2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE?"

Transkript

1 2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE?

2 I 101 år har det vært vår drivkraft å gjøre det umulige mulig. Denne holdningen ligger også til grunn for utbyggingen av Ormen Lange, det største industriprosjektet som noen gang er utført i Norge. De mange utfordringene har krevd nye og banebrytende løsninger både når det gjelder teknologi og prosjektledelse. Og alle prognoser tilsier at det gigantiske prosjektet til 66 milliarder kroner vil avsluttes til planlagt tid og innenfor budsjett.

3 HØYDEPUNKTER I 2006 RESTRUKTURERING AV ALUMINIUM PRODUCTS Restruktureringen av Aluminium Products fortsatte med full styrke i Vi har inngått flere avtaler om salg av deler av Automotive. FLERE FRAMSKRITT INNENFOR SIKKERHET Det totale antall personskader per million arbeidstimer gikk ned med 25 prosent fra 2005, noe som var bedre enn vårt mål om en reduksjon på 20 prosent. REKORDRESULTATER I ALUMINIUM METAL En høy aluminiumpris og en mer kostnadseffektiv portefølje av smelteverk bidro til de beste økonomiske resultatene noensinne i Aluminium Metal ORMEN LANGE/LANGELED I RUTE Det enorme utbyggingsprosjektet Ormen Lange/Langeled er i rute både i forhold til tidsplan og budsjett. Eksporten av gass startet gjennom den sørlige delen av rørledningen Langeled den 1. oktober 2006, mens gassproduksjonen vil starte i HYDRO + STATOIL Sent i 2006 ble det fattet en strategisk beslutning om å foreslå en fusjon mellom Hydros olje- og gassaktiviteter og Statoil, for å skape verdens største operatør i offshoresektoren og et styrket utgangspunkt for framtidig vekst. Hydro fortsetter som et fokusert aluminium- og kraftselskap i korte trekk

4 HVORFOR IKKE? 2007 innleder et nytt kapittel i Hydros historie med et sterkere utgangspunkt enn noen gang. De gode resultatene fra aluminiumvirksomheten er noe av det som gjør oss spesielt optimistiske med tanke på utviklingen framover, skriver konsernsjef Eivind Reiten i sitt brev. I Hydro har vi et eget instinkt for å tenke annerledes. Det var på grunnlag av denne innstillingen selskapet i sin tid ble grunnlagt. Og det vil også være den samme innstillingen som fører oss videre. Les tema-artiklene våre for 2006 om hvordan vi bytter ut umulig med hvorfor ikke? Aluminium er en energibank. Hydros anlegg på Sunndalsøra viser hvordan denne banken kan gi en avkastning i særklasse når midlene forvaltes optimalt. Ormen Lange er det største industriutviklingsprosjektet som noen gang er utført i Norge. Neste stopp for Hydros spesialkompetanse på prosjektgjennomføring er Qatar. Hydros vindussystemer i aluminium danner rammen for ett av de mest prestisjetunge byggene som nå er under oppføring til de olympiske leker i 2008 i Beijing. Hard konkurranse tvang Hydro til å legge ned sitt førsteklasses magnesiumanlegg i Bécancour i Canada. Ledelsen og de ansatte ble enige om at også avviklingsprosessen skulle være førsteklasses. Driftsinntekter Årets resultat fra videreført virksomhet Totalt antall personskader Millioner kroner Millioner kroner per million timer arbeidet millioner kroner millioner kroner i korte trekk

5 NØKKELTALL 2006 Millioner kroner med mindre annen enhet er angitt Driftsinntekter Driftsresultat Olje & Energi Driftsresultat Aluminium Metal Driftsresultat Aluminium Products (83) (370) Driftsresultat Øvrige virksomheter (2) 312 Driftsresultat Konsernaktiviteter og elimineringer (1.584) 464 (1.517) Driftsresultat Hydro Årets resultat 1) Avkastning på sysselsatt kapital (RoaCE), prosent 14,9 16,6 12,9 Investeringer Sum eiendeler Aksjekurs utgangen av året, kroner Utbytte per aksje, kroner 5,0 2) 4,4 3) 4,0 3) Antall ansatte, gjennomsnitt Totalt antall personskader, per million timer arbeidet 4,0 5,4 6,0 Klimagassutslipp, millioner tonn CO2e 7,5 8,2 8,9 1) Resultat fra videreført virksomhet før effekt av endring i regnskapsprinsipper 2) 2006: foreslått utbytte 3) Justert for å reflektere at Hydro-aksjen ble splittet i fem 10. mai ,0 Årets resultat millioner kroner Olje- og gassproduksjon fat oljeekvivalenter per dag Produksjon av primæraluminium tonn Totalt antall personskader per million timer arbeidet 2006 i korte trekk

6 KONSERNSJEFENS BREV 2 Sterk start på nytt kapittel I 2006 gjorde vi grunnleggende strategiske veivalg for Hydro. I 2007 skal vi levere resultatene: Olje- og gassvirksomheten blir en del av et nytt internasjonalt ledende offshore-selskap, Hydro fortsetter som et av verdens største aluminiumselskaper, og Hydro Polymers vil bli børsnotert eller solgt for å stå på egne ben som et ledende europeisk plastselskap. Trenden fortsatte i 2006 det ble rekordresultater enda en gang. Avtalen om å slå olje- og gassvirksomheten sammen med Statoil sendte Hydros aksjekurs til historiske høyder. En framtid med full konsentrasjon om aluminium og kraft vekker begeistring både i egne rekker og i finansmiljøene. I tillegg er vi på vei ut av magnesium samtidig som deler av vår videreforedling av aluminium rettet mot bilindustrien er i ferd med å finne nye hjem utenfor Hydro. Endringene er store, men de er ledd i en planlagt utvikling av selskapet. I 2007 innleder vi et nytt kapittel i Hydros historie med et sterkere utgangspunkt enn noen gang. Vi har vært igjennom store endringer før og kommet styrket ut av dem. Det er sju år siden Saga Petroleum ble overtatt og integrert i Hydro. Det var en utfordrende, men vellykket prosess. For fire år siden overtok vi det franske aluminiumselskapet Technal og det store tyske aluminiumselskapet VAW, og året etter ble Hydros opprinnelige satsingsområde, gjødselvirksomheten, skilt ut. Våre tidligere kolleger tok med seg det tradisjonsrike vikingskipet og en solid Hydro-kultur inn i Yara International. Med det som utgangspunkt har de utviklet et rendyrket, børsnotert gjødselselskap med stor suksess. På samme måte er jeg trygg på at Statoil og Hydro sammen vil skape et nytt energiselskap som med teknologi og kompetanse som særlige fortrinn kommer til å hevde seg med styrke i den stadig tøffere internasjonale konkurransen. Hvorfor ikke? I vårt 101. år leverte vi historisk gode resultater både fra oljevirksomheten og fra vår aluminiumproduksjon. Avkastningen fra Olje & Energi i form av RoaCE (avkastning på sysselsatt kapital) ble 17,4 prosent, tross nedskrivninger etter skuffende produksjonsresultater fra feltet Front Runner i Mexicogolfen og en sterk økning i letingen etter olje og gass. For Aluminium Metal var RoaCE hele 18,7 prosent, mens RoaCE for Aluminium Products var minus 1,3 prosent i korte trekk

7 3 Vi våget å spørre: Hvorfor ikke? da skeptikerne dominerte arenaen. Det akter vi å fortsette med når vi framover konsentrerer oss om aluminium og kraft Noe av det som gjør oss spesielt optimistiske med tanke på Hydros utvikling framover, er de gode resultatene fra aluminiumvirksomheten. Forbedringene i metallproduksjonen og restruktureringen. innenfor videreforedling begynner å vise resultater. Vår internasjonale produksjon av støpte motordeler er solgt med en gevinst på 900 millioner kroner. I løpet av de siste årene har vi dessuten snudd Hydro Polymers til å bli meget lønnsom. Våre ansatte fortjener honnør for å ha bidratt konstruktivt så vel til å øke produktiviteten som til å gjennomføre krevende omstillinger, ikke minst i Bécancour i Canada, der vi på grunn av den sterke konkurransen fra Kina har sett oss nødt til å legge ned produksjonen ved verdens mest miljøvennlige og moderne magnesiumfabrikk. Samtidig blir Hydro en stadig sikrere arbeidsplass. I 2006 var bedringen på 25 prosent. Slik bør det være! Sammenhengen mellom god drift og høy grad av sikkerhet er åpenbar. Og vi kan bli bedre. I 2006 opplevde vi å miste en kollega i en arbeidsulykke. Det viser at vi aldri må tillate oss å slappe av på dette området. Vi skal gjøre enda mer for at alle våre medarbeidere skal komme helskinnet hjem fra jobben hver eneste dag i Årene framover vil bli sterke for Hydro som et ledende aluminiumog kraftselskap På alle områder og i alle deler av verden setter vi vår ære i å opptre med respekt for mennesker, samfunn og miljø. I tråd med våre verdier har vi sluttet oss til FN-initiativet Global Compact. Årene framover vil bli sterke for Hydro som et ledende aluminium- og kraftselskap. Vår produksjon går godt, vi har kontroll med kostnadene, og produksjonen av aluminium vil øke vesentlig når vi i 2010 tar sikte på å ha et nytt og effektivt aluminiumverk i drift i Qatar det største som er oppført i én operasjon. Verdensmarkedet etterspør mer aluminium enn noen gang, og prisene for levering noen år fram var på historisk høyt nivå gjennom Utviklingen skaper optimisme både på kort og lengre sikt. Baksiden av medaljen er at også prisene på innsatsfaktorene øker. Ikke minst i det perspektivet er det viktig å ha trygghet for at de kostnadene vi selv har mulighet til å styre, er under kontroll. Også i et av de største utbyggingsprosjektene på den nordlige halvkule er både framdriften og kostnadene under betryggende kontroll. Utbyggingen av det store gassfeltet Ormen Lange i Norskehavet ble av det amerikanske tidsskriftet Platts kåret til årets energiprosjekt globalt i 2006 (Global Energy Project of the Year). Lovordene for vår evne til å gjennomføre store og krevende utbyggingsprosjekter gjør oss stolte. Prisen er en anerkjennelse også av styrken og kreativiteten i den norske leverandørindustrien. I 2006 startet vi gassleveransene til Storbritannia gjennom Langeled, verdens lengste gassrørledning til havs og en viktig del av Ormen Lange-prosjektet. I og 1990-årene ble det hevdet å være umulig å hente ut oljen fra Troll-feltet. Der økte vi i 2006 reserveanslagene for utvinnbar olje med 30 prosent. Også Ormen Lange demonstrerer vår evne til å gjøre det umulige mulig. Og i 2007 starter gassproduksjonen fra et av de mest krevende prosjektene vi noen gang har gjennomført. Eivind Reiten, konsernsjef Vi våget å spørre: Hvorfor ikke? da skeptikerne dominerte arenaen. Det akter vi å fortsette med når vi framover konsentrerer oss om aluminium og kraft, enten vi arbeider med store utbyggingsprosjekter, ytterligere optimalisering av driften, nyskaping i samarbeid med kundene, reduksjon av antallet arbeidsulykker eller framtidsrettede og livskraftige løsninger i møte med klimaendringene for eksempel gjennom nye, kreative anvendelser av aluminium og utvikling av solenergi i korte trekk

8 ENDA HØYERE AVKASTNING FRA ENERGIBANKEN Lavere energiforbruk. Mer aluminium. Mindre utslipp. Det er målene når flere av våre fremste forskere og dyktigste teknologer bruker kompetansen sin til å bedre produksjonsteknologien. For eksempel ved Europas største og mest moderne aluminiumverk i Sunndal. Da det nye anlegget ble tatt i bruk i 2004, etablerte vi en ny standard for framstilling av aluminium. Siden har vi gjort aluminiumverket enda bedre. Skritt for skritt har vi optimalisert prosessen og økt strømstyrken. I dag er produksjonen 15 prosent høyere enn anlegget ble designet for, med 25 prosent bedre energiutnyttelse enn den gamle Søderberg-teknologien. Det koster å være teknologisk ledende. Men kostnaden er liten sammenliknet med gevinsten. Derfor fortsetter vi å utvikle aluminiumteknologien slik at vårt planlagte aluminiumverk i Qatar ikke bare blir verdens største bygd i ett og samme trinn, men også det mest energieffektive. Når produksjonen starter i 2010, skal anlegget bli en viktig bidragsyter til et bedre miljø og til enda mer effektiv lagring av energi.

9 Aluminium er nemlig en bank. Energibanken. Avkastningen over tid kan bli meget god om forvaltningen er fornuftig. Innsatsen i form av energi er betydelig, om lag 30 prosent av metallets verdi. Til gjengjeld kan aluminium i bruk gi store energibesparelser, anvendt i bygg, biler og annen transport. Les mer om fabrikken på Sunndalsøra og andre historier på Dessuten er lettmetallet energieffektivt å smelte om uten kvalitetsforringelse. Aluminium er svaret på flere av vår tids største utfordringer. Derfor øker etterspørselen. En av våre utfordringer er å gjøre regnestykket enda bedre, både for våre kunder, samfunnet og oss selv. Vi utvikler nye og bedre produkter sammen med våre kunder og bygger videre på en ledende posisjon innenfor metallurgi. Og vi arbeider altså med å få enda mer ut av den energien som må til for å framstille nytt metall.

10 QATAR NESTE Norskehavet. Uværet herjer, utfordringene er ekstreme meter under havoverflaten, meter under havbunnen, ligger gassfeltet Ormen Lange. Tilsynelatende utilgjengelig. Høsten 2007 blir den første gassen levert til Storbritannia, nok til å dekke 20 prosent av behovet de neste 30 år. Da kan vi ta med oss 102 års prosjektkompetanse til neste utfordring det største aluminiumverket som noen gang er bygd i én operasjon. Under stekende sol i sanden i Qatar. Fra den ene ytterlighet til den andre. Verdens lengste. Dypeste. Bratteste. Utbyggingen av Ormen Lange har stilt oss overfor hele spekteret av utfordringer. Hvordan unngå at vannet som følger med gassen, fryser i den kilometer lange rørledningen når vannet på utsiden holder minusgrader? Hvordan få rørledningen på den ulendte havbunnen fra Norge til Storbritannia? Svarene har vært modige, nyskapende, på grensen av det teknisk mulige.

11 Utbyggingen i Norskehavet og på den norske vestkysten med forgreninger til England er et av de største pågående utbyggingsprosjektene i den vestlige verden og det største i Norge noensinne. Den undersjøiske gassrørledningen er verdens lengste. På det meste har nesten ingeniører og anleggsarbeidere fra mer enn 50 nasjoner vært i aksjon. Åpningen skal skje 100 år etter at vi leverte vårt første gigantprosjekt Europas største vannkraftverk og verdens første vellykte anlegg for framstilling av mineralgjødsel. Les mer om Ormen Lange og Qatalum på Mye har skjedd siden 1907, men noe står fast: betydningen av et godt definert prosjekt, en sterk prosjektorganisasjon og kompetente samarbeidspartnere. Også denne gang satser vi på å levere innenfor tids- og kostnadsrammene. En god tradisjon å bygge videre på.

12 RAMMER INN OL I BEIJING På Morgan Center i Beijing arbeider anleggsfolkene skift. Natt og dag. Hele uken. De har knapt en time å miste om alt skal bli ferdig til åpningen av sommer-ol i Og det skal det! De fleste bygningskroppene har nådd sin fulle høyde enorme vinduskonstruksjoner er heist på plass, hver av dem på opptil 11 kvadratmeter. Konturene av det som blir en del av rammen rundt neste års sommerleker, avtegner seg mot den gråblå himmelen. Konkurransen om å få arrangere de olympiske leker er enorm. Det er stor prestisje knyttet til det å være vertsland. Kineserne har imidlertid mer enn en fantastisk, ny olympiastadion å vise fram. I flere år på rad har den kinesiske økonomien vokst med over ti prosent. Byggeaktiviteten i den kinesiske hovedstaden og i andre storbyer vitner om et samfunn og en økonomi i rask utvikling.

13 Her er bare det beste godt nok. I Morgan Center kommer et av verdens få sjustjerners hotell. Der blir det også et digert shoppingsenter og et stort antall fasjonable leiligheter. For Wicona, en av Hydros tre sterke merkevarer innenfor byggsystemer i aluminium, var det mye prestisje knyttet til kontrakten, som ble vunnet i konkurranse med framtredende kinesiske og internasjonale leverandører. Les mer om Aluminium Products og byggsystemer i Kina på Topp kvalitet, høy energieffektivitet og god design er viktige kriterier når arkitekter og byggherrer velger sine leverandører. Kravene øker i alle markeder, og det kreves kontinuerlig og målrettet produktutvikling for å komme i betraktning når de mest attraktive kontraktene tildeles. Leveransene av kvadratmeter vindussystemer til Morgan Center var Wiconas første store kontrakt i Kina. Et mer sentralt utstillingsvindu er det vanskelig å tenke seg.

14 EN JOBBSØKNAD DET STÅR RESPEKT AV De siste årene har Hydros ledelse og de 360 ansatte ved selskapets magnesiumfabrikk i Bécancour kjempet side om side med ryggen mot veggen. Høsten 2006 var det ingen vei utenom. Verdens mest moderne magnesiumfabrikk måtte stenges. Siden har ledelsen og de ansatte i Bécancour fortsatt skulder ved skulder. De har en uformell avtale: Sammen har vi drevet et magnesiumanlegg det står respekt av sammen skal vi avvikle virksomheten på en måte det står respekt av. For over 300 ansatte på jakt etter ny jobb er det trolig den beste kollektive jobbsøknad de kan sende. Fabrikken var miljøvennlig, veldrevet og velholdt. De ansatte var håndplukket. Mange hadde arbeidet ved anlegget i den kanadiske provinsen Quebec siden åpningen for snart 20 år siden. Sammen hadde de satt sin ære i å utvikle en bedriftskultur det sto respekt av som seg hør og bør i en produksjonsbedrift som er ledende i verden. Så slo konkurransen fra Kina inn for fullt.

15 Med lave lønninger, enkel teknologi og få miljøkrav ute og inne sørget kinesiske eksportører for at prisene på det lette lettmetallet falt som en stein. Markedet er nådeløst. Det hjalp ikke at vi produserte magnesium mer miljøvennlig enn noen andre. Det holdt ikke at vi hadde gjort alt som gjøres kunne for å øke produktiviteten enda noen hakk. Vi var ikke lenger konkurransedyktige. Les mer om vår satsing på samfunnsbevisst forretningsdrift på Enkelte ganger er det ingen vei utenom. Men produktivitetsøkninger og i verste fall nedleggelser er ikke den eneste måten vi møter konkurransen fra Kina på. Takket være vellykket produktutvikling og avansert teknologi går det en strøm av produkter fra Hydros virksomheter i Europa til kunder i Asia. Kompetanse er et uslåelig konkurransefortrinn. For vestlige produsenter finnes det ett til: Det er ikke vanskelig å finne fartøyer med kapasitet til å frakte aluminiumproduktene mot strømmen.

16 VIRKSOMHETSGJENNOMGANG 12 Nok et rekordår for Hydro Hydro oppnådde et rekordresultat i Resultatene for året reflekterte fortsatt høye priser på olje og gass, og betydelig høyere priser på aluminium. Produksjonsavbrudd på partneropererte felt på norsk sokkel og lavere produksjon enn ventet på felt i den internasjonale porteføljen førte imidlertid til at gjennomsnittsproduksjonen ble lavere enn målsettingen for året. Resultatene for 2006 ble også påvirket av en nedskrivning på feltet Front Runner og ni andre felt i porteføljen i Mexicogolfen. Driftsresultatet for året 2006 som helhet økte til millioner kroner, noe som tilsvarer en oppgang på 13 prosent sammenliknet med Fortsatt høye priser på olje og gass, aluminiumpriser på historisk høyt nivå og solid drift bidro til årsresultatet, som er et sterkt utgangspunkt for Hydro i tiden framover. Driftsresultat Millioner kroner millioner kroner 06 Olje & Energi I 2006 har vi deltatt i 51 ferdigstilte brønner som har gitt 50 prosent drivverdige funn. Vi har boret 13 brønner på norsk sokkel, der vi har gjort seks funn. Utenfor Norge har vi funnet hydrokarboner i 20 av 38 brønner som ble boret i løpet av Vi åpnet den sørlige delen av rørledningen Langeled, noe som var en stor milepæl for Ormen Lange/Langeled-prosjektet. Ormen Lange/Langeled er ventet å starte produksjon av gass i løpet av 2007, og vil sikre oss en ny og viktig strategisk posisjon i det europeiske gassmarkedet. Aluminium Metal Arbeidet med å reposisjonere oppstrømsvirksomheten er i rute. I løpet av 2005 og 2006 har vi lagt ned tonn produksjonskapasitet for primæraluminium med for høye årlige kostnader. Denne kapasiteten er delvis erstattet med ny lavkostkapasitet gjennom utvidelsen av smelteverket Alouette i Canada (Hydros andel 20 prosent) og mindre økninger ved de andre anleggene i selskapets smelteverkssystem. Etter planen skal det legges ned ytterligere tonn årlig kapasitet i løpet av Forberedelsene til primæraluminiumverket Qatalum i Qatar (Hydros andel 50 prosent) har fortsatt i Qatalum-prosjektet er et viktig element i strategien for vekst og reposisjonering av selskapets primærproduksjon, og tar sikte på å øke kapasiteten på et sted med langsiktig forsyning av energi til konkurransedyktige priser og god logistikk for primærmetall. Aluminium Products Som en del av arbeidet for å øke lønnsomheten i nedstrømsvirksomheten har vi bestemt oss for å gå ut av Automotive Castings. I november 2006 kunngjorde vi avtalen om å selge denne virksomheten, og salget ble avsluttet 1. mars 2007 med en gevinst på om lag 900 millioner kroner. Vi vil fortsette med restrukturering og forbedring av de økonomiske resultatene i videreforedlingsvirksomheten i I slutten av 2007 bør vår portefølje bestå av virksomheter som er godt posisjonert for å levere en tilfredsstillende avkastning. Polymers Driftsresultatet økte betydelig dette året. Stabil drift ga et rekordhøyt produksjonsnivå ved alle anleggene i løpet av 2006, og gode markedsforhold bidro til høyere priser og volumer, noe som delvis er oppveid av økte kostnader til råvarer som følge av høye energipriser. I desember 2006 Produksjon av primæraluminium tonn Olje- og gassproduksjon fat oljeekvivalenter per dag tonn Inkludert andel fra tilknyttede selskaper Olje Gass i korte trekk

17 VIRKSOMHETSGJENNOMGANG 13 kunngjorde Hydro at selskapet vurderer en avhendelse eller børsnotering av Hydro Polymers. Vi tror tidspunktet er riktig for å skape nye muligheter for Polymers ved å revurdere mulighetene for nytt eierskap. Livskraftig utvikling Vi kunne notere flere oppmuntrende resultater i 2006 på viktige områder som sikkerhet og miljø. I løpet av året har vi også sett at restruktureringsprosessen fortsetter å kreve betydelig oppmerksomhet. Totalt antall personskader per million arbeidstimer ble redusert med 25 prosent i forhold til 2005, noe som er bedre enn målsettingen om en reduksjon på 20 prosent. Selv om dette er positivt, overskygges det av dødsulykken som inntraff ved anlegget i Birtley i Storbritannia. Vi er fornøyde med at vi har fått en større andel toppledere med en annen nasjonalitet enn norsk, men ser at det fortsatt gjenstår mye arbeid før vi når våre ambisiøse mål om mangfold i arbeidsstyrken. Når det gjelder miljø har vi oppnådd en ytterligere reduksjon i de samlede klimagassutslippene fra vår virksomhet, hovedsakelig som følge av ny teknologi ved aluminiumverkene. For å sikre en ansvarlig restruktureringsprosess ble det iverksatt tiltak i 2006 for å støtte berørte lokalsamfunn på Vestlandet, i Stade i Tyskland og i Bécancour i Canada. Salget av Automotive Castings ble gjennomført i nært samarbeid med ansatte og lokalsamfunn. Iverksettingen av Hydros integritetsprogram fortsatte, med sikte på å forhindre korrupsjon og brudd på menneskerettigheter knyttet til våre aktiviteter. Aksjekursutvikling i kroner Kroner Oslo Børs Hovedindeks Hydro 06 Utbytte per aksje Kroner ,0 kroner 05 06* * foreslått utbytte Aksjonærinformasjon Hydro-aksjen steg fra 138,60 kroner ved utgangen av 2005 til 193,50 kroner ved utgangen av Hvis vi tar med et utbytte på 4,40 kroner per aksje, er den samlede avkastningen i ,30 kroner, eller 43 prosent. På grunn av de gode resultatene i 2006, har styret foreslått et utbytte på fem kroner per aksje for godkjenning i generalforsamlingen 8. mai I løpet av 2006 kjøpte vi tilbake aksjer for 3,9 milliarder kroner, noe som tilsvarer om lag to prosent av alle utestående aksjer. For å øke likviditeten i aksjen ytterligere, gjennomførte vi en splitt fra én til fem nye aksjer med virkning fra 10. mai for ordinære aksjer. Etter at den foreslåtte fusjonen mellom selskapets olje- og gassaktiviteter og Statoil er fullført, vil Hydro videreføre sin eksisterende utbyttepolitikk med et gjennomsnittlig utdelingsforhold på 30 prosent av netto inntjening. Tilbakekjøp av aksjer eller ekstraordinære utbytteutbetalinger vil komme i tillegg til ordinært utbytte i perioder med gode resultater, forutsatt at konjunkturene på råvaremarkedet og eventuelle kapitalbehov for framtidig vekst tillater det. Utbetalingen skal reflektere Hydros mål om å gi sine aksjonærer en konkurransedyktig avkastning i forhold til alternative investeringer i sammenliknbare selskaper i korte trekk

18 VIRKSOMHETSGJENNOMGANG 14 Olje & Energi Fjorårets rekordresultater var drevet av høye priser på olje og gass, i tillegg til solid drift. Planleggingsprosessen for integrasjonen av Hydros olje- og gassaktiviteter og Statoil er i rute Oljepris i USD/fat Brent FOB datert IPE Brent forward Utforsking og Produksjon Hydro er den nest største operatøren på norsk kontinentalsokkel. I 2006 produserte vi i gjennomsnitt fat oljeekvivalenter (foe) per dag fra de 11 feltene vi er operatør for: Oseberg, Oseberg Øst, Oseberg Sør, Brage, Tune, Njord, Troll Olje (Troll B og C), Heimdal, Vale, Grane og Fram. Vi er også operatør i utbyggingsfasen for gassfeltet Ormen Lange, inkludert rørledningen Langeled til Storbritannia, som er det største industriprosjektet noen gang i Norge. I 2006 kom 90 prosent av vår daglige gjennomsnittsproduksjon på foe fra norsk sokkel. Internasjonalt bygger vi på vår erfaring som operatør av olje- og gassproduserende felt i norsk offshoremiljø. Vi har felt i produksjon i Canada, Angola, Russland og Libya og Mexicogolfen, og vi er fortsatt opptatt av å utvikle vår internasjonale olje- og gassvirksomhet. Selskapets teknologiske kompetanse, blant annet når det gjelder bruk av ledende løsninger for reservoar- og feltutbygging, er et viktig bidrag i vår internasjonale ekspansjon. Energi og Oljemarkedsføring Hydro er en betydelig produsent av naturgass og kraft, og deltar aktivt i handelsvirksomhet på det europeiske kontinentet og det britiske markedet. Vi har eierandeler i alle de store naturgassfeltene på norsk sokkel, og har også en betydelig eierandel i rørledningssystemet Gassled, inkludert den nye rørledningen Langeled, som vil transportere gass fra Ormen Lange, og rørledninger og transportsystemer som forbinder andre felt på norsk sokkel. Vi er den tredje største gassprodusenten på norsk sokkel, og nest størst i forhold til leveranser til markedet. I 2006 utgjorde vår egen produksjon av naturgass 10,7 milliarder kubikkmeter (bcm), noe som tilsvarer en økning på 14 prosent sammenliknet med året før. Dette utgjør 12 prosent av den samlede produksjonen av naturgass på norsk sokkel i Levetiden til naturgassreservene er anslått til 17 år. Hydro er den nest største produsenten av elektrisk kraft i Norge, med en normal årsproduksjon fra vannkraftverk på om lag 9,0 TWh. Resultater i 2006 Driftsresultatet økte med 6 prosent til millioner kroner i 2006, hovedsakelig som følge av høyere priser på olje og gass. Resultatet for året ble imidlertid kraftig påvirket av en nedskrivning på Front Runner og ni andre felt på sokkelen i Mexicogolfen, som utgjorde 836 millioner US-dollar (5.240 millioner kroner) før skatt. Vi realiserte en gjennomsnittlig oljepris på 63,10 US-dollar i 2006, en økning på 19 prosent i forhold til Målt i norske kroner økte den gjennomsnittlige realiserte oljeprisen med 18 prosent i 2006 sammenliknet med Den realiserte gassprisen var 1,93 kroner per standard kubikkmeter i gjennomsnitt i 2006, en økning på 27 prosent i forhold til I 2006 oppnådde vi en gjennomsnittsproduksjon på foe per dag, en økning på to prosent sammenliknet med produksjonen i Kostnadsførte utforskingsutgifter utgjorde millioner kroner, en økning fra millioner kroner i Kostnadsførte utgifter i 2006 besto blant annet av millioner kroner knyttet til letevirksomhet i Mexicogolfen inkludert 364 millioner kroner knyttet til nedskrivningen av prospektene på Front Runner-feltet. Kostnadene i 2006 inkluderte også 525 millioner kroner til kjøp av seismikk i Spinnakers utforskingslisenser. Vi har fortsatt hatt stor oppmerksomhet rettet mot miljøtiltak i løpet av året. Vi nådde målene vi hadde satt oss for reduksjon i utslipp til sjø fra selskapets olje- og gassinstallasjoner i mars Kvaliteten på arbeidet er bekreftet av Statens forurensingstilsyn (SFT), som i sin gjennomgang av selskapets rapporter for 2006 vurderte både status og videre planer som tilfredsstillende. Driftsresultat Millioner kroner Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer (719) 132 Sum i korte trekk

19 VIRKSOMHETSGJENNOMGANG 15 Aluminium Metal Arbeidet med å reposisjonere primæraluminiumvirksomheten går framover, og ventes å gi en betydelig forbedring i smelteverkenes kostnadsposisjon. Hydro er verdens tredje største integrerte aluminiumselskap, og en betydelig global leverandør av bearbeidete støperiprodukter, blant annet pressbolt, valseblokker og støpelegeringer. Driftsinntektene i 2006 utgjorde om lag 68 milliarder kroner, som er skapt av rundt ansatte i 20 land. Vi har produsert om lag 1,8 millioner tonn primærmetall i 2006 ved anlegg i Australia, Canada, Tyskland, Norge og Slovakia. Til sammen 3,28 millioner tonn ble levert til markedet, inkludert 1,2 millioner tonn omsmeltet og resirkulert metall. Vi tror selskapets konkurranseposisjon blir bedre etter hvert som vi fortsetter å reposisjonere primærkapasiteten i retning av moderne og kostnadseffektive produksjonsanlegg. I 2007 forventer vi at den endelige beslutningen vil fattes når det gjelder byggingen av Qatalum, et stort, nytt produksjonsanlegg for primæraluminium i Qatar. Hydros eierandel på 50 prosent i Qatalum er ventet å gi en årlig kapasitetsøkning på svært konkurransedyktig flytende metall innen utgangen av Vi tar sikte på en produksjon av primærmetall på om lag 1,7 millioner tonn i 2007 og 2,0 millioner tonn i Alumina, kraft og arbeidskraft er de tre viktigste kostnadselementene i bransjen. Vi har eierandeler i aluminaraffinerier som dekker rundt 54 prosent av vårt behov for alumina (Alunorte i Brasil og Alpart i Jamaica). Den viktigste eierandelen er i Alunorte, som er verdens største aluminaraffineri, og, tror vi, et av de mest kostnadseffektive. Det gjenværende behovet for forsyning av alumina dekkes gjennom kontrakter på mellomlang og lang sikt. Langsiktige kraftkontrakter i Norge dekker rundt 90 prosent av energibehovet i de norske smelteverkene etter nedleggelsen av Søderberg-linjene på Karmøy i Resultater i 2006 Driftsresultatet utgjorde millioner kroner for året, og var sterkt påvirket av den kraftige økningen i aluminiumprisen. Resultatet for året var imidlertid også negativt påvirket av økte råvarekostnader og spesielle poster. I tillegg ble driftsresultatet for året påvirket av realiserte og urealiserte gevinster og tap knyttet til strategiske og operasjonelle sikringsprogrammer. Den realiserte prisen målt i norske kroner økte med 30 prosent i 2006 sammenliknet med 2005, noe som bidro med rundt millioner kroner til driftsresultatet. Råvare- og energikostnadene i primærproduksjonen økte med om lag millioner kroner for året, sammenliknet med Gjennomsnittlige kostnader til egen produksjon av alumina økte fra 167 US-dollar per tonn i 2005 til rundt 195 US-dollar per tonn i 2006 på grunn av høye energipriser, valutaeffekter og høy bauksittpris som følge av de økte LME-prisene. I tillegg utgjør Driftsresultat Millioner kroner Aluminium Metal Aluminiumpris i USD/tonn LME terminpris LME (tremåneders snitt) 10 kostnadene i forbindelse med nedleggelsen av metallverket i Stade i Tyskland og Søderberg-linjene ved fabrikkene i Årdal og Høyanger til sammen 560 millioner kroner i 2006, sammenliknet med 200 millioner kroner i Kostnader på rundt 150 millioner kroner knyttet til Qatalum-prosjektet ble kostnadsført i 2006, mens det ble kostnadsført 70 millioner kroner i årene 2004 og Urealiserte tap på kraftkontrakter på til sammen 290 millioner kroner påvirket også resultatet for Produksjonen av primæraluminium, inkludert produksjon i deleide selskaper, gikk litt ned til tonn i 2006 fra tonn i 2005, på grunn av nedleggelsen av smelteverket Hamburger Aluminium Werk (HAW) i Tyskland og Søderberg-linjene i Høyanger. Den reduserte kapasiteten ble for det meste oppveid av økt produksjon som følge av utvidelsen av Alouette i Canada og et rekordhøyt produksjonsnivå ved de andre fabrikkene i smelteverkssystemet. Vi har forbedret energieffektiviteten i aluminiumvirksomheten i løpet av 2006, og har brukt gjennomsnittlig 14,0 kwh elektrisitet til å produsere ett kilo aluminium, i forhold til 14,2 kwh i Planen er å redusere dette til 13,5 kwh innen Klimagassutslippene ble også redusert ytterligere i Andre viktige områder i 2006 var nedleggelsen av fabrikken i Stade i Tyskland og Søderberg-linjene i Høyanger, i tillegg til å forberede nedleggelsen av Søderberg-linjene i Årdal i På alle disse stedene er det satt inn betydelig midler for å sikre en ansvarlig restruktureringsprosess i korte trekk

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006 Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT Oslo (2007-10-30): Kombinert finansiell informasjon "nye" Hydro Tredje Andre Tredje 01.01-01.01- År kvartal kvartal kvartal

Detaljer

MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 Utsteder: Instrument: -

MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 Utsteder: Instrument: - MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 UtstederID: NHY Utsteder: Norsk Hydro ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig: Ja Vedlegg:

Detaljer

The Hydro Way. Vår måte å gjøre det på

The Hydro Way. Vår måte å gjøre det på The Hydro Way Vår måte å gjøre det på Hva gjør oss annerledes? Alle slags virksomheter det være seg banker, bilfabrikker, vindusprodusenter eller metallverk gjør mer eller mindre det samme som konkurrentene.

Detaljer

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser MeldingsID: 400196 Innsendt dato: 27.04.2016 06:59 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL ANDRE

Detaljer

Q1 presentasjon.pdf, Q1 Rapport.pdf Norsk Hydro : Første kvartal 2015: Rekordresultat etter økt salg og positiv valutautvikling

Q1 presentasjon.pdf, Q1 Rapport.pdf Norsk Hydro : Første kvartal 2015: Rekordresultat etter økt salg og positiv valutautvikling MeldingsID: 376552 Innsendt dato: 29.04.2015 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL FINANSIELL

Detaljer

2007 i korte trekk. Aluminium

2007 i korte trekk. Aluminium 27 i korte trekk Aluminium 1 Høydepunkter 27 Nøkkeltall 27 Produksjon av primæraluminium 1. tonn 2. 1.6 1.2 8 4 3 4 15.522 Realisert aluminiumpris, kroner per tonn Verdens største i Qatar 5 6 7 Fraværsskader

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 Pressemelding 13. mai 2008 Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for første kvartal 2008 er påvirket av høye olje- og gasspriser.

Detaljer

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015 Pressemelding 28. oktober 2015 RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015 Statoil leverte et justert driftsresultat på 16,7 milliarder kroner før skatt, og et justert driftsresultat etter skatt på 3,7 milliarder

Detaljer

Energifokus og fremtidsperspektiver for Hydros aluminiumproduksjon

Energifokus og fremtidsperspektiver for Hydros aluminiumproduksjon Energifokus og fremtidsperspektiver for Hydros aluminiumproduksjon Åsmund Broli, Director IP Management, Hydro Aluminium AS Enovakonferansen, 25. januar 2012 (1) 2012-01-05 Et ressursrikt aluminiumselskap

Detaljer

Foreløpig årsresultat 2003

Foreløpig årsresultat 2003 47701 kv_4.03n 14.02.04 01:31 Side 1 Driftsresultat I milliarder kroner Resultat EBITDA I milliarder kroner Resultat per aksje I kroner 8 7 6 5 4 3 2 1 15 12 9 6 3 20 15 10 5 0 4k 02 1k 03 2k 03 3k 03

Detaljer

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007 Pressemelding 3. Mai 27 BYGGER FOR VEKST Statoil hadde et resultat i første kvartal 27 på 7,8 milliarder kroner, sammenlignet med 1,8 milliarder kroner i første kvartal 26. Resultatnedgangen på 27 prosent

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

EnergiRike 2009. Kathrine Fog Bergen, 6 oktober 2009 (1) 2009-10-01

EnergiRike 2009. Kathrine Fog Bergen, 6 oktober 2009 (1) 2009-10-01 EnergiRike 2009 Kathrine Fog Bergen, 6 oktober 2009 (1) 2009-10-01 1 Hydro et overblikk Aluminium Metall Aluminium Produkter Aluminium Norges nest største eksportvare Hydro 23 000 ansatte, hvorav 6 000

Detaljer

Utsiktene for produksjon av aluminium i Norge? Torstein Dale Sjøtveit Konserndirektør, Norsk Hydro 7. August 2007

Utsiktene for produksjon av aluminium i Norge? Torstein Dale Sjøtveit Konserndirektør, Norsk Hydro 7. August 2007 Utsiktene for produksjon av aluminium i Norge? Torstein Dale Sjøtveit Konserndirektør, Norsk Hydro 7. August 2007 Hydro per 1.oktober 07 et sterkt aluminium og kraftselskap Aluminium Metall Globalt, norskbasert

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

Karmøy The world s best

Karmøy The world s best OEDs høringsmøte om nettutvikling på Haugalandet Karmøy The world s best starting Stein Øvstebø point Leder Kraftsystem&Nett Haugesund 24. september 2015 (1) OEDs høringsmøte om nettløsning på Haugalandet

Detaljer

Nøkkeltall 2003 2002 2001 2000 1999

Nøkkeltall 2003 2002 2001 2000 1999 Årsrapport 2003 Årsresultat CROGI Utbytte per aksje millioner kroner 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 % 14 12 10 8 6 4 2 kroner 12 10 8 6 4 2 0 99 00 01 02 03 0 99 00 01 02 03 0 99 00

Detaljer

RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2015

RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2015 Pressemelding 28. juli 2015 RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2015 Statoil leverte et justert driftsresultat på 22,4 milliarder kroner før skatt, og et justert driftsresultat etter skatt på 7,2 milliarder kroner

Detaljer

NORSK HYDRO - 3. kvartalsrapport 2003

NORSK HYDRO - 3. kvartalsrapport 2003 NORSK HYDRO - 3. kvartalsrapport 2003 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2003 2003 2002 2003 2003 2002 2002 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK NOK Driftsinntekter 41.857 5.116 40.813 127.249 15.553 123.033

Detaljer

Verdensmester i energi- og klimavennlig aluminiumsproduksjon

Verdensmester i energi- og klimavennlig aluminiumsproduksjon Verdensmester i energi- og klimavennlig aluminiumsproduksjon Jostein Søreide Hydro s Klimakontor (1) En ingeniørs tilnærming En strategi er ikke bedre en datagrunnlaget den er basert på (2) Hydro s klimastrategi

Detaljer

Hydros industrielle agenda Nye 100 år

Hydros industrielle agenda Nye 100 år Hydros industrielle agenda Nye 100 år Børs & Bacalao 2014 Kathrine Fog Head of Hydro Corporate Strategy & Analysis / Energy Policy (1) Hydro anno 2014 01 (2) Hydro: et ressursbasert globalt aluminiumselskap

Detaljer

NORSK HYDRO - 2. kvartalsrapport 2003

NORSK HYDRO - 2. kvartalsrapport 2003 NORSK HYDRO - 2. kvartalsrapport 2003 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2003 2003 2002 2003 2003 2002 2002 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK NOK Driftsinntekter 40.578 4.915 44.454 85.392 10.343 82.220

Detaljer

Yara International ASA - verdens ledende gjødselselskap

Yara International ASA - verdens ledende gjødselselskap Yara International ASA - verdens ledende gjødselselskap Kommunikasjonsdirektør Arne Cartridge Porsgrunn 18. oktober 24 Agenda Snuoperasjonen 1999 21 Gjødselindustrien Yaras forretningsmodell Status etter

Detaljer

Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling. Oslo 16. juni 2004

Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling. Oslo 16. juni 2004 Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling Oslo 16. juni 2004 Grunnlaget for mineralgjødsel: Energi, ammoniakk og naturlige mineraler Nitrogen (N) fra luft Naturgass Ammoniakk Ferdige produkter:

Detaljer

RESULTAT FOR FØRSTE KVARTAL 2014

RESULTAT FOR FØRSTE KVARTAL 2014 Pressemelding 29. april 2014 RESULTAT FOR FØRSTE KVARTAL 2014 Statoils kvartalsrapport for første kvartal 2014 Statoils for første kvartal 2014 var 51,4 milliarder kroner, en økning på 35 % sammenlignet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

En unik gassposisjon. Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010

En unik gassposisjon. Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010 En unik gassposisjon Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010 50 års utvikling av naturgassmarkedet i Europa 2 1996: Troll starter eksport til Europa 2008: LNG til

Detaljer

virtuelt i utbyggingsprosjekter Hvordan arbeider Norsk Hydro Praktiske Virtuelle Prosjektorganisasjoner Tor Brynildsen

virtuelt i utbyggingsprosjekter Hvordan arbeider Norsk Hydro Praktiske Virtuelle Prosjektorganisasjoner Tor Brynildsen Hvordan arbeider Norsk Hydro virtuelt i utbyggingsprosjekter Praktiske Virtuelle Prosjektorganisasjoner Tor Brynildsen Presentasjons struktur Kort presentasjon av Hydro Eksempler på områder med virtuelle

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium og årsberetning 2007 Aluminium side 2 HYDRO Årsberetning Hydros rapportering for 2007 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2007 og 2007 i korte trekk. Den første

Detaljer

3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro

3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro 3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2002 2002 2001 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK NOK Driftsinntekter 40.560 5.521 36.086 123.301 16.783 118.165

Detaljer

Pressekonferanse 2 kvartal 2010

Pressekonferanse 2 kvartal 2010 Pressekonferanse 2 kvartal 2010 Stavanger 30. juli 2010 Fra Petoro: Tor Rasmus Skjærpe (fungerende adm.dir.) Marion Svihus (økonomidirektør) Sveinung Sletten (informasjonsdirektør) 1.halvår: Økt gassalg,

Detaljer

Board of Directors report 2010

Board of Directors report 2010 Årsberetning Financial statements og årsregnskap and 2010 Board of Directors report 2010 2 ÅRSBERETNING Nøkkeltall og høydepunkter NØKKELTALL HØYDEPUNKTER Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert

Detaljer

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus SpareBank 1 SR-Bank Markets Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus Forusmøtet 2014 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1 - Hvor store blir endringene og hvordan

Detaljer

SDØE 1. kvartal 2010. Pressekonferanse Stavanger 10. mai 2010 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør

SDØE 1. kvartal 2010. Pressekonferanse Stavanger 10. mai 2010 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør SDØE 1. kvartal 21 Pressekonferanse Stavanger 1. mai 21 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør Fortsatt høy produksjon Kritiske prestasjonsindikatorer (KPI-er) Første kvartal 21 Første

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Hydro i en verden av muligheter Eierskap over landegrensene utenlandske direkteinvesteringer fra Norge

Hydro i en verden av muligheter Eierskap over landegrensene utenlandske direkteinvesteringer fra Norge Hydro i en verden av muligheter Eierskap over landegrensene utenlandske direkteinvesteringer fra Norge Svein Richard Brandtzæg, konsernsjef i Hydro Vårkonferansen 2011, Norges Handelshøyskole, 30. mai

Detaljer

2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP)

2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) Driftsinntekter 41.128 38.366 156.861 Driftsresultat 7.445 6.729 28.466 Tilknyttede selskaper 201 166 672 Renteinntekter og andre finansinntekter

Detaljer

Livskraft. 35.000 fagfolk. Energi. Samarbeid. Djerve mål. Aluminium. Grenser som flyttes. Respekt. Natur. Framsyn. Inspirasjon i 100 år.

Livskraft. 35.000 fagfolk. Energi. Samarbeid. Djerve mål. Aluminium. Grenser som flyttes. Respekt. Natur. Framsyn. Inspirasjon i 100 år. Årsrapport 2004 Livskraft. 35.000 fagfolk. Energi. Samarbeid. Djerve mål. Aluminium. Grenser som flyttes. Respekt. Natur. Framsyn. Inspirasjon i 100 år. Innhold 2004 Årsrapport Det skjedde i 2004 01 Livskraft

Detaljer

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge Presseinformasjon Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge CEO Rainer Seele på ONS 2012 i Stavanger: «Norge er definitivt en av våre kjerneregioner» 30. august 2012 Verena Sattel Tlf. +49 561

Detaljer

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Pressemelding Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Selskapene bytter eierandeler i følgende olje- og gassfelt i Nordsjøen; Brage, Vega, Gjøa og Edvard Grieg 22.10.2012 Verena Sattel PI-12-26

Detaljer

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Eksterne kilder: International Energy Agency (IEA) Energy Outlook Endring i globalt

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2009

Årsregnskap og årsberetning 2009 Årsregnskap og årsberetning 2009 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon

Detaljer

Vi rigger oss for fremtiden. NHO Nordlands Årskonferanse

Vi rigger oss for fremtiden. NHO Nordlands Årskonferanse Vi rigger oss for fremtiden NHO Nordlands Årskonferanse Kathrine Næss, verksdirektør Alcoa Mosjøen Mo i Rana, 11. februar 2016 1 Noen av de temaene jeg skal snakke litt om i dag Aluminiumsbransjen Alcoa

Detaljer

ENDRINGER I KRAFTMARKEDET

ENDRINGER I KRAFTMARKEDET ENDRINGER I KRAFTMARKEDET Introduksjon Status quo Nyere historikk Markedsutsiktene Kortsiktige Langsiktige 1 Introduksjon John Brottemsmo Samfunnsøkonom UiB Ti år som forsker ved CMI / SNF innen energi

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2012

Årsberetning og årsregnskap 2012 Årsberetning og årsregnskap 2012 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2012 2011 Driftsinntekter 64 181 71 500 Underliggende

Detaljer

Norsk Hydro. 2. kvartal 1997

Norsk Hydro. 2. kvartal 1997 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 1996 1997 1997 1997 1996 2. kv 1. kv 2. kv Millioner kroner 1. halvår 1. halvår 2.633 3.145 2.830 Driftsresultat 5.975

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Posisjonert for vekst. Generalforsamling 11. mai 2010 Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad

Posisjonert for vekst. Generalforsamling 11. mai 2010 Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad Posisjonert for vekst Generalforsamling 11. mai 21 Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad 1 Lederagenda 2 Yaras vekstambisjon uendret Millioner tonn 4 35 3 25 2 15 1 5 - Kemira GrowHow - Belle Plaine - Libya

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

3 KVARTAL 2014 - PRESENTASJON

3 KVARTAL 2014 - PRESENTASJON Stavanger 4. november 2014 Fra Petoro: Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef KPI-er Lavere priser og mindre gassalg ga redusert kontantstrøm

Detaljer

MeldingsID: 399706 Innsendt dato: 21.04.2016 07:01 Utsteder: Norske Skogindustrier ASA. Instrument: - FINANSIELL RAPPORTERING

MeldingsID: 399706 Innsendt dato: 21.04.2016 07:01 Utsteder: Norske Skogindustrier ASA. Instrument: - FINANSIELL RAPPORTERING MeldingsID: 399706 Innsendt dato: 21.04.2016 07:01 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NSG Norske Skogindustrier

Detaljer

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 DNO ASA Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 STYRETS KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL SAMT ÅRSRESULTAT 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2015

RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2015 Pressemelding 4. februar 2016 RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2015 Statoil leverte et justert driftsresultat på 15,2 milliarder kroner før skatt, og et justert driftsresultat etter skatt på 1,6 milliarder

Detaljer

V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014

V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014 V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014 Figurer i offentlig rapport, 20. juni, 2014 Denne rapporten er laget på oppdrag for

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 189 er et gassfelt sør i Norskehavet, omtrent 130 km nordvest av Molde. Gassen blir ført i land til Nyhamna i Møre og Romsdal. ligger i et område hvor de klimatiske

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

NORSK HYDRO - 1. kvartalsrapport 2003

NORSK HYDRO - 1. kvartalsrapport 2003 NORSK HYDRO - 1. kvartalsrapport 2003 Resultat (EBITDA) 2) 12 10 8 6 4 2 0 i milliarder kroner 1. kv 2002 2. kv 2002 3. kv 2002 4. kv 2002 1. kv 2003 Resultat per aksje i kroner 12 9 6 3 KONSOLIDERT RESULTAT

Detaljer

«Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.»

«Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.» «Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.» Energirikekonferansen i Haugesund 2014 Leif Sande, Forbundsleder 60.000 medlemmer LOs Gerde største forbund Ver8kal organisasjon 3.100

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

2001 2. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP)

2001 2. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2001 2. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) Andre kvartal Første halvår Millioner kroner 2001 2000 2001 2000 Driftsinntekter 40.951 39.142 82.079 77.508 Driftsresultat 6.065 7.032

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Norske Skog Saugbrugs AS

Norske Skog Saugbrugs AS Norske Skog Saugbrugs AS Innovasjon og utvikling for å møte fremtidige utfordringer Roy Vardheim Norske Skog Skog Saugbrugs AS Innhold Kort om Norske Skog konsernet og Norske Skog Saugbrugs AS Fremtiden

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Første kvartal 2003. Norsk Hydro ASA 28. april 2003

Første kvartal 2003. Norsk Hydro ASA 28. april 2003 Første kvartal 2003 Norsk Hydro ASA 28. april 2003 2 Hovedpunkter første kvartal 2003 Resultatene bekrefter framgang i driften innen alle tre kjerneområder Rekordhøy olje og gassproduksjon Aluminiums forbedringsprogram

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2014

Årsberetning og årsregnskap 2014 Årsberetning og årsregnskap 2014 2 NØKKELTALL OG HØYDEPUNKTER Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2014 2013 Driftsinntekter 77 907 64 877

Detaljer

Norsk Hydro. 1. kvartal 1997

Norsk Hydro. 1. kvartal 1997 Norsk Hydro 1. kvartal 1997 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 1996 1997 1996 4. kv Millioner kroner 1. kv 1. kv 1.754 Driftsresultat 3.145 3.116 152 Tilknyttede selskaper 83 173 1.874 Resultat før skatt 3.202

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2014

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2014 Pressemelding 29. oktober 2014 RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2014 Statoils kvartalsrapport for tredje kvartal 2014 Statoils driftsresultat for tredje kvartal 2014 var 17,0 milliarder kroner, en nedgang fra

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

- Oversikt over framtidige utvinningsområder worldwide

- Oversikt over framtidige utvinningsområder worldwide - Oversikt over framtidige utvinningsområder worldwide - Hvilke tjenester tilbyr norske offshore-leverandører - Hvordan er utsiktene for norsk sokkel? - Hvor går oljeprisen og oljeinvesteringene fremover?

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE.

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE. og årsberetning 2008 YES, WE ARE. Hydros rapportering for 2008 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2008 og 2008 i korte trekk. Den første tilfredsstiller kravene

Detaljer

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon Pressemelding 27. februar 2007 Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon StatoilHydros resultat for fjerde kvartal 2007 er, som tidligere annonsert, sterkt påvirket av fusjonskostnader og andre kostnader knyttet

Detaljer

ALTERNATIV FOR FREMTIDEN?

ALTERNATIV FOR FREMTIDEN? NETTUTBYGGING ENESTE ALTERNATIV FOR FREMTIDEN? Polyteknisk forening 30. september 2010 Ole Børge Yttredal Aktørene i Norsk Industri Industri som foredler fornybar energi Tradisjonell leverandørindustri

Detaljer

Klimaklemma og grønn teknologi

Klimaklemma og grønn teknologi Klimaklemma og grønn teknologi Smarte løsninger for industrien Hans Erik Vatne, Teknologidirektør Hydro Tekna-konferansen 2012, 2012-06-14 Innhold Teknologiutvikling som kan bidra til lavere klimautslipp

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE. Global Reports LLC

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE. Global Reports LLC og årsberetning 2008 YES, WE ARE. Hydros rapportering for 2008 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2008 og 2008 i korte trekk. Den første tilfredsstiller kravene

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer

Ole Johan Sagafos. Pax Forlag A/S, Oslo 2005

Ole Johan Sagafos. Pax Forlag A/S, Oslo 2005 Ole Johan Sagafos D Pax Forlag A/S, Oslo 2005 Forord 6 Mot, Først og fremst 19 Målrettet. I sin fulle brede Rustet for en spennende framtid Innledning Livskraft i Europas utkant - Fra 1800.til 1900 En

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer