Årsrapport Kontorer. På vei. Svein Erik Amundsen ADMINISTRERENDE DIREKTØR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2002. Kontorer. På vei. Svein Erik Amundsen ADMINISTRERENDE DIREKTØR. www.bergesen.no"

Transkript

1 For tre år siden startet en større strategisk omlegging i Bergesen for å dreie selskapets Kontorer Årsrapport 2002 På vei BERGESEN d.y. ASA Drammensveien 106, Postboks 2800 Solli, 0204 Oslo, NORGE Telefon: Telefax: E-post: THE GREEN ERS AS L'Européen - Rueil 2000, 2, rue Joseph Monier, Rueil Malmaison, FRANCE Telefon: Telefax: E-post: BERGESEN KABUSHIKI KAISHA Fukoku Seimei Bldg. 16F, Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo , JAPAN Telefon: Telefax: E-post: BERGESEN d.y. USA INC Briarpark Drive, Houston, Texas 77042, USA Telefon: Telefax: E-post: BERGESEN d.y. PHILIPPINES INC. 5th Floor Urban Building, 405 Sen.Gil Puyat Ave., Makati City, PHILIPPINES 1209 Telefon: Telefax: E-post: BERGESEN d.y. INDIA PVT. LTD 32 Apple Heritage, Sir M. Vasanji Road, Andheri East, Mumbai , INDIA Telefon: /26/27 Telefax: E-post: ÅRSRAPPORT 2002 aktiviteter mot forretningsområder som er ventet å gi en høyere avkastning og mer stabil inntjening. Områdene LNG og offshore ble særlig vektlagt. Innen LNG er selskapets ambisjon å bli den ledende uavhengige operatør, med en flåte på skip og nybygg, ikke alle nødvendigvis heleide, innen I 2002 bestilte vi fire nye LNG-skip, og samtlige av våre syv nye skip er nå sikret langtidskontrakter. Resultatene av omleggingen ser vi dog ikke med en gang. Det tar tid å nå de mål man setter seg, men vi er på vei. Det første av de nye LNG-skipene, Berge Boston, er nettopp levert og har fullført sin første reise. Det neste skipet, Berge Everett, er planlagt levert 30. juni i år. Fra 2006 vil de syv skipene bidra med en kontantstrøm på over USD 120 millioner i året, samtidig som vi jobber med nye anbud og planer. Vi er i sterk posisjon til å vinne markedsandeler i dette voksende markedet. Det vil fortsatt være fokus på kostnadssiden. Vi må sikre at vi har et konkurransedyktig kostnadsnivå, men dette må sees i et langsiktig perspektiv og balanseres mot de stadig økende krav til kvalitet og sikkerhet. I fjorårets årsrapport hadde vi en temamessig dekning av våre seilende medarbeidere og skipsorganisasjonen. I år velger vi å fortelle om det som skjer operasjonsmessig gjennom et skips livssyklus. Det er et stort apparat som til enhver tid sørger for at alle skipene våre seiler trygt og godt over de syv hav, og som setter oss i stand til å møte stadige nye utfordringer. La meg da også benytte anledningen til å rose mine medarbeidere på sjø og land for måten dere har møtt disse utfordringene på. Takk for verdifull og inspirerende innsats gjennom fjoråret! Svein Erik Amundsen ADMINISTRERENDE DIREKTØR LAPA LTD 33-3 A. Kr. Valdemara Street, Riga LV 1010, LATVIA Telefon: Telefax: Telex: E-post: HOVEDKONTOR: BERGEHUS, DRAMMENSVEIEN 106, POSTBOKS 2800 SOLLI, 0204 OSLO TELEFON: , TELEFAX: , TELEX: E-POST:

2 Innhold Årsberetning og årsregnskap Årsberetning 7 Årsregnskap m/noter KONSERN 18 Årsregnskap m/noter MORSELSKAP 38 Revisjonsberetning 49 Aksjonærforhold 50 ÅRSBERETNING Gass Virksomhetsrapport 57 Resultater 63 Tank Virksomhetsrapport 65 Resultater 68 Tørrbulk Virksomhetsrapport 71 Resultater 73 Offshore Virksomhetsrapport 75 Resultater 77 Miljø: Forskning på ballastvann 78 Fokus på LNG 80 Bergesen Årsrapport 2002 INNHOLD 1

3 Selskapets ledelse Lars Traaseth, Leif Arthur Andersen, Svein Erik Amundsen, Hans Ditlef Martens, Garup Meidell, Jan Håkon Pettersen og Jens Ismar SVEIN ERIK AMUNDSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR JAN HÅKON PETTERSEN VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR Befraktnings- og prosjektdivisjon HANS DITLEF MARTENS DIREKTØR Juridisk divisjon LEIF ARTHUR ANDERSEN DIREKTØR Teknisk og maritim driftsdivisjon LARS TRAASETH DIREKTØR Divisjon nybygg og prosjektledelse GARUP MEIDELL DIREKTØR Finansdivisjonen JENS ISMAR DIREKTØR Befraktning og operasjon 2 Bergesen Årsrapport 2002 SELSKAPETS LEDELSE

4 2002tema ÅRSBERETNING Et skips livsløp Et skips levetid avhenger av flere faktorer, men først og fremst av dets tekniske vedlikeholdshistorie. For ulike typer skip har det vært vanlig å legge opp vedlikeholdet med sikte på ulike forventede levetider. For oljetankere har 25 år vært vanlig, mens for LNG-skip kan en ta sikte på inntil 40 års levetid. En slik forskjell hadde opprinnelig utgangspunkt i konstruksjons- og operasjonelle ulikheter mellom skipstypene som gjorde dem tyngre eller lettere å vedlikeholde over tid. Trenden de siste årene har vært at den forventede levetiden mer og mer styres av kommersielle hensyn, hvor befrakterne i stadig større grad innfører aldersbegrensninger for ulike typer tonnasje. I tillegg kan lov- og regelendringer føre til at skip fases ut fordi det blir for kostbart å utføre påbudte oppgraderinger, eller at bestemte arrangementsmessige løsninger forbys fra en bestemt dato, eller når skipet når en bestemt alder. Det skjerpede fokus på teknisk tilstand har medført at skipene er gjenstand for mange former for inspeksjoner gjennom levetiden. Det er i første rekke myndigheter og klasseselskaper som setter krav til teknisk tilstand og drift av skip. I tillegg setter andre aktører, slik som oljeselskaper, terminaleiere, banker og forsikringsselskaper, i stigende grad også krav til skipene. Mange av disse kravene om sikkerhet til sjøs har kommet de siste ti til femten årene. Det er innført skjerpede betingelser om sikkerhet for eldre skip og krav om modifikasjoner som skal hindre eller begrense faren for forurensning. Det føres stadig strengere tilsyn med eldre skip, og det kreves dokumentasjon for sikkerhetsstyring ("safety management") ombord og i land, samt for mannskapets kompetanse. Etter hvert ventes nye krav som skal bidra til å redusere utslipp til luft og vann, blant annet for å hindre at organismer flyttes med ballastvann fra én del av verden til en annen. Det arbeides også med å sette begrensninger for skadelig utslipp til luft, f.eks. nitrogenoksyd (NOx) i motorens avgasser og organiske forbindelser fra lasteoperasjoner (VOC). Sentralt i dette arbeidet står FNs maritime sjøfartsorganisasjon IMO sammen med organisasjoner som klasseselskaper, befraktere og rederinæringens egne organisasjoner. En rekke tiltak er satt igang for å imøtekomme de nye kravene. Disse er særlig knyttet til administrasjon ombord og på land, opplæring i operasjon og sikkerhet, installasjon av nytt utstyr ombord, innføring i nye prosedyrer for drift og i enkelte tilfeller ny beregning av skipets strukturelle styrke. Aktørene i markedet har i tillegg fremmet egne krav om laste- og sikkerhetssystemer, prosedyrer for skipenes drift mv. Det skjerpede fokus på sikkerhet og teknisk tilstand preger også den daglige driften ombord. Skipet skal ikke bare oppnå god anseelse og kunne anvendes i markedet. Det skal også kunne seile med minst mulig risiko for liv, helse og miljø. For å oppnå dette har Bergesen utviklet ekspertise for å møte de nye kravene. Det nytter ikke å oppfylle krav med kraftanstrengelser og skippertak. Det er kvalitet på det jevne og godt vedlikehold som skal til for å hevde seg i dagens shippingverden. Bergesen Årsrapport 2002 TEMA 3

5 Høydepunkter 2002 andre kvartal første kvartal Første kvartal Andre kvartal Kvartalets driftsresultat før avskrivninger blir USD 53,0 mill. Bergesen inngår avtale med Nigeria LNG Limited om beskjeftigelse av fire LNG-skip på cbm i minimum 20,5 år fra levering. Skipene bestilles ved Daewoo. Berge Nord tildeles en pris av US Coast Guard for flott innsats i Nord-Atlanteren, der skipet har gitt flere tilbakemeldinger om isfjell og andre farer enn noe annet skip. FPSO Sendje Ceiba settes i produksjon på Ceiba-feltet utenfor Ekvatorial Guinea som planlagt. Prosjektkostnaden er innenfor budsjett. VLGC-skipet CO-OP Sunrise på cbm, bygget 1987, kjøpes for USD 26,75 mill. Skipet overtas i fjerde kvartal 2002 og får navnet Berge Kobe. Det inngås avtale om innbefraktning av to VLGC-nybygg på cbm til fast rate i minimum to, maksimum fem år. Bergesen har kjøpsopsjon i hele leieperioden. Tankskipet Berge Ingerid på dwt selges til hugging med en regnskapsmessig gevinst på USD 3,2 mill. Bergesen kjøper kombinasjonsskipet Tijuca på dwt for USD 25,5 mill. Skipet får navnet Berge Vik. Bergesen får levert et VLCC-nybygg fra Hitachi, som videreselges med en regnskapsmessig gevinst på USD 8,0 mill. Kvartalets driftsresultat før avskrivninger blir USD 19,4 mill. Bergesen inngår foreløpig avtale med Sonatrach om beskjeftigelse av ett LNG-skip i minimum 20 år fra levering. Gasskipet Havjarl på cbm selges til hugging med en regnskapsmessig gevinst på USD 1,4 mill. Gasskipene Havvind og Havlys, begge på cbm, selges til hugging med et samlet regnskapsmessig tap på USD 1,9 mill. Kombinasjonsskipet Berge Fjord overføres fra tank- til tørrbulksegmentet fra 1. juni. Bergesen kjøper egne aksjer. Tauro Company (familien Sohmen) kjøper seg opp til ca. 12,5% eierandel i Bergesen. Generalforsamlingen vedtar et utbytte på NOK 7 pr. aksje, beslutter å slette egne aksjer og å gi styret ny fullmakt til å la selskapet kjøpe inntil 10% av aksjene i eget selskap. 4 Bergesen Årsrapport 2002 HØYDEPUNKTER 2002

6 tredje kvartal fjerde kvartal ÅRSBERETNING Tredje kvartal Fjerde kvartal Kvartalets driftsresultat før avskrivninger blir USD 20,9 mill. Bergesen får levert siste VLCC-nybygg fra Hitachi, som videreselges med en regnskapsmessig gevinst på USD 7,2 mill. Bergesen inviteres til å delta i anbudsprosesser for flere offshore-prosjekter utenfor Vest-Afrika. Gasskipet Hermes på cbm selges til hugging med et regnskapsmessig tap på USD 1,3 mill. Turbintakeren Berge Odel på dwt selges til hugging med en regnskapsmessig gevinst på USD 5,3 mill. Nigeria LNG utøver opsjon på økning av lastekapasiteten på fire av Bergesens LNG-nybygg til cbm. Bergesen kjøper egne aksjer. Bergesen sletter egne aksjer i Foretaksregisteret. Kvartalets driftsresultat før avskrivninger blir USD 39,1 mill. Bergesen inngår avtale om usikret lånefasilitet med et banksyndikat på USD 800 mill. Løpetiden er syv år, hvorav de første fem er avdragsfrie. Turbintankeren Berge Chief på dwt selges med en regnskapsmessig gevinst på USD 6,7 mill. Bergesen inngår avtale om å selge tankskipene Berge Fuji og Berge Tokyo, begge på dwt, bygget i Skipene forventes overlevert første kvartal Gasskipet Havlur på cbm selges til hugging. Salget har ubetydelig regnskapsmessig effekt. Bergesen åpner representasjonskontorer i Tokyo og Houston. Hittil i 2003 Bergesen får levert det første LNG-skipet fra Daewoo. Skipet får navnet Berge Boston og går inn på 20-års fraktkontrakt. FPSO Berge Helene ferdigstilles ved verksted i Singapore, men er usluttet. Gasskipet Hesiod på cbm selges til hugging, med en regnskapsmessig gevinst på ca. USD 1,3 mill. Implementering av nye administrative styringssystemer ferdigstilles. Bergesen Årsrapport 2002 HØYDEPUNKTER

7

8 år2002 ÅRSBERETNING Årsberetning Resultat etter skatt: USD 26,2 mill. Endelig gjennombrudd i LNG-satsningen Kjøp og innbefraktning av VLGC-skip Hugging av gamle gass- og tankskip Skuffende utvikling i offshore Sletting av egne aksjer og ytterligere tilbakekjøp USD 800 mill. lånefasilitet inngått

9 Årsberetning 2002 Innledning Resultatmessig ble 2002 et meget svakt år for Bergesen. Driftsresultatet svekket seg betydelig i forhold til året før i samtlige virksomhetsområder. Forretningsmessig oppnådde selskapet et gjennombrudd i markedet for store LNG-skip, som i årene fremover vil bidra til betydelig bedre og mer stabile resultater. Resultater og utbytte Konsernets driftsinntekter var USD 583,8 mill. (2001: USD 767,7 mill.). Driftsresultatet ble USD 25,5 mill. (2001: USD 216,5 mill. etter nedskrivning av skip med USD 46,3 mill.). Driftsresultatet inkluderer gevinster ved salg av skip på USD 28,6 mill. (2001: USD 63,3 mill.). Finanspostene viste et overskudd på USD 1,7 mill. (2001: underskudd på USD 40,9 mill.). Resultat før skatt ble USD 27,2 mill. (2001: USD 175,6 mill.), og resultat etter skatt ble USD 26,2 mill. (2001: USD 174,5 mill.). Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapet har valgt å implementere ny foreløpig regnskapsstandard for nedskrivning av anleggsmidler i 2002, selv om fristen for dette inntrer i Behovet for nedskrivninger er vurdert på porteføljenivå for hvert enkelt segment, og i gass for det enkelte delsegment. Vurderingen tilsier at det ikke foreligger et nedskrivningsbehov, selv om det innenfor segmentene kan foreligge betydelige mer- og mindreverdier for enkeltskip. Styret foreslår et utbytte på NOK 7,00 pr. aksje (USD 1,00), det samme som året før. Strategiske forhold STYRETS STRATEGIARBEID Styrets strategiske arbeid følger en fire-års syklus. Hvert fjerde år gjennomføres en grunnleggende analyse og vurdering av alle sider ved selskapets virksomhet. Dette omfatter definisjon av visjoner, mål og strategi, definisjon av kjernevirksomhet, fastsettelse av avkastningskrav, etterprøving av tidligere strategiske beslutninger innenfor alle virksomhetsområder, fastleggelse av investeringsstrategi, vurdering av kostnadssituasjonen, kapitalstrukturen og selskapets aksjonærpolitikk. Styret gjennomførte en slik prosess i 1999, og vil gjøre en tilsvarende prosess i I hvert av de tre mellomliggende årene foretar styret en oppfølging av oppnådde resultater mot strategiplanen, og vurderer om det er grunnlag for justeringer. I det midtre av disse tre årene er denne oppfølgingen mer omfattende. Styrets strategigjennomgang høsten 2002 innebærer ingen vesentlige endringer i forhold til den strategi som tidligere er kommunisert til aksjonærene og finansmarkedet. Selskapets strategi innebærer videreutvikling av eksisterende virksomhetsområder og ekspansjon, særlig innenfor LNG. Selskapet vil fortsatt ha fokus på forretningsutvikling, aksjonærenes verdier og kostnadssituasjonen. Innenfor gass (LPG) skal økt inntjening sikres gjennom konsolidering av virksomheten eiermessig, eller markedsmessig i pooler, og ved etablering av kundeorienterte løsninger. Selskapet vil fokusere på mulighetene for å kjøpe moderne VLGC-skip i annenhåndsmarkedet, men vil også vurdere nybygg som erstatning for eldre skip som etter hvert vil bli faset ut av flåten. Innleie av skip med kjøpsopsjoner vil også være interessant. Over tid tar selskapet sikte på å utvikle markedet for volumkontrakter (COA) for større gasskip, som et ledd i å tilby kundene større fleksibilitet. Selskapet vil søke å oppnå en beskjeftigelse av flåten basert på en balansert fordeling på volumkontrakter, tidscertepartier og spotslutninger. En forsiktig flåtefornyelse planlegges gjennomført i LGC- og MGC-segmentene, mens det for de semikjølte skipene søkes gjort strukturelle grep som kan bidra til bedre inntjening, eventuelt avhendelse. Innenfor LNG-skipsfart er selskapets ambisjon å bli den ledende uavhengige operatør, med en flåte på skip og nybygg innen Selskapet oppnådde i 2001 og 2002 et solid gjennombrudd i dette markedet, som resulterte i kontrahering av til sammen syv nybygg mellom og cbm. Fire av disse ble kontrahert i Samtlige syv skip har beskjeftigelse i minimum 20 år fra levering. Selskapet har tatt inn partner på eiersiden i skip nr. 1 og nr. 3 med henholdsvis 49% og 50% andel. På skip nr. 3 trer partnerens inntreden i kraft ved levering. På dette skipet er det forøvrig forutsatt etablert en felles driftsorganisasjon med partneren. Det første nybygget ble levert i januar Ytterligere ett skal leveres inneværende år, ett i 2004, tre i 2005 og ett i Selskapet har gjennom disse kontraktene etablert relasjoner til noen av de mest velrenommerte aktører i markedet, både på befraktersiden og på avskiper- og mottagersiden for gassen. Disse relasjonene vil selskapet søke å utvikle videre. Bergesen vil videreføre sin opportunistiske tankstrategi. Tankmarkedet forventes å være volatilt også fremover, og dette kan gi muligheter for interessante kjøps- og salgsforretninger. Selskapet vil primært satse på annenhåndstonnasje. 8 Bergesen Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING

10 ÅRSBERETNING Christian Ringnes Styremedlem Petter C.G. Sundt Viseformann Morten Sig. Bergesen Styreformann Lars A. Christensen Styremedlem Johan Fr. Odfjell Styremedlem Selskapet solgte i desember 2002 de to siste av i alt åtte nybygg som ble kjøpt fra Hitachi i Når disse to er overlevert kjøper i første kvartal 2003, vil Bergesen ha realisert en samlet salgsgevinst på de åtte skipene på USD 68 mill. I tillegg vil selskapet ha hatt en samlet kontantstrøm fra driften av skipene i den korte eiertiden på USD 75 mill. Etter gjeldende IMO-regler må selskapets flåte av eldre skip med enkeltskrog fases ut ved en alder varierende fra 24 til 29 år. Flere land og befraktere har innført aldersrestriksjoner som er strengere enn det som følger av IMOreglene. De eldste skipene i selskapets flåte har dermed et markedsmessig innskrenket fartsområde. Skipskatastrofer, som forliset av tankskipet Prestige utenfor Spania, vil trolig medføre at kravene til alder og teknisk tilstand vil bli skjerpet ytterligere. Selskapets kombinasjonsskip er forutsatt overført til tørrbulk-segmentet før utfasing som tankskip trer i kraft. Bergesens tørrbulkvirksomhet vil fortsatt være basert på langsiktige kunderelasjoner, høy kontraktsdekning og organisk vekst innenfor det spesialiserte markedet for store skip. Kontrakter som kan gi returlast vil bli søkt utviklet. Selskapet vurderer å dra fordel av historisk lave nybyggingspriser ved å bygge skip mot noe kortere fraktavtaler enn tidligere, fordi restverdirisikoen er mindre. Bergesen har som mål å utvide sitt engasjement som eier og operatør av skipsbaserte offshoreløsninger for områder med rolig farvann, som Vest-Afrika og Midt-Østen. Det har budt på større utfordringer enn forventet å finne langsiktig beskjeftigelse for rent generiske løsninger. Selskapet er derfor innstilt på å satse også på mer kundespesifikke løsninger, men med utgangspunkt i en generisk basisløsning, forutsatt at det er mulig å oppnå lengre kontrakter. Selskapet vil ikke konvertere flere tankskip til offshorefartøyer uten at det er inngått avtale om beskjeftigelse. Selskapet har også utviklet en skipsbasert offshoreløsning for LPG/kondensat-produksjon, som markedsføres mot mulige kunder. Det er økende interesse for denne løsningen, hvilket har sammenheng med at det forventes restriksjoner på brenning av gass utenfor Vest-Afrika i fremtiden. Foreløpig har interessen ikke materialisert seg i form av kontrakter, men Bergesen har tro på at det er et markedsmessig potensiale for slike løsninger i løpet av de neste tre år. Selskapet vil imidlertid ikke gå i gang med et slikt ombyggingsprosjekt uten at det er inngått avtale om beskjeftigelse. Kostnadssituasjonen Bergesen har i 2002 fullført et to-årig program for omlegging av selskapets maritime personalpolitikk, for å bidra til et konkurransedyktig kostnadsnivå fremover. Det er i løpet av perioden inngått avtale med 578 vest-europeere om fratredelse, inkludert naturlig avgang. Antallet er noe lavere enn det som var målet da prosjektet ble igangsatt. Dette har sammenheng med at selskapet i ettertid har etablert LNG som nytt stort satsningsområde, hvor tilgangen på erfaren gasskompetanse på høyt nivå er helt nødvendig for å komme i posisjon hos markedsaktørene. Omleggingen har likevel gitt en betydelig reduksjon i årlige driftskostnader, i størrelsesorden USD 25 mill. Gjennomsnittlig driftskostnad pr. skip økte fra USD pr. dag i 2001 til USD i 2002, inkludert dokkekostnader og administrasjon. En vesentlig årsak til dette er utviklingen i kursen mellom USD og NOK. Over 35% av selskapets driftskostnader påløper i NOK. Grunnen til dette er at selskapet fortsatt har et betydelig antall norske offiserer i flåten, at norsk maritim industri fortsatt er en stor leverandør av deler, utstyr og tjenester, samt at selskapets administrasjon er basert i Norge. Fallet i gjennomsnittlig USD-kurs fra NOK 8,99 i 2001 til 7,97 i 2002, forklarer alene ca. halvparten av økningen i driftskostnadene. Økningen for øvrig skyldes generell lønns- og prisstigning, utvikling av offshore og LNG som nye satsningsområder, samt stadig skjerpede tekniske krav til skipenes tilstand ifølge internasjonale konvensjoner, befraktere, samt flaggstats- og Bergesen Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING 9

11 Havfrost Gasskip havnemyndigheter. Økningen i flåtens gjennomsnittsalder bidrar også til en kostnadsøkning. Aksjonærpolitikk Styret ser muligheten for kjøp av egne aksjer som et viktig element i en god aksjonærpolitikk. Kjøp er interessant for selskapet når det oppstår et betydelig misforhold mellom aksjekursen og de underliggende verdier. I tillegg til å være en god investering for selskapet, vil de finansielle nøkkeltall bedres og den underliggende verdi øke for de gjenværende aksjer. Selskapet er opptatt av at tilbakekjøp ikke skal gå utover likviditeten i aksjen, da liten likviditet kan virke negativt inn på prisingen av aksjen. Selskapet har siden iverksettelsen av et tilbakekjøpsprogram i 1999 kjøpt egne aksjer til en samlet sum av USD 310 mill., hvorav USD 47 mill. i Dette tilsvarer mer enn 24% av det totale antall aksjer i selskapet forut for kjøpene. Bergesen har nær kontakt med aktørene i egenkapitalmarkedet, gjennom deltagelse i presentasjoner og investorseminarer, og gjennom møter med eksisterende og potensielle investorer i inn- og utland. Selskapet ser det som nødvendig å ha en fortsatt høy aktivitet på dette området, for å skape god forståelse for selskapets virksomhet og for å øke interessen for aksjen. Utbetalingen av utbytte har økt betydelig de siste årene. Styret legger fortsatt til grunn en stabil utvikling i utbyttet. Markedsutvikling og oppnådde resultater Gasskipene hadde i 2002 et negativt driftsresultat på USD 12,6 mill. (2001: positivt driftsresultat USD 36,4 mill.). Dette inkluderer tap ved salg av skip på USD 1,8 mill. (2001: gevinst USD 7,2 mill. og nedskrivning USD 46,3 mill.). Driftsresultatet falt for samtlige delsegmenter grunnet svake fraktmarkeder og høye bunkerspriser. Fallet var kraftigst for de største skipene (VLGC). Tap på innbefraktet tonnasje bidro også til svekkelsen. Til tross for en positiv utvikling i en del fundamentale forhold i markedet for store gasskip, falt t/c-inntekten for Bergesens VLGC-skip fra USD pr. måned i 2001 til USD pr. måned i Dette har primært sammenheng med en betydelig overkapasitet på tonnasje som oppstod i løpet av 2000 og 2001, anslått til skip for LPG-trade ved utgangen av Denne overkapasiteten fikk full effekt først i Dernest bidro en kraftig økning i bunkersprisen til fallet i t/c-inntekt. Bergesen tok i første kvartal inn to VLGC-nybygg på cbm på tidscerteparti til fast rate, i minimum to, maksimum fem år. Selskapet har kjøpsopsjon i hele perioden. Bergesen overtok i fjerde kvartal ett VLGC-skip bygget i 1987, kjøpt i annenhåndsmarkedet. Det ble skipet 45,3 mill. tonn LPG i 2002, hvilket er en økning på 1,0 mill. tonn (2,3%) i forhold til året før. LPGeksporten fra Midt-Østen falt med 0,8 mill. tonn i 2002, som hovedsakelig skyldes fallende oljeproduksjon og dermed fallende produksjon av assosiert LPG. Stigende etterspørsel etter LPG i Asia som følge av høy økonomisk aktivitet, ga grunnlag for en kraftig økning i LPG-skipningen østover fra Atlanterhavsbassenget. Skipningsvolumene på denne handelen økte fra 1 mill. tonn i 2001 til ca. 3 mill. tonn i Vridningen i skipningsmønsteret bidro til en økning i etterspørselen etter tonnasje, men handelen med LPG fra Atlanterhavsområdet til Asia er mer følsom for rateøkninger enn på kortere distanser. Dette skyldes at transportkostnaden utgjør en forholdsmessig stor andel av den totale kostnaden for kjøper. På grunn av overkapasiteten på VLGC-skip er det begrenset hva som er mulig å ta ut på transportleddet uten at handelen stopper opp. Mot slutten av året bedret situasjonen seg, grunnet sterk aktivitetsøkning i markedet for rene petroleumsprodukter (CPP) og økende aktivitet i LPG-markedet. Verdens VLGC-flåte talte ved årets utgang 102 skip, mot 103 ett år tidligere. Det ble levert tre nybygg, og fire skip ble solgt til opphugging. Ordreboken talte ti skip ved årets utgang. Bergesens VLGC-pool bestod ved årets utgang av 31 skip, hvorav 20 er hel- eller deleiet av Bergesen. I LGC- og MGC-segmentene var utviklingen mindre dramatisk, ettersom det er bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter denne type tonnasje. Forøvrig hadde 10 Bergesen Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING

12 ÅRSBERETNING disse skipene en høyere kontraktsdekning ved årets inngang. Aktiviteten for disse skipene, som har sitt primære fartsområde i Atlanterhavs- og Middelhavsområdet, var avtagende de tre første kvartaler. I fjerde kvartal var det betydelig økning i aktiviteten, hvilket er sesongmessig som forventet. Oppstart av nye produksjonsanlegg for ammoniakk i Indonesia og Malaysia hadde negativ effekt på skipningen av dette produkt fra Svartehavet til Asia, mens skipningene til Amerika holdt seg på samme nivå som året før. Verdens LGC-flåte består av 20 skip, hvorav 16 er beskjeftiget i Bergesens pool. Åtte skip er under bygging, hvorav to for Bergesen og tre for poolpartner Solvang. I MGC-segmentet består eksisterende flåte av 43 fullkjølte skip, og seks skip er i ordre. Seks av Bergesens MGC-skip deltar i Exmars mid-size pool, som beskjeftiger 26 MGC-skip For de semikjølte skipene, som primært frakter petrokjemiske gasser og LPG, var markedet svakt de tre første kvartaler. En bedring inntraff også for disse skipene i fjerde kvartal, med økende skipninger av propylen fra USA til Asia og av etylen fra Europa til Asia. Også tilgangen på LPG-laster bedret seg. Dette segmentet er fortsatt preget av et betydelig tonnasjeoverskudd, og noen snarlig bedring er ikke i sikte ettersom det er 16 skip mellom og cbm i ordre. Bergesens semikjølte skip er beskjeftiget i Skandigas-poolen, som bestyres av A.P. Møller. Poolen disponerer 50 skip. Tankskipene oppnådde et driftsresultat på USD 25,8 mill. (2001: USD 154,0 mill.), inkludert salgsgevinster på USD 30,4 mill. (2001: USD 54,8 mill.). Gjennomsnittlig t/c-inntekt var USD pr. dag, mot USD året før. Tankmarkedet var svakt i begynnelsen av året, og svekket seg ytterligere utover sommeren og høsten. Høy oljepris og svak utvikling i verdensøkonomien influerte negativt på etterspørselen etter olje, og dermed tankmarkedet. Høye bunkerspriser bidro også til svekket inntjening. Endringer i skipningsmønsteret for olje, i retning av økende skipninger fra Russland til USA og Europa, på bekostning av skipninger fra Midt-Østen, hadde negativ effekt på etterspørselen etter tankskip, grunnet kortere skipningsdistanse. Fra slutten av tredje kvartal og ut året styrket tankmarkedet seg markert. Oljeetterspørselen tok seg opp; dels av sesongmessige årsaker, men også grunnet sterk vekst i kinesisk økonomi, økt etterspørsel i Japan som følge av nedstengning av kjernekraftverk, forventninger om en mulig militær intervensjon i Irak og streik blant oljearbeidere i Venezuela. Sistnevnte forhold antas isolert sett å ha hatt den sterkeste effekten. Streiken i Venezuela medførte en reduksjon i skipningen av olje og kondensat til Nord- og Latin-Amerika med inntil 2,4 mill. fat pr. dag ved utgangen av året. Bortfallet ble kompensert ved økt import fra de øvrige OPEC-landene, hovedsakelig fra Midt-Østen. Dette førte til en kraftig økning i etterspørselen etter VLCC-skip, grunnet betydelig lengre skipningsdistanse. EU-kommisjonen har etter Prestige -forliset utenfor Spania, tatt opp til behandling et lovforslag om at tunge oljer kun skal kunne transporteres på skip med dobbelt skrog i EU-farvann. Lovforslaget inneholder også nye og strengere aldersrestriksjoner på tankskip. Det er foreløpig uklart hvilke nye lovregler som vil bli vedtatt og hvilken konsekvens dette vil ha for tankmarkedet fremover. Tørrbulkskipene oppnådde i 2002 et driftsresultat på USD 7,6 mill. (2001: USD 10,8 mill.). Nedgangen skyldes lavere oppnådd ratenivå ved fornyelse av langsiktige kontrakter, lavere inntjening på den spot-eksponerte delen av flåten og avsetning til dekning av etteroppgjør med befrakter i henhold til certeparti. Gjennomsnittlig t/c-inntekt ble USD pr. dag, mot USD året før. Markedet for capesize-skip styrket seg i første halvår. Høy aktivitet i asiatisk industri, herunder stålindustrien, var medvirkende til dette. Verdens industriproduksjon totalt sett utviklet seg svakt i 2002, men det var sterk vekst i en del asiatiske land, som Kina, Sør-Korea, India og Taiwan. Dessuten var det i motsetning til året før god Bergesen Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING 11

13 vekst i verdens stålproduksjon, spesielt i Asia. I Kina økte stålproduksjonen med hele 20%. Foreløpig statistikk indikerer en økning i skipningen av jernmalm på 4,4% i forhold til året før. For kull og andre bulkvarer var det en svak vekst i volumene, mens det for korn var en reduksjon på ca. 5%. Bergesens tørrbulkflåte har fortsatt høy kontraktsdekning, med 89% for Kontraktene har en varighet fra ett til ti år. Offshore-enhetene oppnådde et driftsresultat på USD 4,7 mill. (2001: USD 15,3 mill.). Nedgangen skyldes salget av Berge Hugin i november 2001 og at det i 2001 ble inntektsført en kompensasjon fra befrakter for tidlig tilbakelevering av Sendje Berge. Sendje Ceiba har produsert olje på Ceiba-feltet utenfor Ekvatorial Guinea siden januar 2002, da skipet erstattet Sendje Berge. Skipet har en produksjonskapasitet på fat pr. dag. Produksjonsregulariteten i 2002 var 99%. Avtalen løper til januar 2006, men befrakter har opsjon til å forlenge perioden med inntil seks år. Befrakter har også opsjon til å kjøpe skipet i hele leieperioden. Sendje Berge har så langt ikke fått ny beskjeftigelse. Heller ikke Berge Helene, som var ferdig ombygget til generisk FPSO i januar 2003, har beskjeftigelse. Selskapet har lagt inn anbud på to kontrakter, som hver omfatter ett skip. For begge kontrakters vedkommende er selskapet etter en kvalifisering av anbudene invitert til videre forhandlinger. Begge kontraktene forventes tildelt i første halvår Kontraktene forutsetter tilleggsinvesteringer på skipene, og vil ikke kunne gi inntekt før i For øvrig har selskapet tilbudt løsninger på andre prosjekter, etter forespørsel fra feltutbyggere. Selskapet vil ikke konvertere flere tankskip til offshoreskip før de to usluttede skipene er sikret beskjeftigelse. Det var lavere aktivitet enn forventet i offshoremarkedet i I alt fem VLCC-skip ble solgt for konvertering til FPSO-skip. Driftsforhold og arbeidsmiljø Hardtværsskader på ett skip i Atlanteren og skader på ett skip som ble påkjørt av et kystfartøy i Kinahavet, medførte til sammen ca. 60 dagers driftsavbrudd. Utover dette har det ikke vært vesentlige driftsavbrudd i flåten utover ordinære dokkinger. Det var ett dødsfall ombord på ett av skipene i 2002, forårsaket av arbeidsulykke. Det oppstod ikke havari eller ulykker med betydelige materielle skader i Skipene var i 2002 heller ikke involvert i ukontrollerte oljeutslipp av betydning. Enkelte befraktere har innført aldersrestriksjoner ved innleie av skip. Tidligere omfattet dette i hovedsak tankskip, men vil etter hvert også omfatte gasskip. Selskapet antar imidlertid at det vil være markedsadgang for et betydelig antall gasskip mellom 25- og 30-års alder også fremover. Selskapet har forsikringsdekning for skade på mannskap, skip og last, for inntektsavbrudd og for ansvar overfor tredjemann. Dekningen gjelder også tilfeller forårsaket av krigs- eller terrorhandling. For oljesøl er ansvarsdekningen begrenset oppad til USD 1 milliard pr. skadetilfelle. I tilfelle krigshandling gjelder et lavere beløp, som i februar 2003 ble øket fra USD 300 mill. til USD 500 mill. Etter flere år med fallende premier i forsikringsmarkedet er disse nå økende. Selskapet har inngått avtale som begrenser premieøkningen for en del av dekningen frem til juni I 2002 var samlet forsikringspremie ca. USD 17,4 mill., tilsvarende 6% av driftskostnadene. Arbeidsmiljøet i Bergesen er godt. Sykefraværet ved hovedkontoret var 4,5% i 2002, opp fra 3,8% i 2001 og 2,7% i Det er langtidsfraværet som har økt, og det totale sykefraværet er fortsatt relativt lavt i forhold til det norske samfunnet for øvrig. Bergesen har i 2002 implementert nye administrative styringssystemer med høy grad av integrasjon, som dekker funksjonene befraktning og operasjon, regnskap og økonomi, innkjøp, lønn, mannskapsplanlegging, vedlikehold/ reservedeler, samt fart- og forbruksforhold. Anskaffelseskostnaden er ca. USD 8 mill. Systemene vil gi gevinster i form av mer effektive arbeidsprosesser og bedre kvaliteten på selskapets ledelsesrapportering. 12 Bergesen Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING

14 ÅRSBERETNING Helse, miljø og sikkerhet Helse, miljø og sikkerhet (HMS) inngår i Bergesens totale styringssystem. Instrukser og prosedyrer ombord og på land bidrar til å unngå og redusere faren for skader, ulykker og forurensing av det ytre miljø. Prosedyrene omfatter både den ordinære drift og ulykkeshendelser. Antall hjemsendelser av seilende grunnet sykdom og skade var 104 i 2002, mot 124 året før. Selskapets registrerings- og analysesystem for uhell og skader tilfredsstiller kravene i ISM-koden. Skadetallene for 2002 viser en beskjeden økning i forhold til året før, og skadestatistikken er svært gunstig målt mot normtall for bransjen og virksomhetsstørrelsen. Rederiets LTI-tall, antall ulykker som resulterer i fravær pr. million eksponeringstimer, ble 3,7 i 2002 mot 5,0 året før. Det er etablert verne- og miljøutvalg på skipene og på hovedkontoret. Disse spiller en aktiv rolle for å påvirke arbeidsmiljøet og forebygge skader. Alt mannskap som skal mønstre på skipene må gjennom en grundig helseundersøkelse som går ut over flaggstatenes krav. Utslippene til luft er i hovedsak forbrenningsgasser fra skipsmotorer. De viktigste komponentene i miljøsammenheng er CO2, SO2 og NOx. Andre utslipp er avdampning av hydrokarboner fra last og KFK-gasser fra kjøleanlegg. Brennstoff-forbruket var i tonn bunkersolje (2001: tonn) og tonn dieselolje (2001: tonn). Gjennomsnittlig svovelinnhold i bunkersoljen var 2,76% (2001: 2,84%). Som et ledd i å redusere bruken av KFK-gasser, har selskapet siden 1997 bygget om kjøleanlegget på i alt 22 gasskip, fra bruk av freon til propan som kjølemedium. To av disse ble gjort i 2002, og programmet er dermed fullført. For fem skip som har kort gjenværende levetid, foretas ikke denne omleggingen. Selskapets totale bruk av freon er redusert med ca. 40% siden programmet ble igangsatt. I henhold til internasjonale regler skal alle skip innen utgangen av 2008 ha tatt i bruk tinnfri bunnmaling. Alle Bergesens nybygg blir levert med slik bunnmaling. De øvrige skipene tar i bruk tinnfri bunnmaling etter hvert som de er inne til dokking. Tinnholdig bunnmaling har vært effektivt for å hindre begroing av undervannsskrog, men har medført utslipp av uønskede stoffer i havet. Tinnfri bunnmaling kan medføre økt begroing, og dermed bidra til økt forbruk av brennstoff og økte utslipp av eksosgasser til atmosfæren. Bergesen deltar aktivt i et forskningsprosjekt ledet av MARINTEK, for utprøving av forskjellige typer tinnfri bunnmaling. Gasskipet Helice ble i 2001 påført fem forskjellige typer slik maling fra forskjellige produsenter. Selskapet har utvidet sin deltagelse i prosjektet i 2002 med ytterligere ett skip; gasskipet Berge Ragnhild. Prosjektet løper foreløpig til 2006, da resultatene vil bli evaluert i en sluttrapport. Rederiet følger IMOs anbefalinger om utskifting av ballastvann og avfallsbehandling. Selskapet har implementert en egen manual for håndtering av ballastvann på samtlige skip i flåten. Hensikten med manualen er å begrense skadevirkningene av at uønskede marinbiologiske organismer blir ført med ballastvann fra ett sted til et annet. Bergesen har de siste to år deltatt i et forskningprosjekt i regi av det kanadiske fiskeridepartementet. Forskere har fulgt tørrlastskipet Berge Nord på flere transatlantiske reiser, og foretatt studier i forbindelse med utslipp av ballastvann, med fokus på ballastvann fra Europa til Canada. Prosjektet ble i 2002 styrket med deltagelse av forskere fra Smithsonian Environmental Research Center i USA. En sluttrapport forventes publisert før sommeren Rederiet har på alle skip innstallert forbrenningsovner for avfall, og har i den forbindelse utarbeidet egen manual for avfallshåndtering. Alt avfall som det ikke er tillatt å brenne, blant annet plast, blir levert til mottak på land mot kvittering. Ombord på alle skip foretas kildesortering av avfall i henhold til manualen. Manualen har høstet anerkjennelse hos inspiserende myndigheter og befraktere. I forbindelse med utviklingen av LNG som nytt forretningsområde har selskapet nedlagt betydelige ressurser i å utvikle og forbedre selskapets sikkerhetsarbeid for å redusere risikoen for ulykker. Det er utviklet egne simula- Bergesen Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING 13

15 Berge Sigval Tankskip torprogrammer for en rekke aktuelle havner for LNG-skip ved Skipsmanøversenteret ved NTNU i Trondheim, og selskapet har avholdt sikkerhetskonferanser, hvor også US Coast Guard og myndigheter fra LNG-terminalene i Boston og Trinidad har deltatt. Selskapet har, som et av de første rederier, utviklet en egen sikkerhetsplan som bygger på IMOs siste krav til sikkerhet. Planen blir i første omgang implementert på rederiets LNG-nybygg, men etter hvert også på rederiets øvrige skip. IMO har satt som krav at alle skip skal ha en slik plan innen juli Opplæring i å følge fastlagte prosedyrer og evaluering av de rapporterte resultatene er en viktig del av HMSarbeidet i Bergesen. For rederiets offiserer medgikk i 2002 ca. 2-3 arbeidsdager i snitt pr. ansatt til landbaserte kurs av forskjellige slag. Det er installert interaktive PCbaserte treningsprogrammer ombord i skipene. Alle som mønstrer på, må gjennomføre fastlagte programmer for opplæring i HMS. Finansielle forhold Bergesen hadde i 2002 netto resultatførte rentekostnader på USD 12,0 mill. mot USD 17,8 mill. året før. Det er i 2002 balanseført USD 10,5 mill. i rentekostnader på skip under bygging som inngår i skipenes kostpris, mot USD 8,0 mill. året før. Seks måneders LIBOR-rente for USD falt fra 2,0% ved årets begynnelse til 1,2% ved årets utgang. Den gjennomsnittlige renten var 1,88% mot 3,55% året før. Etter inngåelse av langsiktige fraktavtaler for LNG-nybyggene, besluttet selskapet å sikre en andel av renteeksponeringen knyttet til dette nybyggingsprogrammet tilsvarende ca. 50% av skipenes kostpris. Det ble inngått rentesikringsavtaler av varierende lengde for et samlet beløp på USD 650 mill., hvorav USD 125 mill. for byggeperioden og USD 525 mill. for den etterfølgende driftsperiode. Det er inngått separate sikringsavtaler for det enkelte skip, som begynner å løpe fra skipenes levering. Avtalt rente på alle avtalene ligger under det som er lagt til grunn i kalkylene for inngåtte fraktkontrakter. Grunnet sikringsformål er urealisert tap på rentesikringsavtaler ikke resultatført. Selskapets rentebærende gjeld økte fra USD 564 mill. i begynnelsen av året til USD 849 mill. ved årets utgang. Økningen har sammenheng med selskapets betydelige investeringsprogram. Netto investering i skip og nybygg utgjør USD 261 mill. for 2002, mot USD 0 mill. året før. Ved årets utgang hadde selskapet likvide midler (bankinnskudd, obligasjoner, sertifikater og aksjer) på USD 227 mill., mot USD 230 mill. ved utløpet av fjoråret. For 2003 skal det innbetales USD 339 mill. i terminer på inngåtte nybyggingskontrakter. Videre var det ved utgangen av 2002 inngått avtale om salg av to tankskip for tilsammen USD 120 mill. Bergesen inngikk i oktober 2002 avtale med et banksyndikat om en usikret lånefasilitet på USD 800 mill., med løpetid på syv år hvorav de første fem er avdragsfrie. Den nye trekkfasiliteten vil sammen med selskapets eksisterende fasiliteter sikre fullfinansiering av selskapets besluttede investeringsprogram, og gir i tillegg betydelig finansiell handlefrihet for videre satsning. Utrukket beløp under selskapets lånefasiliteter var ved årets utgang USD 810 mill. Kursen på USD falt fra NOK 9,01 ved årets begynnelse til NOK 6,97 ved årets utgang. Gjennomsnittlig USD-kurs var NOK 7,97 mot 8,99 året før. Endringene i valutakursen medførte en regnskapsmessig valutagevinst på USD 11,7 mill., mot et valutatap på USD 5,8 mill. året før. Herunder er det i 2002 realisert USD 13,4 mill. i gevinst på valutasikringsavtaler. Urealisert gevinst på slike avtaler ved utgangen av året på USD 12,9 mill. er ikke inntektsført. Tap ved salg av verdipapirer utgjorde USD 0,7 mill., mot en gevinst på USD 3,7 mill. året før. Tidligere nedskrivning av aksjeporteføljen er reversert med USD 3,5 mill. i 2002, til markedsverdi. Porteføljen ble året før nedskrevet med USD 22,6 mill. Aksjeporteføljen ligger utenfor selskapets definerte satsningsområder, og det er i 2002 ikke gjort ytterligere investeringer. Aksjonærforhold Kursen på Bergesens A- og B-aksje var henholdsvis NOK 159 og NOK 142 ved årets begynnelse. Kursene falt til henholdsvis NOK 132 og NOK 112 ved årets utgang. I forhold til 14 Bergesen Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING

16 ÅRSBERETNING utviklingen i totalindeksen på Oslo Børs utviklet imidlertid Bergesen-aksjen seg positivt. Justert for utbetalt utbytte i 2002, var fallet i Bergesens A-aksje på 12,6% mens fallet i totalindeksen var på 31,1%. Det ble i 2002 omsatt i gjennomsnitt Bergesen-aksjer pr. handledag på Oslo Børs (2001: ) og aksjer pr. handledag på London Stock Exchange (2001: ). Totalt ble det omsatt 133,5 mill. aksjer i 2002 (2001: 76 mill.), tilsvarende 224% av antall utestående aksjer ved årets begynnelse (2001: 118%). Utlendinger eide 37% av antall utestående aksjer ved utgangen av 2002, mot 39% året før. Det er i løpet av 2002 skjedd en konsentrasjon på eiersiden i selskapet. Ved utgangen av 2002 eide selskapets ti største aksjonærer 73,3% av selskapets aksjer (eksklusiv egne aksjer), mot 63,4%. Generalforsamlingen besluttet i april 2002 å slette egne aksjer, tilsvarende 5,4% av selskapets aksjekapital. Aksjene ble kjøpt i andre halvår Generalforsamlingen ga samtidig styret fullmakt til å la selskapet på nytt erverve inntil 10% av aksjene i eget selskap. I andre og tredje kvartal 2002 kjøpte selskapet egne aksjer, tilsvarende 3,8% av selskapets aksjekapital. På selskapets generalforsamling 24. april i år, har styret til hensikt å fremlegge forslag om å slette aksjene, og be om ny fullmakt til å kjøpe egne aksjer. RISK-beløpet pr. 1. januar 2002 er fastsatt til minus NOK 6,02 pr. aksje. RISK-beløpet pr. 1. januar 2001 er endret til minus NOK 3,30 pr. aksje. Høsten 2002 ble revisjonen av selskapet satt ut på anbud. Etter en grundig vurdering av tilbudene fra i alt fire inviterte revisjonsselskaper, og etter forhandlinger med disse, besluttet styret i februar 2003 å beholde Ernst & Young som selskapets revisor. Morselskapets regnskap Morselskapet i gruppen, Bergesen d.y. ASA, hadde i 2002 et negativt resultat etter skatt på NOK 633 mill. (2001: positivt resultat på NOK 179 mill.) som foreslås dekket ved overføring fra annen egenkapital. Styret foreslår et utbytte på NOK 7,00 pr. aksje, tilsammen NOK 401 mill. (ekskl. egne aksjer). Selskapets frie egenkapital utgjør under denne forutsetning NOK mill. Fremtidsutsikter GENERELT For 2003 synes de økonomiske utsikter best i Asia med unntak av Japan, og i Øst-Europa inkludert tidligere Sovjetunionen. Utsiktene synes svakest for Vest-Europa, Japan og i Amerika. Vekstprognosene for verdensøkonomien samlet er nedjustert de siste månedene. Konsensus-estimatene tilsier nå en vekst på 2,3% i 2003, mot 1,7% i Verdensøkonomien vil i stor grad være avhengig av utviklingen i nord-amerikansk økonomi. Den høye oljeprisen reduserer muligheten for et snarlig positivt omslag i den økonomiske utvikling. Forøvrig representerer den spente situasjonen i forholdet mellom USA, FN og Irak et betydelig usikkerhetsmoment. En uavklart situasjon over lang tid, eller krig, kan få negative konsekvenser for utviklingen. Poten & Partners forventer en økning i skipningen av LPG på 5,1% i 2003, opp fra 2,3% i Den største økningen i eksporten antas å finne sted i Nord- og Vest-Afrika og i Nordsjøen, mens etterspørselen ventes å øke mest i Asia, spesielt i Kina og India. En slik utvikling vil være gunstig for etterspørselen etter tonnasje, spesielt i VLGCsegmentet. Økningen vil neppe være tilstrekkelig til å oppnå balanse i dette segmentet i 2003, grunnet en ordrebok på ti skip. Det vil ta noe tid før markedet har absorbert den kapasitetsøkning som nybyggene representerer, men dersom opphuggingen av eldre skip fortsetter, kan det være grunnlag for en betydelig bedre markedsbalanse mot slutten av 2003 og i Aldersprofilen på flåten tilsier at det er potensiale for opphugging av eldre skip de nærmeste årene. For LGC- og MGC-skipene ventes en bedre markedsbalanse grunnet en forventet økning i LPG-eksporten fra Europa, Afrika og Latin-Amerika, et moderat nybyggingsprogram, samt forventet utfasing av eldre skip. Markedet for frakt av rene petroleumsprodukter (CPP) Bergesen Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING 15

17 antas fortsatt å kunne gi beskjeftigelse av et betydelig antall gasskip, spesielt i vintermånedene. På sikt forventes imidlertid at økende LPG-eksport vil redusere CPP-markedets betydning for beskjeftigelsen av gassflåten. Skipningen av ammoniakk ventes å øke med 6,5% i To hovedtrekk ved de strukturelle endringer i ammoniakkmarkedet påvirker etterspørselen etter tonnasje i hver sin retning. På den ene siden vil økende eksport fra nye produksjonsanlegg i Malaysia og i Indonesia fortrenge skipninger til Asia fra mer fjerntliggende områder, som Svartehavet. På den annen side vil vedvarende høye oljeog gasspriser trolig medføre nedstengning av produksjonskapasitet i Amerika, hvor produksjonen i stor grad er basert på naturgass. Utviklingen antas å gå i retning av større og færre produsenter på steder med god tilgang på eget råstoff, primært naturgass. Dette er tilfelle i Algerie og i Trinidad. Denne utviklingen vil bidra til en økning i skipningsvolumene til USA og Latin-Amerika fra disse områdene. Markedet for transport av petrokjemiske gasser ventes å utvikle seg svakt også i 2003, grunnet fortsatt svak vekst i verdensøkonomien og svak industriproduksjon. Ny eksportkapasitet for etylen i Midt-Østen vil kunne gi økte skipningsvolumer over de neste to til tre år. Tonnasjeoverskuddet for semikjølte skip vil trolig øke i 2003, grunnet store leveranser av nybygg. Det ventes sterk vekst i industriproduksjonen i en del asiatiske land, som vil kunne resultere i økt regional handel med petrokjemiske gasser, men dette vil neppe være tilstrekkelig til å bedre markedsbalansen i særlig grad. LNG Det forventes fortsatt kraftig vekst i etterspørselen etter naturgass de kommende årene. Denne veksten vil være drevet av miljøhensyn og naturgassens kostnadseffektivitet som spesielt vil gi økt bruk av naturgass som innsatsfaktor til kraftproduksjon. LNG, som er naturgass i flytende form, er forventet å ha en høyere veksttakt, hovedsaklig på grunn av økende avstander mellom produsenter og konsumenter, synkende LNG-kostnader relativt til rørledninger, samt mottakers ønske om økt diversifikasjon og fleksibilitet. Verdensflåten teller 139 skip. Av 55 store LNG-skip i ordre, er det kun tre til fire skip som antas ikke å være langtidsbeskjeftiget. IEA forventer en vekst i verdens oljeetterspørsel på 1,0 mill. fat pr. dag (1,3%) i Hele økningen forventes dekket fra land utenfor OPEC. Tankmarkedet vil kunne holde seg sterkt et godt stykke inn i 2003, avhengig av den politiske/militære situasjonen i Irak, og tempoet i gjenoppbygningen av oljeproduksjonen i Venezuela etter at streiken blant oljearbeiderene ble avsluttet. En positiv avklaring i disse spørsmål kombinert med betydelige leveranser av nybygg, vil igjen kunne sende tankmarkedet ned mot nivåene i andre og tredje kvartal På lengre sikt er det bekymringsfullt at det sterke tankmarkedet, drevet av kortsiktige faktorer, allerede har medført kontrahering av over 20 VLCC-nybygg siden utgangen av På den annen side kan stor volatilitet i tankmarkedet gi muligheter for interessante kjøps- og salgsforretninger. For 2003 forventer IISI (International Iron & Steel Institute) en svak vekst i verdens stålforbruk. Utsiktene for handelen med kull og korn er også positive. Høy etterspørsel etter stålprodukter i USA og Kina har stimulert eksportrettet stålproduksjon i Japan og Sør-Korea. I Kina ventes fortsatt vekst i stålproduksjonen, men ikke så sterk som i Moderat flåtevekst og fortsatt positiv utvikling for stålindustrien i flere asiatiske land ventes å resultere i et fortsatt rimelig balansert marked for capesize-skip i Utviklingen i dette markedet vil trolig i økende grad være avhengig av utviklingen i kinesisk og asiatisk økonomi for øvrig. Den høye oljeprisen har medført at oljeselskapene har øket sine budsjetter for leteaktiviteter og investeringer i feltutvikling. Det forventes at ca. 70% av oljeindustriens 16 Bergesen Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING

18 ÅRSBERETNING Berge Nord Tørrbulkskip samlede investeringer i flytende produksjonsløsninger i 2003 vil finne sted i Vest-Afrika, Brasil og Mexico-gulfen. Vest-Afrika, som er det primære satsingsområdet for Bergesens offshoreløsninger, forventes alene å stå for ca. 35%. Selskapet har også tro på at det er et markedsmessig potensiale for en skipsbasert offshoreløsning for gassproduksjon i løpet av de neste tre år. Resultatutvikling Styret forventer et bedre driftsresultatet i 2003 enn i 2002, men det er neppe grunnlag for en vesentlig bedring før i Bergesen er med sin finansielle soliditet godt posisjonert for å utnytte nye forretningsmuligheter som måtte oppstå i en konjunkturmessig svak periode. Oslo, 12. mars 2003 Styret for Bergesen d.y. ASA MORTEN SIG. BERGESEN Styreformann PETTER C.G. SUNDT Viseformann LARS A. CHRISTENSEN CHRISTIAN RINGNES JOHAN FR. ODFJELL Administrerende direktør i Bergesen d.y. ASA SVEIN ERIK AMUNDSEN Bergesen Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING 17

19 Resultatregnskap USD mill. Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter 3 583,8 767,7 737,1 Reiseavhengige kostnader -169,3-171,4-180,0 T/C-inntekt 414,5 596,3 557,1 Lønn, folketrygd og pensjonskostnader 4/6-108,4-98,9-99,1 Avsetning til sluttvederlag for mannskaper 0,0 0,0-4,9 Andre driftskostnader ,3-178,3-179,9 Driftsresultat før avskrivninger og salg av skip 103,8 319,1 273,4 Netto gevinst ved salg av skip 2 28,6 63,3 18,9 Driftsresultat før av- og nedskrivninger 3 132,4 382,4 292,3 Avskrivninger 7-106,9-119,6-103,8 Nedskrivninger ,3 0,0 Driftsresultat 3 25,5 216,5 188,5 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter 6,9 19,9 24,0 Gevinst (-tap) ved salg av verdipapirer -0,7 3,7-22,7 Rentekostnader 8-18,9-37,7-40,9 Netto valutagevinst (-tap) 8 11,7-5,8-38,3 Nedskrivning av aksjer/reversering av nedskrivning 13 3,5-22,6 0,0 Andre finansposter 10-0,8 1,6 1,9 Netto finansposter 1,7-40,9-76,0 Gevinst ved salg av eiendom 0,0 0,0 3,9 Resultat før skatt 27,2 175,6 116,4 Skatter 9-1,0-1,1 0,4 Resultat etter skatt 26,2 174,5 116,8 Minoritetens andel 2,0 7,0 6,2 Majoritetens andel 24,2 167,5 110,6 Resultat pr. aksje (USD) 19 0,45 2,80 1,68 Kontantstrøm pr. aksje (USD) 19 2,27 5,52 3,17 18 Bergesen Årsrapport 2002 REGNSKAP KONSERN

20 Balanse KONSERN ÅRSBERETNING USD mill. Note EIENDELER Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Beholdninger Fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og avsetninger SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 12. mars 2003 Styret for Bergesen d.y. ASA MORTEN SIG. BERGESEN Styreformann PETTER C.G. SUNDT Viseformann LARS A. CHRISTENSEN CHRISTIAN RINGNES JOHAN FR. ODFJELL Administrerende direktør i Bergesen d.y. ASA SVEIN ERIK AMUNDSEN Bergesen Årsrapport 2002 REGNSKAP KONSERN 19

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 RAPPORT 1. KVARTAL Driftsresultatet for Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet i 1. kvartal ble NOK 156 millioner før avskrivninger (NOK 120 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

Driftsresultatet økte med 15% fra NOK 309 millioner i 1997 til NOK 356 millioner i 1998.

Driftsresultatet økte med 15% fra NOK 309 millioner i 1997 til NOK 356 millioner i 1998. Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. Telex: 79 350 HSHIP. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr: 921 482 957 MVA.

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

2. KVARTAL 2003. Oslo, 19. august 2003. Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL 2003. Oslo, 19. august 2003. Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2003 2. KVARTAL 2003 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2003 USD 10.500.000 (2. kvartal 2002: USD 4.903.000). Selskapets driftsresultat ble USD 311.000 (USD -1.121.000).

Detaljer

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet er under betydelig endring gjennom nylige oppkjøp av partneres eierandeler både i HUAL AS og Unicool Ltd. Fokus legges i

Detaljer

INNHOLD ÅRSBERETNING. GASS Virksomhetsrapport 49 TANK TØRRBULK OFFSHORE

INNHOLD ÅRSBERETNING. GASS Virksomhetsrapport 49 TANK TØRRBULK OFFSHORE INNHOLD ÅRSBERETNING Årsberetning 7 Årsregnskap m/noter Konsern 16 Årsregnskap m/noter Morselskapet 34 Revisjonsberetning 43 Aksjonærforhold 44 Verdijustert balanse 46 GASS Virksomhetsrapport 49 Resultater

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA ( WW ) oppnådde et driftsresultat for årets første fire måneder på NOK 277 mill. mot NOK 177 mill. for tilsvarende periode i fjor.

Detaljer

2. KVARTAL 2000. Oslo, 21. august 2000. Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL 2000. Oslo, 21. august 2000. Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2000 2. KVARTAL 2000 RESULTATER Belships hadde i første halvår driftsinntekter på USD 30,3 millioner, fordelt med USD 16,2 millioner i 1. kvartal og USD 14,1 millioner i 2. kvartal.

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

RAPPORT PR 2. KVARTAL 2000

RAPPORT PR 2. KVARTAL 2000 RAPPORT PR 2. KVARTAL 2000 Som nevnt i 1. kvartalsrapporten vil tallene for året ikke være direkte sammenlignbare med fjoråret. Unicool er inkludert på 100% basis (50% i fjor) for hele perioden, mens HUAL

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2015

RAPPORT 1. KVARTAL 2015 RAPPORT 1. KVARTAL 2015 Høydepunkt; - Historisk høyt ratenivå for VLGC markedet i første kvartal. - Inntjening fra shippingaktiviteten på NOK 32,8 mill, opp fra NOK 15,7 mill i første kvartal 2014. - Resultat

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

TORDENSKJOLD ASA 1. TERTIAL 1999

TORDENSKJOLD ASA 1. TERTIAL 1999 1. T e r t i a l r a p p o r t 1 9 9 9 TORDENSKJOLD ASA 1. TERTIAL 1999 Selskapet har i første tertial av 1999 fortsatt sin satsning innen segmentet for transport av sement, samt framforhandlet tilfredsstillende

Detaljer

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002 Naturen i arbeid Første kvartal 2002 STATKRAFT FØRSTE KVARTAL 2002 Sammendrag Statkraft viser samlet et konsernresultat på 1.432 mill. kr før skatt i første kvartal. Dette er 35 mill. kr mer enn i første

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2008

Rapport for 3. kvartal 2008 Rapport for 3. kvartal 2008 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 3. kvartal 2008 mottatt 18 100 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Resultatene for konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) preges av en klar forbedring i perioden april juni sammenliknet med 1. kvartal 2000. Linje- og bilskipsvirksomheten i Wallenius

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer