Studiekatalog. Oslo Spania nett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiekatalog. Oslo Spania nett"

Transkript

1 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett

2 Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord

3 VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull erfaring og kan se tilbake på en spennende og positiv utvikling. I 2013 ble alle våre studier reakkreditert av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Godkjenningen er en anerkjennelse av arbeidet vi utfører og et kvalitetsstempel på studiene vil tilbyr. Vi arbeider kontinuerlig med kvalitetsutvikling av høgskolen og vårt studietilbud. Vi har fokus på videreutvikling av studietilbudet og at denne utviklingen er i tråd med arbeidslivets og samfunnets behov for kompetanse, og de formelle krav og forventninger som stilles til undervisnings- og utdanningskvaliteten ved høgskoler i Norge. Internasjonalt ser det ut som utviklingen går mot en inndeling av medisinutdanningen i bachelor- og mastergrad, blant annet som følge av Bologna-prosessen. Som Norges eneste utdannings institusjon som tilbyr Bachelorstudium i medisin, ligger vi i front i kunnskapsutviklingen på dette området. I 2014 har vi ambisjoner om å utvide fagområdet vårt ytterligere med en bachelor i fysisk aktivitet og helse. Forebygging og helsefremmende arbeid er kjernen i våre utdanninger og det nye bachelorstudiet vil bli et godt tilskudd til vårt samlede studietilbud. Høgskolen holder til i nye og moderne lokaler, med campus i Oslo og Spania. Vår avdeling i Oslo er sentralt plassert i «kunnskaps landsbyen» Nydalen, i omgivelser som fremmer et godt og aktivt studentmiljø. Høgskolens avdeling i Spania holder til i moderne og funksjonelle lokaler sentralt i Fuengirola (Mijas), i Málagaprovinsen på Costa del Sol. Utdanningene som tilbys ved begge studiesteder holder samme kvalitet, og det er vår faste dyktige fagstab som underviser ved begge læresteder. En utdanning fra Atlantis Medisinske Høgskole gir deg en solid kunnskapsplattform som du kan anvende i arbeidsliv eller videre studier. Tomm-Espen Strøm Høgskoledirektør 3

4 REKTOR HAR ORDET Velkommen til Atlantis Medisinske Høgskole, en erfaren skole med ungdommelig sjel! Vårt mål er å bli landets beste, private høgskole innen helsefag, og det jobber vi hardt for hver eneste dag. Ved Atlantis Medisinske Høgskole setter vi studentene i fokus, alle skal bli sett og ivaretatt. Det er derfor viktig for oss å ha en god og åpen kontakt mellom studenter og forelesere, og mellom studenter og administrasjon. Studentene bidrar også selv til et meget godt sosialt miljø, blant annet gjennom fadderuken ved studiestart, sportsaktiviteter og andre sosiale samlinger gjennom året. Vår daglige målsetting overfor studentene er: Vi ser deg som student Vi er faglig fremragende Vi er engasjerte formidlere Vi er nyskapende Vi samspiller Kunnskap innen helsefag blir stadig viktigere! Verdens helseorganisasjon anser fedme som et av de største helseproblemene i verden. Befolkningen blir stadig eldre og flere rammes av livsstilssykdommer. Det er derfor ikke vanskelig å anbefale en utdannelse innen medisin, ernæring eller fysisk aktivitet og helse. Vår visjon «Helsekunnskap for fremtiden» rommer dermed både vårt mål om å være en nyskapende høgskole i kontinuerlig utvikling, samtidig som vi ønsker å imøte komme samfunnets behov for kompetanse på viktige områder. Jeg gleder meg til å se deg på skolen! Mohsen Zangani Lege & Rektor 4

5 8 Matvarekunnskap er et av fagene som inngår i bachelor i ernæring Innhold Velkommen til oss! 3 Rektor har ordet 4 Studietilbud 7 Bachelor i ernæring 8 Årsstudium i grunnleggende ernæring 12 Studentklinikk 13 Bachelor i medisin 14 Årsstudium i grunnleggende medisin 18 Anatomi og fysiologi 20 Treningslab og testing 21 Legestudier i utlandet 22 Kiropraktorstudier i Storbritannia 24 Tilleggskurs i kjemi 25 Bachelor i fysisk aktivitet og helse 27 Atlantis Oslo 28 Atlantis Spania Atlantis Nettskole 32 Studentaktiviteter 34 Praktisk informasjon 36 Studieavgifter Sprek start på studiene i fadderuken 21 I skolens treningslab kan du få testet formen 5

6 6 Visste du at hvis man setter sammen DNA fra alle cellene hos mennesket, tilsvarer det 70 ganger tur-retur sola?

7 Studietilbud Opptakskrav Opptakskrav er generell studie kompetanse eller realkompetanse. Les mer på side 36 BACHELOR I ERNÆRING BACHELOR I MEDISIN bachelor i fysisk Aktivitet og helse** Ta kontakt med studieveileder ved Atlantis Medisinske Høgskole for mer informasjon. 180 STUDIEPOENG 180 STUDIEPOENG 180 STUDIEPOENG Ernæring påbygning inkl. bacheloroppgave Grunnleggende medisin 3 inkl. bacheloroppgave Påbygning i anatomi og fysiologi inkl idrettskader Bacheloroppgave Forebyggende fysisk aktivitet og helse Grunnleggende ernæring 2 Grunnleggende medisin 2 Helsekartlegging Helse, kultur og samfunn inkl praksis ÅRSSTUDIUM i grunnleggende medisin 60 STUDIEPOENG ÅRSSTUDIUM i Grunnleggende ernæring* (kun nett) 60 STUDIEPOENG Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode Grunnleggende ernæring 1 inkl. biokjemi Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode Grunnleggende medisin 1 inkl. biokjemi Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode Grunnleggende ernæring 1 inkl. biokjemi AnATOMI og fysiologi STUDIEPOENG Grunnleggende ernæring 2 Sykdomslære Sykdomslære Sykdomslære Treningslære Instruktørrollen Fysisk aktivitet og livsstilssykdommer Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi Grunnleggende ernæring 1 inkl. biokjemi Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi * Spesielle opptakskrav gjelder for dette studiet. ** Bachelor i fysisk aktivitet og helse er til godkjenning hos NOKUT, og forutsatt en godkjenning i løpet av våren, vil studiet starte opp fra høsten

8 BACHELOR I ERNÆRING 180 studiepoeng Studiet passer for deg som ønsker detaljert kunnskap om ernæring og som er interessert i sammenhenger mellom næringsstoffer, kosthold og helse både på individ- og gruppenivå. Dersom du vil arbeide kunnskapsbasert med helsefremmende og sykdomsforebyggende ernæring, er dette studiet for deg! Her er noen av de fagansatte i ernæringsavdelingen ved Atlantis Medisinske Høgskole 8

9 STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo 3 år fulltid august Spania 3 år fulltid* august Nett 3 år fulltid / 6 år deltid august eller januar * Inntil to år av bachelorstudium kan tas i Spania, det siste året må tas i Oslo eller på nett. Hva lærer du? Bachelor i ernæring er et 3-årig studium hvor du lærer om sammenhenger mellom kosthold, næringsstoffer og helse på celle-, individ- og samfunnsnivå. Fagområdet inkluderer kunnskap om tilknyttede fag som kjemi, biokjemi, anatomi, fysiologi, sykdomslære, kommunikasjon og vitenskapelig metode. Innsikt i metoder innen medisinsk og ernærings vitenskapelig forskning er grunnleggende i fag området, og knytter det nært opp mot andre medisinske fag. Kandidater med bachelorgrad i ernæring vil etter endt studium ha solid vitenskapelig basert kompetanse om helsefremmende og sykdomsforebyggende ernæring. Det første studieåret omhandler kroppens anatomi, fysiologi og patologi, dvs. oppbygning, funksjoner og sykdomsprosesser. Dette danner et viktig grunnlag for de videre årene. I andre studieår lærer du om fordøyelse og opptak av mat og næringsstoffer, samt næringsstoffenes om setning (metabolisme) i kroppen. Studentene får også en grundig innføring i vitenskapelige metoder og helsekommunikasjon. Det tredje studieåret lærer du om matvarekunnskap, vitaminer og mineraler, kosthold og helse, og aktuelle kostråd til friske personer i ulike livsfaser, samt ved livsstilssykdommer (diabetes, hjerte- og karsykdom, overvekt/fedme og feil-/underernæring). Studentene lærer også å vurdere aktuelle trenddietter. Siste semester har vi fokus på kostveiledning, og studentene får ferdighetstrening ved høgskolens studentklinikk. Det er en stor fordel hvis du har realfags kompetanse eller interesse for realfag. Pensumlitteraturen inkluderer norsk og engelsk fag litteratur (bøker og vitenskapelige artikler). 9

10 Visste du at blodet i menneskekroppen beveger seg nesten km gjennom kroppens blodårer i løpet av et døgn? Hvem passer bachelorstudium i ernæring for? Målgruppe Studiet retter seg mot personer som ønsker å: Praktisere helsefremmende og sykdomsforebyggende ernæringsarbeid offentlig eller privat, på individ-, gruppe- eller samfunnsnivå. Arbeide med helsefremmende og sykdomsforebyggende kostholdsveiledning. Arbeide som rådgivere innen næringsmiddelbransjen og opplysnings kontorer. Studere ernæring eller helsefag på masternivå*. Se våre nettsider eller kontakt studieveileder for mer informasjon om de ulike mulighetene. *Vi gjør oppmerksom på at bachelorgrad i ernæring ikke kvalifiserer til opptak på master i klinisk ernæring i Norge. Hvorfor velge Bachelor i ernæring ved Atlantis Medisinske Høgskole? Ernæringsavdelingen ved Atlantis Medisinske Høgskole er en engasjert gruppe med høy faglig kompe tanse. Majoriteten har doktorgrad innen ernærings forskning og driver aktiv forskning ved siden av undervisningen ved høgskolen. Noen av prosjektene involverer studentene. Som student tilknyttet bachelor i ernæring vil du derfor være en del av et aktivt og spennende miljø. Opptakskrav Opptakskrav er generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller 25 år i opptaksåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Se side 36 for mer informasjon om realkompetanse. Studenter som ikke har Kjemi 1 fra videregående utdanning (i løpet av de 5 siste årene), anbefales å ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo, eller på nettskolen vår. 10

11 Studiemodell bachelor i ernæring Ernæring påbygning (EP) Ernæring gjennom livet Ernæring for ulike grupper Kostveiledning og forebyggende ernæringsarbeid tilknyttet studentklinikk Bacheloroppgave 3. år Grunnleggende ernæring 2 (GE2) Vitaminer og mineraler Matvarekunnskap Ernæring i Norge og kostholdsundersøkelser Livsstilssykdommer 2. år Vitenskapelig metode Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode (BIO) Statistikk Kommunikasjon Kampanjer og intervensjoner Grunnleggende ernæring 1 (GE1) Energi og energigivende næringsstoffer Kjemi Sykdomslære (SL) Biokjemi 1. år Årsak, utbredelse og behandling av de viktigste sykdommene Anatomi og fysiologi (AF) Anatomi Fysiologi 11

12 Årsstudium i grunnleggende ernæring 60 Studiepoeng Det er et økt behov for ernærings kompetanse i samfunnet og kunnskap om ernæring er vesentlig innen helse fremmende og sykdoms forebyggende arbeid. STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo Spania Nett 1 år fulltid / 2 år deltid august eller januar Hva lærer du? Årsstudium i grunnleggende ernæring gir en innføring i fagområdet ernæring, og omfatter sammenhenger mellom kosthold, næringsstoffer og helse. Sentralt i faget står offisielle anbefalinger for ernæring og kosthold som er gitt for å fremme helse blant enkeltindivider og befolkningen generelt. Studiet er evidensbasert og ernæringsvitenskapelig forskning danner grunnlaget i fagområdet. Årsstudium i grunnleggende ernæring har emnesammensetning og felles undervisning med bachelor i ernæring. Studiet kan inngå som en del av denne bachelorgraden eller ses på som et supplement til annen utdanning innen helsefag, for eksempel innen ulike profesjonsstudier. Grunnleggende ernæring består av to emner. Grunnleggende ernæring 1, som inkluderer energi og energigivende næringsstoffer, kjemi og biokjemi, og Grunnleggende ernæring 2 som tar for seg vitaminer og mineraler, matvarekunnskap, ernæring i Norge og kostholds undersøkelser og livsstilssykdommer. Målgruppe Studiet i grunnleggende ernæring ved Atlantis Medisinske Høgskole er relevant for personer med utdanning innen helsefag fra universitet eller høgskole som ønsker ernæringskompetanse, eksempelvis sykepleiere, leger, fysioterapeuter, kiropraktorer, farmasøyter el. Opptakskrav Opptakskrav er 3-årig helsefaglig høgskole- eller universitets utdanning, eller tilsvarende, med minimum C i snitt. Det er ingen formelle krav til forkunnskaper i kjemi, men det er fordel med forkunnskaper i faget tilsvarende Kjemi 1 fra videregående skole. Studenter som ikke har forkunnskaper i kjemi, kan ta et forkurs i kjemi ved AMH i forkant av studieoppstart. Studiet har begrenset antall plasser. Siden det kan være flere søkere enn det er plasser gir snittkarakteren C ingen garanti for opptak. 12

13 Studentklinikk Atlantis Medisinske Høgskole ser på ferdighetstrening som en viktig del av utdanningen. Særlig innen helsefag er kontakt og kommunikasjon med klienter viktige erfaringsområder. Vi har derfor opprettet en egen student klinikk på skolen. Gjennom dette til budet vil høgskolens studenter tilknyttet bachelorgrad i ernæring få gjennomføre kostveiledning under kyndig veiledning av autoriserte, kliniske ernæringsfysiologer ansatt ved skolen. På studentklinikken vil våre studenter gi kostveiledning til klienter som ønsker å gjøre livsstilsendringer og hjelpe dem med å sette konkrete mål. Våre studenter har særlig kompetanse på forebygging av livsstilssykdommer som overvekt, høyt kolesterol, høyt blodtrykk, diabetes type II med mer. Vi kart legger spisemønster og hjelper til med å sette sammen et sunt og balansert kosthold i forhold til klientens livssituasjon. Studentklinikken har vist seg å være et særlig godt tilbud som vi får mange positive tilbakemeldinger på, både fra studentene og ikke minst fra klientene. 13

14 BACHELOR I MEDISIN 180 studiepoeng Helsevesenet i Norge vil i løpet av de neste årene få et økende behov for arbeidskraft med medisinsk kompetanse. Bachelorstudium i medisin er nytt i Norge, men mer vanlig i andre land, som USA, Canada og Australia. Bachelor i medisin gir deg en solid bakgrunn for videre studier innen helse fag. Det kan være et masterprogram eller legestudier i utlandet. Målet med bachelorstudiet i medisin er at studentene skal tilegne seg kunnskaper innen medisinske basalfag. Fagstaben i medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole er en kompetent og engasjert gjeng med mye erfaring. 14

15 STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo 3 år fulltid august Spania 3 år fulltid* august Nett 3 år fulltid / 6 år deltid august eller januar * Inntil to år av bachelorstudium kan tas i Spania, det siste året må tas i Oslo eller på nett. Hva lærer du? Bachelorstudium i medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole er et selvstendig 3-årig teoretisk studium innen grunnleggende medisin. Utdanningen inneholder en bred kombinasjon av basalmedisinske og naturvitenskapelige fag som kjemi, biokjemi, genetikk, histologi, cellebiologi, fysiologi, anatomi, biomekanikk, patologi/sykdomslære, mikrobiologi, immunologi og farmakologi. Det legges også vekt på komplementære fag som samfunns- og sosialmedisin, etikk, kommunikasjon, medisinsk forskning og vitenskapelig metode. Studiet er utviklet for å gi grunnkompetanse innen medisin og forebyggende folkehelsearbeid. Bachelorstudium i medisin er ikke et klinisk studium, men det gis en innføring i helt basal diagnostisk tankegang og elementære behandlingsprinsipper. Videre studier Bachelorgraden gjør deg kvalifisert til å søke videre på masterprogram innen folkehelse. Med mastergrad åpner det seg mange yrkesveier. For eksempel innen forskning, undervisning og næringsmiddelindustrien. Dersom du velger å utdanne deg videre til lege, har du meget gode jobbmuligheter. På legestudiet lærer du hvordan kroppen fungerer, hvordan sykdommer påvirker kroppen, og om behandling av de ulike sykdommene. Du kan være sikker på at du har en spennende og utfordrende hverdag. Ingen dager er like. Du kan velge om du vil arbeide i allmennpraksis, på sykehus, eller på universitet og høgskole. Legestudier i utlandet Ønsker du å bruke bachelor i medisin som søkegrunnlag for opptak til legestudiet, finnes muligheter via høgskolens samarbeidspartner i Polen. Atlantis Medisinske Høgskole har et antall plasser øremerket for våre bachelorstudenter i medisin, på medisinstudiet ved University of Lodz. Se side 22, eller våre hjemmesider for mer informasjon. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studenter som ikke har Kjemi 1 fra videregående utdanning, eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning (i løpet av de 5 siste årene), anbefales å ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo, eller på nettskolen vår. Du kan lese mer om forkurset på side 25 og 15

16 Visste du at vi har 1-3 kilo bakterier i kroppen? Studiemodell bachelor i medisin Grunnleggende medisin 3 (GM3) 3. år Arbeidsfysiologi og biomekanikk0 Nevrofysiologi Avansert anatomi Bacheloroppgave Grunnleggende medisin 2 (GM2) Immunologi Mikrobiologi Genetikk Livsstilssykdommer Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode (BIO) 2. år Vitenskapelig metode Statistikk Kommunikasjon Grunnleggende medisin 1 (GM1) Kampanjer og intervensjoner Cellebiologi Kjemi Biokjemi Sykdomslære (SL) 1. år Årsak, utbredelse og behandling av de viktigste sykdommene Anatomi og fysiologi (AF) Anatomi Fysiologi 16

17 Pernille Kaldhussæter 3. års student Juma Iraki Tidligere student Studiene på Atlantis Medisinske Høgskole er spennende og lærerike. Vi lærer om samfunnsnyttige og interessante temaer som vi kan ta med oss videre og bruke på mange ulike områder. Juma avsluttet sin bachelorgrad i ernæring ved Atlantis Medisinske Høgskole i Bare et halvt år senere var han i full gang med sitt eget foretak. Allerede ved inngangen til det siste semesteret av bachelor utdanningen på Atlantis Medisinske Høgskole begynte jeg å tenke på hva jeg ville gjøre videre etter studiene, jeg jobber nå i mitt eget selskap (Iraki Nutrition), og samarbeider med leger og annet helsepersonell ved A klinikken på Lørenskog. Mange av klientene mine kommer etter anbefaling fra lege, og det har derfor vært en stor fordel at pensumet på Atlantis inneholdt flere fag og temaer innen medisin, det har gjort det mye enklere for meg å kommunisere med annet helsepersonell, samtidig som det gir meg større faglig tyngde og troverdighet. Det finnes mange muligheter etter endt studium på AMH, uansett om du vil studere videre eller jobbe. Med dyktige og engasjerte lærere blir skoledagene spennende og man ønsker å lære mer. På skolen har vi mange fasisliteter som treningslab, ernæringskjøkken og studentklinikk. Alt dette bidrar til at vi får testet ut teorien i praksis og motiveres til å lære enda mer. Skolen har også flotte auditorier, mange grupperom og lesesal. Jeg anbefaler så absolutt Atlantis Medisinske Høgskole til andre som er interessert i helse og ernæring. Skolen har dyktige forelesere, spennende fag og et godt studentmiljø. Det viktigste for å lykkes med studier og jobb er å jobbe hardt og målrettet, den innsatsen du legger inn i starten vil du få mye igjen for senere. 17

18 ÅRSSTUDIUM I GRUNNLEGGENDE MEDISIN 60 studiepoeng Gjennom et årsstudium i grunnleggende medisin på Atlantis Medisinske Høgkole lærer du det grunnleggende innen human anatomi, fysiologi og sykdomslære. Dette gir et godt utgangspunkt for forståelse og videre fordypning i de andre fagene som undervises ved høgskolen. Alle former for medisin- og ernæringskunnskap har sitt utspring i disse fagområdene! Hva lærer du? Årsstudium i grunnleggende medisin består av to emner: Anatomi og fysiologi ( sp) Sykdomslære ( sp) Anatomi og fysiologi er kunnskap om hvordan kroppen fungerer når den er frisk. Anatomi beskriver kroppens oppbygning, mens fysiologi er læren om hvordan menneske kroppens organer og celler fungerer. Tenk deg at du spiser et godt måltid. Maten tygges, svelges og fordøyes i tarmen. Dette er fysiologiske prosesser. Hva er vel mer spennende enn å finne ut hvordan du selv er bygget opp og fungerer? Sykdomslære er læren om hvordan sykdommer oppstår og utvikler seg Patologi kan oversettes til sykdomslære, dvs. læren om hvordan sykdommer oppstår og utvikler seg, og hvilke 18

19 STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo 1 år fulltid august Spania 1 år fulltid august Nett 1 år fulltid / 2 år deltid august eller januar vevsforandringer man finner ved sykdom. Sykdomslære er et spennende fag! Vi ser på årsak, forekomst, symptomer, diagnostikk og behandling av en rekke sykdommer. Alle våre forelesere i sykdomslære er leger og bruker mange kliniske eksempler i sin undervisning. Dette er med på å gjøre faget spennende og lærerikt for våre studenter. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studenter som ikke har Kjemi 1 fra videregående utdanning, eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning (i løpet av de 5 siste årene), anbefales å ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo, eller på nettskolen vår. Du kan lese mer om forkurset på side 25 og Videre studier Atlantis samarbeider med Jessenius Faculty of Medicine Comenius University i Slovakia. Dette universitetet tilbyr et 6-årig profesjonsstudium i medisin. Vi har flere studenter som begynner her hvert år, etter å ha tatt Årsstudium i grunnleggende medisin hos oss. Ved fullført studium i Slovakia og turnustjeneste i Norge, får man autorisasjon som lege i Norge. Du kan lese mer om legestudier i utlandet på side

20 ANATOMI og FYSIOLOGI studiepoeng Studiet i anatomi og fysiologi gir studentene en detaljert oversikt over sammenhengen mellom kroppens struktur og funksjon. Vi legger vekt på at studentene skal forstå de grunnleggende fysiologiske prinsippene i kroppen. STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo 1/2 år fulltid august Spania 1/2 år fulltid august Nett 1/2 år fulltid / 1 år deltid Hva lærer du? Studiet deles inn i hovedtemaene Grunnleggende kjemi og biokjemi Cellebiologi Anatomi og fysiologi august eller januar I tillegg til forelesninger og kollokvier, er det flere praktiske oppgaver i løpet av studiet, for eksempel disseksjon av dyreorganer og interaktive tester. For mer informasjon om de ulike fagene, se Studiet passer for deg som Ønsker en bachelorgrad. Halvårsenheten kan inngå som en del av oppbyggingen til en bachelor- grad ved norske eller utenlandske høyskoler og universiteter, gitt det enkelte studiesteds godkjenning av studiet som en del av en slik grad. Studiet inngår i grads studiene som tilbys ved Atlantis Medisinske Høgskole (ved fullført studium kan du søke deg videre på det andre semesteret av bachelor studiet.) Ønsker tilleggspoeng til blant annet profesjonsstudiet i medisin, farmasistudiet, fysioterapi- og sykepleierutdanningen. Trenger anatomi/fysiologi i sammenheng med din naturmedisinske utdanning Opptakskrav Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studenter som ikke har Kjemi 1 fra videregående utdanning, eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning (i løpet av de 5 siste årene), anbefales å ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo, eller på nettskolen vår. Du kan lese mer om forkurset på side 25 og Halvårsenheten i anatomi og fysiologi danner grunnlaget for all videre utdanning ved ved høgskolen. Den utgjør første semesteret i alle studieprogrammene og gradene som tilbys ved Atlantis Medisinske Høgskole. 20

21 Treningslab OG testing I høgskolens lokaler i Oslo har vi innredet et helt nytt og moderne fysiologisk testlaboratorium, hvor vi kan gjennom føre en rekke tester, veiledning og oppfølging for mosjonister, utøvere og idrettslag. Fysisk aktivitet er en viktig del av en sunn livsstil, og dette tilbudet er dermed et godt supplement til våre studier og de verdiene vi ønsker å ivareta. Ved testlaben tilbyr vi blant annet testing av maksimalt oksygenopptak og laktatprofil. Disse testene gir et godt bilde på hvor god form du er i, og er viktige verktøy for å nå nye treningsmål. Det maksimale oksygenopptaket vil også kunne si noe om hvor god helse du har siden disse er nært knyttet til hverandre. Testingen gir således verdifull informasjon og er motiverende for videre treningsinnsats. I samarbeid med studentklinikken gir vi også råd om kosthold til passet fysisk aktivitet og treningsmål. Du kan lese mer om vårt treningslaboratorium på hjemmesiden vår 21

22 Legestudier i utlandet Med en bachelor i medisin fra Atlantis Medisinske Høgskole kan du søke deg videre på masterstudier, eller profesjonsstudiet i medisin i Polen. Ved å ta årsstudium i grunnleggende medisin har du også mulighet til å søke deg videre på legestudiet i Slovakia. Atlantis Medisinske Høgskole har samabeidsavtaler som gjør at vi hjelper deg med den videre søke prosessen og opptak, dersom du ønsker å gå videre til en full lege utdannelse. 22 Jessenius Faculty Of Medicine, Comenius University, Martin, Slovakia Atlantis Medisinske Høgskole samarbeider med Jessenius Faculty of Medicine in Martin, som hører til Comenius University. Etter å ha gjennomført Årsstudium i grunnleggende medisin hos Atlantis Medisinske Høgskole, kan du fortsette på et seksårig profesjonsstudium ved Jessenius Faculty of Medicine. Undervisningen foregår på engelsk. Universitetet er anerkjent og har utdannet leger siden 1962, det engelskspråklige programmet startet opp i Rundt 0 nordmenn studerer medisin i Martin. Martin er en liten by nord i Slovakia, med kort avstand til byer som Wien, Krakow og Budapest. Byen er omgitt av et vakkert fjellområde, og er et eldorado for deg som liker å drive med vinteridrett. Terrenget er også fint for fjellturer om sommeren. Godkjenning Studiet har integrert praksis, og man er derfor ferdig utdannet lege med full lisens etter 6 år. Etter endt utdanning søker man direkte om autorisasjon fra Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK). Opptakskrav og søknadsfrist For å søke på dette studiet må du bestå en opptaksprøve i kjemi og biologi. Det er en forutsetning at du har gode forkunnskaper i realfag. Opptaksprøven avholdes på Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo i begynnelsen av juni i opptaksåret, og vi gir deg god informasjon om søknadsprosessen og forberedelsene til opptaksprøven. Søknadsfrist er 15. april, og du er automatisk oppmeldt til opptaksprøven når vi har mottatt en komplett søknad fra deg. Finansiering Lånekassen gir støtte til utdanningen. Ønsker du mer informasjon eller en prat med studieveileder om videre legestudier i Martin, kan du ta kontakt med;

23 Mari Warp Studerer nå medisin i Polen Medical University of Lodz, Polen Atlantis Medisinske Høgskole samarbeider med Medical University of Lodz. Medical University of Lodz er et av de største medisinske universiteter i Polen og er et anerkjent universitet. Studenter som har fullført bachelorstudium i medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole kan søke om opptak til det fireårige legestudiet i Lodz. Studieløpet er likt den amerikanske/ kanadiske modellen, der fireårige legestudier bygger på en bachelorgrad, i dette tilfellet Bachelor i medisin fra Atlantis Medisinske Høgskole. Lodz er den tredje største byen i Polen og ligger i sentrum av landet, og regnes som et viktig akademisk og kulturelt senter. Byen er hjemsted for over studenter fordelt på 23 høgskoler og universitet. I Lodz finnes over parker og byen har et rikt kulturliv innen musikk, teater, litteratur, kunst og film. Godkjenning Studiet er i henhold til krav for utdanning i EU/EØS land og gir godkjenning i Norge. Se statens autorisasjonskontor for helsepersonell for mer informasjon. Opptakskrav Studenten må: Ha fullført bachelorgrad i medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole, med C eller bedre i alle fag. Ha gode nok engelskkunnskaper til å kunne følge engelskspråklig undervisning. Fullføre et kurs i fysikk med arbeidsomfang på 120 timer, som inkluderer forelesninger, kollokvier og selvstudium. Bestå opptaksprøve i form av et intervju på Skype. Intervjuet vil måle kunnskaper i kjemi, biologi, fysikk og engelsk. Jeg hadde tre utrolig lærerike år på Atlantis Medisinske Høgskole, både i Oslo og i Spania. Begge steder hadde vi dyktige forelesere og mange interessante og lærerike undervisningstimer. Studentene som ønsket fikk mulighet til å prøve seg på å skrive artikler for nett, noe som var veldig lærerikt. Det siste året mitt på AMH var jeg studentrepresentant i styret ved høgskolen, og fikk innblikk i hvor krevende det er å drive en høyskole, og ikke minst, hvilken innsats alle de ansatte på Atlantis gjør for studentene sine, hver dag! Overgangen fra Atlantis til Medical University of Lodz i Polen var veldig stor, men heldigvis er vi fra Atlantis like godt forberedt for studiene her som de som har gått premed. Vi er en liten klasse på rundt 25 studenter som holder sammen og hjelper hverandre, og vi lærer utrolig mye på kort tid! Tips til studenter som skal søke seg videre til Polen er å å jobbe godt i tiden på AMH, da blir overgangen litt lettere. Vær forberedt på at studiene tar nesten all tid, og ikke blir overrasket over den store arbeidsmengden! Det at studiene foregår på engelsk er ingenting å bekymre seg over, det går kjempefint. Gled deg til å studere - og bo sammen med medisinstudenter fra hele verden! I klassen min og på «doormen» hvor jeg bor er både USA, Canada, Polen, Puerto Rico, Libanon, England, Italia, Saudi Arabia, Spania, Frankrike, Sverige og Norge representert! Finansiering Lånekassen gir støtte til utdanningen. Ønsker du mer informasjon eller en prat med studieveileder om videre legestudier i Lodz, kan du ta kontakt med; 23

24 kiropraktorstudier i storbritannia UNIVERSITY OF SOUTH WALES, CARDIFF, STORBRITANNIA Atlantis Medisinske Høgskole samarbeider med University of South Wales. Etter å ha gjennomført Årsstudium i grunnleggende medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole kan du studere videre til kiropraktor ved dette universitet. Vi har studieplasser per år ved University of South Wales. Etter endt utdanning må du gjennomføre 12 måneders turnustjeneste i Norge. Godkjenning Utdanningen er ECCE-akkreditert (European Council on Chiropractic Education), dvs godkjent som kiropraktor utdanning. For å praktisere som kiro praktor i Norge med utdanning fra utlandet, må du ha autori sasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK). Autorisasjon gis til søkere som har bestått utdanning som kiropraktor ved University of South Wales, og som har fullført nødvendig turnustjeneste. Finansiering Lånekassen gir støtte til kiropraktorutdanningen. Opptakskrav og søknadsfrist Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse og minimum C på eksamener i Årsstudium i grunnleggende medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole. Dersom det er flere søkere enn antall plasser, vil søkere med best karakter bli prioritert. Søknadsfrist for opptak er 15. april. Ønsker du mer informasjon? Kontakt 24

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Endelig vurdering av studier ved Atlantis Medisinske Høgskole Juli 2013 Institusjon: Atlantis Medisinske Høgskole Studietilbud:

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING Massasjeterapi Soneterapi Ta grep om fremtiden Med en utdanning innen alternativ behandling Vi har to studieretninger; Soneterapi Massasjeterapi

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2006 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

STUDIEINFORMASJON 2008-09. Stup i det! 19 8 3-2 0 0 8

STUDIEINFORMASJON 2008-09. Stup i det! 19 8 3-2 0 0 8 STUDIEINFORMASJON 2008-09 Stup i det! Ledende lær ingsmiljø 25 19 8 3-2 0 0 8 Rektor s. 4 4 om HiH s. 6-13 HiH - kort fortalt s. 14 Harstad som studiested s. 16 Store muligheter s. 18 Ut i verden s. 20

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

STUDIER MED STØTTE (SMS)

STUDIER MED STØTTE (SMS) STUDIER MED STØTTE (SMS) Campus Kristiansand Årsrapport 2013 Veileder: Heidi T. Munksgaard Innledning: Studier med støtte(sms) startet opp på Campus Kristiansand i august 2009. Foreløpig er det bare en

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift tema Bygge på utdannelsen Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 117. årgang februar 2009 www.apotektidsskrift.no Tema: Bygge på utdannelsen Mye å strekke seg etter 30 apotekteknikere leser seg til reseptarer

Detaljer

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i STUD IEHÅN 0809 v d e l i n g f o r t e k n o l o g i Kontaktinformasjon vdeling for teknologi vdelingens servicesenter Besøksadresse: Postadresse: Tlf.:/faks: Epost: E.C. Dahls gate 2 700 Trondheim 73

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - DES 13_Layout 1 06.12.13 19.36 Side 1 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D DESEMBER 2013 Julen startet med pyntet juletre i slutten av november på Amadores-stranden. LES OM: KanSKjE årets julegave

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 Foto: Trond Isaksen. Foto: Jan Lillehamre Jobber du naken? Som medlem i Fagforbundet Ungdom slipper du å stå naken i arbeidslivet. Fagforbundet Ungdom jobber for å bedre

Detaljer

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Undervisningskvalitet... 5 Vurderingsformer... 6 Elitemiljøer... 7 Internasjonale

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen.

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. I dag har du mulighet du stille spørsmålene som kan bestemme din fremtid.

Detaljer