Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria hotell og konferanssenter, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. fra. Sentralstyrets møte 24.5. 2011. Soria Moria hotell og konferanssenter, Oslo"

Transkript

1 Den norske legeforening Sekretariatet 11/47 Fullført og godkjent den Referat fra Sentralstyrets møte Soria Moria hotell og konferanssenter, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet:. President Torunn Janbu, Arne Refsum, Trond Egil Hansen, Cecilie Risøe, Jon Helle, Lars Haukland, Kirsten Toft, Kari Sollien, Hege Gjessing. Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Bjarne Riis Strøm, Mette Lise Johnsen, Jorunn Fryjordet, Anne Kjersti Befring. Kommunikasjonsdirektør Herborg Bryn. I tillegg møtte fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Øydis Rinde Jarandsen, Anne Torill Nordli, Camilla Sandbakken, Kari Jussie Lønning, Elisabeth Søyland. Referent: Odvar Brænden. Trond Egil Hansen fratrådte under behandlingen av sak B 25/11 (3.33). I Politikk og strategimøte Politikk- og strateginotater: Muntlig redegjørelse: Legeforeningens engasjement i Tobakksfritt. Muntlig redegjørelse: Landsomfattende omnibus Legetjenester og helsepolitikk Orienteringssaker: Referat fra Legeforeningens forskningsutvalg Orientering om avslutning og evaluering av pilotsykehusprosjektet Resultat sentralt mellomoppgjør i tariffområdene KS og Oslo kommune

2 2 Referat fra CPME-møtet i Brüssel Referat fra orienteringsmøte vedrørende Nybyrjarstillingar - møte i Helsedirektoratet den Månedens mediebilde deles ut i møtet II Beslutningsmøte Sak 136/11 Utkast til resolusjoner på landsstyremøtet ( /4346) Sentralstyret drøftet på møtet tema og innhold i resolusjoner til årets landsstyremøte. Sekretariatet la frem utkast til resolusjoner, bearbeidet på bakgrunn av innspillene i forrige sentralstyremøte. De fremlagte resolusjoner ferdigstilles og fremmes på landsstyremøtet. Sak 137/11 Invitasjon til felles spørreundersøkelse med Sykepleierforbundet ( /2820) Sykepleierforbundet har invitert Legeforeningen til et samarbeid om spørreundersøkelse knyttet til tilbudet i kommunehelsetjenesten. Sekretariatet la frem forslag til oppfølging av henvendelsen fra Sykepleierforbundet og kostnader knyttet til en evt gjennomføring av undersøkelsen. Det settes av inntil kr fra sentralstyrets disposisjonskonto for å utarbeide en felles spørreundersøkelse med Norsk sykepleierforbund som forberedelse til kommunevalget høsten Presidenten beslutter den endelige innretningen på Legeforeningens bidrag i undersøkelsen. Rapport fra undersøkelsen legges frem for sentralstyret i juni, sammen med forslag til forberedelse av kommunevalget høsten Sak 138/11 Utkast til policynotat: Forebygging av klamydia ( /2819) Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til policynotat om forebygging av klamydia, basert på den senere tids økte oppmerksomhet i media. Notatet la vekt på hvordan klamydia i den unge befolkningen kunne forebygges samt nødvendigheten av testing ved partnerbytte. Sekretariatet fremlegger et nytt utkast i et senere møte. Sak 139/11 Utkast til policynotat: Kompetanse i spesialisthelsetjenesten ( /6042) Sekretariatet la frem forslag til policynotat om kompetanse i spesialisthelsetjenesten.

3 3 Sekretariatet fremlegger et nytt utkast i et senere møte.. Sak 140/11 Utkast til policynotat: IKT-investeringer i spesialisthelsetjenesten ( /6042) Sekretariatet la frem forslag til policynotat om IKT-investeringer i spesialisthelsetjenesten. Etter godkjenning per e-post av noen endringer, sendes forslaget til policynotat ut på høring til organisasjonsleddene. Sak 141/11 SAK- Senter for allmennmedisinsk kvalitet ( /242) Arbeidsgruppen for SAK organisering (SAK-O) la frem sin utredningsrapport i sentralstyrets møte i april. Sentralstyret vedtok at sekretariatet skulle utdype arbeidsgruppens forslag til finansieringsmuligheter og organisering. Sekretariatet ble også bedt om å utdype kombinasjoner av finansieringskilder, og utrede om foreningen bør sende en formell henvendelse til relevante samarbeidspartnere. Sekretariatet ble bedt om å komme tilbake med anbefalinger til sentralstyret i mai Sentralstyret arbeider videre med å avklare mulighetene for et organisatorisk og finansielt samarbeid med aktuelle aktører om å etablere et SAK. Det nedsettes en sonderingsgruppe for å gå videre med de prosessforslag som fremgikk av saksvedlegget. Sonderingsgruppen gis følgende sammensetning: leder av Allmennlegeforeningen, leder av Norsk forening for allmennmedisin, en felles representant fra Norsk samfunnsmedisinsk forening og Leger i samfunnsmedisinsk arbeid. Som representant fra sentralstyret oppnevnes Jon Helle. Sentralstyret oppnevner leder av NFA som leder av gruppen. Sonderingsgruppen gis mandat som redegjort for i saksfremstillingen. Sonderingsgruppen gis sekretariatsstøtte. Sak 142/11 Utkast til policynotat om biomedisin ( /4763) Sentralstyret hadde på sentralstyrets møte gitt sin tilslutning til at Legeforeningen skulle utarbeide et policynotat om prioritering av helsetjenester knyttet til problemstillinger innen biomedisin. Etter godkjenning av presidenten av enkelte endringer, sendes policynotat om biomedisin ut på høring til organisasjonsleddene. Sak 143/11 ( /47) Godkjenning av nye spesialister Legene nedenfor godkjennes som spesialister basert på ett av følgende grunnlag:

4 4 1) Legen oppfyller kravene i spesialistreglene vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet, eller 2) legen har rett til overføring av spesialiteten til norsk godkjenning i henhold til forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land av 8. oktober 2008 nr. 1130, som implementerer Rådsdirektiv 2005/36 EØF vedlegg V, pkt og 5.1.3, eller 3) legen har rett til overføring av spesialiteten til norsk godkjenning i henhold til Nordisk avtale om felles arbeidsmarked. Rettsgrunnlaget for spesialistgodkjenningen av den enkelte lege fremgår ved en henvisning til punkt 1, 2 eller 3 ved oppføringen av legens navn. Allmennmedisin Abduljabbar, Abdulilah Abduljabbar (3) Sverige Amiri, Shiva (1) Berge, Ole-Jacob (1) Bredesen, Kjell (1) Dahlberg, Kristian (1) Dørmænen, Kenneth (1) Eriksen, Lars Håvard (1) Figenschou, Lise B. P. (1) Hagen, Ola (1) Hellevik, Maria (1) Hjörleifsson, Stefan (1) Holmvik, Stian (1) Johansen, Torben Stig (1) Kolmannskog, Kristian (1) Langerød, Trond (1) Schönberg, Kristin Cotta (1) Sundal, Kim Erik Kongsvik (1) Werner, Carl Gabriel (3) Sverige Waage, Kirsti (1) Allmennmedisin fornyelse (1) Akslen, Kjell Harry Aune, Bergljot Bhatia, Sudarshan Bryhn, Dag A. Chopra, Parveen Drace, Vedad Due-Tønnessen, Erik Espeland, Jens Grjotheim, Kjetil Hoff, Per Holtedahl, Knut Arne Holth, Rolf-Arthur Kaisen, Arild Karper, Antonia Lunder, Dag Roar

5 5 Löthman, Birgitta Moland, Ingrid Elisabeth Moseid, Nils Fredrik Holm Nygaard, Paal Olav Rieber Næss, Terje Næstvold, Alf Erik Olsen, Gunnar Frode Raftemo, Rikke Adele Rørvik, Jan Helge Shestopal, Irene Slagsvold, Svein Stabæk, Arild Stokkeland, Guri Bergsaker Storebø, Aasmund Strøm, Bengt Sundal, Gunhild Svenning, Øivind Svensson, Anders Vagle, Anne Gro Woldseth, Tore Bernt Johansen Øvsthus, Knut Aarflot, Trygve Anestesiologi Andersson, Lars-Jøran (1) Berg-Hornnes, Asbjørn Sverre (1) Dyrskog, Stig Eric (3) Danmark Jenssen, Gunnar Martin (1) Kacska, Zoltan (2) Ungarn Katila, Lenka (3) Sverige Kjerstad, Astrid Kristine (1) Poulsen, Troels Dirch (3) Danmark Skeide, Britt Iren (1) Sverrisson, Kristinn Örn (3) - Sverige Barne- og ungdomspsykiatri Adamik, Pavol (2) - Slovakia Bille, Nina Merete (3) - Danmark Barnesykdommer Berg, Are Stuwitz (1) Brun, Anne Charlotte (1) Østerås, Helene (1) Endokrinologi Carlsen, Siri (1) Fysikalsk medisin og rehabilitering Doksrød, Alfrida Sofie (1) Tiskeviciene, Rita (1) Fødselshjelp og kvinnesykdommer Grunnet, Ivan Moulun (3) Danmark Samuelsen, Kristie Steintora Bjarnadottir (3) - Sverige Söderlund, Mona Gunborg (3) - Sverige

6 6 Generell kirurgi Davidsson, Lars Mikael (3) Sverige Estop-Garanto, Manuela Ameln (1) Gregussen, Hilde (1) Hjertesykdommer Holm, Torbjørn (1) Kristjánsson, Sigurdur Hjörtur (3) Island Hud- og veneriske sykdommer Guleng, Guttorm Edvin (1) Indremedisin Bachus, Erasmus (3) Sverige Krogh, Anne Sofie von (1) Rogge, Thomas (1) Rønning, Per Bjørnerud (1) Stensvold, Dorota Jankiewicz (1) Aamodt, Håvard (1) Nevrologi Grøtting, Arnstein Løvmo (1) Korsgaard, Olav (1) Nyresykdommer Lindahl, Jørn Petter Hanto (1) Ortopedisk kirurgi Cetinkaya, Abdullah (1) Christensen, John Tømmerby (3) Danmark Davidsson, Lars Mikael (3) Sverige Hansen, Knut Egill Parrington (1) Hassan, Basim Kamil (3) Danmark Hjelmstedt, Hans Fredrik (1) Jonsson, Lars Göran (3) Sverige Krøglid, Torbjørn (1) Lazarinis, Stergios (3) Sverige Randsborg, Per-Henrik (1) Slørdahl, Tor-Johannes Stray (1) Wulff, Marianne Nygaard (3) Danmark Plastikkirurgi Knudsen, Cathrine Wold (1) Psykiatri Radiologi Dam, Jesper (3) Danmark Dolgova, Natalia Alexandrovna (1) Gaarden, Torfinn Lødøen (1) Gaarslev, Jens (3) - Danmark Graasvoll, Gaute (1) Horn, Ragnhild Thorstensen (1) Schopka, Julius Ingólfur (3) Island Cappelen-Smith, Jan Mikael (3) Sverige Gustafsson, Johan Sven-Olof (3) Sverige

7 7 Revmatologi Aiobian, Sam (1) Holt, Gitte (3) Danmark Järte, Johan Nils Otto (3) Sverige Jørgensen, Kristine Eline (1) Kröll, Ursula (2) Tyskland Lagerwall, Leif Magnus (3) - Sverige Lindmark, Lars Olof (3) - Sverige Lycke, Karl Gerhard (3) Sverige Nagy, Sara (2) Ungarn Stievermann, Henrik (1) Øre-nese-halssykdommer Dyrhaug, Per Kåre (1) Fossheim, Jan (1) Nicklasson, Nicolai Ahm (1) Sak 144/11 ( /47) Godkjenning av nye veiledere Godkjent ble: Veileder i allmennmedisin Sundal, Gunhild Sak 145/10 Statusrapport Legeforeningens økonomi per april 2011 ( /2031) Legeforeningens regnskap per april 2011 ble presentert. Regnskapet per april 2011 ble tatt til etterretning. Sak 146/10 Landsstyresak 14 Valg av 2 styremedlemmer og varamedlemmer til SOP - innstilling (Ekstra /2123) Som vedtatt i møte den , skal sentralstyret fremme sin innstilling under landsstyremøtet. Som medlemmer foreslås Truls Diesen og Asle Medhus. Som varamedlenner foreslås hhv Ove Andreas Mortensen og Einar Hysing Sak 147/11 Søknad om endring av navn på fagmedisinsk forening - Norsk dermatologisk selskap til Norsk forening for dermatologi og venerologi ( /2490) Norsk dermatologisk selskap hadde søkt om godkjenning av vedtektendring som innebærer at foreningens navn endres til Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV). Sekretariatet la til grunn at navnendringen ikke vil være i strid med Legeforeningens regelverk eller andre bestemmelser og anbefalte at navneendringen godkjennes. Det godkjennes at den fagmedisinske foreningen Norsk dermatologisk

8 8 selskap endrer navn til Norsk forening for dermatologi og venerologi, med initialene NFDV. Sak 148/11 Søknad om godkjenning av nye vedtekter for Finnmark legeforening ( /2761) Finnmark legeforening hadde søkt om godkjenning av nye vedtekter som var vedtatt på foreningens årsmøte Sekretariatet hadde foreslått at de nye vedtektene for Finnmark legeforening godkjennes. Nye vedtekter for Finnmark legeforening, vedtatt av årsmøtet den , godkjennes. Sak 149/11 Tillegg til saklisten for landsstyremøtet (Ekstra /4346) Det var fra en del medlemmer utsendt brev til landsstyrets medlemmer hvor det ble gitt signaler om at det er ønskelig med et annet standpunkt i turnussaken. Sentralstyret hadde på forhånd sendt ut et brev til landsstyrets medlemmer om redegjørelse for prosessen og sentralstyrets siste vedtak i saken. Under sak 5 - Godkjenning av saklisten for landsstyremøtet, foreslås for landsstyret at sak 9.2 Turnus settes opp som et aktuelt tema for drøfting. Torunn Janbu Arne Refsum Trond Egil Hansen Jon Helle Cecilie Risøe Kirsten Toft Lars Haukland Kari Sollien Hege Gjessing

Referat. fra. sentralstyrets møte 16.02. 2005 i Legenes hus, Oslo

Referat. fra. sentralstyrets møte 16.02. 2005 i Legenes hus, Oslo Den norske lægeforening Sekretariatet Fullført og godkjent den 16.02. 2005 Referat fra sentralstyrets møte 16.02. 2005 i Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet: I President Hans Kristian

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

JA TIL FORBEDRING AV FASTLEGEORDNINGEN NEI TIL DETALJSTYRING GJENNOM FORSKRIFT!

JA TIL FORBEDRING AV FASTLEGEORDNINGEN NEI TIL DETALJSTYRING GJENNOM FORSKRIFT! Til statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo JA TIL FORBEDRING AV FASTLEGEORDNINGEN NEI TIL DETALJSTYRING GJENNOM FORSKRIFT! * Fastlegeordningen trenger

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12 Innhold Presidenten har ordet... 6 1 Etikk... 8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet... 8 1.2 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål... 8 1.3 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

NFMM årsrapport 2010. Årsrapport for 2010. Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) Spesialforening i Den norske legeforening

NFMM årsrapport 2010. Årsrapport for 2010. Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) Spesialforening i Den norske legeforening Årsrapport for 2010 Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) Spesialforening i Den norske legeforening NFMM følger i henhold til lover vedtatt i 2001 legeforeningens funksjonsperioder. Nytt styre

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Den norske kirkes presteforening Generalforsamling 2009 Innhold: Side 2 Delegater Side 4 Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 Sak 1 Konstituering Valg av Dirigentskap Desisorer Redaksjonskomité

Detaljer

Sykehjemsleger uten tid

Sykehjemsleger uten tid JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 3 / 2 0 0 7 Sykehjemsleger uten tid Dårligere enn forventet, sier professor Tor Inge Romøren, om resultatene i en ny undersøkelse fra Oslo. Geriatriprofessor

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Onsdag 5. november 2014 Kl. 13.30-17.15 Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen, http://www.radissonblu.no/hotell-gardermoen Møteleder:

Detaljer

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2 5. kongress 24. - 28. november 2010 Trondheim sak 6 Innholdsfortegnelse: SAK 1 Åpning... side 2 SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2 SAK 3 Konstituering... side 2 SAK 4 Fullmakter... side 2 SAK 5 Godkjenning

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 1 Deltagerliste Golftinget, 17. og 18. november 2007 Med stemme- og talerett: Klubb Ant. medl. Fornavn Etternavn Delegatnr. per 30.09. Styret Christian

Detaljer

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt fagutvalg og Nasjonalt arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Forfall: Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland Marthe Klovning. Her møtte fungerende varaordfører Frode Skare.

Forfall: Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland Marthe Klovning. Her møtte fungerende varaordfører Frode Skare. RÅDSMØTE 01/14 - HAUGALAND VEKST Tid: Fredag 21.02.14, kl. 10.00 14.00 Sted: Hemmingstad Kultursenter, Spannaveien 135, Haugesund Forfall: Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland Marthe

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Sykehuset Innlandet, Gjøvik Dato: Styremøte 15. april 2010 Tidspunkt: Kl 0930-1700

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Sykehuset Innlandet, Gjøvik Dato: Styremøte 15. april 2010 Tidspunkt: Kl 0930-1700 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Sykehuset Innlandet, Gjøvik Dato: Styremøte 15. april 2010 Tidspunkt: Kl 0930-1700 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Styreleder Frode Alhaug Nestleder

Detaljer

Den norske jordmorforening

Den norske jordmorforening 1 Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte 5 2012 Telefonstyremøte 3. desember 2012 Tilstede: Forfall: Marit Heiberg, Trude Thommesen, Tove Elisabeth Svee, Nanna Voldner, Lise Bentzon, Tine

Detaljer

Protokoll Idrettstinget 2003 1

Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 2 INNHOLD Åpning 3 Sak 01: Godkjenning av fremmøtte representanter 3 Sak 02: Godkjenning av sakslisten 8 Sak 03: Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

Årsmøte Svolvær Idrettslag - 2013 Torsdag 20. Mars 2014. Klubbhuset, Stranda stadion

Årsmøte Svolvær Idrettslag - 2013 Torsdag 20. Mars 2014. Klubbhuset, Stranda stadion Velkommen ved Edd. Saksliste: Årsmøte Svolvær Idrettslag - 2013 Torsdag 20. Mars 2014. Klubbhuset, Stranda stadion 1. Møteinnkalling. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 1. Møteleder: Marit Gjelle

Detaljer

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07 www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING......................... 8 2. NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

SV-BALLO VIL SNU HELSEPRIVATISERING

SV-BALLO VIL SNU HELSEPRIVATISERING JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 3 / 2 0 0 8 «Nå trengs det en lovendring slik at vi får en overordnet politisk styring. Side 3 5 SV-BALLO VIL SNU HELSEPRIVATISERING TEMA- OG ÅRSMØTE «Et kritisk

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.6.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.6.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.6.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte 3-2010, 26.-27. mai 2010, Vegglifjell

Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte 3-2010, 26.-27. mai 2010, Vegglifjell 1 Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte 3-2010, 26.-27. mai 2010, Vegglifjell Tilstede: Marit Heiberg, Trude Thommesen, Unn Elin Dahlberg, Randi Cesilie Smehus Kringstad, Inga Lill Lygre,

Detaljer