FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931"

Transkript

1 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014

2 INNHOLD Organisasjonsoversikt Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa Friidrettsgruppa Idrettsskolen Turngruppa Innebandygruppa Revidert regnskap og budsjett Årsmøtet

3 ORGANISASJONSOVERSIKT 2014 Hovedstyret Arbeidsutvalg Leder Fotball Leder Fotball, ungdom Leder Håndball Leder Idrettsskole Leder Friidrett Representant Turn Leder Innebandy Arbeidsutvalg Leder Ole J. Nordahl Nestleder Lars Martin Aasgård Sekretær / utd.kont. Karin Lomeland Styremedlem Hans Erik Hjellestad Styremedlem Halvor Vagle 1. Varamedlem Arne Skjæveland 2. Varamedlem Synnøve Hillesvik Revisor Medlem Medlem Idrettsmerke komité Medlem Medlem Anleggs komitè Medlem Valgkomité Morris Bakken Reidar Seland Else Storhaug Marianne Grødem Arild Nordmark Medlem Bjørn Berntsen Medlem - Varamedlem - Fotballstyret Leder Nestleder / ungd. led. Sekretær Kasserer Styremedlem Håndballstyret Leder Nestleder Sportslig leder Sekretær Kasserer Materialforvalter Dommeransvarlig Idrettsskole Leder Kasserer Friidrettsstyret Leder Oppmann Kasserer Styremedlem Styremedlem Turngruppa Leder Styremedlem Styremedlem Innebandystyret Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Åshild Skurve Håland Svein Åge Skjæveland Trond Aase Elin Aamodt Jan Søyland Mia M H Høyland Kari Hadland Liv Storhaug Mona Bolstad Gerny K. Klungland Edel Ødegaard Siri Merete Eike Børge Meisland Tine Moe Eide Atle Aarre Tove Bjerkreim Ingvild Kalheim Svein Paulsen Jan Kyllingstad Ingrid Brueland Irene Brueland Heigre Tone Brueland Frode Hagerup Bjørn Hagerup Haakon Ødegaard Ole Martin Sandland Tor Auglend 3

4 HOVEDSTYRET GENERELT Det har i 2014 vært avholdt 7 styremøter der det har blitt behandlet 51 saker, samt avholdt møter i arbeidsutvalg. Medlemsoversikten viste ved årets slutt drøyt 706 medlemmer, noe som er omtrent som fjoråret. ORGANISASJON Arbeidsutvalget har fungert meget godt, med god fordelinger av arbeidsoppgaver, der alle har gjort en stor innsats. De administrative og driftsrelaterte oppgavene har blitt håndtert på en meget god måte, både med hensyn til regnskapsføring, FILiFokus, medlemsregister, og anleggsdrift, rehabilitering og vedlikehold. En stor takk til alle som har bidratt her. Hovedstyret ser at det er fullt mulig å drive administrasjonen på dugnad, men at det i perioder er meget krevende og at det lett blir slitasje på de mest involverte. Vi vil allikevel fortsette med å ta mange av disse oppgavene på dugnad. Nåværende løsning med renholder og vaktmester (begge i 40% stilling) fungerer godt. Idrettslagets heimesider har vært aktuelle og godt styrt av vår web master Ken Arild Nordmark. ØKONOMI Den økonomiske situasjonen for 2014 har fulgt trenden fra de senere år og generelt vært meget god, primært som en følge av lave personalkostnader, relativt høye sponsorinntekter og økt kommunal støtte. Likviditet og økonomisk handlefrihet har derfor vært meget god. Utleie av Frøyhallen har vært omtrent som budsjettert, men veies kontinuerlig opp mot egen aktivitet. Det har primært vært utleie i forbindelse med helge-arrangement. Fast oppfølging av sponsorer ved årets begynnelse gir både god kontinuitet og har vist å gi en økning i sponsorbasen. Grasrotandelen fra Norsk Tipping er nå en stabil og god inntektskilde til idrettslaget, og vi vil takke alle som allerede har registrert Frøyland Idrettslag som organisasjon for Grasrotandelen. I tråd med Time kommunes nye regler for driftstilskudd til private anlegg fikk vi et vesenlig økt tilskudd i Vi har som tidligere hatt veldig god kontroll på økonomien gjennom hele året. Noen ekstra tjenester som eksempelvis diverse faktureringer har vi valgt å kjøpe fra Visma. En stor takk til Svein Åge Skjæveland som har lagt ned mange timer på dette. FILiFokus kom ut som planlagt med 4 utgaver, men det er fortsatt krevende å opprettholde et godt redaksjonelt innhold og vi er helt avhengige av at enkeltpersoner, grupper og komiteer bidrar med stoff. Distribusjonen har stort sett gått greit, med noen utfordringer. En stor takk til alle som bidrar! ANLEGGSDRIFT Driften av anlegget har i store trekk gått som planlagt. Anlegget krever kontinuerlig vedlikehold, noe som er en utfordring med et ønske om strammere budsjett, og klar prioritering av vedlikehold er nødvendig. Arbeidsutvalget, Anleggskomiteen og vaktmester har i det alt vesentlige stått for vedlikeholdsoppgavene dette året på en utmerket måte. I Frøyhallen har utstyrsrommet under speakerbua blitt oppgradert, med nye egne utstyrsrom for skolene og de enkelte gruppene. Arbeidet har i sin helhet blitt utført på dugnad. 4

5 I klubbhuset har hovedstyret gjennomført en full rehabilitering av kjøkkenet. Både for å møte dagens generelle standarder til hygiene, og som en følge av daglig bruk av Frøyland Talent. I tillegg er kjøkkenet nå mere hensiktsmessig tilrettelagt for utleie. Arbeidet har i hovedsak blitt utført på dugnad. Godt vedlikehold av kunstgrasbanen, ballbingen og treningsfeltet har sørget for ypperlige treningsforhold året rundt, samt en betydelig kapasitetsøkning i sommerhalvåret. Vedlikeholdet av hovedbanen har gått greit, der banen ble klippet og stelt på dugnad med god hjelp av sommer vikar (Andreas vagle). En stor takk til Arild Nordmark og Halvor Vagle i anleggskomiteen og alle dere andre (mange) som har bidratt med formidabel dugnad på anleggssiden. ANLEGGSUTVIKLING I tråd med årsmøtevedtaket i fjor meldte hovedstyret inn til Time kommune et prosjekt for anlegging kunsgras på treningsfeltet (ved kunstgrasbanen). Her fikk vi godt gehør både av Time idrettsråd og av Time kommune. Dette prosjektet var ikke berettiget spillemidler, men vi fikk tilsagn om kommunal støtte på 50% av kostnadene (u/mva). I tillegg fikk vi ,- i støtte fra SR-bank stiftelsen til dette prosjektet. Prosjektet ble gjennomført i løpet av sommeren og høsten. Kostnadsmessig ble prosjektet noe dyrere enn budsjettert, noe som i hovedsak skyldes at vi valgte å anlegge en skikkelig mur mot Osheia, samt høyere kvalitet på selve kunstgrasdekket. Prosjektøkonomien ble som følger: Anleggskostnader Budsjett Regnskap Grunnarbeid: Kunstgras (3000 m2): Gjerde: Flomlys: Netto anskaffelser: mva: Totalt: Dette ble et solid gjennomført prosjekt som ivaretar behov på kort sikt. Det ar spesielt tilrettelagt mot de yngre årsklassene, men vi ser at feltet er utrolig fleksibelt også for våre seniorer. EKSTERNT SAMARBEID Arbeid mot sponsor og samarbeidspartnere har vært gjort i samarbeid med fotballgruppa, der de har tatt en ledende rolle. Samarbeid med andre idrettslag og foreninger har generelt vært på forretningsmessig og sportslig basis. VIDERE FRAMOVER Vi vil også i kommende år måtte fokusere spesielt på inntektssiden for å sikre at drift og vedlikehold på anlegget kan holdes på nødvendig nivå. Vi ser at det vil bli en utfordring med utleie av Frøyhallen fra 2017 når Time kommune planlegger å ha ferdigstilt ny kommunal flerbrukshall som erstatning for dagens gymsal for skolene på Frøyland. Hovedstyret velger å se på dette positivt ut fra at hallkapasiteten da dobles, men samtidig forventer vi at leieomfanget reduseres eller bortfaller. Det vil også være et konstant trykk på å redusere utgiftene, samtidig som den økonomiske handlefriheten nå gir oss mulighet til å ta igjen etterslep på vedlikehold. Utvikling og tilpasning av anlegget for å møte behovene i gruppene vil være en prioritert aktivitet også kommende år. Arbeidet med oppgradering av friidrettsdelen av stadion vil bli prioritert. Her ser hovedstyret på om det er alternative gjennomførings-modeller som kan gi en raskere realisering, eksempelvis om vi kan beholde dagens grasmatte. 5

6 IDRETTSMERKEKOMITEEN Medlemmer i idrettsmerkekomiteen har også i år som i mange år vært Marianne Grødem og Else Storhaug. Som vanlig satte vi av 2 kvelder for idrettsmerket, med tilbud om en «oppsamlingskveld» for de som ønsket å ta idrettsmerket. Vi var bare 6 personer som møtte, det er «den harde kjernen» som møter opp år etter år, men i år var det en ny i tillegg. Alle de 6 oppmøtte klarte kravene. Kravene for å klare merket er ikke større enn at en vanlig aktiv person som driver med litt turgåing, sykling, fotball eller lignende klarer kravene. Det er bare å sette av en time en gang i året for å teste formen. Du må klare kravene i 5 forskjellige grupper for å ha bestått. Det er mange forskjellige øvelser innen hver gruppe som du kan velge mellom. Gruppene er spenst (lengde og høyde, med eller uten tilløp). Hurtighet (løp 60m, svøm 25m, skøyter 100m eller sykling 400m) Styrke ( f. eks kule, ball, kroppshev i bom, benkpress). Utholdenhet (f.eks løp 5 og 3000m, sykling 2mil, gå 10km, svømming eller ski) og til slutt gruppe trim. Da skal du ha gjennomført en fysisk aktivitet med varighet 30 min 20 ganger i løpet av året. Og de gjør vel de fleste! Disse har tatt idrettsmerket i 2014: Marianne Grødem: Heidi Stokdal: Else Storhaug: Asbjørn Hiksdal: Kleng Stokdal: Svein Paulsen: 29 ganger 19 ganger 42 ganger 28 ganger 19 ganger 1 gang og bronsemerket Else Storhaug og Marianne Grødem 6

7 FOTBALLGRUPPA FOTBALLSTYRET Fotballstyret har i år bestått av følgende medlemmer: Leder: Ungdomsleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Åshild Skurve Håland Svein Åge Skjæveland Elin Aamodt Trond Aase Jan Søyland I løpet av sesongen har vi hatt jevnlige styremøter. Vi har ingen fast møteplan, men kaller inn til styremøter ved behov. Mye går via e-post og telefon i det daglige. Som tidligere år er de viktigste inntektskildene våre salg av reklameskilt, scoringsklubben og juletresalg. Inntektskildene våre er godt innarbeidet, og krever derfor minimalt med planlegging og dugnadstimer. Sportslig sett har det vært nok en flott sesong for A-laget. 5. plass og tidenes plassering sier sitt. Det er en glede å gå på fotballkamper når det er så mange flotte supportere som stiller opp kamp etter kamp. Det har vært stort sett fulle tribuner på alle hjemmekampene. Også på bortekampene er Frøyland godt representert. Større spalteplass i lokalpressen vitner også om at laget har tatt et godt steg opp blant de store. Det jobbes godt rundt laget. Støtteapparatet bruker mye av fritiden sin på å legge til rette for spillerne. Svein Åge, Olav, Svein og Egil; dere gjør en kjempejobb! På damesiden jobbes det bra med rekruttering, det har ikke vært damelag i 2014, men det er mange unge og lovende spillere som etter hvert kommer opp fra jente- og juniorlag. På eget initiativ er det hver onsdag samlet en gruppe damer som trener i bingen. Det har vært stort fremmøte, og det har også blitt ytret ønske om å muligens starte opp med 7-er fotball for de som ønsker å spille kamper. Årsfesten gikk av stabelen i november som vanlig. Det var en svært vellykket kveld med godt fremmøte og god stemning. Det ble trukket hovedpremie i scoringsklubben. Den heldige vinneren av et reisegavekort på 8000 kroner var Leif Magnor Aarsand. I tillegg ble det delt ut diverse utmerkelser. Rune Svihus har rundet hele 300 A-lagskamper og var den første som mottok ei flott klokke i den eksklusive «300-kampers-klokkeklubben». Nå står en ny og spennende sesong for døren. Det vil bli en sesong med mye reising til Sørlandet og Telemark. Mange nye, ukjente lag skal møtes. Vi ønsker alle lykke til med en ny sesong med mange flotte opplevelser! For fotballstyret, Åshild Skurve Håland A-LAG HERRER Etter å ha trent som vanlig litt i både nov og desember så møttes årets A gruppe som vanlig til treningsstart i begynnelsen av januar. Vi hadde nok en gang fått supplert vår egen stall med spennendes navn utenfra. Da i tillegg Ragnvald Soma ga beskjed om at han ville bli FIL spiller igjen i slutten av januar følte vi at dette kunne bli et greitt år. Treningskampene begynte derimot litt trått med 2 strake tap henholdsvis mot Nærbø og EIK. Etter dette gikk det litt opp og ned resultatmessig i treningskampene, men bl.a kampen mot Ålgård viste at vi hadde 7

8 noe på gang. I mars var det som vanlig klart for treningsleir i Tyrkia, som nok en gang ble en stor suksess med flotte baner og gode temperaturer. Her vant vi for øvrig 4-1 mot svenske Aspudden fra Stockholm. Vel hjemme igjen røk vi ut mot et godt Sola lag i 1 kval runde i NM, men vi hadde vist såpass at vi ble nevnt for første gang i historien som et av topplagene i 3 divisjon. Serien startet bra med seier borte mot et Viking 2 lag som vi visste ville bite fra seg. Vi hadde faktisk 4 seire på de 5 første kampene og inneholdt tabelltoppen midt i mai. Vi tapte faktisk bare 1 seriekamp på våren og hadde en fin 2 plass når ferien kom Hva vi hadde holdt på med i ferien kunne en saktes undre på da vi presterte å tape 6 av de 7 første høstkampene selv om det til tider ble prestert tidvis bra spill på banen. Heldigvis snudde det 20.9 da vi slo et godt Randaberg lag 4-0, og resten av sesongen ble solid bl.a med sterke 5-1 hjemme mot Staal. Dermed klatret vi et steg på tabellen fra i fjor og endte på en fin 5 plass som er tidenes plassering for Frøyland. Sesongen under ett hadde vist at vi hadde et toppnivå inne som ikke stod tilbake for noen av lagene i pulja og dette gjør at vi allerede nå ser med spenning frem til sesongen Følgende utmerkelser ble delt ut på årsfesten 100 A kamper: Rune Pedersen Bore Runar Høiland 300 A kamper: Rune Svihus Innsatspokal: Bjørn Magne Bakken Toppscorerpokal: Ole Thomas Herrem Årets spiller: Preben L Hellvik 10 år som tillitsvalgt: Egil Lode 25 år som tillitsvalgt: Svein Håland Kamper 2014 Mål 2014 Seriemål 2014 Kamper Totalt Mål Totalt Ole Thomas Herrem Sigbjørn K Skjæveland Hans Kristian Håland Rune Pedersen Bore Tommy Tønnesen Rune Svihus Bjørn Magne Bakken Runar Høiland Preben Hellvik Rein Storhaug Auestad Ragnvald Soma Ådne Njå Karl Morten Håland Øystein Rugland Steinar Severson Frank Hole Roy Jarle Aarthun Vetle Johnsen Salte 9 9 Jone B Kleppa 9 9 Marius Undheim 9 9 Karl Arne Tveita 8 10 Runar K Skjæveland Anders Dahle Thorsen 7 7 Morten Karlson 4 4 Johannes Vagle

9 Kamper 2014 Mål 2014 Seriemål 2014 Kamper Totalt Eirik Løge 3 8 Trygve Holta 2 9 Stian Rosseland 2 5 Morten Norland 2 2 Totalt Mål Totalt UNGDOMSSTYRET Ungdomsavdelingen har i 2014 hatt 32 lag i aktivitet denne sesongen Treningsfasilitetene har vært som de siste årene prima, og da vi fikk ferdigstilt det nye kunstgrasfeltet på høsten så har vi fått et kjempeflott anlegg for barn og unge i klubben. Årets Grønt Gras turnering satte nok en gang ny rekord i antall lag. Hele 500 lag fra Sør Rogaland deltok i årets turnering. Dette var en økning på 35 lag fra i fjor. I tillegg var det flere lag på venteliste. Nok en gang en stor takk til alle de som stiller opp og gjør en formidabel jobb denne helgen. Neste år skal 6 åringene spiller 3 er fotball så da får vi nok en utfordring. Som vanlig reiste vi med mange lag til både Flekkerøy og Grenaa, Danmark til årets sommerturneringer. Gledelig var det at en del lag viste godt igjen rent sportslig i begge turneringene. Her må spesielt Jenter 17 nevnes som tok hjem seierspokalen i Kattegat for tredje året på rad. Frøyland Talent har fortsatt suksessen fra i fjor og i skrivende stund er det i over 100 unger med på denne ordningen. Frøyland Talent blir utmerket drevet av Ken Arild Normark og med god hjelp av evigunge Jan Søyland og flere a lags spillere. Den 13 november hadde vi den årlige avslutningsfesten på samfunnshuset der spillerne fikk sine diplomer og pokaler. På den samme festen ble følgende ledere hedret: 5 års trofe: Ståle Grude Haaland, Magnus Frøyland, Ivar Frøyland, Jarle Haugstad, Petter Hagland, Janne Karlson, Synnøve Asbjørnsen 10 års trofe: Siri Kalberg 35 år!! : Jan Søyland Vi gratulerer samtlige med utmerkelsene og ønsker alle velkomne til sesongen 2015! Ungdomsstyret JENTER 6 Trenere: Oppmann: Spillere: Børge Meisland, John Arne Gauvik, Jakob Eide Jakob Eide Hedda Meisland, Hanna Moe Eide, Irline Skjæveland, Hedda Gauvik, Wilde Rolfsen Østbø, Irmelin Hegre, Celina Skagestad Hoff, Olivia, Larsson, Sofie Aarrestad, Guro Berg, Andrea Kuven Alfsen, Linnea S. Eriksen, Marte Bjørkås, Scarlett Tveita, Evelina Halseth, Ruth Eva Åsland, Michell Serigstad, Tuva Alme og Amalie Sørensen. Jenter 6 år, 2008 modeller, begynte med treninger på høsten 2013 for å være klar til Grønt Gras Sesongen startet i Randaberg Arena i mars med turnering for jenter. God lærekurve allerede her. 9

10 Da dommeren blåste i gang første kampen var det ingen av lagene som rørte ballen, etter hvert var det gode kamper med mye scoringer og ketchup på drakta som det skal være på turnering. Grønt Gras var som vanlig sesongens høydepunkt. For første gang i «moderne tid» har Frøyland hatt med 6 åringer i seriespill, og vi avsluttet sesongen med turnering på Lye. Takk til gode jenter og positive foreldre. GUTTER 6 Trenere: Oppmann: Spillere: Jarle Seland, Andreas Heskestad, Håkon Haugen, Kjell Rune Langenes Jarle Seland Johannes Langenes, Ola Torgersen Bjørke, Linas Nisja Heskestad, Jonas Fjelde Larsen, Elias Nydal Eide, Benjamin Nygård, Tobias Søreide Amundsen, Tevje Seland,Brage Rugland, Benjamin Leivestad, Misran Unit, Sebastian F Stokka, Kristoffer H Seren, Bjørnar Bråten Klovning, Jonathan Barka, Bruno Lodding, Tjerand Laland, Iben August Furset, Felix De Los, Eskil Skjold Andreassen Denne gode gjengen her starta i februar 2014 å trene i hallen til Frøyland Skole. Gleden var stor når en kunne innkassere årets første pokal etter kjekk Grønt Gras turnering. Vi har spilt i serie med kamp Onsdager med stor innsats og glede. Høyfjellsturneringen til Lye var også kjekk. Mange pokaler har det blitt. Det er en treningsvillig gjeng som har stått på hele året med trening tirsdager på kunstgresset. JENTER 7 Trenere: Oppmann: Spillere: Ingvar Kindervåg, Frode Handeland, Stein Erik Heskestad Linda Laihinen Alise Marken Kindervåg, Marie Langenes, Oline Svela, Selma Johanne Honore, Caroline Ramon, Maja Ognedal, Hedda Lund Rovik, Henriette Handeland, Maren Laihinen Nyland, Thea Nathalie Aasgård, Anna Helmersen, Alma Helen Soltvedt, Åsta Ueland, Ida Angelica Larsen, Andrea Heskestad, Mariell Haugland Seerup, Mathea Dhale Mæland, Linnea Liland, Madelen Soltvedt og Eileen Serigstad Bugge J7 har vært 3 lag i sesongen. Tilsammen har det vært med 20 jenter. Utenom sesongen har jentene vært med på ulike turneringer, og de er like stolte hver gang de kan hente pokalen etter at kampene er spilt. Her er det vinn og tap med samme sinn. En gjeng med flotte jenter som gir full gass både på treninger og kamper. GUTTER 7 Trenere: Oppmann: Spillere: Hans Kristian Håland, Toril Alme, Søren Lilleøre og Morten Laland. Morten Laland Casper Havaas, Kasper Fylling, Henrik Handeland, Kjell G. Østrått, Sebastian Lilleøre, Marius T. Hovde, Henrik Slettedal, Jonas Kristiansen-Lohne, Sivert Alme, Benjamin Salvesen, Tobias L. Egeland, Torbjørn Laland, Kristian Håland, Mikolaj Dabrowski. Tobias Stokland, Elian Thu, Sigurd Hestvaag Lode. Denne sesongen har det bare vært mindre endringer i lagoppstillingen. Det er en stabil, ivrig og dedikert gjeng som kommer på trening. Oppmøte på treningene er også generelt bra blant guttene. Vi har hatt to lag i serien og vi har spilt tre turneringer. Grønt Gras, Ålgård og Bendit i Egersund. Guttene liker godt kamper og vi opplever god oppslutning fra foreldrene. Vi trenere har valgt å være alle fire på hver trening. 10

11 Dette gir oss god oversikt. Det er stort sett Hans Kristian som leder treningene og har hovedansvaret for opplegget. Guttene blir flinkere og flinkere på å ta nye øvelser og vi ser vi kan variere mer uten at de blir usikre. Det har vært en god utvikling på ferdighetene noe som motiverer både liten og stor. JENTER 8 Trenere: Oppmann: Spillere: Dag Robberstad, Tollef Carlsen, Kathrin Helland Siri V. Sørheim Amalie Tjessem Thu, Hanna Carlsen, Sofie Stokka, Karen Sørheim, Julie Robberstad, Eva Helland, Martine Ognedal, Maria Eide, Rakel Bregård og Britt Marie Eikje Salmi Jentene har trent på torsdagene og vi har øvt på ballkontroll, pasninger, vendinger, mottak og skudd. Det har vært fokus på varierte øvelser, og at jentene skal ha det gøy sammen. Laget har deltatt på Grønt gras, Bendit-cupen i Randaberg og Bendit-cupen i Egersund. Laget har en lukket facebookgruppe, der foreldrene får informasjon om treninger, kamper og turneringer. GUTTER 8 Trenere: Spillere: Ove B. Moen og Oddgeir Drøpping Tobias Godmestad, Elias Haugstad, Sander Ødegaard, Isak Auestad, Ludvik Kalberg, William Moen, Mikkel Nereng, Endre Hegre, Preben Hagland, Sivert Ueland, Karl Evertsen Grødem, Stian Andrè Haugen, Tobias Eriksen, Teodor H. Kvingedal, Preben Vedø, Estin Lundeby, Borge-Nickolay Oaland, Sigurd Drøpping Det har vært et kjempekjekt år. Spilt masse kamper, og vært med på masse cuper. Guttene har vist en stor treningsglede og iver. Vi har hatt en avgang, og en som har begynt. Det er endringer i trenerkabalen for 2015, der Kai Eriksen er hovedtrener med John Trygve Lundeby og Espen Langøy som trenere. Gleder oss til JENTER 9 Trenere: Spillere: Hans Kristian Håland og Sven Kverneland Ane Bjørkås Torgersen, Celina Mathiassen Eik, Anne Lene Eike, Mari Cecilie Auglænd, Henriette Brekken, Oda B Kverneland, Evelyn Berry, Vilde Thu, Thea Linnea Soma, Hanna Håland. Det har vært en stabil og veldig ivrig gjeng med jenter som har gjennomført en meget solid 2014 sesong. Treningsoppmøte har vært veldig bra. Jentene har utviklet seg og har vært mottakelige for nye utfordringer i treningshverdagen. Dette viser igjen i både trening og kamp. Vi har hatt to lag i serien og vi har vært med tre turneringer. Grønt Gras, Team Bygg Cup på Rosseland og Bendit Cup i Egersund. GUTTER 9 Trenere: Navn på spillere: Tor Arne Laland, Just Salvesen, Pål Njærheim og Kjetil Fylling Benjamin Thorsen, Daniel Aasland, Benjamin Eide, Tobias Risa Fylling, Jac Malvin Salvesen, Hallvard Laland, Peder Njærheim, Aron Husebø, Daniel Aase Svela, David Moen, Vetle Berge, Marcus Stokka, Simen Nordhus 11

12 Vi har i løpet av 2014 blitt en veldig stabil og god gjeng som møter fast på nesten alle treningene. Vi har trent fast hele året hver torsdag kl I oktober og november trente vi også tirsdager kl Vi har i vår vært med på Grønt Gras og Østerhuscupen på Ålgård. I høst reiste vi til Tananger på turnering det var en veldig kjekk og bra turnering. Det er fortsatt veldig stas med turneringer. Både i serien og i turneringene har vi deltatt med 2 lag. I høst opplevde vi og at vi enten vant kampene eller tapte knepent, der vi i vår tapte stort! Så det er kjekt å se at guttene har framgang! JENTER 10 Trenere: Idar Mæland, Leif Rodny Helmersen og Knut Skjæveland Jenter 10 har vi hatt 2 lag i serien har vært mye bra spill. Stort sett alltid god innsats av jentene. Er en veldig stabil gjeng på 16 jenter kommer på treninger uansett vær. Av turneringer har vi vært me på grønt gras, sør cup samt Bend it i Eigersund. Blir spennende i år da vi går over til 7 er fotball. Håper vi klarer å få til 2 lag der også. GUTTER 10 Trenere: Spillere: Ivar Frøyland, Magnus Frøyland, Damian Labedzki, Dag Egil Alme Erlend Alme, Rikard Aronsen Oddane, Bjørn Austerå, Gjermo Brekken Gimre, Mathias Bø, Adrian Frøyland, Bjørnar Frøyland, Tor Erik Frøyland, Mats Hatteland, Lucas Havaas, Filip Lebedzki, Fabian Lebedzki, Torstein Løge, Tobias Salte, Jarand Skjæveland, Odin Svela, Jan Bjarne Ueland, Sondre Sandland I vår sesongen meldte vi på 2 lag på nivå 3 i serien. Guttene vant med store siffer i hver kamp. Siden vi kun hadde 2 lag, måtte 4 spillere stå over i hver kamp. Dette var veldig uheldig med tanke på utvikling og spilletid. Vi meldte derfor på et lag til, og da på nivå 2 i høstsesongen. Her fikk guttene mer motstand, men gikk likevel gjennom høstsesongen uten tap. Guttene har også vært med på Grønt Gras, Sørcup i Kristiansand og på Bryneknotten med 3 lag. Mange av guttene har hatt stor utvikling det siste året og vi ser frem til 7-er fotball neste sesong. JENTER 11 Trenere: Oppmann: Spillere: Jarle Haugstad og Petter Hagland Beathe Fjeldheim Frida Haugstad, Susann Hagland, Stina Rønningen, Mia Fjeldheim, Victoria Berry, Carina Due og Silje Brekken Dette året har vi bare vært 7 spillere på et 7-erlag. Heldigvis så stiller alltid disse jentene opp til kamp, og i tillegg har vi vært så heldige og fått låne spillere fra J10. Nytt for året har vært trening sammen med J12. Det har vært både lærerikt og kjekt. Vi har vært med på to turneringer KleppSparebankCup og SørCup. I SørCup fikk vi med oss 2 spillere fra Orstad, og vi kunne dermed stille med to lag. Jentene spilte veldig godt og vi ble bare bedre og bedre ut i turneringen. I serien har vi også spilt godt, og vi er blitt et godt lag med mye flott samspilling. Det er kjekt å trene en slik gjeng. Takk for en flott sesong. GUTTER 11 Trenere: Oppmann: Jim Kjetil Refsnes, Jeanette Soltveit, John Kenneth Fjermestad 12

13 Spillere: Adrian Soltveit, Kristoffer Ueland, Thomas Bolme, Thomas K. Fjermestad, Truls S. Refsnes, Trygve Haugen Høyland, Vebjørn Salte Håland, Wilhelm Kalberg, Johann B Hanssen, Andreas Hansen, Joakim Leivestad, Sven Løge G11 har spilt sin første sesong med 7'er fotball, og det har vært en positiv opplevelse for guttene og oss som pårørende. Det er god innsats på treninger og kamper. Tekniske ferdigheter og samspillet har utviklet seg enormt gjennom året, og spillergruppen ser ut til å trives i lag. Vi var igjen og koset oss på Flekkerøya, og ser frem til årets siste Sør-cup for guttene. I 2016 vender vi nesa enda lenger sør, nemlig Danmark. Ellers har G11 deltatt på Østerhuscup og Kiwiknotten. Dessuten har vi vært med i serien med ett lag. Etter å ha gått ned fra nivå 2 til nivå 3 i serien har alt gått så mye bedre, og det har bare vært et tap gjennom hele sesongen. Vi er meget godt fornøyde med særs engasjerte trenere. G11 er historie, og G12 ser nå frem til å ta fatt på en ny sesong. Vi gleder oss. JENTER 12 Trenere: Oppmann: Spillere: Unni Håland Austerå og Leif Ronny Knudsen Åshild Carlsen Benedikte Dybsjord, Ingvild Konstali Stokka, Ane Alme, Vilde Carlsen, Wenche Kverneland, Liva Myge Haugland, Synnøve Austerå, Birte Serigstad, Synne Rosseland Kjos, Gina Frøyland, Yasmin Efteland, Cecilie Knutsen Sesongen 2014 startet med treninger i slutten av januar. Vi trente to ganger i uken, og nytt for året var at vi hadde fellestreninger med jenter 11 år. Dette fungerte veldig bra. Kampsesongen startet i april. Det ble mye tøff motstand i vårsesongen, så fra høstsesongen valgte vi å gå ned på nivå. Dette viste seg å være en suksess i og med at vi nå spilte mer jevne kamper. I juni reiste vi til Sør Cup på Flekkerøy. Å reise bort på turnering med overnatting, var selvsagt det store høydepunktet for sesongen. Veldig sosial tur som både jentene og vi ledere hadde glede av. Kjekt var det også at flere foreldre tok turen ned for å heie på jentene. Vil takke jentene for nok en fin sesong. Vil også takke de foreldrene som trofast møter opp til kamp for å heie på jentene. Dere er viktige støttespillere! GUTTER 12 Trener: Oppmann: Spillere: Dag Robberstad Lisbeth Hoch Lode og Lars Nygård Simen Bakken, Sinder Eik, David Grude Austrått, Martin Lode, Steffen Gundersen, Otto C. Haukeland, Johannes Helland, Bjarte Tjessem, Espen Hatteland, Markus Robberstad, Merlin Polmer, Daniel Nygård, Ari Heen, Matas Urbonavicius Guttene er ivrige på trening og møter stort sett til alle treninger. De er blitt flinkere til å følge med på trenerens instrukser slik at treningene blir mer effektive. Årets høydepunkt ble også i år Plussbankcup. Vi deltok også på Bend It cup i Egersund. I serien har vi hatt 2 lag fram til sommeren, etter sommeren slet vi med å få nok spillere slik at vi trakk det ene laget. Fasiten for våren ble mye tap mens høst sesongen var positiv med stort sett bare seire. Nå gleder guttene seg til å spille 9er fotball neste sesong og Kattegat Cup. JENTER 13 Trener: Oppmann: Arild Nyland Tor Christian Carlsen 13

14 Spillere: Marte Handeland, Maja Rame, Helen Lahinen Nyland, Ida Helmersen, Hedda Lie Netland, Sunniva Traa Carlsen, Astrid Tveita, Mia Grude Østrått, Irja Wetteland Kleppe, Tora Brådland, Thea Ødegaard Rimestad, Vilde Eiken Nilsen, Mari Haaland, Eline Eike Sesongen 2014 var god og framgangsrik for Frøyland J13. Sesongen startet med deltakelse i Kvia-serien, der jentene tok seg til A-sluttspillet. Til slutt ble det tap i semifinalen. I serien spilte jentene i 2. divisjon, der de har hevdet seg godt. Etter god innsats hele sesongen, og stadig sportslig framgang, endte de opp på øverste halvdel av tabellen, nærmere bestemt på fjerde plass. Et sportslig og sosialt høydepunkt kom første helgen i august, da jentene for første gang var med i Kattegatcup. Etter en trang start spilte jentene seg stort opp, og kom til finalen i B-sluttspillet. Selv om de tapte den, står det respekt av innsatsen de la ned! Sosialt fungerer laget fint, det er greie jenter å ha med å gjøre! De koser seg på trening og i kamp, noe som er svært viktig for stabilitet og utvikling. Målet for neste sesong blir å fortsette den gode sportslige utviklingen samtidig som vi beholder det gode miljøet. GUTTER 13 Trenere: Spillere: Kai Eriksen, Dag Egil Alme Håvard Alme, Morten Botne, Elias Bouguern, John Brueland, Markus Eiane, Marius Eriksen, Marton E. Grødem, Johannes Fylling, Espen Hatteland, Sondre Høllen, Jonas Kjos, Isak Kleppe, Runar Kverneland, Daniel Bedkowski, Rolf Paulsen, Kurt Rafals Fosse, Alexander Risa, Tobias Thorsen, Thomas Vestly, Vetle Auglend, Markus Robberstad, Andreas Aronsen Oddane 13-åringene i Rogaland skulle i sesongen 2014 spille 9-er fotball for første gang. Vi meldte på et lag i 1 div og et lag i 3 div. I Sør- Rogaland var det i 1 div. 2 puljer med 10 lag i hver pulje. De 5 beste lagene i hver pulje kvalifiserte seg til 1 div-høst. Vi ble nr. 4 på våren og ble klare for spill i 1 div. Her endte vi til slutt på 4 plass. Laget i 3 div. vant puljen sin, der det kun ble 2 tap og målforskjell på I Kattegatcup vant vi bronse-finalen mot Larvik Turn. Vi var også med på Trollcup i Kristiansand i oktober der vi tapte kvartfinalen på cornere. Vi er veldig fornøyd med spillergruppen både når det gjelder innsats og utvikling. 3 av guttene ble også tatt ut på kretslaget. JENTER 14 Trenere: Oppmann: Spillere: Staale Grude Haaland, Edel Ødegaard Gunn Aina Efteland Kamilla Efteland Johansen, Mari Haaland, Elise Arnesen, Johanne Njærheim, Mine Nedrebø Serigstad, Thea Ødegaard Rimestad, Jorunn Sandvik, Karoline Johansen, Tora Brådland, Eline Eike, Jorunn Hadland, Vilde Eiken Nilsen, Maria Fjermestad, Malene Hatletvedt, Guro Høyland, Ingrid Storhaug Njærheim, Irja Wetteland Kleppe (J13), Karen Grødem (J15/16) Jenter 14 startet treningen for sesongen 2014 straks årsfesten i 2013 var ferdig. Gruppa som har bestått av 10 fjortenåringer (en sluttet og en kom til i løpet av året) og fem trettenåringer har hatt en utrolig stor treningsiver. Vi har hatt 88 treninger og et fremmøte på over 80% i løpet av sesongen. Jentene har lagt ned en stor jobb for å bli bedre fotballspillere, og har fått betalt for innsatsen. Vi ble nummer tre i andredivisjonspulja vår og vant totalt 17 av 31 kamper. I løpet av sesongen deltok vi i to turneringer. I Nordsjø Cup hadde vi med to lag, mens vi i Kattegat Cup stilte med 11-lag og gjorde en god figur. Det beste med hele danmarksturen var kanskje at samtlige 15 var med og at vi hadde en flott opplevelse sammen. Årets innsatspokal ble tildelt Mine Nedrebø Serigstad. 14

15 GUTTER 14-1 Trener: Oppmann: Spillere: Rein Austerå Annelise Ravndal Frank Aarthun, Jarand Austerå, David Bregård, Steffen Brekken, Dag Bjarne Carlsen, Ørjan Karlson, Axel Kindervåg, Tron Olav B Kleppa, Fredrik Krogedal, Kristoffer M Kverneland, Magnus Nordahl, Espen Ravndal, Morgan Skjæveland og Even M Larsen 1 er laget har bestått av 14 gutter med hjelp fra 3 stk spillere fra 13 års laget. Turneringer og cuper vi har vært med på er Nordsjøcup i Orrehallen, Kviaserien, Kattegatcup i Danmark og Vintercup i Kristiansand. Alltid kjekke og snille gutter med flott oppførsel. I serien har vi spilt i 2 div. og endte på en god 4 plass. 8 seire, 3 uavgjort og 5 tap. Målforskjell I Kattegatcup i Danmark klart guttene i år og å spille seg til A finalen, men tapte mot et godt Vareberg GIF/TFF fra Sverige. I Trollcup i Kristiansand vant de alle kampene i puljen sin og gikk videre til sluttspill. Vant 1/8 finalen men tapte 1/4 finalen mot gode Randesund som til slutt vant finalen. GUTTER 14-2 Trener: Oppmann: Spillere: Stian Haugland Jakob Eide Morgan Skjæveland, Fredrik Krogedal Fjermestad, Odd Kjetil Lura, Christian Berntsen, Tobias Refsland, Marcus Aardal Dias, Are Undheim, Martin Fjelde, Andreas Eide, Snorre Stokdal, Heine Hjorteland, Kevin Tran, Peder Aardal, Tobias Hillesvik, Even Madland Larsen, Thomas P. Scears, Henrik Eimstad og innslag fra 1-laget Frøyland G14-2 er en gjeng med gode kompiser som har spilt i 3.divisjon. Litt treg start på sesongen, men stor fremgang og godt pågangsmot. Laget har vist en spesiell evne til å stå på hele kampen, og ofte avgjort kampen mot slutten, -som mange storlag i Europa. Vi har spilt 20 seriekamper og scoret 56 mål, 2,8 i snitt må være bra. Endte på 9. plass i avdelingen. Gruppa vokser, og det er en trend som er bra i årsalderen. Stian Haugland har lagt et godt grunnlag for Kjell Gunnar Kalberg som overtar treneransvaret. Vi gleder oss til å følge laget videre. JENTER 16 Trenere: Oppmann: Spillere: Reidar Seland, Michael Grødem Jens Bolme Amalie Seland, Marie Hjellestad, Marie Kårstad, Aida Pajic, Mia Bolme, Tone Lise Eike, Mira F Apneseth, Sara Taksdal, Atina & Tiril Lobekk Kvamme, Martine Lie Netland, Sigrid Kverneland, Nina Holen, Karen Evertsen Grødem Vi har hatt 2 treninger per uke både på vårparten og høstparten og har fortsatt med treninger etter sesongslutt. Vi vil fortsette å trene gjennom hele vinteren. Oppmøte i 2014 sesongen har variert noe. Denne sesongen har flere av våre jenter hospitert på J19 laget både i serien og Kattegat Cup. Jentene har i år spilt 7 er fotball i serien og vi har fått muligheten til å se steder vi normalt ikke reiser til. Vi har spilt totalt 17 seriekamper og endte på en 5 plass i serien. Det ble totalt 7 seirer, 3 uavgjort og 7 tap. I Kattegat Cup stilte vi med et 7 er lag og ble slått ut i semifinalen i B sluttspillet. 15

16 Selv om det ikke ble den helt store suksessen rent sportslig storkoste jentene seg i Danmark og de skal ha skrøyd for eksemplarisk oppførsel. Dette er en kjempegod gjeng. Innsatspokalen for 2014 sesongen gikk til Nina Holen. GUTTER 15/16 Trenere: Oppmann: Navn på spillere: Bjørn Johansen og Tor Arne Aas Kjetil Fylling 1999; Gustav Brådland, Sondre Efteland Johansen, Ruben Skjæveland, Philip Refsland, Amund Risa Fylling, Ola Rønningen, Jonas Aas, Henrik Due, Jørgen Bjerga, Erik Schøld Sæterdal, Ole Christian Håland 1998; Jone Bjerkreim Kleppa, Morten Norland, Morten Holm, Simen Kindervaag, Sindre Alme, Lars Evje, Mathias Simonsen Botne, Sverre Reiten Finnbakk, Eirik Sothaug Njærheim. Stammen i laget har vært 1999 årgangen har trent og spilt fast med Juniorlaget. På kampene har alle 1999 vært med, pluss 3-5 fra Dette har fungert godt! Flere av 1999-erne har og spilt og trent med juniorlaget. Det har vært jevnt og godt oppmøte på treninger og kamper. Vi spilte i 2. divisjon denne sesongen. Vårsesongen endte med få poeng og mange jevne kamper. Høstsesongen fløt vi på Kattegatbølgen og vant nesten alt! Vi var med på innendørsturnering i Orrehallen i februar. Sommerens og sesongens høydepunkt var utvilsomt Kattegatcup. Der kom vi i år helt til finalen i A-sluttspillet, som vi tapte. Å slå ut ett Brynelag i gruppespillet og det andre Brynelaget i semifinalen smakte ekstra godt. Det er en kjempegrei gjeng å reise på tur med! Vi gjentok også suksessen fra ifjor og deltok på Gimletroll cupen i Kristiansand i november. En meget bra helg som betyr mye både sportslig og sosialt. Vi spilte 5 kamper, gikk ubeseiret gjennom gruppespillet på lørdagen. Puljevinner og klar for kvartfinale i A-sluttspillet. Den vant vi, men tapte mot kretsmestrene i Vest Agder i semifinalen. En jevn kamp, der det for en nøytral tilskuer var vanskelig å se hvilket lag som var krestmestre i Vest-Agder og hvilket lag som spiller i 2. divisjon i Rogaland! Felles avslutning med gutter og jenter 1999 og 1998 prøvde vi og i år en suksess med pizza, brus og pakkeleken! JENTER 19 Trener: Oppmann: Spillere: Pål Njærheim Arne Skjæveland Torlaug Storhaug Auestad, Charlotte Skjæveland, Malena Njærheim,Lene Herigstad,Trine Lunde,Julie Aase,Lisa Finne, Mira Fuglestad, Karen Grødem, Mia Bolme, Sara Taksdal, Hanne Rønningen (Kattegat), Live Ravndal (Kattegat) Sesongen 2014 var vellykket for J-19. Vi har spilt 7-er, og med et ungt lag fått gode resultater. Gjennom hele året har det vært et tett samarbeid med J-16 laget. Både på trening og i kamper. Vintertreningene var stort sett bra og allerede i treningskampene leverte laget gode resultater. I seriespillet var poengfangsten noe dårlig om våren, men mye bra spill. I høst ble det en omlegging til en ren 7-er gruppe som spilte om KM. Her kom Frøyland på 2.plass med 14 poeng etter 8 kamper. (4 seirer, 2 uavgjort og 2 tap). Sommerens høydepunkt var seier i Kattegat cup. Det var 3. året på rad at FIL vant den eldste jenteklassen i Kattegat. Takk til alle som var bidratt rundt laget og foreldre som stiller opp på kamper. 16

17 GUTTER 19 Trenere: Oppmenn: Spillere: Trond Åse og Kjell Gunnar Kalberg Leif Årsand og Jan Søyland Erik Thorsen, Jostein Eide, Marcus Thorsen, Tor Martin Årsand, Frits Kverneland, Jon Arnt Kårstad, Vegard Klippen, Henrik Skjæveland, Erlend Asbjørnsen, Morten Karlson, Sander Vølstad Hetland, Ola Rønningen, Mathias Simonsen Botne, Morten Norland, Dan Stenberg, Jone B. Kleppa, Sindre Alme, Simen Kindervåg, Anders Handeland, Preben Voll Hansen, Karl Arne Tveita, Runar Skjæveland, Sverre Finnbakk, Tollef Hillesvik, Mats Vølstad, Bjørnar Helland, Aleksander Ree, Eirik Storhaug Njærheim, Sindre Sletthei, Håkon Finnbakk, Lars Evje, Steinar Grødem. Vi har vært 32 spillere fordelt på 2 lag i 1. og 3.divisjon. Til sammen 39 spillere har vært benyttet på kampene. 8 spillere har trent med A-laget og 4 av disse har og spilt kamper. 10 av spillerne er 16 år og rullerte med å spille for G16 laget. De deltok også i turneringer i Danmark og Kristiansand. Sportslig har det vært en suksess. Alle fikk mye spilletid og gode utfordringer. Resultatmessig var det og kjempebra med 2. plass og 4. plass i serien. Dette er egentlig fantastisk med bakgrunn i alderfordelingen i gruppa. Det er kun 4 stk 19 åringer, 6 på 18 år, 11 på 17 år, 10 på 16 år og 1 stk 15 åring. Gruppen har spilt til sammen 40 kamper i serie og privatkamper. 20 seier, 6 uavgjort og 14 tap. Scoret 145 mål og sluppet inn 98. Innsatspokalen for lag 1 er tildelt Preben Voll Hansen og lag 2, Erik Thorsen. Sindre Sletthei er årets toppscorer og poengsamler. Spillerne har en god utvikling og særlig enkelte spillere har vist store fremskritt. Vi har sett utvikling hele året og særlig i høst har dette gitt utslag i flotte resultater. Vi har spilt mot mange gode lag og spillerne har fått store utfordringer hver eneste uke. Utfordringer som de har vokst på og som vil komme særlig tilnytte i neste sesong. Det er en flott gjeng å få jobbe sammen med og trenere og lagledere takker for et flott fotball år. 17

18 HÅNDBALLGRUPPA HÅNDBALLSTYRET Styrets sammensetning 2013/2014: Leder Nestleder Sportslig leder Kasserer/ lotteriansvarlig Sekretær/It- ansvarlig Dommeransvarlig Materialforvalter Kioskutvalg: Mia. M. Haugen Høyland Kari Rosland Hadland Liv. R. Storhaug Iren Lobekk Mona Bolstad Siri Merete Eike Edel Ødegaard Bjørn Halsvik, Eirin Arnesen, Siri Nedrebø, Åshild Larssen/ Lill Kristin Holen (delt midt i sesongen) Styrets sammensetning 2014/2015: Leder Sportslig leder Kasserer/ lotteriansvarlig Sekretær/It- ansvarlig Dommeransvarlig Materialforvalter Kioskutvalg: Mia M. Haugen Høyland Liv. R. Storhaug Gerny Kjørmo Klungland Mona Bolstad Siri Merete Eike Edel Ødegaard Kiosk ansvarlig Kari Rosland Hadland, Eirin Arnesen, Siri Nedrebø Styrets sammensetning 2015/2016: Leder Sportslig leder Kasserer/ lotteriansvarlig Sekretær/It- ansvarlig Dommeransvarlig Materialforvalter Mia M. Haugen Høyland Gerny KjørmoKlungland Mona Bolstad Siri Merete Eike Edel Ødegaard Vi jobber med å få inn 2-3 nye personer i styret. Vi trenger rekruttering fra de yngre lagene slik at vi klarer å skape kontinuitet. Vi er innstilte på at vervene kan bli fordelt annerledes avhengig av hvem vi får med oss i styret. Kioskutvalg: Kiosk ansvarlig Kari Rosland Hadland, Eirin Arnesen, Siri Nedrebø Styrearbeid Dette året har styret vært stabilt, og vi har kunnet fokusere på å prøve å skape noe nytt. Vi er trygge på systemet, og vet hva vi har og forholder oss til. I oppstart av sesongen hadde vi en håndballfest for trenere og oppmenn og noen frivillige. Det var veldig kjekt og vi vil prøve å få det til igjen. Nestleder har hatt kontrollen på alle innlegg til FIL, samt dugnadslister til kiosken. Vi ønsker å nå ut til folk ved å vise positivt igjen i FIL og det opplevde vi at vi klarte. 18

19 I sesongen har vi hatt styremøte ca 1 gang pr. mnd og lagledermøte ca annenhver mnd. Vi har i år som i fjor vært effektive, og avlyst møter de gangene det har vært få saker/saker som ikke haster. Enkelte saker har vi bare avgjort via mail. Dette har fungert godt og vi har hatt godt oppmøte. Leder og sportslig leder har deltatt på lagledermøtene. Leder har skrevet referat herfra. Undertegnede har representert håndballgruppa i hovedstyret, og informasjon derfra har blitt videreformidlet lagledere og håndballstyret på de ulike møtene. I tillegg til dette har leder og sportslig leder hatt mye kontakt på mail. Det har også blitt brukt mail for å fordele oppgaver i styret, og sørge for at alle har den informasjon de trenger til enhver tid. Lagene har også blitt oppdatert fortløpende pr. mail. I dagens samfunn er mail et effektivt og hensiktsmessig virkemiddel vi må benytte aktivt i alle sammenhenger. Sportslig leder og leder har møtt på sonemøter/regionmøter, og sportslig leder har hatt kontakten med NHF Region Sørvest-Norge. Sportslig leder, Liv Storhaug har kontroll på alt det sportslige. Nødvendig utstyr har blitt handlet inn etter hvert som trenerne har hatt behov for det. Da vi kjøpte inn en god del utstyr i fjor har vi ikke hatt behov for å kjøpe så mye i år. Det er mer forbruksvarer vi trenger. Vi har hatt den første sesong med klisterspill for j15 og har investert i nødvendig utstyr til dette formålet. Vi hadde som mål å få gode rutiner for klisterbruk slik at dette skulle bli en positiv og utviklende hendelse for spillere og klubb. Vi i håndballen var innstilt på å gjøre vårt beste for å få dette til å fungere godt. Bruk av klister i hallen medførte en ny utfordring på renholdssiden. Vi vurderte ulike løsninger, men landet på at j15 med foreldre kunne ha klistervask som dugnad i stedet for å stå i kiosken. Det har vært vask ca 1g pr mnd i sesongen. Så langt vi vet så har dette fungert greit. Spillerne er med på klistervask i håp om at dette skal ha en forebyggende effekt. De fleste griser mindre når en vet at en skal vaske etter seg selv! Vi har videreført praksisen om at alle nye trenerne og oppmenn får velge seg overtrekksdress eller treningsgenser/bukse hos Intersport. Alle voksne som representerer håndballen ute på arrangement som kamper og turneringer, skal ha på seg en overdel med Frøyland på ryggen. Vi ønsker å fremstå som synlige og positive representanter for den klubben vi representerer. Nye treningsklær for trenere og oppmenn fås ca hver 5.år, men styret kan beslutte annet dersom spesielle årsaker ligger til grunn. På 17. mai hadde vi lyst til å gjøre noen sprell i toget og skape litt glede. Det ble dannet en 17.mai komité som besto av spillere fra j13 og j15, samt Liv og Mia. Temaet ble gult. Vi hadde masse gule ting, trillebårer med barn og dukker, vi delt ut snop, gule blomster og bananer. Det var god oppslutning og vi fikk mange gode smil langs ruta. Det var skikkelig gøy! At vi i tillegg fikk 1.premie for beste innslag i toget, var ekstra kjekt spesielt for alle som hadde stått på for å få dette til. Økonomien i håndballgruppa er god, men vi jobber stadig med å finne nye måter å få inn penger på. Vi hadde julelotteri og miniturnering denne sesongen. Vi må i ettertid vurdere om arbeidet det er med julelotteri står i forhold til pengene som kom inn. Vi kunne ha ønsket oss en bedre inntektskilde enn julelotteri, da mye faller på styret og vi har få lag/spillere til å selge lodd. Dommere Det er behov for både kampledere og dommere. Dommerkontakt Siri Merete Eike har hatt kontakt med kretsen med tanke på dommerrekruttering i klubben, men vi har ikke klart å skaffe dommere. Det jobbes med saken. Kioskdrift Kioskdriften i hallen er fortsatt en stor inntektskilde til håndballgruppa. Nestleder har satt opp dugnadslister, og disse har fungert godt gjennom sesongen. Kioskleder, Bjørn Halsvik har gjort en god innsats, fornyet litt og prøvd litt nytt i kiosken. Øvrige inntekter stammer fra 17. mai. 19

20 Valgkomité Det er ikke opprettet valgkomité. P.t. fungerer styret som valgkomité. Lag I inneværende sesong (2013/2014) har vi hatt 6 lag som er med i serien: Trener - oppmann/kvinne J/G 6-7 Trener Linda Lahinen J/G 6-7 Trener Ellen Beate Heskestad J/G 6-7 Trener Kristin Handeland J/G 6-7 Oppmann Jeanett Soltveit J8-9 Trener Randi Bjørkås J8-9 Oppmann Siri Merete Eike J10 Trener Jorunn Hagland J10 Oppmann Line Eide J12 Trener Hege Børretzen Rame J12 Trener Margunn Håland J12 Oppmann Linda Lahinen J13 Trener Ingvild Riskjell Kalheim J13 Trener Dagfinn Helland J13 Oppmann Mia M. Haugen Høyland J15 Trener Robert Nicholas J15 Hjelpetrener Berit Fuglestad J15 Oppmann Helen Hjellestad J15 Oppmann Anja Ødegaard Vi har i løpet av sesongen fått med oss Potetcup på Klepp, Cameron Cup i Kristiansand og romjulsturnering på Kåsen. De yngste lagene har deltatt på Potet-cup og de eldste (J12, J13 og J 15) har deltatt på Cameron. Deltakelse på Cameron Cup ble et kompromiss da Umbro- turneringen falt på samme tidspunkt som Grønt gras på Frøyland og KIF sin turnering falt på samme helg som J15 hadde flere som skulle konfirmeres. Cameron cup var helt ok, men ikke en cup vi vil velge i fremtida. Noen av de eldste har deltatt på romjulsturnering på Kåsen. Kurs Alle trenere og lagledere har fått tilbud om trenerkurs, og noen av trenerne har vært på ulike kurs. Veien videre - Utfordringer framover Den store utfordringen framover er fortsatt å klare å rekruttere nok spillere og øke antall lag, samt å få trenere og oppmenn til alle lag. En annen utfordring som vi ønsker å få bukt med, er følelsen av og til stadighet konkurrere mot fotballen i Frøyland. Vi ønsker at vi etter hvert skal klare å komme vekk fra dette. Det er mulig at dette handler om holdninger hos de voksne. Vi må gi og ta for å få til et samarbeid som kommer spillerne til gode. Vil referere til det Dagfinn Helland skrev i FIL tidligere i år: 20

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong.

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. I vårsesongen hadde vi 17 spillere som møtte jamnt opp på trening,noe som resulterte i mange gode kamper i serien. Vi spilte 8 kamper der vi vant 6 og tapte

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015 G 8 år - 1 km Tormod Hagen Sandnes IL 11 07:08,2 Henrik Sleire Håland Kverneland Ski 8 06:31,4 Mathias Kjølberg Bjerkreim IL 7 05:36,1 Espen Krogedal Matningsdal IL 13 08:16,9 Livar Oftedal 6 05:36,5 Vebjørn

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år 1 2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 17:30:15 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 17:30:30 G 8 år 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nikolai Slettebø Matningsdal Idrettslag - Ski 17:31:15 Jonas Vistnes Myklebost

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år Iben Bøllestad Sandnes IL - Ski 40 06:25,1 Gabrielle Kjølberg Bjerkreim IL - Ski 3 08:54,2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 1 09:05,7 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 2 04:38,4 Fullførte: 4 Påmeldte:

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt Felles 7 år Ingvill Sporaland Sandnes IL - Ski 04:30 Rikke Ottesen Gjesdal IL - Ski 12:55 Annike Osland Bjerkreim IL - Ski 10:32 Lisa Grubben Sirdal Skilag - Ski 09:52 Marlen Bue Malmei Bjerkreim IL -

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 -

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - 1: Informasjon om laget Navn på lag: Vår 2012: Jenter og gutter 2003 (JG2003) Høst 2012: Gutter 2003

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

KM 2013 Klassisk Distanse 13+

KM 2013 Klassisk Distanse 13+ J 13 år 1 Linn Ravndal Gjesdal IL - Ski 118 09:15 00:00 2 Camilla Ziesler Sandnes IL - Ski 117 10:16 01:01 3 Mathilde Nerheim Suldal IL - Ski 119 10:27 01:12 4 Ingrid Reiersen Otra IL - Ski 115 11:18 02:03

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 Håndballen i Hegra har hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine dager i

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Foreldremøte NIF J97 Kort oppsummering av sesongen 2009/2010 Bortecuper Vårens hjemmecuper Opplegg for sesongen 2010/2011 Skadeforebygging basistrening Eventuelt

Detaljer

Bring-kvalifisering i Charlottenlundhallene

Bring-kvalifisering i Charlottenlundhallene Bring-kvalifisering i Charlottenlundhallene Kampprogram 10. september 2011 1 Viktig å være våken på eksamensdagen :-) Sommeren er over, og hverdagen har på nytt startet. Vi kan alle føle at vi snart er

Detaljer

Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen

Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen Fotballsesongen 2015 er snart omme og vi kan se tilbake på et aktivt fotballår både i barne- og ungdomsfotballen i Kolbu/KK. Dette takket være

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG 1. Organisasjon: Navn: Sandved Idrettslag Adresse: Postboks 3520 4393 Sandnes Stiftet: 27. mai 1980 Konto nr.: 3260 07 86074 (Sandnes Sparebank) Styret har i 2008

Detaljer

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget Fra åpningsseremonien i Mini World Cup med 3.100 tilskuere og nasjonalsanger Høydepunkter: Vellykket med årskullslag for 99 og 98 med overraskende

Detaljer

Lykke til! Med sportslig hilsen Nina Johnsson (leder)

Lykke til! Med sportslig hilsen Nina Johnsson (leder) Da er det klart for nok èn Bringhelg med mange spennende oppgjør. IK Grane Arendal Håndball ønsker dere alle velkommen til 4. runde i denne landsomfattende serien spesielt dommerne og våre gjestende lag

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Gjesdal Idrettslag Klubbrekorder

Gjesdal Idrettslag Klubbrekorder Menn Senior 60 m Søren Nedrebø 7.1 Stavanger 08.09.55 100 m Torvald Hadland 11.1 Sola 11.06.87 200 m Torvald Hadland 22.7 Stavanger 18.08.84 300 m Torvald Hadland 35.9 Sola 11.06.87 400 m Svein Høgemark

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Generalforsamling 2015 Arna Travlag

Generalforsamling 2015 Arna Travlag Generalforsamling 2015 Arna Travlag Tirsdag 26. Januar 2016 kl. 19:00 i «Gamleskulen» på Haukeland Generalforsamlingen skal behandle: 1. Godkjenning av innkallingen. 2. Valg av dirigent og 2 personer til

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

ÅRSHJUL FOR G03 2014

ÅRSHJUL FOR G03 2014 ÅRSRAPPORT SESONGEN 2014 LAG: SKRIM G03 LAGLEDER: Hanne Lindh FORELDREKONTAKT: Knut Almås TRENER: Vebjørn Engerud, Bjørn Johannessen og Svein Tore Bråthen ANTALL SPILLERE: 25 ÅRSHJUL FOR G03 2014 Spillere

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Fredrik Næs Eiker Kvikk 0:08:41 Andreas Besseberg Eiker Kvikk 0:08:30 Anders Tandberg Fåsen Vestfossen 0:06:20 Johannes Dahl-Sunndal IBK 0:07:16 Christopher

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/1 2/0 6/3 1/0 5/0 => 17/04 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Todagersrennet - Sprint

Todagersrennet - Sprint Jenter 10 år & yngre ny Signe Hole Skoppum IL 6 09:21 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL 9 08:18 Maria Ladiszlaidesz Bø SSL 3 08:57 * Carine Lid Heddal IL 7 11:16 4 (4-0) Amalie Skarpodde Drangedal IL 8

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK Øvelse 1. 200m individuell medley, herrer Klasse født 94 1p Furumo, Daniel Nicholas West 1994 Lørenskog/Rælingen 2.32,88 373 32,43 (32,43) 1.11,96 (39,53) 1.57,47 (45,51) 2.32,88 (35,41) Klasse født 95

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL

ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL Styret har i 2013 bestått av Roger Hernes Gunn Torill Haugen Marta Kringen Kvaal Ingunn Kjelvik Kristin Verket Silje Marie Hegge Aasan Leder Sekretær Kasserer Arrangementansvarlig

Detaljer

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være Gutter2004 Agenda 1. Status/oppsummering sesongen 2015 2. Status spillere og støtteapparatet 3. Nivådeling 4. Hospitering 5. Planlagte treningstider kommende vinter 6. Seriespillet 2016 7. Treningskamper

Detaljer

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN AGENDA - GRUNNIDÉ - DAMELAG - FLINT BASIS TILBUD - FLINT UTVIDET TILBUD - FLINT RESSURSER - FLINT SPILLERE - TRENINGSLEIR - DATO - TRENINGSTIDER

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt NOCLAS 1 3235918 U1 Ukjent løper NOTEAM 20:53 D14 år og yngre 3km 1 Silje Solhaug Mosaker Kalandseid 13:49 2 Anne Grete Karstad KIL-STIL-J99 14:23 00:34 2 Aarvik Nora Øvergaard Gneist 14:23 00:34 4 Ingvild

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Granlikarusellen 2014

Granlikarusellen 2014 Gutter 4 år Lalande, Leopold 805 Narvesen, Ole Edvard 803 Platek, Roland 806 Skirbekk, Tobias 802 Fullførte: 4 Påmeldte: 7 Startende: 7 Gutter 5 år Onsrud, Noah 810 Sørlie, Edvard 809 Åsvestad, Albert

Detaljer

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 8 år 1 km klassisk Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 9 år 1 km klassisk Estil Brissach, Are Lierne IL 8 Sivertsen, Fredrik Leirådal IL 9 Sivertsen, Johannes Leirådal

Detaljer

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste KM Sprintstafett 23 Plass Lag Gutar - 2 år 2.2.23 Molde og Omegn il lag 6:49 Mikkel Gautvik 2:4 : 2:4 : 2 Karsten Vestad 2:38 : 5:9 : 3 Mikkel Gautvik 3: 3 :7 8:9 : 4 Karsten Vestad 2:4 : :59 : 5 Mikkel

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Resultater KM terreng 13 år t.o.m veteran 26.03.2011

Resultater KM terreng 13 år t.o.m veteran 26.03.2011 Resultater KM terreng 13 år t.o.m veteran 26.03.2011 800m Klasse J-13 Thea Daltveit Bryne FIK 2,55,5 1 Cecilie Skeie Sandnes IL 2,57,2 2 Ane Siqveland Kalheim Bryne FIK 3,04,4 3 Andrea De Hertog Bryne

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012 Versjon Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 202 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: 2 Emma T. Stumo 200 Rena 49, 3 Dina Moberg Rasch 200 Stange 4, 4 Ingrid Dyrkorn 200 Rena

Detaljer

ADRESSELISTER VIKING FK 2015 ( fra og med 11 årslagene til og med HC laget) 04.08.2015 Lag Navn Mobil Mail Tittel Mats Ullereng

ADRESSELISTER VIKING FK 2015 ( fra og med 11 årslagene til og med HC laget) 04.08.2015 Lag Navn Mobil Mail Tittel Mats Ullereng ADRESSELISTER VIKING FK 05 ( fra og med årslagene til og med HC laget) 04.08.05 Lag Navn Mobil Mail Tittel Mats Ullereng 95954 Mats@viking-fk.no Trenerkoordin ator Arild Sværen 906609 Arild.svaeren@lyse.net

Detaljer

SOGL Telenorkarusell Dag 2

SOGL Telenorkarusell Dag 2 Barn 3 år Seeberg-Holmedal, Sofie 0 DNS Skaar-Rommetveit, Alva Kristine 9 Fullførte: Startende: Barn 4 år Eikrem, Tora 6 Haga, Maria Dyrvang 9 Hannevik, Jonathan 7 Hanvold, Henning 8 Fullførte: 4 Startende:

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Årsrapport sesongen 2009-2010

Årsrapport sesongen 2009-2010 Årsrapport sesongen 2009-2010 1 1 Administrativt... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Styremøter... 3 1.3 Økonomi... 3 1.4 Sponsor... 3 1.5 Annet... 3 2 Dugnad... 4 3 Arrangement... 4 3.1 Renn/konkurranser...

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Resultatliste 08.03.2008

Resultatliste 08.03.2008 G-10 60 m Resultatliste 08.03. 120 Sondre Ljosdal Galtung Olden IL 10.98 463 113 Jakob Straume Hyen IL 10.42 637 149 Kristoffer Skorpen Flora IL 10.92 482 87 Ole Kristian Hugøy Florø Tog IF 10.22 699 104

Detaljer

Ark1. Side 1. Stevne: DNB-karusell 1 Stevnested: Eidangerhallen Stevnedato: 26.03.2014 Arrangør Eidanger IL Kontaktperson: Kjell Ivar Øya Utendørs: N

Ark1. Side 1. Stevne: DNB-karusell 1 Stevnested: Eidangerhallen Stevnedato: 26.03.2014 Arrangør Eidanger IL Kontaktperson: Kjell Ivar Øya Utendørs: N Stevne: DNB-karusell 1 Stevnested: Eidangerhallen Stevnedato: 26.03.2014 Arrangør Eidanger IL Kontaktperson: Kjell Ivar Øya Utendørs: N Ark1 Resultatliste: 26.03.2014 G-10 60 meter 1 Fredrik Scheie Vrålstad

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

RESULTATLISTE 12.05.2015

RESULTATLISTE 12.05.2015 Barn 0-6 år (Påmeldt: 34 - Startet: 31 - Fullført: 31 - Premier: 0) Sigurd Maurset Hammer 1 Mathilde Hermansen 2 Ella Nordby Skogen 3 Kasper Hoelsæter Teksum 4 Vilde Nordby Skogen 5 Martine Årdal Eidsvold

Detaljer

NBK Jenter 89/90/91 sesongen 2006. Laget

NBK Jenter 89/90/91 sesongen 2006. Laget NBK Jenter 89/90/91 sesongen 2006 Laget Glade jenter etter å ha slått Hordabø 2-0 Vi startet sesongen med 23 spillere på trening i begynnelsen av januar og avsluttet med 20 stk i midten av oktober. Vi

Detaljer

Oversikt over lag og trenere. Siren Røstad Wroldsen

Oversikt over lag og trenere. Siren Røstad Wroldsen Årsmelding 2010 Hånes IF Håndballgruppa Hånes idrettforenings håndballgruppe består av ca 175 spillere fra og med 7 års nivået og opp til damer i 40 årene. Dette er en liten nedgang fra 2009 noe som skyldes

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Foreldremøte CSK Jenter 16 Mandag 12.01.2015

Foreldremøte CSK Jenter 16 Mandag 12.01.2015 Foreldremøte CSK Jenter 16 Mandag 12.01.2015 Sesongen 2015 - spillere 26 spillere skal være med sesongen 2015. Av deae er 13 spillere født i 99 og 13 spillere født i 00. Det er påmeldt to lag i serien,

Detaljer

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre...

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... oversikt over hvilke arrangementer IILs langrennsgruppe er ansvarlig for i kommende skisesong. Dette ansvaret innebærer dugnadsinnsats fra foresatte: Arbeidet

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer