Svar på brev av Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars senest før påske Dok.dato: Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Svar på brev av Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars senest før påske 2011 TKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2010 Arild Moen Svar på brev av Ruter sine endringer av rutetilbudet med buss i Akershus Henvendelser - samferdsel - kommunikasjon / /2010 Terje Andreas Nome Svar på epost av Veiprosjektet i Bjørvika Henvendelser - samferdsel - kommunikasjon / /2010 Trond Jacobsen Stortingets møteplanlegging - endringer Stortingets langtidsprogram - møtevirksomhet mv 2010/ / Høyres stortingsgruppe Side: 1 av 19

2 Forprosjekt bestillinger - referat fra kartleggingsmøte i informasjonsseksjonen Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL og arbeidsordre X 2010/ /2010 Anita Blomberg m.fl. Oppsigelse av SDN T Flexi abonnement - samband Oppsigelse av SDN T Flexi abonnement 2010/ /2010 Telenor Demonstrasjon kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2010 Forsvar Dagens føretrygd Tillatelse til demonstrasjon kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2010 Forsvar Dagens føretrygd Side: 2 av 19

3 Markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2010 Forening for beboere og pårørende i Ashraf Tillatelse til markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2010 Forening for beboere og pårørende i Ashraf Dokument 8:6 S Svar på brev av departementets vurdering av forslag om mer forutsigbar og mindre byråkratisk adopsjonsprosess Dokument 8:6 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om mer forutsigbarhet og mindre byråkratisk adopsjonsprosess 2010/ /2010 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Statsråden nvitasjon til FF-seminar - Langsiktig planlegging i Forsvaret - Oslo NÆK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ / Forsvarets forskningsinstitutt Side: 3 av 19

4 Redegjørelse om E og EØS-saker vårsesjonen 2011 Redegjørelse om E og EØS-saker 2010/ / tenriksdepartementet tenriksministeren nvitasjon til debatt om politiets familievoldskoordinatorer - Vold i nære relasjoner - Frokostkjelleren Oslo ASK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 JRK Klage på avslag om innsyn i Kjønstadutvalgets rapport Anmodning om innsyn i Kjønstadutvalgets graderte rapport - Pensjonsordningen for stortingsrepresentantene 2010/ /2010 Gunnar Magnus nvitasjon til debatt om politiets familievoldskoordinatorer - Vold i nære relasjoner - Frokostkjelleren Oslo FKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 JRK Side: 4 av 19

5 nvitasjon til debatt om politiets familievoldskoordinatorer - Vold i nære relasjoner - Frokostkjelleren Oslo HOK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 JRK Prop 1 S nnspill - statsstøtte for 2011 Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet for / /2010 Sjelesorgsenteret Planlegging av Stortingets møter mv - langtidsprogram Stortingets langtidsprogram - møtevirksomhet mv 2010/ / Kristelig Folkepartis stortingsgruppe nvitasjon til debatt om politiets familievoldskoordinatorer - Vold i nære relasjoner - Frokostkjelleren Oslo KFK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 JRK Side: 5 av 19

6 Stortingets kor - søknad om tillegg juleprosjekt 2010 Stortingets kor - Sak DL 2008/ / Stortingets kor Stortingets kor - økonomisk støtte juleprosjekt 2010 Stortingets kor - Sak DL 2008/ / Stortingets kor Prop 1 S H - Svar på spørsmål 532 i brev av fra Høyres fraksjon - kommunal selskapsskatt /2010 Prop 1 S V - Svar på spørsmål 221 i brev av fra Venstres fraksjon - frister for betaling av forskuddsskatt /2010 Side: 6 av 19

7 Notat om Stortingets forskningsdag - forslag til alternative opplegg - program Notat om Stortingets forskningsdag - forslag til alternative opplegg - program 2010/ / Kristin Taraldsrud Hoff Søknad om dekning av et eventuelt underskudd etter Stortingets julefest 2010 Julefesten - dekning av eventuelt underskudd - Sak DL 2008/ / Arrangementskomiteen for julefesten Kopi av brev til MD - Misforståelse angående lokal forvaltningsmodell for Øvre Anárjohka nasjonalpark? Kopi av brev til / fra Miljøverndepartementet / / Basevuovdi/Helligskog - Angeli grunneierforening Søknad om støtte til barnas juletrefest på Stortinget 2011 Barnas juletrefest på Stortinget Sak DL 2008/ / Komiteen for barnas juletrefest på Stortinget Side: 7 av 19

8 ttalelse om kontorstrukturen i Skatteetaten Henvendelser - skatter og avgifter / /2010 Vesterålen Regionråd Prop 1 S nnspill - oppfølging Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet for / / Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Dokument 8:163 S Departementets uttalelse Dokument 8:163 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos og Jon Jæger Gåsvatn om innføring av en ordning med psykiatriambulanser i alle landets fylker 2010/ / Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Planlegging av Stortingets møter mv - langtidsprogram - foreløpige konklusjoner Stortingets langtidsprogram - møtevirksomhet mv X 2010/ /2010 Stortingets presidentskap og direktør Side: 8 av 19

9 Kopi av brev til utenriksminister Ossur Skarphedinsson - Bevaring av villaksen Henvendelser - miljøvern og naturvern / /2010 Nordatlantisk Villaksfond sland tvalget til å gjennomgå saker behandlet for lukkede dører i Stortinget - oppnevning av nye medlemmer tvalget til å gjennomgå saker behandlet for lukkede dører i Stortinget - oppnevning av nye medlemmer - Sak i DL 2006/404 X 2010/ /2010 Stortingets presidentskap og direktør nvitasjon til debatt om politiets familievoldskoordinatorer / Vold i nære relasjoner - Oslo JK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 JRK tvalgene for rettferdsvederlag - omorganisering tvalgene for rettferdsvederlag - omorganisering X 2010/ /2010 Stortingets presidentskap og direktør Side: 9 av 19

10 Prop 1 S nnspill Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet for / /2010 Nordland Fylkeskommune Tilbud på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester Statens konsernkontoordning - Sak DL Tilg.kode SD 2010/ /2010 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp DnBNOR Tilbud på betalings- og kontoholdstjenester for staten Statens konsernkontoordning - Sak DL Tilg.kode SD 2010/ /2010 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Nordea Bank Norge Tilbud betalings- og kontoholdstjenester til virksomheter i statens konsernkontoordning Statens konsernkontoordning - Sak DL Tilg.kode SD 2010/ /2010 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Sparebank 1 SR-Bank Side: 10 av 19

11 Prop 1 S H - Svar på spørsmål og 585 i brev av og fra Høyres fraksjon - rigsveger - HV Forsvaret - personellramme - utsatte investeringsobjekter - likebehandling av snøscooter ATV og traktor /2010 Prop 1 S FrP - Svar på spørsmå og 611 i brev av og fra Fremskrittspartiets fraksjon - formuesskatt - fordeling av trygder og stønader - kjøttimport - klima og skogsatsingen /2010 Svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av varslingssaker i Forsvaret Varslingssak i Forsvaret 2010/ / Forsvarsdepartementet Telekommunikasjonstjenester Dorthe Bakke - behov for tjenestetelefon - hjemmekontor Telekommunikasjonstjenester ansatt N 2010/ / Øystein Bø Side: 11 av 19

12 Norsk deltakelse i tilknytning til ministermøter i E Europautvalget - møte / /2010 tenriksdepartementet tenriksministeren Telekommunikasjonstjenester mobiltelefon og hjemmekontor -videreføring Telekommunikasjonstjenester ansatt 2010/ / ngrid Dåsnes Telekommunikasjonstjenester mobiltelefon og hjemmekontor -videreføring Telekommunikasjonstjenester ansatt 2010/ / ngrid Dåsnes Prop 1 S H - Spørsmål 603 fra Høyres fraksjon /2010 Side: 12 av 19

13 Telekommunikasjonstjenester telefon og hjemmekontor Telekommunikasjonstjenester ansatt 2010/ / Øystein Bø Telekommunikasjonstjenester ansatt - Øyvind Søtvik Rekstad - tjenestetelefon og hjemmekontor Telekommunikasjonstjenester ansatt N 2010/ / Ylva Bie Telekommunikasjonstjenester mobiltelefon - hjemmekontor Telekommunikasjonstjenester ansatt 2010/ / Øyvind Søtvik Rekstad Bekreftelse på oppsigelse Oppsigelse av SDN T Flexi abonnement 2010/ /2010 Telenor Side: 13 av 19

14 Prop 1 S KrF - Svar på spørsmål 275 og 279 i brev av fra Kristelig Folkepartis fraksjon - økning av alkoholavgiften - momsregelverket for elbil og andre nullutslippsbiler /2010 Stortingets langtidsprogram - møtevirksomhet mv - møterutiner Stortingets langtidsprogram - møtevirksomhet mv 2010/ / Arbeiderpartiets stortingsgruppe nvitasjon til WE NSST Nord - DanseFestival Barents - Hammerfest FKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Du store verden nvitasjon til markering av Day of the Defenders of Freedom i Vilnius Day of the Defenders of Freedom markering i Vilnius 2010/ / Litauenens ambassade Oslo Side: 14 av 19

15 Henvendelse - brudd på Statens lover Henvendelse 2010/ / Harald Magne Reidarson nvitasjon til Military Power seminar FK - nvitasjoner / /2010 Norsk tenrikspolitisk nstitutt Kopi av brev til HOD - muligheten for å etablere et nasjonalt kompetansesenter for bekkenløsningsplager og kronisk bekkenleddssyndrom Kopi av brev til / fra Helse- og omsorgsdepartementet fra diverse avsendere / /2010 Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager Prop 1 S - høringsinnspill - ForM Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet for / /2010 Forum for utvikling og miljø Side: 15 av 19

16 Prop 1 S FrP - Svar på spørsmål 613 i brev av fra Fremskrittspartiets fraksjon - skatteutjevning /2010 Svar på henvendelse Henvendelse 2010/ /2010 Harald Magne Reidarson Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 2010/416 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 2010/ / /2010 Post- og teletilsynet Valget i Aserbajdsjan FK - Henvendelser til komiteen - utenrikssaker / /2010 Human Right House Network Side: 16 av 19

17 Prop 1 S H - Svar på spørsmål 473 og 474 i brev av fra Høyres fraksjon - innføring av tak for utbetalte trygdeytelser - standardisert omsorgstillegg /2010 Svar på henvendelse Henvendelse om erstatning etter ulykke 2010/ /2010 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Blå oktober-kampanjen - takker stortingsprepresentantene som møtte frem utenfor Stortinget FK - nvitasjoner / /2010 Forum for utvikling og miljø Forprosjekt bestillinger - referat fra kartleggingsmøte i informasjons- og dokumentasjonsavdelingen Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL og arbeidsordre X 2010/ /2010 nger Figved m.fl. Side: 17 av 19

18 Prop 1 S V - Svar på spørsmål 220 i brev av fra Venstres fraksjon - kjøp av klimakvoter /2010 NB8 parlamentspresidentkonferanse Reykjavik referat Nordisk - baltisk parlamentspresidentkonferanse NB sland - Direktør formøte - SG-møte - Reykjavik / /2010 sland Alltinget Prop 1 S FrP - Svar på spørsmål 70 og 77 i brev av fra Fremskrittspartiets fraksjon - lønnsprosjekt - kostnader ved administrering av arveavgiften /2010 Prop 1 S H - Svar på spørsmål 412 og 472 i brev av og fra Høyres fraksjon - Sjøheimevernets fartøyer i Reineklassen - gardestridsgruppen /2010 Side: 18 av 19

19 Dokument 8:7 S Departementets vurdering Dokument 8:7 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, b Thomsen og Hanne C.S. versen om likestilling av litteratur 2010/ /2010 Prop 1 S nnspill Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet for / /2010 Kollektivt Krafttak Side: 19 av 19

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 02.09.2010 Endring av dag og klokkeslett for markering til 020910 kl 1800-1900 2010/2-319 7245/2010 Foreningen for

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09.

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2009 nvitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015 Innhold 1. Årsberetning... 2 1.1 Gruppestyret... 2 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar... 3 1.3 Gruppesekretariatet... 4 2.0 Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet... 5 3.0 Møtende

Detaljer

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39)

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39) 2010 17. des. Dagsorden 1989 Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 39) 1. Stortingets vedtak til lov om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1 200 2. 29. oktober 2010 Innhold Spørsmål 1. Fra stortingsrepresentant Knut Arild Hareide, vedr. fotgjengeroverganger,

Detaljer

fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2414 1. mars Dagsorden 2012 Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 58): 1. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Stortingsgruppens årsmelding 2013 2014 side 5 Kristelig Folkepartis Ungdom årsmelding

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 15. des. Muntlig spørretime 1835 Møte onsdag den 15. desember kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Muntlig spørretime 2. Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 14. mars Dagsorden 2821 Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til utenriksministeren:

Detaljer

om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2014 16. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland 1567 Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr.

Detaljer

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen?

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen? Styremøte nr. 3 2004 Tilstede : Liva Aronsen, Eva Kristin Lian, Elin Brede Kristiansen, Olav Dombu, Sture Medby (vara), Toril Reitan (vara) og Svein Erik Skjønnås Forfall : Kari Austenå, Jan Petter Bergan

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1651 1800 21. juni 24. august 2012 Innhold Spørsmål 1651. Fra stortingsrepresentant Karin Andersen, vedr. arv, besvart

Detaljer

Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 94):

Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 94): 2013 10. juni Dagsorden 3935 Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 94): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lange

Detaljer

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning 2008 1 2 3 Innhold Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for hele frivillig sektor. Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Sammen. 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7. Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte.

Sammen. 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7. Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte. Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7 Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte. Forhandlingsleder statsråd

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Møte med finansministeren Fullt hus på SSØ-dagen Foran hovedtariffoppgjøret

Detaljer