Nominerte til Årets studentforening Kategori Årets forening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets forening"

Transkript

1 Nominerte til Årets studentforening 2012 Kategori Årets forening Nominerte OSI Proton Proton Proton Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund ESN UIO/Erasmus Student Network Navet LPU - Lektorprogrammets programutvalg og Lektorprogrammets studentforening Verdane Medicinerforeningen - medisinstudentenes studentforening Speilvendt Kommentarer Tilleggsinformasjon på nett: - OSIs årsberetning som var lagt ved deres nominasjon. - Proton: Invitasjon og regler for Tørriscurling - LPU: To rapporter og en presentasjon - Speilvendt: Tidsskriftet

2 Nominasjonsforslag til Årets studentforening ved Universitetet i Oslo Jeg nominerer med dette Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) som kandidat til å bli årets studentforening ved UiO. Med Oslostudentenes Idrettsklubb menes de 33 ulike idrettslag, de to Nordmarkshyttene OSI forvalter og sentralstyret som koordinerer det hele, samt ca 1800 medlemmer. Oslostudentenes Idrettsklubb er en idrettsklubb som huser 33 idrettslag. OSI tilbyr trening og idrett til studenter i Oslo og Akershus. Tilbudet skal være preget av trivsel og breddeaktivitet slik at alle skal få en mulighet til å være med. Storparten av medlemsmassen er fra Universitetet i Oslo, selv om andre læresteder som HiOA og BI er representert. Vi tar stor stolthet i å være en tverrinstitusjonell studentforening og slik sett bidra til Oslo som en samlet studentby. I tillegg til den sportslige aktiviteten forvalter OSI to hytter i Nordmarka (KSI og Studenterhytta) som er populære blant studenter og diverse studentforeninger. Som nominerer mener jeg at OSI vil være en verdig vinner av Årets studentforening ved Universitetet i Oslo av flere grunner. Det første er antall studenter OSI mobiliserer. Med 1800 medlemmer, og en studentandel på over 80 prosent er vi en forening med ca 1500 studenter. Et formidabelt antall syns vi, og vi har et ønske om enda flere. At det er mange studenter i OSI er en ting, men det aller meste OSI gjør er initiert og gjennomført av disse studentene. Våre studenter er fulle av initiativ og gjennomføringsevne. OSI skal være, og er, et idrettslag for og av studenter. Det er studenter som besitter de ulike posisjonene i de 33 gruppestyrene, og det er de som i stor grad gjennomfører gruppenes aktiviteter. Uten aktive gruppestyrer hadde vi ikke hatt det aktivitetsnivået som vi kan tilby i dag. Hvor iherdige og hvor mye stå-på-vilje det er i gruppestyrene forbløffer meg stadig. Frivillighetsinnsatsen er stor og det legges ned enormt med ulønnede dugnadstimer. Uten denne innsatsen fra klubbens medlemmer ville vårt tilbud vært noe helt annet. Noen instruktører blir godtgjort og vi har 1,5 betalte årsverk i administrasjonen, men dette utgjør kun en brøkdel av den totale innsatsen som legges ned alle de ulike idrettslagene. Idrett er det OSI driver med og selv om idretten har en viss egenverdi er det viktig for oss som studentidrettslag å se hvilken funksjon vi tjener i et større perspektiv. Vi håper at våre medlemmer føler seg ivaretatt og inkludert og at OSI er et positivt bidrag til det å være student ved Universitetet i Oslo. Vi håper også at våre medlemmer drar de fordelene som gjerne forbindes med fysisk fostring slik som mestringsfølelse, trivsel, bedre helse og i tur bedre yteevne også i akademia. Gjennomgående skal OSI være et konstruktivt bidrag til livet som student. I OSI skal alle være velkomne, uavhengig av bakgrunn, ferdigheter og lignende. Vårt publikum er kjempevariert, men vi har som ambisjon å kunne passe for alle. Dette illustres ved for eksempel den økte satsningen vi har mot utvekslingsstudenter, hvor det nå arrangeres både ski- og orienteringskurs som et ledd i å vise utenlandske studenter norsk natur og friluftsliv og for å dem mulighet til å delta i en studentforening. Som leder av idrettsklubben syns jeg det er fantastisk gøy og svært givende og se alle den aktiviteten som OSI har. Når man tar en tur til Blindern- eller Domus Athletica på kveldstid er det OSI-grupper/medlemmer over alt som driver med alt fra aikido til samba til frisbee. Det virker alltid

3 som om treninger og annet er preget av moro og det er alltid mange blide ansikter. Jeg tror også våre medlemmer opplever oss som en blid og trivelig forening. Det er vanskelig å forfatte i en søknad hvor mye idrettsglede OSI lager, og det er vanskelig å tallfeste hvor mye aktivitet eller hvor mye trivsel OSI produserer på et år. Men jeg håper at dere som skal fatte et valg vedrørende årets studentforening tar i betrakting hvor mange studenter vi mobiliserer, hvor mye disse studentene mobiliserer seg selv og hverandre og de spinn-off effektene vårt idrettstilbud gir. Jeg håper alle den innsatsen som legges ned av så mange i OSI blir anerkjent med denne prisen. Jeg er svært stolt av OSI og OSIs medlemmer og jeg håper dere finner det passende å belønne foreningen med Årets studentforening ved Universitetet i Oslo På vegne av Hovedstyret i OSI Alexander Bøe (+47) Leder Oslostudentenes Idrettsklubb NB: Vedlagt i e-posten er årsberetningen fra 2011(to deler). Den reflekterer et normalår for OSI og vi forventer tilsvarende eller økt aktivitetsnivå i Årsberetningen er en innrapportering fra hvert enkelt gruppestyre, samt Hovedstyret. På finner dere også økonomisk årsrapport 2011, budsjett 2012, lover og statuetter m.m. dersom det skulle være av interesse. Kontaktinformasjon OSI: Oslostudentenes Idrettsklubb Trimveien 4, 0856 Oslo Tlf. nr Org. nr

4 LAST NED DETTE SKJEMAET, FYLL INN FELTENE PÅ PC OG SEND DET INN MED EVT. VEDLEGG Forslagsskjema Årets studentforening ved UiO 2012 NAVNET PÅ FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN SOM FORESLÅS Kjemiforeningen Proton FORESLÅS TIL (sett kryss) _X ÅRETS STUDENTFORENING ÅRETS NYSKAPNING ÅRETS ENKELTTILTAK ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON KORT BESKRIVELSE AV FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN Proton er en sosialforening som holder til ved kjemisk institutt UiO. Foreningen ble gjenstartet etter flere år uten drift, men den er nå i full sving igjen. Proton fungerer som bindeledd mellom studenter ansatte og besøkende. De arrangerer alt fra hytteturer til formidlingstiltak. Denne våren har proton arrangert hyttetur, flere fester og tørriscurling som er vårens store greie ved instituttet. Ved semester start arrangerer også proton stor grillfest hvor alle forelesere som underviser i kurs som er i planen til førsteåringene blir spesielt invitert for å bli kjent med de nye studentene HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relater gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) Proton bør få utmerkelsen for sitt arbeid med å skape ett godt åpent og inkluderende miljø blant studenter og ansatte både på instituttet og fakulte.t Kjemi studiene har i lengre tid ikke vært veldig populært og alle som har søkt har kommet inn. I år er trenden snudd. Noe som proton trolig har mye av æren for. KONTAKTINFORMASJON TIL FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN Formann Hilde K Omdal Proton NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e-post og telefonnummer)

5 Kenneth Aase Kristoffersen FORSLAGSFRIST: 20. AUGUST 2012 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf-fil og sendes sammen med eventuelle vedlegg til / Studentliv, PB 94 Blindern, 0314 Oslo. For mer informasjon om prisen og hvordan et forslag bør utformes / hvilke vedlegg som bør sendes inn, kan man se under Årets forening UiO på

6 LAST NED DETTE SKJEMAET, FYLL INN FELTENE PÅ PC OG SEND DET INN MED EVT. VEDLEGG Forslagsskjema Årets studentforening ved UiO 2012 NAVNET PÅ FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN SOM FORESLÅS Kjemiforeningen Proton FORESLÅS TIL (sett kryss) _X ÅRETS STUDENTFORENING ÅRETS NYSKAPNING ÅRETS ENKELTTILTAK ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON KORT BESKRIVELSE AV FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN Foreningen består av mennesker med enorm engasjement for først og fremst sine medstudenter på Kjemisk Institutt, og i tillegg prøve å inkludere alle andre Institutter og Fakulteter. HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relatér gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) De arrangerte tidligere i vår et arrangement som het Tørriscurling, der alle Institutter ble inkludert for å delta og å være publikum, i tillegg til en masse arrangementer hver uke, kjent som for å styrke samhold og sosial for studenter på Kjemisk Institutt. KONTAKTINFORMASJON TIL FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e+post og telefonnummer) Fra: Steven Sang Minh Nguyen FORSLAGSFRIST: 20. AUGUST 2012 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf+fil og sendes sammen med eventuelle vedlegg til / Studentliv, PB 94 Blindern, 0314 Oslo. For mer informasjon om prisen og hvordan et forslag bør utformes / hvilke vedlegg som bør sendes inn, kan man se under Årets forening UiO på

7 Det matematisknaturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Blindern 17. august 2012 Forslag til pris Årets Studentforening Jeg foreslår PROTON som Årets Studentforening. (Mail: Leder Hilde Kallhovd Omdal.) Egentlig kan PROTON foreslås både i kategorien som Årets Studentforening og i kategorien Årets nyskapning, sistenvente kategori er kanskje mest dekkende, siden PROTON er blitt særdeles synlig det siste året. Da jeg begynte som kontorsjef på Kjemisk institutt i 2007 lurte jeg på om det var en studentforening her: ja, det er visst en forening som heter PROTON, men den er ikke særlig aktiv. Hjemmesiden deres er gammel og utdatert, hørte jeg da. I 2012 fremstår PROTON som en meget aktiv og synlig student forening med en egen facebookside. Kjemi har slitt med liten studenttilgang over flere år, men både i 2011 og i 2012 har tilsiget av studenter økt. I 2012 har vi over 30 % økning i antall studenter til Kjemi. Jeg er ikke i tvil om at systematisk arbeid fra ildsjeler i PROTONs styre har bidratt til en økning. En studentforening, som aktivt tar del i fadderuka og fanger opp de nye studentene med en gang de begynner, har vært viktig. PROTONs mange sosiale tiltak gjennom året bidrar i tillegg til at frafallet er mindre enn tidligere. Trivselen øker og det sies til og med at kjemi har fått et såpass godt rykte miljømessig, at de er i ferd med å stjele studenter fra andre studieprogram. PROTON er ikke av de største studentforeningene, men de er i ferd med å bli meget synlige. Av aktiviteter som PROTON har gjennomført i 2011/12 ønsker jeg å trekke fram følgende: Tørriscurling en fredag i april - studenter og ansatte fra hele fakultetet inviteres. Instituttet bidrar med tørris og lokaler. Studentene står for gjennomføring. Dette er en meget spesiell aktivitet som bare MÅ oppleves. Å se instituttleder halvflat på gulvet i Kjemikantina (ja, vi har lange fine gulvflater på Kjemisk institutt, som egner seg godt til denne type aktivitet) i et forsøk på å curle tørrisen lengst mulig, er en opplevelse utenom det vanlige. Premien, en gullforgylt dobørste, er det mange som gjerne vil ha på kontoret/lesesalen. Regler og invitasjon vedlagt. I 2012 var det godt over 100 som deltok. Hyttetur en helg i mars instituttet bidrar med litt økonomisk støtte. Opplegg og planlegging gjennomføres i sin helhet av studentene. Vårfest i mai (semesterets store fest) i samarbeid med Fysikkforeningen og MENAgeriet. Alle hjertes quiz, og ikke å forglemme juleverksted hvor julekalender og et meget spesielt juletre ble laget. Kjemisk institutt Kontoradr.: Sem Sælands vei 26 Telefon: Telefaks:

8 2 Grilling i august for nye studenter, faddere og ansatte. Et flott arrangement hvor ferskinger blir kjent med eldre studenter og ansatte. Godt oppmøte av både ansatte og studenter. Dugnader. Sammen med fagutvalget rydder PROTON kjøleskap og lesesaler. Noe som viser at PROTON tar ansvar for lokaler og holder det ryddig og pent rundt seg. Som kontorsjef på Kjemisk institutt har jeg den glede å samarbeide med fagutvalg og studentforeninger knyttet til våre program. PROTONs styre søker aktivt kontakt med administrasjonen på instituttet. Vi har gjensidig glede av hverandre. PROTON, fagutvalget, undervisningsleder, studiekonsulent og kontorsjef møtes en gang pr. måned for å høre hvilke saker studentene har på hjertet. Systematisk kontakt hvor vi får utvekslet erfaringer og fordelt ansvar, har vist seg svært nyttig for alle parter. Jeg er imponert over hvordan PROTON styret trekker med oss ansatte på sine arrangementer. Å treffe en professor i en sosial setting, fører til nærhet og gir grunnlag for god dialog. Snuoperasjonen som er gjort i PROTON, og som blir lagt merke til utover instituttets rekker, er etter min mening verdt en pris. Hilsen Astrid Waaler Kaas Kontorsjef Kjemisk institutt, tlf

9 LAST NED DETTE SKJEMAET, FYLL INN FELTENE PÅ PC OG SEND DET INN MED EVT. VEDLEGG Forslagsskjema Årets studentforening ved UiO 2012 NAVNET PÅ FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN SOM FORESLÅS Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund FORESLÅS TIL (sett kryss) x ÅRETS STUDENTFORENING ÅRETS NYSKAPNING ÅRETS ENKELTTILTAK ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON KORT BESKRIVELSE AV FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund arrangerer debatter og foredrag tre ganger i uken, med stor bredde i tema og innhold. Foreningen drives av frivillige, engasjerte studenter med den hensikt å spre ånsdannelse, kultur og broderånd blant Oslostudentene. HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relatér gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) Utover å oppfylle samtlige av kriteriene nevnt i informasjonsarket (henviser til programmet for forrige høst3 og vårsemester), kan vi særlig trekke frem noen av de større arrangementene som ble holdt i Kulturutvalgets regi: Ved semesterstart vårsemesteret 2012 holdt Kulturutvalget en av de første debattene om høyrepopulisme i etterkant av 22. juli, med Grete Brochmann, Gudmund Hernes, Hege Storhaug og Unni Wikan i panelet. Dette ble fulgt opp uken etter med debatten «Kampen om Ordførerkjedet» som trakk nærmere 800 studenter til Det Norske Studentersamfund for å høre på de forskjellige ordførerkandidatene. I forbindelse med Chomskys besøk til Norge fikk Kulturutvalget nok et storsalsarrangement 6. september, med rundt 1500 besøkende interessert i å høre Chomskys tanker om den nye utviklingen av protestbevegelser rundt om i verden. Det ble holdt et foredrag om Richard Feynman 22.september, som trakk 300 studenter, mange av dem fysikkstudenter som ellers er vanskelige å få med på arrangementer utenom dem arrangert innenfor matematisk3naturvitenskaplig fakultet. I samarbeid med Norges Fredsråd arrangerte Kulturutvalget en debatt om intervensjonspolitikk, med blant annet Hans Blix i panelet. Vårsemesteret åpnet Kulturutvalget med å prøve å utfordre fordommene gjennom en debatt om pedofili, med mange besøkende. Internasjonale studenter fikk muligheten til å høre på doktor Brian Palmer, som holdt et foredrag om sivilt mot 3. februar. I anledning at det snart var 50 år siden Jens Arup Seip holdt foredraget «Fra embedsmannsstat til ettpartistat» for Det Borske Studentersamfund lagde Kulturutvalget en foredragsrekke der vår tids akademikere skulle forsøke å videreføre arven fra dette foredraget. Kulturutvalget har nær kontakt med de andre foreningene ved Det Norske Studentersamfund, og har satt av en egen internasjonal gruppe med det mål å få til flere arrangementer av og for internasjonale studenter.

10 KONTAKTINFORMASJON TIL FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN Kontaktperson: Martin Tveten (leder) Kontaktadresse NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e+post og telefonnummer) Jørn Kløvfjell Mjelva FORSLAGSFRIST: 20. AUGUST 2012 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf+fil og sendes sammen med eventuelle vedlegg til / Studentliv, PB 94 Blindern, 0314 Oslo. For mer informasjon om prisen og hvordan et forslag bør utformes / hvilke vedlegg som bør sendes inn, kan man se under Årets forening UiO på

11 LAST NED DETTE SKJEMAET, FYLL INN FELTENE PÅ PC OG SEND DET INN MED EVT. VEDLEGG Forslagsskjema Årets studentforening ved UiO 2012 NAVNET PÅ FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN SOM FORESLÅS ESN UIO/Erasmus Student Network FORESLÅS TIL (sett kryss) _X ÅRETS STUDENTFORENING ÅRETS NYSKAPNING ÅRETS ENKELTTILTAK ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON KORT BESKRIVELSE AV FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN ESN UiO har som mål å sikre at alle internasjonale studenter ved UiO føler seg hjemme, har et flott opphold ved UiO, møter mange nye mennesker, og får et godt innblikk i norsk studentliv og norsk kultur generelt. For å oppnå dette tilbyr ESN UiO mange sosiale og kulturelle aktiviteter, dagsturer og helgeturer. ESN arrangerer en rekke aktiviteter, turer, fester og andre arrangementer. De fleste av disse er åpne for både norske og internasjonale studenter, ettersom et av målene til ESN er å integrere de internasjonale studentene i studentmiljøet på UiO: ESN arrangerer blant annet: Pick-Up tjeneste ved ankomst til Oslo for nye internasjonale studenter Velkomstfest 17. mai frokost Hyttetur i Nordmarka Internasjonal middag Farewell /white T-shirt party Turer i og utenfor Norge (Lillehammer, Kongsberg, København) Juleverksted I tillegg selger ESN også sim-kort som gjør studentene i stand til å holde kontakt med sine nye nettverk (dette er ellers svært vanskelig for internasjonale studenter, ettersom de fleste teleoperatørene krever norsk personnummer av nye abonnenter). HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relatér gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) ESN UiO er en studentstyrt forening som drives av norske og internasjonale studenter ved UiO. ESN UiO ble opprettet i 2009, og ble en del av det europeiske ESN-nettverket i ESN drives etter prinsippet «Students Helping Students» og mobiliserer frivillige fra det norske studentmiljøet på campus for å sørge for at internasjonale studenter får en god mottakelse, tilgang til et godt sosialt miljø og et uforglemmelig opphold i Oslo! ESN gir et tilbud til alle internasjonale studenter ved UiO, og tilbyr samtidig en arena hvor UiOs studenter som har vært på utveksling eller studert i utlandet kan dele sine opplevelser og erfaringer til glede for studentene selv og til berikelse for sine medstudenter ved UiO. Dette bidrar dessuten til internasjonalisering hjemme for alle norske studenter ved at de internasjonale studentene tidlig integreres i UiOs studiemiljøer. Et eksempel: ESN arrangerte i mai 2012 et integreringscruise på Oslofjorden der et tilnærmet likt antall norske og internasjonale studenter deltok. Forutsetningen var at deltakerne tidligere hadde vært med på en forelesning om viktigheten av kulturell kompetanse, samt deltatt på et «middag for fire»-opplegg sammen med andre norske og internasjonale studenter. Turen ble arrangert ved hjelp av aktivitetsmidler fra SiO og var svært vellykket. ESN gjør en imponerende jobb for at de internasjonale studentene skal finne seg til rette. Særlig er det viktig at

12 de siden 2009 har stått for pick-up service ved semesterstart med påfølgende velkomstfest og salg av sim-kort. Dette gjør at studenter som ankommer UiO helgen før studiestart får et nettverk helt fra begynnelsen av, samt muligheten til å bruke mobiltelefon. Mobil-abonnement kan vanligvis ikke kjøpes før man har norsk idnummer, men ESNs avtale med CHESS gjør dette mulig. De fleste av ESN sine aktiviteter er gratis for studentene og har et solid oppmøte. Vi ser på ESNs tilbud som en svært viktig forutsetning for at de internasjonale studentene integreres i studentmiljøene og trives ved UiO! KONTAKTINFORMASJON TIL FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN Leder Espen Mikkelsen E-post : Nettside: https://www.facebook.com/groups/esnuniversityofoslo/ NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e-post og telefonnummer) Einar Meier og Karl Norli, Seksjon for internasjonalisering av studier, PB 1072 Blindern, 0317 Oslo Tlf / (mob) FORSLAGSFRIST: 20. AUGUST 2012 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf-fil og sendes sammen med eventuelle vedlegg til / Studentliv, PB 94 Blindern, 0314 Oslo. For mer informasjon om prisen og hvordan et forslag bør utformes / hvilke vedlegg som bør sendes inn, kan man se under Årets forening UiO på

13 LAST NED DETTE SKJEMAET, FYLL INN FELTENE PÅ PC OG SEND DET INN MED EVT. VEDLEGG Forslagsskjema Årets studentforening ved UiO 2012 NAVNET PÅ FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN SOM FORESLÅS IFI-Navet FORESLÅS TIL (sett kryss) X ÅRETS STUDENTFORENING ÅRETS NYSKAPNING ÅRETS ENKELTTILTAK ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON KORT BESKRIVELSE AV FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN Navet er bedriftskontakten ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Hensikten med Navet er å gjøre det enkelt for bedrifter å komme i kontakt med studentene ved instituttet, ved å tilby: - Et sentralt kontakt- og koordineringspunkt for alle bedriftsrelaterte aktiviteter ved instituttet. - Arrangør av bedriftspresentasjoner og andre relevante arrangementer. - Oversikt over bedriftsrelaterte aktiviteter for studenter. - Fortløpende publikasjon av stillingsannonser for Informatikkstudenter. HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relatér gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) I år har Navet gått aktivt inn for å bli mer profesjonelle. Dette har vi gjort gjennom et aktivt samarbeid med våre samarbeidspartnere; Steria, Mesan og KnowIT, som inkluderer ryddige og formelle kontrakter. Med arrangement to ganger i uken har Navet både hevet kvantiteten og kvaliteten på sine arrangementer. Navet har bla. invitert karrieresenteret og dataforeningen til faglige workshops for å heve studentenes bevissthet og forståelse av søkeprosessen de etter hvert skal inn i. Navets arrangementer er alltid plassert i etterkant av faglige forelesninger, på slutten av dagen, slik at de ikke kolliderer med ellers faglig progresjon. I fadderuken 2012 har Navet engasjert de nye Informatikk-studentene til å delta på sine arrangementer. Navet har i år klart å ha medlemmer i samtlige faddergrupper for å bredt involvere nye frivillige studenter. Navets økonomiske overskudd går til det studentdrevne fordelingsutvalget ved instituttet, som disponerer søkbare midler for de registrerte foreningene ved Institutt for informatikk. Dette fører til et trygt og sikkert økosystem av foreninger, og gjør at det kommer alle til gode. Erfaringsoverføring er en viktig del av foreningen, der vi i år har gjort en endring slik at halve styret blir byttet ut hvert semester. Dette har bidratt til bedre kommunikasjon og flyt innad i foreningen. Studentparlamentet fokuserer for tiden på at humanister og samfunnsvitere skal nå sitt fulle potensiale i arbeidsmarkeder. I den forbindelse ser vi det som viktig å kunne bidra til samarbeid med andre foreninger ved UiO med fokus på arbeidsliv og karriere. KONTAKTINFORMASJON TIL FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN Styreleder Amund Øgar Meisal Epost til styreleder: Telefon: NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e-post og telefonnummer)

14 Nicolai Rønneberg Nielsen FORSLAGSFRIST: 20. AUGUST 2012 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf-fil og sendes sammen med eventuelle vedlegg til / Studentliv, PB 94 Blindern, 0314 Oslo. For mer informasjon om prisen og hvordan et forslag bør utformes / hvilke vedlegg som bør sendes inn, kan man se under Årets forening UiO på

15 LAST NED DETTE SKJEMAET, FYLL INN FELTENE PÅ PC OG SEND DET INN MED EVT. VEDLEGG Forslagsskjema Årets studentforening ved UiO 2012 NAVNET PÅ FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN SOM FORESLÅS LPU ' Lektorprogrammets programutvalg og Lektorprogrammets studentforening FORESLÅS TIL (sett kryss) X ÅRETS STUDENTFORENING ÅRETS NYSKAPNING ÅRETS ENKELTTILTAK ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON KORT BESKRIVELSE AV FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN LPU og LeP var tidligere èn forening og samarbeider fremdeles tett om en del arrangementer. LPU er det faglige alibiet i denne duoen. En gruppe på 10'15 studenter som bidrar aktivt i utviklingen av UiOs lærerutdanning. LPUs fyndord er «Sammen for Norges beste lærerutdanning». LeP'studentforenings mål er å skape tilhørighet hos studentene på lektorprogrammet, et av de mest spredte programmene på hele UiO. Dette forsøker de å oppnå gjennom en rekke arrangementer som for eksempel: fest, quiz, fagligarrangement (i samarbeid med LPU), turer og aktivitetsdager. HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relatér gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) LeP'studentforening og LPU oppfyller samtlige av prisens formelle krav. Samtidig er de to viktige krefter i lærerutdanningens utvikling. Begge utvalgene er studentstyrte og har selv hånd om sin egen økonomi, aktivitet og engasjement. Samtidig er de ikke fjerne for å samarbeide med administrasjonen når disse har felles mål. Lep' studentforening har som hovedmål å inkludere de studentene som føler seg utelatt eller spredt. De skaper et godt miljø blandt studentene og har også et tett samarbeid med kjellern på Helga Engs Hus. Både Lep' studentforening og LPU har vært semester årlige allmøter der vedtekter vedtas og nye medlemer blir valgt inn. At arbeidet er av høy kvalitet kan alle som har vært i kontakt med LPU eller LEP'studentforening gå god for. LPU har laget flere rapporter av høy kvalitet der de beskriver studentenes syn på forskjellige aspekter av utdanningen(se vedlegg). De faglige arrangementene som er et samarbeidsprosjekt mellom Lep og LPU har også holdt høy kvalitet gjennom mange år. Ingen av studentene i foreningen er lønnet for sitt arbeid. De arbeider frivillig og er stolte av sin uavhengighet. Tidvis legger studentene ned store mengder arbeid i foreningene for det meste faglig relevante aktiviteter ' og studentene i LPU og Lep'studentforening gjør det godt også faglig. Det er ingen tvil om at disse foreningene og deres medlemmer er et eksempel til etterfølgelse. Vi i lektorprogrammets ledelse og administrasjon er stolte av våre studenter og ekstra stolte av våre de engasjerte studenter som vi har et tett samarbeid med. Studentene gjør mer enn hva man kan forvente av et vanlig fagutvalg og en studentforening. De bidrar i den nasjonale diskursen om lærerutdanning, de utvikler de faglige og administrative delene av programmet som sårt trenger forbedring, de sier i fra og stiller opp med et pågangsmot og en arbeidsvilje som er bemerkelsesverdig. LPU og Lep'studentforening er synlige foreninger på UV' fakultetet. Lektorprogrammet er et spredt og komplisert studie der faglig styrke og integrasjon skal står i sentrum og studentforeningen og programutvalget bidrar til at dette blir en virkelighet. Vedlagt finner dere de to LPU'rapportene (1 og 2) og en presentasjon(3) fra allmøte der utvalget selv presenterer sin virksomhet. KONTAKTINFORMASJON TIL FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN ved Mari Bjørnsdotter Vinjar/ Marte Caroline Foldvik for Lep studentforening Kontortelefon:

16 NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e+post og telefonnummer) LeP administrasjonen/ledelse ved Senirokonsulent, Simen Fraser, Rådgiver Helen Bråthen og Faglig Leder Tone Dyrdal Solbrekke Kontakt: Tone Dyrdal Solbrekke; FORSLAGSFRIST: 20. AUGUST 2012 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf+fil og sendes sammen med eventuelle vedlegg til / Studentliv, PB 94 Blindern, 0314 Oslo. For mer informasjon om prisen og hvordan et forslag bør utformes / hvilke vedlegg som bør sendes inn, kan man se under Årets forening UiO på

17 LAST NED DETTE SKJEMAET, FYLL INN FELTENE PÅ PC OG SEND DET INN MED EVT. VEDLEGG Forslagsskjema Årets studentforening ved UiO 2012 NAVNET PÅ FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN SOM FORESLÅS Verdande FORESLÅS TIL (sett kryss) ÅRETS STUDENTFORENING _X ÅRETS NYSKAPNING ÅRETS ENKELTTILTAK ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON KORT BESKRIVELSE AV FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN Fra nettsidene til Verdande: Verdande er jenteforeninga på Institutt for Informatikk på Universitetet i Oslo. Vårt formål er å knytte bånd mellom jenter på instituttet og andre kvinner og jenter som jobber med eller er interesserte i informatikk. Foreninga er åpen for alle, og medlemsskap er gratis. HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relatér gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) Institutt for har som mål en jenteandel på minst 30%, men har de senere årene ligget under 25%. Tidligere erfaringer med flere generasjoner av jenteforeninger tyder på at disse har hatt positiv effekt både på jenteandel, aktivitet og trivsel på instituttet også utover de som selv er aktive i foreningene. (Nye) Verdande har på kort tid fått en rekke medlemmer, hatt sosiale og faglige arrangementer alene og i samarbeid med andre foreninger (Pizzakveld med eksterne kvinnelige informatikere, logo-konkurranse, app-kurs hos bedrift og Hawaii-kveld sammen med Cybernetisk selskap). Verdande har i tillegg gitt nyttige innspill og bidrag til flere av instituttets tiltak rettet mot å rekruttere og utdanne flere kvinnelige informatikere. Instituttet tror og håper at Verdande vil fortsette å tilby et miljø og aktiviteter som gjør studentmiljøet på instituttet enda bredere og mer allsidig enn det er i dag, og synes de fortjener prisen som årets nyskapning for sterk innsats så langt - og som et oppmuntring i arbeidet videre. KONTAKTINFORMASJON TIL FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN Verdande v/ leder Line Moseng Institutt for informatikk, pb 1080 Blindern 0213 Oslo Mail til styret: NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e-post og telefonnummer) Institutt for informatikk v/ Siri Moe Jensen tlf , mobil FORSLAGSFRIST: 20. AUGUST 2012 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf-fil og sendes sammen med eventuelle vedlegg til / Studentliv, PB 94 Blindern, 0314 Oslo. For mer informasjon om prisen og hvordan et forslag bør utformes / hvilke vedlegg som bør sendes inn, kan man se under Årets forening UiO på

18 LAST NED DETTE SKJEMAET, FYLL INN FELTENE PÅ PC OG SEND DET INN MED EVT. VEDLEGG Forslagsskjema Årets studentforening ved UiO 2012 NAVNET PÅ FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN SOM FORESLÅS Medicinerforeningen ( medisinstudentenes studentforening FORESLÅS TIL (sett kryss) X_ÅRETS STUDENTFORENING ÅRETS NYSKAPNING ÅRETS ENKELTTILTAK ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON KORT BESKRIVELSE AV FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN Medicinerforeningen ( medisinstudentenes studentforening, De er aktive i sosiale medier, De gjennomfører ulike arrangerer som bl.a. profileres via facebook, som quiz, foetusfest, filmvisning, vårball, sommeravslutning etc. De driver studentkjelleren Anestesien (på Domus Medica, i kjelleren) og benytter den til noen av sine arrangementer. HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relatér gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) Foreningen utmerker seg med sitt engasjement, de er inkluderende, og de samler studentene opp igjennom studiet via sine arrangmenter. Dette bidrar til å skape et godt studiemiljø. KONTAKTINFORMASJON TIL FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e+post og telefonnummer) Det medisinske fakultet

19 Fra: Serina Sikveand Sendt: 25. juni :53 Til: Studentliv Emne: Nominasjon til årets studentforening/ nyskapning Kjære SiO, Jeg vil være så frimodig å nomminere min egen studentforening i kategoriene "Årets nyskapning" og "Årets studentforening". Jeg er redaktør for det nyetablerte gratis-tidsskriftet Speilvendt som gis ut at studenter fra Psykologisk Institutt. Konseptet vårt er korte, lettleste og interessante tekster om psykologirelaterte tema. I tillegg til mindre spalter med tegneserier, debattinllegg, spørrespalte, quiz mm. Vi ønsker å spre kunnskap om moderne psykologifaglig kunnskap fordi vi tror mange interesserer seg for dette fagfeltet og vi ønsker også å dekke en del tema som ikke tekkes av pensum på de ulike psykologiprogrammene ved instituttet. Vi var en liten gjeng fra instituttet som savnet et lett tilgjengelig gratis psykologitidsskrift og vi tok derfor saken i egne hender. Sammen med Marianne Bjørnestad og Victoria Forsberg startet jeg Speilvent rett før jul og vi gav ut første utgave rett før påske. Vi hadde et opplag på 1000 eksemplar og når vi nå går inn i sommerferien har vi delt ut nesten alle eksemplarene. Tidsskriftet er gitt ut på PSI og på SV. Til høsten har vi bestilt flere stativ og skal også sette opp stativ på Fredrikke. Siden utgivelsen av første utgave har vi etablert en ny redaksjon og nå er vi 9 personer som jobber med to utgaver til neste semester. Har dere noen spørsmål eller ønsker noe mer informasjon om Speilvendt er det bare å ta kontakt! Har dere enda ikke fått sett Speilvendt har jeg nylig fylt på stativet på SV, så det burde være mulig å finne hvis dere stikker innom der. Ved behov kan dere også få tilsendt en PDF av første utgave. mvh Serina

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo Oslostudentenes Idrettsklubb ÅRSBERETNING 2014 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund Norges Aikidoforbund Norges Badmintonforbund Norges Bandyforbund Norges Basketballforbund Norges

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch

Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch Hans Erlend Meland (LOG-3) Thomas Hongset (LOG-3) Mads Stange Thorsen

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 857267)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 857267) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 857267) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 857267) kennethmad@gmail.com 14. september 2014 kl. 22.56

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Forslag til handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Viktig melding fra arbeidsgruppen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har svært gode muligheter til å styrke rekrutteringen

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer