Tasta. 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr ,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tasta. 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2"

Transkript

1 Tasta 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr ,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2

2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Inger Johanne Mauland E-post: (a:) (m:) Huus Eiendomsmegling AS Breigata Stavanger (tlf:) (fax:) Prisantydning kr ,- Andel fellesgjeld kr ,- Totalpris kr ,- Omkostninger kr ,- *Totalkostnad kr ,- Bruttoareal 124 m 2 Oppført 1987 Eiendomstype Leilighet, Rekkehus *Totalkostnaden er stipulert Beliggenhet Beliggende i et etablert og svært barnevennlig område uten gjennomgangstrafikk. Kort vei til skole og barnehage. Dagligvarebutikk i umiddelbar nærhet. Innhold 1.etg.: Gang, wc, kjøkken, trapp/stue, bod. 2.etg.: gang/trapp, 2 soverom, bad. Utvendig bod. Standard Innholdsrikt andelsleilighet over 2 etasjer. Vedovn i stue. Boligen er i god byggteknisk stand. Enkel standard, det meste fra byggeår. Påkostninger må påregnes. Eiendom/ salgsobjekt Ulastien 27, 4028 Stavanger Gnr. 28/ Bnr. 2691/ Andelsnr Eier/hjemmelshaver Staten v/forsvarsdep. forvaltes av Forsvarsbygg Adkomst Kjør Dusavikveien forbi Shell bensinstasjonen, ta inn 2. vei til venstre og man er da i Ulaveien. Ulastien ligger innerst på venstre side. Det vil bli skiltet med visningskilt fra Huus Eiendomsmegling ved fellesvisning. Tomten Andel av 3077 m 2 eiet tomt Pene grøntarealer og lekeplasser i området. Parkering Utvendig parkering. Byggemåte Boligen er oppført i tre og betong. Borettslag Borettslag: Kittihagen Forretningsfører: OBOS Tlf: Årsberetning, årsregnskap og vedtekter som gjelder for sist avholdte regnskapsår er vedlagt salgsprospektet. Denne informasjonen gir et overblikk over borettslagets økonomi og saker som det for tiden arbeides med og saker som er avsluttet. Informasjonen må leses før bud inngis. Konferer med megler om nødvendig. Spørsmål vedrørende dyrehold rettes til megler. Forkjøpsrett /godkjenninger: Det er forkjøpsrett for medlemmer i OBOS Boligbyggelag, frist kl Medlemmer må selv henvende seg til OBOS for å registrere sin interesse for forkjøpsrett. Kjøper skal godkjennes av styret i borettslaget. Dette kan ikke nektes uten saklig grunn. Selskapets totale fellesgjeld Lån 1: Bank: Husbanken Rest gjeld pr : kr ,- Andel av saldo: kr ,- Rentevilkår: 4,7% fastrente til Innfrielse lån: Lån 2: Bank: Sparebank 1 SR-Bank Rest gjeld pr : kr ,- Andel av saldo: kr ,- Rentevilkår: 3,95% Avdragsfritt t.o.m Innfrielse lån: Lån 3: Bank: Husbanken Rest gjeld pr : kr ,- Andel av saldo: kr ,- Rentevilkår: 4,7% fastrente til Innfrielse lån: Lån 4: Bank: Husbanken Rest gjeld pr : kr ,- Andel av saldo: kr ,- Rentevilkår: 4,7% fastrente til Innfrielse lån: Lån 5: Bank: Husbanken Rest gjeld pr : kr ,- Andel av saldo: kr ,- Rentevilkår: 4,7% fastrente til Innfrielse lån: Lån 6: Bank: Husbanken Rest gjeld pr : kr ,- Andel av saldo: kr ,- Rentevilkår: 4,7% fastrente til Innfrielse lån: Andel fellesgjeld Kr ,-

3

4 Fakta om eiendommen Felleskostn. pr. mnd Kr ,- pr. måned som inkluderer renter og avdrag på fellesgjeld, kom.avg., forsikring, driftsutgifter, kabel-tv, vaktmestertjenester, forretningsførsel. Forbehold/annet Eiendommen selges med forbehold om overordnet myndighets godkjennelse. Prioritetsregler for forsvarsansatte ved boligsalg Boligen lyses ut for fast ansatte i Forsvaret. Fristen for å sette seg på liste for å kunne benytte forkjøpsrett er onsdag kl Ansatte må selv henvende seg skriftlig til megler for å registrere sin interesse for forkjøpsrett. Medlemmer av OBOS Boligbyggelag går foran forsvarsansatte. Prisantydning Kr ,- Verditakst Kr ,- Låneverdi/lånetakst Kr ,- Vei, vann, avløp Offentlig. Energimerking Energimerke E og oppvarmingskarakter Oransje Oppvarming Elektrisk. Regulering Regulert til boligområde Utleieforhold Utleie av andels- leiligheter/boliger er regulert av borettslagsloven og borettslagets vedtekter. Hovedregelen er at det er begrenset mulighet for å leie ut andelen. Reglene for bruksoverlating, herunder utleie følger vedtektenes pkt 4-2. Oppgjør/overtakelse Leiligheten/boligen er klar for snarlig overtakelse. Tinglyste bestemmelser Pr. 1987: Erklæring/avtale Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv. Elektriske kraftlinjer. Bestemmelser om trafostasjon/kiosk. Ferdigattest Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert Ligningsverdi Kr ,- Forsikring If Skadeforsikring, polisenr Omkostninger Notering av hjemmelsdokument: kr 430,- Registrering av pantedokument: kr 430,- Pantattest: kr 172,- Gebyr for avklaring av forkjøpsrett: kr 4 300,- Totalkostnad kr 5 332,- Finansiering Huus Eiendomsmegling AS har en utstrakt forbindelse med flere låneinstitusjoner. Vi kan derfor være behjelpelig med å fremskaffe finansieringstilbud og utarbeide økonomiplan tilpasset Deres boligbehov. Visning Etter avtale med megler. Oppdragsansvarlig Inger Johanne Mauland E-post: (a:) (m:) Huus Eiendomsmegling AS Breigata 19, 4006 Stavanger (tlf:) (fax:) Prosjektleder Skifte Eiendom Eli Heggelund Saksopplysninger Oppdrag: Salgsoppgavedato: kl. 14:41 Vedlegg Boligsalgsrapport, Opplysninger fra forretningsfører, Informasjon om Borettslaget, Tegning, Vedtekter, Reguleringsbestemmelser, Energiattest, Grunnkart, Utskrift av grunnboken, Kjøpekontrakt, Budskjema. Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

5

6 Viktig informasjon Budgivning Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler på budskjema. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Megler kan etter loven ikke formidle bud til selger dersom budet har akseptfrist kortene enn kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning. Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, ihht. Forskrift til Lov om eiendomsmegling, blir forelagt kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Budgiver bekrefter ved sitt bud at eiendommen er besiktiget, samt at prospekt med vedlegg er mottatt og lest. Mobilsvar, SMS eller kan ikke benyttes til budgivning. Ifølge forskrift om eiendomsmegling 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. Forøvrig henvises til informasjon på budskjemaet. Meglers vederlag Provisjon: Meglers vederlag er avtalt til 1,875 % provisjon av salgssum. Eierskiftegebyr til OBOS kr 3 440,- Salgs- og betalingsvilkår Kjøper er gjort oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, og at han dermed har liten kunnskap om eiendommens kvaliteter og eventuelle mangler. Kjøper må av denne grunn besiktiget eiendommen nøye, og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen. Når det gjelder rydde- og rengjøring, vil kjøper måtte overta boligen slik den fremsto ved besiktelse. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendingsloven 3-9 ( as is ). Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller: - Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente til eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. - Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide. Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, og det som framgår av vedlagte målebrev. Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jfr. avhl 3 2, annet ledd. Eiendommen selges med forbehold om overordnet myndighets godkjennelse.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 Reguleringsplankart Koordinatsystem: Høydegrunnlag: Målestokk: Dato: Euref89 NN1954 1: m Y Y Y Y X X X X X

52 FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR PLAN 994, YTRE TASTA Stadfestet av fylkesmannen Tilføyelse til 8 i hht. byplansjefens vedtak datert Tilføyelse av 3.1 i hht. byplansjefens vedtak datert Tilføyd 7A i henhold til byplansjefens vedtak av i medhold av plan- og bygningsloven ****** 1 Det regulerte området er vist på plan datert Planen består av to deler. 2 Til planen hører en illustrasjonsplan. Med unntak av feltene 2, 5 og 7 skal byggetillatelse bare gis på grunnlag av godkjent bebyggelsesplan. Krav til bebyggelsesplan: Planen skal vise: 3 a) Områdets utstrekning. Tomtedeling. Bebyggelsens plassering og utforming: Etasjetall, takvinkel, møneretning, mønehøyder, gesimshøyder og grunnmurshøyder. b) Plassering av eventuelle levegger, boder, leikeplasser og evt. andre fellesanlegg. c) Terrengbehandling, som viser både eksisterende og nytt terreng. Eksisterende vegetasjon, steingjerder o.l. som skal bevares, og nødvendige beskyttelsesgjerder skal vises spesielt. d) Internt trafikkopplegg samt opplegg for parkering. e) Når bebyggelsesplanen forutsetter brannvegg, B 30 vegg og takflater som må sikres mot brann på tilsvarende måte, skal disse vises i bebyggelsesplanen. f) Bebyggelsesplanen skal presenteres på en måte som også viser omgivelsene, herunder omkringliggende bebyggelse og tilknytning til overordna veinett for ulike trafikkgrupper. g) I feltene 1, 2, 12 og 19 skal det settes av plass til transformatorkiosk. Utbyggeren av disse feltene skal kontakte elektrisitetsverket før bebyggelsesplanen utarbeides. 3.1 Innenfor utbygd felt B01, tillates påbygg og takoppløft med dimensjon og utforming som vist på fasadetegning stemplet byplan , på Dusaviksvingen 25, 33, 39, 49, 55, 77, 89 og Side 1 av 6

53 101. Dvs. på de enhetene som opprinnelig er bygd ut med nord-syd hellende takflate med takterrasse. Se side 5 Området for eneboliger og eneboliger i rekke. 4 Bygninger kan bygges nærmere hverandre enn 8 m når dette er vist i bebyggelsesplanen. Bygningene kan plasseres i nabogrense når dette er vist i bebyggelsesplanen. Vedlikehold på vegg i nabogrense skal tillates fra nabogrunn. 5 I felt 2 kan bygningene være i inntil 1½ etasje med takvinkel mellom 27 og 38. Det tillates ikke knevegg. Mønehøyde må ikke være større enn 7 m over gulvet i 1. etasje. I felt 5 og 7 skal bygningene være 1½ etasje med takvinkel mellom 38 og 45. Møneretninger er vist på plankartet. Der terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, kan det tillates innredet underetasje. For felt 2, 5 og 7 gjelder følgende: 6 Med byggemeldingen skal det følge kart som viser terrengbehandling (koter for eksisterende og nytt terreng). Bygningsrådet fastlegger endelige kotehøyder for topp grunnmur. Garasjer kan innenfor bestemmelsene i byggeforskriftene oppføres i nabogrense. Garasjens endelige plassering fastsettes av bygningsrådet. I tillegg til garasje skal det være oppstillingsplass på egen grunn for 1 bil. 7 For Gjerdeveien 118 A og 118 C tillates ikke større tilbygg eller øking av antall leiligheter. Boligene skal ha atkomst fra regulert gangveg. 7A Konsentrert boligbebyggelse Det skal kun etableres en boenhet per bolig. Side 2 av 6

54 Det tillates oppført boliger med pulttak og saltak. Ved pultak skal ikke øverste gesims overstige 7 meter og nederste gesims 5,8 meter. Ved saltak er maks mønehøyde 8 meter. Maks BYA = 28% Vf er felles for boliger innenfor felt KS1. Områder for tett/lav bebyggelse. 8 Minste tomtebredde skal være 7,0 m. Unntatt fra dette er endeleiligheter når disse utformes spesielt. Hver bolig skal ha mulighet til et skjermet privat uterom. Det private uterommet for hver bolig skal være minst like stort som hele boligflata. For eksisterende bebyggelse i boligrekken kalt B21a, tillates tilbygg under forlengelse av laveste takflate. Område med spesiell historisk og kulturell verdi. 9 Gårdsanlegget ønskes bevart i sin helhet som et eksempel på eldre landbruksbebyggelse på Ytre Tasta. Innvendig kan bygningene moderniseres i tråd med huseierens ønske innenfor ramma av bygningsloven og byggeforskriftene. Område for boliger og ernæringsvirksomhet. 10 Ervervsvirksomheten skal ha hovedinngang fra gangvegen. Område for offentlig bebyggelse sør for gjerdeveien. 11 Bygningene skal ha hovedinngang fra hovedgangvegen. Friområde. 12 Side 3 av 6

55 I friområde kan det tillates oppsatt bygninger, anlegg og konstruksjoner som har tilknytning til og som øker arealets verdi og muligheter som friområde. I området kan det anlegges tur-, gang- og sykkelveier. Trafikkareal. 13 Trafikkarealet skal opparbeides etter planer som viser disponeringen til ulike bruks- og trafikkformål. Planen skal godkjennes av bygningsrådet. Fellesbestemmelser. 14 Levegger i nabogrense og innenfor de viste byggelinjer tillates i en høyde inntil 1,80 m og i en utstrekning som fastsettes av bygningsrådet. Innhegning tillates i en høyde inntil 0,90 hvor ikke noe annet er bestemt. Levegger skal vises ved byggesøknad. 15 Der støyvoller eller skjermer er vist på reguleringsplanen, skal disse bygges samtidig med opparbeiding av feltet/tomt. Der voller/skjermer er vist innenfor regulert boligareal, skal de bygges av den som står for utbygginga av feltet/tomta etter planer godkjent av bygningsrådet. 16 Innenfor boligområdene kan det tillates mindre ervervsvirksomhet og andre virksomheter når det ikke sjenerer boligene med trafikk eller på annen måte. 17 Eksisterende trær og områdets landskapskarakter skal så langt det er mulig bevares. Parksjefens vegetasjons- og landskapsvurdering skal foreligge i tilknytning til den enkelte bebyggelsesplan. Eksisterende steingjerder, flyttsteiner og trær kan bare fjernes i samsvar med godkjent bebyggelsesplan. 18 Tomtene må ikke beplantes slik at det sjenerer kjøretrafikken. Innenfor viste frisiktssoner skal det være fri sikt i 0,5 m høyde over veien. 19 Side 4 av 6

56 Når særlige grunner taler for det, kan bygningsrådet gjøre unntak fra disse bestemmelsene. Innenfor ramma av bygningslovens og bygningsvedtektene for Stavanger. Side 5 av 6

57 Tillatt påbygg/takoppløft, jf. 3.1 Side 6 av 6

58

59

60

61

62

63

64

65 Grunnkart Koordinatsystem: Høydegrunnlag: Målestokk: Ekvidistanse: Dato: Euref89 NN1954 1:500 1meter m Y Y X X

66

67

68

69

70

71

72 Forsvarsbygg Skifte Eiendom avhender eiendom Forsvaret ikke har behov for. Ansvaret omfatter blant annet miljøopprydding og tilrettelegging for ny sivil bruk. Inntektene føres tilbake til Forsvaret. Skifte Eiendom tilbyr også bistand til andre offentlige eiendomsbesittere som avhender eiendom. For mer Budskjema Oppdragsansvarlig: Inger Johanne Mauland Telefon/Mobil/Fax: / / , Adresse: Ulastien 27, 4028 Stavanger Oppdrag nr: Gnr/Bnr/Snr. Gnr. 28/ Bnr. 2691/ Andelsnr B udgiver 1: Personnr.: Budgiver 2: Adresse: E -post privat: Telefon: Mobil: Postnr./sted: E-post arbeid: Personnr.: gir herved bindende bud stort, kr kroner på ovennevnte eiendom med tillegg av off. omkostninger. Finansieringsplan: Kontant v/kontraktsunderskrift kr Långiver: Referanseperson og tlf. nr.: kr kr E genkapital kr Eventuelle forbehold/forutsetninger: Dette budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som framkommer i salgsoppgaven for eiendommen. Ønsket overtagelsestidspunkt: Budet gjelder til og med den kl. Jeg/vi er klar over at dette bud, samt senere muntlige forhøyelser av budet er bindende, dersom det ikke er tatt spesielle forbehold. Et avgitt bud kan ikke trekkes tilbake. Dersom det ikke er satt spesiell akseptfrist, står budet i en rimelig tid for selger til å vurdere dette. Hvis budet aksepteres, er det inngått bindende avtale. Videre er jeg/vi inneforstått med at selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Hvis det foreligger eierskifteforsikring på eiendommen, plikter kjøper å gjøre seg kjent med selgers egenerklæringskjema før budgivning. Aksept av bud gis med forbehold om godkjennelse av høyere myndighet. Skifte Eiendom aksepterer budet, gis aksepten med forbehold om godkjennelse av høyere myndighet. Blir godkjennelse ikke gitt vil det ikke foreligge en avtalerettslig binding. Sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift Dette budskjema kan printes ut på din skriver, leveres på meglerkontoret, sendes pr. post eller sendes på telefax til eiendomsmegleren. Bud kan ikke sendes på mail. Bud må være... i hende innen... På uendrede vilkår forhøyes budet til: Kroner: Akseptfrist: Dato: Underskrift:

73 Forbrukerinformasjon om budgivning Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

74 Notater

75 Notater

76 Forsvarsbygg Skifte Eiendom avhender eiendom Forsvaret ikke har behov for. Ansvaret omfatter blant annet miljøopprydding og tilrettelegging for ny sivil bruk. Inntektene føres tilbake til Forsvaret. Skifte Eiendom tilbyr også bistand til andre offentlige eiendomsbesittere som avhender eiendom.

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Krokbekkveien 27A Part av tomannsbolig i Krokbekken Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Odd Sverre Holte Epost:

Detaljer

OSPELIA 24A NITTEDAL. 4-roms andelsleilighet med terrasse og garasje. Prisantydning: 1 600 000,- Andel leilighet BTA: 91 m² / P-rom: 83 m²

OSPELIA 24A NITTEDAL. 4-roms andelsleilighet med terrasse og garasje. Prisantydning: 1 600 000,- Andel leilighet BTA: 91 m² / P-rom: 83 m² OSPELIA 24A NITTEDAL 4-roms andelsleilighet med terrasse og garasje. Prisantydning: 1 600 000,- Andel leilighet BTA: 91 m² / P-rom: 83 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DnB Eiendom

Detaljer

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m²

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² ANDENES MRKEVEIEN 96 4 roms atriumsbolig ved Merket Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m²

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m² SARPSBORG SENTRUM Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26 Prisantydning: 1 650 000,- + omk. Boligtype: Enebolig Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010 Ansvarlig megler Advokat Ingvar Hagen P-ROM ca 110 m²/bra: ca

Detaljer

Mørkved. Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale. Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177

Mørkved. Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale. Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177 Mørkved Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177 Oppdragsansvarlig: Thore Sandvik/Morten Helgesen Eiendom med beliggenhet

Detaljer

BåtPlasser lindesnes

BåtPlasser lindesnes BåtPlasser lindesnes Båtplasser Lindesnes - - Oppdrag: 65312023 Prisantydning: 88.000,- Godt beliggende båtplasser på Båly. 2-6 meters bredde. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom Oppdragsnummer: 58090 Mjøndalen Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Adresse: Hermanbakken 22 P-rom/BRA: Ca. 128 kvm/167 kvm Prisantydning: Kr 2 900 000,- + omkostninger Fast eiendom Hermanbakken

Detaljer

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN 5 eietomter på Augustaborg Boligtomter - fl med ere med flott flott utsikt til mot festningen - kort vei vei til sentrum til Halden sentrum. Augustaborg tomter, 1782 HALDEN Daglig/faglig leder Bjørn Fosby,

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE.

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. Beliggende landlig i naturskjønne omgivelser nær Mjøsa, med fantastiske utfoldelsesmuligheter for hest. Kort vei

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer

Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil

Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil Oppdrag 2100188 Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil Adresse: Fagerhøi, Hammeren Leirsted, 2428 Søre Osen Prisantydning: 1.400.000 + ca. 2,75% i omkostninger. 1 2 3 Tidligere leirsted med flott utsikt

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc Sjeldensjanse.Strøkenselveierpåhele218kvmoverhele2etg.Separatutleiedel. KVADRATUREN- EKSLUSIVT ØstreStrandgate19 P-rom/Bra:218/218 Oppdrag:60210217 Prisantydning: 6.950.000,- 6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

Detaljer

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold

Detaljer

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal B land / Skomedal Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal Meglers kommentar Eiendommen ligger idyllisk og pent til ved Skomedal. Fra eiendommen er det kort vei til turområder og Byglandsfjorden/Otra.

Detaljer

Skivika. Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia

Skivika. Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia Skivika Adresse: Geitskaret 13, 8014 BODØ Prisantydning: kr 3 170 000,- + omk. BRA: 161 m 2 P-Rom: 156 m 2 Oppdragsansvarlig: Hege Hafnor

Detaljer

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Prisant.: Felleskost.: kr 1 975 000,- kr 3 250,- per md. Omkostninger: kr 2,5 % + kr 3 685,- Oppdragsnummer: 4112031 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning:

Detaljer

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker.

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. Reise Li esand 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. MEGLERS KOMMENTAR Store fine selveiertomter med unik sjønær beliggenhet i Reise Terrasse.

Detaljer

HAUGESUND. Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt. Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND

HAUGESUND. Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt. Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND Oppdragsnr: 70140121 Fastpris. kr 4 490 000 + omk. HAUGESUND Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt Totalpris inkl. omk.

Detaljer

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,-

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- Trostveien Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Ttrostveien 8 a Sentral og romslig bolig

Detaljer

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL. BLOMMENHOLM Generasjonsbolig Lillehagveien 52 PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Lillehagveien 52 Oppdragsansvarlig: Gro Kirchoff Mobil: 930 23

Detaljer

NØTTERØY - BORGHEIM Granås - 4 Prosjekterte. Eneboliger/leiligheter

NØTTERØY - BORGHEIM Granås - 4 Prosjekterte. Eneboliger/leiligheter NØTTERØY - BORGHEIM Granås - 4 Prosjekterte eneboliger og 6 leiligheter Prisantydning: Adresse: Boligtype: Leilighet fra kr. 2 490 000,- + omk. kun av tomteverdi Enebolig fra kr 3 550 000,- + omk. kun

Detaljer

KRØDSHERAD Norefjell - Norehammeren. Norehammeren, 3536 Noresund

KRØDSHERAD Norefjell - Norehammeren. Norehammeren, 3536 Noresund KRØDSHERAD Norefjell - Norehammeren Norehammeren, KRØDSHERAD Norefjell - Norehammeren Norehammeren, Oppdragsnr: 3130005 Nyoppført hytte i laftetømmer med gjennomgående høy standard. Bra: 146 kvm Tomt:

Detaljer

Draget. Meget innholdsrik og romslig tomannsbolig. Prisant.: 3 190 000,- Megler: Rune Johansen Telefon: 478 58 541 E-post: rune@kbbl.mr.

Draget. Meget innholdsrik og romslig tomannsbolig. Prisant.: 3 190 000,- Megler: Rune Johansen Telefon: 478 58 541 E-post: rune@kbbl.mr. Meget innholdsrik og romslig tomannsbolig Draget Ormtunga 11 BRA/P-rom: 152/147 kvm Ant. Soverom: 4 Byggeår: 2013 Eierform: Selveier Prisant.: 3 190 000,- Megler: Rune Johansen Telefon: 478 58 541 E-post:

Detaljer

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Søre bydel Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Innhold 04 Kort om eiendommen 06 Velkommen inn 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Nedre Elvehavn - Lys og moderne 2-roms leilighet. Utsikt fra inngangsparti

SALGSOPPGAVE. Nedre Elvehavn - Lys og moderne 2-roms leilighet. Utsikt fra inngangsparti SALGSOPPGAVE Nedre Elvehavn - Lys og moderne 2-roms leilighet Utsikt fra inngangsparti Prisantydning: 1 590 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): 49 kvm. Bruksareal (BRA): 48 kvm. Andel av fellesgjeld 890

Detaljer

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN Trysil Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 Oppdragsansvarlig: Liv Ljosland Karlsen Eiendomsmegler MNEF Tlf:

Detaljer