SKATTE BOLIG I UTLANDET BETALEREN FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE DETTE BETYR KILDESKATTEN FOR DEG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKATTE BOLIG I UTLANDET BETALEREN FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE DETTE BETYR KILDESKATTEN FOR DEG"

Transkript

1 SKATTE BETALEREN BOLIG I UTLANDET FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE VANT SVINDELSAK MOT SKATTEETATEN PENSJONSSPARING MED SKATTEFRADRAG DETTE BETYR KILDESKATTEN FOR DEG

2 ANALYSE ANALYSE ANALYSE RAPPORT- GENERATOR AVSTEMMING RAPPORT- GENERATOR AVSTEMMING RAPPORT- GENERATOR REGNSKAPS - INTEGRASJON Høyt AKSJEBOK DIMENSJONER KRAFT skattet Norges mest brukte programmer for regnskapsavslutning, regnskapsanalyse, skatteberegning og ligningsdokumenter. Våre programmers brukervennlige løsninger og avanserte teknologi har gjort FINALE til markedsleder på sitt område. FINALE Årsoppgjør som er midtpunktet i FINALEs programvarefamilie benyttes hvert år til mer enn norske regnskapsavslutninger. Spesielt for FINALE-systemet er at de enkelte moduler hver for seg utgjør selvstendige programmer, samtidig som de sammen fungerer tett integrert og gir brukeren avanserte verktøy. FINALE tilbyr også et omfattende serviceprogram, som bl.a. består av programvedlikehold, konsulentbistand og kurs. Gjennom avtaler sikres brukerne kontinuerlig brukerstøtte og telefonsupport. For mer informasjon om hvorfor så mange velger FINALE, se Hovedkontor Tromsø: Tlf.: , faks: Avd. kontor Oslo: Tlf.: , faks: E-post:

3 INNHOLDH Leder 4 Siden sist 6 Vant svindelsak mot Skatteetaten 8 Svein Tore Samdal måtte til Høyesterett for å få skattefradraget han mente han skulle ha. Likevel får ikke alle i samme situasjon fradrag på skatten. Et godt tips 12 Jobber du i et serviceyrke? Da bør du vite hvordan du skal håndtere tips. Utleie i utlandet 22 Det er lett å gå seg vill når man skal leie ut bolig i utlandet. Oversikten finner du her. Treghet gav dobbel skatt 24 Sydenpensjonister måtte ut med dobbel skatt i januar på grunn av treghet i Skatteetaten. Kildeskatt på pensjon Nye regler ble innført 1.januar. Slik fungerer den omdiskuterte kildeskatten. Side 14 Unngå dobbel arveavgift 26 Hvis du skal gi bort eller arve fritidsbolig i utlandet bør du helst unngå å betale dobbelt opp med arveavgift. Så lycklig i Sverige 28 Nordmenn drømmer om bolig utenlands og kjøper helst i Sverige. Slik håndterer du valuta 30 Det kan være mye å tjene på å ta opp valutalån. Men hvordan håndterer du denne lånetypen i selvangivelsen? Her får du gjennomgangen. Privatøkonomi 34 Dette er frynsegodene du vil ha når de trange tidene setter en brems for hva du kan forvente i lønnstillegg. Gjør drømmen til virkelighet nordmenn drømmer om bolig i utlandet. Her kan du lese om arveparadiser, finne ut hvor mye du må plusse på kjøpesummen for å dekke dokumentavgifter og andre kostnader og mye mer. Side 16 Skattefag Fradrag for svindel 36 Valgfri lønn fra eget selskap 38 Gjestekommentar: 41 Bengt Eriksen Vi svarer deg 42 Rådgiverne i Skattebetalerforeningen svarer på dine spørsmål. Oss skattebetalere imellom 44 Jon kommenterer 46 Pensjonssparing med skattefradrag Når du driver for deg selv er det fort gjort å glemme pensjonssparing. Men du får faktisk skattefradrag for å spare til egen pensjon når du er næringsdrivende. Side 32 SKATTEBETALEREN

4 TALLENES TALE Viktige datoer i mars Utsendelse av selvangivelsen starter 30.april Frist for å levere selvangivelsen 31.mai Frist for betaling av tilleggsforskudd 24.juni Skatteoppgjørene sendes ut 20.oktober Skattelistene legges ut 15. desember Utsending av skattekort starter FOTO: CRESTOCK.COM Ikke for enhver pris SKATTEFRITT I begynnelsen av januar nådde skattelistene nok en gang overskriftene i en rekke aviser. Grunnen denne gangen var at Stortingets finanskomite hadde innkalt til høring for å diskutere et forslag fra Frp om å forby offentlige skattelister. Rent praktisk vil det si at unntaksbestemmelsen i ligningsloven om taushetsplikt eventuelt måtte fjernes. Et forslag som kom på bordet underveis i høringen var at tilgangen til skattelistene burde strammes inn, men ikke nødvendigvis forbys helt. Skattebetalerforeningen og Advokatforeningen stilte seg positive til et slikt forslag, og så for seg en løsning hvor mediene kunne få mer anonymisert statistikk og hvor man fjernet skattelistesøket fra nettavisene, men beholdt muligheten til å sjekke enkeltpersoner. Gjerne etter en svensk modell, hvor den du sjekker får vite hvem som har gått deg etter i sømmene. Det finnes gode grunner til at skattelistene burde offentliggjøres. De hører man ganske ofte om. Skrekkhistoriene hører man ikke fullt så ofte om. Media kunne i fjor høst, i tillegg til å formidle hva diverse kjendiser hadde i skattbar inntekt, også formidle at ransofre både i Trøndelag og i Østfold ble plukket ut på bakgrunn av søk i skattelistene. I tillegg viser det seg at ID-tyverier forekommer langt oftere enn vi liker. Politidirektoratet vegrer seg fortsatt mot å si at dette er en ny trend. I høringen på Stortinget gikk politidirektør Ingelin Killengren så langt som å si at det i fjor høst for første gang ble registrert saker hvor skattelistene virket å være en direkte årsak. Det er utenlandske kriminelle som i stor grad benytter seg av skattelistene. Og selv om Killengren vegrer seg for å si at kriminaliteten øker, innrømmer hun at de som misbruker skattelistene er velutdannede, velorganiserte og velstrukturerte. Skremmende er det også når det oppstår trusselsituasjoner etter at skattelistene legges ut. En rekke personer på Oslo Vest fikk truende brev. Dette var brev som ble tatt svært alvorlig av politiet i fjor. Ifølge Killengren var brevene meget egnet til å skremme og det var mange som ble skremt, inkludert barn. Samtidig forsvarer presseorganisasjonene offentliggjøringen av skattelistene. Norsk Journalistlag argumenterte blant annet med at det må være et rimelig forhold mellom ubehaget enkelte måtte føle og fordelen samfunnet har ved offentlige skattelister. De samme mediene har de siste årene benyttet skattelistene til å få et ekstra ben å stå på, rent økonomisk. Sist ute er løsninger til iphone hvor man må betale for å laste ned skattelistene fra avisene. Da er det etter hvert på sin plass å bruke pressens eget argument mot pressen. Vi mener også det må være et rimelig forhold mellom ubehag og fordel ved offentlige skattelister. Slik det er nå er det et misforhold, og det misforholdet tilsier innstramminger i skattelistene. Det kan ikke være slik at vi skal ha offentlige skattelister koste hva det koste vil. Stig Flesland SKATTE BETALEREN Øvre Vollgate 13 Postboks 213 Sentrum 0103 Oslo Tlf REDAKTØR Stig Flesland ABONNEMENT: Skattebetaleren inngår i medlemskapet i Skattebetalerforeningen. Årsabonnement for ikke-medlemmer koster 295 kroner. ANNONSER: HS Media Telefon: GRAFISK PRODUKSJON: MacCompaniet as Tlf TRYKK: Norprint UTGIVER Skattebetalerforeningen Opplag: ISSN SKATTEBETALEREN

5

6 SIDEN SIST Skattebetaleren.no alltid oppdatert! Svindelutsatte får skattefradrag I en uttalelse kommer Skattedirektoratet med en skikkelig gladnyhet til alle som var med i aksjespareklubben TA Invest. Pengene som er skutt inn kan de nemlig få skattefradrag for. - Det er positivt at det nå uttrykkelig slås fast at ofrene for TA Invest-svindelen får fradrag, sier Gry Nilsen, advokat og leder for skattefaglig avdeling i Skattebetalerforeningen. - Det har hersket tvil rundt hvordan skattemyndighetene så på fradragsretten for denne gruppen investorer, men etter den såkalte Samdal-dommen er det blitt klargjort at det er fradragsrett når man har blitt svindlet. Dette gjelder vel og merke når intensjonen med investeringen var å tjene penger, fortsetter Nilsen. Det er kun selve investeringen de uheldige svindelofrene kan få fradrag for i 2009-ligningen. Eventuell lovet avkastning blir det ikke gitt fradrag for. - Skattedirektoratet legger derfor til grunn at kostnaden er pådratt i inntektsåret 2009, og kan fradras ved ligningen for inntektsåret Når det gjelder størrelsen på fradraget er det kun innskutt kapital som er fradragsberettiget, eventuell avkastning som er lovet kan ikke anses innvunnet og gir derfor ikke grunnlag for tapsfradrag, skriver direktoratet i sin redegjørelse. Samtidig skriver Skattedirektoratet at dersom medlemmene lykkes med å inndrive midler som er innbetalt, vil dette påvirke skattefradraget. - Dersom skattytere som tidligere har ført tap til fradrag får utbetaling fra et eller flere av boene, eller andre kilder i sakskomplekset, skal betalingen inntektsføres i utbetalingsåret, heter det. Feil i skattelistene Kun et fåtall medier har riktige skattetall liggende ute. Det er en trussel for mennesker som får hemmelig adresse. Manglende oppdatering av skattelistene fører til at adresseinformasjon, som skulle vært hemmelig, blir liggende ute på nett. Ifølge Skattedirektoratet har kun 8 av 139 medier benyttet sjansen til å oppdatere skattelistene etter tre måneder, gratis, slik direktoratet tilbyr - og anbefaler. - Dette er altfor dårlig. Vi tilbyr oppdateringene som en gratis tjeneste til mediene, og de bør oppdatere sine lister med korrekt informasjon, sier informasjonsdirektør Lise Halvorsen i Skattedirektoratet til NTB. Ifølge Halvorsen er det sendt ut henvendelser til de resterende mediene hvor de oppfordres til å oppdatere tallene. - Vi har ingen sanksjonsmuligheter overfor disse aktørene, men det er viktig at de søkbare skattelistene på nett inneholder riktig informasjon. Derfor oppfordrer vi mediene om å innarbeide rutiner for å oppdatere listene, sier Halvorsen. Ifølge personopplysningsloven skal den som er behandlingsansvarlig sørge for at personopplysningene er korrekte og oppdaterte. Årlig blir opp mot selvangivelser rettet opp etter feil. - Feil medisin å øke skatten Liv Signe Navarsete (Sp) tok i januar til orde for å øke trygdeavgiften dersom ikke sykefraværet går ned. Det mener flere er en helt feil vei å gå. Jon Stordrange, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen, kaller forslaget feigt. - Dette viser en feighet hos politikerne. I stedet for å angripe hovedproblemet, som er at sykefraværet er for høyt, vil Senterpartiet sende regningen til skattebetalerne eller næringslivet. Det er uakseptabelt, sier Stordrange. Å lempe hele sykefraværsproblemet over på den delen av befolkningen som jobber løser ikke problemet med høyt sykefravær, mener Roger Bjørnstad, forskningsleder i SSB. - Dersom dette forslaget skal omfatte alle skattebetalere ser jeg ikke at dette har incentiveffekt for de som faktisk er syke, de vil altså ikke ha noe ekstra økonomisk incentiv til å komme seg på jobb, sier Roger Bjørnstad, forskningsleder i Statistisk sentralbyrå. - Hvis de med dette mener at det kun er de som er syke som må betale ekstra trygdeavgift, vil det jo være en innskrenking av sykelønnen, og den veien har jo regjeringen sagt at de ikke vil gå. - Vil forslaget til Navarsete være med på å løse problemet med sykefraværet? - Det kommer helt an på hva problemet egentlig er. Hvis problemet er at mange er urettmessig borte fra jobb, tror jeg ikke det vil være med på å løse dette. Hvis derimot problemet er betalingsbalansen, altså at staten ikke har nok penger til å løse fremtidige utfordringer, vil en økning i skatter som dette være en mulig løsning. Roger Bjørnstad tror at sykefraværet ville gått ned med en innskrenking av sykelønnen. - Det tror jeg nok, ja. Stordrange påpeker også at dagens regjering har gått til valg på uendret skatte- og avgiftsnivå frem til En økning i folketrygdavgiften må dermed kompenseres gjennom andre skatte- og avgiftslettelser. En økning i folketrygdavgiften vil også medføre at mange skattytere får en marginalskatt på over eller bortimot femti prosent. Da forsvinner alle incitament til å jobbe ekstra, og de totale skatteinntektene kan faktisk reduseres, sier Stordrange. 6 SKATTEBETALEREN

7 Nyheter om skatt i din innboks? Meld deg på vårt e-postbrev på Må betale tilbake eiendomsskatt Vikna kommune i Nord-Trøndelag må betale tilbake eiendomsskatt til innbyggerne. Det er konsekvensen etter at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kom frem til at innføringen av eiendomsskatt i kommunen var ulovlig, og dermed opphevet vedtaket. Det skriver Kommunal Rapport. Kommunen må dermed ut med en halv million til huseiere som har betalt inn urettmessig eiendomsskatt. Vikna vedtok i 2006 at eiendomsskatten skulle utvides til hele kommunen, men at hytter skulle være unntatt. I tillegg hadde kommunen satt skatteprosenten til tre promille. Det var også i strid med loven, som sier at skatten ikke kan være høyere enn to promille det første året. - Tanken bak å unnta hytter, er at de fleste hytteeiere i Vikna også bor i kommunen. Dermed ville vi unngå at de fikk skatt på to eiendommer. I tillegg ønsker vi flere hytter og tenkte at et fritak ville stimulere til hyttebygging, sier ordfører Karin Søraunet (KrF) til Kommunal Rapport. Vikna kommune fikk i 2008 inn over fem millioner kroner i eiendomsskatt, og kommunen benyttet sjansen til å jekke opp skattesatsen ytterligere etter at den innførte skatt i hele kommunen. FOTO: Støtter Haiti-ofre Som de fleste vil ha fått med seg, ble Haiti rammet av et voldsomt jordskjelv i januar. Mange vil allerede ha støttet ofrene etter katastrofen økonomisk. Skattebetaleren har valgt å gjøre dette ved å trykke gratisannonser for organisasjonene Røde Kors og Redd Barna i denne utgaven. Følg oss på Facebook og Twitter Har du meninger om Skattebetaleren eller om skatt generelt? Er du interessert i temaet og vil ha oppdateringer på Twitter eller Facebook? Skattebetaleren er både på Twitter og Facebook, og her tar vi imot tips, ideer, ros, ris og andre tilbakemeldinger. Du kan selvsagt også nå oss på e-post, telefon eller vanlig post. Du kan få pizzaskatt-regning Den såkalte pizzaskatten har skapt bølger i løpet av vinteren. Nå viser en "klargjøring" fra Skattedirektoratet at du og jeg må ha kontroll på hvor lenge vi har vært på jobb hver dag for å unngå å måtte betale skatt på overtidsmat. Arbeidsgiver trenger imidlertid ikke å ha kontroll på hvor lenge du jobber. - (...) Dette medfører at arbeidsgiver ikke vil ha plikt til å innrapportere, men at skattyter selv er ansvarlig for å føre eventuelt skattepliktig beløp opp på selvangivelsen, skriver Skattedirektoratet i en redegjørelse. Fagsjef for skatt i NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening), Knut Høylie, sier til Skattebetaleren at han tror de færreste arbeidsgivere kommer til å ha oversikt over hva som er overtidsmat som er skattefritt og hva som ikke er skattefritt. Ifølge dagens regler må du skatte av overtidsmaten dersom du får overtidsmat som koster mer enn 78 kroner i 2009, i 2010: 81 kroner, og du ikke har vært på jobb (inkludert reisetid til og fra jobb) i mer enn 12 timer. Imidlertid finnes det sannsynligvis ikke mange som har kontroll på dette, og Høylie håper finansminister Sigbjørn Johnsen kan avklare rotet rundt skatten. - Vi kommer til å forfølge forholdet overfor Finansdepartementet, så budskapet vårt blir at siste ord forhåpentligvis ikke er sagt i denne saken, sier Høylie. SKATTEBETALEREN

8 Dette er saken Svein Tore Samdal skulle investere i et planlagt leilighetskompleks i Spania i 2003, og tok sikte på å selge rettighetene til to leiligheter videre med gevinst. Pengene ble imidlertid aldri satt på sperret konto, slik avtalen var med det spanske selskapet, og bortsett fra en mindre tilbakebetaling var pengene tapt da selskapet i 2005 ble tatt under konkursbehandling. Totalt var tapet på kroner. Fradraget ble ikke godkjent av ligningsmyndighetene og Samdal reiste sak. Tingretten var enig med Samdal og mente at han hadde krav på tapsfradrag. Frostating lagmannsrett avsa dom med motsatt resultat av tingretten, mens Høyesteretts endelige dom gir Samdal rett til fradraget. VANT SVINDELSAK MOT SKATTEETATE Men seier hjelper ikke alle som er utsatt for samme svindel. Av Stig Flesland Da Svein Tore Samdal like før jul fikk medhold i en skattesak som gikk helt til Høyesterett banet han vei for at norske skattebetalere kan få fradrag for tapet de har når de har blitt svindlet. Men seieren til Samdal hjelper likevel ikke alle som er utsatt for nøyaktig den samme svindelen som den tidligere landslagstreneren i langrenn. Skjeve regler Til tross for at det nå viser seg at det er Skatteetaten som har tatt feil i denne saken, hindrer skjeve regler likebehandling av alle som er utsatt for svindel. Klagefristen har gått ut, og det medfører at de som ikke har gått til sak mot Skatteetaten sannsynligvis må innstille seg på at pengene endelig er tapt, mens de som har protestert kan se frem til å få penger igjen på skatten. - Det er en skjevhet i systemet som skaper denne uheldige situasjonen. Samtidig hadde Skattedirektoratet full anledning til å stille sakene i bero til etter at avgjørelsen var falt. At de ikke har gjort det er både skuffende og urettferdig for dem som ikke har holdt sakene sine varme, sier Gry Nilsen, advokat og leder for skattefaglig avdeling i Skattebetalerforeningen. Endringsfristen for vanlige skattebetalere er på tre år, og dermed er det for sent, til tross for at det her er skatteetaten som har hatt en for streng praktisering. Hvis det imidlertid hadde vært du som skattyter som hadde gjort feil, kunne myndighetene gått ti år tilbake i tid. Denne skjevheten mener Nilsen slår fullstendig feil ut. 8 SKATTEBETALEREN

9 FOTO: GEIR OLSEN, VG/SCANPIX EN GLAD MANN: Svein Tore Samdal fikk en fin julegave da han vant frem i Høyesterett mot Skatteetaten etter mange års kamp. SKATTEBETALEREN

10 Skylder på lovverket Skattedirektoratet mener de har fulgt boken, til tross for at mange nå ikke får samme behandling og fradrag som Samdal og til tross for at noen mener seg anbefalt å skrinlegge klagen. - Skattytere som har blitt utsatt for samme svindel som Svein Tore Samdal har blitt fortalt at det ikke var vits i å klage siden det ikke var mulig å få medhold i denne saken. Det viser seg nå at det nettopp er de som har latt være å klage som ikke har rett på fradrag etter Samdal-dommen. Vil Skattedirektoratet gjøre noe for å sikre at disse blir behandlet likt med de som har klaget? - Innenfor de rammer lovgivningen setter, er likebehandling av skattytere et overordnet mål for skatteetaten. Et slikt rammeverk er fristreglene i ligningsloven. Det følger av ligningsloven at spørsmål om endring av ligning ikke kan tas opp mer enn tre år etter inntektsåret når endringen gjelder ligningsmyndighetens anvendelse av skattelovgivningen og det faktiske grunnlaget for ligningen var riktig, skriver Anita Grini, seksjonssjef i Skatteetaten, til Skattebetaleren. - Har det vært noe mål for Skattedirektoratet å ha en likebehandling av de svindelutsatte i denne saken? - Når rettstilstanden endres, i dette tilfellet som følge av en domstolsavgjørelse, er det altså lovens ordning at det settes en tidsmessig grense. Som alltid når lovgivningen angir slike grenser, vil det kunne oppstå ulikebehandling mellom de som befinner seg på hver sin side av grensen. Hensynet til likebehandling kunne isolert sett tale for en lengre tilbakevirkning når dette er til gunst for skattyter, mens andre hensyn taler for at en ny rettsoppfatning hovedsakelig får virkning fremover. Her har lovgiver foretatt en avveining og gjort et valg. - Har Skattedirektoratet på noe tidspunkt vurdert aktive grep for å sikre likebehandling? - Den enkeltes ligning må i alle tilfeller vurderes konkret. I dette sakskomplekset vil det således kunne være skattytere som får endret ligningen for tidligere inntektsår fordi endringsfristen i deres sak er avbrutt, mens det for andre vil være slik at endringsadgangen er avskåret. Der treårsfristen hindrer videre behandling av saken, kan vi ikke se at det vil ha noen betydning hvilken begrunnelse en skattyter kan ha hatt for å komme i den aktuelle situasjon. - I informasjonen som før jul ble lagt ut på internett i forbindelse med dommen står det blant annet å lese at Skattedirektoratet legger til grunn at andre skattytere som har blitt svindlet i Maz Kahn-komplekset bør få samme skatterettslige behandling som Samdal. Hvorfor gjelder ikke dette dem som av forskjellige årsaker lot sakene ligge etter for eksempel å ha fått avslag på sin klage? - Til ditt spørsmål vedrørende formuleringen i Skattedirektoratets informasjon av 17. desember, ble vi i ettertid klar over at det siterte avsnittet kunne leses annerledes enn det var ment. Det ble derfor tatt inn en presisering 6. januar, der det vises til at det siterte avsnittet henspeilte på de materielle vurderinger og ikke fristreglene. - I en slik situasjon som denne bør det være mulighet for skattemyndighetene å gi fradrag til også de øvrige skattyterne, altså de som ikke tok saken til retten, men likevel ble rammet av svindel, sier Gry Nilsen. - Skatteetaten kunne ha sørget for et slikt utfall ved å vente med vedtak i klagesaker til dom i sak mellom Samdal og staten falt. På denne måten kunne skattemyndighetene sikre en likebehandling av de aktuelle skattyterne, og dermed etter mitt skjønn oppnå et mer rimelig resultat særlig med henblikk på direktoratets uttalelse av desember 2009 hvor man fikk inntrykk av at nærmest alle berørte skattytere skulle få lik skatterettslig behandling med hensyn til fradragsadgangen for sine tap. - Ingen vits å klage Samlet sett er det trolig snakk om 250 investorer som har tapt penger i dette boligprosjektet, og mange av dem ville, etter denne dommen, hatt rett på svært store skattefradrag. Samtidig er det mange som mener de har fått klar beskjed fra Skatteetaten selv om at det ikke hadde noe for seg å klage. Nettopp dette reagerer advokaten til Svein Tore Samdal på. - Noen av mine klienter forteller at de fikk beskjed av Skatteetaten om at det ikke var vits i å klage siden det ikke var mulig å få medhold i denne saken, sier Tone Lillestøl, advokat i Vogt & Wiig, og den som førte saken for Svein Tore Samdal. - Jeg har rådet alle til å holde saken varm, altså å ikke gi opp, og klage så lenge det var mulig - med det å ta ut stevning i påvente av avgjørelse i Samdals sak for at ikke saken skulle bli avvist som et siste alternativ. Men dessverre viser det seg at det er flere som ikke har kontaktet advokat før det var for sent, slik at de nå sitter uten mulighet til å vinne frem, sier Lillestøl videre. - Tror du beskjeden fra Skatteetaten var med på å ta motet fra noen av dem som var ofre for denne svindelen og fikk dem til å droppe videre klager? - Ja, det tror jeg helt klart. Samtidig opplever mange av de som har klaget at det har gått svært lang tid uten at de hører noe fra skattekontoret, slik at klagen mer eller mindre har gått i glemmeboken. Kan tjene på treghet Med denne skjevheten i systemet vil det i prinsippet være gunstig for skattebetalerne å trenere saken i håp om å trøtte ut dem som klager. Når man til syvende og sist må saksøke staten sitter det langt inne å stå hele løpet, selv for ressurssterke mennesker i gode jobber. Det har Lillestøl erfart i 10 SKATTEBETALEREN

11 Samdal-saken. - Jeg fikk tidlig inntrykk av at saken skulle kjøres videre, selv om vi skulle vinne frem i lavere rettsinstanser. Det har dermed ikke vært veldig enkelt for de små privatinvestorene som det er snakk om her å kjøre saken mot en så stor aktør som staten, sier hun til Skattebetaleren. En gruppe på 20 personer stod hele tiden bak Samdal og garanterte for saksomkostningene hans. Dette var mennesker som også hadde investert i prosjektet, og som dermed hadde noe å tjene på medhold i saken. Lillestøl karakteriserer dem som ressurssterke mennesker. - Etter å ha pratet med disse, opplever jeg absolutt at dette er mennesker med ressurser, noe garantien også er med på å bevise. Samtidig som Skatteetaten nekter å gi dem som ikke har gått til sak fradrag for svindelen, har flere skattebetalere i Arendal fått fradrag ved den opprinnelige ligningen det år tapet fant sted. Det fikk de før det gikk ut brev fra Skattedirektoratet om at reglene skulle forstås på en annen måte. Da var det imidlertid for sent å ta opp igjen sakene til sørlendingene. Slik kan man få noe - Hvis man ikke har gått til sak, har gitt fullstendige og riktige opplysninger og betalt skatten man skulle, da er toget gått. Da har ikke skattebetalerne noen mulighet til å få fradraget de hadde krav på, sier Nilsen. Skulle de hatt en mulighet, måtte de nemlig ha tatt grep og snakket Skatteetaten midt imot. - Hvis de ikke har betalt skatten slik at kemneren tar utlegg, kan de nå bestride selve grunnlaget for ligningen i en egen sak. De har også en mulighet dersom de har gitt feil opplysninger om saken i selvangivelsen, selv om den sjansen er liten. I så tilfelle er fristen for endring ti år. - Hva mener du om at mange har droppet saken etter å ha fått beskjed om at det ikke var noen vits i å klage på saken? - Det er i så fall veldig uheldig. Dette var i utgangspunktet en tvilsom sak hvor det ikke var mulig for Skatteetaten å være sikre på resultatet. Men det er dessverre slik at mange stoler på skattemyndighetene til enhver tid, sier Nilsen. - I mange saker vil Skatteetatens synspunkt på en sak ikke være det samme som skattyters. Skatterett er ikke matematikk eller en eksakt vitenskap, og dersom det er usikkerhet eller uenighet vil det alltid være riktig å klage. Lurt av redegjørelse En redegjørelse fra Skattedirektoratet på skatteetaten.no gjorde mange optimister før jul. Flere trodde at myndighetene nå ville gi etter for alle som hadde krav på fradrag i Jeg tolket i utgangspunktet redegjørelsen fra Skattedirektoratet som positiv. Samtidig virket det litt for godt til å være sant, og det viste seg jo å være slik, sier Lillestøl. De som har gått til sak og holdt saken sin varm kan forvente seg en gladmelding fra Skatteetaten i løpet av første kvartal. Skatteetaten har lovet at de med verserende saker kommer til å få medhold. De andre må leve med tapet. Med denne skjevheten i systemet vil det i prinsippet være gunstig for skattemyndighetene å holde saken i gang i rettsapparatet i håp om å trøtte ut dem som har gått til sak, og la tiden gå, slik at klagefristen til andre skattebetalere går ut. SKATTEBETALEREN

12 Et godt tips Mottar du tips er du selv ansvarlig for å passe på at de blir riktig skattlagt. Men det finnes noen kjøreregler som kan hjelpe. Slik behandler du tips på riktig måte. Av Therese Gjerde Tips, drikkepenger - altså gaver fra kunder til servitører og andre i serviceyrker - er i motsetning til andre gaver skattepliktige. Grunnen er at enhver fordel vunnet ved arbeid er skattepliktig som lønn. Det er derfor ingen tvil om at tips eller såkalte drikkepenger er skattepliktige. Problemet er imidlertid at slik avlønning er vanskelig å identifisere. Det er jo ikke arbeidsgiver selv som utbetaler. Noen ganger vil personalet putte tipspenger i en felles kasse som fordeles på de ansatte ved arbeidsdagens slutt. I andre tilfeller er det hver mann for seg, og hva med fordeling av den tipsen som blir betalt via kort? BELØNNING FOR GOD SERVICE: Tips er en kjærkommen ekstrainntekt for mange i servicenæringen, men det er ikke alltid like klart hvordan man skal håndtere det rent skattemessig. FOTO: SCANSTOCKPHOTO.COM Arbeidsgiver Det kan altså være svært vanskelig for arbeidsgiver å fastsette et riktig skattepliktig beløp for tips nettopp fordi det er lett å miste oversikten. Å ha oversikten er imidlertid viktig, fordi arbeidsgiver utvilsomt plikter å innberette skattepliktig lønn og å foreta forskuddstrekk i denne. Videre skal det betales arbeidsgiveravgift. For serveringspersonale som arbeider på provisjon (prosentlønn) er det en egen regel om tips som skal gjøre det lettere for arbeidsgiver. Her skal 1 prosent av omsetningen anses som tips, og det blir da grunnlaget for innberetning, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift selv om det faktisk er mottatt mer. Men hva med alle de andre tips-yrkene hvor man ikke er provisjonslønnet? Hvordan dette gjøres har man i skattelovgivningen faktisk ikke funnet noen god løsning på. Her må arbeidsgiver lage et godt nok system til å få en oversikt for å kunne oppfylle sine plikter overfor skattekontoret. Skattemyndighetene vurderer om det skal innføres nye regler. Selvangivelse og ligning Skattyter selv har et ansvar for at dette blir riktig i selvangivelsen. Har ikke arbeidsgiver innberettet riktig, så må en selv sørge for å oppgi det riktige tipsbeløpet til beskatning. Det er laget sjablonregler for serveringspersonale, drosjesjåfører og andre i typiske tips-yrker. Disse skal føre opp 3 prosent av innberettet fast lønn som tips-inntekt. Eksempel: Innberettet fast lønn i selvangivelsen er kroner. Arbeidsgiver har ikke innberettet tips. Da må man selv føre opp kroner i drikkepenger. Husk at dette er inntekter det ikke er trukket skatt av, så det kan være lurt å innbetale ekstra skatt innen 31. mai. Har man ikke ført opp en inntekt, kan man oppleve at skatteetaten føyer det til. Her bør den enkelte passe på at man ikke får både 3 prosenttillegget og skatt på innberettet tips fra arbeidsgivers side. Innberettet tips går nemlig inn i den store lønnspotten på selvangivelsen (kode 111 A), og fremgår ikke av noen særskilt post. En bør derfor kanskje opplyse særskilt om at tips er inkludert i den skattepliktige posten på selvangivelsen slik at det ikke blir dobbelt opp! Har man i stedet ført opp et mindre beløp, vil skattetaten øke det til sjablontillegget på 3 prosent. Men det kan man unngå hvis man sørger for å lage en oversikt over det man mottar i tips hver dag, og legger den ved selvangivelsen. Eksempel: Anne jobber deltid på en kafe tre ganger i uken, og mottar lite tips, til sammen kroner, som er mindre enn 3 prosent av hennes faste lønn på kroner. Hun skriver opp det hun har mottar per dag på et eget ark som vedlegges selvangivelsen, og fører opp summen i selvangivelsen. 12 SKATTEBETALEREN

13 SKATTEBETALEREN

14 EMIGRERT TIL UTLANDET: Nordmenn som har flyttet til utlandet må nå forholde seg til kildeskatt. Det vil si at de ikke kan flytte fra Skatteetaten. Slik er kildeskatt på pensjon Fra 1.januar 2010 ble det innført kildeskatt på pensjoner utbetalt fra Norge. Hva innebærer det for deg som mottar pensjon? Av Rolf Lothe De nye reglene innebærer at en i utgangspunktet er skattepliktig til Norge for norsk pensjon, selv om en er skattemessig emigrert fra Norge eller aldri har bodd i Norge. Det vil bli trukket 15 prosent skatt av brutto pensjon, men samtidig kan beskatningsretten være avskåret som en følge av skatteavtaler Norge har gjort med andre land. Forskuddstrekk Det er den som betaler ut pensjonen som har plikt til å trekke forskuddstrekk i pensjonen utbetalt til personer bosatt i utlandet. Dette gjøres på bakgrunn av ditt skattekort, og du må derfor henvende deg til ligningsmyndighetene for å få utstedt et skattekort. Trekkprosenten i skattekortet vil i utgangspunket være på 15 prosent. Skatteetaten innvilger imidlertid fritak for forskuddstrekk hvis du har krav på det, altså dersom skatteavtalen med det landet du bor i bestemmer at det bare er bostedslandet som kan skattlegge pensjonen. Eksempler på slike land er Spania, Pakistan, Tyskland og Sveits. Dersom skatteavtalen avskjærer norsk beskatningsrett slik at du ikke må betale skatt til Norge, vil du få et fritaksbrev når du søker om skattekort. Pensjonsutbetaler kan da utbetale pensjonen din uten å foreta forskuddstrekk. For at skattekontoret skal utstede et slikt fritaksbrev krever de imidlertid at du dokumenterer at du faktisk er bosatt i det aktuelle landet etter skatteavtalen. Dersom du for eksempel bor i Spania, må du legge frem en attest fra spanske myndigheter som bekrefter at de anser deg bosatt Spania i henhold til skatteavtalen mellom Norge og Spania. Skattemyndighetene vil imidlertid ikke nedsette forskuddstrekket før du har lagt frem denne dokumentasjonen, og dette kan føre til at du i en periode trekkes dobbel skatt både i Norge og i bostedslandet. Nettopp det siste har vi sett eksempler på etter at kildeskatten ble innført. Må betale skatt For pensjonister bosatt i Thailand og på Kypros vil pensjonen være skattefri i Norge bare dersom pensjonen faktisk er skattlagt i bostedslandet (når det gjelder Kypros er likevel offentlig tjenestepensjon fra Norge uansett skattepliktig til Norge). Bor du i et av disse landene må du i tillegg legge frem følgende dokumenter: Dokumentasjon på at eventuell pensjon utbetalt i 2008 er skattlagt i Thailand eller Kypros. En egenerklæring hvor det fremgår at pensjonen vil bli oppgitt til beskatning i bostedslandet for Andre skatteavtaler skiller mellom forskjellige typer pensjoner. For eksempel er 14 SKATTEBETALEREN

15 FOTO: SCANSTOCKPHOTO.COM komme bedre ut enn tidligere, fordi trygdeavgiften tidligere ikke kunne være gjenstand for skattebegrensning når skattyter ikke var bosatt i Norge. private tjenestepensjoner og andre private pensjoner gjerne skattepliktige til bostedsstat, mens offentlige pensjoner gjerne er skattepliktige til Norge. Skatteavtalene med Frankrike, Storbritannia, Polen og Australia er eksempler på slike avtaler. Dersom du mener at deler av pensjonen ikke er skattepliktig til Norge, må du også i et slikt tilfelle fremskaffe en attest fra oppholdslandets myndigheter som bekrefter at de anser deg bosatt der i henhold til skatteavtalen. I tillegg må du opplyse om hvilke typer pensjon du mottar og hvem som er utbetalere. Skattebegrensning Dersom du er bosatt i et annet EØS-land er det også i utgangspunktet skatteavtalen med det aktuelle landet som bestemmer om Norge kan skattlegge pensjonen. I slike tilfeller har du imidlertid krav på skattebegrensning dersom inntekten din er lav, og dersom minst 90 prosent av inntekten er skattepliktig til Norge. Er du gift skal også din ektefelles inntekt tas med ved vurderingen av om minst 90 prosent av inntekten er skattepliktig til Norge. Skattebegrensningen kan føre til at pensjonen blir skattefri i Norge dersom den samlede inntekten er tilstrekkelig lav. I 2010 er denne beløpsgrensen for enslige og for ektepar. Overstiger nettoinntekten grensebeløpene, skal skatt på alminnelig inntekt og trygdeavgift ikke utgjøre mer enn 55 prosent av overstigende beløp. Skattebegrensningen fører for eksempel til at en enslig som kun mottar minstepensjon ikke får utlignet skatt på denne i Norge, selv om skatteavtalen bestemmer at Norge kan skattlegge pensjonen. Dersom du bor i et annet EØS-land og mottar pensjon fra Norge, må du opplyse om all inntekt i Norge og i utlandet når du søker om skattekort. Grunnen til at dette er viktig er at skattekontoret på denne måten kan bake en eventuell skattebegrensning inn i skattekortet ditt. Dersom du er gift skal også eventuelle inntekter ektefellen din har med i en slik oversikt. Du bør også dokumentere det samlede inntektsnivået ditt ved å legge frem siste tilgjengelige selvangivelse fra oppholdslandet. Trygdeavgift Kildeskatten innkreves uavhengig av trygdeavgiften, slik at dersom du er frivillig medlem i norsk trygd må du betale trygdeavgiften i tillegg. Dersom du bor i et annet EØS-land og har så lav samlet inntekt at du kommer inn under reglene om skattebegrensning, vil likevel også trygdeavgiften settes ned eller falle helt bort. Hvis du tilhører denne gruppen vil du derfor kunne Selvangivelse Selv om du har flyttet ut må du fortsatt forholde deg til Skatteetaten på samme måte som oss andre som fortsatt bor her på berget. Personer som har inntekt eller formue som er skattepliktig til Norge etter skatteloven plikter nemlig å levere selvangivelse i Norge. Du må levere selvangivelse uavhengig av om pensjonen er fritatt fra beskatning i Norge i henhold til skatteavtale. Grunnen til at du uansett må levere selvangivelse, er at skattemyndighetene skal få muligheten til å etterprøve at pensjonen er fritatt for beskatning i Norge etter skatteavtalen. I selvangivelsen skal i utgangspunktet bare pensjonen fra Norge oppgis. Du skal altså ikke oppgi inntekter/formue fra utlandet. Det gis ingen fradrag ved ligningen, fordi kildeskatten på 15 prosent beregnes ut i fra brutto pensjon. Dersom du har krav på skattebegrensning, jf. ovenfor, må du likevel oppgi alle dine inntekter i selvangivelsen, fordi en bare har krav på skattebegrensning dersom minst 90 prosent av inntekten er skattepliktig i Norge. Henvendelser til skattemyndighetene Alle henvendelser om kildeskatt på pensjon, for eksempel søknad om skattekort og innsending av dokumentasjon, skal rettes til Skatt nord, postboks 6310, 9293 Tromsø. Epost adresse er mens telefonnummer fra utlandet er og fra Norge SKATTEBETALEREN

16 Gjør drømmen til virkelighet Over nordmenn drømmer om å kjøpe bolig i utlandet - og det er det gode liv som frister. Dette må du passe på hvis du vil kjøpe. Av Stig Flesland Offisielle tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nordmenn ved utgangen av 2008 hadde nesten boliger i utlandet. Men når nordmennene selv får svare, opplyser omtrent nordmenn at de har bolig i utlandet. Usikkerheten rundt tallene til tross - undersøkelser viser at vi fortsatt står i kø for å kjøpe bolig i varmere strøk. For det er i hovedsak den tunge vinteren og manglende somre som gjør at vi søker oss sørover til Middelhavet. I tillegg har kombinasjonen prisras på boliger i utlandet og en fortsatt sterk, norsk økonomi sørget for at det nå er langt billigere å kjøpe fritidsbolig utenlands enn det var for få år siden. Blir lurt Men det er likevel mange som blir lurt når de skal kjøpe bolig i utlandet. Det forteller Agnar D. Carlsen, statsautorisert eiendomsmegler og daglig leder i meglerfirmaet Norsk Megling. - Ukentlig ringer det folk som vil ut av en vanskelig situasjon de har kommet i på grunn av at de ikke har brukt profesjonell hjelp når de skal kjøpe bolig i utlandet, forteller Carlsen til Skattebetaleren. - Dette kan være alt fra mindre ting til store problemer som at de har innbetalt penger i forskudd som de nå kan se langt etter. Når du skal kjøpe bolig i utlandet er det vanlig å betale ti prosent av kjøpesummen når kontrakt inngås. Vi ser ofte at mange mister dette beløpet fordi de har betalt inn forskuddet uten å ha sjekket om det er en advokats, notars eller norsk eiendomsmeglers klientkonto de betaler inn til. Bruker du en norsk megler som har bevilling og som i tillegg har stilt sikkerhet for sin megling av eiendommer i utlandet overfor Finanstilsynet (tidl. Kredittilsynet, red.anm.), vil dette være mye tryggere. Ga bort Ifølge et anslag fra Carlsen er det omtrent 80 prosent som velger å se etter 16 SKATTEBETALEREN

17 Dette må du plusse på Hellas: 10 prosent Italia: 7-8 prosent Frankrike: 7 prosent Spania: 9-10 prosent Portugal: 9-10 prosent Malta: prosent Kypros: prosent Dette inkluderer dokumentavgift, tinglysing og utgifter til notar og/eller advokat. FOTO: CRESTOCK.COM Kilde: Agnar D. Carlsen/Norsk Megling POPULÆRT Å FLYTTE: Svært mange nordmenn drømmer om en fritidsbolig i utlandet, og det er været som gjør at vi vil sørover. SKATTEBETALEREN

18 FOTO:NORSK MEGLING PRUTEMULIGHETER: - Har du finansieringen klar tidlig, har du gode muligheter til å prute, sier Agnar D. Carlsen, statsautorisert eiendomsmegler og en av nestorene når det gjelder fritidsbolig i utlandet. bolig på egen hånd uten å bruke megler i Norge. - Det kan koste deg svært dyrt å gjøre alt på egen hånd, uten å benytte deg av profesjonelle aktører med sikkerhet i ryggen, sier Carlsen, og trekker frem et eksempel: - Et av de verre eksemplene jeg har hørt om i det siste var en som ringte oss fordi han hadde satt inn kroner på en konto etter å ha blitt overtalt til å kjøpe en eiendom av en nordmann han møtte på en bar i Spania. Hvis han betalte inn pengene skulle denne nordmannen sørge for at han fikk kjøpe en eiendom rimelig. Etter at beløpet ble betalt hørte han ikke mer fra denne nordmannen fra baren, og pengene må derfor anses som tapt. Nettopp dette, at nordmenn betaler inn penger de ikke ser igjen, sier Carlsen han ser for ofte, og oppfordrer nordmenn til å bruke hodet. - Tenk norsk! Ikke legg igjen vettet på Gardermoen, Flesland eller Torp, og ikke betal penger til noen du ikke vet hvem er eller inn på en konto som ikke er en klientkonto tilhørende advokat, notar eller norsk advokat/eiendomsmegler med eiendomsmeglerbevilling, sier Carlsen. Den erfarne eiendomsmegleren mener det er mye tryggere å stole på de innfødte i de forskjellige landene enn det er å stole på utlendinger som skal selge deg noe. - Det vi ser i Spania, Italia, Frankrike eller noen av de andre såkalte trygge landene, er at det er utlendinger som lurer utlendinger, sier Carlsen. Du blir ikke lurt hvis du handler med en spanjol i Spania eller av en franskmann i Frankrike. Disse vet at dersom de holder på slik, da bærer det rett i fengsel, sier Carlsen. - De som lurer deg er som oftest utlendinger som skummer fløten, er ute etter raske penger og som verken har bevilling til å drive med eiendomshandel/megling eller har registrerte firmaer. Mange av disse er agenter som er uten etter en rask returprovisjon fra en utbygger. Oppstår det problemer stikker de av eller går under jorden. Det er ikke lett å få medhold i klager eller få innbetalte penger tilbakebetalt. - Ikke vær impulsiv Einar Askvig, partner i Vogt advokatfirma, og spesialist på Spania, sier til Skattebetaleren at typiske feil han ser kjøpere gjøre er at de ikke tenker finansiering tidlig nok. - Finansiering er blitt mer problematisk gjennom spanske banker det siste året, og det å ikke tenke finansiering før kjøpet de facto er bindende er blitt en typisk feil blant de som kjøper. Carlsen mener det er viktig å ha finansieringen i orden før du starter kjøpsforhandlinger og legger inn bud på en eiendom. - Har du finansieringen klar tidlig, har du gode muligheter til å prute på prisen. Forhandlingsposisjonen din er en helt annen når du stiller med ordnet finansiering kontra hvis du må ta forbehold om lån og ordne lånet i etterkant. Her får han støtte fra Askvig. - Mange kontakter advokat for sent. Mitt råd er å kontakte advokat før noe dokument blir underskrevet. Benytt advokaten som forhandler, sier Askvig, og legger til: - Ikke gjør en handel for fort og impulsivt. Ta det med ro - det er kjøpers marked! Mange tar lån for å kjøpe boligen ute, og i mange tilfeller kan det være lurt. I Spania kuttes for eksempel arveavgiften når den tid kommer ved å belåne eiendommen. - Arveavgift vedrørende fast eiendom skal betales i Spania. Denne kan 18 SKATTEBETALEREN

19 ARVEPARADIS I FRANKRIKE: Et høyt fribeløp gjør at det er mulig å kutte arveavgiften kraftig i Frankrike i forhold til i Norge. FOTO: CRESTOCK.COM reduseres dersom det er pantegjeld på eiendommen. Kort og upresist kan man si at arveavgiften ligger på 15 prosent og oppover, avhengig av arvens størrelse, mottagers formuessituasjon og så videre, sier Askvig. - Arveparadis i Frankrike Carlsen har sitt eget favorittland når det gjelder arv og skatter. - Frankrike er som et arveparadis for nordmenn. Her er det veldig fornuftig å gi arv på forskudd til sine barn ved å gi bort eiendom, med full bruksrett og rett til leieinntekter. Fribeløpet er mye høyere enn i Norge, noe som gir muligheter til å gi mye til barna dine uten å måtte betale arveavgift hverken i Norge eller Frankrike. Hvert barn kan arve opp til euro av hver av sine foreldre uten å måtte betale arveavgift. Til sammen kan hvert barn derfor få euro, eller mer enn 2,5 million kroner, sier Carlsen til Skattebetaleren. Da det tinglyses en evigvarende bruksrett til foreldrene på eiendommen blir avgiftsgrunnlaget redusert betydelig slik at man senere kanskje kan gi mer til barna som forskudd på arv. - En måte å overføre verdier til barna på da vil være å kjøpe fritidsbolig i Frankrike, hvis du ikke allerede har en bolig der, og samtidig tinglyse en bruksrett på boligen. Denne bruksretten er det du selv som skal ha, og retten forringer verdien av boligen. Men samtidig vil det da bli enklere å overføre en relativt kostbar fritidsbolig til barna uten å betale arveavgift, sier Carlsen. I tillegg kan det koste mer å etablere et lån utenlands i forhold til hva det koster i Norge. I Spania kan du forvente at tinglysingsgebyret koster oppimot en prosent av lånesummen. SKATTEBETALEREN

20 Dette lokker oss ut En undersøkelse utført av TNS Gallup på vegne av If Skadeforsikring viser at en av ti nordmenn over 16 år enten eier eller har planer om å kjøpe feriebolig i utlandet. Og det er hovedsakelig området rundt Middelhavet som frister solhungrige nordmenn. Hele 29 prosent av dem som har planer om å kjøpe ser først og fremst på Spania som aktuelt. Våre naboer i Norden, formodentlig med Sverige i første rekke, kommer som en nummer to. 18 prosent vil gjerne ha en liten stuga i Sverige eller i et av våre andre naboland. 6 av 10 mener at stabilt klima med sol og varme er den største fordelen ved å ha feriebolig i utlandet. I tillegg vektlegges lave levekostnader og muligheten for å gjøre boligen personlig og slippe å irritere seg over andres rot og skitt. Andelen som allerede har feriebolig i utlandet er størst blant personer over 40 og blant dem over 60 år. Sørlendingene har minst drømmer om feriebolig, mens de fleste drømmerne bor i Hedmark, Møre og Romsdal og Troms. I disse fylkene planlegger så mange som en av seks å kjøpe seg feriebolig i utlandet. - Kanskje har resultatet med natur og klima å gjøre. Sørlendingene har nok med bølgeskvulp og måkeskrik i nærmiljøet, mens folk andre steder vil ha avveksling fra fjell, sprengkulde og endeløse kornåkrer, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i If Skadeforsikring. Overraskende nok er det den yngre garde som i første rekke sier at de er interessert i å kjøpe feriebolig utenlands. Hele 13 prosent av dem under 30 år har denne typen planer, riktignok ikke i nærmeste fremtid. Samtidig viser undersøkelsen at det er langt flere menn enn kvinner som fantaserer om å flytte på seg. Hele 11 prosent av mennene drømmer om feriebolig utenlands, mens det samme tallet for kvinnene er godt under halvparten: fire prosent. De som kjøper feriebolig ved Middelhavet ser på investeringen som en sosial investering, ferieboligen skal være et møtested og de skal ta imot familie og venner. Blant de som har eller planlegger å kjøpe feriebolig i utlandet er det mange som håper å kunne bruke den store deler av året. Tre av fire spurte sier at de kan se for seg å sesongflytte perioder av året til ferieboligen i utlandet hvis arbeidsgiver legger til rette for det, alternativt deler av året i ferieboligen i utlandet når de blir pensjonister. Hva så med risikoen? Det er ikke frykten for å bli lurt eller å tape penger som er det største hinderet, mener folk flest. Det største hinderet er at man blir bundet til ett sted, og at den blir for lite brukt i forhold til hva den koster. Halvparten av de spurte frykter nettopp det siste. FOTO: CRESTOCK.COM Her bor vi Ifølge SSB er det Sverige som er nordmenns mest populære sted å kjøpe feriebolig utenlands. Tallene viser at nordmenn har kjøpt over eiendommer i Sverige. Som en god nummer to kommer Spania, hvor nordmenn har kjøpt eiendommer. Sverige Spania Frankrike Tyrkia Danmark Totalt Europa Asia Sør-Amerika 797 Nord-Amerika 770 Afrika 337 Og dette er ligningsverdien av fritidsboligene vi eier i de forskjellige landene. Tall i kroner. Spania Sverige Frankrike Danmark Tyrkia Totalt Europa Asia Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Kilde: SSB, ligningstall for 2008 KOLONI I UTLANDET: Mange nordmenn har søkt seg til Spania, og det er fortsatt Spania vi drømmer om. Dette må du passe på Forbrukerrådet har nylig laget en liste over gode råd til deg som skal kjøpe bolig i utlandet. Her kan det være en del å hente slik at du ikke blir lurt eller angrer senere. Gjør deg kjent i området hvor du ønsker å kjøpe bolig Uansett hvilket formål du har for boligkjøpet, er det viktig å undersøke de lokale forholdene på stedet. Undersøk infrastrukturen og hvilke servicetilbud som finnes i nærheten. Skal boligen brukes for langtidsopphold, bør du også undersøke om det er forhold som kan 20 SKATTEBETALEREN

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten SKATTE BETALEREN 5 2009 www.skattebetaleren.no Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Høyest markedsandel blant

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Grunnkurs for boliginvestorer. Utleie av fast eiendom: Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned. Juksere avslørt og sparket ut

SKATTE BETALEREN. Grunnkurs for boliginvestorer. Utleie av fast eiendom: Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned. Juksere avslørt og sparket ut SKATTE BETALEREN Nr 3 2013 www.skattebetaleren.no Utleie av fast eiendom: Grunnkurs for boliginvestorer SKATTEKLAGERI Juksere avslørt og sparket ut SKATTEOPPGJØRETI Ikke la deg blende av at du får penger

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING SKATTE BETALEREN 2 2010 www.skattebetaleren.no Grepene som krymper skatten SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING Elektronisk fakturadatabase fakturabank www.fakturabank.no Raskt, enkelt

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Lure eiendomsgrep SKATTE BETALEREN. skattemareritt. Mitt. Slik gjør du. Krever inn mest eiendomsskatt. Nye regler kan gi skattekortfeil

Lure eiendomsgrep SKATTE BETALEREN. skattemareritt. Mitt. Slik gjør du. Krever inn mest eiendomsskatt. Nye regler kan gi skattekortfeil SKATTE TE BETALEREN Nr 4 2011 Nr 4 2011 www.skattebetaleren.no Slik gjør du Lure eiendomsgrep Mitt skattemareritt Krever inn mest eiendomsskatt Nye regler kan gi skattekortfeil Tetter arveavgiftshull Økonomisk

Detaljer

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren.

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren. Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side 1 SKATTE BETALEREN 6 2009 www.skattebetaleren.no Livet som pensjonist Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Unngå oppsigelsesfeller

Unngå oppsigelsesfeller SKATTEBETALEREN #1 2015 ARBEIDSLIV: Unngå oppsigelsesfeller REVIDERT BUDSJETT: Scheel-løst NÆRINGSDRIVENDE: Gode tips til næringsoppgaven BIL: Endring i bilbeskatning? KOMMENTAR - Hva ligger i begrepet

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen!

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen! Nyheter Ny versjon av ditt datax-program, versjon 11.1 Ny ligningsverdi: Hva med skatten? Nye regler kan påvirke din formue og skatt. Side 2 Nyheter i datax 11.1 Les om viktige skatteendringer og få nyttige

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2010 www.hytteforbund.no Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Fra innholdet: Skiløypeavgift? s. 3 Kommunens ansvar for oppfølging av reguleringsplaner s.

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag DES - NORGE NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge Godt nytt år til alle våre medlemmer! Takk for samarbeidet i 2012! Innhold: Foto fra Grandeløkken Borettslag Kontingenten

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer