2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE?"

Transkript

1 2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE?

2 I 101 år har det vært vår drivkraft å gjøre det umulige mulig. Denne holdningen ligger også til grunn for utbyggingen av Ormen Lange, det største industriprosjektet som noen gang er utført i Norge. De mange utfordringene har krevd nye og banebrytende løsninger både når det gjelder teknologi og prosjektledelse. Og alle prognoser tilsier at det gigantiske prosjektet til 66 milliarder kroner vil avsluttes til planlagt tid og innenfor budsjett.

3 HØYDEPUNKTER I 2006 RESTRUKTURERING AV ALUMINIUM PRODUCTS Restruktureringen av Aluminium Products fortsatte med full styrke i Vi har inngått flere avtaler om salg av deler av Automotive. FLERE FRAMSKRITT INNENFOR SIKKERHET Det totale antall personskader per million arbeidstimer gikk ned med 25 prosent fra 2005, noe som var bedre enn vårt mål om en reduksjon på 20 prosent. REKORDRESULTATER I ALUMINIUM METAL En høy aluminiumpris og en mer kostnadseffektiv portefølje av smelteverk bidro til de beste økonomiske resultatene noensinne i Aluminium Metal ORMEN LANGE/LANGELED I RUTE Det enorme utbyggingsprosjektet Ormen Lange/Langeled er i rute både i forhold til tidsplan og budsjett. Eksporten av gass startet gjennom den sørlige delen av rørledningen Langeled den 1. oktober 2006, mens gassproduksjonen vil starte i HYDRO + STATOIL Sent i 2006 ble det fattet en strategisk beslutning om å foreslå en fusjon mellom Hydros olje- og gassaktiviteter og Statoil, for å skape verdens største operatør i offshoresektoren og et styrket utgangspunkt for framtidig vekst. Hydro fortsetter som et fokusert aluminium- og kraftselskap i korte trekk

4 HVORFOR IKKE? 2007 innleder et nytt kapittel i Hydros historie med et sterkere utgangspunkt enn noen gang. De gode resultatene fra aluminiumvirksomheten er noe av det som gjør oss spesielt optimistiske med tanke på utviklingen framover, skriver konsernsjef Eivind Reiten i sitt brev. I Hydro har vi et eget instinkt for å tenke annerledes. Det var på grunnlag av denne innstillingen selskapet i sin tid ble grunnlagt. Og det vil også være den samme innstillingen som fører oss videre. Les tema-artiklene våre for 2006 om hvordan vi bytter ut umulig med hvorfor ikke? Aluminium er en energibank. Hydros anlegg på Sunndalsøra viser hvordan denne banken kan gi en avkastning i særklasse når midlene forvaltes optimalt. Ormen Lange er det største industriutviklingsprosjektet som noen gang er utført i Norge. Neste stopp for Hydros spesialkompetanse på prosjektgjennomføring er Qatar. Hydros vindussystemer i aluminium danner rammen for ett av de mest prestisjetunge byggene som nå er under oppføring til de olympiske leker i 2008 i Beijing. Hard konkurranse tvang Hydro til å legge ned sitt førsteklasses magnesiumanlegg i Bécancour i Canada. Ledelsen og de ansatte ble enige om at også avviklingsprosessen skulle være førsteklasses. Driftsinntekter Årets resultat fra videreført virksomhet Totalt antall personskader Millioner kroner Millioner kroner per million timer arbeidet millioner kroner millioner kroner i korte trekk

5 NØKKELTALL 2006 Millioner kroner med mindre annen enhet er angitt Driftsinntekter Driftsresultat Olje & Energi Driftsresultat Aluminium Metal Driftsresultat Aluminium Products (83) (370) Driftsresultat Øvrige virksomheter (2) 312 Driftsresultat Konsernaktiviteter og elimineringer (1.584) 464 (1.517) Driftsresultat Hydro Årets resultat 1) Avkastning på sysselsatt kapital (RoaCE), prosent 14,9 16,6 12,9 Investeringer Sum eiendeler Aksjekurs utgangen av året, kroner Utbytte per aksje, kroner 5,0 2) 4,4 3) 4,0 3) Antall ansatte, gjennomsnitt Totalt antall personskader, per million timer arbeidet 4,0 5,4 6,0 Klimagassutslipp, millioner tonn CO2e 7,5 8,2 8,9 1) Resultat fra videreført virksomhet før effekt av endring i regnskapsprinsipper 2) 2006: foreslått utbytte 3) Justert for å reflektere at Hydro-aksjen ble splittet i fem 10. mai ,0 Årets resultat millioner kroner Olje- og gassproduksjon fat oljeekvivalenter per dag Produksjon av primæraluminium tonn Totalt antall personskader per million timer arbeidet 2006 i korte trekk

6 KONSERNSJEFENS BREV 2 Sterk start på nytt kapittel I 2006 gjorde vi grunnleggende strategiske veivalg for Hydro. I 2007 skal vi levere resultatene: Olje- og gassvirksomheten blir en del av et nytt internasjonalt ledende offshore-selskap, Hydro fortsetter som et av verdens største aluminiumselskaper, og Hydro Polymers vil bli børsnotert eller solgt for å stå på egne ben som et ledende europeisk plastselskap. Trenden fortsatte i 2006 det ble rekordresultater enda en gang. Avtalen om å slå olje- og gassvirksomheten sammen med Statoil sendte Hydros aksjekurs til historiske høyder. En framtid med full konsentrasjon om aluminium og kraft vekker begeistring både i egne rekker og i finansmiljøene. I tillegg er vi på vei ut av magnesium samtidig som deler av vår videreforedling av aluminium rettet mot bilindustrien er i ferd med å finne nye hjem utenfor Hydro. Endringene er store, men de er ledd i en planlagt utvikling av selskapet. I 2007 innleder vi et nytt kapittel i Hydros historie med et sterkere utgangspunkt enn noen gang. Vi har vært igjennom store endringer før og kommet styrket ut av dem. Det er sju år siden Saga Petroleum ble overtatt og integrert i Hydro. Det var en utfordrende, men vellykket prosess. For fire år siden overtok vi det franske aluminiumselskapet Technal og det store tyske aluminiumselskapet VAW, og året etter ble Hydros opprinnelige satsingsområde, gjødselvirksomheten, skilt ut. Våre tidligere kolleger tok med seg det tradisjonsrike vikingskipet og en solid Hydro-kultur inn i Yara International. Med det som utgangspunkt har de utviklet et rendyrket, børsnotert gjødselselskap med stor suksess. På samme måte er jeg trygg på at Statoil og Hydro sammen vil skape et nytt energiselskap som med teknologi og kompetanse som særlige fortrinn kommer til å hevde seg med styrke i den stadig tøffere internasjonale konkurransen. Hvorfor ikke? I vårt 101. år leverte vi historisk gode resultater både fra oljevirksomheten og fra vår aluminiumproduksjon. Avkastningen fra Olje & Energi i form av RoaCE (avkastning på sysselsatt kapital) ble 17,4 prosent, tross nedskrivninger etter skuffende produksjonsresultater fra feltet Front Runner i Mexicogolfen og en sterk økning i letingen etter olje og gass. For Aluminium Metal var RoaCE hele 18,7 prosent, mens RoaCE for Aluminium Products var minus 1,3 prosent i korte trekk

7 3 Vi våget å spørre: Hvorfor ikke? da skeptikerne dominerte arenaen. Det akter vi å fortsette med når vi framover konsentrerer oss om aluminium og kraft Noe av det som gjør oss spesielt optimistiske med tanke på Hydros utvikling framover, er de gode resultatene fra aluminiumvirksomheten. Forbedringene i metallproduksjonen og restruktureringen. innenfor videreforedling begynner å vise resultater. Vår internasjonale produksjon av støpte motordeler er solgt med en gevinst på 900 millioner kroner. I løpet av de siste årene har vi dessuten snudd Hydro Polymers til å bli meget lønnsom. Våre ansatte fortjener honnør for å ha bidratt konstruktivt så vel til å øke produktiviteten som til å gjennomføre krevende omstillinger, ikke minst i Bécancour i Canada, der vi på grunn av den sterke konkurransen fra Kina har sett oss nødt til å legge ned produksjonen ved verdens mest miljøvennlige og moderne magnesiumfabrikk. Samtidig blir Hydro en stadig sikrere arbeidsplass. I 2006 var bedringen på 25 prosent. Slik bør det være! Sammenhengen mellom god drift og høy grad av sikkerhet er åpenbar. Og vi kan bli bedre. I 2006 opplevde vi å miste en kollega i en arbeidsulykke. Det viser at vi aldri må tillate oss å slappe av på dette området. Vi skal gjøre enda mer for at alle våre medarbeidere skal komme helskinnet hjem fra jobben hver eneste dag i Årene framover vil bli sterke for Hydro som et ledende aluminiumog kraftselskap På alle områder og i alle deler av verden setter vi vår ære i å opptre med respekt for mennesker, samfunn og miljø. I tråd med våre verdier har vi sluttet oss til FN-initiativet Global Compact. Årene framover vil bli sterke for Hydro som et ledende aluminium- og kraftselskap. Vår produksjon går godt, vi har kontroll med kostnadene, og produksjonen av aluminium vil øke vesentlig når vi i 2010 tar sikte på å ha et nytt og effektivt aluminiumverk i drift i Qatar det største som er oppført i én operasjon. Verdensmarkedet etterspør mer aluminium enn noen gang, og prisene for levering noen år fram var på historisk høyt nivå gjennom Utviklingen skaper optimisme både på kort og lengre sikt. Baksiden av medaljen er at også prisene på innsatsfaktorene øker. Ikke minst i det perspektivet er det viktig å ha trygghet for at de kostnadene vi selv har mulighet til å styre, er under kontroll. Også i et av de største utbyggingsprosjektene på den nordlige halvkule er både framdriften og kostnadene under betryggende kontroll. Utbyggingen av det store gassfeltet Ormen Lange i Norskehavet ble av det amerikanske tidsskriftet Platts kåret til årets energiprosjekt globalt i 2006 (Global Energy Project of the Year). Lovordene for vår evne til å gjennomføre store og krevende utbyggingsprosjekter gjør oss stolte. Prisen er en anerkjennelse også av styrken og kreativiteten i den norske leverandørindustrien. I 2006 startet vi gassleveransene til Storbritannia gjennom Langeled, verdens lengste gassrørledning til havs og en viktig del av Ormen Lange-prosjektet. I og 1990-årene ble det hevdet å være umulig å hente ut oljen fra Troll-feltet. Der økte vi i 2006 reserveanslagene for utvinnbar olje med 30 prosent. Også Ormen Lange demonstrerer vår evne til å gjøre det umulige mulig. Og i 2007 starter gassproduksjonen fra et av de mest krevende prosjektene vi noen gang har gjennomført. Eivind Reiten, konsernsjef Vi våget å spørre: Hvorfor ikke? da skeptikerne dominerte arenaen. Det akter vi å fortsette med når vi framover konsentrerer oss om aluminium og kraft, enten vi arbeider med store utbyggingsprosjekter, ytterligere optimalisering av driften, nyskaping i samarbeid med kundene, reduksjon av antallet arbeidsulykker eller framtidsrettede og livskraftige løsninger i møte med klimaendringene for eksempel gjennom nye, kreative anvendelser av aluminium og utvikling av solenergi i korte trekk

8 ENDA HØYERE AVKASTNING FRA ENERGIBANKEN Lavere energiforbruk. Mer aluminium. Mindre utslipp. Det er målene når flere av våre fremste forskere og dyktigste teknologer bruker kompetansen sin til å bedre produksjonsteknologien. For eksempel ved Europas største og mest moderne aluminiumverk i Sunndal. Da det nye anlegget ble tatt i bruk i 2004, etablerte vi en ny standard for framstilling av aluminium. Siden har vi gjort aluminiumverket enda bedre. Skritt for skritt har vi optimalisert prosessen og økt strømstyrken. I dag er produksjonen 15 prosent høyere enn anlegget ble designet for, med 25 prosent bedre energiutnyttelse enn den gamle Søderberg-teknologien. Det koster å være teknologisk ledende. Men kostnaden er liten sammenliknet med gevinsten. Derfor fortsetter vi å utvikle aluminiumteknologien slik at vårt planlagte aluminiumverk i Qatar ikke bare blir verdens største bygd i ett og samme trinn, men også det mest energieffektive. Når produksjonen starter i 2010, skal anlegget bli en viktig bidragsyter til et bedre miljø og til enda mer effektiv lagring av energi.

9 Aluminium er nemlig en bank. Energibanken. Avkastningen over tid kan bli meget god om forvaltningen er fornuftig. Innsatsen i form av energi er betydelig, om lag 30 prosent av metallets verdi. Til gjengjeld kan aluminium i bruk gi store energibesparelser, anvendt i bygg, biler og annen transport. Les mer om fabrikken på Sunndalsøra og andre historier på Dessuten er lettmetallet energieffektivt å smelte om uten kvalitetsforringelse. Aluminium er svaret på flere av vår tids største utfordringer. Derfor øker etterspørselen. En av våre utfordringer er å gjøre regnestykket enda bedre, både for våre kunder, samfunnet og oss selv. Vi utvikler nye og bedre produkter sammen med våre kunder og bygger videre på en ledende posisjon innenfor metallurgi. Og vi arbeider altså med å få enda mer ut av den energien som må til for å framstille nytt metall.

10 QATAR NESTE Norskehavet. Uværet herjer, utfordringene er ekstreme meter under havoverflaten, meter under havbunnen, ligger gassfeltet Ormen Lange. Tilsynelatende utilgjengelig. Høsten 2007 blir den første gassen levert til Storbritannia, nok til å dekke 20 prosent av behovet de neste 30 år. Da kan vi ta med oss 102 års prosjektkompetanse til neste utfordring det største aluminiumverket som noen gang er bygd i én operasjon. Under stekende sol i sanden i Qatar. Fra den ene ytterlighet til den andre. Verdens lengste. Dypeste. Bratteste. Utbyggingen av Ormen Lange har stilt oss overfor hele spekteret av utfordringer. Hvordan unngå at vannet som følger med gassen, fryser i den kilometer lange rørledningen når vannet på utsiden holder minusgrader? Hvordan få rørledningen på den ulendte havbunnen fra Norge til Storbritannia? Svarene har vært modige, nyskapende, på grensen av det teknisk mulige.

11 Utbyggingen i Norskehavet og på den norske vestkysten med forgreninger til England er et av de største pågående utbyggingsprosjektene i den vestlige verden og det største i Norge noensinne. Den undersjøiske gassrørledningen er verdens lengste. På det meste har nesten ingeniører og anleggsarbeidere fra mer enn 50 nasjoner vært i aksjon. Åpningen skal skje 100 år etter at vi leverte vårt første gigantprosjekt Europas største vannkraftverk og verdens første vellykte anlegg for framstilling av mineralgjødsel. Les mer om Ormen Lange og Qatalum på Mye har skjedd siden 1907, men noe står fast: betydningen av et godt definert prosjekt, en sterk prosjektorganisasjon og kompetente samarbeidspartnere. Også denne gang satser vi på å levere innenfor tids- og kostnadsrammene. En god tradisjon å bygge videre på.

12 RAMMER INN OL I BEIJING På Morgan Center i Beijing arbeider anleggsfolkene skift. Natt og dag. Hele uken. De har knapt en time å miste om alt skal bli ferdig til åpningen av sommer-ol i Og det skal det! De fleste bygningskroppene har nådd sin fulle høyde enorme vinduskonstruksjoner er heist på plass, hver av dem på opptil 11 kvadratmeter. Konturene av det som blir en del av rammen rundt neste års sommerleker, avtegner seg mot den gråblå himmelen. Konkurransen om å få arrangere de olympiske leker er enorm. Det er stor prestisje knyttet til det å være vertsland. Kineserne har imidlertid mer enn en fantastisk, ny olympiastadion å vise fram. I flere år på rad har den kinesiske økonomien vokst med over ti prosent. Byggeaktiviteten i den kinesiske hovedstaden og i andre storbyer vitner om et samfunn og en økonomi i rask utvikling.

13 Her er bare det beste godt nok. I Morgan Center kommer et av verdens få sjustjerners hotell. Der blir det også et digert shoppingsenter og et stort antall fasjonable leiligheter. For Wicona, en av Hydros tre sterke merkevarer innenfor byggsystemer i aluminium, var det mye prestisje knyttet til kontrakten, som ble vunnet i konkurranse med framtredende kinesiske og internasjonale leverandører. Les mer om Aluminium Products og byggsystemer i Kina på Topp kvalitet, høy energieffektivitet og god design er viktige kriterier når arkitekter og byggherrer velger sine leverandører. Kravene øker i alle markeder, og det kreves kontinuerlig og målrettet produktutvikling for å komme i betraktning når de mest attraktive kontraktene tildeles. Leveransene av kvadratmeter vindussystemer til Morgan Center var Wiconas første store kontrakt i Kina. Et mer sentralt utstillingsvindu er det vanskelig å tenke seg.

14 EN JOBBSØKNAD DET STÅR RESPEKT AV De siste årene har Hydros ledelse og de 360 ansatte ved selskapets magnesiumfabrikk i Bécancour kjempet side om side med ryggen mot veggen. Høsten 2006 var det ingen vei utenom. Verdens mest moderne magnesiumfabrikk måtte stenges. Siden har ledelsen og de ansatte i Bécancour fortsatt skulder ved skulder. De har en uformell avtale: Sammen har vi drevet et magnesiumanlegg det står respekt av sammen skal vi avvikle virksomheten på en måte det står respekt av. For over 300 ansatte på jakt etter ny jobb er det trolig den beste kollektive jobbsøknad de kan sende. Fabrikken var miljøvennlig, veldrevet og velholdt. De ansatte var håndplukket. Mange hadde arbeidet ved anlegget i den kanadiske provinsen Quebec siden åpningen for snart 20 år siden. Sammen hadde de satt sin ære i å utvikle en bedriftskultur det sto respekt av som seg hør og bør i en produksjonsbedrift som er ledende i verden. Så slo konkurransen fra Kina inn for fullt.

15 Med lave lønninger, enkel teknologi og få miljøkrav ute og inne sørget kinesiske eksportører for at prisene på det lette lettmetallet falt som en stein. Markedet er nådeløst. Det hjalp ikke at vi produserte magnesium mer miljøvennlig enn noen andre. Det holdt ikke at vi hadde gjort alt som gjøres kunne for å øke produktiviteten enda noen hakk. Vi var ikke lenger konkurransedyktige. Les mer om vår satsing på samfunnsbevisst forretningsdrift på Enkelte ganger er det ingen vei utenom. Men produktivitetsøkninger og i verste fall nedleggelser er ikke den eneste måten vi møter konkurransen fra Kina på. Takket være vellykket produktutvikling og avansert teknologi går det en strøm av produkter fra Hydros virksomheter i Europa til kunder i Asia. Kompetanse er et uslåelig konkurransefortrinn. For vestlige produsenter finnes det ett til: Det er ikke vanskelig å finne fartøyer med kapasitet til å frakte aluminiumproduktene mot strømmen.

16 VIRKSOMHETSGJENNOMGANG 12 Nok et rekordår for Hydro Hydro oppnådde et rekordresultat i Resultatene for året reflekterte fortsatt høye priser på olje og gass, og betydelig høyere priser på aluminium. Produksjonsavbrudd på partneropererte felt på norsk sokkel og lavere produksjon enn ventet på felt i den internasjonale porteføljen førte imidlertid til at gjennomsnittsproduksjonen ble lavere enn målsettingen for året. Resultatene for 2006 ble også påvirket av en nedskrivning på feltet Front Runner og ni andre felt i porteføljen i Mexicogolfen. Driftsresultatet for året 2006 som helhet økte til millioner kroner, noe som tilsvarer en oppgang på 13 prosent sammenliknet med Fortsatt høye priser på olje og gass, aluminiumpriser på historisk høyt nivå og solid drift bidro til årsresultatet, som er et sterkt utgangspunkt for Hydro i tiden framover. Driftsresultat Millioner kroner millioner kroner 06 Olje & Energi I 2006 har vi deltatt i 51 ferdigstilte brønner som har gitt 50 prosent drivverdige funn. Vi har boret 13 brønner på norsk sokkel, der vi har gjort seks funn. Utenfor Norge har vi funnet hydrokarboner i 20 av 38 brønner som ble boret i løpet av Vi åpnet den sørlige delen av rørledningen Langeled, noe som var en stor milepæl for Ormen Lange/Langeled-prosjektet. Ormen Lange/Langeled er ventet å starte produksjon av gass i løpet av 2007, og vil sikre oss en ny og viktig strategisk posisjon i det europeiske gassmarkedet. Aluminium Metal Arbeidet med å reposisjonere oppstrømsvirksomheten er i rute. I løpet av 2005 og 2006 har vi lagt ned tonn produksjonskapasitet for primæraluminium med for høye årlige kostnader. Denne kapasiteten er delvis erstattet med ny lavkostkapasitet gjennom utvidelsen av smelteverket Alouette i Canada (Hydros andel 20 prosent) og mindre økninger ved de andre anleggene i selskapets smelteverkssystem. Etter planen skal det legges ned ytterligere tonn årlig kapasitet i løpet av Forberedelsene til primæraluminiumverket Qatalum i Qatar (Hydros andel 50 prosent) har fortsatt i Qatalum-prosjektet er et viktig element i strategien for vekst og reposisjonering av selskapets primærproduksjon, og tar sikte på å øke kapasiteten på et sted med langsiktig forsyning av energi til konkurransedyktige priser og god logistikk for primærmetall. Aluminium Products Som en del av arbeidet for å øke lønnsomheten i nedstrømsvirksomheten har vi bestemt oss for å gå ut av Automotive Castings. I november 2006 kunngjorde vi avtalen om å selge denne virksomheten, og salget ble avsluttet 1. mars 2007 med en gevinst på om lag 900 millioner kroner. Vi vil fortsette med restrukturering og forbedring av de økonomiske resultatene i videreforedlingsvirksomheten i I slutten av 2007 bør vår portefølje bestå av virksomheter som er godt posisjonert for å levere en tilfredsstillende avkastning. Polymers Driftsresultatet økte betydelig dette året. Stabil drift ga et rekordhøyt produksjonsnivå ved alle anleggene i løpet av 2006, og gode markedsforhold bidro til høyere priser og volumer, noe som delvis er oppveid av økte kostnader til råvarer som følge av høye energipriser. I desember 2006 Produksjon av primæraluminium tonn Olje- og gassproduksjon fat oljeekvivalenter per dag tonn Inkludert andel fra tilknyttede selskaper Olje Gass i korte trekk

17 VIRKSOMHETSGJENNOMGANG 13 kunngjorde Hydro at selskapet vurderer en avhendelse eller børsnotering av Hydro Polymers. Vi tror tidspunktet er riktig for å skape nye muligheter for Polymers ved å revurdere mulighetene for nytt eierskap. Livskraftig utvikling Vi kunne notere flere oppmuntrende resultater i 2006 på viktige områder som sikkerhet og miljø. I løpet av året har vi også sett at restruktureringsprosessen fortsetter å kreve betydelig oppmerksomhet. Totalt antall personskader per million arbeidstimer ble redusert med 25 prosent i forhold til 2005, noe som er bedre enn målsettingen om en reduksjon på 20 prosent. Selv om dette er positivt, overskygges det av dødsulykken som inntraff ved anlegget i Birtley i Storbritannia. Vi er fornøyde med at vi har fått en større andel toppledere med en annen nasjonalitet enn norsk, men ser at det fortsatt gjenstår mye arbeid før vi når våre ambisiøse mål om mangfold i arbeidsstyrken. Når det gjelder miljø har vi oppnådd en ytterligere reduksjon i de samlede klimagassutslippene fra vår virksomhet, hovedsakelig som følge av ny teknologi ved aluminiumverkene. For å sikre en ansvarlig restruktureringsprosess ble det iverksatt tiltak i 2006 for å støtte berørte lokalsamfunn på Vestlandet, i Stade i Tyskland og i Bécancour i Canada. Salget av Automotive Castings ble gjennomført i nært samarbeid med ansatte og lokalsamfunn. Iverksettingen av Hydros integritetsprogram fortsatte, med sikte på å forhindre korrupsjon og brudd på menneskerettigheter knyttet til våre aktiviteter. Aksjekursutvikling i kroner Kroner Oslo Børs Hovedindeks Hydro 06 Utbytte per aksje Kroner ,0 kroner 05 06* * foreslått utbytte Aksjonærinformasjon Hydro-aksjen steg fra 138,60 kroner ved utgangen av 2005 til 193,50 kroner ved utgangen av Hvis vi tar med et utbytte på 4,40 kroner per aksje, er den samlede avkastningen i ,30 kroner, eller 43 prosent. På grunn av de gode resultatene i 2006, har styret foreslått et utbytte på fem kroner per aksje for godkjenning i generalforsamlingen 8. mai I løpet av 2006 kjøpte vi tilbake aksjer for 3,9 milliarder kroner, noe som tilsvarer om lag to prosent av alle utestående aksjer. For å øke likviditeten i aksjen ytterligere, gjennomførte vi en splitt fra én til fem nye aksjer med virkning fra 10. mai for ordinære aksjer. Etter at den foreslåtte fusjonen mellom selskapets olje- og gassaktiviteter og Statoil er fullført, vil Hydro videreføre sin eksisterende utbyttepolitikk med et gjennomsnittlig utdelingsforhold på 30 prosent av netto inntjening. Tilbakekjøp av aksjer eller ekstraordinære utbytteutbetalinger vil komme i tillegg til ordinært utbytte i perioder med gode resultater, forutsatt at konjunkturene på råvaremarkedet og eventuelle kapitalbehov for framtidig vekst tillater det. Utbetalingen skal reflektere Hydros mål om å gi sine aksjonærer en konkurransedyktig avkastning i forhold til alternative investeringer i sammenliknbare selskaper i korte trekk

18 VIRKSOMHETSGJENNOMGANG 14 Olje & Energi Fjorårets rekordresultater var drevet av høye priser på olje og gass, i tillegg til solid drift. Planleggingsprosessen for integrasjonen av Hydros olje- og gassaktiviteter og Statoil er i rute Oljepris i USD/fat Brent FOB datert IPE Brent forward Utforsking og Produksjon Hydro er den nest største operatøren på norsk kontinentalsokkel. I 2006 produserte vi i gjennomsnitt fat oljeekvivalenter (foe) per dag fra de 11 feltene vi er operatør for: Oseberg, Oseberg Øst, Oseberg Sør, Brage, Tune, Njord, Troll Olje (Troll B og C), Heimdal, Vale, Grane og Fram. Vi er også operatør i utbyggingsfasen for gassfeltet Ormen Lange, inkludert rørledningen Langeled til Storbritannia, som er det største industriprosjektet noen gang i Norge. I 2006 kom 90 prosent av vår daglige gjennomsnittsproduksjon på foe fra norsk sokkel. Internasjonalt bygger vi på vår erfaring som operatør av olje- og gassproduserende felt i norsk offshoremiljø. Vi har felt i produksjon i Canada, Angola, Russland og Libya og Mexicogolfen, og vi er fortsatt opptatt av å utvikle vår internasjonale olje- og gassvirksomhet. Selskapets teknologiske kompetanse, blant annet når det gjelder bruk av ledende løsninger for reservoar- og feltutbygging, er et viktig bidrag i vår internasjonale ekspansjon. Energi og Oljemarkedsføring Hydro er en betydelig produsent av naturgass og kraft, og deltar aktivt i handelsvirksomhet på det europeiske kontinentet og det britiske markedet. Vi har eierandeler i alle de store naturgassfeltene på norsk sokkel, og har også en betydelig eierandel i rørledningssystemet Gassled, inkludert den nye rørledningen Langeled, som vil transportere gass fra Ormen Lange, og rørledninger og transportsystemer som forbinder andre felt på norsk sokkel. Vi er den tredje største gassprodusenten på norsk sokkel, og nest størst i forhold til leveranser til markedet. I 2006 utgjorde vår egen produksjon av naturgass 10,7 milliarder kubikkmeter (bcm), noe som tilsvarer en økning på 14 prosent sammenliknet med året før. Dette utgjør 12 prosent av den samlede produksjonen av naturgass på norsk sokkel i Levetiden til naturgassreservene er anslått til 17 år. Hydro er den nest største produsenten av elektrisk kraft i Norge, med en normal årsproduksjon fra vannkraftverk på om lag 9,0 TWh. Resultater i 2006 Driftsresultatet økte med 6 prosent til millioner kroner i 2006, hovedsakelig som følge av høyere priser på olje og gass. Resultatet for året ble imidlertid kraftig påvirket av en nedskrivning på Front Runner og ni andre felt på sokkelen i Mexicogolfen, som utgjorde 836 millioner US-dollar (5.240 millioner kroner) før skatt. Vi realiserte en gjennomsnittlig oljepris på 63,10 US-dollar i 2006, en økning på 19 prosent i forhold til Målt i norske kroner økte den gjennomsnittlige realiserte oljeprisen med 18 prosent i 2006 sammenliknet med Den realiserte gassprisen var 1,93 kroner per standard kubikkmeter i gjennomsnitt i 2006, en økning på 27 prosent i forhold til I 2006 oppnådde vi en gjennomsnittsproduksjon på foe per dag, en økning på to prosent sammenliknet med produksjonen i Kostnadsførte utforskingsutgifter utgjorde millioner kroner, en økning fra millioner kroner i Kostnadsførte utgifter i 2006 besto blant annet av millioner kroner knyttet til letevirksomhet i Mexicogolfen inkludert 364 millioner kroner knyttet til nedskrivningen av prospektene på Front Runner-feltet. Kostnadene i 2006 inkluderte også 525 millioner kroner til kjøp av seismikk i Spinnakers utforskingslisenser. Vi har fortsatt hatt stor oppmerksomhet rettet mot miljøtiltak i løpet av året. Vi nådde målene vi hadde satt oss for reduksjon i utslipp til sjø fra selskapets olje- og gassinstallasjoner i mars Kvaliteten på arbeidet er bekreftet av Statens forurensingstilsyn (SFT), som i sin gjennomgang av selskapets rapporter for 2006 vurderte både status og videre planer som tilfredsstillende. Driftsresultat Millioner kroner Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer (719) 132 Sum i korte trekk

19 VIRKSOMHETSGJENNOMGANG 15 Aluminium Metal Arbeidet med å reposisjonere primæraluminiumvirksomheten går framover, og ventes å gi en betydelig forbedring i smelteverkenes kostnadsposisjon. Hydro er verdens tredje største integrerte aluminiumselskap, og en betydelig global leverandør av bearbeidete støperiprodukter, blant annet pressbolt, valseblokker og støpelegeringer. Driftsinntektene i 2006 utgjorde om lag 68 milliarder kroner, som er skapt av rundt ansatte i 20 land. Vi har produsert om lag 1,8 millioner tonn primærmetall i 2006 ved anlegg i Australia, Canada, Tyskland, Norge og Slovakia. Til sammen 3,28 millioner tonn ble levert til markedet, inkludert 1,2 millioner tonn omsmeltet og resirkulert metall. Vi tror selskapets konkurranseposisjon blir bedre etter hvert som vi fortsetter å reposisjonere primærkapasiteten i retning av moderne og kostnadseffektive produksjonsanlegg. I 2007 forventer vi at den endelige beslutningen vil fattes når det gjelder byggingen av Qatalum, et stort, nytt produksjonsanlegg for primæraluminium i Qatar. Hydros eierandel på 50 prosent i Qatalum er ventet å gi en årlig kapasitetsøkning på svært konkurransedyktig flytende metall innen utgangen av Vi tar sikte på en produksjon av primærmetall på om lag 1,7 millioner tonn i 2007 og 2,0 millioner tonn i Alumina, kraft og arbeidskraft er de tre viktigste kostnadselementene i bransjen. Vi har eierandeler i aluminaraffinerier som dekker rundt 54 prosent av vårt behov for alumina (Alunorte i Brasil og Alpart i Jamaica). Den viktigste eierandelen er i Alunorte, som er verdens største aluminaraffineri, og, tror vi, et av de mest kostnadseffektive. Det gjenværende behovet for forsyning av alumina dekkes gjennom kontrakter på mellomlang og lang sikt. Langsiktige kraftkontrakter i Norge dekker rundt 90 prosent av energibehovet i de norske smelteverkene etter nedleggelsen av Søderberg-linjene på Karmøy i Resultater i 2006 Driftsresultatet utgjorde millioner kroner for året, og var sterkt påvirket av den kraftige økningen i aluminiumprisen. Resultatet for året var imidlertid også negativt påvirket av økte råvarekostnader og spesielle poster. I tillegg ble driftsresultatet for året påvirket av realiserte og urealiserte gevinster og tap knyttet til strategiske og operasjonelle sikringsprogrammer. Den realiserte prisen målt i norske kroner økte med 30 prosent i 2006 sammenliknet med 2005, noe som bidro med rundt millioner kroner til driftsresultatet. Råvare- og energikostnadene i primærproduksjonen økte med om lag millioner kroner for året, sammenliknet med Gjennomsnittlige kostnader til egen produksjon av alumina økte fra 167 US-dollar per tonn i 2005 til rundt 195 US-dollar per tonn i 2006 på grunn av høye energipriser, valutaeffekter og høy bauksittpris som følge av de økte LME-prisene. I tillegg utgjør Driftsresultat Millioner kroner Aluminium Metal Aluminiumpris i USD/tonn LME terminpris LME (tremåneders snitt) 10 kostnadene i forbindelse med nedleggelsen av metallverket i Stade i Tyskland og Søderberg-linjene ved fabrikkene i Årdal og Høyanger til sammen 560 millioner kroner i 2006, sammenliknet med 200 millioner kroner i Kostnader på rundt 150 millioner kroner knyttet til Qatalum-prosjektet ble kostnadsført i 2006, mens det ble kostnadsført 70 millioner kroner i årene 2004 og Urealiserte tap på kraftkontrakter på til sammen 290 millioner kroner påvirket også resultatet for Produksjonen av primæraluminium, inkludert produksjon i deleide selskaper, gikk litt ned til tonn i 2006 fra tonn i 2005, på grunn av nedleggelsen av smelteverket Hamburger Aluminium Werk (HAW) i Tyskland og Søderberg-linjene i Høyanger. Den reduserte kapasiteten ble for det meste oppveid av økt produksjon som følge av utvidelsen av Alouette i Canada og et rekordhøyt produksjonsnivå ved de andre fabrikkene i smelteverkssystemet. Vi har forbedret energieffektiviteten i aluminiumvirksomheten i løpet av 2006, og har brukt gjennomsnittlig 14,0 kwh elektrisitet til å produsere ett kilo aluminium, i forhold til 14,2 kwh i Planen er å redusere dette til 13,5 kwh innen Klimagassutslippene ble også redusert ytterligere i Andre viktige områder i 2006 var nedleggelsen av fabrikken i Stade i Tyskland og Søderberg-linjene i Høyanger, i tillegg til å forberede nedleggelsen av Søderberg-linjene i Årdal i På alle disse stedene er det satt inn betydelig midler for å sikre en ansvarlig restruktureringsprosess i korte trekk

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2009

Årsregnskap og årsberetning 2009 Årsregnskap og årsberetning 2009 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium og årsberetning 2007 Aluminium side 2 HYDRO Årsberetning Hydros rapportering for 2007 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2007 og 2007 i korte trekk. Den første

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2012

Årsberetning og årsregnskap 2012 Årsberetning og årsregnskap 2012 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2012 2011 Driftsinntekter 64 181 71 500 Underliggende

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a YARA Finansrapport 2013 Verdiskaping Creating impact v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / b Vokser i Amerika ekspanderer i Brasil Amerika er

Detaljer

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Statoil 2014 STATOIL ASA POSTBOKS 8500 4035 STAVANGER NORGE TELEFON: 51 99 00 00 www.statoil.com Forside foto: Harald Pettersen Årsrapport

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

i henhold til norske myndigheters krav

i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPORT i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPort i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2011 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 2 Vår virksomhet 3 Resultatanalyse 6 Kontantstrømmer

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Aker ASA Årsrapport 2011

Aker ASA Årsrapport 2011 Aker ASA Årsrapport 2011 Aker ASA årsrapport 2011 3 Innhold 4 Dette er Aker 4 Kort om Aker 5 Hovedpunkter 6 Industriutvikling gjennom 170 år 8 Ledende indikatorer 9 Aker ASA og holdingselskaper Foto:

Detaljer

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010 Petoro AS og SDØE Porteføljen Årsberetning 2010 Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro

Detaljer

Skaper konkurransekraft, leverer nytte

Skaper konkurransekraft, leverer nytte YARA finansrapport 2011 Med grunnlag i en unik forretningsmodell er Yara dedikert til lønnsom vekst Skaper konkurransekraft, leverer nytte takket være sitt enestående globale nærvær kan Yara vise til sterke

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

Pressemelding. Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. 11. mai 2009. Resultatoppdatering

Pressemelding. Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. 11. mai 2009. Resultatoppdatering Pressemelding 11. mai 2009 Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. StatoilHydros driftsresultat for første kvartal 2009 var på 35,5 milliarder kroner,

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS Årsrapport 2001 SDØE og Petoro AS Innhold Petoro - den beste partner.....1 Dette er Petoro.............2 Petoro AS Årsberetning 2001....6 SDØE Årsberetning 2001.......9 Porteføljen................13 SDØE

Detaljer

People. Krafteventyret & POWER

People. Krafteventyret & POWER People & POWER ENERGILØFT I INDIA Der solen alltid skinner GRØNN TANK Norsk skog blir biodrivstoff NR. 2 2015 VI LEVERER REN ENERGI Krafteventyret Det hele startet med en liten foss. 120 år senere leder

Detaljer

Forord. Rapporten ble utarbeidet i tidsrommet mai - august 2005. 4. september 2005. Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Forord. Rapporten ble utarbeidet i tidsrommet mai - august 2005. 4. september 2005. Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Forord Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Vekst i Grenland AS (ViG) og Innovasjon Norge Telemark. Hensikten er å beskrive utviklingen i industrien i Grenland i de siste årene. ViG ønsket også et

Detaljer

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2008 03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområdet Stål 14 Scana Steel Björneborg

Detaljer

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene EnergiRike Nr 6, mars 2014 MAGASINET Setter energi, miljø og verdiskapning på dagsorden EU dobler ambisjonene EU vil doble reduksjonen i klimautslipp til 40 % innen 2030. Betydningen dette får for Norge

Detaljer