FORSKNING / AKTUELT 03/2011 ET MAGASIN FRA. S14 Onkel reisende Mac. S8 "Annerledesøya" i bonus til alle ansatte. Vil redde en verdensarv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSKNING / AKTUELT 03/2011 ET MAGASIN FRA. S14 Onkel reisende Mac. S8 "Annerledesøya" 100.000 i bonus til alle ansatte. Vil redde en verdensarv"

Transkript

1 FORSKNING / AKTUELT 03/2011 ET MAGASIN FRA S4 Vil redde en verdensarv S i bonus til alle ansatte S8 "Annerledesøya" S14 Onkel reisende Mac

2 AKTUELT Steinar Olaisen har gått bort. Det var med stor sorg vi mottok meldingen om at Steinar Olaisen brått gikk bort den 2. juli, 69 år gammel. Det er en av oppdrettsnæringens største byggere som nå har endt sitt virke. Han etterlater seg et monumentalt minne i kraft av et sterkt og levende kystsamfunn på Lovund, et samfunn som neppe hadde hatt den livsgnisten og livsgleden vi ser i dag om det ikke hadde vært for pågangsmotet og dedikasjonen til Steinar. Vår dypeste medfølelse går til hans etterlatte med en stor og dypfølt takk for det Steinar har betydd for så mange av oss i EWOS. Innhold: Redaksjon: Annelise Lund, Hege Hovland, Holger Stjern, Lise Andreasen og Peter Hagen Design: Tibe Republic Lederen Vil redde en verdensarv i bonus til alle ansatte "Annerledesøya" Ung hotellsjef Lovende leppefiskforsøk Berøringsfri levering Onkel reisende Mac Med havbruk i blodet Gode bærekraftsresultater Åpning av Vetle Hovda 2

3 FORUM 03/2011 Trygg fisk Kvalitet og mattrygghet er en bærebjelke i EWOS. Vi er nå sertifisert i henhold til fem ulike standarder for å sikre trygt fôr og trygg fisk. De færreste av oss har kunnet unngå oppslagene om E.coli-utbrudd i Tyskland og Frankrike i mediene de siste ukene. I 2006 var det syke nordmenn som preget overskriftene etter å ha spist mat infisert av E.coli. Frykten øker raskt når det kan være grunn til å så tvil om matvarene i butikkhyllene er trygge å spise. Som forbrukere er matvaretrygghet noe som gjerne tas for gitt. For matprodusenter er matvaretrygghet noe som derimot aldri tas for gitt. Det jobbes iherdig og metodisk for å sikre mattryggheten hver eneste dag. Som en ledende leverandør av fôr til havbruksnæringen må EWOS tilfredsstille en rekke krav som kan likestilles med kravene til menneskemat. For oss er mattrygghet en bærebjelke i vår virksomhet. Vi har satt det som vår høyeste forpliktelse at vårt fôr skal gi grunnlag for produksjon av trygg fisk til forbrukerne. I tillegg skal fôret sikre fiskens næringsbehov og helse, og det skal være trygt å håndtere for våre ansatte og kunder. Videre skal fôret og produksjonen av fôret ikke belaste det ytre miljø og det må være fremstilt på en bærekraftig måte. For å kunne garantere denne tryggheten i en stadig mer kompleks verden, jobber vi i EWOS hele tiden for å bli bedre på kvalitet. Vi har innarbeidet alle disse kravene i EIMS (EWOS Integrated Management System). I dette systemet inngår mattrygghetsstandarden ISO 22000, kvalitetsstandarden ISO 9001, miljøstandarden ISO 14001, og standard for arbeidsmiljø og sikkerhet OHSAS 18001, og nå også kravene som GlobalG.A.P.-standarden setter. GlobalG.A.P. er en standard utviklet av matprodusentene selv for å imøtekomme spesifikke forbrukerkrav til matvaretrygghet, dyrevelferd, miljøhensyn og arbeidsmiljø. EWOS blir revidert etter disse fem standardene jevnlig, og dermed er så godt som alle aktiviteter innen EWOS dekket av internasjonale standarder. Vi mener denne innsatsen gjenspeiler at vi arbeider metodisk for at EWOS skal være det tryggeste valget, hvor vidt du er oppdretter eller forbruker. Riktig god sommer! Atle kvist Adm. direktør EWOS AS 3

4 AKTUELT Vil redde en VERDENSARV» Fra venstre ser vi Daniel Kvamme (matros), Ola Kvamme (båtfører), Geir Ove Henden (daglig leder Voss klekkeri), Monika Haugland (prosjektkoordinator), Bjarte Lygren (produktsjef Intervet) og Hege Hovland (produktsjef EWOS). EVANGER: I vår blir smolt fra Voss Klekkeri sendt til havs. Målet er at to prosent vil vende tilbake igjen om noen år som ekte vossolaks. Tekst: Hans Brundtland Foto: Camilla Waage På slutten av 1980-tallet var det over og ut for den ville laksestammen i Vossovassdraget. Heldigvis reddet man stumpene ved å opprette en genbank i Eidford. Her lever den ekte vossolaksen videre i store fisketanker, og anlegget leverer rogn til klekkeriet på Voss. Nå pågår et unikt prosjekt der oppdrettsnæringen samarbeider med villaksinteressene. Blant bidragsyterne er EWOS som sørger for gratis fôr, og Intervet som leverer legemiddelet som blandes i fôret. I sentrum står stiftelsen Voss Klekkeri der Monika Haugland (36) jobber i halv stilling. Hun er utdannet marinbiolog ved Universitetet i Bergen og har tidligere arbeidet ved Havforskningsinstituttet. Hun har i tillegg en halv stilling i regi av Fylkesmannen for å koordinere arbeidet med å redde vossolaksen. Rett til havs Yngelen ble satt ut i merdene i Evangervatnet i fjor høst, og i løpet av mai var smoltifiseringen ferdig. Når Forum er på besøk, blir fisken flyttet til en slepetank som ligger ved kai i Bolstadøyri. Der skal unglaksen «roe seg» i et halvt døgn, før den fraktes av gårde. Smolten slepes som oftest til Manger i Nordhordland, der den slippes fri. Og så bærer det rett til havs! De som har opplevd frisleppet, forteller at fisken samler seg i én stim og setter kurs for Nordsjøen, sier Monika Haugland. I løpet av de neste årene vil Vossoavkommet svømme rundt i Norskehavet. Noen kommer så langt som til Svalbard eller Grønland. Vi håper at cirka to prosent vil vende tilbake til Vosso i løpet av ett til fire år. På sikt er intensjonen at vi skal få mer fisk i vassdraget, og at den skal klare hele syklusen på 4

5 På sikt er intensjonen at vi skal få mer fisk i vassdraget, og at den skal klare hele syklusen på egenhånd. Monika Haugland FORUM 03/2011 egenhånd. Vi kan ikke fortsette slik i all fremtid, sier Monika. «Norges panda» For her handler det om å redde en verdensarv, verken mer eller mindre. Vossolaksen blir sammenlignet med pandaen, bengaltigeren og nesehornet alle utrydningstruede dyrearter. I flere århundre kom sportsfiskere til Vossovassdraget for å sikre seg verdens største atlantiske laks. Snittvekten var ti kilo, og de største kunne veie mer enn 30. Styrtrike «lakselorder» la igjen millioner av kroner i lokalsamfunnet, og fisket i vassdraget var så godt at tjenestefolkene på gårdene fikk med i avtalene sine at de ikke skulle ha laks til middag mer enn tre ganger i uken. I grevens tid Sammenbruddet kom i 1987, og flere årsaker har vært diskutert: Kraftutbygging, bygging av bro og veier, nedtapping av Vangsvatnet, sur nedbør, rømt oppdrettslaks og lakselus. Heldigvis tok Direktoratet for Naturforvaltning affære på slutten 80-tallet. Og det var i grevens tid, sier Haugland som setter pris på at det er et bredt sammensatt spekter av aktører som kjemper for at den celebre laksestammen skal overleve. I dag er det kampen mot lakselus Monika og hennes kolleger er mest opptatt av. For at ikke vossolaksen skal gå helt tapt, må lus-angrep på den utvandrende smolten reduseres kraftig. Blant annet får store deler av fisken fra klekkeriet Intervets slicebehandling mot lakselus, noe som har gitt positive resultater til tross for fortsatt høy dødelighet i havet. Vi registrerer også med glede at det er mindre forsuring i vassdraget enn tidligere og mindre aluminium i brakkvannet. Finner tilbake All laks som stammer fra Voss Klekkeri, skal kunne spores hvis den en dag vender tilbake som voksen fisk. Rognen blir fargemerket, yngelen blir klippet i fettfinnen og smolten blir «snutemerket» ved at den får et metallbit i nesen. Hvordan laksen kan finne tilbake til «sitt» vassdrag etter å ha vært Norskehavet rundt, er det ingen som har eksakt svar på. Det skyldes sannsynligvis en blanding av flere egenskaper. Kanskje en medfødt retningssans, kanskje den kan «lukte» når den er på vei til rett elv. Kanskje er det magnetisme inne i bildet. Et mysterium er det i alle fall, sier Monika. Smolt-prosjektet er nå inne i den tredje sesongen, og det er avtale med bidragsyterne om å fortsette til Men selve redningsaksjonen som sådan vil ta mye lenger tid. Minst ti år, sier Monika og understreker at vossolaksen enn så lenge holdes i live ved hjelp av kunstig åndedrett. Fokus på lakselus Forsøk hvor en sammenlikner smolt som er gitt slice-behandling med kontrollgrupper, har vist at angrep fra lakselus kan medføre 80% økt dødelighet på ubehandlet utvandrende laksesmolt. Det var i 2003, de senere årene har det ikke vært noen stor forskjell mellom forsøksgruppene, sier forskningsleder Bjørn Barlaup ved Universitetet i Bergen. Han mener at oppdretternes mange tiltak for å redusere luseproblemet trolig har bidratt til denne utviklingen. Likevel registreres det til dels høye lusepåslag på sjøauren i utvandringsruta fra Vosso, og prosjektet holder derfor høyt fokus på effekter og tiltak i forhold til lakselus. FAKTA: Voss Klekkeri» En stiftelse som har som oppgave å styrke lakse- og sjøørretbestanden i Vossovassdraget som består av Vosso og Bolstadelva. Stiftet 1909.» Daglig leder er Geir Ove Henden, pluss to ansatte i halvtidsstillinger.» Vossolauget: Smoltprosjek tet er et spleiselag mellom aktører fra oppdrettsnæringen, villaksinteresser, Voss og Vaksdal kommune, samt Hordaland Fylkeskommune og Sparebanken Vest.» Sender i år smolt til havs, og i tillegg blir utplassert direkte i vassdraget.» Vossolaksen har vært fredet siden

6 AKTUELT i bonus til alle ansatte Filosofien er enkel: Når det går godt, får eierne solid utbytte. Da skal også de ansatte ha sitt, sier Odd Strøm (50), direktør i Nova Sea som i fjor delte ut rekordbonuser. Tekst: Hans Brundtland Foto: Sivert Olaisen Tromsøværingen er utdannet fiskeriøkonom ved høyskolen i Bodø og har hatt ulike roller innen fiskeoppdrett siden slutten av 1980-tallet. Nå fører han videre den samfunnsengasjerte linjen til grunnleggeren av selskapet, Steinar Olaisen. Nova Sea er stabilt blant de fem mellomstore norske oppdrettsselskapene som kan vise til best resultater var et foreløpig toppår for bedriften, med et driftsresultat på 376 millioner. Det resulterte i 18 millioner kroner i bonuser, til hver ansatt, enten han eller hun er direktør eller rengjører. Stort potensial Mange frykter at toppen er nådd for norsk lakseeksport, men Odd ser i stedet uante fremtidsmuligheter. Laksen er blitt et anerkjent og viktig produkt og en etablert del av menyen i store deler av verden. Se bare på sushi-bølgen! I Oslo alene er det rundt 30 sushi-restauranter, og til og med i Murmansk har denne ungdommelige trenden slått rot, sier Odd som sender mye av laksen til Russland og Ukraina, men også mye til EU-landene. Han skryter av en dedikert salgsavdeling som følger prisutviklingen fra dag til dag. Det går så det suser også på NS Industri som slakter 250 tonn i døgnet. I 2013 er det meningen å etablere egen filetproduksjon, noe som vil gi enda flere arbeidsplasser. Vi ønsker å tenke nytt, men vil samtidig være nøkterne. Ha minst én fot på bakken, sier han. Fiskehelse viktigst Nova Sea fikk allerede i 1996 egen veterinær og marinbiolog, og kontrollrutiner har alltid hatt høyeste prioritet. Målet er selvsagt maks økonomisk utbytte, men fiskehelsen går foran alt. Vi ønsker å ligge i for- 6

7 Målet er selvsagt maks økonomisk utbytte, men fiskehelsen går foran alt. Odd Strøm FORUM 03/2011» FORNØYD: Håkan Björnrun fra Sverige tar fagbrev i fiskeindustri. Han stortrives i Nova Sea. FAKTA: Nova Sea AS» GLADE LAKSER: Odd Strøm (t.h.) med fisk som er til mellomlagring før den skal slaktes. Her sammen med EWOS Steinar Sundet, populært kalt «Mr. Helgeland»» Postadresse Lovund. 185 ansatte.» Omsetter årlig for omlag en milliard kroner.» Dagens Nova Sea AS ble opprettet i 2006 og hadde sitt utspring i fire sentrale lakseselskap på Helgeland: Seafarm Invest og laksepakkeriet Nova Sea på Lovund, Torris Products på Halsa i Meløy og Marine Harvest på Bolga i Meløy.» Driftsresultat i 2010 var 376 millioner.» Har 29 heleide og 6 deleide konsesjoner i 14 kommuner på strekningen Sømna Bodø.» Vigner Olaisen AS er største eier med ca. 51 % av aksjene, Marine Harvest ca. 42 %, mens 3 % eies av de ansatte. kant når det gjelder full sporbarhet i hele produktlinjen fra fôr til ferdig matvare. Derfor blir innholdet fra alle leverandører, som EWOS, nøye kontrollert i eget laboratorium. Langvarig kundeforhold Vi besøker hovedbasen til Nova Sea sammen med EWOS kunderådgiver på Helgeland, Steinar Sundet. Han ble ansatt i firmaet allerede i 1972, og har hatt et kundeforhold til oppdretterne på Lovund i 21 år. I dag er EWOS eneleverandør av fôr til Lovundlaks og leverer 80 prosent av fôret til Nova Sea, til sammen tonn i året. Vi kjøper fôr for et sted mellom 300 og 350 millioner kroner i året, sier Odd og skryter av det gode samarbeidet: For oss er det Steinar som er EWOS, vi kaller ham «Mr. Helgeland». Han har all den kunnskapen som er nødvendig for å gi gode råd om fôringen, og ikke minst tar han seg tid til å oppsøke folk i alle ledd. Steinar er nok mer ute på lokalitetene enn det jeg er. Flott arbeidsplass Nova Sea har mange svensker på lønningslisten. En av dem er Håkan Björnrun (27) som har jobbet på Lovund i to og et halvt år. Til vanlig er han produksjonsmedarbeider på slakteriet, men han tar samtidig fagbrev i fiskeindustri. I dag holder han et øye med laksen som er til mellomlagring ved slakteriet. Jeg kan ikke tenke meg noen bedre arbeidsplass. Når resultatene er bra, får vi bonuser som bare en toppsjef kan drømme om, sier han og trekker frem det gode og ungdommelige miljøet på øya. Han spiller squash og fotball, og har mange svenske kolleger på sin egen alder. 7

8 AKTUELT "ANNERLEDESØYA" LOVUND: Folketallet stiger, og det er ingen arbeidsledighet. Gjennomsnittalderen er under 30 år, og rundt en fjerdedel av innbyggerne går i barnehage eller på skole. Velkommen til øyen som knuser alle myter om Utkant-Norge! Tekst: Hans Brundtland Foto: Sivert Olaisen Lovund på Helgeland er en perle av en øy på knappe fem kvadratkilometer. Det karakteristiske Lovundfjellet rager majestetisk i bakgrunnen lundefuglens rike. På østsiden av øyen finner vi en lun strandflate som hadde bosetning allerede i steinalderen. I dag fremstår Lovund som et mønsterbruk der menneskene trives og pengene yngler. Hjørnesteinsbedriftene er giganten Nova Sea og den noe mindre Lovundlaks. Rundt en tredjedel av de 420 innbyggerne har arbeid som er relatert til oppdrett. Det er fremgang på alle områder, og hver eneste dag kjører 10 til 15 trailere av gårde med fergen fra lille Lovund med opptil 300 tonn laks. På årsbasis tonn! Samfunnsstøttene To menn har vært særlig viktig for suksessen, Steinar Olaisen (69) som er Nova Seas grunnlegger, og Hans Petter Meland (71) som holder i tømmene hos Lovundlaks. De er blitt kalt både «baroner» og «lakselorder», men slike karakteristikker er fjernt fra sannheten. «Samfunnets støtter» er et bedre uttrykk, hvis vi først skal være litt høystemte. Forum møter de to veteranene på Lovund RorbuHotell, en av virksomhetene som har nytt godt av knoppveksten etter oppdrettseventyret. På menyen står den nordnorske delikatessen boknafisk og gode minner. Gründerne vokste opp på 1940-tallet i et samfunn som var sterkt religiøst. Dans var synd. Petter Bye, Steinars morfar, var forstander i frikirken, og de husker hans prekener som gjerne varte en stiv klokketime. Steinar og broren Bjørnar, hadde fast plass under prekestolen, og de kjedet seg. De hadde jo lopper i blodet. Vi var i en periode ivrige skogplantere og så kanskje for oss at vi en vakker dag skulle drive et sagbruk. Vi skulle i alle fall ikke bli yrkesfiskere, med alt det innebar av slit og dårlig betaling, sier Hans Petter. Fraflytning Steinar og Hans Petter dro ut i den store verden, og møttes på Nesna, som elever ved henholdsvis realskolen og lærerskolen. De lærte å stå på egne bein gjennom lange skoleår der de kun var hjemom under potetferien om høsten og i julehøytiden. Lovund ble rammet av ungdomsflukt, og antall innbyggere gikk kraftig ned. Men Steinar og Hans Petter bestemte seg for å vende tilbake til hjemstedet. Ja, mer enn det. De ville skape aktivitet! Begge begynte å studere og fikk akademisk ballast i en tid dette var alt annet enn alminnelig, Steinar i Steinkjer og Oslo, Hans Petter i Trondheim. Innimellom var de med på både sei-, størje- og sild- Det er fremgang på alle områder, og hver eneste dag kjører 10 til 15 trailere av gårde med fergen fra lille Lovund med opptil 300 tonn laks. fiske. Etter hvert ble det læreryrket som lokket, med mye bedre lønn enn fisket og mye mindre slit, forteller Steinar. I 1973 var de engasjert i kunststykket å få opprettet ungdomsskole på Lovund, denne ytterste nakne øyen, i en periode da Nord-Norge var rammet av fraflytning og «Kor er hammaren, Edvard» var tidens melodi. Begge tok del i undervisningen i flere år. Hans Petter var rektor, og var dessuten turistvert om sommeren. Også dette en pionerinnsats. Men på fritiden var det bare én ting som sto i hodet på duoen: Laks! Laks på hjernen I 1970 hadde de tre Grøntvedtbrødrene satt ut verdens første merd fylt med laksesmolt. Hans Petter leste om de åttekantede merdene i Adresseavisen og tok kontakt med Sivert Grøntvedt. Deretter var det å konferere med Steinar som var i Oslo. Hans Petter og Steinar reiste til Frøya høsten 1971, for å ta oppfinnelsen nærmere i øyesyn. Grøntvedt-brødrene var hyggelige og tok godt imot oss. Da vi reiste derfra, tenkte vi: Hvis de kan klare dette på Frøya, kan vi gjøre det samme litt lenger nord! De håpet at forholdene for oppdrett skulle være brukbare langs Helgelandskysten der det ligger tusener små og store øyer tett som rogn. De gir beskyttelse mot vær og vind, og vanngjennomstrømmingen er god. Vel hjemme på Lovund, kopierte de Grøntvedt-merdene ved hjelp av planker og bildekk, og de fikk kjøpt lakseyngel fra landbrukshøyskolens nye forskningsstasjon på Sunndalsøra unglaks ble fraktet i plastposer med sjøfly, men de fleste var ikke klar for et liv i salt sjø. Bare 174 av krabatene overlevde. Håndarbeid Men Steinar og Hans Petter ga ikke opp. I 1973 var antallet merder økt til elleve. De lå tett i tett i Vassvikvågen like utenfor stuedøren, og alle hadde landfeste. Fisken ble matet for hånd, og slaktingen foregikk i den samme «materbåten» ved hjelp av tollekniver og treklubber. Vigner Olaisen (født 1915), far til Steinar, ble den første røkteren i nordnorsk havbruk. Han satte også huset i pant. Jeg tror ikke han turde å si det til min FAKTA: Lovundlaks» Har 11 ansatte, og i pakkeriet til Nova Sea er det et tilsvarende antall som jobber med deres fisk.» Omsatte i 2010 for 170 millioner.» Resultatet før skatt ble 70 mill.» Har fire konsesjoner for oppdrett av laks og ørret.» Selskapet eies av familien Meland.» Siden 1993 har bedriften vært knyttet opp på eiersiden til innkjøps- og salgsselskapet Norway Royal Salmon. 8

9 Etter at oppdrettsnæringen ble etablert, har vi opplevd tidenes lengste «sesong»: 39 år i strekk Hans Petter Meland FORUM 03/2011» Steinar Olaisen (t.v.) og Hans Petter Meland har vært med på å bygge et idealsamfunn, og ingen av dem har gitt slipp på galskapen som trengs for at Lovund skal ha en fremtid. I bakgrunnen troner landemerket Lovundfjellet (625 meter), med den lille knausen Nøva til venstre for seg. Herfra stammer navnet Nova Sea, i kombinasjon med ordet «nova» som betyr stjerne. mor, sier Steinar. Befolkningen på Lovund hadde opplevd skiftende tider etter krigen. I en periode var hvalfangst en viktig inntektskilde. Så kom notfiske etter skrei i noen år. Så kom seien. Noen gode sesonger, mange dårlige. Men etter at oppdrettsnæringen ble etablert, har vi opplevd tidenes lengste «sesong»: 39 år i strekk, sier Hans Petter. PolarCirkelen Å kopiere Grøntvedt-merdene var ikke godt nok for de ambisiøse Lovund-karene. En sen kveld satt Hans Petter og Steinar sammen med en kamerat og klekket ut ideen til en helt ny type innhegning. Jeg må innrømme at det gikk med litt heimlaga øl den natten, vi hadde jo ikke råd til finere varer. Resultatet ble i alle fall en modell av den første runde plastmerden, sier Hans Petter. Dette ble starten på enda et eventyr, PolarCirkel-merden. Siden 1974 er den produsert i et antall av mer enn i regi av Helgeland Plast. Lovund-oppdretterne fikk merdene til produksjonskost de første årene som takk for hjelpen. Lykkelig skilsmisse Pionertiden innebar prøving, feiling og erfaring, nedturer og eventyrlige oppturer for Steinar og Hans Petter, og de etablerte flere selskaper. Etter ni år skilte partene lag ved ganske enkelt å bytte aksjer. Hans Petter ble eneeier av Lovundlaks mot å overføre sine aksjeposter i det andre selskapet, Lovund Sjøprodukter, til Olaisenfamilien. En lykkelig skilsmisse. De sto kanskje bedre økonomisk rustet enn mange andre havdyrkere da Fiskeoppdretternes Salgslag gikk konkurs i Halvparten av om lag 130 oppdrettsanlegg i Nordland ble rammet. Steinar stiftet Seafarm Invest (SFI) etter konkursbølgen. Hans Petter drev videre med Lovundlaks. Nå hadde de 20 års erfaring å bygge på. De visste hva de ville, og i dag kan vi slå fast at de begge har lykkes. Nova Sea hadde i fjor et driftsresultat på 376 millioner kroner, mens Lovundlaks hadde 70 millioner i overskudd. Steinar sluttet som leder i Nova Sea for åtte-ni år siden og er i dag ubetalt konsulent, som han kaller det. Han har overlatt den daglige virksomheten til andre, men har fortsatt innflytelse gjennom aksjer og familie. Boligbygging Det er ikke ofte jeg blander meg i driften, men jeg husker at jeg ble forbannet for noen år siden da Nova Sea hadde hyret inn arbeidskraft via et bemanningsselskap. Det bodde 15 personer i en gammel barnehage. Det ble det satt en stopper for. I stedet ble det satset på husbygging. Både Nova Sea og Lovundlaks har stiftet boligbyggelag og hjelper de ansatte med å få et godt sted å bo. De skal jo ikke bare jobbe, de skal leve og. Vi er glade i lokalsamfunnet, og hvis det ikke skjer noe nytt blir det heller ingen utvikling, sier de to som aldri har latt seg friste av raske penger. Begge har tre barn, og eierskapet skal forbli i familien. Hvis noen vil selge aksjer i selskapene, er det familiemedlemmene som har forkjøpsrett. Mer enn havbruk Nova Sea har et stort slakteri som også Lovundlaks benytter. Dette er bare ett av eksemplene på ny aktivitet i kjølvannet av oppdrettsvirksomheten.» 9

10 AKTUELT Sykefravær er nesten et fremmedord Hans Petter Meland På øyen finnes blant annet fabrikker som produserer fiskekasser i isopor og utvinner fiskeolje. I tillegg kommer et bredt service- og fritidstilbud med hotell, kino, svømmebasseng og squash-hall! Av alle ting har Lovund utviklet sterkt squashmiljø med flere spillere i Norgeseliten. Ungdomsskolen, som Hans Petter og Steinar kjempet for å få opprettet for 40 år siden, er i full drift med barne- og ungdomstrinn, og blir stadig bygget ut. Fritenkere Lovund har ikke mindre enn to kirker, og Hans Petter og Steinar har støttet det kristne miljøet på øyen, selv om de begge betegner seg som fritenkere. Jeg regner meg Vi bor på en stein uti havet, men alt er mulig! ikke som kristen, men jeg finner mye klokskap i gamle tanker fra den tiden vi vokste opp på og 50-tallet da moralbegrepet sto sterkere, sier Steinar. Noe av denne ånden er nok bevart på nettopp Lovund. Blant annet stå-på-vilje: Sykefravær er nesten et fremmedord, sier Hans Petter. Man kan harke og hoste litt, men det holder ikke folk hjemme i sengen. Jeg tror dette skyldes at våre folk ganske enkelt har gode jobber og trives på øyen. Hans Petter er jo et godt eksempel på det, skyter Steinar inn. Du finner neppe flere 71-åringer som sjef for et norsk lakseoppdrett. Det er virkelig beundringsverdig. Ulik natur Steinar har flyttet til barndomshjemmet og overlatt huset sitt til datteren Aino og hennes samboer, Odd Strøm, som er direktør i Nova Sea. Da jeg flyttet inn i dette huset, mistet jeg nøklene. Jeg bodde der i 34 år uten en eneste gang å låse ytterdøren. Det sier litt om stedet der vi bor. De to gründerne har mye til felles, men er ulike av natur. Hans Petter har brukt mye tid på oppdrettspolitikk og som lokalpolitiker for Senterpartiet. Han er frittalende, irritert på Mattilsynet og byråkratiet. Arbeiderpartimannen Steinar har konsentrert seg om bedriftsbygging og å skape arbeidsplasser. Han er flegmatisk, den som beholder roen i enhver situasjon. Men også Steinar kan tale engasjert når det trengs. Best er han når han senker stemmeleiet og kanskje stotrer litt. Det er da han får gjennomslag i de fleste fora. Og tro meg eller ei; vi har nesten aldri hatt forskjellige politiske oppfatninger. Det er jeg litt stolt av, sier Hans Petter. Har de så aldri vært uenig eller kranglet? Jo, jeg har nok vært forarget på Hans Petter noen ganger, men vi har holdt det mellom oss. Ting går over, sier flegmatikeren som stadig har vyer litt utenom det vanlige: Kanskje bygge et settefiskanlegg på Lovund, en øy med svært lite ferskvann? Jo, det problemet kan løses ved å rense vann fra havet. Og kanskje det er på tide å anlegge en liten golfbane? Den positive galskapen lever. Vi bor på en stein uti havet, men alt er mulig! FAKTA: Lovund» Øy og tettsted i Lurøy kommune i Nordland.» Ca. 420 innbyggere.» Øyen har et areal på 4,9 km².» Hovednæring er lakseoppdrett.» Kjent for sin store bestand av lundefugler. UNG HOTELL- SJEF Olaisen-navnet går igjen i alle sammenhenger i Lovund-samfunnet.» Sivert Olaisen er en av mange driftige ungdommer på Lovund. Sivert Olaisen (27) er nevø til Steinar og har vært daglig leder ved Lovund RorbuHotell i to år etter at hans far og mor drev det fra Hotellet har 80 sengeplasser, spredd på 13 hus, rorbuer og hytter. I hovedbygget ligger restaurant «Maaken» som kan tilby nydelig, kortreist mat. Selvsagt med fiskeretter som spesialitet. Vi er syv heltidsansatte, pluss fire ekstra i sommermånedene, sier Sivert som også er en dyktig fotograf og som har tatt flere av bildene i reportasjene fra Lovund. Lovund har spektakulær natur med lundefuglene i sentrum, men også en fin ungdomskultur som gjør at alle liker seg her, sier Sivert som kanskje har ekstra god grunn til å trives. Han er nemlig samboer med Cecilie, en av de mange unge svenskene som har funnet sitt paradis på jord like sør for polarsirkelen. 10

11 FORUM 03/2011» Dette er en av de største berggylthannene på leppefiskanlegget. Lovende leppefiskforsøk Nordland Leppefisk på Lovund har ambisjoner om å utvikle en storskala produksjon av leppefisk. Det er nå startet et treårig prøveprosjekt for å se om oppdrett er mulig. Tekst: Hans Brundtland Foto: Sivert Olaisen Etter det første året er det stor optimisme, både i forhold til det andre yngeloppdrettere har fått til og den økte kunnskapen som Nordland Leppefisk har fått. Spleiselag Selskapet er eid av Marine Harvest, Nova Sea, Bjørøya Fiskeoppdrett, Salmonor, Sinkaberg Hansen og Midt-Norsk Havbruk som til sammen skal investere mellom 15 og 20 millioner kroner i løpet av prøveprosjektet. Lokalene til Nordland Leppefisk var tidligere yngelanlegg for torsk. I fjor sommer ble det tatt inn stamfisk av både berggylt og bergnebb. Klekkingen var vellykket, men overlevelsen av larvene har vært lav. Utfordringer I utvikling av en ny marin oppdrettsart er det mange problemstillinger. En av de største utfordringene er startfôringen og det å få larvene til å spise et tørrfôr som vi bruker til torsk. Dette fungerte ikke bra nok i fjor, men i år er vi forsiktige optimister og tror at en økt vanntemperatur vil være positivt, sier prosjektleder Tone Vassdal som viser rundt i anlegget. Lysstyrer fisken Bergnebb er den minste av leppefiskene som brukes i oppdrettsanleggene på små laks. Anlegget på Lovund er det eneste som driver oppdrettsforsøk med denne fiskearten. Både bergnebb og berggylten gyter i naturen om sommeren, en gang i året. Men for at oppdrett skal foregå med en jevn produksjon, må Vassdal og hennes medarbeidere lysstyre fisken slik at den gyter i ulike sykluser og til ulike tidspunkt på året. Tone peker og forklarer hvordan fisken gyter nede i de store tankene. Eggene fester seg deretter til hvite plater på bunnen og så hentes de opp. Etter cirka en uke klekkes eggene, og larver på 3-4 millimeter kommer opp til overflaten. Enkelt og greit, sier hun. For at utsett av leppefisk i oppdrettsmerder skal ha effekt i bekjempelsen av lakselus, bør den utgjøre rundt tre prosent av laksen i en merd. Forholdene må også legger til rette ved at det monteres kunstige skjulesteder i merden der leppefisken kan hvile. Den liker å ligge, slappe av og sove mellom all lusespisingen.» Tone Vassdal og Steinar Sundet fra EWOS ser hvordan fisken gyter nede i de store tankene. 27 millioner Nordland Leppefisk er også med i et større prosjekt i regi av Fiskeriog havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Der satses det over 27 millioner i et treårig forskningsog utviklingsarbeid sammen med FOU-institusjoner for å løse de viktigste problemene innen produksjon av berggylt. I dette samarbeidsprosjektet deltar alle de fire bedriftene som har startet med oppdrett av leppefisk, og de deler viktige erfaringer og resultater. Dette er svært positivt. Vi lærer raskere av hverandre, sier Tone. 11

12 AKTUELT Berøringsfri levering»fôrbåten Feed Balsfjord på vei nordover gjennom Steigen. Her passerer båten Napoleons profil, en kjent fjellformasjon på Engeløya hvor keiserens ansiktstrekk i profil kommer klart til syne. Bakre mast stryker langs det dobbelte hakepartiet til den historiske erobreren. Det markante nesepartiet til venstre. Fôrleverandørene har vært, og er en drivkraft når det gjelder teknologiske nyvinninger i havbruksnæringen. Den rollen har de både som oppdretternes viktigste leverandører og fordi det skal forflyttes enorme volum med logistikkmessige utfordringer. Tekst/Foto: Harald Normann Det gjelder å utvikle smarte løsninger og fremstå som dyktig og fremtidsrettet i en beinhard konkurranse om oppdretternes gunst. Nyvinninger handler om miljøsikkerhet, effektivisering og kostnadsbesparende tiltakt for både kjøper og selger. Til alle døgnets tider EWOS er den første - og foreløpig den eneste - fôrleverandøren som har lansert en ny luketeknologi hvor en åpner og lukker silolukene på fôrflåten ved å sende radiosignaler fra broa på båten til en reflektor plassert på fôrflåten. Ved hjelp av dynamisk posisjonering (DP), en navigasjonsteknologi benyttet i offshore for å holde standby-skipene i nøyaktig og stabil posisjon, er en i stand til å foreta berøringsfri leveranse i åpen sjø. Ved hjelp av denne teknologien kan vi levere til alle døgnets tider og under nær sagt alle værforhold, forklarer storkundeansvarlig i nord, Fredrik Fredriksen, som naturlig nok ønsker å levere 24 timer i ukas syv døgn for å utnytte båtenes kapasitet fullt ut. Våre kunder ønsker selvsagt tryggest mulig levering og vegrer seg for å bruke sine produksjonsfolk om natta. Vi på vår side ønsker å levere når båten er i farvannet, slik at den ikke blir liggende å vente på at folkene kommer på jobb. Det koster for alle parter, fremholder Fredriksen, som presiserer at båten blir filmet når den kommer inn til anlegget og mens leveringen pågår. Vi kan dokumentere at vi har vært der, og at leveringen gikk som den skulle. Samme morgen får kunden overført dokumentasjonen elektronisk, legger Fredriksen til. 12

13 Vi sparer både på personell og materiell. I grunnen er det ganske fantastisk. Tommy Hansen FORUM 03/2011 HMS I følge logistikkansvarlig i EWOS, Gunnar Lidahl, har hovedmålet vært å utvikle en teknologi hvor en unngår skader på folk og materiell. Ut fra et HMS-synspunkt oppnår vi betydelige forbedringer. Av våre åtte båter er fire utstyrt med DP som kan holde stabil avstand på meter til fôrflåten, og den automatiske lukeåpneren gjør det mulig for oss å betjene ubemannede fôrflåter. Den nye teknologien bidrar til å hindre at folk som i all slags vær har vært tvunget til å gå ombord på flåten for å håndtere de tunge silolukene, ikke lenger utsettes for unødig risiko. Sjefen for logistikken i EWOS ser også stor gevinst i at fôrbåten slipper å fortøye i selve flåten. Belastninger på flåter som ikke har fortøyninger for mer enn egenvekta, kan lett føre til ødeleggelser av ulik art. Skipets propeller er langt fra nøtene og vi unngår skader som kan forårsake rømming. I tillegg sørger Ved hjelp av denne teknologien kan vi levere til alle døgnets tider og under nær sagt alle værforhold avstanden og de lukkede ballastsystemene for å minimere faren for smitte. Vi er tilfreds med det vi har fått til, oppsummerer Lidahl. Løser mange utfordringer Tommy Hansen, produksjonsansvarlig i Nordlaks, har vært sentral i utviklingsarbeidet med lukeåpner og er godt fornøyd med resultatet. Vi er med på stadig nye utviklingsprosjekter av teknologisk art her på Nordlaks, fordi vi har en eier som er svært opptatt av nye teknologiske løsninger og har en finger med i det meste, smiler Tommy Hansen. Prosjektet med utvikling av lukeåpnerne hører til de mer vellykkede, ifølge Hansen, fordi løsningen berører en rekke sammenfallende utfordringer. Vi slipper å sende folk ut i mørke og ruskevær på anlegg som ligger uveis til. EWOS sine båter kan losse i opptil liten storm uten å være fast i flåten. Vi sparer både på personell og materiell. I grunnen er det ganske fantastisk. Som en forsøksordning har Nordlaks installert luketeknologien på to ubemannede flåter. Tommy Hansen vil anbefale å utvikle teknologien både fordi det styrker arbeidet med HMS, men løsningen fører også til betydelige kostnadsbesparelser for selskapet. Men om vi i dag kan fjernstyre det meste, betyr ikke det at vi slurver med våre daglige sjekkrutiner og kontroller. Uhell kan inntreffe uansett hvor sikker en mener teknologien er, understreker Hansen. Vi slipper å sende folk ut i mørke og ruskevær på anlegg som ligger uveis til. EWOS sine båter kan losse i opptil liten storm uten å være fast i flåten. Vi sparer både på personell og materiell. 13

14 AKTUELT Onkel reisende Mac Veterinær og reiseentusiast Egil Myhr legger snart ut på sin siste tur i embeds medfør. Men for den kommende urbane pensjonisten går det alltid en avgang til en ny og spennende destinasjon. Tekst: Redaksjonen Foto: Camilla Waage - Skal jeg like godt begynne med å skjelle ut journalisten, bryter Egil Myhr ut og skrattler. Vittighetene og den bitende sarkasme er for lengst legendariske i EWOS, men de mange stikkene kolleger har måttet unngjelde er bestandig godt ment, forsikrer han og ler videre. Med karakteristisk hvitt skjegg og latterbrøl har Egil Myhr satt sitt preg på EWOS. Å gi en kort oppsummering av Myhrs 14 år i selskapet er utfordrende. Arbeidsoppgavene har vært varierte og reisingen utstrakt. Dessuten har intervjuobjektet dårlig tid. Om noen timer går et fly til Hamburg. Utstyrt med dagstursekk skal han og to kolleger og kompiser, en professor i bakteriologi ved Veterinærhøyskolen og en instituttleder for fiskesykdommer ved Veterinærinstituttet, videre til Hannover og på kamp. Er det altså tysk fotball som er lidenskapen? - Nei, det er interessen for fotball generelt. Det er det sosiologiske rundt det. Jeg har reist mye og vært på kamper i England, Spania og Frankrike, men det er Tyskland som har den sterkeste kulturen, slår han fast. Det er å kjenne på friheten, selv om den ikke er like trygg, er den god. Vil kjenne på friheten For veterinæren har den sterke interessen for andre områder utover det rent faglige litteratur, musikk og fotball preget prioriteringene i sterk grad, ikke minst det siste betydningsfulle valget: Å slutte i EWOS, selge leiligheten i Bergen og flytte til Oslo, for godt. En leilighet på St. Hanshaugen venter, og ikke minst Egils kjæreste og datter. Trivselen i EWOS har vært på topp, men likevel gleder han seg til å begynne et nytt kapittel. - Man kan lett sette ord på det: Det er å kjenne på friheten, selv om den ikke er like trygg, er den god. Egil legger ikke skjul på at han gleder seg over tilbudet av kafeer og grønne lunger som venter ham i hovedstaden. - Jeg skal ha et urbant liv. Jeg skal gå på Litteraturhuset, også går det mange fly og ferger. Jeg må bare finne ut hva jeg vil, ler han. Reisefeber I likhet med figuren Onkel reisende Mac i Fraglene, som alltid sendte rapporter fra reisene i det ytre rom, der menneskene befant seg, er Egil kjent for å dele sine beretninger om reiser fra til dels fjerne strøk, og menneskene han har truffet på veien. I fjor kunne han vise frem en knekt nese pådratt under reise i Kaukasus. Ved hjelp av en lokal taxisjåfør ble medisinsk bistand lokalisert på et georgisk feltlasarett, der både neseoppretting ble foretatt og sting behørig satt. I juni i år var planen å reise til Syria og Jordan, men et pågående folkeopprør har gjort at UD sterkt fraråder norske borgere om å reise eller oppholde seg i Syria. Egil Myhr erkjenner motvillig at det heller får bli en reise langs kysten i Tyrkia. Flybilletten er jo for lengst kjøpt.» 14

15 FORUM 03/2011 Jeg er blant de siste originale i EWOS. Jeg er blitt oppkjøpt, fusjonert og omplassert. 15

16 AKTUELT Oppkjøpt, fusjonert, omplassert Reisingen har likevel på ingen måte blitt begrenset til en fritidssyssel for Egil Myhr. I EWOS Norge har han reist land og strand rundt mellom kundelokaliteter og faginstitusjoner. - Jeg er blant de siste originale i EWOS. Jeg er blitt oppkjøpt, fusjonert og omplassert, sier han med henvisning til flyttingen av hovedkontorene mellom Lørenskog, Florø og Bergen. Egil Myhr ble uteksaminert veterinær i 1973 og arbeidet de første årene innenfor fagfeltene hygiene og næringsmiddelindustri før han i 1980 ble ansatt i Landbruksdepartementet, forøvrig i en periode da faren til Cermaqs konsernsjef Geir Isaksen, Finn Isaksen, var statsråd. Veterinærdirektøren henvendte seg til de unge veterinærene i departementet med følgende råd: Hvis dere skal gjøre karriere, lær dere smittesykdommer, og lær det godt! Dermed ble det åtte nye år ved Veterinærinstituttet der Egil tok doktorgraden på bakterielle infeksjoner på fisk, i tillegg til generell sykdomslære. Fødselshjelper Spisskompetansen har han aldri angret på at han investerte i. Etter noen års arbeid i Gilde, med tilpasning av EUs sanitære regelverk til prosedyrene fra gårdsbruk til pakkeproduksjon, returnerte han tilbake til akvamedisin i 1997 og til EWOS. Med produktansvar har Egil gitt fødselshjelp til viktige EWOS-produkter som Ledpsidon (Releeze), Slice og ikke minst EWOS boost. - Det produktet [boost] har motbevist alle markedsteorier og bare vokst og styrket seg, sier han. - Dette er i grunnen en god tid å slutte. Mine etterfølgere er dyktige og har en god miks av personlige og faglige egenskaper. De er veldig dedikerte. Jeg ser at dette går veldig bra. De er jo neste generasjonen, sier Egil og trekker igjen på smilebåndet. Tiden går og avgangen til Hamburg trekker stadig nærmere. Onkel reisende Mac skal av sted igjen. Tilbud om å korrekturlese artikkelen blir blankt avslått: - Nei, det kan jo heller ikke leses korrektur på livet. Jeg skal ha et urbant liv. Jeg skal gå på Litteraturhuset, også går det mange fly og ferger. Jeg må bare finne ut hva jeg vil. 16

17 Jeg har veldig gode produkter å selge, som jeg kan stå 100 prosent for. Silje Sveen FORUM 03/2011 Med havbruk i blodet Som datter av fiskeoppdrettere, er Silje Sveen mer eller mindre oppvokst på merdkanten. Det kunne nesten ikke bli noe annet enn en karriere i havbruksnæringen. Med en master i fiskehelse i bagasjen, begynner hun 1. august som fôrkonsulent i EWOS. Tekst: Hans Brundtland Foto: EWOS vet ikke hele omfanget av dette ennå, men det forskes videre på det, sier Sveen. Siden august i fjor har hun jobbet hos Akvavet Gulen med praktiske fiskehelsetjenester. Det innebærer å reise rundt på matfisk- og settefiskanlegg for å inspisere fiskens helse. Positiv tone Nå gleder hun seg til å begynne i en variert jobb i en stor bedrift som EWOS. Sveen har lagt merke til at det er en positiv tone i organisasjonen. Man konsentrerer seg om hva man er god på og hvordan man kan bli bedre. Samtidig er man bevisst på de utfordringene man har og er villig til å gjøre noe med det. Det er en suksessoppskrift. Det er ingen overdrivelse å hevde at havbruk har spilt en stor rolle i Silje Sveens liv. 26-åringen er oppvokst på Svanøy i Sunnfjord, den sørligste øya i Flora kommune, der foreldrene har drevet eget oppdrett siden Siden røkting ikke er noen ni-til-fire-jobb, måtte hun tilbringe mye tid med foreldrene på Marø Havbruk. Foreldrene våre jobbet mye, og vi måtte ofte være med på jobb. Jeg har lekt mye mellom fôrsekkene, og jeg ser ikke bort fra at jeg som barn også spiste noe av innholdet, ler hun. Opp gjennom årene ble det mye jobbing på anlegget om sommeren og i helger og ferier. Bransjeerfaring har hun også fått gjennom lusetelling på anlegg i Hardanger, to somre på onkelens klekkeri på Svanøy og arbeid som røkter hos torskeoppdrettsselskapet Havlandet Marin Yngel. Det var derfor neppe noen som ble veldig overrasket da hun gikk i gang med profesjonsstudiet i fiskehelse på Universitetet i Bergen. Fem år senere gikk hun ut med en master i fiskehelse, en god ballast å ha med når hun nå skal bidra til EWOS styrkede satsing på fiskehelse. Forsket på parasitt Mastergraden ved UiB ble fullført med et årelangt studium av parasitten Paranucleospora theridion, en skummel liten sak som kan føre til alvorlig sykdom hos laks. Det var viktig for meg å vinkle oppgaven mot oppdrett. Jeg ville finne ut noe innen basal forskning og levere et resultat som ikke ble gjemt bort i en hylle med en gang det var ferdig. Jeg tok for meg to Jeg har gjort research og har dannet meg et bilde av hvor skoen trykker. oppdrettslokaliteter med vår- og høstutsatt fisk, og overvåket fisken gjennom et år med søkelys på denne parasitten. Vi sjekket også lakselus, fordi den overfører parasitten til laks. Ut fra studiet fant jeg ut at laksen også blir smittet gjennom vannmassene og at den faktisk overfører parasitten til lakselusa. Vi I sin nye jobb skal Sveen hovedsakelig dekke Vestlandet. Hun gleder seg til å komme i gang, og ikke minst møte oppdretterne på hjemmebane. Oppdretterne er kunnskapsrike og interesserte i å oppdatere seg. Alle har en formening om fôr og fôrtyper, og det blir interessant å reise rundt og finne ut hva som kan gjøres bedre. Jeg har gjort research og har dannet meg et bilde av hvor skoen trykker. Jeg har veldig gode produkter å selge, som jeg kan stå 100 prosent for. Det er veldig beroligende. 17

18 AKTUELT Cermaq presenterte gode bærekraftsresultater Ingen rømminger, synkende medisinbruk og bedre fiskehelse var noen av resultatene Cermaq kunne vise til da selskapets resultater for bærekraft ble presentert på et seminar 27. april. Tekst: Redaksjonen Konsernsjef Geir Isaksen åpnet med å presisere at Cermaqs grunnlag er bærekraftig havbruk. - Måten vi driver på skal stå seg i det lange løp. Det viktigste for selskapet i 2010 er derfor ikke det gode økonomiske resultatet, men at driften går godt. Ved å legge fram og forklare våre resultater innen bærekraft ønsker vi å bidra til en kunnskapsdrevet debatt om viktige områder for nasjonal og global verdiskapning, sa konsernsjef Geir Isaksen. Med bakgrunn i dette arrangerte Cermaq seminaret Innsikt og dialog med både eksterne og interne foredragsholdere. Sentrale temaer som forebyggende fiskehelse, lakselus, rømminger, alternative ingredienser i fôr og forvaltning av fiskebestander ble belyst. Presentasjonene er tilgjengelig på www. cermaq.no. Mer effektiv utnyttelse av marine råvarer Lakseoppdrett ble satt inn i kontekst med en verdensbefolkning på 9 milliarder mennesker i I takt med at verdens befolkning øker blir evnen til å produsere sunn mat på en effektiv måte stadig viktigere. I 2010 økte bruken av avskjær og biprodukter som råvare i fiskefôr til 21 prosent av de marine råvarene. I tillegg er hoder, hale osv. en stor del av småfisken som brukes til mel og olje. Einar Wathne i EWOS viste også hvilke muligheter som finnes i å bruke andre biprodukter, for eksempel fra biodrivstoffproduksjon. Ole Arve Misund fra Havforskningsinstituttet gikk gjennom tilstanden til fiskebestandene som inngår i fiskefôr, og konkluderte med at samtlige fiskebestander EWOS bruker i sine fôr er bærekraftig forvaltet. Null rømminger Cermaq nådde målet om null rømminger i Dette ble oppnådd ved god beredskap både når det gjelder teknisk utstyr, vedlikehold og ikke minst opplæring og kontinuerlig oppmerksomhet i hele organisasjonen. Vårt resultat viser at det er mulig å unngå rømming. Lars Andre Dahle, leder i Rømmingskommisjonen, pekte på hva som er de største problemene i bransjen, og anerkjente vår tilnærming. Rapporten finner du på 18

19 FORUM 03/2011 Åpning av Vetle Hovda På en solfylt fredag i slutten av april inviterte Sævareid Fiskeanlegg til åpningsmarkering av den nye avdelingen Vetle Hovda. Tekst/Foto: Redaksjonen Vi startet med en omvisning på området, og etterpå var det duket for et festmåltid med tilhørende underholdning. Barn fra skolen fremførte sanger og dikt, og varaordfører Atle Kvåle holdt en flott tale. Daglig leder Gustav Folkestad tok oss gjennom prosessen trinn for trinn, med en fin og skildrende billedpresentasjon. EWOS gratulerer så mye med åpningen, og ser frem til å levere fôret til den nye generasjonen Sævareidsmolt. KOKKEN ARTHURS Laks med mozarella og serranoskinke 200 gram laksefilet uten skinn og bein pr person 1 tykk skive mozarella 2 tynne skiver Serranoskinke 1 sitron Lag et snitt/ lomme i laksefileten og legg inn mozarella Finrasp sitronskallet og rull laksen i det Rull laks og ost inn med Serranoskinke til en pakke Grill pakken på middels varme i 6-8 min, og husk å snu den innimellom. La den hvile i ca 4 min før servering. Server laksen med modne tomater, avocado og rødløk Litt friskpresset sitron like før servering Laks i folie med rømme, urter og sitron. 1 stk laksefilet med skinn uten bein 1 boks sæterrømme 1 sitron 1 stk purreløk 2 ss meierismør 1 liten bunt Gressløk Legg laksefileten på aluminiumsfolie med skinnsiden ned. Fordel rømme, purreløk, sitronbåter og finkuttet gressløk på fileten. Salte og pepre. Pakk fisken inn med folie og legg den på grillen i ca 12 minutt. Server fisken med nypoteter og frisk salat. 19

20 B P. P. P OS T E N NOR G E T A L T P O R T O B E ICE tid! GOd sommer! Husk EWOS robust for å beskytte fisken mot lus og sykdom

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Dag Hansen daglig leder

Dag Hansen daglig leder Status produksjon og bruk av rognkjeks og berggylt i kampen mot lakselusa Dag Hansen daglig leder Primært erfaringer fra Arctic Cleanerfish sitt anlegg utenfor Stamsund i Lofoten, samt 2. hands opplysninger

Detaljer

Nå eller aldri for Vossolaksen

Nå eller aldri for Vossolaksen Nå eller aldri for Vossolaksen 2 Utløpet av Vossovassdraget ved Bolstad. Båten på bilde henter slepetanken og sleper forsøkssmolten ut fjordene. Foto: Helge Haukeland Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Kjære landsbygdminister Sven-Erik Bucht, kjære alle sammen, Det er alltid hyggelig å besøke en nær og god nabo og samarbeidspartner som Sverige.

Kjære landsbygdminister Sven-Erik Bucht, kjære alle sammen, Det er alltid hyggelig å besøke en nær og god nabo og samarbeidspartner som Sverige. 1 Nærings- og fiskeridepartementet Innlegg 23. mai 2016, kl. 13.30 Fiskeriminister Per Sandberg Tildelt tid: 20-25 min. Språk: Norsk Tema for årsmøtet er "Fisk och skalldjur smak o hälsa för framtiden"

Detaljer

Cermaqs aktivitet i Hammerfest. Av Torgeir Nilsen

Cermaqs aktivitet i Hammerfest. Av Torgeir Nilsen Cermaqs aktivitet i Hammerfest Av Torgeir Nilsen Mainstream Norge CERMAQ Norge 2 Cermaq Cermaqs visjon er å være et globalt ledende oppdrettsselskap innen bærekraftig produksjon av laksefisk. Har drift

Detaljer

VRI Hordaland: Marin sektor

VRI Hordaland: Marin sektor VRI Hordaland: Marin sektor 3 Hovedområder Næringsmiddel og bioprosessering marine råstoff Alf E. Slinning. Omdømme Rømming, interaksjon med villfiskbestander, smitte, miljøpåvirkning med mer. Eksempel:

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Nå eller aldri for Vossolaksen Bestandsstatus, trusselfaktorer og tiltak ( ), deretter redningsaksjon

Nå eller aldri for Vossolaksen Bestandsstatus, trusselfaktorer og tiltak ( ), deretter redningsaksjon Nå eller aldri for Vossolaksen Bestandsstatus, trusselfaktorer og tiltak (2000-2009), deretter redningsaksjon 2010-2020 1) Uni Miljø LFI/Biologisk institutt, UiB 2) Havforskningsinstituttet 3) Norsk institutt

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS

FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS Oppdrett av torsk utfordringer for videre vekst! Hva kan torskeoppdretterne lære av lakseoppdrett i forhold til miljø og marked? Paul Birger Torgnes, Fjord Marin

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

godt, sunt, enkelt og raskt

godt, sunt, enkelt og raskt meny2001 1,6 kg blåskjell 200 gr usaltet smør 1 fedd hvitløk 10 stk soltørket tomat (evt 1 frisk tomat) 2 stk sjalottløk 1 skive spekeskinke 10 blader basilikum 2 ss tomatpuré 1/2 ts salt 1/4 ts pepper

Detaljer

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Roy Robertsen, Otto Andreassen, Kine M. Karlsen, Ann-Magnhild Solås og Ingrid K. Pettersen (Capia AS) Figur Maritech AS

Detaljer

Gruppemedlemmer: før dere begynner: Vannrett: Hva spiser laksen i oppdrett? Hva er en fellesbetegnelse for dyrene laksen spiser i ferskvann?

Gruppemedlemmer: før dere begynner: Vannrett: Hva spiser laksen i oppdrett? Hva er en fellesbetegnelse for dyrene laksen spiser i ferskvann? Gruppemedlemmer: før dere begynner: Nå skal dere ved hjelp av en robot løse noen av utfordringene dere har lært om før lunsj. Dere jobber sammen i par. Hver gruppe får en roboteske og en datamaskin Dette

Detaljer

6NLIWHVYLNÃYHGÃ+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWÃ$XVWHYROOÃIRUVNQLQJVVWDVMRQÃ'HÃILNNÃ RQVGDJ

6NLIWHVYLNÃYHGÃ+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWÃ$XVWHYROOÃIRUVNQLQJVVWDVMRQÃ'HÃILNNÃ RQVGDJ 9HOO\NNHWNOHNNLQJDYO\VLQJL$XVWYROO 6nODQJWVHUGHWYHOGLJEUDXWPHGO\VLQJODUYHQHYnUHIRUWHOOHU$QQH%HULW 6NLIWHVYLNYHG+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHW$XVWHYROOIRUVNQLQJVVWDVMRQ'HILNN LQQHJJHQHWLUVGDJNOHNWHGHPSnO UGDJRJJnULJDQJPHGVWDUWIRULQJDLGDJ

Detaljer

DA ROBERGTROLLET SKULLE BESØKE TROLLVAKKER

DA ROBERGTROLLET SKULLE BESØKE TROLLVAKKER DA ROBERGTROLLET SKULLE BESØKE TROLLVAKKER Det var en gang et troll som bodde i et fjell kalt Roberget. Lokalfolket kalte ham Robergtrollet. Robergtrollet var et staut og trivelig troll som var kjent for

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Strategiplan for forebygging og bekjempelse av lakselus og resistente lakseluspopulasjoner.

Strategiplan for forebygging og bekjempelse av lakselus og resistente lakseluspopulasjoner. Utarbeidet av: Bosness, Meland og Hestvik Side 1 av 5 Strategiplan for forebygging og bekjempelse av lakselus og resistente lakseluspopulasjoner. Bakgrunn. Kravet til planen er beskrevet i luseforskriftens

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER ET HAV AV MULIGHETER meny Marinert laks à la Gastronomisk Institutt 500 g laksefilet Marinade 500 g sukker 490 g salt 1dl sake Pepperblanding 30 g sort helpepper 20 g hvit helpepper ristes i varm panne

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Har vi nådd toppen med dagens fôr?

Har vi nådd toppen med dagens fôr? Har vi nådd toppen med dagens fôr? Har vi nådd toppen med dagens fôr? Ja si det Jeg vil definere toppen som den mest effektive produksjon Jeg vi se på et fra tre ulike innfallsvinkler Fôret Folket Firmaett

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave. Bokmål Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave okmål Lundefuglnettene av ruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske øya Heimøy. isse fuglene kalles

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Økt innsikt i det komplekse havbruk med nye teknologier?

Økt innsikt i det komplekse havbruk med nye teknologier? 1 Økt innsikt i det komplekse havbruk med nye teknologier? Leif Magne Sunde SINTEF Fiskeri og havbruk TEKMAR 2006 2 Bakgrunn! Havbruksnæringen :! fra 0 600 000 tonn laksefisk på 35 år! laks skal utvikles

Detaljer

Lakselusrapport: Sommer Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1.

Lakselusrapport: Sommer Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1. Lakselusrapport: Sommer 2016 Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1. september 1 Bakgrunn og fakta om lakselus Fakta om lakselus og lakselusbekjempelse

Detaljer

Vossolaksen -bestandsstatus, trusselfaktorer og

Vossolaksen -bestandsstatus, trusselfaktorer og Vossolaksen -bestandsstatus, trusselfaktorer og tiltak (2000-2009) redningsaksjon 2010-2020 1) LFI-Unifob/Biologisk institutt, UiB 2) Havforskningsinstituttet 3) Norsk institutt for vannforsking (NIVA)

Detaljer

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore?

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Charles Høstlund, CEO 23. mars 2017 AGENDA Kort om NRS Hvorfor offshore? Om Arctic Offshore Farming 2 KORT OM NRS Norway Royal Salmon (NRS)

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Rognkjeks produksjon og felterfaringer.

Rognkjeks produksjon og felterfaringer. Rognkjeks produksjon og felterfaringer. Hell, 21.10.13 Nils Vestvik, Aqua Kompetanse. Aqua Kompetanse 7770 Flatanger www.aqua-kompetanse.no Historikk Første gang testet som lusespiser ved Gildeskål forsøksstasjon

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2014. Blåskjellene kommer!

Nyhetsbrev juni 2014. Blåskjellene kommer! Nyhetsbrev juni 2014 Nr 4-2014 Blåskjellene kommer! Fra midten av mai og litt utover i juni kan man observerer store mengder «sandkorn» på nøter og tauverk som står i sjø. Dette er blåskjell yngel. Men

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

tilbehør. Disse rettene var nydelige!

tilbehør. Disse rettene var nydelige! Bremen uke 2 Hei igjen, i uken som har gått har vi jobbet fra tirsdag til fredag. Mandag var vi ut på tur med Torstein og flere av de tyske lederne, vi besøkte fem plasser som produserer lokale råvarer.

Detaljer

VELKOMMEN TIL STOLT UNG FISKER 2016

VELKOMMEN TIL STOLT UNG FISKER 2016 Velkommen til årets utgave av motivasjons- og rekruteringsdagen Stolt Ung Fisker! Nyvågar Rorbuhotell, Kabelvåg..06 VELKOMMEN TIL STOLT UNG FISKER 06 Det er for oss en stor glede å nok en gang kunne ønske

Detaljer

Tekst til lytteøvelser. Kapittel 4. Norsk på 1-2-3 Lærer-cd. Cappelen Damm

Tekst til lytteøvelser. Kapittel 4. Norsk på 1-2-3 Lærer-cd. Cappelen Damm Kapittel 4 Spor 14, lærer-cd 1 Kapittel 4, oppgave 1. Strukturøvelse. Presens perfektum. Svar med samme verb i presens perfektum, slik som i eksempelet. Skal du lese avisen nå? Nei, jeg har lest avisen.

Detaljer

Vossolauget et oppdrettsinitiativ for berging av Vossolaksen

Vossolauget et oppdrettsinitiativ for berging av Vossolaksen Vossolauget et oppdrettsinitiativ for berging av Vossolaksen Tor Solberg - Uni Miljø AS tidligere en av ni avdelinger Strategi og virkemidler i sameksistensen villaks oppdrettslaks?? Harde fronter Mediefokus

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) 9 1999 1 Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 1999 side 3 NF 31.03.1999 Emneregister fra historielaget vedr. årbøkene 4 NF 29.04.1999 Meløy Historielag

Detaljer

Den menneskelige faktor gjør vi det vi kan, og kan vi det vi gjør?

Den menneskelige faktor gjør vi det vi kan, og kan vi det vi gjør? Tarald Sivertsen, Leder Sjømat Norge Rømmingsutvalg / Styreleder NCE Aquaculture Den menneskelige faktor gjør vi det vi kan, og kan vi det vi gjør? Mennesklig faktor og evne til omstilling! MASKERER DEN

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Akvakultur; et yrke for fremtiden

Akvakultur; et yrke for fremtiden Med Fusa og hele verden som arbeidsplass, og miljøet i fokus. Oppdrettsvirsomheten her i området er mer mangfoldig enn en kanskje skulle tro ved første øyekast. Jo, det er fortsatt riktig at røkterne forer

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Har fisken det bra? Laget av elever fra 6. trinnet ved Skjold skole, i samarbeid med forskere fra Havforskningsinstituttet

Har fisken det bra? Laget av elever fra 6. trinnet ved Skjold skole, i samarbeid med forskere fra Havforskningsinstituttet Har fisken det bra? Laget av elever fra 6. trinnet ved Skjold skole, i samarbeid med forskere fra Havforskningsinstituttet Fangst og fiske i Norge Lang kyst Havområdet er 7x fastlandet Store og rene havområder

Detaljer

Norge verdens fremste sjømatnasjon

Norge verdens fremste sjømatnasjon Norge har satt seg et stort og ambisiøst mål: vi skal seksdoble produksjonen av sjømat innen 2050 og bli verdens fremste sjømatnasjon. Norsk sjømat skal bli en global merkevare basert på denne påstanden:

Detaljer

Blue Planet AS FORRETINGS- UTVIKLING BÆREKRAFT KONSULENT KLYNGE. Forretningsområder

Blue Planet AS FORRETINGS- UTVIKLING BÆREKRAFT KONSULENT KLYNGE. Forretningsområder Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Non-profit organisasjon for sjømat og akvakulturindustrien Nettverksorganisasjon eid av bedrifter med felles interesse for å utvikle sjømatindustrien Blue Planet AS Forretningsområder

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015. Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge

WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015. Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015 Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge Vestnorsk havbrukslag julemøte 20 november 2008 Bergen Naturvernorganisasjonen WWF Global organisasjon med 5 millioner medlemmer,

Detaljer

Litt om dagens og fremtidens torskefôr... Sats på torsk! Nasjonalt nettverksmøte. Bjørn Morten Myrtvedt. Tromsø, 16. 17.

Litt om dagens og fremtidens torskefôr... Sats på torsk! Nasjonalt nettverksmøte. Bjørn Morten Myrtvedt. Tromsø, 16. 17. Litt om dagens og fremtidens torskefôr... Sats på torsk! Nasjonalt nettverksmøte Tromsø, 16. 17. februar 2006 Bjørn Morten Myrtvedt Produktsjef marint fôr EWOS AS Hva påvirker veksten hos torsk? Lokalitet/merder

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Vossolaksen -bestandsstatus, trusselfaktorer og tiltak (2000-2006)

Vossolaksen -bestandsstatus, trusselfaktorer og tiltak (2000-2006) Vossolaksen -bestandsstatus, trusselfaktorer og tiltak (2000-2006) 1) LFI-Unifob/Biologisk institutt, UiB 2) Havforskningsinstituttet 3) Norsk institutt for vannforsking (NIVA) 4) Norsk institutt for naturforsking

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk salathode 1 stk mango 1 dl olje 1 stk sitron

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Villaksens krav til oppdrettslaksen

Villaksens krav til oppdrettslaksen Villaksens krav til oppdrettslaksen Vegard Heggem Årssamling FHL Midtnorsk Havbrukslag, 15.02.2012 1 Sportsfiske og bevaring av villaksen et paradoks? 2 Sportsfiske og bevaring av villaksen Et paradoks?

Detaljer

Havbruk og forvaltning i Tysfjorden. Bjarne B. Johansen Miljøkoordinator Nordlaks Oppdrett

Havbruk og forvaltning i Tysfjorden. Bjarne B. Johansen Miljøkoordinator Nordlaks Oppdrett Havbruk og forvaltning i Tysfjorden Bjarne B. Johansen Miljøkoordinator Nordlaks Oppdrett Nordlaks - from the clear arctic waters of Norway Lokalt eid havbrukskonsern Familieselskap grunnlagt i 1989 av

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går.

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går. SKAPELSEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Skapelsesdagene (1. Mos. 1,1 2,3) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: 7 skapelseskort, stativ

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

"Hvilke muligheter og utfordringer ser norske fiskere i samspillet med torskeoppdretterne"? Knut Arne Høyvik. Norges Fiskarlag. Bergen 9. Februar.

Hvilke muligheter og utfordringer ser norske fiskere i samspillet med torskeoppdretterne? Knut Arne Høyvik. Norges Fiskarlag. Bergen 9. Februar. "Hvilke muligheter og utfordringer ser norske fiskere i samspillet med torskeoppdretterne"? Knut Arne Høyvik. Norges Fiskarlag. Bergen 9. Februar. Norsk fangst av torsk i 2004 2004: Norske fiskere landet

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger?

Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger? Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger? Inge Berg, Nordlaks Bodø, 22. januar 2010 Nordlandskonferansen NORDLAKS Lokal familiebedrift Helintegrert marin næringsmiddelaktør. Eierskap gjennom

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Kommuneplanens arealdel i sjø erfaringer fra Steigen

Kommuneplanens arealdel i sjø erfaringer fra Steigen Kommuneplanens arealdel i sjø erfaringer fra Steigen Tromsø 27/3-14 Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder Steigen kommune Formål med foredraget Erfaringer med gjeldene plan Planprinsipp: forutsigbarhet,

Detaljer

Teknologi og teknologibruk angår deg

Teknologi og teknologibruk angår deg Teknologi og teknologibruk angår deg Kjell Maroni fagsjef FoU i FHL havbruk TEKMAR 2004 Tromsø Tilstede langs kysten... Bodø Trondheim Ålesund Bergen Oslo og der beslutningene tas. Norsk eksport av oppdrettet

Detaljer

Årsrapport Grønne Tillatelser, Grieg Seafood Finnmark AS

Årsrapport Grønne Tillatelser, Grieg Seafood Finnmark AS Årsrapport Grønne Tillatelser, Grieg Seafood Finnmark AS Grieg Seafood fikk i 2014 tildelt 4 grønne konsesjoner, F/A 0005, i kategori A fra Fylkesmannen i Finnmark. I 2016 ble en lokalitet driftet grønn

Detaljer

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 «Vi kan ikke leve av å være det rikeste landet i verden» (Trond Giske Næringsminister ( Norge 2020)) Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 1 Fremtidens næringer «Norge har

Detaljer

Makrell i Norskehavet

Makrell i Norskehavet Makrell i Norskehavet Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/nmiljotilstanden-i-nfiskebestander/makrell-i-nmakrell-i-n Side 1 / 5 Makrell i Norskehavet Publisert 21.04.2015 av

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

PROFFENES FØRSTEVALG

PROFFENES FØRSTEVALG P R O F F PROFFENES FØRSTEVALG EN ARBEIDSDAG MED SJØSPRØYT De som har den norske naturen som arbeidsplass ville ikke byttet det bort for noe annet i verden. Naturen gir mye glede og store verdier, men

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1 Bokmål Lundefuglnettene av Bruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske øya Heimøy. Disse fuglene kalles

Detaljer

Rahmat - en overlever

Rahmat - en overlever Rahmat - en overlever Rahmat kom alene til Norge som 13 åring etter å ha vært innom 12 land og mange utfordringer på veien. Han vet mye om hvordan voksne må være for å bygge tillit og styrke de enslig

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse Sjur S. Malm Lerøy Seafood Group 1 1 Historie Lerøy Seafood Group kan spore sin opprinnelse tilbake til 1899. Siden 1999 har

Detaljer

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen En adopsjonshistorie Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen Mitt navn er Elin Johannessen, og jeg er en Turner kvinne på 33 år. Jeg har vært gift med min kjære Kenneth i 12 år den 6 juli - 08 og jeg skal

Detaljer

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Rapport nr. Å 0416 FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Kari Lisbeth Fjørtoft og Ann Helen Hellevik Ålesund, desember 2004 FORORD Prosjektet Fiskerygger til koking

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Høgskolen i Bodø. Fakultet for biovitenskap og akvakultur Høgskolen i Bodø Fakultet for biovitenskap og akvakultur Etablering av nytt doktorgradsprogram for akvakultur ved HiBo Ole Torrisen, Fakultetet for biovitenskap og akvakultur, Høgskolen i Bodø Hvem er

Detaljer

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder av Bjørn Aspøy 1 Historie Smart Farm ble etablert i 2001 og har sitt kontor i Stavanger hvor det er lang erfaring og høy kompetanse innen akvakultur

Detaljer

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE LESEKORT 1 A D Å B O V N F G I P L Y Ø U M S T Æ R E H J K a d å b o v n f g i p l y ø u m s t æ r e h j k LESEKORT 2 sa vi ål du syl våt dyr øre klo hest føle prat lys

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer