KJØ BRANSJEN 10. God jul! Medisterkaker fra Lynum årets julevinner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØ BRANSJEN 10. God jul! Medisterkaker fra Lynum årets julevinner"

Transkript

1 KJØ BRANSJEN F Produsenten får mindre av egg-pengene Nye drivere hos Diskerud Eidsmo Dullum vokser i Midt-Norge Bog mørere enn ytrefilet God jul! Medisterkaker fra Lynum årets julevinner

2 KJØTTBRANSJEN MEDIEPLAN 2010 MATERIELLFRIST Nr. Materiellfrist Utgivelse 1 18/01 27/ /02 03/ /04 14/ /05 19/ /06 16/ /08 25/ /09 22/ /10 20/ /11 17/ /12 15/12 AVBESTILLINGSFRIST: 2 uker før utgivelse. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig. ANNONSEPRISER Format 4 F 1/ / / / / Kjøttbransjen er et faglig, markeds- og næringspolitisk organ for den private kjøttbransjen i Norge. Bladet representerer alle ledd i bransjen fra slakterier via foredling og industri til detaljist. Kjøttbransjen representerer den private kjøttbransjens interesser overfor myndighetene, andre media, konkurrerende omsetningsorga - nisasjoner og betydelige kundegrupper. Bladet er normalt på 44 sider, trykket på glanset papir, limt og gjennomgående fire-farger. Utgivelser: 10 ganger i året MÅLGRUPPE Medlemmer av KLF, kjøttbedrifter som ikke er tilsluttet KLF, dagligvarebutikker med over 10 millioner kroner i omsetning, utvalgte storhusholdninger, sentrale kjedekontorer innen dagligvare/storhusholdning og næringsmiddelbedrifter til knyttet kjøttbransjen. Faglige og politiske myndigheter, massemedia. Grupper Antall Medlemmer av KLF 260 Kjøttbedrifter som ikke er tilsluttet KLF 265 Alle dagligvarebutikker over 10 mill i omsetning: Utvalgte storhusholdninger 935 Sentrale kjedekontorer innen dagligvare/storhusholdning 360 Faglige og politiske myndigheter 180 Massemedia 165 Næringsmiddelbedrifter tilknyttet kjøttbransjen 290 Andre 365 Totalt Spesialplassering 2. OG 3. OMSLAG: , FARGETILLEGG SMÅANNONSER: kr 1 400, BRANSJEREGISTER: Egen prisliste SATSSPEIL: 392 x 268 mm UTFALLENDE: 420 x 297 mm* UTFALLENDE: 210 x 297 mm* SATSSPEIL: 186 x 268 mm BILAG Bilagskategori Pris 2 sider løst sider limt sider løst sider stiftet sider limt Andre bilag etter avtale. ANDRE OPPLYSNINGER Årsabonnement: kr 630, Medarbeiderabonnement: kr 430, Gruppeabonnement: (min 10 til samme adresse) pris etter avtale TEKNISKE DATA Dobbeltside SATSSPEIL: 186 x 127 mm UTFALLENDE: 210 x 143 mm 186 x 30 mm Halvside bredde/høyde 1/8 side 91 x 268 mm Helside 91 x 127 mm 186 x 60 mm Kvartside høyde/bredde 59 x 268 mm 1/3 side * min. 3 mm ved utfallende. Plassering ovenfor er kun angitt for å vise ca. størrelse visuelt, eksakte mål er angitt KONTAKTINFO Bladformat: 210 x 297 Satsflate: 186 x 268 Ferdiggjøring: Stiftet Utfallende trykk: Ja, minimum 3 mm utf. Antall spalter: 3 Spaltebredde: 59 Papirkvalitet omslag: 150g Multiart silk Papirkvalitet materie: 115g Multiart silk Raster innmat: 60 raster omslag: 60 I tillegg til e-post-adresser oppgitt på infoarket, kan annonser over 10 mb sendes via Fileflow. Gå til: «send oss filer». Velg 07 Aurskog, mottaker: Morten Hernæs. Reklamasjonsrett bortfaller på annonser som leveres etter materiellfrist. KJØTTBRANSJEN Fred Olsens gate Oslo TLF: FAKS: E-POST: INTERNETT: UTGIVER: KLF Media AS TLF: TRYKKERI: 07 Gruppen AS KONTAKTPERSON: Morten Hernæs E-POST: TLF: ANNONSEANSV.: Bjørn Morken TLF: MOBIL: FAKS: E-POST: Bjørns Marketing, Boks 256, 3061 Svelvik ANSV. REDAKTØR: Per Arne Sleipnes TLF: FAKS: E-POST:

3 INNHOLD N YHETER Nortura kutter kraftig i fagopplæringen Store lagre gir redusert pris på storfekjøtt Furuseth best på storfehuder Matmerk samarbeider med Landbrukssamvirket om medieavtale Culinar og Hoff fusjonerer Russere inspiserte 21 kjøttanlegg GRESS-gruppen kjøper juleribba fra SPIS Storkjøkken Stans i norsk svinekjøtt-eksport til Ukraina Reindrifts-jubel for nytt Helgeland-slakteri Stabil høy tillit til norske kjøttprodukter Slankere toppledelse i Nortura Sodd-produksjon ved Meråker Kjøtt R E P O R T A S J E R Økt eggpris i butikk langt mindre til produsent Mottaksplikten ingen kostnad for kjøttsamvirket Fra Diskerud til delikatesse Møt problemløseren Johan Nerhus Skriver KLFs jubieumsbok Klart for ny IFFA-messe i mai 2010 Årets Juleprodukter er kåret I N T E R V J U E T: KLF-direktør Dag Henning Reksnes Flere og flere trønder-produsenter vender blikket mot Eidsmo Dullum 29 Hvordan sikre kvaliteten på fag- og svenneprøvene? FAST STOFF Leder-kommentaren Gjeste-kommentaren Produktnytt Litt om mangt 18 F O R S I D E N: Daglig leder Randi Marie Lynum i gårdsmatbedriften Lynum Gård er stolt og glad over at hennes medisterkaker er kåret til landets beste. F O T O: J O H A N AR N T NE S G Å R D KJØ BRANSJEN A B O N N E M E N T S E R V I C E Kjøttbransjen c/o DB Partner as Postboks Bekkestua ANSVARLIG REDAKTØR: Per A. Sleipnes TELEFON OS L O: TELEFAX OS L O: MOBILTELEFON: P O S T A D R E S S E: Fred Olsens gate 5, 0152 Oslo B E S Ø K S A D R E S S E: Fred Olsens gate 5, 3. etasje 0152 Oslo L A Y O U T, T R Y K K: Morten Hernæs 07 Gruppen AS 241 MILJØMERKET Trykkeri 379 A N N O N S E R: Bjørns Marketing Bjørn Morken TELEFON: MOBILTELEFON: A B O N N E M E N T: 610 kr pr år M E D A R B E I D E R E: 410 kr pr år 1

4 LEDER Viktig «giftemål» mellom OFK og OEH Fra nyttår av er «giftemålet» et faktum. Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt (OEH) og Opplysningskontoret for kjøtt (OFK) slår seg sammen. Sammenslåingen resulterer i landets fremste kompetansesenter for matopplysning. Det er en riktig og viktig vei å gå, på samme måte som fusjonen mellom hvitt kjøtt/egg og rødt kjøtt var det på privat side i kjøttbransjen. Det som nå skjer på opplysningsfronten er at ressursene samles slik at servicen overfor etablerte og ikke minst nye forbrukerer av kjøtt og egg blir bedre. Opplysningskontorene blir ganske enkelt mer effektive på et bredere felt innen såkalt generisk opplysningsarbeid. Dette er utvikling vi selvsagt ikke liker. At en viss andel av omsetningsavgiften som landets kjøttprodusenter betaler inn skal brukes på opplysningsvirksomhet har alltid ligget nedfelt som et prinsipp. Nå synes det som om dette prinsippet er på vikende front. Derfor er det viktig å bruke tilgjengelig ressurser godt. Fellesinnsats på opplysningssiden er nettopp en slik fornuftig bruk av stadig knappere ressurser. I skrivende stund er det ikke klart hva navnet på det nye opplysningskontoret skal hete. Men det spiller mindre rolle. Poenget nå er å få de 18 medarbeiderne i det sammenslåtte opplysningskontoret til å fungere optimalt sammen. At forutsetningen i så måte er tilstede er det ikke tvil om. I dette fagmiljøet finner vi kunnskapsrike personer innenfor helse, ernæring og miljø. Enæringsfysiologer, kokker og spesialister innen i ulike kjøttfag. Med andre ord en ypperlig kunnskapsbase med tanke på kreativ opplysningsvirksomhet om kjøtt og egg. Behovet for et sterkt opplysningskontor vil øke, blant annet fordi mat- og helsefaget er nedprioritert i skolen. Når vi nå ser at lokomotivet i kjøttbransjen, Nortura, velger å kutte kraftig i fagopplæringen, blir det enda viktigere at vi har et opplysningskontor som fungerer godt. At det er et stort sug etter kunnskap på dette området er det liten tvil om. I lys av dette faktum, er ett slagkraftig opplysningskontor viktig og framtidsrettet. Men det er ikke bare i forhold til vitebegjærlige forbrukere av kjøtt her i landet at denne sammenslåingen er riktig. Vi ser nå en klar dreining mot at offentlige bevilgninger til opplysningsarbeid på kjøttsektoren sitter stadig lengre inne. Signalene er i så måte entydige. Bransjen må selv betale mye mer av regningen i forbindelse med informasjon og opplysningsarbeid knyttet til kjøtt. At en viss andel av omsetningsavgiften som landets kjøttprodusenter betaler inn skal brukes på oppplysningsvirksomhet har alltid ligget nedfelt som et prinsipp. Fred Olsens gate Oslo TLF: F A X: ADMINISTRERENDE DIREKTØR Dag Henning Reksnes MOBILTELEFON: M A R K E D S- O G PR O G N O S E S J E F Endre Myhr MOBILTELEFON: KOM M U N I K A S J O N S- OG ORGANISASJONSSJEF Hulda Tronstad Nydal MOBILTELEFON: ØKONOMISJEF Judith Granli MOBILTELEFON: M A T T R Y G G H E T S- O G KVALITETSSJEF Mette Juberg Varan MOBILTELEFON: K O N T O R S J E F Randi Spidsberg MOBILTELEFON: S E N I O R R Å D G I V E R Per Magnus Breen MOBILTELEFON: L I N E.NO 2 ASSISTERENDE DIREKTØR Bjørn-Ole Juul-Hansen MOBILTELEFON: FAGSJEF EGG/FJØRFE Marlene Furnes Bagley MOBILTELEFON: FAGSJEF FIRBEINTE HUSDYR Karl Kristian Kongsted MOBILTELEFON: S E N I O R R Å D G I V E R Rolf Aass MOBILTELEFON:

5 Leverandører til Norsk Kjøtthandel AS COPYRIGHT (C) ALL RIGHTS RESERVED l UTVIKLET AV CATENO AS Norsk Kjøtthandel AS - den private kjøttbransjens eget selskap for innkjøpsavtaler og import. Les mer på

6 GJESTEKOMMENTAREN Seriøs testing eller bare radio? AV HULDA TRONSTAD NYDAL, kommunikasjonsjef i KLF og ODA CHRISTENSEN, informasjonssjef i OFK. Hvor mye julepølser hadde det blitt av en dinosaur? Spørsmålet ble stilt av programleder i Nitimen, Hans Petter Jacobsen, da blant annet paleontolog Jørn Hurum kom i studio for å teste julepølser. Julepølser er godt stoff i radio, der er nok derfor Nitimen nå har hatt sin sjuende kåring av årets julepølse. Og de lover at de i hvert fall skal lage denne programposten til de har gjort det i ti år. Det må de så gjerne gjøre, og vi vet jo at Nitimen har latt det gå sport i å gjennomføre tester og kåringer. Etter at den siste julepølsa nå er fortært, er det kanskje tid til å gå inn i seg selv og se hvordan testene utføres og presenteres. Kanskje det kan være en idé å gjennomføre testen på en ordentlig måte? Vi som jobber med pølser og kjøttmat til daglig, er opptatt av kvaliteten også i norske julepølser. Vi arrangerer også testing for å finne ut hvilke pølser som er best. Men vi har dommere med sensorisk utdanning eller meget lang erfaring innen faget. Og for at alle produktene skal ytes rettferdighet, påbyr vi at det drikkes vann mellom hvert produkt, og serverer tørre, saltfrie kjeks for å nullstille smaksløkene. Og så må dommerne spytte ut Vi sørger også for at alle produktene blir anonymisert slik at ingen skal vite hva de smaker på. I tillegg gir vi tilbakemelding til produsentene slik at de har mulighet til å forbedre produktet til beste for alle norske forbrukere. Vi vet ikke hvordan Nitimen gjennomførte testen men særlig seriøst kan det ikke ha vært! Det vi vet, er at programleder i Nitimen, Hans Petter Jacobsen og dommer i NRKs test, Tore Teigen. har skrevet pølsebok sammen. Kanskje testen kan bidra til økt salg av boken også? Forskjellen fra å kåre Norges nasjonalfugl eller landets beste kake, til å vurdere salgsprodukter, er jo at de som produserer julepølsa er avhengig av å selge. Dermed stiller det høyere krav til dem som skal teste produktet. Et dårlig resultat i testen kan gjøre store utslag i salget. Da bør det ha en viss interesse både for produsentene og for forbrukerne at testen er seriøst gjennomført! I løpet av innslaget i Nitimen får ikke lytterne høre hvordan testen blir gjennomført, bare at de som testet etterlyser tilbehør. Og at testeren består av Jørn Hurum, paleontolog, en grafisk trykker og tydeligvis minst en av journalistene i Nitimen. Og de var i hvert fall grusomt mette etter at de hadde spist seg gjennom seks pølser. Vi vet ikke hvordan Nitimen seriøst kan det ikke ha vært. gjennomførte testen men særlig haavind vs vislie Advokatfirmaet Haavind Vislie finnes ikke lenger. Uten et snev av dramatikk har navnet blitt kortere, men virksomheten er den samme som før. Advokatfirmaet Haavind er med mer enn 100 advokater ett av Norges ledende firmaer, med spesialiserte tjenester innenfor hele det forretningsjuridiske feltet. Vi har lang erfaring med saker som gjelder omsetning av kjøtt og næringsmidler. Les mer på haavind.no Løsninger finnes. 4 Kontakt: Geir Steinberg Nina Melandsø Telefon:

7 NYHETER Fagopplæringen kuttes i Nortura Det er ikke bare tallet på anlegg og antall arbeidsplasser som blir redusert som følge av Norturas elendige økonomiske situasjon. Nå blir også fagopplæringsarbeidet kraftig berørt. Ja, nærmest kuttet helt ut. AV PER A. SLEIPNES Røyk kok intensivanlegg klimaanlegg Kombidampere Prosessutstyr Oppskjærsmaskiner Vekter og prismerkere Nortura har hatt som målsetting at 70 prosent av de ansatte i kjernevirksomheten skal være faglærte. Dette går man nå bort fra. Fagopplæringsen reduseres nemlig til et minimum, og i den forbindelse vil Nortura Kompetanse legges ned, samt de stillingene i bedriftens administrasjon som er knyttet til fagopplæring, rekruttering og koordinering av denne. 30 prosent kostnadsreduksjon Det som nå skjer er en konsekvens av det såkalte LØFT-programmet som skal få kjøttgiganten ut av den økonomiske hengemyra, ifølge kommunikasjonsansvarlig Nina Sundquist. Nå overlates dette fagopplæringsarbeidet til de ulike fabrikkene. Vi skal ha 30 prosent kostnadsreduksjon i Norturas administrasjon, og da går det bl.a. på bekostning av fagopplæringsarbeidet. Det er beklagelig, men ingen vei utenom. Med 1000 medarbeidere under omstilling må vi legge om kursen også på fagopplæringsfeltet, påker Sundquist. Slutt for kjøttskolen Også Gildes Kjøttskole i sin nåværende form blir historie. Den har i mange år vært en viktig detalj i kjøttsamvirkets service overfor sine kunder. Det er klart servicenivået vårt blir skadelidende. Også internt vil disse tiltakene slå negativt ut. Men hestekuren kommer vi dessverre ikke utenom. Forbedret lønnsomhet Hva slags «gulrot» er det som venter ansatte som nå enten må omstille seg eller mister jobbene sine i Nortura? At vi i 2012 har bedret vår lønnsomhet med 2,5 milliarder kroner. Det skal vi klare, og da bør våre konkurrenter ikke føle seg trygge. Men det har i så fall kostet mye i form av omstillinger, oppsigelser og degraderinger? Ja, det er riktig, og jeg er en av dem som er degradert i denne prosessen. Men alternativene finnes dessverre ikke, påpeker Nina Sundquist. Ismaskiner Hygieneutstyr Pannesteking / Porsjoneringsutstyr Sager, Kverner Løftere og rustfritt utstyr Fryseutstyr Terningkuttere Ternignkuttere Lakesprøyter SLITEDELER hullskiver, kniver Sagblader Kontakt oss: FRYSJAVEIEN 33, 0411 OSLO FAX CMI_alt_2.indd :11:33

8 NYHETER Store lagre = redusert pris på storfekjøtt Det er i ferd med å bli for mye storfekjøtt på lager. For å få fart på salget setter Nortura ned engrosprisen for storfekjøtt med en krone fra 1. januar og et halvt år framover. Furuseth beste slakteri på storfehuder Furuseth AS er tildelt Norskinn/Norilias pris for beste storfehuder i Dette er fjerde året de får utmerkelsen. I fjor ble prisen tildelt Ole Ringdal AS. Dette er ikke dramatisk. Det skyldes rett og slett markedssituasjonen, lagersituasjonen og kortsiktige utfordringer i 2010 i forhold til lager. Vi gjorde det samme for gris i andre halvår 2009, sier styreleder i Nortura Sveinung Svebestad. 1. juli 2009 var første gang Nortura fastsatte engrospris for storfekjøtt, etter at storfe ble tatt ut av målprissystemet i vårens jordbruksoppgjør. Engrosprisen er en makspris, som fastsettes ut fra markedssituasjonen for alle aktørene. De reelle prisene vil sannsynligvis ligge noe under denne. Svebestad varsler at priser ut til grossist vil gå merkbart ned fra nyttår, for så å stige utover våren. Nortura begrunner avgjørelsen med at det kunne innebære stor risiko dersom de ikke hadde gjort det de kaller en korrigering på en krone i gjennomsnitt for første halvår. Det kunne gi en stor prisnedgang i annet halvår og en sterk økning i omsetningsavgiften. I tillegg iverksetter opplysningskontoret for kjøtt en betydelig kjøttdeigkampanje for å øke salget av storfekjøtt i uke 7 til 11, sier Hans Thorn Wittussen, direktør for Totalmarked i Nortura. Avgjørelsen om å senke engrosprisen får ikke støtte hos Norges Bondelag. Vi hadde et møte med Nortura i forkant hvor vi anbefalte å beholde prisene på samme nivå. Vi mener svingningene i markedet er så små, at overskuddsituasjonen kan løses med å gjøre noe på salgssiden, sier leder i Norges Bondelag, Nils T Bjørke. Her er gjengen på Furuseth som er meget fornøyd med at de i år har tatt tilbake trofeet som Ringdal fikk i fjor. Slakterileder Rune M. Johansen helt til høyre med fatet. Med en slakteskade/flåskade på bare 2,8 prosent av vel 9000 leverte huder, var det liten tvil om hvem som vant prisen i år. Dette viser at de ansatte på slakteriet på Dal er svært dyktige og er beviste på å levere fine huder og skinn. Et meget solid håndverk med andre ord, sier daglig leder Charles Strand i Norskinn. På plassen bak Furuseth kom Nordfjord Kjøtt AS med slakteskade/flåskade på 3,3 prosent. Snittet på alle Norskinns leverandører var 4,7 prosent, mot Norilia-slakteriene som hadde et snitt på 8,6 prosent. Matmerk samarbeider med Landbrukssamvirket om medieavtale 6 KSL Matmerk er en av partene sammen med Norges Landbrukssamvirke i en stor medieavtale verdt en kvart milliard kroner. Problematisk mener man på privat side i kjøttbransjen. Det er avtalen med medieselskapet MediCom som vekker oppmerksomhet. KSL Matmerk er i utgangspunktet en uavhengig stiftelse som skal representere alle aktører innenfor norsk matproduksjon. Når stiftelsen går i kompaniskap med en spesiell gruppering innenfor norsk næringsmiddelproduksjon, frykter mange for uavhengigheten. I privat kjøttbransje frykter man at denne avtalen gir Nortura og de andre samvirkeorganisasjonene en økonomisk fordel. Volumet i avtalen blir større med KSL Matmerks deltagelse og det bidrar trolig til bedre betingelser. Alle tilbyderne i markedet for medieavtaler vil naturlig nok oppfatte KSL Matmerk som en del av landbrukssamvirket når stiftelsens kjøpsbehov inngår i grunnlaget for tilbudsdokumentet, sir ass. direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF Men konst. adm. direktør Henrik Solbu avviser kritikken. KSL Matmerk har i mange år vært med i en tilsvarende avtale med en annen medieaktør sammen med Norsk Landbrukssamvirke. Vi har hatt meget gode erfaringer og mener den nye avtalen på samme måte vil være fordelaktig for vår virksomhet, sier Solbu.

9 NYHETER Nytt nordisk samarbeid på avløpsrensing Styret i Landteknikk har besluttet å gå inn på eiersiden i Stigebrandt Hydroteknik AB med en andel på 50 prosent. Landteknikk har lenge hatt et samarbeid med denne svenske spesialbedriften innen miljøog avløpsteknikk og ved at Landteknikk nå også går inn på eiersiden har begge selskaper fått en bredere plattform for videre satsing innen dette området. Med økt fokus på miljø og avløpsrensing i de fleste industrier ser vi miljøteknologi som et satsingsområde for vår bedrift. Vi arbeider først og fremst med renseløsninger for næringsmiddelindustrien, noe som betyr at vi har bygget opp en omfattende spisskompetanse på dette området, forteller Landteknikks adm. dir. Per Ivar Berg. Stigebrandt har arbeidet med vannrensing og slambehandling i mer enn 30 år. I denne perioden har de utviklet og levert et betydelig antall renseanlegg til næringsmiddelbedrifter i Norden og andre steder i verden. Dette er en innovativ bedrift som i årenes løp har utviklet og patentert en rekke teknologiske nyvinninger. Ved at vi nå går inn på eiersiden, har vi fått en samarbeidspartner som i tilegg til interessant teknologi, også kan tilby betydelig kompetanse, fastslår Berg. Mens Landteknikks biologiske renseløsninger baserer seg på nedbryting av organisk stoff, bygger Stigebrands løsninger på mekanisk og kjemisk rensing i form av flotasjon og utfelling. Metodene og produktspekteret utfyller hverandre svært godt. Culinar og HOFF Skjetten fusjonerer i Norge Styret i Culinar og HOFF har besluttet å fusjonere selskapenes krydder- og smaksvirksomheter i Norge. Det stiftes et nytt salgs- og utviklingsselskap med Culinar som hovedeier. Navnet på den nye virksomheten blir Culinar Hoff AS. Culinar har arbeidet med smak- og stivelsesblandinger på det norske markedet i15 år. Omsetningen er i dag 50 millioner SEK. Culinar er markedsledende innen smak- og stivelsesblandinger i Sverige. Bedriften har ambisjoner om å vokse i det nordiske markedet. HOFF overtok virksomheten på Skjetten i Virksomheten leverer i dag krydderblandinger og andre ingredienser til næringsmiddelindustrien for 45 millioner NOK. HOFF er et sterkt varemerke innen norsk næringsmiddelindustri. For HOFF betyr fusjonen at vi får en internasjonal partner med stor kompetanse innen smak og stivelse. Det gjør at vi kan styrke tilbudet til våre kunder. Culinars og Hoffs kunder i Norge kommer til å beholde sine nåværende kontakter i de respektive foretak, sier Salgs- og markedsdirektør. Dag Stian Lindstad. HOFF er det ledende varemerke for potetprodukter i Norge og bedriften omsetter for 550 millioner årlig. Culinar Hoff vil ha hovedkontor på Skjetten nord for Oslo. Virksomheten vil omfatte salg, markedsføring, kundetilpasset produktutvikling, ordrekontor og lager. ABC ønsker alle sine kunder og forbindelser en riktig god jul og et fremgangsrikt godt nytt år! Arne B. Corneliussen AS Oslo, Norge Tlf Faks Foto: Opplysningskontoret for kjøtt 7

10 NYHETER Russere inspiserte 21 kjøttanlegg Inspektører fra den russiske veterinærtjenesten har inspisert 21 kjøttbedrifter som ønsker å eksportere norsk kjøtt til Russland i uke 46 og 47. Når resultatene fra inspeksjonene er klare, vil Mattilsynet få rapportene fra den russiske veterinærtjenesten. Men vi vet ikke når det skjer, sier Randi Edvardsen, seksjonssjef i seksjon for animalsk mat ved Mattilsynets hovedkontor. De russiske inspektørene uttalte at de ble godt mottatt og takket alle involverte for at inspeksjonen ble gjennomført i en god atmosfære. De trakk dessuten fram som positivt at de hadde fått se det de ønsket, fikk svar på alle sine spørsmål og fikk utlevert all dokumentasjon de ba om. Inspeksjonene ble gjennomført i 12 av slakteriene og produksjonsvirksomhetene til Nortura og Fatland. I tillegg ble seks fryselagre og tre storfebesetninger inspisert. De 21 inspiserte virksomhetene ligger spredd fra Trøndelag i nord til Rogaland i sør. Inspektørene fikk også tid til et kort besøk på Veterinærinstituttet Stans i eksport av norsk svinekjøtt til Ukraina Med begrunnelse i utbredelsen av influensa A (N1H1) (svineinfluensa) i norske svinebesetninger har Ukraina forbudt import av svin og produkter av svin fra Norge. GRESS-gruppen kjøper jule maten fra SPIS storkjøkken GRESS-gruppen som er landets største innkjøpsorganisasjon i storkjøkkensektoren, har valgt å kjøpe all juleribbe og pinnekjøtt fra SPIS Storkjøkken. Tidligere har Nortura hatt denne viktige leveransen. Det dreier seg om til sammen rundt 25 tonn ribbe og pinnekjøtt til GRESS-gruppen. GRESS-gruppen er et innkjøpssamarbeid mellom Rica Hotels, Compass Group Norge og The Rezidor Hotel Group. Hver partner eier 33 prosent i aksjeselskapet GRESS-gruppen som ble etablert i Gate Gourmet Norway, Norlandia Hotels & Resorts, Hurtigruten og Fjord-Line er medlemmer av innkjøpssamarbeidet. Vi er opptatt av konkurranse i kjøttmarkedet, og derfor har vi i år valgt SPIS Storkjøkken som leverandør på de store juleproduktene. Vi snakker om en leverandør av kvalitetskjøttvarer som vi trenger i dette markedet, sier innkjøpsdirektør Jan Arne Muri i GRESSgruppen. Gruppen omsetter for rundt to milliarder kroner årlig, og av dette utgjør kjøtt og kjøttprodukter 250 millioner kroner. Av denne kjøttandelen leverer Nortura 70 prosent, mens SPIS Storkjøkken i realiteten har resten. Reineiere jubler for nytt Helgeland-slakteri Reineiere i Sør-Helgeland har hittil vært nødt til å kjøre over 40 mil for å slakte reinsdyr, men det nye slakteriet i Brønnøysund gir håp om en lettere hverdag for reindriftsutøverne. Informasjon om at det er iverksatt midlertidig forbud er publisert på nettsidene til Den statlige ukrainske veterinærkomiteen. Det er ikke dokumentert at svineinfluensa kan smitte til mennesker ved å spise svinekjøtt. Norske og ukrainske myndigheter er i dialog om importforbudet via hovedstedenes ambassader. Det er helt utrolig at vi fi kk til dette. Og samarbeidet med Helgeland Samvirkeslakteri har gått over alle forventning, sier reindriftsutøver Svenn Are Kappfjell. Helgeland Samvirkeslakteri AS åpnet dørene i september i høst. Bønder gikk sammen med aksjonærer i regionen, og etablerte et slakteri, det første på over 20 år. Sealed Air Norge as, Cryovac Packaging & Cryovac Food Solutions tel er et innregistrert varemerke av Sealed Air Corporation 8 Besøk Packforum Sealed Air Cryovac s permanente udstillingssenter, Paris Nord 2, Roissy Charles-de-Gaulle Airport.

11 NYHETER Færre med «svært stor tillit» til norsk kjøttbransje Andelen forbrukere som oppgir at de anser norske kjøttprodukter som tryggere enn utenlandske kjøttvarer, har økt med 10 prosent de siste fire årene. Samtidig oppgir færre «svært stor» tillit til bransjen. I dag oppgir 77 prosent av de spurte at norske kjøttprodukter oppleves tryggere enn tilsvarende produkter av utenlandsk opprinnelse. Dette går fram av rapporten «Kjøttets Tilstand 2009». Kvinner er for øvrig mest trygge på norske kjøttprodukter. Mer enn 80 prosent av norske kvinner anser norske kjøttprodukter som tryggere enn utenlandske. Ser vi geografisk på det, viser det seg at forbrukere i Nord Norge har mest tiltro til norske kjøttprodukter. Hele 86 prosent av den nordnorske befolkningen mener norske kjøttprodukter er tryggest. Stabil Det er Animalia som hvert år rapporterer om kjøttets stilling og tilstand her i landet, og i årets rapport får forbrukerholdninger som vanlig stor oppmerksomhet. I den forbindelse er det verdt å nevne at den generelle tilliten til egg, kjøtt og kjøttprodukter er stabil blant den norske forbrukermassen. Men det er verdt å merke seg at andelen som har «svært stor tillit» til norsk kjøttbransje har gått noe ned fra 2008 til Nedgangen er på syv prosent. Dermed brytes den positive trenden vi har sett de siste tre årene. Stoler på egg Forklaringen på denne nedgangen sier tallene lite om, men det er selvsagt nærliggende å vise til det nasjonale utbruddet av E.coli hos barn våren 2009 og anta at oppmerksomheten rundt dette har bidratt til å skape litt større usikkerhet blant forbrukerne til norsk kjøttbransje, sier kommunikasjonsansvarlig i Animalia, Anne Mette Sibeko Johnsen (bildet) Verdt å merke seg ellers er at folks tillit til norske egg er svært høy. Til sammen 86 prosent sier at de har ganske eller svært stor grad av tillit til norske egg. Forbrukerundersøkelsen er utført av Sentio, og et representativt utvalg av personer over 15 år er intervjuet pr. telefon i løpet av juni måned. Nortura slanker toppledelsen Nortura reduserer toppledelsen med to personer fra ni til syv. Verdt å merke seg er at det ikke er funnet plass til en eneste kvinne i toppledelsen. Tidligere konserndirektør informasjon og samfunnskontakt Nina Sundqvist er nemlig nå ute av toppledelsen og rapporterer til konsernsjef Olsvik (bildet) som skal lede enheten Nortura Kommunikasjon og samfunnsoppgaver. De to som slutter i Nortura er konserndirektør marked Jon Eskedal og konserndirektør logistikk John Helge Bergflødt. Konserndirektør Knud Daugaard blir seniorrådgiver og skal arbeide med datterselskapene og rapportere til konserndirektør Økonomi, finans og IKT, Kai Linnes. Inn kommer personaldirektør Tor Aamot, og i tillegg skal det tilsettes en ny markedsdirektør, Meråker Kjøtt starter sodd-produksjon Produksjon av sodd gir nye arbeidsplasser ved Meråker Kjøtt. I løpet av neste år er Meråker Kjøtt AS i gang med produksjon av sodd. Det kan bety opptil ti nye arbeidsplasser ved kjøttprodusenten som ligger midt i Meråker sentrum. Meråker Kjøtt overtar nemlig produksjonen av Gildes Innherredssodd for Nortura. Produksjonsanlegget på Tunga blir flyttet til Meråker. Meråker Kjøtt skal lage 6000 liter der konsernsjef Geir Olav Opheim for tiden er konstituert. Kuttene i toppledelsen er ifølge Opheim i tråd med den øvrige nedbemanningen i bedriften. I oktober ble det klart at 487 medarbeidere mister jobben. Det er bestemt at 267 administrative årsverk skal kuttes i tillegg til 220 medarbeiderstillinger. sodd daglig, eller 1500 tonn årlig. Dette betyr millioner kroner i økt omsetning og opptil ti nye årsverk, sier daglig leder Per Johan Pedersen til Meråker- Posten. Slaktere Kjøttskjærere Pølsemakere Fagfolk som skaffer dine fagfolk Edv. Griegs vei 1, 1410 Kolbotn - Tlf

12 EGG Kraftig økt eggpris i butikk mindre til produsent OSLO/HARAMSØY:Mens eggprisen har gått kraftig opp i butikk det siste året, har prisen til bonde ikke på langt nær fulgt etter. Hvem er det som nyter godt av denne kraftige prisøkningen på egg? AV PER A. SLEIPNES Det spørsmålet er det eggprodusent Rune Haram som stiller. Han ser med stor bekymring på utviklingen der eggprisen ut til forbruker synes å stige kraftig, uten at dette får positive ringvirkninger for den jevne eggprodusent. Fra juni 2008 til juli i år steg prisen på egg med hele 18 prosent ut til forbruker. Det viser offentlig tilgjengelige tall. Av denne prisøkning kunne eggprodusenter her i landet kun nyte godt av snaut halvparten. Beskjedne åtte prosent økte prisen til produsent på egg i samme periode. 10 Økte fôrkostnader Dette er et mysterium og svært beklagelig. Særlig fordi vi vet at eggprodusenter landet rundt har opplevd kraftig økning i fôrkostnadene i samme periode. Tar vi så med at mange eggprodusenter nå må belage seg på å bruke betydelige beløp på omstilling i forbindelse med nye krav til hønsehus, sier det seg selv at oppgittgheten er stor. Nå må vi til bunns i dette, krever Rune Haram. Hans BIDRAG i så måte er en omfattende gjennomgang av tilgjengelige tall fra budsjettnemnbda i landbruket. Disse viser bl.a. at bondens andel av «hundrelappen» har blitt redusert fra 36 kroner i 2007 til drøyt 32 kroner i år. Sammenlignet med forholdene i Sverige er dette betydelig mindre. I vårt naboland får eggprodusenten i år 39 kroner av hver omsatt hundrelapp. Paradoks Haram konstaterer at salg av egg er god butikk for dagligvarekjedene, men at det samme ikke er tilfelle for han og hans kollegaer. Av prisveksten på egg de to siste årene har bonden kun fått syv prosent, mens verdikjeden for K R E V E R: Nå må vi finne ut hvem som stikker av med fortjenesten på eggsalget her i landet, krever eggprodusent Rune Haram. øvrig har opplevd en prisvekst på nær 30 prosent. Det er et paradoks når vi vet at fôrprisene har økt med minst 20 prosent i løpet av halvannet år. Kostnadsveksten hos bonden er formidabel og jeg vil hevde at eggprodusenter er blant de grupperinger i primærleddet som har lavest inntjening i øyeblikket. Det er et stort paradoks og svært utfordrende for de som driver i denne del av primærnæringen. Nå håper jeg den utredning landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har tatt initiativ til kommer til bunns i dette. Kritisk til markedsregulator Betyr det at du mistenker dagligvareleddet for å ta den største fortjenesten? Jeg mistenker i utgangspunktet ingen, men kan bare konstatere at det er penger som blir «borte» ett eller annet sted. Hva med Norturas rolle som markedsregulator? Jeg er svært kritisk til den rolle Nortura spiller i denne sammenhengen. De klarer rett og slett ikke å skaffe seg god nok oversikt over det som skjer. Behovet for å rapportere sektorregnskaper er klart tilstede. Det vil si rapportere om lønnsomheten i hver og en av de sektorene markedsregulator har ansvar for. Til nå har markedsregulator ikke klart å gjøre jobben sin godt nok på dette området, fastslår Rune Haram.

13 STRUKTUR Mottaksplikt koster ikke Nortura en krone ekstra OSLO: Må Nortura betale dyrt for mottaksplikt og ulike distrikspolitiske oppgaver og skummer private konkurrenter fløten i markedet ved kun å forholde seg til de store produsentene? Ja, mener Nortura direktør Geir Olav Opheim (bildet) og utdyper dette i et intervju med Bondebladet og Nationen. Nei, fastslår adm. direktør i KLF, Dag Henning Reksnes og begrunner sitt nei på flere måter. Norturasjefen er på feil spor. Det koster ingenting for Nortura å ha mottaksplikt, og hvilke distriktspolitiske oppgaver Nortura utøver som har påført dem kostnader, tror jeg ikke Opheim er i stand til å redegjøre for, sier Reksnes. Håpløse påstander Hans poeng er at sannhetsgehalten i feilaktige påstander ikke øker selv om påstandene gjentas ofte. Nortura-direktøren burde vite bedre enn dette. Det er fullstendig skivebom når Nortura prøver å forklare sitt dårlige resultat med at de har bidratt til å opprettholde landbruk over hele landet. Den private kjøttbransjen har langt flere anlegg over hele landet, i langt flere kommuner enn Nortura. Anlegg bygd med privat kapital. Mange av Norturas anlegg er finansiert med omsetningsavgift, noe som har gitt samvirket en betydelig konkurransefordel framfor privat industri. Private slakterier har de samme kostnadene på frakt som Nortura, og til dels høyere råvarekostnader fordi de betaler bedre til bøndene og sånn kan vi sammenlikne faktor for faktor. Påstanden om at private skummer markedet er like håpløs. Vi har slakteri i Nordfjord, på Røros, i Lillesand, på Hellesylt, på Jæren, på Dal, i Leknes og i Oslo for å vise noe av spennet. Det er trist når en tyr til bortforklaringer for å forklare egen svikt, uttaler Reksnes Slakt i butikk? I intervjuet med bl.a. Bondebladet viser kon- sernsjefen i Nortura til at andre bedrifter får noe av sine kostnader dekket over statsbudsjettet fordi de utøver samfunnsoppgaver slik som Posten, NSB og Widerøe, og ønsker at Nortura også skal komme inn under en slik ordning. Dette mener Reksnes er meningsløst Å sammenlikne Posten eller NSB sine oppgaver med Norturas faller på sin egen urimelighet. Posten og NSB utfører samfunnsbærende oppgaver som ikke ville ha blitt utført på samme måte uten en viss statlig støtte. Men begge aktørene har likevel måttet effektivisere sin drift, f. eks gjennom å finne nye løsninger med suksess som «Post i butikk» for Posten sin del. I andre land har de vist at det finnes alternative måter å løse dette på. Nortura må gjerne gå for «Slakt i butikk» om de vil, men for å være seriøs henger ikke ar- gumentasjonen sammen. Nortura har som samvirkeorganisasjon lagt inn en leveringsrett og leveringsplikt for sine medlemmer. Det har ingenting med mottaksplikt å gjøre, men er en medlemsfordel. Hvor mange dyr har samvirke mottatt fra ikke-medlemmer? Da snakker vi eventuelt om en mottaksplikt. Det er ingen som starter opp kjøttproduksjon i dag uten å ha en avtale med et privat slakteri eller et medlemskap i samvirke som grunnlag. Dersom medlemsfordelen til samvirke er en belastning for dem får de revurdere ordningen, slår Reksnes fast. «Snørr og barter» Opheim hevder også at det er viktig for samvirket å øke eller i alle fall holde sin andel av slaktingen, som i dag er på 70 prosent av markedet. Dette for å kunne utøve sin funksjon som markedsregulator. Ifølge Reksnes er dette å blande «snørr og barter.» Dersom Nortura så gjerne vil være markedsregulator kan de like godt gjøre det med 60 prosent eller 40 prosent av slaktingen. Sannheten er at det å være markedsregulator, gir Nortura betydelig fordeler f. eks i forhold til markedsinformasjon, prissetting og alltid å ha en kunde i overproduksjonstider. Det er ingen som tvinger Nortura til å være markedsregulator. Dersom de ikke klarer å gjøre det lønnsomt på tross av nær 16 millioner kroner i år bare i administrasjonsgodtgjørelse for en jobb de måtte gjøre uansett, eller over 150 millioner for en tiårsperiode, og til tross for kostnadsdekning av alle tiltak, bør de kanskje overlate til Statens landbruksforvaltning å regulere markedet. 70 prosent av markedet er derimot viktig for Nortura for å ha kontroll over råvaremarkedet ut i fra en forretningsmessig tenking, men det har ingenting med markedsregulering å gjøre, konkluderer Reksnes. Endrede sannheter Reksnes påpeker at det er vanskelig å forholde seg til hvilke sannheter som gjelder for samvirket til hvilken tid. I 2006 fikk KLF laget en rapport som viste behov for en betydelig omstilling av norsk kjøttbransje, med behov for betydelig reduksjon av antall ansatte, dersom vi skulle klare tøffere konkurranse. Vi ba da om en statlig finansiert omstillingspakke for hele kjøttbransjen, både samvirke og privat, noe Nortura da latterliggjorde. Norturas talsperson som stadig er Norturas talsperson, sa at dette var den enkelte bedrifts sitt ansvar. Vi regner med at dette gjelder stadig vekk, og at det ikke er slik at sannheter endrer seg fordi kjøttsamvirke ikke klarer å henge med i markedet, fastslår Reksnes. 11

14 HÅNDVERK Fra Diskerud til delikatesser MYSEN: Sentralt plassert i Torggata i Mysen skal Egil og Karin Ihlen nå drive kjøttbutikken Brødrene Diskerud. Men søstrene Bjørklund som eide bedriften tidligere blir med de nye eierne videre. AV HULDA TRONSTAD NYDAL 5. oktober tok Egil og Karin Ihlen over den 97 år gamle bedriften Brødrene Diskerud i Mysen. Fra sin base i indre Østfold skal de ivareta gamle tradisjoner og bygge noen nye. Data-erfaring Både Egil og Karin hadde bakgrunn i databransjen. For ti år siden hoppet Karin av og jobbet blant annet en tid hos A. Strøm-Larsen på Torshov i Oslo. Det er flere år siden tankene begynte å kretse om å drive egen virksomhet. Målet var å starte fra bunnen av med kjøttbutikk. Faktisk var det Alf Strøm-Larsen som en gang hadde kommet med et hjertesukk om at de skulle hatt en konkurrent i Oslo. Så dukket muligheten opp til å kjøpe kjøttbedriften på Mysen, og etter lang tids forhandlinger med de gamle eierne, Mette og Torunn Bjørklund, kom de til enighet. En lang prosess, men fruktbar og nyttig. Alle er fornøyde med organiseringen av den nye bedriften, forteller Egil Ihlen. Blodklubb og feit ribbe Så mens julekundene har startet siget inn mot butikken, står de tidligere eierne på bakrommet og lager benløse fugler. Nå jobber vi bare med det vi liker, nemlig å lage mat og ekspedere kunder, smiler Mette og jobber seg kjapt nedover farsen som snart er forvandlet til benløse fugler. En av tradisjonene butikken har tatt vare på. Jeg skal ha den feiteste ribba du har, jeg får det jo ikke i vanlige butikker, krever en kunde fra Kongsberg. Han vil ha ribbe med mye fett for å ha julemat etter gamle oppskrifter. Karin Ihlen bak disken smiler, viser fram ribba og pakker den inn. Til stor glede for kunden som bestiller fem ulike kjøttpålegg i samme slengen. Samtidig kommer en kunde stormende inn døra og roper: Er det i dag det er blodklubb? Kom igjen i morgen, da lager vi den, svarer Karin Ihlen. I Mysen spiser nemlig folk blodklubb på onsdager, ferskt levert fra Diskerud. Hele familien med Hadde aldri trodd det var slik etterspørsel etter blodklubb, men her er folk helt ville etter å få ukens rasjon blodklubb laget etter den gamle resepten, understreker Atle Ihlen (35). Han er eldste sønn som driver produksjonen. Han har erfaring som assisterende ferskvaresjef og synes det er veldig gøy med den entusiasmen rundt kjøtt og kjøttprodukter han opplever hos kundene. I tillegg er yngste sønn Tore (33) også en framtidig kjøttmann, også han med erfaring som assisterende bedriftssjef, men for tiden hjemme med nyfødt barn. Dermed er hele familien Ihlen engasjert i kjøttbedriften. Vi hadde aldri startet hvis vi ikke hadde med oss sønnene våre på laget, sier Egil Ihlen. Stor kapasitet Butikken på 100 kvadratmeter. er åpen og lys. I tillegg har de 300 kvadratmeter produksjons- T R E K L Ø V E R: Karin, Atle og Egil Ihlen inne i butikken. Bak disken svinger tidligere eier, Mette Bjørklund seg. FOTO: HULDA TRONSTAD BYDAL 12

15 B E N L Ø S E FU G L E R: Tidligere eier Mette Bjørklund i full sving på «bakrommet» med å lage benløse fugler. Hun trives bedre med matproduksjon enn med papirarbeid. FOTO: HULDA TRONSTAD BYDAL F E I T RI B B E: Karin Ihlen kan tilby ribba akkurat så feit som kunden vil ha den. FOTO: HULDA TRONSTAD BYDAL lokaler og dessuten stor kapasitet på frysing, tørking og røking. All foredling av kjøtt skjer på Mysen, fra kjøttskjæring, pølse- og kakeproduksjon til pinnekjøtt og spekemat. Dette omsettes i kjøttbutikken, i tillegg har de et utsalg i Askim, inne på kjøpesenteret Askim-torget. Catering har stadig tatt en større del av omsetningen, som ligger på rundt 10 millioner. Vi har kapasitet til å øke produksjonen vesentlig, og vi mener at vi skal klare 15 prosent omsetningsvekst neste år. Hele Østfold som kunder Å overta denne bedriften har vært en spennende prosess med bratt lærekurve. Det å overta en kjøttbutikk rett før jul er hektisk. Her er mye manuelt arbeid og ingen dataløsning. For meg som datamann er det skremmende egentlig at så mange oppskrifter i det vesentlig er basert på erfaring. Kundene kommer hovedsakelig fra Mysen, men med stamkunder fra hele Østfold. Egil ser muligheten til å vokse, basert på lokal kvalitetsmat med tradisjoner. De har ønsket å beholde navnet Diskerud på grunn av den nesten hundre år gamle tradisjonen, men aksjeselskapet de har opprettet heter Delikatesse og Gourmethuset. Og vi snuser fremdeles på muligheten til å gi Strøm-Larsen en konkurranse i Oslo, men det er foreløpig på tankestadiet. Først må vi få bedriften opp å gå. Veksten bør i første rekke komme innen næringslivet, der vi ønsker avtaler med gode lokale restauranter, sier Egil Ihlen. Arne B. Corneliussen AS er et heleid datterselskap av det danske konsernet Dat-Schaub, og vi er en ledende leverandør og produsent til kjøtt- og fiskeindustrien i Norge. Våre produkter er natur- og kunsttarmer, krydder, emballasje, hjelpe- og tilsetningsstoffer. Kvalitet og mattrygghet har alltid vært høyt prioritert i bedriften. Vi har vært ISO 9001 godkjent siden 1997 og går for en ISO godkjennelse før Selskapet omsetter for drøyt 200 mill. og har en solid økonomi. Vi er en trygg og trivelig arbeidsplass for 30 personer og holder til i moderne lokaler i Økern næringspark. Kvalitetsansvarlig 1 års vikariat Vi er en bedrift som ser på kvalitetsarbeidet som en betydelig og verdifull kompetanse til glede for alle våre kunder. Vi søker nå en person til å videreutvikle og vedlikeholde vårt kvalitetssystem i overensstemmelse med ISO-standarden. Vi satser på personlig service og et godt samarbeid med våre kunder gjennom oppfyllelse av etablert kvalitetspolitikk. Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø med høy kompetanse og godt arbeidsmiljø. Som kvalitetsansvarlig får du gode muligheter til selvstendig arbeid og initiativ. Vi ønsker en person med bakgrunn som næringsmiddelteknolog/kandidat og/eller relevant erfaring med kjennskap til ISO 9001, ISO og matloven. Stillingen rapporterer til driftssjef. Ønsket tiltredelse 1. januar 2010 med varighet til 1. mars Spørsmål angående stillingen rettes til Anja Heradstveit, eller Arne Olafsen, Søknad med CV sendes innen 21. desember til 13

16 INNOVASJON Problemløseren i kjøttbransjen OSLO: Noen kaller mannen professor, andre mener han er det nærmeste man kommer Petter Smart når det gjelder kreativitet og oppfinnerevne. Uansett har Johan Nerhus vært problemløser for mang en bedrift i kjøttbransjen de siste 30 årene. Han har på den måten spart bransjens aktører for mange millioner kroner. S P E S I A L K O N S T R U E R T: Her viser Johan Nerhus den spesialkonstruerte «nettavklederen» basert på trykkluft. AV PER A. SLEIPNES 14 Den aller siste «håndsrekningen» i så måte er en pinnekjøttkutter som både bidrar til å spare fingertupper og penger for pinnekjøttprodusentene her i landet. Stikkordet er mindre svinn. I utgangspunktet er det en tysk kotelettkutter det dreier seg om, men Nerhus har «modifisert» den, og nå har tre norske kjøttbedrifter gått til anskaffelse. For en bedrift med en årsproduksjon på 125 tonn pinnekjøtt, bidrar denne maskinen til fem tonn mindre sagspon. Normalt benyttes båndsag til kutting av pinnekjøtt. Jeg har regnet ut at totalsvinnet ved bruk av sag er fire prosent. Det inkluderer både sagspon og pinnekjøttrester som ikke kan benyttes etter saging. Ved bruk av denne kutteren er svinnet på kun 1,35 prosent. I tillegg blir pinnekjøttet penere etterson pinnene blir skåret med kniv ikke saget over, sier Nerhus. Like lange wienerpølser Men innretningen som trolig de aller fleste ser på som synonymt med Johan Nerhus er «Twistomatic», maskinen som i sin tid revolusjonerte pølseproduksjonen her i landet. Poenget var å konstruere en maskin som gjorde det mulig å produsere nøyaktig like lange wienerpølser. Før denne maskinen kom på markedet, var dette praktisk talt umulig. Den dag i dag er Twistomatic i bruk, selv om de virkelig store bedriftene har automatisert ennå mer. Men i bruktmarkedet er maskinen fortsatt populær etterspurt, sier Nerhus som har solgt 450 slike maskiner siden den ble lansert for vel 20 år siden. Prisen den gang var kroner. En bedrift som Gilde i Tønsberg hadde faktisk 12 slike maskiner i bruk samtidig, husker jeg. Solgte til Bokken Da Johan Nerhus for tre år siden «oppdaget» at han var 67 år, bestemte han seg for å ta grep. Firmaet Johan Nerhus hadde han drevet i mange år, men i 2006 mente han at tiden var moden for andre til å ta over. Han tilbød daglig leder Odd Breigutu i Bokken om å kjøpe fi rmaet, og det tilbudet kunne ikke Breigutu takke nei til. Med på kjøpet fi kk Bokken fem-seks store og viktige utenlandske maskinagenturer. Men en viktig forutsetning lå til grunn for kjøpet: Johan Nerhus måtte binde seg til fi rmaet i tre år. Og i løpet av disse tre årene måtte han minst jobbe åtte måneder. Fri stilling Hvorfor Bokken? Jeg kjente Odd godt og visste hva Bokken sto for. At vårt samarbeid skulle gå knirkefritt, var jeg ikke i tvil om. Slik har det også vært, og jeg har fått kjørt mitt løp 100 prosent i de tre årene som har gått. Får du fortsete? Eller for å spørre annerledes: vil du fortsette? Ja, hvis det jeg har av kunnskap kan nyttiggjøres av kjøttbransjens bedrifter, og Bokken vil ha meg, blir jeg vel her noen år til. Jeg har mer enn nok å utrette, sier Nerhus som er født og oppvokst i Kvinherrad. Her startet han mekanisk bedrift sammen med sine brødre. Bulkslicer Og at Nerhus har mye ugjort, kan Kjøttbransjens utsendte underskrive på. Når vi rusler rundt i verkstedet på Furuset, skjønner jeg hvorfor han har fått tilnavn som «professor» og Petter Smart. Her fi n- ner vi spesialkonstruerte løsninger som bl.a. en «nettavkleder» basert på trykkluft. Den bidrar til at ansatte i produksjonen slipper å bruke tid på å fjerne nettet på spekeskinke før pakking. Pinnekjøttkutteren er nevnt, og for ikke å snakke om Bulksliceren. Hva er spesielt med den? Bulksliceren er en maskin som reduserer svinnet i forbindelse med slicing av spekepølser. Den har jeg solgt 15 maskiner av. Den er like aktuell i dag som da jeg lagde den. Bulksliceren var forresten en av maskinene jeg stilte ut på IFFA-messen i Frankfurt da jeg virkelig var i farta på 90-tallet. Jeg er vel en av svært få norske leverandører som har hatt egen stand på denne messen, forteller Johan Nerhus. Han begynte å designe maskiner så tidlig som i 1967, flyttet til Oslo to år senere og i 1987 etablerte han egen virksomhet. Men alt tyder på at kjøttbransjens bedrifter får glede av Nerhus i flere år framover. For han har ikke tenkt å pensjonere seg med det første. Til det er det alt for mye å forbedre på maskin og utstyrssiden.

17 KLF 100 ÅR Ønsker bilder til KLFs jubileumsbok OSLO: Noen som sitter på gamle bilder fra kjøttmiljø her i landet? Da bør dere snarest ta kontakt med journalist og fotograf Lasse Fløde. Han er nemlig i full gang med boken som KLF utgir i forbindelse med 100 års jubileet. I 2011 kan KLF markere at organisasjonen er 100 år. I den forbindelse er det selvsagt på sin plass med jubileumsbok, og den er det frilansfotograf Lasse Fløde som arbeider med. Fra sin base på Nasjonalbiblioteket har han siden september fordypet seg i gamle utgaver av bransjebladet Kjøttbransjen, i tillegg til at han har hatt samtaler med en rekke sentrale personer i bransjen. Yrkesstolthet Dette arbeidet har vært svært interessant, ja mer spennende enn jeg så for meg da jeg startet. Og det slår meg hvor mye arbeid som er lagt ned av de som startet denne bransjeorganisasjonen. Ildsjelene er mange, og pågangsmotet har opplagt vært stort. En annen observasjon jeg har gjort meg er yrkesstoltheten blant ansatte i private kjøttbedrifter. Den tror jeg er selve fundamentet for den plass denne delen av bransjen har i dag, sier Fløde Han er utdannet fotograf, men arbeider som frilansjournalist i tillegg. Dårlig hygiene Hvorfor ble landsforeningen etablert, og er det tidsperioder som peker seg ut som spesielt problematiske siden 1911? Etableringen kom bl.a. som et resultat av dårlige hygieniske forhold i forbindelse med kjøttomsetning på gater og torg. Dessuten var tariffbiten viktig. Poenget var økt samhold mellom private kjøttbedrifter, og det var særlig viktig i 30 årene da Norges Kjøtt og Fleskesentral ble etablert. Denne forløperen til kjøttsamvirket virket samlende på de frittstående kjøttbedriftene her i landet, fastslår Fløde. Ikke kronologisk Når er boken klar? I løpet av februar håper jeg at det meste av teksten skal være på plass. Det gjenstår en del intervjuer med bransjefolk. Det er verdt å nevne at boken ikke skrives kronologisk og at bilder får en sentral plass i jubileumsboken. Og som sagt: Jeg tar mer enn gjerne imot bilder, og alt er av interesse, sier den unge bokforfatteren. KURSTILBUD Kjøtt- og fjørfebransjens Servicekontor (KS) januar HACCP-kurs i Oslo. Ellers tilbyr KS følgende kurs: Hygienekurs HACCP-kurs Oppfriskningskurs HACCP Internbrevisjonskuirs KO N T A K T P E R S O N E R: Randi og Mette på KLF T R E MÅ N E D E R: Siden september har frilansjournalisten Lasse Fløde arbeidet med jubileumsboken om KLF. 15

18 IFFA 2010 Klart for ny IFFAmesse i mai neste år OSLO/KØBENHAVN: I mai neste år er det nok en gang klart for IFFA-messe i Frankfurt. Messen er det desidert viktigste møtested for den internasjonale kjøttindustrien, og til sammen 900 utstillere og minst besøkende vil være på plass i Frankfirt fra 8 til 13. mai AV PER A. SLEIPNES Av disse besøkende vil det tradisjonen tro være mange norske bransjefolk. Og det er forståelig, ettersom denne messen avspeiler hele kjøttindustriens produktkjede på en enkel og grei måte kvadratmeter Produktene på neste års IFFA stilles ut på et utstillingsareal på rundt kvadratmeter. For å gjøre det enklere for de besøkende, er utstillingsarealet delt opp i produktgrupper som klart avspeiler de enkelte trinn i kjøttbearbeidingen fra slakteri til spisebord. Det vil si slakting, partering/nedskjæring, foredling, ingredienser, emballering, interntransport/håndtering, kjøling, lagring, uttransport, mattrygghet, kvalitetstyring og salg. Utover alt dette vil bransjens viktige organisasjoner og serviceleverandører presentere seg selv og sine serviceytelser i et eget utstillingsområdet. Alt i alt vil IFFA 2010, som feirer 61 år neste år, dekke syv haller. En klar indikasjon på størrelsen og ikke minst viktigheten av denne internasjonale fagmessen. V E L K O M M E R N : Michael Sturm fra Messe Frankfurt/IFFA-teamet (til høyre) og Berthold Gassman fra VDMA ønsker norske bransjefolk velkommen til Frankfurt i mai neste år. Fem stikkord Hva er så stikkordene for denne IFFA-messen? Fem områder peker seg ut: effektivitet, forbrukervennlighet, mattrygghet, hygiene og automatiserte prosesser. Hurtigmattrenden ser vi fortsatt gjør seg gjeldende, og denne vil også prege neste år IFFA slik den gjorde på årets Anuga-messe i Köln. Det ser vi i første rekke på utviklingen på emballasje og forpakningssiden. Det endelige program med tanke på spesialutstillinger, forelesninger og konkurranser er ennå ikke fastspikret. Men allerede nå er det klart at en spesialutstilling som omhandler salg og presentasjon av kjøtt i butikk, vil gå av stabelen. Det blir dessuten avviklet en rekke konkurranser, bl.a. konkurranse om verdens beste pølser, en skinkekonkurranse som både omfatter kokt og speket skinke, samt en innovasjonsdel med konkurranser. Verdifullt Hvorfor en egen fagmesse for kjøtt når vi har en rekke internasjonale messer der kjøtt er en viktig del av innholdet? På en pressekonferanse i København svarte messesjef Michael Sturm følgende på det spørsmålet: Kjøtt er blant de mest verdifulle og samtidig mest krevende næringsmidler vi har. Verdens forbruk av kjøtt stiger år etter år, og veksten fortsetter. Dette er selvsagt bra for kjøttindustrien, men det stiller samtidig strenge krav til alle ledd i prosesskjeden. Behovet for moderne maskiner, moderne anlegg og ny teknologi er hele tiden tilstede. Det samme med effektivitet. Samtidig skal forbrukernes krav settes i høysetet. Alt dette krever at bransjens folk møtes for diskusjon og drøftinger. IFFAmessen er det perfekte sted, sa Sturm.

19 IFFA 2010 Svært viktig for oss KØBENHAVN: De største utstillernasjonene etter Tyskland er Italia, Spania, Nederland, Frankrike og USA. Etter Tyskland er de største besøkerlandene Russland, Spania, Italia, Nederland og Polen. Et selskap som stiller ut denne gang, men som ikke gjorde det da messen ble arrangert forrige gang (i 2007) er tyske Dat-Schaub Group med datterselskaper i hele 14 land, bl, a, Arne B. Corneliussen i Norge. Ifølge assisterende direktør Sonny Chr. Jørgensen i den danske avdelingen, var man ikke i tvil om deltagelsen i denne runden. Vi deltok i 2001, men ikke i 2004 og Av det lærte vi at tilstedeværelse på IFFA-messen er ekstremt viktig for å kunne kommunisere med våre viktige kunder i kjøttindustrien. Vi ser nå på Asia og Latin-Amerika som områder vi kan ekspandere i. Et annet poeng som kan være verdt å nevne og som bør oppmuntre både norsk og dansk kjøttindustri er at pølsesalget synes å øke verden over. Vi økte salget av pølsetarmer i fjor med tre prosent, og det er vi svært tilfredse med, sier Jørgensen. Kjøpte maskiner for 170 mill. i fjor KØBENHAVN: Norsk kjøttindustri kjøpte maskinelt prosessutstyr i fjor for til sammen nær 170 millioner kroner. Det er en kraftig økning sammenlignet med året før. Det er statistikk fra VDMA, organisasjonen som samler de tyske maskinprodusentene, som viser dette. Fjoråret ble faktisk toppåret, og vi må tilbake til 2005 for å fi nne tilsvarende høye tall. Det er Tyskland og Nederland som selger mest maskinelt utstyr til Norge. Disse to landene deler en total markedsandel på 60 prosent. Sverige og Danmark har henholdsvis 10 og 16 prosent av dette maskinmarkedet. Men ser vi på utviklingen fra 2007 til 2008, har den tyske eksporten til Norge gått kraftig ned. I fjor kjøpte norsk kjøttindustri for 52 millioner kroner fra Tyskland. Ser vi på salget av maskiner på verdensbasis i år, vil vi få en nedgang på 20 prosent. Til tross for at Norge er en liten nasjon produksjonsmessig, er landet viktig for tyske produsenter av maskinelt prosessutstyrt fastslår Berthold Gassmann, styreleder i VDMA organisasjonen som samler de tyske maskinleverandørene. TINE Ingrediens gir deg det beste fra naturen. Vår lukt- og smaksnøytrale marin Omega 3-olje TINE Ingrediens gir deg det beste fra naturen. TINE er fremstilt Ingrediens av rene gir og deg naturlige det beste råvarer. fra naturen. TINE Vår lukt- Vår Vi har lukt- Ingrediens og smaksnøytrale kontroll og smaksnøytrale på gir hele deg verdikjeden det marin marin beste Omega Omega fra naturen. 3-olje fisk 3-olje til er fremstilt av rene og naturlige råvarer. Vår ferdigprodukt fremstilt lukt- og av smaksnøytrale og rene kompetanse og naturlige marin til råvarer. å Omega bistå kunder 3-olje er Vi i Vi utvikling har har fremstilt kontroll kontroll av av produkter rene på hele på hele og verdikjeden verdikjeden naturlige med Omega-3 råvarer. fra fra som fisk til fisk til ingrediens. ferdigprodukt og kompetanse til å bistå kunder Vi ferdigprodukt har kontroll og på kompetanse hele verdikjeden til å bistå fra fisk kunder til i utvikling av produkter med Omega-3 som ferdigprodukt i Gjennom utvikling våre av produkter marine høykvalitetsprodukter ingrediens. og kompetanse med Omega-3 til å bistå som kunder i ingrediens. setter utvikling fokus av produkter på folks livskvalitet med Omega-3 i form som ingrediens. av Gjennom sunnhet våre og marine helse. høykvalitetsprodukter Gjennom setter vi fokus våre marine på folks høykvalitetsprodukter livskvalitet i form Gjennom setter vi fokus på folks livskvalitet i form Vi av har sunnhet erfaring våre og marine helse. og kompetanse, høykvalitetsprodukter du har markedet setter av sunnhet vi fokus og helse. på folks livskvalitet i form og kundene, sammen skaper vi produktene. av Vi har sunnhet erfaring og helse. og kompetanse, du har markedet Vi og har kundene, erfaring sammen og kompetanse, skaper vi du produktene. har markedet Vi og har kundene, erfaring sammen og kompetanse, skaper vi produktene. har markedet og kundene, sammen skaper vi produktene. TINE INGREDIENS Vi blander oss i det meste TINE INGREDIENS TINE INGREDIENS Vi blander oss i det meste 17 Vi blander TINE INGREDIENS oss i det meste Vi blander oss i det meste EPADHA-annonse-halvside-til-kjøttindustrien.indd

20 ÅRETS JULEMAT Medisterkaker av Hampshire-gris til topps OSLO/SKOGN: Det var julepølsa hun i utgangspunktet festet mest lit til, men det var medisterkakene som gikk helt til topps i konkurransen «Årets Julemat». Og vinnerproduktet er basert på Hampshire-gris fra Midt Norge Slakteri. AV PER A. SLEIPNES Et løft for Strøm-Larsen OSLO: «Delikat og litt grov, men vil likevel løfte ethvert julebord på grunn av sitt dekorative utseende». Dette var dommernes dom over julepateen til Oslo-bedriften A. Strøm-Larsen AS. Og det er nok ikke bare julebordene som løftes opp av dette produktet. Også for denne veldrevne Angus-bedriften representerer det et løft å gå helt til topps i en slik tøff konkurranse. Bedriften sikret seg til sammen fire medaljer, og daglig leder Erik Strøm-Larsen var selvsagt såre fornøyd. Dette var stas. Å få så mye skryt og positiv oppmerksomhet er vi naturlig svært stolte over. Uten dyktige ansatte ville dette blitt vanskelig, og de skal ha mye av æren for dette gode resultatet. M E D A L J E D R Y S S: Erik Sørensen og Jan Strøm-Larsen hentet hjem både medaljer og pokal under årets julematkonkurranse. Daglig leder Randi Marie Lynum fra Lynum Gård i Skogn er slett ikke skuffet over at julepølsa ikke oppnådde topplassering i årets konkurranse. Akkurat det skjønner vi godt ettersom de håndstekte medisterkakene imponerte de kresne og kyndige dommerne. Og for den lille gårdsmatprodusenten i Midt Norge er en slik utmerkelse særdeles viktig av flere årsaker. K VA L I T E T: Pølsemaker Bjørn Roar Aurheim har ansvaret for kvaliteten på medisterkaker og andre kjøttprodukter hos Lynum Gård. Simmental-kjøttfe Dette var en fantastisk bursdagspresang. Bedriften er åtte år i disse dager, og det å gå helt til topps i denne konkurransen er en fantastisk bonus for oss. Dette gir inspirasjon og energi til å utvikle oss videre, sier Lynum som driver bedriften sammen med mannen Frode Lynum. Han fikk ikke deltatt på kåringsarrangementet i Oslo, men måtte passe dyrene hjemme i Skogn. For det dreier seg nemlig ikke bare om pålegg, pølser og medisterkaker for familien Lynum. Gårdsdriften er selve basisen for kjøttforedlingsdelen av virksomheten. I denne foredlingen benyttes for eksempel svært mye av det storfekjøtt som produseres på gården. Da snakker vi om kjøttfe av Simmental-rasen. 100 kilo farse pr. uke Gårdsmatprodusenten i Skogn omsetter for tett innpå 2,5 millioner kroner årlig, og har aldri tidligere deltatt i NM eller andre produktkonkurranser. Familien Lynum hadde ikke planlagt å delta denne gangen heller, men ble av kunder oppfordret til å melde seg. Det angrer Randi Marie Lynum ikke på i ettertid. På spørsmål om hvilke «følger» denne prisen for salget nå oppunder jul, er hun krystallklar: Nå blir det virkelig hektisk. Vi steker normalt opp 100 kilo farse i ukene før jul, men dette kvantum må helt sikkert økes betydelig. Kanskje fordobles. Men den utfordringen skal vi ta. Våre tre faste ansatte er ikke tunge å be når det er snakk om å hive seg rundt og ta et ekstra tak, sier Lynum og kikker lurt bort på Bjørn Roar Aurheim og Beathe Opheim. De deltok i tillegg til Randi Marie på Klis kåringsarrangement på Etterstad videregående skole. 18

KJØ BRANSJEN 9. Smedstuen med årets pinnekjøtt

KJØ BRANSJEN 9. Smedstuen med årets pinnekjøtt KJØ BRANSJEN 9 2009 F Egg-tabbe rettes opp Omsetningsavgiften på fjørfekjøtt økes 12 sikret seg kjøttfag-diplom TEMA: Renhold/hygiene Smedstuen med årets pinnekjøtt Trofast samarbeidspartner i 60 år Arne

Detaljer

bransjen Toten eggpakkeri knekker «hønekoden»

bransjen Toten eggpakkeri knekker «hønekoden» bransjen 1 2013 F Mye å spare på ENØK-tiltak Landet rundt med Kjøttbransjen Dagligvareavtale vekker reaksjoner Jæregg med store ambisjoner Toten eggpakkeri knekker «hønekoden» Prosessutstyr og vaskeanlegg

Detaljer

KJØ BRANSJEN 7. Leiv Vidar-ansatte må gå Cardinal Foods øker kraftig Kjøttfagdagen 2009 TEMA: Ingredienser. Gull-jente i kjøttfag-nm

KJØ BRANSJEN 7. Leiv Vidar-ansatte må gå Cardinal Foods øker kraftig Kjøttfagdagen 2009 TEMA: Ingredienser. Gull-jente i kjøttfag-nm KJØ BRANSJEN 7 2009 F Leiv Vidar-ansatte må gå Cardinal Foods øker kraftig Kjøttfagdagen 2009 TEMA: Ingredienser Gull-jente i kjøttfag-nm 20 9 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 N YHETER Stor oppslutning om

Detaljer

KJØ BRANSJEN 2. Garantister for kvalitet i grisebingen

KJØ BRANSJEN 2. Garantister for kvalitet i grisebingen KJØ BRANSJEN 2 2010 F Kuraas med kebab Ny vår for Røroskua Vellykket Kiel-konferanse TEMA: Emballasje og produktdesign Garantister for kvalitet i grisebingen Bli med til IFFA i Frankfurt 7. - 13. mai 2010

Detaljer

Kjø bransjen 8. Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse

Kjø bransjen 8. Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse Kjø bransjen 8 2010 F Fra Nortura til HSS Burger King ønsker mer konkurranse intervjuet: Terje Wester Med and på menyen Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse Fusjoner skaper stor smak Culinar og Hoffs

Detaljer

KJØTT. Smak 2014. bransjen. Sørlands-samarbeid på. Økt slakting i 2013. intervjuet: Andreas Viestad. temasider: Marinader og krydder

KJØTT. Smak 2014. bransjen. Sørlands-samarbeid på. Økt slakting i 2013. intervjuet: Andreas Viestad. temasider: Marinader og krydder KJØTT 2 2014 bransjen Økt slakting i 2013 intervjuet: Andreas Viestad temasider: Marinader og krydder Sørlands-samarbeid på Smak 2014 Prosessutstyr og vaskeanlegg til kjøtt- og fiskeindustrien en seriøs

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013-2014

STYRETS BERETNING 2013-2014 STYRETS BERETNING 2013-2014 STYRETS BERETNING 2013-2014 37 Styret i KLF og KS i perioden 2013-2015 Styrets medlemmer: Are Verås - Prima AS, Guro Kolbu Christensen - Orkla Foods Norge AS avd Vossafår, Ståle

Detaljer

ABCcompendiet. Fra bakeribransjen til bunnsolid mangfold 2-09. Arne B. Corneliussen AS: 60 år. side 2-9. Et kundemagasin fra Arne B.

ABCcompendiet. Fra bakeribransjen til bunnsolid mangfold 2-09. Arne B. Corneliussen AS: 60 år. side 2-9. Et kundemagasin fra Arne B. ABCcompendiet Et kundemagasin fra Arne B. Corneliussen UTGAVE NUMMER 2-09 Arne B. Corneliussen AS: 60 år Fra bakeribransjen til bunnsolid mangfold side 2-9 60 år Historien om en markedsleder Det er en

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Innhold: i utvikling. Litt om Fatland gjennom 2008 side 4

Innhold: i utvikling. Litt om Fatland gjennom 2008 side 4 siden 1892 1 Innhold: I utvikling side 3 Litt om Fatland gjennom 2008 side 4 Fatland Oslo side 6 Den blide stemmen. Sjåføren side 8 Saueklipper fra New Zealand side 9 Blondt storfe på Revetal og gris i

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel NorgesGruppen ÅRSMAGASIN 2010/2011 En butikk for alle Norgesgruppens rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel Sjefsskifte på toppen God kaffe i generasjoner

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h LEDERNE 02 08 www.lederne.no juni OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2015 Pål Christoffersen (t.v.) bestemte seg tidlig for å forene alle gode krefter for å bli «Årets leverandør». Her ser vi ham sammen med (f.v.) Erling Pedersen, Bjørn Tore

Detaljer

Høy dollarkurs gir dyrere sportsutstyr. Bli en bedre butikkselger i SPORTs coaching-skole. Tønsberg før og etter XXL. les mer på side 26

Høy dollarkurs gir dyrere sportsutstyr. Bli en bedre butikkselger i SPORTs coaching-skole. Tønsberg før og etter XXL. les mer på side 26 Sport MAGASIN FOR SPORTSBRANSJEN 2 MARS 2015 96. ÅRGANG Høy dollarkurs gir dyrere sportsutstyr Bli en bedre butikkselger i SPORTs coaching-skole les mer på side 26 Tønsberg før og etter XXL les mer på

Detaljer

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ]

Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ] NUMMER 2 2012 Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ] Nye etiketter på fiskekasser [ side 44 ] Anticimex Matsikkerhetsavtale

Detaljer

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE No.3/september 13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bygg engasjement med julekalender Hans-Petter Nygård-Hansen: Customer Service is the new marketing! Bli mer effektiv med online kommunikasjonsløsninger

Detaljer

satser på miljø velkommen til NorgesGruppens årsmagasin leder Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14

satser på miljø velkommen til NorgesGruppens årsmagasin leder Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14 årsmagasin Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14 TURBOÅR FOR KIWI / side 6-7 BEST LOKALT MED KJØPMANSHUSET / side 10-11 ASKO MED MILJØ HELE VEIEN / side 23-26 leder norgesgruppen

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer