REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE"

Transkript

1 REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore Siljedal åpnet møte og ønsket velkommen. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Godkjente de stemmeberettigede. Godkjent 35 av 44. Godkjente innkallingen, saksliste og forretningsorden. Godkjent 31 av 32. Valg av dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokoll: Dirigent: Vegard Thorkildsen - Sekretær: Tine Sørum Protokollsignering: Leder og Nestleder i valgte styre 2011 /2012. Behandle klubbens årsmelding og gruppeårsmeldinger. Jan Tore Siljedal leste årsberetning og gjennomgikk gruppeårsmeldinger samt oversikt over klubbens sportslige aktiviteter for Behandle klubbens regnskap i revidert stand. Regnskapet ble godkjent. Behandle innkomne forslag og saker. Forslag 1: Godkjenne SIHK sitt nye lovverk. Godkjent 33 av 34. Bemerkning: Dato må endres (25.mars 2010) til 12. april Forslag 2: SIHK sitt styre søkte NIHF om 1 div. senior elite lisens 28. februar Godkjenne videre arbeid med 1 div. lisens og spill sesong 2011 /2012. Godkjent 34 av 34 1

2 Forslag 3: Forslag elite/topp. Deling av topp og bredde med to organisasjons nr. Motforslag på årsmøte til Forslag 3: Styret fortsetter arbeidet rundt en delings prosess og kartlegger og henter erfaringer fra andre klubber som har gjort ulike delinger (Comet / Lørenskog), som skal bunne ut i deling av topp og bredde med to organisasjoner, frem mot neste årsmøte, Elite følger styrt økonomisk budsjett og regnskap. Styret trekker eventuelt sitt forslag. Godkjent 32 av 34 for å kunne stemme over motforslag 3. Motforslag 3 godkjent 25 av 34. Forslag 4: Opprettelse av kontrollutvalg. Motforslag 4: Styret mener forslag 4 ikke kan vedtas, og forslag som strider direkte mot lovverket ikke blir tatt hensyn til som forslag på årsmøter fremover. Etter gjennomgang trekkes forslaget av forslagsutøvere. Forslag 5: Godkjenne SIHK sine Strategi og fokusområder 2011, som erstatter til klubbens strategiplan. Denne utarbeides hvert år i Organisasjonsplanen av sittende styre Etter en del diskusjon ble det avstemt Godkjent. For 14 av 23. Mot: 7 av 23 Blank: 2. Sak 7. Sak 8. Sak 9. Sak 10. Fastsette medlemskontingent. Medlemskontingent treningsavgift depo og slipeavgift, samt søskenmoderasjon, ble fremlagt. Godkjent. 22 av 24. Blank: 2 Vedta klubbens budsjett. Styret fremla budsjett forslag for 2011 Godkjent. 20 av 21. Mot: 1 Behandle klubbens organisasjonsplan. Jan Tore Siljedal gjennomgikk klubbens organisasjonsplan, uten videre anmerkninger. Godkjent. 20 av 21 Mot: 1 Foreta valg a) Leder (2 år) ikke på valg: Jan Tore Siljedal Nestleder (2 år) på valg: Laila Sørum b) Styremedlem (2år) ikke på valg: Robert Ludvigsen og Lene Ekmann Styremedlem «kasserer» (2 år) på valg: Hilde Tennfoss Styremedlem «Sekretær» (1 år) på valg: Tine Sørum Styremedlem (2 år) på valg: Ole Thomas Sundstøl og Rudi Nystad Styremedlem (1 år) på valg: Geir Haug Styremedlem «ungdomsrepre.» (1 år) på valg: Martin Skipsgaard Nilsen Varamedlem (1 år) på valg: Gunn Kristin Indredavik og Hans Christian Kaasastul Godkjent. For: 20 av 21 Blank: 1 2

3 c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. 12 pkt.9. Godkjent. 20 av 21. Blank 1 d) 2 revisorer Revisor (2 år) ikke på valg: Frank E. Frisvold Revisor (2 år) på valg: Egild Aaltvedt Godkjent. e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. Forslag: Utvelges av og fra valgt styre. Godkjent. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 vara medlem for neste årsmøte. Leder valgkomite (1 år): Kyrre Stensrud Valgkomite 2 medlemmer (1 år): Elfrid Berntsen og Frank Mikkelsen Vara valgkomite (1 år): Andreas Undall Godkjent. Sak 11. Sak 12. Hedersbevisninger Blomster ble utdelt til Egil Aaltvedt, Frank Mikkelsen, Marius Veierud og Espen Tangen. Helge Roar Haugen fikk Æresmedlemskap i klubben med blomster og vase med isbjørn. Andreas Dalsegg fikk Gullfløyte for aktiv dømming i mer enn 10 år for klubben. Avslutning Leder Jan Tore Siljedal takket de fremmøtte for årsmøte, ønsket alle vell hjem. Grunnet usikkerhet ved valg av styre og godkjente stemmer ble det foretatt ekstraordinært årsmøte 16. mai 2011 i skien ishall. Fremmøtte 18. stk. hvorav 16 med stemmerett. De stemmeberettigede ble godkjent. Saksliste med Sak valg ble godkjent. Dirigent Jan Tore Siljedal og Sekretær Tine Sørum ble godkjent. Underskrivning av årsmøteprotokoll av leder og nestleder ble godkjent. Valg av styre for SIHK 2011 / 2012 med samme forslag som på ordinært årsmøte ble godkjent og enstemmig for alle posisjoner. Skien 1. juli 2011 Leder SIHK: Jan Tore Siljedal Nestleder SIHK: Laila Sørum 3

4 ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 GULLGUTTA 2010/2011 1

5 Saksliste for årsmøte 12. april 2011 Åpning av møte. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Sak 7. Sak 8. Sak 9. Sak 10. Sak 11. Sak 12. Godkjenne de stemmeberettigede. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. Behandle klubbens årsmelding og gruppeårsmeldinger. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. Behandle innkomne forslag og saker. Behandle klubbens organisasjonsplan. Fastsette medlemskontingent. Vedta klubbens budsjett. Foreta valg Hedersbevisninger Avslutning 2

6 Sak 4. Behandle klubbens årsmelding og gruppeårsmeldinger. Årsmelding For perioden 1. Januar Desember 2010, samt sesongen 2010/2011 3

7 1. Møtevirksomhet i perioden 1 Årsmøte 9 Foreldremøte 12 Trener/lagmøter 18 Styremøter 1 Kretsting 1 Idrettsrådet årsmøte 3 Brukerkomitémøte Skien Fritidspark 4 TiT 2 Dommer kurs for stk 7 Div. dugnadsmøter (Odd, MGP, Handelstevne etc.). 8 Div. Kurs 2. Representasjon Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets Siljedal Brukerkomiteen, Skien isstadion Skien Idrettsråd Odd dugnad Handelstevne Espen Tangen, Pekka Santanen, J.T. Egil Aaltvedt, J.T. Siljedal Laila Sørum, J.T. Siljedal Hans Ch. Kaasastul, Geir Ballestad Frank Mikkelsen, Laila Sørum 3. Kretssamarbeid Skien Ishockeyklubb overtok kretsledervervet med Espen Tangen som Kretsleder og Pekka Santanen som ansvarlig trener for U15 kretslag. Kretssamarbeidet har denne sesongen omfattet hockeyskolen og U-15. For hockeyskolen har det vært arrangert kretsturneringer denne sesongen. Kretslagsturneringen ble avholdt i Skien Ishall med Skien Ishockeyklubb som arrangør. 6 Kretser var representert. U-15 Kretslaget besto av 4 spillere fra skien. 4. Medlemmer Ved sesongens utløp har vi registrert 238 medlemmer hvorav 161 var aktive. medlemmer. 62 medlemmer har ennå ikke betalt medlemskontingenten, hvorav 25 aktive spillere (4 spillere innenfor påmeldte serielag). Totalt betalende medlemmer er 176 stk. Aktive Jenter Aktive gutter 0-5 år 1 0-5år 12 Styret år år 53 Trenere år år 29 Dommere år 20-25år Det har foregått en stor opprydding i medlemsregisteret hvorav ca. 150 medlemmer er strøket og det gjenstår sannsynligvis ca. 50 til som blir strøket til høsten. Det er et stort potensial på verving av medlemmer innen foreldre og øvrig familie til våre spillere. 4

8 5. Sportslige aktiviteter Oversikt Skien Ishockey har hatt lag i følgende serier i år: U11, U14, U19 1. div og Senior 3.div., samt samarbeid med Sørfjell på U14 og U17. I tillegg har det vært gjennomført idrettsskole, ishockey skole, trening for oldboys med noen damer samt egen målvaktstrening. Lagene har hatt følgende trenere og lagledere: Lag Trener Hjelpetrener Lagleder Målvakt Robert Ludvigsen Dejan Solheim Hockeyskole Steinar Sørum (ansvarlig for treningsopplegg) Pablo Arca Lasse Axelsson Øyvind Fredriksen Lene Ekmann Frank Eero Frisvold Cecilie G. Frisvold Inger H. Kallevik +++ Solveig Anne Heddejord Utstyrsforvaltere: Tormod og Steinar U11 Steinar Sørum Daniel Lindblad Knut Bråthen U14 Pekka Santanen Marius Veirud Elin Skrettingland (Nina Haug) U19 Pekka Santanen Lars Bond A-lag Steinar Sørum Robert Ludvigsen Alf-Henning, Ronald (Laila Sørum 2011) Robert Ludvigsen og Laila Sørum Utstyrsforvalter: Helge R. Haugen Old boys Idrettskole Dommere Dejan Solheim Ole Sundstøl Tin, Olja Paunic Tim Myklebust Pablo ++ U19 spillere. 14 stk se hjemmeside. Kyrre Stensrud J.T. Siljedal Idrettskole Skien kommune har også i inneværende sesong gjennomført Idrettskole for barn i alderen 6-12 år. Klubben har hatt ansvar for gjennomføring av 8 treningsøkter for barn i alderen 6-8 år. Idrettskolen ble avholdt på tirsdager fra kl i uke Samarbeid med TiT Klubben og skolen har et nært samarbeid og legger opp til ennå tettere og bedre samkjøring vedr. foreldremøter, info og økonomi. 5

9 6. Lagrapporter Årsmelding for Ishockeyskolen 2010/2011 Trenere: Lasse Axelsson, Øyvind Fredriksen, Thomas Ellefsen, Halvor Nyberg, Frank Eero Frisvold, Pablo Arca, Inger Helene Kallevig, Dejan Haluzn-Solheim, Lene Ekmann + en del foreldre som har stilt opp fra tid til annen. Vi har hatt flere og mer stabile trenere i år, selv om det har vært noen få treninger der det har vært for få oppmøtte trenere. Materialforvaltere: Tormod Hunkilen, Steinar Sandøy, Snorre Weholt Hansen Organisering av treningen: Tredeling av banen, f. eks ved hjelp av tau. Midt på har de yngste og nyeste hatt skøyteskole. Her har også jentegruppa vært. Nederst mot lilleisen har de med noe erfaring vært, her har de trent skøyteteknikk og hockey. Øverst har de eldste og mest erfarne vært, her har det vært skøyteteknikk og hockey. Vi har brukt Learn to play-metoden. Firedeling med bruk av lilleisen har blitt lite brukt i år, selv om vi har hatt muligheten en del ganger. Antall barn: På medlemslista står det 65 barn ved utgangen av sesongen. I snitt er det ca 35 barn på hver trening. Utstyr: Vi har hatt noen problemer med å skaffe nok utstyr, særlig i de minste størrelsene. Dette har hjulpet seg noe utover i sesongen. Vi har ikke nok drakter til å la alle barna på et lag spille turnering i like drakter. Nye drakter er et stort ønske! Turnering: Vi har hatt tre turneringer, en i Tønsberg, en i Kongsberg og en i Skien. Dette har vært en fin opplevelse for voksne og barn. Vi har hatt buss til de to borteturneringene. Mellom 20 og 35 barn har deltatt på turneringene. Foreldremøter: På vårparten har vi hatt to foreldremøter. Vi hadde et for neste års U11, der det blant annet ble valgt nye lagledere og trenere. Vi bestemte at det skal bli en fast tradisjon ar neste års U11-lag organiserer kafé på den årlige turneringer i Skien, og bruker overskuddet til noe sosialt. Vi hadde også et ordinært foreldremøte, der vi blant annet evaluerte sesongen. Sosialt: Juleavslutning med grøt, godtepose og ekstragave fra TA og Libero. Diplomutdeling. Sesongavslutning med pølser og brus. Pokalutdeling. Hver onsdag har vi hatt kveldsmat. Her har mellom deltatt hver gang. Samarbeid med Fritidsparken: En lørdag var det dobbelbooking, uten t vi hadde fått skikkelig beskjed. Dette skjedde flere ganger i fjor. Vi hadde en grei dialog med Fritidsparken på dette, og neste sesong skal listen over Ikke-dager sendes direkte til lagleder før sesongstart. Tanker om neste sesong: Jeg fortsetter gjerne som lagleder! Vi håper på å følge opp den gode trenden med mange voksne på isen. Vi håper å få videreutvikle jentegruppa vår. Vi håper på nye drakter til alle, og gjerne påfyll av vanlig beskyttelsesutstyr, da vi bare blir flere og flere! Solveig Heddejord, lagleder 6

10 Årsmelding Skien Ishockey U /2011 Trener: Lagledere: Steinar Sørum Trond Ekelund og Knut Bråthen Årets U11 lag har spilt 10 doble seriekamper, til sammen 20 kamper av 2x18 minutter. Resultatene har variert gjennom sesongen, og spillet har utviklet seg i riktig retning. Det var også meldt på et U12-lag som vi måtte trekke før sesongstart. Totalt har ca 16 spillere vært innom kamp og trening i sesongen 10/11. Vi har hatt 8 spillere som er søkt ned til U11 og spilt på dispensasjon. Vi har hatt med 2 jenter på laget, og har ellers hatt god hjelp av flere spillere fra hockeyskolen. Laget har hatt reiser til Oslo, Asker, Hønefoss og Tønsberg. Reisene har skjedd med privatbiler. Det er ønske om mer busskjøring til bortekampene neste sesong. Spillergruppen har hatt liten tilvekst i løpet av sesongen, men vi mener at vi er godt rustet til å stille i U13 neste sesong. Med hilsen Knut & Trond 7

11 Årsmelding for Skien Ishockey U /2011 Trenere Trenere for årets lag har vært Pekka og heldigvis etter litt venting fikk vi Marius Veierud som assistent trener. De har gjort en god jobb. Vi har savnet en trener med oss på bortekamper og noe mer struktur og veileding i forhold til holdninger både på trening og kamper. Spillerne Vi har vært en gruppe på 14 spillere. 2 stk fra Sørfjell som har vært med oss på alle kamper og resterende 12 fra Skien. En kjempe flott og engasjert gjeng både gutter og jenter som de fleste har vist stort pågangsmot både på trening og på kamper. Vi har hatt ett godt miljø innad i gruppa. Hver enkelt spiller har vist en stor utvikling gjennom denne sesongen. Kamper Vi har i år spilt 20 kamper i en serie med totalt 6 lag. Vi hadde en litt treg start og klarte ikke helt og henge med spilleteknisk de første mnd. Dette tok seg veldig opp i løpet av sesongen, og det har vært utrolig moro å følge denne utviklingen som har vært enorm. Grunnet vår litt trege start og litt problemer med å stille fult lag på en rekke kamper endte vi dessverre på siste plass i serien med totalt 13 poeng. Altså 17 tap og 3 seier. Foreldergruppen Det har vært ett flott år, med en foreldre gjeng som var godt kjent med de aller fleste, og med ett stort engasjement. Det er godt oppmøte i forbindelse med trening og kamp. Dette bidrar til trygghet og godt miljø. I tillegg bidrar det til miljøet i hele klubben. Vil nevne våre to sekretariat grupper som har vært helt fantastiske. Det var tidlig hele 6 stk som meldte seg, 2 speakere, 2 til klokke og 2 til protokoll. Ut ifra dette satte vi opp 2 grupper som har rullert gjennom hele sesongen, og de har også hatt ansvaret selv for å finne stedfortreder når det har trengs. Dette har fungert optimalt og har lettet arbeidet mitt som lagleder mye. Avslutning Er ikke avholdt ennå Takk for ett flott minnerikt hockey år!!!! Mvh. Elin Skrettingland Lagleder U14 8

12 Årsmelding for Skien Ishockey U /2011 Spillerstallen har bestått av spillere fra fjorårets U17- og U19 lag og fem nye skolegutter. 3 spillere sluttet. I alt har laget bestått 2 målvakter og 19 utespillere. Spillerstall: Her har vi hatt 21 spillere, 4 spillere som ikke går på TIT. Vi kan se at TiT hockeylinja har hatt en stor positiv vekst for laget. Av de 17 fra TiT, så har vi 3 stk fra egen stall. Trenere: Laget har hatt følgende trenerteam: Pekka Santanen hovedtrener, med Lars Bond som assistent. Lagledere: Ronald Amundsen og Alf-Henning Heimstøl var lagledere i høst sesongen. Laila Sørum og Dejan Solheim gjennom vår sesongen. Målsetting: Sportslig målsetting, vinne U19 1 div. Treningssesongen: Det ble arrangert barmarks trening fra slutten av mai, med opphold i ferien, frem til istreningen startet for fullt i slutten av august. Treningene har hatt fokus på grunnleggende teknikk, taklinger og spillesystem. Utover i sesongen har dette begynt å fungere bra. U19 Kamper: Laget har spilt i U19, 1div. Sammen med følgende lag: Holmen, Skedsmo, Ski, Ringerike, Nes og Comet. Det er spilt dobbel serie med totalt 24 kamper. Laget startet sesongen borte mot Ringerike med seier. Protokollen viste 3-2 til Skien og til Ringerike i utvisningsminutter. Lagets målsetting om å vinne serien levde i best velgående. Et knepent hjemme tap 4-5 mot Holmen i neste kamp tente nok gutta mer på å nå målsettingen. 4 4 i returoppgjøret og resten av høstsesongen med seiere. Tabell treer, Skien (med noen færre kamper spilt), kunne ta en velfortjent juleferie. Flere seiere og noen tap etter vinterferien, gjorde kampen om serie gull meget spennende mot slutten. Men gutta trakk det lengste strået. Hjelpeapparat: En gruppe aktive foreldre og foresatte for de lokale U19 spillerne med hjelp fra flere av klubbens medlemmer har skapt en god stemning rundt trening og kamp. Laget har også vært selvhjulpet både mhp. skøytesliping, oppgaver i sekretariatet, klubbhuset, og til å ta imot gjestende lag på en god måte, når vi har arrangert kamper i ishallen vår. Laget har gjennomført en hard sesong med mange kamper og lange reiser. Det er derfor ekstra hyggelig å gratulere med 1. plass i U19 1 div. Vi takker en herlig gjeng gutter for en fin sesong med god innsats. Vi ønsker de som forlater Skien etter denne sesongen, lykke til videre. Til de andre, ser vi frem mot en ny sesong. Skien Ronald Andersen / Alf-Henning Heimstøl Laila Sørum, Dejan Solheim 9

13 Årsmelding for Skien Ishockey A- lag 3 div. 2010/2011 Da er siste kamp spilt. Sesongen sett under et har vært veldig ujevn. Vi startet veldig bra i treningskampene, med tre seiere og et tap (Holmen fra 2. divisjon). Målsetningen var nr 1, men vi ble nr. 4. I serien ble det 10 seiere, 1 uavgjort og 7 tap. 145 pluss mål er veldig bra, men 108 mål i vår egen kasse er ikke så bra. Første kamp ble spilt 11. september og siste kamp 19. mars. Treningene startet opp veldig bra, godt oppmøte og god innsats. Våre nye spillere gled godt inn i laget, trener og leder annonserte topp plass i serien. Som alle lag fikk vi noen skader og det typiske Skien-syndromet. Dvs. noen spillere satser veldig bra fra starten, men gir seg utover i sesongen. Uten våre polske ungdommer er jeg redd for at 4. plassen lett kunne vært en plass blant bunnlagene. Derfor takk til Miroslaw, Mariusz og Adam. Flest kamper har: Mariusz Prezwozny og Sindre Bjørlo, 17 av 18 kamper. På poengtoppen kom Miroslaw Copija med 52 poeng (31 mål - 21 assist), nr. 2 ble Mariusz Prezwozny 44 poeng (21 mål - 23 assist) og nr. 3 Adam Bluma 33 poeng (14 mål - 19 assist). Miroslaw vant eller skal vi si tapte slem gutt statistikken, hele 93 utvisningsminutter, nr. 2 ble Daniel Lindblad 74 minutter og nr. 3 ble Mariusz Prezwozny 57 minutter. I løpet av sesongen har vi brukt 27 spillere, inkludert 4 målvakter. 16 av spillerne har spilt mer enn halvparten av kampene. Kristoffer Tøen Nielsen har vært kaptein for laget, med hjelp av Andreas Undall og Sebastian Ødegården i 2 kamper. Visekapteiner har vært; Sebastian Ødegården, Marius Veirud, Stian Andrê Gundersen, Adam Bluma, Kåre Birkemo og Rudi Nystad. Her har det altså vært litt forskjellige A-er grunnet skader og karantene. Kleiva Bilverksteds Innsatspremie gikk i år til; Kristofer Tøen Nielsen. I årets kamp mot Skien old Stars ble det tap 11-2 Laila Sørum Steinar Sørum Helge R. Haugen Lagleder Trener Utstyrsforvalter Skien, 1. april

14 Årsmelding for Skien Ishockey Old Stars. 2010/

15 12

16 7. Arrangementer. A-lag har spilt 9 kamper hjemme U-19 har spilt 12 kamper hjemme U14 har spilt 10 kamper hjemme U11 har spilt 10 kamper hjemme Totalt 41 kamper på hjemmebane i år. Ishockeyskolen har også gjennomført sin turnering i år. Vi var med og arrangerte Halloween og Mgp on ice sammen med fritidsparken. Vellykket arrangement med ca 1000 besøkende på uteisen. Vi har også hatt Nordisk U16 Norge, Danmark, Sverige og Finland. Tilbakemelding fra Forbundet er meget bra. Vi har også arrangert U15 kretslagsturnering der 6 kretser stilte opp, disse ga også meget gode tilbakemeldinger. 8. Sekretariat. Her må vi jobbe for å få flere til å delta aktivt. For øvrig er vi meget stolt av de som har deltatt i år. På landskampen får vi mye skryt i fra Norges ishockey forbund. Dette er meget viktig ved tildeling av landskamper, noe vi alle ønsker å ha i Skien. Vi ønsker at hvert lag lager sine grupper til sekretariat. Dette gjør jobben enkelt og mer forutsigbart for alle. Her har U14 gjort det veldig bra i år. 9. Sliperom /depot og material Det er kjøpt inn nytt Keeper utstyr til flere av Keeperne i år, dette var på grunn av slitasje og nye regler om bredde på Loffene til Keepere. Det er også kjøpt inn noe ekstra utstyr til dommere og ute spillere. Vi har i år byttet fra nøkler på lagdepoene til kodelåser, dette er gjort fordi vi mangler en hel masse nøkler. Vi har mange nøkler i omløp men får de ikke inn. Dette kan medføre klubben en stor ekstra kostnad til fritidsparken, på grunn av låser som må byttes og nøkler som ikke kommer tilbake. I sesongen som har vært har vi ikke inngått noen sponsor avtale med noen på kjøp av utstyr. Vi har bevist ikke gått inn i noen avtale da vi ikke har fått noen avklaring om vi skal drive en egen butikk i klubben. Dette føler jeg som material ansvarlig er veldig viktig og vite. Vi kan ikke lage en avtale med noen og så etter og fått masse i sponsorpenger, be våre medlemmer om og handle hos oss i stedet. Dette har jeg ikke samvittighet til, håper at alle har forståelse for dette. Sliperommet har fått noe nytt utstyr i år også. Det har blitt kjøpt to nye støvsugere som er tatt i bruk. Vi har også funnet en ny og stabil leverandør av slipeskiver, men mulig dette kan komme på en liten forhøyet kostnad. Men utifra de problemer som har vært med og klare og skaffe nokk skiver så er det vert det. Det ble holdt et slipekurs i vinter, dette medførte til at vi fikk flere nye slipere til og hjelpe oss tre (to) som jobber med og slipe. Mulig vi ikke er flinke nok til og vise eller si at dette setter vi pris på, men det gjør vi. Tror vi skal prøve og holde et oppfrisknings kurs neste sesong for de som er interessert. Vi hadde en grei omsetning i sesongen som har vært. Denne endte på : inn =34035 og ut = Dette ga et overskudd på: kr. Men vi har fremdeles en del utestående gjeld fra spillere. Noe vi håper og få inn så snart som mulig. 3 (2) personer jobber med material og skøyter. Dette er en krevende og stor jobb, noe som vi håper at spillerne kan forstå etter vært. Det er sakt i fra til alle brukere at skøytene må settes inn i hyllene og at de blir slipt når sliperne får tid. Spillerne skal IKKE komme med skøytene rett før de skal på isen. Vi får god hjelp fra de sliperne som var på kurs i vinter så det skal ikke være noen grunn for at noen spillere skal trenge seg fram i slipekøen. Mvh. Snorre Bertnsen 13

17 .10. Dugnader. Handelstevne: her har vi hatt en kjempe stor dugnad, vi har hatt 20 personer i sving hver dag i 9 dager. Fått masse gode tilbakemeldinger fra alle parter. MGP 2011 I år fikk vi ansvaret for baren på etter festen, her hadde vi en gjeng på 22 personer som jobbet i 10 timer. DUGNAD ODDS HJEMMEKAMPER 1999-DD Siden Odd Grenland rykket opp i eliteserien i fotball i 1999 har Skien Ishockeyklubb hver eneste sesong fått anledning til å være med på dugnad under avvikling av Odds hjemmekamper. Vår oppgave har hele tiden vært vakthold og i senere tid også billettkontroll i våre porter. Helt fra starten av har vi hatt hovedansvaret for borte supporterne sammen med et varierende antall innleide vektere og politi. Selv om omfanget (antall personer og timeverk) har variert en del fra sesong til sesong, har dette vært en meget god og stabil inntektskilde for Skien Ishockeyklubb. Totalt vil jeg anslå at denne dugnaden har gitt klubben vår inntekter på ca kr. Som en av de som har deltatt på denne dugnaden i alle sesongene og også vært hovedansvarlig for gjennomføringen i flere sesonger, vet jeg at vi hele tiden har hatt og fortsatt har en høy stjerne hos arrangement- og sikkerhetsansvarlig hos Odd. Det er fordi vi alltid har vært til å stole på når det gjelder å stille opp, og at vi har hatt voksne og positive deltakere som gjør de oppgavene vi til en hver tid får tildelt på best mulig måte. Det har imidlertid i perioder vært vanskelig å stille nok vakter til kampene, og spesielt foregående sesong opplevde dugnadsansvarlig flere tilfeller av at personer som hadde sagt ja til å stille, plutselig trakk seg på kort varsel uten å hjelpe til med å skaffe stedfortreder. Alle kan selvfølgelig bli syke, eller det kan oppstå andre uheldige omstendigheter, men da er det viktig at den som må trekke seg hjelper til med å skaffe en erstatter. Sammenlignet med loddsalg, vareopptellinger og mange andre dugnadsformer burde dette være en OK dugnadsform selv for de som ikke er fotballidioter. Jeg håper derfor flest mulig er positive og stiller opp i sesongen(e) som kommer, slik at Skien Ishockeyklubb fortsatt kan ha dette som en god inntektskilde. Med hockeyhilsen Geir og Hasse Skien, 18 mars

18 11. Klubbinfo. Den offisielle klubbinfo går igjennom bruk av e-post, sms og innkalte møter, samt at hjemmesiden bestrebes å være det offisielle talerøret, hvor en hver nyhet, info osv. skal legges ut. Klubbens nettside Hjemmesiden blir nå stadig oppdatert og er under utvikling av 2 meget kyndige mennesker på dette området (Tormod Beichmann og Hans Jan Øre), med Jan Tore Siljedal som koordinator for dette arbeidet.. Besøksfrekvensen har > doblet seg siden 2009 og ligger nå på gjennomsnittlig besøkende hver måned. Siden er og skal være vår informasjonskilde nr. 1. og klubbens talerør. Det er alle sitt ansvar og komme med info til hjemmesiden, spesielt lagledere og trenere. Vi arbeider i dag med en link for å kunne melde seg inn som medlem gjennom vår hjemmeside. Facebook nettside Vi har også opprettet en side på Facebook som er i daglig å flittig bruk av mange av våre medlemmer. 12. Eiendeler Klubbhus Klubbhuset blir flittig brukt til kveldsmat, møter og sosial happenings. Det er utarbeidet arbeidsoppgaver for hvert lag vedr. vasking etc. som fungerer meget bra. Kontoret er blitt låst av og skal kun brukes av styret og lagledere. Det er også mulighet for medlemmer å leie klubbhuset, der det blant annet er dekketøy til 50 personer. Ny vareopptelling. Se også inventarliste. 15

19 Vareopptelling inventarliste klubbhus Innhold Antall Innhold Antall Innhold Antall Kniv 24 Gaffel 34 Teskje 84 Skje 7 Stor Gaffel 6 Ostehøvel 1 Slikkepott 1 Potetskje 2 Sausøser 4 Brødkniv 1 Eggdeler 1 Øser (plast, sorte) 2 Epledeler 1 Spagettisleiv 1 Sausvisp 2 Stekespade 1 Gaffel (stor, plast) 1 Skje (stor, plast) 1 Pølseklype 2 Boksåpner 1 Vinåpner 2 Visper mixmaster 2 Brødfjøl 2 Middagstalerkner 40 Dype Talerkner 25 Små Talerkner 33 Cogacglass 43 Rødvinsglass 33 Vanlig glass 46 Ishockeyglass 27 Hvite Kaffekopper 50 Sorte Kopper 4 Fagfor. + andre Kopper 5 Lokk 4 Store Glassblower 5 Potetfat 5 Kakefat glass 1 Stålboller 4 Brødkurver 2 Vase 1 Saftmugger 8 Fløtemugge stål 1 Sausmugger stål 6 Litermål 2 Litermål liten 1 Store Stålfat 8 Stor Bakebolle 1 Kakeform 1 PP Talerkner 5 PP Boller 3 Plastfat store 3 Vaffeljern 1 Mixmaster 1 Saltbøsser 6 Pepperbøsser 6 Kaffemaskin 1 Kaffekanne Stor 1 Kaffekanne Medium 3 Kaffekanne Liten 1 Vannkoker 1 Liten Gryte 1 Stor Plastbolle 2 Telysholder glass blå 4 Bord 9 Stoler 28 Tripptrapp Stol 1 Sofa 2 Salongbord 1 Tavleskap 1 Søppelkasse 1 Komfyr 1 Kjøleskap 1 Oppvaskmaskin 1 Poseholder plast 1 Kontorstoler 2 Skrivebord 2 Kontorskap 3 Arkivskap lite 1 Arkivskap stor stål 1 PC stasjonær 1 Skrivere 2 Tråløsrutter 2 Lapptopp 3 Lysestaker glass 10 Blomster m/krukke 10 Blå duker 10 Lysestaker svarte 10 Kasettspiller 1 CD Radio 1 Stiftemaskin 3 Hullemaskin 1 Tapeholder 1 Kalkulator 1 Varmedresser sett 6 Moppedunk 1 Moppestativ, stang 1 Mopper 2 Vindunal, stor/lang 1 Sopekost 1 Vaskebøtter 2 Søppeldunker 2 TV Flatskjerm 1 Whiteboard 1 Dekoder 1 Antenne 1 Fjernkontroller 2 Skøytekontakt 2 PC / TV kabel 1 PC Høytalere 2 Dobørste 1 Benk 1 Såpeholder Dispense 1 Papirholder 2 Mvh Hus komité Laila Sørum, Elin Skrettingland, Gunn Kristin Indredavik 16

20 13. Økonomi Styrets økonomiske beretning. Regnskapet for 2010 viser et overskudd på kr 9 820,- Klubben økte driftsinntektene med kr , og driftskostnadene økte med kr Dette gir et avvik på kr ,- Vi har fordringer på kr , hvor vi i regnskapet har avskrevet kr av disse. Driftsinntektene har økt med kr på medlemskontingenter som er et resultat av opprydding og forståelse for N3sport faktureringsprogram og oppfølging av dette. Lavere aktivitet på dugnader og styrt redusert aktivitet på salg av hockeyutstyr da klubben har mye utestående fordringer på de spillerne, samt 2 færre lag i sesongen enn antatt å få inn sponsor /reklame inntekter på, har driftsinntektene totalt sett ikke økt like mye som driftskostnadene. Driftskostnadene sin økning ligger i hovedsak på trener og personalkostnader, her hadde vi et stort etterheng fra 2009, samt at vi i regnskapet har avsatt en kostnadd på kr som er forskuddsbetalinger til TiT for trener som og utbetalte forskudd. Totalt økte trener og personalkostnader med kr ,- For øvrig har driften i 2010 gått med et lite overskudd på kr Et resultat som ligger innenfor det vi budsjetterte. Klubben har hatt fokus på pengebruken i år, siden vi har hatt stor sportslig aktivitet, og nedgang i forventet inntekt antatt høsten Blant annet har vi på grunn av likviditeten måtte legge ned planlagt busstransport på 2 av lagene våre. Det er viktig at vi har sterk fokus på økonomien for de neste sesonger, som krever ennå økt omsetning med flere lag. Vi må intensivere arbeidet med å øke sponsor, reklame og grasrot inntekter. Dette er viktig da vi nå ikke har bingo inntekter mer. Klubben har arbeidet meget bra med dugnader og konsentrerer seg nå videre 2 år fremover, først og fremst om Handelsstevnet og vakthold på Odd stadion. Alle klubbens medlemmer må bidra, for eksempel i forbindelse med å: Ta vare på klubbens utstyr Skaffe klubben positiv oppmerksomhet Rekruttere nye medlemmer i alle alderstrinn.. Betale sin medlemskontingent og treningsavgift. Delta på dugnader. Bidra til økede sponsor, reklame og grasrot inntekter. Bidra med gode ideer til inntektsbringende aktiviteter. Forøvrig henvises til vedlagte regnskap og budsjett. Skien Ishockeyklubb Styre Jan Tore Siljedal Styreleder 17

21 14. Konklusjon Årets sesong 2010/11, bærer preg av mange lag, mye aktivitet, men litt få aktive innenfor hvert lag, slik at vi har vært nødt til å bruke mange spillere til å hospitere på forskjellige lag. Vi var nødt til å trekke U12 grunnet for få aktive og vi har hatt et samarbeid med Sørfjell på U14 samt deres U17 for å ha et godt sportslig tilbud til alle. Vi har også hatt nordisk landslagturnering U16 mellom Norge, Sverige, Finland og Danmark. Damelandslaget har vært på treningsleir hos oss. Vi har hatt arrangør ansvaret for U15 kretslagturnering med 6 kretser. Disse kampene er viktige, både for oss selv og for forbundet. Her fikk vi se hockey på høyt nivå, og vi får god erfaring på organiseringen rundt store kamper. 28 februar sendte klubben søknad til NIHF om 1. div. senior spill for neste sesong. Det er satt ned en gruppe på 15 personer som har arbeider med vår 1. div. satsing. Det blir Tryouts for spillere 9. april og i skrivende stund har det meldt seg på 26 spillere fra andre steder i inn og utland. Inntekter og utgifter er satt på plass og under kontroll. (kr ,- pluss, hvorav ca. kr ,- allerede er bekreftet før vi i det hele tatt har virkelig satt i gang). Kretsleder i Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV) krets ligger nå hos Skien Ishockeyklubb med Espen Tangen som kretsleder og Pekka Santanen som U15 Kretslagstrener. Vi samarbeider også i kretsen og på landsbasis med jentesamling, hvor vi blant annet har deltatt med 2 av våre jenter i ØBTV krets. Susanne Haug har deltatt i NM for kvinner. Vi har også hatt idrettskole. Vår egen samt at vi har hatt besøk i fra Siljan. Regnskapet viser et lite overskudd, men klubben har dårlig likviditet, noe som førte til at vi måtte trekke tilbake tilbudet om busstransport til alle lag. Klubben bør bestrebe og få bygd opp en buffer. Ha et komplett kontinuerlig oppdatert og riktig medlemsregister er blitt prioritert og må opprettholdes, slik at vi kan få ut kontingenter og avgifter i tide. Men det er viktig at medlemmene betaler kontingenten i tide. Her har klubben slitt lenge, men vi begynner å se et lys i tunellen nå. Noe som for øvrig vårt regnskapskontor Sipac har kommentert. For å klare dette er vi avhengig av at alle og hvor lagledere tar ansvar, melder inn til styret alle som slutter, begynner eller forandrer adresse, tlf, mail etc.. I år har vi strøket ca 150 registrerte medlemmer, som ikke har vært medlemmer på flere år. Dette krever mye arbeid og gir stor feilkilde i våre budsjetter og har også en økonomisk kostnad. Vi har også hatt en del aktive som ikke har vært registrert med lisens, som er de aktives forsikring ved skader. Alle er nå registrert i et eget register i Sport AdMin. Vi har store økonomiske potensialer: Å verve medlemmer fra foresatte, familie og venner. Å verve grasrot spillere. Her bør klubben sette på plass en konkurranse for vervekampanjer. Vi har i år dessverre fått gjort lite på sponsor / reklame siden. Dette grunnes menneskelige ressurser og prioritering, men her har klubben store potensialer og det er her vi bør skaffe inntektskildene til kjøp av drakter, utstyr og transport til lagene. En egen gruppe med bl. annet lagleder bør settes i sammen for neste sesong og sette opp en plan, behov og gjennomføring for dette, som sikrer inntekter for kontrakter på 3 år av gangen. Det må settes i system for hele klubben på bredde nivå og ikke enkeltvis pr. lag. Unntak her er elite lag hvor 90 % av kostnadene må dekkes gjennom sponsor, reklame, salg og billettsalg. Vi arbeider tett med kommunen og fritidsparken på og få en skriftlig sambruksavtale, som vil sikre klubben muligheter til inntekter ved arrangementer og reklame, samt prioritering av oss som bruker. Avtalen vil også innholde flere andre fordeler for medlemmer og klubben generelt. I skrivende stund har vi stor tro på at en slik avtale er i boks snarlig. 18

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt.

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt. Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Saksdokumenter til Årsmøtet

Saksdokumenter til Årsmøtet Saksdokumenter til Årsmøtet 15.02.2012 Velkommen Side 3 12. Sak 1. Godkjenne stemmeberettigede Side 3 12. Sak 2. Godkjenne innkalingen, saksliste og forretningsorden Side 4 12. Sak 3. Velge dirigent, sekretær

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Lov for Ballerud Golfklubb (heretter klubben), stiftet 1.8.1992, med senere endringer, senest av

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Lov for Sandvollan idrettslag

Lov for Sandvollan idrettslag stiftet 25. juli 1920 Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Forslag til årsmøte 2014. Godkjent av Nord Trøndelag idrettskrets pending. Endringshistorikk se vedlegg 1. I. INNLEDENDE

Detaljer

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer