Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine. Treningskjeden Sprek og Blid: Klare krav ga optimalt driftssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine. Treningskjeden Sprek og Blid: Klare krav ga optimalt driftssystem"

Transkript

1 økonomiavisen Mars Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Lyse laksetider Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine Foto: Bakkafrost De neste par årene vil bli fantastiske på et verdensmarked som roper etter norsk laks, mener aksjeanalytikeren. Side 2. Rekordår for Creno Creno fikk oversendt et rekordhøyt antall inkassosaker i Resultatet ble en solid rekord også i antall løste saker. Side 3. Bedre føre var Stor fagkunnskap sørger for at pengene du har krav på, havner raskest mulig på din konto. Side 3. Foto: Ragnhild Bergsmyr Treningskjeden Sprek og Blid: Klare krav ga optimalt driftssystem Uni Pluss + Creno = Alltid oppdatert Ikke fei uoppgjorte fordringer under teppet. Ta tak jo før jo heller. Side 5. Foto: punctum.no Foto: Sprek og Blid. God økonomi og god medlemsservice. Det var målet da Sprek og Blid startet overgangen til et nytt, integrert medlems-, økonomi- og innfordringssystem. Og det har de fått. Side 4. Foto: Bjørn Davidsen, Uni Pluss. Kontinuerlig, automatisk og gjensidig oppdatering mellom regnskap og inkasso. Det er hva du får når du kombinerer forvaltningssystemet Uni Eiendom med Creno. Side 6-7.

2 Lederen Aksjetipset Lyse laksetider De neste par årene vil inntjeningen innenfor laks bli formidabel. Løp og kjøp! Når vår kunnskap blir dine penger Kunnskap er makt, sies det. Saksbehandlerne i Creno kan bekrefte at utsagnet stemmer. Når de tar kontakt med skyldnerne dine, vet de hvilken makt de kan sette bak pengekravene. For Creno er det en selvfølge at saksbehandleren din kjenner lover, regler, frister og virkemidler i hele innfordringsprosessen fra fakturering til pengene står trygt på din konto. Det forutsetter at vi har solid fagkunnskap. I godt samarbeid med Norske Inkassobyråers Forening gjennomfører derfor alle Crenos saksbehandlere i vår et kompetanseprogram som munner ut i eksamen og personlig inkassobevilling. Årets kompetanseløft er en dakapo av programmet vi kjørte i Årsaken er enkel: Vi må til enhver tid være oppdaterte på det konglomeratet av lover og forskrifter som angår inkassoprosessen. Det gjelder både «hverdagslige» saker og sakstyper som dukker opp en sjelden gang i blant. Målet er alltid det samme: Vi skal sørge for at dine kunder og pengekrav får rask og korrekt oppfølging. Med andre ord: Når Creno tar kontakt med skyldneren din, er det i visshet om at pengene allerede er på vei. Dermed blir kunnskap ikke bare makt. Vår kunnskap er langt på vei dine penger. Les mer om kompetanseløftet på side 3. Salmar er en av verdens største og mest effektive produsenter av oppdrettslaks, og kan bli et godt aksjekjøp. Foto: Salmar. Langt større etterspørsel enn tilbud globalt. Flere og nye markeder for norske lakseoppdrettere. Norsk lakseproduksjon på verdenstoppen. Aksjeanalytiker Tore A. Tønseth i SpareBank 1 Markets lister med letthet opp gode grunner til å ha tro på norsk laks. Sikrer pris og lav biologisk risiko På verdensmarkedet er det to land som dominerer laksebildet: Norge og Chile. I dag produserer norske oppdrettere rundt tre ganger mer laks enn Chile, og alt tyder på at det vil ta tid å få opp den chilenske produksjonen, mener Tønseth. Han peker på at Chile fremdeles jobber med å bekjempe sykdom og lus i laksebesetningene. Tønseth viser til at nettopp denne usikkerheten rundt kortsiktig høy tilbudsvekst har ført til at Marine Harvest-aksjen har falt, men at markedet nå er i ferd med å prise seg inn. Han mener aksjen i det korte bildet er vanskelig å taime. Kanskje har vi allerede gjort unna den negative reaksjonen på økt produksjon, eller muligens skal kursene noe lenger ned. Innenfor de neste månedene er bildet med andre ord vanskelig å forutsi. Høy pris på lengre sikt Ser vi lenger frem, er det ingen tvil om at laks er en god investering. De neste par årene vil bli fantastiske på et verdensmarked som roper etter norsk laks, sier aksjeanalytikeren. Eivind Rodem, adm. dir. Crenos samarbeidspartnere I Norge begrenser få nye konsesjoner veksten. Denne politikken reduserer risikoen for sykdom og overproduksjon, og sikrer god laksehelse og stabile priser. På kort sikt kan utviklingen i aksjeprisen likevel være noe usikker. Mer laks på kort sikt I første halvår av 2014 vil lakseprisen være rekordhøy. Det skyldes at 2012-årgangen av norsk laks, som slaktes nå, var begrenset på grunn av en kald vinter og lav vekst generasjonen, som fikk perfekte produksjonsforhold med mild vår, sommer og høst, vil bli rundt 10 prosent større. Det betyr at det blir atskillig mer laks i markedet, og dermed lavere priser. Han mener tre aktører peker seg ut som spesielt attraktive: Salmar (SALM), som lenge har drevet godt med lave produksjonskostnader. Norwegian Royal Salmon (NRS), som har forbedret seg operasjonelt, i tillegg til å være en oppkjøpskandidat. Og færøyske Bakkafrost (BAKKA), som har optimale produksjonsforhold og kan vise til gode resultater. Løp og kjøp lakseaksjer, anbefaler aksjeanalytiker Tore A. Tønseth i SpareBank 1 Markets. Foto: SpareBank 1 Markets. 2

3 Kompetanse Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine Stor fagkunnskap sørger for at pengene du har krav på, havner raskest mulig på din konto. I vår sparker Creno i gang et internt kurs- og kvalifiseringsprogram i samarbeid med Norske Inkassobyråers Forening (NIF). Da selskapet gjennomførte et tilsvarende kompetanseprogram i , resulterte det i at så godt som alle saksbehandlerne i Creno fikk personlig inkassobevilling. Kunder og skyldnere Jobben vår er todelt. På den ene siden skal vi sette fart på pengene i kontakt med skyldnerne. På den andre siden skal vi gi kundene våre gode svar på alle inkassospørsmål. Begge deler krever at vi har full oversikt og stor kunnskap om de virkemidlene vi råder over ifølge lovverket, sier Gøril Heimen og Nina Rieck. Begge er saksbehandlere i Creno, begge gjennomgikk det omfattende kompetanseprogrammet i , og begge har personlig inkassobevilling. Personlig inkassobevilling er ingen forutsetning for å kunne behandle inkassosaker. Det holder at inkassoselskapet har foretaksbevilling og ledes av en faglig leder med personlig inkassobevilling. Men Creno vil strekke seg lenger. Kunnskap er makt Overfor skyldnerne er det helt nødvendig at vi kjenner lovverket. Først da kan vi sette makt bak kravene, sier Heimen. Hun peker på at det stadig skjer endringer og oppdateringer innenfor fagfeltet. Inngående kunnskap om inkassolovverket gjør at vi kan sette makt bak kravene overfor skyldnerne. Da får vi også fart på pengene, sier saksbehandlerne Nina Rieck (til venstre) og Gøril Heimen, som i vår tar nye steg i kompetansetrappen. Foto: Ragnhild Bergsmyr. Vi blir aldri utlært. Ikke minst er det viktig med oppdatering på sakstyper og krav vi ikke jobber med til daglig. Hva gjør kompetansefokuset med arbeidsmiljøet? Økt kompetanse gjør oss mer motiverte og gir faglig trygghet. Det gjør det også enkelt å diskutere og dele fagkunnskap med kollegaer på tvers av kunder og bransjer. Tette kunderelasjoner Kompetansefokuset har ført til at Creno så godt som ikke har turnover. Stadig nye utfordringer, nye kunder og høyere mål gir saksbehandlerne nok av muligheter til å utvikle seg. Det er supert med en arbeidsgiver som satser på oss! Det gjør oss tente på å gjøre en god jobb, mener Heimen og Rieck. Creno løste rekordmange saker i ble et rekordår for Creno. Inkassoselskapet fikk oversendt, og behandlet, et rekordhøyt antall inkassosaker. Resultatet ble en solid rekord også i antall løste saker. Pådriver Vi legger vekt på være samarbeidspartner, rådgiver og pådriver for kundene våre. God fagkunnskap og gode datasystemer med automatisk filutveksling legger et godt grunnlag for at kundene våre kan etablere gode innfordringsrutiner. Det gjør det også enklere å sende oss inkassosaker så tidlig som mulig, mener Crenos administrerende direktør, Eivind Rodem. Eivind Rodem, administrerende direktør. Dermed øker også sjansen for at sakene får en rask løsning. Tar markedsandeler Også kundeporteføljen vokste betraktelig i fjor. Vi signerte rekordmange nye kontrakter i 2013 og ser at den positive utviklingen fortsetter i Det fører både til at vi slår egne rekorder, og til at vi tar stadig større markedsandeler, forteller Rodem. Creno har som mål å være landets mest kompetente, effektive og løsningsorienterte inkassoselskap. Det er lønnsomt både for oss og for kundene våre, mener Rodem. Crenoorakelet Lei av lange telefonkøer? Frustrert over å bli kastet mellom ulike servicearbeidere med høyst varierende kompetanse? Ikke fortvil hos Creno får alle kunder ett menneske å forholde seg til. Samme saksbehandler uansett spørsmål og utfordring er fullt mulig. Men det krever at kontakten din er kompetent, oppdatert og løsningsorientert, sier Crenos HR-pådriver Arild Tørstad. For deg som Creno-kundene er det en klar fordel at saksbehandleren kan svare på alle spørsmål og utfordringer knyttet til inkasso. For Creno er det en selvfølge at vi skal kunne håndtere det brede spekteret av saker og bransjer vi jobber innenfor, sier Tørstad. Han mener praksisen med fast saksbehandler har flere fordeler. Blant annet blir saksbehandleren godt kjent med bedriften, og får større mulighet til å være proaktiv i oppfølgingen og slik sikre de beste løsningene. Dermed etableres det også lange kunderelasjoner. Det har saksbehandler Gøril Heimen svært gode erfaringer med. Når vi blir godt kjent med kundene, tør de å stille oss alle slags spørsmål. Det bidrar til at vi samarbeider enda bedre om å få fart på pengene, sier Heimen. Det er viktig at saksbehandleren kan svare på de spørsmålene og utfordringene du har. Foto: Ragnhild Bergsmyr. Alle Creno-kunder har sin egen saksbehandler med høy kompetanse på inkassoprosess og -lovverk. Det sikrer rask saksgang, mener HR-pådriver Arild Tørstad. 3

4 Trening Treningskjeden Sprek og Blid: Klare krav ga optimalt driftssystem God økonomi og god medlemsservice. Det var målet da Sprek og Blid startet overgangen til et nytt, integrert medlems-, økonomi- og innfordringssystem. Og det har de fått. Vi trengte en driftsløsning som lar oss bruke vesentlig mer tid på å veilede medlemmer i treningslokalene, enn på å taste, kontrollere og overføre data på bakrommet, sier eier og administrerende direktør Eirik Lillebø i treningskjeden Sprek og Blid i Bergen. For et år siden startet prosessen med å utvikle, skreddersy og teste BRP Systems og Crenos integrerte medlems-, økonomi og innfordringsløsning i deler av kjeden. Nå er den klar for at også resten av treningssentrene kan ta den i bruk og høste gevinstene av en felles systemplattform. Automatisert Medlemssystemet har full integrasjon mot regnskap. Det betyr blant annet at vaktlister og timeplaner danner grunnlag for timeregistrering og for automatisert lønnsgrunnlag for ansatte. Det betyr også at alt salg i kassen blir balanseført, periodisert og korrekt postert i regnskapet. Alt skjer automatisk på fil. Økonomi- og medlemssystemet BRP Systems snakker perfekt med Crenos regnskaps- og innfordringssystem, sier Lillebø, som eier seks av Sprek og Blid-kjedens ti sentre. Før samarbeidet startet, spesifiserte kjeden klare ønsker og krav til systemet, ikke minst for lønnsmodulen. Møter alle krav Creno og BRP Systems har stått voldsomt på for å få alt til å fungere perfekt. Det har vært utfordrende å integrere forretningsdriften i ett felles it-system. Men så har vi også fått et system som møter alle kravene vi hadde. Den helautomatiske og strømlinjeformede løsningen for regnskapsføring og innfordring fører til at alle inntekter, periodisering av inntekter og balanseposter i forbindelse med omsetning på treningssenteret, bokføres automatisk. Det samme gjør Tar nye steg: I fjor gikk treningskjeden Sprek og Blid over til ny driftsløsning. I år frister kjeden medlemmene med det nye treningskonseptet Basisball. Foto: Sprek og Blid lønningene. Det betyr at leverandørfakturaer er det eneste som må bokføres manuelt. Resultatet er høyere kvalitet i regnskapsføringen, samt mindre ressursbruk og lavere kostnader. Samordner Neste trinn for Sprek og Blid-kjeden er å sentralisere deler av driften. Med det nye driftssystemet har vi alle forutsetninger for å ta eierskap og sentralisere økonomihåndteringen i kjeden, sier Lillebø. Han understreker at kun deler av prosesser bør gjøres automatisk. Vi jobber med mennesker. Derfor må prosessene rundt innfordring kvalitetssikres av oss for å sikre at medlemmene er fornøyde. Derfor er det også uaktuelt å sette bort trekkrutinene til en tredjepart. Likevel kan vi frigjøre ressurser ute på sentrene hvis noen få personer sentralt overtar prosessene med blant annet kjøring av månedlige trekkfiler mot Nets og kvalitetssikrer filer til innfordring, understreker Lillebø. - Gjort med et tastetrykk Det er skremmende hvor mye tid vi har brukt på å føre, regne, legge inn, oversende og kontrollere. Nå er alt gjort med et tastetrykk. Det er genialt! Administrasjonsleder Lillian Haugs ved Sprek og Blid Straume har samarbeidet tett med BRP Systems og Creno om tilpasningene og innføringen av det nye driftssystemet. Manuelle timelister er et tilbakelagt stadium. Nå fører alle medarbeidere timelister i egen brukerprofil. Etter at avdelingslederen har godkjent listene, går de rett til regnskap og derfra til banken, og vi mottar en overføringsbekreftelse. Det fører ikke bare til tid og penger spart, men også til langt mindre risiko for feil, forteller Haugs. Helhetlig løsning Det gamle databasen til treningskjeden Sprek og Blid i Bergen betegner hun som på nivå med en gammel skrivemaskin. Vi brukte mye tid på å finne løsningen som var riktig for oss. Vi hadde klare krav og ønsker, og visste godt hvordan vi ville at det skulle fungere. Da vi fikk presentert den helhetlige løsningen til BRP Systems og Creno, var valget derfor enkelt, sier Haugs. Nå kjører Creno regnskap og innfordring for seks av ti sentre i treningskjeden. Det er alltid noe med å bytte datasystem. Vi har fått erfare gyldigheten av regelen «shit in, shit out», og har brukt veldig mye tid på å kontrollere og rette data etter overføringen fra gammelt til nytt system, rett og slett fordi det lå mye rart i det gamle systemet. Det tar tid, men er en viktig påminnelse om verdien av å kvalitetssikre, medgir Haugs. Automatisk bokføring Hun berømmer økonomidirektør Kristin Norstad i Creno for godt samarbeid om regnskaps- og lønnsmodulen. Kristin er enestående! Hennes faglige dyktighet, responstid og positive innstilling har vært gull verdt, roser Haugs. - Genialt, sier administrasjonsleder i Sprek og Blid, Lillian Haugs, om det nye driftssystemet. Foto: Sprek og Blid Fakta: Treningssenterkjeden Sprek og Blid har innført et nytt driftssystem og nye prosesser. Det nye systemet gir lavere kostnader og mindre tidsbruk på drift, administrasjon og regnskapsføring. Det frigjør ressurser til salg og service, og gir bedre kvalitet i medlemsdatabasen. Målet er god økonomi og mer fornøyde ansatte og medlemmer. BRP Systems har levert driftssystemet, mens Creno leverer regnskaps- og innfordringstjenester. Qicraft har gitt råd med hensyn til å automatisere tjenester og få hele kjeden over til én felles driftsplattform. 4

5 Skattelette på trening er samfunnsmessig lønnsomt Av Anne Thidemann, direktør i Virke Trening Virke Trenings befolkningsunder-søkelse fra 2013 viser at de fleste av de som finner veien til et treningssenter, forblir aktive etter innmelding. 9 av 10 som ikke mosjonerte eller trente før de meldte seg inn i et treningssenter, trener minst én gang per uke etter innmelding. 4 av 10 trener to ganger per uke. Et dytt På spørsmål om hva som skal til for å motivere inaktive til aktivitet, så svarer de fleste at de trenger et dytt. Likedan at treningen skal være lett tilgjengelig og ikke koste for mye. I aldersgruppen under 30 år og gruppen mellom 40 og 49 år fremholder hjelp i form av treningsveiledning som viktig for å komme i gang. Hvordan få flere aktive, oftere? Mange trener mye, men fremdeles er det en god del som er lite aktive eller inaktive. Virke mener at dagens regler for fordelsbeskatning av fysisk aktivitet tilrettelagt og støttet av arbeidsgiver, er et hinder for økt fysisk aktivitet. Mange arbeidsgivere ønsker å tilrettelegge for fysisk aktivitet, men da må regelverket bli mer fleksibelt. Dagens arbeidsliv er ikke organisert på den måten reglene er basert på. Det er per i dag gjennomsnittlig 12,9 ansatte per virksomhet i Norge. De fleste bedrifter driver ikke på en slik måte at de har mulighet til å tilby sine ansatte treningsfasiliteter i arbeidsgivers lokaler. Mange arbeidsgivere opplever derfor at dagens regelverk ikke er tilpasset folks treningsvaner og ønsker. Det er for komplisert og demotiverende. Virke er derfor glad for at nåværende regjering vil gjennomgå dagens regelverk for å tilpasse dem til et moderne og fleksibelt arbeidsliv. Da får vi håpe på et forenklet regelverk på linje med friskvernbidraget som de har i Sverige. Det har bidratt til at om lag 60 prosent av alle virksomheter i Sverige tilbyr friskvernbidrag til sine ansatte. En undersøkelse i regi av Virke i 2012 viste at bare 27 prosent av norske virksomheter tilrettelegger for fysisk aktivitet for sine ansatte. Her finnes det et betydelig potensiale for økt fysisk aktivitet om man stimulerer arbeidsgivere som ønsker å gi sine ansatte et dytt for å komme i gang. Aktivitet lønner seg Fysisk aktivitet er viktig både som forebygging og som behandling av svært mange sykdommer. Det betyr at det også er samfunnsmessig svært lønnsomt. Finansdepartementet anslo i 2012 at statens provenytap (dvs. tap av skatteinntekter) som følge av å fjerne skatt på trening, vil være på om lag 218 millioner kroner årlig. Beregninger fra Helsedirektoratet viser at beløpet tilsvarer den summen samfunnet sparer hvis 73 nordmenn hvert år endrer status fra fysisk inaktiv til moderat aktiv. Spørsmålet blir dermed: Har man råd til å la være å foreta en skattemessig regelendring man med sikkerhet vet vil bidra til økt fysisk aktivitet? Treningssenterbransjen er klare til fortsatt å ta sin del av ansvaret! Creno Legal Bedre føre var Ikke fei uoppgjorte fordringer under teppet. Ta tak jo før jo heller. Skaff deg sikkerhet for kravet, fakturer i rett tid, følg opp frister og rutiner og rydd tvister av veien. Du kommer ingen vei med å feie de ubetalte fordringene under teppet, advarer Espås. Start i salgsavdelingen Sjansen for å få inn pengene, er størst idet du selger. En betalingsdyktig kunde vil ikke mukke på at selgeren krever kredittsjekk og sikkerhet for store krav. Sikkerhet kan for eksempel være salgspant, det vil si pant i varen du har solgt. Og sikkerhet handler ikke om mistro til kunden. Det handler om gode rutiner og formaliserte avtaler. Slike salgsrutiner krever en god internkultur med tett samarbeid mellom salgsavdelingen og kredittavdelingen. Det er ingen vits i å selge varer og tjenester som aldri blir betalt, sier Espås. Fakturer sporenstreks Fakturer varen eller tjenesten straks du har mulighet. Foreldelsesfristen begynner å løpe så snart du kan kreve betaling ikke fra det tidspunktet du faktisk gjør det. Da er det ingen grunn til å vente med fakturering. Hvis skyldneren ber om, og dere blir enige om, betalingsutsettelse, gjelder likevel den opprinnelige foreldelsesfristen. Skaff deg sikkerhet for kravet Lover skyldneren bot og bedring når kravet har forfalt? Skyldnere er oftest optimistiske med hensyn til egen fremtid og betalingsevne, men ikke vær naiv. Benytt heller optimismen til å skaffe deg sikkerhet for kravet. For bankene er sikkerhet, blant annet ved driftskreditt, vanlig praksis. Kreditorer kan sikre verdiene sine på tilsvarende måte. Hvis du er snar til å sikre kravet ditt med kausjon eller pant, stiller du langt fremme i køen ved en eventuell konkurs, sier Espås. Avtaler om pant og sikkerhet må være korrekte for å ha juridisk gyldighet. Formelle feil kan gjøre avtalen ugyldig og gi deg falsk trygghet. Rydd opp i tvister Er kunden din uenig i kravet? Rydd opp i tvisten med det samme. Du har ingen rett til å sende purring og inkassokrav hvis skyldneren har klaget på kravet. Husk også at en fakturaklage over telefon er juridisk like gyldig som et formelt brev. Sørg derfor for at alle selgere og medarbeidere tar klager på alvor. Etabler gode internrutiner Uteblir betalingen ved forfall? Ikke innta vente-og-se-holdningen. Ha klare rutiner for å sende purring og inkassokrav ifølge gjeldende regler og frister. Og følg dem. Om skyldneren er sen med å betale, er det desto større grunn til at du skal være snar med å purre og ta saken til inkasso. Lang kredittid og tapt likviditet er ulønnsomt, uansett om det skyldes deg eller skyldneren. Foto: punctum.no Bruk Creno Legal Innfordringsprosessen, avtaler om pant og sikkerhet og behandling av tvister må oppfylle lover og regler for å være gyldige. Hvis du ikke har gått riktig frem, kan du risikere å tape pengene. Du har større mulighet til å få inn pengene enn du tror, sier advokat Pål Espås i Creno Legal. Men du må starte i riktig ende og gjøre alt riktig og så tidlig som mulig. Snakk med Creno Legal: bruk Nettadvokaten på Creno24, eller ta kontakt på tlf

6 Eiendomsforvaltning Uni Pluss + Creno = Alltid oppdatert Kontinuerlig, automatisk og gjensidig oppdatering mellom regnskap og inkasso. Det er hva du får når du kombinerer forvaltningssystemet Uni Eiendom med Creno. Optimalt, fastslår Hans S. Rohde i Uni Pluss. Han snakker om grensesnittet mellom eiendomssystemet til Uni Pluss og Crenos innfordringsløsning. Eiendomsspesialist Uni Eiendom er skreddersydd for å forvalte utleie av bolig- og næringseiendom. I bunnen ligger et solid regnskaps- og økonomisystem. Løsningen håndterer alle sider ved eiendomsforvaltning og -administrasjon, som kontrakter, kundeportefølje og drift. Vi har utviklet og spesialtilpasset systemet for utleiere med mange leietakere i porteføljen. Dette er et segment som krever ryddighet og tett og rask oppfølging, sier Rohde. Det er også grunnen til Uni Pluss i flere år har samarbeidet tett med Creno. Rohde nøler ikke med å betegne samarbeidet som markedets beste inkassoløsning for utleie og eiendomsforvaltning. Elegant Det finnes mange konkurrerende inkassoløsninger, men ingen som kan måle seg med denne. Alle oppegående systemer har rask og automatisk filoverføring fra økonomisystemet til inkasso. Men bare Creno har gjensidig filutveksling som gir umiddelbar oppdatering tilbake til økonomisystemet, forteller Rohde. Det er avgjørende i en bransje som preges av raske bevegelser i kundeporteføljen og ofte flyktige kundeforhold. Med 4 5 saker i året funker énveis filoverføring greit. Men har du mange Innfordringsløsningen som Uni Pluss og Creno har utviklet, håndterer alle sider ved utleie av bolig- og næringseiendom. Her fra Fantoft familieboliger i Bergen. Foto: Bjørn Davidsen, Uni Pluss. hundre årlige kundesaker, må du ha et helt annet tempo på oppfølgingen. Da er det nødvendig at all informasjon, som adresseendringer, oppdateres automatisk og gjensidig, understreker Rohde. Søte drømmer Integrasjonen mellom Creno og Uni Pluss sikrer også at regnestykket som må gjøres i etterkant av en inkassosak, som beregning av gebyrer, merverdiavgift og utbetalinger, går automatisk. Dermed blir regnskapsjobben enkel. Dette er oftest et mareritt av et regnestykke. I vår løsning går alt av seg selv, lover Rohde. Eiendomsforvaltning og boligutleie preges av raske bevegelser i kundeporteføljen. Det krever systemer med automatisk og gjensidig oppdatering, sier support- og konsulentsjef Hans S. Rohde i Uni Pluss. Foto: Uni Pluss Voksne sliter mest Voksne med god betalingsevne sliter mest med å betale kredittkortregningene sine, ifølge Forbrukerrådet. Det skriver dinside.no. Det er også denne befolkningsgruppen, med fast jobb og grei inntekt, som etter alt å dømme får tilbudene kastet etter seg med fokus på fordeler og rabatter. Kilde: DinSide Creno og Uni Pluss: Smidig inkasso for eiendomsforvaltere Inkassovarsel. Varsel om tvangsfravikelse. Betalingsoppfordring. I markedets eneste skreddersydde inkassoløsning for utleiemarkedet følger skyldneroppfølgingen stramme rutiner. Det sikrer rask oppfølging når husleien uteblir. Du velger selv hvor i innfordringsprosessen Creno skal ta over saken. Idet vi kommer inn, sørger full integrasjon mellom Uni Eiendom og Creno for en optimal innfordringsprosess og utveksling av informasjon, sier Crenos produktsjef SMB, Vegard Myhrvang. Utleieaktørene har ofte store og raskt skiftende kundemasser. Det gjør det nødvendig med systemer som sikrer rask og ryddig oppfølging. Det gjør Uni Eiendom og Creno til et selvsagt valg, mener Myhrvang. 6

7 Eiendomsforvaltning SiB Bolig: Løsningen fungerer svært godt Med rundt 3600 utleieboliger, til dels med stor turnover, produserer SiB Bolig hver måned et stort antall fakturaer. Det stiller store krav til systemet for innfordring av utestående fordringer. OpusCapita Skanningkunder kan motta e-faktura i EHF-format Av Terje Bakke, Senior Sales Executive SiB Bolig har rundt 3600 utleieboliger med til dels stor turnover. Det krever gode forvaltningssystemer og høyt innfordringstrykk. Her fra Grønneviksøren Studentboliger. Foto: Cecilie Bannow Uni Eiendom er utviklet spesielt for å kunne håndtere utleie av bolig og alle forhold rundt kontrakter og avtaler. Det gjør det til det opplagte økonomi- og administrasjonssystemet for SiB Bolig, mener controller Pål Fie Mathiesen. Utenlandsinkasso En stor del av leietakerne er internasjonale studenter. For SiB Bolig ville det vært svært utfordrende å skulle følge opp studenter som har flyttet tilbake til hjemlandet. Da vi satte bort purre- og innfordringsrutinen til Creno, var det en direkte følge av at vi ønsker større «trykk» bak purringene. Målet var å minimere tapet på fordringer, sier Mathiesen. I samarbeid med Uni Pluss har Creno utarbeidet en løsning med elektronisk filoverføring av alle stamdata knyttet til purreoppdragene til SiB Bolig; Creno-medarbeideren Rune Romundset Systemutvikler med særlig ansvar for filer som utveksles mellom våre kunder og Creno. 32 år. Samboer med Linn og to barn på 2 og 4 år. boligselskapet til Studentsamskipnaden i Bergen. Ifølge Mathiesen fungerer løsningen svært godt. Creno og systemleverandøren Uni Pluss AS har både hver for seg og sammen tatt våre utfordringer og innspill på alvor, slår Mathiesen fast. Høyere løsningsgrad Han forteller om de store fordelene ved å kunne bruke interne ressurser på kjernevirksomhet fremfor på tidkrevende arbeid med betalingsoppfølging. Hva opptar deg akkurat nå? Akkurat nå jobber vi med å få på plass filløsninger til både store og små Creno-kunder. Vi skal blant annet sikre at overføringene går glatt og at kundene får de filene de skal ha. Utover dette bruker vi tiden på å videreutvikle inkassosystemet vårt, Crone. Det opptar det meste av tankevirksomheten min på jobb for tiden. Hva gjør deg glad? Jeg blir glad av å tilbringe tid med familien min, og ikke minst de to døtrene mine. Et smil og en klapp på skuldra gjør dagen bedre. Hvor går drømmereisen? Jeg har ingen store reisedrømmer. Med Crenos løsning for oppfølging av skyldnere i ryggen, kan vi konsentrere oss om salgs- og markedsarbeidet, i trygg forvissning om at Creno sørger for høyere løsningsgrad på sakene enn hva vi selv ville oppnådd. I de tilfellene beboerne ønsker en nedbetalingsplan, har Creno systemer som sikrer god oppfølging og korrekt prosess i vanskelige saker, med hensyn til alt av dokumentasjon og tidsfrister. Ifølge Mathiesen har samarbeidet ført til at tapet på fordringer er redusert til et akseptabelt nivå. Tatt i betraktning den kundeporteføljen vi har, er vi godt fornøyd med at Creno sørger for raske oppgjør for hovedstol samt forsinkelsesrente. Det gir oss bedre likviditet. Fordelen med en ekstern, profesjonell samarbeidspartner til inkassoarbeidet kommer også til syne ved at antallet saker der vi må sende varsel om fravikelse med alt det ekstraarbeidet det innebærer stadig synker, sier Mathiesen. Creno sørger for høyere løsningsgrad på sakene enn hva vi selv ville oppnådd, mener controller Pål Fie Mathiesen i SiB Bolig. Foto: SiB Borte bra, men hjemme best! Men om jeg skulle velge et reisemål, hadde det vært gøy å oppleve noe av kontinentet. Hva er den beste gaven du kan få? Jeg har stort sett alt jeg trenger, så det må nok bli noe annet enn en ting eller dings. Kanskje en opplevelse med familien? Gjerne en skogtur med sekk og niste. Hvem beundrer du? Folk som setter seg mål og når dem. Ikke minst hvis de derigjennom bidrar til en bedre og enklere verden. Gode eksempler er Google-grunnleggerne Sergey Brin og Larry Page. Hver måned utveksles over fakturaer i det nye standardformatet EHF (Elektronisk HandelsFormat). Nå kan skanningkunder som benytter mottakspunktet til OpusCapita i Mo i Rana, motta EHF-faktura i samme integrerte løsning. Bedrifter har lenge hatt mulighet til å motta fakturadata elektronisk, basert på skanning og tolkning av papirfakturaer eller PDF-fakturaer som kommer per e-post. Normalt innebærer dette at hodeinformasjon fra felter på fakturaen blir gjort tilgjengelig for elektronisk attestasjon og godkjenning. Nå får OpusCapitas skanningkunder mulighet til å motta komplette strukturerte datafiler med all fakturainformasjon, også på linjenivå, i det nye EHF-formatet. Siden mange økonomisystemer muliggjør direkte import av EHF, vil dette føre til enda mer automatisert fakturabehandling. Dermed kan også du som er skanningkunde, fortelle dine leverandører at bedriften kan motta EHF-fakturaer. Kunder knyttet til mottakspunktet i Mo blir registrert i det offentlige mottakerregisteret til DIFI, kalt ELMA, slik at leverandører som følger med på ELMA, enkelt kan begynne å sende EHF-fakturaer uten noen form for forhåndstesting. Løsningen i Mo er også beregnet for kunder som ikke kan utnytte hele datagrunnlaget i EHF-formatet. Mottakspunktet i Mo sørger for å fjerne overflødig informasjon i EHF-fakturaene, og leverer kun de fakturafeltene som kunden kan ta i mot elektronisk, i samme format som kunden mottar data fra skannede og tolkede papir- og PDF-fakturaer. Dersom kunden ønsker å motta e-fakturaene i et annet format enn EHF eller det opprinnelige skanningformatet, lar også dette seg gjøre gjennom en ny tilpasning av kundeintegrasjonen. Vil du vite mer? Ta kontakt med Opus- Capita AS v/terje Bakke; opuscapita.com Fakta: OpusCapita AS skiftet navn fra Itella Information AS 1. november Selskapet leverer kosteffektive løsninger for fysisk og elektronisk fakturautveksling. Selskapet har hovedkontor i Helsinki og er et heleid datterselskap av Itella Group OY. Les mer på 7

GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE. La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer

GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE. La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer FRIGJØR TID OG RESSURSER Gjør arbeidsdagen din enklere Som leder av et treningssenter kan hverdagen være veldig hektisk

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig Inkasso er mer enn penger Trygg, engasjert og smidig Løste saken. Saksbehandleren i Kreditorforeningen ga meg den beste julegaven jeg kunne få. Vi fikk sammen oversikt over gammel gjeld og skattekrav,

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Hvorfor Visma Kredittopplysning? Hvert år taper norske bedrifter millioner av kroner på dårlige betalere Redusere risiko for tap Etterspurt funksjonalitet

Detaljer

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

Factoring - få bedre likviditet

Factoring - få bedre likviditet Factoring - få bedre likviditet Gjør det mulig Nordea Finans gjør hverdagen enklere for din bedrift Factoring i Nordea Finans gir bedriften din redusert kredittid slik at behovet for kortsiktig finansiering

Detaljer

Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3

Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3 Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3 Kreditt- og fordringsadministrasjon i M3 Utvikling og trender i markedet. Kunde eller risikostyrt innfordring? Rekordmange inkassosaker Inkassoforetakene

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Februar 2011 www.creno.no

ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Februar 2011 www.creno.no ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Februar 2011 www.creno.no Fornøyde kunder og høy løsningsgrad Kredittsjef Camilla L. Solberg i Bring: Bringer

Detaljer

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Einar Fjørtoft VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Visma Software SAPS 2013 «DEN ELEKTRONISKE MOTORVEI» Visma AutoPay Visma AutoCollect Viktige fokusområdet for regnskapsbyrå Regnskapsbyråene må ta

Detaljer

Samfunnsoppdraget til norske

Samfunnsoppdraget til norske Samfunnsoppdraget til norske treningssenter Folkehelsen Verdens helseorganisasjon definerer helse som «en tilstand av fullstendig fysisk, mental og sosial velvære og ikke bare fravær av sykdom eller svakhet».

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Utnytter du Agresso godt nok?

Utnytter du Agresso godt nok? økonomiavisen Creno fakturaservice November 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Creno størst på M3 istock.com Er du gladere i å gjøre en god

Detaljer

"For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring?"

For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring? ETABLERER "For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring?" Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstjenester på ett sted, og hverdagen

Detaljer

Etterlyser kompetanseløft

Etterlyser kompetanseløft Lønnsom is i magen 200 nye treningssentre siden 2008: Desember 2011 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Etterlyser kompetanseløft Med dagens lave

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

Uni Eiendom Næring. Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt.

Uni Eiendom Næring. Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt. Uni Eiendom Næring Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt. BOLIG NÆRING FDV ØKONOMI Uni Eiendom er et moderne og fleksibelt EDB-system for deg som ønsker

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS arvatos tilnærming FINANCIAL SOLUTIONS Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction Vi vet hvordan vi skal behandle mennesker Inkasso er en sentral bærebjelke i samfunnets økonomiske system.

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag Bokføring, fakturering og bilag 1 2015 Miniforetak AS Send gjerne dette e-heftet til andre, blogg om det eller del det i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. miniforetak.no

Detaljer

"Tusen vinduer må være speilblanke før sola går ned. Hvem har tid til å løpe mellom bank og forsikringsselskap?"

Tusen vinduer må være speilblanke før sola går ned. Hvem har tid til å løpe mellom bank og forsikringsselskap? "Tusen vinduer må være speilblanke før sola går ned. Hvem har tid til å løpe mellom bank og forsikringsselskap?" Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstjenester på ett sted, og hverdagen

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 6

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 6 Vedlegg A Kravspesifikasjon Side 1 av 6 1 Domstoladministrasjonens virksomhetsområde Domstoladministrasjonen (DA) har ansvaret for den sentrale administrasjonen av Norges alminnelige domstoler og jordskiftedomstolene,

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion.

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion. AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Bergen, 03.06.2010. Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur

Bergen, 03.06.2010. Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur Bergen, 03.06.2010 Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur En del av våre kunder som benytter BankID/digital signatur har støtt på problemer i forbindelse med saker hvor man har vært

Detaljer

99 % løsningsgrad. økonomiavisen. Ta kompetanse på alvor. Maske Gruppen AS inngår ny treårsavtale med Creno: Muligheter i telekom

99 % løsningsgrad. økonomiavisen. Ta kompetanse på alvor. Maske Gruppen AS inngår ny treårsavtale med Creno: Muligheter i telekom økonomiavisen Juni 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Muligheter i telekom Maske Gruppen AS inngår ny treårsavtale med Creno: 99 % løsningsgrad

Detaljer

Temperatur InkassoNorge

Temperatur InkassoNorge Temperatur InkassoNorge Agenda Inkasso saker, antall og verdi Rettslige prosesser og resultater Forliksråd Utleggsbegjæring Fravikelser Salgspant Konkurs Gjeldsordning Betalingsanmerkninger Min bakgrunn

Detaljer

Det store kompetanseløftet

Det store kompetanseløftet ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Oktober 2010 www.creno.no Offshore-aksjer på opptur Det store kompetanseløftet - Vi venter forsiktig vekst,

Detaljer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 217 Norge European Payment Report er basert på en undersøkelse gjennomført i 29 europeiske land i løpet av februar og mars 217. Intrum Justitia har samlet inn data fra 1.468 selskaper

Detaljer

Marianne Knutsen Almås. Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring

Marianne Knutsen Almås. Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring Marianne Knutsen Almås Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring Agenda Hvorfor elektronisk faktura? Formatene Hvordan levere EHF Elektronisk faktura Statlige virksomheter og departementer skal kreve

Detaljer

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen:

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen: ØKONOMIAVISEN Anbefaler bomkjøp Mars 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Virke Trening om treningssenterbransjen: Vil heve kompetansen Q-Free

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

Proplan Time -Enkel webbasert timeregistrering

Proplan Time -Enkel webbasert timeregistrering Proplan Time -Enkel webbasert timeregistrering Timeregistrering -En ressurskrevende prosess? De ansatte fører sine timer manuelt i timelister. Misforståelser i forbindelse med føring. Ansatte glemmer rutinen.

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

taksering fra Upptec Assure

taksering fra Upptec Assure rask enkel rettferdig lønnsom taksering fra Upptec Assure Taksering Vi snakker ikke med kunden din. Vi avgjør ikke om kunden din har krav på erstatning eller ikke. Vi holder ikke rede på hvilke forsikringer

Detaljer

Arbeidsprosesser og likviditetsstyring. Kjersti Stormo

Arbeidsprosesser og likviditetsstyring. Kjersti Stormo Arbeidsprosesser og likviditetsstyring Kjersti Stormo Finansforvaltning. Finansforvaltning. Konsernet skal til en hver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende forpliktelser.

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

Tilleggsfunksjoner i Uni Eiendom. 30.10. 13.00-13.40 Hans S. Rohde/ Bjørn Davidsen

Tilleggsfunksjoner i Uni Eiendom. 30.10. 13.00-13.40 Hans S. Rohde/ Bjørn Davidsen Tilleggsfunksjoner i Uni Eiendom 30.10. 13.00-13.40 Hans S. Rohde/ Bjørn Davidsen Tilleggsfunksjoner i Uni Eiendom Uni Pluss har i årenes løp utviklet en rekke tilleggsfunksjoner og rapporter på oppdrag

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Norge Country Payment Report 216: NORGE Country Payment Report er utarbeidet av Intrum Justitia. Intrum Justitia innhenter data fra tusenvis av selskaper i Europa for å få innsikt

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Forhåndsstilte spørsmål

Forhåndsstilte spørsmål Forhåndsstilte spørsmål Hvor mange Aksesspunkter og meldingsformidlere finnes i dag? Ett Aksesspunkt er under etablering i Norge. (Pilot: Ehandelsplattformen v/ Capgemini). Det ikke finansielle nettverket

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING mellom Creno AS (940 719 127) og Kunde (xxx xxx xxx) Innhold Generelle avtalevilkår Priser og betingelser for betalingsoppfølging 1. Generelle bestemmelser Creno

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

INNSIKT 2015. De viktigste funnene fra Virke Trenings befolkningsundersøkelse om fysisk aktivitet VIRKE TRENING INNSIKT 2015 1

INNSIKT 2015. De viktigste funnene fra Virke Trenings befolkningsundersøkelse om fysisk aktivitet VIRKE TRENING INNSIKT 2015 1 INNSIKT 2015 De viktigste funnene fra Virke Trenings befolkningsundersøkelse om fysisk aktivitet VIRKE TRENING INNSIKT 2015 1 INNHOLD Side 00 ET AKTIVT NORGE 00 TRENINGSSENTERBRANSJEN I NORGE 00 OM UNDERSØKELSEN

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoCollect. Versjon 3.03

Releasenotes. Visma AutoCollect. Versjon 3.03 Releasenotes Visma AutoCollect Versjon 3.03 Sist revidert: 09.05.2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOCOLLECT 3.03... 1 INNLEDNING... 1 NY OG OPPDATERT BRUKERDOKUMENTASJON... 1 OPPGRADERING

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

«TELEFORVALTNING SATT I SYSTEM»

«TELEFORVALTNING SATT I SYSTEM» «TELEFORVALTNING SATT I SYSTEM» HAR DU EN «GISKE» I ORGANISASJONEN DIN? «Huff, jeg visste ikke at summen var så høy Kr. 246.952,-» Publisert 20.03.13-07:40. VG «Trond Giske ble over fakturert av Telenor.

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang Agenda Difi og DFØ Historien om elektronisk faktura Standard prosesser Formater og status Kom i gang Regjeringen Regjeringen Solberg KMD - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Finansdepartementet Jan

Detaljer

Uni Micro med lønnsom

Uni Micro med lønnsom økonomiavisen Skjørt marked peker oppover Februar 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Uni Micro med lønnsom inkassoløsning Fortsatt mye usikkerhet

Detaljer

Faktura. Hemmeligheten ligger i flyten. Best i test for fjerde år på rad

Faktura. Hemmeligheten ligger i flyten. Best i test for fjerde år på rad Faktura Hemmeligheten ligger i flyten I Uni Økonomi flyter verdier og informasjon sømløst gjennom systemet og munner ut i rapporter som ikke bare er enkle å forstå, men også lekkert presentert. Dette gir

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

Effektiv reiseadministrasjon

Effektiv reiseadministrasjon Effektiv reiseadministrasjon Xledger frokostseminar 12.03.2013 1 Eurocard presentation SEB Kort Hvem er vi? No 1 i Corporate løsninger i Norden 67 % av Norges 500 største bedrifter er våre kunder Antall

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

NTE et trøndersk energikonsern

NTE et trøndersk energikonsern NTE et trøndersk energikonsern Om lag 650 ansatte 2,6 milliarder kroner i omsetning Virksomhet i hele Nord-Trøndelag og Trondheim Etablert i 1919 av Nord-Trøndelag fylkeskommune fortsatt eneste eier NTE

Detaljer

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Velkommen til frokostseminar Effektiv timefangst for Bygg- og maskin entreprenører - Spar tid på timeregistrering og få bedre oversikt over dine data! Agenda

Detaljer

Orkla Credit AS Organisasjonsnummer: NO 944 211 136 MVA Bank: 4266 15 20641

Orkla Credit AS Organisasjonsnummer: NO 944 211 136 MVA Bank: 4266 15 20641 Vi takker for din interesse, vedlagt finner du våre avtalevilkår. Inkassoavtale Vi er avhengig av å ha avtale for å kunne sende inkassovarsel og/eller starte en inkassosak på vegne av dere. Så fort avtalen

Detaljer

ØKONOMIAVISEN. Retura TRV har overlatt purringene til Creno: Gir oss bedre kontroll. Huskeregler når betalingen uteblir

ØKONOMIAVISEN. Retura TRV har overlatt purringene til Creno: Gir oss bedre kontroll. Huskeregler når betalingen uteblir Oktober 2011 - www.creno.no ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Kortsiktig usikkerhet gir langsiktige muligheter Retura TRV har overlatt purringene

Detaljer

Bye-bye, manuell attestering

Bye-bye, manuell attestering Rapport Bye-bye, manuell attestering En rapport om automatisk fakturamatching og innkjøp-til-betaling-system. 15 ganger billigere å håndtere leverandørfakturaer digitalt enn manuelt. Les mer på visma.no/proceedo

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

Totalleverandør av tjenester innenfor regnskap, fakturering og inkasso

Totalleverandør av tjenester innenfor regnskap, fakturering og inkasso Totalleverandør av tjenester innenfor regnskap, fakturering og inkasso HAMMERSBORG REGNSKAPS- OG INNBETALINGSSERVICE AS (HBRI AS) Hammersborg Regnskaps- og Innbetalingsservice AS tilbyr tjenester innenfor

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig 20-Sep-12 1 Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig Finnes det en kur mot stress, overtid og dobbeltarbeid? Struktur er verken vanskelig eller ubehagelig. Nå har du en gylden anledning

Detaljer

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion.

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion. AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Visma Business AutoCollect læringsverktøy 3.2.8 Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Innmelding av ny klient 2 Oppsett Visma AutoCollect 2 Hvordan sette opp en ny klient i Visma Business 2 Oppsett

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Desember 2010 www.creno.no

ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Desember 2010 www.creno.no ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Desember 2010 www.creno.no Cruiser oppover Reinertsen AS har samlet inkassotjenestene hos Creno: Fleksibelt

Detaljer

Vær på hugget - følg opp!

Vær på hugget - følg opp! økonomiavisen Solid ordrebok Desember 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Vær på hugget - følg opp! Stor etterspørsel, et solid hjemmemarked

Detaljer

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Kreditorforeningen i Trondhjem stiftes Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen

Detaljer

PaperLess Produktsammenligning og priser

PaperLess Produktsammenligning og priser 6. september 2013 Sammenligning av sine produkter 1. Finne korrekt -produkt For kunder som ikke ønsker å ha eget økonomisystem så er Klientaksess tilgjengelige på måndsbasis via e som bruker. Har du eget

Detaljer

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING Om Nokas Cash Handling I NOKAS CASH HANDLING ER VI OPPTATT AV Å BIDRA TIL ØKT SIKKERHET FOR DIN VIRKSOMHET. DET ER DET VI ER TIL FOR. OG DERFOR HAR VI OGSÅ UTVIKLET

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer