Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid"

Transkript

1 Nr. 1 Mars 2015 Årgang 25 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid

2 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer l Utbeiningskniv og flåkniv l Knivsliper l 6 engangshansker Bladet som gjør deg til en bedre jeger! Send inn kupongen eller bestill på SMS Ja takk, jeg vil ha abonnere på 6 utgaver av Jeger for kr 398 og får slaktesett (verdi på kr 598) på kjøpet. SMS: JEGER6 til 1901 Gaven som gjør deg til en bedre jeger! Med JEGERs praktiske slaktesett går flåing og partering som en lek. Utrolig praktisk sett med forkle, flåkniv og utbeiningskniv, knivsliper og engangshansker. Egne plastbelagte lommer til oppbevaring av kniver, slik at du alltid har det du trenger lett tilgjengelig. Høykvalitets knivstål (Betegnelse 7CR17/hardhet 58 Rockwell), samme stålkvalitet som benyttes av alle kjente kvalitetsleverandører 2 Butikkpris kr gave til deg! Ja takk, jeg vil ha abonnere på 11 utgaver av Jeger for kr 549 og får slaktesett (verdi på kr 598) på kjøpet. SMS: JEGER7 til 1901 Unngå fakturagebyr på kr 35 ved å bestille på mineblader.no/jeger E-post:... Mobil:... Navn:... Adresse:... Postnr./-sted:... Tilbudet gjelder kun nye abonnenter i Norge. Abonnementet fornyes automatisk dersom vi ikke får annen beskjed. Du finner våre abonnementsvilkår på vår hjemmeside mineblader.no/vilkår. Som abonnent hos Aller Media samtykker du i at Aller Media kan sende deg gode tilbud og nyheter via brev, telefon og elektroniske kanaler. Du kan når som helst stoppe ditt abonnement. 6 utg / 11 utg Svarsending Oslo

3 Lederen har ordet Bjørn, ulv, gaupe og jerv utgjør de fire store rovdyrartene i Norge. I deler av befolkningen er det stor uenighet om hvordan myndighetenes forvaltnings-politikk skal være. Særlig gjelder dette ulv. Problemene oppstår når beitedyr og rovdyr skal leve i samme område, og når flere tusen år gammel jaktkultur forstyrres. Det er ikke ulven det er noe feil med. Problemene oppstår når folks interesser berøres; jegernes fangsttradisjoner innskrenkes, jakthunder drepes og bøndenes beitedyr drepes. Når man ser hvilke problemer som ulvens tilstedeværelse skaper må det være lov å undres over hvorfor det er så viktig med ulv i norsk natur. Spesielt når det ikke dreier seg om en truet art. Senest i romjulen skjedde det som må kunne kalles en dyretragedie i Valdres. Én enkelt hannulv på streif utenfor ulvesonen greide på kort tid å ta livet av 40 dyr i en tamreinflokk. Fylkesmannen ga ikke umiddelbar tillatelse til skadefelling med henvisning til viltlovens bestemmelse om julefredning. Selvfølgelig reagerte tamreinlaget spontant på avslaget, som så ble omgjort av Miljødirektoratet. Fylkesmannen hadde gjort seg skyldig i feil lovanvendelse - det var nemlig ikke snakk om ordinær jakt, men skadefelling - og det er noe annet. Ulven ble så skutt fra helikopter av en ansatt i Miljødirektoratet, på årets siste dag. I et demokrati er det greit at miljøorganisasjoner og andre interessegrupper ikke deler mange jegeres syn på ulvens plass i norsk natur. En annen ting er det når man får inntrykk av at forvaltning, mattilsyn, høyskoler og andre offentlige instanser pleier egeninteresser. NJFF aksepterer at vi skal ha ulv, men erkjenner samtidig at det er et høyt konfliktnivå knyttet til ulven. NJFF mener bestandsmålet for ulv bør begrenses til 3 familiegrupper inkludert den norske andelen av grenseflokkene. NJFF arbeider for å få ulvesonen opphevet, og at det skal jaktes i hele ulvens utbredelsesområde. Jeg har sympati med alle de i vårt fylke som er direkte berørt av ulven, og jeg sliter med å forstå hvordan vi skal kunne ha ulv i norsk natur uten at det høye konfliktnivået varer ved. NJFF - Akershus: Adresse: Industriveien Hagan Hjemmeside: Telefon: E-post: Bankgiro: Org. nr Fylkessekretær: Erik Telle Leder: Arne Aaberg Redaksjon: Utgiver: NJFF - Akershus Ansvarlig red.: Kjell Disenbroen Redaksjonsmedarbeider: Hjalmar Eide Aksel Dvergsten Ruben A Pettersen Utkommer med inntil 4 nr. pr. år. Opplag dette nr.: Redaksjonen ble avsluttet 19. januar Abonnement: For medlemmer av NJFF i Akershus er bladet inkludert i medlemskapet. Unntatt er familiemedlemmer/ sidemedlemmer. Forsidefoto: Foto: Ruben A. Pettersen Øvrige foto: s. 4 - Aksel Dvergsten, Olav Schjøll s Aksel Dvergsten s Bjørnar Hansen s Henning Ottarsrud NESTE NUMMER kommer ca. 1. juni Siste frist for innlevering av stoff eller annonser er 10. april NJFF - Akershus INFO nr. 1/2015 3

4 Fylkessekretærens hjørne Når dette leses er vi godt inne i det nye året allerede. Friluftslivets år! Organisasjonen: Styret i NJFF Akershus - med ansvarsoppgaver Leder Arne Aaberg Organisasjon/økonomi Nestleder Kjell Disenbroen Informasjon Styremedl. Vidar Myhre Sportsfiske Styremedl. Per Bruun Offerdahl Hagleskyting Kvinnekont. Hege Eide Kvinnesatsing Styremedl. Gunn Bjerke Hund Styremedl. Bent Nydahl Fiskestell, kalking Ungdomsl. Johnny F. Andersen Barn og unge, skolesatsing Styremedl. Øivind Johnsen Rifleskyting 1. Varamedl. Hans C. Wilter Barn og unge, skolesatsing 2. Varamedl. Trude Granhus Varamedl. Olav Noraker Jakt og viltstell Vi har også gjennomført regionvise møter med lokalforeningene og fått dannet oss et bilde av de utfordringene vi har i tiden fremover. Foreningsløftet 2015 I løpet av et par hektisk uker i januar avholdes regionvise møter under overskriften «Foreningsløftet 2015». I desember 2014 sendte vi ut en invitasjon Fylkessekretær Erik Telle. til lokalforeningene om å delta i regionvise møter med oss. Straks etter sendte vi ut en elektronisk spørreundersøkelse til samtlige tillitsvalgte. Svarene fra denne undersøkelsen vil bli svært nyttig både for dere og oss i tiden fremover. Hensikten med undersøkelsen er at foreningene skal få bevisstgjøre seg selv i forhold til hva man har og ikke har av tilbud til sine medlemmer. Fra fylkeslagets side er vi opptatt av å få høre foreningenes ønsker om hvilke ressurser vi må være beredt til å stille opp med. Den overordnede målsettingen er å ha gode aktivitetstilbud til sine lokallagsmedlemmer, og på den måten tilby en medlemskap med innhold. Sammen må vi kunne tilby mer enn bare et medlemsblad. Klarer vi å være «den foretrukne leverandør» av medlemmenes ønsker og behov, så klarer vi å demme opp for en medlemsnedgang. I tillegg må vi klare å utvikle oss i takt med medlemmenes interesser og de krav som medlemmene setter til det å være medlem i en jeger og - fiskerforening. Vi tror at våre medlemmer har valgt å være medlem i en lokalforening av en eller flere bestemte grunner. Om vi ikke klarer å innfri de forventningene våre med- Fylkesinstruktører Hagleskyting Kenneth Eikenes El-halsbånd Ledig Ettersøk Bjørn H. Knudsen Rifleskyting Henning Utti Jegerprøven Stig Skuggevik Fylkesfiskeveileder Jan Hallangen Administrasjonen Fylkessekretær Erik Telle Fagkonsulenter Aksel Dvergsten Ruben Pettersen Hjalmar Eide Kongelig besøk på NJFF sin stand under åpningen av friluftslivet år. 4

5 lemmer har til sitt medlemskap, så faller motivasjonen for å være et NJFF medlem. Vi har over en periode sett klare tendenser i denne retningen. Vårt felles potensiale Det er et tankekors at forbundet total har ca medlemmer, og at det finnes ca jegere i Jegerregisteret. I tillegg kommer alle med fiskeinteresser. Av de ca registrerte jegerne, er det slett ikke alle som jakter hvert år, men det er i hvert fall et betydelig antall ikke-medlemmer som løser jegeravgift hvert år og som går på jakt. Hva skal til for at disse ønsker å være en del av vår organisasjon, og hvordan kan vi verve disse til å bli medlem hos oss. Camp villmark april er dagene der NJFF ønsker å vise seg fram. Norges Varemesse på Lillestrøm er i år stedet der det fylles opp med alt innen friluftsaktiviteter. NJFF er en av de viktigste «leverandørene» til denne messa, og vil kommer til å ha en stor stand med mange aktiviteter. Vi kan se for oss møter og temakvelder, familiedager, gode lokale tilbud innen jakt og fiske, opplæringsjakt, tilbud til spesielle grupper, riktige aktivitetstilbud til barn og unge, kurs og kompetansegivende tiltak. Tenk om vi klarte å komme dit at det var viktig for en ungdom å delta på en fast ukentlig aktivitet, hver uke, fremfor ikke å gjøre noe, da har vi truffet blink. Vi tror vi må bli bedre på å bringe fram en stolthet i det å være en jeger og fisker, og at vi er bærere av en årelang norsk tradisjon. Portal Forbundet har før jul satt den nye portalløsningen i drift. I desember og januar holdt fylkeslaget gratis portalkurs for sine foreninger. Det var veldig bra oppmøte med mange interesserte som forhåpentligvis god læring hjem. Vi oppfordrer alle foreninger til å fylle sine hjemmesider med godt og lesverdig stoff. Mange har kommet langt i det å konvertere stoff fra gammel til ny plattform, men andre fortsatt har en vei å gå. Bruken av portalløsninger skal være lettere enn den forrige, og ved litt prøving og feiling tror vi at vi samlet sett skal få dette til. Husk at bruk av bilder er gode blikkfang for dine budskap. Oslo Internasjonale fiskefestival På annet sted i INFO`n vil du finne informasjon om denne fiskefestivalen. NJFF Oslo og NJFF Akershus er engasjert inn mot denne festivalen. I tillegg til et myldrende festivalområde, skal det avholdes en stor fiskekonkurranse langs land i Bjørvika, Tjuvholmen og Akerbrygge (Pipervika).. Det er antydet premier i ,- kroners klassen. Skal vi klare å håndtere denne fiskekonkurransen, hvor det blir løpende veiing og innmelding av fangsten direkte til storskjerm, er av avhengige av å ha hjelpere. Det er antydet et behov for opp til 150 frivillige fra våre rekker. Vi vet også at medhjelperne skal settes «pris» på i form av en eller annen måte å honorere innsatsen på. Sett av datoen 22.august! Det viktige er at portalen skal gi våre medlemmer en lett tilgang til alle aktiviteter de er interesserte i. Funksjonaliteten innebærer at man kan melde seg på til kurs, opplæring og annet via nettsidene. Medlemsopplysninger Vi ønsker at alle medlemmer skal sørge for at ens egne medlemsopplysninger er korrekte til en hver tid. Fra vår side benytter vi medlemskartoteket stadig, med ser at noen har «glemt» å legge inn endringer om seg selv. Dette kan være at man flytter og får ny adresse, får nytt telefonnummer eller ny e-postadresse. Kort og godt gå inn på «Min side» inne på njff.no og se om du finner noe som ikke lenger er korrekt. Friluftslivets år 2015 Tirsdag 13.januar var det åpning av friluftslivets år 2015 i Tøyenparken. Fylkeslagene Oslo Og Akershus hadde egen lavvoleir med aktiviteter for hele familien. For å holde seg oppdatert om alle aktiviteter gjennom året, sjekk inn på Erik T Vi benytter mail til de fleste henvendelser vi gjør, og ved større grupp er får vi dessverre alt for ofte retur av mailer som ikke har kommet fram, fra e-postadresser som ikke lenger er i bruk. NJFF - Akershus INFO nr. 1/2015 5

6 Slaget om norsk natur Regjeringen har bedt Statskog SF om å belyse ulike modeller for privatisering og organisering av Statskog. Dette kan være starten på en prosess der norsk natur og naturressurser blir overført fullt og helt på private hender. Folkebevegelsen MOT privatisering av Statskog skal sørge for at prosessen ikke foregår i lukkede rom og at motstand hurtig kan mobiliseres. Av Sigve Barstad-Ølnes, Jeger, fisker og initiativtaker til Folkebevegelsen MOT privatisering av Statskog. Dato Privatisering Tidligere i høst var det mulig å lese de første overskriftene i media om en mulig privatisering av Statskog. Dette vekket et engasjement i meg som fikk utløp gjennom Folkebevegelsen MOT privatisering av Statskog. Jeg tror ikke bare det var meg som fikk følelsen av at mørke krefter rører ved noe av det jeg verdsetter mest av alt, nemlig fritt å kunne bevege meg i- og bruke norsk natur, fjell og vidde. Jeg, som så mange andre i dette landet, er lidenskapelig jeger og fisker, og jeg setter stor pris på å kunne bruke statseid grunn for å kunne utøve disse aktivitetene. Når vi vet at Statskog forvalter en femtedel av Norge, er det store områder det er snakk om og mange som vil berøres ved en eventuell privatisering. Jeg mener at noen av våre største og flotteste natureiendommer ikke bør eies av enkeltpersoner eller private selskap. De bør forbli våre felles nasjonale eiendommer som forvaltes på vegne av nåværende og kommende generasjoner. Dette handler også om at jeg tror naturen forvaltes bedre gjennom nasjonalt eierskap og ved at alle norske borgere kan påvirke utviklingen gjennom demokratiske spilleregler. Jeg tror ikke private eiere vil kunne ta et forvaltningsansvar som er til naturens beste i alle tilfeller, ei heller fellesskapets. Til det settes for store krav; forvaltning av store områder under ett, et langsiktig perspektiv og at fellesskapets rettigheter og behov alltid prioriteres først. 6

7 Allemannsretten: Allemannsretten gir alle lov til å ferdes og oppholde seg i norsk utmark. Allemannsretten er en viktig del av vår kulturarv, og er en rett som ikke lenger finnes i andre land vi kan sammenligne oss med. Jeg mener at allemannsretten ikke er noe vi kan lene oss tilbake på og at denne ikke er hugget i stein for all fremtid. En privat grunneier eller deres representanter vil alltid jobbe og lobbe for sine interesser og for å maksimere utbyttet av sine sine investeringer. Jeg er overbevist om at privat eierskap på lengre sikt vil være en trussel mot allemannsretten og at vi vil kunne få tilstander som vi ser i andre land uten tilsvarende rettigheter. Folkebevegelsen: I skrivende stund er det som har gitt sin tommel opp for Folkebevelsen mot Privatisering av Statskog sitt budskap på Facebook. Folkebevegelsen bør være en arena for å opplyse, samle stoff og debattere, men også være en plattform for rask mobilisering når behovet melder seg. Først og fremst synes jeg det er viktig at det norske folk kjenner til at det er en prosess på gang og sørge for at debatten ikke blir forbigått i stillhet. Irreversible beslutninger bør ikke tas i lukkede rom og uten en god offentlig debatt. Statskog: Det er ikke nødvendigvis slik at Statskog er det absolutt beste virkemiddelet for å forvalte norsk natur. Mye kan og bør forbedres i dagens modell, men ved at eiendommene ligger under statlig forvaltning, har vi gjennom demokratiet en påvirkningsmulighet på hvordan disse eiendommen forvaltes i fremtiden. Å selge det ut vil garantert gi oss mindre påvirkning enn dagens løsning utover det som kan reguleres gjennom lover og regler. Oppfordringen Jeg håper at flest mulig får øynene opp for den pågående prosessen og ikke slår seg til ro med at dette sikkert ordner seg. Kampen handler om hvilken tilgang og forhold vi selv, men ikke minst våre barn og barnebarn vil få til norsk natur, og er en kamp vi må ta før det er for sent! Jeg mener at det kun er et statlig eierskap som kan sikre allmennheten tilgang til norsk natur i fremtiden. Jo flere vi er som har gjort oss opp en mening om temaet, jo større er muligheten for at vi løser dette til felleskapet beste, og at det er naturen og fellesskapet som kommer seirende ut. Min oppfordring er at alle maner til kamp og engasjerer seg i denne saken nå! Lykke til! NJFF - Akershus INFO nr. 1/2015 7

8 Registrering av gaupefamilier satt i system NJFF ønsker å bidra i arbeidet med registrering av gaupefamilier i Norge. NJFFs innsats er ønsket men i en annen form. Vi har tidligere bidratt med 123 takseringslinjer i Akershus hvor hver enkelt linje gås for å se etter kryssende gaupespor. Denne formen for innsats er nå over. Teks: Aksel Dvergsten Rovdata skriver: Bestanden av gaupe i Norge er siden 1996 kartlagt og overvåket årlig ved å telle opp antall familiegrupper (hunndyr i følge med årsunge(r)) med bakgrunn i registreringer av familiegrupper og bruk av avstandsregler. I årene fra 2004 til 2014 ble det i tillegg benyttet et fast nettverk av indekslinjer som ble gått på sporsnø hver vinter i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Målsettingen med indekslinjene var å følge utviklingen i bestanden over tid gjennom eventuelle endringer i sporkryssingsfrekvens på linjene ( gaupeindeks ). Arbeidet med å spore langs indekslinjer ble startet som et forsøksprosjekt, og ble iverksatt kun i noen utvalgte deler av landet. I 2014 ble det gjennomført en evaluering av linjetakseringen, og av hvordan takseringene har bidratt i gaupeovervåkingen. Evalueringen konkluderte med at systemet med takseringslinjer ikke hadde fungert etter hensikten, og anbefalte at det ble designet et nytt system som fokuserte på å registrere familiegrupper av gaupe. Det ble foreslått å gjennomføre systematiske sporsøk etter familiegrupper, og viltkamera ble nevnt som et mulig supplement i områder med ustabile sporsnøforhold. Verdien av lokal involvering og medvirkning ble fremhevet, og det ble anbefalt at personell fra NJFF ble involvert videre i arbeidet. Høsten 2014 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med oppdrag å designe et landsdekkende system for systematisk søk etter familiegrupper av gaupe. Resultatet av arbeidet er nedfelt i denne instruks. NJFF vil ha en viktig rolle i gjennomføringen av arbeidet i felt i tett samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO). Arbeidet utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt på oppdrag fra Miljødirektoratet. Oppdaterte versjoner av denne instruksen vil til enhver tid finnes under overvåking av gaupe på Der vil man også finne en nærmere beskrivelse av overvåkingsmetodikken. Gjennomføring av sporsøk Sporsøk etter familiegrupper skal utføres i registreringsperioden som er 1. oktober 28. (29.) februar. Sporsøk skal gjennomføres til fots eller på ski, da det erfaringsmessig er beste måte å få med seg alle spor på. På brøytede skogsbilveier kan bil benyttes til sporsøk dersom det er forsvarlig og egnet. Ved funn av gaupespor skal disse følges til det er avklart om det er flere gauper som går sammen. Erfaringsmessig kan det som ser ut som spor etter et enkeltdyr vise seg å være flere dyr sammen. Spesielt aktuelt er dette når dyrene synker dypt ned i snøen. Størst sjanse for å avklare om det er en eller flere gauper sammen har man når sporene krysser naturlige hindre i terrenget eller steder med liten snødybde slik som for eksempel veier. Husk! Ikke gå i gaupenes sporløyper ved sporing. Gå på siden slik at sporløypene er mulig å tyde for SNO ved feltkontroll. Organisering og rapportering NJFF organiserer arbeidet og sørger for å fordele sporingsarbeidet på et passende antall personer i de ulike områdene. Erfaring og kontinuitet er viktige faktorer, og det er ønskelig at antallet personer som utfører sporingene begrenses for å sikre høyest mulig kvalitet på gjennomføring og rapportering og minimere administrasjonen. NJFF skal gjennomføre sporsøk etter familiegrupper av gaupe i potensielt gaupehabitat i områder som er definert av Rovdata. Sporsøk skal gjøres innenfor registreringsperioden, og all leteinnsats skal dokumenteres ved at det benyttes GPS under arbeidet. Sporloggene overføres til en PC og lagres i Rovbase. Ved å sammenstille sporloggene på digitale kart får man en detaljert oversikt over hvor søk etter spor er gjort og en geografisk fordeling av leteinnsats. Sammen med GPS-loggene fra SNO sitt feltarbeid på gaupe vil dette gi en god oversikt over feltinnsatsen i gaupeovervåkingen (dekningsgrad). GPS-loggene skal innrapporteres av den enkelte sporer til regionalt ansvarlig i NJFF, som er ansvarlig for kvalitetssikring og sammenstilling av sporloggene og for å importere sporloggene i Rovbase. Det skal minimum utføres 10 km sporingsarbeid per kvadratmil (100 km²) av tilgjengelig gaupehabitat innenfor definert område i fylkene. Registeringspersonellet velger selv hvor sporsøk gjøres innenfor definert område ut fra lokalkunnskap om hvor det er størst sannsynlighet for å oppdage gaupespor, for eksempel bratte berg der gauper ofte har dagleier, lokale rådyrkonsentrasjoner etc. Oslo og Akershus fylker er til sammen estimert til å ha 3497 km² gaupeareal, som resulterer i minimum 350 km sporlengde i løpet av en innrapporteringsperiode. 8

