Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830"

Transkript

1 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014

2 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter 3. Godkjenning av innkalling og saksliste 4. Valg av dirigent og sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen 5. Beretninger (se vedlegg 1) 6. Regnskap 2013 (se vedlegg 2) 7. Innkomne forslag 7.1 Endring av medlemskontingent Forslagsstiller: Midt-Norge Bandyregion Medlemskontingenten ble innført i 2013 da Midt-Norge Bandyregion mottok signaler fra NBF om at man må bli mer og mer selvdrevne økonomisk. Dette ligger også som en målsetning i vedtatt LTP. I løpet av året som har gått har vi erfart følgende: - Forståelse blant klubbene av nødvendigheten med en slik kontingent - Dette kan være en begrensende faktor for å få med nye klubbmiljøer - Små miljøer som de rene el-innebandyklubbene sliter med å få økonomien til å få rundt i en fra før utsatt hverdag

3 - Vi ønsker også en større deltakelse på årsmøtet og vil derfor foreslå en differensiert kontingent som stimulerer til deltakelse Vi foreslår derfor følgende endring av kontingenten: Ingen kontingent første medlemsår Rene el-innebandyklubber betaler halv kontingent (1250,-) Kontingenten økes til kroner 2500,- Klubber som deltar med minimum en representant på årsmøtet, får 500,- i fratrekk på medlemskontingenten Styrets innstilling: Styret foreslår at årsmøtet vedtar forslaget slik det foreligger. 7.2 Revidering av Langtidsplan (se eget vedlegg) Forslagsstiller: Midt-Norge Bandyregion Det foreslås enkelte justeringer i Langtidsplanen som følge av den utviklingen man har sett siden i vår aktivitet og drift siden årsmøtet Styrets innstilling: Styret foreslår at årsmøtet vedtar forslaget slik det foreligger 7.3 Nytt seriesystem, aldersbestemte serier (egen presentasjon + vedlegg 6) Forslagsstiller: Midt-Norge Bandyregion Styrets innstilling: Styret foreslår at årsmøtet vedtar forslaget slik det foreligger.

4 7.4 Kompensasjon reisekostnader dommere (se vedlegg 7) Forslagsstiller: Midt-Norge Bandyregion Styrets innstilling: Styret foreslår at årsmøtet vedtar forslaget slik det foreligger. 8. Budsjett 2015 (se vedlegg 3 og 4) 9. Valg (se vedlegg 5) Valgkomiteens innstilling. 10. Avslutning

5 Vedlegg 1 Årsberetning, Midt-Norge Bandyregion 2013 Trondheim, Årsberetning, Midt-Norge Bandyregion 2013 Årsberetningen er utarbeidet av administrasjonen i samarbeid med leder av det sittende styret. Administrasjon og styrearbeid Styret i Midt-Norge Bandyregion har i sesongen 2013/14 bestått av følgende personer: Fungerende leder: Jim Løvås Styremedlem: Martin Svarva Styremedlem: Gisle Bakkeli Styremedlem: Marie Amundsen Styremedlem: Christian Moe Styremedlem: Espen Sjetne Styremedlem: Egil Tanemsmo Vara: Arne Persgård Det har inneværende sesong blitt avholdt 8 styremøter. Åsmund Sjøberg er ansatt i 100 % stilling som daglig leder. Aktivitet Årsberetningen for 2012 viste vekst totalt sett i antall medlemmer for vår region, samtidig som det kun var enkelte områder av vår som bidro til denne veksten. Dette bildet står seg godt også når vi oppsummerer Rett etter årsmøtet i 2013 trakk nyvalgt leder seg noe som medførte at nestleder Jim Løvås har fungert som leder i perioden. Fortsatt er størstedelen av den organiserte aktiviteten knyttet opp mot ett av våre tre fylker; Sør-Trøndelag. Samtidig skjer det nå spennende ting i de to andre fylkene. I Nord-Trøndelag begynner nå fleridrettslagene å fatte interesse for innebandy, mens det i Møre og Romsdal ser ut som om vi har klart å etablere en «re-start» i aktiviteten. Idrettsregistreringen for 2013 viser at vi nå kun mangler et 30talls medlemmer for å nå Det er tall som bidrar til å befeste Midt-Norge som landets nest største region i Norges Bandyforbund. Samtidig viser tallene også at vi øker på to veldig tydelige punkter; blant de aller yngste og blant de aller eldste. I gruppen år har vi faktisk en nedgang. Dette kan forklares med et sterkt fokus på minirunder og lavterskeltilbud for voksne. Å styrke vår posisjon i gruppen år vil bli et naturlig fokus de kommende sesongene.

6 At man fra august 2014 får en utviklingskonsulent for Midt-Norge vil være en stor ressurs i forhold til målene om økt medlemsvekst. Antall medlemmer Deltakelsen på minirundene har fortsatt å øke. Dette gjelder både i antall lag og antall klubber med lag. Deltakelsen er fortsatt sentrert fra Trondheimsområdet og det er et klart ønske om å få med flere klubber med tilholdssted også utenfor kommunen i større grad. Det har blitt gjennomført Laglederlisenskurs, Dommerkurs Trinn 1 og 2 samt Trener1-kurs inneværende sesong. Det er ønskelig at flere klubber jobber enda sterkere på aldersbestemt nivå, og i tillegg utvikler egen organisasjon. Vi ser at klubbene som har vekst er klubber som tenker helhet, har fokus på barn og unge og har en aktiv foreldregruppe. Dessverre er fortsatt for mange klubber drevet av enkeltpersoner. Det er ønskelig at klubbene blir bedre på arrangement, og det er enkelte klubber som her nå går i front og viser vei for de andre klubbene i regionen. EL-Innebandy El-innebandy er fortsatt en utbredt aktivitet i Midt-Norge. Her er situasjonen stikk motsatt i forhold til våre andre idretter det er i Sør-Trøndelag det er færrest miljøer. I februar 2014 ble det arrangert et stort el-innebandyarrangement i Trondheim Spektrum med mye idrettsglede. Inneværende sesong har vi ikke hatt et spesielt fokus på flere klubber men snarere ønsket å styrke eksisterende miljøer.

7 Landhockey Trondheim Hockey Club fortsetter å vokse og tilbyr aktivitet for både barn og voksne. Det er dog en utfordring å finne gode nok treningsfasiliteter til idretten. Bandy Det er flere bandylag i Midt-Norge. Ett i Trondheim, mens noen i Møre og Romsdal. Utfordringen til disse miljøene er først og fremst mangel på anlegg. Vi jobber for å få på plass en egnet isflate på Leangen i forbindelse med rehabiliteringen av eksisterende skøytebane, og det er håp om at dette kommer på plass i løpet av Anlegg Vi jobber kontinuerlig med å få på plass anlegg som aktivitet kan utøves i. Å få tilgang til anlegg i nærheten av der barn og unge bor har vist seg som særs viktig for vekst i aktivitet. I løpet av 2013 har MNBR fortsatt jobben opp mot idrettsråd, kommuner, fylkeskommune og idrettskretser for å få bedret rammevilkårene for våre idrettslag/klubber. Flere eksisterende idrettshaller har i løpet av sesongen blitt tilrettelagt for innebandy, mens vi har sikret at en del av de nye hallene som kommer i vår region også blir tilgjengelig for innebandyaktivitet. Arbeidet med ny isflate på Leangen vil forhåpentligvis medføre ferdigstillelse i løpet av 2014/15, og dermed representere et solid løft for bandysporten (se eget avsnitt over). Nye klubber Av nye klubber som kom til sist sesong er Namdalseid IL, Lånke IL, HiSSi, Byåsen IL og Charlottenlund SK. Vi har nå 50 medlemsklubber i Midt-Norge. Representasjon SK Freidig arrangerte inneværende sesong NM-sluttspillet i G15 klassen og arrangørklubbens lag klarte å kvalifisere seg til NM-finalen. Randall Aa (Øya IBK) var i januar 2013 med i USA sin tropp som kvalifiserte seg til VM i innebandy i Sverige kommende høst. Marie Amundsen (IL Trond) ble tatt ut i Norges landslagstropp vinteren Åsmund Sjøberg/Paul Daniel Johansen (begge Nyborg IL) og Tomas Trogstad/Daniel Lindgren (begge Volda IBK) har sesongen 2013/14 dømt seriekamper på Forbundsnivå. Dommerparene ble også tildelt hver sin NM-finale mot slutten av sesongen. Styreleder og daglig leder har også deltatt på flere ulike arrangementer og møter i regi av NBF, i tillegg har Martin Svarva arbeidet med NBF sin kretskonsulent for å få på plass en mal for langtidsplaner i alle regioner. Økonomi Midt-Norge Bandyregion har en trygg økonomi. Et underskudd i 2012 ble snudd til et overskudd i Økt aktivitet og innføring av medlemskontingent kan forklare dette. Samtidig går Norges Bandyforbund inn i tøffe økonomiske tider. Idrettens fordeling av midler og tilskudd kommer til å sette tøffe krav til forbund og særkretser. MNBR må derfor fortsette å jobbe målrettet for å øke sin aktivitet. Dette vil generere inntekter i fremtiden som kan være

8 med på å nå målet om å være selvfinansiert. I tillegg må man sørge for at eksisterende aktivitet sørger for et inntektsgrunnlag som gjør det mulig å nå målet om å li egenfinansiert i fremtiden. Nøkkelen blir å sørge for at nåværende minirundelag ikke slutter. Oppsummering 2013 var et solid år for Midt-Norge Bandyregion. Antall klubber er stigende og medlemsmassen fortsetter å øke. Minirundene har virkelig etablert seg som et av de beste tilbudene til barn i regionen - uansett idrett. Videre har Løkkebandykonseptet også vært et prov på at vi tilbyr gode aktivitetsprodukt til voksne uavhengig av ambisjonsnivå. Utfordringene er likevel tydelige. Fortsatt har vi for få jentelag med på ungdomssiden. Det er viktig at vi oppmuntrer klubbene til å få i gang jentemiljøer allerede på minirundenivå. Aktivitetsutviklingen viser også at vi har en utfordring i gruppen år. Vi må bli flinkere til å holde på utøverne i denne alderen, samt sørge for å være et godt alternativ til tenåringene som faller fra i andre idretter. Å ha et aktivitetstilbud som i stor grad holder på de store minirundekullene blir nøkkelen for ytterligere vekst fremover. Det nye seriesystemet vi foreslår for de aldersbestemte seriene blir en nøkkel for å nå våre mål på denne fronten. Videre er det også på det rene at en vekst i områdene utenfor Trondheim blir viktig for ytterligere utvikling. Vi ønsker også å tilby et bedre aktivitetstilbud for de mer voksne utøverne i sesongene som kommer. Innebandy er gøy uansett nivå og alder. Midt-Norge Bandyregion fastslår at 2013 føyde seg inn i rekken av år med vekst i aktivitet. Flere av våre klubber jobber godt med barn og unge, og er flinke på å skape aktivitet. Med en ny utviklingskonsulent på plass fra august 2014 har MNBR god tro på ytterligere vekst de kommende årene. For resultater, statistikk og tabeller henviser vi til oversikten på Midt-Norge Bandyregion, 8.mai 2014

9 Vedlegg 2 Regnskap 2013 Midt-Norge Bandyregion Årsregnskap Beholdning ved sesongstart kr Inntekter 2. Tilskudd kr Andre tilskudd kr Tilskudd øremerkede kr VO-tilskudd kr - 3. Leieinntekter kr Leieinntekt, videreleie av hall kr - 4. Gebyr kr Gebyr, flytting av kamp kr Gebyr, for få dommere kr Gebyr, ikke møtt kr Gebyr, klage på kamp kr - 5. Aktivitet kr Kursinntekter kr Kontingent kr Påmeldingsavgift, seriespill kr Påmeldingsavgift, Trondheimcup kr Egenandel, kretslagsarrangement kr Seriespillavgift kr Påmeldingsavgift, annen cup kr Påmeldingsavgift, minirunde kr Påmeldingsavgift, Løkkebandy kr Lotteri kr Bingo kr Spilleautomat kr - 7. Diverse kr Fordringer kr Annen driftsrelatert inntekt kr Diverse inntekter kr Renteinntekt, skattefri kr Renteinntekt, skattefri kr Sum post 2-7 kr

10 Utgifter 9. Godtgjørelse kr Personalkostnader kr Godtgjørelse styre kr Godtgjørelse dommere kr Godtgjørelse andre kr Godtgjørelse kurs kr Frakt, transport kr - Frakt, transport og forsikring ved 6100 vareforsendelse kr Leie av lokaler / hall kr Leie lokaler kr Vedlikehold utstyr kr Reparasjon og vedlikehold utstyr kr Kontorutgifter kr Kontorrekvisita kr Data/EDB Kostnad kr Trykksaker kr Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende kr Møte, kurs, oppdatering og lignende kr Annen kontorkostnad kr Telefon kr ADSL/internett kr Porto kr Bil / Reise / Overnatting kr Bilgodtgjørelse ikke oppgavepliktig kr Reisekostnad, ikke oppgavepliktig kr Reisekostnad, kretslag kr Diettkostnad, ikke oppgavepliktig kr Overnattningskostnader kr Annen kostnadsgodtgjørelse / Lønn kr Bompengekostander kr Parkeringskostnader kr Representasjon kr Annonser kr Servering, representasjon o.l kr Premier, Gaver, Tilskudd kr Premier, medaljer, pokaler etc kr

11 7422 Gaver kr Tilskudd kr Tilskudd idrettslag kr Rekrutteringsformål kr Arrangementhonorar kr Fordeling overskudd Bingo kr Forsikring kr Utstyr kr Idrettsutstyr, rekvisita o.l kr Forbruksutstyr, kretslag kr Påmeldingsgebyr, stevner, arrangementer o.l kr Diverse kr Annen kostnad kr Lisens Løkkebandy kr Annen finanskostnad kr Annen finanskostnad kr Sum post 9-18 kr Overskudd/underskudd kr Beholdning ved sesongslutt, kr Beholdning iflg banken kr Differanse kr -0 Styret i Midt-Norge Bandyregion (sign.)

12 Budsjettet for 2013 ble vedtatt på Årsmøtet 2012: Midt-Norge Bandyregion Årsbudsjett Beholdning ved sesongstart kr Inntekter 2. Tilskudd kr Andre tilskudd kr Tilskudd øremerkede kr VO-tilskudd kr - 3. Leieinntekter kr Leieinntekt, videreleie av hall kr - 4. Gebyr kr Gebyr, flytting av kamp kr Gebyr for få dommere kr Gebyr, ikke møtt kr Gebyr, klage på kamp kr - 5. Aktivitet kr Kursinntekter kr Påmeldingsavgift seriespill kr Påmeldingsavgift TRHEIMS-CUP kr Egenandel, kretslagsarrangement kr Påmeldingsavgift, annen cup kr Påmeldingsavgift, minirunde kr Påmeldingsavgift, Møre og Romsdal kr Påmeldingsavgift, Nord-Trøndelag kr - 6. Lotteri kr Bingo kr - 7. Diverse kr Fordringer kr Annen driftsrelatert inntekt kr Div inntekter kr Renteinntekt skattefri kr Renteinntekt skattefri kr Sum post 2 7 kr

13 9. Utgifter Lønn ansatte kr Personalkostnader kr Godtgjørelse kr Godtgjørelse styre kr Godtgjørelse dommere kr Godtgjørelse andre kr Godtgjørelse kretslagsarbeid kr Godtgjørelse kurs kr Frakt, transport kr Frakt, transport og forsikring kr Leie av lokaler / hall kr Leie lokaler kr Vedlikehold utstyr kr Reparasjon og vedlikehold av utstyr kr Kontorutgifter kr Kontorrekvisita kr Data\IKT-kostnad kr Trykksaker kr Aviser, tidsskrifter og lignende kr Møte, kurs, oppdateringer og lignende kr Trener 1 kurs - innebandybok 6890 Annen kontorkostand kr Telefon kr ADSL\Internett kr Porto kr Bil / Reise / Overnatting kr Bilgodtgjørelse, ikke oppgavepliktig kr Reisekostand, ikke oppgavepliktig kr Reisekostnad, dommere kr Reisekostnad, kretslag kr Diettkostand, ikke oppgavepliktig kr Diettkostnad, kretslag kr Diettkostnad, dommere kr Overnattingskostander kr Annen kostnadsgodtgjørelse\lønn kr Bompengekostander kr Parkeringskostander kr -

14 15. Representasjon kr Annonser kr Servering kr Premier, Gaver, Tilskudd kr Premier, medaljer, pokaler etc kr Gaver kr Tilskudd kr Tilskudd idrettsslag kr Rekrutteringsformål kr Arrangementhonorar kr Fordeling overskudd Bingo kr Utstyr kr Idrettsutstyr, rekvisita og lignende kr Forbruksutstyr kretslag kr 500 Påmeldingsgebyr, stevner 7770 arrangementer kr Diverse kr Annen kostnad kr Annen finanskostand kr Annen finanskostand kr Sum post 9-18 kr Overskudd/underskudd kr Beholdning ved sesongslutt, kr Beholdning iflg banken Differanse kr

15 Vedlegg 3 Budsjett 2015 Midt-Norge Bandyregion Budsjett Beholdning ved sesongstart kr Inntekter 2. Tilskudd kr Andre tilskudd kr Tilskudd øremerkede kr VO-tilskudd 3. Leieinntekter kr Leieinntekt, videreleie av hall kr - 4. Gebyr kr Gebyr, flytting av kamp kr Gebyr, for få dommere kr Gebyr, ikke møtt kr Gebyr, klage på kamp kr - 5. Aktivitet kr Kursinntekter kr Kontingent kr Påmeldingsavgift, seriespill kr Påmeldingsavgift, Trondheimcup kr Egenandel, kretslagsarrangement kr Seriespillavgift kr Påmeldingsavgift, annen cup kr Påmeldingsavgift, minirunde kr Påmeldingsavgift, Løkkebandy kr Lotteri kr Bingo kr Spilleautomat kr - 7. Diverse kr Fordringer kr Annen driftsrelatert inntekt kr Diverse inntekter kr Renteinntekt, skattefri kr Renteinntekt, skattefri kr Sum post 2-7 kr

16 Utgifter 9. Godtgjørelse kr Personalkostnader kr Godtgjørelse styre kr Godtgjørelse dommere kr Godtgjørelse andre kr Godtgjørelse kurs kr Frakt, transport kr - Frakt, transport og forsikring ved 6100 vareforsendelse kr Leie av lokaler / hall kr Leie lokaler kr Vedlikehold utstyr kr Reparasjon og vedlikehold utstyr kr Kontorutgifter kr Kontorrekvisita kr Data/EDB Kostnad kr Trykksaker kr Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende kr Møte, kurs, oppdatering og lignende kr Annen kontorkostnad kr Telefon kr ADSL/internett kr Porto kr Bil / Reise / Overnatting kr Bilgodtgjørelse ikke oppgavepliktig kr Reisekostnad, ikke oppgavepliktig kr Reisekostnad, kretslag kr Diettkostnad, ikke oppgavepliktig kr Overnattningskostnader kr Annen kostnadsgodtgjørelse / Lønn kr Bompengekostander kr Parkeringskostnader kr Representasjon kr Annonser kr Servering, representasjon o.l kr Premier, Gaver, Tilskudd kr Premier, medaljer, pokaler etc kr

17 7422 Gaver kr Tilskudd kr Tilskudd idrettslag kr Rekrutteringsformål kr Arrangementhonorar kr Fordeling overskudd Bingo kr Forsikring kr Utstyr kr Idrettsutstyr, rekvisita o.l kr Forbruksutstyr, kretslag kr Påmeldingsgebyr, stevner, arrangementer o.l kr Diverse kr Annen kostnad kr Lisens Løkkebandy kr Annen finanskostnad kr Annen finanskostnad kr Sum post 9-18 kr Overskudd/underskudd kr -

18 Vedlegg 4 Avgifter sesongen 2014/15 Serie Sats Herrer: 1.div 8250,- 2.div 8000,- 3.div 7750,- Oldboys/Oldgirls 5500,- Damer: 1.div 8000,- Aldersbestemt: For lag med spillere f eller tidligere For lag med spillere f eller senere 2250,- Medlemskontingent: Se eget forslag Dommersatsene for aldersbestemt, foreslås endret til 300,- pr. kamp pr. dommer, uavhengig av klasse. Dommersatsene for senior foreslås uforandret. Dommersatser for Oldboys/oldgirls settes til 300,- pr. kamp pr dommer. Løkkebandy: 6500,- (maks 11 lisenser pr. lag dekkes) Dommerhonorar: 250,- pr. kamp pr. dommer Minirunde: Pris pr. lag 400,- pr. runde Weekend League: Pris pr. lag 500,- pr. runde Sunday League: Pris pr. lag 600,- pr. runde (maks 11 lisenser pr. lag dekkes) Dommerhonoraret i Weekend League og Sunday League er 100,- pr. kamp pr. dommer. Dommerhonoraret dekkes av MNBR. For evt. seriespill i Møre og Romsdal gir styret myndighet til å fastsette serieavgifter i henhold til aktivitetsform og utgifter.

19 Vedlegg 5 Valg Styret Leder: Jim Løvås, Nyborg IL (1 år, ny som leder) Nestleder: Gisle Bakkeli, Sjetne IL (2 år, ny som nestleder) Styremedlem 1: Marie Amundsen, IL Trond (ikke på valg) Styremedlem 2: Espen Sjetne, NTNUI Innebandy (2 år, gjenvalg) Styremedlem 3: Martin Svarva, Nyborg IL (ikke på valg) Styremedlem 4: Christian S. Moe, Øya IBK (ikke på valg) Styremedlem 5: Marthe Kristiansen, Klæbu IBK (2 år, ny) Varamedlem 1: Anne Berit Rian, Øya IBK (2 år, ny) Varamedlem 2: Arne Persgård, Nyborg IL (ikke på valg) Dommerkomite Leder: Tom Bruvik, SK Freidig (1 år, ny) Revisor Revisor: Magnus Brørs, Nyborg IL Revisor: Hege Roti Langvatn, Volda IBK Vararevisor: Paul Daniel Johansen, Nyborg IL Vararevisor: Kine Bruvold Engan, Sjetne IL Alle revisorer velges for ett år. Valgkomitéen, Midt-Norge Bandyregion Kristine Ræder (sign.) Stine Riseth (sign.) Kristian Pettersen (sign.)

20 Styrets innstilling til valgkomite 2015 Leder: Egil Tanemsmo, Klæbu IBK Medlem: Stine Riseth, Øya IBK Medlem: Arild Bjerkan, Nyborg IL Varamedlem: Ola Stai, SK Freidig Alle representanter velges for ett år. Styret i Midt-Norge Bandyregion (sign.)

21 Vedlegg 6 Nytt seriesystem aldersbestemte serier Bakgrunn Det aldersbestemte seriespillet i innebandy har ikke hatt en ønsket utvikling de siste årene. Antall lag har ikke økt til tross for en økning i deltakelse på minirundene. Videre har nivåforskjellen på de ulike lagene i hver enkelt serie vært særdeles stor. Ingen lag har hatt en majoritet av jevne kamper snarere tvert om har nivåforskjellen vært skjemmende stor i en overvekt av kampene for de fleste kamper. Dette er ikke utviklende, eller gøy, for noen av lagene. I løpet av de kommende årene vil det komme en bølge av lag fra minirunden som skal opp i det aldersbestemte seriespillet. I Langtidsplanen er det nedfelt at man skal legge til rette for at alle disse lagene fortsetter med innebandy. Styret i Midt-Norge Bandyregion mener at dagens seriesystem ikke gjør dette på beste måte. Derfor ønsker vi nå å legge om seriene. Man inndeler divisjonene etter nivå fremfor utelukkende alder. Systemet er en kopi av hva man har gjort med stor suksess i enkelte regioner i Sverige. Resultatfokus har blitt dempet, antall jevne kamper har økt betraktelig og frafallet av lag har blitt redusert. Forslaget i praksis sesongen 2014/15 Struktur aldersbestemt seriespill 2014/15 Fødselsår Klasse Aktivitetsform Mikro Minirunde Mini Minirunde Lillegutt/jente Minirunde årsklassen Egne turneringsbaserte kamphelger (Weekend League) Aldersbestemt seriespill Inndelt etter nivå - ikke alder. Spille flest mulig kamper mot jevnbyrdige motstandere 1995 og eldre Senior seriespill Tradisjonelt seriespill (+ Løkkebandy og Oldboys)

22 Systemet i praksis På landsbasis endres nå aldersklassene fra 13, 15, 17, 19 til 12, 14, 16, 18. Dette medfører at det må foretas et valg om når man skal gå fra minirunder til seriespill i de ulike regionene. Vi mener minirundekonseptet bør beholdes så lenge som mulig for våre yngste utøvere. Derfor innfører vi konseptet Weekend League for 12årsklassen (se under). Fra 13 åringene og opp til 18 års alder vil man nå ha et system med en stor serie med mange ulike avdelinger. De vil bli foretatt en justering i divisjonen etter halvspilt serie. Det er viktig å presisere at dette ikke betyr at et 18 årslag skal møte et 13årslag. Her vil det ligge restriksjoner mtp. aldersforskjell. Vi vil komme med en grundigere presentasjon av hele forslaget på årsmøtet. Et tenkt eksempel er skissert nedenfor. Eksempel 2014/15-sesongen Rangering Høstserie Ant. kamper Vinterserie 1 Freidig 98 Divisjon Gull 2 Freidig 96/97 Freidig Divisjon 1 3 Nyborg 96/97 Freidig 96/97 16 Freidig 98 4 Trygg/Lade 96/97 Nyborg 96/97 16 Freidig 96/97 5 Trond 96/97 Trygg/Lade 96/97 16 Nyborg 96/97 6 Trygg/Lade 96/97 Divisjon Sølv Trygg/Lade 96/97 7 Nyborg 2000 Trond 96/97 18 Trond 96/97 8 Freidig 98/99 Trygg/Lade 96/97 18 Trygg/Lade 96/97 9 Sjetne 98 Nyborg Divisjon 2 10 Sjetne 2000 Freidig 98/99 16 Nyborg Nidelv 98/99 Sjetne Freidig 98/99 12 Nyborg 2000/01 Divisjon Bronse Sjetne Nyborg Supergirls 1999/00 Sjetne Sjetne Nidelv 2000/01 Nidelv 98/99 14 Nidelv 98/99 15 Freidig 2000/01 Nyborg 2000/01 12 Divisjon 3 16 Ranheim 2000/01 Nyborg Supergirls 99/00 12 Nyborg 2000/01 17 Nyborg Badgirls 1999/00 Divisjon Diamant Nyborg Supergirls 99/00 18 CSK Leangen Kings 2002 Nidelv 2000/01 12 Nidelv 2000/01 19 Freidig Grønn 2002 Freidig 2000/01 12 Freidig 2000/01 20 Nidelv 2002 Ranheim 2000/01 x Weekend League 21 Nyborg Gul 2002 Nyborg Badgirls 99/00 x Ranheim 2000/01 22 Tiller 2002 Nyborg Badgirls 99/00 23 Freidig Blå 2002 CSK Leangen Kings Nyborg Rød 2002 Freidig Grønn Oppdal 2002 Nidelv Nyborg Gul Tiller Freidig Blå Nyborg Rød Oppdal 2002

23 Weekend League Seriespillet for 12-årsklassen blir avviklet i samme form som minirundene. Det vil si at turneringskonseptet opprettholdes. Det arrangeres minst 6 runder i løpet av sesongen, hvor klubbene melder på sine lag ca. en uke før turneringen. Turneringen arrangeres ikke på samme helg som minirunde. Alle lag spiller minst 3 kamper. Det føres ikke resultat i disse kampene. Adm. myndighet avgjør banestørrelse for kampene. Midt-Norge Bandyregion setter opp dommere til disse kampene.

24 Vedlegg 7 Kompensasjon, reisekostnader dommere Enkelte dommere har store kostnader ved reise forbundet med å dømme kamper, som de til nå har måttet dekke av egen lomme. Det foreslås at dommerne får dekket sine utgifter ifbm reise (kilometer, buss, bomveg) av den enkelte kamp sitt hjemmelag. Dette er helt vanlig i andre idretter det er naturlig å sammenligne seg med. Videre foreslås det, siden den enkelte dommers reisekostnader kan variere en del, at det legges opp til 2 «utjevningsrunder» for å fordele kostnadene forbundet med dette mellom klubbene. Her vil den enkelte klubbs aktivitet mht antall lag i seriespill, danne grunnlag for en fordelingsnøkkel. Det forventes at dette i snitt vil medføre en kostnad på ca 1300,- pr lag pr. klubb. Seniorlag vil vektes noe mer enn aldersbestemte lag, de de bidrar til å generere mest kostnader. Forslaget må også ses i sammenheng med behovet for flere dommere og behovet for at dommere fortsetter sitt dommervirke. Videre er det naturlig å anta at innebandymiljøet i Midt-Norge i stadig større grad vokser seg ut av det sentrale Trondheimsområdet, og at reisekostandene til den enkelte dommer vil øke.

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer