Studiekatalog. Oslo Spania nett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiekatalog. Oslo Spania nett"

Transkript

1 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett

2 Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord

3 VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull erfaring og kan se tilbake på en spennende og positiv utvikling. I 2013 ble alle våre studier reakkreditert av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Godkjenningen er en anerkjennelse av arbeidet vi utfører og et kvalitetsstempel på studiene vil tilbyr. Vi arbeider kontinuerlig med kvalitetsutvikling av høgskolen og vårt studietilbud. Vi har fokus på videreutvikling av studietilbudet og at denne utviklingen er i tråd med arbeidslivets og samfunnets behov for kompetanse, og de formelle krav og forventninger som stilles til undervisnings- og utdanningskvaliteten ved høgskoler i Norge. Internasjonalt ser det ut som utviklingen går mot en inndeling av medisinutdanningen i bachelor- og mastergrad, blant annet som følge av Bologna-prosessen. Som Norges eneste utdannings institusjon som tilbyr Bachelorstudium i medisin, ligger vi i front i kunnskapsutviklingen på dette området. I 2014 har vi ambisjoner om å utvide fagområdet vårt ytterligere med en bachelor i fysisk aktivitet og helse. Forebygging og helsefremmende arbeid er kjernen i våre utdanninger og det nye bachelorstudiet vil bli et godt tilskudd til vårt samlede studietilbud. Høgskolen holder til i nye og moderne lokaler, med campus i Oslo og Spania. Vår avdeling i Oslo er sentralt plassert i «kunnskaps landsbyen» Nydalen, i omgivelser som fremmer et godt og aktivt studentmiljø. Høgskolens avdeling i Spania holder til i moderne og funksjonelle lokaler sentralt i Fuengirola (Mijas), i Málagaprovinsen på Costa del Sol. Utdanningene som tilbys ved begge studiesteder holder samme kvalitet, og det er vår faste dyktige fagstab som underviser ved begge læresteder. En utdanning fra Atlantis Medisinske Høgskole gir deg en solid kunnskapsplattform som du kan anvende i arbeidsliv eller videre studier. Tomm-Espen Strøm Høgskoledirektør 3

4 REKTOR HAR ORDET Velkommen til Atlantis Medisinske Høgskole, en erfaren skole med ungdommelig sjel! Vårt mål er å bli landets beste, private høgskole innen helsefag, og det jobber vi hardt for hver eneste dag. Ved Atlantis Medisinske Høgskole setter vi studentene i fokus, alle skal bli sett og ivaretatt. Det er derfor viktig for oss å ha en god og åpen kontakt mellom studenter og forelesere, og mellom studenter og administrasjon. Studentene bidrar også selv til et meget godt sosialt miljø, blant annet gjennom fadderuken ved studiestart, sportsaktiviteter og andre sosiale samlinger gjennom året. Vår daglige målsetting overfor studentene er: Vi ser deg som student Vi er faglig fremragende Vi er engasjerte formidlere Vi er nyskapende Vi samspiller Kunnskap innen helsefag blir stadig viktigere! Verdens helseorganisasjon anser fedme som et av de største helseproblemene i verden. Befolkningen blir stadig eldre og flere rammes av livsstilssykdommer. Det er derfor ikke vanskelig å anbefale en utdannelse innen medisin, ernæring eller fysisk aktivitet og helse. Vår visjon «Helsekunnskap for fremtiden» rommer dermed både vårt mål om å være en nyskapende høgskole i kontinuerlig utvikling, samtidig som vi ønsker å imøte komme samfunnets behov for kompetanse på viktige områder. Jeg gleder meg til å se deg på skolen! Mohsen Zangani Lege & Rektor 4

5 8 Matvarekunnskap er et av fagene som inngår i bachelor i ernæring Innhold Velkommen til oss! 3 Rektor har ordet 4 Studietilbud 7 Bachelor i ernæring 8 Årsstudium i grunnleggende ernæring 12 Studentklinikk 13 Bachelor i medisin 14 Årsstudium i grunnleggende medisin 18 Anatomi og fysiologi 20 Treningslab og testing 21 Legestudier i utlandet 22 Kiropraktorstudier i Storbritannia 24 Tilleggskurs i kjemi 25 Bachelor i fysisk aktivitet og helse 27 Atlantis Oslo 28 Atlantis Spania Atlantis Nettskole 32 Studentaktiviteter 34 Praktisk informasjon 36 Studieavgifter Sprek start på studiene i fadderuken 21 I skolens treningslab kan du få testet formen 5

6 6 Visste du at hvis man setter sammen DNA fra alle cellene hos mennesket, tilsvarer det 70 ganger tur-retur sola?

7 Studietilbud Opptakskrav Opptakskrav er generell studie kompetanse eller realkompetanse. Les mer på side 36 BACHELOR I ERNÆRING BACHELOR I MEDISIN bachelor i fysisk Aktivitet og helse** Ta kontakt med studieveileder ved Atlantis Medisinske Høgskole for mer informasjon. 180 STUDIEPOENG 180 STUDIEPOENG 180 STUDIEPOENG Ernæring påbygning inkl. bacheloroppgave Grunnleggende medisin 3 inkl. bacheloroppgave Påbygning i anatomi og fysiologi inkl idrettskader Bacheloroppgave Forebyggende fysisk aktivitet og helse Grunnleggende ernæring 2 Grunnleggende medisin 2 Helsekartlegging Helse, kultur og samfunn inkl praksis ÅRSSTUDIUM i grunnleggende medisin 60 STUDIEPOENG ÅRSSTUDIUM i Grunnleggende ernæring* (kun nett) 60 STUDIEPOENG Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode Grunnleggende ernæring 1 inkl. biokjemi Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode Grunnleggende medisin 1 inkl. biokjemi Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode Grunnleggende ernæring 1 inkl. biokjemi AnATOMI og fysiologi STUDIEPOENG Grunnleggende ernæring 2 Sykdomslære Sykdomslære Sykdomslære Treningslære Instruktørrollen Fysisk aktivitet og livsstilssykdommer Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi Grunnleggende ernæring 1 inkl. biokjemi Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi * Spesielle opptakskrav gjelder for dette studiet. ** Bachelor i fysisk aktivitet og helse er til godkjenning hos NOKUT, og forutsatt en godkjenning i løpet av våren, vil studiet starte opp fra høsten

8 BACHELOR I ERNÆRING 180 studiepoeng Studiet passer for deg som ønsker detaljert kunnskap om ernæring og som er interessert i sammenhenger mellom næringsstoffer, kosthold og helse både på individ- og gruppenivå. Dersom du vil arbeide kunnskapsbasert med helsefremmende og sykdomsforebyggende ernæring, er dette studiet for deg! Her er noen av de fagansatte i ernæringsavdelingen ved Atlantis Medisinske Høgskole 8

9 STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo 3 år fulltid august Spania 3 år fulltid* august Nett 3 år fulltid / 6 år deltid august eller januar * Inntil to år av bachelorstudium kan tas i Spania, det siste året må tas i Oslo eller på nett. Hva lærer du? Bachelor i ernæring er et 3-årig studium hvor du lærer om sammenhenger mellom kosthold, næringsstoffer og helse på celle-, individ- og samfunnsnivå. Fagområdet inkluderer kunnskap om tilknyttede fag som kjemi, biokjemi, anatomi, fysiologi, sykdomslære, kommunikasjon og vitenskapelig metode. Innsikt i metoder innen medisinsk og ernærings vitenskapelig forskning er grunnleggende i fag området, og knytter det nært opp mot andre medisinske fag. Kandidater med bachelorgrad i ernæring vil etter endt studium ha solid vitenskapelig basert kompetanse om helsefremmende og sykdomsforebyggende ernæring. Det første studieåret omhandler kroppens anatomi, fysiologi og patologi, dvs. oppbygning, funksjoner og sykdomsprosesser. Dette danner et viktig grunnlag for de videre årene. I andre studieår lærer du om fordøyelse og opptak av mat og næringsstoffer, samt næringsstoffenes om setning (metabolisme) i kroppen. Studentene får også en grundig innføring i vitenskapelige metoder og helsekommunikasjon. Det tredje studieåret lærer du om matvarekunnskap, vitaminer og mineraler, kosthold og helse, og aktuelle kostråd til friske personer i ulike livsfaser, samt ved livsstilssykdommer (diabetes, hjerte- og karsykdom, overvekt/fedme og feil-/underernæring). Studentene lærer også å vurdere aktuelle trenddietter. Siste semester har vi fokus på kostveiledning, og studentene får ferdighetstrening ved høgskolens studentklinikk. Det er en stor fordel hvis du har realfags kompetanse eller interesse for realfag. Pensumlitteraturen inkluderer norsk og engelsk fag litteratur (bøker og vitenskapelige artikler). 9

10 Visste du at blodet i menneskekroppen beveger seg nesten km gjennom kroppens blodårer i løpet av et døgn? Hvem passer bachelorstudium i ernæring for? Målgruppe Studiet retter seg mot personer som ønsker å: Praktisere helsefremmende og sykdomsforebyggende ernæringsarbeid offentlig eller privat, på individ-, gruppe- eller samfunnsnivå. Arbeide med helsefremmende og sykdomsforebyggende kostholdsveiledning. Arbeide som rådgivere innen næringsmiddelbransjen og opplysnings kontorer. Studere ernæring eller helsefag på masternivå*. Se våre nettsider eller kontakt studieveileder for mer informasjon om de ulike mulighetene. *Vi gjør oppmerksom på at bachelorgrad i ernæring ikke kvalifiserer til opptak på master i klinisk ernæring i Norge. Hvorfor velge Bachelor i ernæring ved Atlantis Medisinske Høgskole? Ernæringsavdelingen ved Atlantis Medisinske Høgskole er en engasjert gruppe med høy faglig kompe tanse. Majoriteten har doktorgrad innen ernærings forskning og driver aktiv forskning ved siden av undervisningen ved høgskolen. Noen av prosjektene involverer studentene. Som student tilknyttet bachelor i ernæring vil du derfor være en del av et aktivt og spennende miljø. Opptakskrav Opptakskrav er generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller 25 år i opptaksåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Se side 36 for mer informasjon om realkompetanse. Studenter som ikke har Kjemi 1 fra videregående utdanning (i løpet av de 5 siste årene), anbefales å ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo, eller på nettskolen vår. 10

11 Studiemodell bachelor i ernæring Ernæring påbygning (EP) Ernæring gjennom livet Ernæring for ulike grupper Kostveiledning og forebyggende ernæringsarbeid tilknyttet studentklinikk Bacheloroppgave 3. år Grunnleggende ernæring 2 (GE2) Vitaminer og mineraler Matvarekunnskap Ernæring i Norge og kostholdsundersøkelser Livsstilssykdommer 2. år Vitenskapelig metode Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode (BIO) Statistikk Kommunikasjon Kampanjer og intervensjoner Grunnleggende ernæring 1 (GE1) Energi og energigivende næringsstoffer Kjemi Sykdomslære (SL) Biokjemi 1. år Årsak, utbredelse og behandling av de viktigste sykdommene Anatomi og fysiologi (AF) Anatomi Fysiologi 11

12 Årsstudium i grunnleggende ernæring 60 Studiepoeng Det er et økt behov for ernærings kompetanse i samfunnet og kunnskap om ernæring er vesentlig innen helse fremmende og sykdoms forebyggende arbeid. STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo Spania Nett 1 år fulltid / 2 år deltid august eller januar Hva lærer du? Årsstudium i grunnleggende ernæring gir en innføring i fagområdet ernæring, og omfatter sammenhenger mellom kosthold, næringsstoffer og helse. Sentralt i faget står offisielle anbefalinger for ernæring og kosthold som er gitt for å fremme helse blant enkeltindivider og befolkningen generelt. Studiet er evidensbasert og ernæringsvitenskapelig forskning danner grunnlaget i fagområdet. Årsstudium i grunnleggende ernæring har emnesammensetning og felles undervisning med bachelor i ernæring. Studiet kan inngå som en del av denne bachelorgraden eller ses på som et supplement til annen utdanning innen helsefag, for eksempel innen ulike profesjonsstudier. Grunnleggende ernæring består av to emner. Grunnleggende ernæring 1, som inkluderer energi og energigivende næringsstoffer, kjemi og biokjemi, og Grunnleggende ernæring 2 som tar for seg vitaminer og mineraler, matvarekunnskap, ernæring i Norge og kostholds undersøkelser og livsstilssykdommer. Målgruppe Studiet i grunnleggende ernæring ved Atlantis Medisinske Høgskole er relevant for personer med utdanning innen helsefag fra universitet eller høgskole som ønsker ernæringskompetanse, eksempelvis sykepleiere, leger, fysioterapeuter, kiropraktorer, farmasøyter el. Opptakskrav Opptakskrav er 3-årig helsefaglig høgskole- eller universitets utdanning, eller tilsvarende, med minimum C i snitt. Det er ingen formelle krav til forkunnskaper i kjemi, men det er fordel med forkunnskaper i faget tilsvarende Kjemi 1 fra videregående skole. Studenter som ikke har forkunnskaper i kjemi, kan ta et forkurs i kjemi ved AMH i forkant av studieoppstart. Studiet har begrenset antall plasser. Siden det kan være flere søkere enn det er plasser gir snittkarakteren C ingen garanti for opptak. 12

13 Studentklinikk Atlantis Medisinske Høgskole ser på ferdighetstrening som en viktig del av utdanningen. Særlig innen helsefag er kontakt og kommunikasjon med klienter viktige erfaringsområder. Vi har derfor opprettet en egen student klinikk på skolen. Gjennom dette til budet vil høgskolens studenter tilknyttet bachelorgrad i ernæring få gjennomføre kostveiledning under kyndig veiledning av autoriserte, kliniske ernæringsfysiologer ansatt ved skolen. På studentklinikken vil våre studenter gi kostveiledning til klienter som ønsker å gjøre livsstilsendringer og hjelpe dem med å sette konkrete mål. Våre studenter har særlig kompetanse på forebygging av livsstilssykdommer som overvekt, høyt kolesterol, høyt blodtrykk, diabetes type II med mer. Vi kart legger spisemønster og hjelper til med å sette sammen et sunt og balansert kosthold i forhold til klientens livssituasjon. Studentklinikken har vist seg å være et særlig godt tilbud som vi får mange positive tilbakemeldinger på, både fra studentene og ikke minst fra klientene. 13

14 BACHELOR I MEDISIN 180 studiepoeng Helsevesenet i Norge vil i løpet av de neste årene få et økende behov for arbeidskraft med medisinsk kompetanse. Bachelorstudium i medisin er nytt i Norge, men mer vanlig i andre land, som USA, Canada og Australia. Bachelor i medisin gir deg en solid bakgrunn for videre studier innen helse fag. Det kan være et masterprogram eller legestudier i utlandet. Målet med bachelorstudiet i medisin er at studentene skal tilegne seg kunnskaper innen medisinske basalfag. Fagstaben i medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole er en kompetent og engasjert gjeng med mye erfaring. 14

15 STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo 3 år fulltid august Spania 3 år fulltid* august Nett 3 år fulltid / 6 år deltid august eller januar * Inntil to år av bachelorstudium kan tas i Spania, det siste året må tas i Oslo eller på nett. Hva lærer du? Bachelorstudium i medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole er et selvstendig 3-årig teoretisk studium innen grunnleggende medisin. Utdanningen inneholder en bred kombinasjon av basalmedisinske og naturvitenskapelige fag som kjemi, biokjemi, genetikk, histologi, cellebiologi, fysiologi, anatomi, biomekanikk, patologi/sykdomslære, mikrobiologi, immunologi og farmakologi. Det legges også vekt på komplementære fag som samfunns- og sosialmedisin, etikk, kommunikasjon, medisinsk forskning og vitenskapelig metode. Studiet er utviklet for å gi grunnkompetanse innen medisin og forebyggende folkehelsearbeid. Bachelorstudium i medisin er ikke et klinisk studium, men det gis en innføring i helt basal diagnostisk tankegang og elementære behandlingsprinsipper. Videre studier Bachelorgraden gjør deg kvalifisert til å søke videre på masterprogram innen folkehelse. Med mastergrad åpner det seg mange yrkesveier. For eksempel innen forskning, undervisning og næringsmiddelindustrien. Dersom du velger å utdanne deg videre til lege, har du meget gode jobbmuligheter. På legestudiet lærer du hvordan kroppen fungerer, hvordan sykdommer påvirker kroppen, og om behandling av de ulike sykdommene. Du kan være sikker på at du har en spennende og utfordrende hverdag. Ingen dager er like. Du kan velge om du vil arbeide i allmennpraksis, på sykehus, eller på universitet og høgskole. Legestudier i utlandet Ønsker du å bruke bachelor i medisin som søkegrunnlag for opptak til legestudiet, finnes muligheter via høgskolens samarbeidspartner i Polen. Atlantis Medisinske Høgskole har et antall plasser øremerket for våre bachelorstudenter i medisin, på medisinstudiet ved University of Lodz. Se side 22, eller våre hjemmesider for mer informasjon. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studenter som ikke har Kjemi 1 fra videregående utdanning, eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning (i løpet av de 5 siste årene), anbefales å ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo, eller på nettskolen vår. Du kan lese mer om forkurset på side 25 og 15

16 Visste du at vi har 1-3 kilo bakterier i kroppen? Studiemodell bachelor i medisin Grunnleggende medisin 3 (GM3) 3. år Arbeidsfysiologi og biomekanikk0 Nevrofysiologi Avansert anatomi Bacheloroppgave Grunnleggende medisin 2 (GM2) Immunologi Mikrobiologi Genetikk Livsstilssykdommer Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode (BIO) 2. år Vitenskapelig metode Statistikk Kommunikasjon Grunnleggende medisin 1 (GM1) Kampanjer og intervensjoner Cellebiologi Kjemi Biokjemi Sykdomslære (SL) 1. år Årsak, utbredelse og behandling av de viktigste sykdommene Anatomi og fysiologi (AF) Anatomi Fysiologi 16

17 Pernille Kaldhussæter 3. års student Juma Iraki Tidligere student Studiene på Atlantis Medisinske Høgskole er spennende og lærerike. Vi lærer om samfunnsnyttige og interessante temaer som vi kan ta med oss videre og bruke på mange ulike områder. Juma avsluttet sin bachelorgrad i ernæring ved Atlantis Medisinske Høgskole i Bare et halvt år senere var han i full gang med sitt eget foretak. Allerede ved inngangen til det siste semesteret av bachelor utdanningen på Atlantis Medisinske Høgskole begynte jeg å tenke på hva jeg ville gjøre videre etter studiene, jeg jobber nå i mitt eget selskap (Iraki Nutrition), og samarbeider med leger og annet helsepersonell ved A klinikken på Lørenskog. Mange av klientene mine kommer etter anbefaling fra lege, og det har derfor vært en stor fordel at pensumet på Atlantis inneholdt flere fag og temaer innen medisin, det har gjort det mye enklere for meg å kommunisere med annet helsepersonell, samtidig som det gir meg større faglig tyngde og troverdighet. Det finnes mange muligheter etter endt studium på AMH, uansett om du vil studere videre eller jobbe. Med dyktige og engasjerte lærere blir skoledagene spennende og man ønsker å lære mer. På skolen har vi mange fasisliteter som treningslab, ernæringskjøkken og studentklinikk. Alt dette bidrar til at vi får testet ut teorien i praksis og motiveres til å lære enda mer. Skolen har også flotte auditorier, mange grupperom og lesesal. Jeg anbefaler så absolutt Atlantis Medisinske Høgskole til andre som er interessert i helse og ernæring. Skolen har dyktige forelesere, spennende fag og et godt studentmiljø. Det viktigste for å lykkes med studier og jobb er å jobbe hardt og målrettet, den innsatsen du legger inn i starten vil du få mye igjen for senere. 17

18 ÅRSSTUDIUM I GRUNNLEGGENDE MEDISIN 60 studiepoeng Gjennom et årsstudium i grunnleggende medisin på Atlantis Medisinske Høgkole lærer du det grunnleggende innen human anatomi, fysiologi og sykdomslære. Dette gir et godt utgangspunkt for forståelse og videre fordypning i de andre fagene som undervises ved høgskolen. Alle former for medisin- og ernæringskunnskap har sitt utspring i disse fagområdene! Hva lærer du? Årsstudium i grunnleggende medisin består av to emner: Anatomi og fysiologi ( sp) Sykdomslære ( sp) Anatomi og fysiologi er kunnskap om hvordan kroppen fungerer når den er frisk. Anatomi beskriver kroppens oppbygning, mens fysiologi er læren om hvordan menneske kroppens organer og celler fungerer. Tenk deg at du spiser et godt måltid. Maten tygges, svelges og fordøyes i tarmen. Dette er fysiologiske prosesser. Hva er vel mer spennende enn å finne ut hvordan du selv er bygget opp og fungerer? Sykdomslære er læren om hvordan sykdommer oppstår og utvikler seg Patologi kan oversettes til sykdomslære, dvs. læren om hvordan sykdommer oppstår og utvikler seg, og hvilke 18

19 STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo 1 år fulltid august Spania 1 år fulltid august Nett 1 år fulltid / 2 år deltid august eller januar vevsforandringer man finner ved sykdom. Sykdomslære er et spennende fag! Vi ser på årsak, forekomst, symptomer, diagnostikk og behandling av en rekke sykdommer. Alle våre forelesere i sykdomslære er leger og bruker mange kliniske eksempler i sin undervisning. Dette er med på å gjøre faget spennende og lærerikt for våre studenter. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studenter som ikke har Kjemi 1 fra videregående utdanning, eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning (i løpet av de 5 siste årene), anbefales å ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo, eller på nettskolen vår. Du kan lese mer om forkurset på side 25 og Videre studier Atlantis samarbeider med Jessenius Faculty of Medicine Comenius University i Slovakia. Dette universitetet tilbyr et 6-årig profesjonsstudium i medisin. Vi har flere studenter som begynner her hvert år, etter å ha tatt Årsstudium i grunnleggende medisin hos oss. Ved fullført studium i Slovakia og turnustjeneste i Norge, får man autorisasjon som lege i Norge. Du kan lese mer om legestudier i utlandet på side

20 ANATOMI og FYSIOLOGI studiepoeng Studiet i anatomi og fysiologi gir studentene en detaljert oversikt over sammenhengen mellom kroppens struktur og funksjon. Vi legger vekt på at studentene skal forstå de grunnleggende fysiologiske prinsippene i kroppen. STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo 1/2 år fulltid august Spania 1/2 år fulltid august Nett 1/2 år fulltid / 1 år deltid Hva lærer du? Studiet deles inn i hovedtemaene Grunnleggende kjemi og biokjemi Cellebiologi Anatomi og fysiologi august eller januar I tillegg til forelesninger og kollokvier, er det flere praktiske oppgaver i løpet av studiet, for eksempel disseksjon av dyreorganer og interaktive tester. For mer informasjon om de ulike fagene, se Studiet passer for deg som Ønsker en bachelorgrad. Halvårsenheten kan inngå som en del av oppbyggingen til en bachelor- grad ved norske eller utenlandske høyskoler og universiteter, gitt det enkelte studiesteds godkjenning av studiet som en del av en slik grad. Studiet inngår i grads studiene som tilbys ved Atlantis Medisinske Høgskole (ved fullført studium kan du søke deg videre på det andre semesteret av bachelor studiet.) Ønsker tilleggspoeng til blant annet profesjonsstudiet i medisin, farmasistudiet, fysioterapi- og sykepleierutdanningen. Trenger anatomi/fysiologi i sammenheng med din naturmedisinske utdanning Opptakskrav Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studenter som ikke har Kjemi 1 fra videregående utdanning, eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning (i løpet av de 5 siste årene), anbefales å ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo, eller på nettskolen vår. Du kan lese mer om forkurset på side 25 og Halvårsenheten i anatomi og fysiologi danner grunnlaget for all videre utdanning ved ved høgskolen. Den utgjør første semesteret i alle studieprogrammene og gradene som tilbys ved Atlantis Medisinske Høgskole. 20

21 Treningslab OG testing I høgskolens lokaler i Oslo har vi innredet et helt nytt og moderne fysiologisk testlaboratorium, hvor vi kan gjennom føre en rekke tester, veiledning og oppfølging for mosjonister, utøvere og idrettslag. Fysisk aktivitet er en viktig del av en sunn livsstil, og dette tilbudet er dermed et godt supplement til våre studier og de verdiene vi ønsker å ivareta. Ved testlaben tilbyr vi blant annet testing av maksimalt oksygenopptak og laktatprofil. Disse testene gir et godt bilde på hvor god form du er i, og er viktige verktøy for å nå nye treningsmål. Det maksimale oksygenopptaket vil også kunne si noe om hvor god helse du har siden disse er nært knyttet til hverandre. Testingen gir således verdifull informasjon og er motiverende for videre treningsinnsats. I samarbeid med studentklinikken gir vi også råd om kosthold til passet fysisk aktivitet og treningsmål. Du kan lese mer om vårt treningslaboratorium på hjemmesiden vår 21

22 Legestudier i utlandet Med en bachelor i medisin fra Atlantis Medisinske Høgskole kan du søke deg videre på masterstudier, eller profesjonsstudiet i medisin i Polen. Ved å ta årsstudium i grunnleggende medisin har du også mulighet til å søke deg videre på legestudiet i Slovakia. Atlantis Medisinske Høgskole har samabeidsavtaler som gjør at vi hjelper deg med den videre søke prosessen og opptak, dersom du ønsker å gå videre til en full lege utdannelse. 22 Jessenius Faculty Of Medicine, Comenius University, Martin, Slovakia Atlantis Medisinske Høgskole samarbeider med Jessenius Faculty of Medicine in Martin, som hører til Comenius University. Etter å ha gjennomført Årsstudium i grunnleggende medisin hos Atlantis Medisinske Høgskole, kan du fortsette på et seksårig profesjonsstudium ved Jessenius Faculty of Medicine. Undervisningen foregår på engelsk. Universitetet er anerkjent og har utdannet leger siden 1962, det engelskspråklige programmet startet opp i Rundt 0 nordmenn studerer medisin i Martin. Martin er en liten by nord i Slovakia, med kort avstand til byer som Wien, Krakow og Budapest. Byen er omgitt av et vakkert fjellområde, og er et eldorado for deg som liker å drive med vinteridrett. Terrenget er også fint for fjellturer om sommeren. Godkjenning Studiet har integrert praksis, og man er derfor ferdig utdannet lege med full lisens etter 6 år. Etter endt utdanning søker man direkte om autorisasjon fra Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK). Opptakskrav og søknadsfrist For å søke på dette studiet må du bestå en opptaksprøve i kjemi og biologi. Det er en forutsetning at du har gode forkunnskaper i realfag. Opptaksprøven avholdes på Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo i begynnelsen av juni i opptaksåret, og vi gir deg god informasjon om søknadsprosessen og forberedelsene til opptaksprøven. Søknadsfrist er 15. april, og du er automatisk oppmeldt til opptaksprøven når vi har mottatt en komplett søknad fra deg. Finansiering Lånekassen gir støtte til utdanningen. Ønsker du mer informasjon eller en prat med studieveileder om videre legestudier i Martin, kan du ta kontakt med;

23 Mari Warp Studerer nå medisin i Polen Medical University of Lodz, Polen Atlantis Medisinske Høgskole samarbeider med Medical University of Lodz. Medical University of Lodz er et av de største medisinske universiteter i Polen og er et anerkjent universitet. Studenter som har fullført bachelorstudium i medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole kan søke om opptak til det fireårige legestudiet i Lodz. Studieløpet er likt den amerikanske/ kanadiske modellen, der fireårige legestudier bygger på en bachelorgrad, i dette tilfellet Bachelor i medisin fra Atlantis Medisinske Høgskole. Lodz er den tredje største byen i Polen og ligger i sentrum av landet, og regnes som et viktig akademisk og kulturelt senter. Byen er hjemsted for over studenter fordelt på 23 høgskoler og universitet. I Lodz finnes over parker og byen har et rikt kulturliv innen musikk, teater, litteratur, kunst og film. Godkjenning Studiet er i henhold til krav for utdanning i EU/EØS land og gir godkjenning i Norge. Se statens autorisasjonskontor for helsepersonell for mer informasjon. Opptakskrav Studenten må: Ha fullført bachelorgrad i medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole, med C eller bedre i alle fag. Ha gode nok engelskkunnskaper til å kunne følge engelskspråklig undervisning. Fullføre et kurs i fysikk med arbeidsomfang på 120 timer, som inkluderer forelesninger, kollokvier og selvstudium. Bestå opptaksprøve i form av et intervju på Skype. Intervjuet vil måle kunnskaper i kjemi, biologi, fysikk og engelsk. Jeg hadde tre utrolig lærerike år på Atlantis Medisinske Høgskole, både i Oslo og i Spania. Begge steder hadde vi dyktige forelesere og mange interessante og lærerike undervisningstimer. Studentene som ønsket fikk mulighet til å prøve seg på å skrive artikler for nett, noe som var veldig lærerikt. Det siste året mitt på AMH var jeg studentrepresentant i styret ved høgskolen, og fikk innblikk i hvor krevende det er å drive en høyskole, og ikke minst, hvilken innsats alle de ansatte på Atlantis gjør for studentene sine, hver dag! Overgangen fra Atlantis til Medical University of Lodz i Polen var veldig stor, men heldigvis er vi fra Atlantis like godt forberedt for studiene her som de som har gått premed. Vi er en liten klasse på rundt 25 studenter som holder sammen og hjelper hverandre, og vi lærer utrolig mye på kort tid! Tips til studenter som skal søke seg videre til Polen er å å jobbe godt i tiden på AMH, da blir overgangen litt lettere. Vær forberedt på at studiene tar nesten all tid, og ikke blir overrasket over den store arbeidsmengden! Det at studiene foregår på engelsk er ingenting å bekymre seg over, det går kjempefint. Gled deg til å studere - og bo sammen med medisinstudenter fra hele verden! I klassen min og på «doormen» hvor jeg bor er både USA, Canada, Polen, Puerto Rico, Libanon, England, Italia, Saudi Arabia, Spania, Frankrike, Sverige og Norge representert! Finansiering Lånekassen gir støtte til utdanningen. Ønsker du mer informasjon eller en prat med studieveileder om videre legestudier i Lodz, kan du ta kontakt med; 23

24 kiropraktorstudier i storbritannia UNIVERSITY OF SOUTH WALES, CARDIFF, STORBRITANNIA Atlantis Medisinske Høgskole samarbeider med University of South Wales. Etter å ha gjennomført Årsstudium i grunnleggende medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole kan du studere videre til kiropraktor ved dette universitet. Vi har studieplasser per år ved University of South Wales. Etter endt utdanning må du gjennomføre 12 måneders turnustjeneste i Norge. Godkjenning Utdanningen er ECCE-akkreditert (European Council on Chiropractic Education), dvs godkjent som kiropraktor utdanning. For å praktisere som kiro praktor i Norge med utdanning fra utlandet, må du ha autori sasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK). Autorisasjon gis til søkere som har bestått utdanning som kiropraktor ved University of South Wales, og som har fullført nødvendig turnustjeneste. Finansiering Lånekassen gir støtte til kiropraktorutdanningen. Opptakskrav og søknadsfrist Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse og minimum C på eksamener i Årsstudium i grunnleggende medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole. Dersom det er flere søkere enn antall plasser, vil søkere med best karakter bli prioritert. Søknadsfrist for opptak er 15. april. Ønsker du mer informasjon? Kontakt 24

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2015 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0SS! Velkommen til Atlantis Medisinske Høgskole, en veletablert

Detaljer

Sandakerveien 116, 0484 Oslo Tlf: 23 00 73 50 Faks: 23 00 73 51 Epost: atlantismed@amh.no www.amh.no

Sandakerveien 116, 0484 Oslo Tlf: 23 00 73 50 Faks: 23 00 73 51 Epost: atlantismed@amh.no www.amh.no ATLANTIS Spania Avda. Carmen Saenz de Tejada. Parque Comercial Miramar, Edificio S208. 29650 Mijas (Málaga) Tlf: (+34) 952 19 74 40 E-post: postspania@amh.no www.amh.no atlantis Oslo Sandakerveien 116,

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden 1987-2012 ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE - helsekunnskap for fremtiden ATLANTIS JUBILERER! I 2012 fyller Atlantis Medisinske Høgskole 25 år! Vi har høstet mye, viktig erfaring med å undervise i helsefag

Detaljer

- 2 012 ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE

- 2 012 ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE 1987-2 012 ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE - helsekunnskap for fremtiden ATLANTIS JUBILERER! I 2012 fyller Atlantis Medisinske Høgskole 25 år! Vi har høstet mye, viktig erfaring med å undervise i helsefag

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Godkjent i Undervisningsutvalget 05.11.12 (UUV-sak 21/12) Vedtatt i Høyskolekollegiet 11.01.2013 (HK-sak 04/13) Oppdatert

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Ernæring Ernæringsstudiet gir en fordypning i grunnleggende matvarekunnskap og ernæringsfysiologi, samt i de vitenskapelige, sosiale, samfunnsmessige og helsemessige aspektene av ernæring. Studentene

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 137 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR L ÆRERUTDANNING Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR Steinerpedagogisk lærerutdanning bachelorgrad med mulighet for mastertillegg Den treårige lærerutdanningen med bachelorgrad på Steinerhøyskolen

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

Læringsplan for BIS14. Emne 2:

Læringsplan for BIS14. Emne 2: Læringsplan for BIS1 Emne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner del A 15 Studiepoeng Høsten 201 Fagplan BIS 1 Bachelor i sykepleie Lovisenberg diakonale høgskole as 1 Innholdsfortegnelse Medisinske

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Hva skal til for å bli en dyktig terapeut?

Hva skal til for å bli en dyktig terapeut? Hva skal til for å bli en dyktig terapeut? www.tunmed.no Litt om oss Grunnlagt i 1998 Over 20 ulike studietilbud Over 800 studenter 30-40 lærere og forelesere Høy gjennomføringsgrad Mange tar i bruk det

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi, biologi, samfunnsfag og helsefag der pasienten er i sentrum.

Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi, biologi, samfunnsfag og helsefag der pasienten er i sentrum. FARMASI LÆREN OM LEGEMIDLER Farmasi er læren om legemidler og hvordan de forebygger, påviser, helbreder eller lindrer plager og sykdommer hos mennesker og dyr. Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi,

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Ernæring og kostholdsveileder Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering «Ernæring og kostholdsveiledning» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Det er på 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i idrett Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver Realkompetanse Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning Anita Klinbajl rådgiver 31.01.2013 Innhold Bakgrunn Krav til realkompetanse ved HiOA

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Kroppsøving og Friluftsliv 2015-16 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015 Godkjent april 2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 (8. 11. trinn) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til

Detaljer

Idrett, deltid, Meråker

Idrett, deltid, Meråker NO EN Idrett, deltid, Meråker Dette studiet i idrett er tilrettelagt for deg som er idrettsutøver på høgt nivå - først og fremst innen langrenn, skyting og skiskyting. Her har du mulighet til å trene,

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet NO EN Helse, miljø og sikkerhet Arbeidslivet er en viktig arena for folkehelsearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen

Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen : Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen 1. semester Felles medisin og kiropraktikk 1. semester består av 4 emneområder: Examen philosophicum Human biologi Individ

Detaljer

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist NO EN Grunnstudium Mangler du de nødvendige realfagene for å begynne på naturvitenskapelige studier? Grunnstudium er en innfallsport for videre studier, enten du mangler realfag eller du ikke har bestemt

Detaljer

KROPPSØVING DELTID FRILUFTSLIV DELTID 2017/18 KROPPSØVING DELTID FRILUFTSLIV DELTID. nih.no

KROPPSØVING DELTID FRILUFTSLIV DELTID 2017/18 KROPPSØVING DELTID FRILUFTSLIV DELTID. nih.no KROPPSØVING DELTID FRILUFTSLIV DELTID 2017/18 KROPPSØVING DELTID FRILUFTSLIV DELTID nih.no Kroppsøving deltid // Kroppsøving deltid er en del av Kompetanse for kvalitet; et videreutdanningstilbud initiert

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett Tromsø 2018-2019 60 studiepoeng, heltid Det helsevitenskaplige fakultet Idrettshøgskolen Sist revidert 02.01.18 Navn på studieprogram Målgruppe Opptakskrav, forkunnskapskrav,

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Navn studieprogram: Master i biomedisin. Søkertall perioden

Navn studieprogram: Master i biomedisin. Søkertall perioden Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram:

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu Arbeidsplassbasertutdanning en ny studiemodell? Kompetansegivende kurs for assistenter Abf-utdanning, HiOA Plan for rekruttering av førskolelærere,kd 2007-2011

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår Side 1/8 Studieplan 2014-2015 Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100 8060

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole Programfag innen programområde Realfag skoleåret 2018 2019 en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole 1 Valg av programfag på programområde realfag På Vg2 må du velge fire programfag.

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Master i bevegelsesvitenskap

Master i bevegelsesvitenskap Master i bevegelsesvitenskap Denne studieplanen er gyldig for studenter som er tatt opp i studieåret 2017/2018. Studieplanen er godkjent av Fakultet for medisin og helsevitenskap 07.03.17. Fakta om studieprogrammet

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Årsstudium i idrett Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2012-2013

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2012-2013 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2012-2013 Kroppsøving og Friluftsliv 2012-13 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Masterprogrammet i voksnes læring

Masterprogrammet i voksnes læring 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterprogrammet i voksnes læring Elin Steen Studieveileder (fakultet) Berit Rau Studiekonsulent (institutt) 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR

Detaljer