1-2 Mål ,- + 2,5% dok. avg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1-2 Mål 420.000,- + 2,5% dok. avg."

Transkript

1 TOMTESTORLEIK PRISANTYDNING 1-2 Mål ,- + 2,5% dok. avg. ADRESSE Holtane Hyttegrend, 6847 ANSV. MEKLAR Raymond Sandøy VASSENDEN SAKSNR TELEFON (a:) (m:) PROSPEKT PÅ SMS: Send Emvest til 2077 Holtane hyttegrend ved Jølster skisenter på Vassenden Jølster er eit eldorado for folk som elskar friluftsliv. Går du med planar om å skaffe deg ei hytte for å nyte fritida di, skal du sjå nærare på kva Holtane Hyttegrend kan tilby. Snakk med oss i dag - og vi kan fortelje deg mykje meir om kvifor du bør bygge hytta di i Holtane Hyttegrend.

2 Oversiktskart Utbyggingsplan

3 Holtane om vinteren: Holtane ligg inntil Jølster skisenter som er regionalanlegg for alpint. Bakken er utbygd i 2005 og har snøproduksjonsanlegg til preparert nedfart, og trekk til frikøyringområde med laussnø. Dersom du likar å gå langrenn er det lysløper i området i og rundt hyttefeltet. Det er og oppmerka turer til Gjesdalsstøylen og Kvamsfjellet. Ved foten av bakken har du varmestove med kiosk og ski-/brettutleige. Heimesida til Jølster Skisenter: Foto: Øyvind Gjesdal

4 Holtane om sommaren: Om sommaren kan ein ta runden på golfbanen som ligg ved foten av skibakken. Det er ein krevjande bane med 9 hol, 18 utslag og par 69. Bana stod ferdig i Bana ligg i naturskjønne omgjevnader med vekslande terreng, skog, vatn, steingjerde og dyreliv. Klubben har ein stor fin driving range og putting green. I proshoppen får du gode råd om utstyr og instruksjon, og kanskje eit par runder med golfsimulatoren. Heimesida til Sunnfjord golfklubb:

5 Andre aktivitetar: Jølstraaura er kanskje Noregs aller beste ferskvannsaure. Fiskekort til elv og vatn får ein på Jølstraholmen senter. Mange tar også turen til Jølster om hausten for å delta i hjortejakt eller på rypejakt. Andre vil kanskje gå i fjellet og plukke bær. Her er det rikeleg med oppmerka turstier og villmark å utforske sjølv for den kresne. Ynskjer ein meir fartsfylt oppleving kan ein kontakte Jølster Rafting. Jølster Rafting tilbyr paintball, villmarksleir, brevandring, rappelering, elvebrett og sjølvsagt rafting i Jølstra. Heimesida til Jølster Rafting: Foto: Jølster Rafting AS

6 Hyttefeltet: Jølster Bygg leverer hyttene til feltet. Selskapet har ein rik og variert hyttekatalog med mogelegheit for personleg preg og eigeninnsats. Jølster Bygg leverer og tradisjonsrikt handverk i tre, med innreiingar og møblement om ynskjeleg. Heimesida til Jølster Bygg: Ca. 10 km. frå Holtane ligg Hegrenesåsen med ferdig oppført demonstrasjonhytte. Ta kontakt med meklar i dag for hyttekatalog. Besøk oss gjerne ei helg for visning av utstikka tomter, med overnatting på ein av våre hytter. Heimesida til Holtane hyttegrend og Eiendomsmegler Vest: o Velkommen til visning!

7 Nøkkelinformasjon EIGAR Holtane Hyttegrend AS EIGEDOMSNEMNING Eigedomen vert frådelt ved kjøp. OVERTAKING Ved aksept av bud vil utbyggar foreta endeleg oppmåling av tomt og skille ut eigedomen på eiget matrikkelnummer. Skøyte på tomta vert sendt til tinglysing straks eigar har overteke og godkjent eigedomen mot endeleg oppgjer. VISNING Kontakt meklar på (m:) for avtale om visning. Område LOKALISERING Jølster er eit eldorado for folk som elskar friluftsliv. Går du med planar om å skaffe deg ei hytte for å nyte fritida di, skal du sjå nærare på kva Holtane Hyttegrend kan tilby. Holtane ligg på Vassenden ca. 20 km. frå Førde by. På veg opp i hyttefeltet passerer du søndagsopen daglegvareforettning, bensinstasjon, Jølstringen kafé, Jølstraelva og Sunnfjord golfklubb. Alt dette innanfor rimeleg gangavstand. I tillegg til ei fantastisk utsikt over store deler av vakre Jølster, får du høgkvalitetshytter rett ved skianlegget Jølster Skisenter. Vinterstid ligg snødekte fjell og ventar på deg, dersom du vel langrennski i staden for slalåm. Når våren kjem og snøen smeltar, er det kort veg til golfanlegget. Jølstravatnet ligg der og blenkjer. Kva med ein tur i robåt og ein oter på slep? Eller ein kveld ved elva Jølstra på jakt etter auren? Området byr også på mykje meir. Frå hytta di i Holtane Hyttegrend er det kort veg til Astruptunet, Eikåsgalleriet og Jølstratunet. Når skogen skiftar farge frå grønt til gult, raudt og brunt er det tid for jakt og bær. Eller du kan berre vandre rundt i fjella og nyte den strålande naturen. Tenk deg då, etter ein av desse opplevingane, og komme attende til hytta og berre nyte lange, vakre kveldar, med den flottaste utsikta du kan tenkje deg. Snakk med oss i dag - og vi kan fortelje deg mykje meir om kvifor du bør bygge hytta di i Holtane Hyttegrend. TILKOMST Frå Bergen følgjer du E39 mot Førde og vidare opp til Vassenden. Rett før du kjem til Vassenden er det skilta med golf- og skianlegg ved Jølstraholmen senter. Du følgjer brua over Jølstra og tar til på stigningen opp forbi golfbana og vidare opp til skisenteret. Feltet ligg rett aust for skibakken på eit høydedrag med flott utsikt ned på Jølstravatnet. TOMT Ca m² - Eigartomt. Tomtene varierer i storleik og form. Ta kontakt med meklar for situasjonskart på dei ulike tomtene. Plassering av hytte på tomta vert gjort i samråd med utbyggjar. Hyttene vert plassert slik i terrenget at dei ikkje er til sjenanse for kvarandre. PARKERING Felles gjesteparkeringsplass er tiltenkt feltet. Ellers får alle hyttene minst ein parkeringsplass i oppkjørsel, der enkelte tomtar har mogelegheit for bygging av garasje. REGULERINGSTILHØVE Området er regulert til fritid. Kontakt Jølster kommune for meir informasjon om reguleringstilhøve. Bygning BYGGJEMÅTE JB-hytta - med røter i Vestnorsk tradisjon og byggjeskikk: JB-hytta eit moderne hyttesystem med grunnlag i god vestlandsk tradisjon og byggjeskikk. Hyttesystemet er utvikla med inspirasjon frå dei gamle sperrestovene som var ein viktig del av bustadbygginga på slutten av talet og fram til første del av 1900-talet. Typiske kjenneteikn er kraftige betar tvers over opphaldsrommet, ljore i mønet, luftige rom med god takhøgd og hems over ein del av huset. Ålhytta - Ei arkitektonisk perle: Ålhytta er bygd på same prinsipp som den tradisjonelle norske stavkonstruksjonen, med eit bærande skjelett av dragarar og søyler, med utfyllande veggelement. Utvendig spelar Ålhytta på lag med landskapet og glir godt inn i terrenget, anten det er i havgapet, på fjellet eller i skogen. Ålhyttas reinheit og stramme enkelheit blir forsterka av dei langsgåande vindauga som henvender

8 seg til landskapet, opnar hytteveggen og tek imot deg med lune smil. Ålhytta har fått fleire utmerkingar. Ho er mellom anna nominert som eit av 25 kulturminne frå det 20. hundreåret som bør fredast av UNESCO for ettertida. På slutten av 2007 var ein jury i sving med å kåre dei viktigaste byggverka i norsk etterkrigstid, her kom Ålhytta på 8. plass. Norøn hytter: Norøn er eit byggjesettprogram for tradisjonell bygging med pre-cut system. Hyttene kan leverast i 10 ulike storleikar frå 48 til 95 m2. Dei kan i stor grad tilpassast tomt og kunden sine behov. Systemet passar godt for den som vil gjere ein stor eigeninnsats under bygginga. Offentlege tilhøve VEG, VATN OG KLOAKK Alle tomtane vert levert byggeklare til 2009, uansett tomteval, med tilkopling til straum og privat til offentleg vatn- og avlaupsnett samme år. Nettet vert dreve av eit driftsselskap saman med brøyting av private tilkomstveger og diverse vedlikehald. OFF. AVGIFTER Kommunale avgifter, eigedomsskatt osv. er ikkje estimert av kommunen. Ymse YMSE Alle bud under 24 timars akseptfrist vert avslått av meklar. Ved kjøp av tomt forplikter kjøpar seg til å bygge hytte levert av Jølster Bygg og starte oppføring innan 3 år. Dersom eigedomen ikkje vert bebygd innan avtala tid har Holtane Hyttegrend AS rett til å kjøpe tomta attende til samme pris. HEFTE SOM SKAL FYLGE EIGEDOMEN Eigedomen vert levert fri for pengehefte av noko slag. FASTE LØPENDE UTGIFTER Jølster kommune har eigedomsskatt. Taksering er avhengig av kva type hytte som er oppført på eigedomen. Ta kontakt med Jølster kommune for meir informasjon om dette. Kommunale avgifter og fellsutgifter til drift av hyttefeltet er enno ikkje fastsett. Kontakt meklar for meir informasjon. KONSESJON Ved overskøyting av eigedomen er utfylling av eigenfråsegn om konsesjonsfritak som må stemplast og godkjennast av kommunen påkrevd. VELFORENING Det er pliktig medlemskap i hyttegrenda ved kjøp av tomt. FINANSIERING Finansiering i Sparebanken Vest etter banken si kredittvurdering. Se vedlagte lånevilkår, eller ring tlf: Dersom det er ynskjeleg, og kunden gjer sitt samtykke, kan Eiendomsmegler Vest formidle tilbod om forsikring, finansiering eller plassering gjennom Sparebanken Vest. For dette mottar Eiendomsmegler Vest formidlingsprovisjon. FORSIKRING Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS er ein forsikring meklar anbefalar. Det er ein rettshjelpforsikring som gjer tryggleik og profesjonell juridisk hjelp dersom det vert oppdaga uventa feil eller manglar ved eigedomen dei neste fem år. Forsikringen inkluderar skadetakst og har ingen eigenandel. For meir informasjon om Boligkjøperforsikring, kontakt meklar eller sjå Kontaktar EIGAR Holtane Hyttegrend AS v/ Ivar Arnulf Sunde (m:) MEKLAR Raymond Sandøy, Eiendomsmegler Vest Førde Direkte telefonnr.: (a:) (m:) Vedlegg til salsoppgåva 1. Tomtekart med situasjonsplan 2. Prisliste på tomtane 3. Reguleringstilhøve med kart 4. Bodskjema med rettleiing 5. Finansieringstilbod frå Sparebanken Vest

9 Vilkår for betaling Ved underskrift av kjøpekontrakt skal det innbetalast eit forskot på 10 % av avtalt kjøpesum, ved overtaking skal resten av kjøpesummen saman med kostnadar betalast. Bodgjeving Meklar gjer interessentar merksam på at det ikkje kan leggjast inn bod på telefonsvarar, via SMS-tekstmeldingar eller e-post. Meklar er adressat ved bodgjeving, bodet er derfor bindande når det er kommet fram til meklar. Omkostningar 1. Dokumentavgift til staten: 2,5% av tomteverdi 2. Tinglysingsgebyr skjøte kr ,- 3. Evt. tinglysingsgebyr for pantobligasjon kr ,- 4. Tinglysning av målebrev kr ,- 5. Oppmåling av tomt kr ,- 6. Tilknytting til offentleg nett ca. kr ,- På prisantydning vil alle gebyr samla utgjere ca. kr ,-. Meklar tek atterhald i auke i offentlege avgifter og gebyr. Det vil i tillegg komme felleskostnadar til hyttefeltet for brøyting og diverse. Alle nye eigarar har pliktig medlemsskap i hyttegrenda og avgjersler rundt felleskostnadar vert tatt av eit framtidig styre. Meklarforetakets vederlag Meklarforetakets vederlag skal dekkast av seljar, og følgjande er avtala: Provisjon pr. omsette eining: Kr ,- Tilretteleggingsgebyr: kr ,- inkl. mva. Markedsføringspakke: kr ,- inkl. mva. * * * Kjøpar har sjølv plikt til å undersøkje eigedomen. Vi rår difor til ein grundig gjennomgang av eigedomen, gjerne saman med ein bygningskyndig person. Eigedomen vert seld som den er. Etter at bud er akseptert vil salet bli marknadsført.

10

11

12

13 Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen.avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn 24 timer regnet fra siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper

14 Budskjema Dette budskjemaet kan leveres til meglerkontoret, sendes pr. post eller pr. faks. Før bud sendes inn anbefaler vi at megler varsles på telefon. For eiendommen Adresse Postnr/poststed GNR: BNR: SNR: Fakses til Jeg/vi legger herved inn et bud på kr Skriver kroner + off. gebyrer samt øvrige omkostninger i henhold til salgsoppgaver. Det forutsettes at 10 % av kjøpesummen betales ved kontraktens underskrift. Budet gjelder til (dato og klokkeslett) Ønsket overtakelsesdato Eventuelle forbehold Budgiver 1 Navn Personnr Nåværende adresse Postnr/poststed Tlf (privat/arbeid) E-post Underskrift Dato Budgiver 2 Navn Personnr Nåværende adresse Postnr/poststed Tlf (privat/arbeid) E-post Underskrift Dato Finansiering Følgende låneinstitusjoner kan gi opplysninger om min/vår finansiering: Långiver Kontaktperson Långiver Kontaktperson Jeg/vi anslår at vår egenkapital er på kr Jeg/vi bekrefter å ha lest Forbrukerinformasjon om budgivning (se forrige side) samt hele prospektet og godtar betingelsene. Jeg/vi ønsker tilbud om lån, og tillater at skjemaet oversendes Sparebanken Vest. Jeg/vi er kjent med meglerens anbefaling og ønsker å tegne Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Budgiver erklærer at ikke budgivers nærstående er ansatt hos Eiendomsmegler Vest AS.

15 Foto: Getty Images På boligjakt? Sparebanken Vest hjelper deg med tilbud på finansiering og forsikring av drømmeboligen. Når du skal bytte bolig, er det mye å holde styr på. Sparebanken Vest bistår deg med de kanskje aller viktigste: Å sikre finansieringen, både før og etter innflytting, og å finne en hus- og hjemforsikring som passer din nye bolig. Gunstig forsikring ved kjøp av hus eller hytte Det er viktig at huset ditt er riktig forsikret fra den dagen overtakelsen finner sted. Eiendomsmegler Vest gir i samarbeid med Sparebanken Vest et fordelaktig tilbud til alle som kjøper bolig, hytte og andre eiendommer gjennom oss. Som fordelskunde i Sparebanken Vest oppnår du ekstra gode betingelser når du selger bolig gjennom Eiendomsmegler Vest og når du skal finansiere boligen din. Vil du vite mer om tilbud fra Sparebanken Vest? Ta kontakt med oss på 05555, kom innom et av våre mange kontorer eller se våre nettsider; spv.no. Hva koster det å låne med en nedbetaling over 20 år? Priser pr. 7. juli % av lånetakst Nominell rente Effektiv rente pr. måned Kr ,38 %* 7,72 % Kr Kr ,10 %* 7,40 % Kr Kr ,10 %* 7,38 % Kr Kr ,95 %* 7,21 % Kr Spør oss! Rådgiverne i Sparebanken Vest gir deg gode råd om finansiering og forsikring når du skal bytte bolig. Ring % av lånetakst Nominell rente Effektiv rente pr. måned Terminbeløp Terminbeløp Kr ,93 %* 8,31 % Kr Kr ,60 %* 7,94 % Kr Kr ,60 %* 7,91 % Kr Kr ,45 %* 7,74 % Kr NB! Priser kan endres umiddelbart * Gjelder fordelskunder

16 Selge bolig? Velg faglig tyngde, lokalkunnskap og et solid markedsføringsapparat når du skal selge bolig da står du litt sterkere i en veldig viktig handel. Ring oss på og be om Gratis Meglertakst. Raymond Sandøy Megler Telefon E-post

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Ålen HYTTETOMTER - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Adresse: Ålen Hyttegrend Areal: Eiendomsgrunn på ca. 1.000 kvm. Prisantydning: Kr. 250.000,- + omk. pr.

Detaljer

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid Oppdragsnummer: 158198 Valdres - Synnfjellet Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Adresse: Synnfjellet - Skåletjernet Prisantydning: Kr 295 000,- Omkostninger:

Detaljer

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold

Detaljer

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN 5 eietomter på Augustaborg Boligtomter - fl med ere med flott flott utsikt til mot festningen - kort vei vei til sentrum til Halden sentrum. Augustaborg tomter, 1782 HALDEN Daglig/faglig leder Bjørn Fosby,

Detaljer

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal B land / Skomedal Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal Meglers kommentar Eiendommen ligger idyllisk og pent til ved Skomedal. Fra eiendommen er det kort vei til turområder og Byglandsfjorden/Otra.

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer

Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil

Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil Oppdrag 2100188 Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil Adresse: Fagerhøi, Hammeren Leirsted, 2428 Søre Osen Prisantydning: 1.400.000 + ca. 2,75% i omkostninger. 1 2 3 Tidligere leirsted med flott utsikt

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk. Oppdragsnr: 7314039 GOLSFJELLET VEST Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL Pris fra kr 725 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 744 342 Tomt fra ca. 1000-1100 kvm. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! INNHOLD

Detaljer

Mørkved. Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale. Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177

Mørkved. Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale. Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177 Mørkved Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177 Oppdragsansvarlig: Thore Sandvik/Morten Helgesen Eiendom med beliggenhet

Detaljer

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker.

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. Reise Li esand 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. MEGLERS KOMMENTAR Store fine selveiertomter med unik sjønær beliggenhet i Reise Terrasse.

Detaljer

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom Oppdragsnummer: 58090 Mjøndalen Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Adresse: Hermanbakken 22 P-rom/BRA: Ca. 128 kvm/167 kvm Prisantydning: Kr 2 900 000,- + omkostninger Fast eiendom Hermanbakken

Detaljer

Skivika. Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia

Skivika. Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia Skivika Adresse: Geitskaret 13, 8014 BODØ Prisantydning: kr 3 170 000,- + omk. BRA: 161 m 2 P-Rom: 156 m 2 Oppdragsansvarlig: Hege Hafnor

Detaljer

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m²

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m² SARPSBORG SENTRUM Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26 Prisantydning: 1 650 000,- + omk. Boligtype: Enebolig Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010 Ansvarlig megler Advokat Ingvar Hagen P-ROM ca 110 m²/bra: ca

Detaljer

Nybygde leilegheiter i sentrum med flott utsikt - Carport - 3 soverom VANYLVEN FISKÅ. Ansvarleg meklar: Mobil: Oppdragsnr.

Nybygde leilegheiter i sentrum med flott utsikt - Carport - 3 soverom VANYLVEN FISKÅ. Ansvarleg meklar: Mobil: Oppdragsnr. Adresse: Hopeigna 6143 FISKÅ VANYLVEN FISKÅ Pris frå: Kr: 2.190.000,- + omk. Nybygde leilegheiter i sentrum med flott utsikt - Carport - 3 soverom Ansvarleg meklar: Andre Kragset Meklar MNEF Mobil: 47

Detaljer

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN Trysil Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 Oppdragsansvarlig: Liv Ljosland Karlsen Eiendomsmegler MNEF Tlf:

Detaljer

Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet

Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet ADRESSE: Storholmen, Sandvika AREAL: Primær: m 2 PRISANTYDNING: 275 000,- Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet www.innherredsmegleren.no Kristen Fostad 94 17 18 19 Stein Aksnes 99 22 18 19 Trond Unhjem

Detaljer

BåtPlasser lindesnes

BåtPlasser lindesnes BåtPlasser lindesnes Båtplasser Lindesnes - - Oppdrag: 65312023 Prisantydning: 88.000,- Godt beliggende båtplasser på Båly. 2-6 meters bredde. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Krokbekkveien 27A Part av tomannsbolig i Krokbekken Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Odd Sverre Holte Epost:

Detaljer

Draget. Meget innholdsrik og romslig tomannsbolig. Prisant.: 3 190 000,- Megler: Rune Johansen Telefon: 478 58 541 E-post: rune@kbbl.mr.

Draget. Meget innholdsrik og romslig tomannsbolig. Prisant.: 3 190 000,- Megler: Rune Johansen Telefon: 478 58 541 E-post: rune@kbbl.mr. Meget innholdsrik og romslig tomannsbolig Draget Ormtunga 11 BRA/P-rom: 152/147 kvm Ant. Soverom: 4 Byggeår: 2013 Eierform: Selveier Prisant.: 3 190 000,- Megler: Rune Johansen Telefon: 478 58 541 E-post:

Detaljer

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m²

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² ANDENES MRKEVEIEN 96 4 roms atriumsbolig ved Merket Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya Aktiv Eiendomsmegling 12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand BORVIKA På Ertvågøya BORVIKA / AURE Prisantydning fra: Kr 280 000,- Daglig leder / Eiendomsmegler

Detaljer

ÅL/PRIMHOVDA. Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER.

ÅL/PRIMHOVDA. Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER. ÅL/PRIMHOVDA Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER. ØVRE ÅLSÅSEN INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 28. 32. 34. 37. 77. 78. Fakta om eiendommen Nabolaget Velkommen inn

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

SKIEN - RØRÅSEN. Påkostet og flott selveierleilighet med særpreg og høy standard

SKIEN - RØRÅSEN. Påkostet og flott selveierleilighet med særpreg og høy standard SKIEN - RØRÅSEN Påkostet og flott selveierleilighet med særpreg og høy standard ANSVARLIG MEGLER Morten Saubrekka Eiendomsmegler MNEF OPPDRAGSNUMMER 26-0115/08 EIENDOM Nordre Røråsen 5, 1. etg., 3720

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE.

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. Beliggende landlig i naturskjønne omgivelser nær Mjøsa, med fantastiske utfoldelsesmuligheter for hest. Kort vei

Detaljer

NØTTERØY - BORGHEIM Granås - 4 Prosjekterte. Eneboliger/leiligheter

NØTTERØY - BORGHEIM Granås - 4 Prosjekterte. Eneboliger/leiligheter NØTTERØY - BORGHEIM Granås - 4 Prosjekterte eneboliger og 6 leiligheter Prisantydning: Adresse: Boligtype: Leilighet fra kr. 2 490 000,- + omk. kun av tomteverdi Enebolig fra kr 3 550 000,- + omk. kun

Detaljer

Møblert enebolig på idyllisk plass nær Nordbyneset Tomt på 3.431 kvm. Malangen

Møblert enebolig på idyllisk plass nær Nordbyneset Tomt på 3.431 kvm. Malangen Møblert enebolig på idyllisk plass nær Nordbyneset Tomt på 3.431 kvm. Malangen Adresse: Mo, 9055 MEISTERVIK Prisantydning: kr 1 450 000 + omk. BRA: 135 m 2 P-Rom: 88 m 2 Oppdragsansvarlig: Eiendomsmegler

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer