MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger"

Transkript

1 MA MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA-SPESIAL MUFFELØSE AVLØPSRØR, generelt Miljøet MA-systemet er framstilt av en nøye kontrollert blanding av stål. Materialet er 100% resirkulerbart. Gjenbruk av jern i alle former og stadier, dvs. ved tilvirking, bygging eller riving av bygninger, sparer naturressursene og verner miljøet. Metallets kvalitet kontrolleres nøye ved omsmelting. Styrke Rør av støpejern har med stor suksess blitt brukt som avløpsrør i bygningsprosjekter i mer enn 200 år. Materialet har et godt renommé, grunnet sin styrke mot punktbelastninger og sin formstabilitet. Materialet har også god motstandsevne mot partikkelslitasje av sand etc. fra avløpsvannet. I tillegg er epoxybelegget på MA-systemet med på å gjøre overflaten vesentlig mer slitesterk. Brannsikkerhet og gassutskillelse Sikkerheten i bygninger blir best ivaretatt ved bruk av et rørsystem som ikke er brennbart, eller som utvikler giftig gass eller røyk. MA-systemet er i seg selv ikke-brennbart og kollapser ikke når det utsettes for brann. MA støpejernsrør beholder sine mekaniske egenskaper ved temperaturer på 500 C og forblir stabilt helt opp til 1000 C. Rørene overfører ikke brann gjennom etasjeskiller. MA-rør og -deler utsatt for brann avgir ingen helseskadelige eller livstruende gasser. Lyd Ved bruk av støpejernsrør reduseres behovet for kostbar og komplisert lydisolering. Støpejernsrør og -deler har best lyddempende egenskaper, og uavhengige tester har vist at støpejernsrør er de mest lydsvake av de 4 mest brukte rørmaterialene på markedet. Les mer om lyd på side 6. Ekspansjon Den lave ekspansjonen i materialet ved temperaturendringer (lik betong) gjør at deler for ekspansjonsopptak er unødvendig. Systemet er beregnet på temperaturer opp til 80 C uten at det er behov for spesielle hensyn som ekspansjonsmuffer etc. Korrosjonsbestandighet Epoxybelegget på innsiden av både rør og deler gjør MA rørene bestandige mot kjemikaler og vaskemidler i mye større grad enn tradisjonelle støpejernsrør. Utsiden av rørene er belagt med en høy-resistent oksidasjonsbeskyttende primer. Montasje Sammenføyning av rør og deler skjer uten muffer. De spesielle rustfrie koblingene som leveres til systemet, forsegler skjøtene og kobler delene sammen raskt og sikkert. Delespekter MA og MA-SPESIAL delespekteret er utviklet over mange år og består av et optimalt utvalg deler. Delene er utviklet i samarbeid med konsulenter og brukere. AVLØPSSYSTEM, generelle bestemmelser Materiale til avløpsledninger skal ha tilstrekkelig motstandskraft mot indre og ytre belastning ved forventet bruk. Avløpsledninger skal legges slik at ekspansjonsmulighet finnes, og at evt. lekkasjeskader blir minimale. Går avløpsledningen gjennom et membransjikt, skal denne ikke kunne skades ved bevegelse i rørene. Rør og deler i gråjern (støpejern) Ifølge den kommende europeiske standard EN 877, skal rør og deler være fri for synlige defekter som kan redusere funksjon og levetid. Mindre synlige feil aksepteres dersom de mekaniske egenskaper tilfredstiller standardens krav. 80 1/28

2 EN EFFEKTIV PRODUKSJONSPROSESS Saint-Gobain PAM står selv for termisk behandling, grafittisering og ferrittisering, noe som gir materialet mekaniske egenskaper av høy kvalitet. Mekaniske data Ekspansjon 0,01 mm/m C Slagfasthet 40 dan/mm 2 Elastisitetsmodul dan/mm 2 Produksjon av testprodukter Kjemiske analyser basert på spektrografi Mekanisk sammenligning Strekkfasthet MPa (gjennomsnittsverdier) Ringstivhet MPa (gjennomsnittsverdier, rør DN 100) Overflatehardhet Brinell i grader HB (gjennomsnittsverdier) MA/MA spesial Saint-Gobain PAM Andre produsenter Krav iht. Europanormen pr EN minimum minimum maximum TERMINOLOGI Grafittisering: Endringer i metallets struktur for å redusere de kjemiske forbindelsene av karbon (kullstoff) i jernet. Grafitten, som vanligvis er plateformet, blir på denne måten omgjort til andre former som gir støpejernet en bedre mekanisk ytelse, spesielt når det gjelder slagfasthet (støt). Ferrittisering: Økning av ferrittinnholdet, noe som gir støpejernet en høy motstandsevne mot sjokk. Motstandsdyktighet mot belastninger og støt: Parametre som karakteriserer evnen støpejernsrør har til å tåle mekaniske belastninger, som for eksempel bøying og trykk. Overflatehardhet: Redusert overflatehardhet forenkler kuttingen av rørene. Rørveggene er rene og levetiden på kutteverktøyet økes. UTVENDIG DIAMETER OG TOLERANSER De utvendige diametre og toleranser på både rør og deler er som vist i tabellen. Rørdelene er utført etter NS 3066, men med godstykkelser etter ISO Rør og deler er produsert i en stålkvalitet som overstiger kravene fra fra ISO 185, grad 15 og har fosforinnhold lavere enn 0,9 %. Alle rør og deler er produsert i henhold til ISO Nominell Utvendig diameter Toleranse på utvendig Ø mm Ø mm diameter Ø mm , , For å opprettholde en kontinuerlig produktutvikling forbeholder JOTI AS seg retten til å forandre tekniske spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. 2/28 JOTI AS, Stålverksvn. 1, Postboks 6206 Etterstad, N-0602 Oslo, 81 Tlf Fax E-post: -

3 KVALITETSNORMER 1987: Utgivelse av normer for ISO 9000 Mål: Fastsette internasjonale modeller for kvalitetssikringen i en bedrift. Utgjøre en referanse for verdenshandelen når det gjelder kontraktsmessige forhold mellom kunder og leverandører. Ved å harmonisere disse kravene, erstattes de forskjellige normene og bestemmelsene for kvalitetssikring som gjelder spesifikt i en rekke land. Definisjoner Bedriftssertifisering: ISO-sertifisering er en godkjennelse utført av en tredjepart et eksternt sertifiseringsorgan av at bedriftens kvalitetssystem tilfredsstiller kravene som mer enn 70 land er tilsluttet. ISO 9001 og ISO 9002: 2 modeller for kvalitetssikring ISO 9002: Produksjon og ettersalgsservice ISO 9001: ISO Produktutvikling 1988: Systemet for kvalitetssikring av fabrikkene til PONT-A-MOUSSON S.A i Bayard-sur-Marne og i Liverdun blir ISO 9002-sertifisert. Denne sertifiseringen forenkler godkjenning av kvalitet på støpejern for bygninger som skal eksporteres. 1993: Systemet for kvalitetssikring når det gjelder forskning og utvikling av produkter i PONT-A-MOUSSON blir sertifisert i henhold til ISO : Systemet for kvalitetssikring i PONT-A-MOUSSON S.A er komplett og omfatter samtlige av selskapets aktiviteter: Etter en detaljert kontroll foretatt i alle selskapets avdelinger, sertifiserer BVQI Bureau Veritas Quality International at hele organisasjonen tilfredsstiller kravene ISO 9001 stiller. 2000: PONT-A-MOUSSON S.A skifter navn til SAINT-GOBAIN PAM. NATIONAL ACCREDITATION OF CERTIFICATION BODIES EN 29001/ISO 9001/BS 5750 APPROVED BY BVQI KVALITETSMERKET En NF-norm definerer kravene som produktene må tilfredsstille. NF-normen A "Tuyaux et raccords salubres en fonte, sans pression" definerer de tekniske spesifikasjonene og presiserer prøve- og kontrollmetoder for produktene. Denne normen er referanse for seriene: Super Métallit à bouts Unis: SMU (MA-systemet) Super Métallit à Emboîtement: SME (Rør med muffer). For eksportmarkedene innehar PONT-A-MOUSSON i tillegg følgende sertifikater / kvalitetsmerker: British Board of Agrement, sertifikat nr. 89/2349 og 93/2886 Normen NF A "Tuyaux et pièces accessoires en fonte sans pression pour branchement d assainissement" er referanse for serien: Super Métallit à bouts Unis H-B: SMU-HB Merket NF, gis av AFNOR (Association Française des Normes - fransk standardiseringsorganisasjon) for bygningsprodukter produsert av SAINT-GOBAIN PAM. Etter regelmessig produksjonskontroll av CSTB betyr dette: Sertifisering av seriene MA og MA-SPESIAL som tilfredsstiller referansekravene. Merket NF, symbolet for offentlig godkjent kvalitet, finnes på produktene i seriene MA og MA-SPESIAL. GEPRÜFT BSI, BS EN ISO 9002 DIN, Deutsche Industri Norm, DIN Godkjenningsnemnda for sanitærmateriell i Norge, godkjenning: / /28

4 STØY, REFERANSER Generelt sett kan man si at kravene til lydforhold i sterk grad blir bestemt gjennom valg av konstruksjonssystem og byggemateriale, og på bakgrunn av dette er det meget viktig at denne problemstillingen vurderes tidlig i prosjektfasen. Først når bygget er ferdigstilt har man mulighet til å kontrollere lydforhold ved målinger. Utbedring av dårlige lydforhold kan være svært vanskelig og får ofte store økonomiske konsekvenser. Avløpsvann, spillvann og regnvann i et rom vil automatisk kunne høres: i rom i samme etasje i rom i etasjene under. Eliminering eller reduksjon av avløpslyd oppnås ved kombinasjon av følgende prosesser: Ved oppføring av bygningen omhyggelig plassering av avløpsrør i forhold til "spesielt utsatte" rom valg av best egnede byggematerialer og konstruksjonsmetode. Ved installasjon av rørene profesjonell installasjon bidrar til at produktenes spesielle egenskaper utnyttes maksimalt. MA-avløpsrør er naturlig lyddempende Støpejern har en naturlig lyddempende effekt på grunn av sin masse. Pakninger og vanntette ringer i elastomer sikrer sammen-kobling og tilkobling til rørene og motvirker vibrasjoner. Hva er støy? Uønsket lyd definerer vi vanligvis som støy. Lydstyrken måles normalt i db(desibel), som angir lydenergien eller lydtrykket. Støy oppfattes forskjellig ved de ulike tonehøyder, som igjen måles i Hz. Lydtrykk uttrykkes etter en logaritmisk skala. For å redusere støy med 3 db(a) må lyden halveres, dvs. at en lydreduksjon på 6 db(a) er det samme som en reduksjon til 1/4 del av opprinnelig lydtrykk. Krav til boligkvalitet Moderne bygninger skal tilfredstille krav til komfort i et godt boligmiljø. Plan- og Bygningsloven stiller krav til støy fra tekniske installasjoner som bl.a. sanitæranlegg. Kravene til de forskjellige bygningskategorier er beskrevet i NS Ulike tester av lydnivået mellom plastrør (PVC og PP) og støpejern viser alle et redusert behov for innbygging og akustisk lyd-demping ved valg av rør i støpejern. I Plan- og Bygningsloven fra 1997 er kravene til lyd fra vann- og avløpsinstallasjoner ved tapping og tømming definert i db(a). De enkelte bruksområder (bolig, arbeidslokale, undervisningsrom etc.) i bygningen må beskyttes mot støy fra tekniske installasjoner, herunder sanitæranlegg, og følgende tabell angir byggeforskriftenes krav til maksimale lydnivåer fra alle tekniske installasjoner samlet i bygningen. Med lange rørstrekk oppunder taket oppstår det i UV-systemer ugunstige undertrykk hvis anlegget er overdimensjonert eller feildimensjonert. Dette gir seg utslag i sterk lydutvikling, men ved bruk av plastrør kan det også få rørene til å klappe sammen. Følgene av dette blir da katastrofale, med uønsket vannlagring på tak. I verste fall kan disse bryte sammen fordi det i Norge ikke prosjekteres overløp på flate tak. Støykilde* Type rom Maksimalt lydnivå (LA, maks db(a) Tekniske installasjoner Oppholdsrom boenheter 32 i bygningen Sengerom i pleieanstalter, 32 sykehus og hoteller Undervisningsrom 32 Kjøkken o.l. 37 Kontorlokaler 40 Tekniske installasjoner fra ervervsvirksomhet i samme bygning 27 * Kravet omfatter ikke lyd ved bruk av sanitærinstallasjoner i samme boenhet, sengerom eller ervervslokale. For å opprettholde en kontinuerlig produktutvikling forbeholder JOTI AS seg retten til å forandre tekniske spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. 4/28 JOTI AS, Stålverksvn. 1, Postboks 6206 Etterstad, N-0602 Oslo, 83 Tlf Fax E-post: -

5 Støykilder knyttet til avløpsinstallasjoner er ofte sjenerende, selv om lydnivået ikke er særlig høyt eller langvarig. På grunn av sin spesielle karakter blir lyden lett oppfattet, selv med bakgrunnstøy på omtrent samme nivå. Støyen kan i slike tilfeller direkte knyttes til rørsystemet, samt hvordan dette monteres, og det anbefales derfor å ta hensyn til følgende: hydraulisk utforming av rørnettet gjennomføringer i bygningskonstruksjoner lydisolerende tiltak ved innkapsling/innkassing vibrasjonsisolerende klamring redusere vibrasjonsforplanting i rørnettet valg av rørsystem. NBI blad Støy fra avløpsinstallasjoner, gir en god innføring i forebyggende tiltak med hensyn til støyreduksjon, og anbefales benyttet i konkrete problemstillinger. Tester viser at støpejernsrør er den mest lydsvake løsningen Det er foretatt mange tester av rør i forbindelse med lyd- og brannegenskaper. Vi nøyer oss i denne omgang med å henvise til den mest nærliggende, foretatt av Norsk Byggforskningsinstitutt. Denne testen er foretatt med 5 forskjellige rørtyper, plastrør fra 4 forskjellige produsenter av støydempende plastrør, sammen med støpejernsrør (MA) i 110 mm. Målingene viser entydige forskjeller i støynivåer mellom de ulike materialtypene. Målingene av lydtrykk ble gjort i samme rom på frittstående vertikale og horisontale rør ved nedskylling fra klosett og badekar. Vannmengdene var 6 og 2 liter fra WC og 0,9 liter fra badekar. Verdiene i tabellene er oppgitt i db(a). MA = støpejernsrør og -deler PE = polyetylene 2P = to-lags plast, innerrør og utvendig dempende spesialplast PP = polypropylene Konklusjon Testen viser entydig at rør av støpejern demper lyd best. Dette betyr at ved å velge riktig rørmateriale reduseres behovet for fordyrende innkassing og akustisk skjerming. Testet med 2 x 45 graders bend WC 2 liter WC 6 liter Badekar 0,9 liter Testet med 1 x 90 graders bend WC 2 liter WC 6 liter Badekar 0,9 liter Retningsforandring og vibrasjon På grunn av sin tyngde og stivhet gir støpejernsrør relativt god demping av strømningsstøy i vertikale rør. Man må imidlertid være oppmerksom på den lyd som oppstår ved strømning gjennom skarpe bend, og det anbefales å benytte bend med stor radius eller 2 stk. 45 bend i stedet for 1 på 90. Benytter man fleksible gummiskjøter i et avløpsnett av støpejern, minsker vibrasjonsforplantningen langs avløpsnettet. To vanlige skjøteløsninger for muffeløse avløpsrør (MA) er vist i nedenstående fig. Fleksible koblinger for støpejernsrør (MA) 84 5/28

6 MA støpejernsrør best i UV takavvanningssystem Sjenerende lyd blir oftest lokalisert ved retningsforandringer i rørstrekkene, og plaskelyd kan forekomme i overganger mellom vertikale fallstammer og horisontale rørledninger. Lyd oppstår der det er ubalanse mellom trykktap og tilgjengelig fallhøyde i UV-systemet. Virkelig store lydproblemer oppstår ved undertrykk ned på damptrykkets nivå, eller det som kalles kavitasjon. For å redusere lydproblematikken kan man ved prosjekteringen planlegge rørene lagt i soner der lyd aksepteres, isolere systemet eller ganske enkelt velge et rørsystem med tyngre materiale, så som MA-systemet. BRANN Bygningers brannsikkerhet avhenger spesielt av: Gjennomtenkt inndeling av rommene, slik at man hindrer spredning av en eventuell brann Valg av materialer som hemmer, og i alle tilfeller ikke sprer brannen De fleste branner oppstår statistisk sett oftest i bygningenes nedre deler: Boliger Kjellerplan, totalt 37% Kjeller 24% Søppelrom 9% Garasjerom 4% Trapperom, korridor og heiser 28% Kjøkken og vaskerom 23% Andre bygninger Kjellerplan, totalt 23% Kjeller 13% Søppelrom 2% Garasjerom 8% Soverom 5% Fasader og balkonger 13% Restauranter o.l. 8% Forretningslokaler 15% Kjøkken og vaskerom 15% Diverse 21% Jotis MA og MA-Spesial system er gjennomgått omfattende branntester ved kjente testelaboratorier i Europa. Den beskyttelse MA-systemet gir mot brannspredning er bl.a. ved at materialets tetthet og motstandskraft mot brann, effektivt hindrer spredningen gjennom etasjeskillene. Gjennomføringer i branncellebegrensende bygningsdeler Alle rørgjennomføringer gjennom brannklassifiserte bygningsdeler skal utføres på en slik måte at bygningsdelenes brannmotstand ikke svekkes grunnet dette. Følgende momenter er viktig for å oppfylle dette kravet: Utettheter rundt rørgjennomføringer må unngås Brennbar isolasjon ført gjennom bygningsdeler må unngås Varmeledning i selve rørgjennomføringen må minimaliseres Utførelsen skal ikke bidra til økt fare for røykutvikling og røykspredning Der rørisolasjon føres direkte gjennom brannklassifiserte bygningsdeler må denne ha tilfredstillende branntekniske egenskaper, grunnet det faktum at brennbar rørisolasjon raskt bidrar til brannspredning og utvikling av store mengder røyk. Videre er det viktig å tette rundt rør eller rørisolasjon med pre-akseptert masse, for å unngå rask spredning av brann gjennom utsparinger. Det anbefales også å isolere røret mot uønsket varmeledning gjennom brannskiller i 500 mm avstand på hver side. Fra REN, veiledning til teknisk forskrift til Plan og Bygningsloven av side 89, utgitt av Statens bygningstekniske etat, refereres følgende: Der vann, avløpsrør o.l. føres gjennom branncellebegrensende konstruksjoner eller seksjoneringsvegger, må det benyttes klassifisert/sertifisert løsning. Støpejernsrør kan likevel føres gjennom murte/støpte konstruksjoner inntil klasse EI60, når det tettes rundt rørene med akseptable masser, eller støpes rundt, og konstruksjonen har tykkelse på minst 180 mm. I alle andre sammenhenger henvises til Håndbok i branntekniske gjennomføringer, utgitt av Norsk Brannvern Forening. For å opprettholde en kontinuerlig produktutvikling forbeholder JOTI AS seg retten til å forandre tekniske spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. 6/28 JOTI AS, Stålverksvn. 1, Postboks 6206 Etterstad, N-0602 Oslo, 85 Tlf Fax E-post: -

7 Avløpsrør i støpejern er brannsikre Støpejernet kan på ingen måte antennes. Støpejernets meget lave utvidelseskoeffisient (0,01 mm/m C) representerer en viktig sikkerhetsgaranti, da dette effektivt hindrer lekkasje av røyk og branngasser mellom rør og gulv/vegg. MA støpejern bevarer sine mekaniske egenskaper ved temperaturer på 500 C og forblir stabilt helt opp til 1000 C uten noen form for isolering. Avløpsrør i støpejern best til å hindre eller stanse brannspredning Branntester foretatt i laboratorier og forsikringsselskaper, bekrefter de svært gode egenskapene rør i støpejern har når det gjelder å hindre spredning eller å stoppe brann. STØPEJERNSRØR I TAKAVVANNINGSSYSTEM Det er to faktorer som har innvirkning på brannspredning i et UV takavvanningssystem. Den ene er brannspredning gjennom branncellebegrensende bygningsdeler grunnet dårlige rørgjennomføringer. Den andre er at der det er fare for at brann kan spres gjennom takavvanningssystemet, skal takslukene produseres av metall. Videre må det tas hensyn til bygge-forskriftenes krav om at utførelsen ikke skal bidra til økt fare for røykutvikling og røykspredning. For å forhindre at brann kan spres utenfra og inn, må det ikke benyttes plastrør som kobles direkte til takslukene. Det kreves et anslutningsrør av metall i en lengde av 1 2 m fra taksluket, og røret må være L-formet for å forhindre brennende tjære/asfalt fra å dryppe ned i underliggende lokale. Alle plastrørsystemer på markedet i dag vil ved en brann smelte, og derved også utskille store mengder sot og sotpartikler. Dette fører som oftest til at hele bygget må evakueres under rehabiliteringen, ikke bare den lokale brannsonen. Noen plastrørsystemer vil også skille ut til dels meget giftige og korrosive gasser, og egner seg således ikke i UV-systemer montert i boligkomplekser, sykehus, skoler etc. Henvisninger Tekniske forskrifter til Plan- og Bygningsloven av 1997, utgitt av kommunal- og regionaldepartementet. REN, veiledning til teknisk forskrift til Plan- og Bygningsloven av 1997, utgitt av Statens Bygningstekniske etat. Håndbok om branntekniske gjennomføringer, utgitt av Norsk Brannvernforening. MEKANISK MOTSTANDSEVNE OG STABILITET Avløpsrørene i MA støpejern tåler forskjellige typer mekaniske belastninger og varme som kan oppstå i tekniske rom, som f.eks. kjellere, søppelrom, parkeringsplasser etc. Avløpsrør i MA støpejern til samtlige underetasjer, er det beste valget man kan gjøre når det gjelder installasjonenes levetid, pålitelighet og vedlikeholdsutgifter. 86 7/28

8 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Avløpsrør i støpejern er ufølsomme overfor normale belastninger i bygningenes struktur. At rørene tåler bøyinger og ustabiliteter utgjør en viktig sikkerhets- og hygienefaktor. Ved vanlig bruk og under en brann, vil ikke avløpsrørene i MA og MA-SPESIAL støpejern utgjøre noen risiko for beboernes helse i form av gass- eller røykutvikling. MA- og MA-SPESIAL-rørene er helt vanntette, sikret med pakninger og ringer i EPDM eller NBR (nitril), som er spesielt motstandsdyktige overfor de fleste kjemiske utslipp og har svært lang levetid. Avløpssystemer i støpejern tåler hydrorengjøring som utføres av spesialfirmaer iht. gjeldende regelverk. OVERFLATEBELEGGING AV DELER I MA Innvendig - utvendig Epoxyfilm lagt på ved katalyse (kataforese) og termonett, i rødbrun farge. Teknologi Katalyse i form av elektrolyse (se fig. til høyre) en belegging av metalliske deler. Denne teknikken, som blant annet er mye brukt innen bilindustrien, ble for første gang brukt på støpejernsdeler av Saint-Gobain PAM. Pålitelighet Delene går gjennom en spesiell overflatebehandling i form av meget fin sentrifugering, og blir lagt i avfettings- og passivitetsbad. Beleggingen som består av et fargestoff og et epoxy bindemiddel oppløst i vann, legger seg jevnt på alle overflatene. Den påsatte filmens vedheft er eksepsjonell og meget motstandsdyktig mot sjokk. Miljøvennlig Katodemetoden er en nøytral prosess i forhold til miljøet. Ultrafiltrasjon av badene tillater produksjon av fargestoff og bindemidler, samt resirkulering av behandlingsvannet. (+) (-) Katode O 2 Epoxy påføring uten Fe ++ OH - H + H 2 O Reaksjon ved katode: 2H + +2e - H 2 + Epoxy påføring H 2 Sterilisering i dampbad Rensing Varm fosfat prosess Rensing Katalyse (kataforese) Rensing Ovnstørk i 180 C Nedkjøling For å opprettholde en kontinuerlig produktutvikling forbeholder JOTI AS seg retten til å forandre tekniske spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. 8/28 JOTI AS, Stålverksvn. 1, Postboks 6206 Etterstad, N-0602 Oslo, 87 Tlf Fax E-post: -

9 Forvaltning-, drift- og vedlikeholdsinstruks MATERIALBESKRIVELSE, OVERFLATEBELEGG MA Rør utvendig belegg Lakkert med rusthindrende acrylprimer i rød-brun farge. Rør innvendig belegg Belagt med et lag 2-komponent tjære-epoxy i okergul farge. Tørr tykkelse 130 micron. Deler utvendig og innvendig belegg Alle deler er utvendig og innvendig påført et epoxybelegg i en kataforese-prosess. Se detaljert beskrivelse av prosessen på side 87. EGENSKAPER TIL INNVENDIG BELEGGING AV MA Innvendig belegging på rørene og forbindelsene i MA tilfredsstiller kravene fastsatt av: Normen NF A Det europeiske normprosjektet pren 877: tåler varmt vann: 24 timer ved 95 C tåler termiske sykluser: 1500 sykluser mellom 15 C og 93 C tåler salt tåke: mer enn 350 timer tåler vann: mer eller tilsvarende 30 dager tåler termiske produkter for µm2 < ph < µm12 Overflatebelegget har den egenskapen at belegg som vil kunne skape bakteriell forurensing, ikke får feste. Egenskaper til utvendig belegging av MA Utvendige belegg på MA-rørene tilfredsstiller kravene fastsatt i den europeiske normen EN 877: NB! Katalytiske belegg kan ved langvarig eksponering av ultrafiolette stråler miste noe av glansen, men beleggets egenskaper påvirkes derimot ikke av dette. Imidlertid lagres produktene i anti-uv emballasje for å sikre et akseptabelt utseende i det ferdige bygget Overmaling av MA avløpsrør Det anbefales bruk av vannoppløselig acryl og kopolymermaling med tilsatt rusthindrende middel. Om kondensering i avløpsrør Kondensering oppstår når temperaturen i avløpsrørenes vegger er så lav at det felles ut vann av luften. Dette skjer når smeltet snø eller kaldt vann går gjennom rørene i et miljø med høy luftfuktighet. Eventuelle forholdsregler man må ta for å unngå dette må bestemmes av konsulent, etter å ha tatt hensyn til forholdene på byggeplassen. Ut fra resultatene og kravene til brannsikkerhet i bygningen, kan man vurdere løsninger som f.eks. isolasjon med mineralull, anti-kondenserende maling eller isolerende tetningslister. 88 9/28

10 Forvaltning-, drift- og vedlikeholdsinstruks MATERIALBESKRIVELSE, OVERFLATEBELEGG MA-SPESIAL MA-SPESIAL serien har en utvidet bestandighet mot korrosive kjemikalier Rør utvendig belegg Et lag med anti-korrosiv zinkbelegg 130g/m 2 påført med varme, deretter lakkert med antrasittgrå acryl primer med gjennomsnittlig tørr tykkelse på 40 micron. Rør innvendig belegg Belagt med to lag 2-komponent okerfarget epoxy med en gjennomsnittlig tørr tykkelse på 250 micron. Deler utvendig og innvendig belegg Alle deler er utvendig og innvendig påført et polymerisert epoxybelegg (pulver), med en gjennomsnittlig tørr tykkelse på 300 micron. Epoxybelegget gir en ikke-porøs overflate med god vedheft og jevn tykkelse. Generelt om aggressive utslipp Aggressive utslipp karakteriseres ved sitt innhold av: Syrer, baser, alkohol, kullhydrider, løsemidler, rensemidler, fettstoffer, faste stoffer osv., samt temperaturen. Vanligvis må vann som inneholder disse stoffene forbehandles før det kan tømmes ut i offentlige avløp, ved å tømmes over på spesielle beholdere, benytte utskillingsapparater, nøytraliseringsapparater osv. Det er absolutt nødvendig å kontrollere og overholde reglene som gjelder for aggressive utslipp. Bruksområder for MA-SPESIAL serien 1. Kjemiske laboratorier, sykehus, storkjøkken og i næringsmiddelindustrien: Aggressivt avløpsvann som inneholder fett, syrer, baser, løsningsmidler etc. 2. I mark for tilknytning til hovedavløp og innstøpt i betongdekker: I samsvar med de gjeldende forskrifter kan MA-SPESIAL serien installeres i diametere, som er minimum DN 110 mm med bend og grenrør, med vinkler mindre enn eller lik 67,5. Spesielle hensyn / Overmaling 1. Rørene bør kobles sammen med rustfrie koblinger med pakning av nitril gummi (Normaconnect). 2. Ved kapping av rørene anbefales det å behandle snittflatene med 1-komponent sink-epoxymaling. For å opprettholde en kontinuerlig produktutvikling forbeholder JOTI AS seg retten til å forandre tekniske spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. 10/28 JOTI AS, Stålverksvn. 1, Postboks 6206 Etterstad, N-0602 Oslo, 89 Tlf Fax E-post: -

11 Forvaltning-, drift- og vedlikeholdsinstruks MATERIALBESKRIVELSE, MA-SPESIAL (SMU-HB) Motstandsevne til innvendige belegg i MA-SPESIAL Beleggets motstandsevne vurderes ved å ta hensyn til samtlige faktorer av fysisk og kjemisk art som kjennetegner utslippet. Dette gjelder faktorer som type syre, base, løsningsmidler osv. og konsentrasjonen av disse i utslippet. Tabell for kjemisk motstand De følgende tabeller gjør det mulig å kontrollere hvorvidt det innvendige belegget i rør og deler, samt gummitype i skjøtekoblinger, er motstandsdyktige mot de nevnte stoffer. Tabellen tar utgangspunkt i stoffets konsentrasjon i vann, temperaturområde og varighet over noen minutter. Det er her viktig å merke seg at testene kun foregår med én type stoff pr. test. Rør og rørdeler Gummimansjett EPDM Gummimansjett nitrile NBR 20 C C 20 C C 20 C C Syrer Eddiksyre 10% Eddiksyre 20% Saltsyre 10% Saltsyre 30% Saltsyre 50% Saltsyre 100% Kromsyre Sitronsyre Fluorsyre 2% Fluorsyre 10% Melkesyre Saltpetersyre 10% Saltpetersyre 30% Saltpetersyre 50% Saltpetersyre konsentr % Fosforsyre 20% Fosforsyre 100% Svovelsyre 10% Svovelsyre 20% Svovelsyre 30% Svovelsyre 50% Garvesyre 10% Vinsyre 20% God resistens Middels resistens Konsulter oss Dårlig resistens 90 11/28

12 Forvaltning-, drift- og vedlikeholdsinstruks Rør og rørdeler Gummimansjett EPDM Gummimansjett nitrile NBR 20 C C 20 C C 20 C C Baser Natrium hydroksid 10% Natrium hydroksid 30% Natrium hydroksid 50% Kalium hydroksid 10% Kalium hydroksid 30% Kalium hydroksid 50% Ammonium løsning 10% Salter Natriumklorid løsning Kaliumklorid Ammoniumsulfat Natriumtrifosfat Alkoholer Etanol + Metanol Etanol Glykol Klorerte løsningsmidler Trikloretylen Hydrokarboner aromater Xylene, Toulene Benzene, Styrene, Nafta Hydrokarboner alifatiske White spirit Super bensin, Diesel, Parafin, Råolje Oljer Smøremidler, Petroliums derivater Organiske oljer Vaskemidler Teepol konsentrat Teepol løsning Vann Ferskvann Saltvann Destillert vann Kloret vann God resistens Middels resistens Konsulter oss Dårlig resistens Motstandsevnen til det utvendige belegg på MA-SPESIAL Metallisering ved galvanisering Sinkbekledning beskytter rør i støpejern ved galvanisering. Takket være de spesielle elektrokjemiske egenskapene forhindrer det metalliske sinket som er plassert i midten all korrosjon av støpejernet, og spesielt lokale angrep forårsaket av skade på rørets overflate. Sink er en form for katodisk beskyttelse. På lang sikt omgjøres sinket til et stabil lag komplekse sinksalter, som danner et passivt beskyttelseslag på rørets overflate. Sinkbelegget på rørene har meget høye vedheftegenskaper. I motsetning til andre organiske metallbelegg, tåler det høye sjokknivåer. Antrasitt grå acryl-primer Beskyttelsesmaling, med god vedheft til sinkbelegget. For å opprettholde en kontinuerlig produktutvikling forbeholder JOTI AS seg retten til å forandre tekniske spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. 12/28 JOTI AS, Stålverksvn. 1, Postboks 6206 Etterstad, N-0602 Oslo, 91 Tlf Fax E-post: -

13 Forvaltning-, drift- og vedlikeholdsinstruks UFORUTSETT OVERBELASTNING AV AVLØPSSYSTEMET Generelt Avløpssystemer for spillvann og regnvann av type MA tåler, uten ekstra forholdsregler, en belastning som tilsvarer 5 m vannstand. Spesielle tilfeller Høybygg i byer, som f.eks. kontor- og forretningsbygg, hoteller, boligblokker laboratorier osv. I de tilfeller det er fare for overbelastning av avløpsrørene, er det nødvendig å foreta en grundig analyse med hensyn til dimensjoneringen av avløpssystemene i slike bygninger. Hvis det skulle oppstå høy vannstand ved en tilstoppelse som skyldes faste stoffer, risikerer man at det oppstår en permanent overbelastning i avløpssystemet, noe som vil belaste avløpsrørene mekanisk svært mye. Trykkanstrengelse under 1 m vannstand, uttrykt i kg. DN 50 DN 75 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 Ekspanderende plugg bend på Avløpsrør Et eksempel: En plugg med diameter DN 200 vil under 10 meters vannstand belastes med 320 kg, og to bend på 45 vil påtrykkes 455 kg! Mekanisk stabilitet mellom stående og liggende avløpsrør Stabiliteten oppnås ved installasjon av følgende tilbehør: gripekraver forankringsrør forlenget grenrør og gjør det mulig å motvirke overbelastninger ved følgende installasjoner: Vannrett hovedavløp med rett vinkel. FORANKRING MED FORLENGET GRENRØR Fallrør tilkoblet forlenget grenrør gjør her at kreftene av vanntrykket blir tatt opp i det forankrede (innstøpte) grenrøret. Fallrør koblet under gulv på tradisjonell måte /28

14 Forvaltning-, drift- og vedlikeholdsinstruks AVLÅSING MED GRIPEKRAGE/STATISK TRYKK- HØYDE MA Gripekrager Gripekrager Stålkrage med gripeklør som monteres utenpå koblinger. Kragens gripeklør fester mot røret og gir ekstra stabilitet til koblingen. Kragen gir ingen tettende effekt. Trenden innen nybygg av næringsbygg går i retning av høyhus. Dette gir seg utslag i relativt store statiske trykk i rørsystemer tilknyttet UV systemet, og det er ikke uvanlig med trykk opp mot 3 5 bar. Rørsystemer blir iht. sertifisering testet og godkjent for 0,5 bar overtrykk, og dette er på langt nær godt nok i fullstrømning takavvanningsystemer. MA systemet motstår trykk opp mot 10 bar, avhengig av dimensjon, ved at man ganske enkelt ettermonterer en gripekrage som hindrer rør/rørdeler i å gli ut av kuplingene. FORANKRING AV AVLØPSRØRENE Forankringene som benyttes for stående ledning er fastskrudde forankringsrør. Det må i tillegg monteres forankringer hver gang rørene skifter retning, hvis man ikke benytter gripekrager. Forankringsrør Stabiliserende effekter ved bruk av forankringsrør: Avlåsing av den øvre delen av fallrøret. Støtter fallrørene og tar opp noe, eller hele belastningen på veggene. Støtteringen som er kledt med elastomer demper lyden. Forankring Forankringsrør på festebraketter For å opprettholde en kontinuerlig produktutvikling forbeholder JOTI AS seg retten til å forandre tekniske spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. 14/28 JOTI AS, Stålverksvn. 1, Postboks 6206 Etterstad, N-0602 Oslo, 93 Tlf Fax E-post: -

15 Forvaltning-, drift- og vedlikeholdsinstruks KLAMRING OG RETNINGSENDRING Liggende røropplegg = = = = = Klammeravstand på liggende ledning skal være maks. 10 ganger rørets diameter, maks mm Avstand mellom kobling og nærmeste klammer skal være maks. 750 mm. Klamring må utføres slik at skjøter ikke utsettes for bøyingsbelastninger med risiko for lekkasje. Avvinkling på kobling får være maks. 3. Norsk Standard, NS 3421, beskriver enkle krav til røroppheng. SAMMENKOBLING MELLOM STÅENDE OG LIGGENDE LEDNINGER Stående ledning skal ha minimum ett klammer i hver etasje. Maks. klammeravstand er dog 1800 mm. FORBINDELSE TIL STÅENDE LEDNING MED 45 FORLENGET GRENRØR I DN Ved bruk av forlenget grenrør, oppnås en redusert avstand mellom liggende ledning og etasjeskillets underside. I de tilfeller der det er lange vannrette strekk, økes avløpskapasiteten ved muliggjøring av en større fallprosent. I tillegg gir også forlenget grenrør en økt stabilitet i avløpsledningen. For overganger fra stående til liggende ledning skal det benyttes grenrør med maks. 45. Avstand mellom klamring og kobling må være maks. 750 mm. = = 320 mm 150 mm maks 750 mm maks 750 mm Redusert avstand til tak ved bruk av forlenget grenrør NORMER BVN* BVN* BKS** BKS** BKS** Planlegging av avløpsrør i våtrom Avløpsrør, typer og egenskaper Spillvannsledninger, dimensjoneringskriterier Avløpsanlegg Gjennomføringer av kabler og rør i brannskiller. BVN* - Byggebransjens våtromsnorm BKS** - Byggforsk kunnskapssystemer EKSPANSJON Støpejern har en utvidelse/krymp som ligger nært opp til betong, og eksakt utvidelseskoeffisient er 0,01 mm/m C, som innebærer at man kan se bort fra problematikken med ekspansjon under prosjektering og montering. I motsetning til sanitæropplegget, vil rørføringen i UV systemet bestå av meget lange horisontale strekk. Det er ikke unormalt at strekkene blir opp imot m, og det sier seg selv at problematikken med rørsystemer i kunststoff med en utvidelse mange ganger høyere enn støpejern, ikke må neglisjeres /28

UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S

UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S Enkelt å montere Røret kommer ferdig med muffe! Takket være den effektive push-fit-koblingen, ringstivheten, fabrikkinnlagte pakningen er både POLO-KAL NG og

Detaljer

ACO VVS GM-X galvanisert rør

ACO VVS GM-X galvanisert rør 23 galvanisert rør Avløpsrør og rørdeler av stål DN 40 DN 250 DIN 19530 og EN 1123 Stålrør oppfyller de strengeste sikkerhetskrav (se brannegenskaper). Mufferør av push-fit-typen i ACOs produktutvalg og

Detaljer

Pipelife Stilla. Lyddempende avløpssystem i PP

Pipelife Stilla. Lyddempende avløpssystem i PP Pipelife Stilla Lyddempende avløpssystem i PP Pipelife Stilla Pipelife Stilla er et lyddempende avløpssystem for montering i bygninger. Stilla er et supplement til vårt tradisjonelle avløpssystem og har

Detaljer

UTBEDRING AV AVLØPSRØR - RELINING. Seminar ved Teknologisk Institut, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk

UTBEDRING AV AVLØPSRØR - RELINING. Seminar ved Teknologisk Institut, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk UTBEDRING AV AVLØPSRØR - RELINING Seminar ved Teknologisk Institut, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk Nå skal vi se nærmere på: 1. Teknisk godkjenning for relining 2. Rapport: Relining

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

Pragma spillvannsrør. Et godt alternativ for framtiden

Pragma spillvannsrør. Et godt alternativ for framtiden Pragma spillvannsrør Et godt alternativ for framtiden Pragma spilvannsrør for framtiden Pipelife har fremstilt konstruerte rør i en årrekke. Deres udiskutable fortrinn er lav vekt, stor styrke, lang levetid

Detaljer

K-sluk Gulvsluk i plast med sideutløp 50 og 75 mm

K-sluk Gulvsluk i plast med sideutløp 50 og 75 mm Gulvsluk i plast med sideutløp 0 og mm NBI sertifisert iht. produktstandard EN Produktsertifikat nr. TYPE mm UTLØP 0 0 K 0,, 0 Sideutløp, rett 0 0 K,, Sideutløp, rett Ø0= Ø=, o Ø0= Ø= MONTERINGSPLATER

Detaljer

Stillhet av dimensjoner

Stillhet av dimensjoner Stillhet av dimensjoner Geberit Silent PP og Silent-db20 Stille avløp i alle situasjoner. Geberit avløpssystemer kan mer enn bare å lede vannet vekk. Hva er den største irritasjonskilde i bygninger med

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold

FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold Super UV taksluk Versjon 2 November 2011 ultra design-2814 1. Innledning / Produktbeskrivelse SUPER UV TAKSLAUK BRUKSOMRÅDE: For avvanning av tak, terrasser.

Detaljer

Behold roen. Geberit Silent-Pro

Behold roen. Geberit Silent-Pro Behold roen. Geberit Silent-Pro Nyhet. Stikkmuffesystem. Lyddempet. Geberit Silent-Pro-avløpssystem reduserer uønsket lyd fra naboens baderom merkbart. Rørleggere og sanitæringeniører hører heller ikke

Detaljer

ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT

ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Collar FX 330 er en brannmansjett for å lage brannheende gjennomføringer i vegger og gulv.

Detaljer

K-FLEX K-FLEX AL CLAD SYSTEM 24 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S

K-FLEX K-FLEX AL CLAD SYSTEM 24 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX 24 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S REDUSER INSTALLASJONSTIDEN MED Inntil 40% Selvslukkende Praktisk og fleksibel Reduserte installasjon kostnader og enklere

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

GEBERIT SILENT-PRO BEHOLD ROEN.

GEBERIT SILENT-PRO BEHOLD ROEN. GEBERIT SILENT-PRO BEHOLD ROEN. NYHET. STIKKMUFFESYSTEM. LYDDEMPET. Geberit Silent-Pro-avløpssystem reduserer uønsket lyd fra naboens baderom merkbart. Rørleggere og sanitæringeniører hører heller ikke

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR UTRA DOUBE NYHET! Uponor Ultra Double arkedets mest komplette spillvannssystem Uponor Ultra Double Trygt og kostnadseffektivt spillvannssystem Sikkerhet og enkelhet har vært

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

Super UV taksluk. Forvaltning, drift og vedlikehold. 1. innledning / produktbeskrivelse. 2. Hoveddata. Super uv takslauk. godkjenninger: materiale:

Super UV taksluk. Forvaltning, drift og vedlikehold. 1. innledning / produktbeskrivelse. 2. Hoveddata. Super uv takslauk. godkjenninger: materiale: FdV-dokumentaSjon Forvaltning, drift og vedlikehold Super UV taksluk Versjon 3 Oktober 2015 ultra design-3706 1. innledning / produktbeskrivelse Super uv takslauk bruksområde: For avvanning av tak, terrasser.

Detaljer

Kap 13. MILJØ OG HELSE

Kap 13. MILJØ OG HELSE Kap 13. MILJØ OG HELSE Innemiljø 13-7 Lydisolasjon HVA SIER BYGGEREGLENE OM: 13-6 Generelle krav om lyd og vibrasjoner (1) Byggverk og bruksområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal

Detaljer

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glassull Askim Glassull Stjørdal Våtromsplater Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glavas samarbeidspartner på cellegummiisolasjon er Armacell Gmbh som produserer isolasjon over hele verden. De har

Detaljer

Wavin SiTech+ Innomhus avløpssystem med støydempende egenskaper

Wavin SiTech+ Innomhus avløpssystem med støydempende egenskaper Støydempende avløpsrør PRODUKTOVERSIKT Wavin SiTech+ Innomhus avløpssystem med støydempende egenskaper Wavin SiTech+ Systembeskrivelse Wavin SiTech+ er et mineralforsterket rørsystem i polypropylen (PP)

Detaljer

ORYX Collar FX 330. ORYX, lidenskap for passiv brannsikring

ORYX Collar FX 330. ORYX, lidenskap for passiv brannsikring ORYX Collar FX 330 ORYX, lidenskap for passiv brannsikring Versjon 1.0, 21-03-2016 ORYX er spesialisert i passiv brannsikring for bygninger. Takket være vår kompetanse og store produktspekter tilbyr ORYX

Detaljer

ACO VVS ACO PIPE rustfritt avløpsrørsystem

ACO VVS ACO PIPE rustfritt avløpsrørsystem 24 Generell introduksjon Innledning ACO PIPE er et pålitelig og holdbart push-fit-avløpsrørsystem i lettvektsklassen som er konstruert, produsert og testet for avløpsanlegg til bruk i jord, vanlige avløps-

Detaljer

Duktile rør for Trøndelag. Jan Svendsen

Duktile rør for Trøndelag. Jan Svendsen Duktile rør for Trøndelag Jan Svendsen Det var en gang! Versailles 1680 Solkongens vannforsyning - og fremdeles i drift! 2 Generell egenskaper Stor mekanisk styrke svekkes ikke over tid Kan legges under

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 1. INNLEDNING Det eksisterer en egen standard for denne type kanaler. Denne ble implementert

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning Beskytt liv og bygning En brann i en bygning kan forårsake stor skade og gi store negative økonomiske konsekvenser for

Detaljer

Kvalitet/standarder. Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen. Inge Fosberg

Kvalitet/standarder. Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen. Inge Fosberg Kvalitet/standarder Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen Inge Fosberg Hva forventer DU av et kabelrør? Tette skjøter? Rene rør? Trekke inn kabel etter 1 2 5 10 50 år?.?

Detaljer

RØROPPLAGRING SOM GIR RASK MONTASJE OG KONDENSKONTROLL SAMMEN MED AF/ARMAFLEX

RØROPPLAGRING SOM GIR RASK MONTASJE OG KONDENSKONTROLL SAMMEN MED AF/ARMAFLEX RØROPPLAGRING SOM GIR RASK MONTASJE OG KONDENSKONTROLL SAMMEN MED AF/ARMAFLEX Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sammen med AF/Armaflex Euroklasse B/BL-s3,d0 og høy diffusjonsmostand (μ 10.000) Høy mekanisk

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purus Joti rustfrie sluk og renner

Monteringsanvisninger for Purus Joti rustfrie sluk og renner Monteringsanvisninger for Purus Joti rustfrie sluk og renner 02.2011 Innholdsfortegnelse Forside/ Støtteben side 1 Gulvtype: F1 Klemramme for toppmembran side 2 Gulvtype: F2 Smøremembran for toppmembran

Detaljer

Vannlås og overganger

Vannlås og overganger : Vannlås og overganger www.pipelife.no SMARTLINE Vannlås og overganger Smartline vannlås Made in Norway Smartline vannlås har et moderne design, er enkel å vedlikeholde og passer perfekt under vasken

Detaljer

Grunnavløpsrør. en ener i markedet

Grunnavløpsrør. en ener i markedet Grunnavløpsrør en ener i markedet Et komplett system Pipelifes glatte grunnavløpsrørsystem består av både rør, deler og kummer. Bildene på disse sidene viser deler av Pipelifes kum- og delesystemer. For

Detaljer

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 PAROC Hvac Fire Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 Teknisk Isolering September 2014 Innhold Brannsikkerhet med PAROC steinull...3 PAROC Hvac Fire

Detaljer

PRAGMA - overvannsrør og drensrør

PRAGMA - overvannsrør og drensrør www.pipelife.no Pragma overvannsrør og drensrør Dimensjonert for framtiden Ulike rørsystemer bør ha like utvendige mål! Hvordan reparere, skjøte eller koble på en gang i fremtiden? Hvor lett er det å finne

Detaljer

Haugvold sykehjem Brannsikring baderomskabiner Dato: 2010-06-18

Haugvold sykehjem Brannsikring baderomskabiner Dato: 2010-06-18 HaugvoldSykehjem 2010 06 18REV01 2010 04 30 BrannsikringBaderomskabiner Haugvoldsykehjem Brannsikring baderomskabiner Dato: 2010-06-18 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Dokument utarbeidet av: Kontrollør av

Detaljer

FDV PE100 REDUSERT FLENS EUROFUSION AS KONGEVEIEN VINTERBRO TLF: E-POST:

FDV PE100 REDUSERT FLENS EUROFUSION AS KONGEVEIEN VINTERBRO TLF: E-POST: FDV PE100 REDUSERT FLENS EUROFUSION AS KONGEVEIEN 129-1407 VINTERBRO TLF: 64 00 70 60 - E-POST: INFO@EFAS.NO Produkt: Leverandør: Tlf: Fax: Polyetelen 80/100 rørdeler. Eurofusion AS - Kongeveien 129-1407

Detaljer

Protect R-90. Nyhet! DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER. Protect R-90

Protect R-90. Nyhet! DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER. Protect R-90 Nyhet! Passiv brannsikring i gjennomføringer Protect R-90 Protect R-90 DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER ARMAFLEX PROTECT R-90 passiv brannsikring og isolering i ett produkt for stål-, rustfrie-,

Detaljer

Advanced Structural Technology. AST quality in panels

Advanced Structural Technology. AST quality in panels Advanced Structural Technology AST quality in panels Panel System 3.10 NO Januar 2008 Styrke Sandwichelementer bygger på samhandling mellom de ulike materialene og gir optimale styrkeegenskaper. Det er

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

Brann og røykspredning på grunn av utettheter mellom kanal og bygningsdel

Brann og røykspredning på grunn av utettheter mellom kanal og bygningsdel 4 Tekniske installasjoner Tilfredsstillende sikkerhet i en bygning er betinget av at sentrale tekniske installasjoner opprettholder sin funksjon og brannmotstandsevne under hele eller deler av brannforløpet.

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning Beskytt liv og bygning En brann i en bygning kan forårsake stor skade og gi store negative økonomiske konsekvenser for

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

UTBEDRING AV AVLØPSRØR. Nordisk Vannskadeseminar 2017, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk

UTBEDRING AV AVLØPSRØR. Nordisk Vannskadeseminar 2017, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk UTBEDRING AV AVLØPSRØR Nordisk Vannskadeseminar 2017, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk Nå skal vi se nærmere på: 1. Teknisk godkjenning for relining 2. Rapport: Relining et alternativ

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

2:830 Mars. 2003. Pro Super. For horisontal montering. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant. Tørre og sunne hus

2:830 Mars. 2003. Pro Super. For horisontal montering. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant. Tørre og sunne hus 2:830 Mars. 2003 Pro Super For horisontal montering Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant Tørre og sunne hus Pro Super Kombinert undert for horisontal mo Pro Super er et diffusjonsåpent

Detaljer

Teknisk instruks Aquatherm Firestop

Teknisk instruks Aquatherm Firestop Teknisk instruks Aquatherm Firestop 1 AQUATHERM FIRESTOP RØR OG FITTINGS I SPRINKELANLEGG 1.1 Omfang 2 1.2. Definisjoner 2 1.2.1 Aquatherm firestop rør 2 1.2.2 Aquatherm firestop fittings 2 1.3 Generelt

Detaljer

K-FLEX K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S

K-FLEX K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM CU K-FLEX SOLAR R K-FLEX TWIN SOLAR hurtigkobling K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM

Detaljer

ORYX Collar WR PRODUKTBESKRIVELSE

ORYX Collar WR PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Collar WR MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Collar WR er strimler til opprettelse av brannsikre gjennomganger i vegger og gulv. ORYX Collar WR-strimlene

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

SMARTLINE et komplett norsk rørsystem

SMARTLINE et komplett norsk rørsystem SMARTLINE et komplett norsk rørsystem Innhold Produktfordeler side 3 Om Smartline side 4 Rør og rørdeler side 4 Produktsortiment side 5 Produktsortiment i krom side 8 Praktisk info side 9 Monteringsanvisning

Detaljer

ACO vei og anlegg Tilbakeslagsventiler 13

ACO vei og anlegg Tilbakeslagsventiler 13 ACO vei og anlegg 13 13 Generelt Klimaforandringene fører til ekstreme endringer i nedbøren. Kraftige nedbørsmengder faller innenfor korte tidsintervaller, og vi ser stadig flere problemer med oversvømmelser.

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purusrenne 110

Monteringsanvisninger for Purusrenne 110 Monteringsanvisninger for Purusrenne 110 02.2011 Innholdsfortegnelse Forside/ Støtteben side 1 Gulvtype: F1 Klemramme for toppmembran side 2 Gulvtype: F2 Smøremembran for toppmembran side 3 Gulvtype: F3

Detaljer

Installasjon av Alutile Fasade plater

Installasjon av Alutile Fasade plater Installasjon av Alutile Fasade plater Generelt. Alle plater er kvalitetsgodkjent fra fabrikk og blir testet etter mange ulike krevende tester standardisert av Amerikanske ASTM og Britiske Standarder. Alle

Detaljer

ORYX Grafite FR. MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE

ORYX Grafite FR. MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Grafite FR MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Grafite FR er en volumøkende, akrylbasert forsegling som utvider seg ved brann. Fordi produktet danner

Detaljer

Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S

Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S 1 Vannskadesikring Boligbygg Stort sett forstålige regler Les reglene nøye og ikke stol på alt som blir

Detaljer

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 100% strekkfast Enkel å montere og demontere Enkel montering under alle værforhold Høy korrosjonsbestandighet og slagfasthet For vann og ikke-agressivt avløpsvann Kan leveres for gass- og oljeprodukter

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. Sigex. Forvaltning, drift og vedlikehold. 1. Innledning / Produktbeskrivelse. 2. Hoveddata FDV: Purus Sigex. rustfritt gulvsluk

FDV-DOKUMENTASJON. Sigex. Forvaltning, drift og vedlikehold. 1. Innledning / Produktbeskrivelse. 2. Hoveddata FDV: Purus Sigex. rustfritt gulvsluk FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold Versjon 1 - Mars 2014 - ultra design-3379 Sigex rustfritt gulvsluk Gulvsluk med 3 anboringer Ø40 i rustfritt stål med sideutløp i 75 mm. 1. Innledning

Detaljer

Dukbelagt cellegummiisolering som gir beskyttelse ved innendørs- og utendørsmontasje.

Dukbelagt cellegummiisolering som gir beskyttelse ved innendørs- og utendørsmontasje. Dukbelagt cellegummiisolering som gir beskyttelse ved innendørs- og utendørsmontasje. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Lett vekt Enkel montasje og vedlikehold Bestandig mot UV, olje og kjemikalier Isolering

Detaljer

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009]

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] 1 Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] INNEKLIMA BRANN Behovet for påstøpte murkroner skal minimaliseres for å unngå kuldebroer. Samtidig skal

Detaljer

Forankring av støpejernsrør med strekkfaste. Jan Svendsen Saint-Gobain Vann og Avløp. MEF Forankringer av trykkrør

Forankring av støpejernsrør med strekkfaste. Jan Svendsen Saint-Gobain Vann og Avløp. MEF Forankringer av trykkrør Forankring av støpejernsrør med strekkfaste skjøter Jan Svendsen Saint-Gobain Vann og Avløp MEF Forankringer av trykkrør Problemstilling I en rørledning oppstår det krefter som vil 1. Endre posisjonen

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

Duktile støpejernsrør EN545:2010, ny gjeldende standard Beskrivelsestekster Materialets levetid

Duktile støpejernsrør EN545:2010, ny gjeldende standard Beskrivelsestekster Materialets levetid Duktile støpejernsrør EN545:2010, ny gjeldende standard Beskrivelsestekster Materialets levetid PAM Norge Det var en gang.. Solkongen 1638-1715 Kravene ble stadig større. Vannet skulle frem til folket!

Detaljer

7.0 Enkel konstruksjon. 7.1 Bukke-konstruksjon (planlegging og levering) 7.2 Lydisolert fastpunkt. 7.3 Retningslinjer for bukke-konstruksjon

7.0 Enkel konstruksjon. 7.1 Bukke-konstruksjon (planlegging og levering) 7.2 Lydisolert fastpunkt. 7.3 Retningslinjer for bukke-konstruksjon Produkter 7.0 Enkel konstruksjon 7.1 Bukke-konstruksjon (planlegging og levering) 7.2 Lydisolert fastpunkt 7.3 Retningslinjer for bukke-konstruksjon 7.4 Kapasiteter for bukke-konstruksjon Type A (45 )

Detaljer

Pragma overvannsrør. Dimensjonert for framtiden

Pragma overvannsrør. Dimensjonert for framtiden Pragma overvannsrør Dimensjonert for framtiden Ulike rørsystemer bør ha like utvendige mål! Hvordan reparere, skjøte eller koble på en gang i fremtiden? Hvor lett er det å finne rørdeler når man trenger

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

Uponor Radon System. nyhet! En smart og enkel måte og redde liv

Uponor Radon System. nyhet! En smart og enkel måte og redde liv Uponor Infrastruktur Uponor Radon System for industri nyhet! En smart og enkel måte og redde liv Uponor Radon System for industri Vi tar helse-trussel på alvor Norge har meget høy konsentrasjon av radongass

Detaljer

Nordisk vannskadeseminar 2009

Nordisk vannskadeseminar 2009 Nordisk vannskadeseminar 2009 Relining som reparasjons-metode for avløpsrør i bygninger Pål Harstad SINTEF Byggforsk, Oslo SINTEF Building and Infrastructure 1 Vi skal se nærmere på: Medias omtale Raskt

Detaljer

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING KOMPETANSE - KVALITET - VALGFRIHET Attraktiv varme eller kjøling Aeros står for design og kvalitet og bygger kun 13 cm fra vegg. Den er utstyrt med en stillegående

Detaljer

Uponor. Fagsamling

Uponor. Fagsamling Uponor Fagsamling 22.09.10 NULL HULL, ER DET MULIG? Uponor PE rør Rør materialer : Termoplaster PE, PP og PVC Rør for vann, avløp, gass og ventilasjon Sprøytestøpte og sveiste deler Kummer, tanker, slam/fett

Detaljer

HUNTON SILENCIO. Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO

HUNTON SILENCIO. Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO HUNTON SILENCIO Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO Silencio et naturlig valg når du legger gulv Vi vet hvor avgjørende det er med et godt underlag for ditt gulv, et som tilfører økt

Detaljer

Isolering av stålplatetak og nye EU-brannklasser

Isolering av stålplatetak og nye EU-brannklasser Isolering av stålplatetak og nye EU-brannklasser Nye EU-brannklasser og ny standard for isolasjon... Gjeldende byggeforskrift stiller krav til at all bygningsisolasjon skal kunne fremvise brannteknisk

Detaljer

Hvordan har Nordisk vannskadegruppe påvirket forskrifter og installasjonsteknikk i Norge

Hvordan har Nordisk vannskadegruppe påvirket forskrifter og installasjonsteknikk i Norge Hvordan har Nordisk vannskadegruppe påvirket forskrifter og installasjonsteknikk i Norge Nordisk vannskadeseminar i Reykjavik 03.09.09 Oddvar Stensrød Gjensidige forsikring Vannskader ble gradvis mer aktuelt

Detaljer

Lever du FREMDELES i steinalderen?

Lever du FREMDELES i steinalderen? Lever du FREMDELES i steinalderen? G l a s s u l l et valg for det 21. århundre Vi mennesker har utviklet oss til skapninger som ikke ønsker å bo i huler. Vi ønsker moderne hjem, og vi vil ikke ha det

Detaljer

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil FDV Luft og smussutskillere 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil Dimensjoner og mål Dimensjoner (mm) Type A B C D E F G Testtrykk SS CVAD-50 50 430 300 170 25 380 680 21

Detaljer

Boligkonferansen 2016

Boligkonferansen 2016 Boligkonferansen 2016 Hvordan løse de nye forskriftskravene til rørisolering Løsninger for termisk isolering av rør samt brannbeskyttelse av kanaler Verktøy for kalkulering Henrik Stene Produktsjef Teknisk

Detaljer

RØRFÔRING= RØRFORNYING = RØRRENOVERING= RELINING Karolina Stråby

RØRFÔRING= RØRFORNYING = RØRRENOVERING= RELINING Karolina Stråby RØRFÔRING= RØRFORNYING = RØRRENOVERING= RELINING Karolina Stråby Pål Harstad Name Place Month 2016 Agenda Introduksjon: Hva er rørrenovering? Levetidsbetraktninger Produktbeskrivelse Anvendelsesområde

Detaljer

hvorfor velge Nordpeis stålpipe?

hvorfor velge Nordpeis stålpipe? STÅLPIPE Stålpipe er en rask, rimelig og plassbesparende metode dersom du ønsker et nytt ildsted. De fleste moderne ildsteder kan monteres uten brannmur, og med en toppmontert stålpipe blir da inngrepene

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk Forberedelser Verktøy du trenger Fintannet sag, gjærekasse, penn, kniv og boremaskin. Husk å også ha følgende tilgjengelig Rørklemmer, smøremiddel,

Detaljer

Firesafe Varmeekspanderende EX

Firesafe Varmeekspanderende EX Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse EX er en brannhemmende, varmekspanderende grafittfugemasse. n reagerer på varme og ekspanderer allerede ved 150 C. EX ekspanderer mer enn 13 ganger sitt opprinnelige

Detaljer

Produktstandarder, merking og anbefalte krav

Produktstandarder, merking og anbefalte krav Produktstandarder, merking og anbefalte krav Europeiske standarder benevnes EN med en nummerreferanse for eksempel EN 1401 for PVC grunnavløpsrør. Som norsk standard har denne fått benevnelsen NS-EN 1401.

Detaljer

GLAVA BRANNTETTING AUGUST 2016 BYGG/TEKNISK ISOLERING

GLAVA BRANNTETTING AUGUST 2016 BYGG/TEKNISK ISOLERING GLAVA BRANNTETTING AUGUST 2016 BYGG/TEKNISK ISOLERING GLAVA har et produktspekter som dekker de fleste behov innen brannsikring. Denne brosjyren omhandler produkter, bruksområder, ansvar, krav og løsninger

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

ORYX Acrylic FR. EMBALLERING OG LAGRING - Leveres ii 310 ml patroner - Oppbevares tørt og frostfritt ved temperaturer mellom +5 C og +40 C

ORYX Acrylic FR. EMBALLERING OG LAGRING - Leveres ii 310 ml patroner - Oppbevares tørt og frostfritt ved temperaturer mellom +5 C og +40 C ORYX Acrylic FR MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Acrylic FR er en brannsikker akryl fugemasse til innendørs bruk. ORYX Acrylic FR kan brukes til tetting

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

Korrosjon. Øivind Husø

Korrosjon. Øivind Husø Korrosjon Øivind Husø 1 Introduksjon Korrosjon er ødeleggelse av materiale ved kjemisk eller elektrokjemisk angrep. Direkte kjemisk angrep kan forekomme på alle materialer, mens elektrokjemisk angrep bare

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

Forankring av støpejernsrør med strekkfaste skjøter. Jan Svendsen Saint-Gobain Vann og Avløp. Strekkfaste skjøter

Forankring av støpejernsrør med strekkfaste skjøter. Jan Svendsen Saint-Gobain Vann og Avløp. Strekkfaste skjøter Forankring av støpejernsrør med strekkfaste skjøter Jan Svendsen Saint-Gobain Vann og Avløp 2.1.1 Historisk utvikling Duktilt støpejern Teknisk utvikling 1980-2000 Strekkfaste skjøter 1856 Blyplombering

Detaljer

Eva Andersson, Branningeniør, COWI

Eva Andersson, Branningeniør, COWI Plastmaterialer i bygninger Eva Andersson, Branningeniør, COWI 1 INTENST: Rundt 200 brannmenn jobber for å få bukt med den kraftige brannen i Smethwick i England. Dagbladet 1. juli 2013 Tuva Bønke Grønning

Detaljer

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner 25. MARS 2015 Roar Fogstad TEK 10 11-10. Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke

Detaljer

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 1 Detaljprosjektering: Kanalgjennomføring og brannisolasjon Innhold - Hvorfor skjer det egentlig endringer nå - Overgangsordning - Trekk ut strategi, Avtrekkskanal

Detaljer

MA - muffeløse avløpsrør og deler i støpejern i henhold til N-EN877. Produktkatalog. Gyldig fra 01.03.2009. www.pipegap.no

MA - muffeløse avløpsrør og deler i støpejern i henhold til N-EN877. Produktkatalog. Gyldig fra 01.03.2009. www.pipegap.no MA - muffeløse avløpsrør og deler i støpejern i henhold til N-EN877 Produktkatalog Gyldig fra 01.03.2009 www.pipegap.no Innholdsfortegnelse Produkt og monteringsinformasjon: Mekaniske egenskaper, rør,

Detaljer

Rockfon Eclipse Når design og akustikk går opp i en høyere enhet

Rockfon Eclipse Når design og akustikk går opp i en høyere enhet Rockfon Eclipse Når design og akustikk går opp i en høyere enhet Rockfon Eclipse Når design og akustikk møtes Elegant rammeløs flåte Gode støydempende egenskaper Velegnet til de fleste typer bygninger

Detaljer

Kvalitet lønner seg i lengden

Kvalitet lønner seg i lengden takrenner og nedløp Kvalitet lønner seg i lengden Takrenner, nedløp og annet tilbehør fra armat gir taket ekstra kvalitet og mange problemfrie år. All produksjon foregår med moderne maskiner i våre egne

Detaljer

www.pipegap.com MA - muffeløse avløpsrør og deler i støpejern i henhold til N-EN877

www.pipegap.com MA - muffeløse avløpsrør og deler i støpejern i henhold til N-EN877 MA - muffeløse avløpsrør og deler i støpejern i henhold til N-EN877 Teknisk håndbok og produktkatalog Forvaltning-, drift- og vedlikeholdsinstruks - FDV Gyldig fra 01..2006 www.pipegap.com Produktkatalog

Detaljer

Firesafe Brannplate. montasjeanvisning

Firesafe Brannplate. montasjeanvisning Side: 1 av 12 Norge: 030-0272 generelt FIRESAFE / INTUMEX CB 511/ CB 521 er et branntettesystem bestående av steinull med densitet 120 kg/m3 i 50mm platetykkelse, påført 1mm varmeekspanderende dekkmaling

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate 1 (5) 2012 10 4 Generell produktbeskrivelse Protecta FR Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir

Detaljer

UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT. Komposittrøret for både tappevann og varme

UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT. Komposittrøret for både tappevann og varme UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT Komposittrøret for både tappevann og varme 10 2010 9001 Uponor Komposittrøret er en rørtype der fordelerne hos både plast og metall utnyttes på optimalt

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet!

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Februar 2009 Før du begynner: PLANLEGG Søknad om oppstilling skal ifølge Plan og Bygningslovens

Detaljer