Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24"

Transkript

1 Nordre Fjell Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24

2 2 30 år med idrettsglede Gratulasjon frå ordføraren Det er ei gleda for meg som ordførar å helsa Nordre Fjell IL i samband med 30-årsjubileet. Nordre Fjell har gjennom desse tre tiåra bygt opp eit flott idrettslag med stor breidde. Mellom anna er Nordre Fjell det einaste idrettslaget i Fjell som har eiga friidrettsgruppe. Det gler meg at laget har satsa på breidde og organiserer både fotball, handball, idrettsskule og friidrett godt gjennom Nordre Fjell Allianse IL. Eg har inntrykk av at Nordre Fjell IL har ei sterk dugnadsånd. Med denne entusiasmen har laget bygd eit godt og tenleg klubbhus, garderobeanlegg og eigen grusbane på Ågotnes. Laget har også prioritert å leggja til rette for fleire turløyper. Fjell kommune har gjennom kulturplanen sagt at kultur- og fritidstiltak som aktiviserer barn og unge skal prioriterast, og det er kvart år i den siste valperioden sett av pengar til dette. Eg er glad for at Nordre Fjell IL har gode rammer for sin aktivitet med god tilgang til fleire kommunale anlegg på Ågotnes. Med dette vil eg ønskja Nordre Fjell IL lukke til med 30-årsjubileet og ei aktiv framtid. Eli Berland ordførar Fjell Kommune

3 INNHOLD Lederen Jubileumsfesten 16 Det har vært ein interressant utfordring å få være med på å finne fram og dokumentere historien til Nordre Fjell IL gjennom 30 år. Lite av historien er skrevet ned. Det som er, ligger sikkert gjemt i skuffer og skap uten at noen veit kor. Noe har vi fått fatt i og i dette Magasinet får du ei lite innblikk i historien og utviklingen til Nordre Fjell IL. Også litt om dagens hendinger. Kastet av banen 14 Familien 26 Lønøy 4. Klubbens historie, utvikling og organisering 5. Anleggsutvikling 6. Misje Fotballklubb og Vestgard Idrettslaget 8. Fotballens Historie 10. Håndballens Historie 12. Friidrettens Historie 14. Kastet av banen 18. Evy sine jenter 20. Forvandlingen 21. Takk til alle sponsorer. 24. Takk til alle frivillige 26. Familien Lønøy 27. Anleggsplaner Nordre Fjell Magasinet Ansvarlig redaktør: John Egil Sørensen Oppsett / layout: Zign Media - Klubben er godt i gang med feiringen av jubileet. Det var ein stor samling av medlemmer og foreldre i Ågotneshallen søndag den 13.nov.med utdeling av jubileumsmedaljer, pølser og brus til dei minste, kaffi og kaker til dei voksne. Videre har vi hatt jubileumsfest i Landro Samfunnshus den 26 nov. I begge anledninger valgte vi lokal underholdning. Gruppene Anywhite spilte i hallen og New Age Rock Band spilte i Landro. I tillegg så hadde Sotra Teaterlag et morosamt innslag på festen i Landro. Litt om idrett og litt om Nordre Fjell IL. Anywhite hadde skrevet og fremførte en Nord Fjell sang som vi sikkert får høre mer til. Det samme gjorde Sotra Teaterlag. Av innholdet i Magasinet kan du lese at Nordre Fjell Allianse IL er et stort breddeidrettslag med over 700 medlemmer som samarbeider godt på tvers av idrettane. Idrettslaget samarbeider også godt med andre brukere av anlegget. Dette skal vi fortsette med og vi har store forhåpninger til fremtiden her på Ågotnes Idrettsanlegg. Det er på grunn av stor dugnadsinnsats frå medlemmer at dette anlegget er blitt bygget og det blir også delvis driftet på dugnad. Du kan lese om Idrettslaget sine fremtidsplaner og ønsker for anlegget inne i Magasinet. Når det gjelder det sportslige så håper vi at nivået kan bli hevet i takt med et videre utbygd og bedre tilrettelagt anlegg. Takk til arrangement komiteen for gode gjennomførte arrangement, og takk til alle som har bidratt til dette Magasinet. Spesielt takk til Ørjan Larsen for flotte bannere, medaljer og god layout i magasinet. Og til Geir Hamlott for flotte foto og videoopptak. Klubben håper at dette er starten på et Magasin som kan komme ut flere ganger. Då med mere kjent og ukjent materiale. Om dere som leser dette Magasinet har eller kjenner til noe materiale eller bilder om klubben, så må dere ta kontakt. Det vil videre i 2012 foregå forskjellige jubileums arrangement. Følg med. Med helsing John Egil Sørensen Leder for Nordre Fjell Allianse IL.

4 4 30 år med idrettsglede Historie, utvikling, Organisering + = Nordre Fjell IL ble stiftet den etter sammen slåing av Fotballklubben Misje som blei stiftet den og Idrettslaget Vestgard som blei stiftet den Idrettslaget blei organisert som et fleridrettslag, med hovedstyre og 4 undergrupper, fotball håndball turn og svømming. Antall registrerte medlemstall var ca 250. Første leder i hovedstyret var Aud Nilsen. Turn og svømming ble senere lagt ned. Idrettslaget blei omorganisert til et Allianseidrettslag i 2000, med selvstendige idrettslag i Alliansen. Nordre Fjell IL Fotball og Nordre Fjell IL Handball. Første leder i Alliansen var Odd Valvatne. Det blei også laget ny logo for alliansen og egen for kvar klubb. Nordre Fjell IL Friidrett ble stiftet den ,etter overtakelse frå Nest Sotra. Nordre Fjell IL Idrettsskole ble stiftet den , men ble lagt ned som eget idrettslag i 2010 og videreført som gruppe under allianse styret. Det er over 700 medlemmer i Nordre Fjell IL i Leder i Alliansen i jubileumsåret er John Egil Sørensen. Alliansen samarbeider om anlegg utstyr dugnader arrangement. Vi arbeider også med å lage ny og bedre felles nettside.

5 Gunnar Misje, åpning av grusbanen Leder Jarle Turøy Ordførar Norvald Nesse Banksjef Trygve Våge Anleggsutvikling Klubben fikk bygget grusbana på Ågotnes i 1987 og første kamp blei spilt den samme år. Friidrettanlegg og grasbane 1985 Videre bygget klubben et midlertidig klubbhus med garderober og kiosk. Dette bygget står ennå. Fjell kommune bygget Friidrettsanlegget med grasbane i Ågotnes hallen kom ved siden av grusbana i 2000,reist av Fjell kommune. Nordre Fjell Håndball har tilsynsansvaret med hallen. Nordre Fjell Fotball utvidet grusbana med en 5 er bane i I 2006 bygget Fjell kommune krøllgrasbane. Nordre Fjell Fotball har også der satt opp et midlertidige bygg med toaletter lager garderober - kiosk og garasje for utstyr. Traktor med nødvendig utstyr er kjøpt av Nordre Fjell IL Fotball for vedlikehold av baner. Klubben har vedlikeholdsavtale med Fjell kommune på kunstgrasbana. Det er et stort anlegg på Ågotnes, men Nordre Fjell IL må dele dette med andre brukere, men det er fortsatt noen større mangler. Det er for tiden ikkje tilfredstillande garderober for uteanlegget. Nordre Fjell IL planlegger å bygge nytt garderobeanlegg for Fotball og Friidrett. Bygget skal også innholde kontorer møterom og klubblokale for heile klubben. Det vil bidra til at alle våre medlemmer får en bedre klubbfølelse og samhold i klubben. Videre så skal det legges kunstgras på grusbana. Dette vil vi få til i løpet av et par år. Vi trenger støtte frå Fjell kommune og det lokale næringslivet for å få gjennomført dette. Fjell kommune vil ruste opp friidrettsanlegget. Det vil då bli et komplett Idrettsanlegg hvor vi, og andre kan arrangere lokale og nasjonale arrangement, stevner eller mesterskap. Ågotneshallen 1999 Kunstgrasbane 2006

6 6 30 år med idrettsglede Misje Fotballklubb Ro til kamp Idrettsinteressa blant barn og unge har alltid vore stor på Misje. På og 70 talet vart det spelt mange lokale fotballlandskampar med nabobygdene. Vi spelte mest mot Solsvik, men også mot andre lag i distriktet. Resultata kunne variere. Slike baneforhold som vi ser i dag kunne vi berre drøyme om. Vi hadde berre ei skikkeleg fotballbane om ein kan kalla det for det i Nordre Fjell. Det var skuleplassen på Kårtveitskulen. Dei fleste kampane føregjekk der. Og alle måtte gå. Vi frå Misje måtte først ro over Solsviksundet, så var det å gå til Kårtveit gamlevegen, - spela kampen, og så gå til Solsvik igjen for så å ro heimatt. Baneforhold den gang Vi spelte og kampar mot Turøy. Dei hadde ikkje mindre enn to baner- eller myrer som dei kunne bruke om eigaren ikkje oppdaga det. Begge banene hadde ein viss sjarm. Den eine bana hadde ein potetåker -inngjerda - mellom 16- meterane ca midt på bana. Den andre bana hadde og visse særtrekk: Når du stod i det eine målet, så kunne du ikkje sjå det andre. Det var plassert inne i ei fjellkløft etter ein skarp høgresving. Men bana gjorde jobben, og slike baneforhold hindra ikkje at Turøy fostra mange gode og engasjerte fotballspelarar. Misje til etternamn Men vi var stolte da vi vann kretsmeisterskapet i Vi fekk omtale i dei største avisene i distriktet. - Ikkje berre fordi vi var eit godt fotballag, også fordi dei fleste spelarane heitte Misje til etternamn. Har Misje Fotballklubb sett spor etter seg? Vi kan vel innrømme at når det gield sportslege resultat si har vi ikkje så mykje meir å vise til enn at vi vart kretsmeister i 6.divisjon i Men det er mange andre spor som er mykje viktigare. Generasjonen av Misjefolk som var aktive i Misje Fotballklubb på - 70-åra og i Nordre Fjell seinare har vore betydelege bidragsytarar til idrettsrørsla i Fjell kommune. Dei har lagt ned årsverk i dugnadsarbeid for å få bygd opp idrettsanlegget på Ågotnes. I 1978 Spilte Misje i 6 divisjon sammen med Øygard og Nest.

7 Vestgard I.L. Idrettslaget Vestgard oppstod første gang på midten av 50 tallet i forbindelse med byggingen av Landro Samfunnshus. Aktiviteten i laget er ikkje dokumentert, men kontingenten var etter det som er hørt kr.1 for barn og kr. 2 for vaksne. Vestgard ca Bak fra Venstre: Egil Landro, Rangvald Angeltveit, Fritjof Glesnes, Svenn Erik Eide, Jan Tore Ingebrigtsen, Hans Dyrøy, Jan Børge Landro, Kjetil Herdlevær. Foran fra venstre: Johnny Angeltveit, Kurt Arne Langeland, Svein Arne Langeland, Jens Kristian Ellingsen, Gunnar Landro, Idrettslaget gav ut Vestgard posten, og i dei få eksemplarer vi har fått fatt i kan vi lese. At det var mange aktiviteter i klubben med 74 medlemmer første året. Fotball Handball Friidrett og Turn. Dei hadde også herre trim med bord tennis. Treninger foregjekk på Landro skule og i Samfunnshuset. I 1976 kjøpte IL Vestgard buss for kjøring av lagene til trening og kamper. Det blei solgt andeler for kr.50 pr andel og mange tok buss sertifikat slik at det kunne byttes på kjøringen. Bussen blei brukt i ca 10 år, også i Nordre Fjell IL sin tid. Idrettslaget hadde også egen supporterklubb.

8 8 30 år med idrettsglede Fotballens historie Fotball var en del av aktivitetene i Nordre Fjell IL som ble stiftet den etter sammenslåing av Fotballklubben Misje og Idrettslaget Vestgard. Den første tiden så trente seniorlaget på Bildøy grusbane, og de aldersbestemte lagene var rundt om på skoleplasser og gymsaler på skolene i de nordre deler av Fjell. Den første store pokalen hentet gjengen som var født i 1981 Bak: Espen Lie, Morten Solsvik, Stian Jakobsen, Dagfinn Rutle, Gulvard Hausvik, Heine Misje, Erik Jakobsen, Torstein Gaulen Olsen, Morten Misje, Ørjan Jakobsen, Steffen P. Landro, Frode Østbø, Foran: Terje Landro, Atle Stien, Raymond Nesse, Stig Fjell, Øystein Berg, Henning Benjaminsen, Sindre Lie. Til tross for at det var to gamle fiender som slo seg sammen, fant medlemmene seg snart godt til rette i klubben, og kunne snart etter hvert sakte men sikkert bygge opp en bredere rekruttering i lokalsamfunnet, og de som hadde vært innom andre klubber på Sotra trakk tilbake mot gamle tomter. Det største problemet med å bygge opp en større og bredere klubb var anleggssituasjonen. Mens andre klubber på Sotra hadde egne anlegg, måtte den nystarta klubben inn på gamle Bildøy grus for å trene og spille hjemmekampene sine. Men da grusbanen på Ågotnes endelig så dagens lys i 1987 etter utrettelig arbeid av mange ildsjeler i klubben, begynte fotballklubben å vokse for alvor. Det ble mer naturlig å ha guttelag i samtlige klasser og de første egne jentelagene så dagens lys midt på 80 tallet. Jentefotballen blomstrer i klubben i dag som aldri før, med lag fra junioralder og ned til 10 åringene. Det har nok vært vanskeligere å skape den samme kontinuiteten blant jentene opp gjennom årene, men slik det ser ut nå kan vi om noen år ha et eget damelag i klubben med spillere som er oppfostret i egen klubb. Også her har vi en del flotte sportslige resultater i serie og cup. Tina Algrøy er den av spillerne som i dag har lykkes best på banen, med spill for Arna Bjørnar i toppserien, og mange landslagsoppdrag for aldersbestemte lag. Kanskje ser vi henne neste års OL i London med flagget på brystet. Utviklingen i klubben var enorm utover i årene, siden også tilflyttingen til de lokale grendene var god. Flere medlemmer gir også bedre kvalitet, og vi har hatt våre gyllne årganger. Den første store pokalen (og kanskje største) hentet gjengen som var født i 1981, da de vant Sørlandscupen 1993 i smågutteklassen. Denne gjengen vann også de mer lokale Brann og Varegg Cup. På laget var også Normann Misje som debuterte på guttelandslaget som 15 åring. Til tross for mange talenter greide ikke seniorlaget å klatre nevneverdig i divisjonene, 5 divisjon er det høyeste man har vært. Men de ble slått i kvalifisering til opprykk for 4 divisjon 2 år på rad midt på 90 tallet. Da begynte også en del av de beste ungdommene å forsvinne til andre lokalklubber. Og det har nok vært en gjennomgangsmelodi helt frem til i dag. Litt vandring mellom 5 og 6 divisjon har det vært, men de siste årene har en igjen stabilisert seg i toppen av 5 divisjon, hvor en i fjor plasserte seg på en 3 plass og fulgte opp i år med 4 plass. I dag også er det slik at man ikke mangler talenter i aldersbestemte klasser, men det er vanskelig å få de med i klubben helt frem til seniornivå. De større klubbene er mer pågående en noen gang for å hente de beste spillerne, også utenfor Sotra. Men samtidig skal man også kunne sende de aller mest talentfulle videre til et klart bedre nivå for deres egen utvikling. Kittiphong Pluemaj har de siste årene spilt for Brann, og kan kanskje være en av de få lokale spillerne som kommer gjennom det trange nåløyet til spill i Tippeligaen. Naboklubben vår Nest Sotra i 2 divisjon har også nytt godt av våre ungdommer opp i gjennom årene. Trond Frotjold var sentral i mange år, og i dagens lag er det Stein Erik Strømsnes som bringer den arven videre. Det er prøvd ut samarbeidsformer med naboklubber i forskjellige former opp i gjennom årene, og da spesielt med naboen i vest, Nest Sotra. Det har vært med blandet suksess dette har vært gjennom-

9 Noen av våre stolte stunder gjennom historien Kretsmesterskap 6 divisjon 1996 og Branncup, vinner smågutter 1991, vinner smågutter Sørlandscupen, vinner smågutter 1993, 2 plass smågutter 2001 Varegg Cup, vinner smågutter 1993, vinner smågutter 2000 ÅL Cup, vinner gutter 2007, 2 plass smågutter 2005, 3 plass smågutter 2006, 3 plass småjenter 2009 Liten skade, men ble frisk Første kamp på åpningsdagen Peter, alltid tilstede! ført, men enkelte sesonger har det vært nødvendig for å kunne stille lag i de ulike klasser, da spesielt eldre ungdomsklasser på både gutte - og jentesiden. Også i vår klubb slites det med å beholde ungdommen i aktivitet frem til ferdig junioralder. Dette er en utfordring som man må løse om den sportslige utviklingen skal fortsette i klubben. Dommere har vi alltid hatt i klubben. Audun Forland som også var leder i idrettslaget de første årene var den som representerte klubben som dommer alene gjennom mange år. Etter hvert har enkelte andre hatt noen korte perioder som aktiv dommer for klubben, og i dag er det 3 stykker som er kretsdommere, med Andre Dyrøy som den som har vært med lengst. Raymond Nesse og Terese Kvalvåg er dagens dommerkontakter i klubben og har ansvar for klubbdommerne. Klubbdommerne har vært viktig for gjennomføring av kampene til de minste lagene våre. Hvert år så er det bortimot 200 hjemmekamper med 7-12 åringer som gjennomføres på Ågotnes. Da er det ungdommer i års alder som leder kampene, og selvfølgelig både gutter og jenter. Det er et viktig bidrag til den praktiske gjennomføringen av aktiviteten, og det skaper gode kontakter mellom ulike aldersgrupper i klubben. Antallet lag har vært stabilt de siste årene på 25 til 30 lag, og det er en stor økning fra 4-6 lag de aller første årene. Leder i jubileumsåret er Oddvar Monslaup

10 10 30 år med idrettsglede Håndballens historie Nordre Fjell Håndball ble stiftet Dei første 4 åra hadde klubben bare 1 lag. Rolf Misje var trener for damelaget og dei hadde sine treninger i Bildøyhallen. Simon var første gutten som ble medlem i Håndball I 1989 åpnet Ågotneshallen og fikk vi vår egen hall. Vi fikk en følelse av tilhørighet til klubben og til hallen. Damelaget begynte da å trene der. Samme år fikk Nordre Fjell Håndball aldersbestemte klasser og Klubben økte medlemsantallet i årene fremover betraktelig. Håndball ble populært i regionen vår. I disse årene ble det rekruttert kun jenter til klubben. De minste lagene våre trente på Landro Skole. Fra vi startet aldersbestemte klasser i 1989 var det ikke gutter som medlemmer i klubben. Simon Lønøy som hadde lyst å spille håndball, begynte å trene sammen med jenter 9 dette året (2001). Han var første gutten som ble medlem i Nordre Fjell Håndball. Det var ikke vanlig i vår region at gutter på den tiden spilte håndball. Simon trente med jentene. Klubben ønsket også at han skulle få spille kamper med laget og det ble søkt til kretsen om dispensasjon. Det ble avslag av den grunn at gutter ikke kunne spille på jentelag. I 2002 fikk håndballen det første guttelaget, gutter 12. Lagene våre har siden deltatt på endel cuper som bl.a. : Ål-cup, Mil-cup, Stryn Cup, Stord Cup, Tusse Cup, Sandefjord Cup, Førde Cup, Partille Cup (Sverige) I 2005 ble Nordre Fjell Håndball tildelt VM- Kvalifisering for juniorer menn. Det var flere klubber i Norge som hadde søkt om å få arrangere denne VM- kvalifiseringen, men Norges Håndballforbund utpekte Nordre Fjell Håndball. Klubben hadde presentert en god søknad og hadde lagt godt til rette for å klare å gjennomføre denne kvalifiseringen på en god måte. Stemningen i klubben etter denne avgjørelsen var jublende. Norge, Romania, Spania, Bulgaria og Slovakia deltok. Det ble mange dugnadstimer for medlemmene og foreldrene i tiden før VM-kvalifiseringen. I påsken 2005 ble det gjennomført mange håndballkamper på svært høgt internasjonalt nivå og publikum storkoste seg. Det kom mange positive tilbakemeldinger til klubben om meget godt gjennomført arrangement. Spania kvalifiserte seg videre til junior VM. Det ble vist sterk innsatsvilje fra medlemmene og foreldre i klubben, og dette ga resultat i at en liten klubb som Nordre Fjell Håndball og Ågotnes som plass, virkelig fikk markert seg i håndball Norge. Samhold og tilhørighet til klubben er noe vi i Nordre Fjell Håndball virkelig er gode på. Dette har vært gjengs i alle årene fra vi startet til i dag og er noe som vi vil skal fortsette med i årene som kommer. Kari Dahl er leder i I jubileumsåret 2001 har Nordre Fjell registrert 130 medlemmer. Tilsammen 13 lag. Det er jenter 8, jenter 9, jenter 10, jenter 11, jenter 12, jenter 13, jenter 14, jenter 15 og damer. Gutter 8,gutter 11, gutter 15 og herrelag. Vi er stolte av klubben vår og ønsker å gratulere oss selv med 30 års jubileet. Håndballen sender gratulasjoner til fotballen og friidretten. Sammen er vi i Nordre Fjell IL en stolt jubilant. Hilsen fra alle medlemmene i Nordre Fjell Håndball Simon Lønøy Nordre Fjell håndballdommere Nordre Fjell Gutter 15 Nordre Fjell jenter 12

11 Noen av våre stolte stunder gjennom historien Jenter 13 i år 2001 ble seriemestre i sin pulje. Gutter 12 i år 2006 fikk andreplass i Ål Cup. Gutter 14 i år 2011 ble seriemestre i sin pulje Jenter 14 i år 2011 fikk andreplass i Førde Cup Bak fra venstre: Eli Lundøy, Birthe Eide, Grethe Harkestad, Hanne Misje, Anette Solsvik. Midten fra venstre: Laila V. Strømsnes, Marianne Eide, Britt Misje, Anny Fjeld 1 rekke fra venstre: Åse Bruvik, Anngunn Landro, Kate Johannessen, Camilla Misje, Rita Dyrøy Vi hadde Rolf Misje som trener. Bilde må være fra slutten på 90 tallet en gang. VM kvalifiseringen ble gjennomført påsken 1985 og lagene som var med var Norge, Romania, Spania, Bulgaria og Slovakia.

12 12 30 år med idrettsglede Friidrettens historie Nordre Fjell Friidrett ble stiftet den etter overtakelse frå Nest Sotra. Kjartan Lie var initivtaker til dette. Det var vanskelig å komme i gang med aktiviteter, grunnet manglende treningstider på anlegget og mangel på utstyr og trenere. Klubben kom først skikkelig i gang med aktivitet i 2008 med 41 aktive. Eivind Solsvik var første leder. Friidrettens dag for alle som ønsker å prøve ut friidrett klasse og mosjonstur blir det selvfølgelig også. Lia tårnet opp: Dette er et motbakkeløp som ble arrangert første gang i september Det møtte ca. 150 deltagere på en regnfull og ganske sur dag. Havkajakken ble trukket ut på startnummer. Det blir nytt motbakkeløp i september Mosjonsgruppe: Klubben har også en mosjonsgruppe som går ulike turer i Nordsjøløypen. Vi har samarbeidet med Fjell kommune og Fjell kommune blei dermed den første kommunen i Hordaland som satte 10 offisielle turmål. Tet gruppen i Liatårnetopp 2011 på historisk grunn ved Fjell festning. Silje Grønhaug, Victor Skogen Eide, Yafet Etifanos Ole Andre Eidesund I 2009 ble Nordre Fjell Friidrett tatt ut til å være en NCC - klubb. Med konseptet NCC - klubb fikk klubben dra hjelp til å utvikle seg, øke friidrettsaktiviteten gjennom klubbutvikling og aktivitets skapende tiltak. Vi fikk tilskudd til å kjøpe en aktivitetspakke og vi holdt Friidrettens dag, som er et gratis tiltak for alle som ønsker å prøve ut friidrett. Dette arrangerer vi en gang i året. Team Atletic stevne: Dette stevnet holder vi en gang i året, der det konkurreres på lag. Tinestafetten: Klubben arrangerer Tinestafetten som er et landsomfattende arrangement for 6-9 klasse i mai hvert år. I 2012 arrangere vi Tinestafetten 10. mai for 3 gang. Friidrett på bane og hall: Nordre Fjell Friidrett arrangerte sitt første innendørsstevne i Ågotneshallen i januar 2010 med ca. 40 deltakere i aldersgruppen år. I september 2010 hadde klubben med 1 deltaker i 10 års klassen til Gneistspelen på Fana Stadion. Lars Andreas Magnussen deltok i høyde, spyd, tresteg, 80 m. og lengde. I Fanalekene, samme år var troppen frå Nordre Fjell Friidrett vokst til 5 gutter. Her tok vi vår første medalje ved Sander Iden i spyd. Vi har klubbsamarbeid i regi av Friidrettslaget Frisk v/ Mons Einar Troland og Skogsvåg IL. Dette gir oss muligheter til å benytte Høyehallen v/ Fana Stadion til fellestreninger og konkurranser. Straume mila: Straume mila som arrangeres 1. mai hvert år har Nordre Fjell Friidrett siden oppstarten i 2007 vært med å arrangere sammen med Vest Nytt. Nordre Fjell Friidrett skal overta ansvaret for hele arrangementet i Det vil i tillegg til Straumemila også bli satt opp et halvmaratonløp den dagen. Med oppstart fra Ågotnes Stadion og målgang på Straume. Det vil bli anledning til å melde på bedrifts- Lars Andreas i kuleringen i Fanalekene

13 Noen av våre stolte stunder gjennom historien Første medalje til Sander Iden i spyd Arrangerte første stevne i 2010 Straumemila Liatornet opp Beskrivelse av Sotras nye motbakkeløp til høyeste punkt i region vest 341moh. Har en lengde på 2,22km, stigning på ca 25% på de siste 1040m og 281 høydemeter totalt. Starter på 60 moh ved bommen femten meter fra parkeringsplassen i Tellnesskogen ved rv 555. største motbakkeløp i antall høydemeter Skåla opp (1819) en gjennomsnittlig stigning på 22,18%. Så dette blir bratt nok!

14 14 30 år med idrettsglede Kastet av banen Det er hardt å være supporter! Jublende spurtet Karoline (19) ut på banen da Nordre Fjell økte ledelsen til 3-0. Og dommeren løp etter. Å løpe ut på fotballbanen under kamp er ikke lov. Dette lærte Karoline Matre (19) fra Fjell kommune i Hordaland the hard way. Da guttene på Nordre Fjell satte inn sitt tredje mål i torsdagens kamp mot Åmot, og økte ledelsen til 3-0, spurtet hun jublende ut på banen bærende på flagget til Nordre Fjell. Og dommer Yasin Abdulla (23) satte i etter henne. Kastet av banen Karoline var rask, men Yasin var raskere. Han tok henne igjen, og kastet henne av banen. Og Karoline så fryktelig overrasket ut. - Han bare tok meg i armen og dro meg ut. Jeg hørte ikke hva han sa, for jeg lo sånn, sier hun lattermildt til Norway Cup-avisa like etter at hun har blitt dratt med ut på sidelinjen igjen. Selv om Karoline har spilt fotball i hele 12 år, så hadde hun ikke fått med seg at spontane gledesutbrudd på banen under kamp ikke er lov med mindre man selv spiller i kampen. - Det er hardt å være supporter! Jeg er ikke vant til at linjedommere er med på å dømme fotballkamper, så jeg ble litt overrasket og skvatt litt da han tok meg i armen, sier hun. Angrer ikke Men hun angrer ikke på gledesutbruddet. - Alt for Nordre Fjell! De andre syntes det var helt kanon, jeg har aldri fått så mange klemmer på én gang før, utbryter hun. Linjedommer Yasin fra Lier tok det hele med et smil. - Når spillet pågår har ingen andre enn spillerne lov til å løpe på banen. Hun var litt ivrig, og trodde vel kanskje at kampen var over, sier han. Men selv om hun ble dratt av banen, synes ikke Karoline Yasin var for streng. - Han gjorde bare jobben sin, sier hun. Holde orden Dersom Karoline eller noen andre løper ut på banen igjen, vil Yasin nok en gang sette i etter dem for å kaste dem av banen, sier han. - Jeg skal holde orden. Alle som prøver å løpe ut blir tatt. Jeg må prøve å få dem på plass utenfor sidelinjen igjen, sier han. Nordre Fjell spilte seg videre til semifinale på fredag, og hvis den kampen går like bra, kan ikke Karoline love at hun ikke vil gjenta det lille lovbruddet igjen. - Vi får se det litt an. Kanskje hvis han er litt langt unna, sier hun. Tekst og foto: Iselin Rønningsbakk

15 EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING VI STYRKJER IDRETTSMILJØET DER DU BUR Gratulerer med 30 års jubileet! De er til inspirasjon for oss som satsar langsiktig på vestlandsk engasjement. Sparebanken Vest er den lokale storbanken på Vestlandet med over 60 filialar i by og bygd. For oss er det viktig å kunne bidra til eit allsidig idrettsmiljø med det vi er gode på: lokalkunnskap, økonomi og langsiktig tankegang. Sparebanken Vest stolt sponsor for Nordre-Fjell IL

16 16 30 år med idrettsglede Feiring i Ågotneshallen Søndag 13. november 2011 Trenere i Nordre Fjell IL Styre i Nor

17 dre Fjell IL Dommere i Nordre Fjell IL I Nordre Fjell IL

18 18 30 år med idrettsglede Jeg var og er kjempestolt av disse jentene Evy sine jenter Hei alle sammen og Gratulerer så mye med Jubileumet :) Jeg har lovet å fortelle en liten historie fra den gangen jeg begynte å trene Nordre Fjell Piker 10 i håndball. Hederspris John Egil Sørensen ble tildelt Fjell kommune sin hederspris for 2011 på Fjell idrettsråd sitt årsmøte 30. mars. Klubben gratulerer John Egil med den meget velfortjente prisen. Han har omtrent hver eneste dag gjort, og gjør, en uvurdelig innsats på anlegget vårt. Uten den innsatsen så vet vi at anlegget ikke hadde sett ut slik det gjør. Vi mangler desverre bilde av Evy s jenter, men her er ett bilde av Jenter 10. I tillegg til alt det praktiske arbeidet på anlegget, er John Egil også leder av Nordre Fjells alliansestyre. Jeg husker VELDIG godt den første dagen jeg møtte jentene,det var noen små yndige jenter :) men de var ganske flinke å diskutere og småkrangle med hverandre også. Jeg kjørte en ganske streng linje og fortalte de at når vi var på trening så TRENTE vi!!!! De syntes at jeg var utrolig STRENG! Men det trengtes å være streng,for jeg fikk meg litt av et sjokk når de skulle begynne å trene. Disse jentene kunne hverken kaste ball til hverandre eller motta og gripe ballen. OH MY GOD dette skulle bli gøy ja, mye mer jobb enn jeg hadde regnet med, det var nå helt sikkert!!! Men med HARD trening og STRENG disiplin og med mye GØY sammen,så klarte disse FLINKE jentene i løpet av 2 år å vinne hele serien,de ble kretsmestere og vannt alle cupene de var med på :))) De ble CHAMPIONS på absolutt allt :)) Jeg var og ER kjempestolt av disse jentene!!! Og jammen klarte de å holde ut med den strenge treneren sin også,men det fikk de betalt med SEIER på SEIER :))) Så jeg vil herved TAKKE ALLE JENTENE MINE som i dag er blitt voksne JENTER, hehehe :) TUSEN TAKK for en FANTASTISK TID vi fikk sammen:) Dette er noen fine minner å se tilbake på og trekke fram og mimre med disse GØYE opplevelsene våre :)) Mange KLEMMER fra trener Evy :))))))) Terje Landro fikk prisen i 2007 Leif Jarle Misje fikk prisen i 2000 Hederspriser tildelt medlemmer i Nordre Fjell Ove Vindenes, Jarle Turøy, Laila Vindenes, Rolf Misje, Gunnar Misje, Leif Jarle Misje, Odd Valvatne, Terje Landro, John Egil Sørensen, Oddvar Monslaup, Else Anita Lønøy, Eyvind Solsvik, Kjartan Lie I Nordre Fjell IL

19 På jakt etter ny jobb og nye muligheter? Vex Gruppen Bemanning og Rekruttering har fokus på mennesker. Vår kunnskap og erfaring har gjort at vi er en foretrukken partner for flere av våre kunder. Vi selger tjenester til oljerelatert industri og servicebedrifter ulike bransjer på ulike nivå, på Sotra, i Bergen og ellers i Hordaland. Temahuset, 5353 Straume. Telefon: Telefax: Bemanning og rekruttering - din gode partner

20 20 30 år med idrettsglede Den vidunderlige forvandlingen Nordre Fjell Jenter 13/14 har et formidabelt halvår bak seg, med ni seire, null uavgjort og null tap, og førsteplass på tabellen. Det gror i jentefotballen Fra å være et typisk spark- og løp-lag som vant/tapte kamper på grunn av kjemping og unntaksvise individuelle ferdigheter, har de gått til å bli et lag som spiller fotball sammen som et lag. Det er en fryd å se på! Hvordan kan dette ha gått til??? Tro på egne ferdigheter. Oppmuntring til tørre å prøve å feile. Trygget for at det faktisk er lov å prøve, helt fra keeper til spissene. Suksess og stigende selvtillit i vårens kamper. Hei; det er jo kjempegøy å spille fotball! Noen enkle gjennomganger på tavle av typiske pasningsmønstre fra keeper og frem til spiss. Vårens første kamp mot et noenlunde jevnbyrdig lag ble vunnet 2-0, men kunne like gjerne endt med uavgjort eller tap. Påfølgende trening; 1. Erkjennelsen av at jenter lærer best ved teoretisk gjennomgang, har altfor liten tiltro til egne ferdigheter, og er altfor Vi é så go at det går nesten ikkje an Nesten ubeseiret i 2011 lojal mot trenere som tidligere har oppmuntret til å sende ballen fra seg fortest mulig! Resultatet blir da at de ikke utvikler individuelle ferdigheter med ball, lærer ikke spillemønstre og samhandler heller ikke i pasningsspillet! 2. Enkle gjennomganger av de mest grunnleggende spillemønstrene. 3. Nytt mantra: Det er lov å feile, bare vi prøver! Over hele banen!!! 4. Nytt system for ros: Ett spark klarering ut av banen : Greit navn! (Typisk tidligere, mer sjelden nå!) Ett spark inne på banen : Bra navn! Ro til å sende en pasning/drible : Kjempebra navn! Resultat så langt: Et lag med 12 stk J14 samt innlånte J12 jenter, som har utspilt alle sine motstandere frem til sist kamp mot det antatt beste laget i puljen, Loddefjord. Jentene leverte års-beste og rundspilte de stakkars byjentene fullstendig! Vant 6-0, og det kunne vært dobbelt så mye! Foreldre på sidelinjen har begynt å juble og å applaudere det jentene leverer av finspill med mange trekk før ballen ligger i noten! Det er gøy å stå på sidelinjen og se utviklingen til alle disse jentene, som fotballspillere og som lag! Bli kjepphøy etter disse gode resultatene eller gå tilbake til gamle synder; og resultatene vil bli mye mer varierende! Fortsett som dere stevner; og dette bare må bli kjempebra!;o) Hjertelig hilsen Svein og Terje, 2 Stolte trenere!;-) Jenter 99 har hatt en fantastisk sesong med kun 2 tap i hele sesongen inkludert cup. I serien ble det tap mot Bjarg på kjemmebane og Bønes på bortebane På Sognefjordcup spilte vi 5 kamper 4 seirer og en uavgjort, i 2 av kampene lå vi under både 1 og 2-0, men vi bet sammen tennene, kjempet oss inn i kampen og avgjorde til seier. Samtidig takker vi fansen vår som heiet på oss gjennom alle kampene. Øverst fra venstre: Renate, Pim, Silje Helene, Malin, Ingrid, Nederst fra venstre: Karoline, Aurora, Sigrid, Marthe, Julie, bildet er tatt på Sognefjord cup

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) -

Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) - Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) - Søndag 30.mai gjester Kjelsås A-lag Førde. FØRDE IL Hjemmebane: Førde Stadion (kap. 3000) Trener: Knut Erik Folland Plassering 2009: nr. 1 3.div avd 16 (Firdaligaen),

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb nr. 1 mai 2014

Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb nr. 1 mai 2014 Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb nr. 1 mai 2014 LFK-revyen gjennoppstår i nytt format Gjennom årene har Lisleby Fotballklubb hatt flere klubbaviser og vi som sitter i styrene ønsker å videreføre denne

Detaljer

Oversikt over lag og trenere. Siren Røstad Wroldsen

Oversikt over lag og trenere. Siren Røstad Wroldsen Årsmelding 2010 Hånes IF Håndballgruppa Hånes idrettforenings håndballgruppe består av ca 175 spillere fra og med 7 års nivået og opp til damer i 40 årene. Dette er en liten nedgang fra 2009 noe som skyldes

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg Årsmøte 2016 HK Trøgstad 97 Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg ÅRSMELDING SESONGEN 2015/2016 Styret i HKTrøgdtad97 har bestått

Detaljer

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu Høybråten Basket for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål www.hbbk.nu Visjon Basket for alle Verdigrunnlag Toleranse - Respekt- Idrettsglede Sosiale mål Trygghet - Trivsel - Tilhørlighet www.hbbk.nu

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Oddbjørn Johansen Thomas Buchardt Torbjørn Ness Tor Rønnestad SPJELKAVIK IDRETTSLAG Stiftet 18. mars 1932 Gutteløftet 2015-2017 1 Vi har noe unikt! SPJELKAVIK

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen. Med blikk for de beste og rom for alle

Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen. Med blikk for de beste og rom for alle Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen Med blikk for de beste og rom for alle Trener Evelyn Håvik 996 18 698 evelynhavik@gmail.com Trener Heidi Hagen Dahl 975 29 716 heidi.hagen.dahl@lillehammer.kommune.no

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG 1. Organisasjon: Navn: Sandved Idrettslag Adresse: Postboks 3520 4393 Sandnes Stiftet: 27. mai 1980 Konto nr.: 3260 07 86074 (Sandnes Sparebank) Styret har i 2008

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

IL Kvernbit Årsmelding 2013 Hovedstyret

IL Kvernbit Årsmelding 2013 Hovedstyret IL Kvernbit Årsmelding 2013 Hovedstyret Hovedstyret Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedl. bane: Styremedl. informasjon: Styremedl. sponsor: Styremedl. utdanning: Gina Blomberg Stein Ove Haugen

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830

Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830 1 Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830 Sted: Idrettsbygget, Evje stadion Tilstede: Geir, Connie, Pål, Jon Gunnar Forfall: Torgny, Bente, Joachim Sak 1 juni 2013 Saker til

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016

ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016 ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016 Styret i fotballgruppa har hatt følgende sammensetning i 2016: Leder: Sigurd Emil Wåge Nestleder: Terje Lundal Sportslig leder senior: Thor Håkon Sternhoff Sportslig leder

Detaljer

Velkommen til. KIWI Skrim Cup 2013

Velkommen til. KIWI Skrim Cup 2013 Velkommen til KIWI Skrim Cup 2013 Velkommen!! Kjære Fotballvenner! Tradisjon tro inviterer vi igjen til årets KIWI Skrim Cup for 12`te året på rad her på Skrimsletta. Rekord deltakelse med 62 lag bekrefter

Detaljer

Endelig noen som har lært at det er viktig å spise før en kamp!

Endelig noen som har lært at det er viktig å spise før en kamp! Treningskamp i Ryfylkehallen - MIL jr Sunde jr Ca 10 1 Tirsdag 9.mars 2010 Ingen trengte å ha med bil på denne turen...det vil si at trener og lagleder måtte det! Vi hadde med oss masse utstyr, Joachim

Detaljer

Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling

Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling Styret i Randaberg: Jon Rønning Tom Erik Eckhoff Tor-Ragnar Gilje Ståle Sæthre Anne May Waage Tonje With Anne Lise Reianes Annbjørg Kirkeli Verdigrunnlag:

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 26.05.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 260509-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 260509-0 Budsjett 2009 og regnskap Q Pål A 260509-02 Regnskapsrutiner/økonomistyring

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19 TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN Uke 1 til uke 19 1 Velkommen til Limtrehallen! Vinteren har vi et mer omfattende turneringsprogram enn noen gang tidligere! Denne oversikten er laget for at alle lokale

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Avisen GOD JUL OG GODT NYTTÅR HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN AJAX FOTBALLSKOLE. til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag.

Avisen GOD JUL OG GODT NYTTÅR HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN AJAX FOTBALLSKOLE. til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag. Avisen Informasjon til sponsorer julen 2014 GOD JUL OG GODT NYTTÅR til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag. HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN ONSDAG 10.12. KL 17-21 AJAX FOTBALLSKOLE SANDNES

Detaljer

- et meningsfullt samarbeid!

- et meningsfullt samarbeid! Photo: Anne Buckle, Solabladet 2014 - et meningsfullt samarbeid! Fotball = Verdier Fotballen har fått meg til å le og gråte. Den har gjort meg lykkelig og gjort meg sur. Jeg har både bommet, scoret og

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Velkommen til Minicupfestival 2016

Velkommen til Minicupfestival 2016 Velkommen til Minicupfestival 2016 Ski og Ballklubben Skiold ønsker alle små og store hjertelig velkommen til den tradisjonelle Minicupfestivalen i Drammenshallen. Cupen blir i år arrangert for 36. gang.

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

22.-24. august 2014. ARRANGØR : Ringerike Sykkelklubb. www.rpp.no

22.-24. august 2014. ARRANGØR : Ringerike Sykkelklubb. www.rpp.no 22.-24. august 2014 ARRANGØR : Ringerike Sykkelklubb 2 Velkommen til nok en sykkelfest på Ringerike! På vegne av Ringerike Sykkelklubb ønsker jeg deltagere, ledere og publikum hjertelig velkommen til nok

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

BOGAFJELL IDRETTSLAG

BOGAFJELL IDRETTSLAG BOGAFJELL IDRETTSLAG Det føles godt å være en del av et lag som støtter deg! Henrik, 12 år HVEM, HVA & HVORDAN? Hvem er vi? Hvor vil vi? Hvordan vil vi framstå? Hvem er vi her for? Hvilke verdier og holdninger

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

IL Kvernbit Årsmelding 2012 Hovedstyret

IL Kvernbit Årsmelding 2012 Hovedstyret IL Kvernbit Årsmelding 2012 Hovedstyret Hovedstyret Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedl. Bane: Styremedl. Info: Styremedl. Sponsor: Styremedl. Utdanning: Vibeke Molvik Eriksen Gina Blomberg

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Oslo og Akershus Bandyregion

Oslo og Akershus Bandyregion Håndbok Minirunde arrangører. Deres klubb skal arrangere Minirunde, i den forbindelse har UU satt sammen er det en del retningslinjer man skal følge, samt tips og råd for en god gjennomføring. Minirunden

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Mandag 13.03.2012 kl. 19.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velja møtedirigent. 2. Velja møtereferent. 3. Godkjenna årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenna dagsorden. 5. Handsama

Detaljer

FORELDREMØTE REKRUTTER

FORELDREMØTE REKRUTTER Referat fra FORELDREMØTE REKRUTTER 1-4 klasse 14. oktober 2014 TRENERE 1-2 klasse trenere: Jone, Martin, Cecilie og Elisabeth. Kontaktperson Jone: jone.staveland@getmail.no 3. klasse trenere: Linh, Elisabeth,

Detaljer