Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine. Treningskjeden Sprek og Blid: Klare krav ga optimalt driftssystem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine. Treningskjeden Sprek og Blid: Klare krav ga optimalt driftssystem"

Transkript

1 økonomiavisen Mars Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Lyse laksetider Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine Foto: Bakkafrost De neste par årene vil bli fantastiske på et verdensmarked som roper etter norsk laks, mener aksjeanalytikeren. Side 2. Rekordår for Creno Creno fikk oversendt et rekordhøyt antall inkassosaker i Resultatet ble en solid rekord også i antall løste saker. Side 3. Bedre føre var Stor fagkunnskap sørger for at pengene du har krav på, havner raskest mulig på din konto. Side 3. Foto: Ragnhild Bergsmyr Treningskjeden Sprek og Blid: Klare krav ga optimalt driftssystem Uni Pluss + Creno = Alltid oppdatert Ikke fei uoppgjorte fordringer under teppet. Ta tak jo før jo heller. Side 5. Foto: punctum.no Foto: Sprek og Blid. God økonomi og god medlemsservice. Det var målet da Sprek og Blid startet overgangen til et nytt, integrert medlems-, økonomi- og innfordringssystem. Og det har de fått. Side 4. Foto: Bjørn Davidsen, Uni Pluss. Kontinuerlig, automatisk og gjensidig oppdatering mellom regnskap og inkasso. Det er hva du får når du kombinerer forvaltningssystemet Uni Eiendom med Creno. Side 6-7.

2 Lederen Aksjetipset Lyse laksetider De neste par årene vil inntjeningen innenfor laks bli formidabel. Løp og kjøp! Når vår kunnskap blir dine penger Kunnskap er makt, sies det. Saksbehandlerne i Creno kan bekrefte at utsagnet stemmer. Når de tar kontakt med skyldnerne dine, vet de hvilken makt de kan sette bak pengekravene. For Creno er det en selvfølge at saksbehandleren din kjenner lover, regler, frister og virkemidler i hele innfordringsprosessen fra fakturering til pengene står trygt på din konto. Det forutsetter at vi har solid fagkunnskap. I godt samarbeid med Norske Inkassobyråers Forening gjennomfører derfor alle Crenos saksbehandlere i vår et kompetanseprogram som munner ut i eksamen og personlig inkassobevilling. Årets kompetanseløft er en dakapo av programmet vi kjørte i Årsaken er enkel: Vi må til enhver tid være oppdaterte på det konglomeratet av lover og forskrifter som angår inkassoprosessen. Det gjelder både «hverdagslige» saker og sakstyper som dukker opp en sjelden gang i blant. Målet er alltid det samme: Vi skal sørge for at dine kunder og pengekrav får rask og korrekt oppfølging. Med andre ord: Når Creno tar kontakt med skyldneren din, er det i visshet om at pengene allerede er på vei. Dermed blir kunnskap ikke bare makt. Vår kunnskap er langt på vei dine penger. Les mer om kompetanseløftet på side 3. Salmar er en av verdens største og mest effektive produsenter av oppdrettslaks, og kan bli et godt aksjekjøp. Foto: Salmar. Langt større etterspørsel enn tilbud globalt. Flere og nye markeder for norske lakseoppdrettere. Norsk lakseproduksjon på verdenstoppen. Aksjeanalytiker Tore A. Tønseth i SpareBank 1 Markets lister med letthet opp gode grunner til å ha tro på norsk laks. Sikrer pris og lav biologisk risiko På verdensmarkedet er det to land som dominerer laksebildet: Norge og Chile. I dag produserer norske oppdrettere rundt tre ganger mer laks enn Chile, og alt tyder på at det vil ta tid å få opp den chilenske produksjonen, mener Tønseth. Han peker på at Chile fremdeles jobber med å bekjempe sykdom og lus i laksebesetningene. Tønseth viser til at nettopp denne usikkerheten rundt kortsiktig høy tilbudsvekst har ført til at Marine Harvest-aksjen har falt, men at markedet nå er i ferd med å prise seg inn. Han mener aksjen i det korte bildet er vanskelig å taime. Kanskje har vi allerede gjort unna den negative reaksjonen på økt produksjon, eller muligens skal kursene noe lenger ned. Innenfor de neste månedene er bildet med andre ord vanskelig å forutsi. Høy pris på lengre sikt Ser vi lenger frem, er det ingen tvil om at laks er en god investering. De neste par årene vil bli fantastiske på et verdensmarked som roper etter norsk laks, sier aksjeanalytikeren. Eivind Rodem, adm. dir. Crenos samarbeidspartnere I Norge begrenser få nye konsesjoner veksten. Denne politikken reduserer risikoen for sykdom og overproduksjon, og sikrer god laksehelse og stabile priser. På kort sikt kan utviklingen i aksjeprisen likevel være noe usikker. Mer laks på kort sikt I første halvår av 2014 vil lakseprisen være rekordhøy. Det skyldes at 2012-årgangen av norsk laks, som slaktes nå, var begrenset på grunn av en kald vinter og lav vekst generasjonen, som fikk perfekte produksjonsforhold med mild vår, sommer og høst, vil bli rundt 10 prosent større. Det betyr at det blir atskillig mer laks i markedet, og dermed lavere priser. Han mener tre aktører peker seg ut som spesielt attraktive: Salmar (SALM), som lenge har drevet godt med lave produksjonskostnader. Norwegian Royal Salmon (NRS), som har forbedret seg operasjonelt, i tillegg til å være en oppkjøpskandidat. Og færøyske Bakkafrost (BAKKA), som har optimale produksjonsforhold og kan vise til gode resultater. Løp og kjøp lakseaksjer, anbefaler aksjeanalytiker Tore A. Tønseth i SpareBank 1 Markets. Foto: SpareBank 1 Markets. 2

3 Kompetanse Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine Stor fagkunnskap sørger for at pengene du har krav på, havner raskest mulig på din konto. I vår sparker Creno i gang et internt kurs- og kvalifiseringsprogram i samarbeid med Norske Inkassobyråers Forening (NIF). Da selskapet gjennomførte et tilsvarende kompetanseprogram i , resulterte det i at så godt som alle saksbehandlerne i Creno fikk personlig inkassobevilling. Kunder og skyldnere Jobben vår er todelt. På den ene siden skal vi sette fart på pengene i kontakt med skyldnerne. På den andre siden skal vi gi kundene våre gode svar på alle inkassospørsmål. Begge deler krever at vi har full oversikt og stor kunnskap om de virkemidlene vi råder over ifølge lovverket, sier Gøril Heimen og Nina Rieck. Begge er saksbehandlere i Creno, begge gjennomgikk det omfattende kompetanseprogrammet i , og begge har personlig inkassobevilling. Personlig inkassobevilling er ingen forutsetning for å kunne behandle inkassosaker. Det holder at inkassoselskapet har foretaksbevilling og ledes av en faglig leder med personlig inkassobevilling. Men Creno vil strekke seg lenger. Kunnskap er makt Overfor skyldnerne er det helt nødvendig at vi kjenner lovverket. Først da kan vi sette makt bak kravene, sier Heimen. Hun peker på at det stadig skjer endringer og oppdateringer innenfor fagfeltet. Inngående kunnskap om inkassolovverket gjør at vi kan sette makt bak kravene overfor skyldnerne. Da får vi også fart på pengene, sier saksbehandlerne Nina Rieck (til venstre) og Gøril Heimen, som i vår tar nye steg i kompetansetrappen. Foto: Ragnhild Bergsmyr. Vi blir aldri utlært. Ikke minst er det viktig med oppdatering på sakstyper og krav vi ikke jobber med til daglig. Hva gjør kompetansefokuset med arbeidsmiljøet? Økt kompetanse gjør oss mer motiverte og gir faglig trygghet. Det gjør det også enkelt å diskutere og dele fagkunnskap med kollegaer på tvers av kunder og bransjer. Tette kunderelasjoner Kompetansefokuset har ført til at Creno så godt som ikke har turnover. Stadig nye utfordringer, nye kunder og høyere mål gir saksbehandlerne nok av muligheter til å utvikle seg. Det er supert med en arbeidsgiver som satser på oss! Det gjør oss tente på å gjøre en god jobb, mener Heimen og Rieck. Creno løste rekordmange saker i ble et rekordår for Creno. Inkassoselskapet fikk oversendt, og behandlet, et rekordhøyt antall inkassosaker. Resultatet ble en solid rekord også i antall løste saker. Pådriver Vi legger vekt på være samarbeidspartner, rådgiver og pådriver for kundene våre. God fagkunnskap og gode datasystemer med automatisk filutveksling legger et godt grunnlag for at kundene våre kan etablere gode innfordringsrutiner. Det gjør det også enklere å sende oss inkassosaker så tidlig som mulig, mener Crenos administrerende direktør, Eivind Rodem. Eivind Rodem, administrerende direktør. Dermed øker også sjansen for at sakene får en rask løsning. Tar markedsandeler Også kundeporteføljen vokste betraktelig i fjor. Vi signerte rekordmange nye kontrakter i 2013 og ser at den positive utviklingen fortsetter i Det fører både til at vi slår egne rekorder, og til at vi tar stadig større markedsandeler, forteller Rodem. Creno har som mål å være landets mest kompetente, effektive og løsningsorienterte inkassoselskap. Det er lønnsomt både for oss og for kundene våre, mener Rodem. Crenoorakelet Lei av lange telefonkøer? Frustrert over å bli kastet mellom ulike servicearbeidere med høyst varierende kompetanse? Ikke fortvil hos Creno får alle kunder ett menneske å forholde seg til. Samme saksbehandler uansett spørsmål og utfordring er fullt mulig. Men det krever at kontakten din er kompetent, oppdatert og løsningsorientert, sier Crenos HR-pådriver Arild Tørstad. For deg som Creno-kundene er det en klar fordel at saksbehandleren kan svare på alle spørsmål og utfordringer knyttet til inkasso. For Creno er det en selvfølge at vi skal kunne håndtere det brede spekteret av saker og bransjer vi jobber innenfor, sier Tørstad. Han mener praksisen med fast saksbehandler har flere fordeler. Blant annet blir saksbehandleren godt kjent med bedriften, og får større mulighet til å være proaktiv i oppfølgingen og slik sikre de beste løsningene. Dermed etableres det også lange kunderelasjoner. Det har saksbehandler Gøril Heimen svært gode erfaringer med. Når vi blir godt kjent med kundene, tør de å stille oss alle slags spørsmål. Det bidrar til at vi samarbeider enda bedre om å få fart på pengene, sier Heimen. Det er viktig at saksbehandleren kan svare på de spørsmålene og utfordringene du har. Foto: Ragnhild Bergsmyr. Alle Creno-kunder har sin egen saksbehandler med høy kompetanse på inkassoprosess og -lovverk. Det sikrer rask saksgang, mener HR-pådriver Arild Tørstad. 3

4 Trening Treningskjeden Sprek og Blid: Klare krav ga optimalt driftssystem God økonomi og god medlemsservice. Det var målet da Sprek og Blid startet overgangen til et nytt, integrert medlems-, økonomi- og innfordringssystem. Og det har de fått. Vi trengte en driftsløsning som lar oss bruke vesentlig mer tid på å veilede medlemmer i treningslokalene, enn på å taste, kontrollere og overføre data på bakrommet, sier eier og administrerende direktør Eirik Lillebø i treningskjeden Sprek og Blid i Bergen. For et år siden startet prosessen med å utvikle, skreddersy og teste BRP Systems og Crenos integrerte medlems-, økonomi og innfordringsløsning i deler av kjeden. Nå er den klar for at også resten av treningssentrene kan ta den i bruk og høste gevinstene av en felles systemplattform. Automatisert Medlemssystemet har full integrasjon mot regnskap. Det betyr blant annet at vaktlister og timeplaner danner grunnlag for timeregistrering og for automatisert lønnsgrunnlag for ansatte. Det betyr også at alt salg i kassen blir balanseført, periodisert og korrekt postert i regnskapet. Alt skjer automatisk på fil. Økonomi- og medlemssystemet BRP Systems snakker perfekt med Crenos regnskaps- og innfordringssystem, sier Lillebø, som eier seks av Sprek og Blid-kjedens ti sentre. Før samarbeidet startet, spesifiserte kjeden klare ønsker og krav til systemet, ikke minst for lønnsmodulen. Møter alle krav Creno og BRP Systems har stått voldsomt på for å få alt til å fungere perfekt. Det har vært utfordrende å integrere forretningsdriften i ett felles it-system. Men så har vi også fått et system som møter alle kravene vi hadde. Den helautomatiske og strømlinjeformede løsningen for regnskapsføring og innfordring fører til at alle inntekter, periodisering av inntekter og balanseposter i forbindelse med omsetning på treningssenteret, bokføres automatisk. Det samme gjør Tar nye steg: I fjor gikk treningskjeden Sprek og Blid over til ny driftsløsning. I år frister kjeden medlemmene med det nye treningskonseptet Basisball. Foto: Sprek og Blid lønningene. Det betyr at leverandørfakturaer er det eneste som må bokføres manuelt. Resultatet er høyere kvalitet i regnskapsføringen, samt mindre ressursbruk og lavere kostnader. Samordner Neste trinn for Sprek og Blid-kjeden er å sentralisere deler av driften. Med det nye driftssystemet har vi alle forutsetninger for å ta eierskap og sentralisere økonomihåndteringen i kjeden, sier Lillebø. Han understreker at kun deler av prosesser bør gjøres automatisk. Vi jobber med mennesker. Derfor må prosessene rundt innfordring kvalitetssikres av oss for å sikre at medlemmene er fornøyde. Derfor er det også uaktuelt å sette bort trekkrutinene til en tredjepart. Likevel kan vi frigjøre ressurser ute på sentrene hvis noen få personer sentralt overtar prosessene med blant annet kjøring av månedlige trekkfiler mot Nets og kvalitetssikrer filer til innfordring, understreker Lillebø. - Gjort med et tastetrykk Det er skremmende hvor mye tid vi har brukt på å føre, regne, legge inn, oversende og kontrollere. Nå er alt gjort med et tastetrykk. Det er genialt! Administrasjonsleder Lillian Haugs ved Sprek og Blid Straume har samarbeidet tett med BRP Systems og Creno om tilpasningene og innføringen av det nye driftssystemet. Manuelle timelister er et tilbakelagt stadium. Nå fører alle medarbeidere timelister i egen brukerprofil. Etter at avdelingslederen har godkjent listene, går de rett til regnskap og derfra til banken, og vi mottar en overføringsbekreftelse. Det fører ikke bare til tid og penger spart, men også til langt mindre risiko for feil, forteller Haugs. Helhetlig løsning Det gamle databasen til treningskjeden Sprek og Blid i Bergen betegner hun som på nivå med en gammel skrivemaskin. Vi brukte mye tid på å finne løsningen som var riktig for oss. Vi hadde klare krav og ønsker, og visste godt hvordan vi ville at det skulle fungere. Da vi fikk presentert den helhetlige løsningen til BRP Systems og Creno, var valget derfor enkelt, sier Haugs. Nå kjører Creno regnskap og innfordring for seks av ti sentre i treningskjeden. Det er alltid noe med å bytte datasystem. Vi har fått erfare gyldigheten av regelen «shit in, shit out», og har brukt veldig mye tid på å kontrollere og rette data etter overføringen fra gammelt til nytt system, rett og slett fordi det lå mye rart i det gamle systemet. Det tar tid, men er en viktig påminnelse om verdien av å kvalitetssikre, medgir Haugs. Automatisk bokføring Hun berømmer økonomidirektør Kristin Norstad i Creno for godt samarbeid om regnskaps- og lønnsmodulen. Kristin er enestående! Hennes faglige dyktighet, responstid og positive innstilling har vært gull verdt, roser Haugs. - Genialt, sier administrasjonsleder i Sprek og Blid, Lillian Haugs, om det nye driftssystemet. Foto: Sprek og Blid Fakta: Treningssenterkjeden Sprek og Blid har innført et nytt driftssystem og nye prosesser. Det nye systemet gir lavere kostnader og mindre tidsbruk på drift, administrasjon og regnskapsføring. Det frigjør ressurser til salg og service, og gir bedre kvalitet i medlemsdatabasen. Målet er god økonomi og mer fornøyde ansatte og medlemmer. BRP Systems har levert driftssystemet, mens Creno leverer regnskaps- og innfordringstjenester. Qicraft har gitt råd med hensyn til å automatisere tjenester og få hele kjeden over til én felles driftsplattform. 4

5 Skattelette på trening er samfunnsmessig lønnsomt Av Anne Thidemann, direktør i Virke Trening Virke Trenings befolkningsunder-søkelse fra 2013 viser at de fleste av de som finner veien til et treningssenter, forblir aktive etter innmelding. 9 av 10 som ikke mosjonerte eller trente før de meldte seg inn i et treningssenter, trener minst én gang per uke etter innmelding. 4 av 10 trener to ganger per uke. Et dytt På spørsmål om hva som skal til for å motivere inaktive til aktivitet, så svarer de fleste at de trenger et dytt. Likedan at treningen skal være lett tilgjengelig og ikke koste for mye. I aldersgruppen under 30 år og gruppen mellom 40 og 49 år fremholder hjelp i form av treningsveiledning som viktig for å komme i gang. Hvordan få flere aktive, oftere? Mange trener mye, men fremdeles er det en god del som er lite aktive eller inaktive. Virke mener at dagens regler for fordelsbeskatning av fysisk aktivitet tilrettelagt og støttet av arbeidsgiver, er et hinder for økt fysisk aktivitet. Mange arbeidsgivere ønsker å tilrettelegge for fysisk aktivitet, men da må regelverket bli mer fleksibelt. Dagens arbeidsliv er ikke organisert på den måten reglene er basert på. Det er per i dag gjennomsnittlig 12,9 ansatte per virksomhet i Norge. De fleste bedrifter driver ikke på en slik måte at de har mulighet til å tilby sine ansatte treningsfasiliteter i arbeidsgivers lokaler. Mange arbeidsgivere opplever derfor at dagens regelverk ikke er tilpasset folks treningsvaner og ønsker. Det er for komplisert og demotiverende. Virke er derfor glad for at nåværende regjering vil gjennomgå dagens regelverk for å tilpasse dem til et moderne og fleksibelt arbeidsliv. Da får vi håpe på et forenklet regelverk på linje med friskvernbidraget som de har i Sverige. Det har bidratt til at om lag 60 prosent av alle virksomheter i Sverige tilbyr friskvernbidrag til sine ansatte. En undersøkelse i regi av Virke i 2012 viste at bare 27 prosent av norske virksomheter tilrettelegger for fysisk aktivitet for sine ansatte. Her finnes det et betydelig potensiale for økt fysisk aktivitet om man stimulerer arbeidsgivere som ønsker å gi sine ansatte et dytt for å komme i gang. Aktivitet lønner seg Fysisk aktivitet er viktig både som forebygging og som behandling av svært mange sykdommer. Det betyr at det også er samfunnsmessig svært lønnsomt. Finansdepartementet anslo i 2012 at statens provenytap (dvs. tap av skatteinntekter) som følge av å fjerne skatt på trening, vil være på om lag 218 millioner kroner årlig. Beregninger fra Helsedirektoratet viser at beløpet tilsvarer den summen samfunnet sparer hvis 73 nordmenn hvert år endrer status fra fysisk inaktiv til moderat aktiv. Spørsmålet blir dermed: Har man råd til å la være å foreta en skattemessig regelendring man med sikkerhet vet vil bidra til økt fysisk aktivitet? Treningssenterbransjen er klare til fortsatt å ta sin del av ansvaret! Creno Legal Bedre føre var Ikke fei uoppgjorte fordringer under teppet. Ta tak jo før jo heller. Skaff deg sikkerhet for kravet, fakturer i rett tid, følg opp frister og rutiner og rydd tvister av veien. Du kommer ingen vei med å feie de ubetalte fordringene under teppet, advarer Espås. Start i salgsavdelingen Sjansen for å få inn pengene, er størst idet du selger. En betalingsdyktig kunde vil ikke mukke på at selgeren krever kredittsjekk og sikkerhet for store krav. Sikkerhet kan for eksempel være salgspant, det vil si pant i varen du har solgt. Og sikkerhet handler ikke om mistro til kunden. Det handler om gode rutiner og formaliserte avtaler. Slike salgsrutiner krever en god internkultur med tett samarbeid mellom salgsavdelingen og kredittavdelingen. Det er ingen vits i å selge varer og tjenester som aldri blir betalt, sier Espås. Fakturer sporenstreks Fakturer varen eller tjenesten straks du har mulighet. Foreldelsesfristen begynner å løpe så snart du kan kreve betaling ikke fra det tidspunktet du faktisk gjør det. Da er det ingen grunn til å vente med fakturering. Hvis skyldneren ber om, og dere blir enige om, betalingsutsettelse, gjelder likevel den opprinnelige foreldelsesfristen. Skaff deg sikkerhet for kravet Lover skyldneren bot og bedring når kravet har forfalt? Skyldnere er oftest optimistiske med hensyn til egen fremtid og betalingsevne, men ikke vær naiv. Benytt heller optimismen til å skaffe deg sikkerhet for kravet. For bankene er sikkerhet, blant annet ved driftskreditt, vanlig praksis. Kreditorer kan sikre verdiene sine på tilsvarende måte. Hvis du er snar til å sikre kravet ditt med kausjon eller pant, stiller du langt fremme i køen ved en eventuell konkurs, sier Espås. Avtaler om pant og sikkerhet må være korrekte for å ha juridisk gyldighet. Formelle feil kan gjøre avtalen ugyldig og gi deg falsk trygghet. Rydd opp i tvister Er kunden din uenig i kravet? Rydd opp i tvisten med det samme. Du har ingen rett til å sende purring og inkassokrav hvis skyldneren har klaget på kravet. Husk også at en fakturaklage over telefon er juridisk like gyldig som et formelt brev. Sørg derfor for at alle selgere og medarbeidere tar klager på alvor. Etabler gode internrutiner Uteblir betalingen ved forfall? Ikke innta vente-og-se-holdningen. Ha klare rutiner for å sende purring og inkassokrav ifølge gjeldende regler og frister. Og følg dem. Om skyldneren er sen med å betale, er det desto større grunn til at du skal være snar med å purre og ta saken til inkasso. Lang kredittid og tapt likviditet er ulønnsomt, uansett om det skyldes deg eller skyldneren. Foto: punctum.no Bruk Creno Legal Innfordringsprosessen, avtaler om pant og sikkerhet og behandling av tvister må oppfylle lover og regler for å være gyldige. Hvis du ikke har gått riktig frem, kan du risikere å tape pengene. Du har større mulighet til å få inn pengene enn du tror, sier advokat Pål Espås i Creno Legal. Men du må starte i riktig ende og gjøre alt riktig og så tidlig som mulig. Snakk med Creno Legal: bruk Nettadvokaten på Creno24, eller ta kontakt på tlf

6 Eiendomsforvaltning Uni Pluss + Creno = Alltid oppdatert Kontinuerlig, automatisk og gjensidig oppdatering mellom regnskap og inkasso. Det er hva du får når du kombinerer forvaltningssystemet Uni Eiendom med Creno. Optimalt, fastslår Hans S. Rohde i Uni Pluss. Han snakker om grensesnittet mellom eiendomssystemet til Uni Pluss og Crenos innfordringsløsning. Eiendomsspesialist Uni Eiendom er skreddersydd for å forvalte utleie av bolig- og næringseiendom. I bunnen ligger et solid regnskaps- og økonomisystem. Løsningen håndterer alle sider ved eiendomsforvaltning og -administrasjon, som kontrakter, kundeportefølje og drift. Vi har utviklet og spesialtilpasset systemet for utleiere med mange leietakere i porteføljen. Dette er et segment som krever ryddighet og tett og rask oppfølging, sier Rohde. Det er også grunnen til Uni Pluss i flere år har samarbeidet tett med Creno. Rohde nøler ikke med å betegne samarbeidet som markedets beste inkassoløsning for utleie og eiendomsforvaltning. Elegant Det finnes mange konkurrerende inkassoløsninger, men ingen som kan måle seg med denne. Alle oppegående systemer har rask og automatisk filoverføring fra økonomisystemet til inkasso. Men bare Creno har gjensidig filutveksling som gir umiddelbar oppdatering tilbake til økonomisystemet, forteller Rohde. Det er avgjørende i en bransje som preges av raske bevegelser i kundeporteføljen og ofte flyktige kundeforhold. Med 4 5 saker i året funker énveis filoverføring greit. Men har du mange Innfordringsløsningen som Uni Pluss og Creno har utviklet, håndterer alle sider ved utleie av bolig- og næringseiendom. Her fra Fantoft familieboliger i Bergen. Foto: Bjørn Davidsen, Uni Pluss. hundre årlige kundesaker, må du ha et helt annet tempo på oppfølgingen. Da er det nødvendig at all informasjon, som adresseendringer, oppdateres automatisk og gjensidig, understreker Rohde. Søte drømmer Integrasjonen mellom Creno og Uni Pluss sikrer også at regnestykket som må gjøres i etterkant av en inkassosak, som beregning av gebyrer, merverdiavgift og utbetalinger, går automatisk. Dermed blir regnskapsjobben enkel. Dette er oftest et mareritt av et regnestykke. I vår løsning går alt av seg selv, lover Rohde. Eiendomsforvaltning og boligutleie preges av raske bevegelser i kundeporteføljen. Det krever systemer med automatisk og gjensidig oppdatering, sier support- og konsulentsjef Hans S. Rohde i Uni Pluss. Foto: Uni Pluss Voksne sliter mest Voksne med god betalingsevne sliter mest med å betale kredittkortregningene sine, ifølge Forbrukerrådet. Det skriver dinside.no. Det er også denne befolkningsgruppen, med fast jobb og grei inntekt, som etter alt å dømme får tilbudene kastet etter seg med fokus på fordeler og rabatter. Kilde: DinSide Creno og Uni Pluss: Smidig inkasso for eiendomsforvaltere Inkassovarsel. Varsel om tvangsfravikelse. Betalingsoppfordring. I markedets eneste skreddersydde inkassoløsning for utleiemarkedet følger skyldneroppfølgingen stramme rutiner. Det sikrer rask oppfølging når husleien uteblir. Du velger selv hvor i innfordringsprosessen Creno skal ta over saken. Idet vi kommer inn, sørger full integrasjon mellom Uni Eiendom og Creno for en optimal innfordringsprosess og utveksling av informasjon, sier Crenos produktsjef SMB, Vegard Myhrvang. Utleieaktørene har ofte store og raskt skiftende kundemasser. Det gjør det nødvendig med systemer som sikrer rask og ryddig oppfølging. Det gjør Uni Eiendom og Creno til et selvsagt valg, mener Myhrvang. 6

7 Eiendomsforvaltning SiB Bolig: Løsningen fungerer svært godt Med rundt 3600 utleieboliger, til dels med stor turnover, produserer SiB Bolig hver måned et stort antall fakturaer. Det stiller store krav til systemet for innfordring av utestående fordringer. OpusCapita Skanningkunder kan motta e-faktura i EHF-format Av Terje Bakke, Senior Sales Executive SiB Bolig har rundt 3600 utleieboliger med til dels stor turnover. Det krever gode forvaltningssystemer og høyt innfordringstrykk. Her fra Grønneviksøren Studentboliger. Foto: Cecilie Bannow Uni Eiendom er utviklet spesielt for å kunne håndtere utleie av bolig og alle forhold rundt kontrakter og avtaler. Det gjør det til det opplagte økonomi- og administrasjonssystemet for SiB Bolig, mener controller Pål Fie Mathiesen. Utenlandsinkasso En stor del av leietakerne er internasjonale studenter. For SiB Bolig ville det vært svært utfordrende å skulle følge opp studenter som har flyttet tilbake til hjemlandet. Da vi satte bort purre- og innfordringsrutinen til Creno, var det en direkte følge av at vi ønsker større «trykk» bak purringene. Målet var å minimere tapet på fordringer, sier Mathiesen. I samarbeid med Uni Pluss har Creno utarbeidet en løsning med elektronisk filoverføring av alle stamdata knyttet til purreoppdragene til SiB Bolig; Creno-medarbeideren Rune Romundset Systemutvikler med særlig ansvar for filer som utveksles mellom våre kunder og Creno. 32 år. Samboer med Linn og to barn på 2 og 4 år. boligselskapet til Studentsamskipnaden i Bergen. Ifølge Mathiesen fungerer løsningen svært godt. Creno og systemleverandøren Uni Pluss AS har både hver for seg og sammen tatt våre utfordringer og innspill på alvor, slår Mathiesen fast. Høyere løsningsgrad Han forteller om de store fordelene ved å kunne bruke interne ressurser på kjernevirksomhet fremfor på tidkrevende arbeid med betalingsoppfølging. Hva opptar deg akkurat nå? Akkurat nå jobber vi med å få på plass filløsninger til både store og små Creno-kunder. Vi skal blant annet sikre at overføringene går glatt og at kundene får de filene de skal ha. Utover dette bruker vi tiden på å videreutvikle inkassosystemet vårt, Crone. Det opptar det meste av tankevirksomheten min på jobb for tiden. Hva gjør deg glad? Jeg blir glad av å tilbringe tid med familien min, og ikke minst de to døtrene mine. Et smil og en klapp på skuldra gjør dagen bedre. Hvor går drømmereisen? Jeg har ingen store reisedrømmer. Med Crenos løsning for oppfølging av skyldnere i ryggen, kan vi konsentrere oss om salgs- og markedsarbeidet, i trygg forvissning om at Creno sørger for høyere løsningsgrad på sakene enn hva vi selv ville oppnådd. I de tilfellene beboerne ønsker en nedbetalingsplan, har Creno systemer som sikrer god oppfølging og korrekt prosess i vanskelige saker, med hensyn til alt av dokumentasjon og tidsfrister. Ifølge Mathiesen har samarbeidet ført til at tapet på fordringer er redusert til et akseptabelt nivå. Tatt i betraktning den kundeporteføljen vi har, er vi godt fornøyd med at Creno sørger for raske oppgjør for hovedstol samt forsinkelsesrente. Det gir oss bedre likviditet. Fordelen med en ekstern, profesjonell samarbeidspartner til inkassoarbeidet kommer også til syne ved at antallet saker der vi må sende varsel om fravikelse med alt det ekstraarbeidet det innebærer stadig synker, sier Mathiesen. Creno sørger for høyere løsningsgrad på sakene enn hva vi selv ville oppnådd, mener controller Pål Fie Mathiesen i SiB Bolig. Foto: SiB Borte bra, men hjemme best! Men om jeg skulle velge et reisemål, hadde det vært gøy å oppleve noe av kontinentet. Hva er den beste gaven du kan få? Jeg har stort sett alt jeg trenger, så det må nok bli noe annet enn en ting eller dings. Kanskje en opplevelse med familien? Gjerne en skogtur med sekk og niste. Hvem beundrer du? Folk som setter seg mål og når dem. Ikke minst hvis de derigjennom bidrar til en bedre og enklere verden. Gode eksempler er Google-grunnleggerne Sergey Brin og Larry Page. Hver måned utveksles over fakturaer i det nye standardformatet EHF (Elektronisk HandelsFormat). Nå kan skanningkunder som benytter mottakspunktet til OpusCapita i Mo i Rana, motta EHF-faktura i samme integrerte løsning. Bedrifter har lenge hatt mulighet til å motta fakturadata elektronisk, basert på skanning og tolkning av papirfakturaer eller PDF-fakturaer som kommer per e-post. Normalt innebærer dette at hodeinformasjon fra felter på fakturaen blir gjort tilgjengelig for elektronisk attestasjon og godkjenning. Nå får OpusCapitas skanningkunder mulighet til å motta komplette strukturerte datafiler med all fakturainformasjon, også på linjenivå, i det nye EHF-formatet. Siden mange økonomisystemer muliggjør direkte import av EHF, vil dette føre til enda mer automatisert fakturabehandling. Dermed kan også du som er skanningkunde, fortelle dine leverandører at bedriften kan motta EHF-fakturaer. Kunder knyttet til mottakspunktet i Mo blir registrert i det offentlige mottakerregisteret til DIFI, kalt ELMA, slik at leverandører som følger med på ELMA, enkelt kan begynne å sende EHF-fakturaer uten noen form for forhåndstesting. Løsningen i Mo er også beregnet for kunder som ikke kan utnytte hele datagrunnlaget i EHF-formatet. Mottakspunktet i Mo sørger for å fjerne overflødig informasjon i EHF-fakturaene, og leverer kun de fakturafeltene som kunden kan ta i mot elektronisk, i samme format som kunden mottar data fra skannede og tolkede papir- og PDF-fakturaer. Dersom kunden ønsker å motta e-fakturaene i et annet format enn EHF eller det opprinnelige skanningformatet, lar også dette seg gjøre gjennom en ny tilpasning av kundeintegrasjonen. Vil du vite mer? Ta kontakt med Opus- Capita AS v/terje Bakke; opuscapita.com Fakta: OpusCapita AS skiftet navn fra Itella Information AS 1. november Selskapet leverer kosteffektive løsninger for fysisk og elektronisk fakturautveksling. Selskapet har hovedkontor i Helsinki og er et heleid datterselskap av Itella Group OY. Les mer på 7

Utnytter du Agresso godt nok?

Utnytter du Agresso godt nok? økonomiavisen Creno fakturaservice November 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Creno størst på M3 istock.com Er du gladere i å gjøre en god

Detaljer

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen:

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen: ØKONOMIAVISEN Anbefaler bomkjøp Mars 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Virke Trening om treningssenterbransjen: Vil heve kompetansen Q-Free

Detaljer

Etterlyser kompetanseløft

Etterlyser kompetanseløft Lønnsom is i magen 200 nye treningssentre siden 2008: Desember 2011 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Etterlyser kompetanseløft Med dagens lave

Detaljer

Det store kompetanseløftet

Det store kompetanseløftet ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Oktober 2010 www.creno.no Offshore-aksjer på opptur Det store kompetanseløftet - Vi venter forsiktig vekst,

Detaljer

Uni Micro med lønnsom

Uni Micro med lønnsom økonomiavisen Skjørt marked peker oppover Februar 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Uni Micro med lønnsom inkassoløsning Fortsatt mye usikkerhet

Detaljer

Vær på hugget - følg opp!

Vær på hugget - følg opp! økonomiavisen Solid ordrebok Desember 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Vær på hugget - følg opp! Stor etterspørsel, et solid hjemmemarked

Detaljer

Mer tid til trening. Progressiv oljeaksje

Mer tid til trening. Progressiv oljeaksje ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester September 2009 www.creno.no Progressiv oljeaksje Mer tid til trening Noreco har sterk vekst og gode fremtidsutsikter.

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET CREDIT & CASH MANAGEMENT No. 5 / Juni 2011 6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura er lønnsomt Trondheim kommune har spart store beløp FOTO: SVENSK HANDEL Outsoursing La inkassoselskapene gjøre jobben Optimaliser

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET Betaling med kredittkort Reduser risikoen for tapte inntekter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fokus på bemanning Med et felles IT-system får bedriften kontroll Skånsom inkasso Bruk en profesjonell

Detaljer

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden.

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2015 Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. SIDE 24-27 Forenkling

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene VISMAgazine Et kundemagasin fra Visma Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen Visma får fart på anbudene Jeff Jarvis: Se opp og utnytt mulighetene nye tjenester med Visma i Skyen 4 Skyen. Mange snakker

Detaljer

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet BeDriFtsØKOnOMi LEASING: KOMPETANSESTYRKING: FINANSKRISEN: Frigjør driftskapital og øker handlefrihet Ta dine styreverv på alvor 7. UTGAVe - NOVeMBeR 2008

Detaljer

EFFEKTIV SMB 6TIPS TIL TA KONTROLL OVER UTGIFTENE. Vi dekker dine minste og største behov.

EFFEKTIV SMB 6TIPS TIL TA KONTROLL OVER UTGIFTENE. Vi dekker dine minste og største behov. 6TIPS TIL CRM Ta vare på kundene i nedgangstider DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Ekspertene svarer Dagens utfordringer for SMB-bedrifter Utskiftshåndtering Spar opp mot 30 prosent på printkostnader

Detaljer

f agbladet Nr 11 2005 Årgang 16

f agbladet Nr 11 2005 Årgang 16 f agbladet Nr 11 2005 Årgang 16 Kredittskolen: Kredittkjøp og kredittsalg Foto: Morten Qvale Landets mest presise målgruppesøk gjør du lett, rett på nett. Det viktigste med et salg er å vite hvem du skal

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Intrum magazine Kredittstyringsmagasinet fra Intrum Justitia nr. 1 2012 Ekspandere globalt Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Positivt lederskap En ny ledelsesstrategi for optimal ytelse Professor

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere!

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere! DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bokføring Kjenn til endringene i bokføringsloven Egeninkasso Reduser antall kredittdager, bedre likviditeten Nr. 2 / juni 10 EFFEKTIV SMB DEN KOMPLETTE GUIDEN

Detaljer

ie t k u n d e m a g a s i n f r a U n i M i c r o A S

ie t k u n d e m a g a s i n f r a U n i M i c r o A S ie t k u n d e m a g a s i n f r a U n i M i c r o A S Prøv Gratis! s.2 Litt om arbeidsmiljø s.22-23 På rett side av loven s.24-28 BBS og efaktura s.32 Bruker tips! s.13, 16-17, 18, 21, 24-28 20 år med

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer