EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 22. årgang 23.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN Nr årgang EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen III EU-ORGANER 1. Kommisjonen 2015/EØS/41/ /EØS/41/ /EØS/41/ /EØS/41/ /EØS/41/ /EØS/41/ /EØS/41/ /EØS/41/08 (Sak M.7659 Groupe In Vivo/ Scael/Carneau) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... 1 (Sak M.7666 Repsol Quimica/ Grupo Kuo/Synthetic Rubber In Emulsion & Rubber Chemicals Business) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... 2 (Sak M.7674 Talanx/Nord/LB/ Caplantic) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... 3 (M.7682 Goldman Sachs/Altor/ Hamlet) (M.7687 NH/HNA/JV) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... 5 (Sak M.7689 CPPIB/Intu Holding/ Puerto Venecia) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... 6 (Sak M.7694 World Fuel Services/ BP Aviation Fuel Divestment Business) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... 7 (Sak M.7698 ManpowerGroup/ 7S Group GmbH) /EØS/41/09 (Sak M.7703 PontMeyer/DBS).. 9

2 2015/EØS/41/ /EØS/41/ /EØS/41/ /EØS/41/ /EØS/41/ /EØS/41/ /EØS/41/16 Statsstøtte Italia Statsstøtte SA (2015/C) (tidl. 2014/NN) Ekstra godtgjøring til Arfea for offentlig tjenesteyting Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 TEUV) Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet Endring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging (Finland) Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet Endring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging (Kypros) Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging (Kypros) Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet Endring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging (Frankrike) Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging (Frankrike) Kommisjonsmelding om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsland gjeldende fra 1. august

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 41/1 EU-ORGANER KOMMISJONEN 2015/EØS/41/01 (Sak M.7659 Groupe In Vivo/Scael/Carneau) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 14. juli 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Groupe In Vivo ( In Vivo, Frankrike) og foretaket Société Agricole Cooperative d Eure-et-Loir ( Scael, Frankrike) ved kjøp av aksjer og aktiva i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Carneau Frères Eurogazon ( Carneau, Frankrike). In Vivo: produksjon og salg av frø, dyrehelse og fôr, logistikktjenester og lagring av korn. Scael: produksjon og salg av frø, kjøp og handel med korn, hagebutikker. Carneau: produksjon og salg av frø. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.( 2 ) C 240 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7659 Groupe In Vivo/Scael/Carneau, per faks (+32 (0) ), per e-post ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: ( 2 ) EUT C 366 av , s. 5.

4 Nr. 41/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende /EØS/41/02 (Sak M.7666 Repsol Quimica/Grupo Kuo/Synthetic Rubber In Emulsion & Rubber Chemicals Business) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 10. juli 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Repsol Química, S.A. ( Repsol Química, Spania), som tilhører konsernet Repsol, S.A., og foretaket Grupo Kuo S.A.B. de C.V. ( Grupo Kuo, Mexico) ved kjøp av aksjer og aktiva i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over foretaket General Química, S.A. ( General Química, Spania) og foretaket Industrias Negromex, S.A. de C.V. ( INSA, Mexico). Repsol Química: produksjon og markedsføring av et bredt tilbud av kjemiske og petrokjemiske produkter. Grupo Kuo: industrikonsern med virksomhet innen ulike sektorer, som forbrukersektoren, den kjemiske sektoren og kjøretøysektoren. General Química: framstilling av spesialkjemikalier, hovedsakelig akseleratorer for gummiindustrien. INSA: framstilling av syntetisk gummiemulsjon. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.( 2 ) C 238 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7666 Repsol Quimica/ Grupo Kuo/Synthetic Rubber In Emulsion & Rubber Chemicals Business, per faks (+32 (0) ), per e-post eller per post til følgende adresse: ( 2 ) EUT C 366 av , s. 5.

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 41/3 2015/EØS/41/03 (Sak M.7674 Talanx/Nord/LB/Caplantic) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 25. juni 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket TAM (Tyskland), kontrollert av foretaket Talanx AG ( Talanx ), og foretaket Nord/LB (Tyskland) ved kjøp av aksjer fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Caplantic. TAM/Talanx: kapitalforvaltning, skadeforsikring, livsforsikring og gjenforsikring. Nord/LB: kommersielle banktjenester og sentralbankvirksomhet for sparebanker. Caplantic: alternativ forvaltning av investering i aktiva. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.( 2 ) C 235 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7674 Talanx/Nord/ LB/Caplantic, per faks (+32 (0) ), per e-post eu) eller per post til følgende adresse: ( 2 ) EUT C 366 av , s. 5.

6 Nr. 41/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende /EØS/41/04 (Sak M.7682 Goldman Sachs/Altor/Hamlet) 1. Kommisjonen mottok 10. juli 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket The Goldman Sachs Group, Inc. ( Goldman Sachs, USA) og foretaket Altor Fund IV ( Altor, Sverige) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Hamlet Protein A/S ( Hamlet, Danmark). Goldman Sachs: global investeringsbank, forvaltning av verdipapirer og investeringer. Altor: risikokapitalforetak med fokus på investeringer i mellomsegmentet på det nordiske markedet. Hamlet: utvikling, produksjon og salg av soyaproteiner til fôr. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. C 238 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7682 Goldman Sachs/ Altor/Hamlet, per faks (+32 (0) ), per e-post eu) eller per post til følgende adresse:

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 41/5 2015/EØS/41/05 (Sak M.7687 NH/HNA/JV) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 9. juli 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket NH Hotel Group S.A ( NH, Spania) og foretaket HNA Hospitality Group Co., Ltd. ( HNA, Kina) overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over fellesforetaket Beijing NH Grand China Hotel Management Co., Ltd (Kina). NH: hotell- og restaurantbransjen i Europa, Amerika og Afrika. HNA: luftfart, finans, eiendommer, turisme og logistikk. HNA er et større hotellforvaltningsforetak i Kina og har marginal virksomhet innen denne sektoren i EU. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.( 2 ) C 235 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7687 NH/HNA/JV, per faks (+32 (0) ), per e-post eller per post til følgende adresse: ( 2 ) EUT C 366 av , s. 5.

8 Nr. 41/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende /EØS/41/06 (Sak M.7689 CPPIB/Intu Holding/Puerto Venecia) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 10. juli 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Canada Pension Plan Investment Board ( CPPIB, Canada) og foretaket Intu Holding S.à.r.l. ( Intu Holding, Luxembourg) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Puerto Venecia Investments SOCIMI, S.A. ( Puerto Venecia, Spania). CPPIB: investeringer i offentlige og private aksjer, eiendommer, infrastruktur samt fast avkastning. Intu Holding: eier, driver og utvikler kjøpesentre. Intu Holding er datterforetak som i sin helhet er eid av Intu Properties Plc, som også har virksomhet innen utleie av forretningseiendommer og subsidiært har interesser innen detaljhandelen i butikksentre og fysiske butikker, kontorer, boligeiendommer, fritidseiendommer samt industrieiendommer. Foretaket er også involvert i den forberedende fase i forbindelse med oppføring av fast eiendom. Puerto Venecia: utleie av kommersielle eiendommer. Puerto Venecia eier et galleri og et handelsområde i Zaragoza. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.( 2 ) C 240 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7689 CPPIB/Intu Holding/Puerto Venecia, per faks (+32 (0) ), per e-post ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: ( 2 ) EUT C 366 av , s. 5.

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 41/7 2015/EØS/41/07 (Sak M.7694 World Fuel Services/BP Aviation Fuel Divestment Business) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 14. juli 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket World Fuel Services Corporation ( WFS, USA) ved kjøp av aksjer og aktiva overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over BP s plc. ( BP, UK) sin virksomhet i Kastrup lufthavn i København, Arlanda lufthavn i Stockholm, Landvetter lufthavn i Gøteborg og Malmø lufthavn (samlet: BP Aviation Fuel Divestment Business). WFS: leverer drivstoffprodukter og tilknyttede tjenester på luft-, sjø- og landtransportområdet over hele verden. BP Aviation Divestment Business: leverer flydrivstoff til Kastrup lufthavn i København, Arlanda lufthavn i Stockholm, Landvetter lufthavn i Gøteborg og Malmø lufthavn. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.( 2 ) C 240 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7694 World Fuel Services/BP Aviation Fuel Divestment Business, per faks (+32 (0) ), per e-post (COMP- eller per post til følgende adresse: ( 2 ) EUT C 366 av , s. 5.

10 Nr. 41/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende /EØS/41/08 (Sak M.7698 ManpowerGroup/7S Group GmbH) 1. Kommisjonen mottok 13. juli 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket ManpowerGroup, Inc. ( ManpowerGroup, USA) overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket 7S Group GmbH ( 7S Group, Tyskland). ManpowerGroup: globale arbeidsformidlingstjenester og arbeidskraftløsninger, herunder rekruttering og vurdering, opplæring og utvikling, karriereplanlegging, utsetting samt konsulenttjenester for arbeidskraft. 7S Group: arbeidsformidlingstjenester i form av midlertidig og fast ansettelse, kontraktarbeid samt konsulenttjenester for personalressurser. Innen EØS er 7S Group virksom i Østerrike, Belgia, Finland, Tyskland, Ungarn, Nederland, Polen og Slovakia. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. C 240 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7698 ManpowerGroup/7S Group GmbH, per faks (+32 (0) ), per e-post eu) eller per post til følgende adresse:

11 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 41/9 2015/EØS/41/09 (Sak M.7703 PontMeyer/DBS) 1. Kommisjonen mottok 15. juli 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket PontMeyer N. V. ( PontMeyer, Nederland), kontrollert av HAL Investments B.V., ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Deli Building Supplies B.V. ( DBS, Nederland). PontMeyer: distribusjon av tømmer og byggematerialer i Nederland, grossistsalg av tre og trebaserte paneler, framstilling av vindusrammer, dører og dørrammer i tre. DBS: holdingforetak for flere leverandører av tømmer og byggematerialer i Nederland, grossistsalg av tre og trebaserte paneler samt produkter for innertak og skillevegger. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. C 241 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7703 PontMeyer/ DBS, per faks (+32 (0) ), per e-post eller per post til følgende adresse:

12 Nr. 41/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Statsstøtte Italia 2015/EØS/41/10 Statsstøtte SA (2015/C) (tidl. 2014/NN) Ekstra godtgjøring til Arfea for offentlig tjenesteyting Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 TEUV Kommisjonen har ved brev av 23. februar underrettet Italia om at den har besluttet å innlede gransking i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktat om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) med hensyn til ovennevnte tiltak. Interesserte parter kan sende sine merknader til det tiltaket Kommisjonen vil innlede gransking av, innen en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort i EU-tidende (EUT C 219 av , s. 12), til: State Aid Greffe 1049 Brussel Belgia Faks: Merknadene vil bli oversendt til Italia. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 2015/EØS/41/11 Endring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging Medlemsstat Berørt flyrute Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig tjeneste Finland Mariehamn Stockholm Arlanda 1. mars 2012 Ikrafttredelsesdato for endringene 1. mars 2016 Adresse der den fullstendige anbudsinnbydelsen og eventuell relevant informasjon og/eller dokumentasjon om anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste kan fås gratis Ålands landskapsregering PB 1600 AX Mariehamn ÅLAND, FINLAND E-post:

13 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 41/11 Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 2015/EØS/41/12 Endring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging Medlemsstat Berørte flyruter Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig tjeneste Kypros Larnaka Brussel Zaventem 29. mars 2015 Ikrafttredelsesdato for endringene 25. oktober 2015 Adresse der teksten til og eventuell relevant informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste kan fås Department of Civil Aviation 27, Pindarou Str. Alpha Business Centre Nicosia KYPROS Tlf.: Faks: Internett: Att.: Mr Antonis Lemesianos E-post: Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 2015/EØS/41/13 Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging Medlemsstat Berørt flyrute Kypros Larnaka Brussel (Zaventem) Larnaka Avtalens gyldighetsperiode 25. oktober oktober 2019 eller 27. mars mars 2020 Frist for innsending av søknader og anbud Adresse der teksten til anbudsinnbydelsen og eventuell relevant informasjon og/eller dokumentasjon om det offentlige anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste kan fås 60 dager fra kunngjøringen av denne anbudsinnbydelsen (EUT C 217 av , s. 20) Department of Civil Aviation 27, Pindarou Str. Alpha Business Centre Nicosia KYPROS Tlf.: Faks: Internett: Att.: Mr Antonis Lemesianos E-post:

14 Nr. 41/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 2015/EØS/41/14 Endring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging Medlemsstat Berørt flyrute Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig tjeneste Endringenes ikrafttredelsesdato Adresse der teksten til og eventuell relevant informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste kan fås Frankrike Rodez (Aveyron) Paris (Orly) 1. juni 1997 Dagen etter kunngjøringen av denne meldingen (EUT C 229 av , s. 12) Arrêté du 10 juin 2015 modifiant les obligations de service public imposées sur les services aériens entre Rodez et Paris (Orly) [Kunngjøring av 10. juni 2015 om endring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging mellom Rodez og Paris (Orly)] NOR: DEVA A For nærmere opplysninger om dette, kontakt: Direction Générale de l Aviation Civile DTA/SDT/T2 50 rue Henry Farman F Paris Cedex 15 FRANKRIKE Tlf.: E-post: Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 2015/EØS/41/15 Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging Medlemsstat Berørt flyrute Frankrike Rodez (Aveyron) Paris (Orly) Avtalens gyldighetsperiode Fra 20. januar 2016 til 19. januar 2020 Frist for innsending av søknader og anbud Adresse der teksten til anbudsinnbydelsen og eventuell relevant informasjon og/eller dokumentasjon om det offentlige anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste kan fås Åpen framgangsmåte: 21. september 2015, kl , lokal tid Paris Syndicat Mixte pour l Aménagement et l Exploitation de l aéroport de Rodez-Aveyron Hôtel du Département 7 Place Charles de Gaulle BP Rodez Cedex FRANKRIKE E-post:

15 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 41/13 Kommisjonsmelding om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsland gjeldende fra 1. august /EØS/41/16 (Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004 (EUT L 140 av , s. 1)) Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for fastsettelse av referanse- og kalkulasjonsrenter (EUT C 14 av , s. 6). Avhengig av bruken av referanserenten må de aktuelle marginer fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For kalkulasjonsrenten betyr dette at en margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. I henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 271/2008 av 30. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 skal renten for tilbakebetaling også beregnes ved å legge 100 basispoeng til grunnsatsen, med mindre annet er fastsatt i egen beslutning. Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 201 av , s. 3, og EØS-tillegget nr. 35 av , s. 18. Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ,34 0,34 2,18 0,34 0,52 0,34 0,66 0,34 0, ,34 0,34 2,18 0,34 0,52 0,34 0,66 0,34 0, ,34 0,34 2,18 0,34 0,52 0,34 0,42 0,34 0, ,26 0,26 2,18 0,26 0,52 0,26 0,27 0,26 0, ,22 0,22 2,18 0,22 0,52 0,22 0,17 0,22 0, ,22 0,22 1,85 0,22 0,52 0,22 0,24 0,22 0, ,17 0,17 1,85 0,17 0,52 0,17 0,24 0,17 0,17 Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU ,34 0,34 0,34 1,58 2,21 0,34 0,34 0,34 0, ,34 0,34 0,34 1,58 2,21 0,34 0,34 0,34 0, ,34 0,34 0,34 1,58 2,21 0,34 0,34 0,34 0, ,26 0,26 0,26 1,58 2,21 0,26 0,26 0,26 0, ,22 0,22 0,22 1,58 2,21 0,22 0,22 0,22 0, ,22 0,22 0,22 1,58 1,80 0,22 0,22 0,22 0, ,17 0,17 0,17 1,58 1,80 0,17 0,17 0,17 0,17 Fra Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK ,34 0,34 0,34 2,16 0,34 2,63 0,46 0,34 0,34 1, ,34 0,34 0,34 2,16 0,34 2,04 0,33 0,34 0,34 1, ,34 0,34 0,34 2,16 0,34 2,04 0,23 0,34 0,34 1, ,26 0,26 0,26 2,16 0,26 2,04 0,13 0,26 0,26 1, ,22 0,22 0,22 1,76 0,22 1,67 0,00 0,22 0,22 1, ,22 0,22 0,22 1,76 0,22 1,67 0,07 0,22 0,22 1, ,17 0,17 0,17 1,76 0,17 1,67 0,13 0,17 0,17 1,02

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 16. årgang 15.10.2009 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 39 ISSN 1022-9310. 21. årgang 3.7.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 39 ISSN 1022-9310. 21. årgang 3.7.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 39 21. årgang 3.7.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9310. 21. årgang 27.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9310. 21. årgang 27.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 18 21. årgang 27.3.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 20. årgang 14.2.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 20. årgang 14.2.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 10 20. årgang 14.2.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 41 18. årgang 21.7.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN 1022-9310. 22. årgang 12.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN 1022-9310. 22. årgang 12.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 14 22. årgang 12.3.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 17 21. årgang 20.3.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 19 9.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 22. årgang 19.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 22. årgang 19.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 11 22. årgang 19.2.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.4.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.4.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 16 5.

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2159 Creditanstalt/Lufthansa AirPlus Servicekarten/AUA Beteiligungen/AirPlus)...

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2159 Creditanstalt/Lufthansa AirPlus Servicekarten/AUA Beteiligungen/AirPlus)... NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 7. årgang 16.11.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.1/ NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 1 2. årgang 19.1.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 13 ISSN 1022-9310. 22. årgang 5.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 13 ISSN 1022-9310. 22. årgang 5.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 13 22. årgang 5.3.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

2014/EØS/46/06 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7316 Det norske oljeselskap/marathon Oil Norge)... 26

2014/EØS/46/06 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7316 Det norske oljeselskap/marathon Oil Norge)... 26 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 46 21. årgang 14.8.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 12 22. årgang 26.2.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Nr. 50 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 2. årgang. 31.12.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. EØS-rådet. 2.

Nr. 50 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 2. årgang. 31.12.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. EØS-rådet. 2. 31.12.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 27.11.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 27.11.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 4.

Detaljer

2014/EØS/28/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7207 Clayton Dubilier & Rice/Ashland Water Technologies)...

2014/EØS/28/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7207 Clayton Dubilier & Rice/Ashland Water Technologies)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 28 21. årgang 15.5.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 23 15. årgang 24.4.2008 2008/EØS/23/01 2008/EØS/23/02 2008/EØS/23/03 2008/EØS/23/04

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 25 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 12.6.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 25 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 12.6.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 25 4.

Detaljer

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012 EFTAs overvåkningsorgan ESA Årsrapport 2012 EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Tel. +32 2 286 18 11 Faks +32 2 286 18 10 E-post: registry@eftasurv.int Nettsted: http://www.eftasurv.int

Detaljer

KUNNGJØRING 1/99 VEILEDNING I FORBINDELSE MED ANMODNINGER OM RÅDGIVENDE UTTALELSER FRA NASJONALE DOMSTOLER

KUNNGJØRING 1/99 VEILEDNING I FORBINDELSE MED ANMODNINGER OM RÅDGIVENDE UTTALELSER FRA NASJONALE DOMSTOLER KUNNGJØRING 1/99 VEILEDNING I FORBINDELSE MED ANMODNINGER OM RÅDGIVENDE UTTALELSER FRA NASJONALE DOMSTOLER Utviklingen av rettsordenen i EØS bygger blant annet på samarbeidet mellom EFTA-domstolen og nasjonale

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 20. årgang 27.6.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 20. årgang 27.6.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 38 20. årgang 27.6.2013 2013/EØS/38/01 2013/EØS/38/02 2013/EØS/38/03 2013/EØS/38/04 2013/EØS/38/05

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Nedenfor gjengis forordning (EF) nr. 648/2004, slik Miljøverndepartementet tolker denne. Forordning (EF) nr. 648/2004 er konsolidert for endringer gjennomført ved

Detaljer

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Prospekt Januar 2015 Franklin Templeton Investment Funds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE REGISTRERT I LUXEMBOURG FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d investissement å capital variable

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 E-16/14-19 RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett i en

Detaljer

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011 2011/EØS/54/18 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og

Detaljer