Årsrapport Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå"

Transkript

1 Årsrapport

2 Innhold Foto: S. Sigbjørnsen / Region Stavanger Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 6 9 Styrets beretning 10 Tiltakene i 12 Markedsutviklingen i 14 Kommunikasjon 16 Kongress og arrangementsturisme 26 Ferie og fritid 38 Vertskap 46 Årsregnskap 50 Resultatregnskap 52 Balanse 53 Noter Revisjonsberetning Medlemmer 58 59

3 Foto: Monica Larsen / Region Stavanger 4 Reiselivs direktøren har ordet Sammendrag Årsrapport I har Region Stavanger hatt et høyt og spisset aktivitetsnivå i prioriterte markeder, som har gitt resultater i form av merverdi for våre medlemmer, men også regionen generelt i form av inntekter som utløses i gjestedøgn til Stavangerregionen (se modell på kongressmarkedsføring). Aktiviteter og tiltak favner fra en til en-salg til nasjonale og internasjonale markedskampanjer. Vi har gjennom utvalgte tiltak, kampanjer og prosjekter vist å sette Stavangerregionen på kartet også for øvrig næringsliv som ikke er direkte tilsluttet reiselivet, som et spennende reisemål for både feriefritid, kongresser og såkalt arrangementsturisme. Sammen har vi har nådd vår strategiske hovedmålsetning for! I perioden til 2014 skal vi øke antall hotellgjestedøgn med For var målsetningen gjestedøgn hvorav skulle tilføres via ferie- og fritidsgjester og kongress- og konferansegjester. Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at vi totalt sett har hatt en økning i hotellgjestedøgn på Statistikken viser også at regionens hoteller har hatt en fantastisk utvikling på pris. Inntekt pr solgte rom har steget fra kr 981,- til kr 1 010,- og inntekt per gjest har steget fra kr 1 342,- til kr 1 392,-. Kapasitetsutnyttelsen per rom øker og gjestene blir lengre. I har vi kunnet ønske to nye hoteller velkommen i regionen. Rica Airport Hotel, Stavanger og Comfort Hotel Square er fullverdige medlemmer i fellesskapet. Nykommeren Sørmarka Arena er også med og øker attraktiviteten i regionen gjennom sine spennende produkter og muligheter til å trekke store arrangementer. har vært et år med meget høyt aktivitetsnivå. Vi har spisset våre prosjekter, skapt gode salgsarenaer, og således gitt våre medlemmer såkalt Return on investment! Turismeprosjektet med sin fokuserte markedsføring mot markeder som har direkte flyruteforbindelser til Stavangerregionen, Ruteutviklingsforum som systematisk arbeider for å sikre at regionens næringsliv har de rette flyrutene og våre egne kampanjer og salgsaktiviteter har vært utslagsgivende. I tillegg har vi igjen sprengt nye grenser i forhold til cruisegjester i regionen. Vi har vært godt synlige i, både i media, gjennom egne aktiviteter og ved å stille opp som foredragsholdere for medlemmer og annet næringsliv. Medlemsmassen vår har økt i fra 149 i 2009 til 176 i. Dette viser at vi tilbyr muligheter og aktiviteter som er attraktive for våre medlemmer og som gir resultater. Stavangerregionen er attraktiv! Gratulere alle sammen! Jeg har hatt fire utrolig spennende og utfordrende år i Region Stavanger BA. Når jeg nå skal over i ny bransje er det godt å vite at jeg forlater et selskap med solid økonomi, høy kompetanse og gode holdninger. Tusen takk til alle for et godt samarbeid, og lykke til mot nye høyder! Elisabeth Lærdal Skuland Reiselivsdirektør i Region Stavanger BA Resultatene av en revitalisert web og utvidet satsing på sosiale medier har gitt oss 20 % økning i unike besøkende på sammenlignet med 2009, og vi har mest besøk fra de landene vi har fokus på i våre tiltak, Norge, Tyskland, Storbritannia og Spania. I tillegg til web foreligger de tradisjonelle papirutgavene av brosjyrer, men opplagene økes ikke og man ser en klar oppgang på antall onlinebrosjyrer som blir lastet ned. Nyhetsproduksjon, nyhetsbrev, mediebearbeidelse og visningsturer for internasjonal presse har i gitt oss økt synlighet. Redaksjonell omtale nasjonalt og internasjonalt gir effekt. Regional redaksjonell omtale av Region Stavanger har vist hva reiselivet genererer som næring i regionen. Kongressavdelingen har hatt en intensivert og spisset satsning i både i form av økt antall ansatte med salgsfokus, men også en strategisk og offensiv satsing på de regionale FoU-miljøene som kan invitere til kongresser og møter. Det har særskilt resultert i bearbeiding, presentasjoner og kartlegging opp mot de prioriterte satsingsområder. Resultater, med bare de 32 internasjonale møter vi i Region Stavanger har identifisert og som er meldt inn til Norway Convention Bureau gir en formidabel omsetning inn til Stavangerregionen, regnestykket for en kongressgjest er kr 3 383,- per døgn, og med ca oppholdstid på tre døgn i gjennomsnitt gir dette store muligheter i framtiden for økte inntekter til regionen. Ved økt infrastruktur og meget god tilgjengelighet gir oss mulighet for å søke å påta oss større arrangement i årene som kommer. Fokusert satsing på ferie- og fritidsmarkedet gjennom Fjord Norge og Innovasjon Norge og i utvidet form med Turismeprosjektet gir resultater. I gjennomførte Region Stavanger nasjonal Norgeskampanje i samarbeid med de andre destinasjonsselskapene i fylket og Rogaland Fylkeskommune. Stavangerregionen som reisemål er på tredjeplass over mest søkte destinasjon på Visitnorway.no sine sider. t har økt markedsinnsats på utvalgte markeder gitt en økning på Storbritannia, Nederland og USA, mens vi opplever en liten tilbakegang på Tyskland, og en større i Spania hvor nedgangstidene har slått inn hardt. Vi har gjennom felles satsing med medlemmene som viktige prosjektdeltagere på ulike tiltak hatt en meget bra utvikling i på ferie- og fritidssegmentet. Målsetningen her var en økning på gjestedøgn og faktisk resultat viser gjestedøgn. Videre har en intensiv markedsføring av Stavanger som cruisehavn gitt resultater. En økning fra 99 skip i 2009 til 111 i, henholdsvis passasjerer og passasjerer. I tillegg oppnådde man å komme på delt andreplass i en kåring av verdens beste cruisedestinasjoner. Vertskapsrollen er et aktivt samarbeid mellom Region Stavanger og våre medlemmer. Vi har en oppgang i besøkende ved turistinformasjonene på henholdsvis 2 % i Stavanger turistinformasjon og 11 % i Sandnes turistinformasjon. I snitt hjalp man 70 personer i timen i sesongen i Stavanger turistinformasjon, med hovedvekt på tyskere, nordmenn, briter og spanjoler. Informasjon og salg av opplevelser og aktiviteter for våre medlemmer økte. Strategisk og fokusert satsing på utvalgte markeder og målgrupper gir resultater. 5

4 Administrasjonen Region Stavanger BA, destinasjonsselskapet for Stavanger, Sandnes og Jæren bestod per 31. desember av følgende ansatte: Elisabeth Lærdal Skuland, Reiselivsdirektør Gunhild Vevik, Produktsjef/Administrativ leder Ellen Frisvold, Salgssjef Ferie/Fritid Heidi Jeanette Nygård, Kongressjef Lene Lunde, Prosjektkoordinator WEButvikling/Teamleder turistinformasjonene Lene Berge Førland, Kommunikasjonssjef Per Morten Haarr, Kongressrådgiver Inger-Sigrun Slagstad Vik, Informasjonsmedarbeider Liv Bantel, Administrasjonssekretær/Informasjonsmedarbeider (Engasjement) Toril Norheim, Prosjektleder kongress Elisabeth Lærdal Skuland Gunhild Vevik Ellen Frisvold Heidi Jeanette Nygård Lene Lunde Lene Berge Førland Per Morten Haarr Inger-Sigrun Slagstad Vik Liv Bantel Toril Norheim Bakgrunnsfoto: CH / Innovasjon Norge Ansattefoto: Monica Larsen / Region Stavanger og Anne-Lise Norheim / Region Stavanger 7

5 Styret Region Stavanger BA styret 2011: STyRELEdER Lars Ola Solstad, Radisson Blu Atlantic Hotel Stavanger, valgt /2011 NESTLEdER Harald Minge, Næringsforeningen i Stavangerregionen, valgt /2012 STyREMEdLEM Odd Langhelle, World Event AS, valgt 2009/2011 Svein Arild Holmen, Stavanger kommune, valgt 2009/2011 Anne-May Waage, Tide Reiser AS, valgt 2009/2011 Cornelius Middelthon, Stavanger Forum, valgt 2009/2011 Gry Østrått Sædberg, Sandnes Kulturhus KF, valgt 2009/2011 Elin Ravndal Bell, Jærmuseet, valgt 2009/2011 Elin Schanche, Greater Stavanger Economic Development, valgt /2012 VARA Hans Øyvind Sagen, Kronengruppen AS, valgt /2012 Scan One AS, Sigrid Helene Risa, valgt /2012 Time kommune, Ingrid Roth, valgt /2012 Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Region Stavanger 9

6 10 Styrets beretning Virksomheten Balanse Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren er et felles salgs- og markedsføringsorgan for organisasjoner, institusjoner, bedrifter og kommuner som har interesser knyttet til reiselivsnæringen i Stavanger-regionen. Organisasjonen skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser arbeide for å gi våre medlemmer og vår region raskere vekst og bedret lønnsomhet. Totalkapitalen pr var kr Egenkapitalen var på kr dette gir en egenkapitalandel pr på 34 % av totalkapitalen. Arbeidsmiljø Forutsetningen om fortsatt drift Styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er til stede jfr regnskapsloven 3-3. Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med dette. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Arbeidsmiljøet i Region Stavanger BA anses som meget godt, og det er i ikke iverksatt særskilte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Personalet har god kompetanse, og styret ser seg fornøyd med samarbeidet mellom de ansatte og næringen. Sykefraværet i var på 50 dager, som utgjør ca. 2,1 %. Selskapet hadde ingen større skader eller ulykker i. Sandnes 10. februar 2011 Likestilling Selskapet har like vilkår for menn og kvinner når det gjelder lønns-, personal-politikk og alle øvrige forhold. Styret består av 9 medlemmer og 3 vara medlemmer, av disse er seks kvinner. Blant de åtte fast ansatte og tre ansatte på engasjement, er ti kvinner og en mann. I tillegg var det tre sesongarbeidere i turistinformasjonene. Med bakgrunn i den faktiske kjønnsfordelingen er det ikke funnet nødvendig å iverksette tiltak for å fremme likestilling. Både styret og ledelsen er imidlertid bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling både i virksomheten og i styret. Lars Ola Solstad Styreleder Harald Minge Nestleder Elin Schanche Styremedlem Cornelius Middelthon Styremedlem Elin Ravndal Bell Styremedlem Odd Langhelle Styremedlem Svein Arild Holmen Styremedlem Ytre miljø Region Stavanger BA forurenser ikke det ytre miljø. Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en riktig oversikt over utviklingen og resultatet av virksomhet. Resultatregnskap Region Stavanger BAs driftsinntekter utgjorde i kr mot kr i Turismeprosjektet er integrert i selskapets regnskapstall. Selskapet fikk et positivt års resultat på kr Dette er kr bedre enn budsjett. Anne-May Waage Styremedlem Hans-Øyvind Sagen Varamedlem Gry Østrått Sædberg Styremedlem Ingrid Roth Varamedlem Sigrid Helene Risa Varamedlem 11

7 Tiltakene i Hva har vi gjort for å nå våre mål? Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Region Stavanger

8 14 Markedsutviklingen i I hadde vi en oppgang i totale gjestedøgn på Ettersom vi har en økning på hotellgjestedøgn på betyr dette at flere av årets gjester har valgt å bo på hotell i vår region i stedet for på camping eller hytte. Vår målsetning i henhold til forretningsplanen 2014 var en økning innen hotell gjestedøgn på Dette har vi klart med god margin. Region Stavanger har sammen med våre medlemmer holdt et meget høyt aktivitets nivå i. Turismeprosjektet er nå fullt integrert i Region Stavanger og prosjektets aktiviteter samkjøres med aktivitetene i destinasjonsselskapet. Formålsutvikling 2006 Samlet kommersielt marked etter nasjonalitet. Antall overnattinger januar desember Marked 2006 Totale gjestedøgn Formål Endring Endring Betydning ,3 5,1 Nordmenn ,0 4,5 76 % Utlendinger ,2 7,0 24 % Storbritannia ,8 3,7 24 % 16 % Tyskland ,9-0,5 USA ,9 34,7 8% Nederland ,9 14,0 8% Danmark ,3 9,3 6% Sverige ,7-9,4 5% Spania ,1-11,8 5% ,9 25,2 3% Italia Frankrike ,8 7,2 3% Sveits ,1 4,4 1% Finland ,2-13,8 1% Japan ,8-12,0 1% Russland ,8 49,8 2% Kilde: NORGE Samlet marked 2006 Hotellgjestedøgn Nordmenn Totale gjestedøgn Kilde: Det nasjonale markedet er styrket. Flere nordmenn besøker stavangerregionen. Vi har gjennomført flere nasjonale aktiviteter innen kongress- og konferansesatsningen. Vi er med i den nasjonale sommerkampanjen under Rogalandsparaplyen. Destinasjonsselskapene i Rogaland har gjort en felles innsats for å fremstå tydeligere som et fylke på det nasjonale markedet. Rogaland fylkeskommune har selv investert i en samlende og innledende side på vegne av reiselivet. Medieomtale har gitt fokus på Stavangerregionen som et attraktivt reisemål for norske turister, gjennom å ha fokus på våre fantastiske naturattraksjoner, kulturelle opplevelser og nydelige mat. Kilde: Endring Endring Betydning ifht total Totale gjestedøgn ,5 % 6,7 % Kurs/konf ,9 % 10,4 % 9,6 % Yrke ellers ,6 % 3,9 % 64,1 % Ferie/fritid ,5 % 12,9 % 26,3 % Kilde: Kurs og konferanse satsingen har i vært særdeles aktiv. Jakten på vertskap er intensivert og vi begynner å høste frukter av grunnarbeidet som er lagt. Fra identifikasjon av potensiell kongress til faktisk gjennomføring kan det gå alt i fra 2 til 9 år. Region Stavanger har i vunnet kongresser som vil materialisere seg flere år fremover. Tallene for er svakere enn antatt. Vi mener at det er en spesiell feilkilde som er årsak til dette. Flere hoteller noterer gjesten inn med formål yrke selv om gjesten egentlig skal delta på en konferanse eller kongress på en annen arena. Det er derfor viktig og inntil videre å telle antall nasjonale og internasjonale kongresser og konferanser per år i Stavangerregionen. Ferie og fritidssegmentet har hatt en meget bra utvikling i. Målsetningen her var en økning på gjestedøgn og faktisk resultat viser gjestedøgn. 15

9 Kommunikasjon Region Stavangers nettside Stavangerregionens offisielle nettside inneholder alt man trenger å vite som besøkende til regionen. Alle Region Stavanger BAs medlemmer presenteres kostnadsfritt og eksklusivt på siden. Som en del av medlemsfordelene ble det også i videreført fri publisering hos og I tillegg distribueres relevant informasjon til kanalene og uten ekstra kostnad for medlemsbedriftene. Nye kanaler for er nasjonal mobilapplikasjon på Visitnorway og Også i har nettsiden vært en del av Fjordnett, et samarbeid om felles portalverk med de fire fjordfylkene i Fjord Norge. Samarbeidet har utviklet seg videre til også å inkludere FjellNorge samt VisitOslo. I ble forsiden revidert, og endret i henhold til de tematiseringer Region Stavanger skal satse på; kultur, natur og mat. I tillegg ble forsiden mer brukervennlig som følge av denne tematiseringen. Se figur til høyre. Statistikk Region Stavangers nettside har hatt en flott økning i antall besøk i forhold til Nettsiden hadde besøk, en økning på 25 %. Gjennomsnittsbesøket per måned var dermed i besøk. Antall unike besøkende var , en økning på 20 % fra året før. Dette er et gjennomsnitt på unike besøk per måned. Nettsiden hadde sidevisninger, dette også en økning på 15 % fra De vanligste trafikkildene er nettsidene No og I tillegg er over 50 % direktetrafikk til siden, det vil si at de besøkende allerede kjenner til nettstedet. Av de landene som besøker nettsidene ligger Norge på topp, deretter Tyskland, Storbritannia, Spania, USA, Danmark, Sverige, Nederland, Frankrike og Italia. Besøk fra Italia økte mest, med nærmere 57 %. I tillegg ser vi også en stor økning av antall besøkende fra Russland; en økning på hele 55 %. Se figur under. Besøk målt mot endring i antall besøk Land Norway Germany United Kingdom Spain United States Denmark Sweden Netherlands France Italy Poland Kartoverlegg. Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Region Stavanger Besøk Endring % 42,96 % -16,91 % -17,13 % 9,35 % -30,83 % 21,23 % -4,58 % 26,23 % 14,33 % 56,67 % 12,93 % Land Russia Belgium Switzerland Finland Canada Austria Australia Japan Lithuania Czech Republic Ireland Besøk Endring % 55,14 % 17,69 % -21,18 % 6,53 % -24,27 % -31,56 % -6,27 % -1,24 % 34,19 % 16,32 % -15,63 % 17

10 18 Det innholdet som blir best besøkt på nettsiden er blant annet Hva skjer, Attraksjoner, Aktiviteter og Overnatting. Av de best besøkte sidene under kategorien Attraksjoner er Fjell og Fjord på topp. Under kategorien Aktiviteter, er Barn- og familieaktiviteter en av de godt besøkte sidene. Når det gjelder Overnatting, er det Camping, Gjestehus og Bed & Breakfast og Hotell som er de best besøkte kategoriene. Visitnorway.com Visit Norway.com er en av våre viktigste kanaler i markedsføringen av Norge som ferieland, både i Norge og internasjonalt, og Region Stavanger har kjøpt seg inn for å fremme Stavangerregionens produkter og våre medlemmer. Region Stavangers medlemmer får som en av sine medlemsfordeler distribusjon til visitnorway.com. Tallene fra er besøk, med unike besøk Gjennomsnittlig antall besøk per besøkende er 1,35, antall sidevisninger var nærmere 40 millioner ( ). Gjennomsnittlig sidevisning per besøk: 4,14. Visit Norway satte seg et mål for fem år siden på 10 millioner besøk, og det har de nesten klart å nå. Det nye produktet «Geiranger 360» hadde en knallsterk sluttspurt og endte opp med hele sidevisninger det halvåret den var på lufta. Totalt antall filmvisninger på visitnorway.com for hele var på Fjordnorway.com FjordNorway.com er også en særdeles viktig kanal i markedsføringen av Fjord Norge og de fire fjordfylkene som feriedestinasjoner; Rogaland og Stavangerregionen iberegnet. Region Stavangers medlemmer får som en av sine medlemsfordeler distribusjon til Fjordnorway.com hadde i (tall per ) nærmere 2 millioner sidevisninger ( ), unike besøk og totalt antall besøkende. TellUs GuestMaker nettbooking på Bookingsystemet på nettsiden til Region Stavanger er tilgjengelig for alle medlemmer som ønsker å selge aktiviteter, overnatting og lage pakker på internett. TellUs GuestMaker er leverandør av bookingportalen. I var det 17 medlemmer som solgte produktene sine i portalen. I løpet av året ble bestillinger gjennomført i systemet mot bestillinger året før. Dette genererte en totalomsetning til medlemmene i portalen på kroner i mot kroner i Dette er en stor oppgang fra året før. Produktpakkingsprosjekt I ble Region Stavanger involvert i et produktpakkingsprosjekt i samarbeid med aktørene Greater Stavanger, Ryfylke IKS, Lysefjorden utvikling, Avinor ved Stavanger Lufthavn Sola, Kongeparken og Reisemål Ryfylke. Prosjektet var definert slik at man skal sette sammen tematiserte pakker av eksisterende produkter som skal ut i eksisterende bookingsystemer og selges på tvers av destinasjoner og systemer. Region Stavanger hadde i prosjektet fokus på temaene natur, kultur og mat. I mai lanserte Region Stavanger to pilotpakker i prosjektet: «Historiske og kulinariske Stavanger» samarbeid mellom aktørene Guidecompaniet, Matsafari og Victoria Hotel tilgjengelig på regionstavanger. com til og med 31. juli. «Bare oss to» samarbeid mellom aktørene Kronengruppen (2 hoteller) og Tide Reiser tilgjengelig på regionstavanger.com til og med 29. august. Pakkene ble synliggjort på Facebook og Twitter, på til regionstavanger.com, på bookingportalen til regionstavanger.com i perioden. Alle midler i prosjektet gikk med til selve utføringen av å lage pakkene samt opplæring med de forskjellige aktørene og tilrettelegging i systemene. Kulturkalender Kultur- og arrangementkalenderen er til en hver tid oppdatert på Region Stavanger BA var også i i et partnerskap med kulturadministrasjonene i kommunene Randaberg, Stavanger, Sandnes og Sola om felles publisering av kulturarrangementer. Det var totalt 40 personer som la inn arrangement fra våre 23 deltagende medlemsbedrifter, i tillegg til det som legges inn av våre medlemskommuner og våre egne turistinformasjonskontor. Tilbyderadgang på kalenderen er et eksklusivt medlemstilbud. Kalenderen er på norsk og engelsk, og ble publisert til følgende nettsteder: og Det nasjonalt sett unike samarbeidet med regionalt avishus, Aftenbladet Mediehus for publisering av våre kulturaktiviteter på har fortsatt i som tidligere. Vi er det eneste destinasjonsselskapet i Norge som har fått til dette. Nye kanaler i er Nasjonal bookingapplikasjon på Visitnorway.com og Av de fem best besøkte sidene på nettsiden til Region Stavanger, er kulturkalenderen den siden som har nest best besøk. Kalenderen hadde hele produktvisninger i. Bildearkiv Det internettbaserte bildearkivet driftes av og er tilgjengelig for alle interesserte gjennom Arkivet oppdateres kontinuerlig med nye bilder. Bildene har fått navn og beskrivelse slik at det skal være lett å gjøre søk. Administrasjonen mottar hver uke forespørsler om lån av bilder og alle henvises til å bestille bilder via bildearkivet på nett. Det kommer hovedsakelig henvendelser fra presse, turoperatører, næringsliv i regionen og medlemmer av Region Stavanger BA. I var det 104 bedrifter, organisasjoner eller medier som hadde foretatt 175 bestillinger. Alt i alt 779 bilder ble bestilt, de mest populære motivene er Skagenkaien og Preikestolen. I tillegg har vi kongressbilder fra vår region på Informasjonsmateriell Regionsguiden Feel free Regionsguiden er den offisielle turistbrosjyren for Stavangerregionen og dekker våre åtte medlemskommuner. Med eksemplarer fordelt på norsk, engelsk, tysk og spansk hadde guiden samme opplag som i Den distribueres via medlemmer, samarbeidspartnere, utvalgte turistinformasjonskontorer, distribusjonssteder i Norge og utlandet, via kontaktpersoner på de utvalgte markedene for ferie/fritid og MICE, kongressmarkedene samt på messer i inn- og utlandet og ved henvendelser til Stavanger og Sandnes Turistinformasjon. I Regionsguiden deltok 131 bedrifter med annonser og linjeoppføringer, det en økning på 125 i 2009-utgaven. City Map City Map fikk et kraftig løft. Vi kjørte større format, med bakgrunn i at vi fikk inn områdekart som dekket strekningen opp til Tjensvoll og ut til Hillevåg via SUS, samt at regionskartet ble noe utvidet. City Map hadde samme opplag som 2009, brettekart og kart i blokk. 30 bedrifter deltok med annonser. Kartet ble distribuert til medlemmer og distribusjonssteder i regionen og et estimert antall på eksemplarer ble delt ut på de største cruiseanløpene i Stavanger. Det var mer enn dobbel så mye enn i Totalt antall cruiseanløp i var 113. Product Manual 2011 Manualen utgis på engelsk og er et verktøy for fagpersonell, reisebyrå, turoperatører og presse. Alle medlemmene våre får en gratis presentasjon av bedriften i manualen. Den distribueres på workshops, messer, på FAM trips og publiseres 19

11 20 Turforslag i Stavanger regionen Brosjyren utgis på norsk og engelsk og er en oversikt over turforslag for grupper. De av våre medlemsbedrifter som produserer turer har mulighet til å presentere seg her. Brosjyren produseres hvert år og ble i år publisert på nettet. Fjord Norges markedsmateriell Region Stavanger BA deltar i Fjord Norges brosjyre Reiseguiden, Product manual og Innholdet på nettstedet distribueres videre til Innovasjon Norge sine sider. Brosjyrene Reiseguiden og Product Manual blir produsert ved hjelp av annonsering fra våre medlemmer. I deltok 16 av Region Stavanger BA sine medlemmer. Opplaget på Reiseguiden er og brosjyren utgis på ni språk. Oppdatering eksterne brosjyrer og informasjonsmateriell Henvendelser fra næringsaktører innen reiselivet om informasjon og bilder fra Stavangerregionen er økende. Vi mener dette er viktig del av arbeidet for å øke kunnskapen og kjennskapen til Stavangerregionen. Mediene er alt fra magasiner, reisehåndbøker og internett. Her er eksempel på aktører vi hadde samarbeid med: Frommer s sin nye utgave om Norge. Det amerikanske forlaget ble etablert i 1957 gir i dag ut en av de mest populære reisehåndbøkene i verden. Den nye utgaven vil bli utgitt i juni Anaya Touring Club i Madrid har den spanske reisehåndboken Guía Viva Noruega. Anaya Touring Club er et forlag som har spesialisert seg innen turistpublikasjoner. Forlaget har en ledende rolle innen dette markedet, og det er ingen tvil om at Guía Viva Noruega er en av de mest populære reisehåndbøkene om Norge i Spania. Lokalt har vi et samarbeid med Conecta AS som lager boken Velkommen. Boken er tilgjengelig på alle hotellrom i regionen, og ved å bidra med redaksjonelt innhold til denne boken er vi med på å kvalitetssikre innholdet. Nyhetsproduksjon Nyhetsbrevene begeistrer I løpet av sendte Region Stavanger BA ut åtte elektroniske nyhetsbrev med til sammen 98 artikler. Alle nyhetsbrevene inneholdt nyheter fra destinasjonsselskapet samt nyheter om medlemmer, samarbeidspartnere og reiselivet generelt. Alle nyhetsbrevene ble sendt til medlemmer, samarbeidspartnere og journalister i lokale, regionale og nasjonale medier. Ved flere anledninger i løpet av var det tydelig at journalistene brukte artikler i disse nyhetsbrevene som inspirasjon til å skrive egne artikler. Det hendte også at journalistene la en direkte link til en artikkel i et nyhetsbrev i sin egen artikkel. Dette viser at nyhetsbrevene til Region Stavanger BA er en viktig kilde til informasjon for journalister. Medlemmene er svært fornøyd med arbeidet med nyhetsbrevet, og vi får tilbakemelding på at format og innhold treffer. Videre blir nyhetene brukt av medlemmene for å informere samarbeidspartnere om det som skjer i regionen. Sammenlignet med andre destinasjonsselskaper i Norge er Region Stavanger sine nyhetsbrev meget gode redaksjonelt og viser godt hva Stavangerregionen fremmer. The Fjord Coast Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Bergen Næringsråd laget sommeren en ny utgave av det engelskspråklige magasinet The Fjord Coast. Dette er et magasin til bruk for alle som skal presentere Vestlandet internasjonalt. På 68 sider blir Vestlandet presentert i tekst og bilder, med hovedvekt på næringsliv og hvilke muligheter Stavangerregionen og Bergensregionen har å tilby. Vi bidro med en tosiders artikkel til dette magasinet, med fokus på naturopplevelsene Stavangerregionen har å tilby. Nyheter på Produksjon av nyheter til regionstavanger.com er en veldig viktig del av arbeidet til Region Stavanger BA. Det produseres ikke bare artikler som kan være av interesse for besøkende til Stavangerregionen, men også artikler som kan være av interesse for medlemmer, samarbeidspartnere og journalister. Alle nyhetene som publiseres på nettsiden vår blir også delt på Facebook og Twitter. Medlemmene våre har bidratt med interessante nyheter gjennom hele året. Pådriver for medieomtale Region Stavanger jobber aktivt gjennom hele året med å bearbeide og informere våre kontakter i mediene om hva som skjer i regionen. Arbeidet er tidkrevende og vi er avhengig av samspill med medlemmene for å nå ut med de gode historiene. Dette medvirker til at vi får inn informasjon og bilder fra Stavangerregionen når mediene kjører frem ulike tema for opplevelser nasjonalt og regionalt. I all dialog er det medlemsbedriftene som får fokus. Sommeren hadde Aftenposten en artikkel om de mest besøkte attraksjonene i Stavangerregionen hvor vi ga innspill. Magasinet Bobil & Caravan, med en artikkel om bycamping i Norge og ønsket innspill og bilder om campingmuligheter i nærheten av Stavanger og Sandnes. I Dagbladet fikk vi inn mye om opplevelser i høstferien. Dette resulterte i at både Preikestolen Basecamp, Spa-hotell Velvære og Vitengarden ble nevnt i artikkelen som fikk tittelen 33 reisekupp til høstferien. En måned senere ble Norsk barnemuseum, Vitenfabrikken, Norsk Oljemuseum 21

12 22 og Arkeologisk museum i Stavanger nevnt i en lignende artikkel som hadde tittelen 30 tips til høstferie i byen. I Dagens Næringsliv sitt reisemagasin som presenterte 175 av Norges mest unike opplevelser, fikk vi inn informasjon om nye opplevelser i Stavangerregionen (matsafari, guidede kayakkturer, skjærgårdssafari). I NRK reiseradioen som sendes hver dag mellom klokken og på sommeren er veldig populært, og var i Stavangerregionen i sommer og hadde fokus på Preikestolen, cruisegjester og Gladmatfestivalen. Sosiale medier Ved utgangen av var vi til stede i flere sosiale medier inkludert Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr, YouTube og SlideShare. Det er ingen tvil om at ved å bruke sosiale medier riktig så er dette en svært effektiv måte å kommunisere med målgruppene våre på. Det er en rask kommunikasjonsform og det er lett å kommunisere med mange på en gang. Facebook ble lansert i 2004 og er i dag er et av verdens største nettsamfunn med mer enn 600 millioner aktive brukere på verdensbasis og rundt 2,5 millioner norske brukere. Facebooksiden vår brukes primært til å dele nyheter om selskapet, medlemmer, samarbeidspartnere og reiselivet generelt. I ble den også brukt i forbindelse med utviklingen av et nytt Monopolspill med gatenavn fra Stavanger som Region Stavanger hadde ansvaret for. Lokalbefolkningen viste et stort engasjement, ved å sende inn forslag på gater og bilder og avgi over 700 stemmer. Spillet ble ferdig produsert i desember. Facebooksiden har per februar 2011 nærmere 1500 tilhengere, og aktive følgere var i snitt mellom pr. måned i. Region Stavanger er langt fremme i bruk av sosiale medier, og kan vise til at oppmerksomheten gir resultater i form av økt kunnskap og kjennskap. Vi fronter spennende og unike opplevelser som igjen blir kommentert på eller delt videre med våre følgere. Medierådgivning Region Stavanger har ved flere anledninger i aktivt bidratt til at medlemmer er blitt synlige i media. Ett eksempel er hvor vi i vår ble bedt om å bistå med medierådgivning i forbindelse med lanseringen av aktivitetene fjordsafari og skjærgårdssafari. Region Stavanger tok på seg rollen som en driver i dette prosjektet og valgte å gå i samarbeid med Stavanger Aftenblad om disse turene og resultatet ble et helsides intervju med Atle og Håvard Gundersen. Etter at dette intervjuet stod på trykk ble Fjord Events AS også omtalt i Rogalands Avis og NRK Rogaland. freelance. Media er representert med aviser, webaviser, blogger, kokebokforfattere, bransjemagasiner, reisehåndbokforfattere, fotografer som lager egne bøker om Norge for salg i eget hjemland, tv og radio. oppmerksomhet har vi oppnådd fra Storbritannia, Irland, Tyskland, Spania, Nederland, Belgia, Italia, Sveits, USA, Brasil, Kina, Korea, Russland, Polen, Kroatia, Canada, Japan, Tsjekkia, Ungarn, Slovakia, Danmark, Finland og Sverige. Vi har oppnådd verdifull spalteplass og sendetid i internasjonale medier. Innovasjon Norge har jobbet aktivt med oss i promoteringen av den norske paviljongen på EXPO i Shanghai. Her har vi bidratt ved to besøk av TV team ett fra Dragon TV Kina, privat TVkanal med dekning i Kina, hele Asia og Australia, samt CCTV, største kinesiske TV kanal, som var ansvarlig for produksjoner for landene som deltok på Expo. PUBLIKASJON MOTOCICLISIMO PUBLIKASJON LONELY PLANET DATO April DATO Juni OPPLAG OPPLAG JOURNALIST Tommaso Pini JOURNALIST Asunción Guardia FOTOGRAF Francesca Cerri FOTOGRAF Rafa Pérez, Matt Munro ANNONSEVERDI ANNONSEVERDI PUBLIKASJON ÄVENTYRLIGA FAMILJER PUBLIKASJON 4TRAVEL DATO April DATO March 2009 OPPLAG OPPLAG JOURNALIST Sofia French JOURNALIST Meisa Fujishiro FOTOGRAF Lasse Burell FOTOGRAF Daisuke Hasegawa ANNONSEVERDI ANNONSEVERDI Visningsturer internasjonal presse Pressearbeid og visningsturer for internasjonal presse i Region Stavanger, går som en rød tråd gjennom alle markedsføringsaktiviteter vi gjennomfører i våre markeder. En god artikkel eller et positivt TV-program gir oss verdifull og fantastisk eksponering, til en brøkdel av kostnadene ved annonsering i tilsvarende media. I tillegg vil en redaksjonell artikkel ha mye større troverdighet enn annonsering, da kilden er nøytral. I en verden der forbrukeren er bombardert med reklame, er det lett å drukne i mediastøy og her spiller pressearbeidet en viktig rolle i markedsføringen av Stavangerregionen, Fjord Norge og Norge. Arbeidet med å påvirke internasjonale medier deles inn i proaktiv, bearbeidelse og reaktiv. Gjennom å selge inn «den gode historie» fra vår region med våre samarbeidspartnere, får vi mediene på visningstur med et tematisert innhold. I hadde vi 61 visningsturer, en god økning fra 38 i Disse har vart fra halv dag til fem dager, og med en til ni personer. Tilrettelegging og gjennomføring av visningsturene er gjennomført av oss i tett samarbeid med medlemmene. Vi har mottatt presse via Fjord Norge, Innovasjon Norge, Utenriksdepartementet, Eksportutvalget for Fisk, Widerøe, Eastern Airways, og noe 23

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Gunhild Vevik Fungerende reiselivsdirektør Region Stavanger BA Åpen Energisk Nyskapende Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger,

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer?

Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer? Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer? Birgitte Nestande Prosjektleder, Norway Convention Bureau Opplevelseskonferansen, Halden 6. november 2012 Norway Convention

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Region Stavanger BA Marketing synlighet kunnskap - reiselyst Salg, pakking og booking Synlighet - reisegrunner - tilgjengeliggjøring Vertskap TI visningsturer - mottakelser Posisjon og allianser lokalt/regionalt

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport 2009 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Innhold Reiselivsdirektøren har ordet Ansatte/styret Styrets beretning Tiltakene i 2009 Kommunikasjon Kongress Ferie & fritid

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Årsrapport 2014. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2014. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2014 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter - styrket markedsorientering og konkurranseevne for norske bedrifter. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge Formålsparagrafen til Innovasjon Norge EWOS

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS.

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. 2 0 SEFi. t^,d^, Avholdt på Britannia Hotel, Trondheim, 06.06.2007 Ti Aksjonær Antall aksjer / stemmer Nord-Trøndelag Fylkeskommune 300 Sør-Trøndelag

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norway Seminar om reiselivsforskning 27. januar 2010 Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Truls Engstrøm, Univ. i Stavanger Medlemmer av styringsgruppen Visjon og hovedmål VISJON NCE

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn

Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn Visjon NCE Tourism skal gjøre Fjord Norge regionen verdensledende innen tematurisme NCE TOURISM Fjord Norway Vi skal de neste årene utforske tre sentrale problemstillinger:

Detaljer

Halvårsrapport SE 2013

Halvårsrapport SE 2013 Halvårsrapport SE 2013 Sverige Interessen for Norge er meget høy. Kunden er interessert i å se prissatte programforslag, da prisbildet er en generell bekymring. Kunden har behov for å bli kjent med produktet

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

Internasjonal bransjebearbeidelse

Internasjonal bransjebearbeidelse Innovasjon Norge Rapport Internasjonal bransjebearbeidelse 1 Bransjebearbeidelse Slik selger vi Norge Resultater 25 Slik Knut Aage Dahl Tina Stafrèn posisjonerer vi Norge i utlandet Innovasjon Norge jobber

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Halvårsrapport Frankrike 2013

Halvårsrapport Frankrike 2013 Halvårsrapport Frankrike 2013 Tendenser i det franske MICE markedet 2013 2013 er preget av sosiale og økonomiske spenninger. Frankrike er gått inn i resesjon med en ventet BNP på - 0.1%, økt arbeidsledighet

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Finnøy 20. mars. Jærmalerne besøker Skagenmalerne

Finnøy 20. mars. Jærmalerne besøker Skagenmalerne Finnøy 20. mars Jærmalerne besøker Skagenmalerne Region Stavanger BA 9 ansatte 200 næringsmedlemmer 14 medlemskommuner Høy standard på fasiliteter, mat og opplevelser i regionen Fjord Norge og Rogaland

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

Innovasjon Norge. Internasjonalt pressearbeid. Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR

Innovasjon Norge. Internasjonalt pressearbeid. Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR Innovasjon Norge 2015 Internasjonalt pressearbeid Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR Internasjonalt Kolumnetittel pressearbeid Bli synlig i pressen PRESSERESULTATER

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Per 100209 Innhold: 1.0 Forord 2.0 Rapport status 2.1 Historie 2.2 Økonomi 2.3 Virkeområder 2.4 Prosjektarbeid

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

NCE TOURISM-FJORD NORWAY

NCE TOURISM-FJORD NORWAY Pr Direktør Dag Aksnes NCE Tourism -Fjord Norway NCE TOURISM-FJORD NORWAY NCE Tourism Fjord Norway sammen bringer vi reiselivet til nye høyder Visjon Fjord Norge-regionen skal bli et av verdens ledende

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar, Saknr. 12/2076-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MARKEDSSAMARBEID ØSTLANDET 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE Denne avtalen ("Avtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Stor-Elvdal kommune ("Kommunen"); og (2) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 som leverandør

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009 Lister Reiseliv sa Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Stiftet november 2009 SA Flekkefjord Farsund - Hægebostad Kvinesdal Lyngdal - Sirdal Strategisk næringsplan

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø 8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø Akershus Lite i areal, stor i folketall 556 000 innbyggere i Akershus Oslo og Akershus har 1,1 millioner innbyggere

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Internasjonalt pressearbeid 2011. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/visitnorway.com

Internasjonalt pressearbeid 2011. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/visitnorway.com Internasjonalt pressearbeid 211 Foto: Terje Rakke/Nordic Life/visitnorway.com Bli synlig i pressen Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norges markedsarbeid. Gode artikler og TVprogrammer gir en

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet Kunnskaps diplomati En verden i endring Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon Norsk økonomi Halvert oljepris Etterspørselen fra oljenæringen vil avta Mange bedrifter står overfor krevende omstillinger

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Nyhetsbrev fra Cruise Norway

Nyhetsbrev fra Cruise Norway Nyhetsbrev fra Cruise Norway NR. 5 2011 7 NOVEMBER 2011 Cruise Norways nyhetsbrev nr 5 inneholder følgende: Viktige aktiviteter 2012 Nytt fra Cruise Norway : - Cruisesesongen 2011 - European Cruise Council

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 4 August 2014 Overnattingsstatistikk Side 2 Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 Status Fiskelykkeprosjektet Side 6 Turoperatør besøk fra Sverige og Tyskland Vi

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker)" " Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) "

Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker)  Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) GÅSEHUDFOLDER 09 ANBEFALE HVERANDRE?! Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker) Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) Kan legges på et kart

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Årsrapport 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen

Årsrapport 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen Årsrapport 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Næringslivets største nettverk og drivkraft for utvikling Næringsforeningen i Tromsøregionen legger ambisjonen høyt for hva vi ønsker å oppnå gjennom

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com

Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com RANDI RANSET INNHOLD Kvalitet på informasjon litt historie 3 Konsekvenser som følge av lav kvalitet på informasjon 3 Bakgrunn for analysen 4 Analysen

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Andre prosjekter som knyttes til eller integreres i Eventyrveien/Eventyrkortet Huldra og Prins Hadding For å kunne implementere og bygge merkevaren Eventyrkortet/Huldra

Detaljer

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats?

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? SFI møte 20.09.11, avd dir Kristin Danielsen 3-4/11/2010 1 Globale utfordringer og globale innovasjonsnettverk

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Sandra Diana Bratland European Cruice Service Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Sandra Diana Bratland Director Shore Excursions European Cruise Service frem

Detaljer