9 Alle registeringer av familiegrupper av gaupe skal uten opphold rapporteres til Statens naturoppsyn (SNO), slik at minst mulig tid går tapt med tanke på påkrevd kvalitetssikring. SNO er ansvarlig for feltkontroll av spor etter familiegrupper av gaupe. Varsel skal gis i felt enten ved å ringe SNO eller ved å legge registeringen inn i Skandobs ved bruk av applikasjonen for smarttelefoner, Skandobs- Touch. SNO får SMS-varsel straks registreringen er lagt i Skandobs. Alle registeringer av familiegrupper som gjøres i løpet av registreringsperioden gjennom dette oppdraget skal legges inn i Skandobs enten ved bruk av applikasjonen for smarttelefoner i felt eller gjennom internett (www.skandobs.no) i ettertid. Ved opprettelse av bruker i Skandobs skal NJFF velges i feltet for tilhørighet (under Min profil). Rovdata er gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt ansvarlig for ivaretakelse og bearbeiding av data og for rapportering. NJFF Akershus ønsker som tidligere å tildele taksørene kompensasjon, summen er høynet men vil variere på bakgrunn av antall personer som leverer sporlogg fra letingen etter gaupefamilier. Kort oppsummert: Gjennomføre sporingsarbeidet i løpet av registreringsperioden som er 1. oktober 28. (29.) februar. Uten opphold melde registreringer av familiegrupper av gaupe til SNO. Lagre alle registreringer av familiegrupper i Skandobs (www.skandobs.no) Fortløpende oversende GPS-loggene per til regionalt ansvarlig i NJFF. Informasjon om antall spordøgn, sporingsforhold og metode for sporing (for eksempel på ski) skal oversendes i sammen med sporloggene. Kompensasjon tildeles i etterkant av innlevert sporlogg. NJFFs innsats er svært verdsatt. Vi er et stort mannskap, vi er mye ute og vi er lokalsamfunnet som skal inkluderes i forvaltningen. Uten innsamlingsinnsatsen ville forvaltning og forskning blitt svært vanskelig på disse skye skapningene. Slik ser framsiden av SKANDobs appen ut, som kostnadsfritt kan lastes ned til din telefon. NJFF Akershus har per dags dato kontakt med flere gaupeinteresenter (tidligere kontakter for linjetakseringen), noen er godt forankret i lokale JFF andre mer fristilte og vi ønsker flere med på laget. Det er viktig at NJFFs innsats synes, i den sammenheng er det ønskelig at rapporter om observasjoner av store rovdyr gjennom Skandobs merkes (tagges) med NJFF. Dette gjelder også alle som rapporterer uten å delta i dette gaupeprosjektet men som har tilhørighet til NJFF. SKANDobs har som nevnt tidligere hjemmeside hvor man også kan rapportere observasjoner. Ta kontakt med fagkonsulent Aksel Dvergsten. Epost: Årsmøtet i NJFF Akershus Årsmøtet avholdes på Samfundet i Lillestrøm torsdag 19. mars Foreningene har fått formell innkalling. NJFF - Akershus INFO nr. 1/2015 9

10 Sjøørretbørsen Sjøørretbørsen ble laget for at vi skulle kunne få et inntrykk av hvor mye sjøørret som egentlig fanges i fjorden, hvordan bestanden utvikler seg og hvor det blir fanget mest sjøørret på hva slags redskap. Etter vel to års drift er det på tide å se litt på resultatene. Tekst: Hjalmar Eide Sjøørretbørsen er en fangstlogg som ligger på hooked.no støttet av en egen Facebookside. Gjennom Facebooksiden får vi også data om hvem som besøker oss, alder osv. Interessen har vært stor med mange besøk og antallet som følger oss har vært stadig økende. Ved årskiftet hadde Sjøørretbørsen i underkant av 350 som hadde trykt «liker». De fleste av disse bor i Oslo tett fulgt av Østfoldbyene Sarpsborg, Halden og Fredrikstad. Tønsberg og Sandefjord i Vestfold er også godt representert. av to år har vi fått innmeldt 175 fisker - noe som er langt unna det antallet vi hadde håpet på. De innmeldte fangstene er for få til å besvare noen av de spørsmålene vi hadde på forhånd. Flest innmeldinger har vi fått fra Østfold og Vestfold. Fra Akershus er det ikke overraskende Asker som topper. Lurer du på hvilke fiskemetoder som er best etter sjøørret? Omtrent halvparten er tatt på flue, men aller flest er tatt på sluk/wobbler. Antall Alderen blant våre følgere er også relativt høy til Facebook å være de fleste er i aldersgruppen år mens Facebook generelt har flest brukere mellom 18 og 34 år. Fangstinnmeldingene er dessverre færre enn hva vi hadde håpet og trodd på. For å anonymisere fiskeplassen valgte vi å melde inn pr kommune og ikke eksakt fiskeplass. I løpet 10

11 Medlemsutviklingen De fem siste årene har medlemstallet gått noe ned. Ved årsskiftet hadde vi medlemmer i Akershus en nedgang som ligger omtrent på landsgjennomsnittet. Utviklingen gjennom flere år har vist at nedgangen er størst blant direktemedlemmene vi tolker det dithen at lokale tilbud er viktig for medlemmene. Tekst: Hjalmar Eide Antallet direktemedlemmer har gått ned med 20 % i løpet av Bærum JFF, 1201 medlemmer, er fremdeles fylkets største forening og nå den eneste med mer enn 1000 medlemmer. Noen foreninger viser fremdeles stabil vekst. Som i fjor er det Øststranda JFF som øker mest 71 nye medlemmer gir en vekst på hele 27,84 % De fem på topp er: 4 ganger! Forening antall økning økning medlemmer antall % BEST I TEST Øststranda JFF ,8 % Bjerke JFF ,3 % Vestby JFF ,3 % Fenstad JFF ,2 % Aurskog JFF ,0 % 4 ganger! Norsk produsert Appetitt gir energi og resultater! Norsk produsert TILVENNINGS G A R A N T TILVENNINGS G A R A N T I I HVER 6.POS GRATIS NYHET! HVER 6.POSE GRATIS BEST I TEST 4 ganger! Norsk produsert TILVENNINGS G A R A N T I HVER 6.POSE GRATIS BEST I TEST 4 ganger! Norsk produsert Vitenskapelig basert 85% norske råvarer Norskprodusert Ekstra smakfullt TILVENNINGS G A R A N T I Appetitt anbefales av veterinær Trude Mostue HVER 6.POSE GRATIS Lik Felleskjøpet hund på Facebook! NJFF - Akershus INFO nr. 1/ Tlf.:

12 Terminliste jaktskyting 2015 Terminliste jaktskyting 2015 Akershus DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON MØTESTED PÅMELDING PRIS STEVNEKODE Jaktfelt 22. feb.. Blaker JFF Knut Engebretsen Dammerud. Skiltet fra RV /100 15JF mar.. FM Enebakk JFF Inge Mork Bjerkland 150/100 15JF mar.. Høland JSK Magne Holmbro Grasåsen 150/100 15JF apr.. Frogn JFF Sven Roar Gran Knappelåsen Leirduebane. Skiltet fra Nesset og Måna 200/150 15JF0106 Elgskyting 13. jun.. 2,3,7 Høland JSK Magne Hombro Grasåsen Kl /100 15LE jun.. 1,2,3 Blaker JFF Knut Engebretsen Dalbakk Kl /100 15LE jun.. 1,2 Enebakk JFF Inge Mork Bjerkland Kl /100 15LE mai. Nannestad JFF Hans Olav Røtterud Steinsgård Nannestad. Skiltet fra Nordmokorset-RV.120/RV.35 Kl /100 15LE jul.. FM 1,2 Nannestad JFF Hans Olav Røtterud Steinsgård Nannestad. Skiltet fra Nordmokorset-RV.120/RV.35 Kl /150 15LE0105 Lerduesti / Sporting 1. mai. Frogn JFF Sven Roar Gran Knappelåsen Leirduebane. Skiltet fra Nesset og Måna Kl /150 15JF mai. Ski JFF Thor Gaarder / Parkeringsplass Åli Leiduebane Kl /150 15JF mai. FM Blaker JFF Kjetil Roos-Bjerke Dammerud Kl /150 15JF jun.. Bjerke JFF Robin Bandlien Steinsgård skytebane. Skiltet fra Maura Kl /150 15JF aug.. 4,5 Ullensaker JFF Tore Dalen Ringbanen. Gardermoen Kl /200 15JF0104 Jegertrap 31. mai. FM Ullensaker JFF Tore Dalen Ringbanen. Gardemoen Kl /200 15JT jul.. 4 Bjørkelangen JFF Jesper Maj Larsen Grasåsen Skytesenter Kl /200 15JT jul.. 4 Bjørkelangen JFF Jesper Maj Larsen Grasåsen Skytesenter Kl /200 15JT apr.. 8 Ullensaker JFF Tore Dalen Ringbanen. Gardermoen Kl /200 15JT0104 Figurjakt 22. mar.. FM Ås JFF Stig Vågen Nøstvedt v/tusenfryd. GPS N E Kl /150 15FJ apr.. 6 Udnes FF Kai Fjeldvang Haga skytebane Kl /100 15FJ0102 Merknader: 1 Kvalik fylkeslagsskyting skudd 7 Sammenlagt premiering 2 20 skudd 5 Inngår i G-sport/jakt og friluft Finale, Morolagskyting 3 Dobbeltstevne 6 Inngår i Jobzone-cup 8 50 skudd 12

13 Terminliste fiskestevner 2015 Terminliste fiskestevner 2015 Akershus DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON MØTESTED PÅMELDING PRIS STEVNEKODE 22. feb.. FM/FM Lag 2,3 Gjerdrum JFF/Fet JFF Frank Hønsen Ringstad Kl /50/lag 300 Isfiske 6. jun.. 4 Holter JFF Helge Lundby Øyungen/Djupøyungen Kl /100/Barn gratistrad meitefiske Merknader 1 Norgescup 2 Fisketid 4 timer 3 Kun Abbor 4 Åpent stevne Prøv våre nye kjøttboller Se våre nettsider eller følg oss på facebook NJFF - Akershus INFO nr. 1/

14 Velkommen til fiskefest i Oslo sentrum! Tekst og foto: Henning Ottarsrud 22. august er det duket for Oslo Internasjonale Fiskefestival, midt på selveste Rådhusplassen. Det er NJFF og Hooked som samarbeider om arrangementet. I tillegg til et myldrende festivalområde, skal det avholdes en stor fiskekonkurranse langs land i Bjørvika, Tjuvholmen og Akerbrygge (Pipervika). Se opp for premier i kroners klassen! Reglene blir enkle og det vil bli rimelig å delta. For alle som er interessert kan man følge utviklingen i konkurransen inne på Rådhusplassen, hvor resultatene publiseres fortløpende på storskjerm. I tillegg til dette vil det syde og koke på Rådhusplassen, men utstyrsleverandører, kokker, butikker, demonstrasjoner, akvarium, foredrag og mye mer! Vi vil også avholde en gratis fiskeskole for barn og småbarnsfamilier rett utenfor rådhusbryggene. Alle med fiskeinteresse bør kjenne sin besøkelsestid og allerede nå holde av datoen. Tilsvarende arrangement har aldri blitt avholdt i Oslo før, og etter hvert vil det åpnes for påmeldinger. Mer informasjon kommer på Arrangementet er en del av Friluftslivet År. Vi trenger mange frivillige som stiller 4-5 timer midt på dagen! Har du lyst til å være en del av mannskapene, ber vi deg sende en mail til Vi fyller 30 år! På nyåret flytter vi inn i nye lokaler i Saga senteret! 24 TIMERS AKUTTVAKT TLF Din firbeinte venn er sikret hjelp også utenom klinikkens ordinære åpningstider! Timebestilling og andre henvendelser Tlf Jessheim Dyreklinikk er en moderne og velutstyrt smådyrsklinikk, og vi har bred kompetanse på alle fagfelt. Du er sikret høy kvalitet og din beste venn er i trygge hender hos oss! Vi er den eneste klinikken på Øvre Romerike som er godkjent av Den Norske Veterinærforening. Tyriveien 21 - Jessheim

15 Åpningstider: Lørdager stengt. NB! Samme inngang som Elixia Treningssenter. Industriveien 21, 2069 Jessheim Tlf NJFF - Akershus INFO nr. 1/

16 Det BESTE vinterutvalget finner du hos HELE NORGES VILLMARKSSENTER! Pinewood Realtree AP Snow-kamuflasjesett Härkila Abisko stolsekk Robust og komfortabel stolsekk med ryggstøtte. Laget i slitesterk og lydløs Melton ull. Sett med overtrekksdress, lue og hansker. Perfekt til vinterjakt! Før: 1999,- Kjøpt løst: 2197,- Nå 1399,- Settpris 1699,- Tubbs Mountaineer 36 truge Baffin Impact støvel Ekstrem vinterstøvel med høy komfort, temp.-gradert 100 C. Toppmodell som dekker alle behov. God både til jakt, topptur, trening og tur. Terningkast 6 av i bladet Jakt og Fiske Kun 1999,- Kun 2499,- Wiggler telt Egentlig laget for isfiske, men kan fint brukes til andre formål. Enkelt å sette opp! Kun 1199,- Work Sharp knivsliper Imax Nautex hel flytedress Wiggler isfiske-kasse Heinola Jubilee isbor Før: 1399,- Nå 299,- Før: 1399,- Varm og robust dress for sjø- og isfiske. Kun 799,- Genial elektrisk slipemaskin for kniv, saks, øks, osv. Gir meget skarpe resultater! Kun 1249,- Romslig kasse i solid plast, med termo sittepute på loket. Helt klart blant markedets beste bor for tørr is! Bladstørrelse 115 mm. Nå 799,- Viking Utility transport-pulk Ideell til både jakt og isfiske i den hvite årstiden, kan brukes til nesten alt. Meget solid! Nå 499,- 16 Tlf Saga senter, Dampsaga allé 6, 2053 Jessheim

Instruks for bruk av indekslinjer i overvåking av gaupebestander

Instruks for bruk av indekslinjer i overvåking av gaupebestander Instruks for bruk av indekslinjer i overvåking av gaupebestander Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 29.10.2007 Bakgrunn I følge det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt

Detaljer

Jegerne og fiskerne mot år 2025

Jegerne og fiskerne mot år 2025 2017 Jegerne og fiskerne mot år 2025 ORGANISASJONSUTVIKLING Hva er lokalforeningenes ønsker og behov? Hvordan utvikler vi JFF-organisasjonen i årene framover for best mulig å ivareta jakt- og fiskeinteressene?

Detaljer

Hvordan formidler vi det vi driver med? Kan formidlingen forsterkes, og ser vi en økende mistillit ute i samfunnet?

Hvordan formidler vi det vi driver med? Kan formidlingen forsterkes, og ser vi en økende mistillit ute i samfunnet? Hvordan formidler vi det vi driver med? Kan formidlingen forsterkes, og ser vi en økende mistillit ute i samfunnet? Hvordan formidler vi det vi driver med? Jakt & Fiske Vår desidert viktigste, sentrale

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Søknadskriterier FRIFOND

Søknadskriterier FRIFOND Søknadskriterier FRIFOND NJFF har på bakgrunn av innleverte skjema Grunnlag for tildeling av barne- og ungdomsmidler fra foreningene søkt om FRIFOND midler (statlige barne- og ungdomsmidler). Lokalforeningene

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen.

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen. Referat styremøte 1/13, tirsdag 29.01.2013. Sted: Storgt. 19 Bodø (Bohus) Tid: 17.30 20.00 Til stede: Knut Haugen, Oddny Remlo (til stede ved telefon), Trond Tidemann (til stede ved telefon), Arild Pettersen,

Detaljer

nina minirapport 077

nina minirapport 077 77 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 24 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby:

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: Bjerke jeger- og fiskerforening Postboks 2, 2032 Maura Organisasjonsnr: 985 436 517 www.njff.no/bjerke Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: - Disponerer nær 100.000 dekar lett tilgjengelig jakt terreng.

Detaljer

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere Norges Jeger- og Fiskerforbund Steinar Paulsen Fritidsfiskekonsulent DNs Fagsamling Innlandsfiskeforvaltning Hell 6.-7. des 2011 Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Detaljer

Jakt på ulv. Eivind Lurås. NJFF og Jakt- og Fiskesenteret

Jakt på ulv. Eivind Lurås. NJFF og Jakt- og Fiskesenteret Jakt på ulv Eivind Lurås NJFF og Jakt- og Fiskesenteret November 2014 Skal snakke litt om Forberedelser/administrasjon Lovverk, instrukser, kontroll Organisering Sporing Jakt Trofeet Håndtering av presse/ikke

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2003

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2003 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 3 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport 1 På landsbasis har det i år blitt dokumentert eller antatt 7 ynglinger

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Overvåking av jerv - bruk av GPS

Overvåking av jerv - bruk av GPS Overvåking av jerv - bruk av GPS Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 28.02.2012 Denne instruksen inneholder en grov beskrivelse av hvilke innstillinger som skal gjøres på

Detaljer

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening 22.04.1922 Opprinnelsen: Stiftet på Høyvang 22.04.1922 32 medlemmer tegnet seg på Høyvang Tradisjoner = jegerrennet / pilke konkurranse

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 26.05.2016 Vår ref.: 2016/79 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for betingede skadefellingskvoter på gaupe,

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Nr. 4 Desember 2015 Årgang 25. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 4 Desember 2015 Årgang 25. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 4 Desember 2015 Årgang 25 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Velkommen til våre nye topp moderne lokaler i Saga Senter Saga Senter,

Detaljer

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2002

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2002 Adresseliste YOUR REF: OUR REF: PLACE: DATE: 17/-.3/HBr Trondheim 1. October Yngleregistreringer av jerv i Norge i Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr Henrik Brøseth & Roy Andersen, NINA Datagrunnlaget

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015 Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark Administrasjonen Politisk arbeid i NJFF Hedmark Mennesket fjerner seg ifra naturen Vår rolle og forsvare jegeren og

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99) Vedtatt på årsmøte 17 februar 2006. Rettelse på 6, 1 ledd gjort på

Detaljer

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en grov beskrivelse av hvilke innstillinger som skal gjøres på

Detaljer

Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Det innkalles med dette til årsmøte i Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus torsdag 30. mars 2017 på Arbeidersamfundet i Lillestrøm kl. 18:00. DAGSORDEN.

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Møre og Romsdal DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON

Møre og Romsdal DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON Møre og Romsdal DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON Jaktfelt 04.mar Averøy jff Kurt Olav Sundsøy 47233652 11.mar Med finale Gjemnes jff Magne Roy Astad 92437187 25.mar Sunndal jff Reidar Strand

Detaljer

Bidra til å kartlegge rovviltbestandene!

Bidra til å kartlegge rovviltbestandene! Bidra til å kartlegge rovviltbestandene! Norge har et av de beste overvåkingssystemene for store rovdyr og kongeørn i verden. Likevel er det også i Norge rom for forbedringer. Det er Rovdata som er den

Detaljer

Ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt Morten Kjørstad Leder - Rovdata

Ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt Morten Kjørstad Leder - Rovdata Ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt Morten Kjørstad Leder - Rovdata 350 Jakt- og fellingsstatistikk for bjørn fra 1846 til jaktåret 2009/2010 300 250

Detaljer

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 Lover SKI JFF vedtatt av SJFFs årsmøte den 9. februar 2017.docx Side 1 av 4 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 TILSLUTTET NORGES JEGER-

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

DINE. Norges Jeger- og Fiskerforbund

DINE. Norges Jeger- og Fiskerforbund DINE medlemsfordeler Norges Jeger- og Fiskerforbund 1 Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer over 120.000 jegere og fiskere. Dette betyr at vi på vegne av deg kan framforhandle sentrale fordeler

Detaljer

Blaker Jeger og Fiskerforening

Blaker Jeger og Fiskerforening Blaker Jeger og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2014 Foto: Espen Krogstad Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2014 Jakt 2014 I 2014 blir jaktforholdene som følger:

Detaljer

Informasjonsmøte rovdyr/beitedyr. Onsdag 25.06.14 Varlo Grendehus, Hokksund Øivind Løken, FKT-prosjektet

Informasjonsmøte rovdyr/beitedyr. Onsdag 25.06.14 Varlo Grendehus, Hokksund Øivind Løken, FKT-prosjektet Informasjonsmøte rovdyr/beitedyr Onsdag 25.06.14 Varlo Grendehus, Hokksund Øivind Løken, FKT-prosjektet FKT-prosjektet er et fellesprosjekt mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Bilde 1. Øyvind Gotehus fra Fylkesmannen i Hedmark snakket om erstatningsordninger og nødvergerett.

Bilde 1. Øyvind Gotehus fra Fylkesmannen i Hedmark snakket om erstatningsordninger og nødvergerett. Temakveld om jakthunder og ulv Hed Opp FHk inviterte til temakveld om jakthunder og ulv på Gruetunet, Kirenær torsdag den 18. februar. Hed Opp FHK er vel den distriktsklubben som geografisk er mest påvirket

Detaljer

God jul & godt nytt år!

God jul & godt nytt år! Nr. 4 Desember 2010 Årgang 20 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund God jul & godt nytt år! Lederen har ordet Ja, så er vi der igjen,

Detaljer

Sak 08/16 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for anbefaling til Miljødirektoratet

Sak 08/16 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for anbefaling til Miljødirektoratet Sak 08/16 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for 2017 - anbefaling til Miljødirektoratet Bakgrunn I henhold til 7 i forskift om forvaltning av rovvilt fastsatt ved kgl.res 18. mars 2005,

Detaljer

Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016

Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016 Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016 Informasjonsmøte 3 mai 18:00 Agenda Informasjon om Tirsdagsregattaen. Seilbestemmelse, bane, klasser, måltall mm. Vi har besluttet å fortsette å benytte Sail

Detaljer

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 Innledning Arbeidsprogrammet er et verktøy for planlegging av aktiviteter i fylkeslag og foreninger som skal brukes for å nå organisasjonens

Detaljer

Blaker Jeger- og Fiskerforening

Blaker Jeger- og Fiskerforening Blaker Jeger- og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2010 Fra Igletjern Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2010 Jakt 2010 I 2010 blir jaktforholdene som følger: Kommuneskogen:

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt Jonas Kindberg Leder - Rovdata

Ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt Jonas Kindberg Leder - Rovdata Ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt Jonas Kindberg Leder - Rovdata Jonas Kindberg - leder Rovdata 01.08.15 Svenske jegerforbundet - forskning og overvåking

Detaljer

Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Gjeterhundrådet

Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Gjeterhundrådet Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Gjeterhundrådet Bærum, 13. desember 2016 Referat telefonmøte tirsdag 13.

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Sak 05/15 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for anbefaling til Miljødirektoratet

Sak 05/15 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for anbefaling til Miljødirektoratet Sak 05/15 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for 2016 - anbefaling til Miljødirektoratet Bakgrunn I henhold til 7 i forskift om forvaltning av rovvilt fastsatt ved kgl.res 18. mars 2005,

Detaljer

Sted Reinertsen Møteleder Geir

Sted Reinertsen Møteleder Geir Styremøte 6.august.2012 Sted Reinertsen Møteleder Ref.nr. NVK-T_Styremøte_nr3_06aug12 Navn styremedlemmer Til stede Merk. Arne Aalberg x Ref. sendt pr. mail Frode Nossum x Ref. sendt pr. mail Sve x Ref.

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Statens naturoppsyn (SNO)

Statens naturoppsyn (SNO) Statens naturoppsyn (SNO) Statlig tilsyn med direktoratsfunksjon (lov om statlig naturoppsyn, 21 juni 1996) Egen enhet i Miljødirektoratet i Trondheim 8 seksjoner 60 lokalkontor 200 rovvilt- kontakter

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER 1. Innledning... 3 2. Samordning og standardisering... 4 3. Standardavtaler... 4 3. 1 Obligatorisk for nye instruktører... 5 3.2 Avtalenes oppbygning... 5 3.3 Autorisasjonsperiode...

Detaljer

GJESTEBOKA. Versjon 2.0

GJESTEBOKA. Versjon 2.0 GJESTEBOKA Versjon 2.0 Det har vært vårt hovedmål at det skal være like enkelt som før å registrere og dele dine besøk på Gjesteboka lokasjonene med denne nye versjonen. I tillegg har vi mange nye funksjonen

Detaljer

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand.

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand. Lederen har ordet! Vi har igjen gjennomført et år med mange aktiviteter. Aktivitetene på Lisetra bare øker, og det er veldig gledelig å se at så mange finner veien dit på treningskveldene. Høstens jaktsesong

Detaljer

Nr. 3 September 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 3 September 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 3 September 2008 Årgang 18 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Så er høsten her igjen nesten før en har fått tid til å nyte sommeren

Detaljer

Enkel veiledning: Under «tilbud» vil man få opp tilbud som ditt eget lag har gjort avtale med, eller DFS sentralt har en avtale med.

Enkel veiledning: Under «tilbud» vil man få opp tilbud som ditt eget lag har gjort avtale med, eller DFS sentralt har en avtale med. Noen få utvalgte lag er nå valgt ut til å teste siste versjon. Dere som er valgt ut vil få mer informasjon og tettere oppfølgning. Vi håper dere kan ta jobben med å få flest mulig i eget lag til å installere

Detaljer

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012 Lokal Brukerundersøkelse Høsten 2012 Publisert fra 23.10.2012 til 28.12.2012 128 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Vestby "NAV-kontor" = "NAV Vestby" Filter på tid: høst 2012 Fra 29.10.2012

Detaljer

«Bruksanvisning» Trafikkagent - appen

«Bruksanvisning» Trafikkagent - appen «Bruksanvisning» Trafikkagent - appen Appen kan lastes ned på AppStore, Play og Marked Place. Lenke til nedlastning av appen ligger på www.trafikkagenten.no Foreldre og elever må gjerne laste ned appen

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2013/47 434.0 13.12.2013 Etter adresseliste Endret vedtak om lisensfelling på ulv i forvaltningsregion

Detaljer

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3 Vanlige spørsmål Innhold 1 Hvor kan man laste ned appen 1 2 Vanlige spørsmål 03-19 3 Begrensninger i GallupPanel-app v. 2.3.2 20 4 Kontakt oss 21 2 Hvor kan man laste ned GallupPanel-appen? For ios kan

Detaljer

Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks.

Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks. DINE MEDLEMS- FORDELER 2014 AS Miljømerket trykksak 241 749 Erik Tanche Nilssen AS Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks. 2 Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer 120.000 jegere og fiskere. Dette betyr

Detaljer

Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2004

Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2004 Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 24 Henrik Brøseth John Odden John D.C. Linnell Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport 73

Detaljer

Statusbeskrivelse og utviklingstrekk rovvilt i Nordland

Statusbeskrivelse og utviklingstrekk rovvilt i Nordland Statusbeskrivelse og utviklingstrekk rovvilt i Nordland Vedlegg til Fylkesmannens forslag til revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland høringsutkast oktober 2016 Innhold 1. Bestandssituasjonen

Detaljer

Velkommen til infokveld

Velkommen til infokveld Velkommen til infokveld Nøkkeltall fra elgjakta i 2010 Det ble felt 169 elger av en kvote på 181 (178 + 3 tilleggsdyr). Fellingsprosent 93,3 % Prosentvis fordeling etter biologisk alder Gj.snitt vekt Største

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Innledning. Det geniale med GEOREG er at systemet er fullstendig automatisert,

Innledning. Det geniale med GEOREG er at systemet er fullstendig automatisert, Innledning GEOREG er et nytt system for registrering i konkurranser. Systemet baserer seg på at deltakerne har en smarttelefon med en app som muliggjør enkel registrering i en database. Systemet er spesielt

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Innledning. Det geniale med GEOREG er at systemet er fullstendig automatisert,

Innledning. Det geniale med GEOREG er at systemet er fullstendig automatisert, Innledning GEOREG er et nytt system for registrering i konkurranser. Systemet baserer seg på at deltakerne har en smarttelefon med en app som muliggjør enkel registrering i en database. Systemet er spesielt

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv

Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv ROVVILTNEMNDA I REGION 4 Østfold, Akershus og Oslo Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv 1. juni 2016 15. februar 2017 Oppsummering og konklusjon Sekretariatet anbefaler at rovviltnemnda

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon!

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Vi i Ny Generasjon sender deg søknadsskjema for Trainee/Team og vil gjerne invitere deg med på et livsforvandlende år. Det handler om å leve for noe større enn seg

Detaljer

TERMINLISTE FOR HEMNE JAKTSKYTTERKLUBB 2017

TERMINLISTE FOR HEMNE JAKTSKYTTERKLUBB 2017 Søndag 26.2 Terminfesta Jaktfelt Svein R. Karlsen Svein R. Stavås Tor Johannes Lian Arnstein Lian Roar Kjerstadmo Odd Stavås Disse møter 09:00 Staurset Grendahus 10:00 12:00 150/100 17JF1301 Torsdag 2.3

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hva er MinIdrett MinIdrett er Norges Idrettsforbund sin internett-portal for idretts-norge. Det vil si både deg, meg og alle andre som i en eller annen forbindelse:

Detaljer

Hvordan står det til med rypene på Agder?

Hvordan står det til med rypene på Agder? Hvordan står det til med rypene på Agder? Hvordan sikre en fremtidsrettet rypeforvaltning? Bykle hotell 16. oktober 2013 Innspill fra NJFF Vest-Agderv / Øystein Stamland, leder av Jakt og Viltstellutvalget

Detaljer

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Bodø Jeger og Fiskerforenings vedtekter bygger på foreningens lover fra 1965 og foreningens vedtekter fra 1981, samt forbundets mønstervedtekter. Senere revideringer: 1993 av Rolf Selnes, Hans Waagen og

Detaljer

Slik lager og redigerer du et arrangement i Facebook

Slik lager og redigerer du et arrangement i Facebook Slik lager og redigerer du et arrangement i Facebook 1. Klikk på arrangementer i venstre meny i din nyhetsfeed på Facebook 2. Klikk på opprett arrangement i toppen av høyre hjørne 3. Klikk om du vil velge

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Hva kan vi forvente oss av store rovdyr og forvaltningen av disse?

Hva kan vi forvente oss av store rovdyr og forvaltningen av disse? Klima- og miljødepartementet Hva kan vi forvente oss av store rovdyr og forvaltningen av disse? Harald Askilsrud Førde, 17. mars 2017 Hvordan rovviltforvaltningen fungerer rovviltet påvirker hjortevilt

Detaljer

Bjørnehunden i NJFF TESTING AV HUND PÅ WIRE-BJØRN/ PERMOBJØRN OG TEST AV HUND PÅ BJØRN I HEGN!

Bjørnehunden i NJFF TESTING AV HUND PÅ WIRE-BJØRN/ PERMOBJØRN OG TEST AV HUND PÅ BJØRN I HEGN! Bjørnehunden i NJFF Norges Jeger og Fiskerforbund har tre «tester» som kan være til hjelp for deg som ønsker å teste ut om hunden din kan fungere til bjørnejakt. Det er mentaltest, test av hund på wire-bjørn/

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no.

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no. Klubbavisa Sammen er vi sterke!!! Innhold Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 Forord S.2 Lederen har ordet S.3 Hva jobber vi med? S.4 Medlemsmøter S.5 Informasjonsutvalget S.6 Årsmøte og valg

Detaljer

REGIONALT FELLINGSSTYRET FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN. Arnfinn Lien, Leder RFS 08-10 Leder kommunalt fellingslag Løten Kommune 07-10

REGIONALT FELLINGSSTYRET FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN. Arnfinn Lien, Leder RFS 08-10 Leder kommunalt fellingslag Løten Kommune 07-10 REGIONALT FELLINGSSTYRET FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN Arnfinn Lien, Leder RFS 08-10 Leder kommunalt fellingslag Løten Kommune 07-10 REGIONALT FELLINGSSTYRE FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN Bakgrunn og organisering

Detaljer

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014 Håndbok for medlemsservice Utgivelse august 2014 Innhold RUTINER RUNDT MEDLEMSSERVICE 1.1 Skjemaer 3 1.2 Medlemslister 3 1.3 Endringsskjemaer for vedlikehold av medlemsservice 3 1.4 Medlemsskap 3 1.5 Kollektivt

Detaljer