Innlevering av årsstatistikk Kardinal5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innlevering av årsstatistikk Kardinal5"

Transkript

1 Innlevering av årsstatistikk Kardinal5 Kirkelig årsstatistikk i Kardinal5 Rutine for statistikkarbeidet: 1: Se gjennom data, at alle registreringer i statistikkåret er ført i Kardinal 2: Opprette og generere statistikk for aktuelt år 3: Kontrollere data, justere på føringer, generere på nytt inntil tallene er korrekt 4: Føre på statistikktall som ikke ligger registrert i Kardinal 5: Eksportere ut statistikkfilen for import til Kostra 6: Sluttkontroll av tallene i Kostra og levere inn statistikken 1: Se gjennom data, at alle registreringer i statistikkåret er ført i Kardinal Før man skal begynne arbeidet med lage statistikken i Kardinal, er det greit å vite litt om forutsetningene for at tallene skal komme riktig fra de forskjellige registreringsbildene. Statistikken er delt opp i mange ulike tema, eksempel Kirkelige handlinger, Gudstjeneste, Aktiviteter etc. For hvert av temaene, finnes det registreringsbilder/ moduler der disse tallene legges inn. Her kommer et eksempel/tips for statistikkarbeid vedr. Gudstjeneste: Start gudstjenestemodulen, og filtrer på dato, slik at kun aktuelle føringer er synlige Det kan også være en fordel å benytte feltvelgeren for å vise kun kolonner som er relatert til statistikkarbeidet. Viktige kolonner er som vist under, + alle Antall-kolonnene samt Offer-kolonner.

2 Akkurat fra denne listen, kan du også gjøre endringer direkte i tabellen (Husk å lagre). Andre kirkelige handlinger må du kanskje inn på registreringskortene og gjøre evt justeringer. Det viktige er at tallene som skal hentes vises korrekt ut fra hva som er registrert. NB: En oversikt over alle statistikkfelt som kan hentes fra Kardinal, er listet opp på slutten av dette dokumentet. Dette kan være god hjelp dersom du lurer på hvorfor et tall ikke vises korrekt. 2: Opprette og generere statistikk for aktuelt år For å starte innhentingen av data, benyttes Statistikk-modulen som ligger under hovedvalget for Kirkelige handlinger: Denne viser så en liste over alle tidligere års statistikker: Her kan man dobbeltklikke på en eksisterende for å se hva f.eks. fjorårets tall viser. Bruk Ny-knappen for lage en ny statistikk, og velg hvilket sokn dette skal genereres for. Trykk på knappen Generer for å starte innhenting av data fra Kardinal. Du kan gjentatte ganger generere på nytt, dersom du i mellomtiden vil gå igjennom registreringene for å finne evt. feil eller mangler. NB: Alle feltene som er fargelagt, vil da bli erstattet av nye data. I alle andre felt vil informasjonen bli beholdt.

3 3: Kontrollere data, justere på føringer, generere på nytt inntil tallene er korrekt Den neste delen av arbeidet består i kontroll av data. Du kan nå ha statistikkskjemaet oppe, gjøre evt. Justeringer i de aktuelle modulene i Kardinal (Gudstjenester, dåper, vielser, aktiviteter etc.) og om ønskelig generere på nytt og på nytt, inntil alt kommer korrekt plassert i statistikkfanene. Dette er en svært god og nyttig gjennomgang for å kontrollere at siste års data er korrekt registrert. Det bidrar også til at kommende registreringer blir korrekt lagt inn Alle felt som er fargelagt vil bli erstattet ved ny generering. Fargekodene er slik: Mørkegul Lysegul Blå Grå Et tall er innhentet Tallet kan hentes inn, men det er ingen føringer som er gjort for dette feltet Nytt felt som spørres etter i dette statistikkåret Felt som ikke telles fra Kardinal 4: Føre på statistikktall som ikke ligger registrert i Kardinal Etter at dataene er innhentet, gjenstår innlegging av tall som ikke kan hentes fra Kardinal. Disse tallene er markert som grå i skjemaet: I disse feltene kan det legges inn tall som ikke forsvinner ved ny generering/innhenting av data. Etter siste generering, kan også mørkegule/lysegule/blå felt erstattes med andre tall enn det som hentes inn via Generer-knappen. Det er viktig at det da ikke trykkes på nytt for Generering, da tallene igjen vil bli erstattet/oppdatert med nye.

4 5: Eksportere ut statistikkfilen for import til Kostra A: Lagre og eksportere dataene Når alle tallene er korrekt påført skjemat, så lagres skjemaet ved bruk av Lagre knappen. Trykk deretter på Eksport-knappen for å eksportere filen ut i Kostra-format (xml). Bestem mappen der du ønsker å mellomlagre denne filen, og klikk OK. Merk deg hvor du lagrer skjemaet. Filen vil få et navn «Årsstatistikk for X sokn_20xx.xml» B: Logge på Kostra Statistisk sentralbyrå Gå deretter til Kostra-innleveringen på Internett for import og levering av årsstatistikken. Trykk på «Innrapportering av Kirkekostra her»

5 Fyll så inn Organisasjonsnummer og Pinkode mottatt i eget brev fra Statistisk Sentralbyrå. Hvert sokn har eget organisasjonsnummer og pinkode, slik at dette må gjøres en gang for hvert sokn. C: Opprette nytt statistikkskjema, og importere Kostra-filen Du kommer nå inn på online innlevering av skjema. Velg arkfanen Nytt skjema, og klikk på den blå linken: 28. Årsstatistikk for... Klikk Import og bla deg frem til filen som du lagret under punkt 1.

6 Trykk Import Dataene fra Kardinal blir nå fylt inn i skjemaet. 6: Sluttkontroll av tallene i Kostra og levere inn statistikken Kontroller at tallene er riktig fylt inn, ved å bla mellom de ulike temaene. Trykk knappen 'Kontrollere for å kontrollsjekke alle dataene, og Lagre evt. endring. Etter at du har kontrollert dataene, får hver side en fargekode som indikerer feil i tall eller opplysninger. Sider merket med rød prikk, må rettes opp før innsending.

7 Når feltene er kontrollert, trykk den grønne knappen "Send inn" i underkant av bildet. Statistikken blir nå levert inn til Statistisk sentralbyrå. Du er nå ferdig!

8 Årsstatistikk punkt for punkt 2.1 Innmeldte Status Innmeldt Ikke nullført 2.2 Utmeldte Status Utmeldt Ikke nullført 3.1 Antall døpte Ikke nullført 3.2 Antall døpte bosatt i soknet Ikke nullført Kontaktkortet for den døpte er angitt med soknet sitt kommunenr og soknet er angitt 3.3 Unge som har deltatt i konf.gudstjenesten Sum antall angitt i forbønn konfirmanter i Gudstjeneste Dato for gudstjenesten er innenfor registreringsår 3.4 Ekteskapsinngåelse med forbønn Ikke nullført

9 3.5 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap Liturgi = Forbønn for borgerlig inngått ekteskap (, er summen av fremmøtte gjennom perioden) 3.6 Gravferder Begravet/Kremasjon/Bisett-dato innenfor registreringsår Ikke nullført (, er summen av fremmøtte gjennom perioden) 3.6b Gravferder forrettet i soknet kirke(r) Begravet/Kremasjon/Bisett-dato innenfor registreringsår Ikke nullført Stedet gudstjenesten skal avholdes i er knyttet opp mot en ressurs av type Bygg/Rom Eksempel på kolonner viktige for innhenting av tall fra Gudstjenestemodulen. 4A.1 Gudstjenester på søn- og helligdager Søn-helligd. Avhuket Type er angitt som en av disse: Økum. Gudstjeneste, Konfirmasjonsgudstjeneste, Barnegudstjeneste, Vanlig gudstjeneste, Barnehagegudstjeneste, Familiegudstjeneste, Skolegudstjeneste, Ungdomsgudstjeneste 4A.1b Antall fremmøtte Antall fremmøtte på gudstjenester Søn-helligd. Avhuket Type er angitt som en av disse: Økum. Gudstjeneste, Konfirmasjonsgudstjeneste, Barnegudstjeneste, Vanlig gudstjeneste, Barnehagegudstjeneste, Familiegudstjeneste, Skolegudstjeneste, Ungdomsgudstjeneste 4A.2 Gudstjenester utenom søn- og helligdager Søn-helligd. ikke avhuket Type er angitt som en av disse: Økum. Gudstjeneste, Konfirmasjonsgudstjeneste, Barnegudstjeneste, Vanlig gudstjeneste, Barnehagegudstjeneste, Familiegudstjeneste, Skolegudstjeneste, Ungdomsgudstjeneste 4A2 b Antall fremmøtte

10 Antall fremmøtte på gudstjenester Søn-helligd. ikke avhuket Type er angitt som en av disse: Økum. Gudstjeneste, Konfirmasjonsgudstjeneste, Barnegudstjeneste, Vanlig gudstjeneste, Barnehagegudstjeneste, Familiegudstjeneste, Skolegudstjeneste, Ungdomsgudstjeneste 4B.1 Gudstjenester på spesielle steder: Soknets kirker Stedet er type kirke i faste data Stedet gudstjenesten skal avholdes i er knyttet opp mot en ressurs av type Bygg/Rom Type er angitt som en av disse: Økum. Gudstjeneste, Konfirmasjonsgudstjeneste, Barnegudstjeneste, Vanlig gudstjeneste, Barnehagegudstjeneste, Familiegudstjeneste, Skolegudstjeneste, Ungdomsgudstjeneste 4B.2 Gudstjenester på spesielle steder: Soknets institusjoner Stedet er type institusjon i faste data Stedet gudstjenesten skal avholdes i er knyttet opp mot en ressurs av type Institusjon Type er angitt som en av disse: Økum. Gudstjeneste, Konfirmasjonsgudstjeneste, Barnegudstjeneste, Vanlig gudstjeneste, Barnehagegudstjeneste, Familiegudstjeneste, Skolegudstjeneste, Ungdomsgudstjeneste 4B.3 Gudstjenester på spesielle steder: Andre steder enn kirke,institusjon Stedet er type Andre Gudstjenestesteder i faste data Stedet gudstjenesten skal avholdes i er knyttet opp mot en ressurs av type Andre gudstjenestesteder Type er angitt som en av disse: Økum. Gudstjeneste, Konfirmasjonsgudstjeneste, Barnegudstjeneste, Vanlig gudstjeneste, Barnehagegudstjeneste, Familiegudstjeneste, Skolegudstjeneste, Ungdomsgudstjeneste 4C.1 Gudstjenester med nattverd Avkrysningsboksen Nattverd må være avhuket 4C.1b Antall fremmøtte Antall nattverdsgjester i gudstjenester 4C.2 Gudstjenester med skriftemål skriftemål > 0

11 4C.2b Antall fremmøtte på skriftemål Antall fremmøtte på skriftemål i gudstjenester 4C.3 Familie og barnegudstjenester (ikke julaften, 1.påskedag, allehelgensdag) Dag i kirkeåret ulik Julaften, 1. Påskedag, Allehelgensdag Type gudstjeneste = Familiegudstjeneste/ Barnegudstjeneste 4C.3b Antall fremmøtte Antall fremmøtte på gudstjenester Dag i kirkeåret ulik Julaften, 1. Påskedag, Allehelgensdag Type gudstjeneste = Familiegudstjeneste/ Barnegudstjeneste 4C.4 Gudstjenester for ungdom Type gudstjeneste = Ungdomsgudstjeneste 4C.4b Antall fremmøtte Antall fremmøtte på gudstjenester Type gudstjeneste = Ungdomsgudstjeneste 4C.5 Gudstjenester for barnehagebarn Type gudstjeneste = Barnehagegudstjeneste 4C.5b Antall fremmøtte Antall fremmøtte på gudstjenester Type gudstjeneste = Barnehagegudstjeneste

12 4C.6 Gudstjenester for skolebarn Type gudstjeneste = Skolegudstjeneste 4C.6b Antall fremmøtte Antall fremmøtte på gudstjenester Type gudstjeneste = Skolegudstjeneste 4C.7 Gudstjenester med dåp Avkrysningsboksen Dåp må være avhuket 4C.7b Antall fremmøtte Antall fremmøtte på gudstjenester Avkrysningsboksen Dåp må være avhuket 4C.8 Konfimasjonsgudstjenester Type gudstjeneste = Konfirmasjonsgudstjeneste 4C.8b Antall fremmøtte Type gudstjeneste = Konfirmasjonsgudstjeneste 4C.9 Julaftengudstjenester Dag i kirkeåret = Julaften 4C.9b Antall fremmøtte Dag i kirkeåret = Julaften

13 4C.10 Gudstjenester i Påsken Dato for gudstjenestene innenfor tidsrommet Skjærtorsdag - 2. påskedag 4C.10b Antall fremmøtte Dato for gudstjenestene innenfor tidsrommet Skjærtorsdag - 2. påskedag 4C.11 Gudstjenester Kristi Himmelfartsdag Dag i kirkeåret = Kristi himmelfartsdag/ Helgetorsdag 4C.11b Antall fremmøtte Dag i kirkeåret = Kristi himmelfartsdag/ Helgetorsdag 4C.12 Gudstjenester i Pinsen Dato for gudstjenestene innenfor tidsrommet Pinseaften - 2. pinsedag 4C.12b Antall fremmøtte Dato for gudstjenestene innenfor tidsrommet Pinseaften - 2. pinsedag 4C.14 Allehelgensgudstjenester Dag i kirkeåret = Allehelgensdag/ Helgemesse 4C.14b Antall fremmøtte Dag i kirkeåret = Allehelgensdag/ Helgemesse

14 4C.15 Økumeniske gudstjenester Type gudstjeneste = Økum. gudstjeneste 4C.15b Antall fremmøtte Type gudstjeneste = Økum. gudstjeneste Eksempel på viktig felt for innhenting av aktivitetsrelaterte spørsmål i statistikken. 6A.1 Arrangerte menigheten babysang eller småbarnsang for barn 0-5 år Type aktivtitet = Babysang/småbarnsang 0-5år 6A.4 Arrangerte menigheten dåpsskole for 6-åringer Type aktivtitet = Dåpsskole 6-åringer 6A.5 Arrangerte menigheten dåpsskole for 4-12-åringer Type aktivtitet = Dåpsskole 4-12år 6A.6 Drev menigheten søndagsskole Type aktivtitet = Søndagsskole

15 6A.7 Drev menigheten klubb eller forening for barn 0-5år Type aktivtitet = Klubb/forening 0-5år 6A.8 Drev menigheten ulike verksted for barn 0-5år Antall tilbud Type aktivtitet = Verksted 0-5år 6A.9 Arrangerte menigheten Tårnagenthelg Type aktivtitet = Tårnagenthelg 6A.10 Drev menigheten Lys Våken for 11-åringer Type aktivtitet = Lys Våken 6A.11 Drev menigheten klubb eller forening for barn 6-12 år Type aktivtitet = Klubb/forening 6-12år 6A.12 Drev menigheten ulike verksted, leirer o.l. for barn 6-12 år Antall tilbud Type aktivtitet = Verksted/leir 6-12år 6B.1 Drev menigheten ungdomsklubb, ungdomskafe, nattkafe etc for ungdom i alderen år Antall tilbud Type aktivtitet = Klubb/forening 13-15år eller Ungdomskafe 13-15år Type aktivtitet = Klubb/forening 13-15år eller Ungdomskafe 13-15år

16 6C.1 Drev menigheten ungdomsklubb, ungdomskafe, nattkafe etc år Antall tilbud Type aktivtitet = Ungdomsklubb/kafe 16-25år Type aktivtitet = Ungdomsklubb/kafe 16-25år 6C.2 Drev menigheten idrettsgrupper (inkl. KRIK) (16-25 år) Antall tilbud Type aktivtitet = KRIK 16-25år eller Idrettsgruppe 16-25år Type aktivtitet = KRIK 16-25år 6C.3 Arrangerte menigheten lederkurs o.l. (16-25 år) Antall tilbud Type aktivtitet = Lederkurs 16-25år Type aktivtitet = Lederkurs 16-25år 6C.4 Drev menigheten bibelgrupper/opplæringstiltak (inkl. ALPHA-kurs) for ungdom (16-25 år) Antall tilbud Type aktivtitet = Alphakurs 16-25år eller Bibelgrupper/opplæringstiltak 16-25år Type aktivtitet = Alphakurs 16-25år eller Bibelgrupper/opplæringstiltak 16-25år 6C.5 Hadde menigheten tilbud om leir/weekend-opphold forungdom (16-25 år) Antall tilbud Type aktivtitet = Leir/Weekend 16-25år Type aktivtitet = Leir/Weekend 16-25år

17 6C.6 Drev menigheten andre grupper/foreninger/tiltak for ungdom (16-25 år) Antall tilbud Type aktivtitet = Andre grupper/foreninger 16-25år Type aktivtitet = Andre grupper/foreninger 16-25år 6D.1 Hadde menigheten tilbud om bibelgr., bibelringer, samtalegrupper eller husfellesskap for voksne Antall grupper Type aktivtitet = Bibel/samtalegrupper voksne 6D.2 Organiserte menigheten ALPHAkurs (voksne) Antall grupper Type aktivtitet = Alphakurs voksne Antall medlemmer Type aktivtitet = Alphakurs voksne 6D.3 Organiserte menigheten bibelkurs (voksne) Antall grupper Type aktivtitet = Bibelkurs voksne Antall medlemmer Type aktivtitet = Bibelkurs voksne 6D.4 Andre opplæringstilbud (voksne) Antall grupper Type aktivtitet = Andre opplæringstilbud voksne 6D.5 Hadde menigheten tilbud om ekteskapsgrupper/samlivsgrupper (voksne) Antall grupper Type aktivtitet = Ekteskap/samlivsgruppe 6D.6 Hadde menigheten tilbud om sorggrupper (voksne) Antall grupper Type aktivtitet = Sorggruppe

18 6D.7 Hadde menigheten tilbud om eldretreff/-kvelder (voksne) Antall grupper Type aktivtitet = Eldtretreff/-kvelder 7A.1 Antall Korgrupper for barn og unge Antall aktiviteter Type aktivtitet = 'Korgruppe for barn og unge' Antall medlemmer i aktiviteter Type aktivtitet = 'Korgruppe for barn og unge' 7A.2 Antall Korgrupper for voksne/ familiekor Antall aktiviteter Type aktivtitet = 'Korgruppe for voksne/familiekor' Antall medlemmer i aktiviteter Type aktivtitet = 'Korgruppe for voksne/familiekor' 7B.1 Konserter/musikkandakter (egen regi) Type gudstjeneste = KONSERT, MUSIKKARR. Type gudstjeneste = KONSERT, MUSIKKARR. 7B.2 Konserter/musikkandakter (andres regi) Type gudstjeneste = KONSERT,MUSIKKARR EKSTERN Type gudstjeneste = KONSERT,MUSIKKARR EKSTERN.

19 7C.1 Andre kulturarr. (egen regi) Type gudstjeneste = ANDRE KULTURARR. Type gudstjeneste = ANDRE KULTURARR. 7C.2 Andre kulturarr. (andres regi) Type gudstjeneste = ANDRE KULTURARR. EKSTERN Type gudstjeneste = ANDRE KULTURARR. EKSTERN 11.1 Offer Sum offerbeløp i gudstjeneste Offerbeløp > 0,- kr 11.1 b Offer egen virksomhet Sum offerbeløp i gudstjeneste Egen virksomhet er avhuket Offerbeløp > 0,- kr

Innlevering av årsstatistikk

Innlevering av årsstatistikk Innlevering av årsstatistikk Opptelling av data for årsstatistikk: Trykk knappen Oppdater informasjon for å telle opplysninger som er registrert i Kardinal. Dette vil erstatte alle felt på side 1,2,3,4

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 8. Årsstatistikk for Den norske kirke Opplysninger om et Soknets kommunenummer. 73. Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 979843.3 Soknets navn TJØME SOKN Soknets

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1.5 Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2016

Årsstatistikk for Den norske kirke 2016 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2010 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2010 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2010 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2014

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2014 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2014 1 Opplysninger om et 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2014 Veiledning til utfylling av skjemaet Svarfrist 20. januar 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2014 Veiledning til utfylling av skjemaet Svarfrist 20. januar 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 2014 Veiledning til utfylling av skjemaet Svarfrist 20. januar 2015 Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Veiledning til utfylling av skjemaet Svarfrist 20. januar 2016

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Veiledning til utfylling av skjemaet Svarfrist 20. januar 2016 Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Veiledning til utfylling av skjemaet Svarfrist 20. januar 2016 Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke

Årsstatistikk for Den norske kirke 1. Kirkelig årsstatistikk for 2008 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2008. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 1 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD 1. Soknets navn VARDÅSEN SOKN Organisasjonsnummer 98478737 1.3 Soknets adresse

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Svarfrist 20. januar 2017 Alle felt skal fylles ut 1 Opplysninger om soknet

Svarfrist 20. januar 2017 Alle felt skal fylles ut 1 Opplysninger om soknet Årsstatistikk for Den norske kirke 2016 Veiledning til utfylling av skjemaet Svarfrist 20. januar 2017 Oppdatert 4.10 16 lfo Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kyrkja 2013

Årsstatistikk for Den norske kyrkja 2013 Årsstatistikk for Den norske kyrkja 2013 1 Opplysningar om soknet 1.1 Kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1.5 Namnet på fellesrådet Fellesrådets organisasjonsnummer Namnet på soknet Organisasjonsnummer til soknet

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2014

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2014 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 21 1 Opplysninger om et Soknets kommunenummer 1.1 1 1.2 Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD979871 1.3 Soknets navn

Detaljer

Innhold Tabellliste... 3 Figurliste... 4 Den norske kirke i tall... 5 Medlemskap... 6 Inn og utmeldinger... 7 Kirkelige handlinger samlet sett...

Innhold Tabellliste... 3 Figurliste... 4 Den norske kirke i tall... 5 Medlemskap... 6 Inn og utmeldinger... 7 Kirkelige handlinger samlet sett... DEN NORSKE KIRKE I TALL 2014 1 Innhold Tabellliste... 3 Figurliste... 4 Den norske kirke i tall... 5 Medlemskap... 6 Inn og utmeldinger... 7 Kirkelige handlinger samlet sett... 8 Dåp... 9 Dåp blant medlemmer

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kyrkja 2015

Årsstatistikk for Den norske kyrkja 2015 Årsstatistikk for Den norske kyrkja 201 1 Opplysningar om soknet 1.1 Kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Namnet på fellesrådet Fellesrådets organisasjonsnummer Namnet på soknet Organisasjonsnummer til soknet

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kyrkja 2016

Årsstatistikk for Den norske kyrkja 2016 Årsstatistikk for Den norske kyrkja 201 1 Opplysningar om soknet 1.1 Kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Namnet på fellesrådet Fellesrådets organisasjonsnummer Namnet på soknet Organisasjonsnummer til soknet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Hjelpefil Kardinal v 4.0 (Oppdatert 04.09.2006) 1 av 76 04.09.2006 22:08

INNHOLDSFORTEGNELSE. Hjelpefil Kardinal v 4.0 (Oppdatert 04.09.2006) 1 av 76 04.09.2006 22:08 1 av 76 04.09.2006 22:08 Hjelpefil Kardinal v 4.0 (Oppdatert 04.09.2006) INNHOLDSFORTEGNELSE Brukerveiledning for Administrator Oppgaver for Administrator Første gang Kardinal blir startet: Generell del

Detaljer

Statistikk for Lommedalen sokn

Statistikk for Lommedalen sokn Statistikk for Lommedalen sokn 6 4 2 Januar 214 1 Innholdsfortegnelse 1. Folk i Bærum kommune 1.1. Befolkningsstruktur 1.2. Arbeid og inntekt 1.3 Utdanning 1.4 Boforhold 1.5 Familier og familietyper 2.

Detaljer

Nøkkeltal for bispedøma

Nøkkeltal for bispedøma Nøkkeltal for bispedøma Kyrkjeleg årsstatistikk 2002 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Nøkkeltala frå Kyrkjeleg årsstatistikk 2002 vert her presentert på bispedømenivå. I 1997 vart NSD samd med

Detaljer

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale.

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale. LEGG TIL NY AVTALE For lage en ny avtale i kalenderen går du inn i kalendermodulen. Trykk deretter på den gulen knappen Vinduet nedenfor kommer da opp. Emne: Hva avtalen gjelder. Dette feltet er obligatorisk.

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden Dette dokumentet inneholder 1. Generell informasjon om Portable CV standarden 2. Import av portable CV hvis du har en WebCruiter-ID fra før. 3. Hvordan du kan benytte din WebCruiter CV-profil til å lage

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker».

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Hvordan bruke elektroniske søknadsskjema for å søke på jobb i Sel kommune www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Er du «bruker»

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE VARIABEL LØNN

VISMA OPPVEKST SKOLE VARIABEL LØNN VISMA OPPVEKST SKOLE VARIABEL LØNN INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Dette importers fra Visma Enterprise HRM (Unique Ansatt):

Detaljer

KONFIRMANT Vågsøy sokn

KONFIRMANT Vågsøy sokn KONFIRMANT 2017-2018 Vågsøy sokn Velkommen! Side 1 av 6. Til kommende konfirmanter med foreldre/foresatte! Med glede ser vi frem til å starte opp med et nytt konfirmantkull til høsten i Vågsøy sokn. Vi

Detaljer

Den norske kirke i tall 1999

Den norske kirke i tall 1999 Den norske kirke i tall 1999 Oversikt over Den norske kirkes virksomhet på kommunenivå. Ole Gunnar Winsnes (red.) Arild Mellesdal Knut Kalgraff Skjåk Ellen Liljedahl Stavseth TAPIR Tapir Akademisk Forlag,

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe I kom godt i gang dokumentet Min første betaling ble det vist 2 forskjellige måter å opprette en betaling på. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Godkjennelsesprosedyren

Detaljer

Opprettelse av MV-login

Opprettelse av MV-login Opprettelse av MV-login Hvis en skole ikke er FEIDE-brukere må alle elever og lærere som skal bruke CD-ORD få et MV-ID i stedet. Det oppretter vi i MV-Nordics egne loginsystem som heter MV-login. For å

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 2.5.2012 av Daniel Gjestvang] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.

Detaljer

GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016

GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016 GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016 5. mai, Kristi himmelfartsdag Joh 17,1-5 Skrautvål kyrkje kl.11.00: Gudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Samtalegudsteneste med konfirmantane. Takkoffer

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015)

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjemaet består av to deler. En del for arbeidsplanlegging og beregning av tilleggslønn, jf. punkt A nedenfor, og en

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier

2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier 1 Hverdagslige temaer og sosial omgang 2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider FAMILIEMØNSTRE OG SAMLIVSFORMER, 3 Likestilling og vern mot diskriminering 4 Helse, med særlig vekt

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Protokoll for Enebakk menighetsråd fra felles menighetsrådsmøte for Enebakk og Mari menigheter

Protokoll for Enebakk menighetsråd fra felles menighetsrådsmøte for Enebakk og Mari menigheter Tid: Mandag 24. oktober kl. 19 til 21. Sted: Flateby menighetshus Behandlede saker: Protokoll for Enebakk menighetsråd fra felles menighetsrådsmøte for Enebakk og Mari menigheter Innkallingen og dagsorden

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015!

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Grødem menighet ønsker å invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg. Vi tilbyr et år med mange spennende opplevelser og håper at du vil være

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

2016 Visma Software AS 1 (21)

2016 Visma Software AS 1 (21) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

NORSKE KIRKE 2010 KIFO NOTAT NR 2/2010

NORSKE KIRKE 2010 KIFO NOTAT NR 2/2010 TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2010 KIFO NOTAT NR 2/2010 Forfatter: Hans Stifoss-Hanssen, forsker 1, KIFO Forsidefoto: sxc.hu KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2010 ISBN 978-82-92972-15-1 e-post:kifo@kifo.no

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Hurtigguide portal for meddommerutvalg. Hurtigguide Portal for meddommerutvalg https://www.meddommerutvalg.no

Hurtigguide portal for meddommerutvalg. Hurtigguide Portal for meddommerutvalg https://www.meddommerutvalg.no Hurtigguide Portal for meddommerutvalg https://www.meddommerutvalg.no 1 Innledning Portal for meddommerutvalg er en portal hvor kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt enheter) skal registrere sitt utvalg

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke 1 2 Hva er konfirmasjon? Konfirmasjon er et undervisningstilbud om avsluttes

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE)

ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE) ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE) Generelt Altinn er en portal, et felles nettsted for innlevering av offentlige skjemaer på Internet. Altinn er et samarbeid mellom flere offentlige etater som innhenter

Detaljer

LLP Elektronisk søknad 2012. Søkerveiledning

LLP Elektronisk søknad 2012. Søkerveiledning EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Education and Culture Lifelong Learning Programme Call 2012 LLP Elektronisk søknad 2012 Søkerveiledning Innhold Innledning 2 Hovedpunktene i bruken av det elektroniske

Detaljer

Brukerveiledning lisens

Brukerveiledning lisens Brukerveiledning lisens 1. PÅLOGGING: Bruk linken www.idrett.no/idrettsregistreringen I feltet Finn klubben din, i høyre billedkant skriv: Din klubbs navn klikk Søk Under kolonnen Klubbnavn markèr ved

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Tilfeldighetenes spill Veiledning til bruk av dataprogrammet

Tilfeldighetenes spill Veiledning til bruk av dataprogrammet Tilfeldighetenes spill Veiledning til bruk av dataprogrammet Utviklet med støtte fra Bakgrunn og innledning Tilfeldighetenes spill var et eksperiment som ble kjørt på Akvariet i Bergen under Forskningsdagene

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

Last ned Vigsel. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Vigsel Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Vigsel. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Vigsel Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Vigsel Last ned ISBN: 9788254312834 Antall sider: 88 Format: PDF Filstørrelse:13.87 Mb Ekteskapsinngåelse etter Den norske Kirkes ordning. Forbønn for borgerlig inngåtte ekteskap. Bibeltekstene

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

LabOra Gudstjeneste.

LabOra Gudstjeneste. LabOra Gudstjeneste. Hvordan komme i gang? Når programmet er installert, må det legges inn lokale opplysninger. Det viktigste er å registrere opplysninger om prestegjeldet med sokn kirker ( gudstjenestesteder)

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer menighet.

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer menighet. KONFIRMANT 2018 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer menighet. med invitert være firmant rer kir- DU er dette til å koni Skåke Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Velkomen til kyrkje i Nord-Aurdal

Velkomen til kyrkje i Nord-Aurdal Velkomen til kyrkje i Nord-Aurdal 7. februar, Fastelavnssøndag Luk 18,31-34 Skrautvål kyrkje kl.11.00: Karnevalsgudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Ellen Rudi. Nattverd. Utdeling av bibel til 5.

Detaljer

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Side 1 av 13 1 Innholdsfortegnelse Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorikk...3

Detaljer

INNLOGGINGSVEILEDNING FOR INNLOGGING OG REGISTRERING I LØNNS- OG PERSONALREGISTERET TIL KA

INNLOGGINGSVEILEDNING FOR INNLOGGING OG REGISTRERING I LØNNS- OG PERSONALREGISTERET TIL KA INNLOGGINGSVEILEDNING FOR INNLOGGING OG REGISTRERING I LØNNS- OG PERSONALREGISTERET TIL KA Lenker: Rundskriv 2/2014 Vedlegg 2: Utfyllingsveiledningen ligger som pdf-vedlegg til nettversjonen av rundskrivet)

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

Logg inn på BasketHotel - http://nbbf.baskethotel.com/login/ - Skriv inn tilsendt brukernavn og passord. Åpningsbilde etter innlogging:

Logg inn på BasketHotel - http://nbbf.baskethotel.com/login/ - Skriv inn tilsendt brukernavn og passord. Åpningsbilde etter innlogging: BasketHotel Bruksanvisning side 1 NBBF og BasketHotel Norges Basketballforbund (NBBF) har inngått et samarbeid med et litauisk firma (MBT) som driver kamp- og statistikknettstedet BasketHotel. Nedenstående

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene, den gir en bakgrunn for den tilleggsinformasjonen

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenester Prest Uke Tj.uke Informasjon 31.desember Nyttårsaften Nordfold kirke kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste Romjulsmars kl. 17.00 1 Vert: Dokke Hansen

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Først! Kort om undervisningen gjennom året Menighetskonfirmanter KRIK-konfirmanter Musikkonfirmant NETS-konfirmant Fellessamlinger

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.2.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Byggherre

ELRAPP Versjon 2013.2.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Byggherre ELRAPP Versjon 2013.2.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Byggherre Endring 1 Åpne kontrakter 6 mnd før oppstart Kontrakter vil nå være aktive/tilgjengelige i ELRAPP 6 mnd før registrert

Detaljer

Elektronisk utlånskontroll

Elektronisk utlånskontroll Elektronisk utlånskontroll Dine kolleger som bruker elektronisk utlånskontroll sier at de sparer MASSE tid. Det kan du også gjøre, og det fungerer i korte trekk slik: dere genererer lister og sender det

Detaljer

inrx for nybegynnere

inrx for nybegynnere inrx Copyright (C) Skaar Production. Alle rettigheter reservert. http://inrx.org inrx for nybegynnere Del 2: Praktisk bruk Dette er en bruksanvisning for de som vil komme i gang med inrx for å registrere

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2014 er det enda enklere å levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk. I denne folderen er det en beskrivelse av hvordan

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp B&OI-orientering Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp Versjon 1: 28.mai 2014 utarbeidet av Marit Johnsen Rolle Trinn Rutine Når 1. Opprette nærløp i Eventor Idrettsutvalget gjelder Saltensprint og Saltenkarusell)

Detaljer

KONFIRMANT 2016/2017 Vågsøy sokn

KONFIRMANT 2016/2017 Vågsøy sokn KONFIRMANT 2016/2017 Vågsøy sokn Velkommen! Side 1 av 6. Til kommende konfirmanter med foreldre/foresatte! Med glede ser vi frem til å starte opp med et nytt konfirmantkull til høsten i Vågsøy sokn. Vi

Detaljer

Regelverk for bruk av liturgiske farger

Regelverk for bruk av liturgiske farger DEN NORSKE KIRKE KR 45/10 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-17. september 2010 Saksbehandler: Åge Haavik Referanser: Saksdokumenter: Regelverk for bruk av liturgiske farger Sammendrag

Detaljer

Veiledning til regnearksmalen

Veiledning til regnearksmalen Veiledning til regnearksmalen 1. Nedlasting av regnearksmalen: Husk å trykk lagre (ikke åpne ) ved nedlasting av regnearksmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker åpne og lagrer regnearksmalen på

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer