OVDS« skjulte tapsbombe. Hvem får SND-pengene: Oversikt side 41. Vanna vakler! Side 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVDS« skjulte tapsbombe. Hvem får SND-pengene: Oversikt side 41. Vanna vakler! Side 5"

Transkript

1 Næringsbladet i Nord-Norge Løssalg kr. 20,- NR. 5, 2001 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ UTGAVENS HOVEDTEMA, kun i NæringsRapport: Nøkkeltallene for oppdrett og fiskeri OVDS«skjulte tapsbombe Av en omsetning på 22 millioner kroner i år 2000 klarte OVDS-eide Haalogaland Reisebureau å tape nesten 9 millioner kroner på drift! Tallene får en til å lure på om kundene har fått betalt for å reise. Styreformann er Steinar Sæterdal (bildet). Side 5 Mere nærgående stoff om TFDS/OVDS på sidene 3,4 og 40 Hvem får SND-pengene: Oversikt side 41 Vanna vakler! Vannakonsernet en gang verdens største saltfiskprodusent kjemper for å komme seg opp av en dyp krise. Gigantiske tap på drift og investeringer i inn og utland, tapt kamp om råstoffet og tilspissing i markedet har fått kjempen i nord til å vakle. Hermann Pettersen (bildet) har måttet gi fra seg diverse fullmakter. Ny styreformann, Arne Norheim, er hentet fra Stavanger Side 25 Penger å tjene Svimlende 46 milliarder norske kroner skal investeres i gassprosjektet Snøhvit de kommende 3-4 årene. For nordnorsk næringsliv er det beregnet at verdien av lokale leveranser vil ligge på rundt 600 millioner kroner. De fleste regner med at dette er et minimumsbeløp. Daglig leder i Snøhvit Næringsforening, Jan Egil Sørensen, forbereder lokale leverandører på travle tider fra nyttår. Sidene 26-31

2 2 TRANSPORT Effektive transportløsninger for eksportører og importører i Nord-Norge Transport Spedisjon Fra våre strategisk plasserte kontorer i Narvik og Tromsø betjener vi hele landsdelen Luto, Narvik SPEDISJON Nye konsesjoner til våren Hovedkontor Narvik: Tlf Fax: Avd. Tromsø: Tlf Fax: Bedre skipsservice NæringsRapport Nr Harstad Telefon: De nye laksekonsesjonene vil først bli delt ut til våren, opplyser avdelingsdirektør Kari Bjørbæk i Fiskeridepartementets havbruksavdeling. Det er flere årsaker til utsettelsen. Vi har ikke rukket å behandle alle høringsuttalelsene, og vi har nylig hatt et regjeringsskifte. Vi behøver rett og slett mer tid til sakbehandlingen, og vi har fått forståelse for dette fra Norske Fiskeoppdretters Forening, sier Bjørbæk. Opprinnelig var det planen at de 40 nye laksekonsesjonene skulle deles ut før nyttår. Den forrige regjeringen gikk inn for at Finnmark skulle få ti av disse konsesjonene, mens Troms og Nordland skulle få sju hver.

3 LEDERSIDEN 3 I bakvendtland Norge er et land en der de geografiske avstandene mellom hver innbygger er blant de lengste i hele verden. Dertil er topografien meget vanskelig. En konsekvens er at samferdsel er dyrt på grunn av disse naturgitte forhold i tillegg kommer en samferdselspolitikk som hører hjemme i bakvendtland. I stedet for å arbeide for at folk skal få et så rimelig samferdselstilbud som mulig, viker det som om politikerne gjør det motsatte. Det legges stadig på nye og økte avgifter. Politikken føres ut fra hvor store avgifter og kostnader kan folk tåle. Toleranse grensen er passert for lenge siden! Politikken er ødeleggende for folk og for næringsliv i Nord-Norge. Når skal politikere forstå at samferdsel er en nødvendighet ikke luksus? I sentrale strøk og i byer er det regningsvarende med å bygge ut gode kollektivløsninger i distriktene vil det ofte ikke være tilfellet. Kostnadene på flyreiser er det mest synlige beviset på en feilslått samferdselspolitikk. Hvorfor skal det være rimelige å fly fra Oslo til fjerne mål som Bankok og Rio de Janeiro enn å fly Oslo Tromsø? Og hva kan politikerne gjøre for å rette på dette misforholdet? Det er en del enkle tiltak som kan gjøres for å få ned kostnadene. Her kommer NæringsRapports 3 punkt liste til politikere over hurtigtiltak for å få lavere samferdselskostnader Sørg for reell konkurranse i innenlandsk fly marked. Flyselskapene som opererer innenlands i Norge er tunge administrative og driver kostbart. Politikerne må sørge for at det er reell konkurranse i markedet slik at selskapene ikke kan la en monopol situasjon bli en økonomisk hvilepute. Ta bort alle særavgifter. I Norge er det er en rekke særavgifter som drar flyprisene opp. Det er såkalte seteavgifter på flyreiser. Det er moms på flydrivstoff for innenlandsreiser. Landingsavgiftene i Norge er blant de høyeste i hele verden. Ved å gi innenlandske reiser samme vilkår som eksisterer i internasjonal luftfart, vil prisene alene kunne reduseres med minimum 20 prosent. Reduser moms og driftstoffavgifter i distriktene med 30 prosent. Høye drivstoffkostnader har lenge vært et stort problem for både rutebilselskaper og for befraktere. Kostnaden med lange transportveier til markedene er en mer belastning som ikke bør forsterkes ved at Norge har et av verdens høyeste avgiftsnivåer for transport. Vi har full forståelse for at en skal tenke miljø og ta miljøhensyn. Men det er ikke mulig å ha et oppegående næringsliv og beholde bosettingen, hvis en ikke kan få varer og tjenester til markedene til en forsvarlig pris. Det virker meningløst å gi med den ene hånden i form av SND tiltak, lav arbeidsgiveravgift og andre støtte tiltak, og ta med den andre ved høye avgifter for transport og samferdsel. Det haster med å gjøre noe med situasjonen og det er politikerne som sitter med nøkkelen. Endelig Nå er det endelig blitt offentlig at de to nord-norske rederiene OVDS og TFDS er i fusjons forhandlinger. Dette har vi ventet på siden vi i forrige nummer av NæringsRapport konkluderte med at en fusjon av selskapene må være det eneste riktige. Selskapene er 95 prosent like og en fusjon burde skjedd for lenge siden. Det er all grunn til å spørre hvor styret og ledelsen i de to selskapene har vært. Hvorfor skal det da være nødvendig å ha to parallelle administrasjoner som langt på vei driver med det samme? Det blir veldig kostbart og er åpenbart en dårlig løsning for alle som analyserer selskapene. Ansatte kan kanskje frykte for at enkelte jobber forsvinner. Men de må være klar over at selv om dobbeltarbeid i to parallelle administrasjoner betyr mange ansatte, betyr det også at selskapenes økonomi svekkes. Det kan sette begge selskapers eksistens og alle jobbene i fare. Se bare på hva som har skjedd med skrekk eksempelt på et administrasjonsstyrt selskap, Kværner. Over tid er det bare selskaper som drives og ledes på en så kostnadseffektiv måte som mulig, som sikrer arbeidsplasser. Det har ikke vært tilfellet i OVDS og TFDS. Nye laksekonsesjoner...2 I Bakvendtland - Endelig!...3 Ingen subsidier til Hurtigruta...4 OVDS skjulte tapsbombe...5 Fra rekordår til krise...6 Kyrre med blåskjell også...7 For rask oppdrettsvekst...8 Oppdrett er distriktsutvikling...9 Tror på positive følger av krisa...10 Dåfjord laks vil bli best på miljø...11 Rein dårskap av Finnmarkspolitikerne...12 Finnmark som oppdretts-eldorado...13 Mot milliarden...14 Lang dags ferd mot natt...15 INNHOLD NR : Fra pluss til minus...17 Klippfisktørkerne tjener...18 Svidde av hundretalls mill.islandske kroner...19 Rød tall i tørrfiskregnskapene...19 Lyspunkt i krisetid...20 Fiskeeksportørene bedrer marginene...20 Båtsfjord strammet grepet...21 Solide rekeoverskudd...21 Silda igjen havets sølv...22 Kjell Inge holder løftene...23 «Nye Findus» ferdig i Vanna vakler...25 SNØHVIT-prosjektet...26/27/28/29/30/31 Starter ikke priskrig...34 Venter på landskonferanser...35 Flytt nordover...36 Jaget mann slår tilbake...37 Gigant på mininett...38 Itet på pengejakt...39 Styrer skuta med ryggen i fartsretningen...40 Disse får SND-penger...41 Muligheten åpner seg...42 Fortsetter som før...42 Stor lokal tro på næringshagene...44 Lager lagånd i landet...45 Bedre sent enn aldri...46 NÆR-sluttenWTC, WTO og vi...47 PFU sak...48 NæringsRapport REDAKTØR: Leiv Berg Utgiver: NæringsRapport, Grønnegt. 32, 4. etg., postboks 1166, 9262 Tromsø Tlf.: Fax : Markedskonsulent: Dag Danielsen Bidragsytere: Knut Ørjasæter, Geir Johansen, Odd Mikalsen, Arne Eriksen, Svein Jørstad, Hans H. Ramm Trykk: Harstad Tidende, Annonse-/abonnementshenvendelser: Tlf.: Abonnementspris kr. 500,- pr. år NæringsRapport Nr

4 4 HURTIGRUTEREDERIENE Esa har talt: Ingen subsidier til Hurtigruta «Hurtigruta» har vært en hellig nordnorsk institusjon, på linje med Oluf-figuren. For mange nordlendinger sitter denne holdningen igjen i ryggmargen. Men nå har ESA i Brussel bestemt at Hurtigruten skal ut på anbud, får vi høre fra NRK. Men er det egentlig det ESA har bestemt, og hvilke endringer risikerer vi å oppleve? Til syvende og sist er det et politisk spørsmål om vi får et dyrt anbud skreddersydd for rederiene OVDS/TFDS, eller et åpnere og billigere anbud der andre operatører har en reell sjanse til å konkurrere. Det var motstanderne mot norsk medlemskap i EU, KrF under ledelse av Kjell Magne Bondevik, som tidlig på 90-tallet gikk inn for norsk tilslutning til EØS-avtalen. Kjell Magne Bondevik var statsminister i 1999 da regjeringen under press av verftskrise og valgkamp lovte hurtigruterederiene en ny avtale for årene Motytelsen var at rederiene skulle kontrahere to nye skip ved norske verft. Nå er Kjell Magne Bondevik igjen statsminister og har fått brev fra ESA i fanget om at den forrige Bondevik-regjeringens avtale med rederiene er i strid med EØSavtalens grunnlag. Den nye Bondevik-regjeringen pålegges å legge statens kjøp av tjenester for denne kystfarten ut på anbud. Det er verdt å merke seg at ESA ikke forlanger Hurtigrute-trafikken, men statens kjøp av tjenester på anbud. Uten tilskudd to modeller Før forhandlingene i 1999 mellom staten ved Samferdselsdepartementet og rederiene Ofotens og Velsteraalens Dampskipsselskap ASA (OVDS) og Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA (TFDS), redegjorde rederiene offentlig i brosjyrer for sin holdning til framtidig drift. Rederiene ville opprettholde driften også uten nye statlige tilskudd fra 2002, slik Stortinget hadde forutsatt da den gamle avtalen ble godkjent i Den forrige avtalen skulle gjøre rederiene i stand til en omstilling til drift av ei subsidiefri hurtigrute. Hele ruten er ifølge rederiene kommersielt lønnsom i turistsesongen og kan drives uten driftstilskudd, det vil si fra mai til og med august. Men vinterstid er trafikken ikke lønnsom, og det gjelder spesielt strekningen Hammerfest Kirkenes. Rederiene skisserte derfor to alternative driftsmodeller for den muligheten at driftstilskuddene skulle falle bort: I begge modellene skal trafikken videreføres som i dag fra mai til og med august. Innskrenkningene måtte komme utenfor turistsesongen, enten ved at strekningen Bergen - Kirkenes trafikkeres annenhver dag, eller at skipene går hver dag, men snur i Hammerfest i månedene september april. Kjøpte hele strekningen Engangspaller i alle størrelser. Ring oss for tilbud! Det er altså strekningen Hammerfest Kirkenes utenfor turistsesongen som ikke er lønnsom og som utgjør problemet for hurtigruterederiene. Utkastet til avtale mellom Samferdselsdepartementet, OVDS og TFDS ble godkjent av partene i april år Formelt ser utkastet ut til å være tilpasset EØS-reglene ved at det omtaler statens kjøp av tjenester fra rederiene. Subsidier er nå et fy-ord.den kjøpte tjenesten er definert i paragraf 4 som «helårlige daglige seilinger mellom Bergen - Kirkenes, slik det er definert i ruteplan for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000».. Staten skulle følgelig betale for hele hurtigrutetrafikken hele året, inkludert den del av driften som rederiene har opplyst går med overskudd. Dette er et interessant punkt når statens kjøp av tjenester omsider må lyses ut på anbud. Utkastet innebar at rederiene skulle motta til sammen 170 millioner 1999-kroner pr. år til og med 2006 for den definerte tjenesten. Til sammen vil det utgjøre mer enn en milliard kroner over fem år i klingende mynt. ESAs betingelser EFTAs overvåkingsorgan ESA kom allerede i mars år 2000 med skriftlige innvendinger mot prinsippene for en ny hurtigruteavtale, en måned før avtalen var sluttforhandlet mellom partene i Norge. ESA viste til avisoppslag i Norge om at statens kjøp av tjenester ikke skulle ut på anbud, og at norske politikere koblet statens kjøp av tjenester fra rederiene mot rederienes kjøp av to nye hurtigruteskip fra norske skipsverft. Siden har ESAs mistillit til denne prosessen bare kommet sterkere til uttrykk, inntil ESA i et brev i juni i år sa definitivt fra at det eksisterende utkastet til avtale ikke var akseptabelt. ESA kunne ikke se at forhandlingene om statens kjøp av tjenester hadde foregått på en slik måte at andre operatører hadde hatt mulighet til å tilby sine tjenester. ESA forlanger en åpen anbudsprosedyre der alle potensielle operatører i hele EØS-området (EFTA og EU) kan legge inn sine tilbud. ESA godta at en ny avtale får gjelde i en kort overgangsperiode, begrenset til den tid det tar for staten å arrangere en anbudskonkurranse. Nytt forslag avsendt Den 17. september i år ble det holdt et møte der representanter for ESA besøkte Samferdselsdepartementet i Oslo. Da ble det helt klart at ESA ikke firte på sine krav, og forhandlingene mellom departementet og rederiene måtte gjenopptas. Den 29. oktober kunne Samferdselsdepartementet sende utkast til ny avtale til ESA for vurdering, et utkast tilpasset ESAs betingelser. Departementet har unndratt det nye forslaget fra offentlighet. Det ligger i kortene at rederiene får en betydelig kortere avtale, hvoretter departementet må lyse ut anbud for statens kjøp av tjenester. Alt på anbud? Hva er det så som skal lyses ut på anbud? Det finnes minst tre muligheter. Rederiene TFDS og OVDS har gitt klart uttrykk for at de uansett vil trafikkere hele strekningen Bergen Kirkenes hver dag i turistsesongen. Dette gjelder den kommersielt lønnsomme driften som rederiene har investert milliarder av kroner for å kunne holde gående. Første mulige anbud er at hele trafikken lyses ut av staten. Hvis et konkurrerende selskap skulle vinne en anbudskonkurranse om hele trafikken, ville denne operatøren følgelig ha daglige seilinger parallelt med OVDS /TFDS sine kommersielt lønnsomme trafikk, som OVDS/ TFDS vil opprettholde også uten driftstilskudd. Er det en rasjonell løsning for Norge? Hammerfest - Kirkenes Det er sannsynlig at daglige seilinger hele året hele strekningen ikke behøver å bli satt ut på anbud, - hvis det er et mål for staten å begrense sine utgifter. Anbudet kan omfatte kun den delen av trafikken som OVDS/TFDS i dag ikke finner lønnsom, det vil si strekningen Hammerfest Kirkenes fra september til mai. Det er ingen hemmelighet at de stadig større cruiseskipene i hurtigrutetrafikken får større og større problemer med å anløpe Berlevåg, Mehamn og Vardø vinterstid. Mindre skip kan gi disse stedene bedre regularitet og større sikkerhet om vinteren. Et anbud som bare omfatter Hammerfest Kirkenes vinterstid vil bli langt billigere for staten å kjøpe enn hele hurtigrutetrafikken hele året. Dentredje mulige løsningen er intet anbud i det hele tatt. Det vil innebære at stedene på Finnmarkskysten blir uten skipsforbindelse vinterstid, og den løsningen er neppe politisk gangbar. Politisk spørsmål Hvorfor avgrenset ikke departementet sitt kjøp av tjenester til strekningen Hammerfest Kirkenes vinterstid da utkastet til avtale opprinnelig ble framforhandlet? En mulig forklaring kan være den politiske situasjonen før forhandlingene. Verftskrisen og kommunevalget ga rederiene sterke kort på hånden, i og med at de stilte som betingelse for kontrahering av to nye skip at det kom i stand en ny avtale. Hvis hele hurtigrutetrafikken inngår i statens kjøp av tjenester, blir det dyrt for staten, og samtidig så godt som umulig for andre interessenter å konkurrere. Nye operatører må etablere et kontaktnett av ekspeditører langs hele ruten, der OVDS/TFDS nyter godt av det etablerte nettverket av Nor-Cargos avdelinger Halsa Telefon: Telefaks: Fristilte rederier Konklusjonen må bli at vi vil oppleve ei mindre omlegging av hurtigrutetrafikken noen år tidligere enn rederiene hadde planlagt. Regjeringen kan legge sterke føringer på hva som skal skje, med å definere hvilket oppdrag som legges ut på anbud. Men uansett hvordan anbudet blir, så vil OVDS og TFDS trafikkere strekninga Bergen Kirkenes som før fra mai til september, mens den lite lønnsomme vintertrafikken vil måtte lide under innskrenkninger. Arne Eriksen NæringsRapport Nr

5 HURTIGRUTEREDERIENE 5 Haalogaland Reisebureau: OVDSs skjulte tapsbombe Reiselivsbransjen er ikke en spesielt lønnsom butikk, og den blir ikke mer lønnsom etter hendelsene i New York. OVDS eide Haalogaland Reisebureau har trolig rekorden som Norges minst lønnsomme reisebyrå. I fjor tapte selskapet 40 øre for hver krone selskapet omsatte! Haalogaland Reisebureau i tall (MNOK) Omsetning: Driftsresultat: Aksjekapital: Egenkapital: Betalt for å reise? Bransjefolk NæringsRapport har vært i kontakt med har store problemer med å forstå at det er mulig å tape så mye som her er gjort. Av en omsetning på 22 millioner kroner klarte reisebyrået å tape nesten 9 millioner kroner på drift! Tallene til Haalogaland Reisebureau får en til å lure på om kundene har fått betalt for å reise. For aksjonærene i OVDS skal det normalt sett ikke være en overraskelse at deler av virksomheten går så dårlig. Men det står ikke mye om datterselskapene i årsrapporten og tapsbombene holdes skjult. Det er først når en kikker Haalogaland Reisebureau nærmere i kortene og tar ut regnskapene fra Brønnøysundregisterene, sannheten kommer for en dag. OVDS har skjult seg bak en formulering om at resultatene i reisebyrået ikke er tilfredstillende og at det er iverksatt tiltak med hensikt å bedre styring og resultat. Vi vil for egen del stille spørsmål om hva som får OVDS-ledelsen å forsette å drive en reisebyråvirksomhet som går med giganttap i flere år. Og hvilke smarte strategiske vurderinger er det som ligger bak å drive omfattende reisebyråvirksomhet i OVDSs lokalmiljø? Knut Ørjasæter Livet er helt forandret etter at sjefen fikk smartere råd. Maten kommer til rett tid, jeg følger vekstkurven og er akkurat passe fast i fisken. Jeg er sikker på at jeg vokser opp i den beste merden i verden. Sjefen gliser han også, og mumler noe om økt markedsverdi for hver dag. TAPSBOMBE:Styreformann i Haalogaland Reisebureau Steinar Sæterdal Kjøp NæringsRapport hos Narvesen AKVAsmart er verdens ledende leverandør av oppdretts- og informasjonsteknologi samt kompetanse til oppdrettsnæringen. Selskapet har mer enn 130 medarbeidere og kontorer i Norge, Chile, Australia, Storbritannia og Canada (øst- og vestkysten). AKVAsmart utvikler effektive og driftssikre løsninger som gjør det lettere for oppdretteren å produsere den fisken han ønsker. AKVAsmart ASA, postboks 271, 4349 Bryne. Telefon Telefaks Vakttelefon E-post Trondheim: Telefon Telefaks Molde: Telefon Telefaks Tromsø: Telefon Telefaks NæringsRapport Nr

6 6 OPPDRETT Oppdrettsnæringen: Fra rekordår til krise År 2000 var et av de beste årene for oppdrettsnæringen noensinne. År 2001 blir et av de verste. Prisen på norsk oppdrettslaks har rast fra over 35 kroner per kilo for vel et år siden til 25 kroner i dag. I fjor var de norske oppdrettselskapene meget aggressive. Med velfylte bankkonti gjorde norsk oppdrettsnæring en rekke kjempe investeringer. Det ble brukt 100 tall millioner kroner på oppkjøp av konkurrenter, spesielt i Chile. I etterpåklokskapens klare lys kan det stilles spørsmål om disse investeringene var så smarte. Aksjekursene til de to børsnoterte oppdrettselskapene Pan Fish og Fjord Seafood har rast henholdsvis 55 prosent og 85 prosent sammenliknet med kursene for ett år siden. Fjord Seafood trengte sogar en kapitalinnsprøytning på 700 millioner kroner for at en trussel om å havne i skifte - retten ikke skulle bli reell. - De fleste oppdrettere vil likevel tjene penger i år, sier daglig leder Lars Liabø i analyseselskapet Kontali Ana-lyse som følger oppdrettsnæringen tett. Det er spesielt i høst prisen har falt kraftig. Med jevn slakt over året er det gode muligheter for å få pluss når året totalt skal gjøres opp. I år ventes det et samlet salg av norsk oppdrettslaks på tonn mot tonn i fjor. Markedet for oppdrettslaks har ikke falt. Norge taper markedsandeler. Det er spesielt fisk fra leverandører i Storbritannia, Færøyene og også frossen fisk fra Chile som tar veksten i markedet fra Norge. De to største oppdrettsfylkene i Norge er Nordland og Hordaland. Det er fortsatt uklart hvilket som blir det største i år. Uoversiktlig Oppdrettsnæringen i Nord- Norge er dominert av de store sammenslutningene. I tillegg finnes det en rekke oppdrettere med et fåtall konsesjoner som er tilknyttet de store aktørene gjennom deleie og ulike former for samarbeidsavtaler. Dette bidrar til å gjøre bransjen meget uoversiktlig. Vi har i vår oversikt satt opp de største aktørene med adresse i Nord-Norge alle med en omsetning på over 20 millioner kroner er tatt med. Siden dette går på de enkelte juridiske selskapene og ikke konserner har vi i en egen kommentar satt opp hvilke grupperinger eller allianser de tilhører. I graderingstabellene har vi som utgangspunkt brukt oppdrettsselskaper med en omsetning helt ned til fem millioner kroner. Det vil derfor være selskaper en finner i graderingstabellene som ikke er inkludert i vår hovedtabell. I faresonen Med fallende priser er det de bedriftene som allerede har høye driftkostnader og svak balanse som er mest utsatt for å gå under. For oppdrettsnæringen vil det primært bety at de må gå til sine samarbeidspartere/morselskaper for å få inn frisk kapital og dermed la samarbeidspartnerene overta en større eierandel. Vi lar graderingstabellene over de som driver dårligst og de som er i gjeldsfella tale for seg selv. Normalt er de siste månedene av året de beste for oppdrettsnæringen med høye priser og store salgsvolumer. Eksportstatistikken viser med all tydelighet problemene. De tradisjonelle markedene vokser ikke mer, konkurransen fra andre leverandører øker og det betyr lavere priser og svekkede eksportvolumer. Knut Ørjasæter Eksport av laks 2000/2001 Eksportpriser på norsk laks januar-november Mengde tonn rund vekt Priser i NOK Jan. Mars Mai Juli Sept. Nov. Oppdrettsnæringen i Nord Norge: Omsetning over 20 millioner - Hovedtabell FIRMANAVN O MSETNING DR.RESULTAT DR.MARGI. ORD.RES.F.SK. ÅRS.RES. NTO.FTJ.M. UTBYTTE EK-ANDEL ANT POSTSTED KOMM ANSATTE 1 FJORD SEAFOOD NORWAY AS ,6 % ,4 % 0 16,2 % 383 BRØNNØYSUND HER INKL. FJORD SEAFOOD MIDT-NORGE AS, SISOMAR INKL. RØST LAKSEFARM, OG FJORD SEAFOOD MÅLØY. FJORD SEAFOOD KONSERNET HADDE EN SAMLET OMS. PÅ 2,3 MRD KRONER I FJOR. 2 ATLANTIS GROUP AS ,1 % ,0 % 0 7,1 % 140 HERØY KONTROLLERES AV FJORD SEAFOOD ASA 3 DÅFJORD LAKS AS ,1 % ,3 % 0 21,6 % 69 TROMSØ MORSELSKAPET I DÅFJORD KONSERNET SOM HADDE EN SAMLET OMSETNING PÅ 462 MILLIONER KRONER I FJOR 4 FOLLALAKS AS ,1 % ,6 % ,8 % 15 NORDFOLD MORSELSKAPER I FOLLALAKS KONSERNET, SIVERTSEN BRØDRENE 5 SEAFARM INVEST AS ,3 % ,4 % 0 33,2 % 38 LOVUND KONTROLLERT AV OLAISSEN FAMILIEN, TILKNYTTET MARINE HARVEST/NUTRECO GRUPPEN 6 NORDLAKS HOLDING AS ,5 % ,3 % 0 29,1 % 75 STOKMARKNES MORSELSKAPET I NORDLAKS GRUPPEN SOM ER KONTR. AV INGE BERG 7 FJORD SEAFOOD ASA ,3 % ,5 % ,8 % 15 BRØNNØYSUND MORSELSKAPET TIL FJORD SEAFOOD 8 ATLANTIS FILETFABRIKK AS ,6 % ,7 % 0 10,3 % 75 HERØY KONTROLLERES AV FJORD SEAFOOD ASA 9 NORDLAKS OPPDRETT AS ,7 % ,3 % 0 25,4 % 35 STOKMARKNESS KONTROLLERES AV INGE BERG 10 SISOMAR AS ,5 % ,4 % 0 32,5 % 47 STRAUMEN KONTROLLERT AV FJORD SEAFOOD 11 HØLLALAKS AS ,2 % ,2 % ,2 % 20 SKROVA KONTROLLERES AV KARSTEN ELLINGSEN 12 SENJA SJØFARM AS ,8 % ,1 % 0 21,1 % 20 FINNSNES KONTROLLERT AV NERGÅRD GRUPPEN 13 ALSVÅG FISKEPRODUKTER AS ,7 % ,9 % 0 24,0 % 35 ALSVÅG KONTROLLERT SVEIN KR. HANSEN 14 BALDER SJØFARM AS ,9 % ,9 % 0 48,1 % 12 NORDFOLD KONTROLLERES AV FOLLALAKS, SIVERTSEN BRØDRENE 15 MARINE HARVEST BOLGA AS ,1 % ,3 % 0 56,9 % 20 BOLGA DEL AV MARINE HARVEST/NUTRECO 16 VIKING SJØFARM AS ,4 % ,3 % 0 56,3 % 14 NORDFOLD KONTROLLERES AV FOLLALAKS, SIVERTSEN BRØDRENE 17 TORRIS PRODUCTS LTD AS ,8 % ,7 % 0 26,5 % 65 HALSA KONTROLLERT AV OLAISSEN FAMILIEN, TILKNYTTET MARINE HARVEST/NUTRECO GRUPPEN 18 VOLDEN GROUP AS ,8 % ,9 % ,3 % 35 ALTA 19 PUNDSLETT LAKS AS ,9 % ,4 % ,9 % 0 DIGERMULEN 20 NORDREISA LAKS AS ,0 % ,1 % 0 49,3 % 17 ROTSUND KONTROLLERES AV FOLLALAKS, SIVERTSEN BRØDRENE, SAMT MIDNOR GROUP OG TERRA SEAFOOD/HELGE GÅSØY 21 FINNMARK STAMFISKSTASJON AS ,3 % ,9 % ,8 % 30 KORSFJORDEN 22 JØKELFJORD LAKS AS ,8 % ,6 % ,6 % 15 BURFJORD 23 ALTAFJORD OPPDRETT AS ,5 % ,0 % ,5 % 15 KONGSHUS 24 NOVA SEA AS ,2 % ,1 % ,6 % 60 LOVUND KONTROLLERT AV OLAISSEN FAMILIEN, TILKNYTTET MARINE HARVEST/NUTRECO GRUPPEN 25 ATLANTIS AS ,2 % ,1 % 0 8,8 % 0 DØNNA 26 ARCTIC PRODUCTS AS ,5 % ,3 % 0 26,3 % 35 BUGØYNES 27 LANGFJORDLAKS AS ,9 % ,9 % ,6 % 8 TALVIK NæringsRapport Nr

7 OPPDRETT 7 Kyrre med blåskjell også Kyrre Olsen, som driver Altafjord Lakseoppdrett A/S, er den første oppdretter i Finnmark som har kommet igang med oppdrett av blåskjell. Dersom alt går etter planene vil han kunne høste rundt 150 tonn med skjell; på de tauene som ble satt ut sist sommer. skjell for mellom 10 og 20 kroner pr. kilo. Nå er skjell som har satt seg på tauene vi satte ut mellom tre og åtte millimeter lange. Vi regner med at skjellene kan høstes etter å ha stått i tre år, da er de rundt fem centimeter lange, sier Kyrre Olsen. - Følge med hele tida Han understreker at det innbærer en god del arbeid å dyrke blåskjell, selv om hverken smolt eller fòring må til. Vi må følge med hele tida, og nødvendig uttynning av tauene må foretas med jevne mellomrom. Sjøstjerna, som setter seg fast i tauene og eter opp skjell, er en arg konkurrent. Vi må også fjerne brunalger, det vi kaller groer. Etterhvert som vi får erfaring, vil vi vite når det er mest gunstig å sette ut tau. I Finnmark er vi altså helt ferske når det gjelder denne typen oppdrett men jeg tror at forholdene skulle ligge svært så godt til rette, rent naturmessig, her. Skjell vokser jo overalt helt oppe i Kvitsjøen, påpeker Kyrre Olsen. Kyrre Olsen har drevet med lakseoppdrett siden Selskapet han leder, Altafjord Fiskeoppdrett A/S, driver med tre konsesjoner og har 15 ansatte. I fjor lå omsetningen på 59,5 millioner kroner, og overskuddet ble på 16,1 millioner. Bedriften befinner seg på 11. plass på vår tabell over de mest lønnsomme selskapene etter driftsmargin i prosent av omsetning. Geir Johansen Han satser på blåskjelloppdrett i samarbeid med sine to sønner og de er i ferd med å stifte eget selskap som skal stå for skjelloppdrett. I perioden fra midten av juli til 10. august i år satte de ut meter med tau ved Årøya. Etter planene skal vi sette ut meter hvert av de neste to årene. Oppdrett av blåskjell er nytt og spennende, og i mange henseender må vi prøve oss fram. Vi har fått verdifull hjelp fra folk som har drevet med slik oppdrett noen år lenger sør i landet, sier Kyrre Olsen. - God pris Han opplyser at man legger opp til å levere blåskjell som et ferdig produkt, klart for salg over disk, fra anlegget i Alta. En del skjell vil bli vacuumpakket, mens andre vil bli solgt i større partier, med skall. Etterspørsel og pris er det ingening å utsette på, da blåskjell er en ettertraktet matvare nede i Europa. I årene som kommer vil nok markedene for denne fine varen også bli betydelig utvidet, mener Kyrre Olsen. Han regner med å få solgt BLÅSKJELL OGSÅ: Kyrre Olsen, som driver Altafjord Lakseoppdrett A/S, er den første av de etablerte oppdretterne som har kommet igang med oppdrett av blåskjell i Finnmark. Oppdrettsnæringen i Nord Norge: Omsetning over 20 millioner - Hovedtabell FIRMANAVN O MSETNING DR.RESULTAT DR.MARGI. ORD.RES.F.SK. ÅRS.RES. NTO.FTJ.M. UTBYTTE EK-ANDEL ANT POSTSTED KOMM ANSATTE 28 EIDSFJORD SJØFARM AS ,5 % ,1 % ,3 % 7 SORTLAND 29 LOVUNDLAKS AS ,3 % ,0 % ,5 % 6 LOVUND 30 BERGSFJORDANLEGGET AS ,1 % ,5 % 0 50,9 % 17 BERGSFJORD 31 FLAKSTADVÅG LAKS AS ,0 % ,5 % ,8 % 7 KALDFARNES 32 NORDLAKS PRODUKTER AS ,2 % ,9 % 0 19,2 % 35 STOKMARKNES KONTROLLERES AV INGE BERG 33 KVARØY FISKEOPPDRETT A/S ,9 % ,9 % ,2 % 10 INDRE KVARØY 34 SELSØYVIK HAVBRUK AS ,0 % ,7 % ,9 % 5 SELSØYVIK 35 NORTHERN LIGHTS SALMON AS ,7 % ,2 % ,2 % 4 GROVFJORD 36 TROMS STAMFISKSTASJON AS ,5 % ,2 % 0 14,1 % 7 STONGLANDSEIDET 37 DÅFJORD SLAKTERIER AS ,8 % ,8 % 0 5,1 % 52 TROMSØ DEL AV DÅFJORD KONSERNET 38 GILDESKÅL FORSØKSSTASJON AS ,1 % ,1 % ,0 % 15 INNDYR SEA FARM INVEST ER DELEIER 39 EGIL KRISTOFFERSEN & SØNNER AS ,1 % ,0 % ,8 % 16 STRAUMSJØEN 40 ISHAVSLAKS AS ,3 % ,3 % ,4 % 8 HASVIK 41 ARNØY LAKS AS ,1 % ,1 % ,5 % 13 LAUKSLETTA 42 BINDALSLAKS AS ,9 % ,7 % ,2 % 5 RØRVIK 43 NORNE SJØFARM AS ,4 % ,8 % 0 60,3 % 2 NORDFOLD DEL AV FOLLALAKS KONSERNET 44 SKJELBULAKS AS ,6 % ,2 % ,1 % 3 NORDARNØY 45 SELØY SJØFARM AS ,1 % ,0 % 0 47,2 % 7 HERØY 46 RIOL AS ,4 % ,1 % 0 30,7 % 4 STONGLANDSEIDET 47 KOBBVÅGLAKS AS ,9 % ,5 % ,1 % 3 HERØY 48 GIGANTE BRØNNØY AS ,8 % ,1 % 0 32,2 % 4 BODØ DEL AV GIGANTE KONSERNET 49 AKVAFARM AS ,2 % ,6 % ,6 % 17 SKALAN 50 AQUA POLAR AS ,4 % ,0 % 0 17,9 % 15 BÅTSFJORD 51 JAN OG EINAR MARTINUSSEN FISKEKJ ,8 % ,3 % 0 69,4 % 1 GULLESFJORD 52 TOMMA LAKS AS ,7 % ,9 % ,5 % 3 HUSBY 53 SKOTTNESLAKS AS ,4 % ,3 % ,5 % 4 BALLSTAD NæringsRapport Nr

8 8 OPPDRETT Kåre Pedersen solgte seg ned i fjor: For rask oppdrettsvekst -De siste par årene har veksten i oppdrettsnæringa skjedd alt for raskt, og for mange har vært inne i bildet for å tjene mye penger i løpet av kort tid. Vi er nå inne i en situasjon som ikke kan sammenliknes med noe som vi har opplevd tidligere. Det mener Kåre Pedersen i Nordreisa Laks A/S, en av veteranene i nordnorsk oppdrettsnæring. I fjor tjente han og kompanjong Knut Larsen nær 40 millioner kroner hver etter at de solgte aksjer i selskapet til Follalaks Holding, Midtnor Havbruk og Terra Seafood, som sammen eier selskapet Troms Aquakultur A/S. Dette selskapet eier nå 73 prosent av aksjene i holdingselskapet Nord-Troms Aquakultur og 100 prosent av aksjene i Nordreisa Laks. Pedersen og Larsen står fortsatt for den daglige driften av Nordreisa Laks. Med oppkjøpet, som innbefattet fire konsesjoner i Nordreisa, har Troms Aquakultur nå tilsammen 12 konsesjoner i Troms. Nye arter Kåre Pedersen avviser at han valgte å selge i fjor, kun fordi økonomien i næringa var på topp. Det var den generelle utviklinga innen næringa, spesielt med den FISKEOPPDRETT intensive satsinga som skjedde i fjor, som fikk oss til å søke nye, sterke samarbeidspartnere. Dersom vi skal være istand til å delta i den utviklinga vi tror vil komme; innbefattet satsing på nye oppdrettsarter, samt videreforedling, så behøver vi samarbeidspartnere med solid kompetanse. Disse fant vi, og vi står nå atskillig bedre rustet til å møte framtidige utfordringer, sier Kåre Pedersen. Tenkepause -Å skulle ekspandere akkurat nå er vel lite aktuelt? -Ja, den siste tids utvikling har framtvunget en alvorlig tenkepause for alle oss som er inne i oppdrettsnæringa. Denne situasjonen likner ikke på noe som vi har opplevd tidligere. Før har vi hatt kriser, men da har vi funnet fram til løsninger nasjonalt. Nå presses vi som nasjon ut av markedet, og dette er en helt ny situasjon. Vi har nå en markedsandel på under 50 prosent, og dette har ikke skjedd tidligere. Jeg kan heller ikke se at det foreligger håp om noen snarlig løsning på denne situasjonen, sier Kåre Pedersen. TØFFE TIDER: Kåre Pedersen, som har arbeidet innen oppdrettsnæringa siden 1982, mener at oppdrettsnæringa nå får lide fordi sunne økonomiske vurderinger ikke er lagt til grunn for de siste års Klondyke -tilstander Bodø Telefon: Telefax: Raske penger -Var denne situasjonen mulig å forutse? -Til en viss grad måtte vi regne med harde tider etter topp-året i fjor. Men at prissituasjonen skulle bli slik den er nå, kunne vel neppe noen av oss i næringa forutse. Jeg mener rett og slett at det har vært en for rask vekst i oppdrettsnæringa, både her i landet og internasjonalt. Utvilklinga har fått pågå uten at sunne økonomiske vurderinger har vært lagt til grunn. Alt for mange har vært involvert for å tjene raske penger, og det har ført til alt for stor produksjon. Dette gir seg nå utslag i det prisraset vi har opplevd de siste månedene, påpeker Pedersen. I fjor var omsetninga for Nordreisa Laks A/S på nær 63 millioner kroner. Første halvår i år har vi oppfyllt budsjettet, men vi vil selvsagt komme langt dårligere ut andre halvår fordi vi ikke får solgt laks nå. Pris på kroner kiloet innebærer reint tap. Men det er jo også grenser for hvor lenge vi kan ha fisken stående i mærene. I løpet av første halvår 2002 må jo all den fisken som norske oppdrettere nå lar stå og vente opp fra havet, og vi må jo bare håpe på at prisene tar seg opp ut på nyåret, sier Pedersen. Geir Johansen Nordreisa Laks A/S gjorde det godt økonomisk i fjor, med et overskudd på 15,0 millioner kroner, mot 4,2 millioner i Den totale omsetninga var i fjor på 62,2 millioner kroner besørget av selskapets 17 ansatte. De som driver best (Driftsmargin i prosent av omsetning) 2000 NORDKAPP SJØFARM AS 79,6 % POLARLAKS II AS 59,0 % ISQUEEN AS 54,5 % MJØSUNDLAKS AS 52,6 % JAN OG EINAR MARTINUSSEN FISKEKJØP 49,8 % SALAKS AS 46,4 % EDELFARM AS 44,9 % SKJELBULAKS AS 43,6 % BALDER SJØFARM AS 42,9 % ALTAFJORD OPPDRETT AS 42,5 % Kilde: NæringsRapport NæringsRapport Nr

9 OPPDRETT 9 Odd Bekkeli i Salaks A/S: Oppdrett er distriktsutvikling -I den nåværende situasjonen for oppdrettsnæringa anser jeg det for å være helt feil at folk som driver oppdrett i mindre skala skal måtte punge ut med så mye som fem millioner kroner for å få en av de nye oppdrettskonsesjonene. Staten bør først og fremst vurdere disse konsesjonene som et viktig distriktspolitisk tiltak, mener daglig leder for Salaks A/S i Salangen, Odd Bekkeli. Bekkeli har bygd opp sin oppdrettsbedrift rundt en laksekonsesjon siden Han har alt han trenger på stedet et lite settefiskanlegg og en brønnbåt som frakter fisken fra merdene til slakteriet som han også driver. Jeg anser det for å være en styrke, både for meg selv og for lokalsamfunnet, å være mest mulig sjølhjulpen. Det har aldri vært aktuelt for meg å selge, nettopp fordi jeg mener at oppdrett bør være ei næring som sikrer bosetting og inntekter til distriktene. Jeg mener helt klart at mange av fordelene som det til stadighet snakkes om når det gjelder store enheter er sterkt overdrevne, sier Bekkeli. - Bekymringsfullt Økonomien i bedriften, som i dag sysselsetter ti personer, har vært god de siste årene med en egenkapital på 17,2 mill. kroner for Det er helt klart at den vanskelige prissituasjonen i år vil slå negativt ut for økonomien. Jeg hadde lagt opp til et like bra resultat som i 1999, men det vil jeg ikke kunne nå i år. Jeg anser situasjonen i næringa akkurat nå for å være meget bekymringsfull, fordi utsiktene framover er så usikre. Det er umulig å vite hvordan det vil gå neste år, medgir Bekkeli. - Nødvendig egenkapital Opp gjennom årene har han vært vant med opp- og nedturer innen næringa. Men nå er man avhengig av situasjonen på det internasjonale markedet i en helt annen grad enn tidligere, og dette er nytt for norsk oppdrettsnæring. Dette gjør oss også sårbare, og vi som driver i mindre skala er avhengig av en viss mengde egenkapital for å kunne takle svingningene. Ikke minst må vi ha kapital dersom vi vil utvide aktiviteten; noe jeg også gjerne vil. Derfor mener jeg det er helt feil at vi skal måtte betale rundt fem millioner kroner til en styrtrik stat for en eventuell ny konsesjon, slik staten til nå har varslet. Da gir vi bort møysommelig oppspart egenkapital som heller burde vært benyttet til å videreutvikle mindre oppdrettsbedrifter i distriktene, mener Bekkeli. Fylkestinget i Troms har gått inn for at en av de sju nye konsesjonene som skal tildeles i Troms havner i Salangen, og her er Bekkeli naturlig nok en høyst aktuell kandidat. En eventuell ny konsesjon vil gi helt nye utviklingsmuligheter, både når det gjelder verdiskapning og antall ansatte. Jeg antar at bedriften vil sysselsette rundt 15 personer dersom vi får en SAMFUNNSBYGGER: Daglig leder for Salaks A/S, Odd Bekkeli, mener at staten bør ta langt mindre penger for de nye oppdrettskonsesjonene. ny konsesjon, sier Bekkeli. Han opplyser at han også har inngått et samarbeid med andre aktører i næringa, med sikte på å komme igang med torskeoppdrett. Geir Johansen Med en egenkapitalandel på 68,2 prosent framstår Salaks A/S som et av de mest solide oppdrettsselskapene i landsdelen. Selskapet var i fjor også blant de mest lønnsomme regnet ut fra netto fortjenestemargin. Ut fra ei samlet omsetning på 18,8 millioner kroner kom man ut med et overskudd på 6,3 millioner i fjor, hvilket jo må sies å være veldig bra. Foto: Hugo Opdal Noen strykere har et bedre repertoar enn andre En musiker vet at et bredt repertoar gjør ham i stand til å takle enhver situasjon. På samme måte stiller den raske utviklingen i havbruksnæringen krav til aktørenes finansielle handlekraft. Lønnsom vekst fordrer kompetanse og ressurser. Den norske Bank er en kunnskapsrik diskusjonspartner og en ressurssterk finansiell støttespiller. Vi kjenner hele verdikjeden, og som en langsiktig partner bidrar vi med finansielle løsninger som gir rom for å se framover. Det er utrolig hva man kan få til i samspill. Ta kontakt med et av våre finanssentre eller DnB Fiskeriseksjonen i Bergen på tlf eller Norges hurtigst voksende næring og Norges største bank har mye å snakke om. Vi har mulighetene. Du har valget. NæringsRapport Nr

10 10 OPPDRETT Daglig leder Jan Harald Jansen i Senja Sjøfarm A/S: Tror på positive følger av krisa -Slik jeg ser det innebærer år 2001 et viktig tidsskille for norsk oppdrettsnæring, fordi det er første gang vi opplever at vi her i landet ikke evner å påvirke prissituasjonen på det internasjonale markedet direkte. Men jeg mener at dette vil få oss til å innse de nye realitetene, og at krisa på denne måten kan få positive følger. Dette sier Jan Harald Jansen, som i 13 år har vært daglig leder for Senja Sjøfarm A/S som driver med åtte laksekonsesjoner i Midt- Troms. Vi hadde forventet prisfall etter toppåret i fjor, men at det skulle bli så dramatisk som nå var det vel ingen som kunne forutse, medgir han, og viser til at lakseprisen i august i fjor var oppe i 44 kroner kiloet, mens prisen samme måned i år var nede i 15 kroner. - Nye markeder -Det som nå har skjedd viser til fulle hvor sårbare vi her i landet er overfor EU-markedet, og vi bør nå bare innse realitetene: Norge sa nei til EU, og da kan vi heller ikke ta det som en selvfølge at vi skal ha EU som vårt hovedmarked. En positiv følge av denne krisa mener jeg det vil være at vi tvinges til å søke nye markeder i Øst-Europa, og ikke minst i Østen; i India og Kina. Disse landene har en middelklasse bestående av like mange mennesker som alle EU-landene til sammen, og det sier litt om potensialet. Og vi må huske på at mens vi nå har den store turbulensen, så øker markedene. Laksemarkedet i EU har økt med 14 prosent hittil i år, markedet i BETTEN s fòrautomat -BETTEN`s fôrautomater leveres i flere størrelser og utførelser fra 400 l til 5000 l med kapasitet fra 4 kg/t til 2812 kg/t. Automatene monteres på brygge eller på egne flåter. -Vi leverer også settefisk fôrautomater for jevn og nøyaktig fôring i hele karet. -Siden 1975 er det levert over 7000 stk. BETTEN`s fôrautomater. Boks 283, 9991 Båtsfjord Telefon: Telefax: Fryselagring av fisk - isproduksjon Vårt fryselager måler m3. Kjølelageret måler 500 m2. Vår isproduksjon er ca. 100 tonn pr. døgn. Fra har vi hatt ESA-godkjennelse Vi har ledig kapasitet. Postboks 892, 9489 Harstad Telefon: Telefax: USA med hele 24 prosent. Jeg er på ingen måte pessimist på vegne av næringa, sier Jansen. - Ikke lenger suverene Han mener at den situasjonen som har oppstått i år også til fulle viser at Norge ikke lenger er en så suveren markedsaktør som landet hittil har vært vant til å være. I forbindelse med tidligere kriser har vi her i landet kunnet innføre tiltak som raskt og effektivt har fått følger for prisene på det internasjonale markedet. Vi har tidligere pålagt oss selv fòrkvoter, vi har sørga for innfrysningsordninger, og vi har sulta laks og sørga for raske prisendringer til vår fordel innebærer imidlertid et klart tidsskille, fordi vi nå står overfor internasjonale forhold som vi selv ikke makter å påvirke direkte. Dette bør vi så absolutt høste lærdom av, mener Jan Harald Jansen. Jansen tror at bunnen er nådd, og at prisene langsomt men sikkert vil ta seg opp igjen slik at man når et akseptabelt prisnivå igjen i løpet av første halvår neste år. Jeg kan ikke skjønne annet enn at Chiles utstrakte salg av alt for billig laks må få sine konsekvenser for næringa i det landet, i form av en alvorlig økonomisk knekk om ikke lenge, mener Jansen. De som driver best II (Omsetning i MNOK per ansatt) 2000 JAN & EINAR MARTINUSSEN FISKEKJ. 21,4 ISQUEEN AS 18,1 FOLLALAKS AS 16,3 AQUA DRIFT AS 13,5 NORNE SJØFARM AS 12,3 FJORD SEAFOOD ASA 11,9 BLÅMANNSVIK AS 9,9 NORTHERN LIGHTS SALMON AS 8,7 LOVUNDLAKS AS 8,4 BALDER SJØFARM AS 8,0 Konsesjon til Tranøy -Fylkestinget i Troms har gått inn for at en av de nye konsesjonene skal deles ut til Tranøy kommune. Anser du dere for å være aktuelle i denne sammenheng? -Nei, vårt selskap framstår jo ikke som særlig aktuelt, ut fra de kriterier for tildelinger av nye konsesjoner som er lagt til grunn. Men vi avventer situasjonen. Landet har fått ny regjering, og ingenting er jo egentlig ennå ikke helt klart når det gjelder de nye konsesjonstildelingene, påpeker Jan Harald Jansen. Geir Johansen NED, OG SÅ OPP: Daglig leder for Senja Sjøfarm A/S, Jan Harald Jansen (bildet), tror på positive følger av priskrisa innen laksemarkedet. Kilde: NæringsRapport På vår hovedtabell over de største oppdrettsselskapene, er Senja Sjøfarm, med sine åtte konsesjoner og 20 ansatte, registrert på 12. plass. Omsetninga lå i fjor på 110,5 millioner kroner, og det var ei økning på nær 10 millioner fra Selskapet kom ut med et overskudd på 16,7 millioner kroner i fjor, mot 11,8 millioner året før. Norway Royal Salmon AS Oppdretternes eget salgs- og innkjøpsselskap TM Olav Tryggvasonsgt. 40 Postboks 2608 Sentrum, 7414 Trondheim Telefon: Telefaks: NæringsRapport Nr

11 OPPDRETT 11 Dåfjord Laks vil bli best på miljø -Fra å ha et heller frynsete rykte, akter vi nå å bli det ledende selskapet når det gjelder miljø og matvaresikkerhet, og jeg mener vi er godt på vei, sier administrerende direktør Harald Hansen i Dåfjord Laks A/S. Han sier seg også godt fornøyd med den økonomiske utviklingen i selskapet det siste året. I fjor kunne morselskapet Dåfjord Laks vise til et overskudd på 27,8 millioner kroner, etter å ha endt opp med et underskudd i 1999 på 23, 4 millioner. Halvårsregnskapet i år viser et driftsresultat på pluss 24,3 millioner kroner. Det er jeg ikke fornøyd med, og at overskuddet hittil i år ikke er høyere skyldes utelukkende den særs vanskelige prissituasjonen for tida. Vi har budsjettert med et overskudd på 48 millioner kroner i år men dette vil vi ikke kunne oppnå. Vi har måttet utsette mye slakting til nå, og situasjonen framover er altså høyst uviss, fastslår Harald Hansen. Frynsete rykte Det er to år siden Hansen overtok som administrerende direktør i morselskapet. Laksedelen av Vanna-konsernet ble svært raskt bygd opp til et av verdens SERTIFISERER PÅ MILJØ: To år har den tidligere sjømannen Harald Hansen (til høyre) stått ved roret i Dåfjord Laks A/S og han sier seg godt fornøyd med den siste tids utvikling i selskapet. Stig A. Nilsen, tidligere NorAqua, har i et år vært assisterende direktør i selskapet. største oppdrettsselskaper av Roy Arne Pettersen, som eier 100 prosent av aksjene i selskapet. Pettersen er nå engasjert i hvitfiskdelen av Vanna-konsernet. De siste årene har Dåfjord Laks fått mest oppmerksomhet på grunn av hyppige rømninger fra anleggene, for mye medisinbruk og for ulovlig dumping av død fisk i havet. Selskapet er ilagt tre millioner kroner i bot for flere forhold. Vi innser at vi har hatt et frynsete rykte, og dette er vi nå igang med å rette opp. Når det gjelder påstand om ulovlige forhold, så vil denne saken bli avgjort i retten, sier Hansen. 28 konsesjoner Konsernet, som i dag har 24 matfiskkonsesjoner, vil få fire til når neste oppkjøp som er Ishavslaks i Loppa, er gjort. Som eneste selskap i landet har Dåfjord Laks egen fòrfabrikk, lokalisert til Øksfjord. Tre steder i Troms produserer man kasser til laksenæringa, og på Hansnes har man også egen pallefabrikk. Selskapet er også sterkt engasjert innen irsk oppdrettsnæring. Blant annet står man for 80 prosent av all smoltproduksjon i det landet. Man har eget salgskontor i Danmark. Hovedårsaken til dårlig inntjening de siste årene har vært store investeringer som vi har foretatt. Nå begynner vi å høste fruktene av disse investeringene, og jeg er godt fornøyd med den økonomiske utviklingen det siste året, sier Harald Hansen. - Miljø og matvaretrygghet Hansen sier at man har brukt mye tid på å foreta en nøye gjennomgang av de forskjellige deler av selskapet og sørga for nødvendig omorganisering. Vi har blant annet innført områdedrift, som skal ivareta miljøhensyn langt bedre. Dette innebærer at vi ikke setter ny smolt i et område før et år etter at slakting er foretatt. Vi har bygd om alle 120-meters mærer til 90 meter i løpet av det siste året, og vi har søkt om nye og bedre lokaliteter som muliggjør større volum i hvert område. Vi har forbedret våre fòrflåter på flere måter blant annet for å sikre langt bedre arbeidsforhold for de ansatte. Heretter skal folk være stolte av å si at de arbeider i Dåfjord Laks, mener Hansen. -Men viktigst av alt: Vi satser nå helt bevisst på å bli det ledende selskapet når det gjelder miljø og matvaretrygghet. Vi er i ferd med å sluttføre et eget miljøprosjekt, som er klar for sertifisering etter ISO`s standard i løpet av dette året. Vi innser at EU og markedet forøvrig i årene som kommer vil stille stadig strengere krav på miljøsiden, og vi akter å være i forkant av denne utviklingen, sier Harald Hansen. Geir Johansen Sporingsystem for laks I samarbeid med Fiskerihøgskolen satser Dåfjord Laks, som første oppdrettsselskap, på å få utviklet et sporingsystem som skal sørge for at kunden får alle nødvendige opplysninger om laksens identitet. Vi har igangsatt dette prosjektet, fordi vi vet at kundene i tida som kommer vil kreve en størst mulig grad av sikkerhet når det gjelder matvarer, sier assisterende direktør Stig A. Nilsen i Dåfjord Laks A/S. En student ved Fiskerihøgskolen skal utvikle det praktiske systemet, som går ut på at hvert lakseprodukt skal merkes på en spesiell måte. Gjennom denne merkingen skal kunden gis opplysninger om hvor laksen har gått i mærer, hvem som eier de aktuelle mærene, om hvilket fòr som er benyttet og annet. Utvikling av et slikt sporingssystem er et ledd i vår satsing på miljø og matvaretrygghet, fastslår Nilsen. De som driver dårligst (Driftsmargin i prosent av omsetning) 2000 WILSGÅRD SETTEFISK AS -51,0 % DÅFJORD SETTEFISK AS -41,8 % FJORD MARIN AS -39,5 % ARCTIC SALMON AS -24,0 % MIDT FINNMARK SMOLT AS -19,8 % ATLANTIS FILETFABRIKK AS -14,6 % RUBBESTAD AS -7,2 % LOPPA SALAR AS -6,6 % SAR HOLDING AS -4,1 % DÅFJORD SLAKTERIER AS -3,8 % Kilde: NæringsRapport De som driver dårligst II (Omsetning per ansatt i MNOK) 2000 FJORD MARIN AS 0,4 LOPPA SALAR AS 0,5 WILSGÅRD SETTEFISK AS 0,6 DÅFJORD SETTEFISK AS 0,6 DÅFJORD SLAKTERIER AS 0,6 Kilde: NæringsRapport NæringsRapport Nr

12 12 OPPDRETT Arne Kristiansen om nye oppdrettsområder: Rein dårskap av Finnmarks-politikerne Som en følge av politisk hestehandel, kombinert med manglende kunnskaper om oppdrettsnæringa, har Finnmarks-politikerne foreslått at de nye konsesjonene som skal deles ut skal legges til områder i Øst-Finnmark som gjennom år har vist seg uegna for fiskeoppdrett! Dette er totalt uholdbart, og jeg mener Fiskeridirektoratet sentralt må gripe inn for å få omgjort dårskapen. Dette sier daglig leder for Langfjordlaks A/S i Alta, Arne Kristiansen. Kristiansen har drevet med lakseoppdrett i Langfjorden i Alta siden Han har bygd opp anlegget gradvis, og har nå fire oppdrettskonsesjoner og eget slakteri. De siste årene har Kristiansen markert seg som en av de som driver aller mest lønnsomt med fiskeoppdrett i landsdelen. Nå velger han å snakke ut om det han mener er totalt uakseptable beslutninger blant Finnmarks-politikerne, med hensyn til å stake kursen ut for framtidig fiskeoppdrett i landets nordligste fylke. Etter tilråding fra fylkesutvalget har Finnmark fylkesting gått inn for at åtte av de 10 nye konsesjonene i fylket skal få legges til Øst-Finnmark. Hele seks skal legges til Varanger-området. To konsesjoner skal deles ut til vestfylket i Porsanger kommune. Øst-Finnmark uegna -Etter Klondyke -tilstandene i oppdrettsnæringa i fjor ble det et politisk bikkjeslagsmål uten like mellom politikerne i Finnmark om hvor de nye konsesjonene burde havne. Den politiske drakampen, med alt snakk i maktkorridorene som hører med, fikk foregå uten at man spurte seg hva som egentlig gavnet selve næringa. De vedtak som fylkestinget nå har endt opp med, vitner om at disse politikerne rett og slett mangler de mest elementære kunnskaper om næringa. Forblindet av oppgangen De som er nær en gjeldsfelle (Bokført egenkapitalandel) 2000 RUBBESTAD AS -12,6 % ØRNFLØY FISKEOPPDRETT AS -3,8 % ARCTIC SALMON AS 3,2 % DÅFJORD SLAKTERIER AS 5,1 % ATLANTIS GROUP AS 7,1 % LOPPA SALAR AS 7,6 % ÅVIKSMOLT AS 8,3 % ATLANTIS AS 8,8 % ATLANTIS FILETFABRIKK AS 10,3 % Kilde: NæringsRapport i fjor, har man glemt hva som tidligere har skjedd innen denne næringa i Finnmark. På slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet ble oppdrettsnæringa her nærmest sanert bort. Kun de sterkeste anleggene klarte seg og fire av fem anlegg som gjorde det ligger fortsatt i Alta. I Øst-Finnmark, hvor man nå foreslår at de nye konsesjonene skal deles ut, er anlegg etter anlegg gått konkurs etter kort tids drift. Ingen i det området kan vise til lang og stabil drift, og dette skyldes helt klart de vanskelige naturforholdene. Når politikerne så i tillegg uttaler at de vil prioritere å få nye folk inn i oppdrettsnæringa, via de nye konsesjonene, så blir vanviddet fullstendig. Med dagens tilstander innen næringa; hvem vil vel først kjøpe en konsesjon til fem millioner kroner, foreta alle de investeringer som skal til og så sette igang med oppdrett i et område som fra før av har vist seg uegna? Her framkommer forskjellen på politikernes festtaler, og det som er virkelighet innen næringa, mener Arne Kristiansen. Næringslivet skadelidende -Respekterer man ikke dere som har drevet flere år med lakseoppdrett? -Nei, det virker som om våre erfaringer ikke har noen som helst verdi. I andre fylker har man tatt hensyn til dette, og foreslått at nye konsesjoner bør gis til folk som har drevet en god del år med mindre anlegg. Men ikke her oppe. Og det er typisk for Finnmark. Hver gang fylket skal tilføres noe nytt, så braker krangelen områdene og kommunene imellom løs. Så får de som snakker høyest i den og den sammenhengen gehør. Så blir det hestehandel bak lukkde dører og så ender man opp med sånn dårskap som man har gjort i dette tilfellet. Resultatet blir at fylket som helhet, næringslivet FEIL PRIORITERING: Fiskeoppdretter Arne Kristiansen i Langfjorden raser mot Finnmarks-politikerne, som har foreslått at Øst-Finnmark skal favoriseres når nye oppdrettskonsesjoner skal deles ut. her, på sikt blir skadelidende. Og det virker som om det rett og slett ikke er bra å lykkes med det man gjør, i enkelte kretser. Omgjør vedtaket -Jantelov? -Ja, på meg virker det helt klart som om det er denne som også spiller inn. Jeg mener ihvertfall at vi som har vist at vi kan drive med lakseoppdrett i en årrekke ihvertfall burde tas med i vurderingene, når nye konsesjoner skulle deles ut. Jeg har snakket med flere av oppdretterne i området, og de er rett og slett opprørte over det som har skjedd. Fylkesutvalget i Finnmark samles til møte 20. november. Jeg håper da at politikerne innser at de har gjort en stor tabbe, og at de velger å gjøre om sin beslutning. Hvis ikke, mener jeg at Fiskeridirektoratet sentralt bør gripe inn for å få omgjort dette ut fra faglige vurderinger, sier Arne Kristiansen. Geir Johansen PRODUKSJON, OMSETNING OG EKSPORT AV: Filet, fersk og frossen Fersk og frossen rund fisk Saltfisk/Klippfisk Makrell/Sild Laks/Ørret HOVEDKONTOR: PRODUKSJONSANLEGG SALGSKONTOR I UTLANDET West Fish - Aarsæther AS Vardø, Kjøllefjord Tyskland Frankrike Storbritania Box 876, 6001 Ålesund Båtsfjord, Nusfjord Bremerhaven Boulogne Sur Mer Grimsby Tlf , Fax NæringsRapport Nr

13 OPPDRETT 13 Finnmark som «oppdretts-eldorado»? 100 tonn siloplattform 100 tonns kapasitet på fôrlager Integrert og driftsvennlig konsept Forenklet fôrlogistikk Stabil og sikker arbeidsplass Dokumentert konsept Kan leveres nøkkelferdig SE NORD: Finnmark framstår som et meget attraktivt område for framtidig fiskeoppdrett. Bilde er fra Arctic Product anlegg i Brennelv i Bugøynes. Forventningene til framtidig fiskeoppdrett i Finnmark er svært store og mange melder nå sin interesse for å delta i landets nordligste fylke. I begynnelsen av november hadde 12 søkt om konsesjoner for torskeoppdrett, og fylket er prioritert med ti nye konsesjoner for lakseoppdrett i første ildelingsrunde. Jo, det er nok i Finnmark mye kommer til å skje i tida som kommer, fastslår fylkesvaraordfører Arne Pedersen. Ifølge statistikk fra Fiskeridirektoratat i Vadsø er det nå 71 laksekonsesjoner i drift i Finnmark mot 72 i Troms. Med ti nye konsesjoner vil altså Finnmark passere Troms i antall. Men vi har et stort potensiale for videre utvikling. Undersøkelser vi har foretatt viser at vi kan doble kapasiteten når det gjelder oppdrett i fylket, sier oppdrettskonsulent Stig-Arne Andreassen ved Fiskeridirektoratets Vadsø-avdeling. For kaldt vann I de første årene med etablering av fiskeoppdrett i Norge var Finnmark utelukket fra å delta. Både fra forskerhold og fra sentrale myndigheter ble det vist til at vannet rett og slett var for kaldt for oppdrett. Jeg mener at dette var politiske beslutninger sørpå, som gikk ut på at fiskeoppdrett som næring først skulle bygges ut i andre strøk. I Finnmark har vi vært vant til å måtte komme i andre rekke. Fylket har for en stor del fungert som råstoffleverandør til folk sørfra. Nødvendig kapital til å bygge opp oppdrettsnæringa på Vestlandet ble ikke minst framskaffet fra det eventyrlig rike loddefisket her oppe på og en del av 80-tallet. Fortjenesten fra dette fisket havna hos Vestlandsrederne, påpeker fylkesvaraordfører Arne Pedersen. Først i Alta På begynnelsen av 1980-tallet kom man imidlertid igang med lakseoppdrett rundt Altafjorden, og i mange år var det oppdretterne i Alta som totalt dominerte i Finnmark. Mer spredning av konsesjoner kom ikke før ved retildelinga på slutten av 1990-tallet, da Finnmark fikk 25 nye konsesjoner for lakseoppdrett. I henhold til de foreliggende planene skal Finnmark få ti av de 40 nye laksekonsesjonene som skal deles ut i første runde. Fylkesutvalget har gåttt inn for at sju av disse skal gis til Øst-Finnmark, på strekninga fra Nesseby til Sør-Varanger. En konsesjon skal gå til Båtsfjord, mens Porsanger skal få to nye konsesjoner. - Jevn spredning -Hvorfor denne prioriteringa? -Det har vært bred politisk enighet om dette. Vi vil nå at Øst- Finnmark skal komme for fullt når det gjelder fiskeoppdrett, slik at vi får ei jevn spredning over hele fylket. Dette vil på sikt gavne fylket som helhet, mener Arne Pedersen. Oppdrettskonsulent Stig-Arne Andreassen sier at det er foretatt grundige undersøkelser i regi av Akvaplan Niva som forsikrer at Varanger-området er godt egnet til fiskeoppdrett. Dåfjord størst Mange utenfra er naturlig nok interessert i å komme inn i oppdrettsnæringa i Finnmark. I dag er Dåfjord-Gruppen største oppdrettsaktør i fylket med åtte konsesjoner for lakseoppdrett. Når Ishavslaks i Øksfjord kjøpes opp, vil man ha 12 konsesjoner her. Stolt Seafarm eier sju konsesjoner i Finnmark. Det største lokaleide selskapet er Nordkapp Sjøfarm A/S, som har fem laksekonsesjoner. Det er foreløpig gitt seks konsesjoner for torskeoppdrett i Finnmark tre i Tana, en i Båtsfjord og en i Alta. Men det er meget stor interesse for å komme igang med torskeoppdrett. Vi har akkurat nå 12 søknader om nye konsesjoner liggende, og flere vil nok komme, sier oppdrettskonsulent Stig-Arne Andreassen. Geir Johansen 300 tonn siloflåte Stort fôrlager på 300 tonn Integrert og driftsvennlig konsept Forenklet fôrlogistikk Stabil og sikker arbeidsplass procean as Ledende leverandør av integrerte industrielle oppdrettsanlegg for lavkostproduksjon Nordnesboder 3, P.O.box Nordnes, 5816 Bergen Tel: Fax: Meget gode boog arbeidsforhold Dokumentert konsept Kan leveres nøkkelferdig En annonse i NæringsRapport treffer de VIRKELIGE beslutningstakerne NæringsRapport Nr

14 14 OPPDRETT Mot milliarden I fjor omsatte industrien på Lovund for rundt 500 millioner kroner. Nå materialiseres det planer for en rekke nye etableringer og investeringer. Det kan føre til at det lille Nordlands-samfunnet i løpet av noen år omsetter for mer enn en milliard kroner. Det egentlige lakse-eventyret på Lovund startet da gründeren Steinar Olaisen grunnla Seafarm Invest i I de ti årene som har gått siden da, har dette selskapet etablert seg som ryggraden i et av landets mest dynamiske og vekstkraftige havbruksmiljøer. Tjente penger I løpet av 90-tallet begynte flere av selskapene på Lovund å tjene penger. På slutten av forrige tiår, så en også konturene av det som i dag er i ferd med å bli et samfunn hvor knoppskyting, vekst og nyinvesteringer nærmest er dagligdags. Fra å være et samfunn med rundt 250 mennesker, har Lovund opplevd en formidabel vekst. I dag nærmer befolkningen på øyen seg 350. Prognoser, med utgangspunkt i planlagte nyetableringer, forteller at veksten vil fortsette i overskuelig fremtid. Befolkningsvekst Øyen ligger midt i et område hvor fraflytting er et stort problem, men har selv det motsatte luksusproblem. Industrien skaper så mange arbeidsplasser at det ikke er boliger til alle som vil flytte dit. Entreprenørene bygger på spreng og har kontinuerlig en lang rekke boliger under oppføring. Likevel opplever industrien et stadig underskudd på boliger til sine ansatte. Boligprisene på øya er omtrent på nivå med en middels stor norsk by. Torskeoppdrett I vår så hvitfisk-selskapet Helgeland Marinfisk AS dagens lys. Etter planen skal dette bli torskeoppdrettets Seafarm Invest. Det jobbes nå med å få inn et sted mellom 40 og 50 millioner kroner i frisk kapital i dette selskapet. Disse pengene skal blant annet brukes til å sette opp et yngelanlegg som har kapasitet til å produsere mellom seks og ni millioner torskeyngel i året. Når dette anlegget kommer i gang, skal det føres opp et settefiskanlegg, som har kapasitet til å fôre videre på rundt av de små torskebabyene. Ny havn Parallelt med dette, jobbes det nå med planer om å utvide havnen på Lovund. Dagens havn er betydelig underdimensjonert, allerede etter dagens målestokk. Med enda flere industriforetak på øyen i fremtiden, vil havnen være et nåløye, og et stort hinder for videre utvikling. I tillegg til dette kommer utviklingen av anlegget til Aquarius AS. Dette anlegget ble påbegynt i 1999, for å hjelpe lakseindustrien med et kostbart og meget vrient avfallsproblem. Næringen betalte i dyre dommer for å kvitte seg med biprodukter fra lakseproduksjonen. Dette er en ressurs, som samfunnet egentlig ønsker å beholde. Oppstart for Aquarius Etableringen av fiskemel-fabrikken Aquarius AS gikk imidlertid seinere og ble mer problematisk enn eierne først hadde sett for seg. Like før det skulle startes drift i anlegget, for rundt et år siden, brøt det ut brann i en av produksjonslinjene. Dermed måtte oppstarten utsettes på ubestemt tid. I dag er anlegget imidlertid i drift. Daglig leder ved Aquarius AS, Rune Christiansen, sier at de nå har begynt å motta sild fra Træna. Det har nå vært drift i sildelinjen i rundt syv uker. Lakselinjen har vært i drift i noen måneder allerede. Dermed ser det ut som at alt fungerer som det skal. Utvidet med ensilasje Eierne av Aquarius har imidlertid ikke hvilt på sine laurbær i påvente av at anlegget skulle komme i drift etter at de ble rammet av brann. I den perioden hvor fabrikken var stengt på grunn av brann, ble det lagt store planer for utvidelse av bedriften. Det ble blant annet planlagt å MOT MILLIARDER: I fjor omsatte industrien på Lovund for rundt 500 millioner kroner. Nå materialiseres det planer for en rekke nye etableringer og investeringer. Det kan føre til at det lille Nordlands-samfunnet i løpet av noen år omsetter for mer enn en milliard kroner. På bildet Kartsen Næsvold, sjefen i Seafarm Invest Oppdrettsfiskens drømmested Interessert? Ta en telefon til Bjørn Bjørkmo, (fax: ) Eller kontakt ham på e-post: Boks 500, 8601 Mo i Rana Mo Industripark kan by på de reneste drømmeforhold for fiskeoppdrett. Her er et av landets største vannverk. Spillvarme fra industrien gi mulighet for meget rimelig energi. Oksygen - og andre gasser leveres på rør til gunstige priser. Her er ledige tomter både i nær-heten av industrien og ved sjøen. I parken finnes det god kompetanse på drift og vedlikehold, og muligheter til å kjøpe inn en rekke tjenester til rimelige priser. I dag har vi både smoltproduksjon og røyoppdrett i parken. Men her er plass for flere fisker som ønsker en rask og fin oppvekst. knytte et såkalt ensilasje-anlegg til driften av Aquarius. Da Rieber i Tromsø besluttet å selge sitt anlegg, ble dette kjøpt inn. I dag legges siste hånd på verket, før Aquarius kan starte prøveproduksjon også i denne delen. Produksjon av ensilasje skal sikre mer stabil drift i et anlegg som ellers kan bli preget av sesongsvingninger. Egen fôrfabrikk I tillegg planlegger eierne av Aquarius å utvide anlegget til å omfatte en egen fôrfabrikk. Dette er en investering i størrelsesorden 40 millioner kroner, som etter planen skal stå klar i løpet av to til tre år. Samlet betyr det at det finnes konkrete planer om investeringer i Lovund-samfunnet for rundt 250 millioner kroner. Samtlige av planene, inkludert havneutbyggingen, skal være ferdige innen Laksegründer Steinar Olaisen tror dette vil gjøre Lovund til et samfunn som får maksimal effekt av de ressursene som produseres på øyen. Han mener disse investeringene fort vil bringe den totale omsetningen fra Lovund-industrien opp i mer enn en milliard kroner. Rolf G Zimmermann NæringsRapport Nr

15 OPPDRETT 15 Lang dags ferd mot natt Fjorårets resultater er en medvirkende faktor til årets storsatsing. -Vi har investert i overkant av 75 millioner i ny filetfabrikk og slakteriavdeling i år, sier den 37-årige grûnderen og konserdirektøren i Nordlaks, Inge Berg. Nede i nybygget arbeider rørleggere og elektrikere på spreng. Det er andre uka i november, og mot slutten av den tredje skal alt være klart. Produksjonslinja testes - alt må fungere prikkfritt. -Det er nesten litt underlig at ting har blitt slik de har blitt. Hadde noen forespeilet meg dagens situasjon for ti år siden, hadde jeg vel bare ledd, sier Inge Berg. Nordlaks Eiendom AS Eiendomsselskap 100% For tolv år siden tok Inge Berg over drifta av Hanøy Fiskeoppdrett hjemme i Hadsel. Konsernet Nordlaks var i startgropa. Mange drømte om å skape ei framtid i lakseoppdrett på slutten av 1980-tallet. Mulighetene var så store. Nå er Nordlakskonsernet den eneste aktøren igjen i næringa i Hadsel. Amerikanske samarbeidspartnere For fem år siden ble arealer og bygninger kjøpt på nordsida av Børøya. -Vi har hatt ei stor utvikling de siste tre årene spesiellt. Særlig på sjøsida, men også på land med nytt slakteri og nå filetfabrikk. Ringvirkningene av landanlegget vårt er store. Kapasiteten vår har økt betraktelig, og dette gjør oss interessante for andre. Det amerikanske laksekonsernet Trufresh ORGANISASJONSKART Nordlaks Holding AS Holding Nordlaks Produkter AS Produksjon og bearbeiding av laskefisk 100%% Nordlaks Oppdrett AS Matfiskoppdrett av laks, ørret og kveite 9 konsesjoner 100% satsning har gitt oss handlefrihet og større trygghet for framtida, sier Berg. Når Nordlaks` nye filetfabrikk åpnes offisiellt er det med en stor kontingent amerikanere tilstede. Trufresh-konsernet har nå solgt sine landanlegg i Chile og Maine, og det skulle borge for ei solid satsing i Hadsel. Lokal forankring Han har god utsikt til heimgården på andre sida av sundet fra kontorvinduene på Børøya. Det var en selvsagt sak for Inge å satse i hjemkommunen. -Vi har valgt å etablere oss med hus og heim her. Da kom det som en naturlig konsekvens at bedriften også måtte bli forankra i det lokale miljøet. Det er heller ingen tvil om at forholdene for oppdrett er optimale i dette området, sier Inge. Nesten hele ledelsen i Nordlaks er hentet i nærmiljøet. Organisasjonsstrukturen i konsernet er relativt flat, og setter store krav til selvstendighet og ansvar. -Jeg har vært heldig med mine medarbeidere. Staben min består av svært dyktige folk. Det blir med meg som med Bush. Rådgiverne og medarbeiderne får meg til å framstå som en rimelig oppegående kar, fleiper Berg. NY FABRIKK: Konserndirektør Inge Berg i Nordlaks har det hektisk for tida. -Det skal bli godt når nyfabrikken er kommet i gjenge. Kampen for å overleve Selv om inneværende år har krevd sitt, tror Inge det vil bli knallhardt framover. -Jeg antar at vi vil ende på et 0- resultat i år. Raset i lakseprisene utover året har rammet, og nå selger de fleste til under selvkost kroner kiloen er rått. Jeg tror dette er det dårligste året vi har hatt siden oppstarten rent prismessig. Dessuten er det klart at med de investeringene vi har gjort i år, må vi satse alt på å få full effekt ut av filetfabrikken fra første dag. Det er der utfordringa vil ligge framover, sier konserndirektøren bestemt. Men at næringa går ei tung tid i møte, er han sikker på. -Alle vil måtte blø. Så spørs det. Hvem tåler det best? Spørsmålet blir hengende i lufta. Grethe Andreassen NæringsRapport Nr

16 Hydro Glomfjord Industripark Hydro Agri Glomfjord Omsetning: mill.kr. Antall ansatte: 235 Etablert: 1947 Produkt: Fullgjødsel og kalksaltpeter Promeks ASA Antall ansatte: 8 Etablert: 2000 Produkt: Amorf silisiumoksid Marine Harvest AS Omsetning: 35 mill.kr. Antall ansatte: 13 Etablert: 1987 Produkt: Smolt- og lakseyngel Hydro Produksjonspartner Nord Omsetning: 65 mill.kr. Antall ansatte: 110 Etablert: 2000 Produkt: Ingeniør- og verksted tjenester ScanWafer AS/ ScanWafer II AS Omsetning: 240 mill.kr. Antall ansatte: 110 Etablert: 1997/2001 Produkt: Multikrystallinske silisium wafers Meløy Næringsutvikling AS Omsetning: 5 mill.kr. Antall ansatte: 2 Etablert: 1992 Produkt: Forretnings utvikling PO Norge Silicates AS Omsetning: 50 mill.kr. Antall ansatte: 16 Etablert: 1993 Produkt: Natrium silikat (råglass) I Meløy ble en truende arbeidsløshet som følge av omstrukturering ved hjørnesteinsbedriften, Hydro Agri Glomfjord, snudd til et positiv nasjonalt industrieventyr. I dag ønsker man alle nyetableringer velkommen i en ny industripark Hydro Glomfjord Industripark. Utrolig vakker og utfordrende natur, men samtidig rike muligheter for industri-og næringsutvikling. Ønsker du et sted å utvikle din forretningsidè eller legge din planlagte virksomhet til,kan vi tilby deg et innovativt miljø hvor du også kan legge vekt på å oppnå en best mulig livskvalitet for deg selv og de du ønsker å ha med deg på laget og din familie. Fra problemer til muligheter Vi mener å ha kompetanse og erfaring til å snu et vanskelig utgangspunkt til en positiv utvikling. Da 110 personer i 1991 ble truet av oppsigelser i Glomfjord tok man ansvaret i egne hender og idag har dette resultert i 6 nye virksomheter med rundt 225 nye industriarbeidsplasser. I dette arbeidet har Meløy Næringsutvikling AS vært et felles verktøy for å skape en offensiv næringsutvikling for sine eiere. Fra en omsetning i 1991 på rundt 0,8 mrd.kr - vil man i Hydro Glomfjord Industripark i 2001 ha en omsetning på 1.7 mrd.kr ti år etter, samtidig er det sysselsatt totalt rundt 15% flere personer i Industriparken i dag. 3 timer fra Oslo Meløy ligger midt mellom Mo i Rana og Bodø som er de nærmeste byene. På rundt 3 timer kan du komme deg fra Meløy til Oslo, og uten tillegg i billettprisen ferdes du i en natur som gir deg minnerike opplevelser og ro i sjelen. Fritid og rekreasjon I tillegg byr Meløy på rike muligheter for et aktivt og attraktivt friluftsliv. Sammen med det vi har å by på når det gjelder etableringsmuligheter og infrastruktur skulle det ligge vel til rette også for deg å finne en samarbeidspartner og muligheter for å utvikle din ide eller ditt prosjekt videre. Ønsker du mer informasjon ta kontakt med Lothar Maruhn på telefon eller send en mail til; besøk også våre websider; Foto: Lothar Maruhm Idé og layout: Lothar Maruhn NæringsRapport Nr

17 FISKERI 17 Fiskerinæringen i Nord-Norge i 2000: Fra pluss til minus Samlet drev nordnorsk fiskerinæring i fjor i minus. Tall fra DB Norge som Næringsrapport har innhentet viser at fiskerinæringen i nord gikk fra 24 millioner kroner i overskudd i 1999 til 32 millioner kroner i underskudd i fjor. Av de 214 bedriftene vi har gått igjennom, gikk 96 med underskudd i fjor, mens 115 kunne vise til et større eller mindre overskudd. Det betyr at 16 flere bedrifter gikk inn i 2001 med røde tall i bunnlinjen, enn året før. Tallene omfatter både sjø og landsiden av fiskerinæringen. Den totale omsetningen blant nordnorske fiskeriselskaper med omsetning over 10 millioner økte i fjor med 163 millioner kroner, men ligger stabilt rundt 12,5 milliarder kroner. Til tross for en viss økning har det totale driftsresultat gått ned, noe som viser at marginene knapper seg til. Det samlede driftsresultatet for de 214 bedriftene endte opp nær 232 millioner kroner mot nær 238 året før Eiendommelig nok har eierne økt sine uttak fra selskapene. Mens bare 48 millioner kroner ble hentet ut av nordnorsk fiskerinæring i aksjeutbytte i 1999, tok eierne ut hele 190 millioner kroner i fjor. Samtidig er egenkapitalen betydelig økt i fjor. Mens nordnorsk fiskerinæring hadde en samlet egenkapital på 1,94 milliarder i 1999 var den økt med drøyt 211 millioner kroner til drøye 2,15 milliarder ved inngangen til Fiskerinæringen i Nord Norge: Omsetning over 50 millioner - Hovedtabell NR FIRMANAVN POSTSTED ANT. TOT.INNT ENDR. LØNNSKOST ENDR DR.RES. ENDR. DR.MARGIN ÅRSRES. ENDR. NTO.FORTJ EK. ENDR. EK ANDEL ANS TOT INN 2000 LØNNSKOST 2000 DRIFTSRES ÅRSRES. MARGIN 2000 EK NERGÅRD AS TROMSØ ,12 % ,24 % ,61 % 1,42 % ,59 % 1,01 % ,03 % 19,44 % 2 AS VANNA HANSNES ,02 % 0 * ,04 % 3,27 % ,64 % -11,98 % ,48 % 14,72 % 3 SCANFISH AS HAMMERFEST ,89 % ,70 % ,84 % -1,37 % ,61 % -1,89 % ,15 % 2,69 % 4 STELLA POLARIS AS TROMSØ ,31 % ,64 % ,17 % 0,78 % ,40 % 0,19 % ,91 % 7,30 % 5 ARVID NERGÅRD AS SENJAHOPEN ,51 % ,85 % ,07 % 3,81 % ,26 % 29,91 % ,37 % 58,84 % 6 NORFRA EKSPORT AS TROMSØ ,15 % ,28 % ,28 % 1,16 % ,66 % 0,61 % ,39 % 10,12 % 7 AS MELBU FISKEINDUSTRI MELBU ,35 % ,57 % ,27 % -6,07 % ,54 % -5,12 % ,05 % 75,75 % 8 AARSÆTHER BÅTSFJORD AS BÅTSFJORD ,28 % ,90 % ,25 % -1,32 % ,00 % -2,30 % ,48 % 16,74 % 9 FISKEPROD. FELLESSALG AS TROMSØ ,47 % ,80 % ,12 % 0,40 % ,93 % 0,74 % ,72 % 44,91 % 10 TROMSØ REKER AS KVALØYSLETTA ,57 % ,25 % ,86 % 5,42 % ,42 % 2,93 % ,36 % 14,79 % 11 BÅTSFJORD SEAFOOD AS BÅTSFJORD ,67 % ,17 % ,17 % -12,84 % ,00 % -13,64 % ,71 % -36,62 % 12 KARSTEN J. ELLINGSEN A/S SKROVA ,52 % ,13 % ,99 % 1,46 % ,98 % 0,50 % ,61 % 15,17 % 13 VANNA MAR AS VANNVÅG ,95 % ,81 % ,55 % 1,87 % ,59 % 1,33 % ,11 % 5,65 % 14 STORBUKT FISKEINDUSTRI AS HONNINGSVÅG ,13 % ,13 % ,53 % 1,07 % ,60 % 0,13 % ,86 % 18,11 % 15 NORWEGIAN RUSSIAN TRADE AS MYRE ,48 % ,28 % ,55 % 3,48 % ,43 % 1,82 % ,58 % 10,00 % 16 HR TROMSØ SEA PRODUCTS AS TROMSØ ,48 % ,33 % ,16 % 3,29 % ,28 % 5,09 % ,32 % 12,15 % 17 MYRE FISKEINDUSTRI AS MYRE ,55 % ,88 % ,20 % -4,47 % ,15 % -7,57 % ,96 % 17,94 % 18 AARSÆTHER KJØLLEFJORD AS KJØLLEFJORD ,93 % ,23 % ,52 % -2,96 % ,67 % -5,23 % ,62 % 7,98 % 19 LOFOTEN FISH EXPORT AS BALLSTAD ,28 % 810 2,40 % ,92 % -0,49 % ,78 % -0,73 % ,82 % -3,75 % 20 SIF NORWAY AS TROMSØ ,58 % ,98 % ,82 % -0,30 % ,19 % -25,90 % ,04 % -124,99 % 21 NILS H NILSEN AS BÅTSFJORD ,22 % ,25 % ,37 % 0,35 % ,22 % 7,03 % ,93 % 39,52 % 22 LENVIK FISKEINDUSTRI AS FINNSNES ,81 % ,28 % ,57 % 12,11 % ,86 % 7,39 % ,36 % 42,63 % 23 NORTH EXPORT AS GJESVÆR ,55 % ,22 % ,13 % 4,65 % ,53 % 2,94 % ,41 % 60,02 % 24 J M JOHANSEN AS STAMSUND ,95 % ,20 % ,78 % -3,44 % ,55 % -6,76 % ,33 % 22,42 % 25 AARSÆTHER VARDØ AS VARDØ ,50 % ,78 % ,45 % -1,04 % ,49 % -3,00 % ,09 % 1,34 % 26 CHR FALCH AS SVOLVÆR ,59 % ,17 % ,36 % -1,48 % ,06 % -1,80 % ,91 % 8,48 % 27 HAVØYSUND FISK & INDUSTRI AS HAVØYSUND ,46 % ,67 % ,86 % -10,94 % ,89 % -8,60 % ,29 % 7,28 % 28 AS BÅTSFJORDBRUKET BÅTSFJORD ,88 % ,43 % ,83 % 1,31 % ,05 % 2,00 % ,64 % 49,98 % 29 AS HAVFISK MELBU ,71 % ,08 % ,53 % 7,02 % ,93 % 5,92 % ,92 % 22,33 % 30 TROMS PELAGIC AS TROMSØ ,90 % ,78 % ,97 % 8,17 % ,44 % 4,41 % ,57 % 24,54 % 31 NORWAY SEAFOODS HAMMERFEST AS HAMMERFEST ,67 % ,24 % ,83 % 12,18 % ,35 % 7,02 % ,53 % 81,51 % 32 SEAFOOD VARDØ A/S VARDØ ,71 % ,90 % ,64 % 3,83 % ,91 % 1,76 % ,67 % 13,82 % 33 MODOLV SJØSET PELAGIC AS TRÆNA ,07 % ,46 % ,43 % 5,67 % ,77 % 3,03 % ,39 % 20,59 % 34 AS ANDENES HAVFISKESELSKAP ANDENES ,33 % ,17 % ,34 % 3,93 % ,93 % 0,60 % ,66 % 14,42 % 35 ARNE MATHISEN AS VÆRØY ,56 % ,51 % ,61 % 2,74 % ,97 % -0,27 % ,89 % 16,64 % 36 GRYLLEFJORD FRYSERI AS GRYLLEFJORD ,96 % ,90 % ,39 % 3,04 % ,80 % 3,66 % ,38 % 50,51 % 37 TOBØ FISK AS HAVØYSUND ,00 % ,76 % ,90 % 2,86 % ,79 % 0,66 % ,39 % 21,25 % 38 SKJERVØY REKEINDUSTRI AS SKJERVØY ,18 % ,30 % ,96 % 4,04 % ,09 % 0,43 % ,07 % 20,78 % 39 NJORD AS TROMSØ ,83 % ,98 % ,97 % -6,10 % ,76 % -34,69 % ,75 % -89,66 % 40 GIGANTE SILD AS BODØ ,42 % ,98 % ,17 % -1,83 % ,43 % -2,62 % ,03 % 40,79 % NæringsRapport Nr

18 18 FISKERI Klippfisktørkerne tjener! Klippfisktørking synes å være området der det er mulig å tjene penger innen nordnorsk fiskerinæring. Samtlige tre anlegg i nord som tørker saltfisk fram til klippfisk hadde positive driftsoverskudd i fjor. Det nystartede tørkeriet Lofoten Klippfisk AS med portugiseren Pedro Gomes i ledelsen nådde i fjor en imponerende omsetning på 47 millioner kroner. Dette ga et driftsresultat på hele 2,26 millioner kroner. Årsresultatet ga et minus på kroner, men resultatet må i alle tilfeller betegnes som godt ettersom dette er første driftsår. I tillegg et driftsår der hele den norske fiskerinæringen sliter med lønnsomheten. For Vanna-konsernet ble klippfisktørkeriet det eneste anlegget man tjente penger på i fjor. Da regnskapene var gjort opp var Vanna Mar AS eneste anlegg med sorte tall, selv om overskuddet ikke var mer enn 2,4 millioner kroner på en omsetning på 183 millioner kroner. Driftsresultatet var millionen bedre. Også klippfiskbedriften Tromvik Fiskeindustri AS hadde med en omsetning på 30 millioner kroner et resultat før skatt på 3,2 mill. kroner. Her er det nok ekstraordinære inntekter som har spilt en rolle, ettersom driften gikk med et underskudd kroner. PENT OVERSKUDD: Portugiseren Pedro Gomes og Lofoten Klippfisk AS klarte et pent overskudd på driften i sitt aller første driftsår. Til venstre Randi Balstad i samme selskap DE STØRSTE ETTER DRIFTSRESULTAT FIRMA NAVN POSTSTED TOT.INN DR.RES ÅRS.RES. DR. MARGIN NTO. F.MARGIN LOFOTEN SJØPRODUKTER AS LEKNES ,19 % 22,15 % LENVIK FISKEINDUSTRI AS FINNSNES ,11 % 7,39 % 9ASBJØRN SELSBANE AS LØDINGEN ,82 % 19,74 % NORWAY SEAFOODS HAMMERFEST AS HAMMERFEST ,18 % 7,02 % AS VANNA HANSNES ,27 % -11,98 % ARVID NERGÅRD AS SENJAHOPEN ,81 % 29,91 % TROMSØ REKER AS KVALØYSLETTA ,42 % 2,93 % KRISTOFFERSEN FISKEBÅT AS MYRE ,98 % 38,50 % TROMS PELAGIC AS TROMSØ ,17 % 4,41 % TROMSØ FRYSERI OG KJØLEANLEGG AS HARSTAD ,89 % 4,92 % YTRE ROLLØYA AS HARSTAD ,45 % 9,68 % VANNA HAVFISKESELSKAP AS HANSNES ,83 % 9,89 % SELVÅG SENIOR AS HALSA ,68 % 8,48 % ALFRED JENSEN AS KALDFARNES ,46 % 23,74 % AS HAVFISK MELBU ,02 % 5,92 % NæringsRapport Fiskerinæringen i Nord Norge: Omsetning over 50 millioner - Hovedtabell NR FIRMANAVN POSTSTED ANT. TOT.INNT ENDR. LØNNSKOST ENDR DR.RES. ENDR. DR.MARGIN ÅRSRES. ENDR. NTO.FORTJ EK. ENDR. EK ANDEL ANS TOT INN 2000 LØNNSKOST 2000 DRIFTSRES ÅRSRES. MARGIN 2000 EK ROLLA SEAFOOD AS HAMNVIK ,96 % ,49 % ,50 % 1,58 % ,60 % -0,08 % ,39 % 31,96 % 42 LOFOTEN TRÅLERREDERI AS STAMSUND ,60 % ,96 % ,62 % -6,02 % ,17 % -6,34 % ,38 % 31,65 % 43 ICE FISH AS TROMSØ ,11 % ,38 % ,48 % 1,97 % ,57 % 1,42 % ,75 % 18,65 % 44 BENJAMIN JENSEN AS NAPP ,14 % ,74 % ,45 % 1,01 % ,52 % 0,67 % ,11 % 20,83 % 45 GUNNAR KLO AS MYRE ,24 % ,72 % ,64 % 0,05 % ,60 % 1,06 % ,31 % 37,51 % 46 BENDIX OLSEN EFTF AS SVENSBY ,87 % ,81 % ,14 % 4,43 % ,06 % 1,85 % ,52 % 35,62 % 47 UNIPRAWNS INDUSTRIER AS NORD-LENANGEN ,90 % ,01 % ,59 % 3,92 % 72-98,91 % 0,08 % ,80 % 24,74 % 48 DÅVA AS HANSNES ,91 % ,76 % ,89 % -7,65 % * -5,67 % ,13 % 91,84 % 49 JOH H PETTERSEN AS KVALØYSLETTA ,97 % ,07 % ,54 % 1,33 % ,50 % 1,20 % ,22 % 80,34 % 50 AS SJØBRUK BØ I VESTERÅLEN ,77 % ,42 % ,37 % -3,09 % ,37 % -3,99 % ,40 % 15,62 % 51 NORDIC SEA MEHAMN AS MEHAMN ,49 % ,86 % ,52 % -14,17 % ,15 % -21,55 % ,27 % -1,99 % 52 NORDHAV AS TROMSØ ,83 % ,69 % ,06 % 3,25 % ,41 % 2,21 % ,99 % 46,74 % 53 VANNA FISKEINDUSTRI AS VANNVÅG ,98 % ,34 % ,57 % -0,12 % ,94 % -0,47 % ,51 % 70,01 % 54 SKJERVØYFISK AS SKJERVØY ,99 % ,61 % ,04 % -2,55 % ,62 % -4,51 % ,43 % 21,65 % 55 NORTHERN SEAFOOD AS MYRE ,68 % ,67 % ,67 % 0,76 % ,77 % -0,25 % ,23 % 21,25 % 56 FINNMARKFISK AS RYPEFJORD ,43 % ,76 % ,47 % -1,57 % ,24 % -8,88 % ,32 % -14,50 % 57 HUSVÆR FISK AS BRASØY ,33 % ,87 % ,10 % 0,60 % 68-40,35 % 0,09 % ,90 % 4,32 % 58 LOFOTEN FISK AS BALLSTAD ,34 % ,30 % ,23 % -0,45 % ,28 % -1,09 % ,43 % 7,59 % 59 YTTERSTAD FISKERISELSKAP AS LØDINGEN * * * 5,56 % * 7,02 % ,13 % 15,82 % 60 BERLEVÅG FISKEINDUSTRI AS BERLEVÅG ,80 % ,22 % ,02 % 4,57 % ,07 % -8,79 % ,17 % 4,50 % 61 BACALAO NORD AS MEHAMN ,56 % ,08 % ,67 % 2,63 % ,81 % 0,07 % ,39 % 5,97 % 62 HR BREIVIKBOTN SEA PRODUCTS AS BREIVIKBOTN ,11 % ,90 % 653-7,64 % 1,04 % ,55 % -1,81 % ,31 % 2,75 % 63 HR SØRVÆR SEA PRODUCTS AS SØRVÆR ,22 % ,76 % ,42 % -6,76 % ,41 % -9,18 % ,40 % 1,73 % 64 GIGANTE FISKEKROKEN AS BODØ ,61 % ,12 % ,13 % 6,73 % ,83 % 4,24 % ,72 % 17,70 % 65 NORTH CAPELIN AS HONNINGSVÅG * * ,82 % 4,57 % ,26 % -2,13 % ,02 % 4,59 % 66 VIFRA AS VANNVÅG ,44 % ,06 % ,49 % -3,06 % ,29 % -2,67 % ,95 % 81,01 % 67 NORDVÅGEN AS TROMSØ ,29 % ,06 % ,58 % -1,41 % ,50 % -1,79 % ,69 % 4,04 % 68 RIKSHEIM HENNINGSVÆR AS HENNINGSVÆR ,89 % ,11 % ,70 % 3,44 % ,19 % 0,22 % ,42 % 8,64 % 69 HAGB KRÆMER AS TROMSØ ,09 % ,78 % ,81 % -4,54 % ,28 % 52,40 % ,45 % 57,04 % 70 FRYSERIET AS LØDINGEN ,28 % ,14 % ,19 % 1,72 % ,90 % 9,22 % ,08 % 9,87 % 71 LOFOTEN SJØPRODUKTER AS LEKNES ,57 % ,05 % ,82 % 34,19 % ,57 % 22,15 % ,42 % 45,55 % 72 SKARETFISK AS LAUKSLETTA ,11 % ,07 % ,70 % 1,32 % ,17 % -0,23 % ,96 % 26,48 % 73 JOHS. H. GIÆVER A/S HAVNNES ,13 % ,28 % ,16 % 5,49 % 4-99,79 % 0,01 % ,50 % 26,52 % 74 PRIMA NOR AS TROMSØ ,57 % ,02 % ,82 % 2,21 % ,94 % 1,07 % ,06 % 9,49 % 75 TROMSØ FRYSERI OG KJØLEANL. AS HARSTAD ,01 % ,80 % ,24 % 17,89 % ,09 % 4,92 % ,12 % 19,24 % 76 YTRE ROLLØYA AS HARSTAD ,26 % ,62 % ,82 % 17,45 % ,17 % 9,68 % ,79 % 24,06 % 77 HAMMERFEST INDUSTRIFISKE AS HAMMERFEST ,30 % ,64 % ,15 % -5,15 % ,42 % -3,39 % ,54 % 16,69 % 78 HOPEN FISK & SILD AS KABELVÅG ,19 % ,15 % ,83 % 1,59 % ,27 % -0,03 % ,37 % 18,66 % 79 SEAFOOD HAMMERFEST AS HAMMERFEST ,54 % ,62 % ,20 % 1,07 % ,99 % -0,31 % ,51 % 3,18 % 80 FRAMNES FISKEINDUSTRI AS ANDENES ,97 % ,11 % ,66 % 7,57 % ,92 % 5,29 % ,57 % 70,82 % 81 BERGSFJORDANLEGGET AS BERGSFJORD ,55 % ,63 % ,52 % -0,15 % ,44 % -0,48 % ,38 % 50,88 % NæringsRapport Nr

19 FISKERI 19 Svidde av hundretalls millioner islandske kroner Nær 50 millioner norske kroner har den islandske fiskerigiganten SIF klart å svi av i sine forsøk på å få fotfeste i Norge. Til tross for stadig endret strategi, og stadig skiftende ledere, har ikke islendingene klart å tjene ei krone i Norge. I fjor hadde selskapet sitt beste år da de hadde et driftsresultat som bare var negativt med kroner. Det ordinære resultatet til selskapet forteller nemlig en annen historie. Her er de røde tallene på hele 47 millioner kroner. Årsresultatet på nær 35,5 mill. kroner forteller at selskapet er tilført midler utenfra, og da er det liten tvil om at andre enn moderselskapet SIF Ltd. På Island har forstrekt seg med noen millioner kroner. Men ytterligere tilførsler vil trolig være nødvendig for å gi selskapet en fornuftig arbeidskapital. I følge regnskapet til det Islandske eierselskapet for 2000 har eierne måttet avskrive totalt 411 millioner islandske kroner. Det innebærer 34,6 millioner norske kroner. I følge en note i regnskapet skriver 23,3 millioner kroner seg fra den mislykkede satsingen man gjorde ved kjøp av anlegg i Norge, mens 11,3 millioner kroner er tap på drift. Selskapet eide tre anlegg i Norge, Loppa Fisk AS, Eidet Fisk AS og Nykvåg Fisk AS. Men driften av selskapene gikk på langt nær som islendingene hadde forventet. Derfor solgte man ut før ytterligere millioner islandske kroner rant ut i dragsuget. SIF etablerte sitt norske datterselskap Mar Nor AS for å vise at det gikk an å tjene penger også på norsk saltfisk. At så ikke var tilfelle ble en dyr lærdom for islendingene. Etter at det gigantiske saltfiskkonsernet SIF fusjonerte med det ikke mindre gigantiske frossenfiskkonsernet Islandic Freezing Plant, fikk også det norske selskapet flere bein å stå på. Det gjenstår å se om utvidelse av produktspekteret vil hjelpe den islandske bedriften til å komme på fote igjen. Men det skal nok gå mange år med overskudd før islendingene kan si at de har tjent en islandsk krone på sine investeringer i Norge. Det islandske selskapet har 25 millioner norske kroner i aksjekapital. Den er i utgangspunktet tapt for lenge siden. Styreformannen i det norske selskapet, den mektige direktøren i SIF, Gunnar Ørn Kristjansson må nok ennå avskrive noen millioner kroner. Da kan hende vil selskapets første norske direktør, Robert Ottesen, som tok over selskapet i fjor, tjene penger. SVIDDE AV: Robert Ottesen ble i fjor ansatt som første norske direktør i det islandsk eide SIF Norway AS i Tromsø. Han får en stri jobb med å få skuta på rett kjøl etter sine islandske forgjengere som har svidd av flere hundretalls millioner islandske, og titalls millioner norske kroner. Røde tall i tørrfiskregnskapene Tørrfiskbedriftene fikk det tyngre i fjor enn året før. Av de ti største tørrfiskprodusentene hadde fem røde tall på bunnlinjen i regnskapet i fjor. I 1999 var det bare en av de ti største som hadde røde tall. Så langt tyder ingenting på at det vil bli særlig bedring i år. Vekslende kvalitet og mer kritiske italienske kunder er årsaken til det. Italienerne var allerede tidlig ute i år og bebudet reklamasjoner, og ting tyder derfor på at det ikke går mot noe kronår for norsk tørrfisknæring. Høye råstoffpriser drar prisen på tørrfisken i været. Når konsumet i tillegg er i nedgang kan heller ikke volumet kompensere for knappere marginer. Lofotfisket har de siste årene vært en trist opplevelse, og selve monumentet over den alvorlige ressurssituasjonen. Tørrfiskprodusentene har overbydd hverandre i bestrebelsene på å sikre seg råstoff, noe som har gitt et svært dyrt sluttprodukt. Også internt blant bedriftene har det vært endring i maktbalansen når det gjelder å være størst. Arne Mathisen AS på Værøy som i 1999 var største tørrfiskprodusent, fristet i fjor tilværelsen som tredje største produsent, etter en nedgang på drøye 37 prosent. På topp har Karsten J. Ellingsen AS kommet, med ei omsetning på 183 millioner kroner. Selskapet har hatt ei omsetningsøkning på 17 prosent fra 1999 til 2000, og har i samme periode redusert lønnskostnadene med 20 prosent. Det ga et driftsresultat på nær 2,7 mill. kroner og drøye kroner i årsresultat. Chr. Falch AS i Svolvær som var en god nummer to i omsetning i fjor har hatt drøye åtte prosents økning i omsetningen, men samtidig hatt en dramatisk reduksjon i resultatet. Mens bedriften hadde 6,4 mill i driftsresultat i 1999 måtte man bokføre et minus på drøye 1,8 mill. kr. i fjor. Regnskapet ble avsluttet med drøye 2,2 mill. kroner i minus. IMPREGNERING FOR OPPDRETTSNÆRINGEN VANNLØS IMPREGNERING FOR MERDER OG TAUVERK TIL OPPDRETTSNÆRINGEN Bedrift Sted Oms Oms Driftsres Res f.sk. Årsres Årsres Egenkap KARSTEN J. ELLINGSEN A/S SKROVA CHR FALCH AS SVOLVÆR ARNE MATHISEN AS VÆRØY BENJAMIN JENSEN AS NAPP LOFOTEN FISK AS BALLSTAD RIKSHEIM H.VÆR AS HENNINGSV JOHS. H. GIÆVER A/S HAVNNES LOFOTEN VIKI. EXPORT AS VÆRØY ROLF JENTOFT AS BALLSTAD AS GLEA RØST Steen-Hansen Maling AS Ulsmågveien 24, N-5224 Nesttun, Bergen Norway Tlf , Fax NæringsRapport Nr

20 20 FISKERI Ice-Fish i Tromsø: Lyspunkt i krisetid Tromsø-selskapet Ice- Fish AS opplever stor suksess mens andre fiskeriselskaper sliter med betydelige underskudd. 1,3 millioner kroner i overskudd kunne daglig leder Valter Gabrielsen innkassere etter sitt første driftsår. 4. desember åpnet selskapet sitt eget anlegg i Mehamn og står dermed ytterligere rustet for vekst. Fra 1999 til 2000 økte omsetningen fra 15,2 til 92,6 mill. kroner. I følge daglig leder Valter Gabrielsen ligger det an til at omsetningen inneværende år blir noe redusert. Selskapet har spesialisert seg på eksport av ferskfisk og har hatt stor suksess. Ferskfiskeksport handler i stor grad om gode logistikkløsninger, og her har vi funnet vår nisje. Den kolossale økningen i omsetningen har egentlig en svært naturlig forklaring. Vi kom nemlig ikke i gang med driften før høsten 1999, og 2000 ble dermed vårt første driftsår. Men vi er vel om lag der vi vil ligge med henblikk på omsetningen, sier han. Han mener å ha store muligheter i et marked som i økende grad etterspør fersk fisk. Marginene er knappe, så her gjelder det å finne logistikkløsninger som fungerer og som er kostnadseffektive. Så langt har våre systemer vist seg å være fornuftige med henblikk på å bringe fisken ut til markedet, samtidig som det blir noe igjen til å føre på bunnlinjen i regnskapet, sier Gabrielsen. Han ser fram til åpningen av anlegget i Mehamn om få dager. I første omgang er det en sentral for mottak og distribusjon for ferskfisk. Anlegget bygges opp fra grunnen uten SND-støtte, og vi tar derfor utbyggingen i flere etapper. Andre etappe vil være ei linje for fersk filet, noe jeg har stor tro på, sier han. Valter Gabrielsen er ingen nykommer i norsk fiskerinæring. Han var sammen med Steinar Eliassen blant gründerne av Norfrakonsernet. Det ble uenighet om framtidig strategi, og jeg valgte derfor å selge mine aksjer og starte for meg selv. Det burde jeg egentlig ha gjort lenge før Han startet opp alene, og har i dag utvidet slik at selskapet omfatter seks ansatte. De dekker de viktigste ferskfiskmarked i Europa som Frankrike, Holland, Belgia og England. Til etableringen i Mehamn har Gabrielsen hentet inn kapital fra andre størrelser i norsk fiskerinæring, deriblant Magnus Ytterstad i Lødingen, rederiselskapet Lanes, Edgar Enoksen og Falch-familien i Svolvær. I tillegg er flere av de ansatte i Ice- Fish AS aksjonærer i nyselskapet, men Valter Gabrielsen er hovedaksjonær og har sørget for å eie mer enn 50 prosent av selskapet. Meg bekjent er dette den første etableringen med oppbygging av nytt og jomfruelig anlegg på mange, mange år, sier han, og viser til at øvrige nyanlegg i all hovedsak erstatter andre eldre og umoderne. LYSPUNKT: Valter Gabrielsen tjener penger, mens de fleste andre taper i norsk fiskerinæring. Vi har en billig organisasjon og kan klare oss selv med små marginer på ferskfisken, sier han. Fiskeeksportørene bedrer marginene De nordnorske fiskeeksportørene bedret driftsmarginen i år 2000 som et tydelig tegn på at volumet har gått ned og at man må få mer ut av hvert kilo. Det er riktignok ingen stor prosentvis forbedring, men med de store volum som eksportørene håndterer gir det seg utslag i betydelig beløp. Driftsmarginen varierer alt fra en halv prosent til 4,5 prosent av omsetningen. For den største eksportøren i nord, Nergård AS i Tromsø, som økte driftsmarginen fra 0,75 til 1,4 prosent med tilnærmet samme omsetning som året før, innebar det et nær doblet driftsresultat, fra 4,2 til 8,2 millioner kroner. Omsetningen til Nergård AS var om lag 578 millioner kroner. Best driftmargin i fjor hadde North Export AS på Gjesvær i Finnmark med 4,6 prosent. De hadde riktignok en nedgang fra året før da den lå på 6 prosent. Dårligst driftsmargin hadde Scanfish AS i Hammerfest med 1,3 prosent, og et underskudd på driften på 1,8 mill. kroner. Ironisk nok styres dette selskapet av den best betalte direktøren blant de ti største eksportørene, med hele 1,5 mill kroner. Han har hatt en lønnsøkning på hele 40 prosent i forhold til 1999, mens selskapet gikk med underskudd på nær 6,8 mill kroner og har redusert egenkapitalen med 80 prosent. Navn Poststed Tot innt Tot innt Driftsres Årsres Årsres Egenkap NERGÅRD AS TROMSØ AS VANNA HANSNES SCANFISH AS HAMMERFEST STELLA POLARIS AS TROMSØ UNIPRAWNS AS TROMSØ NORFRA EKSPORT AS TROMSØ FISKEPROD. FELLESS. AS TROMSØ HR TROMSØ SEA PROD. AS TROMSØ LOFOTEN FISH EXP. AS BALLSTAD SIF NORWAY AS TROMSØ NORTH EXPORT AS GJESVÆR NæringsRapport Nr

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

5.1 Visjon. videreutvikling av en stor havbruksnæring. Motivasjonen for å tilrettelegge for en ekspansiv utvikling er basert på erkjennelsen om at:

5.1 Visjon. videreutvikling av en stor havbruksnæring. Motivasjonen for å tilrettelegge for en ekspansiv utvikling er basert på erkjennelsen om at: S I D E 3 8 H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø 5.1 Visjon Tromsø kommune er en mangfoldig og stor havbrukskommune. Det noe unike gjelder nærheten til FoU miljøer og det faktum at nesten samtlige

Detaljer

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Foredrag på seminaret «Marin matproduksjon» Tromsø, 14. august 2015 Audun Iversen Roy Robertsen Otto Andreassen Ringvirkninger på ulike nivåer Nofima har gjennomført

Detaljer

Mattilsynets prioriteringsliste for lakselustilsyn

Mattilsynets prioriteringsliste for lakselustilsyn Mattilsynets prioriteringsliste for lakselustilsyn Prioriteringslisten er basert på rapporterte lakselustall fra selskapene, og tallene er kvalitetssikret med selskapene. Utfra rapporterte tall har Mattilsynet

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 35, 2011. Svak økning i spotprisene, men fall i forwardprisene

Ukerapport laks. Uke 35, 2011. Svak økning i spotprisene, men fall i forwardprisene Uke 35, 2011 Ukerapport laks Svak økning i spotprisene, men fall i forwardprisene Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Havbruk 2020 Grensesprengende hvis Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Paul Birger Torgnes Fjord Marin ASA Veivalg 21, Radisson SAS Plaza Hotell,

Detaljer

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore?

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Charles Høstlund, CEO 23. mars 2017 AGENDA Kort om NRS Hvorfor offshore? Om Arctic Offshore Farming 2 KORT OM NRS Norway Royal Salmon (NRS)

Detaljer

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse Sjur S. Malm Lerøy Seafood Group 1 1 Historie Lerøy Seafood Group kan spore sin opprinnelse tilbake til 1899. Siden 1999 har

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 16.02.2005 Tid: Kl. 13.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen til kl. 14.00 Harald Isaksen

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

N ORWAY ROYA L S A L M ON

N ORWAY ROYA L S A L M ON FISKEN OG VI Fremtidens sjøbaserte havbruk i Finnmark og Hasvik kommune Per Magne Bølgen Daglig leder NRS Finnmark AS 2 Vår virksomhet i dag Oppdrett REGION NORD NRS Finnmark (19) Nord Senja Laks (6) Nor

Detaljer

SalMar Havbruksdag i Kjøllefjord Olav-Andreas Ervik Konserndirektør oppdrett

SalMar Havbruksdag i Kjøllefjord Olav-Andreas Ervik Konserndirektør oppdrett SalMar Havbruksdag i Kjøllefjord 02.03.16 Olav-Andreas Ervik Konserndirektør oppdrett SalMar er i dag en av de ledende lakseprodusentene i verden Den fjerde største lakseprodusenten i verden Verdens største

Detaljer

Pressekonferanse Aqua Nor - Trondheim

Pressekonferanse Aqua Nor - Trondheim Pressekonferanse 12.08.2003 Aqua Nor - Trondheim Fiskeriminister Svein Ludvigsen Menneskers innsatsvilje og fantasi skaper velstand Man kan ikke vedta verdiskapning Politikken kan gi rom for den, eller

Detaljer

Kyst- og Havnekonferansen 9.-10.nov 2011 Honningsvåg

Kyst- og Havnekonferansen 9.-10.nov 2011 Honningsvåg Kyst- og Havnekonferansen 9.-10.nov 2011 Honningsvåg Verdiskapning i Nordområdene Kystsoneplanen som konfliktminimerer og næringsutviklingsverktøy Marit Bærøe, FHL Disposisjon Havbruksnæringas betydning

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 37, 2011. Spotprisene svakt opp på styrket euro. Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.

Ukerapport laks. Uke 37, 2011. Spotprisene svakt opp på styrket euro. Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne. Uke 37, 2011 Ukerapport laks Spotprisene svakt opp på styrket euro Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

Gir etter for. press. Lindesnes. Norsk fiskeindustri. Skål for Nergård. stopper ikke ved NÆRINGSBLADET I NORD-NORGE! Altafjordens Gromgutt

Gir etter for. press. Lindesnes. Norsk fiskeindustri. Skål for Nergård. stopper ikke ved NÆRINGSBLADET I NORD-NORGE! Altafjordens Gromgutt NÆRINGSBLADET I NORD-NORGE! Løssalg kr. 20,- NR. 5, 2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ UTGAVENS HOVEDTEMA, kun i NæringsRapport:Nøkkeltallene for oppdrett og fiskeri Gir etter for Skål for Nergård Foredlingsbedriften

Detaljer

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Key figures from aquaculture industry 2015 Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk): Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2015 Ansvarlig avdeling: Statistikkavdelingen

Detaljer

Har vi nådd toppen med dagens fôr?

Har vi nådd toppen med dagens fôr? Har vi nådd toppen med dagens fôr? Har vi nådd toppen med dagens fôr? Ja si det Jeg vil definere toppen som den mest effektive produksjon Jeg vi se på et fra tre ulike innfallsvinkler Fôret Folket Firmaett

Detaljer

Den menneskelige faktor gjør vi det vi kan, og kan vi det vi gjør?

Den menneskelige faktor gjør vi det vi kan, og kan vi det vi gjør? Tarald Sivertsen, Leder Sjømat Norge Rømmingsutvalg / Styreleder NCE Aquaculture Den menneskelige faktor gjør vi det vi kan, og kan vi det vi gjør? Mennesklig faktor og evne til omstilling! MASKERER DEN

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Norge verdens fremste sjømatnasjon

Norge verdens fremste sjømatnasjon Norge har satt seg et stort og ambisiøst mål: vi skal seksdoble produksjonen av sjømat innen 2050 og bli verdens fremste sjømatnasjon. Norsk sjømat skal bli en global merkevare basert på denne påstanden:

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 36, 2011. Sterkt press på lakseprisene og dårlig stemning i markedet

Ukerapport laks. Uke 36, 2011. Sterkt press på lakseprisene og dårlig stemning i markedet Uke 36, 2011 Ukerapport laks Sterkt press på lakseprisene og dårlig stemning i markedet Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 413214 Innsendt dato: 10.11.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Helgelandskonferansen 2014

Helgelandskonferansen 2014 Helgelandskonferansen 2014 Havbruk utfordringer i et marked med høye priser på ubearbeidede produkter. Eller, forutsetninger for økt bearbeiding av laks i Norge. Odd Strøm. Daglig leder Nova Sea AS. Nova

Detaljer

Fiendtlige oppkjøp vs. fredelig sammenslåing. Er det lønnsomt for bedriftene å fusjonere? Er en fusjon samfunnsøkonomisk lønnsom?

Fiendtlige oppkjøp vs. fredelig sammenslåing. Er det lønnsomt for bedriftene å fusjonere? Er en fusjon samfunnsøkonomisk lønnsom? Fusjoner Konkurransetilsynet kan gripe inn mot bedriftserverv, dersom tilsynet finner at vedkommende erverv vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med formålet i

Detaljer

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2013 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Key figures from aquaculture industry 2016 Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk): Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2016 Ansvarlig avdeling: Statistikkavdelingen

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Administrasjonsseksjonen

LOPPA KOMMUNE Administrasjonsseksjonen LOPPA KOMMUNE Administrasjonsseksjonen Det kongelige Finansdepartement Statssekretæren Postboks 8008 Dep, 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 07/4072 SØ ARO 07/00927-/23 P11 /ADM-AD-THA Øksfjord 19.12.2007

Detaljer

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2012 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 407477 Innsendt dato: 18.08.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Økt etterspørsel Produksjonsvekst i Norge? Atle Guttormsen 03.07.14

Økt etterspørsel Produksjonsvekst i Norge? Atle Guttormsen 03.07.14 Økt etterspørsel Produksjonsvekst i Norge? Atle Guttormsen 03.07.14 Verdien av forutsigbar vekst Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Konklusjoner (Frank Asche 24/4) Stilte spørsmålet: Etterspørselsveksten

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Ukerapport laks Stabilt lave priser gjennom uken og forventning om fortsatt lave priser. Kraftig fall i forwardprisene

Ukerapport laks Stabilt lave priser gjennom uken og forventning om fortsatt lave priser. Kraftig fall i forwardprisene Uke 34, 2011 Ukerapport laks Stabilt lave priser gjennom uken og forventning om fortsatt lave priser. Kraftig fall i forwardprisene Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M.

Detaljer

Sparebanken Hedmark er en godt kapitalisert bank med god lønnsomhet Hvorfor utstede egenkapitalbevis og gå på børs? Adm.dir Richard Heiberg

Sparebanken Hedmark er en godt kapitalisert bank med god lønnsomhet Hvorfor utstede egenkapitalbevis og gå på børs? Adm.dir Richard Heiberg Sparebanken Hedmark er en godt kapitalisert bank med god lønnsomhet Hvorfor utstede egenkapitalbevis og gå på børs? Adm.dir Richard Heiberg Norges mest solide regionbank Ren kjernekapitaldekning på 17,1

Detaljer

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE Foto: Yrjali/Roxrud/Velihavn.no/Andøy VELKOMMEN TIL SEMINARET UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE Oslo Plaza, 9. Januar 2018 BAKGRUNNEN FOR

Detaljer

Hvordan bygge et Norsk luftfartsmiljø, men Nord Norsk tyngdepunkt, i en turbulent internasjonal konkurransesituasjon.

Hvordan bygge et Norsk luftfartsmiljø, men Nord Norsk tyngdepunkt, i en turbulent internasjonal konkurransesituasjon. Hvordan bygge et Norsk luftfartsmiljø, men Nord Norsk tyngdepunkt, i en turbulent internasjonal konkurransesituasjon. John Skår-foredraget, 12. august 2015 Stein Nilsen Administrerende Direktør Widerøe

Detaljer

Strategi Riktig Laks

Strategi Riktig Laks Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no fhlhavbruk@fhl..no Uke 2 11. januar 2008 Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Uke 12 kg 23 kg

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En stuert går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Norwegian Ministry of Fisheries. Seminar om oppdrett. Måløy - fredag 4. juli Statssekretær Janne Johnsen

Norwegian Ministry of Fisheries. Seminar om oppdrett. Måløy - fredag 4. juli Statssekretær Janne Johnsen Seminar om oppdrett Måløy - fredag 4. juli Statssekretær Janne Johnsen Bekymringsfull situasjon Vekst og investeringer i struktur som ikke har stått i forhold til inntjeningen Lånefinansiering av konsesjoner

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 395692 Innsendt dato: 23.02.2016 07:01 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Tromsø. Et historisk vekstgrunnlag for byen var den første kirke som ble bygd på Tromsøya i 1252 på befaling av kong Håkon Håkonson.

Tromsø. Et historisk vekstgrunnlag for byen var den første kirke som ble bygd på Tromsøya i 1252 på befaling av kong Håkon Håkonson. Tromsø Porten til Ishavet. Nord-Norges hovedstad, Nordens Paris, er noen av de betegnelser byen på nesten 70 0 nord har fått på grunn av sin karakter, aktivitetet og beliggenhet. Arkeologiske funn viser

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no November 23. desember Status per utgangen av November Nøkkelparametere November Endring fra Laks Biomasse 689 000 tonn

Detaljer

Krav til inntjening i torskeoppdrett. Hva kan virkemiddelapparatet gjøre? Svein Hallbjørn Steien IN HK, Oslo

Krav til inntjening i torskeoppdrett. Hva kan virkemiddelapparatet gjøre? Svein Hallbjørn Steien IN HK, Oslo Krav til inntjening i torskeoppdrett. Hva kan virkemiddelapparatet gjøre? Svein Hallbjørn Steien IN HK, Oslo Fire faser i et innovasjonsprosjekt? STOP 2 Fire faser i et innovasjonsprosjekt BLODBADET? STOP

Detaljer

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Roy Robertsen, Otto Andreassen, Kine M. Karlsen, Ann-Magnhild Solås og Ingrid K. Pettersen (Capia AS) Figur Maritech AS

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2014 Halvårsrapport Torghatten ASA 2014 03.09.2014 side 1/5 Godt resultat i Torghatten ASA i første halvår Betydelig økning i aktiviteten i Torghatten konsernet

Detaljer

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes 26-27 mars 2009 Olje og gass drivkraft for utvikling i nord Det er en glede å ønske velkommen til kontaktmøte

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2005 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2005 NSB-KONSERNET Viktige hendelser i 2005 6. januar NSB til Göteborg. I jubileumsåret for unionsoppløsningen sikrer NSB fortsatt togforbindelse mellom Norges hovedstad og Vest-Sverige. Fra

Detaljer

Sjømatåret 2012 Hvorfor gikk det slik, og hva betyr det for 2013?

Sjømatåret 2012 Hvorfor gikk det slik, og hva betyr det for 2013? Sjømatåret 2012 Hvorfor gikk det slik, og hva betyr det for 2013? v/ Ragnar Nystøyl Sjømatdagene 2013 Rica Hell, Stjørdal 22. Januar - 2013 Sjømat-Norge - 2012 Ja!! - 2012 blir et spennende år! Oppsummeringsplansje

Detaljer

Produksjonsop+malisering. Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen

Produksjonsop+malisering. Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen Produksjonsop+malisering Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen Midt- Norsk Havbruk Fra Osen i S- Tr.lag 0l Nordlandsgrensa Alle ledd i verdikjeden Fra rogn 0l marked Midt- Norsk

Detaljer

Fiskeindustriutvalget

Fiskeindustriutvalget Fiskeindustriutvalget Markedet sett fra Slottsgaten 3 i Bergen og oss Årsmøtet Norges Sildesalgslag 2015 Otto Gregussen, Adm.Dir Norges Sildesalgslag Otto Gregussen CEO NSS GIEK Kredittforsikring AS -

Detaljer

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no August 23. september Status per utgangen av August Nøkkelparametere August Endring fra Laks Biomasse 641 000 tonn 1 % Eksportert

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Januar 24. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 690 000 tonn 4 % Eksportert

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 Olav Fjell 17. mars 2011 Hurtigruten i fire deler 1. Dagens situasjon 2. Historisk perspektiv 1893-2009 3. Samfunnsaktør og Riksvei nr 1

Detaljer

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 Sammendrag Q2 Oppkjøp av Iglo Haugesund og Breivik & Co. AS i Bergen. Lavsesong for pelagisk fisk, men økte priser og forbedret resultat i Domstein Pelagic. Press

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Rekordhøy omsetning pr 3. kvartal som følge av fortsatt høyt volum og høye laksepriser. Omsetningen er 20 % høyere enn på samme tid i fjor.

Rekordhøy omsetning pr 3. kvartal som følge av fortsatt høyt volum og høye laksepriser. Omsetningen er 20 % høyere enn på samme tid i fjor. HOVEDPUNKTER - 3. KVARTAL: Rekordhøy omsetning pr 3. kvartal som følge av fortsatt høyt volum og høye laksepriser. Omsetningen er 20 % høyere enn på samme tid i fjor. Oppdrettsvirksomheten hadde god tilvekst

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 41, 2011. Fortsatt tøft marked, høy usikkerhet rundt prisene

Ukerapport laks. Uke 41, 2011. Fortsatt tøft marked, høy usikkerhet rundt prisene Uke 41, 2011 Ukerapport laks Fortsatt tøft marked, høy usikkerhet rundt prisene Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

Status per utgangen av. April. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. April. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no April 24. mai Status per utgangen av April Nøkkelparametere April Endring fra Laks Biomasse 602 000 tonn 4 % Eksportert

Detaljer

Økt innsikt i det komplekse havbruk med nye teknologier?

Økt innsikt i det komplekse havbruk med nye teknologier? 1 Økt innsikt i det komplekse havbruk med nye teknologier? Leif Magne Sunde SINTEF Fiskeri og havbruk TEKMAR 2006 2 Bakgrunn! Havbruksnæringen :! fra 0 600 000 tonn laksefisk på 35 år! laks skal utvikles

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Oppdragsgiver: Sámediggi /Sametinget Dato: 20.august 08 FORORD Asplan Viak AS har utarbeidet økonomisk rapport for utviklingen i duodji for året 2007. Rapporten

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no November 21. desember Status per utgangen av November Nøkkelparametere November Endring fra Laks Biomasse 752 000 tonn

Detaljer

Redegjørelse fra styret i Sponfish AS i forbindelse med innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Redegjørelse fra styret i Sponfish AS i forbindelse med innkalling til ekstraordinær generalforsamling Redegjørelse fra styret i Sponfish AS i forbindelse med innkalling til ekstraordinær generalforsamling Oppsummering Utviklingen for selskapet i 2009 har vært negativ. Årsakene er marked, biologi og drift.

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

Regn skap Hovedtall Regn skap Inntekter

Regn skap Hovedtall Regn skap Inntekter 4. kvartal 2001 Regnskapet for 4. kvartal viser et driftsresultat for 2001som er betydelig svakere enn året før. Etter finans og skatter viser TV 2 Gruppens regnskap et negativt årsresultat. Selv om TV

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal

Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal Geir Ove Ystmark adm dir FHL, 27. mars 2014 FHL 31 millioner fiskemiddager 14 millioner måltid laks Norsk sjømateksport AQUACULTURE FISHERIES AQUACULTURE:

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Februar. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av Februar. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Februar 30. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametre Februar Endring fra Laks Biomasse 550

Detaljer

Utviklingstrekk I verdens lakseproduksjon -hvordan kan næringen vokse?

Utviklingstrekk I verdens lakseproduksjon -hvordan kan næringen vokse? Utviklingstrekk I verdens lakseproduksjon -hvordan kan næringen vokse? Innlegg ved/ Lars Liabø AquaGen seminar 2013 August, 14 th 2013 Rica Nidelven Hotel, Trondheim 14.08.2013 Atlantisk laks, hvorfor

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Torsken Kommune 9380 Gryllefjord Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Prosjektinformasjon Sted : Torsken

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no September 26. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametre September Endring fra Laks Biomasse

Detaljer

I tillegg til samvirkeslakteriene er det også to fjørfeslakterier i Trøndelag som slakter høns.

I tillegg til samvirkeslakteriene er det også to fjørfeslakterier i Trøndelag som slakter høns. V1999-21 31.03.99 Betingelser for slakting av høns Sammendrag: Konkurransetilsynet har grepet inn mot Norske Eggsentralers differensierte priser for slakting av høns. Egg- og fjørfesamvirket hadde en praksis

Detaljer

Alta hva nå? Ordfører Laila Davidsen NFKK 25. november 2013

Alta hva nå? Ordfører Laila Davidsen NFKK 25. november 2013 Alta hva nå? Ordfører Laila Davidsen NFKK 25. november 2013 Kommunen som tilrettelegger Alta kommune så tidlig at oppdrettsnæringa ville bli ei viktig næring for utvikling av nye arbeidsplasser i distriktene.

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 20. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 694 000 tonn 2

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Saknr. 08/4813-7 Ark.nr. HDOK NØK HOLMEN BIOVARME AS Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

Grafkom Gøteborg 8-9 nov. "Norsk grafisk industri kommer til å øke eksporten av trykksaker så skal det skje!"

Grafkom Gøteborg 8-9 nov. Norsk grafisk industri kommer til å øke eksporten av trykksaker så skal det skje! Grafkom Gøteborg 8-9 nov "Norsk grafisk industri kommer til å øke eksporten av trykksaker så skal det skje!" Magnus Thorkildsen, 9. november 2017 CV Ø Bakgrunn fra informasjonsbransjen i Norge og Sverige

Detaljer

Fylkeskommunens rolle overfor oppdrettsnæringen. - Fra et Troms perspektiv

Fylkeskommunens rolle overfor oppdrettsnæringen. - Fra et Troms perspektiv Fylkeskommunens rolle overfor oppdrettsnæringen - Fra et Troms perspektiv Knut Werner Hansen fylkesordfører Medlemsmøte NFKK 25.11.13 Disposisjon Historikk Fakta om akvakulturnæringen i Troms Næringas

Detaljer

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april Full gass i Vesterålen mot 2030 Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april UIN Norges nyeste universitet Kunnskapssenteret på Helgeland Stokmarknes Tromsø, 6038 studenter Status Nordland Omsetning 129,3 milliarder

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen 14.12.15 Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i Sparebanken Hedmark Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen Hovedpunkter Sparebanken Hedmark og Bank 1 Bank 1 Oslo

Detaljer