Virksomhetsplan Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013"

Transkript

1 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september

2 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse Overrdnede føringer De viktigste utfrdringene Visjn... 2 Frmål Verdier Mål g aktiviteter Vedlegg Detaljert situasjnsbeskrivelse Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september

3 1. Situasjnsbeskrivelse 1.1 Overrdnede føringer Vedtekter inkl. frmål Visjn Verdier Kmmunikasjnsstrategi fr Hageselskapet Arbeidsplan 2014 Styrket mdømme av Hageselskapet Oppnå nett medlemsvekst på 500 medlemmer i 2014 Tilby attraktive medlemsfrdeler Arbeide fr økt bevissthet g kunnskap m viktigheten av bærekraftige hagebruk g grønne verdiers betydning fr flkehelsen Organisasjnsutvikling 1.2 De viktigste utfrdringene Pririterte fkusmråder under arbeidsplanen fr 2014 ble vedtatt på styremøtet 13. g 14. september Disse er: Enhetlig kmmunikasjn Verdien av bilgisk mangfld i hagen Fkus på aktuelle rekrutteringsarenaer 2 Visjn Hva skal Hageselskapet bidra til i samfunnet? Det nrske hageselskap skal bedre menneskers livskvalitet gjennm grønne pplevelser Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september

4 Frmål Hva skal Hageselskapet gjøre fr hvem, g hvrfr? Det nrske hageselskapets frmål er å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur g landskapspleie, samt grønne mgivelsers psitive helseeffekt fr det enkelte menneske, familien g samfunnet. Presiseringer g kmmentarer til frmålet: Hva skal Hageselskapet gjøre Vi skal infrmere, inspirere, veilede g drive pplæring Vi skal gi mennesker en gd g psitiv pplevelse gjennm egen g andres haging Vi skal bidra til grønne bærekraftige privathager g ffentlige uterm Vi skal knytte mennesker sammen i ssialt samvær g fellesskap Vi skal bidra til bedre helse g økt trivsel Vi skal bidra til hrtikulturell kmpetanseheving Fr hvem skal vi gjøre det: Priritert målgruppe i 2014 er: Medlemmene vi er først g fremst en medlemsrganisasjn Organisasjnen den er vårt verktøy fr å nå ut Ptensielle medlemmer Hageinteresserte Har hage Mellm år Begge kjønn, men ne mer ppmerksmhet mt menn enn tidligere Fagmiljøer i ffentlig g privat sektr Hvrfr skal vi gjøre dette: Vi ønsker å øke frståelsen fr at grønn kmpetanse/kunnskap er avgjørende fr en bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september

5 Vi ønsker å bidra til at alle deler av beflkningen har tilgang til gde grønne utemiljøer. Vi ønsker å bidra til at mennesker har en meningsfylt fritid Vi ønsker å bidra til bedre flkehelse 3 Verdier Hva skal vi kjennetegnes av i vår atferd? Ttalt sett skal Hageselskapet kjennetegnes av å være: Kmpetent Engasjert Tilgjengelig Kmmentarer til hva vi ønsker å kjennetegnes av: Verdi Med denne verdien mener vi: Kmpetent Vi utvikler ss faglig Vi frmidler faglig kmpetanse Vi er en premissleverandør, g setter agendaen på våre grøntfaglige mråder Vi er fremtidsrettet Vi pptrer sm en samfunnsaktør Engasjert Vi trr på det vi jbber med! Vi mener det vi jbber med er viktig, er stlte av det g brenner fr det! Vi ønsker å frmidle Vi inspirerer Vi er fremtidsrettet Vi er søkende etter mer infrmasjn Vi pptrer sm en samfunnsaktør g følger med i samfunnsutviklingen Vi er entusiastiske, smittende Vi er ekte g ærlige Vi er interessert i dem vi kmmuniserer med Tilgjengelig Vi setter ss inn i ståstedet til den vi kmmuniserer med Vi bruker riktig kanal til de enkelte budskap, slik at vi når frem Vi tilpasser vårt budskap til våre målgrupper Vi kmmuniserer på en frståelig måte; verbalt, skriftlig, elektrnisk g Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september

6 visuelt Vi svarer på henvendelser Vi er fremtidsrettet Vi er en samfunnsaktør Hageselskapets administrasjn skal legge til rette fr at all ekstern kmmunikasjn fra rganisasjnen kjennetegnes av dette, dvs hjelpe fylkesavdelinger g lkallag til å bruke verdiene sm rettesnr i sin kmmunikasjn Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september

7 4 Mål g aktiviteter Hva skal vi ha ppnådd på de enkelte arbeidsmrådene, g når? Hva knkret skal vi gjøre fr å ppnå målene, g når? Hvem har ansvaret g rapprterer? Hvilken kstnad medfører aktiviteten/målet? Hva, hvrdan g når skal det rapprteres? Målmråde: Styrket mdømme av Hageselskapet, med fkusmråde Enhetlig kmmunikasjn 1. Vi har synliggjrt hvem vi er g hva vi tilbyr Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging Vi skal legge til rette fr at hele rganisasjnen fremstår med samme Hageselskaps-identitet. Vi er ett Hageselskap Tve Fremmet frslag m g fått gjennmslag fr justering av lg på rep.skapsmøtet, slik at den skal bli mer anvendelig i alle sammenhenger. Vedtak R 09D/14 Fremmet frslag m g fått gjennmslag fr endringer av nrmalvedtekter fr reginer 2 pkt 7,8,9 g hagelag 2 pkt 7,8,9, slik at disse frplikter seg til å arbeide ihht Hageselskapets strategiske føringer, prfilprgram g bidra til å bygge et psitivt mdømme fr Hageselskapet. Betydningen av dette diskuteres videre på Høstsamlingen. Legger ut maler på Bakhagen frtløpende Vi har tilbudt rganisasjnen via e-pst g Bakhagen at Jens kan sette pp enkelt infrmasjnsmateriell fr dem. (Har vært lite Landsstyret har utviklet en fremtidsrettet strategi fr Hageselskapet benyttet). Tve Landsstyret utviklet strategiske føringer fr Hageselskapet i et prsessmøte 31. mars De strategiske føringene 6

8 Administrasjnen benytter kmmunikasjnsstrategien aktivt i sitt arbeid Vi har reetablert, g pleier kntakten med vårt nettverk innen ffentlig-, privat- g frivillig sektr. Tve må ut av kntrstlen! Bli mer synlig i media g drive lbbyisme. Tnje Tve Tve ble vedtatt på representantskapsmøtet 14. juni 2014, g erstatter tidligere arbeidsplan. Administrasjnen arbeider med et bevisst frhld til prfilering av Hageselskapet g en gjennmtenkt, enhetlig kmmunikasjn. Arbeidet med selve strategien er et samarbeid mellm Tnje g Tve g har blitt skjøvet på i frhld til mer presserende ting under Tves sykefravær. Tve har i større grad deltatt på strategiske arenaer fr Frivillig sektr, fr å være ppdatert på rammebetingelsene g delta i debattene. Deltakelsen 1. halvår har vært begrenset av sykefraværet g persnalsituasjnen i administrasjnen. Tve har i større grad deltatt på strategiske arenaer fr Frivillig sektr, fr å være ppdatert på rammebetingelsene g delta i debattene. Deltakelsen 1. halvår har vært begrenset av sykefraværet g persnalsituasjnen i administrasjnen. Vi skal være mer praktive verfr media Tnje Vi bringer våre kjernesaker til trgs via presseinnspill, pressemeldinger g byr på hagevinklinger g vår ekspertise. Vi er aktive i ssiale medier, på egne g på andres sider med å sette hageaktuelle temaer på dagsrdenen. Ne vil alltid gå under radaren. Mediemtale i trykte medier, radi/tv, blgger, nett sv, egenmtale dvs Hageselskapet/ fylkesavdelinger/hagelag 1. halvår var på ttalt: Det er bedre enn fregående år: 2013: : Hageselskapet blir betraktet sm en naturlig samarbeidspartner på våre fagmrådet Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging Vi har reetablert, g pleier aktivt, kntakten med vårt nettverk innen ffentlig-, privat- g frivillig sektr. Tve Tve har i større grad deltatt på strategiske arenaer fr Frivillig sektr, fr å være ppdatert på rammebetingelsene g delta i debattene. Deltakelsen 1. halvår har vært begrenset av sykefraværet g persnalsituasjnen i administrasjnen. Vi arrangerte utstillingen Hage- g terrasseliv i samarbeid med Hadeland 7

9 Glassverk g Hageselskapet Oppland på Glassverket i april. Utstillingen bød på ulike tablåer med fkus på hagetrender, dyrking av grønnsaker g barna fikk plante frø til humlevennlig blmst g ha med hjem. Hageselskapet ble prfilert gjennm Glassverkets annnsering, avisbilag, nettsider g ssiale medier g samarbeidet ble markedsført i begge parters respektive kanaler, nett g trykksaker. Våre medlemmer handler med rabatt på Hadeland Glassverk. Vi tar initiativ til å etablere erfa-grupper Trn 3. Vi har implementert ny identitet i administrasjnen g rganisasjnen Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging Vi skal lage verrdnede strategier fr Nrsk Hagetidend Tve Vi skal lage verrdnede strategier fr hjemmesiden Tve Prfilhåndbken skal gjøres tilgjengelig på Bakhagen Tnje Etter erfaringer g tilbakemeldinger fra rganisasjnen m praktisk bruk av lg, har Trn g Tnje i samarbeid med Hagetidends designer jbbet med å lage en justert utgave av lg, elementer g bruken av disse, fr å gjøre det hele mer brukervennlig. Frslagene ble lagt fram g vedtatt av Representantskapsmøtet 2014, g administrasjnen kan gå videre med å fullføre justering av lgen. Når dette arbeidet er avsluttet, ferdigstilles Praktisk bruk av lg g prfilelementer skal være tema på tillitsvalgtsamlinger Fylkene tar praktisk bruk av lg g prfilelementer videre med egne lag Bruk av lg g prfilelementer skal tas inn i nrmalvedtekter fr fylker g lag Trn Trn g markedsføres Prfilhåndbken fr tillitsvalgte g ansatte. Representantskapsmøtet 2014 vedtk en justering av lgen fr å gjøre den mer brukervennlig. Når dette arbeidet er avsluttet settes det pp sm tema på tillitsvalgtsamlinger. Se ver. Tve Fremmet frslag m g fått gjennmslag fr endringer av nrmalvedtekter fr reginer 2 pkt 7,8,9 g hagelag 2 pkt 7,8,9, slik at disse frplikter seg til å arbeide i hht Hageselskapets strategiske føringer, prfilprgram g bidra til å bygge et psitivt mdømme fr Hageselskapet. Vi skal frtløpende utvikle verktøy/prfilelementer til Tnje Når revidert lg er klar lages nye lger til fylker g hagelag. Brsjyrer 8

10 bruk i rganisasjnen g i administrasjnen g gjør dette tilgjengelig på Bakhagen g annet trykket materiell ppdateres når det er tid fr nye bestillinger. Dette fr å unngå unødige kstnader. Prfileringsklær fr Hageselskapet ligger til bestilling på Bakhagen. Plakatmaler g pressemeldingsutkast til f.eks åpne hager mm, legges ut etter hvert sm det er klart til bruk. Målmråde: Organisasjnsutvikling, Oppnå nett medlemsvekst på 500 medlemmer i 2014, Tilby attraktive medlemsfrdeler, med fkusmråde Fkus på aktuelle rekrutteringsarenaer 1. Vi har ppnådd nett medlemsvekst på 500 medlemmer i 2014 Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging Vi skal sette verving på agendaen gjennm alle Trn Temaet er satt på agendaen på tillitsvalgtsamlinger. aktiviteter. Bevissthet m hva vi skal ppnå g hvrfr Alle løssalgsutgaver har i år et løst vedlegg med tilbud m 3 bladers prøveabnnement. Etter endt abnnement følges de pp med tilbud m medlemskap. Restpplag av gammelt Staudehefte ble slgt sammen med løssalgsutgave nr 3 av Nrsk Hagetidend. Det ga strt mersalg, 796 flere slgte eksemplarer enn av samme utgave året før. Vi planlegger gavetilbud på Nrsk Hagetidend i frbindelse med jul. Helårsabnnement sm tidligere g julegave til vennabnnement sm blir nytt av året. På årets hagemesse i april hadde Hageselskapet en verdifull messeinnmeldingspakke, gjrt mulig gjennm et samarbeid med VienCmpagniet. Vi sl fjrårets rekrd ettertrykkelig med 93 nye medlemmer. Nær halvparten av dem betalte fr 2 års Vi skal legge til rette fr at rganisasjnen enkelt kan verve Tnje medlemskap. Direkte g krte nettadresser til alle lkallag pprettet i mars, sm gjør det enklere å markedsføre lkallagene. Oversikt ligger på Bakhagen. Ny vervebrsjyre er trykket pp. 9

11 Vi skal tilby rabattert medlemskap gjennm andre Trn rganisasjner Vi skal lage månedlige statistikker fr verving per fylke Trn Vi har gått brt fra dette etter en vurdering av at det kanskje ikke er så mtiverende. Men tall per fylke ble levert ut til alle g tatt pp sm tema på Repskapsmøtet. Vi skal tilby 2-års medlemskap Trn Det er gjennmført. Gjelder kun sm et førstegangstilbud til nye medlemmer. Vi skal følge pp de sm nærmer seg 1 års medlemskap Trn Stre utfrdringer i frbindelse med regnskap g på innbetalinger har gjrt at vi ikke har kunnet identifisere denne medlemsgruppen fram til nå. Vi skal tilby attraktive vervepremier Tnje Vervepremiene frnyes jevnlig med gde, etterspurte kvalitetsprdukter. Vi skal tilby attraktive medlemsgder, g synliggjøre de ttale medlemsgdene fr hele landet Tnje Medlemsgder fremmes alltid i Nrsk Hagetidend. Nye medlemstilbud er under frhandling, bl.a. hs LOG. Medlemsfrdeler mtales gså på hjemmesidene g i ssiale medier. 2. Hageselskapets frpliktelser er frankret i vedtektene på alle nivå Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging Vi skal gi innspill til justering av vedtektene Tve Frslag til justering av vedtekter ble lagt frem fr representantskapet 14. juni Justerte vedtekter skal gås igjennm på årlig rganisasjnspplæring av nye tillitsvalgte Det skal vedtas på representantskapsmøtet at justerte vedtekter må være implementert i fylker g lag i løpet av kmmende peride Trn Tve Kmmer fra g med neste samling fr nye tillitsvalgte. Frslaget ble vedtatt. Realitetene i de nye vedtektene g frståelsen av dem vil være tema på tillitsvalgtsamlinger framver. 3. Vi engasjerer rganisasjnens ressurspersner i administrasjnens aktiviteter Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging Vi tilrettelegger fr innspill fra rganisasjnen i knkrete saker; gegrafisk g per tema gjennm ulike kanaler Tve Gunn Apeland g Mariann Lenhardsen engasjert i arbeidsplanens mål m en medlemsøkning på 500 nett Hagekulturprisene ble delt ut av Mariann Strømdahl, Gunn Apeland g styret i Hageselskapet Rgaland. 4. Administrasjnen tilrettelegger fr at rganisasjnen kan innfri arbeidsplanen gjennm sine aktiviteter 10

12 Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging Vi skal utvikle et enkelt rapprteringssystem på Trn arbeidsplanen fr fylker g lag, slik at rapprteringen kan tas hensyn til bl.a. i styrets beretning. Vi skal bevisstgjøre tillitsvalgte m deres rlle g ansvar Trn Seminar fr nye tillitsvalgte g sekretærer i april. Vi skal dele gde erfaringer/tips på Bakhagen Tnje På Representantskapsmøtet la alle fylkene fram hver sin inspirasjnssak fr møtet. På denne måten fikk man delt erfaringer g tips til tiltak med hverandre. Et referat fra denne seansen ble lagt på Bakhagen etter møtet. Diskusjn på møtet m hvrdan bedre internkmmunikasjnen helt ut til hagelagene ble gså lagt ut på Bakhagen. Vi skal kple alle temaer vi tar pp med tillitsvalgte mt Tve Gjøres ifm tillitsvalgtsamlinger arbeidsplanen gjennm alle kanaler 5. Vi vet mer m hvilke ønsker våre medlemmer g ptensielle medlemmer har fr fremtiden Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging Vi gjennmfører en enkel undersøkelse Tnje Denne er satt på vent sm en del av innsparingstiltak i administrasjnen. 6. Vi har styrket vår effektivitet g kmpetanse Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging Administrasjnen praktiserer vedtatte arbeidsstrukturer Tve Struktur fr fakturaflyt, ledermøter, ppfølgingsmøter g virksmhetsplanlegging er innført. Like ansettelsesavtaler fr alle ansatte. Vi fretar bevisste kmpetanse-valg ved nyansettelser Tve Ledergruppen har avhldt planmøte fr å avklare fremtidig behv fr kmpetanse g hvrdan denne best kan rganiseres i administrasjnen. Nyansettelser avventes pga uavklart øknmisk situasjn. Vi skal ha underleverandører sm leverer ihht avtale Tve Gjennmgang av samtlige leverandører påbegynt, hvrav de sm utgjør størst beløp tas først. Dette har ført til innsparinger. Vi skal ha et psitivt g utviklende samarbeidsklima i administrasjnen Tve 19. juni hadde vi felles smmeravslutning, g gikk ut g spiste sammen. Veldig hyggelig! Lkalene i Sandstuveien 60A ble mgjrt til landskap smmeren Administrasjnen hadde i frkant en prsess hvr vi så på frdeler g ulemper med landskap, g var enige m at landskap 11

13 vil bidra til å utvikle samarbeidsklimaet psitivt. Oppgradering/innkjøp av nye, mderne g hensiktsmessige kntrmøbler avventes pga uavklart øknmisk situasjn. Målmråde: Arbeide fr økt bevissthet g kunnskap m viktigheten av bærekraftige hagebruk, med fkusmråde Verdien av bilgisk mangfld i hagen 1. Vi har frmidlet kunnskap m bærekraftig hagebruk gjennm alle våre kmmunikasjnskanaler Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging Vi skal gi bærekraftig hagebruk et ansikt gjennm våre budskap Tnje Nrsk Hagetidend, Hageselskapets hjemmesider g våre sider i ssiale medier har i alle sine artikler, faktastff g psteringer fkus på dette. Gjennm psitive eksempler g lærerik, praktisk, tiltalende g brukervennlig infrmasjn settes dette på dagsrden. 2. Vi tilbyr aktuelle tjenester g aktiviteter innen bærekraftig hagebruk Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging Vi skal prdusere g distribuere fredrag gjennm Studiefrbundet Natur g Miljø Trn Vi skal lage flere «slik lykkes du» Trn Det er prdusert ca. 20 artikler i 1. halvår. Sju av dem er lagt ut på Bakhagen, resten er i krrekturfasen g legges ut frtløpende. Vi skal frtsette arbeidet med ny Srtsliste Trn Restpplag på ca 1500 eksemplarer lå på lager hs trykkeriet. Arbeid med ny srtsliste vil igangsettes 2. halvår. Vi skal frtsette prsjektet Grenseløse grønnsaker g urter Trn T arrangementer ble planlagt g gjennmført 1. halvår, i Nrd-Trøndelag g Oppland. Frberedende arbeid g planlegging av tre arrangementer i august g september, i Vest-Agder, Buskerud g Østfld. Vi skal gjennmføre Bligkurset Trn Vi fikk tilsagn fra Husbanken m støtte g bligkurset «Bligplanlegging i by» Vi skal frtsette samarbeidet med Miljøverndepartementet Tve hldes ktber 2014 i Osl. Summende hager II gjennmført med øknmisk bistand fra Miljødepartementet/Miljødirektratet. Prsjektet er en eventyrlig Facebksuksess med mer enn en dbling av antall følgere i løpet av årets 12

14 kampanjeperide, dvs der kmmunikasjnsbyrået Trigger var hyret inn: 28. april 2014: 5387 følgere 10. juni 2014: følgere Og økningen frtsatte hele smmeren. Mennesker sm aktivt liker innlegg, pster sine egne, deler bilder, spørsmål g erfaringer. Det viser at svært mange har et ekte engasjement i frhld til Hageselskapets kjerneverdier; bærekraftige hager, bilgisk mangfld, økt grønn kunnskap. Se ppsummerende Summende hager rapprt: Eget vedlegg Se film m årets Summende hager kampanje, sm er innstilt til Kmmunikasjnsbransjens Gullkrnpris åpne hager Tnje 1000 åpne hager har blitt et velkjent arrangement sm Hageselskapet, hageinteresserte g media kjenner til g følger pp. Rutiner fr planlegging g avvikling blir stadig bedre. Vi har humlevennlige frø (strpakning) sm gave til hageverter g mer regntålige hageplakater til utsendelse. Vi har utfrdringer med Hageselskapets publiseringsverktøy på hjemmesiden sm ikke er veldig brukervennlig, men administrasjnen bistår så langt vi rår, de sm sliter med å legge inn hagen sin. Hagelagene g enkeltpersner er flinke til å snakke m arrangementet fra tidlig vår når de er i kntakt med media. Fylkeslag g hagelagene benytter i økende grad ssiale medier fr å ppfrdre sine følgere, hageflk, til å delta. 3. Hageselskapet er i større grad stedet sm eksterne henter infrmasjn m bærekraftig hagebruk Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging Vi skal frtsatt ha økning i bruk av våre nettsider Tnje Vi har en nedgang i bruk av hjemmesidene våre fra i fjr. Samtidig ser vi at ssiale medier stadig øker sm nyhets- g infrmasjnsleverandør generelt, gså i Hageselskapet. Veien inn til hjemmesidene våre fr besøkende kmmer i økende grad via ssiale medier. Vår medievervåkningsavtale fanger ikke pp aktivitet i ssiale medier. Det er mulig, men det er et kstnadsspørsmål. Økt bruk av ssiale medier var eksempelvis svært synlig i frbindelse med årets 1000 åpne hager arrangement. Men dette er neppe årsaken til nedgangen i bruk av hjemmesiden. Men den 13

15 viktigste frklaringen er nk at sidene våre ikke er brukervennlige nk. Søkemtren etterlater ne å ønske. En del løsninger sm mange publiseringsverktøy tilbyr ligger ikke sm en mulighet i Hageselskapets versjn, g det skaper frustrasjn g generer ekstra kstnader når ting må via supprt. Måten stffet er presentert på, med mye bruk av pdfer er ikke gunstig med henblikk på søkemtrenes leting. Det er heller ikke slik dagens nettbrukere frventer eller ønsker å bli presentert fr stffet. Mange surfer på nettet via mbiltelefn g da er pdfer veldig lite ppulært. Ne kan vi gjøre selv fr å legge m dette, men det er ressurskrevende ppgave hva arbeidstid angår. Det kreves planlegging av en mlegging av Hageselskapets hjemmesider sm vil være mulig g regningsvarende innenfr dagens publiseringsløsning. Det vil handle m innhld, presentasjn, bilder g publisering. Dette arbeidet vil ta til i løpet av høsten. 1. halvår 1. halvår Endring Besøk/Økter ,93 % Unike besøk/brukere ,18 % Sidevisninger ,16 % Nye Besøk/Økter 53,47 % 50,94 % 4,97 % Det har gså vært en nedgang i bruken av Bakhagen, men færre uttalte frustrasjner knyttet til bruken fra fylker, hagelag g tillitsvalgte. Mange benytter sidene flittig g legger ut infrmasjn m egne aktiviteter. Administrasjnen sender gså e-pster med infrmasjn m at relevante saker g infrmasjn er lagt ut på Bakhagen fr å lette arbeidet til de tillitsvalgte. Nen ganger mtales dette gså i Hageselskapets nyhetsbrev. Bakhagen 1. halvår 1. halvår Endring Sidevisninger ,08 % Unike sidevisninger ,26 % 14

16 Vi får/griper flere henvendelser fra fagmiljøene m bidrag til deres prsjekter/aktiviteter Våre kurs på Studiefrbundet Natur g Miljø benyttes i større grad av våre hagelag Trn Trn Vi har fått frespørsler til fagavdelingen g har levert artikkel til Park & Anlegg, samt fredrag på seminar «Kampen mt fremmede arter» på Dømmesmen (sm dessverre ikke ble gjennmført pga sykdm). Vi har inngått samarbeid med Nrdic Garden, Nrges Birøkterlag g Mseplassen m å fremme infrmasjn m pllinerende insekter. NG vil tilby en egen salgsplass fr frø g løk der samarbeidspartnerne bidrar med infrmasjnsmateriell. Testing av den rganiske vekststimulanten Shrpshire Seaweed ble igangsatt, men ikke ptimalt gjennmført pga smmerheten g mbyggingen av lkalene i juli. Vi har deltatt ved Studiefrbundets årsknferanse fr å få påfyll m hvrdan Studiefrbundet jbber. Målmråde: Administrasjnen drives effektivt Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging EA-kding Trn Vi benytter nå Pstens elektrniske springstjeneste g finner frem til permanente adresseendringer sik at vi faktisk når medlemmene våre med Nrsk Hagetidend, medlemskntingentkrav g purringer. Det sparer ss gså fr mye kstbar retur g tidsbruk til feiladresserte sendinger g ny prtkstnad. Øknmi- g regnskapsrutiner Trn Det var strt behv fr å få på plass velfungerende regnskapsrutiner etter utilfredsstillende levering fra det gamle regnskapsbyrået. Nytt regnskapsbyrå var i gang fra 1. april. Årsregnskap g revisjn fr 2013 var svært tidkrevende pga tidligere mangelfull regnskapsførsel. I samarbeid med det nye regnskapsbyrået er det blitt lagt mye arbeid i pplæring i g innarbeidelse av fakturabehandling g tilrettelegging fr effektiv regnskapsførsel. Vi har jbbet fr å få på plass gde rapprteringsrutiner g samrdnet kntplan g budsjett, slik at vi får et best mulig verktøy fr ppsett g sammenlikning av regnskap g budsjett år fr år. 15

17 Vi har åpnet høyrenteknt fr å få rentefrdel av strt bankinnskudd etter hvedfrfall. Gjennmgang av avtaler Trn Fr å finne mråder der vi kan redusere driftsutgiftene, har vi begynt en gjennmgang av serviceavtaler g kntrakter med underleverandører fr å se m tjenestene frtsatt er relevante, kstnadseffektive g dekker våre behv. Vi vil innhente nye anbud fr å se m vi kan få kstnadene ytterligere ned. 5 Vedlegg 5.1 Detaljert situasjnsbeskrivelse Styrker internt i administrasjnen Styringsdialgen er avklart Planstrukturer g prsesser begynner å bli mer etablert i administrasjnen Nrsk Hagetidend går på skinner Vi tar grep m nødvendig utvikling av administrasjnen med tanke på kmpetanse, priritering av ulike fagmråder, hldningsarbeid Svakheter internt i administrasjnen Hvrfr er dette en styrke? Frutsigbarhet g ryddighet i arbeidet Letter g frenkler arbeidsprsessene. Sparer tid. Når 70 % av våre medlemmer pplever seg sm abnnenter, er dette vår største medlemsfrdel. Vi er synlige gjennm bladet g bygger ønsket mdømme. Ny spalte «Nytt fra Hageselskapet» understreker rganisasjnens rlle sm utgiver. Frigjør ressurser til å jbbe mer effektivt Hvrfr er dette en svakhet? 16

18 Avgang i stillinger g langtidssykefravær har vært en del av hverdagen ver lang tid, g vil gså være det i flere år fremver Publiseringssystem g medlemsregister Uavklart øknmisk situasjn etter at øknmifunksjnen ble satt ut eksternt Kulturen i administrasjnen preges av mye uavklart (ansatte, øknmi mm) ver lang tid Mulighet eksternt Ufrløst ptensiale i rganisasjnen Ufrløst ptensiale ift samarbeidspartnere Grønn vind Videreføre eksisterende prsjekter sm elementer i nye Finansierings- g inntektsmuligheter Trussel eksternt Medlemsfrafall Mønsteret fr å drive med frivillig arbeid endres Mindre attraktiv sm samarbeidspartner Organisasjnen løfter ikke tilstrekkelig i flkk, vi har ikke felles identitet Utfrdrer kntinuiteten i arbeidet, tilgang på faglig kmpetanse g ttal kapasitet Lite fleksibelt, tungvint i bruk fr rganisasjnen g administrasjnen Kan ikke planlegge øknmiske dispsisjner Mismt Hvrfr er dette en mulighet? Flere ressurser å spille på gir større gjennmslagskraft g bevissthet ift egen rlle Flere ressurser å spille på øker administrasjnens kapasitet. Nettverksbygging Oppmerksmhet i samfunnet Økt synlighet/ppmerksmhet. Ressursbesparende Gir ss handlingsrm, gså mtp å knytte til ss ekstern ekspertise Hvrfr er dette en trussel? Færre inntekter, bygger ss ned sm rganisasjn Travle hverdager. Ønske m å engasjere seg ad hc på spissede temaer Må avslå tilbud m samarbeid/ppdrag pga kapasitet g fagkmpetanse. Omdømmeskadelig Deler av rganisasjnen pplever ikke å ha tilstrekkelig frpliktelser til arbeidet sm skal utføres. Administrasjnen kan ikke frlange det samme av 17

19 de sm jbber frivillig sm vi kan fra de sm er ansatt. 18

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

Kartlegging av materiale på nettet

Kartlegging av materiale på nettet Kartlegging av materiale på nettet Kartlegging av materiale på nettet Intrduksjn Hvr strt er det nrske internettet? Kartlegging g arkivering Nettarkivet i Danmark Andre versikter Trafikkdata Autmatiske

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer.

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer. Idebank til fadderrekrutteringsuken 8.-15. desember På lkale samlinger vil brødre g søstre sm har meldt seg sm ververe få materiell fra SOSbarnebyer: fadderbrsjyre med vervekupng g skisse ver en barneby.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Innhold 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av regionavdelinger 5. Drift av lokallag 6. Styrearbeid i regioner

Detaljer

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen Vestlandsfrsking-ntat nr. 9 /2009 LIBRO Håndbka fr: Lkale Initiativer fr Bidiesel fra Resirkulert matolje av Ott Andersen Vestlandsfrsking, Pb 163, 6851 Sgndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 Vestlandsfrsking

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer