уградње радионичким цртежом и достави атест за ватроотпорност према СРПС-у У.Ј Обрачун по комаду. ревизиони отвора, димензија 50/50 мм, ватроотпорности од 60 минута. приземље ком 3 ревизиони отвора, димензија 60/60 мм, ватроотпорности од 60 минута. приземље ком 14 ревизиони отвора, димензија 30/30 мм, ватроотпорности од 60 минута. поткровље ком 7 поткровље ком 4 ревизиони отвора, димензија 40/40 мм, ватроотпорности од 60 минута. поткровље ком 2 ревизиони отвора, димензија 50/50 мм, ватроотпорности од 60 минута. поткровље ком 9 поткровље ком Набавка материјала и облагање плафона у централном ходнику на путу евакуације Т1*. Облога се изводи од два слоја пожарноотпорних плоча дебљине мм, типа као Knauf KGF или слично, са хоризонталним непрекинутим подгледом. Плоче се постављају преко потконструкције од поцинкованих челичних монтажних профила CD 60/27 мм, који се везује за носећу дрвену конструкцију директним држачем и причвршћује вијком TN 3,5/35мм. Облога косих плафона мора поседовати атест за ватроотпорност од 60 минута. Спој плафона са зидом извести са Архитектура предмер Страна 25 of 64

27 Јед. Количина Цена разделном траком. Рад на монтажи плафона посебно координирати са извођачем инсталација да не би дошло до непотребне демонтаже и поновне монтаже елемената. Обрачун по м², изведених облога у свему према спецификацији произвођача. поткровље м² поткровље м² Набавка материјала и израда спуштеног плафона ватроотпорности 30 минута Т1. Спуштени плафон се изводи од двослојне ватроотпорне гипс картонске плоче дебљине д=2х12,5 мм, са хоризонталним непрекинутим подгледом. У купатилима предвидети ватроотпорне и влагоотпорне плоче. Потконструкција је прекривена, од поцинкованих челичних монтажних профила CD 60/27 мм, овешаних сидреним висилицама или директним дистанцерима за носећу дрвену конструкцију. Висина спуштања од око цм од кровне конструкције, доња ивица спуштеног плафона је на висини од 260 цм од готовог пода. Између пожарноотпорних плоча уграђује се минерална камена вуна дебљине 10 цм и то је саставни део позиције. Спој плафона са зидом извести са разделном траком. Обрада спојева плоча у квалитету Q2. Рад на монтажи плафона посебно координирати са извођачем инсталација да не би дошло до непотребне демонтаже и поновне монтаже елемената. Обрачун по м², изведених облога у свему према спецификацији произвођача поткровље гипс картонска плоча д=2х12,5 мм, ватроотпорна 30 минута, таваница Т1 м² ватроотпорна 30 минута, таваница Т1 м² поткровље влагоотпорне гипс картонске плоче Архитектура предмер Страна 26 of 64

28 Јед. Количина Цена д=2х12,5мм, ватроотпорна 30 минута =3,94+3,6+3,35+3,44+2,7+1,97+1,74 м² =3,76+3,73+2,98+4,22 м² Набавка материјала и облагање косих плафона поткровља (собе и купатила). Облогу извести од једног слоја пожарноотпорних плоча, типа као Knauf KGF или слично, дебљине д=1,5мм, са хоризонталним непрекинутим подгледом. У купатилима предвидети ватроотпорне и влаоотпорне плоче. Плоче се постављају преко потконструкције од поцинкованих челичних монтажних профила CD 60/27 мм, који се везује за носећу дрвену конструкцију директним држачем и причвршћује вијком TN 3,5/35мм. Спој плафона са зидом извести са разделном траком. Обрада спојева плоча у квалитету Q2. Рад на монтажи плафона посебно координирати са извођачем инсталација да не би дошло до непотребне демонтаже и поновне монтаже елемената. Облога косих плафона мора поседовати атест за ватроотпорност од 30 минута. Обрачун по м², изведених облога у свему према спецификацији произвођача гипс картонске плоче дебљине д=1,5мм отпорне на ватру 30 минута поткровље м² влагоотпорне гипс картонске плоче дебљине д=1,5 мм отпорне на ватру 30 минута поткровље =1,2*1,1+1,9+1,74 м² гипс картонске плоче дебљине д=1,5мм отпорне на ватру 30 минута поткровље =0,25*(0,7*20+1,1*20)*2 м² Набавка материјала и облагање косих површина - шпалетни око прозора у поткровља (собе и купатила). Облогу извести од једног слоја пожарноотпорних плоча, типа као Knauf KGF или слично, дебљине д=1,5мм, са хоризонталним непрекинутим Архитектура предмер Страна 27 of 64

29 Јед. Количина Цена подгледом. У купатилима предвидети ватроотпорне и влаоотпорне плоче. Плоче се постављају преко потконструкције од поцинкованих челичних монтажних профила CD 60/27 мм, који се везује за носећу дрвену конструкцију директним држачем и причвршћује вијком TN 3,5/35мм. Спој плафона са зидом извести са разделном траком. Обрада спојева плоча у квалитету Q2. Рад на монтажи плафона посебно координирати са извођачем инсталација да не би дошло до непотребне демонтаже и поновне монтаже елемената. Облога косих плафона мора поседовати атест за ватроотпорност од 30 минута. Обрачун по м², изведених облога у свему према спецификацији произвођача гипс картонске плоче дебљине д=1,5мм отпорне на ватру 30 минута поткровље м² влагоотпорне гипс картонске плоче дебљине д=1,5 мм отпорне на ватру 30 минута поткровље =2,73*(1,1+1,65) м² гипс картонске плоче дебљине д=1,5мм отпорне на ватру 30 минута поткровље =0,25*(0,7*14+1,1*14)*2 м² Набавка материјала и облагање зидова назидка, са унутрашње стране, двоструким ватроотпорним плочама дебљине д=2х12,50мм, типа као Knаuf GKF или слично. У купатилима предвидети истовремено ватроотпорне и влагоотпорне гипс картонске плоче. Зидна облога везује се за постојећи зид, преко једноструке челичне подконтрукције од поцинкованих профила 75мм CW и UW. Изолациони слој је од минералне камене вуне густине 75kg/m³, Ʌ=0.035W/mK и дебљине 100mm (Knauf Insulation KRSKG). Звучне заштите минимум 50dB. Пожарна отпорност оваквог зида је 30мин. Архитектура предмер Страна 28 of 64

30 Јед. Количина Цена Сви зидови морају имати атесте одговарајућих акредитованих лабораторија. Сви ватроотпорни зидови мораји поседовати сертификате за ватроотпорност издате од стране акредитоване лабораторија за цео склоп коме припадају. Испитивање отпорности према пожару монтажних зидова који су у функцији заштите од пожара се врши према стандарду SRPS U.J1 090 ( Технички услови заштите од пожара у грађевинарству - Испитивање отпорности зидова према пожару) и испитној методи SRPS ISO 834 ( 1994 )-Испитивање отпорности према пожару-елементи грађевинских конструкција. Спојнице између полоча се обрађују смесом за испуњавање спојница. На местима уградње санитарија уградити сва потребна ојачања. Радити у свему према спецификацији произвођача. Извођач је дужан да достави атест за уграђени материјал. Обрачун по м² описане позиције поткровље облога зида са ознаком Ф3 2, зид ватроотпорности од 30 минута, класе Ф30, који се састоји од следећих слојева : - ваздушни простор д=10цм - дрвена подконструкција д=2,4цм, (посебно обрачунато) - камена вуна д=10 цм, (посебно обрачунато) - челична потконструкција д=7,5цм - полиетиленска фолија, (посебно обрачунато) - противпожарне ГКФ гипс картон плоче укупне дебљине д=2,5 цм (2х12,5мм) (финална обрада плоча је бојење дисперзионом бојом, посебно обрачунато) обрачунато) Извођач је у обавези да достави атест о ватроотпорности зида. поткровље =1,45*(4,78+4,76+4,05+3,76+1,92+3,81+4,48 +1,56+4,67) м² Архитектура предмер Страна 29 of 64

31 Јед. Количина Цена =1,45*(4,12+4,02+7,06+3,01*2+7,53+1,6+2,9 7+4,7+4,08+4,0+4,07+4,0+4,14+1,88*2+3,97 *2) м² поткровље зид са ознаком У3 3, зид ватроотпорности од 30 минута, класе Ф30 укупне дебљине д=18цм, који се састоји од следећих слојева : - противпожарне ГКФ гипс картон плоче укупне дебљине д=2,5 цм (2х12,5мм) (финална обрада плоча је бојење дисперзионом бојом, посебно обрачунато) - челична потконструкција д=13,5цм - камена вуна д=10 цм - противпожарне ГКФ гипс картон плоче укупне дебљине д=2,5 цм (2х12,5мм) (финална обрада плоча је бојење дисперзионом бојом, посебно обрачунато) Извођач је у обавези да достави атест о ватроотпорности зида. поткровље =11,47*4+9,71+2,75*(4,81+1,1) м² Набавка материјала и облагање косих површина - шпалетни око прозора у централном ходнику на путу евакуације. Облога се изводи од два слоја пожарноотпорних плоча дебљине мм, типа као Knauf KGF или слично, са хоризонталним непрекинутим подгледом. Плоче се постављају преко потконструкције од поцинкованих челичних монтажних профила CD 60/27 мм, који се везује за носећу дрвену конструкцију директним држачем и причвршћује вијком TN 3,5/35мм. Облога косих плафона мора поседовати атест за ватроотпорност од 60 минута. Спој плафона са зидом извести са разделном траком. Рад на монтажи плафона посебно координирати са извођачем инсталација да не би дошло до непотребне демонтаже и поновне монтаже елемената. Обрачун по м², изведених облога у свему према спецификацији произвођача. поткровље =0,3*(0,7*2+1,1*2) м² 1.08 Архитектура предмер Страна 30 of 64

32 Јед. Количина Цена Набавка и уградња стандардног, ревизионог плафонског отвора типа Knauf, димензија 70/70 мм, са прекривеним затварачким системом, елоксирано, са уграђеном облогом од ојачане гипс картонске плоче дебљине д=12,5 мм, типа Dijamant или слично. Обрачун по комаду. поткровље ком Набавка материјала и израда облоге облога "клешта" која излазе ван равни зида око 3-4цм у ширини дрвеног видног дела клешта (око 24цм) изводи се једноструком облогом од специјалних гипсаних плоча ојачаних стакленим воалом-ватроотпорне плоче дебљине д=15мм, отпорне на ватру 30 минута, класа горивости А1, типа као Knauf Fireboard или слично. Плоче се спајају за дрвену конструкцију клемовањем. Испуну спојева извести са пожарноотпорним глетом типа као Fireboard Spachtel или слично. Радити у свему према спецификацији произвођача и према пројекту. Обрачун по м¹. поткровље =2,85*2*2 м¹ Набавка материјала и израда облоге стубова, косника греда-распињача дим. 16/16cm, које су видне и налазе се на путу евакуације такође сеоблажу са пожарноотпорним плочама (типа као Knauf Fireboard) дебљине 2х15mm, класе горивости А1, које треба да обезбеде ватроотпорност од 60 минута Плоче се спајају за дрвену конструкцију металним кламерицама (према DIN 18182). Све спојеве је потребно испунити, те кламерице и чеоне стране преглетовати пожарноотпорним глетом типа као Fireboard Spachtel. Плоче за противпожарну заштиту дрвених линијских носача морају поседовати сертификат акредитоване лабораторије за ватроотпорност,за цео склоп коме припадају. Испитивање отпорности према пожару заштите дрвених линијских носача се врши у складу са захтевима стандарда Архитектура предмер Страна 31 of 64

33 Бр. Јед. Количина Цена DIN Радити у свему према спецификацији произвођача и према пројекту. Обрачун по м² описане. поткровље =2,75*0,21*4*5+3,9*0,21*4*5 м¹ Набавка материјала и уградња облоге надвратних носача од челичних I профила греда ватроотпорним гипс картонским плочама типа ''Knauf'' или 'Rigips'', ватроотпорности од 90 минута, класе Ф90, двослојне плоче дебљине д=2х20мм. Плоче ће се поставити као дирекна облога без металне подконструкције. Проликом постављања плоче одмакнути 5мм од челичних носача. Међусобно фиксирање плоча че се извести челичним кламерицама. У I профил је потребно подвући ватроотпорне траке укупне дебљине 25мм, 150мм ширине и везати их кламерицама за плоче облоге. Ове траке поставити на растојањима од максимално 60цм и на местима спојева плоча. Све спојеве је потребно испунити, кламерице и чеоне стране преглетовати. Радити према упутству произвођача. Плоче за противпожарну заштиту челичних надвратних носача морају поседовати сертификат адекватне лабараторије за ватроотпорност за цео склоп коме припадају. Испитивање отпорности према пожару заштите челичних линијских носача се врши у складу са захтевима стандарда DIN Обрачун по м² изведене облоге. челичне греде =(0,2*2+0,3)*3,22+0,2*3*1,0+(0,2*2+0,45)*1,0 м² Набавка материјала и облагање инсталационих канала (ВК) влагоотпорним гипс картонским плочама д=12,5 мм, које се фиксирају на металној потконструкцији од поцинкованог лима.поцинкованог лима, а према спецификацији произвођача. На свим истуреним угловима уградити типске заштитне угаонике. Спојнице између плоча се обрађују смесом за испуњавање спојница. Мере узети на лицу места. Архитектура предмер Страна 32 of 64

34 Јед. Количина Цена Обрачун по м² изведене облоге канала. влагоотпорне гипс картонске плоче д=12,5 мм приземље =0,8*3,0 м² 2.40 =1,6*3,0 м² 4.80 спрат =2,8*2,77 м² 7.76 =1,8*2,77 м² 4.99 поткровље =2,0*2,75 м² 5.50 =2,0*2,75 м² 5.50 СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ - укупно: 7. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 7.1. Набавка материјала, израда хидроизолације купатила еластичним, без растварача, заптивачем за влажне и мокре просторије "BD-50" (Немачког произвођача Koster ). Хидроизолација се изводи преко суве цементне кошуљице на поду односно омалтерисаних зидова. На суве површине се прво наноси адекватни прајмер "BD-50 Primer" или "Polysil TG-500")"), па потом први слој премаза "BD-50". У углове и спојеве пода и зида као и око продора и сливника са првим слојем утопити "Flex fabrik" мрежицу ширине 10цм. Након три сата преко првог нанети завршни премаз "BD-50". Хидроизолацију подићи уз холкере цм, поред каде у висини цм, а поред туш кабине 2,00м. После 24 часа на исту се могу постављати керамичке плочице на лепку. Радити у свему према спецификацији произвођача. Обрачун по м² изведене хидроизолације. спрат =3,07+3,26+3,31*2+3,22+3,18+0,2*(7,37+7,0 2+7,3+7,28*2+7,18+7,17)+2,0*0,9*12 м² =2,7+2,9+2,5+3,3+3,35+0,2*(6,7+3,82+7,74+ 7,21+7,68)+2,0*0,9*8+1,0*1,0*5 м² покровље Архитектура предмер Страна 33 of 64

35 Јед. Количина Цена =3,89+2,61+3,76+3,73+2,98+4,22+0,2*(8,04+ 7,0+8,02+7,98+7,02+8,58)+1,0*1,0*13 м² =3,94+3,6+2,77+3,35+3,44+2,7+3,63+1,97+1 2,8+1,74+1,92+0,2*(8,52+7,74+6,67+7,42+7, 5+6,58+5,65+5,88+5,62)+1,0*1,0*12 м² Набавка материјала и израда термоизолације према хладном тавану, између рожњача и поставља се у зони потконструкције спуштеног плафона.. Термоизолација је од тврдих плоча камене вуне, дебљине д=10 цм Уграђена термоизолација мора имати термичке и механичке особине, прописане елаборатом грађевинске физике, специфичну тежину ρ=32kg/m³, коефицијент топлотне проводљивости λ=0.04w/m²k. Обрачун по м² уграђене термоизолације. поткровље са ознаком Т1 и Т1* м² поткровље м² Набавка материјала и израда термоизолације зида према негрејаном простору у поткровљу. Термоизолација је од плоча камене дебљине по пројекту, са полиетиленском фолијом. Уграђена термоизолација мора имати термичке и механичке особине, прописане елаборатом грађевинске физике, специфичну тежину ρ=75kg/m³, коефицијент топлотне проводљивости λ=0.035w/mk Обрачун по м² уграђене термоизолације. зид назидка ФЗ 2, плоча камене вуне д=10цм са полиетиленском фолијом. поткровље =1,36*(4,78+4,76+4,05+3,76+1,92+3,81+4,48 +1,56+4,67) м² =1,36*(4,12+4,02+7,06+3,01*2+7,53+1,6+2,9 7+4,7+4,08+4,0+4,07+4,0+4,14+1,88*2+3,97 *2) м² Набавка и уградња звучне изолације у подовима. Изолација се поставља се као пливајући под, са подизањем уз обимне зидове за дебљину пода. Звучна изолација је азмафон дебљине према пројекту. Обрачун по м². Архитектура предмер Страна 34 of 64

36 Јед. Количина Цена азмафон д=1 цм, са полиетиленском фолијом ознаком МК12, спрат =3,05+3,07+3,26+3,31+3,31+3,22+3,18 м² =2,7+2,9+2,5+3,23+3,35 м² азмафон д=2цм, са полиетиленском фолијом ознаком МК11, спрат =15,66+15,3+14,58+4,47+15,96+17,06+16,1 3+15,08+13,35+3,97 м² =13,03+11,97+4,23+11,65+16,45+10,75+16, 98+16,75 м² Набавка материјала и израда термоизолације у плафона подрума, према грејаном простору. Термоизолација је од камене вуне дебљине д=8 цм и поставља се у потконструкцији спуштеног плафона. Уграђена термоизолација мора имати термичке и механичке особине, прописане елаборатом грађевинске физике, специфичну тежину ρ=35kg/m³, коефицијент топлотне проводљивости λ=0.75w/mk Обрачун по м² уграђене термоизолације. подрум приземље МК10 =46,55+56,15+18,23 м² =19,5+12,05+11,05+16,6+11,35+11,8 м² ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ - укупно: 8. СТОЛАРСКИ РАДОВИ Напомена: 1. Све позиције обрађене у столарским радовим радити у свему према шемама, детаљима и овереним радионичким цртежима. 2. Израда радионичке документације је обавеза извођача, оверава је пројектант или надзорни орган. 3. Након овере, за веће серије, извођач је дужан да уради прототип или узорке делова елемената. 4. Завршна обрада је према Архитектура предмер Страна 35 of 64