Virksomhetsplan Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013"

Transkript

1 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september

2 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse Overrdnede føringer De viktigste utfrdringene Visjn... 2 Frmål Verdier Mål g aktiviteter Vedlegg Detaljert situasjnsbeskrivelse Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september

3 1. Situasjnsbeskrivelse 1.1 Overrdnede føringer Vedtekter inkl. frmål Visjn Verdier Kmmunikasjnsstrategi fr Hageselskapet Arbeidsplan 2014 Styrket mdømme av Hageselskapet Oppnå nett medlemsvekst på 500 medlemmer i 2014 Tilby attraktive medlemsfrdeler Arbeide fr økt bevissthet g kunnskap m viktigheten av bærekraftige hagebruk g grønne verdiers betydning fr flkehelsen Organisasjnsutvikling 1.2 De viktigste utfrdringene Pririterte fkusmråder under arbeidsplanen fr 2014 ble vedtatt på styremøtet 13. g 14. september Disse er: Enhetlig kmmunikasjn Verdien av bilgisk mangfld i hagen Fkus på aktuelle rekrutteringsarenaer 2 Visjn Hva skal Hageselskapet bidra til i samfunnet? Det nrske hageselskap skal bedre menneskers livskvalitet gjennm grønne pplevelser Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september

4 Frmål Hva skal Hageselskapet gjøre fr hvem, g hvrfr? Det nrske hageselskapets frmål er å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur g landskapspleie, samt grønne mgivelsers psitive helseeffekt fr det enkelte menneske, familien g samfunnet. Presiseringer g kmmentarer til frmålet: Hva skal Hageselskapet gjøre Vi skal infrmere, inspirere, veilede g drive pplæring Vi skal gi mennesker en gd g psitiv pplevelse gjennm egen g andres haging Vi skal bidra til grønne bærekraftige privathager g ffentlige uterm Vi skal knytte mennesker sammen i ssialt samvær g fellesskap Vi skal bidra til bedre helse g økt trivsel Vi skal bidra til hrtikulturell kmpetanseheving Fr hvem skal vi gjøre det: Priritert målgruppe i 2014 er: Medlemmene vi er først g fremst en medlemsrganisasjn Organisasjnen den er vårt verktøy fr å nå ut Ptensielle medlemmer Hageinteresserte Har hage Mellm år Begge kjønn, men ne mer ppmerksmhet mt menn enn tidligere Fagmiljøer i ffentlig g privat sektr Hvrfr skal vi gjøre dette: Vi ønsker å øke frståelsen fr at grønn kmpetanse/kunnskap er avgjørende fr en bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september

5 Vi ønsker å bidra til at alle deler av beflkningen har tilgang til gde grønne utemiljøer. Vi ønsker å bidra til at mennesker har en meningsfylt fritid Vi ønsker å bidra til bedre flkehelse 3 Verdier Hva skal vi kjennetegnes av i vår atferd? Ttalt sett skal Hageselskapet kjennetegnes av å være: Kmpetent Engasjert Tilgjengelig Kmmentarer til hva vi ønsker å kjennetegnes av: Verdi Med denne verdien mener vi: Kmpetent Vi utvikler ss faglig Vi frmidler faglig kmpetanse Vi er en premissleverandør, g setter agendaen på våre grøntfaglige mråder Vi er fremtidsrettet Vi pptrer sm en samfunnsaktør Engasjert Vi trr på det vi jbber med! Vi mener det vi jbber med er viktig, er stlte av det g brenner fr det! Vi ønsker å frmidle Vi inspirerer Vi er fremtidsrettet Vi er søkende etter mer infrmasjn Vi pptrer sm en samfunnsaktør g følger med i samfunnsutviklingen Vi er entusiastiske, smittende Vi er ekte g ærlige Vi er interessert i dem vi kmmuniserer med Tilgjengelig Vi setter ss inn i ståstedet til den vi kmmuniserer med Vi bruker riktig kanal til de enkelte budskap, slik at vi når frem Vi tilpasser vårt budskap til våre målgrupper Vi kmmuniserer på en frståelig måte; verbalt, skriftlig, elektrnisk g Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september

6 visuelt Vi svarer på henvendelser Vi er fremtidsrettet Vi er en samfunnsaktør Hageselskapets administrasjn skal legge til rette fr at all ekstern kmmunikasjn fra rganisasjnen kjennetegnes av dette, dvs hjelpe fylkesavdelinger g lkallag til å bruke verdiene sm rettesnr i sin kmmunikasjn Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september

7 4 Mål g aktiviteter Hva skal vi ha ppnådd på de enkelte arbeidsmrådene, g når? Hva knkret skal vi gjøre fr å ppnå målene, g når? Hvem har ansvaret g rapprterer? Hvilken kstnad medfører aktiviteten/målet? Hva, hvrdan g når skal det rapprteres? Målmråde: Styrket mdømme av Hageselskapet, med fkusmråde Enhetlig kmmunikasjn 1. Vi har synliggjrt hvem vi er g hva vi tilbyr Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging Vi skal legge til rette fr at hele rganisasjnen fremstår med samme Hageselskaps-identitet. Vi er ett Hageselskap Tve Fremmet frslag m g fått gjennmslag fr justering av lg på rep.skapsmøtet, slik at den skal bli mer anvendelig i alle sammenhenger. Vedtak R 09D/14 Fremmet frslag m g fått gjennmslag fr endringer av nrmalvedtekter fr reginer 2 pkt 7,8,9 g hagelag 2 pkt 7,8,9, slik at disse frplikter seg til å arbeide ihht Hageselskapets strategiske føringer, prfilprgram g bidra til å bygge et psitivt mdømme fr Hageselskapet. Betydningen av dette diskuteres videre på Høstsamlingen. Legger ut maler på Bakhagen frtløpende Vi har tilbudt rganisasjnen via e-pst g Bakhagen at Jens kan sette pp enkelt infrmasjnsmateriell fr dem. (Har vært lite Landsstyret har utviklet en fremtidsrettet strategi fr Hageselskapet benyttet). Tve Landsstyret utviklet strategiske føringer fr Hageselskapet i et prsessmøte 31. mars De strategiske føringene 6

8 Administrasjnen benytter kmmunikasjnsstrategien aktivt i sitt arbeid Vi har reetablert, g pleier kntakten med vårt nettverk innen ffentlig-, privat- g frivillig sektr. Tve må ut av kntrstlen! Bli mer synlig i media g drive lbbyisme. Tnje Tve Tve ble vedtatt på representantskapsmøtet 14. juni 2014, g erstatter tidligere arbeidsplan. Administrasjnen arbeider med et bevisst frhld til prfilering av Hageselskapet g en gjennmtenkt, enhetlig kmmunikasjn. Arbeidet med selve strategien er et samarbeid mellm Tnje g Tve g har blitt skjøvet på i frhld til mer presserende ting under Tves sykefravær. Tve har i større grad deltatt på strategiske arenaer fr Frivillig sektr, fr å være ppdatert på rammebetingelsene g delta i debattene. Deltakelsen 1. halvår har vært begrenset av sykefraværet g persnalsituasjnen i administrasjnen. Tve har i større grad deltatt på strategiske arenaer fr Frivillig sektr, fr å være ppdatert på rammebetingelsene g delta i debattene. Deltakelsen 1. halvår har vært begrenset av sykefraværet g persnalsituasjnen i administrasjnen. Vi skal være mer praktive verfr media Tnje Vi bringer våre kjernesaker til trgs via presseinnspill, pressemeldinger g byr på hagevinklinger g vår ekspertise. Vi er aktive i ssiale medier, på egne g på andres sider med å sette hageaktuelle temaer på dagsrdenen. Ne vil alltid gå under radaren. Mediemtale i trykte medier, radi/tv, blgger, nett sv, egenmtale dvs Hageselskapet/ fylkesavdelinger/hagelag 1. halvår var på ttalt: Det er bedre enn fregående år: 2013: : Hageselskapet blir betraktet sm en naturlig samarbeidspartner på våre fagmrådet Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging Vi har reetablert, g pleier aktivt, kntakten med vårt nettverk innen ffentlig-, privat- g frivillig sektr. Tve Tve har i større grad deltatt på strategiske arenaer fr Frivillig sektr, fr å være ppdatert på rammebetingelsene g delta i debattene. Deltakelsen 1. halvår har vært begrenset av sykefraværet g persnalsituasjnen i administrasjnen. Vi arrangerte utstillingen Hage- g terrasseliv i samarbeid med Hadeland 7

9 Glassverk g Hageselskapet Oppland på Glassverket i april. Utstillingen bød på ulike tablåer med fkus på hagetrender, dyrking av grønnsaker g barna fikk plante frø til humlevennlig blmst g ha med hjem. Hageselskapet ble prfilert gjennm Glassverkets annnsering, avisbilag, nettsider g ssiale medier g samarbeidet ble markedsført i begge parters respektive kanaler, nett g trykksaker. Våre medlemmer handler med rabatt på Hadeland Glassverk. Vi tar initiativ til å etablere erfa-grupper Trn 3. Vi har implementert ny identitet i administrasjnen g rganisasjnen Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging Vi skal lage verrdnede strategier fr Nrsk Hagetidend Tve Vi skal lage verrdnede strategier fr hjemmesiden Tve Prfilhåndbken skal gjøres tilgjengelig på Bakhagen Tnje Etter erfaringer g tilbakemeldinger fra rganisasjnen m praktisk bruk av lg, har Trn g Tnje i samarbeid med Hagetidends designer jbbet med å lage en justert utgave av lg, elementer g bruken av disse, fr å gjøre det hele mer brukervennlig. Frslagene ble lagt fram g vedtatt av Representantskapsmøtet 2014, g administrasjnen kan gå videre med å fullføre justering av lgen. Når dette arbeidet er avsluttet, ferdigstilles Praktisk bruk av lg g prfilelementer skal være tema på tillitsvalgtsamlinger Fylkene tar praktisk bruk av lg g prfilelementer videre med egne lag Bruk av lg g prfilelementer skal tas inn i nrmalvedtekter fr fylker g lag Trn Trn g markedsføres Prfilhåndbken fr tillitsvalgte g ansatte. Representantskapsmøtet 2014 vedtk en justering av lgen fr å gjøre den mer brukervennlig. Når dette arbeidet er avsluttet settes det pp sm tema på tillitsvalgtsamlinger. Se ver. Tve Fremmet frslag m g fått gjennmslag fr endringer av nrmalvedtekter fr reginer 2 pkt 7,8,9 g hagelag 2 pkt 7,8,9, slik at disse frplikter seg til å arbeide i hht Hageselskapets strategiske føringer, prfilprgram g bidra til å bygge et psitivt mdømme fr Hageselskapet. Vi skal frtløpende utvikle verktøy/prfilelementer til Tnje Når revidert lg er klar lages nye lger til fylker g hagelag. Brsjyrer 8

10 bruk i rganisasjnen g i administrasjnen g gjør dette tilgjengelig på Bakhagen g annet trykket materiell ppdateres når det er tid fr nye bestillinger. Dette fr å unngå unødige kstnader. Prfileringsklær fr Hageselskapet ligger til bestilling på Bakhagen. Plakatmaler g pressemeldingsutkast til f.eks åpne hager mm, legges ut etter hvert sm det er klart til bruk. Målmråde: Organisasjnsutvikling, Oppnå nett medlemsvekst på 500 medlemmer i 2014, Tilby attraktive medlemsfrdeler, med fkusmråde Fkus på aktuelle rekrutteringsarenaer 1. Vi har ppnådd nett medlemsvekst på 500 medlemmer i 2014 Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging Vi skal sette verving på agendaen gjennm alle Trn Temaet er satt på agendaen på tillitsvalgtsamlinger. aktiviteter. Bevissthet m hva vi skal ppnå g hvrfr Alle løssalgsutgaver har i år et løst vedlegg med tilbud m 3 bladers prøveabnnement. Etter endt abnnement følges de pp med tilbud m medlemskap. Restpplag av gammelt Staudehefte ble slgt sammen med løssalgsutgave nr 3 av Nrsk Hagetidend. Det ga strt mersalg, 796 flere slgte eksemplarer enn av samme utgave året før. Vi planlegger gavetilbud på Nrsk Hagetidend i frbindelse med jul. Helårsabnnement sm tidligere g julegave til vennabnnement sm blir nytt av året. På årets hagemesse i april hadde Hageselskapet en verdifull messeinnmeldingspakke, gjrt mulig gjennm et samarbeid med VienCmpagniet. Vi sl fjrårets rekrd ettertrykkelig med 93 nye medlemmer. Nær halvparten av dem betalte fr 2 års Vi skal legge til rette fr at rganisasjnen enkelt kan verve Tnje medlemskap. Direkte g krte nettadresser til alle lkallag pprettet i mars, sm gjør det enklere å markedsføre lkallagene. Oversikt ligger på Bakhagen. Ny vervebrsjyre er trykket pp. 9

11 Vi skal tilby rabattert medlemskap gjennm andre Trn rganisasjner Vi skal lage månedlige statistikker fr verving per fylke Trn Vi har gått brt fra dette etter en vurdering av at det kanskje ikke er så mtiverende. Men tall per fylke ble levert ut til alle g tatt pp sm tema på Repskapsmøtet. Vi skal tilby 2-års medlemskap Trn Det er gjennmført. Gjelder kun sm et førstegangstilbud til nye medlemmer. Vi skal følge pp de sm nærmer seg 1 års medlemskap Trn Stre utfrdringer i frbindelse med regnskap g på innbetalinger har gjrt at vi ikke har kunnet identifisere denne medlemsgruppen fram til nå. Vi skal tilby attraktive vervepremier Tnje Vervepremiene frnyes jevnlig med gde, etterspurte kvalitetsprdukter. Vi skal tilby attraktive medlemsgder, g synliggjøre de ttale medlemsgdene fr hele landet Tnje Medlemsgder fremmes alltid i Nrsk Hagetidend. Nye medlemstilbud er under frhandling, bl.a. hs LOG. Medlemsfrdeler mtales gså på hjemmesidene g i ssiale medier. 2. Hageselskapets frpliktelser er frankret i vedtektene på alle nivå Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging Vi skal gi innspill til justering av vedtektene Tve Frslag til justering av vedtekter ble lagt frem fr representantskapet 14. juni Justerte vedtekter skal gås igjennm på årlig rganisasjnspplæring av nye tillitsvalgte Det skal vedtas på representantskapsmøtet at justerte vedtekter må være implementert i fylker g lag i løpet av kmmende peride Trn Tve Kmmer fra g med neste samling fr nye tillitsvalgte. Frslaget ble vedtatt. Realitetene i de nye vedtektene g frståelsen av dem vil være tema på tillitsvalgtsamlinger framver. 3. Vi engasjerer rganisasjnens ressurspersner i administrasjnens aktiviteter Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging Vi tilrettelegger fr innspill fra rganisasjnen i knkrete saker; gegrafisk g per tema gjennm ulike kanaler Tve Gunn Apeland g Mariann Lenhardsen engasjert i arbeidsplanens mål m en medlemsøkning på 500 nett Hagekulturprisene ble delt ut av Mariann Strømdahl, Gunn Apeland g styret i Hageselskapet Rgaland. 4. Administrasjnen tilrettelegger fr at rganisasjnen kan innfri arbeidsplanen gjennm sine aktiviteter 10

12 Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging Vi skal utvikle et enkelt rapprteringssystem på Trn arbeidsplanen fr fylker g lag, slik at rapprteringen kan tas hensyn til bl.a. i styrets beretning. Vi skal bevisstgjøre tillitsvalgte m deres rlle g ansvar Trn Seminar fr nye tillitsvalgte g sekretærer i april. Vi skal dele gde erfaringer/tips på Bakhagen Tnje På Representantskapsmøtet la alle fylkene fram hver sin inspirasjnssak fr møtet. På denne måten fikk man delt erfaringer g tips til tiltak med hverandre. Et referat fra denne seansen ble lagt på Bakhagen etter møtet. Diskusjn på møtet m hvrdan bedre internkmmunikasjnen helt ut til hagelagene ble gså lagt ut på Bakhagen. Vi skal kple alle temaer vi tar pp med tillitsvalgte mt Tve Gjøres ifm tillitsvalgtsamlinger arbeidsplanen gjennm alle kanaler 5. Vi vet mer m hvilke ønsker våre medlemmer g ptensielle medlemmer har fr fremtiden Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging Vi gjennmfører en enkel undersøkelse Tnje Denne er satt på vent sm en del av innsparingstiltak i administrasjnen. 6. Vi har styrket vår effektivitet g kmpetanse Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging Administrasjnen praktiserer vedtatte arbeidsstrukturer Tve Struktur fr fakturaflyt, ledermøter, ppfølgingsmøter g virksmhetsplanlegging er innført. Like ansettelsesavtaler fr alle ansatte. Vi fretar bevisste kmpetanse-valg ved nyansettelser Tve Ledergruppen har avhldt planmøte fr å avklare fremtidig behv fr kmpetanse g hvrdan denne best kan rganiseres i administrasjnen. Nyansettelser avventes pga uavklart øknmisk situasjn. Vi skal ha underleverandører sm leverer ihht avtale Tve Gjennmgang av samtlige leverandører påbegynt, hvrav de sm utgjør størst beløp tas først. Dette har ført til innsparinger. Vi skal ha et psitivt g utviklende samarbeidsklima i administrasjnen Tve 19. juni hadde vi felles smmeravslutning, g gikk ut g spiste sammen. Veldig hyggelig! Lkalene i Sandstuveien 60A ble mgjrt til landskap smmeren Administrasjnen hadde i frkant en prsess hvr vi så på frdeler g ulemper med landskap, g var enige m at landskap 11

13 vil bidra til å utvikle samarbeidsklimaet psitivt. Oppgradering/innkjøp av nye, mderne g hensiktsmessige kntrmøbler avventes pga uavklart øknmisk situasjn. Målmråde: Arbeide fr økt bevissthet g kunnskap m viktigheten av bærekraftige hagebruk, med fkusmråde Verdien av bilgisk mangfld i hagen 1. Vi har frmidlet kunnskap m bærekraftig hagebruk gjennm alle våre kmmunikasjnskanaler Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging Vi skal gi bærekraftig hagebruk et ansikt gjennm våre budskap Tnje Nrsk Hagetidend, Hageselskapets hjemmesider g våre sider i ssiale medier har i alle sine artikler, faktastff g psteringer fkus på dette. Gjennm psitive eksempler g lærerik, praktisk, tiltalende g brukervennlig infrmasjn settes dette på dagsrden. 2. Vi tilbyr aktuelle tjenester g aktiviteter innen bærekraftig hagebruk Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging Vi skal prdusere g distribuere fredrag gjennm Studiefrbundet Natur g Miljø Trn Vi skal lage flere «slik lykkes du» Trn Det er prdusert ca. 20 artikler i 1. halvår. Sju av dem er lagt ut på Bakhagen, resten er i krrekturfasen g legges ut frtløpende. Vi skal frtsette arbeidet med ny Srtsliste Trn Restpplag på ca 1500 eksemplarer lå på lager hs trykkeriet. Arbeid med ny srtsliste vil igangsettes 2. halvår. Vi skal frtsette prsjektet Grenseløse grønnsaker g urter Trn T arrangementer ble planlagt g gjennmført 1. halvår, i Nrd-Trøndelag g Oppland. Frberedende arbeid g planlegging av tre arrangementer i august g september, i Vest-Agder, Buskerud g Østfld. Vi skal gjennmføre Bligkurset Trn Vi fikk tilsagn fra Husbanken m støtte g bligkurset «Bligplanlegging i by» Vi skal frtsette samarbeidet med Miljøverndepartementet Tve hldes ktber 2014 i Osl. Summende hager II gjennmført med øknmisk bistand fra Miljødepartementet/Miljødirektratet. Prsjektet er en eventyrlig Facebksuksess med mer enn en dbling av antall følgere i løpet av årets 12

14 kampanjeperide, dvs der kmmunikasjnsbyrået Trigger var hyret inn: 28. april 2014: 5387 følgere 10. juni 2014: følgere Og økningen frtsatte hele smmeren. Mennesker sm aktivt liker innlegg, pster sine egne, deler bilder, spørsmål g erfaringer. Det viser at svært mange har et ekte engasjement i frhld til Hageselskapets kjerneverdier; bærekraftige hager, bilgisk mangfld, økt grønn kunnskap. Se ppsummerende Summende hager rapprt: Eget vedlegg Se film m årets Summende hager kampanje, sm er innstilt til Kmmunikasjnsbransjens Gullkrnpris åpne hager Tnje 1000 åpne hager har blitt et velkjent arrangement sm Hageselskapet, hageinteresserte g media kjenner til g følger pp. Rutiner fr planlegging g avvikling blir stadig bedre. Vi har humlevennlige frø (strpakning) sm gave til hageverter g mer regntålige hageplakater til utsendelse. Vi har utfrdringer med Hageselskapets publiseringsverktøy på hjemmesiden sm ikke er veldig brukervennlig, men administrasjnen bistår så langt vi rår, de sm sliter med å legge inn hagen sin. Hagelagene g enkeltpersner er flinke til å snakke m arrangementet fra tidlig vår når de er i kntakt med media. Fylkeslag g hagelagene benytter i økende grad ssiale medier fr å ppfrdre sine følgere, hageflk, til å delta. 3. Hageselskapet er i større grad stedet sm eksterne henter infrmasjn m bærekraftig hagebruk Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging Vi skal frtsatt ha økning i bruk av våre nettsider Tnje Vi har en nedgang i bruk av hjemmesidene våre fra i fjr. Samtidig ser vi at ssiale medier stadig øker sm nyhets- g infrmasjnsleverandør generelt, gså i Hageselskapet. Veien inn til hjemmesidene våre fr besøkende kmmer i økende grad via ssiale medier. Vår medievervåkningsavtale fanger ikke pp aktivitet i ssiale medier. Det er mulig, men det er et kstnadsspørsmål. Økt bruk av ssiale medier var eksempelvis svært synlig i frbindelse med årets 1000 åpne hager arrangement. Men dette er neppe årsaken til nedgangen i bruk av hjemmesiden. Men den 13

15 viktigste frklaringen er nk at sidene våre ikke er brukervennlige nk. Søkemtren etterlater ne å ønske. En del løsninger sm mange publiseringsverktøy tilbyr ligger ikke sm en mulighet i Hageselskapets versjn, g det skaper frustrasjn g generer ekstra kstnader når ting må via supprt. Måten stffet er presentert på, med mye bruk av pdfer er ikke gunstig med henblikk på søkemtrenes leting. Det er heller ikke slik dagens nettbrukere frventer eller ønsker å bli presentert fr stffet. Mange surfer på nettet via mbiltelefn g da er pdfer veldig lite ppulært. Ne kan vi gjøre selv fr å legge m dette, men det er ressurskrevende ppgave hva arbeidstid angår. Det kreves planlegging av en mlegging av Hageselskapets hjemmesider sm vil være mulig g regningsvarende innenfr dagens publiseringsløsning. Det vil handle m innhld, presentasjn, bilder g publisering. Dette arbeidet vil ta til i løpet av høsten. 1. halvår 1. halvår Endring Besøk/Økter ,93 % Unike besøk/brukere ,18 % Sidevisninger ,16 % Nye Besøk/Økter 53,47 % 50,94 % 4,97 % Det har gså vært en nedgang i bruken av Bakhagen, men færre uttalte frustrasjner knyttet til bruken fra fylker, hagelag g tillitsvalgte. Mange benytter sidene flittig g legger ut infrmasjn m egne aktiviteter. Administrasjnen sender gså e-pster med infrmasjn m at relevante saker g infrmasjn er lagt ut på Bakhagen fr å lette arbeidet til de tillitsvalgte. Nen ganger mtales dette gså i Hageselskapets nyhetsbrev. Bakhagen 1. halvår 1. halvår Endring Sidevisninger ,08 % Unike sidevisninger ,26 % 14

16 Vi får/griper flere henvendelser fra fagmiljøene m bidrag til deres prsjekter/aktiviteter Våre kurs på Studiefrbundet Natur g Miljø benyttes i større grad av våre hagelag Trn Trn Vi har fått frespørsler til fagavdelingen g har levert artikkel til Park & Anlegg, samt fredrag på seminar «Kampen mt fremmede arter» på Dømmesmen (sm dessverre ikke ble gjennmført pga sykdm). Vi har inngått samarbeid med Nrdic Garden, Nrges Birøkterlag g Mseplassen m å fremme infrmasjn m pllinerende insekter. NG vil tilby en egen salgsplass fr frø g løk der samarbeidspartnerne bidrar med infrmasjnsmateriell. Testing av den rganiske vekststimulanten Shrpshire Seaweed ble igangsatt, men ikke ptimalt gjennmført pga smmerheten g mbyggingen av lkalene i juli. Vi har deltatt ved Studiefrbundets årsknferanse fr å få påfyll m hvrdan Studiefrbundet jbber. Målmråde: Administrasjnen drives effektivt Aktivitet Ansvar Rapprtering/ppfølging EA-kding Trn Vi benytter nå Pstens elektrniske springstjeneste g finner frem til permanente adresseendringer sik at vi faktisk når medlemmene våre med Nrsk Hagetidend, medlemskntingentkrav g purringer. Det sparer ss gså fr mye kstbar retur g tidsbruk til feiladresserte sendinger g ny prtkstnad. Øknmi- g regnskapsrutiner Trn Det var strt behv fr å få på plass velfungerende regnskapsrutiner etter utilfredsstillende levering fra det gamle regnskapsbyrået. Nytt regnskapsbyrå var i gang fra 1. april. Årsregnskap g revisjn fr 2013 var svært tidkrevende pga tidligere mangelfull regnskapsførsel. I samarbeid med det nye regnskapsbyrået er det blitt lagt mye arbeid i pplæring i g innarbeidelse av fakturabehandling g tilrettelegging fr effektiv regnskapsførsel. Vi har jbbet fr å få på plass gde rapprteringsrutiner g samrdnet kntplan g budsjett, slik at vi får et best mulig verktøy fr ppsett g sammenlikning av regnskap g budsjett år fr år. 15

17 Vi har åpnet høyrenteknt fr å få rentefrdel av strt bankinnskudd etter hvedfrfall. Gjennmgang av avtaler Trn Fr å finne mråder der vi kan redusere driftsutgiftene, har vi begynt en gjennmgang av serviceavtaler g kntrakter med underleverandører fr å se m tjenestene frtsatt er relevante, kstnadseffektive g dekker våre behv. Vi vil innhente nye anbud fr å se m vi kan få kstnadene ytterligere ned. 5 Vedlegg 5.1 Detaljert situasjnsbeskrivelse Styrker internt i administrasjnen Styringsdialgen er avklart Planstrukturer g prsesser begynner å bli mer etablert i administrasjnen Nrsk Hagetidend går på skinner Vi tar grep m nødvendig utvikling av administrasjnen med tanke på kmpetanse, priritering av ulike fagmråder, hldningsarbeid Svakheter internt i administrasjnen Hvrfr er dette en styrke? Frutsigbarhet g ryddighet i arbeidet Letter g frenkler arbeidsprsessene. Sparer tid. Når 70 % av våre medlemmer pplever seg sm abnnenter, er dette vår største medlemsfrdel. Vi er synlige gjennm bladet g bygger ønsket mdømme. Ny spalte «Nytt fra Hageselskapet» understreker rganisasjnens rlle sm utgiver. Frigjør ressurser til å jbbe mer effektivt Hvrfr er dette en svakhet? 16

18 Avgang i stillinger g langtidssykefravær har vært en del av hverdagen ver lang tid, g vil gså være det i flere år fremver Publiseringssystem g medlemsregister Uavklart øknmisk situasjn etter at øknmifunksjnen ble satt ut eksternt Kulturen i administrasjnen preges av mye uavklart (ansatte, øknmi mm) ver lang tid Mulighet eksternt Ufrløst ptensiale i rganisasjnen Ufrløst ptensiale ift samarbeidspartnere Grønn vind Videreføre eksisterende prsjekter sm elementer i nye Finansierings- g inntektsmuligheter Trussel eksternt Medlemsfrafall Mønsteret fr å drive med frivillig arbeid endres Mindre attraktiv sm samarbeidspartner Organisasjnen løfter ikke tilstrekkelig i flkk, vi har ikke felles identitet Utfrdrer kntinuiteten i arbeidet, tilgang på faglig kmpetanse g ttal kapasitet Lite fleksibelt, tungvint i bruk fr rganisasjnen g administrasjnen Kan ikke planlegge øknmiske dispsisjner Mismt Hvrfr er dette en mulighet? Flere ressurser å spille på gir større gjennmslagskraft g bevissthet ift egen rlle Flere ressurser å spille på øker administrasjnens kapasitet. Nettverksbygging Oppmerksmhet i samfunnet Økt synlighet/ppmerksmhet. Ressursbesparende Gir ss handlingsrm, gså mtp å knytte til ss ekstern ekspertise Hvrfr er dette en trussel? Færre inntekter, bygger ss ned sm rganisasjn Travle hverdager. Ønske m å engasjere seg ad hc på spissede temaer Må avslå tilbud m samarbeid/ppdrag pga kapasitet g fagkmpetanse. Omdømmeskadelig Deler av rganisasjnen pplever ikke å ha tilstrekkelig frpliktelser til arbeidet sm skal utføres. Administrasjnen kan ikke frlange det samme av 17

19 de sm jbber frivillig sm vi kan fra de sm er ansatt. 18

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013.

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. MERK: Aktivitetene i denne Handlingsplanen gjelder fr 2013 g til Landsmøte 2014. Budsjettet sm vist er fr periden 1.1.2013 til 31.12.2013 da budsjettet fr 2014

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Amnesty Internatinal i Nrges landsmøte i Trndheim 4.-6. nvember 2016 Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Innhld MR 1/16 Strategisk mål 1... 2 MR 2/16 Strategisk mål 2... 3 MR 3/16 Strategisk mål 3...

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon...

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon... HANDLINGSPLAN 2017 INNHOLD Innledning... 3 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 4 Samarbeid g lkal iverksettelse... 4 Kmpetanse g infrmasjn... 5 Kmmunikasjn... 6 Pririterte mråder... 7 Alkvett... 7 Samvær

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ingrid Olsen Arkiv: Unntatt ffentlighet Arkivsaksnr.: 17/553-6 Orientering m g status i prsjektet Digitale dmstler Direktørens sakssammendrag: Styret ble gitt en

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL Handlingsplan 2016 fr AV-OG-TIL Handlingsplanen knkretiserer hvilke tiltak sm skal gjennmføres g pririteres i 2016 fr å ppnå hvedmålet fr AV-OG-TIL, sm er å redusere negative knsekvenser av alkhlbruk.

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Hvorfor endre organisasjonsmodell?

Hvorfor endre organisasjonsmodell? Hvrfr endre rganisasjnsmdell? Skape større engasjement i sner/klubber gjennm å mtivere fr å gjennmføre utviklingsaktiviter g dermed heve kvaliteten på spillerne, trenerne, lederne g dmmerne i klubbene.

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR 2012 SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR Sn Glfklubb 01.01.2012 Sprtslig plan Sn Glfklubb junir virksmhet 1. OM SOON GOLFKLUBB, SOON GOLFKLUBBS JUNIOR VIRKSOMHET OG SPORTSPLANEN Om Sn Glfklubb Sn Glfklubb

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS OG nn KOMMUNE 1. AVTALEPARTENE Firmanavn: Business Regin Bergen AS Org. nr: 992 159 790MVA Pstadresse: Strandgaten 6, 5013

Detaljer

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel Vennesla kmmune Frslag til Planprgram fr revisjn av Kmmuneplanens samfunnsdel 20-2026 Vedtak m ffentlig høring i plan- g øknmiutvalget 13.05.20 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.xxxx Sist revidert: 28.4.20

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Hvorfor endre organisasjonsmodell?

Hvorfor endre organisasjonsmodell? Hvrfr endre rganisasjnsmdell? Skape større engasjement i sner/klubber gjennm å mtivere fr å gjennmføre utviklingsaktivitet g dermed heve kvaliteten på spillerne, trenerne, lederne g dmmerne i klubbene.

Detaljer

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren Kartlegging av kmmunikasjnsarbeid i kmmunesektren 1) Svarer du fr en Kmmune Fylkeskmmune 2) Navn på kmmunen/fylkeskmmunen Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis

Detaljer

Ekstern vurdering i Nearegionen

Ekstern vurdering i Nearegionen Ekstern vurdering i Neareginen Rapprt fra ekstern vurdering på Selbustrand skle i uke 4/2017 Vurderingstema: Elevvurdering med fkus på elevens medvirkning Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke 4 2017

Detaljer

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker Strålevern Hefte 27 Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker Referanse: Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker. StrålevernHefte 2003:27. Østerås: Statens strålevern, 2003. Emnerd:

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013 BrannInfrmasjnsFrum Brannvesenknferansen 20.-21. mars 2013 Trine Sivertsen Smmerlade 39 år Utdannet medieviter Jbbet med infrmasjn i 13 år Infrmasjnsrådgiver i Bergen brannvesen siste 4 år Er her fr å

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

ENGASJERE GENERASJON Y

ENGASJERE GENERASJON Y ENGASJERE GENERASJON Y Hva er likt, g hvrdan skiller de seg fra andre generasjner? Dale Carnegie Training White Paper The New Bm. Generasjn Y. Milenniumsgenerasjnen. Kjært barn har mange navn. Generasjnen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleie 2012/2013 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer