Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24"

Transkript

1 Nordre Fjell Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24

2 2 30 år med idrettsglede Gratulasjon frå ordføraren Det er ei gleda for meg som ordførar å helsa Nordre Fjell IL i samband med 30-årsjubileet. Nordre Fjell har gjennom desse tre tiåra bygt opp eit flott idrettslag med stor breidde. Mellom anna er Nordre Fjell det einaste idrettslaget i Fjell som har eiga friidrettsgruppe. Det gler meg at laget har satsa på breidde og organiserer både fotball, handball, idrettsskule og friidrett godt gjennom Nordre Fjell Allianse IL. Eg har inntrykk av at Nordre Fjell IL har ei sterk dugnadsånd. Med denne entusiasmen har laget bygd eit godt og tenleg klubbhus, garderobeanlegg og eigen grusbane på Ågotnes. Laget har også prioritert å leggja til rette for fleire turløyper. Fjell kommune har gjennom kulturplanen sagt at kultur- og fritidstiltak som aktiviserer barn og unge skal prioriterast, og det er kvart år i den siste valperioden sett av pengar til dette. Eg er glad for at Nordre Fjell IL har gode rammer for sin aktivitet med god tilgang til fleire kommunale anlegg på Ågotnes. Med dette vil eg ønskja Nordre Fjell IL lukke til med 30-årsjubileet og ei aktiv framtid. Eli Berland ordførar Fjell Kommune

3 INNHOLD Lederen Jubileumsfesten 16 Det har vært ein interressant utfordring å få være med på å finne fram og dokumentere historien til Nordre Fjell IL gjennom 30 år. Lite av historien er skrevet ned. Det som er, ligger sikkert gjemt i skuffer og skap uten at noen veit kor. Noe har vi fått fatt i og i dette Magasinet får du ei lite innblikk i historien og utviklingen til Nordre Fjell IL. Også litt om dagens hendinger. Kastet av banen 14 Familien 26 Lønøy 4. Klubbens historie, utvikling og organisering 5. Anleggsutvikling 6. Misje Fotballklubb og Vestgard Idrettslaget 8. Fotballens Historie 10. Håndballens Historie 12. Friidrettens Historie 14. Kastet av banen 18. Evy sine jenter 20. Forvandlingen 21. Takk til alle sponsorer. 24. Takk til alle frivillige 26. Familien Lønøy 27. Anleggsplaner Nordre Fjell Magasinet Ansvarlig redaktør: John Egil Sørensen Oppsett / layout: Zign Media - Klubben er godt i gang med feiringen av jubileet. Det var ein stor samling av medlemmer og foreldre i Ågotneshallen søndag den 13.nov.med utdeling av jubileumsmedaljer, pølser og brus til dei minste, kaffi og kaker til dei voksne. Videre har vi hatt jubileumsfest i Landro Samfunnshus den 26 nov. I begge anledninger valgte vi lokal underholdning. Gruppene Anywhite spilte i hallen og New Age Rock Band spilte i Landro. I tillegg så hadde Sotra Teaterlag et morosamt innslag på festen i Landro. Litt om idrett og litt om Nordre Fjell IL. Anywhite hadde skrevet og fremførte en Nord Fjell sang som vi sikkert får høre mer til. Det samme gjorde Sotra Teaterlag. Av innholdet i Magasinet kan du lese at Nordre Fjell Allianse IL er et stort breddeidrettslag med over 700 medlemmer som samarbeider godt på tvers av idrettane. Idrettslaget samarbeider også godt med andre brukere av anlegget. Dette skal vi fortsette med og vi har store forhåpninger til fremtiden her på Ågotnes Idrettsanlegg. Det er på grunn av stor dugnadsinnsats frå medlemmer at dette anlegget er blitt bygget og det blir også delvis driftet på dugnad. Du kan lese om Idrettslaget sine fremtidsplaner og ønsker for anlegget inne i Magasinet. Når det gjelder det sportslige så håper vi at nivået kan bli hevet i takt med et videre utbygd og bedre tilrettelagt anlegg. Takk til arrangement komiteen for gode gjennomførte arrangement, og takk til alle som har bidratt til dette Magasinet. Spesielt takk til Ørjan Larsen for flotte bannere, medaljer og god layout i magasinet. Og til Geir Hamlott for flotte foto og videoopptak. Klubben håper at dette er starten på et Magasin som kan komme ut flere ganger. Då med mere kjent og ukjent materiale. Om dere som leser dette Magasinet har eller kjenner til noe materiale eller bilder om klubben, så må dere ta kontakt. Det vil videre i 2012 foregå forskjellige jubileums arrangement. Følg med. Med helsing John Egil Sørensen Leder for Nordre Fjell Allianse IL.

4 4 30 år med idrettsglede Historie, utvikling, Organisering + = Nordre Fjell IL ble stiftet den etter sammen slåing av Fotballklubben Misje som blei stiftet den og Idrettslaget Vestgard som blei stiftet den Idrettslaget blei organisert som et fleridrettslag, med hovedstyre og 4 undergrupper, fotball håndball turn og svømming. Antall registrerte medlemstall var ca 250. Første leder i hovedstyret var Aud Nilsen. Turn og svømming ble senere lagt ned. Idrettslaget blei omorganisert til et Allianseidrettslag i 2000, med selvstendige idrettslag i Alliansen. Nordre Fjell IL Fotball og Nordre Fjell IL Handball. Første leder i Alliansen var Odd Valvatne. Det blei også laget ny logo for alliansen og egen for kvar klubb. Nordre Fjell IL Friidrett ble stiftet den ,etter overtakelse frå Nest Sotra. Nordre Fjell IL Idrettsskole ble stiftet den , men ble lagt ned som eget idrettslag i 2010 og videreført som gruppe under allianse styret. Det er over 700 medlemmer i Nordre Fjell IL i Leder i Alliansen i jubileumsåret er John Egil Sørensen. Alliansen samarbeider om anlegg utstyr dugnader arrangement. Vi arbeider også med å lage ny og bedre felles nettside.

5 Gunnar Misje, åpning av grusbanen Leder Jarle Turøy Ordførar Norvald Nesse Banksjef Trygve Våge Anleggsutvikling Klubben fikk bygget grusbana på Ågotnes i 1987 og første kamp blei spilt den samme år. Friidrettanlegg og grasbane 1985 Videre bygget klubben et midlertidig klubbhus med garderober og kiosk. Dette bygget står ennå. Fjell kommune bygget Friidrettsanlegget med grasbane i Ågotnes hallen kom ved siden av grusbana i 2000,reist av Fjell kommune. Nordre Fjell Håndball har tilsynsansvaret med hallen. Nordre Fjell Fotball utvidet grusbana med en 5 er bane i I 2006 bygget Fjell kommune krøllgrasbane. Nordre Fjell Fotball har også der satt opp et midlertidige bygg med toaletter lager garderober - kiosk og garasje for utstyr. Traktor med nødvendig utstyr er kjøpt av Nordre Fjell IL Fotball for vedlikehold av baner. Klubben har vedlikeholdsavtale med Fjell kommune på kunstgrasbana. Det er et stort anlegg på Ågotnes, men Nordre Fjell IL må dele dette med andre brukere, men det er fortsatt noen større mangler. Det er for tiden ikkje tilfredstillande garderober for uteanlegget. Nordre Fjell IL planlegger å bygge nytt garderobeanlegg for Fotball og Friidrett. Bygget skal også innholde kontorer møterom og klubblokale for heile klubben. Det vil bidra til at alle våre medlemmer får en bedre klubbfølelse og samhold i klubben. Videre så skal det legges kunstgras på grusbana. Dette vil vi få til i løpet av et par år. Vi trenger støtte frå Fjell kommune og det lokale næringslivet for å få gjennomført dette. Fjell kommune vil ruste opp friidrettsanlegget. Det vil då bli et komplett Idrettsanlegg hvor vi, og andre kan arrangere lokale og nasjonale arrangement, stevner eller mesterskap. Ågotneshallen 1999 Kunstgrasbane 2006

6 6 30 år med idrettsglede Misje Fotballklubb Ro til kamp Idrettsinteressa blant barn og unge har alltid vore stor på Misje. På og 70 talet vart det spelt mange lokale fotballlandskampar med nabobygdene. Vi spelte mest mot Solsvik, men også mot andre lag i distriktet. Resultata kunne variere. Slike baneforhold som vi ser i dag kunne vi berre drøyme om. Vi hadde berre ei skikkeleg fotballbane om ein kan kalla det for det i Nordre Fjell. Det var skuleplassen på Kårtveitskulen. Dei fleste kampane føregjekk der. Og alle måtte gå. Vi frå Misje måtte først ro over Solsviksundet, så var det å gå til Kårtveit gamlevegen, - spela kampen, og så gå til Solsvik igjen for så å ro heimatt. Baneforhold den gang Vi spelte og kampar mot Turøy. Dei hadde ikkje mindre enn to baner- eller myrer som dei kunne bruke om eigaren ikkje oppdaga det. Begge banene hadde ein viss sjarm. Den eine bana hadde ein potetåker -inngjerda - mellom 16- meterane ca midt på bana. Den andre bana hadde og visse særtrekk: Når du stod i det eine målet, så kunne du ikkje sjå det andre. Det var plassert inne i ei fjellkløft etter ein skarp høgresving. Men bana gjorde jobben, og slike baneforhold hindra ikkje at Turøy fostra mange gode og engasjerte fotballspelarar. Misje til etternamn Men vi var stolte da vi vann kretsmeisterskapet i Vi fekk omtale i dei største avisene i distriktet. - Ikkje berre fordi vi var eit godt fotballag, også fordi dei fleste spelarane heitte Misje til etternamn. Har Misje Fotballklubb sett spor etter seg? Vi kan vel innrømme at når det gield sportslege resultat si har vi ikkje så mykje meir å vise til enn at vi vart kretsmeister i 6.divisjon i Men det er mange andre spor som er mykje viktigare. Generasjonen av Misjefolk som var aktive i Misje Fotballklubb på - 70-åra og i Nordre Fjell seinare har vore betydelege bidragsytarar til idrettsrørsla i Fjell kommune. Dei har lagt ned årsverk i dugnadsarbeid for å få bygd opp idrettsanlegget på Ågotnes. I 1978 Spilte Misje i 6 divisjon sammen med Øygard og Nest.

7 Vestgard I.L. Idrettslaget Vestgard oppstod første gang på midten av 50 tallet i forbindelse med byggingen av Landro Samfunnshus. Aktiviteten i laget er ikkje dokumentert, men kontingenten var etter det som er hørt kr.1 for barn og kr. 2 for vaksne. Vestgard ca Bak fra Venstre: Egil Landro, Rangvald Angeltveit, Fritjof Glesnes, Svenn Erik Eide, Jan Tore Ingebrigtsen, Hans Dyrøy, Jan Børge Landro, Kjetil Herdlevær. Foran fra venstre: Johnny Angeltveit, Kurt Arne Langeland, Svein Arne Langeland, Jens Kristian Ellingsen, Gunnar Landro, Idrettslaget gav ut Vestgard posten, og i dei få eksemplarer vi har fått fatt i kan vi lese. At det var mange aktiviteter i klubben med 74 medlemmer første året. Fotball Handball Friidrett og Turn. Dei hadde også herre trim med bord tennis. Treninger foregjekk på Landro skule og i Samfunnshuset. I 1976 kjøpte IL Vestgard buss for kjøring av lagene til trening og kamper. Det blei solgt andeler for kr.50 pr andel og mange tok buss sertifikat slik at det kunne byttes på kjøringen. Bussen blei brukt i ca 10 år, også i Nordre Fjell IL sin tid. Idrettslaget hadde også egen supporterklubb.

8 8 30 år med idrettsglede Fotballens historie Fotball var en del av aktivitetene i Nordre Fjell IL som ble stiftet den etter sammenslåing av Fotballklubben Misje og Idrettslaget Vestgard. Den første tiden så trente seniorlaget på Bildøy grusbane, og de aldersbestemte lagene var rundt om på skoleplasser og gymsaler på skolene i de nordre deler av Fjell. Den første store pokalen hentet gjengen som var født i 1981 Bak: Espen Lie, Morten Solsvik, Stian Jakobsen, Dagfinn Rutle, Gulvard Hausvik, Heine Misje, Erik Jakobsen, Torstein Gaulen Olsen, Morten Misje, Ørjan Jakobsen, Steffen P. Landro, Frode Østbø, Foran: Terje Landro, Atle Stien, Raymond Nesse, Stig Fjell, Øystein Berg, Henning Benjaminsen, Sindre Lie. Til tross for at det var to gamle fiender som slo seg sammen, fant medlemmene seg snart godt til rette i klubben, og kunne snart etter hvert sakte men sikkert bygge opp en bredere rekruttering i lokalsamfunnet, og de som hadde vært innom andre klubber på Sotra trakk tilbake mot gamle tomter. Det største problemet med å bygge opp en større og bredere klubb var anleggssituasjonen. Mens andre klubber på Sotra hadde egne anlegg, måtte den nystarta klubben inn på gamle Bildøy grus for å trene og spille hjemmekampene sine. Men da grusbanen på Ågotnes endelig så dagens lys i 1987 etter utrettelig arbeid av mange ildsjeler i klubben, begynte fotballklubben å vokse for alvor. Det ble mer naturlig å ha guttelag i samtlige klasser og de første egne jentelagene så dagens lys midt på 80 tallet. Jentefotballen blomstrer i klubben i dag som aldri før, med lag fra junioralder og ned til 10 åringene. Det har nok vært vanskeligere å skape den samme kontinuiteten blant jentene opp gjennom årene, men slik det ser ut nå kan vi om noen år ha et eget damelag i klubben med spillere som er oppfostret i egen klubb. Også her har vi en del flotte sportslige resultater i serie og cup. Tina Algrøy er den av spillerne som i dag har lykkes best på banen, med spill for Arna Bjørnar i toppserien, og mange landslagsoppdrag for aldersbestemte lag. Kanskje ser vi henne neste års OL i London med flagget på brystet. Utviklingen i klubben var enorm utover i årene, siden også tilflyttingen til de lokale grendene var god. Flere medlemmer gir også bedre kvalitet, og vi har hatt våre gyllne årganger. Den første store pokalen (og kanskje største) hentet gjengen som var født i 1981, da de vant Sørlandscupen 1993 i smågutteklassen. Denne gjengen vann også de mer lokale Brann og Varegg Cup. På laget var også Normann Misje som debuterte på guttelandslaget som 15 åring. Til tross for mange talenter greide ikke seniorlaget å klatre nevneverdig i divisjonene, 5 divisjon er det høyeste man har vært. Men de ble slått i kvalifisering til opprykk for 4 divisjon 2 år på rad midt på 90 tallet. Da begynte også en del av de beste ungdommene å forsvinne til andre lokalklubber. Og det har nok vært en gjennomgangsmelodi helt frem til i dag. Litt vandring mellom 5 og 6 divisjon har det vært, men de siste årene har en igjen stabilisert seg i toppen av 5 divisjon, hvor en i fjor plasserte seg på en 3 plass og fulgte opp i år med 4 plass. I dag også er det slik at man ikke mangler talenter i aldersbestemte klasser, men det er vanskelig å få de med i klubben helt frem til seniornivå. De større klubbene er mer pågående en noen gang for å hente de beste spillerne, også utenfor Sotra. Men samtidig skal man også kunne sende de aller mest talentfulle videre til et klart bedre nivå for deres egen utvikling. Kittiphong Pluemaj har de siste årene spilt for Brann, og kan kanskje være en av de få lokale spillerne som kommer gjennom det trange nåløyet til spill i Tippeligaen. Naboklubben vår Nest Sotra i 2 divisjon har også nytt godt av våre ungdommer opp i gjennom årene. Trond Frotjold var sentral i mange år, og i dagens lag er det Stein Erik Strømsnes som bringer den arven videre. Det er prøvd ut samarbeidsformer med naboklubber i forskjellige former opp i gjennom årene, og da spesielt med naboen i vest, Nest Sotra. Det har vært med blandet suksess dette har vært gjennom-

9 Noen av våre stolte stunder gjennom historien Kretsmesterskap 6 divisjon 1996 og Branncup, vinner smågutter 1991, vinner smågutter Sørlandscupen, vinner smågutter 1993, 2 plass smågutter 2001 Varegg Cup, vinner smågutter 1993, vinner smågutter 2000 ÅL Cup, vinner gutter 2007, 2 plass smågutter 2005, 3 plass smågutter 2006, 3 plass småjenter 2009 Liten skade, men ble frisk Første kamp på åpningsdagen Peter, alltid tilstede! ført, men enkelte sesonger har det vært nødvendig for å kunne stille lag i de ulike klasser, da spesielt eldre ungdomsklasser på både gutte - og jentesiden. Også i vår klubb slites det med å beholde ungdommen i aktivitet frem til ferdig junioralder. Dette er en utfordring som man må løse om den sportslige utviklingen skal fortsette i klubben. Dommere har vi alltid hatt i klubben. Audun Forland som også var leder i idrettslaget de første årene var den som representerte klubben som dommer alene gjennom mange år. Etter hvert har enkelte andre hatt noen korte perioder som aktiv dommer for klubben, og i dag er det 3 stykker som er kretsdommere, med Andre Dyrøy som den som har vært med lengst. Raymond Nesse og Terese Kvalvåg er dagens dommerkontakter i klubben og har ansvar for klubbdommerne. Klubbdommerne har vært viktig for gjennomføring av kampene til de minste lagene våre. Hvert år så er det bortimot 200 hjemmekamper med 7-12 åringer som gjennomføres på Ågotnes. Da er det ungdommer i års alder som leder kampene, og selvfølgelig både gutter og jenter. Det er et viktig bidrag til den praktiske gjennomføringen av aktiviteten, og det skaper gode kontakter mellom ulike aldersgrupper i klubben. Antallet lag har vært stabilt de siste årene på 25 til 30 lag, og det er en stor økning fra 4-6 lag de aller første årene. Leder i jubileumsåret er Oddvar Monslaup

10 10 30 år med idrettsglede Håndballens historie Nordre Fjell Håndball ble stiftet Dei første 4 åra hadde klubben bare 1 lag. Rolf Misje var trener for damelaget og dei hadde sine treninger i Bildøyhallen. Simon var første gutten som ble medlem i Håndball I 1989 åpnet Ågotneshallen og fikk vi vår egen hall. Vi fikk en følelse av tilhørighet til klubben og til hallen. Damelaget begynte da å trene der. Samme år fikk Nordre Fjell Håndball aldersbestemte klasser og Klubben økte medlemsantallet i årene fremover betraktelig. Håndball ble populært i regionen vår. I disse årene ble det rekruttert kun jenter til klubben. De minste lagene våre trente på Landro Skole. Fra vi startet aldersbestemte klasser i 1989 var det ikke gutter som medlemmer i klubben. Simon Lønøy som hadde lyst å spille håndball, begynte å trene sammen med jenter 9 dette året (2001). Han var første gutten som ble medlem i Nordre Fjell Håndball. Det var ikke vanlig i vår region at gutter på den tiden spilte håndball. Simon trente med jentene. Klubben ønsket også at han skulle få spille kamper med laget og det ble søkt til kretsen om dispensasjon. Det ble avslag av den grunn at gutter ikke kunne spille på jentelag. I 2002 fikk håndballen det første guttelaget, gutter 12. Lagene våre har siden deltatt på endel cuper som bl.a. : Ål-cup, Mil-cup, Stryn Cup, Stord Cup, Tusse Cup, Sandefjord Cup, Førde Cup, Partille Cup (Sverige) I 2005 ble Nordre Fjell Håndball tildelt VM- Kvalifisering for juniorer menn. Det var flere klubber i Norge som hadde søkt om å få arrangere denne VM- kvalifiseringen, men Norges Håndballforbund utpekte Nordre Fjell Håndball. Klubben hadde presentert en god søknad og hadde lagt godt til rette for å klare å gjennomføre denne kvalifiseringen på en god måte. Stemningen i klubben etter denne avgjørelsen var jublende. Norge, Romania, Spania, Bulgaria og Slovakia deltok. Det ble mange dugnadstimer for medlemmene og foreldrene i tiden før VM-kvalifiseringen. I påsken 2005 ble det gjennomført mange håndballkamper på svært høgt internasjonalt nivå og publikum storkoste seg. Det kom mange positive tilbakemeldinger til klubben om meget godt gjennomført arrangement. Spania kvalifiserte seg videre til junior VM. Det ble vist sterk innsatsvilje fra medlemmene og foreldre i klubben, og dette ga resultat i at en liten klubb som Nordre Fjell Håndball og Ågotnes som plass, virkelig fikk markert seg i håndball Norge. Samhold og tilhørighet til klubben er noe vi i Nordre Fjell Håndball virkelig er gode på. Dette har vært gjengs i alle årene fra vi startet til i dag og er noe som vi vil skal fortsette med i årene som kommer. Kari Dahl er leder i I jubileumsåret 2001 har Nordre Fjell registrert 130 medlemmer. Tilsammen 13 lag. Det er jenter 8, jenter 9, jenter 10, jenter 11, jenter 12, jenter 13, jenter 14, jenter 15 og damer. Gutter 8,gutter 11, gutter 15 og herrelag. Vi er stolte av klubben vår og ønsker å gratulere oss selv med 30 års jubileet. Håndballen sender gratulasjoner til fotballen og friidretten. Sammen er vi i Nordre Fjell IL en stolt jubilant. Hilsen fra alle medlemmene i Nordre Fjell Håndball Simon Lønøy Nordre Fjell håndballdommere Nordre Fjell Gutter 15 Nordre Fjell jenter 12

11 Noen av våre stolte stunder gjennom historien Jenter 13 i år 2001 ble seriemestre i sin pulje. Gutter 12 i år 2006 fikk andreplass i Ål Cup. Gutter 14 i år 2011 ble seriemestre i sin pulje Jenter 14 i år 2011 fikk andreplass i Førde Cup Bak fra venstre: Eli Lundøy, Birthe Eide, Grethe Harkestad, Hanne Misje, Anette Solsvik. Midten fra venstre: Laila V. Strømsnes, Marianne Eide, Britt Misje, Anny Fjeld 1 rekke fra venstre: Åse Bruvik, Anngunn Landro, Kate Johannessen, Camilla Misje, Rita Dyrøy Vi hadde Rolf Misje som trener. Bilde må være fra slutten på 90 tallet en gang. VM kvalifiseringen ble gjennomført påsken 1985 og lagene som var med var Norge, Romania, Spania, Bulgaria og Slovakia.

12 12 30 år med idrettsglede Friidrettens historie Nordre Fjell Friidrett ble stiftet den etter overtakelse frå Nest Sotra. Kjartan Lie var initivtaker til dette. Det var vanskelig å komme i gang med aktiviteter, grunnet manglende treningstider på anlegget og mangel på utstyr og trenere. Klubben kom først skikkelig i gang med aktivitet i 2008 med 41 aktive. Eivind Solsvik var første leder. Friidrettens dag for alle som ønsker å prøve ut friidrett klasse og mosjonstur blir det selvfølgelig også. Lia tårnet opp: Dette er et motbakkeløp som ble arrangert første gang i september Det møtte ca. 150 deltagere på en regnfull og ganske sur dag. Havkajakken ble trukket ut på startnummer. Det blir nytt motbakkeløp i september Mosjonsgruppe: Klubben har også en mosjonsgruppe som går ulike turer i Nordsjøløypen. Vi har samarbeidet med Fjell kommune og Fjell kommune blei dermed den første kommunen i Hordaland som satte 10 offisielle turmål. Tet gruppen i Liatårnetopp 2011 på historisk grunn ved Fjell festning. Silje Grønhaug, Victor Skogen Eide, Yafet Etifanos Ole Andre Eidesund I 2009 ble Nordre Fjell Friidrett tatt ut til å være en NCC - klubb. Med konseptet NCC - klubb fikk klubben dra hjelp til å utvikle seg, øke friidrettsaktiviteten gjennom klubbutvikling og aktivitets skapende tiltak. Vi fikk tilskudd til å kjøpe en aktivitetspakke og vi holdt Friidrettens dag, som er et gratis tiltak for alle som ønsker å prøve ut friidrett. Dette arrangerer vi en gang i året. Team Atletic stevne: Dette stevnet holder vi en gang i året, der det konkurreres på lag. Tinestafetten: Klubben arrangerer Tinestafetten som er et landsomfattende arrangement for 6-9 klasse i mai hvert år. I 2012 arrangere vi Tinestafetten 10. mai for 3 gang. Friidrett på bane og hall: Nordre Fjell Friidrett arrangerte sitt første innendørsstevne i Ågotneshallen i januar 2010 med ca. 40 deltakere i aldersgruppen år. I september 2010 hadde klubben med 1 deltaker i 10 års klassen til Gneistspelen på Fana Stadion. Lars Andreas Magnussen deltok i høyde, spyd, tresteg, 80 m. og lengde. I Fanalekene, samme år var troppen frå Nordre Fjell Friidrett vokst til 5 gutter. Her tok vi vår første medalje ved Sander Iden i spyd. Vi har klubbsamarbeid i regi av Friidrettslaget Frisk v/ Mons Einar Troland og Skogsvåg IL. Dette gir oss muligheter til å benytte Høyehallen v/ Fana Stadion til fellestreninger og konkurranser. Straume mila: Straume mila som arrangeres 1. mai hvert år har Nordre Fjell Friidrett siden oppstarten i 2007 vært med å arrangere sammen med Vest Nytt. Nordre Fjell Friidrett skal overta ansvaret for hele arrangementet i Det vil i tillegg til Straumemila også bli satt opp et halvmaratonløp den dagen. Med oppstart fra Ågotnes Stadion og målgang på Straume. Det vil bli anledning til å melde på bedrifts- Lars Andreas i kuleringen i Fanalekene

13 Noen av våre stolte stunder gjennom historien Første medalje til Sander Iden i spyd Arrangerte første stevne i 2010 Straumemila Liatornet opp Beskrivelse av Sotras nye motbakkeløp til høyeste punkt i region vest 341moh. Har en lengde på 2,22km, stigning på ca 25% på de siste 1040m og 281 høydemeter totalt. Starter på 60 moh ved bommen femten meter fra parkeringsplassen i Tellnesskogen ved rv 555. største motbakkeløp i antall høydemeter Skåla opp (1819) en gjennomsnittlig stigning på 22,18%. Så dette blir bratt nok!

14 14 30 år med idrettsglede Kastet av banen Det er hardt å være supporter! Jublende spurtet Karoline (19) ut på banen da Nordre Fjell økte ledelsen til 3-0. Og dommeren løp etter. Å løpe ut på fotballbanen under kamp er ikke lov. Dette lærte Karoline Matre (19) fra Fjell kommune i Hordaland the hard way. Da guttene på Nordre Fjell satte inn sitt tredje mål i torsdagens kamp mot Åmot, og økte ledelsen til 3-0, spurtet hun jublende ut på banen bærende på flagget til Nordre Fjell. Og dommer Yasin Abdulla (23) satte i etter henne. Kastet av banen Karoline var rask, men Yasin var raskere. Han tok henne igjen, og kastet henne av banen. Og Karoline så fryktelig overrasket ut. - Han bare tok meg i armen og dro meg ut. Jeg hørte ikke hva han sa, for jeg lo sånn, sier hun lattermildt til Norway Cup-avisa like etter at hun har blitt dratt med ut på sidelinjen igjen. Selv om Karoline har spilt fotball i hele 12 år, så hadde hun ikke fått med seg at spontane gledesutbrudd på banen under kamp ikke er lov med mindre man selv spiller i kampen. - Det er hardt å være supporter! Jeg er ikke vant til at linjedommere er med på å dømme fotballkamper, så jeg ble litt overrasket og skvatt litt da han tok meg i armen, sier hun. Angrer ikke Men hun angrer ikke på gledesutbruddet. - Alt for Nordre Fjell! De andre syntes det var helt kanon, jeg har aldri fått så mange klemmer på én gang før, utbryter hun. Linjedommer Yasin fra Lier tok det hele med et smil. - Når spillet pågår har ingen andre enn spillerne lov til å løpe på banen. Hun var litt ivrig, og trodde vel kanskje at kampen var over, sier han. Men selv om hun ble dratt av banen, synes ikke Karoline Yasin var for streng. - Han gjorde bare jobben sin, sier hun. Holde orden Dersom Karoline eller noen andre løper ut på banen igjen, vil Yasin nok en gang sette i etter dem for å kaste dem av banen, sier han. - Jeg skal holde orden. Alle som prøver å løpe ut blir tatt. Jeg må prøve å få dem på plass utenfor sidelinjen igjen, sier han. Nordre Fjell spilte seg videre til semifinale på fredag, og hvis den kampen går like bra, kan ikke Karoline love at hun ikke vil gjenta det lille lovbruddet igjen. - Vi får se det litt an. Kanskje hvis han er litt langt unna, sier hun. Tekst og foto: Iselin Rønningsbakk

15 EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING VI STYRKJER IDRETTSMILJØET DER DU BUR Gratulerer med 30 års jubileet! De er til inspirasjon for oss som satsar langsiktig på vestlandsk engasjement. Sparebanken Vest er den lokale storbanken på Vestlandet med over 60 filialar i by og bygd. For oss er det viktig å kunne bidra til eit allsidig idrettsmiljø med det vi er gode på: lokalkunnskap, økonomi og langsiktig tankegang. Sparebanken Vest stolt sponsor for Nordre-Fjell IL

16 16 30 år med idrettsglede Feiring i Ågotneshallen Søndag 13. november 2011 Trenere i Nordre Fjell IL Styre i Nor

17 dre Fjell IL Dommere i Nordre Fjell IL I Nordre Fjell IL

18 18 30 år med idrettsglede Jeg var og er kjempestolt av disse jentene Evy sine jenter Hei alle sammen og Gratulerer så mye med Jubileumet :) Jeg har lovet å fortelle en liten historie fra den gangen jeg begynte å trene Nordre Fjell Piker 10 i håndball. Hederspris John Egil Sørensen ble tildelt Fjell kommune sin hederspris for 2011 på Fjell idrettsråd sitt årsmøte 30. mars. Klubben gratulerer John Egil med den meget velfortjente prisen. Han har omtrent hver eneste dag gjort, og gjør, en uvurdelig innsats på anlegget vårt. Uten den innsatsen så vet vi at anlegget ikke hadde sett ut slik det gjør. Vi mangler desverre bilde av Evy s jenter, men her er ett bilde av Jenter 10. I tillegg til alt det praktiske arbeidet på anlegget, er John Egil også leder av Nordre Fjells alliansestyre. Jeg husker VELDIG godt den første dagen jeg møtte jentene,det var noen små yndige jenter :) men de var ganske flinke å diskutere og småkrangle med hverandre også. Jeg kjørte en ganske streng linje og fortalte de at når vi var på trening så TRENTE vi!!!! De syntes at jeg var utrolig STRENG! Men det trengtes å være streng,for jeg fikk meg litt av et sjokk når de skulle begynne å trene. Disse jentene kunne hverken kaste ball til hverandre eller motta og gripe ballen. OH MY GOD dette skulle bli gøy ja, mye mer jobb enn jeg hadde regnet med, det var nå helt sikkert!!! Men med HARD trening og STRENG disiplin og med mye GØY sammen,så klarte disse FLINKE jentene i løpet av 2 år å vinne hele serien,de ble kretsmestere og vannt alle cupene de var med på :))) De ble CHAMPIONS på absolutt allt :)) Jeg var og ER kjempestolt av disse jentene!!! Og jammen klarte de å holde ut med den strenge treneren sin også,men det fikk de betalt med SEIER på SEIER :))) Så jeg vil herved TAKKE ALLE JENTENE MINE som i dag er blitt voksne JENTER, hehehe :) TUSEN TAKK for en FANTASTISK TID vi fikk sammen:) Dette er noen fine minner å se tilbake på og trekke fram og mimre med disse GØYE opplevelsene våre :)) Mange KLEMMER fra trener Evy :))))))) Terje Landro fikk prisen i 2007 Leif Jarle Misje fikk prisen i 2000 Hederspriser tildelt medlemmer i Nordre Fjell Ove Vindenes, Jarle Turøy, Laila Vindenes, Rolf Misje, Gunnar Misje, Leif Jarle Misje, Odd Valvatne, Terje Landro, John Egil Sørensen, Oddvar Monslaup, Else Anita Lønøy, Eyvind Solsvik, Kjartan Lie I Nordre Fjell IL

19 På jakt etter ny jobb og nye muligheter? Vex Gruppen Bemanning og Rekruttering har fokus på mennesker. Vår kunnskap og erfaring har gjort at vi er en foretrukken partner for flere av våre kunder. Vi selger tjenester til oljerelatert industri og servicebedrifter ulike bransjer på ulike nivå, på Sotra, i Bergen og ellers i Hordaland. Temahuset, 5353 Straume. Telefon: Telefax: Bemanning og rekruttering - din gode partner

20 20 30 år med idrettsglede Den vidunderlige forvandlingen Nordre Fjell Jenter 13/14 har et formidabelt halvår bak seg, med ni seire, null uavgjort og null tap, og førsteplass på tabellen. Det gror i jentefotballen Fra å være et typisk spark- og løp-lag som vant/tapte kamper på grunn av kjemping og unntaksvise individuelle ferdigheter, har de gått til å bli et lag som spiller fotball sammen som et lag. Det er en fryd å se på! Hvordan kan dette ha gått til??? Tro på egne ferdigheter. Oppmuntring til tørre å prøve å feile. Trygget for at det faktisk er lov å prøve, helt fra keeper til spissene. Suksess og stigende selvtillit i vårens kamper. Hei; det er jo kjempegøy å spille fotball! Noen enkle gjennomganger på tavle av typiske pasningsmønstre fra keeper og frem til spiss. Vårens første kamp mot et noenlunde jevnbyrdig lag ble vunnet 2-0, men kunne like gjerne endt med uavgjort eller tap. Påfølgende trening; 1. Erkjennelsen av at jenter lærer best ved teoretisk gjennomgang, har altfor liten tiltro til egne ferdigheter, og er altfor Vi é så go at det går nesten ikkje an Nesten ubeseiret i 2011 lojal mot trenere som tidligere har oppmuntret til å sende ballen fra seg fortest mulig! Resultatet blir da at de ikke utvikler individuelle ferdigheter med ball, lærer ikke spillemønstre og samhandler heller ikke i pasningsspillet! 2. Enkle gjennomganger av de mest grunnleggende spillemønstrene. 3. Nytt mantra: Det er lov å feile, bare vi prøver! Over hele banen!!! 4. Nytt system for ros: Ett spark klarering ut av banen : Greit navn! (Typisk tidligere, mer sjelden nå!) Ett spark inne på banen : Bra navn! Ro til å sende en pasning/drible : Kjempebra navn! Resultat så langt: Et lag med 12 stk J14 samt innlånte J12 jenter, som har utspilt alle sine motstandere frem til sist kamp mot det antatt beste laget i puljen, Loddefjord. Jentene leverte års-beste og rundspilte de stakkars byjentene fullstendig! Vant 6-0, og det kunne vært dobbelt så mye! Foreldre på sidelinjen har begynt å juble og å applaudere det jentene leverer av finspill med mange trekk før ballen ligger i noten! Det er gøy å stå på sidelinjen og se utviklingen til alle disse jentene, som fotballspillere og som lag! Bli kjepphøy etter disse gode resultatene eller gå tilbake til gamle synder; og resultatene vil bli mye mer varierende! Fortsett som dere stevner; og dette bare må bli kjempebra!;o) Hjertelig hilsen Svein og Terje, 2 Stolte trenere!;-) Jenter 99 har hatt en fantastisk sesong med kun 2 tap i hele sesongen inkludert cup. I serien ble det tap mot Bjarg på kjemmebane og Bønes på bortebane På Sognefjordcup spilte vi 5 kamper 4 seirer og en uavgjort, i 2 av kampene lå vi under både 1 og 2-0, men vi bet sammen tennene, kjempet oss inn i kampen og avgjorde til seier. Samtidig takker vi fansen vår som heiet på oss gjennom alle kampene. Øverst fra venstre: Renate, Pim, Silje Helene, Malin, Ingrid, Nederst fra venstre: Karoline, Aurora, Sigrid, Marthe, Julie, bildet er tatt på Sognefjord cup

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I FORMANNENS ORD ENDELIG ER DET VÅR I LUFTEN OG SNART SESONGSTART. DETTE ER DET VI HAR LENGTET ETTER GJENNOM HELE VINTER, HVOR

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26

Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26 Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26 Sportssjef Rolf Sagen på plass Vigørs nye sportssjef Rolf Sagen er vant til å håndtere flere baller samtidig. Den tidligere storscoreren og lagerarbeideren tok oppfordingen

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Foto: Marianne Kjær Østre Greverud Idrettspark har vært flittig i bruk denne høsten.

Detaljer

Hello integration! Innhold. Omslag. Nordens første 100% webbaserte forretningssystem. CRM-system Økonomisystem Prosjektstyring

Hello integration! Innhold. Omslag. Nordens første 100% webbaserte forretningssystem. CRM-system Økonomisystem Prosjektstyring Sesongprogram 2012 Nordens første 100% webbaserte forretningssystem Innhold Side 4 Ord fra treneren Side 6 Ord fra Harald Nickelsen og Fabian Stang Omslag Side 8 Positive i miljøet - fitness.xpress på

Detaljer

Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424. Sykkel-Vm. til Bergen 2017. Stian remme. legger opp! www.fanail.no

Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424. Sykkel-Vm. til Bergen 2017. Stian remme. legger opp! www.fanail.no Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Sykkel-Vm til Bergen 2017 Stian remme legger opp! www.fanail.no 2 3 FANAVARDEN - Medlemsblad for Fana Idrettslag - stiftet 3. mars 1920 INNHOLD

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass!

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Årgang 85 Nr. 2-2014 nr. 423 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Nytt klubbhus - 10 Jan Fjærestad, trener - 13 Damefotball 10 år - 15 Fana sykkel- og løpsfestival

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Noen smarte valg er veldig enkle

Noen smarte valg er veldig enkle 4 3 13 Noen smarte valg er veldig enkle I sommer har mange sendt oss en sms for å få hjelp til å plassere pensjonen sin smartere. Det får du også hvis du sender oss en sms nå! Vi kommer ikke til å be deg

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Ny turvei fra Breisjø

Ny turvei fra Breisjø DIL-posten 2-09:DIL-posten enkeltark 06-09-09 16:54 Side 1 DIL-POSTEN SEPTEMBER 2009 ORGAN FOR DALEN IDRETTSLAG Ny turvei fra Breisjø Terje Bakke 1943 2009: En ildsjel er borte Oppsummering av vårsesongen

Detaljer

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå september 2010 nr. 2 33. årgang SIREVÅG UNIK BELIGGENHET! modul.no www.modul.no # 15368 #13332 SKORAN, > Store eneboligtomter for salg nå Førtste byggetrinn 12 solgt, 1 ledig kr 598 000,- Andre byggetrinn

Detaljer

flest mulig lengst mulig best mulig

flest mulig lengst mulig best mulig flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2013 2 Ole Martin Hojem, leder Flest mulig, lengst mulig og best mulig LFK-MAGASINET Opplag: 13.000 Utgiver: Lillehammer FK Redaksjonskomité: Are K

Detaljer

Året 2014 går mot slutten Sportslig ledelse i alle grupper Året 2014 har vært et aktivt og positivt år for IL Heming, Vi ser nå inn i krystallkulen

Året 2014 går mot slutten Sportslig ledelse i alle grupper Året 2014 har vært et aktivt og positivt år for IL Heming, Vi ser nå inn i krystallkulen 5 4 1 leder Året 2014 går mot slutten og IL Heming lever i beste velgående med full aktivitet i alle avdelinger. Vi nærmer oss 5.500 medlemmer og har også denne høsten dessverre vært nødt til å sette

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

magasinet BORGEN Våren 2013 JULEN 2013 www.borgen-il.no SIDE 18 Se våre s. 10

magasinet BORGEN Våren 2013 JULEN 2013 www.borgen-il.no SIDE 18 Se våre s. 10 magasinet BORGEN Våren 2013 JULEN 2013 www.borgen-il.no SIDE Lovende 8 fusjonslag med godt miljø Breddefotball arkitekten i Michael S08 Røn tidlig med Sjefene kjøre- av Glans SIDE 12Den sportslige SIDE

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

LFIL med ungdommen inn i fremtiden!

LFIL med ungdommen inn i fremtiden! LFIL med ungdommen inn i fremtiden! Spesialutgave i anledning Lørenskog Friidrettslags 50 års jubileum 2003 Innhold Innledning 3 Lederen gratulerer 4 Lagets formenn gjennom 50 år 5 Simen hilser laget 6

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer