Årsrapport Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå"

Transkript

1 Årsrapport

2 Innhold Foto: S. Sigbjørnsen / Region Stavanger Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 6 9 Styrets beretning 10 Tiltakene i 12 Markedsutviklingen i 14 Kommunikasjon 16 Kongress og arrangementsturisme 26 Ferie og fritid 38 Vertskap 46 Årsregnskap 50 Resultatregnskap 52 Balanse 53 Noter Revisjonsberetning Medlemmer 58 59

3 Foto: Monica Larsen / Region Stavanger 4 Reiselivs direktøren har ordet Sammendrag Årsrapport I har Region Stavanger hatt et høyt og spisset aktivitetsnivå i prioriterte markeder, som har gitt resultater i form av merverdi for våre medlemmer, men også regionen generelt i form av inntekter som utløses i gjestedøgn til Stavangerregionen (se modell på kongressmarkedsføring). Aktiviteter og tiltak favner fra en til en-salg til nasjonale og internasjonale markedskampanjer. Vi har gjennom utvalgte tiltak, kampanjer og prosjekter vist å sette Stavangerregionen på kartet også for øvrig næringsliv som ikke er direkte tilsluttet reiselivet, som et spennende reisemål for både feriefritid, kongresser og såkalt arrangementsturisme. Sammen har vi har nådd vår strategiske hovedmålsetning for! I perioden til 2014 skal vi øke antall hotellgjestedøgn med For var målsetningen gjestedøgn hvorav skulle tilføres via ferie- og fritidsgjester og kongress- og konferansegjester. Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at vi totalt sett har hatt en økning i hotellgjestedøgn på Statistikken viser også at regionens hoteller har hatt en fantastisk utvikling på pris. Inntekt pr solgte rom har steget fra kr 981,- til kr 1 010,- og inntekt per gjest har steget fra kr 1 342,- til kr 1 392,-. Kapasitetsutnyttelsen per rom øker og gjestene blir lengre. I har vi kunnet ønske to nye hoteller velkommen i regionen. Rica Airport Hotel, Stavanger og Comfort Hotel Square er fullverdige medlemmer i fellesskapet. Nykommeren Sørmarka Arena er også med og øker attraktiviteten i regionen gjennom sine spennende produkter og muligheter til å trekke store arrangementer. har vært et år med meget høyt aktivitetsnivå. Vi har spisset våre prosjekter, skapt gode salgsarenaer, og således gitt våre medlemmer såkalt Return on investment! Turismeprosjektet med sin fokuserte markedsføring mot markeder som har direkte flyruteforbindelser til Stavangerregionen, Ruteutviklingsforum som systematisk arbeider for å sikre at regionens næringsliv har de rette flyrutene og våre egne kampanjer og salgsaktiviteter har vært utslagsgivende. I tillegg har vi igjen sprengt nye grenser i forhold til cruisegjester i regionen. Vi har vært godt synlige i, både i media, gjennom egne aktiviteter og ved å stille opp som foredragsholdere for medlemmer og annet næringsliv. Medlemsmassen vår har økt i fra 149 i 2009 til 176 i. Dette viser at vi tilbyr muligheter og aktiviteter som er attraktive for våre medlemmer og som gir resultater. Stavangerregionen er attraktiv! Gratulere alle sammen! Jeg har hatt fire utrolig spennende og utfordrende år i Region Stavanger BA. Når jeg nå skal over i ny bransje er det godt å vite at jeg forlater et selskap med solid økonomi, høy kompetanse og gode holdninger. Tusen takk til alle for et godt samarbeid, og lykke til mot nye høyder! Elisabeth Lærdal Skuland Reiselivsdirektør i Region Stavanger BA Resultatene av en revitalisert web og utvidet satsing på sosiale medier har gitt oss 20 % økning i unike besøkende på sammenlignet med 2009, og vi har mest besøk fra de landene vi har fokus på i våre tiltak, Norge, Tyskland, Storbritannia og Spania. I tillegg til web foreligger de tradisjonelle papirutgavene av brosjyrer, men opplagene økes ikke og man ser en klar oppgang på antall onlinebrosjyrer som blir lastet ned. Nyhetsproduksjon, nyhetsbrev, mediebearbeidelse og visningsturer for internasjonal presse har i gitt oss økt synlighet. Redaksjonell omtale nasjonalt og internasjonalt gir effekt. Regional redaksjonell omtale av Region Stavanger har vist hva reiselivet genererer som næring i regionen. Kongressavdelingen har hatt en intensivert og spisset satsning i både i form av økt antall ansatte med salgsfokus, men også en strategisk og offensiv satsing på de regionale FoU-miljøene som kan invitere til kongresser og møter. Det har særskilt resultert i bearbeiding, presentasjoner og kartlegging opp mot de prioriterte satsingsområder. Resultater, med bare de 32 internasjonale møter vi i Region Stavanger har identifisert og som er meldt inn til Norway Convention Bureau gir en formidabel omsetning inn til Stavangerregionen, regnestykket for en kongressgjest er kr 3 383,- per døgn, og med ca oppholdstid på tre døgn i gjennomsnitt gir dette store muligheter i framtiden for økte inntekter til regionen. Ved økt infrastruktur og meget god tilgjengelighet gir oss mulighet for å søke å påta oss større arrangement i årene som kommer. Fokusert satsing på ferie- og fritidsmarkedet gjennom Fjord Norge og Innovasjon Norge og i utvidet form med Turismeprosjektet gir resultater. I gjennomførte Region Stavanger nasjonal Norgeskampanje i samarbeid med de andre destinasjonsselskapene i fylket og Rogaland Fylkeskommune. Stavangerregionen som reisemål er på tredjeplass over mest søkte destinasjon på Visitnorway.no sine sider. t har økt markedsinnsats på utvalgte markeder gitt en økning på Storbritannia, Nederland og USA, mens vi opplever en liten tilbakegang på Tyskland, og en større i Spania hvor nedgangstidene har slått inn hardt. Vi har gjennom felles satsing med medlemmene som viktige prosjektdeltagere på ulike tiltak hatt en meget bra utvikling i på ferie- og fritidssegmentet. Målsetningen her var en økning på gjestedøgn og faktisk resultat viser gjestedøgn. Videre har en intensiv markedsføring av Stavanger som cruisehavn gitt resultater. En økning fra 99 skip i 2009 til 111 i, henholdsvis passasjerer og passasjerer. I tillegg oppnådde man å komme på delt andreplass i en kåring av verdens beste cruisedestinasjoner. Vertskapsrollen er et aktivt samarbeid mellom Region Stavanger og våre medlemmer. Vi har en oppgang i besøkende ved turistinformasjonene på henholdsvis 2 % i Stavanger turistinformasjon og 11 % i Sandnes turistinformasjon. I snitt hjalp man 70 personer i timen i sesongen i Stavanger turistinformasjon, med hovedvekt på tyskere, nordmenn, briter og spanjoler. Informasjon og salg av opplevelser og aktiviteter for våre medlemmer økte. Strategisk og fokusert satsing på utvalgte markeder og målgrupper gir resultater. 5

4 Administrasjonen Region Stavanger BA, destinasjonsselskapet for Stavanger, Sandnes og Jæren bestod per 31. desember av følgende ansatte: Elisabeth Lærdal Skuland, Reiselivsdirektør Gunhild Vevik, Produktsjef/Administrativ leder Ellen Frisvold, Salgssjef Ferie/Fritid Heidi Jeanette Nygård, Kongressjef Lene Lunde, Prosjektkoordinator WEButvikling/Teamleder turistinformasjonene Lene Berge Førland, Kommunikasjonssjef Per Morten Haarr, Kongressrådgiver Inger-Sigrun Slagstad Vik, Informasjonsmedarbeider Liv Bantel, Administrasjonssekretær/Informasjonsmedarbeider (Engasjement) Toril Norheim, Prosjektleder kongress Elisabeth Lærdal Skuland Gunhild Vevik Ellen Frisvold Heidi Jeanette Nygård Lene Lunde Lene Berge Førland Per Morten Haarr Inger-Sigrun Slagstad Vik Liv Bantel Toril Norheim Bakgrunnsfoto: CH / Innovasjon Norge Ansattefoto: Monica Larsen / Region Stavanger og Anne-Lise Norheim / Region Stavanger 7

5 Styret Region Stavanger BA styret 2011: STyRELEdER Lars Ola Solstad, Radisson Blu Atlantic Hotel Stavanger, valgt /2011 NESTLEdER Harald Minge, Næringsforeningen i Stavangerregionen, valgt /2012 STyREMEdLEM Odd Langhelle, World Event AS, valgt 2009/2011 Svein Arild Holmen, Stavanger kommune, valgt 2009/2011 Anne-May Waage, Tide Reiser AS, valgt 2009/2011 Cornelius Middelthon, Stavanger Forum, valgt 2009/2011 Gry Østrått Sædberg, Sandnes Kulturhus KF, valgt 2009/2011 Elin Ravndal Bell, Jærmuseet, valgt 2009/2011 Elin Schanche, Greater Stavanger Economic Development, valgt /2012 VARA Hans Øyvind Sagen, Kronengruppen AS, valgt /2012 Scan One AS, Sigrid Helene Risa, valgt /2012 Time kommune, Ingrid Roth, valgt /2012 Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Region Stavanger 9

6 10 Styrets beretning Virksomheten Balanse Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren er et felles salgs- og markedsføringsorgan for organisasjoner, institusjoner, bedrifter og kommuner som har interesser knyttet til reiselivsnæringen i Stavanger-regionen. Organisasjonen skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser arbeide for å gi våre medlemmer og vår region raskere vekst og bedret lønnsomhet. Totalkapitalen pr var kr Egenkapitalen var på kr dette gir en egenkapitalandel pr på 34 % av totalkapitalen. Arbeidsmiljø Forutsetningen om fortsatt drift Styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er til stede jfr regnskapsloven 3-3. Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med dette. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Arbeidsmiljøet i Region Stavanger BA anses som meget godt, og det er i ikke iverksatt særskilte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Personalet har god kompetanse, og styret ser seg fornøyd med samarbeidet mellom de ansatte og næringen. Sykefraværet i var på 50 dager, som utgjør ca. 2,1 %. Selskapet hadde ingen større skader eller ulykker i. Sandnes 10. februar 2011 Likestilling Selskapet har like vilkår for menn og kvinner når det gjelder lønns-, personal-politikk og alle øvrige forhold. Styret består av 9 medlemmer og 3 vara medlemmer, av disse er seks kvinner. Blant de åtte fast ansatte og tre ansatte på engasjement, er ti kvinner og en mann. I tillegg var det tre sesongarbeidere i turistinformasjonene. Med bakgrunn i den faktiske kjønnsfordelingen er det ikke funnet nødvendig å iverksette tiltak for å fremme likestilling. Både styret og ledelsen er imidlertid bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling både i virksomheten og i styret. Lars Ola Solstad Styreleder Harald Minge Nestleder Elin Schanche Styremedlem Cornelius Middelthon Styremedlem Elin Ravndal Bell Styremedlem Odd Langhelle Styremedlem Svein Arild Holmen Styremedlem Ytre miljø Region Stavanger BA forurenser ikke det ytre miljø. Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en riktig oversikt over utviklingen og resultatet av virksomhet. Resultatregnskap Region Stavanger BAs driftsinntekter utgjorde i kr mot kr i Turismeprosjektet er integrert i selskapets regnskapstall. Selskapet fikk et positivt års resultat på kr Dette er kr bedre enn budsjett. Anne-May Waage Styremedlem Hans-Øyvind Sagen Varamedlem Gry Østrått Sædberg Styremedlem Ingrid Roth Varamedlem Sigrid Helene Risa Varamedlem 11

7 Tiltakene i Hva har vi gjort for å nå våre mål? Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Region Stavanger

8 14 Markedsutviklingen i I hadde vi en oppgang i totale gjestedøgn på Ettersom vi har en økning på hotellgjestedøgn på betyr dette at flere av årets gjester har valgt å bo på hotell i vår region i stedet for på camping eller hytte. Vår målsetning i henhold til forretningsplanen 2014 var en økning innen hotell gjestedøgn på Dette har vi klart med god margin. Region Stavanger har sammen med våre medlemmer holdt et meget høyt aktivitets nivå i. Turismeprosjektet er nå fullt integrert i Region Stavanger og prosjektets aktiviteter samkjøres med aktivitetene i destinasjonsselskapet. Formålsutvikling 2006 Samlet kommersielt marked etter nasjonalitet. Antall overnattinger januar desember Marked 2006 Totale gjestedøgn Formål Endring Endring Betydning ,3 5,1 Nordmenn ,0 4,5 76 % Utlendinger ,2 7,0 24 % Storbritannia ,8 3,7 24 % 16 % Tyskland ,9-0,5 USA ,9 34,7 8% Nederland ,9 14,0 8% Danmark ,3 9,3 6% Sverige ,7-9,4 5% Spania ,1-11,8 5% ,9 25,2 3% Italia Frankrike ,8 7,2 3% Sveits ,1 4,4 1% Finland ,2-13,8 1% Japan ,8-12,0 1% Russland ,8 49,8 2% Kilde: NORGE Samlet marked 2006 Hotellgjestedøgn Nordmenn Totale gjestedøgn Kilde: Det nasjonale markedet er styrket. Flere nordmenn besøker stavangerregionen. Vi har gjennomført flere nasjonale aktiviteter innen kongress- og konferansesatsningen. Vi er med i den nasjonale sommerkampanjen under Rogalandsparaplyen. Destinasjonsselskapene i Rogaland har gjort en felles innsats for å fremstå tydeligere som et fylke på det nasjonale markedet. Rogaland fylkeskommune har selv investert i en samlende og innledende side på vegne av reiselivet. Medieomtale har gitt fokus på Stavangerregionen som et attraktivt reisemål for norske turister, gjennom å ha fokus på våre fantastiske naturattraksjoner, kulturelle opplevelser og nydelige mat. Kilde: Endring Endring Betydning ifht total Totale gjestedøgn ,5 % 6,7 % Kurs/konf ,9 % 10,4 % 9,6 % Yrke ellers ,6 % 3,9 % 64,1 % Ferie/fritid ,5 % 12,9 % 26,3 % Kilde: Kurs og konferanse satsingen har i vært særdeles aktiv. Jakten på vertskap er intensivert og vi begynner å høste frukter av grunnarbeidet som er lagt. Fra identifikasjon av potensiell kongress til faktisk gjennomføring kan det gå alt i fra 2 til 9 år. Region Stavanger har i vunnet kongresser som vil materialisere seg flere år fremover. Tallene for er svakere enn antatt. Vi mener at det er en spesiell feilkilde som er årsak til dette. Flere hoteller noterer gjesten inn med formål yrke selv om gjesten egentlig skal delta på en konferanse eller kongress på en annen arena. Det er derfor viktig og inntil videre å telle antall nasjonale og internasjonale kongresser og konferanser per år i Stavangerregionen. Ferie og fritidssegmentet har hatt en meget bra utvikling i. Målsetningen her var en økning på gjestedøgn og faktisk resultat viser gjestedøgn. 15

9 Kommunikasjon Region Stavangers nettside Stavangerregionens offisielle nettside inneholder alt man trenger å vite som besøkende til regionen. Alle Region Stavanger BAs medlemmer presenteres kostnadsfritt og eksklusivt på siden. Som en del av medlemsfordelene ble det også i videreført fri publisering hos og I tillegg distribueres relevant informasjon til kanalene og uten ekstra kostnad for medlemsbedriftene. Nye kanaler for er nasjonal mobilapplikasjon på Visitnorway og Også i har nettsiden vært en del av Fjordnett, et samarbeid om felles portalverk med de fire fjordfylkene i Fjord Norge. Samarbeidet har utviklet seg videre til også å inkludere FjellNorge samt VisitOslo. I ble forsiden revidert, og endret i henhold til de tematiseringer Region Stavanger skal satse på; kultur, natur og mat. I tillegg ble forsiden mer brukervennlig som følge av denne tematiseringen. Se figur til høyre. Statistikk Region Stavangers nettside har hatt en flott økning i antall besøk i forhold til Nettsiden hadde besøk, en økning på 25 %. Gjennomsnittsbesøket per måned var dermed i besøk. Antall unike besøkende var , en økning på 20 % fra året før. Dette er et gjennomsnitt på unike besøk per måned. Nettsiden hadde sidevisninger, dette også en økning på 15 % fra De vanligste trafikkildene er nettsidene No og I tillegg er over 50 % direktetrafikk til siden, det vil si at de besøkende allerede kjenner til nettstedet. Av de landene som besøker nettsidene ligger Norge på topp, deretter Tyskland, Storbritannia, Spania, USA, Danmark, Sverige, Nederland, Frankrike og Italia. Besøk fra Italia økte mest, med nærmere 57 %. I tillegg ser vi også en stor økning av antall besøkende fra Russland; en økning på hele 55 %. Se figur under. Besøk målt mot endring i antall besøk Land Norway Germany United Kingdom Spain United States Denmark Sweden Netherlands France Italy Poland Kartoverlegg. Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Region Stavanger Besøk Endring % 42,96 % -16,91 % -17,13 % 9,35 % -30,83 % 21,23 % -4,58 % 26,23 % 14,33 % 56,67 % 12,93 % Land Russia Belgium Switzerland Finland Canada Austria Australia Japan Lithuania Czech Republic Ireland Besøk Endring % 55,14 % 17,69 % -21,18 % 6,53 % -24,27 % -31,56 % -6,27 % -1,24 % 34,19 % 16,32 % -15,63 % 17

10 18 Det innholdet som blir best besøkt på nettsiden er blant annet Hva skjer, Attraksjoner, Aktiviteter og Overnatting. Av de best besøkte sidene under kategorien Attraksjoner er Fjell og Fjord på topp. Under kategorien Aktiviteter, er Barn- og familieaktiviteter en av de godt besøkte sidene. Når det gjelder Overnatting, er det Camping, Gjestehus og Bed & Breakfast og Hotell som er de best besøkte kategoriene. Visitnorway.com Visit Norway.com er en av våre viktigste kanaler i markedsføringen av Norge som ferieland, både i Norge og internasjonalt, og Region Stavanger har kjøpt seg inn for å fremme Stavangerregionens produkter og våre medlemmer. Region Stavangers medlemmer får som en av sine medlemsfordeler distribusjon til visitnorway.com. Tallene fra er besøk, med unike besøk Gjennomsnittlig antall besøk per besøkende er 1,35, antall sidevisninger var nærmere 40 millioner ( ). Gjennomsnittlig sidevisning per besøk: 4,14. Visit Norway satte seg et mål for fem år siden på 10 millioner besøk, og det har de nesten klart å nå. Det nye produktet «Geiranger 360» hadde en knallsterk sluttspurt og endte opp med hele sidevisninger det halvåret den var på lufta. Totalt antall filmvisninger på visitnorway.com for hele var på Fjordnorway.com FjordNorway.com er også en særdeles viktig kanal i markedsføringen av Fjord Norge og de fire fjordfylkene som feriedestinasjoner; Rogaland og Stavangerregionen iberegnet. Region Stavangers medlemmer får som en av sine medlemsfordeler distribusjon til Fjordnorway.com hadde i (tall per ) nærmere 2 millioner sidevisninger ( ), unike besøk og totalt antall besøkende. TellUs GuestMaker nettbooking på Bookingsystemet på nettsiden til Region Stavanger er tilgjengelig for alle medlemmer som ønsker å selge aktiviteter, overnatting og lage pakker på internett. TellUs GuestMaker er leverandør av bookingportalen. I var det 17 medlemmer som solgte produktene sine i portalen. I løpet av året ble bestillinger gjennomført i systemet mot bestillinger året før. Dette genererte en totalomsetning til medlemmene i portalen på kroner i mot kroner i Dette er en stor oppgang fra året før. Produktpakkingsprosjekt I ble Region Stavanger involvert i et produktpakkingsprosjekt i samarbeid med aktørene Greater Stavanger, Ryfylke IKS, Lysefjorden utvikling, Avinor ved Stavanger Lufthavn Sola, Kongeparken og Reisemål Ryfylke. Prosjektet var definert slik at man skal sette sammen tematiserte pakker av eksisterende produkter som skal ut i eksisterende bookingsystemer og selges på tvers av destinasjoner og systemer. Region Stavanger hadde i prosjektet fokus på temaene natur, kultur og mat. I mai lanserte Region Stavanger to pilotpakker i prosjektet: «Historiske og kulinariske Stavanger» samarbeid mellom aktørene Guidecompaniet, Matsafari og Victoria Hotel tilgjengelig på regionstavanger. com til og med 31. juli. «Bare oss to» samarbeid mellom aktørene Kronengruppen (2 hoteller) og Tide Reiser tilgjengelig på regionstavanger.com til og med 29. august. Pakkene ble synliggjort på Facebook og Twitter, på til regionstavanger.com, på bookingportalen til regionstavanger.com i perioden. Alle midler i prosjektet gikk med til selve utføringen av å lage pakkene samt opplæring med de forskjellige aktørene og tilrettelegging i systemene. Kulturkalender Kultur- og arrangementkalenderen er til en hver tid oppdatert på Region Stavanger BA var også i i et partnerskap med kulturadministrasjonene i kommunene Randaberg, Stavanger, Sandnes og Sola om felles publisering av kulturarrangementer. Det var totalt 40 personer som la inn arrangement fra våre 23 deltagende medlemsbedrifter, i tillegg til det som legges inn av våre medlemskommuner og våre egne turistinformasjonskontor. Tilbyderadgang på kalenderen er et eksklusivt medlemstilbud. Kalenderen er på norsk og engelsk, og ble publisert til følgende nettsteder: og Det nasjonalt sett unike samarbeidet med regionalt avishus, Aftenbladet Mediehus for publisering av våre kulturaktiviteter på har fortsatt i som tidligere. Vi er det eneste destinasjonsselskapet i Norge som har fått til dette. Nye kanaler i er Nasjonal bookingapplikasjon på Visitnorway.com og Av de fem best besøkte sidene på nettsiden til Region Stavanger, er kulturkalenderen den siden som har nest best besøk. Kalenderen hadde hele produktvisninger i. Bildearkiv Det internettbaserte bildearkivet driftes av og er tilgjengelig for alle interesserte gjennom Arkivet oppdateres kontinuerlig med nye bilder. Bildene har fått navn og beskrivelse slik at det skal være lett å gjøre søk. Administrasjonen mottar hver uke forespørsler om lån av bilder og alle henvises til å bestille bilder via bildearkivet på nett. Det kommer hovedsakelig henvendelser fra presse, turoperatører, næringsliv i regionen og medlemmer av Region Stavanger BA. I var det 104 bedrifter, organisasjoner eller medier som hadde foretatt 175 bestillinger. Alt i alt 779 bilder ble bestilt, de mest populære motivene er Skagenkaien og Preikestolen. I tillegg har vi kongressbilder fra vår region på Informasjonsmateriell Regionsguiden Feel free Regionsguiden er den offisielle turistbrosjyren for Stavangerregionen og dekker våre åtte medlemskommuner. Med eksemplarer fordelt på norsk, engelsk, tysk og spansk hadde guiden samme opplag som i Den distribueres via medlemmer, samarbeidspartnere, utvalgte turistinformasjonskontorer, distribusjonssteder i Norge og utlandet, via kontaktpersoner på de utvalgte markedene for ferie/fritid og MICE, kongressmarkedene samt på messer i inn- og utlandet og ved henvendelser til Stavanger og Sandnes Turistinformasjon. I Regionsguiden deltok 131 bedrifter med annonser og linjeoppføringer, det en økning på 125 i 2009-utgaven. City Map City Map fikk et kraftig løft. Vi kjørte større format, med bakgrunn i at vi fikk inn områdekart som dekket strekningen opp til Tjensvoll og ut til Hillevåg via SUS, samt at regionskartet ble noe utvidet. City Map hadde samme opplag som 2009, brettekart og kart i blokk. 30 bedrifter deltok med annonser. Kartet ble distribuert til medlemmer og distribusjonssteder i regionen og et estimert antall på eksemplarer ble delt ut på de største cruiseanløpene i Stavanger. Det var mer enn dobbel så mye enn i Totalt antall cruiseanløp i var 113. Product Manual 2011 Manualen utgis på engelsk og er et verktøy for fagpersonell, reisebyrå, turoperatører og presse. Alle medlemmene våre får en gratis presentasjon av bedriften i manualen. Den distribueres på workshops, messer, på FAM trips og publiseres 19

11 20 Turforslag i Stavanger regionen Brosjyren utgis på norsk og engelsk og er en oversikt over turforslag for grupper. De av våre medlemsbedrifter som produserer turer har mulighet til å presentere seg her. Brosjyren produseres hvert år og ble i år publisert på nettet. Fjord Norges markedsmateriell Region Stavanger BA deltar i Fjord Norges brosjyre Reiseguiden, Product manual og Innholdet på nettstedet distribueres videre til Innovasjon Norge sine sider. Brosjyrene Reiseguiden og Product Manual blir produsert ved hjelp av annonsering fra våre medlemmer. I deltok 16 av Region Stavanger BA sine medlemmer. Opplaget på Reiseguiden er og brosjyren utgis på ni språk. Oppdatering eksterne brosjyrer og informasjonsmateriell Henvendelser fra næringsaktører innen reiselivet om informasjon og bilder fra Stavangerregionen er økende. Vi mener dette er viktig del av arbeidet for å øke kunnskapen og kjennskapen til Stavangerregionen. Mediene er alt fra magasiner, reisehåndbøker og internett. Her er eksempel på aktører vi hadde samarbeid med: Frommer s sin nye utgave om Norge. Det amerikanske forlaget ble etablert i 1957 gir i dag ut en av de mest populære reisehåndbøkene i verden. Den nye utgaven vil bli utgitt i juni Anaya Touring Club i Madrid har den spanske reisehåndboken Guía Viva Noruega. Anaya Touring Club er et forlag som har spesialisert seg innen turistpublikasjoner. Forlaget har en ledende rolle innen dette markedet, og det er ingen tvil om at Guía Viva Noruega er en av de mest populære reisehåndbøkene om Norge i Spania. Lokalt har vi et samarbeid med Conecta AS som lager boken Velkommen. Boken er tilgjengelig på alle hotellrom i regionen, og ved å bidra med redaksjonelt innhold til denne boken er vi med på å kvalitetssikre innholdet. Nyhetsproduksjon Nyhetsbrevene begeistrer I løpet av sendte Region Stavanger BA ut åtte elektroniske nyhetsbrev med til sammen 98 artikler. Alle nyhetsbrevene inneholdt nyheter fra destinasjonsselskapet samt nyheter om medlemmer, samarbeidspartnere og reiselivet generelt. Alle nyhetsbrevene ble sendt til medlemmer, samarbeidspartnere og journalister i lokale, regionale og nasjonale medier. Ved flere anledninger i løpet av var det tydelig at journalistene brukte artikler i disse nyhetsbrevene som inspirasjon til å skrive egne artikler. Det hendte også at journalistene la en direkte link til en artikkel i et nyhetsbrev i sin egen artikkel. Dette viser at nyhetsbrevene til Region Stavanger BA er en viktig kilde til informasjon for journalister. Medlemmene er svært fornøyd med arbeidet med nyhetsbrevet, og vi får tilbakemelding på at format og innhold treffer. Videre blir nyhetene brukt av medlemmene for å informere samarbeidspartnere om det som skjer i regionen. Sammenlignet med andre destinasjonsselskaper i Norge er Region Stavanger sine nyhetsbrev meget gode redaksjonelt og viser godt hva Stavangerregionen fremmer. The Fjord Coast Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Bergen Næringsråd laget sommeren en ny utgave av det engelskspråklige magasinet The Fjord Coast. Dette er et magasin til bruk for alle som skal presentere Vestlandet internasjonalt. På 68 sider blir Vestlandet presentert i tekst og bilder, med hovedvekt på næringsliv og hvilke muligheter Stavangerregionen og Bergensregionen har å tilby. Vi bidro med en tosiders artikkel til dette magasinet, med fokus på naturopplevelsene Stavangerregionen har å tilby. Nyheter på Produksjon av nyheter til regionstavanger.com er en veldig viktig del av arbeidet til Region Stavanger BA. Det produseres ikke bare artikler som kan være av interesse for besøkende til Stavangerregionen, men også artikler som kan være av interesse for medlemmer, samarbeidspartnere og journalister. Alle nyhetene som publiseres på nettsiden vår blir også delt på Facebook og Twitter. Medlemmene våre har bidratt med interessante nyheter gjennom hele året. Pådriver for medieomtale Region Stavanger jobber aktivt gjennom hele året med å bearbeide og informere våre kontakter i mediene om hva som skjer i regionen. Arbeidet er tidkrevende og vi er avhengig av samspill med medlemmene for å nå ut med de gode historiene. Dette medvirker til at vi får inn informasjon og bilder fra Stavangerregionen når mediene kjører frem ulike tema for opplevelser nasjonalt og regionalt. I all dialog er det medlemsbedriftene som får fokus. Sommeren hadde Aftenposten en artikkel om de mest besøkte attraksjonene i Stavangerregionen hvor vi ga innspill. Magasinet Bobil & Caravan, med en artikkel om bycamping i Norge og ønsket innspill og bilder om campingmuligheter i nærheten av Stavanger og Sandnes. I Dagbladet fikk vi inn mye om opplevelser i høstferien. Dette resulterte i at både Preikestolen Basecamp, Spa-hotell Velvære og Vitengarden ble nevnt i artikkelen som fikk tittelen 33 reisekupp til høstferien. En måned senere ble Norsk barnemuseum, Vitenfabrikken, Norsk Oljemuseum 21

12 22 og Arkeologisk museum i Stavanger nevnt i en lignende artikkel som hadde tittelen 30 tips til høstferie i byen. I Dagens Næringsliv sitt reisemagasin som presenterte 175 av Norges mest unike opplevelser, fikk vi inn informasjon om nye opplevelser i Stavangerregionen (matsafari, guidede kayakkturer, skjærgårdssafari). I NRK reiseradioen som sendes hver dag mellom klokken og på sommeren er veldig populært, og var i Stavangerregionen i sommer og hadde fokus på Preikestolen, cruisegjester og Gladmatfestivalen. Sosiale medier Ved utgangen av var vi til stede i flere sosiale medier inkludert Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr, YouTube og SlideShare. Det er ingen tvil om at ved å bruke sosiale medier riktig så er dette en svært effektiv måte å kommunisere med målgruppene våre på. Det er en rask kommunikasjonsform og det er lett å kommunisere med mange på en gang. Facebook ble lansert i 2004 og er i dag er et av verdens største nettsamfunn med mer enn 600 millioner aktive brukere på verdensbasis og rundt 2,5 millioner norske brukere. Facebooksiden vår brukes primært til å dele nyheter om selskapet, medlemmer, samarbeidspartnere og reiselivet generelt. I ble den også brukt i forbindelse med utviklingen av et nytt Monopolspill med gatenavn fra Stavanger som Region Stavanger hadde ansvaret for. Lokalbefolkningen viste et stort engasjement, ved å sende inn forslag på gater og bilder og avgi over 700 stemmer. Spillet ble ferdig produsert i desember. Facebooksiden har per februar 2011 nærmere 1500 tilhengere, og aktive følgere var i snitt mellom pr. måned i. Region Stavanger er langt fremme i bruk av sosiale medier, og kan vise til at oppmerksomheten gir resultater i form av økt kunnskap og kjennskap. Vi fronter spennende og unike opplevelser som igjen blir kommentert på eller delt videre med våre følgere. Medierådgivning Region Stavanger har ved flere anledninger i aktivt bidratt til at medlemmer er blitt synlige i media. Ett eksempel er hvor vi i vår ble bedt om å bistå med medierådgivning i forbindelse med lanseringen av aktivitetene fjordsafari og skjærgårdssafari. Region Stavanger tok på seg rollen som en driver i dette prosjektet og valgte å gå i samarbeid med Stavanger Aftenblad om disse turene og resultatet ble et helsides intervju med Atle og Håvard Gundersen. Etter at dette intervjuet stod på trykk ble Fjord Events AS også omtalt i Rogalands Avis og NRK Rogaland. freelance. Media er representert med aviser, webaviser, blogger, kokebokforfattere, bransjemagasiner, reisehåndbokforfattere, fotografer som lager egne bøker om Norge for salg i eget hjemland, tv og radio. oppmerksomhet har vi oppnådd fra Storbritannia, Irland, Tyskland, Spania, Nederland, Belgia, Italia, Sveits, USA, Brasil, Kina, Korea, Russland, Polen, Kroatia, Canada, Japan, Tsjekkia, Ungarn, Slovakia, Danmark, Finland og Sverige. Vi har oppnådd verdifull spalteplass og sendetid i internasjonale medier. Innovasjon Norge har jobbet aktivt med oss i promoteringen av den norske paviljongen på EXPO i Shanghai. Her har vi bidratt ved to besøk av TV team ett fra Dragon TV Kina, privat TVkanal med dekning i Kina, hele Asia og Australia, samt CCTV, største kinesiske TV kanal, som var ansvarlig for produksjoner for landene som deltok på Expo. PUBLIKASJON MOTOCICLISIMO PUBLIKASJON LONELY PLANET DATO April DATO Juni OPPLAG OPPLAG JOURNALIST Tommaso Pini JOURNALIST Asunción Guardia FOTOGRAF Francesca Cerri FOTOGRAF Rafa Pérez, Matt Munro ANNONSEVERDI ANNONSEVERDI PUBLIKASJON ÄVENTYRLIGA FAMILJER PUBLIKASJON 4TRAVEL DATO April DATO March 2009 OPPLAG OPPLAG JOURNALIST Sofia French JOURNALIST Meisa Fujishiro FOTOGRAF Lasse Burell FOTOGRAF Daisuke Hasegawa ANNONSEVERDI ANNONSEVERDI Visningsturer internasjonal presse Pressearbeid og visningsturer for internasjonal presse i Region Stavanger, går som en rød tråd gjennom alle markedsføringsaktiviteter vi gjennomfører i våre markeder. En god artikkel eller et positivt TV-program gir oss verdifull og fantastisk eksponering, til en brøkdel av kostnadene ved annonsering i tilsvarende media. I tillegg vil en redaksjonell artikkel ha mye større troverdighet enn annonsering, da kilden er nøytral. I en verden der forbrukeren er bombardert med reklame, er det lett å drukne i mediastøy og her spiller pressearbeidet en viktig rolle i markedsføringen av Stavangerregionen, Fjord Norge og Norge. Arbeidet med å påvirke internasjonale medier deles inn i proaktiv, bearbeidelse og reaktiv. Gjennom å selge inn «den gode historie» fra vår region med våre samarbeidspartnere, får vi mediene på visningstur med et tematisert innhold. I hadde vi 61 visningsturer, en god økning fra 38 i Disse har vart fra halv dag til fem dager, og med en til ni personer. Tilrettelegging og gjennomføring av visningsturene er gjennomført av oss i tett samarbeid med medlemmene. Vi har mottatt presse via Fjord Norge, Innovasjon Norge, Utenriksdepartementet, Eksportutvalget for Fisk, Widerøe, Eastern Airways, og noe 23

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013 EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING VisitOSLO 2013 INNHOLD ÅRSBERETNING 2013 02 VISITOSLOS STRATEGISKE FUNDAMENT 04 REISELIVSÅRET 2013 05 HOTELLSTATISTIKKEN 13 TURISTINFORMASJONEN 14 WEB OG UTVIKLING 17

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 BÆREKRAFTIG DESTINASJON DESTINASJON RØROS T: + 47 72 41 00 00 E: post@rorosinfo.com W: www.roros.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DESTINASJON RØROS... 3 1.1 Generell informasjon

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS paginering ÅRSRAPPORT 010 NORDNORSK REISELIV AS 1 Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway Grunnleggende fakta Formål Driftstilskudd for 010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 010 Statistikk - Resultater

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Nyhetsbrev oktober 2014 Visit Trondheim AS, 1.10.14 Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Året går fryktelig fort og snart er det tid for å pynte til jul og begynne planleggingen

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger 2008-2010 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Lang vei til høy profitt. Snuhavn i nord. Smaken av Nord-Norge. ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser. side 6-11. side 24-26.

Lang vei til høy profitt. Snuhavn i nord. Smaken av Nord-Norge. ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser. side 6-11. side 24-26. Lang vei til høy profitt side 6-11 Snuhavn i nord side 24-26 Utgivelse 2/2012 Smaken av Nord-Norge side 28-29 ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser side 13-15 Inkludert: SOMMERSesongen 2012

Detaljer

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014 A ÅRSBERETNING 2014 VÅRE ORGANISASJONEN TJENESTER B 3 NHO REISELIV EN DEL AV ET STØRRE FELLESSKAP MÅL OG VERDIER INNHOLD NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

INNhoLD. Ansatte i Music Norway 2. Velkommen til Music Norway 3. Hvor går vi og hva vil vi? 4. Reisetilskudd åpnet for bransjeaktører 6

INNhoLD. Ansatte i Music Norway 2. Velkommen til Music Norway 3. Hvor går vi og hva vil vi? 4. Reisetilskudd åpnet for bransjeaktører 6 ÅRSMELDING 2013 1 INNhoLD Ansatte i Music Norway 2 Velkommen til Music Norway 3 Hvor går vi og hva vil vi? 4 Reisetilskudd åpnet for bransjeaktører 6 KAthRINE SyNNES FINNSKoG Stor Enslaved-turne i USA

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

&opplevelser. konferanser. Med fokus på Stavanger: Pulserende byliv, kickoff på museum eller vill natur og tur til Kjeragbolten? Valget er ditt.

&opplevelser. konferanser. Med fokus på Stavanger: Pulserende byliv, kickoff på museum eller vill natur og tur til Kjeragbolten? Valget er ditt. Annonsebilag utgitt av Provisa Informasjon AS 1. utgave 2010 Kurs konferanser &opplevelser Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS Med fokus på Stavanger: Pulserende byliv, kickoff på museum eller

Detaljer

Vi byr på ren magi også om vinteren

Vi byr på ren magi også om vinteren Årsrapport 2007 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten,

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Selg byen sammen. Rosenkilden. Konferanse- og messeekspert gir klart råd:

Selg byen sammen. Rosenkilden. Konferanse- og messeekspert gir klart råd: Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 10 2013 årgang 20 Konferanse- og messeekspert gir klart råd: Selg byen sammen Siden 2010 har Stavanger fått et stort og bredt tilbud av nye fasiliteter og med muligheter

Detaljer

norsk hotellnæring 12. årgang Horwath HTL mennesker grønn hverdag miljømerking miljøloft miljødugnad etik

norsk hotellnæring 12. årgang Horwath HTL mennesker grønn hverdag miljømerking miljøloft miljødugnad etik aturvern klima miljøpolitikk klimagas una miljø økoturisme natur- og kulturver unnskap om natur miljø lokal kultur kvalitet lokal merke g jenvinning g jenbruk øko-bedrift natur- og ku miljøbrensel miljøarbeid

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Den internasjonale del av Ibsenåret 2006

Den internasjonale del av Ibsenåret 2006 Den internasjonale del av Ibsenåret 2006 Rapport og vurdering Fokus på UD/utenriksstasjonenes bidrag. Anders Wirak (DECO AS) Janne Lexow (DECO AS) Oslo Mai 2008 1 Innhold Forord... 4 Oppsummering... 5

Detaljer