Nominerte til Årets studentforening Kategori Årets forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets forening"

Transkript

1 Nominerte til Årets studentforening 2012 Kategori Årets forening Nominerte OSI Proton Proton Proton Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund ESN UIO/Erasmus Student Network Navet LPU - Lektorprogrammets programutvalg og Lektorprogrammets studentforening Verdane Medicinerforeningen - medisinstudentenes studentforening Speilvendt Kommentarer Tilleggsinformasjon på nett: - OSIs årsberetning som var lagt ved deres nominasjon. - Proton: Invitasjon og regler for Tørriscurling - LPU: To rapporter og en presentasjon - Speilvendt: Tidsskriftet

2 Nominasjonsforslag til Årets studentforening ved Universitetet i Oslo Jeg nominerer med dette Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) som kandidat til å bli årets studentforening ved UiO. Med Oslostudentenes Idrettsklubb menes de 33 ulike idrettslag, de to Nordmarkshyttene OSI forvalter og sentralstyret som koordinerer det hele, samt ca 1800 medlemmer. Oslostudentenes Idrettsklubb er en idrettsklubb som huser 33 idrettslag. OSI tilbyr trening og idrett til studenter i Oslo og Akershus. Tilbudet skal være preget av trivsel og breddeaktivitet slik at alle skal få en mulighet til å være med. Storparten av medlemsmassen er fra Universitetet i Oslo, selv om andre læresteder som HiOA og BI er representert. Vi tar stor stolthet i å være en tverrinstitusjonell studentforening og slik sett bidra til Oslo som en samlet studentby. I tillegg til den sportslige aktiviteten forvalter OSI to hytter i Nordmarka (KSI og Studenterhytta) som er populære blant studenter og diverse studentforeninger. Som nominerer mener jeg at OSI vil være en verdig vinner av Årets studentforening ved Universitetet i Oslo av flere grunner. Det første er antall studenter OSI mobiliserer. Med 1800 medlemmer, og en studentandel på over 80 prosent er vi en forening med ca 1500 studenter. Et formidabelt antall syns vi, og vi har et ønske om enda flere. At det er mange studenter i OSI er en ting, men det aller meste OSI gjør er initiert og gjennomført av disse studentene. Våre studenter er fulle av initiativ og gjennomføringsevne. OSI skal være, og er, et idrettslag for og av studenter. Det er studenter som besitter de ulike posisjonene i de 33 gruppestyrene, og det er de som i stor grad gjennomfører gruppenes aktiviteter. Uten aktive gruppestyrer hadde vi ikke hatt det aktivitetsnivået som vi kan tilby i dag. Hvor iherdige og hvor mye stå-på-vilje det er i gruppestyrene forbløffer meg stadig. Frivillighetsinnsatsen er stor og det legges ned enormt med ulønnede dugnadstimer. Uten denne innsatsen fra klubbens medlemmer ville vårt tilbud vært noe helt annet. Noen instruktører blir godtgjort og vi har 1,5 betalte årsverk i administrasjonen, men dette utgjør kun en brøkdel av den totale innsatsen som legges ned alle de ulike idrettslagene. Idrett er det OSI driver med og selv om idretten har en viss egenverdi er det viktig for oss som studentidrettslag å se hvilken funksjon vi tjener i et større perspektiv. Vi håper at våre medlemmer føler seg ivaretatt og inkludert og at OSI er et positivt bidrag til det å være student ved Universitetet i Oslo. Vi håper også at våre medlemmer drar de fordelene som gjerne forbindes med fysisk fostring slik som mestringsfølelse, trivsel, bedre helse og i tur bedre yteevne også i akademia. Gjennomgående skal OSI være et konstruktivt bidrag til livet som student. I OSI skal alle være velkomne, uavhengig av bakgrunn, ferdigheter og lignende. Vårt publikum er kjempevariert, men vi har som ambisjon å kunne passe for alle. Dette illustres ved for eksempel den økte satsningen vi har mot utvekslingsstudenter, hvor det nå arrangeres både ski- og orienteringskurs som et ledd i å vise utenlandske studenter norsk natur og friluftsliv og for å dem mulighet til å delta i en studentforening. Som leder av idrettsklubben syns jeg det er fantastisk gøy og svært givende og se alle den aktiviteten som OSI har. Når man tar en tur til Blindern- eller Domus Athletica på kveldstid er det OSI-grupper/medlemmer over alt som driver med alt fra aikido til samba til frisbee. Det virker alltid

3 som om treninger og annet er preget av moro og det er alltid mange blide ansikter. Jeg tror også våre medlemmer opplever oss som en blid og trivelig forening. Det er vanskelig å forfatte i en søknad hvor mye idrettsglede OSI lager, og det er vanskelig å tallfeste hvor mye aktivitet eller hvor mye trivsel OSI produserer på et år. Men jeg håper at dere som skal fatte et valg vedrørende årets studentforening tar i betrakting hvor mange studenter vi mobiliserer, hvor mye disse studentene mobiliserer seg selv og hverandre og de spinn-off effektene vårt idrettstilbud gir. Jeg håper alle den innsatsen som legges ned av så mange i OSI blir anerkjent med denne prisen. Jeg er svært stolt av OSI og OSIs medlemmer og jeg håper dere finner det passende å belønne foreningen med Årets studentforening ved Universitetet i Oslo På vegne av Hovedstyret i OSI Alexander Bøe (+47) Leder Oslostudentenes Idrettsklubb NB: Vedlagt i e-posten er årsberetningen fra 2011(to deler). Den reflekterer et normalår for OSI og vi forventer tilsvarende eller økt aktivitetsnivå i Årsberetningen er en innrapportering fra hvert enkelt gruppestyre, samt Hovedstyret. På finner dere også økonomisk årsrapport 2011, budsjett 2012, lover og statuetter m.m. dersom det skulle være av interesse. Kontaktinformasjon OSI: Oslostudentenes Idrettsklubb Trimveien 4, 0856 Oslo Tlf. nr Org. nr

4 LAST NED DETTE SKJEMAET, FYLL INN FELTENE PÅ PC OG SEND DET INN MED EVT. VEDLEGG Forslagsskjema Årets studentforening ved UiO 2012 NAVNET PÅ FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN SOM FORESLÅS Kjemiforeningen Proton FORESLÅS TIL (sett kryss) _X ÅRETS STUDENTFORENING ÅRETS NYSKAPNING ÅRETS ENKELTTILTAK ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON KORT BESKRIVELSE AV FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN Proton er en sosialforening som holder til ved kjemisk institutt UiO. Foreningen ble gjenstartet etter flere år uten drift, men den er nå i full sving igjen. Proton fungerer som bindeledd mellom studenter ansatte og besøkende. De arrangerer alt fra hytteturer til formidlingstiltak. Denne våren har proton arrangert hyttetur, flere fester og tørriscurling som er vårens store greie ved instituttet. Ved semester start arrangerer også proton stor grillfest hvor alle forelesere som underviser i kurs som er i planen til førsteåringene blir spesielt invitert for å bli kjent med de nye studentene HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relater gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) Proton bør få utmerkelsen for sitt arbeid med å skape ett godt åpent og inkluderende miljø blant studenter og ansatte både på instituttet og fakulte.t Kjemi studiene har i lengre tid ikke vært veldig populært og alle som har søkt har kommet inn. I år er trenden snudd. Noe som proton trolig har mye av æren for. KONTAKTINFORMASJON TIL FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN Formann Hilde K Omdal Proton NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e-post og telefonnummer)

5 Kenneth Aase Kristoffersen FORSLAGSFRIST: 20. AUGUST 2012 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf-fil og sendes sammen med eventuelle vedlegg til / Studentliv, PB 94 Blindern, 0314 Oslo. For mer informasjon om prisen og hvordan et forslag bør utformes / hvilke vedlegg som bør sendes inn, kan man se under Årets forening UiO på

6 LAST NED DETTE SKJEMAET, FYLL INN FELTENE PÅ PC OG SEND DET INN MED EVT. VEDLEGG Forslagsskjema Årets studentforening ved UiO 2012 NAVNET PÅ FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN SOM FORESLÅS Kjemiforeningen Proton FORESLÅS TIL (sett kryss) _X ÅRETS STUDENTFORENING ÅRETS NYSKAPNING ÅRETS ENKELTTILTAK ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON KORT BESKRIVELSE AV FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN Foreningen består av mennesker med enorm engasjement for først og fremst sine medstudenter på Kjemisk Institutt, og i tillegg prøve å inkludere alle andre Institutter og Fakulteter. HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relatér gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) De arrangerte tidligere i vår et arrangement som het Tørriscurling, der alle Institutter ble inkludert for å delta og å være publikum, i tillegg til en masse arrangementer hver uke, kjent som for å styrke samhold og sosial for studenter på Kjemisk Institutt. KONTAKTINFORMASJON TIL FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e+post og telefonnummer) Fra: Steven Sang Minh Nguyen FORSLAGSFRIST: 20. AUGUST 2012 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf+fil og sendes sammen med eventuelle vedlegg til / Studentliv, PB 94 Blindern, 0314 Oslo. For mer informasjon om prisen og hvordan et forslag bør utformes / hvilke vedlegg som bør sendes inn, kan man se under Årets forening UiO på

7 Det matematisknaturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Blindern 17. august 2012 Forslag til pris Årets Studentforening Jeg foreslår PROTON som Årets Studentforening. (Mail: Leder Hilde Kallhovd Omdal.) Egentlig kan PROTON foreslås både i kategorien som Årets Studentforening og i kategorien Årets nyskapning, sistenvente kategori er kanskje mest dekkende, siden PROTON er blitt særdeles synlig det siste året. Da jeg begynte som kontorsjef på Kjemisk institutt i 2007 lurte jeg på om det var en studentforening her: ja, det er visst en forening som heter PROTON, men den er ikke særlig aktiv. Hjemmesiden deres er gammel og utdatert, hørte jeg da. I 2012 fremstår PROTON som en meget aktiv og synlig student forening med en egen facebookside. Kjemi har slitt med liten studenttilgang over flere år, men både i 2011 og i 2012 har tilsiget av studenter økt. I 2012 har vi over 30 % økning i antall studenter til Kjemi. Jeg er ikke i tvil om at systematisk arbeid fra ildsjeler i PROTONs styre har bidratt til en økning. En studentforening, som aktivt tar del i fadderuka og fanger opp de nye studentene med en gang de begynner, har vært viktig. PROTONs mange sosiale tiltak gjennom året bidrar i tillegg til at frafallet er mindre enn tidligere. Trivselen øker og det sies til og med at kjemi har fått et såpass godt rykte miljømessig, at de er i ferd med å stjele studenter fra andre studieprogram. PROTON er ikke av de største studentforeningene, men de er i ferd med å bli meget synlige. Av aktiviteter som PROTON har gjennomført i 2011/12 ønsker jeg å trekke fram følgende: Tørriscurling en fredag i april - studenter og ansatte fra hele fakultetet inviteres. Instituttet bidrar med tørris og lokaler. Studentene står for gjennomføring. Dette er en meget spesiell aktivitet som bare MÅ oppleves. Å se instituttleder halvflat på gulvet i Kjemikantina (ja, vi har lange fine gulvflater på Kjemisk institutt, som egner seg godt til denne type aktivitet) i et forsøk på å curle tørrisen lengst mulig, er en opplevelse utenom det vanlige. Premien, en gullforgylt dobørste, er det mange som gjerne vil ha på kontoret/lesesalen. Regler og invitasjon vedlagt. I 2012 var det godt over 100 som deltok. Hyttetur en helg i mars instituttet bidrar med litt økonomisk støtte. Opplegg og planlegging gjennomføres i sin helhet av studentene. Vårfest i mai (semesterets store fest) i samarbeid med Fysikkforeningen og MENAgeriet. Alle hjertes quiz, og ikke å forglemme juleverksted hvor julekalender og et meget spesielt juletre ble laget. Kjemisk institutt Kontoradr.: Sem Sælands vei 26 Telefon: Telefaks:

8 2 Grilling i august for nye studenter, faddere og ansatte. Et flott arrangement hvor ferskinger blir kjent med eldre studenter og ansatte. Godt oppmøte av både ansatte og studenter. Dugnader. Sammen med fagutvalget rydder PROTON kjøleskap og lesesaler. Noe som viser at PROTON tar ansvar for lokaler og holder det ryddig og pent rundt seg. Som kontorsjef på Kjemisk institutt har jeg den glede å samarbeide med fagutvalg og studentforeninger knyttet til våre program. PROTONs styre søker aktivt kontakt med administrasjonen på instituttet. Vi har gjensidig glede av hverandre. PROTON, fagutvalget, undervisningsleder, studiekonsulent og kontorsjef møtes en gang pr. måned for å høre hvilke saker studentene har på hjertet. Systematisk kontakt hvor vi får utvekslet erfaringer og fordelt ansvar, har vist seg svært nyttig for alle parter. Jeg er imponert over hvordan PROTON styret trekker med oss ansatte på sine arrangementer. Å treffe en professor i en sosial setting, fører til nærhet og gir grunnlag for god dialog. Snuoperasjonen som er gjort i PROTON, og som blir lagt merke til utover instituttets rekker, er etter min mening verdt en pris. Hilsen Astrid Waaler Kaas Kontorsjef Kjemisk institutt, tlf

9 LAST NED DETTE SKJEMAET, FYLL INN FELTENE PÅ PC OG SEND DET INN MED EVT. VEDLEGG Forslagsskjema Årets studentforening ved UiO 2012 NAVNET PÅ FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN SOM FORESLÅS Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund FORESLÅS TIL (sett kryss) x ÅRETS STUDENTFORENING ÅRETS NYSKAPNING ÅRETS ENKELTTILTAK ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON KORT BESKRIVELSE AV FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund arrangerer debatter og foredrag tre ganger i uken, med stor bredde i tema og innhold. Foreningen drives av frivillige, engasjerte studenter med den hensikt å spre ånsdannelse, kultur og broderånd blant Oslostudentene. HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relatér gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) Utover å oppfylle samtlige av kriteriene nevnt i informasjonsarket (henviser til programmet for forrige høst3 og vårsemester), kan vi særlig trekke frem noen av de større arrangementene som ble holdt i Kulturutvalgets regi: Ved semesterstart vårsemesteret 2012 holdt Kulturutvalget en av de første debattene om høyrepopulisme i etterkant av 22. juli, med Grete Brochmann, Gudmund Hernes, Hege Storhaug og Unni Wikan i panelet. Dette ble fulgt opp uken etter med debatten «Kampen om Ordførerkjedet» som trakk nærmere 800 studenter til Det Norske Studentersamfund for å høre på de forskjellige ordførerkandidatene. I forbindelse med Chomskys besøk til Norge fikk Kulturutvalget nok et storsalsarrangement 6. september, med rundt 1500 besøkende interessert i å høre Chomskys tanker om den nye utviklingen av protestbevegelser rundt om i verden. Det ble holdt et foredrag om Richard Feynman 22.september, som trakk 300 studenter, mange av dem fysikkstudenter som ellers er vanskelige å få med på arrangementer utenom dem arrangert innenfor matematisk3naturvitenskaplig fakultet. I samarbeid med Norges Fredsråd arrangerte Kulturutvalget en debatt om intervensjonspolitikk, med blant annet Hans Blix i panelet. Vårsemesteret åpnet Kulturutvalget med å prøve å utfordre fordommene gjennom en debatt om pedofili, med mange besøkende. Internasjonale studenter fikk muligheten til å høre på doktor Brian Palmer, som holdt et foredrag om sivilt mot 3. februar. I anledning at det snart var 50 år siden Jens Arup Seip holdt foredraget «Fra embedsmannsstat til ettpartistat» for Det Borske Studentersamfund lagde Kulturutvalget en foredragsrekke der vår tids akademikere skulle forsøke å videreføre arven fra dette foredraget. Kulturutvalget har nær kontakt med de andre foreningene ved Det Norske Studentersamfund, og har satt av en egen internasjonal gruppe med det mål å få til flere arrangementer av og for internasjonale studenter.

10 KONTAKTINFORMASJON TIL FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN Kontaktperson: Martin Tveten (leder) Kontaktadresse NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e+post og telefonnummer) Jørn Kløvfjell Mjelva FORSLAGSFRIST: 20. AUGUST 2012 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf+fil og sendes sammen med eventuelle vedlegg til / Studentliv, PB 94 Blindern, 0314 Oslo. For mer informasjon om prisen og hvordan et forslag bør utformes / hvilke vedlegg som bør sendes inn, kan man se under Årets forening UiO på

11 LAST NED DETTE SKJEMAET, FYLL INN FELTENE PÅ PC OG SEND DET INN MED EVT. VEDLEGG Forslagsskjema Årets studentforening ved UiO 2012 NAVNET PÅ FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN SOM FORESLÅS ESN UIO/Erasmus Student Network FORESLÅS TIL (sett kryss) _X ÅRETS STUDENTFORENING ÅRETS NYSKAPNING ÅRETS ENKELTTILTAK ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON KORT BESKRIVELSE AV FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN ESN UiO har som mål å sikre at alle internasjonale studenter ved UiO føler seg hjemme, har et flott opphold ved UiO, møter mange nye mennesker, og får et godt innblikk i norsk studentliv og norsk kultur generelt. For å oppnå dette tilbyr ESN UiO mange sosiale og kulturelle aktiviteter, dagsturer og helgeturer. ESN arrangerer en rekke aktiviteter, turer, fester og andre arrangementer. De fleste av disse er åpne for både norske og internasjonale studenter, ettersom et av målene til ESN er å integrere de internasjonale studentene i studentmiljøet på UiO: ESN arrangerer blant annet: Pick-Up tjeneste ved ankomst til Oslo for nye internasjonale studenter Velkomstfest 17. mai frokost Hyttetur i Nordmarka Internasjonal middag Farewell /white T-shirt party Turer i og utenfor Norge (Lillehammer, Kongsberg, København) Juleverksted I tillegg selger ESN også sim-kort som gjør studentene i stand til å holde kontakt med sine nye nettverk (dette er ellers svært vanskelig for internasjonale studenter, ettersom de fleste teleoperatørene krever norsk personnummer av nye abonnenter). HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relatér gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) ESN UiO er en studentstyrt forening som drives av norske og internasjonale studenter ved UiO. ESN UiO ble opprettet i 2009, og ble en del av det europeiske ESN-nettverket i ESN drives etter prinsippet «Students Helping Students» og mobiliserer frivillige fra det norske studentmiljøet på campus for å sørge for at internasjonale studenter får en god mottakelse, tilgang til et godt sosialt miljø og et uforglemmelig opphold i Oslo! ESN gir et tilbud til alle internasjonale studenter ved UiO, og tilbyr samtidig en arena hvor UiOs studenter som har vært på utveksling eller studert i utlandet kan dele sine opplevelser og erfaringer til glede for studentene selv og til berikelse for sine medstudenter ved UiO. Dette bidrar dessuten til internasjonalisering hjemme for alle norske studenter ved at de internasjonale studentene tidlig integreres i UiOs studiemiljøer. Et eksempel: ESN arrangerte i mai 2012 et integreringscruise på Oslofjorden der et tilnærmet likt antall norske og internasjonale studenter deltok. Forutsetningen var at deltakerne tidligere hadde vært med på en forelesning om viktigheten av kulturell kompetanse, samt deltatt på et «middag for fire»-opplegg sammen med andre norske og internasjonale studenter. Turen ble arrangert ved hjelp av aktivitetsmidler fra SiO og var svært vellykket. ESN gjør en imponerende jobb for at de internasjonale studentene skal finne seg til rette. Særlig er det viktig at

12 de siden 2009 har stått for pick-up service ved semesterstart med påfølgende velkomstfest og salg av sim-kort. Dette gjør at studenter som ankommer UiO helgen før studiestart får et nettverk helt fra begynnelsen av, samt muligheten til å bruke mobiltelefon. Mobil-abonnement kan vanligvis ikke kjøpes før man har norsk idnummer, men ESNs avtale med CHESS gjør dette mulig. De fleste av ESN sine aktiviteter er gratis for studentene og har et solid oppmøte. Vi ser på ESNs tilbud som en svært viktig forutsetning for at de internasjonale studentene integreres i studentmiljøene og trives ved UiO! KONTAKTINFORMASJON TIL FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN Leder Espen Mikkelsen E-post : Nettside: https://www.facebook.com/groups/esnuniversityofoslo/ NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e-post og telefonnummer) Einar Meier og Karl Norli, Seksjon for internasjonalisering av studier, PB 1072 Blindern, 0317 Oslo Tlf / (mob) FORSLAGSFRIST: 20. AUGUST 2012 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf-fil og sendes sammen med eventuelle vedlegg til / Studentliv, PB 94 Blindern, 0314 Oslo. For mer informasjon om prisen og hvordan et forslag bør utformes / hvilke vedlegg som bør sendes inn, kan man se under Årets forening UiO på

13 LAST NED DETTE SKJEMAET, FYLL INN FELTENE PÅ PC OG SEND DET INN MED EVT. VEDLEGG Forslagsskjema Årets studentforening ved UiO 2012 NAVNET PÅ FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN SOM FORESLÅS IFI-Navet FORESLÅS TIL (sett kryss) X ÅRETS STUDENTFORENING ÅRETS NYSKAPNING ÅRETS ENKELTTILTAK ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON KORT BESKRIVELSE AV FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN Navet er bedriftskontakten ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Hensikten med Navet er å gjøre det enkelt for bedrifter å komme i kontakt med studentene ved instituttet, ved å tilby: - Et sentralt kontakt- og koordineringspunkt for alle bedriftsrelaterte aktiviteter ved instituttet. - Arrangør av bedriftspresentasjoner og andre relevante arrangementer. - Oversikt over bedriftsrelaterte aktiviteter for studenter. - Fortløpende publikasjon av stillingsannonser for Informatikkstudenter. HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relatér gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) I år har Navet gått aktivt inn for å bli mer profesjonelle. Dette har vi gjort gjennom et aktivt samarbeid med våre samarbeidspartnere; Steria, Mesan og KnowIT, som inkluderer ryddige og formelle kontrakter. Med arrangement to ganger i uken har Navet både hevet kvantiteten og kvaliteten på sine arrangementer. Navet har bla. invitert karrieresenteret og dataforeningen til faglige workshops for å heve studentenes bevissthet og forståelse av søkeprosessen de etter hvert skal inn i. Navets arrangementer er alltid plassert i etterkant av faglige forelesninger, på slutten av dagen, slik at de ikke kolliderer med ellers faglig progresjon. I fadderuken 2012 har Navet engasjert de nye Informatikk-studentene til å delta på sine arrangementer. Navet har i år klart å ha medlemmer i samtlige faddergrupper for å bredt involvere nye frivillige studenter. Navets økonomiske overskudd går til det studentdrevne fordelingsutvalget ved instituttet, som disponerer søkbare midler for de registrerte foreningene ved Institutt for informatikk. Dette fører til et trygt og sikkert økosystem av foreninger, og gjør at det kommer alle til gode. Erfaringsoverføring er en viktig del av foreningen, der vi i år har gjort en endring slik at halve styret blir byttet ut hvert semester. Dette har bidratt til bedre kommunikasjon og flyt innad i foreningen. Studentparlamentet fokuserer for tiden på at humanister og samfunnsvitere skal nå sitt fulle potensiale i arbeidsmarkeder. I den forbindelse ser vi det som viktig å kunne bidra til samarbeid med andre foreninger ved UiO med fokus på arbeidsliv og karriere. KONTAKTINFORMASJON TIL FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN Styreleder Amund Øgar Meisal Epost til styreleder: Telefon: NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e-post og telefonnummer)

14 Nicolai Rønneberg Nielsen FORSLAGSFRIST: 20. AUGUST 2012 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf-fil og sendes sammen med eventuelle vedlegg til / Studentliv, PB 94 Blindern, 0314 Oslo. For mer informasjon om prisen og hvordan et forslag bør utformes / hvilke vedlegg som bør sendes inn, kan man se under Årets forening UiO på

15 LAST NED DETTE SKJEMAET, FYLL INN FELTENE PÅ PC OG SEND DET INN MED EVT. VEDLEGG Forslagsskjema Årets studentforening ved UiO 2012 NAVNET PÅ FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN SOM FORESLÅS LPU ' Lektorprogrammets programutvalg og Lektorprogrammets studentforening FORESLÅS TIL (sett kryss) X ÅRETS STUDENTFORENING ÅRETS NYSKAPNING ÅRETS ENKELTTILTAK ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON KORT BESKRIVELSE AV FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN LPU og LeP var tidligere èn forening og samarbeider fremdeles tett om en del arrangementer. LPU er det faglige alibiet i denne duoen. En gruppe på 10'15 studenter som bidrar aktivt i utviklingen av UiOs lærerutdanning. LPUs fyndord er «Sammen for Norges beste lærerutdanning». LeP'studentforenings mål er å skape tilhørighet hos studentene på lektorprogrammet, et av de mest spredte programmene på hele UiO. Dette forsøker de å oppnå gjennom en rekke arrangementer som for eksempel: fest, quiz, fagligarrangement (i samarbeid med LPU), turer og aktivitetsdager. HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relatér gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) LeP'studentforening og LPU oppfyller samtlige av prisens formelle krav. Samtidig er de to viktige krefter i lærerutdanningens utvikling. Begge utvalgene er studentstyrte og har selv hånd om sin egen økonomi, aktivitet og engasjement. Samtidig er de ikke fjerne for å samarbeide med administrasjonen når disse har felles mål. Lep' studentforening har som hovedmål å inkludere de studentene som føler seg utelatt eller spredt. De skaper et godt miljø blandt studentene og har også et tett samarbeid med kjellern på Helga Engs Hus. Både Lep' studentforening og LPU har vært semester årlige allmøter der vedtekter vedtas og nye medlemer blir valgt inn. At arbeidet er av høy kvalitet kan alle som har vært i kontakt med LPU eller LEP'studentforening gå god for. LPU har laget flere rapporter av høy kvalitet der de beskriver studentenes syn på forskjellige aspekter av utdanningen(se vedlegg). De faglige arrangementene som er et samarbeidsprosjekt mellom Lep og LPU har også holdt høy kvalitet gjennom mange år. Ingen av studentene i foreningen er lønnet for sitt arbeid. De arbeider frivillig og er stolte av sin uavhengighet. Tidvis legger studentene ned store mengder arbeid i foreningene for det meste faglig relevante aktiviteter ' og studentene i LPU og Lep'studentforening gjør det godt også faglig. Det er ingen tvil om at disse foreningene og deres medlemmer er et eksempel til etterfølgelse. Vi i lektorprogrammets ledelse og administrasjon er stolte av våre studenter og ekstra stolte av våre de engasjerte studenter som vi har et tett samarbeid med. Studentene gjør mer enn hva man kan forvente av et vanlig fagutvalg og en studentforening. De bidrar i den nasjonale diskursen om lærerutdanning, de utvikler de faglige og administrative delene av programmet som sårt trenger forbedring, de sier i fra og stiller opp med et pågangsmot og en arbeidsvilje som er bemerkelsesverdig. LPU og Lep'studentforening er synlige foreninger på UV' fakultetet. Lektorprogrammet er et spredt og komplisert studie der faglig styrke og integrasjon skal står i sentrum og studentforeningen og programutvalget bidrar til at dette blir en virkelighet. Vedlagt finner dere de to LPU'rapportene (1 og 2) og en presentasjon(3) fra allmøte der utvalget selv presenterer sin virksomhet. KONTAKTINFORMASJON TIL FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN ved Mari Bjørnsdotter Vinjar/ Marte Caroline Foldvik for Lep studentforening Kontortelefon:

16 NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e+post og telefonnummer) LeP administrasjonen/ledelse ved Senirokonsulent, Simen Fraser, Rådgiver Helen Bråthen og Faglig Leder Tone Dyrdal Solbrekke Kontakt: Tone Dyrdal Solbrekke; FORSLAGSFRIST: 20. AUGUST 2012 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf+fil og sendes sammen med eventuelle vedlegg til / Studentliv, PB 94 Blindern, 0314 Oslo. For mer informasjon om prisen og hvordan et forslag bør utformes / hvilke vedlegg som bør sendes inn, kan man se under Årets forening UiO på

17 LAST NED DETTE SKJEMAET, FYLL INN FELTENE PÅ PC OG SEND DET INN MED EVT. VEDLEGG Forslagsskjema Årets studentforening ved UiO 2012 NAVNET PÅ FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN SOM FORESLÅS Verdande FORESLÅS TIL (sett kryss) ÅRETS STUDENTFORENING _X ÅRETS NYSKAPNING ÅRETS ENKELTTILTAK ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON KORT BESKRIVELSE AV FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN Fra nettsidene til Verdande: Verdande er jenteforeninga på Institutt for Informatikk på Universitetet i Oslo. Vårt formål er å knytte bånd mellom jenter på instituttet og andre kvinner og jenter som jobber med eller er interesserte i informatikk. Foreninga er åpen for alle, og medlemsskap er gratis. HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relatér gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) Institutt for har som mål en jenteandel på minst 30%, men har de senere årene ligget under 25%. Tidligere erfaringer med flere generasjoner av jenteforeninger tyder på at disse har hatt positiv effekt både på jenteandel, aktivitet og trivsel på instituttet også utover de som selv er aktive i foreningene. (Nye) Verdande har på kort tid fått en rekke medlemmer, hatt sosiale og faglige arrangementer alene og i samarbeid med andre foreninger (Pizzakveld med eksterne kvinnelige informatikere, logo-konkurranse, app-kurs hos bedrift og Hawaii-kveld sammen med Cybernetisk selskap). Verdande har i tillegg gitt nyttige innspill og bidrag til flere av instituttets tiltak rettet mot å rekruttere og utdanne flere kvinnelige informatikere. Instituttet tror og håper at Verdande vil fortsette å tilby et miljø og aktiviteter som gjør studentmiljøet på instituttet enda bredere og mer allsidig enn det er i dag, og synes de fortjener prisen som årets nyskapning for sterk innsats så langt - og som et oppmuntring i arbeidet videre. KONTAKTINFORMASJON TIL FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN Verdande v/ leder Line Moseng Institutt for informatikk, pb 1080 Blindern 0213 Oslo Mail til styret: NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e-post og telefonnummer) Institutt for informatikk v/ Siri Moe Jensen tlf , mobil FORSLAGSFRIST: 20. AUGUST 2012 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf-fil og sendes sammen med eventuelle vedlegg til / Studentliv, PB 94 Blindern, 0314 Oslo. For mer informasjon om prisen og hvordan et forslag bør utformes / hvilke vedlegg som bør sendes inn, kan man se under Årets forening UiO på

18 LAST NED DETTE SKJEMAET, FYLL INN FELTENE PÅ PC OG SEND DET INN MED EVT. VEDLEGG Forslagsskjema Årets studentforening ved UiO 2012 NAVNET PÅ FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN SOM FORESLÅS Medicinerforeningen ( medisinstudentenes studentforening FORESLÅS TIL (sett kryss) X_ÅRETS STUDENTFORENING ÅRETS NYSKAPNING ÅRETS ENKELTTILTAK ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON KORT BESKRIVELSE AV FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN Medicinerforeningen ( medisinstudentenes studentforening, De er aktive i sosiale medier, De gjennomfører ulike arrangerer som bl.a. profileres via facebook, som quiz, foetusfest, filmvisning, vårball, sommeravslutning etc. De driver studentkjelleren Anestesien (på Domus Medica, i kjelleren) og benytter den til noen av sine arrangementer. HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relatér gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) Foreningen utmerker seg med sitt engasjement, de er inkluderende, og de samler studentene opp igjennom studiet via sine arrangmenter. Dette bidrar til å skape et godt studiemiljø. KONTAKTINFORMASJON TIL FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e+post og telefonnummer) Det medisinske fakultet

19 Fra: Serina Sikveand Sendt: 25. juni :53 Til: Studentliv Emne: Nominasjon til årets studentforening/ nyskapning Kjære SiO, Jeg vil være så frimodig å nomminere min egen studentforening i kategoriene "Årets nyskapning" og "Årets studentforening". Jeg er redaktør for det nyetablerte gratis-tidsskriftet Speilvendt som gis ut at studenter fra Psykologisk Institutt. Konseptet vårt er korte, lettleste og interessante tekster om psykologirelaterte tema. I tillegg til mindre spalter med tegneserier, debattinllegg, spørrespalte, quiz mm. Vi ønsker å spre kunnskap om moderne psykologifaglig kunnskap fordi vi tror mange interesserer seg for dette fagfeltet og vi ønsker også å dekke en del tema som ikke tekkes av pensum på de ulike psykologiprogrammene ved instituttet. Vi var en liten gjeng fra instituttet som savnet et lett tilgjengelig gratis psykologitidsskrift og vi tok derfor saken i egne hender. Sammen med Marianne Bjørnestad og Victoria Forsberg startet jeg Speilvent rett før jul og vi gav ut første utgave rett før påske. Vi hadde et opplag på 1000 eksemplar og når vi nå går inn i sommerferien har vi delt ut nesten alle eksemplarene. Tidsskriftet er gitt ut på PSI og på SV. Til høsten har vi bestilt flere stativ og skal også sette opp stativ på Fredrikke. Siden utgivelsen av første utgave har vi etablert en ny redaksjon og nå er vi 9 personer som jobber med to utgaver til neste semester. Har dere noen spørsmål eller ønsker noe mer informasjon om Speilvendt er det bare å ta kontakt! Har dere enda ikke fått sett Speilvendt har jeg nylig fylt på stativet på SV, så det burde være mulig å finne hvis dere stikker innom der. Ved behov kan dere også få tilsendt en PDF av første utgave. mvh Serina

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak Nominerte til 2012 Kategori Årets enkelttiltak Nominerte Storsalsarrangement på DNS, Foredrag ved Noam Chomsky Babel filmklubb/arabiske filmdager «Feltfortellinger» Sosialantropologisk forening (SAF) Kommentarer

Detaljer

Institutt for filosofi, ide og kunsthistorie og klassiske språk

Institutt for filosofi, ide og kunsthistorie og klassiske språk Institutt for filosofi, ide og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Til SiO Foreninger Dato: 21. august 2013 Nominasjon til Årets nyskaping Forslagsstiller: Ellen Krefting, 1.amanuensis

Detaljer

Q1 Alder: Medlemsundersøkelse Oslostudentenes Idrettsklubb 1 / 23. Besvart: 600 Hoppet over: 0 18-20 20-23 24-26. 27-eldre

Q1 Alder: Medlemsundersøkelse Oslostudentenes Idrettsklubb 1 / 23. Besvart: 600 Hoppet over: 0 18-20 20-23 24-26. 27-eldre Q1 Alder: Besvart: 600 Hoppet over: 0 18-20 20-23 24-26 27-eldre 18-20 20-23 24-26 27-eldre 4,33% 26 34,67% 208 28,83% 173 32,17% 193 Totalt 600 1 / 23 Q2 Kjønn: Besvart: 600 Hoppet over: 0 Mann Kvinne

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

Påmelding: Styrk omdømmet til din bedrift hos fremtidens teknologi og realfagstudenter!

Påmelding: Styrk omdømmet til din bedrift hos fremtidens teknologi og realfagstudenter! Styrk omdømmet til din bedrift hos fremtidens teknologi og realfagstudenter! Påmelding: Meld på din bedrift: https://nettskjema.uio.no/answer/65632.html Ved spørsmål, kontakt: Kristina E. Sæterdal, realkarriere@mn.uio.no,

Detaljer

Program Fadderuken 2013

Program Fadderuken 2013 Program Fadderuken 2013 Vi i NSF student lokallag Oslo er en stor gjeng med engasjerte sykepleierstudenter som jobber for å spre kunnskap om utdanningen vår. Vi arrangerer quizkvelder, masterclass, fagdag

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa.

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Escola superior de enfermagem de Lisoa BY: Lisboa LAND: Portugal UTVEKSLINGSPERIODE: 22/09/2014-12/12/2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Ja DITT

Detaljer

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017 9. NOVEMBER 2017 Studiestartundersøkelsen 2017 Om undersøkelsen Undersøkelsen utføres årlig av Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK), for å evaluere tiltak og studentenes opplevelse i forbindelse

Detaljer

Søknad om prosjektstøtte fra Fordelingsutvalget til fadderuken 2016

Søknad om prosjektstøtte fra Fordelingsutvalget til fadderuken 2016 Til: fordelingsutvalget (FU) v/ Institutt for Informatikk Postboks 1080 Blindern 0316 Oslo Dato: 27.04.16 Søker: Fadderstyret v/institutt for Informatikk 2014 Postboks: 1080 Blindern 0216 Oslo Kontonummer:

Detaljer

Velkommen til masterprogrammet i sosiologi

Velkommen til masterprogrammet i sosiologi Velkommen til masterprogrammet i sosiologi Program Orienteringsmøte: Velkommen ved undervisningsleder Katrine Fangen Presentasjon av masterprogrammet Praktisk informasjon og viktige frister Spørsmål? Presentasjon

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

6. Fortell om det generelle kostnadsnivået (Var støtten fra lånekassen tilstrekkelig, andre tips og råd i forhold til kostnadsnivået)

6. Fortell om det generelle kostnadsnivået (Var støtten fra lånekassen tilstrekkelig, andre tips og råd i forhold til kostnadsnivået) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University Of Haifa BY: Haifa LAND: Israel UTVEKSLINGSPERIODE: Våren 2015 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Påsken DITT STUDIEPROGRAM VED UIS: Bachelor

Detaljer

Optimum er linjeforeningen for studenter ved Handelshøyskolen NMBU og er arrangør av fadderuken her. De sørger for faglige arrangementer, så vel som

Optimum er linjeforeningen for studenter ved Handelshøyskolen NMBU og er arrangør av fadderuken her. De sørger for faglige arrangementer, så vel som Fadderuken 2014 Handelshøyskolen Hei, og velkommen som ny student ved Handelshøyskolen NMBU! Vi er Hans Aage Bjørge og Henrik Brekke og er faddersjefer for den kommende fadderuken. Foran deg har du en

Detaljer

Til stede: Anne, Lars, Eric, Vilde, Kenneth, Jeanett, Mikkel, Martin, Anette

Til stede: Anne, Lars, Eric, Vilde, Kenneth, Jeanett, Mikkel, Martin, Anette Saksliste Møte i hovedstyret torsdag 21.05.15 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Anne, Lars, Eric, Vilde, Kenneth, Jeanett, Mikkel, Martin, Anette 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Intervjuobjektene kom fra følgende studieretninger: Bygg Bygg Maskin Drift av datasytemer

Intervjuobjektene kom fra følgende studieretninger: Bygg Bygg Maskin Drift av datasytemer 1. Hvilke tiltak har du deltatt på? Kollokviegruppe Jentelunsj Hyttetur Studenterhytta Jentekveld 2. Hvilket av disse likte du best? Kollokviegrupper Jentelunsj Hyttetur Studenterhytta 3. Tror du frafallet

Detaljer

Fadderprogram IKBM 2015, arrangert av Molekylet

Fadderprogram IKBM 2015, arrangert av Molekylet Fadderprogram IKBM 2015, arrangert av Molekylet Hei! Velkommen som ny student ved NMBU! Jeg heter Henrik Myklestu og er faddersjef for den kommende fadderuken. Sammen med Molekylet, som er linjeforeningen

Detaljer

Jeg forsøker å ha papirutgaver av så mange tidsskrifter som mulig til møtene våre.

Jeg forsøker å ha papirutgaver av så mange tidsskrifter som mulig til møtene våre. Nominerte til Årets studentforening 2012 Kategori Årets publikasjon Nominerte Socius Teknovatøren Ifi-blekka The Moose Tvergastein: Interdisciplinary Journal of the Environment Kommentarer Socius http://www.sosiologi.org/index.php/socius

Detaljer

Studentlivet. Det medisinsk-odontologiske fakultet. Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB

Studentlivet. Det medisinsk-odontologiske fakultet. Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB Studentlivet Det medisinsk-odontologiske fakultet Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB Et engasjerende studentmiljø I denne brosjyren prøver vi å gi en liten oversikt over de mulighetene du har som student

Detaljer

VEILEDNING TIL SKJEMA REGISTRERE STUDENTFORENING

VEILEDNING TIL SKJEMA REGISTRERE STUDENTFORENING VEILEDNING TIL SKJEMA REGISTRERE STUDENTFORENING Denne veiledningen er en punkt for punkt gjennomgang av skjema for å Registrere studentforening. Her finner du: o reglementet for registreringsordningen

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene 1. Hvilket studieprogram går du på? 4 Dataingeniør 3 Elektro 6 Fornybar Energi 8 IT-støttet bedriftsutvikling

Detaljer

Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte

Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte BRUKERINSTRUKS FOR MIN FORENING Innhold 1. Førstegangsregistrering av forening 2. Oppdatering av forening som allerede er registrert 3. Sende søknad til Velferdstingets Kulturstyre Søke om driftstøtte

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2014 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 34 Besvarelser fordelt på kull Høsten 2008 1 Høsten 2009 2 Høsten 2010 1 Høsten

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 13.08.2015

Referat Hovedstyremøte 13.08.2015 Referat Hovedstyremøte 13.08.2015 Referent: Ingrid Ikke tilstede: readme Info fra leder Diskusjon blant linjeledere om arrangering av fadderperiode Quak lurer på om man skal ha felles arrangering av fadderperioden

Detaljer

Nivået er ganske spredt siden AAU har kjørt rullerende opptak fram til nå. Men studentene er engasjerte og konkurranseinnstilte.

Nivået er ganske spredt siden AAU har kjørt rullerende opptak fram til nå. Men studentene er engasjerte og konkurranseinnstilte. Erfaringsrapport fra Aalborg Universitet 1. Type avtale du reiser ut på : Nordplus 2. Hvilket studie går du på ved UiS?: Urban Design 3. Hvilket semester i studiet ved UiS reiser du ut?: 4. semester 4.

Detaljer

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Historie bachelor Undersøkelse gjort våren 2009 Bakgrunn 76 svarte på undersøkelsen. (76 respondenter). 36,8 % er 19-21 år, og 32,9 % er 22-25 år. 60,8 % av

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014»

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapporten er basert på 16 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 11%. Besvarelsene

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Vårsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

«Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015

«Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015 «Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015 For å forhindre frafall er kollokviegrupper i matematikk og programmering prosjektets viktigste tiltak. Studieåret

Detaljer

Søknad til Velferdstinget om økonomisk støtte skoleåret 2011/2012

Søknad til Velferdstinget om økonomisk støtte skoleåret 2011/2012 Søknad til Velferdstinget om økonomisk støtte skoleåret 2011/2012 Bakgrunnsinformasjon: Norges Idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole beliggende på Sognsvann, Oslo. Skolen er en svært sentral

Detaljer

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Februar 2013 Antall svar: 32 (alle programstudenter invitert) Besvarelser fordelt på kull Høsten 2009 1 3.1 % Høsten 2010 9 28.1 % Høsten

Detaljer

Referat fra møte i MNSU 30. januar 2015

Referat fra møte i MNSU 30. januar 2015 Referat fra møte i MNSU 30. januar 2015 Tidspunkt: 16.15-17.40 Sted: MNSU-kontoret 1.etg Vilhelm Bjerknes hus Møtet er åpent for alle matnat-studenter, med forbehold om at vi må bytte lokale hvis det kommer

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Referat møte i Studiestartnettverket Torsdag 12. mai

Referat møte i Studiestartnettverket Torsdag 12. mai Referat møte i Studiestartnettverket Torsdag 12. mai Tilstede: Marte og Anne (AF), Ingrid (MN), Anne (MED), Christine (JUR), Linda (UV), Sandra (HF), Ingvill (SV), Tina (TF), Nina (OD). Sak 1: Orientering

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 Rapporten er basert på 19 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 43. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 14 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 28. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Styremøte i Delta. Frode Børseth. 9. april 2014

Styremøte i Delta. Frode Børseth. 9. april 2014 Styremøte i Delta Frode Børseth 9. april 2014 Styret holdes med et oppmøte på 9 (-Fredrik, -Ståle) Frode møter opp 10 min for sent. Drikker sin ølstraff. 1 Godkjenning av møteinnkalling Godkjennes ved

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Referat møte

Referat møte Referat møte 29.01.2017 Dato: Søndag, 29. januar Sted: Thon Hotel Åsgårdstrand Tid ved møtestart: kl. 10:00 Tilstede: Felicitas Scheffknecht (UiO), Jeanette Viken (UiO), Gunvor Evenrud (UiO), Marte Raknerud

Detaljer

Tildelingsreglement for Oslostudentenes Idrettsklubb

Tildelingsreglement for Oslostudentenes Idrettsklubb Tildelingsreglement for Oslostudentenes Idrettsklubb Stiftet den 16. September 1882 Vedtatt på Årsmøte den.. Side 1 av 6 I. HEDERSTEGN & UTMERKELSER 1 Hederstegn II. TILDELINGSREGLEMENT & PROSJEKTSTØTTE

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Til programråd, fakultet, fagmiljø, studenter og øvrige interesserte Dato: 6. august 2014 Ekstern evalueringsrapport

Detaljer

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Innledning 2013 har vært et år med stabilisering og forberedelser for Econas 75 års jubileum i 2014. Econa organiserte seg i fire avdelinger i 2013 og disse har nå

Detaljer

Utveksling ved Universitetet i København

Utveksling ved Universitetet i København Utveksling ved Universitetet i København Av Kristian Fredheim København, også kjent som Kongens by, er hovedstaden i Danmark og er den nest største byen i Norden med sine 1,2 millioner innbyggere. Jeg

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Underveisevaluering av masterprogrammet i historie

Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Underveisevaluering av masterprogrammet i historie Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Innhentede svar leverte svar: 62 påbegynte svar: 0 invitasjoner sendt: 164 Svarprosent: 38 % * er obligatoriske spørsmål Uten fritekstsvar:

Detaljer

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen trygghet i nærmiljøet, ryddig strand, dugnad på lekeplass, historielag, musikk, jamsession, kyststi, utstilling, møter, foreldregrupper, familiesamlinger, quiz, selskap

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Høstsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

Kulturstyremøte 18. februar

Kulturstyremøte 18. februar Kulturstyremøte 18. februar Til stede: Leder: Svein V. Tømmerdal (UiO), nestleder: Jeanette Viken (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jana Aleksic (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA), Karoline Soot (UiO) og Svend

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere.

Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere. 09.02.11 FORELDREMØTE 2. MARS Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere. På vårmøtet som i år vil arrangeres

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Sak: Fakultetsstyret Sirkulasjonssak Frist dato: Så snart som mulig og senest fredag 25. november 2016 Forslag til kunngjøring av stilling

Detaljer

Rapport fra «Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie» Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie

Rapport fra «Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie» Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie Rapport fra «Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie» Innhentede svar pr. 30. juli 2013 12.59 leverte svar: 62 påbegynte svar: 0 invitasjoner sendt: 335 svarprosent 18,5 % * er obligatoriske

Detaljer

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus Hvorfor? Hvor? Hva? Hvordan? Hvorfor? Reiselyst og utferdstrang Personlig utvikling Faglig utvikling Få inspirasjon Treffe nye folk Språkkunnskaper Internasjonalt

Detaljer

Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015

Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015 Vedlegg til Budsjettkomités for 2015 Budsjettkomiteen (BK) til PSU mener generelt sett at kontinuitet i undergruppenes budsjetter er et viktig element. Vi har derfor prøvd ikke å fravike for mye fra tidligere

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR MOSS IDRETTSRÅD (MIR) 2011/2012

ARBEIDSPROGRAM FOR MOSS IDRETTSRÅD (MIR) 2011/2012 ARBEIDSPROGRAM FOR MOSS IDRETTSRÅD (MIR) 2011/2012 Arbeidsprogram for Moss Idrettsråd (MIR) Versjon Vedtatt 28. mars 2011 Periode 2011 Neste revisjon 2012 ARBEIDSPROGRAM FOR MOSS IDRETTSRÅD (MIR) Kap 1

Detaljer

LØSNINGER FINNES 2 3

LØSNINGER FINNES 2 3 BLI KJENT MED OSS LØSNINGER FINNES 2 3 BLI EN AV OSS NÅR DU SKAL VELGE ARBEIDSSTED, ER DET MYE SOM ER VIKTIG. Advokatfirmaet Haavind er ett av Norges ledende advokatfirmaer, og vi er stadig i vekst. Vi

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

- et meningsfullt samarbeid!

- et meningsfullt samarbeid! Photo: Anne Buckle, Solabladet 2014 - et meningsfullt samarbeid! Fotball = Verdier Fotballen har fått meg til å le og gråte. Den har gjort meg lykkelig og gjort meg sur. Jeg har både bommet, scoret og

Detaljer

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe.

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe. Navn: Jakob Loe Telefonnummer: 97695259 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: X Studie: Ergoterapi Alder: 22 Høgskolestyret Jeg ønsker å stille til valg til Høgskolestyret fordi jeg

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014 Dette dokumentet inneholder de mål og satsningsområder Hovedstyret 2013/2014 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2013/2014 skal

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 10/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Tid: kl. 09.15 11.25 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Kim Kantardjiev

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Harald Åge Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Anders Husebø, Matematisk fagutvalg Kristine Lysnes, Matematisk institutt

Harald Åge Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Anders Husebø, Matematisk fagutvalg Kristine Lysnes, Matematisk institutt Harald Åge Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Anders Husebø, Matematisk fagutvalg Kristine Lysnes, Matematisk institutt Hvordan driver vi evaluering nå? Evaluering av enkeltemner Programevaluering

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer

Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer Matematisk fagutvalg Struktur (1) Styret i) Leder ii) Nestleder iii) Økonomiansvarlig (2) Abelske verv i) Lesesalsansvarlig ii) Bokskapsansvarlig iii) Emneevalueringsansvarlig

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2016 NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Kulturstyremøte 26. mars

Kulturstyremøte 26. mars Kulturstyremøte 26. mars Til stede: Sigrid Mæhle Grimsrud (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier

Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier Å studere ved Universitetet i Oslo Ansvar for egen læring. Fulltid = 37,5 timer! Du er selv ansvarlig for å ta riktige emner og sørge for at du gjør det som kreves

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Campusleder Eirik Norum Elektroingeniør Jeg og det sittende studentrådet har jobbet mye for å bygge opp studentrådet her i Kongsberg fra bunnen, og vi har fått til ganske mye bra. Jeg ønsker å fortsette

Detaljer

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres. 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres. 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport INVITASJON Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport Hotellet ligger sentralt til ved Oslo Lufthavn Gardermoen (Balder

Detaljer