ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

2 INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond Praktisk informasjon 22 Styrets årsberetning Organisasjon Skatteregler og investeringsbegrensninger 27 Forklaring av avkastnings- og risikomål 28 Porteføljeoversikt: Rentefond Kombinasjonsfond Aksjefond Fondsregnskap Revisjonsberetning Fondsinformasjon 85 Viktig informasjon Rapporten er utarbeidet i informasjonsøyemed og skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Alfred Berg anbefaler alle som ønsker å investere i våre fond å ta kontakt med vårt kundesenter på telefon eller per epost til Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Alfred Berg tar forbehold om eventuelle feil i informasjonsmaterialet. Fondenes nøkkelinformasjon, vedtekter og prospekt er tilgjengelig på

3 KJÆRE ANDELSEIER MARKEDENE 2014 Det er hyggelig å kunne se tilbake på 2014 som ble nok et godt år for våre andelseiere. Etter utløpet av året er det flere som har lagt merke til våre prestasjoner. Vi mottok med glede prisene for årets beste aksjefond og årets beste rentefond fra fondsanalytikerselskapet Morningstar. Det er første gang et selskap har mottatt begge disse prisene. Finansavisen omtalte saken med tittelen «Storeslem til Alfred Berg». For finansmarkedene ble utfordringene i 2014 annerledes enn de har vært tidligere. Mens vi har vært vant til at usikkerheten om den finansielle soliditeten i den vestlige verden dominerer overskriftene, er det nå krig i andre deler av verden som skaper usikkerhet for finansmarkedene. Mange land i Midt-Østen og Nord-Afrika er fremdeles destabilisert etter den arabiske våren. I regionen rundt Syria skapte dette grobunn for en ny stor terroristgruppe under navnet IS som raskt ble kjent over hele verden. Denne gruppen spredte seg raskt i regionen og det tok tid før mottiltak ble iverksatt fra FN s side. Uro i denne regionen har historisk vært synonymt med høye oljepriser. At oljeprisen skulle kollapse totalt, kom derfor som en overraskelse på de fleste, og det tok tid før virkeligheten gikk opp for finansmarkedene. Tidligere har Saudi-Arabia vært tydelige på at de vil forsvare oljeprisen, men denne epoken er nå over for denne gang. Oljeproduksjonen har økt kraftig i USA, noe som har gjort at OPEC s markedsandel har falt. Saudi-Arabia ser derfor at oljeprisen må ned for å øke etterspørselsveksten, slik at det er rom for høyere produksjon. Russland benyttet den interne konflikten i Ukraina til å annektere den historisk viktige Krim-halvøya. Denne hendelsen var uakseptabel for den vestlige verden og omfattende boikotter ble iverksatt. Russland svarte, ikke uventet, med tilsvarende boikotter av vestlig import. Dette rammet bl.a. norsk fiskeeksport. Situasjonen synes fastlåst og kan ventes å bli langvarig. Den russiske rubelen har falt kraftig og rammet kjøpekraften til middelklassen. Dette setter landet langt tilbake i forhold til den positive utviklingen som har vært de siste 15 årene. Den norske kronen har blitt hardt rammet av en fallende oljepris. Norsk industri får dermed oppleve fordelene med en egen valuta etter mange år hvor den sterke kronen har vært en ulempe. Selv med den svake oljeprisen steg Oslo Børs. Naturlig nok ble variasjonene mellom sektorene store. Energisektoren falt mye, mens valutafølsomme sektorer som materialer og oppdrett steg kraftig. Sentralbankene i Europa fortsetter å stimulere ved å holde lave renter. Den amerikanske sentralbanken er derimot opptatt av å kommunisere at politikken har virket, og vil derfor forberede markedene på at renteøkninger vil komme. Naturlig nok påvirker dette styrkeforholdet mellom euroen og amerikanske dollar. Svekkelsen i euroen kan være det som trengs for å få fart på den økonomiske veksten i Europa. Så langt har det i hvert fall bidratt til å skape optimismen. FORVALTNINGEN OG EIERSTYRING 2014 var et godt år for de aller fleste av våre rentefond. Med kraftig rentefall og gode kredittmarkeder endte avkastningen i våre «lavrisiko»- rentefond på 4,5 % til det beste fondet som gav 10,6 % avkastning. I løpet av året har vi befestet vår posisjon som et av Norges ledende renteforvaltningsmiljøer. Vi leverer en avkastning i våre produkter blant de beste i landet og særlig hyggelig er det å konstatere at dette er tilfelle på både 1 års, 3 års og 5 års sikt. Våre aksjefond fortsatte den sterke utviklingen fra året før og Alfred Berg Gambak endte opp på toppen av avkastningslisten for 2014 med en oppgang på hele 26,6 % mot Fondsindeksens 5,7 %. Det var særlig investeringer i oppdrettssektoren som bidro positivt til den høye avkastningen, samtidig som en lav andel energiaksjer begrenset de negative bidragene. Aksjefondene våre har i flere år levert konsistent gode resultater og er resultatet av en disiplinert utøvelse av vår investeringsprosess. Vi bruker stemmeretten for alle aksjer vi eier i Norge. Vi samarbeider også med andre institusjonelle investorer i Norge fordi vi ofte har sammenfallende interesser. Vårt samarbeid er formalisert i Eierforum. Dette er en gruppe hvor noen av Norges største kapitalforvaltere bidrar med ressurser for å utforme allmenne retningslinjer for eierstyring av norske børsnoterte selskaper. Gjennom dette forumet får vi også møte representanter for den norske staten. Vi har i år deltatt på møte med Næringsministeren som en del av ministerens arbeid med regjeringens nye eierskapsmelding. Vi er glade for at vi som har lang erfaring som seriøs investor i norsk næringsliv blir invitert til å fremme våre meninger. For meninger det har vi, og vi vet av erfaring hvor viktig et riktig sammensatt styre er for et selskaps utvikling. Vi deltar i valgkomitéer i flere børsnoterte selskaper, samt at vi har egne nominerte i representantskap der hvor det er naturlig. FORVALTNINGSKAPITAL Ved inngangen til 2014 forvaltet selskapet 35,1 milliarder kroner, hvorav 23,5 milliarder kroner i norskregistrerte verdipapirfond. Ved utløpet av 2014 hadde samlet forvaltningskapital steget til 41,0 milliarder kroner, hvorav 25,6 milliarder kroner i verdipapirfond. Alfred Berg takker alle kunder for tilliten som er vist ved en betydelig tilflyt av kapital i våre norske rente- og aksjefond i I likhet med 2013, så vi en meget god interesse i 2014 for våre pengemarkeds- og obligasjonsfond som fortsatte å vokse. Ved utgangen av året passerte forvaltningskapitalen i Alfred Berg Pengemarked og Alfred Berg Obligasjon henholdsvis 5,4 milliarder kroner og 5,7 milliarder kroner. I årets siste kvartal ble det observert en stor interesse for kombinasjonsfond, hvor rentedelen investerer i en kombinasjon av obligasjoner med lav risiko (innenfor investment grade-kategorien) og høy risiko (innenfor high-yield kategorien). Ifølge VFF s fondsstatistikk oppnådde Alfred Berg i 2014 en nettotegning på i underkant av 500 millioner kroner i norske aksjefond, i et år hvor bransjen totalt sett opplevde et netto uttak på 1,9 milliarder kroner. Det innebærer at Alfred Berg tok markedsandeler. Alfred Berg hadde ved utgangen av året en markedsandel på 3,19 % av verdipapirfondsmarkedet i Norge. ORGANISASJON OG SYSTEMER I 2014 har risikokontrollfunksjonen lagt ned mye tid og energi på å effektivisere og systematisere de fleste av våre kontrollrutiner og rapporter. Dette har vist seg å være vellykket. Vi har klart å skape bedre automatikk og stabilitet i flere tidligere manuelle og tidkrevende prosesser. Dette resulterer i at mer tid kan frigjøres til videre- og nyutvikling av risikoanalyser, som igjen vil styrke Alfred Bergs risikokontroll og sikre at Alfred Berg fortsetter å være forberedt på å møte kommende nye reguleringer og andre risikorelaterte utfordringer i bransjen. På IT-siden har vi gjennomført en oppdatering av datainfrastrukturen for å effektivisere de ansatte. Vi har satt i gang prosjekter for å bedre vår digitale kommunikasjon med kundene våre. Vi gleder oss til å få dette på plass. 2

4 UTSIKTER I Norge må vi forberede oss på å miste drahjelp fra oljesektoren i en tid fremover. Vi tilhører ikke de største pessimistene som tror på en varig tilbakegang for norsk sokkel. Vi tror det kraftige oljeprisfallet vil bremse investeringene, både i Norge og i andre deler av verden, noe som vil få konsekvenser for produksjonen på sikt. Samtidig tror vi de lave oljeprisene vil øke etterspørselen og derigjennom bringe markedet tilbake i balanse. I mellomtiden må imidlertid norsk sokkel jobbe med å få ned kostnadene. Kostnadsøkningen har vært eksplosiv over mange år uten at dette har gitt en tilsvarende produksjonsøkning. Denne kostnadsøkningen har vært positiv for leverandørindustrien, men er ikke bærekraftig. Heldigvis gjør svekkelsen av den norske kronen at andre næringer vil gjenvinne tapt konkurransekraft, og både eksportindustri og turisme vil oppleve vekst. I USA fortsetter veksten å befeste seg og sysselsettingen har vokst kraftig. Kombinasjonen av god vekst og en sterk dollar vil være positivt for Europa. Sentralbankene i Europa har satt i gang sitt program for kvantitative lettelser, så det er nå flere krefter som trekker i samme retning. I tidligere sykluser har vi sett at høykonjunkturer i USA trekker med seg Europa. Kina fortsetter med sterk vekst, om enn på et litt lavere nivå. De kinesiske myndighetene rår over enorme ressurser og er i stand til å stimulere gjennom store infrastrukturprogrammer. Så langt ser det ut som om vi vil få et nytt godt investorår. Vi takker for den tilliten du har vist oss og ser frem til et fortsatt godt samarbeid. 3

5 INFORMASJON OM INNLOGGING VIA BankID Nå kan du enkelt bli kunde i Alfred Berg. Den raskeste måten er å bruke kodebrikken du bruker i nettbanken din, via BankID løsning. Når du blir kunde oppretter vi automatisk og kostnadsfritt en VPS-konto for deg. Har du ikke BankID, eller ønsker du å bruke en eksisterende VPSkonto hvor Alfred Berg ikke er kontofører, ber vi deg benytte en av våre tegningsblanketter som du finner på Du kan logge inn på BankID fra hvilken som helst norsk bank. Husk å ha klar kodebrikken du bruker i nettbanken din. Ditt kundeforhold aktiveres så snart transaksjonen er opp-gjort hos VPS. Koster BankID noe? Det er den enkelte bank som utsteder BankID til sine kunder og som også fastsetter pris på sine tjenester. Ta kontakt med din bank for opplysninger om priser og vilkår. Java For å benytte BankID må du ha Java installert på din maskin. Noen nettlesere vil gi deg automatisk melding om dette. I andre tilfeller må du selv velge å laste dette ned og installere det. For gratis nedlastning av Java finner du informasjon på våre nettsider: Sikkerhetskode Din sikkerhetskode er et engangspassord fra et kodekort, kort eller kodekalkulator som du har fått av din bank. Hva er BankID? BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. I den fysiske verden identifiserer du deg med pass, førerkort eller bankkort. I den elektroniske verden kan du bruke din BankID for å bekrefte hvem du er. Ved å bruke ditt fødselsnummer, den koden du får fra sikkerhetskortet og det personlige passordet du har valgt får du tilgang til din BankID. Denne er lagret for deg hos Bankenes Betalingssentral (BBS). Hvem står bak BankID? BankID tilbys av bankene i Norge og er basert på en felles infrastruktur som er utviklet av banknæringen gjennom BankID Samarbeidet, i regi av Finansnæringens Fellesorganisasjon. Hva er fordelene med BankID? Med BankID får du en trygg, sikker og enkel elektronisk ID som kan brukes til blant annet innlogging i nettbanken. Samme BankID kan brukes på tvers av de bankene du har kundeforhold i. BankID er imidlertid langt mer enn bare en innloggingsmekanisme i nettbank. Med BankID kan du signere dokumentene elektronisk slik at du slipper å møte opp personlig eller sende med post, for eksempel søknad om barnehageplass, endre adresse hos Posten, bud på bolig, lånesøknad, tinglysning av dokumenter med mer. Du vil også kunne benytte din BankID når du betaler med BankAxess. Da bruker du BankID til å signere betalingen. Er BankID sikkert? Ja. Bankene jobber kontinuerlig med sikkerheten i BankID gjennom BankID Samarbeidet. Trusselbildet er stadig i endring, og dette gjør at et godt samarbeid mellom bankene er nødvendig. I tillegg til sikkerhet er bankene opptatt av brukervennlighet. Disse to faktorene kan være vanskelige å kombinere, og bankene legger mye ressurser ned i å gjøre BankID til både en sikker og brukervennlig løsning. Les mer om trygg bruk på Kilde: 4

6 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING Alfred Berg Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning representerer den norske virksomheten innenfor Alfred Bergs felles nordiske organisasjon. Selskapet er eid av BNP Paribas. BNP Paribas samlede kapitalforvaltningsvirksomhet omfatter 539 milliarder EUR, noe som medfører at enheten er en av Europas tre største kapitalforvaltere. Alfred Berg Kapitalforvaltning er en direkte videreføring av ABN AMRO Kapitalforvaltning, som tidligere het Alfred Berg Industrifinans Kapitalforvaltning. Alfred Berg ble etablert i 1863 og er Nordens eldste finansforetak med en tradisjonsrik historie. I 2001 ble det gjennomført en fusjon av selskapene Industrifinans Fondsforvaltning, Alfred Berg Fondsforvalting og Oslo Fondsforvaltning, og selskapet fikk da navnet Alfred Berg Industrifinans Fondsforvaltning. Videre ble selskapene Gambak Fondsforvaltning og Banco Fondsforvaltning innfusjonert i Kapitalforvaltning i Alfred Berg Kapitalforvaltning Investorer velger i økende grad å søke profesjonell assistanse i forvaltningen av sine midler. Dette har blant annet sin bakgrunn i at finansmarkedene stadig blir mer komplekse, og at produkt- og tjenestetilbudet utvides meget raskt til å omfatte flere aktivaklasser samt nye og mer kompliserte produkter. Den nordiske organiseringen, med sterke rådgivnings- og forvaltningsmiljøer i Oslo, Stockholm og Helsingfors, gir maksimalt fokus og de beste forutsetninger for å ivareta våre kunders behov med sterk lokal kompetanse. Videre har vi ubegrenset tilgang til BNP Paribas Investment Partners mangfoldige produktspekter og kompetanse innenfor ulike relevante investeringsløsninger. BNP Paribas Investment Partners har virksomhet i 45 land og forvalter samlet over 539 milliarder EUR. Alfred Berg Kapitalforvaltning forvalter 41 milliarder kroner for norske kunder, hvorav 25,6 milliarder kroner er plassert i norske verdipapirfond. Blant våre kunder finnes en rekke større forsikringsselskaper, pensjonskasser, offentlige institusjoner, stiftelser, humanitære organisasjoner, privatpersoner samt andre kapitalforvaltere. Innenfor rammen av Alfred Berg Kapitalforvaltnings totale produkttilbud, kan vi tilby våre kunder forvaltning av aksjer og rentebærende verdipapirer i samtlige store kapitalmarkeder i verden. I tillegg til de norske verdipapirfondene våre, tilbyr vi BNP Paribas Investment Partnersfond som er lokalisert i Luxemburg. Dette er verdipapirfond som investerer i ulike internasjonale markeder. Luxemburg-fondene har sin egen årsrapport, se Forvaltningen av de norske verdipapirfondene skjer i henhold til «Lov om verdipapirfond» av 25. november 2011 nr 44. Hvert fonds investeringsstrategi og rammebetingelser er nedfelt i fondets vedtekter, prospekt og nøkkelinformasjon for investorer. Disse dokumentene kan lastes ned vederlagsfritt på vår hjemmeside: Hva kan Alfred Berg Kapitalforvaltning gjøre for deg? Våre kunder skal oppnå høyest mulig avkastning på sine plasseringer med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes målsetninger, rammebetingelser og risikopreferanser. Dette kan etter vår mening best oppnås gjennom å: Assistere våre kunder ved valg av riktig aktiva sammensetning tilpasset den enkeltes målsetning og preferanser. Tilby gode og nyskapende investeringsløsninger for å optimalisere avkastning i forhold til ønsket risiko. Anbefale kortsiktige justeringer i porteføljen for på den måten å utnytte de avkastningsmuligheter som kapitalmarkedene til enhver tid gir. Sørge for en profesjonell håndtering av hver enkelt delportefølje ved hjelp av kontinuerlige og dyptgående analyser av markeder, bransjer og selskaper, samt ved å utføre en profesjonell daglig markedsovervåking. Gi våre kunder god oppfølging gjennom fyldig og regelmessig rapportering og personlig oppfølging. Profesjonell og aktiv rådgivning Å overlate forvaltningen av finanskapitalen til en utenforstående rådgiver og kapitalforvalter er og blir en tillitssak. Våre kunder skal forvente at midlene blir tatt hånd om på en profesjonell måte gjennom objektiv rådgivning og effektiv forvaltning. Med Alfred Berg Kapitalforvaltning som rådgiver og forvalter, får kunden en samarbeidspartner som søker å bidra til at det oppnås god avkastning med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes behov. Den strategiske allokeringen skal sikre et kontrollert langsiktig risikonivå i porteføljen i tråd med kundens ønsker og preferanser. Videre gjennomføres det taktiske porteføljeallokeringer som har til hensikt å øke kundens avkastning på relativt kort sikt. Den oppnådde avkastningen henger naturlig sammen med den risiko som tas i porteføljen. Derfor ser vi det som en av våre viktigste oppgaver å rådgi kunden i valg av risikoprofil. Individuell kundebehandling For å kunne utføre våre oppgaver tilfredsstillende, må vi kjenne våre kunder godt. Gjennom samtaler om risikobæreevne og rammebetingelser, samt inngående analyser av kapitalmarkedet, er det mulig å komme frem til en porteføljesammensetning som oppfyller den enkelte kundes målsetting og preferanser. Den strategiske aktivaallokeringen fastlegger hvorledes midlene ideelt sett bør fordeles mellom de ulike aktivaklasser for at den langsiktige målsettingen for porteføljen skal kunne oppnås. Det vil være disse overordnede beslutninger om hvordan midlene fordeles mellom pengemarkeds-, obligasjons-, aksje- og alternative investeringer som over tid har størst betydning for resultatet og den samlede risiko i porteføljen. Enhver finansiell investor har sine særskilte rammebetingelser for håndtering av sine finansielle ressurser. Derfor vil den ideelle strategiske porteføljeallokeringen ofte variere fra investor til investor. Som finansiell rådgiver legger vi stor vekt på at våre kunder foretar de strategiske valg som er best tilpasset den enkeltes rammebetingelser og mål. Innenfor en mer kortsiktig tidshorisont foretas taktisk aktivaallokering. For å utnytte kortsiktige svingninger i ulike markeder, kan det være fornuftig å foreta visse periodiske omplasseringer av porteføljen, for taktisk å utnytte markedsmuligheter. På denne måten kan man ta del i den forventede verdiendring i de enkelte markeder. For eksempel vil det være fornuftig å ta større eksponering i lange obligasjoner og aksjer ved et forventet rentefall, og motsatt større eksponering i pengemarkedet når man forventer høyere inflasjon og renteøkning. En slik taktisk justering av investeringsporteføljen må imidlertid foretas innenfor rammene av den langsiktige eller strategiske porteføljeallokeringen. Rapportering Fyldig og punktlig resultatrapportering og porteføljeevaluering målt mot realistiske forventninger er med på å skape trygghet og tillit. Alle våre kunder som ønsker å motta månedsbrev, årsrapport og halvårsrapport kan kontakte oss på og kan når som helst kontakte oss for råd og synspunkter. 5

7 FONDSOVERSIKT Markedskommentar rentemarkedet 7-8 Pengemarkedsfond: Alfred Berg Likviditet 9 Alfred Berg Pengemarked Obligasjonsfond: Alfred Berg Kort Obligasjon 10 Alfred Berg Kort Stat Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Lang Obligasjon Alfred Berg Høyrente ( Classic I/II/EUR/USD) 13 Alfred Berg Nordic High Yield Alfred Berg OMF Kort I/II 14 Kombinasjonsfond: Alfred Berg Kombi 15 Alfred Berg Optimal Allokering Markedskommentar norske aksjemarkedet 16 Norske aksjefond: Alfred Berg Norge [Classic] 17 Alfred Berg Norge [Inst] Alfred Berg Aktiv 18 Alfred Berg Gambak Alfred Berg Indeks [Classic] 19 Alfred Berg Indeks [Inst] Alfred Berg Humanfond 20 Internasjonale aksjefond: Alfred Berg Global Deepwater Energy 20 Alfred Berg Global Quant 21 Nordiske aksjefond: Alfred Berg Nordic Best Selection 21 6

8 MARKEDSKOMMENTAR TIL RENTEMARKEDET Utviklingen i norsk og internasjonal økonomi I det globale konjunkturbildet var 2014 et år med både positive og negative overraskelser. På den positive siden så vi at fremgangen i USA fortsatte. Økonomien blir stadig mer robust, med fallende arbeidsledighet, stigende konsum og økt produksjon. Ved inngangen til 2015 ser vi tydelige signaler om at Federal Reserve (sentralbanken i USA) snart kommer til å begynne med rentehevinger. I Kina utviklet økonomien seg om lag som forventet. Typisk nok endte veksten i 2014 akkurat på det tallet som var målsatt av myndighetene, 7, 3 %. Kinesisk økonomi er i en endringsfase der driverne av fremtidig vekst vris fra investeringsvekst til økt konsum. Fremover må det forventes at denne endringen vil bidra til lavere vekstrater. På tross av dette bidrar Kinas enorme størrelse til at utviklingen i landet blir særdeles viktig for utviklingen i den globale økonomien. Den store skuffelsen i 2014 har vært utviklingen i Europa. Etter et 1.kvartal som gav håp om bedring, så har konjunkturutviklingen gjennom året vært skuffende. Med svak utvikling i produksjon, svak vekst i kreditt og kun marginalt fall i arbeidsledighet så endte veksten i 2014 på skuffende 0,9 %. Inn i 2015 ser det igjen lysere ut. Makroutviklingen overrasker på den positive siden og vekstanslagene er i ferd med å revideres opp. Fortsatt er utviklingen å anse som svak og spesielt arbeidsledigheten biter seg fast på uakseptabelt høye nivåer på over 11 % for EU samlet og over 20 % i kriserammede Sør-Europa. Mye av bekymringen i Europa er knyttet til den lave og fortsatt fallende inflasjonstakten. Et hovedanliggende for ECB er å snu forventningene til inflasjonen og derigjennom stimulere til økt vekst. Renteutviklingen i 2014 Ved inngangen til 2014 satt de fleste markedsaktører og forventet høyere renter fremover. Resultatet når året var omme var nok et massivt fall i lange renter. Eksempelvis falt 10 års renten i Tyskland fra 1,9 % ved inngangen til 2014 til 0,5 % ved utgangen. Forklaringene til denne utviklingen ligger i svak økonomisk vekst, alarmerende lave inflasjonsrater samt kanskje viktigst: massive kvantitative tiltak fra den Europeiske sentralbanken. Mot slutten av fjoråret kom ECB med varsel om nye kraftfulle tiltak for å få fart på økonomien og på inflasjonen. Tiltakene rommet alt fra negative sentralbankrenter, til kraftige insentiver til bankene om å låne ut mer og til massive obligasjonskjøp i markedet. Resultatet av alt dette er rekordlave renter i store deler av verden, og at negative renter er blitt hverdagen i store deler av Europa. Norge har blant de høyeste rentene i vår del av verden. Dette er et paradoks når vi har en sentralbankrente på 1,25 %. Gjennom 2014 så vi en tiltagende bekymring hos Norges Bank knyttet til utsiktene for norsk økonomi. Mot slutten av året ble sentralbankrenten satt ned og vi forventer flere rentenedsettelser i års statsobligasjonsrenter i utvalgte land Norge har siden krisen i 2008, vært i en særstilling i verden med god vekst og lav arbeidsledighet. Stor aktivitet i oljevirksomheten og høye oljepriser har bidratt til den gode veksten og til høy inntjening. Halveringen av oljeprisen gjennom andre halvår i fjor har kraftig endret forutsetningene for norsk økonomi. Investeringsaktiviteten knyttet til olje vil falle markert og mange selskaper knyttet til oljeavhengige sektorer møter svakere framtidsutsikter. Norsk økonomi går inn i en svakere utvikling med betydelig høyere usikkerhet. Usikkerheten er i stor grad relatert til hvordan den lavere oljeaktiviteten smitter over på resten av økonomien. Foreløpig ser vi få tegn til krise. Arbeidsledigheten øker, men kun svakt og fra svært lave nivåer. Privat konsum vokser svakt, men langt fra kollaps. Boligmarkedet, som typisk vil være en indikator for svakere fremtidstro, toget fremover med uforminsket styrke. På tross av dette er det for tidlig å avblåse faren for krise i norsk økonomi. Det verste knyttet til aktivitets fall i oljevirksomheten ligger fortsatt foran oss, og vil kunne bidra til at effektene på fastlandsøkonomien blir kraftigere enn det vi hittil har følt på kroppen. Kilde Bloomberg Kilde til grafer: Bloomberg Finance 7

9 MARKEDSKOMMENTAR TIL RENTEMARKEDET Utviklingen i kredittmarkedene i 2014 Kredittmarkedene har i 2014 generelt fortsatt den gode utviklingen som vi nå har sett gjennom de siste 4 årene. Etter at kreditt påslagene toppet ut med Hellas krisen før jul 2011 har påslagene falt kontinuerlig. Markedene har vært godt understøttet, dels av lav avkastning på risikofrie alternativ (statsobligasjoner) og dels direkte gjennom at sentralbankene har kjøpt obligasjoner i markedet. Inn i 2015 er det grunn til å tro at denne utviklingen fortsetter litt til. Samtidig er det nå slik at nivåene begynner å bli dyre og at potensiale for videre fall i påslagene er mer begrenset. Utviklingen i kredittpåslag for 5 års OMF, Kraft og senior bank obligasjoner Kilde: VFF/ Alfred Berg Det generelle kredittmarkedet har utviklet seg godt gjennom Dette har ikke vært tilfelle for Høyrentemarkedet. I dette markedet er mange av låntagerne knyttet til olje- og offshore næringene. Dette betyr dels økt usikkerhet og dels at det må forventes at noen av disse selskapene får problemer. Resultatet har vært en markert utgang i kredittpåslaget for mange av industrisegmentene i markedet med det resultat at avkastningen har vært svak i en periode. På den positive siden ser nå kreditt påslag på 11 prosent poeng i vår høyrenteportefølje. Over tid gir dette en god beskyttelse mot fremtidige kreditthendelser. Når vi igjen ser en stabilisering i oljepris og stabilisering av utsiktene for sektoren kommer avkastningen igjen til å bli svært hyggelig i høyrentemarkedet. Utviklingen i kredittpåslag i Alfred Bergs Høyrenteportefølje Kilde: Alfred Berg 8

10 ALFRED BERG LIKVIDITET Investeringsstrategi Alfred Berg Likviditet er et norsk pengemarkedsfond som kun investerer i korte obligasjoner og sertifikater utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak og bank- og forsikringsselskap som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Fondets midler kan kun investeres i finansielle instrumenter som vekter 20 % eller lavere i henhold til Forskrift om kapitaldekning. Kredittrisiko begrenses også ved at ingen instrumenters gjenværende løpetid kan oversige 3 år, og at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri skal overstige 1 år. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen gjennom investeringer i norske verdipapirer, samtidig som forvaltningsteamet sikter mot en konservativ kreditteksponering. Fondet investerer i verdipapir med forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Modifisert durasjon vil til enhver tid være mellom 0 og 0.5, og har således lav renterisiko. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK mrd NAV pr NOK 83,93 Antall utstedt andeler Sist utbetalt avk. pr andel NOK 1,84 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 1,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,10 % BIS vekt 20 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall Fond Indeks Ann. standardavvik 36 mnd 0,17% 0,09% Tracking error 36 mnd 0,19% - Informasjonsratio 36 mnd 5,79 - Fondets største poster SpareBank 1 SMN 7,28% Kredittforeningen for Sparebank 7,25% Stavanger Kommune 5,88% Sparebanken Sor 5,72% SpareBank 1 Boligkreditt AS 5,41% LeasePlan Corp NV 4,19% Santander Consumer Bank AS 3,80% Sparebanken More 3,62% Eiendomskreditt 3,45% Sor-Trondelag Fylkeskommune 3,39% Komplett porteføljeoversikt se side 29 Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 4,28% 4,01% Ann. avkastning 5 år 2,72% 1,83% Ann. avkastning 3 år 2,57% 1,48% Avkastning 12 mnd 2,16% 1,33% Avkastning i år 2,16% 1,33% Årlig avkastning ,32% 1,62% Årlig avkastning ,24% 1,50% Årlig avkastning ,17% 2,45% Årlig avkastning ,71% 2,26% Årlig avkastning ,15% 2,13% (Kurs) Fond Indeks (Periode) ALFRED BERG PENGEMARKED Investeringsstrategi Alfred Berg Pengemarked er et norsk pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med renteregulering innen 12 måneder. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Fondet kan investere inntil 15 % i ansvarlige lån. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige analyser av utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år. Målsetningen med fondet er å gi andelseiere en avkastning som overstiger fondets referanseindeks, gjennom eksponering mot en godt diversifisert portefølje av solide selskaper. Normalt sett har pengemarkedsrenten ligget over innskuddsrenten i bank. Modifisert durasjon i fondet vil til enhver tid være mellom 0 og 1 og fondet har således en lav renterisiko. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 6 mnd. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK mrd NAV pr NOK 102,87 Antall utstedt andeler Sist utbetalt avk. pr andel NOK 2,35 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 1,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 100 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall Fond Indeks Ann. standardavvik 36 mnd 0,18% 0,17% Tracking error 36 mnd 0,26% - Informasjonsratio 36 mnd 4,19 - Fondets største poster Skandiabanken AB 3,98% Sparebanken More 3,95% BN Bank ASA 3,91% Sparebanken Sor 3,49% Sparebanken Ost 3,02% LeasePlan Corp NV 2,83% Tele2 AB 2,61% City of Bergen Norway 2,52% NorgesGruppen ASA 2,48% Olav Thon Eiendomsselskap ASA 2,39% Komplett porteføljeoversikt se side 30 Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 4,97% 4,65% Ann. avkastning 5 år 2,80% 1,94% Ann. avkastning 3 år 2,67% 1,57% Avkastning 12 mnd 2,21% 1,51% Avkastning i år 2,21% 1,51% Årlig avkastning ,45% 1,68% Årlig avkastning ,33% 1,50% Årlig avkastning ,06% 2,69% Årlig avkastning ,95% 2,32% Årlig avkastning ,54% 2,25% (Kurs) Fond Indeks (Periode) 9

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto Årsberetning og regnskap 2014 Foto: Istockphoto Foto: Getty Images Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus interkommunale pensjonskasse Styrets beretning 20 Resultatregnskap 22 Balanse

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009 Årsmelding 2009 1 2 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, banksjef Alf Inge Flokketvedt, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2009 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. Hovedpunkter 2009 Kursoppgangen i de internasjonale

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE VISJON, FORRETNINGSIDÈ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4 HOVEDTALL 2013 2012... 6 ÅRSBERETNING 2013 1. INNLEDNING... 7 2. DEN ØKONOMISKE

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2009

ÅRSBERETNING FOR 2009 2009 ÅRSBERETNING FOR Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 2 Resultatregnskap side 18 Balanse side 20 Noter side 22 Beretning fra Kontrollkomiteen side 33 Revisjonsberetning side 34 Årsregnskap 2009,

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet

Det norske obligasjonsmarkedet Det norske obligasjonsmarkedet - en studie av markedsstrukturen og lånebetingelsene av: Erland Blokkum og Kristian Rimul Børseth DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

Detaljer

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk Gærbra bank fær vanli fælk En alliansebank i Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer