Velkommen til ordinært årsmøte i Fellesforbundet avd.250 Clarion Hotell og Congress klokka 1900

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til ordinært årsmøte i Fellesforbundet avd.250 Clarion Hotell og Congress 24.3.2014 klokka 1900"

Transkript

1 År 2013 Velkommen til ordinært årsmøte i Fellesforbundet avd.250 Clarion Hotell og Congress klokka 1900 Til dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning Regnskap Budsjett Innkomne forslag 6. Valg 7. Avslutning med nåleutdeling Etter møtet samles vi for middag velkommen!

2 Styrets leder ønsker velkommen og refererer innkalling og dagsorden. Vedtak: TIL DAGSORDENS PUNKT 1: Konstituering valg av møteleder og sekretær Styret foreslår: Børge Ånesen, dirigent og Synøve Bergan, sekretær Styret foreslår ovenfor årsmøte at det nye styret får fullmakt til å underskrive årsmøteprotokollen. Vedtak: TIL DAGSORDENS PUNKT 2: Beretning 2013 Styret har i perioden bestått av: Leder Kirsten Renaa Britannia hotell Nestleder Elisabeth Sollie Comfort Trondheim Kasserer Trine-Lise Aakre OBS!City Lade Sekretær Trine Wold Rad.Blu Royal Garden Studieleder Eirik Odden Clarion Hotell & Congress Ungd.kont Silje C. Rosseland Britannia hotell Styremedlem Lillian Fossmo Clarion Bakeriet Styremedlem Silje R. Storleer Clarion Hotell & Congress (trukket seg) 1. vara Ketil Fossum Britannia hotell 2. vara Jahangir Akhtari IKEA restaurant 3. vara Hildegunn Tessem Harald selskapsmat Kontrollkomitee Elbjørg Waagbø Anita Skaget Anna Kotsbakk Scandic Solsiden Olavs Pub Britannia Servitørutvalget for 1 år: Medlem Kirsten Renaa Britannia hotell Medlem Tommy Aar Rica Nidelven Disse fikk fullmakt til å finne flere medlemmer i utvalget. Valgkomitee for 1 år ble valgt på årsmøtet blandt de fremmøtte: Linda Holte Radisson Blu Royal Garden Silje Rosseland Britannia Jahangir Akthari IKEA Irmelin Lorentsen Britannia Årsmøtet gav styret fullmakt til å konstituere seg til andre representasjoner (styrevedtak 19.4.) LO i Trondheim Kirsten Renaa. Silje Rosseland, Eirik Odden Vara Trine Wold, Ketil Fossum, Synøve Bergan AØF Trine-Lise Aakre, Kirsten Renaa, Børge Ånesen Vara Elisabeth Sollie, Eirik Odden Norsk Folkehjelp Trine Wold, vara: Lillian Fossmo

3 STYRETS ARBEID MØTEVIRKSOMHETEN I 2013 har det vært avholdt 11styremøter hvor 109 saker har vært oppe til behandling. I perioden har også styrets representanter deltatt på vegne av medlemmene i fagforeninga på LO i Trondheims rep.skap møter, møter i AØF, faglig politisk samling på Bakke gård, Trondheimskonferansen, Tranmælkonferansen, HMS kurs, FF regionale ungdomskurs/ konferanser, 1.mai, bransjekonferanser, innsending av forslag til Hovedavtalerevisjonen, FF lederforum i fylket, 125 års jubileum i FF avd.765, møter med Arbeidstilsynet, klagenemda for servitørfaget, LO kongressen, Manifest årskonferanse, tariffkonferanse, og i styret for Opplæringskontoret for restaurant og matfag. FANEMARKERINGER verdt å nevne Den dro Trine-Lise Akre og Børge Ånesen FF avd.250 sammen med mange fagforeningskamerater til København og Ringnes ledelsen for å sloss for bryggeriet i Trondheim Fanemarkering tirsdag Streiken i ATEA for tariffavtale pågikk over flere måneder. Børge Ånesen deltok på fanemarkering fra avdelinga. Streiken ble dessverre ikke kronet med hell. Den ble møtt av tvungen lønnsnemd og avvist i Rikslønnsnemda. MEDLEMSMØTER 2013 Det har vært avholdt 1 medlemsmøte i Den med forslag til tariffoppgjøret 2014 som tema. ÅRSMØTET 2013 ble avholdt på Radisson Blu Royal Garden hotell den med 25 medlemmer hjertelig tilstede. Inge Svendsen, ADK leder for region MidtNorge representerte Fellesforbundet, og spesielt hyggelig var det at Jorunn Giske nok en gang deltok på årsmøtet, sammen med tidligere forbundsleder Jens Hoel. Synøve Bergan fikk sitt hedersbevis på langt og trofast medlemskap. 20 øvrige jubilanter var ikke tilstede og fikk tilsendt sine hederstegn etter møtet. Årsmøtet behandlet ordinære årsmøtesaker så som beretning, regnskap, budsjett og valg.

4 SOMMERPATRULJEN 2013 Sommerpatruljen 2013 gikk i tidsrommet For første gang var ikke fagforeninga representert annet enn igjennom ungdomsutvalget, men både Silje Rosseland og Eirik Odden er flotte representanter for oss. LO s sommerpatrulje går på tvers, og det viktigste fokuset er arbeidskontrakter og rettigheter etter Arbeidsmiljøloven, da mange unge jobber i bedrifter uten tariffavtaler. FELLESFORBUNDET 25 ÅR JUBILEUMSUKE Fellesforbundets avdelinger i Sør-Trøndelag hadde felles stand på Nordre og ulike bedriftsbesøk den uka jubileet varte. BRANSJERÅD 2013 Landsmøtet 2011 vedtok å legge ned seksjonsrådene og i stedet opprette bransjeråd fra sommeren Eirik Odden er vår representant her og har vært på 2 møter i Her er hans sammendrag: «I bransjerådet har jeg sammen med andre fra hotell- og restaurantbransjen sittet i møter og snakket om situasjonen i vår bransje. Mer spesifikt går vi inn på lønn- og vilkårsbestemmelser, hva som er hensiktsmessig nyttig i bransjen og hva som kan og burde bli forbedret for å trygge bransjen og luke ut useriøse aktører.» FORBUNDSSTYRET 2013 Elisabeth Sollie er vår kvinne i forbundsstyret. Hun har levert følgende oversikt over saker de har behandlet der i 2013: Noen av sakene i forbundsstyret Beretning for Innspill til regjeringen, statsbudsjettet mellomoppgjøret -LO kongressen. Der ble Hans-Christian Gabrielsen ble valgt som nest leder i LO, som satt i ledelsen i Forbundsstyret til FF. Kjempe bra! Kine Asper trer inn etter han i ledelsen, veldig bra å få en slik dyktig dame der! -Rapporter om tariffavtaler, kontingent - trekkavtaler og juridiske saker. -Budsjettoppfølgnings- og forvaltningsporteføljerapport. -Medlems- og organisasjonsoversikt -Økonomisk og politisk rapport januar Rapport fra forbundsstyre til representantskapet om oppfølging av prioriterte oppgaver for 2012.

5 -Forbundets prioriterte oppgaver for 2014: arbeidet med organisasjonsbygging og innleie, bortsetting av arbeid og underleverandører -Stortingsvalget 2013 og fellesforbundet sitt engasjement for det. -Internasjonale rapporter -Budsjett for 2014 Elisabeth har vært landsmøtevalgt forbundsstyrerepresentant siden 2011, men har i år trukket seg fra vervet da hun har 2 jobber og holder på med utdanning i tillegg til å være nestleder i Fellesforbundet avd.250. ORGANISASJONSARBEIDERENS RAPPORT har vært et travelt år, der behandling av saker har hatt fokus, sammen med rekruttering og oppsøkende virksomhet. Likevel må vi sies fornøyd med en utvikling der vi økte med 13 medlemmer fra Hovedaktiviteten har vært å drive oppsøkende på bedrifter med eksisterende tariffavtale, slik at vi i 2013 har nedprioritert å oppsøke steder som ikke har tariffavtale. Dette er et fokus som vil endre seg når tariffoppgjøret er over. Verving 2013: 274 nye medlemmer. 261 utmeldte. Sett fra 2012-tallene, har vi fått 29 flere innmeldte, samtidig som at færre har meldt seg ut i 2013 i forhold til I oktober og november 2013 gjennomførte vi et prosjekt der vi ansatte to tillitsvalgte på 50 prosent hver for å drive med økt fokus på rekruttering. Dette hjalp særdeles godt på, og vi opplevde 65 nye medlemmer i den perioden. Disse to personene har vært hovedtillitsvalgt ved Brattøra Clarion Congress Hotell, Eirik Odden og ungdomsleder i avdelinga, Silje Rosseland, som har hatt disse prosjektstillingene. De har drevet med oppsøkende virksomhet på alle tarifferte bedrifter i Trondheim, samt bistått medlemmer i spørsmål og hjulpet til med starte opp nye klubber og kurse tillitsvalgte. Prosjektet i 2013 var såpass vellykket at vi videreførte dette også fra medio januar til ut mars 2014, for å øke rekrutteringen til tariffoppgjøret. Foreløpige tall viser at dette har vært særdeles nyttig, med over 114 nye medlemmer til nå i 2014, noe som trenges opp mot tariffoppgjøret. Det er vanskelig å konkret sette opp antall bedriftsbesøk, men totalt er det godt over 100 besøk på våre 77 tarifferte bedrifter.

6 Saksbehandling 2013: I tillegg har 2013 bestått i en god del saksbehandling og assistanse til medlemmene våre som har trengt det. Konkrete saker vil vi selvsagt ikke nevne, men vi har brukt mye ressurser på «Oppdal Booking»-saken, der hovedtillitsvalgte Ingrid Blikken og medlem Mari Viken ble oppsagt da Oppdal Turisthotell skulle legge om drift fra kurs- og konferanse til bed and breakfast-drift. Dette bestridde Ingrid og Mari, hvor også Ingrid i løpet av tidligsommeren 2013 ble avskjediget i oppsigelsestid fordi bedriften «mente hun var vanskelig å samarbeide med». Dette var uhørt og rent prinsipielt var det etter vår mening totalt feil, noe LO Juridiske også var enige i og tok ut stevning. I Januar 2014 gikk saken for Sør-trøndelag Tingrett og det ble full seier for Ingrid og Mari. Oppsigelse og avskjed ble gjort ugyldig og de ble tilkjent henholdsvis og i tapt arbeidsfortjeneste og erstatning fra arbeidsgiver Oppdal Booking. Dessverre ble hotellet lagt ned fra og med 1. september 2013, og de gjenværende ansatte ble sagt opp. De aller fleste der bestridde oppsigelsene som følge av feil saksgang og i oktober 2013 måtte Oppdal Booking trekke tilbake samtlige oppsigelser og starte prosessen på nytt. Den startet i november og for to stykker pågår prosessen ennå, da ansiennitetsprinsippet i våre øyne ikke er fulgt. Resten er dessverre uten arbeid etter en lang og tidkrevende prosess. Den formidable jobben som ble lagt ned av tillitsvalgte Hilde Rislien og Marit Reitan i forbindelse med saken, er udiskutabelt noe av modigste arbeidet som er gjort i Det er verdt å nevne at Oppdal Booking er eid av Wenaas-gruppen, der eier Lars Wenaas stadig er blant de rikeste personene i Norge, slik at prosessen som har ført til at Turisthotellet nå er lagt ned, føles urettferdig og unødvendig for de som jobbet ved dette tradisjonsrike hotellet på Oppdal. Totalt i 2013 har vi hatt følgende antall saker: 23 krav om etterbetaling/overtidsgodtgjørelse 22 bestridelse av oppsigelse/avskjedigelse 8 saker som går på psykososiale forhold på bedriften Dette gir totalt 53 formelle saker som vi har behandlet i avdelingen i fjor. Det er en ganske stor mengde saker, men stort sett løser vi de aller fleste saker på lavest mulig nivå, slik at medlemmene får rask og god hjelp. I tillegg er det en god del assistanse som forblir ren uformelt, slik at saksbehandling tar opp en god del tid ved vårt kontor, noe som også underbygger behovet for å kunne kjøre prosjektstillinger for å kunne ha fokus på rekruttering i tillegg. Kurs: I 2013 var organisasjonsarbeideren deltaker på to kurs i regi av AOF og LO: 1. Veilederkurs Sørmarka Kurs og konferanse-senter. Et kurs som alle veiledere på lokale kurs må ha. Det foregår over 10 dager, fordelt på to ukesamlinger. Dette foregikk i mars og april Den europeiske utfordring Sørmarka, Brussel og Luxembourg. Skolering i EU/EØS-spørsmål, som gikk over 8 dager. Besøk i Norges Hus i Brussel, EU-domstolen og EØS-domstolen i Luxembourg. Dette foregikk i september 2013.

7 UNGDOMSUTVALGET Ungdomsutvalget til fellesforbundet har i 2013 vært på flere skolebesøk i Sør-Trøndelag, vi har også hatt en arbeidsplass besøk der vi har konsentrert oss om lærlingene, og deretter invitert til bowling og pizza. Vi har deltatt på diverse kurs og konferanser i regi av LO, Fellesforbundet og Fellesforbundet ungdom. Ungdomsutvalget i Sør-Trøndelag har også startet med kurs for ungdomslederne i avdelingene for å gå gjennom hvordan søke om kurs midler, hvordan sette opp kurs og rekruttering. Vi kommer til å fortsette det gode arbeidet med den fantastiske ungdommen som ADK-Midt har. FRIKJØP AV LEDER Siden Enrique Mora fikk jobben som regionalt verneombud for vår bransje , har vi ikke hatt frikjøp av leder Kirsten Renaa annet enn ved konferanser og representasjoner. Børge har hatt «innedag» hver fredag. TARIFFREVISJONEN 2013 Tariffrevisjonen 2013 var et mellomoppgjør. Det var likevel utrolig spennende da de meklet på overtid. Resultatet ble kjent kl.0337 natt til mandag Resultatet av forhandlinger mellom LO/NHO var 0,75 i generellt tilleg + 1,40 i lavtlønnstillegg = 2,15 på 37,5 t / u Indeksreguleringen av tilleggene var som følger: Kveld: 10,60 opp til 10,68 Natt-tillegg: 21,19 opp til 21,36 Helge-tillegget: 20,13 opp til 20,29 (Ører bare, men prinsippet er at det går opp hvert år) FELLESFORBUNDET AVD.250 I MEDIA 2013 var også et år hvor fagforeninga profilerte saker om medlemmers lønns-og arbeidsvilkår i media. Størst i 2013 var nok Oppdal Booking saken. Se organisasjonsarbeiders rapport. Vi håper nå alle medlemmer vet om nettsida og facebooksida vår. Sjekk ut Reiseliv/ Gi oss tilbakemeldinger og tips!

8 KURSVIRKSOMHETEN 2013 Mange av våre medlemmer deltok på basiskurs i året som gikk. Dette kurset kjøres 2-3 ganger pr.år, og tar for seg elementære kunnskaper i lov og avtale en tillitsvalgt må ha og som er nyttig for alle medlemmer. I 2013 ble dette kurset kjørt med 46 deltakere fordelt på Orkanger i februar, på Nova i juni og Clarion Hotell og Congress i september. Mange av våre medlemmer har gått på felles kurs via avdelingene i Sør-Trøndelag og mange har vært på ungdomskursene som er avholdt. MEDLEMSSITUASJONEN Den telte fagforeninga vår 1134 medlemmer. Den er tallet Det at vi går i pluss totalt sett er positivt! I 2013 er det vervet 274 medlemmer, så vårt vervemål på 200 er vel oppnådd. Vi har 879 kvinner og 268 menn i vår fagforening. 436 er under 30 år, og av de 1147 er 742 hovedmedlemmer. Dessverre må vi fremdeles stryke i gjennomsnitt 15 medlemmer hvert kvartal pga. kontingentrestanse, resten er overført andre forbund, andre avdelinger og utmeldt skriftlig. Antall tariffavtalebedrifter i vårt område er 77, en oppgang fra 2012 (65), men ikke reell de 3 Stuers kantiner er splittet pga.fusjon. Av trekkavtaler har vi nå 10. MÅLTALL REKRUTTERING 2014 Fellesforbundet avdeling 250 har satt seg følgende mål for 2014: Vervemål på 250, netto 25 SLUTTORD Året 2013 startet med at vår leder, Enrique Mora fikk stillingen som regionalt verneombud for våre fag i Midt Norge og trakk seg fra ledervervet i avdelingen fra Som erstatter tiltrådte nestleder, og ble valgt for 1 år på årsmøtet For første gang (så lenge jeg kan huske) var det fare for konflikt ved et mellomoppgjør, og enighet ble ikke nådd uten mekling på overtid. Dette sender signaler om tøffere forhandlingsklima, og med de rødgrønnes valgnederlag og en ny «blåblå» regjering, kan vi nok forvente oss et tøffere forhandlingsklima i tariff forhandlingene LO - kongressen i 2013 ble også prega av valgkamp i forkant av Stortingsvalget. I valget av ny leder ble Gerd Kristiansen valgt til ny leder, LOs 2. kvinnelige leder. Den største saken avdelingen har vært involvert i er uten tvil saken fra Oppdal. Den har krevd masse ressurser, men det er utrolig godt å vite at de tillitsvalgte fikk medhold, oppreisning og erstatning i Tingretten. Styret i avdelingen har hatt fokus på verving også i Vi har satt i gang en verveoffensiv for å skape engasjement i forkant av tariffoppgjøret 2014, og med over 100 nyinnmeldte til nå i Veldig bra! Økonomien i avdelingen har bedret seg driftsresultatet er nesten i balanse - og det er veldig hyggelig å se at resultatet kommer mest pga økte inntekter og flere betalende medlemmer og ikke bare på pga besparelser. Det må hele tida satses på medlemsverving og medlemspleie det koster, men den prisen betaler seg selv og mer til!

9 TIL DAGSORDEN PUNKT 3 REGNSKAP 2013

10 FELLESFORBUNDET AVD.250 Hotell, restaurant og reiseliv NOTER TIL REGNSKAPET 2013 Note 1- Lønnsrelaterte kostnader Lønn/honorar Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Forskuddstrekk Fagforeningskontigent OTP Bruspenger Note 2- Kurs og møtevirksomhet Møter Kurs/konferanse Oppsøkende virksomhet Tariffoppgjør Note 3 Gaver og bevilgninger Gaver og blomster Bevilgninger Vedtak:

11

12

13

14

15

16 TIL DAGSORDEN PUNKT 4 BUDSJETT 2014 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Medlemskontigent SUM DRIFTSINNTEKTER Renter ansv.lån SUM DRIFTKOSTNADER Lønnsrelaterte kostnader Kontorutgifter Kurs og møtevirksomhet Reiseutgifter Husleie Kontingent andre organ Aktivitet for lærlinger Gaver og bevilgninger Revisjon Rettsgebyr Sommerpatrulje FF ungdomsutvalg Oppsøkende virksomhet Valgkamp/Tariffoppgjør Prosjekt SUM DRIFTSKOSTNADER (underskudd) Vedtak: til orientering

17 TIL DAGSORDENS PUNKT 5 INNKOMNE FORSLAG Innen fristen var det ikke kommet inn forslag fra klubbene til avdelingas årsmøte. TIL DAGSORDEN PUNKT 6: VALG Valgkomiteen som ble valgt sist årsmøte har avholdt 1 møte den Medlem Irmelin Lorentsen legger frem valgkomiteens innstilling for årsmøtet: (verv/navn i kursiv på valg) Verv: Navn: Arbeidssted/yrke: Leder på valg for 2 år Eirik Odden Clarion Congress/resepsjonist Nestleder (ikke på valg) Elisabeth Sollie Comfort Trondheim/resepsjonist Kasserer (ikke på valg) Trine-Lise Aakre OBS! Kafe City Lade/Kokk Sekretær på valg for 2 år Trine Wold Radisson Blu/Kokk Styremedlem på valg for 1 år Jahangir Akthari IKEA rest./kafe Styremedlem på valg for 2 årkirsten Renaa Britannia/servitør Ungdomskontakt på valg for 2 år Silje Rosseland Britannia/servitør Studieleder på valg for 1 år Rene Räisänen Clarion Congress/nattevakt 1.vara for 1 år Sara P Hoff Comfort Trodheim/resepsjonist 2.vara for 1 år Lisa Cecilie Dahle Radisson Blu/resepsjonist 3.vara for 1 år Håvard Teveldal ISS Catering/kokk Kontrollkomitee Ikke på valg Elbjørg Waagbø Scandic Solsiden/KK Ikke på valg Anita Skaget Olav Pub/servitør På valg for 2 år Anna Kotsbakk Britannia/husøk avdelingen Valgkomitee 2015 Styret foreslår at valgkommiteen velges blant medlemmene på årsmøtet. Følgende ble valgt: Styret foreslår at årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å konstituere medlemmer til de ulike representasjoner i fagbevegelsen. Vedtak:

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap 2004 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Norsk Arbeidsmandsforbund (stiftet 1895) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er den klart

Detaljer

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året.

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. ÅRSRAPPORT 2013 INNLEDNING Nedgangen i brevvolum og betalingstransaksjoner fortsatte også i 2013. Bedriftene fokuserer på markedstilpasning, effektivisering og lønnsomhetsforbedringer. Prognosene for de

Detaljer

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09 Årsmelding 2007 www.fengselogfriomsorg.no LO Media 09.09 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)...7

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Rådgivende dokument 2013-2014

Rådgivende dokument 2013-2014 ORGANISERT ARBEIDER 20132014 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2013. Rådgivende dokument 2013 2014 Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

FORSVAR. arbeidsmiljøloven

FORSVAR. arbeidsmiljøloven Nr. 1. Mars 2015 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor FORSVAR 28. januar 2015 var en historisk dag i norsk fagbevegelse da LO, Unio og YS gikk sammen om å streike mot regjeringens forslag til

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2011 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...10 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...10 2.1 Egen organisasjon...10 2.1.1 Foreninger...10

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Trikker n. FKE-kampen side 4 & 5. Akkordforum etablert i fagforeninga side 6. Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3. Aktivitetsutvalgets spalte side 7

Trikker n. FKE-kampen side 4 & 5. Akkordforum etablert i fagforeninga side 6. Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3. Aktivitetsutvalgets spalte side 7 1/11 Trikker n FKE-kampen side 4 & 5 Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3 Akkordforum etablert i fagforeninga side 6 Aktivitetsutvalgets spalte side 7 1 Leder n har ordet Selv om vi er et godt stykke inn

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

LO i Bergen og Omland

LO i Bergen og Omland LO i Bergen og Omland Å r s m ø t e 2 4. m a r s 2 0 1 1 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning 2010 4. Regnskap 2010 5. Den utenrikspolitiske situasjon v/ Jonas Gahr Støre, utenriksminister

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer