Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid"

Transkript

1 Nr. 1 Mars 2015 Årgang 25 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid

2 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer l Utbeiningskniv og flåkniv l Knivsliper l 6 engangshansker Bladet som gjør deg til en bedre jeger! Send inn kupongen eller bestill på SMS Ja takk, jeg vil ha abonnere på 6 utgaver av Jeger for kr 398 og får slaktesett (verdi på kr 598) på kjøpet. SMS: JEGER6 til 1901 Gaven som gjør deg til en bedre jeger! Med JEGERs praktiske slaktesett går flåing og partering som en lek. Utrolig praktisk sett med forkle, flåkniv og utbeiningskniv, knivsliper og engangshansker. Egne plastbelagte lommer til oppbevaring av kniver, slik at du alltid har det du trenger lett tilgjengelig. Høykvalitets knivstål (Betegnelse 7CR17/hardhet 58 Rockwell), samme stålkvalitet som benyttes av alle kjente kvalitetsleverandører 2 Butikkpris kr gave til deg! Ja takk, jeg vil ha abonnere på 11 utgaver av Jeger for kr 549 og får slaktesett (verdi på kr 598) på kjøpet. SMS: JEGER7 til 1901 Unngå fakturagebyr på kr 35 ved å bestille på mineblader.no/jeger E-post:... Mobil:... Navn:... Adresse:... Postnr./-sted:... Tilbudet gjelder kun nye abonnenter i Norge. Abonnementet fornyes automatisk dersom vi ikke får annen beskjed. Du finner våre abonnementsvilkår på vår hjemmeside mineblader.no/vilkår. Som abonnent hos Aller Media samtykker du i at Aller Media kan sende deg gode tilbud og nyheter via brev, telefon og elektroniske kanaler. Du kan når som helst stoppe ditt abonnement. 6 utg / 11 utg Svarsending Oslo

3 Lederen har ordet Bjørn, ulv, gaupe og jerv utgjør de fire store rovdyrartene i Norge. I deler av befolkningen er det stor uenighet om hvordan myndighetenes forvaltnings-politikk skal være. Særlig gjelder dette ulv. Problemene oppstår når beitedyr og rovdyr skal leve i samme område, og når flere tusen år gammel jaktkultur forstyrres. Det er ikke ulven det er noe feil med. Problemene oppstår når folks interesser berøres; jegernes fangsttradisjoner innskrenkes, jakthunder drepes og bøndenes beitedyr drepes. Når man ser hvilke problemer som ulvens tilstedeværelse skaper må det være lov å undres over hvorfor det er så viktig med ulv i norsk natur. Spesielt når det ikke dreier seg om en truet art. Senest i romjulen skjedde det som må kunne kalles en dyretragedie i Valdres. Én enkelt hannulv på streif utenfor ulvesonen greide på kort tid å ta livet av 40 dyr i en tamreinflokk. Fylkesmannen ga ikke umiddelbar tillatelse til skadefelling med henvisning til viltlovens bestemmelse om julefredning. Selvfølgelig reagerte tamreinlaget spontant på avslaget, som så ble omgjort av Miljødirektoratet. Fylkesmannen hadde gjort seg skyldig i feil lovanvendelse - det var nemlig ikke snakk om ordinær jakt, men skadefelling - og det er noe annet. Ulven ble så skutt fra helikopter av en ansatt i Miljødirektoratet, på årets siste dag. I et demokrati er det greit at miljøorganisasjoner og andre interessegrupper ikke deler mange jegeres syn på ulvens plass i norsk natur. En annen ting er det når man får inntrykk av at forvaltning, mattilsyn, høyskoler og andre offentlige instanser pleier egeninteresser. NJFF aksepterer at vi skal ha ulv, men erkjenner samtidig at det er et høyt konfliktnivå knyttet til ulven. NJFF mener bestandsmålet for ulv bør begrenses til 3 familiegrupper inkludert den norske andelen av grenseflokkene. NJFF arbeider for å få ulvesonen opphevet, og at det skal jaktes i hele ulvens utbredelsesområde. Jeg har sympati med alle de i vårt fylke som er direkte berørt av ulven, og jeg sliter med å forstå hvordan vi skal kunne ha ulv i norsk natur uten at det høye konfliktnivået varer ved. NJFF - Akershus: Adresse: Industriveien Hagan Hjemmeside: Telefon: E-post: Bankgiro: Org. nr Fylkessekretær: Erik Telle Leder: Arne Aaberg Redaksjon: Utgiver: NJFF - Akershus Ansvarlig red.: Kjell Disenbroen Redaksjonsmedarbeider: Hjalmar Eide Aksel Dvergsten Ruben A Pettersen Utkommer med inntil 4 nr. pr. år. Opplag dette nr.: Redaksjonen ble avsluttet 19. januar Abonnement: For medlemmer av NJFF i Akershus er bladet inkludert i medlemskapet. Unntatt er familiemedlemmer/ sidemedlemmer. Forsidefoto: Foto: Ruben A. Pettersen Øvrige foto: s. 4 - Aksel Dvergsten, Olav Schjøll s Aksel Dvergsten s Bjørnar Hansen s Henning Ottarsrud NESTE NUMMER kommer ca. 1. juni Siste frist for innlevering av stoff eller annonser er 10. april NJFF - Akershus INFO nr. 1/2015 3

4 Fylkessekretærens hjørne Når dette leses er vi godt inne i det nye året allerede. Friluftslivets år! Organisasjonen: Styret i NJFF Akershus - med ansvarsoppgaver Leder Arne Aaberg Organisasjon/økonomi Nestleder Kjell Disenbroen Informasjon Styremedl. Vidar Myhre Sportsfiske Styremedl. Per Bruun Offerdahl Hagleskyting Kvinnekont. Hege Eide Kvinnesatsing Styremedl. Gunn Bjerke Hund Styremedl. Bent Nydahl Fiskestell, kalking Ungdomsl. Johnny F. Andersen Barn og unge, skolesatsing Styremedl. Øivind Johnsen Rifleskyting 1. Varamedl. Hans C. Wilter Barn og unge, skolesatsing 2. Varamedl. Trude Granhus Varamedl. Olav Noraker Jakt og viltstell Vi har også gjennomført regionvise møter med lokalforeningene og fått dannet oss et bilde av de utfordringene vi har i tiden fremover. Foreningsløftet 2015 I løpet av et par hektisk uker i januar avholdes regionvise møter under overskriften «Foreningsløftet 2015». I desember 2014 sendte vi ut en invitasjon Fylkessekretær Erik Telle. til lokalforeningene om å delta i regionvise møter med oss. Straks etter sendte vi ut en elektronisk spørreundersøkelse til samtlige tillitsvalgte. Svarene fra denne undersøkelsen vil bli svært nyttig både for dere og oss i tiden fremover. Hensikten med undersøkelsen er at foreningene skal få bevisstgjøre seg selv i forhold til hva man har og ikke har av tilbud til sine medlemmer. Fra fylkeslagets side er vi opptatt av å få høre foreningenes ønsker om hvilke ressurser vi må være beredt til å stille opp med. Den overordnede målsettingen er å ha gode aktivitetstilbud til sine lokallagsmedlemmer, og på den måten tilby en medlemskap med innhold. Sammen må vi kunne tilby mer enn bare et medlemsblad. Klarer vi å være «den foretrukne leverandør» av medlemmenes ønsker og behov, så klarer vi å demme opp for en medlemsnedgang. I tillegg må vi klare å utvikle oss i takt med medlemmenes interesser og de krav som medlemmene setter til det å være medlem i en jeger og - fiskerforening. Vi tror at våre medlemmer har valgt å være medlem i en lokalforening av en eller flere bestemte grunner. Om vi ikke klarer å innfri de forventningene våre med- Fylkesinstruktører Hagleskyting Kenneth Eikenes El-halsbånd Ledig Ettersøk Bjørn H. Knudsen Rifleskyting Henning Utti Jegerprøven Stig Skuggevik Fylkesfiskeveileder Jan Hallangen Administrasjonen Fylkessekretær Erik Telle Fagkonsulenter Aksel Dvergsten Ruben Pettersen Hjalmar Eide Kongelig besøk på NJFF sin stand under åpningen av friluftslivet år. 4

5 lemmer har til sitt medlemskap, så faller motivasjonen for å være et NJFF medlem. Vi har over en periode sett klare tendenser i denne retningen. Vårt felles potensiale Det er et tankekors at forbundet total har ca medlemmer, og at det finnes ca jegere i Jegerregisteret. I tillegg kommer alle med fiskeinteresser. Av de ca registrerte jegerne, er det slett ikke alle som jakter hvert år, men det er i hvert fall et betydelig antall ikke-medlemmer som løser jegeravgift hvert år og som går på jakt. Hva skal til for at disse ønsker å være en del av vår organisasjon, og hvordan kan vi verve disse til å bli medlem hos oss. Camp villmark april er dagene der NJFF ønsker å vise seg fram. Norges Varemesse på Lillestrøm er i år stedet der det fylles opp med alt innen friluftsaktiviteter. NJFF er en av de viktigste «leverandørene» til denne messa, og vil kommer til å ha en stor stand med mange aktiviteter. Vi kan se for oss møter og temakvelder, familiedager, gode lokale tilbud innen jakt og fiske, opplæringsjakt, tilbud til spesielle grupper, riktige aktivitetstilbud til barn og unge, kurs og kompetansegivende tiltak. Tenk om vi klarte å komme dit at det var viktig for en ungdom å delta på en fast ukentlig aktivitet, hver uke, fremfor ikke å gjøre noe, da har vi truffet blink. Vi tror vi må bli bedre på å bringe fram en stolthet i det å være en jeger og fisker, og at vi er bærere av en årelang norsk tradisjon. Portal Forbundet har før jul satt den nye portalløsningen i drift. I desember og januar holdt fylkeslaget gratis portalkurs for sine foreninger. Det var veldig bra oppmøte med mange interesserte som forhåpentligvis god læring hjem. Vi oppfordrer alle foreninger til å fylle sine hjemmesider med godt og lesverdig stoff. Mange har kommet langt i det å konvertere stoff fra gammel til ny plattform, men andre fortsatt har en vei å gå. Bruken av portalløsninger skal være lettere enn den forrige, og ved litt prøving og feiling tror vi at vi samlet sett skal få dette til. Husk at bruk av bilder er gode blikkfang for dine budskap. Oslo Internasjonale fiskefestival På annet sted i INFO`n vil du finne informasjon om denne fiskefestivalen. NJFF Oslo og NJFF Akershus er engasjert inn mot denne festivalen. I tillegg til et myldrende festivalområde, skal det avholdes en stor fiskekonkurranse langs land i Bjørvika, Tjuvholmen og Akerbrygge (Pipervika).. Det er antydet premier i ,- kroners klassen. Skal vi klare å håndtere denne fiskekonkurransen, hvor det blir løpende veiing og innmelding av fangsten direkte til storskjerm, er av avhengige av å ha hjelpere. Det er antydet et behov for opp til 150 frivillige fra våre rekker. Vi vet også at medhjelperne skal settes «pris» på i form av en eller annen måte å honorere innsatsen på. Sett av datoen 22.august! Det viktige er at portalen skal gi våre medlemmer en lett tilgang til alle aktiviteter de er interesserte i. Funksjonaliteten innebærer at man kan melde seg på til kurs, opplæring og annet via nettsidene. Medlemsopplysninger Vi ønsker at alle medlemmer skal sørge for at ens egne medlemsopplysninger er korrekte til en hver tid. Fra vår side benytter vi medlemskartoteket stadig, med ser at noen har «glemt» å legge inn endringer om seg selv. Dette kan være at man flytter og får ny adresse, får nytt telefonnummer eller ny e-postadresse. Kort og godt gå inn på «Min side» inne på njff.no og se om du finner noe som ikke lenger er korrekt. Friluftslivets år 2015 Tirsdag 13.januar var det åpning av friluftslivets år 2015 i Tøyenparken. Fylkeslagene Oslo Og Akershus hadde egen lavvoleir med aktiviteter for hele familien. For å holde seg oppdatert om alle aktiviteter gjennom året, sjekk inn på Erik T Vi benytter mail til de fleste henvendelser vi gjør, og ved større grupp er får vi dessverre alt for ofte retur av mailer som ikke har kommet fram, fra e-postadresser som ikke lenger er i bruk. NJFF - Akershus INFO nr. 1/2015 5

6 Slaget om norsk natur Regjeringen har bedt Statskog SF om å belyse ulike modeller for privatisering og organisering av Statskog. Dette kan være starten på en prosess der norsk natur og naturressurser blir overført fullt og helt på private hender. Folkebevegelsen MOT privatisering av Statskog skal sørge for at prosessen ikke foregår i lukkede rom og at motstand hurtig kan mobiliseres. Av Sigve Barstad-Ølnes, Jeger, fisker og initiativtaker til Folkebevegelsen MOT privatisering av Statskog. Dato Privatisering Tidligere i høst var det mulig å lese de første overskriftene i media om en mulig privatisering av Statskog. Dette vekket et engasjement i meg som fikk utløp gjennom Folkebevegelsen MOT privatisering av Statskog. Jeg tror ikke bare det var meg som fikk følelsen av at mørke krefter rører ved noe av det jeg verdsetter mest av alt, nemlig fritt å kunne bevege meg i- og bruke norsk natur, fjell og vidde. Jeg, som så mange andre i dette landet, er lidenskapelig jeger og fisker, og jeg setter stor pris på å kunne bruke statseid grunn for å kunne utøve disse aktivitetene. Når vi vet at Statskog forvalter en femtedel av Norge, er det store områder det er snakk om og mange som vil berøres ved en eventuell privatisering. Jeg mener at noen av våre største og flotteste natureiendommer ikke bør eies av enkeltpersoner eller private selskap. De bør forbli våre felles nasjonale eiendommer som forvaltes på vegne av nåværende og kommende generasjoner. Dette handler også om at jeg tror naturen forvaltes bedre gjennom nasjonalt eierskap og ved at alle norske borgere kan påvirke utviklingen gjennom demokratiske spilleregler. Jeg tror ikke private eiere vil kunne ta et forvaltningsansvar som er til naturens beste i alle tilfeller, ei heller fellesskapets. Til det settes for store krav; forvaltning av store områder under ett, et langsiktig perspektiv og at fellesskapets rettigheter og behov alltid prioriteres først. 6

7 Allemannsretten: Allemannsretten gir alle lov til å ferdes og oppholde seg i norsk utmark. Allemannsretten er en viktig del av vår kulturarv, og er en rett som ikke lenger finnes i andre land vi kan sammenligne oss med. Jeg mener at allemannsretten ikke er noe vi kan lene oss tilbake på og at denne ikke er hugget i stein for all fremtid. En privat grunneier eller deres representanter vil alltid jobbe og lobbe for sine interesser og for å maksimere utbyttet av sine sine investeringer. Jeg er overbevist om at privat eierskap på lengre sikt vil være en trussel mot allemannsretten og at vi vil kunne få tilstander som vi ser i andre land uten tilsvarende rettigheter. Folkebevegelsen: I skrivende stund er det som har gitt sin tommel opp for Folkebevelsen mot Privatisering av Statskog sitt budskap på Facebook. Folkebevegelsen bør være en arena for å opplyse, samle stoff og debattere, men også være en plattform for rask mobilisering når behovet melder seg. Først og fremst synes jeg det er viktig at det norske folk kjenner til at det er en prosess på gang og sørge for at debatten ikke blir forbigått i stillhet. Irreversible beslutninger bør ikke tas i lukkede rom og uten en god offentlig debatt. Statskog: Det er ikke nødvendigvis slik at Statskog er det absolutt beste virkemiddelet for å forvalte norsk natur. Mye kan og bør forbedres i dagens modell, men ved at eiendommene ligger under statlig forvaltning, har vi gjennom demokratiet en påvirkningsmulighet på hvordan disse eiendommen forvaltes i fremtiden. Å selge det ut vil garantert gi oss mindre påvirkning enn dagens løsning utover det som kan reguleres gjennom lover og regler. Oppfordringen Jeg håper at flest mulig får øynene opp for den pågående prosessen og ikke slår seg til ro med at dette sikkert ordner seg. Kampen handler om hvilken tilgang og forhold vi selv, men ikke minst våre barn og barnebarn vil få til norsk natur, og er en kamp vi må ta før det er for sent! Jeg mener at det kun er et statlig eierskap som kan sikre allmennheten tilgang til norsk natur i fremtiden. Jo flere vi er som har gjort oss opp en mening om temaet, jo større er muligheten for at vi løser dette til felleskapet beste, og at det er naturen og fellesskapet som kommer seirende ut. Min oppfordring er at alle maner til kamp og engasjerer seg i denne saken nå! Lykke til! NJFF - Akershus INFO nr. 1/2015 7

8 Registrering av gaupefamilier satt i system NJFF ønsker å bidra i arbeidet med registrering av gaupefamilier i Norge. NJFFs innsats er ønsket men i en annen form. Vi har tidligere bidratt med 123 takseringslinjer i Akershus hvor hver enkelt linje gås for å se etter kryssende gaupespor. Denne formen for innsats er nå over. Teks: Aksel Dvergsten Rovdata skriver: Bestanden av gaupe i Norge er siden 1996 kartlagt og overvåket årlig ved å telle opp antall familiegrupper (hunndyr i følge med årsunge(r)) med bakgrunn i registreringer av familiegrupper og bruk av avstandsregler. I årene fra 2004 til 2014 ble det i tillegg benyttet et fast nettverk av indekslinjer som ble gått på sporsnø hver vinter i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Målsettingen med indekslinjene var å følge utviklingen i bestanden over tid gjennom eventuelle endringer i sporkryssingsfrekvens på linjene ( gaupeindeks ). Arbeidet med å spore langs indekslinjer ble startet som et forsøksprosjekt, og ble iverksatt kun i noen utvalgte deler av landet. I 2014 ble det gjennomført en evaluering av linjetakseringen, og av hvordan takseringene har bidratt i gaupeovervåkingen. Evalueringen konkluderte med at systemet med takseringslinjer ikke hadde fungert etter hensikten, og anbefalte at det ble designet et nytt system som fokuserte på å registrere familiegrupper av gaupe. Det ble foreslått å gjennomføre systematiske sporsøk etter familiegrupper, og viltkamera ble nevnt som et mulig supplement i områder med ustabile sporsnøforhold. Verdien av lokal involvering og medvirkning ble fremhevet, og det ble anbefalt at personell fra NJFF ble involvert videre i arbeidet. Høsten 2014 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med oppdrag å designe et landsdekkende system for systematisk søk etter familiegrupper av gaupe. Resultatet av arbeidet er nedfelt i denne instruks. NJFF vil ha en viktig rolle i gjennomføringen av arbeidet i felt i tett samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO). Arbeidet utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt på oppdrag fra Miljødirektoratet. Oppdaterte versjoner av denne instruksen vil til enhver tid finnes under overvåking av gaupe på Der vil man også finne en nærmere beskrivelse av overvåkingsmetodikken. Gjennomføring av sporsøk Sporsøk etter familiegrupper skal utføres i registreringsperioden som er 1. oktober 28. (29.) februar. Sporsøk skal gjennomføres til fots eller på ski, da det erfaringsmessig er beste måte å få med seg alle spor på. På brøytede skogsbilveier kan bil benyttes til sporsøk dersom det er forsvarlig og egnet. Ved funn av gaupespor skal disse følges til det er avklart om det er flere gauper som går sammen. Erfaringsmessig kan det som ser ut som spor etter et enkeltdyr vise seg å være flere dyr sammen. Spesielt aktuelt er dette når dyrene synker dypt ned i snøen. Størst sjanse for å avklare om det er en eller flere gauper sammen har man når sporene krysser naturlige hindre i terrenget eller steder med liten snødybde slik som for eksempel veier. Husk! Ikke gå i gaupenes sporløyper ved sporing. Gå på siden slik at sporløypene er mulig å tyde for SNO ved feltkontroll. Organisering og rapportering NJFF organiserer arbeidet og sørger for å fordele sporingsarbeidet på et passende antall personer i de ulike områdene. Erfaring og kontinuitet er viktige faktorer, og det er ønskelig at antallet personer som utfører sporingene begrenses for å sikre høyest mulig kvalitet på gjennomføring og rapportering og minimere administrasjonen. NJFF skal gjennomføre sporsøk etter familiegrupper av gaupe i potensielt gaupehabitat i områder som er definert av Rovdata. Sporsøk skal gjøres innenfor registreringsperioden, og all leteinnsats skal dokumenteres ved at det benyttes GPS under arbeidet. Sporloggene overføres til en PC og lagres i Rovbase. Ved å sammenstille sporloggene på digitale kart får man en detaljert oversikt over hvor søk etter spor er gjort og en geografisk fordeling av leteinnsats. Sammen med GPS-loggene fra SNO sitt feltarbeid på gaupe vil dette gi en god oversikt over feltinnsatsen i gaupeovervåkingen (dekningsgrad). GPS-loggene skal innrapporteres av den enkelte sporer til regionalt ansvarlig i NJFF, som er ansvarlig for kvalitetssikring og sammenstilling av sporloggene og for å importere sporloggene i Rovbase. Det skal minimum utføres 10 km sporingsarbeid per kvadratmil (100 km²) av tilgjengelig gaupehabitat innenfor definert område i fylkene. Registeringspersonellet velger selv hvor sporsøk gjøres innenfor definert område ut fra lokalkunnskap om hvor det er størst sannsynlighet for å oppdage gaupespor, for eksempel bratte berg der gauper ofte har dagleier, lokale rådyrkonsentrasjoner etc. Oslo og Akershus fylker er til sammen estimert til å ha 3497 km² gaupeareal, som resulterer i minimum 350 km sporlengde i løpet av en innrapporteringsperiode. 8

9 Alle registeringer av familiegrupper av gaupe skal uten opphold rapporteres til Statens naturoppsyn (SNO), slik at minst mulig tid går tapt med tanke på påkrevd kvalitetssikring. SNO er ansvarlig for feltkontroll av spor etter familiegrupper av gaupe. Varsel skal gis i felt enten ved å ringe SNO eller ved å legge registeringen inn i Skandobs ved bruk av applikasjonen for smarttelefoner, Skandobs- Touch. SNO får SMS-varsel straks registreringen er lagt i Skandobs. Alle registeringer av familiegrupper som gjøres i løpet av registreringsperioden gjennom dette oppdraget skal legges inn i Skandobs enten ved bruk av applikasjonen for smarttelefoner i felt eller gjennom internett (www.skandobs.no) i ettertid. Ved opprettelse av bruker i Skandobs skal NJFF velges i feltet for tilhørighet (under Min profil). Rovdata er gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt ansvarlig for ivaretakelse og bearbeiding av data og for rapportering. NJFF Akershus ønsker som tidligere å tildele taksørene kompensasjon, summen er høynet men vil variere på bakgrunn av antall personer som leverer sporlogg fra letingen etter gaupefamilier. Kort oppsummert: Gjennomføre sporingsarbeidet i løpet av registreringsperioden som er 1. oktober 28. (29.) februar. Uten opphold melde registreringer av familiegrupper av gaupe til SNO. Lagre alle registreringer av familiegrupper i Skandobs (www.skandobs.no) Fortløpende oversende GPS-loggene per til regionalt ansvarlig i NJFF. Informasjon om antall spordøgn, sporingsforhold og metode for sporing (for eksempel på ski) skal oversendes i sammen med sporloggene. Kompensasjon tildeles i etterkant av innlevert sporlogg. NJFFs innsats er svært verdsatt. Vi er et stort mannskap, vi er mye ute og vi er lokalsamfunnet som skal inkluderes i forvaltningen. Uten innsamlingsinnsatsen ville forvaltning og forskning blitt svært vanskelig på disse skye skapningene. Slik ser framsiden av SKANDobs appen ut, som kostnadsfritt kan lastes ned til din telefon. NJFF Akershus har per dags dato kontakt med flere gaupeinteresenter (tidligere kontakter for linjetakseringen), noen er godt forankret i lokale JFF andre mer fristilte og vi ønsker flere med på laget. Det er viktig at NJFFs innsats synes, i den sammenheng er det ønskelig at rapporter om observasjoner av store rovdyr gjennom Skandobs merkes (tagges) med NJFF. Dette gjelder også alle som rapporterer uten å delta i dette gaupeprosjektet men som har tilhørighet til NJFF. SKANDobs har som nevnt tidligere hjemmeside hvor man også kan rapportere observasjoner. Ta kontakt med fagkonsulent Aksel Dvergsten. Epost: Årsmøtet i NJFF Akershus Årsmøtet avholdes på Samfundet i Lillestrøm torsdag 19. mars Foreningene har fått formell innkalling. NJFF - Akershus INFO nr. 1/2015 9

10 Sjøørretbørsen Sjøørretbørsen ble laget for at vi skulle kunne få et inntrykk av hvor mye sjøørret som egentlig fanges i fjorden, hvordan bestanden utvikler seg og hvor det blir fanget mest sjøørret på hva slags redskap. Etter vel to års drift er det på tide å se litt på resultatene. Tekst: Hjalmar Eide Sjøørretbørsen er en fangstlogg som ligger på hooked.no støttet av en egen Facebookside. Gjennom Facebooksiden får vi også data om hvem som besøker oss, alder osv. Interessen har vært stor med mange besøk og antallet som følger oss har vært stadig økende. Ved årskiftet hadde Sjøørretbørsen i underkant av 350 som hadde trykt «liker». De fleste av disse bor i Oslo tett fulgt av Østfoldbyene Sarpsborg, Halden og Fredrikstad. Tønsberg og Sandefjord i Vestfold er også godt representert. av to år har vi fått innmeldt 175 fisker - noe som er langt unna det antallet vi hadde håpet på. De innmeldte fangstene er for få til å besvare noen av de spørsmålene vi hadde på forhånd. Flest innmeldinger har vi fått fra Østfold og Vestfold. Fra Akershus er det ikke overraskende Asker som topper. Lurer du på hvilke fiskemetoder som er best etter sjøørret? Omtrent halvparten er tatt på flue, men aller flest er tatt på sluk/wobbler. Antall Alderen blant våre følgere er også relativt høy til Facebook å være de fleste er i aldersgruppen år mens Facebook generelt har flest brukere mellom 18 og 34 år. Fangstinnmeldingene er dessverre færre enn hva vi hadde håpet og trodd på. For å anonymisere fiskeplassen valgte vi å melde inn pr kommune og ikke eksakt fiskeplass. I løpet 10

11 Medlemsutviklingen De fem siste årene har medlemstallet gått noe ned. Ved årsskiftet hadde vi medlemmer i Akershus en nedgang som ligger omtrent på landsgjennomsnittet. Utviklingen gjennom flere år har vist at nedgangen er størst blant direktemedlemmene vi tolker det dithen at lokale tilbud er viktig for medlemmene. Tekst: Hjalmar Eide Antallet direktemedlemmer har gått ned med 20 % i løpet av Bærum JFF, 1201 medlemmer, er fremdeles fylkets største forening og nå den eneste med mer enn 1000 medlemmer. Noen foreninger viser fremdeles stabil vekst. Som i fjor er det Øststranda JFF som øker mest 71 nye medlemmer gir en vekst på hele 27,84 % De fem på topp er: 4 ganger! Forening antall økning økning medlemmer antall % BEST I TEST Øststranda JFF ,8 % Bjerke JFF ,3 % Vestby JFF ,3 % Fenstad JFF ,2 % Aurskog JFF ,0 % 4 ganger! Norsk produsert Appetitt gir energi og resultater! Norsk produsert TILVENNINGS G A R A N T TILVENNINGS G A R A N T I I HVER 6.POS GRATIS NYHET! HVER 6.POSE GRATIS BEST I TEST 4 ganger! Norsk produsert TILVENNINGS G A R A N T I HVER 6.POSE GRATIS BEST I TEST 4 ganger! Norsk produsert Vitenskapelig basert 85% norske råvarer Norskprodusert Ekstra smakfullt TILVENNINGS G A R A N T I Appetitt anbefales av veterinær Trude Mostue HVER 6.POSE GRATIS Lik Felleskjøpet hund på Facebook! NJFF - Akershus INFO nr. 1/ Tlf.:

12 Terminliste jaktskyting 2015 Terminliste jaktskyting 2015 Akershus DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON MØTESTED PÅMELDING PRIS STEVNEKODE Jaktfelt 22. feb.. Blaker JFF Knut Engebretsen Dammerud. Skiltet fra RV /100 15JF mar.. FM Enebakk JFF Inge Mork Bjerkland 150/100 15JF mar.. Høland JSK Magne Holmbro Grasåsen 150/100 15JF apr.. Frogn JFF Sven Roar Gran Knappelåsen Leirduebane. Skiltet fra Nesset og Måna 200/150 15JF0106 Elgskyting 13. jun.. 2,3,7 Høland JSK Magne Hombro Grasåsen Kl /100 15LE jun.. 1,2,3 Blaker JFF Knut Engebretsen Dalbakk Kl /100 15LE jun.. 1,2 Enebakk JFF Inge Mork Bjerkland Kl /100 15LE mai. Nannestad JFF Hans Olav Røtterud Steinsgård Nannestad. Skiltet fra Nordmokorset-RV.120/RV.35 Kl /100 15LE jul.. FM 1,2 Nannestad JFF Hans Olav Røtterud Steinsgård Nannestad. Skiltet fra Nordmokorset-RV.120/RV.35 Kl /150 15LE0105 Lerduesti / Sporting 1. mai. Frogn JFF Sven Roar Gran Knappelåsen Leirduebane. Skiltet fra Nesset og Måna Kl /150 15JF mai. Ski JFF Thor Gaarder / Parkeringsplass Åli Leiduebane Kl /150 15JF mai. FM Blaker JFF Kjetil Roos-Bjerke Dammerud Kl /150 15JF jun.. Bjerke JFF Robin Bandlien Steinsgård skytebane. Skiltet fra Maura Kl /150 15JF aug.. 4,5 Ullensaker JFF Tore Dalen Ringbanen. Gardermoen Kl /200 15JF0104 Jegertrap 31. mai. FM Ullensaker JFF Tore Dalen Ringbanen. Gardemoen Kl /200 15JT jul.. 4 Bjørkelangen JFF Jesper Maj Larsen Grasåsen Skytesenter Kl /200 15JT jul.. 4 Bjørkelangen JFF Jesper Maj Larsen Grasåsen Skytesenter Kl /200 15JT apr.. 8 Ullensaker JFF Tore Dalen Ringbanen. Gardermoen Kl /200 15JT0104 Figurjakt 22. mar.. FM Ås JFF Stig Vågen Nøstvedt v/tusenfryd. GPS N E Kl /150 15FJ apr.. 6 Udnes FF Kai Fjeldvang Haga skytebane Kl /100 15FJ0102 Merknader: 1 Kvalik fylkeslagsskyting skudd 7 Sammenlagt premiering 2 20 skudd 5 Inngår i G-sport/jakt og friluft Finale, Morolagskyting 3 Dobbeltstevne 6 Inngår i Jobzone-cup 8 50 skudd 12

13 Terminliste fiskestevner 2015 Terminliste fiskestevner 2015 Akershus DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON MØTESTED PÅMELDING PRIS STEVNEKODE 22. feb.. FM/FM Lag 2,3 Gjerdrum JFF/Fet JFF Frank Hønsen Ringstad Kl /50/lag 300 Isfiske 6. jun.. 4 Holter JFF Helge Lundby Øyungen/Djupøyungen Kl /100/Barn gratistrad meitefiske Merknader 1 Norgescup 2 Fisketid 4 timer 3 Kun Abbor 4 Åpent stevne Prøv våre nye kjøttboller Se våre nettsider eller følg oss på facebook NJFF - Akershus INFO nr. 1/

14 Velkommen til fiskefest i Oslo sentrum! Tekst og foto: Henning Ottarsrud 22. august er det duket for Oslo Internasjonale Fiskefestival, midt på selveste Rådhusplassen. Det er NJFF og Hooked som samarbeider om arrangementet. I tillegg til et myldrende festivalområde, skal det avholdes en stor fiskekonkurranse langs land i Bjørvika, Tjuvholmen og Akerbrygge (Pipervika). Se opp for premier i kroners klassen! Reglene blir enkle og det vil bli rimelig å delta. For alle som er interessert kan man følge utviklingen i konkurransen inne på Rådhusplassen, hvor resultatene publiseres fortløpende på storskjerm. I tillegg til dette vil det syde og koke på Rådhusplassen, men utstyrsleverandører, kokker, butikker, demonstrasjoner, akvarium, foredrag og mye mer! Vi vil også avholde en gratis fiskeskole for barn og småbarnsfamilier rett utenfor rådhusbryggene. Alle med fiskeinteresse bør kjenne sin besøkelsestid og allerede nå holde av datoen. Tilsvarende arrangement har aldri blitt avholdt i Oslo før, og etter hvert vil det åpnes for påmeldinger. Mer informasjon kommer på Arrangementet er en del av Friluftslivet År. Vi trenger mange frivillige som stiller 4-5 timer midt på dagen! Har du lyst til å være en del av mannskapene, ber vi deg sende en mail til Vi fyller 30 år! På nyåret flytter vi inn i nye lokaler i Saga senteret! 24 TIMERS AKUTTVAKT TLF Din firbeinte venn er sikret hjelp også utenom klinikkens ordinære åpningstider! Timebestilling og andre henvendelser Tlf Jessheim Dyreklinikk er en moderne og velutstyrt smådyrsklinikk, og vi har bred kompetanse på alle fagfelt. Du er sikret høy kvalitet og din beste venn er i trygge hender hos oss! Vi er den eneste klinikken på Øvre Romerike som er godkjent av Den Norske Veterinærforening. Tyriveien 21 - Jessheim

15 Åpningstider: Lørdager stengt. NB! Samme inngang som Elixia Treningssenter. Industriveien 21, 2069 Jessheim Tlf NJFF - Akershus INFO nr. 1/

16 Det BESTE vinterutvalget finner du hos HELE NORGES VILLMARKSSENTER! Pinewood Realtree AP Snow-kamuflasjesett Härkila Abisko stolsekk Robust og komfortabel stolsekk med ryggstøtte. Laget i slitesterk og lydløs Melton ull. Sett med overtrekksdress, lue og hansker. Perfekt til vinterjakt! Før: 1999,- Kjøpt løst: 2197,- Nå 1399,- Settpris 1699,- Tubbs Mountaineer 36 truge Baffin Impact støvel Ekstrem vinterstøvel med høy komfort, temp.-gradert 100 C. Toppmodell som dekker alle behov. God både til jakt, topptur, trening og tur. Terningkast 6 av i bladet Jakt og Fiske Kun 1999,- Kun 2499,- Wiggler telt Egentlig laget for isfiske, men kan fint brukes til andre formål. Enkelt å sette opp! Kun 1199,- Work Sharp knivsliper Imax Nautex hel flytedress Wiggler isfiske-kasse Heinola Jubilee isbor Før: 1399,- Nå 299,- Før: 1399,- Varm og robust dress for sjø- og isfiske. Kun 799,- Genial elektrisk slipemaskin for kniv, saks, øks, osv. Gir meget skarpe resultater! Kun 1249,- Romslig kasse i solid plast, med termo sittepute på loket. Helt klart blant markedets beste bor for tørr is! Bladstørrelse 115 mm. Nå 799,- Viking Utility transport-pulk Ideell til både jakt og isfiske i den hvite årstiden, kan brukes til nesten alt. Meget solid! Nå 499,- 16 Tlf Saga senter, Dampsaga allé 6, 2053 Jessheim

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014 Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet Prosjektperiode 2012-2014 15.01.2015 Innledning FKT-prosjektet er et fellesprosjekt for Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Landsmøte 16. 18. november 2012 1 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND INNKALLING TIL DET 20. ORDINÆRE LANDSMØTE I NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND I henhold til forbundets vedtekter

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

Instruks for bruk av indekslinjer i overvåking av gaupebestander

Instruks for bruk av indekslinjer i overvåking av gaupebestander Instruks for bruk av indekslinjer i overvåking av gaupebestander Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 29.10.2007 Bakgrunn I følge det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - DES 13_Layout 1 06.12.13 19.36 Side 1 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D DESEMBER 2013 Julen startet med pyntet juletre i slutten av november på Amadores-stranden. LES OM: KanSKjE årets julegave

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer