FJELLHAUG. TEMA Side 3 LEDER Side 4 BIBELSKOLEN OG MISJONHØGSKOLEN Side 5-8 GJESTEPLASS Side 9 ØKONOMI Side 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJELLHAUG. TEMA Side 3 LEDER Side 4 BIBELSKOLEN OG MISJONHØGSKOLEN Side 5-8 GJESTEPLASS Side 9 ØKONOMI Side 11"

Transkript

1 FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR ÅRG. TEMA Side 3 LEDER Side 4 BIBELSKOLEN OG MISJONHØGSKOLEN Side 5-8 GJESTEPLASS Side 9 ØKONOMI Side 11

2 ANDAKT Utgis av: Fjellhaug skoler og Fjellhaug elevlag 2 Gårsdagen er forbi. Morgendagen har du ikke sett. I dag hjelper Herren. På et loppemarked kjøpte jeg en tallerk med denne inskripsjonen. Jeg ser på den hver morgen der den henger på veggen på kjøkkenet mitt. Gårsdagen er forbi. Jeg minnes mange fine loppemarkeder på Fjellhaug. Vi hadde god hjelp av dere som var studenter. Eller, kan vi jo tenke over gårsdagen hver for oss hvordan livet har vært til nå med gleder og utfordringer. Og hva vil morgendagen bringe? Bibelen sier oss: Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Heb. 13,8. Det er godt å vite. Og videre: For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Joh. 6,40. Da kan vi synge: Min fremtidsdag er lys og lang. Den rekker bakom tidens tvang, Der Gud og Lammet selv jeg ser Og ingen nød skal være mer. Derfor kan vi ta med følgende vers fra Hebr inn i morgendagen: Så vi kan si med fritt mot: Herren er min hjelper, jeg vil ikke frykte; hva kan et menneske gjøre mig? Hilsen Vigdis Wahlberg Kontorleder Redaktør Kay Granli Redaksjonsmedarbeidere: Anita Ma Tormod Helland Bladet utkommer 4 ganger årlig og sendes alle interesserte Opplag: Fjellhaug skoler: Bibelskole Misjonshøgskole Studentheim Rektor: Jan Ove Selstø Adresse: Sinsenveien 15 N-0572 Oslo Tlf: Faks: E-post: Giro: Grafisk design: Ni Zeng Trykk: Allservice AS Ny redaksjonsmedarbeider og fotograf, Tormod Helland (fra elevlaget) M2. Neste nr. utkommer i mars 2005

3 KARRIEREVEILEDNING? TEMA Av Kay Granli 3 Dette var overskriften på en informasjon fra videregående skole som havnet på bordet hjemme. Under var det listet opp diverse internettadresser hvor en kunne få denne veiledningen. Bare selve ordet karriere gjør at jeg nesten begynner å svette. En yrkesveiledning med bruken av ordet karriere som pr. definisjon har dette i seg: en fremtidig løpebane, særlig med rask stigning i gradene, gjør noe med meg. Det stresser meg! Jeg leser: raske penger, ære og berømmelse, gullegg etc. Her stikker formelig albuene frem. Det åpnes for fri praksis av janteloven. Meg og hva mitt er jeg ikke på noen måte vil miste, for å omskrive salmestrofen Hans Nielsen Hauge sang da han ble omvendt. Mye vil ha mer, heter det også! Her skal vi stoppe opp og kanskje dvele ved tanken om at all kreativitet ikke behøver være til det gode. Den som ikke vil tenke og handle etter min neste som meg selv også når det gjelder yrkesvalg, kan komme skjevt ut! Ikke bare i forhold til sine medmennesker, men også til seg selv. Det betyr jo ikke at vi ikke skal få lov å ta på alvor evner, interesser og visjoner vi har. Snarere tvert imot, vi skal med stor frimodighet få tenke og planlegge og ha alt dette med oss, men som underpunkter til overskriften: Hva vil Gud med mitt liv? I hvilken sammenheng vil han ha meg? Det er ikke lett alltid å finne ut av dette. Men vær sikker på at de evner og anlegg han har gitt oss, vil han bruke, både når vi velger utdanning og i tjenesten som følger. Karrierekappløp skaper tapere. Vi skal få beholde og oppmuntre til å blankpusse de visjonene Gud har gitt oss i form av kall og utrustning til tjeneste. Hvor på den såkalte stigen vi befinner oss, er helt uvesentlig!

4 LEDER Refleksjoner etter en misjonskonferanse 4 Av Jan Ove Selstø I oktober deltok jeg på en misjonskonferanse i Thailand arrangert av Lausanne Committee for World Evangelization deltakere fra 130 forskjellige land var samlet i seks dager i 31 forskjellige arbeidsgrupper hvor vi arbeidet med tema knyttet til verdens evangelisering. Det var til stor inspirasjon å møte trossøsken fra hele verden som var opptatt av misjon. I dag sendes over halvparten av misjonærstyrken i verden fra the Majority World, som den tredje verden nå kalles. Jeg møtte bl.a. rektor på en misjonsskole i Nigeria som kunne fortelle at fra hans land er det sendt ut 4000 misjonærer til 40 forskjellige land. En pastor fra Calcutta som jeg også fikk kontakt med kunne fortelle at kristne menigheter og organisasjoner i India sender i dag tusener av misjonærer til unådde folkegrupper innen India. De krysser både språk- og kulturgrenser innen sitt eget land som har over en milliard innbyggere. Det var tankevekkende å høre misjonsledere fra de unge kirker i sør fortelle om nøden for å bringe evangeliet tilbake til det avkristnede Europa. Vi var en gruppe på nærmere 30 fra Norge på denne konferansen. Fra misjonslandet Norge som har vært på verdenstoppen i antall misjonærer sett i forhold til folketallet. Hvordan blir det framover? Det tror jeg vil være avhengig av om vi fortsatt får oppleve vekkelse og åndelig fornyelse i folket vårt. For det er mer enn et slagord at misjon er de brennende hjerters sak. Noen vil si at misjon er hele kirkens sak, og at det vi nå framfor alt trenger er misjonerende menigheter. Ja, hvis man da mener at misjonen skal være alle troendes sak, så kan en være enig. Men hvis man vil gjøre misjonen til den organiserte, etablerte kirkes sak, som sådan, da kan vi ikke være enig. Historien har vist at misjonen har blitt båret fram av troens folk som har ivret for å dele evangeliet også med de som ikke har hørt. Ennå er det nærmere 5900 folkegrupper som ikke er nådd med frelsens budskap. Det ble vi også minnet om på misjonskonferansen i Thailand. Kristne fra The Majority World er levende opptatt av å nå disse. Skal Norge fortsatt være et misjonsland som sender misjonærer for å fullføre misjonsoppdraget? Kanskje vi trenger at det kommer misjonærer fra sør til vårt eget land.

5 FJELLHAUG SKOLER 5 BSS 04/05: Forstå for å kunne nå! Jeg heter Ingrid Kvam og er en av syv som går Bibel, Studie og Samfunn på Fjellhaug Bibelskole 04/05. Dette er en fantastisk spennende linje som byr på nødvendige (!) utfordringer og et godt klassemiljø. En helt vanlig uke med BSS dreier seg om bibelfag, sammen med hele resten av bibelskolen, eget studie (f.eks. forberedende, ta opp igjen fag, Kommunikasjon og Livssyn (Mediehøgskolen, Gimlekollen)osv), samt god undervisning om samfunnet rundt oss. Slagordet vårt er Forstå for å kunne nå! Det er så viktig å virkelig få et reelt bilde av hvilket samfunn vi faktisk lever i, hva folk er opptatt av, hva de tenker om gud osv. Slik kan vi snakke deres språk når vi forteller dem om Jesus. BSS har mine BESTE anbefalinger!!!

6 FJELLHAUG SKOLER 6 Misjonshøgskolen 1. året Bachelor. KRL, 60 studiepoeng 2. året Bachelor. Gresk, 20 studiepoeng. Fordypning teologi, 40 studiepoeng 3. året Bachelor. Praktisk teologi, 30 studiepoeng. Missiologi, 30 studiepoeng Årsstudium i musikk, 60 studiepoeng. Musikkpedagogiske fag, musikkutøving og musikkteoretiske fag KoMBi ettårig misjonsskole med fokus på Kommunikasjon, Misjon og Bibel. For personer med fullført yrkesutdannelse som vil forberede seg til en tverrkulturell tjeneste som vanlig misjonær eller som kristent fagpersonell (teltmakere) Det jobbes med å få godkjent Masterstudiet (to år påbygging). Følg med på fjellhaug.no!

7 FJELLHAUG SKOLER 7 Bibelskolen Felles for alle linjer: GT,NT, troslære, etikk m.m. Bibel, Studie og Samfunn (BSS) Studietur til Hellas/Tyrkia, apologetikk, evangelisering, kulturforståelse og tverrkulturell kommunikasjon Bibel og TeamTjeneste (BTT) Diakoni, disippeltrening, sjelesorg, 2 ukers praksis i Norge, 6 ukers praksis i Øst-Afrika Bibel, Idrett og Friluftsliv (BIF) Over 25 ulike idretter, over 20 døgn på tur, høst, vinter og vår, allidrett og friluftslivslære Bibel og Musikk (BM) Kor og korledelse, musikk og tjeneste, musikk og kultur, samspill, hørelære. Prosjekter, konserter, turné

8 FJELLHAUG SKOLER 8 Jeg valgte Fjellhaug fordi jeg ønsker en solid utdannelse som god ballast i en tjeneste videre enten ute eller hjemme. Mange av lærerne har erfaring fra misjonsmarken, og undervisningen i et godt miljø der Bibelen står i sentrum gjør at jeg anbefaler Fjellhaug. Jeg går nå 2. året. Gresk og fordypning i teologi er både vanskelig og spennende. Etter 3. året blir det en bachelor-grad, sier Gunnar Loland fra Karstein (Vennesla).

9 IDENTITET OG DIALOG GJESTEPLASS 9 To viktige begrep som var overskrift for KRL-faget da det ble presentert på midten av 90-tallet. Jeg skrev på den tiden mellomfagsoppgave i kristendom om det nye faget, og de to begrepene i overskriften Identitet og dialog, brant seg fast i meg. For å kunne føre en god dialog er det viktig å vite hvem man er, og være trygg på sin egen identitet. Men for å finne seg selv er dialogen viktig; den gode, fortrolige samtalen der en kan prøve sine egne tanker mot andres. På Fjellhaug kan en samle viktig kunnskap for resten av livet. Det gir en solid grunn å stå på. For livet former oss mens vi lever det, og vi er stadig i endring. Det er derfor viktig at troen får et godt feste i oss, ikke bare som en kunnskapsmasse som vi oppbevarer i hodet, men som noe som tar tak i oss som mennesker. Vi må prøve kunnskapen på livet. Det var det Jesus gjorde da han møtte mennesker. Han viste hva det betyr at Guds rike er nær ved å tilgi synder, helbrede syke, møte nøden og seire over døden. Det å vite hva man tror på, og erfare at dette handler om det livet vi lever hjelper oss til å finne en trygg identitet som kristne. Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg. Gal Med et slikt utgangspunkt kan en med stor sikkerhet gå i dialog med andre, og vi er godt rustet til å møte det livet gir oss. Ingeborg Eidsvåg Medlem i styret for Fjellhaug Skoler og forlagsredaktør i Lunde

10 GLIMT 10 Et hårreisende foreldrebesøk. Nytt fra fronten. Mitt hovedinstrument. Øvelse gjør mester. Det enkle gode liv.

11 Vi nærmer oss årets slutt, og status pr ligger litt under beregnet. Målet vårt er 1.5 mil når året er omme. Nå vet vi av erfaring at mange setter av til Fjellhaug ved årsskifte, dette gleder vi oss over! Vi vil samtidig få takke for trofast givertjeneste til skolen vår også i år, med Guds velsignelse i advent og jul! ØKONOMI Irene Tulluan Aarseth, økonomileder 11 Har noen av leserne følgende deler av Bibelverkskommentarer å avse? Johannesevangeliet / Skaaheim Lukasevangeliet / Engelsviken, Granerud Salmene (bind 1 og 2) / Mæland, Valen, Myhre, Bryn Apostelgj. / Fougner Her har du muligheten Skattefrie gaver Hvis du gir mer enn kr kan du trekke fra maksimalt 10% av alminnelig inntekt. (Tjener du kroner, vil du altså få fullt skattefradrag for gavebidrag opptil kroner). Esaias / Hoaas 1. Mosebok / Michelsen Matteusevangeliet (bind 1 og 2) / Kvalbein Ta kontakt med bibliotekar Tom Erik Hamre Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) utgir med dette sitt femte Årsskrift med tittelen Budskap Tittelen antyder at vi har noe på hjertet. Pris kr 150. Årsskriftet inneholder en samling faglige artikler om tema vi mener er aktuelle for kristendomsstudenter, forkynnere, teologer, misjonærer og andre. Det kan bestilles ved å ta kontakt med Fjellhaug. Takk for din støtte til Fjellhaug! Kontonummer som kan brukes: Giro: Skolen sender takkebrev og årsoppgave i januar. Årsoppgaven kan brukes som vedlegg til selvangivelsen. Husk å oppgi personnummer. FJELLHAUG SKOLER Sinsenveien 15, 0572 Oslo Tlf: Like sikkert som julen nærmer seg, så er nå juleheftet fra elevlaget på Fjellhaug tilgjengelig. Julen er ikke helt den samme uten.. Ta kontakt med kretskontoret eller Fjellhaug. Det selges også hos noen bokhandlere. Hjelp oss med å holde orden på adresseforandring ved å melde den inn til oss på tlf: , eller NR

12 B-BLAD Retur: Fjellhaug skoler Sinsenveien 15 N-0572 Oslo Ved varig adresseforandring vennligst returner bladet med påført ny adresse FJELLHAUG SKOLER BIBEL- OG MISJONSSKOLE Nylig deltok statsminister Kjell Magne Bondevik på et verdiseminar her på Fjellhaug. Giverkontoret ved hovedkontoret stod bak arrangementet sammen med hotellinvestoren Arthur Buchardt. De inviterte næringslivsledere for å presentere NLM s misjonsarbeid, og utfordret dem til å støtte NLM-prosjekter. Hva er verdier for meg? var temaet statsministeren hadde fått. Øverst på Bondeviks verdiliste stod trosforholdet til Gud. Deretter nevnte han familie og venner, natur, sport (særlig fotball) og musikk. Så utfordret han tilhørerne til ved anledning å skrive ned hva som var deres verdiliste i prioritert rekkefølge. Min verdiliste starter også med forholdet til Gud. Det ønsker jeg skal ha høyeste prioritet. Jeg vil leve mitt liv i samfunn med Jesus Kristus. Det innebærer også å få tjene Gud og mine medmennesker med det jeg har fått til forvaltning. Det ønsker jeg skal stå høyt på min liste. Videre kommer familie og venner, helse og gode naturopplevelser. Jo, det kan være viktig å stoppe opp av og til og tenke på hvilke verdier en setter høyest på sin liste. Hvordan ser din verdiliste ut? På Guds verdiliste står du og jeg så høyt at Han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Tenk, så verdifull er du for Han. Jan Ove Selstø Rektors hjørne

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

FJELLHAUG. Klasselister for Bibelskolen og Misjonshøgskolen 2006/2007 side 6 og 7. Solid forankring side 4

FJELLHAUG. Klasselister for Bibelskolen og Misjonshøgskolen 2006/2007 side 6 og 7. Solid forankring side 4 FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 3 2006 77. årg. Klasselister for Bibelskolen og Misjonshøgskolen 2006/2007 side 6 og 7 Solid forankring side 4 Besøk fra Taiwan side 8 Bli

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Misjon til forandring

Misjon til forandring Misjon til forandring «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh. 20.21) Innhold 2: Forord 5: Historikk «Misjon til forandring utfordringene fra Edinburgh 2010» 6: 1. Dåp og misjon 8: 2. Økumenikk og

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

Butikk. Produktkatalogen 2012/13

Butikk. Produktkatalogen 2012/13 Butikk Produktkatalogen 2012/13 Vindu mot Livet Serier med den populære radioprogramserien Vindu mot Livet med radiopastor Johnn R. Hardang, hvor Bibelen blir formidlet på en enkel og levende måte og det

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte 2 Innhold S 2: Oddwin Solvoll På en ny måte S 3: Svein Jacobsen Lokalmenighetens rolle i misjonen S 4-5: Fred Håberg Dette burde alle forstandere få anledning til S 6-7: Bjørn Bjørnø Misjonsutfordringer

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler Nytt jordbruksprosjekt i Kina 1 Ny misjonsforening i Langevåg Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 0-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Effektivitet i

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Norges Kristelige Legeforening Visjoner mot 2010

Norges Kristelige Legeforening Visjoner mot 2010 Norges Kristelige Legeforening Visjoner mot 2010 leder innhold Våre behov 3 Hvorfor en legeforening for kristne? Målet er å fremme Guds rike i medlemmenes eget liv, deres virkekrets og blant kollegaer.

Detaljer