Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830"

Transkript

1 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014

2 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter 3. Godkjenning av innkalling og saksliste 4. Valg av dirigent og sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen 5. Beretninger (se vedlegg 1) 6. Regnskap 2013 (se vedlegg 2) 7. Innkomne forslag 7.1 Endring av medlemskontingent Forslagsstiller: Midt-Norge Bandyregion Medlemskontingenten ble innført i 2013 da Midt-Norge Bandyregion mottok signaler fra NBF om at man må bli mer og mer selvdrevne økonomisk. Dette ligger også som en målsetning i vedtatt LTP. I løpet av året som har gått har vi erfart følgende: - Forståelse blant klubbene av nødvendigheten med en slik kontingent - Dette kan være en begrensende faktor for å få med nye klubbmiljøer - Små miljøer som de rene el-innebandyklubbene sliter med å få økonomien til å få rundt i en fra før utsatt hverdag

3 - Vi ønsker også en større deltakelse på årsmøtet og vil derfor foreslå en differensiert kontingent som stimulerer til deltakelse Vi foreslår derfor følgende endring av kontingenten: Ingen kontingent første medlemsår Rene el-innebandyklubber betaler halv kontingent (1250,-) Kontingenten økes til kroner 2500,- Klubber som deltar med minimum en representant på årsmøtet, får 500,- i fratrekk på medlemskontingenten Styrets innstilling: Styret foreslår at årsmøtet vedtar forslaget slik det foreligger. 7.2 Revidering av Langtidsplan (se eget vedlegg) Forslagsstiller: Midt-Norge Bandyregion Det foreslås enkelte justeringer i Langtidsplanen som følge av den utviklingen man har sett siden i vår aktivitet og drift siden årsmøtet Styrets innstilling: Styret foreslår at årsmøtet vedtar forslaget slik det foreligger 7.3 Nytt seriesystem, aldersbestemte serier (egen presentasjon + vedlegg 6) Forslagsstiller: Midt-Norge Bandyregion Styrets innstilling: Styret foreslår at årsmøtet vedtar forslaget slik det foreligger.

4 7.4 Kompensasjon reisekostnader dommere (se vedlegg 7) Forslagsstiller: Midt-Norge Bandyregion Styrets innstilling: Styret foreslår at årsmøtet vedtar forslaget slik det foreligger. 8. Budsjett 2015 (se vedlegg 3 og 4) 9. Valg (se vedlegg 5) Valgkomiteens innstilling. 10. Avslutning

5 Vedlegg 1 Årsberetning, Midt-Norge Bandyregion 2013 Trondheim, Årsberetning, Midt-Norge Bandyregion 2013 Årsberetningen er utarbeidet av administrasjonen i samarbeid med leder av det sittende styret. Administrasjon og styrearbeid Styret i Midt-Norge Bandyregion har i sesongen 2013/14 bestått av følgende personer: Fungerende leder: Jim Løvås Styremedlem: Martin Svarva Styremedlem: Gisle Bakkeli Styremedlem: Marie Amundsen Styremedlem: Christian Moe Styremedlem: Espen Sjetne Styremedlem: Egil Tanemsmo Vara: Arne Persgård Det har inneværende sesong blitt avholdt 8 styremøter. Åsmund Sjøberg er ansatt i 100 % stilling som daglig leder. Aktivitet Årsberetningen for 2012 viste vekst totalt sett i antall medlemmer for vår region, samtidig som det kun var enkelte områder av vår som bidro til denne veksten. Dette bildet står seg godt også når vi oppsummerer Rett etter årsmøtet i 2013 trakk nyvalgt leder seg noe som medførte at nestleder Jim Løvås har fungert som leder i perioden. Fortsatt er størstedelen av den organiserte aktiviteten knyttet opp mot ett av våre tre fylker; Sør-Trøndelag. Samtidig skjer det nå spennende ting i de to andre fylkene. I Nord-Trøndelag begynner nå fleridrettslagene å fatte interesse for innebandy, mens det i Møre og Romsdal ser ut som om vi har klart å etablere en «re-start» i aktiviteten. Idrettsregistreringen for 2013 viser at vi nå kun mangler et 30talls medlemmer for å nå Det er tall som bidrar til å befeste Midt-Norge som landets nest største region i Norges Bandyforbund. Samtidig viser tallene også at vi øker på to veldig tydelige punkter; blant de aller yngste og blant de aller eldste. I gruppen år har vi faktisk en nedgang. Dette kan forklares med et sterkt fokus på minirunder og lavterskeltilbud for voksne. Å styrke vår posisjon i gruppen år vil bli et naturlig fokus de kommende sesongene.

6 At man fra august 2014 får en utviklingskonsulent for Midt-Norge vil være en stor ressurs i forhold til målene om økt medlemsvekst. Antall medlemmer Deltakelsen på minirundene har fortsatt å øke. Dette gjelder både i antall lag og antall klubber med lag. Deltakelsen er fortsatt sentrert fra Trondheimsområdet og det er et klart ønske om å få med flere klubber med tilholdssted også utenfor kommunen i større grad. Det har blitt gjennomført Laglederlisenskurs, Dommerkurs Trinn 1 og 2 samt Trener1-kurs inneværende sesong. Det er ønskelig at flere klubber jobber enda sterkere på aldersbestemt nivå, og i tillegg utvikler egen organisasjon. Vi ser at klubbene som har vekst er klubber som tenker helhet, har fokus på barn og unge og har en aktiv foreldregruppe. Dessverre er fortsatt for mange klubber drevet av enkeltpersoner. Det er ønskelig at klubbene blir bedre på arrangement, og det er enkelte klubber som her nå går i front og viser vei for de andre klubbene i regionen. EL-Innebandy El-innebandy er fortsatt en utbredt aktivitet i Midt-Norge. Her er situasjonen stikk motsatt i forhold til våre andre idretter det er i Sør-Trøndelag det er færrest miljøer. I februar 2014 ble det arrangert et stort el-innebandyarrangement i Trondheim Spektrum med mye idrettsglede. Inneværende sesong har vi ikke hatt et spesielt fokus på flere klubber men snarere ønsket å styrke eksisterende miljøer.

7 Landhockey Trondheim Hockey Club fortsetter å vokse og tilbyr aktivitet for både barn og voksne. Det er dog en utfordring å finne gode nok treningsfasiliteter til idretten. Bandy Det er flere bandylag i Midt-Norge. Ett i Trondheim, mens noen i Møre og Romsdal. Utfordringen til disse miljøene er først og fremst mangel på anlegg. Vi jobber for å få på plass en egnet isflate på Leangen i forbindelse med rehabiliteringen av eksisterende skøytebane, og det er håp om at dette kommer på plass i løpet av Anlegg Vi jobber kontinuerlig med å få på plass anlegg som aktivitet kan utøves i. Å få tilgang til anlegg i nærheten av der barn og unge bor har vist seg som særs viktig for vekst i aktivitet. I løpet av 2013 har MNBR fortsatt jobben opp mot idrettsråd, kommuner, fylkeskommune og idrettskretser for å få bedret rammevilkårene for våre idrettslag/klubber. Flere eksisterende idrettshaller har i løpet av sesongen blitt tilrettelagt for innebandy, mens vi har sikret at en del av de nye hallene som kommer i vår region også blir tilgjengelig for innebandyaktivitet. Arbeidet med ny isflate på Leangen vil forhåpentligvis medføre ferdigstillelse i løpet av 2014/15, og dermed representere et solid løft for bandysporten (se eget avsnitt over). Nye klubber Av nye klubber som kom til sist sesong er Namdalseid IL, Lånke IL, HiSSi, Byåsen IL og Charlottenlund SK. Vi har nå 50 medlemsklubber i Midt-Norge. Representasjon SK Freidig arrangerte inneværende sesong NM-sluttspillet i G15 klassen og arrangørklubbens lag klarte å kvalifisere seg til NM-finalen. Randall Aa (Øya IBK) var i januar 2013 med i USA sin tropp som kvalifiserte seg til VM i innebandy i Sverige kommende høst. Marie Amundsen (IL Trond) ble tatt ut i Norges landslagstropp vinteren Åsmund Sjøberg/Paul Daniel Johansen (begge Nyborg IL) og Tomas Trogstad/Daniel Lindgren (begge Volda IBK) har sesongen 2013/14 dømt seriekamper på Forbundsnivå. Dommerparene ble også tildelt hver sin NM-finale mot slutten av sesongen. Styreleder og daglig leder har også deltatt på flere ulike arrangementer og møter i regi av NBF, i tillegg har Martin Svarva arbeidet med NBF sin kretskonsulent for å få på plass en mal for langtidsplaner i alle regioner. Økonomi Midt-Norge Bandyregion har en trygg økonomi. Et underskudd i 2012 ble snudd til et overskudd i Økt aktivitet og innføring av medlemskontingent kan forklare dette. Samtidig går Norges Bandyforbund inn i tøffe økonomiske tider. Idrettens fordeling av midler og tilskudd kommer til å sette tøffe krav til forbund og særkretser. MNBR må derfor fortsette å jobbe målrettet for å øke sin aktivitet. Dette vil generere inntekter i fremtiden som kan være

8 med på å nå målet om å være selvfinansiert. I tillegg må man sørge for at eksisterende aktivitet sørger for et inntektsgrunnlag som gjør det mulig å nå målet om å li egenfinansiert i fremtiden. Nøkkelen blir å sørge for at nåværende minirundelag ikke slutter. Oppsummering 2013 var et solid år for Midt-Norge Bandyregion. Antall klubber er stigende og medlemsmassen fortsetter å øke. Minirundene har virkelig etablert seg som et av de beste tilbudene til barn i regionen - uansett idrett. Videre har Løkkebandykonseptet også vært et prov på at vi tilbyr gode aktivitetsprodukt til voksne uavhengig av ambisjonsnivå. Utfordringene er likevel tydelige. Fortsatt har vi for få jentelag med på ungdomssiden. Det er viktig at vi oppmuntrer klubbene til å få i gang jentemiljøer allerede på minirundenivå. Aktivitetsutviklingen viser også at vi har en utfordring i gruppen år. Vi må bli flinkere til å holde på utøverne i denne alderen, samt sørge for å være et godt alternativ til tenåringene som faller fra i andre idretter. Å ha et aktivitetstilbud som i stor grad holder på de store minirundekullene blir nøkkelen for ytterligere vekst fremover. Det nye seriesystemet vi foreslår for de aldersbestemte seriene blir en nøkkel for å nå våre mål på denne fronten. Videre er det også på det rene at en vekst i områdene utenfor Trondheim blir viktig for ytterligere utvikling. Vi ønsker også å tilby et bedre aktivitetstilbud for de mer voksne utøverne i sesongene som kommer. Innebandy er gøy uansett nivå og alder. Midt-Norge Bandyregion fastslår at 2013 føyde seg inn i rekken av år med vekst i aktivitet. Flere av våre klubber jobber godt med barn og unge, og er flinke på å skape aktivitet. Med en ny utviklingskonsulent på plass fra august 2014 har MNBR god tro på ytterligere vekst de kommende årene. For resultater, statistikk og tabeller henviser vi til oversikten på Midt-Norge Bandyregion, 8.mai 2014

9 Vedlegg 2 Regnskap 2013 Midt-Norge Bandyregion Årsregnskap Beholdning ved sesongstart kr Inntekter 2. Tilskudd kr Andre tilskudd kr Tilskudd øremerkede kr VO-tilskudd kr - 3. Leieinntekter kr Leieinntekt, videreleie av hall kr - 4. Gebyr kr Gebyr, flytting av kamp kr Gebyr, for få dommere kr Gebyr, ikke møtt kr Gebyr, klage på kamp kr - 5. Aktivitet kr Kursinntekter kr Kontingent kr Påmeldingsavgift, seriespill kr Påmeldingsavgift, Trondheimcup kr Egenandel, kretslagsarrangement kr Seriespillavgift kr Påmeldingsavgift, annen cup kr Påmeldingsavgift, minirunde kr Påmeldingsavgift, Løkkebandy kr Lotteri kr Bingo kr Spilleautomat kr - 7. Diverse kr Fordringer kr Annen driftsrelatert inntekt kr Diverse inntekter kr Renteinntekt, skattefri kr Renteinntekt, skattefri kr Sum post 2-7 kr

10 Utgifter 9. Godtgjørelse kr Personalkostnader kr Godtgjørelse styre kr Godtgjørelse dommere kr Godtgjørelse andre kr Godtgjørelse kurs kr Frakt, transport kr - Frakt, transport og forsikring ved 6100 vareforsendelse kr Leie av lokaler / hall kr Leie lokaler kr Vedlikehold utstyr kr Reparasjon og vedlikehold utstyr kr Kontorutgifter kr Kontorrekvisita kr Data/EDB Kostnad kr Trykksaker kr Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende kr Møte, kurs, oppdatering og lignende kr Annen kontorkostnad kr Telefon kr ADSL/internett kr Porto kr Bil / Reise / Overnatting kr Bilgodtgjørelse ikke oppgavepliktig kr Reisekostnad, ikke oppgavepliktig kr Reisekostnad, kretslag kr Diettkostnad, ikke oppgavepliktig kr Overnattningskostnader kr Annen kostnadsgodtgjørelse / Lønn kr Bompengekostander kr Parkeringskostnader kr Representasjon kr Annonser kr Servering, representasjon o.l kr Premier, Gaver, Tilskudd kr Premier, medaljer, pokaler etc kr

11 7422 Gaver kr Tilskudd kr Tilskudd idrettslag kr Rekrutteringsformål kr Arrangementhonorar kr Fordeling overskudd Bingo kr Forsikring kr Utstyr kr Idrettsutstyr, rekvisita o.l kr Forbruksutstyr, kretslag kr Påmeldingsgebyr, stevner, arrangementer o.l kr Diverse kr Annen kostnad kr Lisens Løkkebandy kr Annen finanskostnad kr Annen finanskostnad kr Sum post 9-18 kr Overskudd/underskudd kr Beholdning ved sesongslutt, kr Beholdning iflg banken kr Differanse kr -0 Styret i Midt-Norge Bandyregion (sign.)

12 Budsjettet for 2013 ble vedtatt på Årsmøtet 2012: Midt-Norge Bandyregion Årsbudsjett Beholdning ved sesongstart kr Inntekter 2. Tilskudd kr Andre tilskudd kr Tilskudd øremerkede kr VO-tilskudd kr - 3. Leieinntekter kr Leieinntekt, videreleie av hall kr - 4. Gebyr kr Gebyr, flytting av kamp kr Gebyr for få dommere kr Gebyr, ikke møtt kr Gebyr, klage på kamp kr - 5. Aktivitet kr Kursinntekter kr Påmeldingsavgift seriespill kr Påmeldingsavgift TRHEIMS-CUP kr Egenandel, kretslagsarrangement kr Påmeldingsavgift, annen cup kr Påmeldingsavgift, minirunde kr Påmeldingsavgift, Møre og Romsdal kr Påmeldingsavgift, Nord-Trøndelag kr - 6. Lotteri kr Bingo kr - 7. Diverse kr Fordringer kr Annen driftsrelatert inntekt kr Div inntekter kr Renteinntekt skattefri kr Renteinntekt skattefri kr Sum post 2 7 kr

13 9. Utgifter Lønn ansatte kr Personalkostnader kr Godtgjørelse kr Godtgjørelse styre kr Godtgjørelse dommere kr Godtgjørelse andre kr Godtgjørelse kretslagsarbeid kr Godtgjørelse kurs kr Frakt, transport kr Frakt, transport og forsikring kr Leie av lokaler / hall kr Leie lokaler kr Vedlikehold utstyr kr Reparasjon og vedlikehold av utstyr kr Kontorutgifter kr Kontorrekvisita kr Data\IKT-kostnad kr Trykksaker kr Aviser, tidsskrifter og lignende kr Møte, kurs, oppdateringer og lignende kr Trener 1 kurs - innebandybok 6890 Annen kontorkostand kr Telefon kr ADSL\Internett kr Porto kr Bil / Reise / Overnatting kr Bilgodtgjørelse, ikke oppgavepliktig kr Reisekostand, ikke oppgavepliktig kr Reisekostnad, dommere kr Reisekostnad, kretslag kr Diettkostand, ikke oppgavepliktig kr Diettkostnad, kretslag kr Diettkostnad, dommere kr Overnattingskostander kr Annen kostnadsgodtgjørelse\lønn kr Bompengekostander kr Parkeringskostander kr -

14 15. Representasjon kr Annonser kr Servering kr Premier, Gaver, Tilskudd kr Premier, medaljer, pokaler etc kr Gaver kr Tilskudd kr Tilskudd idrettsslag kr Rekrutteringsformål kr Arrangementhonorar kr Fordeling overskudd Bingo kr Utstyr kr Idrettsutstyr, rekvisita og lignende kr Forbruksutstyr kretslag kr 500 Påmeldingsgebyr, stevner 7770 arrangementer kr Diverse kr Annen kostnad kr Annen finanskostand kr Annen finanskostand kr Sum post 9-18 kr Overskudd/underskudd kr Beholdning ved sesongslutt, kr Beholdning iflg banken Differanse kr

15 Vedlegg 3 Budsjett 2015 Midt-Norge Bandyregion Budsjett Beholdning ved sesongstart kr Inntekter 2. Tilskudd kr Andre tilskudd kr Tilskudd øremerkede kr VO-tilskudd 3. Leieinntekter kr Leieinntekt, videreleie av hall kr - 4. Gebyr kr Gebyr, flytting av kamp kr Gebyr, for få dommere kr Gebyr, ikke møtt kr Gebyr, klage på kamp kr - 5. Aktivitet kr Kursinntekter kr Kontingent kr Påmeldingsavgift, seriespill kr Påmeldingsavgift, Trondheimcup kr Egenandel, kretslagsarrangement kr Seriespillavgift kr Påmeldingsavgift, annen cup kr Påmeldingsavgift, minirunde kr Påmeldingsavgift, Løkkebandy kr Lotteri kr Bingo kr Spilleautomat kr - 7. Diverse kr Fordringer kr Annen driftsrelatert inntekt kr Diverse inntekter kr Renteinntekt, skattefri kr Renteinntekt, skattefri kr Sum post 2-7 kr

16 Utgifter 9. Godtgjørelse kr Personalkostnader kr Godtgjørelse styre kr Godtgjørelse dommere kr Godtgjørelse andre kr Godtgjørelse kurs kr Frakt, transport kr - Frakt, transport og forsikring ved 6100 vareforsendelse kr Leie av lokaler / hall kr Leie lokaler kr Vedlikehold utstyr kr Reparasjon og vedlikehold utstyr kr Kontorutgifter kr Kontorrekvisita kr Data/EDB Kostnad kr Trykksaker kr Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende kr Møte, kurs, oppdatering og lignende kr Annen kontorkostnad kr Telefon kr ADSL/internett kr Porto kr Bil / Reise / Overnatting kr Bilgodtgjørelse ikke oppgavepliktig kr Reisekostnad, ikke oppgavepliktig kr Reisekostnad, kretslag kr Diettkostnad, ikke oppgavepliktig kr Overnattningskostnader kr Annen kostnadsgodtgjørelse / Lønn kr Bompengekostander kr Parkeringskostnader kr Representasjon kr Annonser kr Servering, representasjon o.l kr Premier, Gaver, Tilskudd kr Premier, medaljer, pokaler etc kr

17 7422 Gaver kr Tilskudd kr Tilskudd idrettslag kr Rekrutteringsformål kr Arrangementhonorar kr Fordeling overskudd Bingo kr Forsikring kr Utstyr kr Idrettsutstyr, rekvisita o.l kr Forbruksutstyr, kretslag kr Påmeldingsgebyr, stevner, arrangementer o.l kr Diverse kr Annen kostnad kr Lisens Løkkebandy kr Annen finanskostnad kr Annen finanskostnad kr Sum post 9-18 kr Overskudd/underskudd kr -

18 Vedlegg 4 Avgifter sesongen 2014/15 Serie Sats Herrer: 1.div 8250,- 2.div 8000,- 3.div 7750,- Oldboys/Oldgirls 5500,- Damer: 1.div 8000,- Aldersbestemt: For lag med spillere f eller tidligere For lag med spillere f eller senere 2250,- Medlemskontingent: Se eget forslag Dommersatsene for aldersbestemt, foreslås endret til 300,- pr. kamp pr. dommer, uavhengig av klasse. Dommersatsene for senior foreslås uforandret. Dommersatser for Oldboys/oldgirls settes til 300,- pr. kamp pr dommer. Løkkebandy: 6500,- (maks 11 lisenser pr. lag dekkes) Dommerhonorar: 250,- pr. kamp pr. dommer Minirunde: Pris pr. lag 400,- pr. runde Weekend League: Pris pr. lag 500,- pr. runde Sunday League: Pris pr. lag 600,- pr. runde (maks 11 lisenser pr. lag dekkes) Dommerhonoraret i Weekend League og Sunday League er 100,- pr. kamp pr. dommer. Dommerhonoraret dekkes av MNBR. For evt. seriespill i Møre og Romsdal gir styret myndighet til å fastsette serieavgifter i henhold til aktivitetsform og utgifter.

19 Vedlegg 5 Valg Styret Leder: Jim Løvås, Nyborg IL (1 år, ny som leder) Nestleder: Gisle Bakkeli, Sjetne IL (2 år, ny som nestleder) Styremedlem 1: Marie Amundsen, IL Trond (ikke på valg) Styremedlem 2: Espen Sjetne, NTNUI Innebandy (2 år, gjenvalg) Styremedlem 3: Martin Svarva, Nyborg IL (ikke på valg) Styremedlem 4: Christian S. Moe, Øya IBK (ikke på valg) Styremedlem 5: Marthe Kristiansen, Klæbu IBK (2 år, ny) Varamedlem 1: Anne Berit Rian, Øya IBK (2 år, ny) Varamedlem 2: Arne Persgård, Nyborg IL (ikke på valg) Dommerkomite Leder: Tom Bruvik, SK Freidig (1 år, ny) Revisor Revisor: Magnus Brørs, Nyborg IL Revisor: Hege Roti Langvatn, Volda IBK Vararevisor: Paul Daniel Johansen, Nyborg IL Vararevisor: Kine Bruvold Engan, Sjetne IL Alle revisorer velges for ett år. Valgkomitéen, Midt-Norge Bandyregion Kristine Ræder (sign.) Stine Riseth (sign.) Kristian Pettersen (sign.)

20 Styrets innstilling til valgkomite 2015 Leder: Egil Tanemsmo, Klæbu IBK Medlem: Stine Riseth, Øya IBK Medlem: Arild Bjerkan, Nyborg IL Varamedlem: Ola Stai, SK Freidig Alle representanter velges for ett år. Styret i Midt-Norge Bandyregion (sign.)

21 Vedlegg 6 Nytt seriesystem aldersbestemte serier Bakgrunn Det aldersbestemte seriespillet i innebandy har ikke hatt en ønsket utvikling de siste årene. Antall lag har ikke økt til tross for en økning i deltakelse på minirundene. Videre har nivåforskjellen på de ulike lagene i hver enkelt serie vært særdeles stor. Ingen lag har hatt en majoritet av jevne kamper snarere tvert om har nivåforskjellen vært skjemmende stor i en overvekt av kampene for de fleste kamper. Dette er ikke utviklende, eller gøy, for noen av lagene. I løpet av de kommende årene vil det komme en bølge av lag fra minirunden som skal opp i det aldersbestemte seriespillet. I Langtidsplanen er det nedfelt at man skal legge til rette for at alle disse lagene fortsetter med innebandy. Styret i Midt-Norge Bandyregion mener at dagens seriesystem ikke gjør dette på beste måte. Derfor ønsker vi nå å legge om seriene. Man inndeler divisjonene etter nivå fremfor utelukkende alder. Systemet er en kopi av hva man har gjort med stor suksess i enkelte regioner i Sverige. Resultatfokus har blitt dempet, antall jevne kamper har økt betraktelig og frafallet av lag har blitt redusert. Forslaget i praksis sesongen 2014/15 Struktur aldersbestemt seriespill 2014/15 Fødselsår Klasse Aktivitetsform Mikro Minirunde Mini Minirunde Lillegutt/jente Minirunde årsklassen Egne turneringsbaserte kamphelger (Weekend League) Aldersbestemt seriespill Inndelt etter nivå - ikke alder. Spille flest mulig kamper mot jevnbyrdige motstandere 1995 og eldre Senior seriespill Tradisjonelt seriespill (+ Løkkebandy og Oldboys)

22 Systemet i praksis På landsbasis endres nå aldersklassene fra 13, 15, 17, 19 til 12, 14, 16, 18. Dette medfører at det må foretas et valg om når man skal gå fra minirunder til seriespill i de ulike regionene. Vi mener minirundekonseptet bør beholdes så lenge som mulig for våre yngste utøvere. Derfor innfører vi konseptet Weekend League for 12årsklassen (se under). Fra 13 åringene og opp til 18 års alder vil man nå ha et system med en stor serie med mange ulike avdelinger. De vil bli foretatt en justering i divisjonen etter halvspilt serie. Det er viktig å presisere at dette ikke betyr at et 18 årslag skal møte et 13årslag. Her vil det ligge restriksjoner mtp. aldersforskjell. Vi vil komme med en grundigere presentasjon av hele forslaget på årsmøtet. Et tenkt eksempel er skissert nedenfor. Eksempel 2014/15-sesongen Rangering Høstserie Ant. kamper Vinterserie 1 Freidig 98 Divisjon Gull 2 Freidig 96/97 Freidig Divisjon 1 3 Nyborg 96/97 Freidig 96/97 16 Freidig 98 4 Trygg/Lade 96/97 Nyborg 96/97 16 Freidig 96/97 5 Trond 96/97 Trygg/Lade 96/97 16 Nyborg 96/97 6 Trygg/Lade 96/97 Divisjon Sølv Trygg/Lade 96/97 7 Nyborg 2000 Trond 96/97 18 Trond 96/97 8 Freidig 98/99 Trygg/Lade 96/97 18 Trygg/Lade 96/97 9 Sjetne 98 Nyborg Divisjon 2 10 Sjetne 2000 Freidig 98/99 16 Nyborg Nidelv 98/99 Sjetne Freidig 98/99 12 Nyborg 2000/01 Divisjon Bronse Sjetne Nyborg Supergirls 1999/00 Sjetne Sjetne Nidelv 2000/01 Nidelv 98/99 14 Nidelv 98/99 15 Freidig 2000/01 Nyborg 2000/01 12 Divisjon 3 16 Ranheim 2000/01 Nyborg Supergirls 99/00 12 Nyborg 2000/01 17 Nyborg Badgirls 1999/00 Divisjon Diamant Nyborg Supergirls 99/00 18 CSK Leangen Kings 2002 Nidelv 2000/01 12 Nidelv 2000/01 19 Freidig Grønn 2002 Freidig 2000/01 12 Freidig 2000/01 20 Nidelv 2002 Ranheim 2000/01 x Weekend League 21 Nyborg Gul 2002 Nyborg Badgirls 99/00 x Ranheim 2000/01 22 Tiller 2002 Nyborg Badgirls 99/00 23 Freidig Blå 2002 CSK Leangen Kings Nyborg Rød 2002 Freidig Grønn Oppdal 2002 Nidelv Nyborg Gul Tiller Freidig Blå Nyborg Rød Oppdal 2002

23 Weekend League Seriespillet for 12-årsklassen blir avviklet i samme form som minirundene. Det vil si at turneringskonseptet opprettholdes. Det arrangeres minst 6 runder i løpet av sesongen, hvor klubbene melder på sine lag ca. en uke før turneringen. Turneringen arrangeres ikke på samme helg som minirunde. Alle lag spiller minst 3 kamper. Det føres ikke resultat i disse kampene. Adm. myndighet avgjør banestørrelse for kampene. Midt-Norge Bandyregion setter opp dommere til disse kampene.

24 Vedlegg 7 Kompensasjon, reisekostnader dommere Enkelte dommere har store kostnader ved reise forbundet med å dømme kamper, som de til nå har måttet dekke av egen lomme. Det foreslås at dommerne får dekket sine utgifter ifbm reise (kilometer, buss, bomveg) av den enkelte kamp sitt hjemmelag. Dette er helt vanlig i andre idretter det er naturlig å sammenligne seg med. Videre foreslås det, siden den enkelte dommers reisekostnader kan variere en del, at det legges opp til 2 «utjevningsrunder» for å fordele kostnadene forbundet med dette mellom klubbene. Her vil den enkelte klubbs aktivitet mht antall lag i seriespill, danne grunnlag for en fordelingsnøkkel. Det forventes at dette i snitt vil medføre en kostnad på ca 1300,- pr lag pr. klubb. Seniorlag vil vektes noe mer enn aldersbestemte lag, de de bidrar til å generere mest kostnader. Forslaget må også ses i sammenheng med behovet for flere dommere og behovet for at dommere fortsetter sitt dommervirke. Videre er det naturlig å anta at innebandymiljøet i Midt-Norge i stadig større grad vokser seg ut av det sentrale Trondheimsområdet, og at reisekostandene til den enkelte dommer vil øke.

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2013 Idrettens Hus, tirsdag 28. mai 2013

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2013 Idrettens Hus, tirsdag 28. mai 2013 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2013, tirsdag 28. mai 2013 Trondheim, 210513 Bilde fra minirunde i Rosenborghallen høsten 2012 1. Åpning 1.1 Åpningsinnlegg 2. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2015 Idrettens Hus - møterom K4, onsdag 27. mai 2015, klokka 1800

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2015 Idrettens Hus - møterom K4, onsdag 27. mai 2015, klokka 1800 Trondheim, 200515 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2015 - møterom K4, onsdag 27. mai 2015, klokka 1800 Bilde fra aktivitetskonseptet «Sunday League» våren 2015 i Rostenhallen 1. Åpning

Detaljer

2. Godkjenning av fremmøtte representanter. 3. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Godkjenning av fremmøtte representanter. 3. Godkjenning av innkalling og saksliste Trondheim, 260411 Fullstendig saksliste for årsmøte i Midt-Norge Bandyregion 2011, tirsdag 3. mai 2011 1. Åpning 1.1 Åpningsinnlegg 2. Godkjenning av fremmøtte representanter 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012

Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012 Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012 1. Åpningsinnlegg Åsmund Sjøberg, Daglig leder MNBR Gunnar Olsen, Kretskonsulent Norges Bandyforbund 2. Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjent uten

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2017 Idrettens Hus, torsdag 1. juni 2017, klokka 18:00

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2017 Idrettens Hus, torsdag 1. juni 2017, klokka 18:00 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2017, torsdag 1. juni 2017, klokka 18:00 Trondheim, 240517 Nybegynnerkurs i Malvik, høsten 2016 FORRETNINGSORDEN 1. Saksinnledere får 3 min. taletid

Detaljer

Midt-Norge Bandyregion 2015-2019 Langtidsplan

Midt-Norge Bandyregion 2015-2019 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion - Langtidsplan OVERSIKT MÅL Fokusområde Delområde Arrangement Minirunder Nord-Trøndelag 1 miljø i NT deltar 1 miljø i NT arrangerer 2 miljø i NT arrangerer 2 miljø i NT arrangerer

Detaljer

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY Trondheim, 200410 Fullstendig saksliste for årsmøtet i Midt-Norge Bandyregion 2010 Idrettens hus, tirsdag 27. april 2010 1. Åpning 2. Godkjenning v fremmøtte representanter 3. Godkjenning av saksliste

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2016 Idrettens Hus, mandag 30. mai 2016, klokka 1800

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2016 Idrettens Hus, mandag 30. mai 2016, klokka 1800 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2016, mandag 30. mai 2016, klokka 1800 Trondheim, 230516 FORRETNINGSORDEN 1. Saksinnledere får 3 min. taletid til innledning, og 2 min. taletid til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR MIDT-NORGE BANDYREGION 2. halvår 2016

HALVÅRSRAPPORT FOR MIDT-NORGE BANDYREGION 2. halvår 2016 HALVÅRSRAPPORT FOR MIDT-NORGE BANDYREGION 2. halvår 2016 Trondheim, 12.01.17 2015 ble året da regionen passerte 3000 aktive medlemmer! Aldersgruppene 6-12 år og 26+ øker mest, men vi ser for første gang

Detaljer

Fullstendig saksliste for årsmøte i Midt-Norge Bandyregion 2012 Idrettens Hus, tirsdag 8. mai 2012

Fullstendig saksliste for årsmøte i Midt-Norge Bandyregion 2012 Idrettens Hus, tirsdag 8. mai 2012 Trondheim, 300412 Fullstendig saksliste for årsmøte i Midt-Norge Bandyregion 2012, tirsdag 8. mai 2012 1. Åpning 1.1 Åpningsinnlegg av Gunnar Olsen, NBF og Åsmund Sjøberg, daglig leder MNBR 2. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

INNLANDET BANDYREGION

INNLANDET BANDYREGION Protokoll ekstraordinært årsmøte INNLANDET BANDYREGION for 2016 Idrettens hus, Ottestad Tirsdag 23.mai 2017 1. Godkjenne fullmakter og fremmøtte representanter Representanter med stemmerett Anders Espe,

Detaljer

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole SAKLISTE 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2013 3100 Salg klede -59 009,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -231 701,00-231 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -25 000,00 3112 Inntekter målrock

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Budsjett 2011 og regnskap 2010

Budsjett 2011 og regnskap 2010 Budsjett 2011 og regnskap 2010 Regnskap 2010 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig 31250,00 40000,00 31250,00

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre ÅRSMELDING 2015 Innledning Året 2015 har vært et bra år, med komplett styre og godt aktivitetsnivå. Vi har kjøpt nye spillertrøyer, som har blitt veldig godt mottatt. Videre så har vi nå kontroll på vandelsattester

Detaljer

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2012 3100 Salg klede -8 300,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -241 740,99-195 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -12 000,00-105 000,00 3112 Inntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Øreåsen IL Innebandy ONSDAG 28 MARS 2017 kl Etg Øreåshallen

Protokoll fra årsmøte i Øreåsen IL Innebandy ONSDAG 28 MARS 2017 kl Etg Øreåshallen Protokoll fra årsmøte i Øreåsen IL Innebandy ONSDAG 28 MARS 2017 kl 18.00 2. Etg Øreåshallen Dagsorden for møtet er som følger: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge de kommende år. Planen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013 ØKONOMI I denne beretningen er både regnskap for året 2013 og for sesongen 2013/2014 medtatt. For året 2013 viser breddes regnskap en omsetning på kr 2 458 196 og et overskudd på kr 163.414,- Vi er pliktige

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2017

Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2017 Til Medlemmene i Moss Basketballklubb (Innkalling med forslag til dagsorden er publisert på www.mossbasket.no og Facebook 3. mars 2017) Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2017 Årsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Utviklingsmøte MNBR August 2014. Martin Denstedt Norges Bandyforbund Utviklingsavdelingen >>

Utviklingsmøte MNBR August 2014. Martin Denstedt Norges Bandyforbund Utviklingsavdelingen >> Utviklingsmøte MNBR August 2014. Martin Denstedt Norges Bandyforbund Utviklingsavdelingen >> Martin Denstedt 34 år, gift, 4 barn (10, 9, 4, 2), bor i Klæbu Fr.o.m. 1/8: 80% Utviklingskonsulent, MNBR 20%

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

ÅRSMØTE 2016 REFERAT

ÅRSMØTE 2016 REFERAT ÅRSMØTE 2016 REFERAT Referat fra Årsmøte 29. mars 2016 Idrettens Hus, Ekeberg 18:00 20:00 Leder i Bueskytterkretsen Marius Haslestad ønsket alle velkommen og introduserte Torgrim Bilstad fra Akershus Idrettskrets

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

28. årsmøte i NOHA, Løren Ishall, 8 april 2013 kl Til behandling.:

28. årsmøte i NOHA, Løren Ishall, 8 april 2013 kl Til behandling.: 28. årsmøte i NOHA, Løren Ishall, 8 april 2013 kl. 19.00 Til behandling.: 1. Godkjenne innkallelse og eventuelle fullmakter. Innkalling ble godkjent. Det var 10 medlemsklubber tilstede og 19 delegater.

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Thomas Løken (Toppen IL) Rune Davidsen (Arendal IBK)

Thomas Løken (Toppen IL) Rune Davidsen (Arendal IBK) ÅRSBERETNING 2010 Side 2 av 8 1. Organisasjon 1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Kasserer: Leder arrangementskomitéen: Leder dommerkomitéen: Utviklingsansvarlig: Informasjonsansvarlig:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsmøte 29. mars 2017 Langhus IL, håndball

Årsmøte 29. mars 2017 Langhus IL, håndball Årsmøte 29. mars Langhus IL, håndball Årsmøte Langhus IL Håndball Side 1 Innkalling årsmøte Styre viser til innkalling til årsmøtet av 22. februar. Langhus IL Håndball avholder årsmøte, onsdag 29. mars,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Budsjett 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 IL SKRIM BUESKYTTERE Postboks 567

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2016 / 2017 Årsberetning 2016/2017 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 68.ordinære årsmøte 27.mars 2017 kl 1900. Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

FREIDIG INNEBANDY 2011

FREIDIG INNEBANDY 2011 Innebandy FREIDIG INNEBANDY 2011 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Jorunn Reitan Nestleder: Ola Stai Kasserer: Håvard Rekstad Sekretær: Arnvid Hellebust Styremedlem: Trond Bondevik Styremedlem: Paul Daniel

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet 2011 i Dethleffs Club Norge avholdes i lokaler hos Norges Varemesse på Lillestrøm den 16. september 2011. Innkalling er sendt til alle medlemmer pr. epost og informasjon er lagt

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK)

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Sør-Trøndelag Skiskytterkrets www.skiskyting.no/kretser/sortrondelag PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Mandag 04.05.15 Løvåsen Leir, Haltdalen Leder Knut Sand ønsket velkommen

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Regionstinget 2017 Styrkeløftregion Midt Norge Lørdag 18. Mars Kl. 10:00 Trondheim, Sør-Trøndelag

Regionstinget 2017 Styrkeløftregion Midt Norge Lørdag 18. Mars Kl. 10:00 Trondheim, Sør-Trøndelag Regionstinget 2017 Styrkeløftregion Midt Norge Lørdag 18. Mars Kl. 10:00 Trondheim, Sør-Trøndelag Saksliste. 1 Åpning.. 2 Godkjenne de fremmøtte representantene.. 3 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden..

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

1937 Bank Fotball G99 Miljø 1938 Bank Fotball J Bank Fotball J Skattetrekkskonto

1937 Bank Fotball G99 Miljø 1938 Bank Fotball J Bank Fotball J Skattetrekkskonto Kontoplan Sjetne IL 1200 Idrettsbane 1210 Maskiner og anlegg ski 1240 Snøscooter 1280 Kontormaskiner 1350 Aksjer i Trondheim Kunstgress Syd AS 1510 Kundefordringer 1511 Kortsiktig fordring hovedlaget 1512

Detaljer

Årsmøtepapirer for særidrettsgruppene i V/S

Årsmøtepapirer for særidrettsgruppene i V/S Årsmøtepapirer for særidrettsgruppene i V/S Hovedstyret har pr. 19. mai mottatt årsmøtepapirer fra Brett Friidrett Fotball Håndball Alpin har sitt årsmøte 26. mai, og deres årsmøtepapirer publiseres på

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

Årsmøte for året 2016

Årsmøte for året 2016 Årsmøte for året 2016 05.feb 2017 kl. 17:00 Sted: Støa Vennesla Rytterforening Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. (betalt kontingent) 2. Godkjenne innkallingen og saksliste. 3. Velge dirigent,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Tønsberg Innebandyklubb. Innkalling til årsmøte

Tønsberg Innebandyklubb. Innkalling til årsmøte Tønsberg Innebandyklubb Innkalling til årsmøte 17. mars 2016 Innkalling til årsmøte i Tønsberg Innebandyklubb Tid: Torsdag 17. mars 2016 kl. 1900 Sted: Eikhallen, møterommet Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer