KLASSISK STATISK -ETTERPROSESSERING MED PINNACLE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLASSISK STATISK -ETTERPROSESSERING MED PINNACLE."

Transkript

1 KLASSISK STATISK -ETTERPROSESSERING MED PINNACLE. BRUKERVEILEDNING FRA BLINKEN AS OPPDATERT PR

2 GPS/GLONASS Måleteknikker... 3 Statiske målinger... 3 Klassisk statisk... 3 Korttids statisk... 3 Kinematiske målinger... 3 Stop and Go... 3 Overføring av data fra mottaker til PC... 4 Innledende eksempel: klassisk statisk etterprosessering... 6 Opprette prosjekt... 6 Import av rådata... 7 Kopling til kjente koordinater Control data lister Attach control point Selve Prosesseringen Eksport til KOF Innledende eksempel: Stop & Go -etterprosessering Opprette prosjekt Import av rådata Kopling til kjente koordinater Control data lister Attach control point Selve Prosesseringen Eksport TIL KOF Litt mer om Pinnacle Rapporter / dokumentasjon Trivielle vektorer

3 GPS/GLONASS MÅLETEKNIKKER STATISKE MÅLINGER Med statiske målinger menes målinger der man samler data (observasjoner) i to eller flere stasjoner som står i ro (derav statisk ). Klassisk statisk Klassisk statisk blir stort sett brukt for å danne grunnlagsnett, ikke til detaljmålinger. Det er en noe møysommelig metode. Man stiller opp i to eller flere punkter samtidig, hvorav minst ett vanligvis har kjente koordinater. Hvor lenge man skal logge data avhenger av hvilken nøyaktighet man har ambisjoner om å oppnå, hvor langt det er mellom mottakerene, hvor stor del av himmelen man ser, ionosfæreaktivitet, og hva slags mottaker man har (fra GPS L1 til GPS/GLONASS L1+ L2). Det er vanlig å logge mellom 0.5 og 2 timer, men både kortere og lengre sesjoner kan være aktuelt. Målingene blir prosessert i ettertid med egnet programvare (f.eks. Pinnacle), og gir vektorer som resultat. Det er vanlig å samle flere vektorer som danner et nettverk, som så blir utjevnet. Korttids statisk Korttids statisk er en mer effektiv målemetode, men gir normalt ikke samme nøyaktighet som klassisk statisk. Kan brukes både til grunnlagsmålinger og detaljmålinger. Man bør stille opp i hvert punkt minst to ganger med noe tids mellomrom (mer enn en time). Loggetiden blir imidlertid mye kortere, typisk 2-10 min. Dataene blir prosessert i ettertid på samme måte som for klassisk statisk. KINEMATISKE MÅLINGER Kinematiske målinger er GPS-målinger gjort mens minst en mottaker er i bevegelse. Vanligvis har man en (eller flere) mottaker(e) i et kjent punkt (basestasjon), mens man beveger seg rundt med en annen (rover-stasjon). Dette er teknikker som egner seg for detaljmåling. Stop and Go Data fra såkalte Stop and Go -målinger blir beregnet på en litt annen måte enn statiske data. Her blir det beregnet en vektor/koordinat for hver epoke, dvs. for hvert tidspunkt det er lagret data. Om mottakeren stod i ro over et punkt, eller var i bevegelse er i utgangspunktet uvesentlig. På den måten kan man samle data både langs linjer (grøft, vei, etc.) eller i punkt. Når man samler data for Stop and Go er det et poeng at man får så få brudd i kontakten mellom satellitter og mottaker som mulig. Selv om du er i bevegelse mellom to punkt, og ikke er interessert i å måle inn veien i mellom dem, blir dataene brukt til å løse ut heltallsflertydigheter, og dermed få en fix-løsning. Deretter holde man på denne fix-løsninga ved å holde på kontakten til satellittene. Dette gjør det mulig å måle inn et punkt i løpet av få sekunder. Ulempen med denne metoden er at man ikke vet hvor bra resultatet blir før man har beregnet det, altså etter at man er ferdig med målingene. 3

4 OVERFØRING AV DATA FRA MOTTAKER TIL PC Etter at datafangsten er over, må filene overføres fra mottakeren(e)s internminne til en PC der etterprosesseringen skal skje. Til overføringen brukes programmet PC-CDU. Programmet er beskrevet nærmere i et eget hefte, men her følger en kort oppsummering av hvordan man overfører data: Kople mottakeren til en COM-port på PC n, og slå den på. Start PC-CDU. Velg riktig COMport, og sett hastigheten (baudraten) til Trykk Connect. Gå til rullegardinmeny File/File manager. Velg flippen Download path : Her velger du hvilken katalog du vil legge dataene på. Gå så til Download files : 4

5 Merk filen(e) du vil laste ned, og klikk Download. Nede til venstre vil en teller begynne å vokse. Det kan ta litt tid å overføre fila. Avslutt PC-CDU når du er ferdig. NB: nå er mottakerens kommunikasjonshastighet satt til Da er det ikke mulig å få kontakt med mottakeren fra en FS3. Hastigheten kan da enten settes ned ved å kople deg opp med PC-CDU en gang til, denne gangen med f.eks 9600bps, eller ved å bruke FN - knappen (hold den inne i 5s, til det lyser rødt i rec -lampa). 5

6 INNLEDENDE EKSEMPEL: KLASSISK STATISK ETTERPROSESSERING Installer Pinnacle ved å dobbeltklikke på installasjonsfilen (pr januar 2001: Pinssetup exe ). Standard windowsinstallering. Etter at installeringen er ferdig, dobbeltklikker du på etter installering.bat. Denne sørger for å kopiere over filer som trengs for KOF-eksport og NGO48. Etterprosesseringsprogrammet Pinnacle er utstyrt med en wizard, dvs. en veileder som guider deg gjennom prosesseringen. Bruk gjerne denne wizarden, spesielt før du er godt kjent med programmet. Beskrivelsen under går kun gjennom enkleste veg fra rådata til vektor, og følger ikke wizarden i detalj. OPPRETTE PROSJEKT Velg rullegardinmeny Project New Velg katalog. Det lønner seg å bruke en egen katalog for hvert prosjekt. Skriv inn navn og evt. andre data om prosjektet. Nå vil du bli tilbudt å følge wizard en : 6

7 Trykk next hvis du ønsker å gjøre det, hvis ikke velger du Exit. Dersom du skal følge denne veiledningen, velger du Exit. Høyreklikk inne i vinduet som dukker opp, og velg New Network. Du kan skrive inn et eget navn, eller akseptere New Network. Dobbeltklikk på. Vinduet deler seg i fire kolonner. IMPORT AV RÅDATA Høyreklikk på, og velg Import Et nytt vindu dukker opp. Trykk på knappen oppe til venstre. Bla deg fram til rådatafilene, dvs. filene som du har lastet ned fra mottakerene. Pinnacle kan lese Javad, Ashtech, og Rinex filer. 7

8 Filene blir nå lagt klar for import. (Se over). De blir ikke importert før trykkes: 3 occupations successfully filtered betyr at Pinnacle fant seks oppstillinger i de to filene. Lukk importvinduet. I kolonnen lengst til venstre har dukket opp. Trykk på + for å åpne mappen: I denne mappen ligger alle oppstillingene (occupations) som er importert. markerer oppstillinger der mottakeren står i ro (static), mens markerer oppstillinger der mottakeren er i bevegelse (kinematic). Dersom data er logget statisk, men er blitt merket som kinematiske, kan det endres (kommer tilbake til dette). I dette eksempelet har vi også (rød trekant). Det er fordi to oppstillinger har samme navn, Site. Dette er det navnet som automatisk blir satt på en oppstilling dersom operatøren ikke legger inn et navn (via målebok) når dataloggingen settes i gang. Vi kommer til å legge inn et navn senere. 8

9 Høyreklikk på en av oppstillingene, og velg Properties : Her kan diverse data for oppstillingen kontrolleres og redigeres. På dette arket er spesielt Static/kinematic, og navn på oppstilling og punkt verdt å merke seg. Fra observasjonstid ( Observation time ) og filnavn på rådatafilen ( Data source ), blir det klart at denne oppstillingen har vært i punktet Tak. Dette legges derfor inn i Name rubrikken. Nå har vi gitt navn på oppstillingen, men programmet kopler fortsatt denne oppstillingen til punktet Site. Vi må derfor opprette et punkt som heter Tak og velge det for denne oppstillingen. Trykk på New... Resultatet blir altså at både oppstillingen ( name - feltet), og punktet ( Point -feltet) har navnet Tak. Grunnen til denne todelingen er at man skal kunne tilordne data fra flere forskjellige oppstillinger ( occupations ) til samme punkt. D.v.s at dersom jeg hadde en ny oppstilling i punktet tak, kunne jeg kalle den for f.eks. Tak2, men velge Tak som punkt. For å velge et eksisterende punkt, åpner man lista i Point - feltet, og velger derfra. Det er ikke mulig å skrive rett i feltet. Static og Kinematic valgene definerer om mottakeren har stått i ro i et punkt, eller om den har vært i bevegelse. Dersom man ved en feiltakelse har merket data fra en statisk oppstilling som kinematisk, kan dette endres her. 9

10 På Antenne -arket kan antennehøyde og antennetype redigeres. Velg Vertical hvis høyden er målt vertikalt til bunnen (sokkelen) av antennen, og slope hvis det er målt til ytterkant av antenna (til skjøten ). Her er høyden satt til 0, målt vertikalt. Dette stemmer, fordi antenna er skrudd rett på bolten. Legg imidlertid merke til at antennetype ikke er valgt. Antennetype må spesifiseres fordi signalene verken mottas i bunnen av antenna, eller i skjøten, men i det såkalte fasesentret. Pinnacle må derfor vite hvor fasesentret ligger i forhold til det punktet det er målt høyde til, og denne informasjonen er spesifikk for hver antennetype. Standard antenne for Javad-mottakere er Legant : Gå systematisk gjennom alle oppstillingene, og kontroller at de har riktig navn på oppstilling, er koplet til riktig punkt, og har rett antennehøyde og type (kontroller mot notater gjort i felten ). Den røde trekanten som varslet to like oppstillingsnavn, blir borte når riktige navn er tildelt: 10

11 KOPLING TIL KJENTE KOORDINATER Pinnacle kan prosessere vektorer uten at kjentpunkter er lagt inn. Dette vil imidlertid påføre en ekstra unøyaktigheter på vektoren. Denne unøyaktigheten er liten, men for finere målinger bør den unngås, og vi bør derfor kople et av vektorens endepunkter til kjente koordinater. For nettverk av vektorer, er det nok med ett punkt, men dersom det er flere klaser med vektorer som ikke henger sammen, må det legges inn ett punkt pr. klase. Dersom man vil eksportere koordinater og ikke vektorer fra Pinnacle, er det et absolutt krav at man benytter korrekte koordinater på basepunkt(et/ene). Control data lister Pinnacle kaller kjentpunkter for Control Data, og har en database for disse. For å opprette en kjentpunktliste, høyreklikker du på, og velge Control data. Et nytt vindu kommer opp, og du får hjelp av Wizarden : Bruk gjerne wizarde n ; (trykk Next ): Du blir her bedt om å skrive inn navnet på kjentpunktlista. Trykk OK når det er gjort. Fortsett i wizard n, trykk Next for å legge inn et punkt i lista: Trykk OK når du har skrevet inn punktnavn. 11

12 Du må nå velge om du vil legge inn punktet som jordsentriske koordinater (velg Cartesian ), bredde/lengde (velg Geodetic ), eller som vanlige koordinater slik som NGO48 og EUREF89 (velg Grid ). Trykk Next når du har valgt. Velg riktig system, og skriv inn koordinatene: Trykk OK når du er ferdig. Dersom du ikke ønsker å legge inn flere punkt i lista, trykker du Exit for å avslutte wizarde n : Lukk deretter Control data -vinduet. 12

13 Attach control point For å kople et målt punkt med et kjentpunkt, høyreklikker du på Attach control point.,og velger Klikk på punktnavnet for det punktet du vil knytte til kjente koordinater i Points to attach -lista (Her: Tak ). Dersom det er flere kjentpunkt i control points -lista, vil disse bli sortert etter avstand fra punktet vårt. Her er det bare ett punkt i lista, og vi ser at det ligger 5.9 meter fra TakBlinken (beregnet fra foreløpige koordinater for Tak ) Velg TakBlinken ved å klikke på Distance - verdien for TakBlinken (Her: 5.9 ). Attach knappen blir nå aktiv. Trykk på denne for å kople punktene. Etter at koplingen er utført, skal det se slik ut: 13

14 SELVE PROSESSERINGEN Klikk og dra dukke opp: fra Raw Data Session til Solutions. Når du slipper, vil dette vinduet For klassisk statisk -prosessering, velger du Static Solution. Trykk OK. Nå har lagt seg i Solutions -kolonna. Klikk på pluss for å åpne katalogstrukturen: Vi ser at det er tre vektorer i Vectors katalogen. Svart pil betyr at vektorene ikke er prosessert enda. Høyreklikk på New Solution, og velg Occupation view. Den horisontale skalaen er tid. Av dette plottet kan vi derfor tolke at de tre mottakerene har logget data (stort sett) samtidig. 14

15 NB! Dette har betydning fordi det vil være avhengighet mellom vektorer som er målt samtidig. Enkelt sett kan vi si at antall uavhengige vektorer er lik antall mottaker som har logget data samtidig, minus en. Denne problemstillingen tas nermere opp senere. I dette eksempelet velger vi å beregne alle vektorene, selv om de da ikke blir uavhengige. Høyreklikk på, og velg Run process. Et nytt vindu kommer fram, og viser status på prosesseringa. Når beregningene er ferdige, vil vinduet se omtrent slik ut dersom alt gikk greit: Legg ned eller lukk Process -vinduet. I Solutions kolonnen ser vi nå at pilene foran vektorene er grønne. Dette betyr at de er prosessert, og at det ikke er noen advarsler eller feilmeldinger. Rød pil er varsel om at noe er galt. Høyreklikk på en av vektorene, og velg Vector result. XYZ -arket viser vektoren som jordsentriske koordinater i WGS84. I tillegg vises lengde ( Length ), RMS-verdier, og korrelasjoner. Går man til E,N,U -arket får man vektoren i toposentrisk system, dvs vektorkomponentene er øst, nord, og opp. De andre arkene gir diverse annen informasjon om vektoren. 15

16 EKSPORT TIL KOF Høyreklikk på og velg Report.. : Hak av for, og trykk Run to file. En lagredialog ber deg om å velge katalog og navn på KOF-fila. Denne fila kan åpnes i en tekstbehandler (f.eks. notisblokk). Her er resultatet fra dette eksempelet: 00 GPS/GLONASS-vektorer fra Javads Pinnacle, 00 skrevet med rapport-template fra Blinken as 41 Ormen svv Tak Ormen Tak svv Denne filen inneholder følgende informasjon: 00-blokk: Kun tilleggsinformasjon som ikke blir brukt av annen programvare 41-blokk: Navn på vektorens fra -punkt, samt instrumentkode og antennehøyde 43-blokk: Navn på vektorens til -punkt, vektorkomponentene i jordsentriske WGSkoordinater, og antennehøyde. 44-blokk: Standardavvik/RMS verdier (Mx, My, Mz), og korrelasjoner mellom vektorkomponentene (Rxx, Rxy, Rxz, Ryy, Ryz, Rzz) Legg merke til at det ikke eksporteres noen koordinater sammen med vektoren. For V/G-land sitt vedkommende betyr det at et kjentpunkt må være lagt inn i koordinatlisten før vektorene kan importeres. 16

17 INNLEDENDE EKSEMPEL: STOP & GO -ETTERPROSESSERING Installer programmet ved å dobbeltklikke på installasjonsfilen (pr januar 2001: Pinssetup exe ). Standard windowsinstallering. Etter at installeringen er ferdig, dobbeltklikker du på etter installering.bat. Denne sørger for å kopiere over filer som trengs for KOF-eksport og NGO48. Etterprosesseringsprogrammet Pinnacle er utstyrt med en wizard, dvs. en veileder som guider deg gjennom prosesseringen. Bruk gjerne denne wizarden, spesielt før du er godt kjent med programmet. Beskrivelsen under går kun gjennom enkleste veg fra rådata til koordinater for 'Stop& Go målinger, og følger ikke wizarden i detalj. OPPRETTE PROSJEKT Velg rullegardinmeny Project New Velg katalog. Det lønner seg å bruke en egen katalog for hvert prosjekt. Skriv inn navn og evt. andre data om prosjektet. Nå vil du bli tilbudt å følge wizard en : 17

18 Trykk next hvis du ønsker å gjøre det, hvis ikke velger du Exit. Dersom du skal følge denne veiledningen, velger du Exit. Høyreklikk inne i vinduet som dukker opp, og velg New Network. Du kan skrive inn et eget navn, eller akseptere New Network. Dobbeltklikk på. Vinduet deler seg i fire kolonner. IMPORT AV RÅDATA Høyreklikk på, og velg Import Et nytt vindu dukker opp. Trykk på knappen oppe til venstre. Bla deg fram til rådatafilene, dvs. filene som du har lastet ned fra mottakerene. Pinnacle kan lese Javad, Ashtech, og Rinex filer. 18

19 Filene blir nå lagt klar for import. (Se over). De blir ikke importert før trykkes: 6 occupations successfully filtered betyr at Pinnacle fant seks oppstillinger i de to filene. Lukk importvinduet. I kolonnen lengst til venstre har dukket opp. Trykk på + for å åpne mappen: De trekantede symbolene markerer oppstillinger (occupations) der mottakeren står i ro (static), mens bilene markerer oppstillinger der mottakeren er i bevegelse (kinematic). Flytt er navnet som automatisk blir gitt av Jahus når du er i bevegelse mellom punkt eller linjer som akal måles. tak er base-oppstillingen, mens p1, og p2 er de to punktene som er innmålt med roveren. 19

20 Høyreklikk på en av oppstillingene, og velg properties: Her kan diverse data for oppstillingen kontrolleres og redigeres. På dette arket er spesielt Static/kinematic, og navn på oppstilling og punkt verdt å merke seg. På Antenne -arket kan antennetype og antennehøyde redigeres. Velg Vertical hvis høyden er målt vertikalt til bunnen (sokkelen) av antennen, og slope hvis det er målt til ytterkant av antenna (til skjøten ). 20

21 KOPLING TIL KJENTE KOORDINATER Pinnacle kan prosessere vektorer uten at kjentpunkter er lagt inn. Dette vil imidlertid påføre unøyaktigheter på vektoren (tilsvarer ca 2-3ppm = 2-3 mm/km). For å få et best mulig resultat, bør vi derfor kople et av vektorens endepunkter til kjente koordinater. Dersom man vil eksportere koordinater og ikke vektorer fra Pinnacle, er det et absolutt krav at man benytter korrekte koordinater på basepunkt(et/ene). Control data lister Pinnacle kaller kjentpunkter for Control Data, og har en database for disse. For å opprette en kjentpunktliste, høyreklikker du på, og velge Control data. Et nytt vindu kommer opp, og du får hjelp av Wizarden : Bruk gjerne wizarde n ; (trykk Next ): Du blir her bedt om å skrive inn navnet på kjentpunktlista. Trykk OK når det er gjort. Fortsett i wizard n, trykk Next for å legge inn et punkt i lista: Trykk OK når du har skrevet inn punktnavn. 21

22 Du må nå velge om du vil legge inn punktet som jordsentriske koordinater (velg Cartesian ), bredde/lengde (velg Geodetic ), eller som vanlige koordinater slik som NGO48 og EUREF89 (velg Grid ). Trykk Next når du har valgt. Velg riktig system, og skriv inn koordinatene: Trykk OK når du er ferdig. Dersom du ikke ønsker å legge inn flere punkt i lista, trykker du Exit for å avslutte wizarde n : Lukk deretter Control data -vinduet. 22

23 Attach control point For å kople et målt punkt med et kjentpunkt, høyreklikker du på Attach control point.,og velger Klikk på punktnavnet for basepunktet i Points to attach -lista (Her: tak ). Dersom det er flere kjentpunkt i lista, vil disse bli sortert etter avstand fra punktet vårt. Her er det bare ett punkt i lista, og vi ser at det ligger 7.3 meter fra TakBlinken (beregnet fra foreløpige koordinater for tak ) Velg TakBlinken ved å klikke på Distance - verdien for TakBlinken (Her: 7.3 ). Attach knappen blir nå aktiv. Trykk på denne for å kople punktene. Etter at koplingen er utført, skal det se slik ut: 23

24 SELVE PROSESSERINGEN Klikk og dra dukke opp: fra Raw Data Session til Solutions. Når du slipper, vil dette vinduet For Stop & Go -prosessering, velger du naturlig nok Stop & Go Solution. Trykk OK. Nå har lagt seg i Solutions -kolonna. Høyreklikk på denne, og velg run process. Et nytt vindu kommer fram, og viser status på prosesseringa. Når beregningene er ferdige, vil vinduet se omtrent slik ut dersom alt gikk greit: 24

25 EKSPORT TIL KOF Høyreklikk på og velg Report.. : Hak av for Point List to KOF (Block 05), og trykk Run to file. En lagredialog ber deg om å velge katalog og navn på KOF-fila: Trykk lagre når det er gjort. 25

26 Til sist blir du bedt om å velge koordinatsystem: Du finner nå resultatet i filen du spesifiserte: 05 p p tak

27 LITT MER OM PINNACLE De viktigste hurtigtastene: Opprette nytt prosjekt Åpne eksisterende prosjekt Starte wizarden Definere datum, transformasjoner, og projeksjoner. Koordinatkalkulator Hovedskjermbildet: Prosjektnavn Kolonne for nettutjevning Kolonne for vektorer og vifter Kolonne for rådata Vektorer Delprosjekt Start og endepunkt for vektor Oppstillinger (occupations) RAPPORTER / DOKUMENTASJON Fra kan du lage disse rapportene: List of occupations er den mest aktuelle rapporten. Den gir en oversikt over oppstillingene med tid, antall epoker, midlere antall satellitter og PDOP, mm, sortert enten etter navn eller tid. 27

28 28

29 TRIVIELLE VEKTORER Som nevnt i klassisk statisk eksempelet, Vil vektorer som er logget samtidig være avhengig av hverandre, eller korrelerte. La oss tilnærme oss problemet intuitivt: Du logger data med to mottakere, og den (avledede) observasjonen fra dette er en vektor. Vi har altså rådata fra to mottakere, og får en vektor. Dersom vi så setter opp en mottaker til, og logger med tre mottakere samtidig, vil vi kunne beregne tre vektorer. Vi kan da si at informasjonsmengden vi tilfører (observasjonsmaterialet) øker med 50% (fra to til tre mottakere), mens resultatet øker med 200% (fra en til tre vektorer). Med andre ord er det noe som skurrer... En annen tilnærming er denne: Du har målt to av vinklene i en trekant. Da kan du beregne den tredje; den er avhengig av de to andre. Bruker du den tredje vinkelen som om den var en observasjon, og beregner vinkelsummen for å undersøke om du har gjort en god jobb, vil du bli svært fornøyd. Resultatet blir jo 180 akkurat. I eksempelet med trekanten er den tredje vinkelen fullstendig avhengig av de to andre. Så enkelt er det ikke med GPS-vektorer. Forutsetningen for at dette eksempelet skal være gyldig, er at tre mottakere logger data helt samtidig, og til akkurat de samme satellittene. I praksis skjer ikke det. Derfor er heller ikke vektorene fullstendig avhengige av hverandre. La oss se nærmere på dataene fra klassisk statisk eksempelet: Her er det flere måter å angripe problemet på. La være å bruke en av de tre mulige vektorene Bruke alle tre uten videre Dele observasjonene slik at en av vektorene ikke har fellestid med de to andre Hvilken strategi som er riktig til hvilke formål tar vi ikke stilling til her. Konsekvensen av å bruke alle tre vektorene uten å ta hensyn til at de er korrelerte, er i liten grad at koordinater på 29

30 nypunkt blir feil, men snarere at resultatet av en pålitelighetsanalyse blir bedre enn hva realiteten tilsier. De to første variantene er ganske enkle å gjennomføre, den tredje kan gi en del ekstra arbeid, spesielt i større prosjekter hvor det er målt med mange mottakere. I vårt eksempel kan det gjøres slik: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sesjon A Sesjon B Vi deler måletiden i to sesjoner, A og B, og fjerner Tak fra sesjon B. I sesjon A beregnes vektorene Tak-Ormen, og Tak-svv7022. I sesjon B beregnes kun svv7022-ormen. Dette betyr at rådataene fra Tak i sesjon B går til spille. NB: redigeringene på skjermbildet over er kun en illustrasjon, ikke en del av funksjonaliteten i Pinnacle. For å gjøre slike sjongleringer med dataene er det et par funksjoner man må kjenne. Split For å dele en observasjon i to. Høyreklikk på den blå streken for den observasjonen som skal deles, to velg Split. Skriv inn det tidspunktet du vil dele observasjonen i to. De to delene av observasjonen får nå lagt på (head) og (Tail) på navnet, f.eks Ormen(Head) for den delen av Ormen som er i sesjon A. Delete from session For å slette en observasjon. Høyreklikk på den observasjonen som skal slettes. 30

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

Veiledning i hvordan registrere punkter med Leica SR20 for senere etterprosessering mot korreksjonsdata registrert med SR20

Veiledning i hvordan registrere punkter med Leica SR20 for senere etterprosessering mot korreksjonsdata registrert med SR20 NavSys as Fjellhamarveien 46 N1472 Fjellhamar Tlf: 67 91 16 50 www.navsys.no navsys@navsys.no Forfatter: Nils Barkald Dato:27.10.2006 Veiledning i hvordan registrere punkter med Leica SR20 for senere etterprosessering

Detaljer

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet:

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet: Workaround for DFS Administrasjonssystem og Windows Vista NB! Dette er IKKE en installasjon av systemet, men en måte for å få det til å virke på Windows Vista. Denne veiledningen er laget for litt avanserte

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Knarrhultguiden Antall foster Forventet lammingsdato. Foster og forventet lammingsdato. Binge.

Knarrhultguiden Antall foster Forventet lammingsdato. Foster og forventet lammingsdato. Binge. Knarrhultguiden I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

Knarrhultguiden Antall foster Forventet lammingsdato. Foster og forventet lammingsdato. Binge.

Knarrhultguiden Antall foster Forventet lammingsdato. Foster og forventet lammingsdato. Binge. Knarrhultguiden I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Andre funksjoner. Her kommer en beskrivelse av søkefunksjoner, knapper og annen funksjonalitet.

Andre funksjoner. Her kommer en beskrivelse av søkefunksjoner, knapper og annen funksjonalitet. Andre funksjoner Andre funksjoner Her kommer en beskrivelse av søkefunksjoner, knapper og annen funksjonalitet. 2 Under hoved Appleter får du forskjellige valg innen samme modul. 3 Under Queries ligger

Detaljer

Overvåking av jerv - bruk av Garmin GPS 12XL

Overvåking av jerv - bruk av Garmin GPS 12XL Overvåking av jerv - bruk av Garmin GPS 12XL Henrik Brøseth, NINA, februar 2003 Garmin GPS 12XL har en mengde funksjoner, hvorav det bare er et fåtall som er aktuelle for bruk i overvåkingsarbeidet på

Detaljer

Smart Sign Message Editor 2 for Traffic Storm lysbøyler.

Smart Sign Message Editor 2 for Traffic Storm lysbøyler. Smart Sign Message Editor 2 for Traffic Storm lysbøyler. «SmartSign Message Editor 2» er et programmeringsverktøy for å legge inn tekster tekstskiltet, integrert I TrafficStorm lysbøyler levert av Simarud

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENTER:

POLITISKE SAKSDOKUMENTER: POLITISKE SAKSDOKUMENTER: FRA PAPIR TIL PC Installasjons- og brukerveiledning Sunndal kommune Side 1 of 20 Side 2 of 20 Innholdsfortegnelse 1 Laste ned PDF-XChange Viewer...5 2 Installere PDF-XChange Viewer...6

Detaljer

Brukerveiledning i Outlook 2010

Brukerveiledning i Outlook 2010 Brukerveiledning i Outlook 2010 Innholdsfortegnelse Åpne Outlook.... 3 Lese E-post... 3 Sende E-post.... 4 Sende et vedlegg.... 6 Svare på E-post.... 6 Videresende E-post.... 6 Sende E-post til mottakere

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

Gratis plass til dokumentene

Gratis plass til dokumentene VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN. DEL I DETTE NUMMERET: Fortløpende synkronisering av en pc-mappe Lagre vedlegg fra Gmail på Google Disk Send store filer i epost Lagre dokumenter fra mobilen på Google Disk

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Gratistjenesten etwinning er tilgjengelig på nettadressen

Gratistjenesten etwinning er tilgjengelig på nettadressen Bli kjent med etwinning! Gratistjenesten etwinning er tilgjengelig på nettadressen www.etwinning.net. Figur 1. Forside til etwinning-sidene. Det er enkelt å komme i gang med å bruke dette verktøyet. Det

Detaljer

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden Dette dokumentet inneholder 1. Generell informasjon om Portable CV standarden 2. Import av portable CV hvis du har en WebCruiter-ID fra før. 3. Hvordan du kan benytte din WebCruiter CV-profil til å lage

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Installasjon av Mediasite Desktop Recorder

Installasjon av Mediasite Desktop Recorder Installasjon av Mediasite Desktop Recorder Mediasite Desktop Recorder er et program der du kan gjøre skjermopptak direkte fra Canvas. Programmet må installeres før det kan brukes: Når du er inne i Canvas

Detaljer

GPS Kurs for Turledere

GPS Kurs for Turledere GPS Kurs for Turledere Wolfgang Leister Norsk Regnesentral Tåke ved St. Pål Tåke ved St. Pål, 20m sikt på noen hundre meter Snøfonner uten tråkk eller merker Følge på 12+1 inn i tåka kom ut med 4 personer

Detaljer

Knarrhultguiden «Klargjøring og testing av Tru-Test XRS lesestav for fostertelling».

Knarrhultguiden «Klargjøring og testing av Tru-Test XRS lesestav for fostertelling». Knarrhultguiden «Klargjøring og testing av Tru-Test XRS lesestav for fostertelling». «Klargjøring og testing av Tru-Test XRS lesestav for fostertelling». I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan

Detaljer

V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V

V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V Introduksjon Denne veiledningen vil fungere som en A til Å guide for å gjennomføre utsendelser av e-post i emarketeer. Den vil ikke

Detaljer

Hvordan laste ned og installere Java på Windowsplattformen

Hvordan laste ned og installere Java på Windowsplattformen Hvordan laste ned og installere Java på Windowsplattformen Nedlasting 1. Bruk en nettleser og gå til adressen: http://java.sun.com/javase/downloads/ 2. Trykk på lenken Download til høyre for JDK 6 Update

Detaljer

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en grov beskrivelse av hvilke innstillinger som skal gjøres på

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 - Installasjonsveiledning versjon 7.3 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Versjon 2012-01-30. Elling Ringdal

Versjon 2012-01-30. Elling Ringdal Veileder fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BRUK AV GPS VED AJOURFØRING AV AR5 I GIS/LINE Versjon 2012-01-30

Detaljer

GeoGebraøvelser i geometri

GeoGebraøvelser i geometri GeoGebraøvelser i geometri av Peer Andersen Peer Andersen 2014 Innhold Innledning... 3 Øvelse 1. Figurer i GeoGebra... 4 Øvelse 2. Noen funksjoner i GeoGebra... 8 Øvelse 3. Omskrevet sirkelen til en trekant...

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger.

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger. Etiming på nærløp. Generelt På nærløp gjør vi det så enkelt som mulig, men etter løpet skal tidene ut fra tidttakerboksen (MTR) og de løperene som har byttet løype, brikke eller ikke husket å melde seg

Detaljer

Oppgavesett for NVivo 10

Oppgavesett for NVivo 10 Oppgavesett for NVivo 10 Oppgave 1: Nytt prosjekt Det første du ser når du åpner NVivo er en liste over de siste prosjektene du har jobbet med i programmet. I dag lager vi et nytt prosjekt. Klikk på New

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE OG BRUKERVEILEDNING

PRODUKTBESKRIVELSE OG BRUKERVEILEDNING PRODUKTBESKRIVELSE OG BRUKERVEILEDNING TopNET Live er en landsdekkende posisjonstjeneste der du kan bestemme posisjonen din med nøyaktighet på centimeternivå uten bruk av egen basestasjon. Hva du kan forvente

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Del 1. Generelle tips

Del 1. Generelle tips Innhold Del 1. Generelle tips... 2 Bruk en "offline installer"... 2 Øk skriftstørrelsen... 3 Sett navn på koordinataksene... 3 Vis koordinater til skjæringspunkt, ekstremalpunkt m.m.... 4 Svar på spørsmålene

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Les guiden og prøv deg frem. Send gjerne mail til oss på IT hvis du vil teste diverse opsjoner. Skriv bare test i subjektet slik at vi vet det.

Les guiden og prøv deg frem. Send gjerne mail til oss på IT hvis du vil teste diverse opsjoner. Skriv bare test i subjektet slik at vi vet det. Grensesnitt... 2 Mail... 2 Resend en mail... 2 Slå av visningsrute... 2 Restore mail... 3 Viktighet av mail pluss Flagg... 3 E-post signatur... 4 Blindkopi... 5 Vedlegg... 5 Lage mapper for organisering...

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

Layout og publisering

Layout og publisering Layout og publisering Målet for denne kursomgangen er at du skal: - Bli kjent med menyene i ArcMap - Gjøre enkle forandringer i et eksisterende prosjekt - Lage et kart basert på prosjektet, som kan skrives

Detaljer

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen Pålogging Du logger deg på via himolde.inspera.no (med vanlig Feide-pålogging): 1 Din oversikt over prøver og eksamener Så snart du har logget på, kommer

Detaljer

Hvordan levere en video på en oppgave

Hvordan levere en video på en oppgave Hvordan levere en video på en oppgave Mediasite (MS) er HSN sin videoløsning og er integrert i Canvas. Du finner tjenesten i emnet under knappen «My Mediasite» - du kommer til MS kun via denne knappen,

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare

Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare Innhold Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare Bruksanvisning programvare...2 Hovedmeny:...2 Innstillinger:...3 Velg testpersoner:...4 Enkel sprinttest:...5 Hurtigtaster:...5 Agilitytest:...6 Repetert

Detaljer

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 1 Overføre e-post til fra Outlook til egen sak i ephorte 1. Klikk på vis felt for saker i ephortemenyen i Outlook. 2. Da vises

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.1 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

Lage nettside med squrespace

Lage nettside med squrespace Lage nettside med squrespace For å lage nettside med squarespace må du ha konto på www.squarespace.com. I browseren skriver du www.squarespace.com og oppreter en konto (hvis du ikke har en fra før): I

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen Oppdatert 20. januar 2015 Pålogging Du logger deg på via uia.inspera.no (med vanlig UiA-brukernavn og passord): 1 Din oversikt over prøver og eksamener

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

DPS900 Oppstart 1. 1 stk. Trimble Site Tablet PC med DPS900 installert.

DPS900 Oppstart 1. 1 stk. Trimble Site Tablet PC med DPS900 installert. Oppstart av DPS900 på borerigg En kort gjennomgang av oppstartsprosedyrer for DPS900. Utstyr: 1 stk. Trimble Site Tablet PC med DPS900 installert. 2 stk. Trimble Zephyr Rugged antenner Montering skjer

Detaljer

Øving 2: GPS, planlegging. Transformasjoner.

Øving 2: GPS, planlegging. Transformasjoner. INSTITUTT FOR GEOMATIKK NTNU 1 Ut: 11.9 Inn: 25.9 SIB6005 Geomatikk. Høsten 2002 Øving 2: GPS, planlegging. Transformasjoner. Deloppgaver: Versjon nr 2, noen endringer i bruksanvisning etter første gangs

Detaljer

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool IM S Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Første gangs bruk av Desktop Upload Tool... 4 Innlogging... 4 Nedlasting av programvare... 5 Installere Desktop Upload

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

ØKONOMIAVDELINGEN. Brukerdokumentasjon. Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017

ØKONOMIAVDELINGEN. Brukerdokumentasjon. Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017 Brukerdokumentasjon Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017 Generell funksjonalitet Tableau Server Inngang til Tableau Tableau server: https://prudens.uhad.no Vanlig UiB-brukernavn@uib Vanlig UiB-passord

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Lag (tegn) ditt forslag på en observasjonsplan for de GPS-vektorene du vil måle:

Lag (tegn) ditt forslag på en observasjonsplan for de GPS-vektorene du vil måle: Geomatikk, 00 Oppgave GPS (a) Generelt: Hovedprinsipper som er med å bestemme hvilke vektorer som du velger å måle: Se pensum. Stikkord er nett av trekanter og firkanter, også måle mellom kjentpunktene

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

Eksport til maskinstyring. BC-HCE eksport vei og bakgrunnskart til maskinstyring

Eksport til maskinstyring. BC-HCE eksport vei og bakgrunnskart til maskinstyring BC-HCE eksport vei og bakgrunnskart til maskinstyring Dette forutsetter at data er importert i BC-HCE og at riktig koordinatsystem og geoide er valgt. Det er tre modellmetoder som kan eksporteres til maskinstyringen,

Detaljer

Komme i gang med programmet Norgeshelsa

Komme i gang med programmet Norgeshelsa Komme i gang med programmet Norgeshelsa Norgeshelsa er en database og et Windowsbasert presentasjonsprogram for helsestatistikk fra 1970 og framover. Programmet kan blant annet brukes til å framstille

Detaljer