Årgang 77 Nr nr Fanakeeper Mathias Dyngeland storspilte mot Brann - uttatt på landslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årgang 77 Nr. 2-2011 nr. 412. Fanakeeper Mathias Dyngeland storspilte mot Brann - uttatt på landslag. www.fanail.no"

Transkript

1 Ågng 77 N n. 412 melemsl f fn ieslg keep Mhis Dyngeln sspile m Bnn - u p lnslg

2 nnnsesie ANA TL

3 ANA - Melemsl f Ieslg - sife 3. ms 1920 Ågng 76 n n. 410 melemsl f fn ieslg INNHOLD NR G Jul! ANA IDRETTSLAG - lf Oinsei 39, 5221 Nesun Helge Nn Mil E-ps Le Bjøn Thøm Gupp Alpin - le Nils Røynsn iie - le Ani Bls R Hnll - le Ans Rsl Lngn/skiskying - le Sein Bm Oiing - le Jn Eik Clus Skøy - le Sigjøn Re Sykkel - le Geg Reis Tun - le Anne C. Slg Iesmkeulg Gee Nyg Guelge My S. Sune Am. IL Oins Dglig le Hns R Dnks Am.sek. mkeskin Chine Ss AA psjeke Ene R ll - le T Gjøsein ll, Aminissjn Oins Dglig le Keil Bekke Aminissjn These Schnei Aminissjn Te Seim hy Hl Eiks Nesunhll Ail Tkm Kluhuse NIP minissjn Dne gng kn lese m: Le s 4 Sye i IL 2011 s 5 Sip hesegn s 6 Aminissjn s 7 fjelle pp s 8 Sykkel, le s 9 Hnll s 10 iie s 11 Oiing s 12 ll s 13 Iessemin s Skiskying s 17 Nye hy s kie s 21 Tun s 23 llkmp A-lg s 25 Iesmkepø s mi s 27 REDAKSJONSUTVALG: TL. e-ps.: Rekø Auny Tln / Reksjn Hkn Ms / Reksjn Else Lche Rl / Bnkk : N. 3/2011 kmm u i uke Deline f innleing sff 1. sepem Tykk: Bge Gfisk AS Opplg 2500 eks. 3

4 LAGeTS LeDeR Lges le ANAARDeN ANA LAGeTS LeDeR ANAARDeN ANA En liskfig niiing! isileg ANA IL- En liskfig niiing! Vi næm ss slu 31.ms nese h eisiel Ies lle i p niisjuismfunne. Vi h lge i eie me see leum. Akiiesnie smm uke me ge fegshle. Sus Vi næm h eisiel Ies lle i Tus kkss fslu illi Ting feg gjne fø sklei. I ugngspunke y ikke p i 31.ms n nese i hs sæ ge epesn ss, p niisjuismfunne. Vi h lge i eie me i p finelse ue ee gi e gu e hnicp, m ppiesee n me me pæingslispp, øknmipfess ilige leum. me ge fegshle. Sus gjlge sm Visyee ikke. De uke e ikelig f seg. De ille! he ge Akiiesnie l. gj- smm esuø. Mlgupp f semine De fu ies y ikke g i n s i hning sæ ge epesn p ss, le i IL.p Jeg nøige næingslie innsilling! De mei. føs ll, nmfø glig msse lee pliike, Dee p n me pæingslispp, øknmipfess ilige ppinkiie p mi fje høy l, e fllfglig ykige, e he me e sm s spne. ge l. Vi gjesuø. Mlgupp f De semine fu iesle ieslge. syene kisk klke. skpe f seg i gsjem. Psnlig h jeg s glee usisme mi gsjem nmfø s pliike, næingslie mei. Dee Ve smglig le imsse IL lee sel ss. J, me Mhis Dyngeln i spiss skpe f IL. Dee gjel ikke e e minisikiie me e s spne. i, m gi meg e gu fskjellike s ppleelse em s s espek. Dee IL e e s e i sye ulg, innf min gsjem. Psnlig h f jeg s sel glee mi gsjem i likeel mye gi m gi inspisjn mnge, mnge ne. llsiigsieslg. Tmmgjning p em skøy, h jeg nese skl æe f IL. Dee gjel ikke e e minisi inspisjn smiig M e gleelige e e e fllspille l se i c 3100 mm p Lnsmesskpe i Sng. H skl IL e s e i sye ee fskjellike m innf min sm ie sm skp ms epesn f melemm. lsgupp fgsjeme, 12 ilulg, 16 knkue me seg sel llsiig ieslg. Tmmgjning p skøy, h jeg nese skl æe IL ue mege s ne iesg. Vi is s Ikke eg h! ie ieslge me i fskjellige spsg kees me ni hne m li lnsmese. mins gi møl se i c 3100 Lnsmesskpe i Sng. H sklil ikig smfunnslle. mye gsjem e minisi, spslige ki- mm e me lle p e fle gsje mnesk i Smeispne melemm. lsgupp f 12 il 16 knkue me seg sel Jeg il sluningsis s nene Ieslg 17. ie / lek, gn, mkesei, ngem, meg mye glee inspisjn. ie ieslge me i fskjellige spsg kees me hne m li lnsmese. Ikke mins gi møde s nepp Ies lle i smfunne sm mij, kmie i ke il Bese nleggsei me m. V gsjem mege ike ikke il yel m s i hle mye e gjøe se mye gsjem e k minisi, spslige ki- e meillle e i l gsje i IL em i Kuluhus semin fiillige gnissjn 17. mi e s kk Smeispne ig f smfunne. Jegun hiespliiske ikke e p ie fem nese.fle M fø ee sklmnesk i2011. gjøeen e julefie / lek, gn, mkesei, ngem, meg mye glee inspisjn. 31.ms. Jeg sl p egne IL i k il e lle sm sile me flgg, sløyf, smil, g humø, lek, m s flkehelseygging, feygge ei, eels feie e jul ny. nleggsei me m. V gsjem ssile mege ikj,jeg e il ikke il mmine i h mye e gjøe se iniii il gjnmføe ee semine. Kuluhus sngglee kiie. ineging i smfunne, neksygging, møekke lle n f fnsisk ig f Jeg k ikke e p iei il nese. M fø e l ee gjøe e julef fylsmfunne. pp il n e h usisiske efleke plss, es us kiminlie. I illegg skp s fem innss gjnm hele sise skl e.ijeg ønsk e lle lek, m s flkehelseygging, feygge ei, eels feie e jul ny. fegshle gje ikelig si il ngeme Jeg il il slu ønske e lle ikig g, slppe glee. J, i ei m. Dee eie ikig G Jul e G Ny Å. Visjn ineging i smfunne, ssile møekke lle mine n f fnsisk le suksess egshlne peke Jeg milsmm. se jeg s pis p fulleff. neksygging, ppikig sl. Tus kk Visjn Gs-i s plss, es us kiminlie. I illegg gjnm hele e sise e. Jeg ønsk e lle p mellm ie skp smfunn innss lleføingsi smm! Bjøn Thøm IL skl æe e lee ieslg e p nel glee. J, i ei m. eie ikig G Jul e Nypln. Å. Vi skl æe eyning ieseegels se udee f es ulike Bjøn Thøm e spslige G e ssile Visjn Smeispne se jeg s pis p ppikig sl. Tus kk pi i uikling iesilue i. sse innfllsinkl. Sm jeg ppsumme i Le s el e ieslgs hg s nvisjn Gslle smm! Bjøn Thøm sluning p semine jeg e sl, ymyk % innss ge knkuns, j se messkp. I juinel inns s ilil skl n IL.æe e lee ieslg e p e spslige e ssile pln. Vi skl æe gl f h i ii IL ikke iseligge hnlekf il gjnmføe leums hell p lsi. Vi h p Kjnei ANA IL femis fii Smeispne pi i uikling iesilue i. s el e ieslgs hg s nsemine. fillelig me ng NM p skøy Allun i ms, GsGlee ge j I jui%nel innss innss il IL. VM knkuns, i spsill i ugus se messkp. sykkelfesil i mi. Jeg ellesskp leums h i hell ligge h p Kjnei Pil smøe le eikke eslue p ppee e Vi Ungms ANA IL femis fii s nene leke sm lsi. sis ins snøfhl Tygghe fillelig me ng NM p skøy Allun ms, i IL.ss lykkes ieuikle ieslge Gsje i sn ilme nge fle skin p itln Glee Hnlekf % innss innss il Visjn IL. VM i ei spsill i ugus sykkelfesil i mi. Jeg ile æe n hel gjøe i kl gsje nel e sm nml. Dee h i gj i ellesskp il s nene leke sm sis ins snøfhl Visjn uikle ikkemnge e psm e spslige, m s illeggungmm il nge se Gsløp/sen/ Tygghe IL skl æe e lee ieslg e p gje sn ile nge fle skin p Tln nel p e ss ssile h gnisiske pln.sm Re skl æe cup. Vi ii g nme ngø. De Hnlekf %spslige innss innss il ssile n IL. pln. Vi skl æe e e Visjn ei n eungmm(uøne) sm Dee h leelse i gj i ygg i el mellm hg g nml. me seg. pi i uikling iesilue i. Visjn illegg il s nge mnge sm ss se løp/sen/ sye sm eppg skl æe ygg mellm e ni GsVismiig h se fn innf nlegg. e lee ieslg e p Vinn - inn! % Spillke k innss e inns s ilil skl n IL.æe cup. Vi ijeg e pii g nme De Spill gupp. eh ikke, m jeg, sm ngø. IL nel s p ee Bg kmmune uikling Slhug e spslige e ssile pln. Vi skl æe Kjnei ANA IL femis fii ime el hg me seg. is eg. Iespk. Vi hg smilige femhee pln f epi i uikling iesilue i. Vi h s se ppg fn ss innf nlegg. Gshiliing/uygging hy knskje e sm Glee Sø S ø fiillige ei ei i næmi næmiljø! iljø! - inn! %nel Spillke Spill k innss e inns s il IL.Vinn Bg kmmune pii uikling m Slhug D mi spile ILny ll cupkmp selese s11. næmes ygge kluhus p Nesun Ies-Les l ellesskp m Gs Gsnel nel p www nil.n Kjnei ANA IL femis fii Iespk. Vi h sm iligeh femhee fme e- Bnn Iespk. jeg, pln smm pk. p Vi Nesun h nleggsulg/yggekmie f h Tygghe Piie ppg Gshiliing/uygging hy knskje e sm Glee Sø S ø fiillige ei ei i næmi næmiljø! iljø! 1500 ilskue, ine il e ikelig cupm. DelGsnel isse psjeke. Hnlekf Vinn - inn! %il Spillke Spill k innss e IL s inns il IL. s ygge ny kluhus p Nesun Iesellesskp m Gs Gsnel nel p www nil.n næmes se f ll, sele me e iespeshfin p Les i l Jeg skl hell ikkeilglemme lle fle pk. Vi h fmh Anlegg Tygghe Piie ppg slusekune. Se e f Bnn siesse sei Piie ppg. sjne smnleggsulg/yggekmie skpes innf iniielle g Piie ppg. Piie ppg. Sø S ø fiillige ei ei i næmi næmiljø! iljø! isse psjeke. Mke/Øknmi Hnlekf h sne flu ismk. Ve gu me snil %il Spillke Spill k innss e IL s inns il IL.Vinn - inn! i lgspille. H k jeg like mye p kele uø- Gsnel Les l m Gs Gsnel nel p www f nil.n Jeg skl hell ikke glemme lle e fle iespes Ognissjn p 19,6 (yngsemnn 15 sine ns ese) h s sei seg sel egne ml e se n Anlegg Piie ppg Piie ppg. sjne skpes e e iniielle e flesesm fs g p innf skle, ise pffe fg BnnSpill Rekuing Anlegg Anlegg sjnle innsjnle pessjn sm e iesvinn - inn! Spillke k e Piie ppg. Sø S ø fiillige ei ei i næmi næmiljø! iljø! Mke/Øknmi i lgspille. H k jeg like mye kele uøgsnel il Spslig IL ineg. Bnns fllspille p sm sg pff. De Mke/Øknmi uøe h pes. Mke/Øknmi Les l m Gs Gsnel nel p www f nil.n Ognissjn e in G m s sei seg sel sine egne ml se n-e ll h e spille fll. s fllgu Ognissjn ippge he pln m inneæe e nge Kmmuniksjn iljø!n Ognissjn næmiljø! eiøi Rekuing Sø S ø fiillige S ei næmi Anlegg sjnle mø innsjnle pessjn sme e iesvinn - inn! Spillke Spill iespliisk ikelig e flesesemine h skle semin. Dee n si l. il ke Anlegg Rekuing Les l m Gs Gsnel nelgsnel p Rekuing www nil.nil Spslig IL Mke/Øknmi uøe h pes. Mke/Øknmi s Spslig E pk f e in G m ll Ognissjn i he pln m inneæe nge e Piie ppg Kmmuniksjn Spslig iljø!n Ognissjn Kmmuniksjn eiøi Sø S ø fiillige S ei næmi næmiljø! Vinn - inn! Spillke Spill k e IL Gsnel il iespliisk semin. Dee semine n l il Rekuing Kmmuniksjn Lgunepk Lgunepk I sn 90 h Ieslg æ me p gi fle gsjn psiie ppleels ieslig ssil i se yel www w3..fnil.n Sife ms 1920 n IL p ppf pff n melem melemm, mm, ffele, ele, sup suppe ppe lle ne n e i næmiljøe næmiljøe il egise egise spillke spillke si i N sk T ipp ping il søe søe IL sm me me f f mil il si ei ei e f f e unge hpefulle hp pefulle i næmiljøe. næmiljøe.. 5 % Nsk Lgunepk Innf ine spi ll f, f, gi il s øe ff n IL u e eksjn eksjn i inns s ell p emie ff e sm spill søe u e n n innss pemie I sn 90 h spill egise egise sø e n IL,, m k nye n IL il spillek e i.. D e gjø k less e spill.. il søe knye spilleke De kles e smæ lpin, ie Ieslg www w3..fnil.n Sife ms 1920 pp gi IL si gnissjnsnumm gnissj nsnumm il kmmisjnæ. km mmisjnæ. ppgi skiskying melngn, p gi fle skøy h i gsjn n IL si g.n. : si g.n. 318 fleppleels iniiipsiie ike miljø, ss ieslig ssil G sn el g ikke ikke u u innss innss ell p p emi in,, m k spill ff.. use mm i illegg il e Gsnel pemi kmm useklimiske i e se yel. f n IL p ppf pff n melem melemm, mm, ffele, ele, sup suppe ppe lle ne n e i næmiljøe næmiljøe il egise egise spillke spillke si i ning lge ell f ing egis i iillighes egis e e. i fing egis iillighesegise. hl. N sk T ipp ping il søe søe IL sm me me f f mil il si ei ei e f f e unge hpefulle hp pefulle i næmiljøe. næmiljøe.. 5 % Nsk Lgunepk Innf ine spi f 90, øe ff n IL u e eksjn eksjn i inns s ell p emie ff e sm spill f, søe u e n n innss pemie I ll sn gi hil s Tunsm gi mnge spill egise egis e sø il e n IL,, m k nye n IL il spillek e i.. D e gjø k less e spill.. søe knye spilleke De kles e ie lpin, n Ieslg æ www w3..fnil.n Sife ms 1920 pp gi n gnissj nsnumm k m mmisjnæ. ppgi IL si gnissjnsnumm il kmmisjnæ. gunnlegge lngn, skiskying me p gi fle mesingspple skøy h i gsjn n IL si g.n. : si g.n. 318 else. fle iniiipsiie ppleels ike miljø, ss ieslig ssil G sn el g ikke ikke u u innss innss ell p p emi in,, m k spill ff.. use mm i illegg il e Gsnel pemi kmm useehnllgupp klimiske f seell yel. n ppf pff n melem melemm, ele, sup suppe ppe lle ne n e i næmiljøe næmiljøe il egise egise spillke spillke si i ning i lge ffing iing egis egis IL i p iillighes egis e e.mm, ffele, iillighesegise. læ e unge smhl. N sk T ipp ping il søe søe IL sm me me f f mil il si ei ei e f f e unge hpefulle hp pefulle i næmiljøe. næmiljøe.. 5 % Nsk hnling me Innf ine spi ll f, f, gi il s øe ff n IL u e eksjn eksjn i inns s ell p emie ff e sm spill søe u e n n innss pemie I sn 90 h ll. n Tunu gi mnge spill egise egise sø e n IL,, m k nye n IL il spillek e i.. D e gjø k less e spill.. il søe knye spilleke De kles e smæ lpin, ie Ieslg www w3..fnil.n Sife ms 1920 gunnlegge pp gi IL si gnissjnsnumm gnissj nsnumm il kmmisjnæ. km mmisjnæ. ppgi skiskying melngn, p gi fle Sykkel, iing mesingspple skøy h i gsjn fiie else. n IL si g.n. : si g.n. 318 fleppleels iniiipsiie isjnsike ie ike miljø, ss ieslig ssil sm uk ei Hnllgupp G sn el g ikke ikke u u innss innss ell p p emi in,, m k spill ff.. use mm i illegg il e Gsnel pemi kmm useklimiske i e se yel. f n IL p ppf pff n melem melemm, mm, ffele, ele, sup suppe ppe lle ne n e i næmiljøe næmiljøe il egise egise spillke spillke si i Ig sn 90 h il ning lge ell ffing iing egis egis i iillighesegis e e. iillighesegise. læ e unge smhl. N sk T ipp ping il søe søe IL sm me me f f mil il si ei ei e f f e unge hpefulle hp pefulle i næmiljøe. næmiljøe.. 5 % Nsk Ieslg www w.fnil.n msjn f e æ hnling me Sife ms 1920 Innf ine spi ll f, f, gi il s øe ff n IL u e n eksjn eksjn i inns s ell p emie ff e sm spill søe u 3.e n innss pemie me pell gi fle f umnge ll. Tunsm gi mnge spill egise egise sø e n IL,, m k nye n IL il spillek e i.. D e gjø k less e spill.. il søe knye spilleke De kles e ie lpin, n gsjn skpe ge epp gi IL si gnissjnsnumm gnissj nsnumm il kmmisjnæ. km mmisjnæ. ppgi gunnlegge lngn, skiskying psiie ppleels sul psii Sykkel, iing mesingspple skøy h i ieslig ssil ppmksmhe fiie - il De D e h inging ing ing si m p g.n. ell inn p084. spille sp pille Spillke Spill keiniii il Nsk sele s e nøkkel sel nøkkel il GsGssnIL si : si g.n. 318 else. fle i yel. se yel. n IL p ppf pf m nspille melem melemm, mm el e, sup suppe i lle. D ne n næ miljøe egise egis spillke spillk e u l e hell hi næmiljøe ll ikke ik kke k else els l ile e ne f eæ eg s gisi. i i. Du f æe gsi. nel. nel. Du Dfu ls egis eg g is, f fffele, kunne kunne gi gpp i e isjnsike ie ike miljø, ss N sk T ipp ping søs e n me f f mil il H f e eksempel ei f e unge hp p00 efulle næ Nsk inns søe sm me si ei f i næmiljøe. 5 % f fhpefulle kn Lmiljøe gi gi.. Nsk spil f kn p L innil inn il ffem em p ps sil innss in inil ilg gnissjn gnissjn sm uk ei s ell s eln ikke u u inns p p emi in,, m k spill ff.. use n mm i illegg il e Gsnel g ikke innss pemi kmm usehnllgupp e klimiske fipping feksjn em eeksjn kn sm iell eke p mke kn gs ieke il emie mk Innf ine spi ll f, f, gi il s e funne ff n IL il u e n fem i inns ff e sm spill søe u e T n innss pemie ell fin ng ønsk. N ø u h fem fing ønsk. fem Ig sn 90 h il ning lge ell f ing egis i iillighes egis e e. i fing egis iillighesegise. læ e unge smh pil spillek pluk ke u. u. P emi like s k - unse e m Pemi in s unse hl. ønsk segise ø e, ee e egil iss peeg spil ll. k egis sm spill. søe, egis e sø n IL,,spill. m nyesel n ILplukke e i..ind e gjø less e spill. e søe knye spilleke De kles e sm lpin, ie Ieslg www w.fnil.n msjn f e æ Sife 3. ms 1920 y y eg Gsnel Gsn el ell ik ke. ikke. hnling me D me sikil gnissjnsnumm mk nsnumm søe søeil hkmmisjnæ. g ng Dme sik mk in h gng pp gi n gnissj k m mmisjnæ. ppgi si skiskying melngn, pell gi fle mnge f spill sll. self følgelig ø n u e e g p eksning selfølgelig u e u Tun gi- mnge skøy h i gsjn innss in ell p emi in. G G snel gjele p innss in pemi Gsnel gjel skpe ge egunnlegge n IL si g.n. : si g.n. 318 fleppleels iniiipsiie lle spille e il Nsk,, se se f f lx Ex. lx Ex. sul psii Sykkel, iing mesingsppleike miljø, ss ieslig ssil ppmksmhe il De e h inging ing ing si m p il e inn p spille sp pille Spillke Spill k ilfiie Nsk sele su sel e nøkkel nøkinnss kels il GsGell ss- p G s el ikk e u inns p emid in,, m k ell spill ff.. use mm i illegg Gsnel g ikke pemi kmm useelse. e klimiske fi yel. se yel. n IL p ppf pf m nspille melem melemm, mm, f el e, sup suppe e i lle. D ne n næmiljøe næ miljøe egise egis spillke spillk e uegis l e hell hi lle. ikke ik kke k else els l ile e ne f eæ eg s gisi. i i. Du f æe gsi. nel. nel. Du Df u ls egis eg g is fffele, kunne kunne gi gpp i ning lge ell f ing egis i iillighes e i fing egis iillighesegise. isjnsike ie hl. N sk T ipp ping søs e n me f f f e eksempel ei f e unge hp p00 efulle næ Nsk inns søe me mil il H si ei f i næmiljøe. 5 % f fhpefulle kn Lmiljøe gi gi.. Nsk spil f kn p L innil inn il ffem em p ps sil innss in inil ilsm gnissjn gnissjn n sm ei ipping feksjn em eeksjn kn sm iell eke p mke kn gs ieke il emie mk Innf ine spi ll fuk 90, gi il s e funne ff n IL il u e n fem i inns ff e sm spill f, søe u e T n innss pemie ell fhnllgupp in ng ønsk. N ø u h fem fing ønsk. fem Ig sn h il læ e unge smh pil spillek pluk ke u. u. P emi like s k - unse e m Pemi in s unse ønsk s ø e, e egil iss peeg spil ll. k søe, ee egis sm Tunsm gi mnge spill. egise egis e sø n IL,,spill. m nyesel n ILplukke e i..ind e gjø less e spill. e søe knye spilleke De kles e ie lpin, n Ieslg æ y y eg Gsnel Gsn el ell ik ke. ikke. www w3..fnil.n msjn e nsnumm hnling me D me sik IL f mk søe søeil hkmmisjnæ. g ng Dme sik mk in h gng Sife ms 1920 pp gi n gnissj k m mmisjnæ. ppgi si gnissjnsnumm gunnlegge lngn, skiskying Klipp u! me p gi fle spill sll. self følgelig ø ell uf e e g p eksning selfølgelig u e u-mnge mesingspple skøy h i innss gsjn in ellge p emi G snel gjele p innss in pemi Gsnel gjel skpe e-in. G n IL si g.n. : si g.n. 318 else. fle iniiille spille e il Nskppleels, se se f f lx Ex., lx Ex. psiie sul psii Sykkel, iing ike miljø, ss ieslig ssil ppmksmhe fiie ellk G s el g ikke u uil innss innssspill p p emi in,, k. use - ing si m p n mm i illegg Gsnel ikke pemi kmm usede D e h inging ing ell inn p spille sp pille Spillke e il Nsk Tm ipping sele s e nøkkel sel nøk kelil il e GsGss- spill ff. ehnllgupp klimiske f seell yel. n ppf pf m n melem melemm, mm el e, sup suppe i lle. D ne n næ miljøe egise egis spillke spillk e u l e hell hi næmiljøe ll ikke ik kke k else els l ile e ne f eæ eg s gisi. i i. Du f æe gsi. yel. ning lge ffing iing egis egis IL i p iillighes egis e egis i iillighesegise. nel. nel. Du Dfu ls spille e. eg g is, f fffele, kunne kunne gi gpp i e isjnsike ie læ e unge smhl. T ne me eg il in kmmisjnæ. Visil ILss N sk T ipp ping sø eg.n. n me f f e eksempel ei f e unge hp p00 efulle næ Nsk inns søe me mil ilwww si ei f i næmiljøe. 5 % H f fhpefulle kn Lmiljøe gi gi.. Nsk spil f kn p L innil inn il ffem em p ps s innss in inil ilsm gnissjn gnissjn n in.nf sm uk ei hnling me Du egis 5%e in innss g il T ipping feksjn em eeksjn kn sm iell eke p mke fem kn gs ieke il emie mk Innf inspi ll f, gi il s e f n IL u e e n i inns f e sm spill f, søe f u n innss pemie f ell fing fin ng ønsk. ønsk.iesei. N ø u h funne fem fem il Ig sn 90 h il ll. nsife 3. ms 1920 Tunu gi mnge h pil spillek pluk ke u. u. P emi like s k - unse e m Pemi in s unse ønsk segise ø e, ee e egil iss peeg spil ll. k egis sm spill. søe, egis e sø n IL,,spill. m nyesel n ILplukke e i..ind e gjø less e spill. e søe knye spilleke De kles e ie smæ lpin, Ieslg www w3.n.fnil.n msjn f e Sife ms 1920 y y eg Gs el ell ik ke. Gsnel ikke. gunnlegge D me sik mk s ø e h g ng Dme sik mk in søe h gng pp gi n gnissj nsnumm k m mmisjnæ. ppgi IL si gnissjnsnumm il kmmisjnæ. Klipp u! lngn, skiskying n IL si si g.n. g.n. : me pell gi fle mnge f spill - selfølgelig s følgelig self ø u e e g p eksning u e Sykkel, iing mesingspple skøy h i gsjn innss in ell p emi in. G G snel gjele p innss in pemi Gsnel gjel skpe ge e fiie else. n IL si g.n. : si g.n. 318 ll pemi emi in m k innss ell kmm i illegg il f fleppleels iniiipsiie lle spille e il Nsk, se se f lx Ex., lx Ex. sul psii isjnsike ie Tus kk f i ig! ike miljø, ss ieslig ssil ppmksmhe il De e h inging ing ing si m p il e inn p spille sp pille sm uk ei Spillke Spill k il Nsk su sel nøkkel nøkinnss kels il GsGell ss- p Hnllgupp G s el ikke sele ue inns p emid in,, m k ell spill ff.. use mm i illegg Gsnel g ikke pemi kmm usee klimiske i yel. se yel. f n IL p ppf pf m nspille melem melemm, mm, f el e, sup suppe e i lle. D ne n næmiljøe næik miljøe egise egis spillke spillk e uegis l e hell hi kke k else els l ile e ne f eæ eg s gisi. i i. Du f æe gsi. nel. nel. Df u ls egis eg fffele, kunne kunne gi gpp i g il ningdu lge ell ffing is ing egis egis i iillighes e lle. ikke i iillighesegise. læ e unge smhl.t ne me eg il in kmmisjnæ. Vis ILs g.n. N sk T ipp ping sø e n me f e ei f hp p00 efulle næ Nsk il søe IL sm me f mil il si ei f e unge i næmiljøe. 5 % H f fhpefulle kn Lmiljøe gi gi.. Nsk f eksempel spil f kn p L innil inn il ffem em p ps s inns innss s in in il gnissjn gnissjn n msjn f e hnling me Du egis 5%ell in innss il ipping feksjn em eeksjn kn sm iell eke p mke kn gs ieke il emie mk Innf ine spi ll f, fg, gi il s e funne ff n IL il u e n fem i inns ff e sm spill søe u e T n innss pemie fing fin ng ønsk. ønsk.iesei. N ø u h fem fem f 3. ms 1920 umnge ll. ellsife sel h p pluk ke u. P emi in like s unse e m plukke u. Pemi in s unse ønsk s ø e, e e eg is s spil ll. søe, ee egis p eg sm spill. Tun gi mnge n spill. egis e il sø e n IL,, m k n y e n IL il spillek e i.. D e gjø k les s e spill. egise søe knye spilleke De kles e ie sm lpin, skpe ge e y G s n el ell ik ke. y eg Gsnel ikke. D me sik mk s ø e h g ng Dme sik mk in søe h gng pp gi. : n977 IL si gnissj nsnumm il kmmisjnæ. km mmisjnæ. ppgi gunnlegge lngn, skiskying n IL si si g.n. g.n gnissjnsnumm 084. Klipp u! sul psii spill - selfølgelig s følgelig self ø u e e g p eksning u e Sykkel, iing mesingspple skøy h i innss in ell p emi in. G G s nel gjele p innss in pemi Gsnel gjel ppmksmhe fiie - il De D e h ing ing si m p g.n. ell inn p084. spille sp pille Spillke Spill k einiii il innss Nsk spemi sel e nøkkel nøkkel il GsGs snil si : si g.n. 318 else. ll sele emi in m k ell kmm i illegg ilinging fle lle spille e il Nsk, se se f l e., f lx Ex. i.d u l hlx ll ikke ik kex k else ke els e kk f æeig! g si. i. Du hell ne f æe gsi. yel. nel. nel. Du Du m ls spille egis eg gis f f kunne kunne gi gi isjnsike ie Tus f i ike miljø, ss f eksempel spil f f kn kn p L gi gi Nsk f innil inn il ffem em p ps s inns innss s in in ilg gnissjn gnissjn sm uk ei s ell p s eln ikke u uh inns p emi in,, mlk spill ff.. use n mm i illegg il e Gsnel g ikke innss pemi kmm useefing T ipping fem fem e kn kn sm g ieke ieke il mk mke ell fhnllgupp klimiske in ng fønsk. N h funne fem fem il ønsk. g il ning lge ell ffing iing ke egis egis i iillighes egis eunse e. e m iillighesegise. læ søe, e h p pluk u. P emi in like s plukke u. Pemi in s unse hl. ønsk s øunge e, smee egis egiss p eg sm spill. spilll. T nesel ee me eg il in kmmisjnæ. Vis ILs g.n. msjn f e y eg Gsnel Gsn el ell ik ke. y ikke. hnling D me sik me mk mk in søe søe h h gng g ng Du Dme sik egis 5% in innss g il iesei. mnge ell f spill s self f ølgelig ø u e e g p eksning selfølgelig u e Sife 3. ms 1920 ll. n Tunu gi mnge innss in ell p emi in. G G snel gjele p innss in pemi Gsnel gjel skpe ge egunnlegge Klipp u! n IL si si g.n. g.n. : lle spille e il Nsk,, se se f f lx Ex. lx Ex. sul psii Sykkel, iing mesingsppleppmksmhe il De D e h inging inging si m p ell inn p spille sp pille Spillke Spill k e ilfiie Nsk s e nøkkel sel nøkkel il GsGss - sele else. mf innss kmm illegg il. i u l ell hll ll pemi ik kemi k else ke els l in e ne e fk æe g is i i.. D Du hell ikke æe gsi. yel. nel. nel. Du Du m lsie spille egis eg gis f f kunne kunne gi gi isjnsike Tus kk f i ig! H f f eksempel spil f f kn kn p L L gi gi Nsk innil inn il ffem em p ps s inns innss s in in il gnissjn gnissjn n sm uk ei T ipping fem fem e kn kn sm g ieke ieke il mk mke ell fing fhnllgupp in ng ønsk. ønsk. N h funne fem fem il g il læ e smp il in pluk ke kmmisjnæ. u. P emi invis like s g.n. - unse e m u. Pemi in s unse ønsk s øunge e, ee egis egiss p eg sm spill. spilll. T nesel søe, ee meh egplukke ILs y G s n el ell ik ke. y eg Gsnel ikke. msjn f e hnling D me sik me mk mk in søe søe h h gng g ng Du egis 5% in innss g il iesei. Dme sik Klipp u! spill sll. self følgelig ø ell u 3. e e g1920 p eksning selfølgelig u e f Sife ms u-mnge innss skpe in ellge p emi G snel gjele p innss in pemi Gsnel gjel e-in. G n IL si si g.n. g.n. : lle spille e il Nsk,, se se f f lx Ex. lx Ex. sul psii Sykkel, iing ppmksmhe fiie - il De D e h inging si m p ell inn p spille sp pille Spillke Spill k e il innss Nsk spemi sel e nøkkel nøkkel il GsGs sll sele emi in m k ell kmm i illegg ilinging i u l hell h ll ikke ik kke k else els l e e kk f æeig! g si. i.. D Du ne f æe gsi. yel. nel. nel. Du Du m ls spille egis eg gis f f kunne kunne gi gi isjnsike ie Tus f i Bg 5 5 Bg Bg Bg Bg 4 4 lex Reklme AS Nee Nøei Rl Rekuing Les l mt Gs Gsnel nel p www nil.n ne me eg il in kmmisjnæ. Vis ILs g.n. Bg n le spillinns ppmksm p; Gs il møe eg unse m i nsk-ipping.n, p Vi hp elg søe gi Gsne

5 ANA Hesye Sye i IL 2011 Åsmøe i IL le hl sg 24. ms i kluhuse p Nesun Iesplss effeki lee Cl Pe Legng. Kun f mkn km fem smøe fig p c im. P smøe le følge lg inn i hesye Le: Bjøn Thøm skøy gjlg 1 Nesle: Dgfinn Neeln lpin ny sm nesle gjlg 2 Syemelem: Eik K. Hls hnll gjlg 2 Anne Gine Heseun ski/lngn ikke p lg Dg Jle Aksnes un gjlg 1 Vemelem: Wcke Teigln hnll gjlg 1 Gehe Nils ll ny 1 Bjøn Thøm Dgfinn Neeln Anne Gine Heseun Eik K. Hls Dg Aksnes Gehe Nils Wce Teigln Gliss smøe P smøe møe 30 semmeeige melemm. Kun guppelee møe fem ( 9 gupp) I illegg il syemelemm, lgkmie m. 10 melemm g gmmel gng sm i fle i h æ fse elke p smøe. Velig - m h e nye? Åsmøe i IL øse mynighe e ikigese sk es. Bue e ikke æe møeplik f guppelee en. nesle møe p helges smø? ø smøe k il le e el u hesegn iessip. Un isse uelinge e c 30 fle psn ilsee, m isse fsn fø smøe se. H ø gjøes f f fle il kmme p smø? Re. 5

6 Sipeling/ hesegn ANA Sip il iesuøe Åes ueling sip f Hesye le uel p smøe Ene R Sine Ness Bykjeln. ølge uøe fikk sip gek: Emilie Chiss, Hnll Sip k Gek MX sp k Se Lune Pes, Skøy Sip k Gek MX sp k H Hlmefj Lz Sip k Gek MX sp k M Ness Bykjeln, Alpin Sip k Gek MX sp k Bjøn Neeln, Alpin Sip k Gek MX sp k Øysein Hellesnes G, Lng./Skisk. Gek MX sp k O Eliseh Knus, Lng./Skisk. Gek MX sp k Ms Cluss, Oiing Gek MX sp k Eliseh Gjelsik, iie Gek MX sp k Eelinn Hi Eeg, iie Gek MX sp k Cmill Ej, Tun Gek MX sp k The Vesheim Skhell, Skøy Gek MX sp k Ueling hesegn Hesegnkmie h i 2011 el u følge hesegn. Bnse: Tine Almning, iie Bjøn Knus, Lngn Minne Nummel, Oiing Se Pes, Skøy Sykkel Mis Øeeie, Hnll E Sæei, ll (le uel p ll si smøe) Pi Møk Aness, Tun (le uel p sluning un i Slhughll) My Sune, Guelge (le uel p hy 17. mi) Søl: Hl Aness, ll (le uel p ll si smøe) Gull: Auny Tln, Lngn Ein R, iie..: Emilie Chiss, Se Lune Pes, m il Cmill Ej, The Vesheim Skhell, Eelinn Hi Eeg, Eliseh Gjelsik, Ms Clus, Øysein Hellesnes G, H Lz. Bnse il My Snls Sune h smm me le i hesegnkmie Dg Rsmuss Bnse: f..: Mis Øeeie, Se Pes, Minne Nummel, Bjøn Knus, Tine Almning 6 Gull il Ein R Auny Tln Bnse il Pi Møk Aness Hl Aness (søl) E Sæei (nse)

7 ANA minissjn Aminissjn i IL h e! P kne p Nesun Iesplss si minissjn i Il. D finn jeg gsje kunnskpsike psn. V Hns Dnks, 52, spslig le f 2005 lges glige le f D ne Chine Ss 41 n lges mkes- minissjnskin i 50% silling f høs Hun unne siiløknm f USA. Teks f: Else Lche Rl Jeg lu p hn e fel lle ske e skl ehnle. I følge Hns h e æ s eyning e f hn f lge f inn me Chines kgunn. I e ieslg me 3115 melemme, me mnge ppg se isjn, g i mkes- minissjnskin. Chine fell hun h f hse f spnsiksmhe f hele lge. Dee i e s s ieslg, ikig i ne smmhg. ppfe sm e hnlekfig lg sm eli fe i mei. Dee ill spnse e. Jeg ønsk pfile mke IL. N Chine seg s g ne el, f jeg m i il glige if, kmm Hns. Oppge mine mngflige. En el ei inn, m s u m ne lg s kmmune, f nene ne. De pple e ufyll hne g, e h egge f iskue ele e glige ske me. Smei me guppe Begge pple guppe uk em sig m e ne e lik. Ofe si guppele kun k i el gunnkunnskp fsinn gjne me le. D e g f nye le h knk me minissjn. Dessu h i mye kunnskp m e kele guppe, si e. I illegg sømm e h g inn mil fskjellig slg. ø jeg km i ne j he jeg ing nelse m e llsiige ppge sm ieslge minissjn s f, si Chine. I illegg h i glig fle esøk h, mnge em unmele. De s gei. Alle elkmne, f e melemme i il f, si Hns. Vi egge pp i j me flk sm h p seg fiillig ei. Vi m e p misjn es skpe pimisme ye s g sice sm i kn kle, si e næmes i k. Dugnsn, sm fs ikig f lge, e e me p simule p ne m. Smei me hesye. Vi fhl ss il e isjnel suku sye. Vi h syemø gng p.mne. D e lli m f e ge iskusjn Iessemine e esul i h e s isjnel yelig sye. Le lye il s uf IL. Jeg lu p m hilk eyning e h i e s s ieslg? e føse ey meifkusing spnsle ne f lle guppe, si Chine. I illegg kn i f i sn ge lliespsjek sm AA (sising f Il melemm), flle i ie, psjek ee m j ppeing e ungms me kni f guppe. Gjnm isse psjeke kn i ee e p e e, e lle e ne me hine fflle i ie. Vi legg s il ee f ge - lepplæing p s guppe. lee, e uøe e læik se gupps me- mng i, fse Hns. Mn s e æe i ølgel il nulig, m like nulig e kmme seg pp igj. Sel m i e s ieslg s k i smm me Bjg iniiie il smei me lge Gneis, Smøs Klnsei, fell Hns. Smeie sike p f il s ge ilu sm mulig f ungmme, ikke slss m melemme. Anlegg Hns Chine pp ehe f ge nlegg. Be Nesun ieslss (ml i fige numm), hy p Tln (se sie 18-19), sin Slhug iespk h ppusningspln f femi. sin g ppuse me e g sykm sm lle guppe kn uke. Slhug iespk il es unisell ufme uei un Tnene il ilknyning me si il Smøs (Lsge). D il s li flukshll e si sømmehll Bg Iss kmm me me ings- ssile fsilie f lle guppe, si Hns. I me lliesnk ønsk i sk melemme i IL skl h mulighe f kunne effes p s guppe, fse hn. De f nøig me felles segi f uikling e fskjellige nlegge, s møeplss inng. Dee pii ppge hs sye i guppe. 7

8 Sykkel ANA fjelle pp! Dee isjnelle sykkelie le ng 7. juni 2011 me c. 100 elke. Hel ilke il mi 60-lle h ee ie lig æ ng. syklise gjø seg kl il s. Skis Kll Løln Eik Hem Reis Rsmus Øsgul Hpln Vi n im nye psi y kuhjelp LAGUNEPARKEN TANNKLINIKK Allmnnnlege Regulingsnnlege Behnling nnløsningssykm Implnehnling TELEON

9 ANA Sykkel le Sykkelgupps le: - Øke inesse f sykling Geg Reis h g p sm le i sykkelgupp f ne. h mø sjef f hjulinge. Teks f: Auny Tln - De s u f sykkelsp sæ ppulæ f i. I lle fll u i f lle sm ue p ei sykl. H e mke s inesse i sykkelgupp? - J, e h i. De elig yelig iness f sykling sykkelsp gel s i eflkning. Og f i sig ekk hels f se sm sm il æe me e. - E e g ksne ell ynge syklis sm is søs inesse? - De fkisk egge el. I h gnske mnge g ksne, ell sm i kll em, mel seg inn i gupp. Amisjnsnie ln em i elig. N sæ mye ss p hee seg i pp i ui sm Gullfjelle Run, Nhln Run Bg Vss. Ane igj m iness i kmme i fm h n e smm me. I illegg h i f n fle ye i lsgupp M, i il gjne h fle i ne gupp. De e knk s kn e f pøe. H mn ikke eg csykkel s n i me lnesykkel. - Sykkelgupp h ng se sykkeli i mnge, h e n se ngem i? - el egyne e llee 10. pil me klssik Rl un. I illegg h i e fse lkle i sm fjelle pp, s hy pp. I skl i s h e sise Ngescupløpe (e fem Ngescupløp l). De finn se løg 1. k, se un Gullfjelle me mlgng p fjelle. H il ngeseli æe p plss, i helige kk knskje Aes, Hush ell Bssn Hg pp. I illegg il isse kie ie h i f ne e p ng uie Gullfjelle un smm me e ge n i CK Hie. I he i 270 elke nese e fle. Dee e løp me s psil sm i kmm il uikle ie. - H e? H e ygge ings f sykkel? - Vinhle i inne p Ås VGS. S e øme fu il Li h søng me pps p hy kl I f mi ms mne egynn ueing (isg, sg løg). D smles i p Slhug e kunsisn. Tue g gjne il Bnei, Husl e un Gullfjelle. Du spø s m e ygge ings. Til e il jeg se e li e. Vi sykl j el ue i ei, e ikke il legge skjul p e el sine ilis sm kn skpe fikkflige siusjn. M, e lseseme læ ilig hn mn skl ppføe seg i fikk, mn pss g p em slik mn unng flige siusjn. Vi skl hell ikke glemme i syklis s h e s ns n i ue p lneeie. Vi MÅ hle fikkegle hsyn il e ge kjøe. - H n ønsk f sykkelgupp? Tj sykkel elig mnnsmin sp. S e føse ønske m æe f n fle j m me i gupp. I illegg e fkum e ks el ie me sykkel. De mye eising. S m e n sm kunne ke seg spnse sykkelgupp ille i li elig kknemlige. 9

10 HÅNDBALL ANA GULL i Teks f: Eik K. Hls n Spsi h e 16 ese J18 lge spile Ngessie. De føse gng Ngesmes i J18 klss, e fnsisk pessjn me nke p ee føse gng klu me se i 2.iisjn kl inne Spsi. Je k pg, il slu su. Vi gul je, eme Ane Zeiff Ls Chiss sm h lee je i Spsi, he Bjøn Risi lle ne søespille me pessjn NM iel. D il s inspisjn f lle i hnllgupp. Celine Sis le u p All S Teme sm ese høye kspill. je sm k gull le ngesmese i J18. l 3. plss i Tusse Sng Op I slu pil j 98 gupp i Sng f el i isjnsike Tusse Sng Op. Tuning le s ppu e p uf n. Ms 1 uhelig le sl u i 1/8 finl gikk 2 il nsefinl h Hinn le sl 6-5. Dme kunne je jule f sin føse pkl nsinne. En fl pessjn je, ne Egil Nln Eik Pes, lle smm sm me p u. Vi gul gle ss il følge jes uikling fem kle ppykke il 6.iisjn De uine 2 melge kunne elig slippe juel løs e 21 mls sei m Askøy 3 i sise siekmp. Dme e ppykk il 6.iisjn, ne sm sesngs mlseing. E fl føse el sesng le e n feilskjæ mieis, m m slu ee je pp me he fem sspille n e sise 3 kmpe kl. De e elfj ppykk lginnss h æ fl gjnm hele sesng.

11 ANA RIIDRETT V sfei! iies sesng se sm nlig i pil me elkelse i isjnsike sfe. sile me sy lg i i-sfe p Espeln iesplss e e lseseme lg fikk h sin fine ejeplss. Bln ekue kle i sille me hele fie lg e løp lle sine fie epp p fl me. Teks f: Ani Bls R. P Teienne un sile IL me fem ekulg, lg f j 11-16, e f gu e mixe lg nk søse klu nsg 13. pil. Væe li kjølig, m lle uøne møe pp løp sine epp me full innss! Ve jelg løp sle inn il hhlsis ne eje plss, mixe lge fikk ne unge guelg fikk fin fjeplss. Ve fem ekulg lee sle innss le pemi lle sm! E løpe he ne plnlg is, s fikk lle uøne nye li me seg p Bk f se Ly Elis smnøy, Skp Hysing-Ols, Ol Sis Mønse, Tu Sume, Ane Seliuss, Emm Anes emme f se Eliseh Bls R, khine Gl Lie, i Dies, Alexn jcs, Sne Yene, Mi Yene De kjek se s s innss, spesiel f e yngse eku sm fikk sin føse sfe! Rsk innss Linn i Sumsløpe De isjnsike Sumsløpe le ng i Osl 8. mi Linn Seliuss (J98) impne me ny lsek p p 10 km. Un Vinkusell i nem i fj, løp hun mil p ske p gl unlg mye ingsklæ, s e km nk ikke sm n s skelse hun un glime fhl i Sumsløpe løp e sk løp. M se lsek, føse 13. ige je i lne, sm løp un 42 minu p 10 km, j e sk! Ti sli feing Mie Esl Hlm sin e gmle ek. A e i illegg le klsse sei i Sumsløpe i se klss j s impne. Bnesesng i skie sun ikke kmm skikkelig i gng, m i h llee n ss f kluek: Nin Teie (J12) løp sle 600m un Hingleikne 7. mi p i 1.54,86 El Bls R (G11) se esegsesng me e spng p 9,21m p e siesene sm Nn Slhus nge p Leikng 2. mi. I ee sene elk s Vele R Ellings Mikel Slheim i eseg fikk fle nye psnlige ek p hhlsis 8,99m 8,22m. En sek i i skl f mye glee fem! ølg ells me p e nesi h esul legges u fløpe. Rske Linn Seliuss Ole Kisin Spikkeln) 11

12 ORIENTERING ANA Tuiing g i gng Åes uiing p Dyngelnss, Sfjelle Hlhjem. P e føse e kuluminneps, ms e u- me emulighe p Hlhjem. De s f-iing un Bjønene p Smøs i smei me Smøsfjellesn. De il li s pp psksse p Nøei f isse ke. De s f-iing p Kue i Os me ugngspunk Ose. -iing sm s pp p Nesun iespk il s ue s i I fj fikk -gupp i pis sm es u--ngø. Tuiingskmie h ikke ligge p lsi i hell, s ilu mege mfe. Al ee f nee sum k 200,-. Pfek geips f e sm lik kmme seg u. - Tuiing e g ilu f sæ mnge, fle guppe i ø ye seg ee ilue, si le i uiingskmie, Jhn Ol Alsg. JULI/AUGUST: Mnes ps (57) lg il Hlhjem, s kn e e h funne pse. H mne e lg pp il mnes ps, e ekkes u inn. I juni mnes ps.p Sfjelle, ms Hlhjem see f mnes ps i juli ugus. STAETT ER STAETT! Iniielle ie h s sin lgkmp, nemlig sfe. Og eks kjek e n fle gsjn kjemp p smme lg. Teks: Hkn Ms, : Jn Eik Cluss Kmpissfe h i Smnng h lnge isjn. h s lnge isjn i sille mnge lg p ne sfe. S s i. Hele sju lg sile il s i Smnng 15. mi. Sfe inneh fem epp i i lge p h eppe. leelse. Leels hl il siseeppe. D me s nkmnn Esp Rnsg, se seg sl e Vegg-løpne. Knskje ikke s, Esp he løp epp p Hlmkllsfe g fø. 12 s føselg l lge g n. Anes Alheim løp føse eppe kunne se lge u p ejeplss. P ejeepp løp Jk Eikn lge i fem minus KOMPIS: s føselg le il slu numm e. Bk f se: Sigu Eikn, Esp Rnsg, Ms Cluss Jk Eikn. n: Anes Alheim. A spning s uneis, e li il m. En s unge løpe he ikke i g i kisk, il e e f spne i e.

13 ANA OTBALL Cupm sm nes sml Teks f: Keil Bekke De ke f s semning Bnn km p esøk il Nesun Iesplss nsg 11. mi. De ikke h A-lg f spille elle kmp m ippeliglg, s ee mulighe f spillne il ise seg fem. Rmm un kmp g me c ilskue l, NRK il see sm ise kmp ieke p nk. n. Bnn km e f sk sei me 2-0 Vlg i Osl sfi. M cup cup l mulig. De 19 si sis sl u Bnn cup, s e p ie me ny me. Og cupme le e nes. spile mege g kmp gikk pp il 2-0 fø puse. Mle le sce Ans Engese Jchim Dnks. øs 14 minu fø slu kle Bnn sce e e mege illig sffespk. Og i kmps ll sise minu le e nye Bnnml, slik sluesule le 2-3. Lge selfølgelig mege skuffe e h æ s næ nsem. M spillne skl h ll hnnø f innss lle p Nesun Iesplss mekig impn e sm le pes. suppne jule lge si Mhis e høy l i ue. Bns ese! D sm fikk ll mes ppmksmhe keep Mhis Dyngeln. Tss sine 15 hn e høy l i sk il Bnn ikke kle sce fø hel p slu kmp. Mhis le ke il ns ese spill. Ais TV ille lle h i n Mhis, s e le n hekiske g i ekn kmp. Mhis s søig i mle. (: ps) 13

14 Pliikk ANA Iespliisk semin i kuluhus 31. ms: Sinn kke Me ieskjis, ppliike smfunnskø sm innlee, le e sæeles inessn kel i kuluhus p Nesun. Kels mynige usisiske sy, Dg Linejg, smile f øe il øe. - Jeg he glee meg lge il ne kel, e le fnsisk! Teme f semine Ies lle i smfunne IL s sm ngø. Semine skulle eglig æ ng i fj sm el 90-sjuilee, m le us f f me fles mulig spne fegshle. Og e li my inessne mnesk sm he u il Nesun ne kel. Me innlee sm helseminis Anne-Gee Søm-Eichs, Tn Mhn, Li Gee Piée, Mc Elsfi fle, e sæ f, m n, sm ye seg m ngeme skulle æ ng i juileumse. - Inessn ikig Helseminis fikk e føs, hun pp skffe gis iesnlegg f se sm. Hun peke p e usselile sm ikke ukj: Oek feme, fysisk inkiie øke ssile fskjell me hsyn il kiie. - H sel ee n fm f ie? - Jeg e me sømming pie, ells pø jeg g u s fe jeg kn. - H gunn il sile p ee semine? - i eme inessn ikig, h sees fkus p flkehelse essu e lli kjek me u il Bg, si helseminis i kø flk sm il hilse kke f sis. Ogs lges le sl ne kel. - Pge see i gng e. Jeg sp p h sm s i ise i mg. Og se p e sm si i sl. Gmmel ung, ee pp Kjsi Tysse Pläz h ln nne, j ee kjempemessig, si Bjøn Thøm. - V j e f Hlnsl E e mege inessne innlegge ne kel s Øysein Thøgs f NHH f. Hns ugngspunk Ies effek p smfunnsøknmi. Hn peke ln nne p e fkum nll uføeygee mellm le si Hns hypese ie f ns kn i il e sun knkunseinsink. S e Li Gee Piée. Skisky sm le s ese. - Jeg he øm m li es. M jeg ue ikke 14 Anne Gehe Søm-Eiks, Tn Mhn Li Gee Pièe.. BT. Knu Sn

15 ANA Pliikk Kmm: PARTIELLER: Aps yslekni, Hl Schelp he u il Nesun. H i mun pssi me helseminis. si e, jeg j e f Hlnsl. Hun fle m ppeks e li fkus p esul, m p fullføe gjøe si ese. Me 3,5 km sykling il skle h g smme isnse il ing p emig, yge hun se i ilig l. Dessu e seks i j i klss me skiskying. Dme he e e g ssil miljø s. Skl ikig I e km e mnge inessne synspunk, e f pnele f sl. Bln nne ule Jle Pes seg, ikke føs fems sm lnslgs, m sm f il e gu, m ikighe fysisk kiie i skl: - Sus m ppges, e m gjøes m kei, slik lle iness i uke kpp. Hn fikk full søe f si syn ilige lngsisnseknge, Ane Ris, sm kjn skls fhl g e ekke sm gymlæ. Til slu me Dg Linejg see sek, e mnge iige h i æe. sye i IL m e h æ imininnspøyning i fhl il ie ei, ikke mins i fhl il skl æe ikig smfunnskø i yel. En minnik kel Ies lle i smfunne. De iel p semine sm IL nge. P fhn egyne lm g m li elkelse, jeg s f meg kel f e spesiel inesse. Slike sm Gunn Leiknes ne fyn i ieslge. Usy me pn, ppi km skulle jeg skie f. S jeg se meg selsg p plsse es f pess. Kje ukje psse fi, e sykke u i pmme snue jeg meg k. H ee? De j sppfull. D fikk jeg følelse jeg il see p spesiell kel. H e sknn e ne p pie snkke m ikige sk sm ie m k i. Og e ng gs. IL. Rikignk e s ieslg, m likeel. D fl isjne mlseinge sm h li pes p smøe, p plss. Tn Mhn, mes i ie i Bg, fle hn sy pge usism fiillighe sk il see. Og ufing f me seg femis ieslee. D ufing h IL s. U jeg kn kume e, mi innykk ilsjele usise sig ele. Bjøn Thøm h il e f e ungms i IL. Insjn g, m jeg usikk p m e ikig miel. L hell unge, gsje f ns mk si, gi e øk innflyelse e h. Semine 31. ms snn kel nes kn he fem klisj lle. Og lle s sikk igj me ulik ehlning. Jeg kn ikke ne f e, m Mc Elsfi eff meg sm knynee i mg n hn snkk. Hn skell ekk e pliisk keke, g e il kjn. D e il sye sis hnl m gjøe hne ikige. Ell Li Gee Piée sm fle m ppeks hun like e le sil k il hne, m e s fskjell p li sil k il e li pesse. ULL SAL: kuluhus pfek mme f iessemine. H y Hl Vik He i iig iskusjn me kels gjes. Tkk f su kel, fse e inn i ieslge! Hkn Ms 15

16 ANNONSeSIDe Annnsesie 39,- ANAARDeN ANA TANNLEGENE I ANAVEGEN 13 STøTT Re ANNONSøReR De Opel STøTTeR Gunn Insigni OSSSkjl 4x4 160 hk uiesel & Bil lees me Gei lexie chssis Gee MNT Vi ing lms i S-Bg Nesun Tg /Jn Mns Tlf Vi ing lms i S-Bg Enelig h, km innm f pøekjøing! eleknisk iffems. Åes Julege f mne nske fmilie. Chin Mei h inkie E-læingskus sm gi nøige fighe i Micsf Office f hele fmili. Dkunnskp hs sklen uikl lesefighe Le Olll Bil h psii effek p læing. Kun k ,- Tillegg f ssjnsn k ,-. Tillegg f 6-inns umgi k ,-. Se næme: NESTTUN Apelunn. 2C, 5222 Nesun. Telefn E-ps: Olll Bil DROTNINGSVIK Jnfl 43, 5179 Gik. Telefn E-ps: Insigni: CO2 uslipp g/km, 6,1 6,8 l/100 km gjel isffuk lne kjøing. Impø Gl Ms Nge AS. Byggmes Bn Dyngeln A/S Ulsmgei 29, 5224 Nesun Tlf M E.mil: Opel Insigni ke il esinn l.. Aufil le Bil, le pemi me Åes Bil i Eup. Åpningsi: Mng - feg 9-17 sg 9-19, løg Le Olll Bil Ing kjn sm ss! søs els i G lkl kjnskp Rimelige pis Ssuis eimsmegl Eg k 16 Spenk Eim AS - Øse Nesunei 3, 5221 Nesun - Telefn Telefx E-ps: - inne:

17 ANA Skiskying le løpe skjø link En s kning me løpe søepp (11 uøe + fele e) f s skiskye elke p s søse skiskyn sm gikk sel f pil p Ål i Hllingl. Teks f: Ale Almeln Bes 111 Helgs spslige høyepunk se me øyne 1. plss il Tym Helge Cls p felless i 13 sklss. Hn hl he kl me g skying (8 eff) e fnsisk lngn. Seismgin le 25 sekun fø n. 2 i klsse me sæ høy ni 111 se uøe. De ulig kjek fj f Tym slue sesng me e slik esul. Hn h h fnsisk fin sesng. Lipp skiskyfesil e e mes pesisjefulle n i løpe sesng. P ee ngeme f uøne e ml kef me e ese uøne i lne. De s e eengem me sæ mnge uøe i h klsse. Lipp Skiskyfesil e ngem sm uøne e snkk mye m i løpe sesng sm e ygg seg pp fning il. Uøne f lngn/skiskying ige m s es ngem se il fninge. Sfe eg 8. pil e sfe (Ls- sfe) iniiell felless f klsse 17. De sk in p ngø eseme seg f e skulle skyes p s link (se link) p sfe. sile me e lg. Guelge i sklss plsse seg sm n se lg. E fl esul lge sm es Esp Seg Nes p 1. eppe, eik nøye elke f IL lngn/skiskying. Tym h im føsepemi e g skying fl lngn. Øln Hling p 2. eppe Tym Helge Cls p nkepp. I klss Mix le e 24. plss 32 se lg. P ee lge gikk Oin Ling, Bjøn Almeln Sfie Bm Sein. I klss J me Lis Bm Sein, Run Almeln Anine Øln Hling le e 8. plss 13 se lg. P felless iniiel elk Eysein Kisik Bye eik Tkils. Iniiel Løg 9. pil e iniiell knkunse f lle me nml isnse f nyegynne m. 12 spin f klsse De kee infhl, m uøne e kle seg. A ske plssing m nenes 4. plss il Lis Bm Sein i j 11, 12. plss il Tym Helge Cls i 13 sklss, 15. plss il eik Øln Hling, 16 plss il Eysein Kisik Bye 37. plss il Esp Seg Nes. Søng 10. pil e iniiel løp me nmlisns f e yngse..m 12 felless me puljes ng e esule f løgs iniielle løp f e else klsse. I iniielle klss j 11 gikk Lis Bm Sein inn il 5. plss e e elig sk n. I 15 sklss gikk Esp Seg Nes e g løp e p 34. plss. Hn he g f i spe g skying (8 eff). Nenes m eik Øln Hling sm le n. 29 i klss gu

18 ANAHYTTEN ANA Nye hy næme Visjn f Nye hy : hy skl æe e s f ki filufsuflelse Mle hy skl æe e siclegg f e ies- filufsiness i me, me i il gi lle fle nuppleels. Ome p Riple/Tln e e flese ekesjn- nuppleelses m i h i Bg, e e ikigse flkehelslegge i næme. Smm me ygge u hy ønsk IL n g i esj f lge smmhge lysløype i ee fle me slik i f e fnsisk helsnlegg f lle sm ønsk s p ski, e, jge, g p u. Smiig il i ileelegge f uikle e leke- ingsme f n, in smm kiie e hy. Dne helhe ikig, il gi se mulighe f øk uk me f nehg, skl, Bg Tulg, ne fiisgnissjn. Vi s p e slik smei sm hel sl i plne sm n feligg slik i kn øke uk ilgjgelighe ee fle nume. kunne eje ieslige kiie sm fes i me n løypee fig uygge, e eh f e søe ge- nlegg me sj- le mulighe. Smm me øk ningskpsie p 28 sgeplss, ey ee Nye hy kn li e s f lle f ki filufsuflelse Sekei 10,4 m² Se 20,1 m² Ge H 26,3 m² 126 HK WC 5,3 m² 115 Gng 18,4 m² RWC 5,4 m² 106 c 4230 BK 1,5 m² 105 Gng 8,9 m² WC 2,0 m² 121 Bsu 4,5 m² 1124 Dusj 8,5 m² BK 2,1 m² Dusj 6,7 m² c Kjøkk Kisk 16,5 m² 104 m 3,9 m² WC 2,0 m² 100 Hll 20,7 m² 109 B 2,3 m² 114 WC 1,6 m² HK WC 5,3 m² 116 Ge Dm 20,5 m² 113 WC 1,5 m² x 173 = 2,600 m 101 Sue 60,2 m² 110 Peisesue 36,3 m² Lg 4,1 m² 18 TILBYGG INNHOLD PROSJEKT NR. MÅLESTOKK DATO AV

19 ANA ANAHYTTEN Hf nye hy? De hnl m hy s femi sm e ikig smlingsse f lges melemm ne esøke. hy ligg p Riple/Tln. Hy le ygge i 1934 e ihig gnsinnss, h hel unik psisjn i Ieslgs hisie, e sm ssil møeplss, ingsmøeplss, kuluygg inngngsp il e ke numgielse p Tln Li. Smiig hy i g nulige møeplss f uge, skige filufsinesse i lle le. Be hy me un g ppging f ilfessille nye gsjns k il kiie mulighe f filufsuflelse. Be hesye i IL sye i IL sifelse h eslue piie ee ilke sm inng i lges segipln f nlegg sm e e hlegg sm inng i ge -kse. Hsik mle ppge hy slik hy fems sm e ki elem i kiiee sm ies i egi IL. Dee nefel i e psjekmne sm gi il psjekgupp f Nye hy. Psjeke sm n feligg innehl e geilygg p c 170 m2 eslig ppging eksise hye il søe kpsie f ieslige smling f uleie. Rmmeillelse f Nye hy gi E f yggesk pie pln 27/ Søkn m igngseingsillelse il li inns s sn finnsiingspln gkj. Pln f næme PARKERING 16 sk Eksise hye Plnlg pygg Pln f næme me jus heløype sm pss hy. De gi mulighe f e leke- kiiesme f e minse i mifele. Om in ee e me me mulighe f spne kiie. A1 GRESSLETTE A2 B1 B2 AKTIVITETSLØYPE INDRE LØYPE 510 lm YTRE LØYPE 660 lm 19

20 ANNONSESIDE IDReTTSGRUPPeN nnnsesie ANAARDeN ANAARDEN ANA 5221 Nefg Ull-Rik s Besøk ulleps p Nesun p Lunhugeg Ssjnsei 2, 14, nesun Nesun Tlf.: , fx: , e- e-ps: k j ø k k e n s e n e Sigl KjøKKST Knlei Bg Sø e nnnsø De sø ss Rmnisk Klssisk Kei Kunnskp Skesy Smkfull UlSmgn nesttun Telefn: Speil p ml Huig leing/mning f ege slipi. Knk ss i miunli 73. Tlf , fx HOLE GLASS Knk: Ail Tkm lf Osei Nesun Tlf.: Åpningsi: Mn-Lø: 07:00-23: DET KOMPLETTE GULV RA 5212 Søfeln Telefn: Telefx: T i p S pfil in guppe i in lklis! is e i fn ieslg T knk me fnps S P O R T khe junlis Tlf

21 ANA Ny ykk i kie: hy Hisie Aikkel ne gng he f n. 1/1964. D hy 30 Mis Tøsl fell m hys pps. 21

22 IDReTTSGRUPPeN ANNONSER ANAARDeN ANAARDEN ANA elkmm il e le pis hs p Skjl! ins ei 61, Telefn fks Tllenø gfiske pk Asjøn Lillee Dglig le Kksl 47 Tlf.: x Dieke Mil ETABLERT 1933 TEL.NR (HELE DØGNET) GRATIS GRØNT NR ADRESSE: APELTUNVEGEN 1, 5222 NESTTUN VI KOMMER OGSÅ PÅ HJEMMEKONERANSE NePin Gfisk Tem AS DISPONENT KJELL REIN DAHL PRITVATTEL Tlf ks Besøksesse Kksl 47, 4033 Kks Psesse P. 161 Kks, 5863 Bg Kunes elefks ekspeisjnsi lønningsfl lmsl nsp P lem? Vi fmil lle yp nspjes Vi le ykksk... Bge Accn Gfisk As hl il sl i Bg 10 minu s unn Bg Lufhn e lnsekke ykki sm ps ykksk øgne un inging f lie, inging f s. Åsing uis Tisskif egnskpsfø DM Plk Kl selskp N A R Nges Auise Bge Gfisk As si inne me sn 50 s fing. I mnge h i le finn il shipping Chiss On-/ffshe - Bjøn nsj. yngeln øysein isnes - Snhil lll Mkl kuns s syke. Vi h igil eling h i ufø lyu/esign sm plkple i fle fm. snekkepp nesun l elefn elefx e-ps: l l Ring gjne Rune Bge ( ) ell sl p www. sle.n eps: Tlf Åpningsi: mn.-is.-ns.-fe.: 09:00 17:00 Tsg.: 09:00 20:00 løg: 09:00 15:00 Bikeln Regnskpskn AS AUTORISERT REGNSKAPSØRERSELSKAP N. Kikeikeln Nesun Telefn Telefx E-mil: egnskapsføes fening Øse Nesun.12, P.B. 144 Nesun, 5852 BERGEN N A R Nges Auise egnskapsføes fening

23 ANA TURN Tungupps ppisning Slhughll full speke gymnsis spe fele, søsk esefele mng 2. mi. O 20 uninsukø le hee fø ppisning se. Bile is se e sm me i ungupp. : Tkel Eie 23

24 ANNONSER ANA ARTIC 6050 Vi s p kjøkke, f hele æ. I Sfiuikke finn figmine gi f gill, ps Mlys, eg klieslenø fsk. T f eksempel ile: Inefile sin, min me pepp, ppik, løk selli. Al g gjøe legge p gill i n minu, skjæe i ski i m kmplime. Sfi gi eg mlys Veskn Lgun Miun Lkseg Olsik nf Kmu Sølege Øyne Tg Knik 24

25 ANA A-lgs kmp 3. iisjn h OTBALL 2011 HJEMMEKAMPER/NIP Løg 16. pil ANA - Vss Løg 7. mi ANA - An-Bjøn Løg 21. mi ANA - Ål K Tsg 2. juni ANA -Tn Mløy Løg 4. juni ANA - Sg Mng 20. juni ANA - Løhm 2 Løg 2. juli ANA - Syn Onsg 6. juli ANA - Tnes Løg 13. ugus ANA - Bjg Løg 27. ugus ANA - Ei Løg 10. sepem ANA - jø Søng 2. k ANA - Åsne 2 Løg 15. k ANA - lø T fehl m kmping. 3. iisjn h 2011 OTBALL BORTEKAMPER Løg 9. pil Tnes - ANA Mng 25. pil Bjg - ANA Løg 14. mi Ei - ANA Løg 28. mi jø - ANA Søng 12. juni Åsne 2 - ANA Løg 25. juni lø - ANA Tisg 9. ugus Vss - ANA Løg 3. sepem Ål K - ANA Løg 17. sepem Tn Mløy - ANA Søng 25. sepem Sg - ANA Mng 10. k Lø-Hm2 - ANA Løg 22. k Syn - ANA T fehl m kmping. Lønn e seg ye fsikingsselskp? J, sm fes ee ikig, m ikke his kune i e. Hs ss f 5% nus p ine skefsiking e 3 fi i il elønne ljle kun. Sm kune i e Nges mes knkunseykige fsikingsselskp ee le kn lee me i lng i. De lønn seg æe fs! 25

Årgang 77 Nr. 3-2011 nr. 413. Vilt, vakkert og rått! Mads Claussen i flott driv! www.fanail.no

Årgang 77 Nr. 3-2011 nr. 413. Vilt, vakkert og rått! Mads Claussen i flott driv! www.fanail.no Ågng 77 N. 3-2011 n. 413 melemsl f fn ieslg Vil, kk! Ms Cluss i fl i! www.fnil.n nnnsesie ANA Vi sl spns Ieslg www.fe.n WWW.SPV.NO TL. 05555 2 ANA - Melemsl f Ieslg - sife 3. ms 1920 Ågng 76 n.4-2010 n.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Historisk. Det gror i VM-gutters spor! Sverre Lunde Pedersen første nordmann som har blitt juniorverdensmester to ganger! www.fanail.

Historisk. Det gror i VM-gutters spor! Sverre Lunde Pedersen første nordmann som har blitt juniorverdensmester to ganger! www.fanail. Ågng 78 N. 1-2012 n. 415 MEDLEMSBLAD OR ANA IDRETTSLAG De g VM-gus sp! Hssk Sve Lune Pes føse nmnn h l junvsmes gng! www.fnl.n ANNNsesIe ANAvAeN V sl spns Ieslg www.fe.n WWW.SPV.NO TL. 05555 2 ANAvAeN

Detaljer

Verdensmester junior 2011

Verdensmester junior 2011 Ågng 77 N.1-2011 n. 411 mlmsl n islg Vsms juni 2011 S Lun Ps, Ng 37,66 (5) 3:55,85 (1) 1:54,71 (1) 6:51,07 (1) 156,311.nil.n Annnssi AnAA nnns ANA Annnssi AnAA sø Islg si l i gi llsiig isilu s g smiljø.

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2010/2011. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 111- Bevegelseslære 2. Mandag 22. august 2011 kl. 10.00-12.

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2010/2011. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 111- Bevegelseslære 2. Mandag 22. august 2011 kl. 10.00-12. BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 1/11 Us indiiduell skiflig eksmen i 1BA 111- Beegelseslæe Mndg. ugus 11 kl. 1.-1. Hjelpemidle: klkulo og elle i fysikk Eksmensoppgen eså 3 side inklude fosiden Sensufis: 1. sepeme

Detaljer

Årgang 77 Nr. 4-2011 nr. 414. God Jul! www.fanail.no

Årgang 77 Nr. 4-2011 nr. 414. God Jul! www.fanail.no Årgng 77 Nr. 4-2011 nr. 414 melemsbl f fn ireslg G Jul! www.fnil.n SPONSOR ANAvr Sprebnk Ves flg Vi r pr me ss. bnksjef i Sprebnk Ves, M Sbg. - Hvf flg e vl il 2014? - IL llsiig klubb sm hr s pvirkning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

SIF 4060 Elektromagnetisk teori/electromagnetic theory 1. Eksamen SIF 4060 Elektromagnetisk teori løsningsforslag: n a. m.

SIF 4060 Elektromagnetisk teori/electromagnetic theory 1. Eksamen SIF 4060 Elektromagnetisk teori løsningsforslag: n a. m. SIF 6 Eleogeis eoieleogei heo Ese SIF 6 Eleogeis eoi 8 - løsigsfoslg: Oge Diee iseig gi: so fo e gie e e ofl fo: Dee fås: og e fås e ogie foele ED! Fo e gie løsigee ie egge iesee og siig æe ull Kosee e

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Historisk opprykk for damelaget

Historisk opprykk for damelaget Ågng 78 N. 2-2012 n. 416 mlmsl f fn slg Hssk ppykk f mlg : Sn Hmm. www.fnl.n nnnss ANA Rsfskng s s* - n l! Bs p: Rsgs Spsusy snk gsj snk nkms Asllng Nyh! N m 65 gs sgh Kjøp g nukk p www.f.n *Kl: Dn Pg

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post:

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post: lsk k Avfllss l T I A l slsk s k l, IKS i i N, D k i v i f li. IATA IKS Å l s Nis s sli, i ki i ø ilj isk sik i øk ll f v v li slh s. Ml fsvl l fll j v v v. f k vi j s si vflls f i IATA h s kv i 28 ils

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

FAG: FYS115 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Grethe Lehrmann

FAG: FYS115 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Grethe Lehrmann UNIVRSITTT I GDR Gi K S M N S O P P G V : FG: FYS5 Fyikk/Kjei LÆRR: Fyikk : Pe Henik Hog Gehe Lehnn Kle: Do:.. keni, f-il: 9. 4. kenoppgen eå følgene nll ie: 6 inkl. foie / elegg nll oppge: 5 nll elegg:

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

FAG: FYS113 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann

FAG: FYS113 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann UNVETETET AGDE Gid E K A E N O G A V E : FAG: FY Fikk/Kjei ÆE: Fikk : e Henik Hogd Kjei : Gehe ehnn Kle: Do: 7.5. Ekenid, -il: 9.. Ekenoppgen beå ølgende Anll ide: 6 inkl. oide og edlegg Anll oppge: 5

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVESITETET I GDE Gims E K S M E N S P P G V E G M-9 Memi LÆE Pe Heni Hos Klsse Do.. Esmensi -il 9.. Esmensoppven eså v ølene nll sie inl. osie vele nll oppve nll vele Tille hjelpemile e Kllo Hos omle

Detaljer

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~ Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~ F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

Newtons tredje lov. Kinematikk i to og tre dimensjoner

Newtons tredje lov. Kinematikk i to og tre dimensjoner Newons ede lo Knemkk o og e dmensone 31.1.213 husk: nnleeng oblg #1 Mndg, 4.eb. kl.1 YS-MEK 111 31.1.213 1 Newons ede lo: Enhe knng h lld og lsende en moknng, elle den gensdge påknng o legeme på hende

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i F j e l l h u s h a

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

FAG: FYS116 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann

FAG: FYS116 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann UNIVEITETET I GDE Gid E K E N O G V E : FG: FY6 Fikk/Kjei LÆE: Fikk : e Henik Hogd Kjei : Gehe Lehnn Kle: Do: 7.5. Ekenid, f-il: 9.. Ekenogen beå følgende nll ide: 6 inkl. foide og edlegg nll oge: 5 nll

Detaljer

helgen er bedre med meny

helgen er bedre med meny hlgn bd md mny 25-44% 14 od.pis,26,/s Lsposjon ilbd c 125 g, nll/min/ fyl, f fisdisn (102,76-1,20/g) 1-is god ilbd h! 17% 59 od.pis 72,/p Kyllingfil 550 g, Pio (108,91/g) MENY Kndis 16 Tosdg 16. pil -

Detaljer

Friluftsleir. Sommerferieaktiviteter. Male på vann

Friluftsleir. Sommerferieaktiviteter. Male på vann N. 6 Jni 2014 19. ågang Filfslei Sommefeieakiviee Male på vann In o nh ld Filfslei Kjæe lese! Nå så sommeen fo døen, og da e de ekke aangemen d kan dela på! Hva med filfslei med mange gøye akiviee? D kan

Detaljer

Fakta kornartene. 1. Kornartene

Fakta kornartene. 1. Kornartene Fk konn 1. Konn Fk konn Innhold Om konn næingsinnhold i kon Konbll m om kon Fk konn Om konn 1 2 3 Kon bså 1. Skll: Innhold my næingssoff og spsil my kosfib. 2. Kjn: Innhold kbohyd/sils og poin. 3. Kim:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO ANNERLEELANET NRGE? : L.3. RE TEEN HLER NHH NG PRERHIP IN CMPETITIN ECNMIC N GRCERY MARKET EPARTMENT ECNMIC NRWEGIAN CHL ECNMIC JA! Ng vlig ks mak 45,% 4,% 35,% 3,% 5,%,% 5,%,% 5,%,% Cp Ng ICA NgsGupp

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Leif Agaard Ole Christian Moen. Re: Formannsliste OSS

Leif Agaard Ole Christian Moen. Re: Formannsliste OSS ef d Oe Chn Men Re mnne OSS Sm de fem de ede ene mk. "" "B" mne f fmenn ene 1891, 190 197. Medemnb beke m eedende, d de kn eee e enen de ep. me ee kendee u. en ke deuen mme. (bunde h knke nen bede?) 188

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s /

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S, a v h o l d e

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

FAG: FYS117 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann

FAG: FYS117 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann UNIVEITETET I AGDE Gid E K A E N O G A V E : FAG: FY7 Fikk/Kjei LÆE: Fikk : e Henik Hogd Kjei : Gehe Lehnn Kle: Do: 7.. Ekenid, f-il: 9.. Ekenoppgen beå følgende Anll ide: 6 inkl. foide og edlegg Anll

Detaljer

Årgang 78 Nr. 4-2012 nr. 418. God jul! Nye Fanahytten. www.fanail.no

Årgang 78 Nr. 4-2012 nr. 418. God jul! Nye Fanahytten. www.fanail.no Ån 78. 4-2012 n. 418 mlmsl f fn sl jul! y hy.fnl.n nnnss AAVARE AAVARE - Mlmsl f Isl - sf 3. ms 1920 Ån 76 n.4-2010 n. 410 mlmsl f fn sl V l f sm sm h, l m f øns n R Jul & y IHOL R. 2-2012 Jul!.fnl.n Bssn

Detaljer

Kap. 8-4 Press- og krympeforbindelse

Kap. 8-4 Press- og krympeforbindelse K. -4 Pess- og kymefobdelse.4. Dmesjoeg v kymefobdelse Dmesjoeg v kymefobdelse fslegge e essmo slk kokykke () mellom delee e lsekkelg å oveføe belsge e gldg og kke så so segee v elle ksel bl fo høy Kymefobdelse

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken sk høs f Gjl s l 41% 26.ps 45,/pk Kjø v sf u/sl v, 400 (67,25/k) 21% 69.ps 89,00/sk Jlsb Ol 700, T (99,86/k) 27-41% 129.ps 179,002,00/k Røyk sk/klj T hl, f fsksk Nl/N 26-32%.ps 33,36,/ps Ev 250, fl-, kk-,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

FAG: FYS113 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Turid Knutsen

FAG: FYS113 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Turid Knutsen UNVERTETET AGDER Giad E K A M E N O P P G A V E : FAG: FY3 Fikk/Kjei ÆRER: Fikk : Pe Henik Hogad Kjei : Tuid Knuen Klae: Dao:..3 Ekaenid, a-il: 9. 4. Ekaenoppgaen beå a ølgende Anall ide: 5 inkl. oide

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer