Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund"

Transkript

1 Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund

2

3 INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg Styreoppnevnte komitéer og utvalg NBTFs administrasjon NBTFs trenere 11 KAPITTEL II Beretninger 2.0 Beretning fra Tingoppnevnte utvalg Styrets beretning Sektor Organisasjon Sektor Toppidrett Sektor Bredde og rekruttering Sektor Arrangement Sektor Finans-/ marked og media KAPITTEL III Status- og resultatrapporter 3.1 Organisasjon Klubb- og medlemsutvikling 3.2 Toppidrett Nasjonale resultater Internasjonale resultater Nasjonale resultater Internasjonale resultater Breddeidrett Seriespill Seriespill Drive in Cup Funksjonshemmede, ungdom NBTFs STIGA Sommerleir Skoleprosjekt 3.4 Tone Folkeson Minnefond Årets Breddeklubb NBTF Årsberetning

4 KAPITTEL IV Økonomi og regnskap NBTFs økonomiske utvikling og status. 105 Styrets økonomiske beretning Årsregnskap Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Kontrollkomiteens beretning Styrets økonomiske beretning Årsregnskap Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Kontrollkomiteens beretning NBTF NBTF Årsberetning Årsberetning

5 FORORD Norges Bordtennisforbunds styre besluttet i styremøte 16. april 1991 å legge frem felles årsberetning for toårsperioden. Dette ble godt mottatt ved våre foregående ting, og vi har siden fortsatt med dette. Vi har videre forsøkt å gi et bilde av utviklingen de siste to årene i lys av et lengre tidsperspektiv. Derfor omfatter alle grafiske oversikter flere år tilbake slik at utviklingen kan ses i en historisk sammenheng. Red. BILDE NORGESMESTER 2013 Gutter 15 single: Mats Meinseth, Eiker BTK. NORGESMESTEE 2013 Jenter 15 single: Invild Lunden Helseth, Fokus BTK. (Foto. Per-Morten Halvorsen) NBTF Årsberetning

6 NORGESMESTERE 2013 Gutter lag: Volda & Ørsta BTK (Foto. Per-Morten Halvorsen) NORGESMESTERE 2013 Jenter lag: B-72. (Foto. Per-Morten Halvorsen) 6 NBTF Årsberetning

7 KAPITTEL I 1.1 STYRET, TINGVALGTE KOMITÉER OG UTVALG STYRET President Øivind Eriksen, Hamarkameratene IL Visepresident Ingvild Sorteberg, B-72 Styremedlemmer Olav Haraldseid, Fokus BTK Nina Jeletich, B-72 Istvan Moldovan (permitert fra ) Sissel Leffmann, Stavanger BTK Jonny Ternlind, Tromsø BTK Varamedlemmer Helene Nesheim, Sp.kl Heros Kirsten Grutle Aasebø, Fokus BTK (styremedlem fra ) TINGVALGTE KOMITÉER OG UTVALG Lovkomité Leder Medlem Erik Rasmussen, Fjell-kameraterne Anne Lise Wiggen, Sp.kl. Heros Atle Håvåg, Sp.kl. Heros Disiplinær- og Sanksjonsutvalg Leder Espen Erenstsen, Fjell-kameraterne Nestleder Kathrine Johnsen, Fokus BTK Medlem Tor Bakke, Sp.kl Heros Varamedlem Karl Børre Reite, Larkollen IL Kontrollkomité Medlemmer Varamedlemmer Andreas Berggreen, Fjell-Kameraterne IL Svein Solheim, Fjell-Kameraterne IL Bård Teigland, Fjell-Kameraterne IL Odd Monsen, Spkl Heros Valgkomité Leder Medlemmer Don Alexander, Sp.kl Heros Kevin Johansen, Bodø BTK (utpekt av NBTF styre) Siri Karina Evensen (utpekt av NBTF styre) NBTF Årsberetning

8 1.2 STYREOPPNEVNTE KOMITÉER OG UTVALG Toppidrettsutvalg Leder Medlemmer Sekretær: Olav Haraldseid Tom Johansen Pål Guttormsen Alain Doval Christine Mettner Istvan Moldovan (permittert fra ) Bengt Paulsen Bredde- og rekrutteringsutvalg Leder Nina Jeletich Medlemmer Istvan Moldovan (permittert fra ) Thorfinnur Gudmundsson Sekretær: Jan Berner Arrangementsutvalg Leder Medlemmer Sekretær: Jonny Ternlind Sissel Leffmann Tore Eig Jens Salvesen (frem til våren 2014) Ghassan Chaer Organisasjonsutvalg Leder Medlemmer Sekretær: Ingvild Sorteberg Kirsten Grutle Ketil Nordgård Svenn-Erik Nordby Finans-, markeds- og mediautvalg Leder Sissel Leffmann Medlemmer Jonny Ternlind Sekretær og operativt ansvar Svenn-Erik Nordby Rankingkomité Leder Medlemmer Sekretær: Rolf Erik Paulsen Sindre Åteigen Jens Salvesen (til sesongen 2014/15) Magnus Vikstrøm (fra sesongen 2014/15) Bengt Paulsen 8 8 NBTF NBTF Årsberetning

9 Dommerkomité Leder Medlemmer Sekretær: Karl Børre Reite Don Alexander Torstein Rønningen Marianne Troppen Hornes Rune W Johansen Ghassan Chaer Veterankomité Leder Medlemmer Egil Hauge Kerstin Jansson Jan Gulbrandsen Don Alexander Tone Folkeson Minnefond Leder Grethe Folkeson Medlem Dag Vavik Redaktør Norsk Bordtennis Per Morten Halvorsen Webredaktør Rolf Erik Paulsen NBTF NBTF Årsberetning

10 NORGESMESTERE 2013 Damer junior single: Kristin Eng, Fokus BTK Herrer junior single: Espen Falglien, Fokus BTK. (Foto. Per-Morten Halvorsen) 10 NBTF Årsberetning

11 1.3 NBTFs ADMINISTRASJON Sentralt Forbundets sentraladministrasjon har kontorer i Idrettens Hus på Ullevål stadion i Oslo. Vi flyttet dit, sammen med NIF, 26. august Ansatte i perioden har vært: Generalsekretær Idrettslig leder Administrasjonskonsulent: Utviklings-/ integreringskonsulent: Svenn-Erik Nordby Bengt Paulsen Ghassan Chaer Jan Berner Spillende ambassadør: Tommy Urhaug (50%) Regnskapsmedarbeider Ansatte ved NIFs regnskapskontor der vi kjøper tjenester Regionalt Ingen tilsatte 1.4 NBTFs TRENERE Trenere er engasjert i midlertidige stillinger. Trenere i perioden har vært: Landslag for funksjonshemmede: Landslag for herrer senior: Landslag for damer senior: Landslag for kadett, gutter: Landslag for damer junior Landslag for kadett jenter Jan Bergersen Thorsten Hævdholm Marcus Gustafsson Gundars Rusis Marcus Gustafsson Marcus Gustafsson NBTF Årsberetning

12 NORGESMESTERE 2013 Damer eldre junior single: Stine Folkeson, Fokus BTK Herrer junior single: Eskil Lindholm, Fokus BTK. (Foto. Per-Morten Halvorsen) 12 NBTF Årsberetning

13 KAPITTEL II Beretninger 2.0 Beretning fra Tingoppnevnt utvalg Rapport fra Disiplinær og Sanksjonsutvalg. Utvalget har i perioden bestått av Leder Espen Erenstsen, Nestleder Katrine Johnsen, medlem Tor Bakke og varamedlem, Karl Børre Reite. Utvalget har bare hatt 1 stk. sak å behandle i denne ting perioden: «Moflata-saken». Saken ble behandlet innen tidsfristen og svar ble gitt til partene etter få dager. Utvalget jobber godt og fungerer veldig bra. Bergen Espen Erenstsen Leder Disiplinær og sanksjonsutvalg. Tor Bakke Medlem Kathrine Johnsen Mjanger Nestleder Karl Børre Reite Varamedlem NBTF Årsberetning

14 2.1 STYRETS BERETNING Styrets beretning Styrets grunnverdier i årene 2013 og 2014 har vært at NBTFs aktiviteter skal bygge på idrettens grunnverdier helse, fellesskap, glede og ærlighet. Styrets overordnede mål har vært: Vi skal arbeide for å få flere og bedre bordtennisspillere. Vi skal rekruttere, utvikle og beholde. I tillegg til ovennevnte grunnverdier og overordnede mål har hver enkelt av NBTFs fem sektorer hatt sine egne målsettinger. Denne beretningen vil vise i detalj hvilke resultater NBTF har oppnådd årene 2013 og De desiderte høydepunktene oppnådde også i denne perioden vårt landslag for funksjonshemmede. I VM i Beijing, Kina i september 2014 ble det bronse til Tommy Urhaug i klasse 5, mens Aida Dahlen vant sølv i klasse 8. Tommy har vært i verdenstoppen siden år 2000, mens Aida slo gjennom i Begge disse to har Paralympics i Rio de Janeiro, Brasil i 2016 som sitt neste store mål. På vegne av styret vil jeg takke alle som har bidratt til at tingperioden har vært så positiv. Mvh Øivind Eriksen President NBTF NBTF NBTF Årsberetning

15 MØTEVIRKSOMHET Det er avholdt åtte styremøter i 2013 og åtte i REPRESENTASJON NBTFs styre/administrasjon har vært representert ved: NIFs Ledermøte i 2013 og 2014 ETTUs kongress i 2013 og 2014 ITTFs kongress i 2013 og 2014 NETU Congress 2014 Møter i regi av NIF innenfor: - utdanning og utvikling - toppidrett (Olympiatoppen) - særforbundsforum - NIF-forum Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) Antidoping Norge Særforbundsalliansen (SFA) NM senior, eldre junior, junior, veteran og yngre Stiga Norges Cup Finale i 2013 og 2014 Sluttspill Eliteserien i 2013 og 2014 Stiga Norges Cup i 2013 og 2014 Stiga Sommerleir i 2013 og 2014 REPRESENTASJON I NASJONALE VERV Svenn-Erik Nordby NIF/SFs Økonomiutvalg REPRESENTASJON I INTERNASJONALE VERV Øivind Eriksen President NETU Chairman Technical Committee (ETTU) Odd Gustavsen Chairman Equipment Committee (ITTF) (sluttet 2013) Svenn-Erik Nordby Jonny Ternlind Member Media Committee (ITTF) Member Youth Committee (ETTU) NBTF Årsberetning

16 NORGESMESTERE 2013 Damer junior lag: Fokus BTK (Foto. Per-Morten Halvorsen) NORGESMESTERE 2013 Herrer junior lag: Eiker BTK. (Foto. Per-Morten Halvorsen) 16 NBTF Årsberetning

17 2.2 SEKTOR ORGANISASJON Organisering Organisasjonsutvalget har bestått av: Leder Kirsten Grutle (juni 2013-august 2014)/Ingvild Sorteberg (august 2014-mai 2015) Medlemmer: Ingvild Sorteberg/Kirsten Grutle Ketil Nordgård Sekretær: Svenn-Erik Nordby Det er gjennomført seks formelle møter i løpet av perioden. Det er videre hyppig elektronisk og telefonisk kontakt i sektoren. Mål for sektor organisasjon Resultatmål i perioden Gjennomføre reorganisering av administrasjonen 2. Beskrive ny organisasjon og utarbeide nye stillingsbeskrivelser for en profesjonell administrasjon med 3 årsverk 3. Jevn oppfølging av regionene, minst to halvårige samtaler NBTFs Styre regionens leder 4. Avholde regionsledermøte, alle regioner møter 5. Bidra til utvikling av klubber gjennom kursing og tilrettelegging av informasjon 6. Være en aktiv bidragsyter i Særforbundsalliansen 7. Jobbe politisk inn mot NIF for å bedre den økonomiske situasjonen for Forbundet 8. Ha minst to i internasjonale verv 9. Utvikle nye websider som lanseres i mai 2015 Reorganisering av administrasjonen Endringene i tildelingsprinsippene for Post-3 midler som NIF innførte i 2013 har slått svært negativt ut for NBTF og vi har opplevd store kutt og forventer videre kutt også i Dette har ført til behov for tilpasninger på utgiftssiden innen Breddeområdet. NBTF har i perioden foretatt en reorganisering av administrasjonen for å tilpasse utgiftene til det nye inntektsnivået ved å redusere en 100% stilling. Reorganiseringen ble gjennomført ved at ny organisasjon ble beskrevet, nye stillingsbeskrivelser ble utarbeidet og medarbeidernes faglige og personlige kvalifikasjoner ble vurdert opp mot de nye stillingsbeskrivelsene og deretter innplassert. NBTFs forbundsting Dette ble avholdt mai 2013 på Gardermoen, hvor 49 representanter (42 stemmeberettigede) deltok. Tinget var preget av høy aktivitet blant delegatene. Øivind Eriksen fikk fornyet tillit til å fortsette som president for en ny 2-årsperiode. Regionsledermøte Møtet ble avholdt 11. oktober Fem regioner deltok. Regional organisasjon Regionene Vest, Sør, Øst, Midt og Nord har selv ansvaret for store deler av regionens aktivitetstilbud. Innholdet av aktivitetstilbudet varierer og gjenspeiler også regionenes egenart og ulike ambisjonsnivå. I regioner som dekker store geografiske avstander vil det være vanskeligere å ha hyppige samlinger enn i regioner med kortere reiseavstander. Regioner har samlet stor aktivitet, gjennomfører mange tiltak, og aktiviserer mange spillere, ledere og trenere. NBTF Årsberetning

18 Regionene har vært ivaretatt av NBTFs administrasjon, i første rekke utviklingskonsulenten og generalsekretæren. De har arbeidet for å skape et nettverk i hver region, som kan følge opp klubber og etablering av klubber, i tillegg til at de selv har vært til stede direkte i regionene - både etter eget initiativ og etter forespørsel fra regionene. Etter reorganiseringen av administrasjonen vil oppfølging av regionene være delt mellom generalsekretæren og sportslig ansvarlig. Status i regionene Se egne rapporter fra regionene. Medlemsutvikling Det er viktig at medlemstallsutviklingen tas alvorlig i alle ledd. De siste to årene har vi ikke sett den utviklingen vi hadde håpet når det gjelder rekruttering. Til tross for alt som er gjort fra forbundet med skolebesøk, klubbesøk, klubbtrenerkurs, utebordprosjekt, skoleprosjekt, med mer så har det ikke lykkes å rekruttere flere medlemmer og hindre nedgang i antallet klubber. Rekrutteringen er vår fremtid, og økt medlemstall gir bedret økonomi i alle ledd. I tillegg til rekruttering, som ofte er en krevende prosess, er det behov for større fokus på hvordan vi skal beholde eksisterende medlemmer, spesielt gjelder dette ungdomssegmentet. Ungdomskomiteen har tatt tak i dette og har kommet med gode innspill til hvordan vi skal unngå å miste medlemmer i aldersgruppen år. Dette har blant annet ført til at Eldre Junior klassen ble reintrodusert i Stiga NC Finale,Topp 8. Rent psykologisk er det selvfølgelig også motiverende at kurven peker oppover og ikke nedover. Antallet medlemmer har gått noe ned i perioden, mens antall klubber har holdt seg omtrent uendret i perioden. Viser til medlemsutviklingen presentert i grafer under resultatdelen. Lisens og spillerregistrering Det som vel sier mer om aktiviteten enn medlemstall er antall lisenser. Antall lisenser har gått noe ned og antall lisenser er ca 1100 lisenser. Integrering av funksjonshemmede NBTF overtok totalansvaret for funksjonshemmede bordtennisspillere i Sammen med tre andre særidrettsforbund var NBTF først ute i så måte. Det operative ansvaret er fordelt mellom sektor topp og sektor bredde og er således integrert i forbundets ordinære aktiviteter og prosjekter. Vi har fått etablert en treningsgruppe under Toppidrett og en under Bredde. Dette gjør at vi nå er i stand til å tilby treningsopplegg tilpasset ulike spillernivåer. Det er imidlertid stort behov for målrettet satsing innenfor organisering i samarbeid med Handicapidrettslag og innenfor rekruttering og talentutvikling som må skje i tett samarbeid med klubbene. Anleggsutvikling Forbundet har engasjert seg i flere prosjekter der vi bistår klubber som ønsker å anskaffe seg en permanent bordtennishall. Forbundets ansvarlige i dette arbeidet er Gen.sek som, avhengig av prosjektets art, benytter ekstern kompetanse (advokater, bygningsingeniører) der dette er nødvendig. Forhåpentligvis vil dette pågående arbeidet gi resultater i løpet av neste periode. Vårt nasjonale treningssenter på Fornebu fungerer bra mht avtaler med kommune, NTG og Fornebu BTK. NTG har ikke hatt aktivitet i hallen i skoleåret 2014/2015. Handlingsplan Handlingsplan med budsjett er Styrets og administrasjonens viktigste arbeids- og styringsverktøy. Her omhandles alle prosjekter og satsningsområder i detalj. Plan og budsjett tar hvert år utgangspunkt i de signaler som vedtas og gis på forbundstinget gjennom behandlingen av langtidsbudsjettet. Sektor Organisasjon har denne perioden lagt opp handlingsplanen gjennom en OnePage strategi, med mål etter NBTF NBTF Årsberetning Årsberetning

19 NBTFs Håndbok NBTFs Håndbok er en viktig publikasjon. Denne inneholder forbundets lover, regler, turneringsreglement, terminliste, seriespill og adresser til klubber, regioner og forbund. Styret har også i denne perioden valgt å trykke opp denne i et lite antall og i en rimelig utgave. Håndboka ligger også ute på forbundets nettsider, Swaythling Club Dette er en organisasjon for spillere og ledere som har deltatt i VM. Den har møter ved EM og VM av sosial art, men driver også noe støttevirksomhet for medlemmer som har behov for det. Den norske avdelingen har de siste årene satt opp en Fair Play pokal til NM Junior eller NM for yngre. Leder for den norske avdelingen er Jonny Ternlind. Medlemmer er: Øivind Eriksen, Svenn-Erik Nordby, Odd Gustavsen, Mette Knudsen og Finn Arnesen. I tillegg er Jochen Leiss medlem i den tyske avdelingen. Vinner av fair play - prisen i 2014: Julie Grina Ruud (Harestua IL - BTG) Vinner av fair play - prisen i 2015: Bjørn Sigurd Oppsund (Sarpsborg BTK) NBTF NBTF Årsberetning

20 NORGESMESTERE 2013 Damer single Herrer single Marte Grutle Aasebø, Fokus BTK Espen Rønneberg, Laksevåg BTK. (Foto: Per-Morten Halvorsen) 20 NBTF Årsberetning

21 2.3 SEKTOR TOPPIDRETT Sektor toppidrett har jobbet strategisk gjennom toppidrettsutvalget og operasjonelt gjennom landslagstrenere og sportslig leder. Samarbeidet mellom TU og NBTF s administrasjon og landslagsledelse har vært åpen og preget av gjensidig tillit. Samarbeidet har vært godt. Toppidrettsutvalget (TU) er NBTF s fagkomite i toppidrettsaker og har bestått av følgende medlemmer: Leder Medlemmer Olav Haraldseid Alain Doval Christine Mettner Pål Guttormsen Istvan Moldovan (permittert fra ) Tom Johansen Det har vært avholdt 7 møter i utvalget (2 av dem sammen med landslagstrenerne). Utvalgets leder har ellers hatt jevnlig kontakt med sportslig leder og landslagstrenerne. I perioden har vi vært innom flere samlinger. Vi har deltatt i ulike møter med NIF, Olympiatoppen og NTG. Samarbeidet mellom utvalget og Olympiatoppen ved våre coacher Hanne Haugland og Cato Zahl-Pedersen har vært godt. Utvalget har utformet en toppidrettsstrategi med følgende overordnede mål og strategiske byggeklosser. NBTF Årsberetning

22 På bakgrunn av dette er det utformet en konkret handlingsplan for toppidretten med detaljerte aksjoner med ansvarlig og tidsfrister. De strategiske byggeklosser og leveranser så langt er som følger: 1. Det utvikles helhetlig plan for hvordan vi skal bygge fremtidige toppspillere: I denne perioden er det blitt utviklet en utviklingstrapp for hvordan man kan stimulere utøvere best mulig på ulike alderstrinn. Vi har også styrket satsingen på mini-kadetter og bidratt til å øke treningsmengden og deltagelsen på internasjonale stevner hos yngre utøvere. Det er gledelig å registrere at våre mini-kadetter har hevdet seg meget godt internasjonalt den senere tid. Det har ellers blitt jobbet hardt med å få satsingen på NTG tilbake på «skinner». Det er bra å registrere at de fleste av de beste spillerne nå igjen velger NTG og at rammebetingelsene for både NTG og senteret synes å være «tilbake på sporet» fra høsten. Av de beste toppidrettsprestasjoner i denne perioden kan nevnes: EM gull til Tommy Urhaug og sølv til Aida Dahlen i 2013 og VM sølv til Aida Dahlen og bronse til Tommy Urhaug Det kan i tillegg nevnes at kadett jenter fikk opprykk til A gruppe i EM Vi greide målsettingen i EM og VM om å holde B status for seniorer for å nevne noe. 2. Vi skal styrke kompetansen og motivasjonen for toppidrettsatsing på klubbnivå: Landslagstrenerne har i perioden besøkt klubber for å implementere utviklingstrappen og motivere for toppidrettssatsing. Det satses bredde blant de yngste utøverne både mht. forbundssamlinger og regionsamlinger. Det er mye som tyder på at bredden av gode yngre spillere er bedre enn på mange år i Norge. 3. Vi skal styrke holdningene til våre landslagsutøvere Det har vært jobbet med både inspirasjon og klare retningslinjer med tanke på å påvirke holdninger forenlig med toppidrettssatsing. I denne prosessen har vi også fått gode bidrag fra olympiatoppen. Konsekvensledelsen har blitt tydeligere ved manglende etterlevelse av krav og forventninger. 4. Styrke klimaet for samarbeid på tvers av landslagsgrupper og klubber Det var et landslag som ikke gikk i takt og hvor konfliktnivået internt i gruppen var fremtredende. Samhandling på tvers av ulike landslag er blitt mye bedre og klimaet internt i landslagsgruppen er styrket. Norsk landslag fremstår i dag som mer enhetlig. Landslagstrenernes oppsøkende virksomhet i klubbene samt mer åpen kommunikasjon med klubbtreneren har forhåpentligvis bidratt til et bedre samarbeid mellom landslagstrenere og klubbtrenere. 5. Beholde utøvere på et høyt nivå etter gymnaset lengre Dessverre er dette en utfordring som vi fortsatt sliter med. Vi har bidratt med større andel spillestipender for at de som satser skal kunne klare seg bedre økonomisk. Vi har også bidratt med å skaffe deltidsjobber ved siden av videre satsing. Dog er det mye som tyder på det må gjøres noe med konkurransetilbudet også (som f.eks å styrke status på eliteserien). 6. Prioritere økonomiske og menneskelige ressurser tydeligere med tanke på oppnåelse av overordnede mål. Det har i perioden blitt stilt større krav til nivå for å delta i dyre internasjonale mesterskap. Man har i stedet fokusert noe mer på gode og mer rimelige løsninger. Vi har også spisset satsingen noe blant eldre utøvere ut fra en noe mer kost/nytte betraktning. Se for øvrig oversikt over deltakelse på samlinger og internasjonale stevner, samt resultater annet sted i dette heftet NBTF NBTF Årsberetning

23 Rankingkomitèens sammensetning i perioden - Møtevirksomhet i perioden Leder Rolf Erik Paulsen Medlemmer Jens Salvesen ut sesongen Magnus Vikstrøm fra sesongen Sindre Åteigen Bengt Paulsen En rekke telefonmøter mellom medlemmene er avholdt i Rankingkomitèen (RK). I tillegg har RK hatt uformelle møter, blant annet i forbindelse med diverse arrangementer. Medlemmene har bidratt positivt i perioden og har hatt ulike dedikerte oppgaver, som blant annet den daglige driften av Online Ranking, vedlikehold av rankinglister, purring på stevneresultater fra arrangører, seedingen i forbindelse med NM er m.m. NBTF Årsberetning

24 NORGESMESTERE 2013 Damer lag: Fokus BTK. (Foto. Per-Morten Halvorsen) NORGESMESTERE 2013 Herrer lag: B-72. (Foto. Per-Morten Halvorsen) 24 NBTF Årsberetning

25 2.4 SEKTOR BREDDE- OG REKRUTTERING Sektor Bredde og rekruttering har jobbet ut i fra Langtidsplan for Sektor Bredde og rekruttering der visjonen er «Flere og bedre bordtennisspillere ved å rekruttere, utvikle og beholde». Målet er 6000 medlemmer og 150 klubber. Organisering I Sektor Bredde og rekruttering har følgende personer vært medlemmer: Leder: Nina Jeletich Øvrige medlemmer: Thorfinnur Gudmundsson Istvan Moldovan (permisjon) Fra NBTFs adminstrasjon: Jan Berner Sektor Bredde og rekruttering har gjennomført møter, telefonmøter og hatt mailkorrespondanse. Utviklingstrappa Utfordringen til norsk bordtennis kan oppsummeres i Forbundets visjon «Utvikle flere og bedre bordtennisspillere». Dette er også visjonen til prosjektet Utviklingstrappa. Utviklingstrappa beskriver det som kreves av bordtennisferdigheter på ulike alderstrinn og hvordan dette kan læres. Selve Utviklingstrappa er definert å inneholde to dimensjoner: Spillerutvikling Lage en felles plattform for utvikling av bordtennisspillere fra 7-25 år. Trenere, ledere og foreldre vil få tilført økt kunnskap om dette. Klubbutvikling En organisatorisk dimensjon for å sikre utviklingen av gode treningsmiljøer i klubber, regioner og forbund. Klubbutviklingsprosessen vil være å implementere Utviklingstrappa og med dette håper man at klubbene skal bidra til å: Utvikle bedre og sterke klubber. Ha en bevisst holdning til rekruttering. Ha en bevisst holdning til å beholde spillere lenger. Utvikle bedre spillere. Gi spillerne bedre utviklingsmuligheter i gode, trygge og utfordrende treningsmiljøer. Med NBTFs visjon som utgangspunkt skal prosjektet sikre at klubber tilbyr et treningsopplegg tilpasset barn i forskjellige aldre og med ulike fysiske og mentale ferdighetsnivåer og ambisjoner. Man har tro på at med kvalitet, kompetansebaserte og gode treningsmiljøer som overføres i tett dialog med trenere, ledere og spillere, vil både utøverne og lederne utvikle seg og bli lenger i idretten. Dette skal skje gjennom utvikling av materiell, tett (mentor-) oppfølging av hver klubb og gjennomføring av kurs/seminarer. Utviklingen av materiell skal også inkludere trening av funksjonshemmede. I løpet av 1-2 år vil det bli gjennomført fem kursmoduler i hver klubb. NBTF har nå et team med erfarne trenere som har fått tildelt, og vil følge hver sin klubb i prosessen. NBTF Årsberetning

26 Samtidig legges det opp til en prosess inn mot de fem regionene. Gjennom et nærmere samarbeid med disse håper man på at dette også vil forsterke klubbutviklingsprosessene. Regionene gjør et svært viktig arbeid gjennom å tilrettelegge felles aktiviteter for klubbene i regionene. Kategori 1- og kategori 2-klubber Klubber som ønsker, kan søke økonomisk støtte ved NBTF, som kategori-klubb enten kategori 1- eller kategori 2 klubb. Klubbene må da innfri seks obligatoriske punkter (et av punktene er Utviklingstrappa) og kan velge andre tiltak i tillegg som utløser utbetaling av en delsum opp til maksgrensen av støtte. Dersom tiltakene ikke gjennomføres, vil ikke klubbene motta full utbetaling. Pengene som bevilges til kategori 1- og kategori 2-tiltakene er øremerket breddetiltak. I sesongen 2013/2014 var følgende klubber kategori-klubber: Kategori 1: Fokus BTK, Fjell/Heros, B-72, Kobra BTK, Eiker BTKog Oppegård IL. Kategori 2: Notodden BTK, Harestua IL bordtennisgruppa, Nesodden BTK, Moflata BTK, Fornebu BTK, Stord BTK, Volda & Ørsta, Sarpsborg BTK, Molde BTK og Lia BTG. I sesongen 2014/2015 er følgende klubber kategori-klubber: Kategori 1: B-72, Fokus BTK, Volda & Ørsta, Kobra BTK, Oppegård IL, Eiker og Heros/Fjell. Kategori 2: Kjelsås BTK, Modum BTK, Molde BTK, Notodden BTK, Nesodden BTK, Sarpsborg BTK, Fornebu BTK og Harestua IL bordtennisgruppa. Stord BTK har trukket seg, og Moflata BTK har ikke levert rapport. Klubbutvikling Jan Berner har i sesongene 2013/2014 og 2014/2015 jobbet som utviklingskonsulent med klubbutvikling som en av hovedoppgavene. Arbeidet har gått ut på å hjelpe til med å etablere nye klubber, følge opp allerede etablerte klubber gjennom besøk og telefonkontakt og avholde klubbtrenerkurs. Seminarer og kurs NBTF arrangerte klubbutviklingsseminar for kategori-klubbene, og regionledermøte i oktober Dette med et håp om at det skulle bidra til god samhandling og kompetanse for alle i klubbene. Temaene på klubbutviklingsseminaret var; Status og fremdrift i klubbutviklingsprosjektet. Fordypning i modul 2. Utvikling av treningsmiljøer. Veien videre for Klubbutviklingsprosjektet. Kategori 1- og 2, ungdoms- /voksne- / skoleprosjekt, Bordtennisapp. Rekruttering av funksjonshemmede. Presentasjon av KlubbAdmin. Presentasjon av Kvalitetsklubbprosjekt. Presentasjon av Oppegård IL BTG NBTF NBTF Årsberetning Årsberetning

27 Temaene på regionledermøtet var; Rikets tilstand hver representant for regionen sier noe om arbeidet i sin region etc. NBTFs og regionens felles mål og utfordringer. Hvordan skape engasjement for regionens arbeid? Hvordan styrke økonomien? Hvordan bli flere? Hvordan bli bedre? Hvordan kan regionen og dens klubber heve treningsnivået? Regionsamlinger (også med funksjonshemmede). Trenerkurs og -seminarer I 2013 ble det avholdt Trener 1 kurs i regi av NBTF. Det er til nå 7 av 11 som har bestått trenerkurset. Trener 1-kurset i 2014 ble avlyst pga. for få påmeldte. NBTF vil i 2015 tilby Trener 1- og Trener 2-kurs. Det er ikke blitt avholdt trenerseminarer i sesongene 2013/2014 og 2014/2015 foruten klubbutviklingsseminaret. Skoleprosjekt Skoleprosjektet har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen DnB og NIF i I 2014 mottok NBTF ingen midler fra Sparebankstiftelsen DnB, eller fra andre eksterne bidragsytere. Derfor er omfanget av aktivitet (bordtennis) i skolen i 2014 vesentlig mindre enn tidligere år. Beløpet NBTF har mottatt fra NIF og levert videre til deltakende klubber har vært på kr pr år. I 2013 var det 43 skoler og 15 SFO som fikk støtte, og i 2014 var det 31 skoler og 24 SFO. Det er da levert utstyrspakke bestående av 2 bordtennisbord med nett, bordtennisveske med 12 racketer og 72 baller og diverse litteratur og DVD. Klubber som har hjulpet skoler med gjennomføring av bordtenniskurs og skoleturnering har mottatt 5000 kr. Dette er tatt fra NIFs tildeling. Generalsekretær, utviklingskonsulent og administrasjonskonsulent har fulgt opp prosjektene. Funksjonshemmede NBTF opprettet i 2011 en ungdomsgruppe for funksjonshemmede som har fire samlinger i løpet av en sesong (to samlinger i høstsemesteret og to i vårsemesteret). Samlingene har blitt lagt til helger med to treningspass pr dag. Hovedtrener for samlingene har vært Jan Berner. På enkelte samlinger har det vært assistanse fra våre landslagsspillere. Noen av spillerne har deltatt på turneringer i Malmö (Malmö Open) og Stockholm (Stockholm Paragames). NBTF får øremerket støtte til satsing på funksjonshemmede. Utviklingskonsulenten har derfor som en av sine hovedoppgaver å hjelpe klubber og regioner med å øke fokuset på rekruttering av funksjonshemmede. Det er nå 20 funksjonshemmede spillere med på samlingene inkludert unge TIF. Det har dermed de siste årene vært en økning av funksjonshemmede spillere i barne- og ungdomsalder. Målarbeidet for Sektor Bredde og rekruttering i perioden Sektor Bredde og rekruttering har jobbet for å opprette kategori 3-klubber. Det var tenkt som en videreutvikling av kategori 1- og kategori 2-klubbene der poenget var å gi økonomisk støtte til mindre og nyetablerte klubber. Man opplever at klubber startes opp et år, for neste år at klubber er nedlagt. Fokuset ville dermed være å ta vare på allerede etablerte klubber enn å bruke mye ressurser på å skape nye klubber. Ideen om opprettelse av kategori 3-klubber måtte legges bort, da det ble klart at 50 % av lønnen til prosjektansvarlig for Utviklingstrappa skulle dekkes av midlene til breddebudsjettet. NBTF Årsberetning

28 I tillegg har sektoren fått beskjed at det blir kutt på tildelinger på Post 3 fra NIF. En konsekvens av den totale nedskjæringen på Post 3 innebærer at det er kuttet noe i tilskuddene til kategori 1- og kategori 2-klubbene. Dermed står man ovenfor flere utfordringer. I hvor stor grad skal kategori 1- og kategori 2-prosjektene prioriteres? Skal andre prosjekter kuttes helt ut? Burde støtten til kategori 1 og kategori 2-klubbene legges om i tråd med det NIF har gjort? Altså mer basert på antall medlemmer, kurs, barneidrett, ungdomsidrett? Måloppnåelse Mål Resultat Mål Resultat Mål Resultat Skoleturnering Sektoren har på hjemmesiden til NBTF lagt inn forslag til tips/hjelp til hvordan man kan arrangere skoleturnering / skolemesterskap, enten i single eller lag. Vi vet skoler arrangerer skoleturneringer, og dette med stor suksess. Allikevel rekrutterer dette ikke så mange spillere som man hadde håpet på. Videreutvikle kategori 1- og kategori 2-klubber. Opprette kategori 3-klubber. Det har vært obligatorisk for kategori 1- og kategori 2-klubbene og følge moduler i Utviklingstrappa. Det er for tidlig å si noe om/evaluere om Utviklingstrappa har videreutviklet klubbene da ikke alle moduler er utarbeidet, og klubbene har kun vært igjennom modul 1 og 2. Noen klubber har trukket seg som kategori-klubb. Som tidligere nevnt har Sektor Bredde og rekruttering jobbet for å opprette kategori 3-klubber. Nettopp fordi prosjektansvarlig for Utviklingstrappa lønnes av breddebudsjett, måtte man legge dette tiltaket dødt. Øke antallet medlemmer rekruttere og beholde Breddeutvalget har ønsket å gi klubbene (spillere, trenere og andre interesserte) et godt tilbud innenfor breddeaktivitet. Av den grunn fikk klubber mail fra utviklingskonsulenten der det skulle gis tilbakemelding på hva den enkelte klubb kunne tenke seg av hjelp/rådføring til ulike tiltak. Det var et fåtall av klubber som ga tilbakemelding. Antall medlemmer pr : Antall medlemmer pr : Mål Resultat Øke antallet og videreutvikle klubbene Som tidligere nevnt, er det ment at Utviklingstrappa skal videreutvikle klubbene. Utvalget har også forsøkt å få i gang kategori 3-klubb for nettopp å gi økonomisk støtte til mindre og nyetablerte klubber fordi man opplever at klubber startes opp et år, for neste år at klubber er nedlagt. Breddeutvalget har ønsket å gi klubbene (spillere, trenere og andre interesserte) et godt tilbud innenfor breddeaktivitet. Av den grunn fikk klubber mail fra utviklingskonsulenten der det skulle gis tilbakemelding på hva den enkelte klubb kunne tenke seg av ulike kurs etc. Som et eksempel, det var flere klubber som ønsket Trener 2-kurs, noe som nå blir arrangert sommeren Det var et fåtall av klubber som ga tilbakemelding. Antall nye klubber i 2013: 6 klubber. Antall nedlagte klubber i 2013: 13 klubber. Antall nye klubber i 2014: 9 klubber NBTF NBTF Årsberetning

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU. Pr 30.06.

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU. Pr 30.06. NBTFs HÅNDBOK 2011-2012 1 NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU Pr 30.06.11 2 NBTFs HÅNDBOK 2011-2012 NBTFs

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU Oslo 20.01.2012 PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2012 Charlottenberg 13.-14. januar 2012 Tilstede: Fra

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2010/2011... side 2 II. Spesielle saker... side 6 III. Konklusjon... side 9 Landslagsaktiviteter... side 10 Utdannings-

Detaljer

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Årsberetning 2013-2014 Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Innholdsfortegnelse NRYFs Rytterting 2015 Saksliste 3 SAK 4 Behandling av Årsberetning 2013-2014 4 Kap 1

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 ÅRSRAPPORT 2006 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 1. STYRETS BERETNING 2006... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND L i t e n b a l l s t o r i d r e t t NORGES BORDTENNISFORBUND FORORD Velkommen inn i BORDTENNISFAMILIEN Barn og unge vil ha det gøy! Det er kanskje den viktigste grunnen til at barn begynner med idrett

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 BALANSE 32 NOTER 34 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 46 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer