SKATTE BOLIG I UTLANDET BETALEREN FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE DETTE BETYR KILDESKATTEN FOR DEG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKATTE BOLIG I UTLANDET BETALEREN FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE DETTE BETYR KILDESKATTEN FOR DEG"

Transkript

1 SKATTE BETALEREN BOLIG I UTLANDET FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE VANT SVINDELSAK MOT SKATTEETATEN PENSJONSSPARING MED SKATTEFRADRAG DETTE BETYR KILDESKATTEN FOR DEG

2 ANALYSE ANALYSE ANALYSE RAPPORT- GENERATOR AVSTEMMING RAPPORT- GENERATOR AVSTEMMING RAPPORT- GENERATOR REGNSKAPS - INTEGRASJON Høyt AKSJEBOK DIMENSJONER KRAFT skattet Norges mest brukte programmer for regnskapsavslutning, regnskapsanalyse, skatteberegning og ligningsdokumenter. Våre programmers brukervennlige løsninger og avanserte teknologi har gjort FINALE til markedsleder på sitt område. FINALE Årsoppgjør som er midtpunktet i FINALEs programvarefamilie benyttes hvert år til mer enn norske regnskapsavslutninger. Spesielt for FINALE-systemet er at de enkelte moduler hver for seg utgjør selvstendige programmer, samtidig som de sammen fungerer tett integrert og gir brukeren avanserte verktøy. FINALE tilbyr også et omfattende serviceprogram, som bl.a. består av programvedlikehold, konsulentbistand og kurs. Gjennom avtaler sikres brukerne kontinuerlig brukerstøtte og telefonsupport. For mer informasjon om hvorfor så mange velger FINALE, se Hovedkontor Tromsø: Tlf.: , faks: Avd. kontor Oslo: Tlf.: , faks: E-post:

3 INNHOLDH Leder 4 Siden sist 6 Vant svindelsak mot Skatteetaten 8 Svein Tore Samdal måtte til Høyesterett for å få skattefradraget han mente han skulle ha. Likevel får ikke alle i samme situasjon fradrag på skatten. Et godt tips 12 Jobber du i et serviceyrke? Da bør du vite hvordan du skal håndtere tips. Utleie i utlandet 22 Det er lett å gå seg vill når man skal leie ut bolig i utlandet. Oversikten finner du her. Treghet gav dobbel skatt 24 Sydenpensjonister måtte ut med dobbel skatt i januar på grunn av treghet i Skatteetaten. Kildeskatt på pensjon Nye regler ble innført 1.januar. Slik fungerer den omdiskuterte kildeskatten. Side 14 Unngå dobbel arveavgift 26 Hvis du skal gi bort eller arve fritidsbolig i utlandet bør du helst unngå å betale dobbelt opp med arveavgift. Så lycklig i Sverige 28 Nordmenn drømmer om bolig utenlands og kjøper helst i Sverige. Slik håndterer du valuta 30 Det kan være mye å tjene på å ta opp valutalån. Men hvordan håndterer du denne lånetypen i selvangivelsen? Her får du gjennomgangen. Privatøkonomi 34 Dette er frynsegodene du vil ha når de trange tidene setter en brems for hva du kan forvente i lønnstillegg. Gjør drømmen til virkelighet nordmenn drømmer om bolig i utlandet. Her kan du lese om arveparadiser, finne ut hvor mye du må plusse på kjøpesummen for å dekke dokumentavgifter og andre kostnader og mye mer. Side 16 Skattefag Fradrag for svindel 36 Valgfri lønn fra eget selskap 38 Gjestekommentar: 41 Bengt Eriksen Vi svarer deg 42 Rådgiverne i Skattebetalerforeningen svarer på dine spørsmål. Oss skattebetalere imellom 44 Jon kommenterer 46 Pensjonssparing med skattefradrag Når du driver for deg selv er det fort gjort å glemme pensjonssparing. Men du får faktisk skattefradrag for å spare til egen pensjon når du er næringsdrivende. Side 32 SKATTEBETALEREN

4 TALLENES TALE Viktige datoer i mars Utsendelse av selvangivelsen starter 30.april Frist for å levere selvangivelsen 31.mai Frist for betaling av tilleggsforskudd 24.juni Skatteoppgjørene sendes ut 20.oktober Skattelistene legges ut 15. desember Utsending av skattekort starter FOTO: CRESTOCK.COM Ikke for enhver pris SKATTEFRITT I begynnelsen av januar nådde skattelistene nok en gang overskriftene i en rekke aviser. Grunnen denne gangen var at Stortingets finanskomite hadde innkalt til høring for å diskutere et forslag fra Frp om å forby offentlige skattelister. Rent praktisk vil det si at unntaksbestemmelsen i ligningsloven om taushetsplikt eventuelt måtte fjernes. Et forslag som kom på bordet underveis i høringen var at tilgangen til skattelistene burde strammes inn, men ikke nødvendigvis forbys helt. Skattebetalerforeningen og Advokatforeningen stilte seg positive til et slikt forslag, og så for seg en løsning hvor mediene kunne få mer anonymisert statistikk og hvor man fjernet skattelistesøket fra nettavisene, men beholdt muligheten til å sjekke enkeltpersoner. Gjerne etter en svensk modell, hvor den du sjekker får vite hvem som har gått deg etter i sømmene. Det finnes gode grunner til at skattelistene burde offentliggjøres. De hører man ganske ofte om. Skrekkhistoriene hører man ikke fullt så ofte om. Media kunne i fjor høst, i tillegg til å formidle hva diverse kjendiser hadde i skattbar inntekt, også formidle at ransofre både i Trøndelag og i Østfold ble plukket ut på bakgrunn av søk i skattelistene. I tillegg viser det seg at ID-tyverier forekommer langt oftere enn vi liker. Politidirektoratet vegrer seg fortsatt mot å si at dette er en ny trend. I høringen på Stortinget gikk politidirektør Ingelin Killengren så langt som å si at det i fjor høst for første gang ble registrert saker hvor skattelistene virket å være en direkte årsak. Det er utenlandske kriminelle som i stor grad benytter seg av skattelistene. Og selv om Killengren vegrer seg for å si at kriminaliteten øker, innrømmer hun at de som misbruker skattelistene er velutdannede, velorganiserte og velstrukturerte. Skremmende er det også når det oppstår trusselsituasjoner etter at skattelistene legges ut. En rekke personer på Oslo Vest fikk truende brev. Dette var brev som ble tatt svært alvorlig av politiet i fjor. Ifølge Killengren var brevene meget egnet til å skremme og det var mange som ble skremt, inkludert barn. Samtidig forsvarer presseorganisasjonene offentliggjøringen av skattelistene. Norsk Journalistlag argumenterte blant annet med at det må være et rimelig forhold mellom ubehaget enkelte måtte føle og fordelen samfunnet har ved offentlige skattelister. De samme mediene har de siste årene benyttet skattelistene til å få et ekstra ben å stå på, rent økonomisk. Sist ute er løsninger til iphone hvor man må betale for å laste ned skattelistene fra avisene. Da er det etter hvert på sin plass å bruke pressens eget argument mot pressen. Vi mener også det må være et rimelig forhold mellom ubehag og fordel ved offentlige skattelister. Slik det er nå er det et misforhold, og det misforholdet tilsier innstramminger i skattelistene. Det kan ikke være slik at vi skal ha offentlige skattelister koste hva det koste vil. Stig Flesland SKATTE BETALEREN Øvre Vollgate 13 Postboks 213 Sentrum 0103 Oslo Tlf REDAKTØR Stig Flesland ABONNEMENT: Skattebetaleren inngår i medlemskapet i Skattebetalerforeningen. Årsabonnement for ikke-medlemmer koster 295 kroner. ANNONSER: HS Media Telefon: GRAFISK PRODUKSJON: MacCompaniet as Tlf TRYKK: Norprint UTGIVER Skattebetalerforeningen Opplag: ISSN SKATTEBETALEREN

5

6 SIDEN SIST Skattebetaleren.no alltid oppdatert! Svindelutsatte får skattefradrag I en uttalelse kommer Skattedirektoratet med en skikkelig gladnyhet til alle som var med i aksjespareklubben TA Invest. Pengene som er skutt inn kan de nemlig få skattefradrag for. - Det er positivt at det nå uttrykkelig slås fast at ofrene for TA Invest-svindelen får fradrag, sier Gry Nilsen, advokat og leder for skattefaglig avdeling i Skattebetalerforeningen. - Det har hersket tvil rundt hvordan skattemyndighetene så på fradragsretten for denne gruppen investorer, men etter den såkalte Samdal-dommen er det blitt klargjort at det er fradragsrett når man har blitt svindlet. Dette gjelder vel og merke når intensjonen med investeringen var å tjene penger, fortsetter Nilsen. Det er kun selve investeringen de uheldige svindelofrene kan få fradrag for i 2009-ligningen. Eventuell lovet avkastning blir det ikke gitt fradrag for. - Skattedirektoratet legger derfor til grunn at kostnaden er pådratt i inntektsåret 2009, og kan fradras ved ligningen for inntektsåret Når det gjelder størrelsen på fradraget er det kun innskutt kapital som er fradragsberettiget, eventuell avkastning som er lovet kan ikke anses innvunnet og gir derfor ikke grunnlag for tapsfradrag, skriver direktoratet i sin redegjørelse. Samtidig skriver Skattedirektoratet at dersom medlemmene lykkes med å inndrive midler som er innbetalt, vil dette påvirke skattefradraget. - Dersom skattytere som tidligere har ført tap til fradrag får utbetaling fra et eller flere av boene, eller andre kilder i sakskomplekset, skal betalingen inntektsføres i utbetalingsåret, heter det. Feil i skattelistene Kun et fåtall medier har riktige skattetall liggende ute. Det er en trussel for mennesker som får hemmelig adresse. Manglende oppdatering av skattelistene fører til at adresseinformasjon, som skulle vært hemmelig, blir liggende ute på nett. Ifølge Skattedirektoratet har kun 8 av 139 medier benyttet sjansen til å oppdatere skattelistene etter tre måneder, gratis, slik direktoratet tilbyr - og anbefaler. - Dette er altfor dårlig. Vi tilbyr oppdateringene som en gratis tjeneste til mediene, og de bør oppdatere sine lister med korrekt informasjon, sier informasjonsdirektør Lise Halvorsen i Skattedirektoratet til NTB. Ifølge Halvorsen er det sendt ut henvendelser til de resterende mediene hvor de oppfordres til å oppdatere tallene. - Vi har ingen sanksjonsmuligheter overfor disse aktørene, men det er viktig at de søkbare skattelistene på nett inneholder riktig informasjon. Derfor oppfordrer vi mediene om å innarbeide rutiner for å oppdatere listene, sier Halvorsen. Ifølge personopplysningsloven skal den som er behandlingsansvarlig sørge for at personopplysningene er korrekte og oppdaterte. Årlig blir opp mot selvangivelser rettet opp etter feil. - Feil medisin å øke skatten Liv Signe Navarsete (Sp) tok i januar til orde for å øke trygdeavgiften dersom ikke sykefraværet går ned. Det mener flere er en helt feil vei å gå. Jon Stordrange, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen, kaller forslaget feigt. - Dette viser en feighet hos politikerne. I stedet for å angripe hovedproblemet, som er at sykefraværet er for høyt, vil Senterpartiet sende regningen til skattebetalerne eller næringslivet. Det er uakseptabelt, sier Stordrange. Å lempe hele sykefraværsproblemet over på den delen av befolkningen som jobber løser ikke problemet med høyt sykefravær, mener Roger Bjørnstad, forskningsleder i SSB. - Dersom dette forslaget skal omfatte alle skattebetalere ser jeg ikke at dette har incentiveffekt for de som faktisk er syke, de vil altså ikke ha noe ekstra økonomisk incentiv til å komme seg på jobb, sier Roger Bjørnstad, forskningsleder i Statistisk sentralbyrå. - Hvis de med dette mener at det kun er de som er syke som må betale ekstra trygdeavgift, vil det jo være en innskrenking av sykelønnen, og den veien har jo regjeringen sagt at de ikke vil gå. - Vil forslaget til Navarsete være med på å løse problemet med sykefraværet? - Det kommer helt an på hva problemet egentlig er. Hvis problemet er at mange er urettmessig borte fra jobb, tror jeg ikke det vil være med på å løse dette. Hvis derimot problemet er betalingsbalansen, altså at staten ikke har nok penger til å løse fremtidige utfordringer, vil en økning i skatter som dette være en mulig løsning. Roger Bjørnstad tror at sykefraværet ville gått ned med en innskrenking av sykelønnen. - Det tror jeg nok, ja. Stordrange påpeker også at dagens regjering har gått til valg på uendret skatte- og avgiftsnivå frem til En økning i folketrygdavgiften må dermed kompenseres gjennom andre skatte- og avgiftslettelser. En økning i folketrygdavgiften vil også medføre at mange skattytere får en marginalskatt på over eller bortimot femti prosent. Da forsvinner alle incitament til å jobbe ekstra, og de totale skatteinntektene kan faktisk reduseres, sier Stordrange. 6 SKATTEBETALEREN

7 Nyheter om skatt i din innboks? Meld deg på vårt e-postbrev på Må betale tilbake eiendomsskatt Vikna kommune i Nord-Trøndelag må betale tilbake eiendomsskatt til innbyggerne. Det er konsekvensen etter at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kom frem til at innføringen av eiendomsskatt i kommunen var ulovlig, og dermed opphevet vedtaket. Det skriver Kommunal Rapport. Kommunen må dermed ut med en halv million til huseiere som har betalt inn urettmessig eiendomsskatt. Vikna vedtok i 2006 at eiendomsskatten skulle utvides til hele kommunen, men at hytter skulle være unntatt. I tillegg hadde kommunen satt skatteprosenten til tre promille. Det var også i strid med loven, som sier at skatten ikke kan være høyere enn to promille det første året. - Tanken bak å unnta hytter, er at de fleste hytteeiere i Vikna også bor i kommunen. Dermed ville vi unngå at de fikk skatt på to eiendommer. I tillegg ønsker vi flere hytter og tenkte at et fritak ville stimulere til hyttebygging, sier ordfører Karin Søraunet (KrF) til Kommunal Rapport. Vikna kommune fikk i 2008 inn over fem millioner kroner i eiendomsskatt, og kommunen benyttet sjansen til å jekke opp skattesatsen ytterligere etter at den innførte skatt i hele kommunen. FOTO: Støtter Haiti-ofre Som de fleste vil ha fått med seg, ble Haiti rammet av et voldsomt jordskjelv i januar. Mange vil allerede ha støttet ofrene etter katastrofen økonomisk. Skattebetaleren har valgt å gjøre dette ved å trykke gratisannonser for organisasjonene Røde Kors og Redd Barna i denne utgaven. Følg oss på Facebook og Twitter Har du meninger om Skattebetaleren eller om skatt generelt? Er du interessert i temaet og vil ha oppdateringer på Twitter eller Facebook? Skattebetaleren er både på Twitter og Facebook, og her tar vi imot tips, ideer, ros, ris og andre tilbakemeldinger. Du kan selvsagt også nå oss på e-post, telefon eller vanlig post. Du kan få pizzaskatt-regning Den såkalte pizzaskatten har skapt bølger i løpet av vinteren. Nå viser en "klargjøring" fra Skattedirektoratet at du og jeg må ha kontroll på hvor lenge vi har vært på jobb hver dag for å unngå å måtte betale skatt på overtidsmat. Arbeidsgiver trenger imidlertid ikke å ha kontroll på hvor lenge du jobber. - (...) Dette medfører at arbeidsgiver ikke vil ha plikt til å innrapportere, men at skattyter selv er ansvarlig for å føre eventuelt skattepliktig beløp opp på selvangivelsen, skriver Skattedirektoratet i en redegjørelse. Fagsjef for skatt i NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening), Knut Høylie, sier til Skattebetaleren at han tror de færreste arbeidsgivere kommer til å ha oversikt over hva som er overtidsmat som er skattefritt og hva som ikke er skattefritt. Ifølge dagens regler må du skatte av overtidsmaten dersom du får overtidsmat som koster mer enn 78 kroner i 2009, i 2010: 81 kroner, og du ikke har vært på jobb (inkludert reisetid til og fra jobb) i mer enn 12 timer. Imidlertid finnes det sannsynligvis ikke mange som har kontroll på dette, og Høylie håper finansminister Sigbjørn Johnsen kan avklare rotet rundt skatten. - Vi kommer til å forfølge forholdet overfor Finansdepartementet, så budskapet vårt blir at siste ord forhåpentligvis ikke er sagt i denne saken, sier Høylie. SKATTEBETALEREN

8 Dette er saken Svein Tore Samdal skulle investere i et planlagt leilighetskompleks i Spania i 2003, og tok sikte på å selge rettighetene til to leiligheter videre med gevinst. Pengene ble imidlertid aldri satt på sperret konto, slik avtalen var med det spanske selskapet, og bortsett fra en mindre tilbakebetaling var pengene tapt da selskapet i 2005 ble tatt under konkursbehandling. Totalt var tapet på kroner. Fradraget ble ikke godkjent av ligningsmyndighetene og Samdal reiste sak. Tingretten var enig med Samdal og mente at han hadde krav på tapsfradrag. Frostating lagmannsrett avsa dom med motsatt resultat av tingretten, mens Høyesteretts endelige dom gir Samdal rett til fradraget. VANT SVINDELSAK MOT SKATTEETATE Men seier hjelper ikke alle som er utsatt for samme svindel. Av Stig Flesland Da Svein Tore Samdal like før jul fikk medhold i en skattesak som gikk helt til Høyesterett banet han vei for at norske skattebetalere kan få fradrag for tapet de har når de har blitt svindlet. Men seieren til Samdal hjelper likevel ikke alle som er utsatt for nøyaktig den samme svindelen som den tidligere landslagstreneren i langrenn. Skjeve regler Til tross for at det nå viser seg at det er Skatteetaten som har tatt feil i denne saken, hindrer skjeve regler likebehandling av alle som er utsatt for svindel. Klagefristen har gått ut, og det medfører at de som ikke har gått til sak mot Skatteetaten sannsynligvis må innstille seg på at pengene endelig er tapt, mens de som har protestert kan se frem til å få penger igjen på skatten. - Det er en skjevhet i systemet som skaper denne uheldige situasjonen. Samtidig hadde Skattedirektoratet full anledning til å stille sakene i bero til etter at avgjørelsen var falt. At de ikke har gjort det er både skuffende og urettferdig for dem som ikke har holdt sakene sine varme, sier Gry Nilsen, advokat og leder for skattefaglig avdeling i Skattebetalerforeningen. Endringsfristen for vanlige skattebetalere er på tre år, og dermed er det for sent, til tross for at det her er skatteetaten som har hatt en for streng praktisering. Hvis det imidlertid hadde vært du som skattyter som hadde gjort feil, kunne myndighetene gått ti år tilbake i tid. Denne skjevheten mener Nilsen slår fullstendig feil ut. 8 SKATTEBETALEREN

9 FOTO: GEIR OLSEN, VG/SCANPIX EN GLAD MANN: Svein Tore Samdal fikk en fin julegave da han vant frem i Høyesterett mot Skatteetaten etter mange års kamp. SKATTEBETALEREN

10 Skylder på lovverket Skattedirektoratet mener de har fulgt boken, til tross for at mange nå ikke får samme behandling og fradrag som Samdal og til tross for at noen mener seg anbefalt å skrinlegge klagen. - Skattytere som har blitt utsatt for samme svindel som Svein Tore Samdal har blitt fortalt at det ikke var vits i å klage siden det ikke var mulig å få medhold i denne saken. Det viser seg nå at det nettopp er de som har latt være å klage som ikke har rett på fradrag etter Samdal-dommen. Vil Skattedirektoratet gjøre noe for å sikre at disse blir behandlet likt med de som har klaget? - Innenfor de rammer lovgivningen setter, er likebehandling av skattytere et overordnet mål for skatteetaten. Et slikt rammeverk er fristreglene i ligningsloven. Det følger av ligningsloven at spørsmål om endring av ligning ikke kan tas opp mer enn tre år etter inntektsåret når endringen gjelder ligningsmyndighetens anvendelse av skattelovgivningen og det faktiske grunnlaget for ligningen var riktig, skriver Anita Grini, seksjonssjef i Skatteetaten, til Skattebetaleren. - Har det vært noe mål for Skattedirektoratet å ha en likebehandling av de svindelutsatte i denne saken? - Når rettstilstanden endres, i dette tilfellet som følge av en domstolsavgjørelse, er det altså lovens ordning at det settes en tidsmessig grense. Som alltid når lovgivningen angir slike grenser, vil det kunne oppstå ulikebehandling mellom de som befinner seg på hver sin side av grensen. Hensynet til likebehandling kunne isolert sett tale for en lengre tilbakevirkning når dette er til gunst for skattyter, mens andre hensyn taler for at en ny rettsoppfatning hovedsakelig får virkning fremover. Her har lovgiver foretatt en avveining og gjort et valg. - Har Skattedirektoratet på noe tidspunkt vurdert aktive grep for å sikre likebehandling? - Den enkeltes ligning må i alle tilfeller vurderes konkret. I dette sakskomplekset vil det således kunne være skattytere som får endret ligningen for tidligere inntektsår fordi endringsfristen i deres sak er avbrutt, mens det for andre vil være slik at endringsadgangen er avskåret. Der treårsfristen hindrer videre behandling av saken, kan vi ikke se at det vil ha noen betydning hvilken begrunnelse en skattyter kan ha hatt for å komme i den aktuelle situasjon. - I informasjonen som før jul ble lagt ut på internett i forbindelse med dommen står det blant annet å lese at Skattedirektoratet legger til grunn at andre skattytere som har blitt svindlet i Maz Kahn-komplekset bør få samme skatterettslige behandling som Samdal. Hvorfor gjelder ikke dette dem som av forskjellige årsaker lot sakene ligge etter for eksempel å ha fått avslag på sin klage? - Til ditt spørsmål vedrørende formuleringen i Skattedirektoratets informasjon av 17. desember, ble vi i ettertid klar over at det siterte avsnittet kunne leses annerledes enn det var ment. Det ble derfor tatt inn en presisering 6. januar, der det vises til at det siterte avsnittet henspeilte på de materielle vurderinger og ikke fristreglene. - I en slik situasjon som denne bør det være mulighet for skattemyndighetene å gi fradrag til også de øvrige skattyterne, altså de som ikke tok saken til retten, men likevel ble rammet av svindel, sier Gry Nilsen. - Skatteetaten kunne ha sørget for et slikt utfall ved å vente med vedtak i klagesaker til dom i sak mellom Samdal og staten falt. På denne måten kunne skattemyndighetene sikre en likebehandling av de aktuelle skattyterne, og dermed etter mitt skjønn oppnå et mer rimelig resultat særlig med henblikk på direktoratets uttalelse av desember 2009 hvor man fikk inntrykk av at nærmest alle berørte skattytere skulle få lik skatterettslig behandling med hensyn til fradragsadgangen for sine tap. - Ingen vits å klage Samlet sett er det trolig snakk om 250 investorer som har tapt penger i dette boligprosjektet, og mange av dem ville, etter denne dommen, hatt rett på svært store skattefradrag. Samtidig er det mange som mener de har fått klar beskjed fra Skatteetaten selv om at det ikke hadde noe for seg å klage. Nettopp dette reagerer advokaten til Svein Tore Samdal på. - Noen av mine klienter forteller at de fikk beskjed av Skatteetaten om at det ikke var vits i å klage siden det ikke var mulig å få medhold i denne saken, sier Tone Lillestøl, advokat i Vogt & Wiig, og den som førte saken for Svein Tore Samdal. - Jeg har rådet alle til å holde saken varm, altså å ikke gi opp, og klage så lenge det var mulig - med det å ta ut stevning i påvente av avgjørelse i Samdals sak for at ikke saken skulle bli avvist som et siste alternativ. Men dessverre viser det seg at det er flere som ikke har kontaktet advokat før det var for sent, slik at de nå sitter uten mulighet til å vinne frem, sier Lillestøl videre. - Tror du beskjeden fra Skatteetaten var med på å ta motet fra noen av dem som var ofre for denne svindelen og fikk dem til å droppe videre klager? - Ja, det tror jeg helt klart. Samtidig opplever mange av de som har klaget at det har gått svært lang tid uten at de hører noe fra skattekontoret, slik at klagen mer eller mindre har gått i glemmeboken. Kan tjene på treghet Med denne skjevheten i systemet vil det i prinsippet være gunstig for skattebetalerne å trenere saken i håp om å trøtte ut dem som klager. Når man til syvende og sist må saksøke staten sitter det langt inne å stå hele løpet, selv for ressurssterke mennesker i gode jobber. Det har Lillestøl erfart i 10 SKATTEBETALEREN

11 Samdal-saken. - Jeg fikk tidlig inntrykk av at saken skulle kjøres videre, selv om vi skulle vinne frem i lavere rettsinstanser. Det har dermed ikke vært veldig enkelt for de små privatinvestorene som det er snakk om her å kjøre saken mot en så stor aktør som staten, sier hun til Skattebetaleren. En gruppe på 20 personer stod hele tiden bak Samdal og garanterte for saksomkostningene hans. Dette var mennesker som også hadde investert i prosjektet, og som dermed hadde noe å tjene på medhold i saken. Lillestøl karakteriserer dem som ressurssterke mennesker. - Etter å ha pratet med disse, opplever jeg absolutt at dette er mennesker med ressurser, noe garantien også er med på å bevise. Samtidig som Skatteetaten nekter å gi dem som ikke har gått til sak fradrag for svindelen, har flere skattebetalere i Arendal fått fradrag ved den opprinnelige ligningen det år tapet fant sted. Det fikk de før det gikk ut brev fra Skattedirektoratet om at reglene skulle forstås på en annen måte. Da var det imidlertid for sent å ta opp igjen sakene til sørlendingene. Slik kan man få noe - Hvis man ikke har gått til sak, har gitt fullstendige og riktige opplysninger og betalt skatten man skulle, da er toget gått. Da har ikke skattebetalerne noen mulighet til å få fradraget de hadde krav på, sier Nilsen. Skulle de hatt en mulighet, måtte de nemlig ha tatt grep og snakket Skatteetaten midt imot. - Hvis de ikke har betalt skatten slik at kemneren tar utlegg, kan de nå bestride selve grunnlaget for ligningen i en egen sak. De har også en mulighet dersom de har gitt feil opplysninger om saken i selvangivelsen, selv om den sjansen er liten. I så tilfelle er fristen for endring ti år. - Hva mener du om at mange har droppet saken etter å ha fått beskjed om at det ikke var noen vits i å klage på saken? - Det er i så fall veldig uheldig. Dette var i utgangspunktet en tvilsom sak hvor det ikke var mulig for Skatteetaten å være sikre på resultatet. Men det er dessverre slik at mange stoler på skattemyndighetene til enhver tid, sier Nilsen. - I mange saker vil Skatteetatens synspunkt på en sak ikke være det samme som skattyters. Skatterett er ikke matematikk eller en eksakt vitenskap, og dersom det er usikkerhet eller uenighet vil det alltid være riktig å klage. Lurt av redegjørelse En redegjørelse fra Skattedirektoratet på skatteetaten.no gjorde mange optimister før jul. Flere trodde at myndighetene nå ville gi etter for alle som hadde krav på fradrag i Jeg tolket i utgangspunktet redegjørelsen fra Skattedirektoratet som positiv. Samtidig virket det litt for godt til å være sant, og det viste seg jo å være slik, sier Lillestøl. De som har gått til sak og holdt saken sin varm kan forvente seg en gladmelding fra Skatteetaten i løpet av første kvartal. Skatteetaten har lovet at de med verserende saker kommer til å få medhold. De andre må leve med tapet. Med denne skjevheten i systemet vil det i prinsippet være gunstig for skattemyndighetene å holde saken i gang i rettsapparatet i håp om å trøtte ut dem som har gått til sak, og la tiden gå, slik at klagefristen til andre skattebetalere går ut. SKATTEBETALEREN

12 Et godt tips Mottar du tips er du selv ansvarlig for å passe på at de blir riktig skattlagt. Men det finnes noen kjøreregler som kan hjelpe. Slik behandler du tips på riktig måte. Av Therese Gjerde Tips, drikkepenger - altså gaver fra kunder til servitører og andre i serviceyrker - er i motsetning til andre gaver skattepliktige. Grunnen er at enhver fordel vunnet ved arbeid er skattepliktig som lønn. Det er derfor ingen tvil om at tips eller såkalte drikkepenger er skattepliktige. Problemet er imidlertid at slik avlønning er vanskelig å identifisere. Det er jo ikke arbeidsgiver selv som utbetaler. Noen ganger vil personalet putte tipspenger i en felles kasse som fordeles på de ansatte ved arbeidsdagens slutt. I andre tilfeller er det hver mann for seg, og hva med fordeling av den tipsen som blir betalt via kort? BELØNNING FOR GOD SERVICE: Tips er en kjærkommen ekstrainntekt for mange i servicenæringen, men det er ikke alltid like klart hvordan man skal håndtere det rent skattemessig. FOTO: SCANSTOCKPHOTO.COM Arbeidsgiver Det kan altså være svært vanskelig for arbeidsgiver å fastsette et riktig skattepliktig beløp for tips nettopp fordi det er lett å miste oversikten. Å ha oversikten er imidlertid viktig, fordi arbeidsgiver utvilsomt plikter å innberette skattepliktig lønn og å foreta forskuddstrekk i denne. Videre skal det betales arbeidsgiveravgift. For serveringspersonale som arbeider på provisjon (prosentlønn) er det en egen regel om tips som skal gjøre det lettere for arbeidsgiver. Her skal 1 prosent av omsetningen anses som tips, og det blir da grunnlaget for innberetning, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift selv om det faktisk er mottatt mer. Men hva med alle de andre tips-yrkene hvor man ikke er provisjonslønnet? Hvordan dette gjøres har man i skattelovgivningen faktisk ikke funnet noen god løsning på. Her må arbeidsgiver lage et godt nok system til å få en oversikt for å kunne oppfylle sine plikter overfor skattekontoret. Skattemyndighetene vurderer om det skal innføres nye regler. Selvangivelse og ligning Skattyter selv har et ansvar for at dette blir riktig i selvangivelsen. Har ikke arbeidsgiver innberettet riktig, så må en selv sørge for å oppgi det riktige tipsbeløpet til beskatning. Det er laget sjablonregler for serveringspersonale, drosjesjåfører og andre i typiske tips-yrker. Disse skal føre opp 3 prosent av innberettet fast lønn som tips-inntekt. Eksempel: Innberettet fast lønn i selvangivelsen er kroner. Arbeidsgiver har ikke innberettet tips. Da må man selv føre opp kroner i drikkepenger. Husk at dette er inntekter det ikke er trukket skatt av, så det kan være lurt å innbetale ekstra skatt innen 31. mai. Har man ikke ført opp en inntekt, kan man oppleve at skatteetaten føyer det til. Her bør den enkelte passe på at man ikke får både 3 prosenttillegget og skatt på innberettet tips fra arbeidsgivers side. Innberettet tips går nemlig inn i den store lønnspotten på selvangivelsen (kode 111 A), og fremgår ikke av noen særskilt post. En bør derfor kanskje opplyse særskilt om at tips er inkludert i den skattepliktige posten på selvangivelsen slik at det ikke blir dobbelt opp! Har man i stedet ført opp et mindre beløp, vil skattetaten øke det til sjablontillegget på 3 prosent. Men det kan man unngå hvis man sørger for å lage en oversikt over det man mottar i tips hver dag, og legger den ved selvangivelsen. Eksempel: Anne jobber deltid på en kafe tre ganger i uken, og mottar lite tips, til sammen kroner, som er mindre enn 3 prosent av hennes faste lønn på kroner. Hun skriver opp det hun har mottar per dag på et eget ark som vedlegges selvangivelsen, og fører opp summen i selvangivelsen. 12 SKATTEBETALEREN

13 SKATTEBETALEREN

14 EMIGRERT TIL UTLANDET: Nordmenn som har flyttet til utlandet må nå forholde seg til kildeskatt. Det vil si at de ikke kan flytte fra Skatteetaten. Slik er kildeskatt på pensjon Fra 1.januar 2010 ble det innført kildeskatt på pensjoner utbetalt fra Norge. Hva innebærer det for deg som mottar pensjon? Av Rolf Lothe De nye reglene innebærer at en i utgangspunktet er skattepliktig til Norge for norsk pensjon, selv om en er skattemessig emigrert fra Norge eller aldri har bodd i Norge. Det vil bli trukket 15 prosent skatt av brutto pensjon, men samtidig kan beskatningsretten være avskåret som en følge av skatteavtaler Norge har gjort med andre land. Forskuddstrekk Det er den som betaler ut pensjonen som har plikt til å trekke forskuddstrekk i pensjonen utbetalt til personer bosatt i utlandet. Dette gjøres på bakgrunn av ditt skattekort, og du må derfor henvende deg til ligningsmyndighetene for å få utstedt et skattekort. Trekkprosenten i skattekortet vil i utgangspunket være på 15 prosent. Skatteetaten innvilger imidlertid fritak for forskuddstrekk hvis du har krav på det, altså dersom skatteavtalen med det landet du bor i bestemmer at det bare er bostedslandet som kan skattlegge pensjonen. Eksempler på slike land er Spania, Pakistan, Tyskland og Sveits. Dersom skatteavtalen avskjærer norsk beskatningsrett slik at du ikke må betale skatt til Norge, vil du få et fritaksbrev når du søker om skattekort. Pensjonsutbetaler kan da utbetale pensjonen din uten å foreta forskuddstrekk. For at skattekontoret skal utstede et slikt fritaksbrev krever de imidlertid at du dokumenterer at du faktisk er bosatt i det aktuelle landet etter skatteavtalen. Dersom du for eksempel bor i Spania, må du legge frem en attest fra spanske myndigheter som bekrefter at de anser deg bosatt Spania i henhold til skatteavtalen mellom Norge og Spania. Skattemyndighetene vil imidlertid ikke nedsette forskuddstrekket før du har lagt frem denne dokumentasjonen, og dette kan føre til at du i en periode trekkes dobbel skatt både i Norge og i bostedslandet. Nettopp det siste har vi sett eksempler på etter at kildeskatten ble innført. Må betale skatt For pensjonister bosatt i Thailand og på Kypros vil pensjonen være skattefri i Norge bare dersom pensjonen faktisk er skattlagt i bostedslandet (når det gjelder Kypros er likevel offentlig tjenestepensjon fra Norge uansett skattepliktig til Norge). Bor du i et av disse landene må du i tillegg legge frem følgende dokumenter: Dokumentasjon på at eventuell pensjon utbetalt i 2008 er skattlagt i Thailand eller Kypros. En egenerklæring hvor det fremgår at pensjonen vil bli oppgitt til beskatning i bostedslandet for Andre skatteavtaler skiller mellom forskjellige typer pensjoner. For eksempel er 14 SKATTEBETALEREN

15 FOTO: SCANSTOCKPHOTO.COM komme bedre ut enn tidligere, fordi trygdeavgiften tidligere ikke kunne være gjenstand for skattebegrensning når skattyter ikke var bosatt i Norge. private tjenestepensjoner og andre private pensjoner gjerne skattepliktige til bostedsstat, mens offentlige pensjoner gjerne er skattepliktige til Norge. Skatteavtalene med Frankrike, Storbritannia, Polen og Australia er eksempler på slike avtaler. Dersom du mener at deler av pensjonen ikke er skattepliktig til Norge, må du også i et slikt tilfelle fremskaffe en attest fra oppholdslandets myndigheter som bekrefter at de anser deg bosatt der i henhold til skatteavtalen. I tillegg må du opplyse om hvilke typer pensjon du mottar og hvem som er utbetalere. Skattebegrensning Dersom du er bosatt i et annet EØS-land er det også i utgangspunktet skatteavtalen med det aktuelle landet som bestemmer om Norge kan skattlegge pensjonen. I slike tilfeller har du imidlertid krav på skattebegrensning dersom inntekten din er lav, og dersom minst 90 prosent av inntekten er skattepliktig til Norge. Er du gift skal også din ektefelles inntekt tas med ved vurderingen av om minst 90 prosent av inntekten er skattepliktig til Norge. Skattebegrensningen kan føre til at pensjonen blir skattefri i Norge dersom den samlede inntekten er tilstrekkelig lav. I 2010 er denne beløpsgrensen for enslige og for ektepar. Overstiger nettoinntekten grensebeløpene, skal skatt på alminnelig inntekt og trygdeavgift ikke utgjøre mer enn 55 prosent av overstigende beløp. Skattebegrensningen fører for eksempel til at en enslig som kun mottar minstepensjon ikke får utlignet skatt på denne i Norge, selv om skatteavtalen bestemmer at Norge kan skattlegge pensjonen. Dersom du bor i et annet EØS-land og mottar pensjon fra Norge, må du opplyse om all inntekt i Norge og i utlandet når du søker om skattekort. Grunnen til at dette er viktig er at skattekontoret på denne måten kan bake en eventuell skattebegrensning inn i skattekortet ditt. Dersom du er gift skal også eventuelle inntekter ektefellen din har med i en slik oversikt. Du bør også dokumentere det samlede inntektsnivået ditt ved å legge frem siste tilgjengelige selvangivelse fra oppholdslandet. Trygdeavgift Kildeskatten innkreves uavhengig av trygdeavgiften, slik at dersom du er frivillig medlem i norsk trygd må du betale trygdeavgiften i tillegg. Dersom du bor i et annet EØS-land og har så lav samlet inntekt at du kommer inn under reglene om skattebegrensning, vil likevel også trygdeavgiften settes ned eller falle helt bort. Hvis du tilhører denne gruppen vil du derfor kunne Selvangivelse Selv om du har flyttet ut må du fortsatt forholde deg til Skatteetaten på samme måte som oss andre som fortsatt bor her på berget. Personer som har inntekt eller formue som er skattepliktig til Norge etter skatteloven plikter nemlig å levere selvangivelse i Norge. Du må levere selvangivelse uavhengig av om pensjonen er fritatt fra beskatning i Norge i henhold til skatteavtale. Grunnen til at du uansett må levere selvangivelse, er at skattemyndighetene skal få muligheten til å etterprøve at pensjonen er fritatt for beskatning i Norge etter skatteavtalen. I selvangivelsen skal i utgangspunktet bare pensjonen fra Norge oppgis. Du skal altså ikke oppgi inntekter/formue fra utlandet. Det gis ingen fradrag ved ligningen, fordi kildeskatten på 15 prosent beregnes ut i fra brutto pensjon. Dersom du har krav på skattebegrensning, jf. ovenfor, må du likevel oppgi alle dine inntekter i selvangivelsen, fordi en bare har krav på skattebegrensning dersom minst 90 prosent av inntekten er skattepliktig i Norge. Henvendelser til skattemyndighetene Alle henvendelser om kildeskatt på pensjon, for eksempel søknad om skattekort og innsending av dokumentasjon, skal rettes til Skatt nord, postboks 6310, 9293 Tromsø. Epost adresse er mens telefonnummer fra utlandet er og fra Norge SKATTEBETALEREN

16 Gjør drømmen til virkelighet Over nordmenn drømmer om å kjøpe bolig i utlandet - og det er det gode liv som frister. Dette må du passe på hvis du vil kjøpe. Av Stig Flesland Offisielle tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nordmenn ved utgangen av 2008 hadde nesten boliger i utlandet. Men når nordmennene selv får svare, opplyser omtrent nordmenn at de har bolig i utlandet. Usikkerheten rundt tallene til tross - undersøkelser viser at vi fortsatt står i kø for å kjøpe bolig i varmere strøk. For det er i hovedsak den tunge vinteren og manglende somre som gjør at vi søker oss sørover til Middelhavet. I tillegg har kombinasjonen prisras på boliger i utlandet og en fortsatt sterk, norsk økonomi sørget for at det nå er langt billigere å kjøpe fritidsbolig utenlands enn det var for få år siden. Blir lurt Men det er likevel mange som blir lurt når de skal kjøpe bolig i utlandet. Det forteller Agnar D. Carlsen, statsautorisert eiendomsmegler og daglig leder i meglerfirmaet Norsk Megling. - Ukentlig ringer det folk som vil ut av en vanskelig situasjon de har kommet i på grunn av at de ikke har brukt profesjonell hjelp når de skal kjøpe bolig i utlandet, forteller Carlsen til Skattebetaleren. - Dette kan være alt fra mindre ting til store problemer som at de har innbetalt penger i forskudd som de nå kan se langt etter. Når du skal kjøpe bolig i utlandet er det vanlig å betale ti prosent av kjøpesummen når kontrakt inngås. Vi ser ofte at mange mister dette beløpet fordi de har betalt inn forskuddet uten å ha sjekket om det er en advokats, notars eller norsk eiendomsmeglers klientkonto de betaler inn til. Bruker du en norsk megler som har bevilling og som i tillegg har stilt sikkerhet for sin megling av eiendommer i utlandet overfor Finanstilsynet (tidl. Kredittilsynet, red.anm.), vil dette være mye tryggere. Ga bort Ifølge et anslag fra Carlsen er det omtrent 80 prosent som velger å se etter 16 SKATTEBETALEREN

17 Dette må du plusse på Hellas: 10 prosent Italia: 7-8 prosent Frankrike: 7 prosent Spania: 9-10 prosent Portugal: 9-10 prosent Malta: prosent Kypros: prosent Dette inkluderer dokumentavgift, tinglysing og utgifter til notar og/eller advokat. FOTO: CRESTOCK.COM Kilde: Agnar D. Carlsen/Norsk Megling POPULÆRT Å FLYTTE: Svært mange nordmenn drømmer om en fritidsbolig i utlandet, og det er været som gjør at vi vil sørover. SKATTEBETALEREN

18 FOTO:NORSK MEGLING PRUTEMULIGHETER: - Har du finansieringen klar tidlig, har du gode muligheter til å prute, sier Agnar D. Carlsen, statsautorisert eiendomsmegler og en av nestorene når det gjelder fritidsbolig i utlandet. bolig på egen hånd uten å bruke megler i Norge. - Det kan koste deg svært dyrt å gjøre alt på egen hånd, uten å benytte deg av profesjonelle aktører med sikkerhet i ryggen, sier Carlsen, og trekker frem et eksempel: - Et av de verre eksemplene jeg har hørt om i det siste var en som ringte oss fordi han hadde satt inn kroner på en konto etter å ha blitt overtalt til å kjøpe en eiendom av en nordmann han møtte på en bar i Spania. Hvis han betalte inn pengene skulle denne nordmannen sørge for at han fikk kjøpe en eiendom rimelig. Etter at beløpet ble betalt hørte han ikke mer fra denne nordmannen fra baren, og pengene må derfor anses som tapt. Nettopp dette, at nordmenn betaler inn penger de ikke ser igjen, sier Carlsen han ser for ofte, og oppfordrer nordmenn til å bruke hodet. - Tenk norsk! Ikke legg igjen vettet på Gardermoen, Flesland eller Torp, og ikke betal penger til noen du ikke vet hvem er eller inn på en konto som ikke er en klientkonto tilhørende advokat, notar eller norsk advokat/eiendomsmegler med eiendomsmeglerbevilling, sier Carlsen. Den erfarne eiendomsmegleren mener det er mye tryggere å stole på de innfødte i de forskjellige landene enn det er å stole på utlendinger som skal selge deg noe. - Det vi ser i Spania, Italia, Frankrike eller noen av de andre såkalte trygge landene, er at det er utlendinger som lurer utlendinger, sier Carlsen. Du blir ikke lurt hvis du handler med en spanjol i Spania eller av en franskmann i Frankrike. Disse vet at dersom de holder på slik, da bærer det rett i fengsel, sier Carlsen. - De som lurer deg er som oftest utlendinger som skummer fløten, er ute etter raske penger og som verken har bevilling til å drive med eiendomshandel/megling eller har registrerte firmaer. Mange av disse er agenter som er uten etter en rask returprovisjon fra en utbygger. Oppstår det problemer stikker de av eller går under jorden. Det er ikke lett å få medhold i klager eller få innbetalte penger tilbakebetalt. - Ikke vær impulsiv Einar Askvig, partner i Vogt advokatfirma, og spesialist på Spania, sier til Skattebetaleren at typiske feil han ser kjøpere gjøre er at de ikke tenker finansiering tidlig nok. - Finansiering er blitt mer problematisk gjennom spanske banker det siste året, og det å ikke tenke finansiering før kjøpet de facto er bindende er blitt en typisk feil blant de som kjøper. Carlsen mener det er viktig å ha finansieringen i orden før du starter kjøpsforhandlinger og legger inn bud på en eiendom. - Har du finansieringen klar tidlig, har du gode muligheter til å prute på prisen. Forhandlingsposisjonen din er en helt annen når du stiller med ordnet finansiering kontra hvis du må ta forbehold om lån og ordne lånet i etterkant. Her får han støtte fra Askvig. - Mange kontakter advokat for sent. Mitt råd er å kontakte advokat før noe dokument blir underskrevet. Benytt advokaten som forhandler, sier Askvig, og legger til: - Ikke gjør en handel for fort og impulsivt. Ta det med ro - det er kjøpers marked! Mange tar lån for å kjøpe boligen ute, og i mange tilfeller kan det være lurt. I Spania kuttes for eksempel arveavgiften når den tid kommer ved å belåne eiendommen. - Arveavgift vedrørende fast eiendom skal betales i Spania. Denne kan 18 SKATTEBETALEREN

19 ARVEPARADIS I FRANKRIKE: Et høyt fribeløp gjør at det er mulig å kutte arveavgiften kraftig i Frankrike i forhold til i Norge. FOTO: CRESTOCK.COM reduseres dersom det er pantegjeld på eiendommen. Kort og upresist kan man si at arveavgiften ligger på 15 prosent og oppover, avhengig av arvens størrelse, mottagers formuessituasjon og så videre, sier Askvig. - Arveparadis i Frankrike Carlsen har sitt eget favorittland når det gjelder arv og skatter. - Frankrike er som et arveparadis for nordmenn. Her er det veldig fornuftig å gi arv på forskudd til sine barn ved å gi bort eiendom, med full bruksrett og rett til leieinntekter. Fribeløpet er mye høyere enn i Norge, noe som gir muligheter til å gi mye til barna dine uten å måtte betale arveavgift hverken i Norge eller Frankrike. Hvert barn kan arve opp til euro av hver av sine foreldre uten å måtte betale arveavgift. Til sammen kan hvert barn derfor få euro, eller mer enn 2,5 million kroner, sier Carlsen til Skattebetaleren. Da det tinglyses en evigvarende bruksrett til foreldrene på eiendommen blir avgiftsgrunnlaget redusert betydelig slik at man senere kanskje kan gi mer til barna som forskudd på arv. - En måte å overføre verdier til barna på da vil være å kjøpe fritidsbolig i Frankrike, hvis du ikke allerede har en bolig der, og samtidig tinglyse en bruksrett på boligen. Denne bruksretten er det du selv som skal ha, og retten forringer verdien av boligen. Men samtidig vil det da bli enklere å overføre en relativt kostbar fritidsbolig til barna uten å betale arveavgift, sier Carlsen. I tillegg kan det koste mer å etablere et lån utenlands i forhold til hva det koster i Norge. I Spania kan du forvente at tinglysingsgebyret koster oppimot en prosent av lånesummen. SKATTEBETALEREN

20 Dette lokker oss ut En undersøkelse utført av TNS Gallup på vegne av If Skadeforsikring viser at en av ti nordmenn over 16 år enten eier eller har planer om å kjøpe feriebolig i utlandet. Og det er hovedsakelig området rundt Middelhavet som frister solhungrige nordmenn. Hele 29 prosent av dem som har planer om å kjøpe ser først og fremst på Spania som aktuelt. Våre naboer i Norden, formodentlig med Sverige i første rekke, kommer som en nummer to. 18 prosent vil gjerne ha en liten stuga i Sverige eller i et av våre andre naboland. 6 av 10 mener at stabilt klima med sol og varme er den største fordelen ved å ha feriebolig i utlandet. I tillegg vektlegges lave levekostnader og muligheten for å gjøre boligen personlig og slippe å irritere seg over andres rot og skitt. Andelen som allerede har feriebolig i utlandet er størst blant personer over 40 og blant dem over 60 år. Sørlendingene har minst drømmer om feriebolig, mens de fleste drømmerne bor i Hedmark, Møre og Romsdal og Troms. I disse fylkene planlegger så mange som en av seks å kjøpe seg feriebolig i utlandet. - Kanskje har resultatet med natur og klima å gjøre. Sørlendingene har nok med bølgeskvulp og måkeskrik i nærmiljøet, mens folk andre steder vil ha avveksling fra fjell, sprengkulde og endeløse kornåkrer, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i If Skadeforsikring. Overraskende nok er det den yngre garde som i første rekke sier at de er interessert i å kjøpe feriebolig utenlands. Hele 13 prosent av dem under 30 år har denne typen planer, riktignok ikke i nærmeste fremtid. Samtidig viser undersøkelsen at det er langt flere menn enn kvinner som fantaserer om å flytte på seg. Hele 11 prosent av mennene drømmer om feriebolig utenlands, mens det samme tallet for kvinnene er godt under halvparten: fire prosent. De som kjøper feriebolig ved Middelhavet ser på investeringen som en sosial investering, ferieboligen skal være et møtested og de skal ta imot familie og venner. Blant de som har eller planlegger å kjøpe feriebolig i utlandet er det mange som håper å kunne bruke den store deler av året. Tre av fire spurte sier at de kan se for seg å sesongflytte perioder av året til ferieboligen i utlandet hvis arbeidsgiver legger til rette for det, alternativt deler av året i ferieboligen i utlandet når de blir pensjonister. Hva så med risikoen? Det er ikke frykten for å bli lurt eller å tape penger som er det største hinderet, mener folk flest. Det største hinderet er at man blir bundet til ett sted, og at den blir for lite brukt i forhold til hva den koster. Halvparten av de spurte frykter nettopp det siste. FOTO: CRESTOCK.COM Her bor vi Ifølge SSB er det Sverige som er nordmenns mest populære sted å kjøpe feriebolig utenlands. Tallene viser at nordmenn har kjøpt over eiendommer i Sverige. Som en god nummer to kommer Spania, hvor nordmenn har kjøpt eiendommer. Sverige Spania Frankrike Tyrkia Danmark Totalt Europa Asia Sør-Amerika 797 Nord-Amerika 770 Afrika 337 Og dette er ligningsverdien av fritidsboligene vi eier i de forskjellige landene. Tall i kroner. Spania Sverige Frankrike Danmark Tyrkia Totalt Europa Asia Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Kilde: SSB, ligningstall for 2008 KOLONI I UTLANDET: Mange nordmenn har søkt seg til Spania, og det er fortsatt Spania vi drømmer om. Dette må du passe på Forbrukerrådet har nylig laget en liste over gode råd til deg som skal kjøpe bolig i utlandet. Her kan det være en del å hente slik at du ikke blir lurt eller angrer senere. Gjør deg kjent i området hvor du ønsker å kjøpe bolig Uansett hvilket formål du har for boligkjøpet, er det viktig å undersøke de lokale forholdene på stedet. Undersøk infrastrukturen og hvilke servicetilbud som finnes i nærheten. Skal boligen brukes for langtidsopphold, bør du også undersøke om det er forhold som kan 20 SKATTEBETALEREN

Nå er det billig i Hellas

Nå er det billig i Hellas Nå er det billig i Hellas Eiendomsprisen har falt mye i Hellas de siste årene på grunn av finanskrisen. Det er også mye til salgs. Prisene kan fortsatt falle og det er usikkert hvordan økonomien blir i

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania. Elisabet Landmark Skattedirektoratet

Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania. Elisabet Landmark Skattedirektoratet Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania Elisabet Landmark Skattedirektoratet Skatteplikt i Norge når du bor i Spania Skatteplikten i Norge endrer seg ikke bare fordi du velger å bo i utlandet

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike!

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Det norske Storting har i f.m. statsbudsjettet for 2010 vedtatt nye regler for formueskatt på fast eiendom. Trenden er klar: Lave norske ligningstakster

Detaljer

Orientering om den nye kildeskatten på pensjoner Bjørn Haug Lunsjmøte NCA 21. Januar 2010

Orientering om den nye kildeskatten på pensjoner Bjørn Haug Lunsjmøte NCA 21. Januar 2010 Orientering om den nye kildeskatten på pensjoner Bjørn Haug Lunsjmøte NCA 21. Januar 2010 Kildeskattbestemmelser i skatteloven av 26. mars 1999 nr.14 2-3 fjerde ledd: (4) Person som ikke har skatteplikt

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2. NORSKE SKATTER PÅ EIENDOM I SPANIA... 2.1 Utgangspunkter - globalinntektsprinsippet... 2.2

Detaljer

Skatteregler når jeg bor i Spania. Lene Ringså Solberg, Skattedirektoratet Mars 2017

Skatteregler når jeg bor i Spania. Lene Ringså Solberg, Skattedirektoratet Mars 2017 Skatteregler når jeg bor i Spania Lene Ringså Solberg, Skattedirektoratet Mars 2017 Hvor skal jeg skatte? Du skal betale skatt til det landet der du bor mest Hvorfor? Alle må betale skatt Det landet du

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Vår dato 6. mars 2017 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Forside / Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Oppdatert: 29.05.2017 Skattemessig bosatt i Norge Bosatt i Norge Bosted etter skatteavtalen Beskatning etter skatteavtalene

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike. v/jan Berger Media Garden Hotel. 21. Januar 2010

Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike. v/jan Berger Media Garden Hotel. 21. Januar 2010 Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike v/jan Berger Media Garden Hotel 21. Januar 2010 Statsbudsjettet for 2010 har nye regler om formueskatt på fast eiendom! Begynnelsen til slutten på lave norske

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Kostnader ved kjøp av bolig

Kostnader ved kjøp av bolig Kostnader ved kjøp av bolig Kostnader ved kjã p av bolig Kypros blir et stadig mer populã rt sted for à nyte pensjonisttilvã relsen og/eller kjã pe feriebolig. Etterspà rselen vokser stadig, og er skutt

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (h12) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

VELKOMMEN TIL BOLIGKJØP PÅ RIVIERAEN

VELKOMMEN TIL BOLIGKJØP PÅ RIVIERAEN VELKOMMEN TIL BOLIGKJØP PÅ RIVIERAEN www.promenade-immo.fr er en fransk, statsautorisert eiendomsmegler-forretning. Våre kontorer er i Nice men vårt fokusområde innenfor salg av eiendom ligger mellom Provence

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

ARV OG GAVE DU BESTEMMER HVEM SOM FÅR HVA

ARV OG GAVE DU BESTEMMER HVEM SOM FÅR HVA PENGEDOKTOREN AS ARV OG GAVE DU BESTEMMER HVEM SOM FÅR HVA agnes.bergo@pengedoktoren.no 09.05.2012 P 1 www.pengedoktoren.no Uavhengig rådgivning Selger ingen produkter Mottar ingen provisjoner Rådgivningsområder

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2015

Befolkningsundersøkelse 2015 Befolkningsundersøkelse 2015 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS mai/juni 2015 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Anne May Melsom, Tor Arne Pladsen og Majken Thorsager Omtrent 12 000 skattytere har fått informasjonsbrev om hvordan de skal rapportere opplysninger

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

Informasjon til personer som har kundeforhold hos norske finansinstitusjoner. Hvorfor spør finansinstitusjonen om hvor jeg er skattemessig bosatt?

Informasjon til personer som har kundeforhold hos norske finansinstitusjoner. Hvorfor spør finansinstitusjonen om hvor jeg er skattemessig bosatt? Informasjon til personer som har kundeforhold hos norske finansinstitusjoner Fra 1. januar 2016 plikter norske finansinstitusjoner å registrere opplysninger om hvor kundene er skattemessig bosatt og om

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Utsendelse av medarbeidere til Norge

Utsendelse av medarbeidere til Norge Utsendelse av medarbeidere til Norge Del I skatt og rapporteringsforpliktelser 1 Skatt og rapporteringsforpliktelser Av advokatene Toralv Follestad og Øystein A. Sverre follestad@bd.no tlf. 0047 995 68

Detaljer

Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet

Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 3 april 2017 Skatteinfo Ønsker du å abonnere? Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post, kontakt

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h17) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Boligkurs for studenter

Boligkurs for studenter Boligkurs for studenter Litt om meg Endre Jo Reite, sivilingeniør fra NTNU Jobber som privatøkonom i SpareBank 1 SMN Telefon 92229997 Mail: endre.jo.reite@smn.no Twitter: privatokonom1 Hva skal jeg gå

Detaljer

Streiftog i rettslige rsmål l for nordmenn med tilknytning til Spania av advokat Terje Hensrud

Streiftog i rettslige rsmål l for nordmenn med tilknytning til Spania av advokat Terje Hensrud Streiftog i rettslige spørsm rsmål l for nordmenn med tilknytning til Spania av advokat Terje Hensrud i nye lokaler hos Polaris World Norway AS for Resort Homes 14. august 2007 Presentasjon av advokat

Detaljer

Selvangivelse 2015 0400

Selvangivelse 2015 0400 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2015 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR!

HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR! HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR! Har ditt firma i løpet av de siste årene måttet bruke advokat for å bistå deg i skatte- eller avgiftssaker? Da har du sikkert betalt dine advokat

Detaljer

Slik får du mer ut av pengene som pensjonist

Slik får du mer ut av pengene som pensjonist Slik får du mer ut av pengene som pensjonist Skipper Worse Ledaal Stavanger 29. Januar 2016. Carsten O. Five Konsulent for Pensjonistforbundet Hvordan få mer ut av pengene som pensjonist? Hvordan få lavere

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Mange kjøpsmuligheter i Spania

Mange kjøpsmuligheter i Spania Mange kjøpsmuligheter i Spania Eiendomsprisen har falt mye i Spania de siste årene. Det er også mye til salgs. Det er imidlertid mer nyansert enn hva mange artikler gir inntrykk av, det er store forskjeller

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Bostøtte for desember 2016 søknaden din er innvilget

Bostøtte for desember 2016 søknaden din er innvilget Side 1 av 5 Retur: Utsira kommune Postboks 63 5547 Utsira Vår dato 09.01.2017 012345 Per Persen Soap Pers vei 11 Leilighet 2 5547 Utsira Bostøtte for desember 2016 søknaden din er innvilget Husbanken har

Detaljer

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn 2004 1. Innledning Erfaringer knyttet til forenklet og forhåndsutfylt selvangivelse har vist at enkelte bestemmelser i skatteloven om ligning av ektefeller,

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (v17) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene fastsetter inntekten hver for seg, (adskilt etter sktl

Detaljer

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011.

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. OPPDATERING SKATT OG AVGIFT STATSBUDSJETTET 2011 7. oktober 2010 Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. Oppsummert er det få vesentlige

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

Erfaringer fra Mona og Odds kjøp av leilighet i Juan Les Pins, Antibes på den franske Riviera.

Erfaringer fra Mona og Odds kjøp av leilighet i Juan Les Pins, Antibes på den franske Riviera. Erfaringer fra Mona og Odds kjøp av leilighet i Juan Les Pins, Antibes på den franske Riviera. Å kjøpe bolig i Frankrike er som alt annet; enkelt når man kjenner til fremgangsmåten, og kan bli en stor

Detaljer

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE av Professor Terje Hansen Foredrag på jubileumsseminar i anledning Knut Boyes 70-årsdag Bergen, 9. februar 2007 TH 2. 2. 2007 Side 1 DE SUPERRIKE

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut

Detaljer

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet 5. utgave Februar 2015 Rutiner 2 Forord Utgangspunktet er at Arbeids- og velferdsetaten og Skatteetaten har et felles ansvar for at det blir fastsatt trygdeavgift

Detaljer

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 01.07.2005 09.08.2005 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/2213 FM cw 2005/13832 /FP-PE/AGD /008 Finansdepartementet Postboks 8008

Detaljer

Sparing i Norge og Norden.

Sparing i Norge og Norden. Sparing i Norge og Norden. Nordnet Market Outlook, november 2010 TNS Gallup har på vegne av Nordnet undersøkt hvordan befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Finland sparer, samt hvor godt rustet innbyggere

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2013

Befolkningsundersøkelse 2013 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

Renate Villas guide til boligkjøp i Italia

Renate Villas guide til boligkjøp i Italia Renate Villas guide til boligkjøp i Italia Vi hos Renate Villas gleder oss til å hjelpe deg med å oppfylle din italienske boligdrøm. Enten du drømmer om en villa, en leilighet, et oppussingsprosjekt, en

Detaljer

SKATTER OG AVGIFTER VED KJØP

SKATTER OG AVGIFTER VED KJØP Frankrike SKATTER OG AVGIFTER VED KJØP Hvilke skatter og avgifter du må betale ved kjøp av bolig på Frankrike avhenger av om du kjøper nybygget eiendom eller en eiendom eldre enn fem år. Ved nybygg har

Detaljer

Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned. Her er en huskeliste for a-melding vedrørende årsskiftet.

Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned. Her er en huskeliste for a-melding vedrørende årsskiftet. Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 8 desember 2015 Skatteinfo Ønsker du å abonnere? Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post,

Detaljer

Skattytere med utenlandsk bakgrunn har større behov for veiledning

Skattytere med utenlandsk bakgrunn har større behov for veiledning Skattytere med utenlandsk bakgrunn har større behov for veiledning Skattytere med utenlandsk bakgrunn utgjør en stadig større andel av skattytermassen. Artikkelen viser at denne gruppen skiller seg ut

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer