VELKOMMEN TIL PRESTSLETTA HUSEIERFORRENING INFORMASJONSSKRIV REVIDERT OKTOBER 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL PRESTSLETTA HUSEIERFORRENING INFORMASJONSSKRIV REVIDERT OKTOBER 2013"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL PRESTSLETTA HUSEIERFORRENING INFORMASJONSSKRIV REVIDERT OKTOBER 2013

2 Generelt Dette er et informasjonsskriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være nyttig å få med seg når man flytter inn i et nytt bomiljø. Dette ligger på vår hjemmeside og oppdateres etter behov. Informasjon og kontakter Prestsletta huseierforening har sin egen internettside. Her vil informasjon fra styret, vedtekter, velkomstskriv, infoskriv og annet blir lagt ut. Har du spørsmål, ta kontakt med styret. Hjemmeside: Prestsletta huseierforening: E-post: eller Styrets medlemmer 2013/2014 Styreleder Kåre Frantzen Meklenborgåsen 18 Styremedlem Jorunn Finnsen Meklenborgåsen 72 Styremedlem Bjørgulv Bjåen Meklenborgåsen 34 Styremedlem Driss Alaoui Meklenborgåsen 68 Styremedlem Geir-André Thorstensen Meklenborgåsen 96 Styremedlem Farid Majid Meklenborgåsen 12 Grendehuset Grendehusrepresentant Driss Alaoui Meklenborgåsen 68 Vararepresentant Geir-André Thorstensen Meklenborgåsen 96 Valgkomité for valg i 2014 Medlem Heidi Seim Pettersen Meklenborgåsen 66 Medlem Monika Vallestad Meklenborgåsen 32 Medlem Solveig Bringsli Meklenborgåsen 26 Regnskap/økonomi Regnskapsfører Trond Leganger Lunaveien 1d, 1160 Oslo Tlf Tilsyn Generelt tilsyn av garasjeanlegg og fellesområder, samt søppelrom og søppelkasser på fellesområdet. Fellesområder Geir-André Thorstensen Meklenborgåsen 96 Søppelrom og Søppelkasser Mohammad Saleem Meklenborgåsen 64 Side 2

3 Generalforsamling Ordinær generalforsamling avholdes årlig i mars/april på Bjørndal Grendehus. Innkalling kommer normalt 20 dager før møtet avholdes. Dugnad Dugnad avholdes årlig i april/mai. Varsling om tidspunkt blir delt ut i god tid før dugnaden. Dersom man ikke kan delta, ta kontakt med styret for utdeling av arbeidsoppgaver som kan utføres før eller etter dugnaden. For et trivelig utemiljø og økt samhold blant huseierne oppfordres alle til å delta på fellesdugnaden samt å holde det ryddig og ordentlig resten av året også. I forbindelse med dugnaden på våren blir det bestilt og utplassert containere på ballplassen. Denne skal hovedsakelig benyttes til avfall som genereres under dugnaden. Avfall fra huseierne kan kastes etter at dugnaden er avsluttet. Det vil bli plassert ut en egen container til elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Farlig avfall (maling, lakk, lim etc.) skal ikke kastes i containerne men leveres separat til innsamlingsstasjoner for farlig avfall (Shell på Mortensrud eller Grønmo gjenbruksstasjon) Fellesutgifter Som en huseierforening har vi ikke husleie men fellesutgifter. Fellesutgiftene dekker blant annet forsikring på garasjeanlegget og husene (IKKE innboforsikring), abonnement på kabeltv, belysning på fellesområdet, brøyting av fellesområdene, gressklipping, generelt vedlikehold av fellesområdene osv. Når boligen selges, la ny huseier få ta over giroene for gjeldende periode. Nye giroer utsendes ved neste hovedutsending. Søppelhåndtering Vi har i dag fire felles søppelrom ved garasjeanlegget; tre for husholdningsavfall og en for papir. I tillegg står det en mindre papircontainer i hvert av rommene for husholdningsavfall. Kun husholdningsavfall og papir som får plass i containerne skal kastes her. Ved porten til nedre garasjeplan, er det satt opp en miljøstasjon for glass, hermetikkbokser og mykplast. Det er viktig at vi alle tar ansvar og holder det ryddig. Renholdsverket tar ikke med søppel og hensatte gjenstander som ligger på gulvet. Det lille området mellom søppelhuset og garasjetaket skal ikke benyttes som søppelplass. Alt annet enn husholdningsavfall skal leveres til Grønmo gjenbruksstasjon. Dette gjelder malingsbøtter, sofaer, sykler, frysebokser og vaskemaskiner, hageavfall, elektriske artikler osv. Grønmo gjenbruksstasjon ligger kun en kort biltur unna og det er gratis for privatpersoner å levere avfall der. Åpent mandag til fredag og lørdager kl Grønmo gjenbruksstasjon på internett: mo_gjenbruksstasjon/ Side 3

4 Søppel ved husene Søppelposer skal ikke plasseres utenfor husene for senere å bringe dem til søppelbodene. Dette medfører at fugler undersøker disse og søppel spres rundt på området. Videre kan vi også risikere at dyr kan komme på besøk. Rotter er observert i området. Snøbrøyting/strøing Huseierforenings fellesområde blir brøytet og strødd etter behov av Per Kr. Fossum.: Tlf , mob Brøyting av kommunens gang- og sykkelveier utføres av entreprenøren Mesta. De kan kontaktes på: Tlf.: Når det gjelder snøbrøyting gjør vi oppmerksom på at entreprenøren ikke svarer for skader som påføres langs veier og plasser, på gjerder, hekker, busker, stoppekraner, plakater etc som ikke er merket av dem. Eventuelle skader må meldes inn 2 døgn etter brøyting, hvorpå befaring i fellesskap finner sted. Forsikring Gjennom fellesutgiftene dekkes forsikring på både hus og garasjeanlegg, men IKKE innbo. Innbo-forsikring må den enkelte dekke selv. Huseierforeningen er forsikret gjennom IF Skadeforsikring. Egenandelen ved forsikringsskader er for tiden kr pr skade, som den enkelte huseier må betale. Styret og regnskapsfører skal informeres/kontaktes ved større skader der forsikringsselskapet er inne i bildet. Kåre Frantzen er styrets kontakt mot forsikringsselskapet. IF Skadeforsikring: Forsikringsnummeret er: Kundeservice: tlf (hele døgnet) Garasjeanlegg Hver huseier disponerer en garasjeplass i garasjeanlegget som følger huset ved salg. Ta kontakt med styret for å få vite hvilken plass som tilhører huset ditt. Ikke alle garasjeplassene har motorvarmer. Skal dette ettermonteres må dette dekkes av den enkelte og arbeidene må utføres av godkjent elektromontør. Den årlige andel for strømbruken blir fakturert i etterkant og ligger på cirka kr pr. år. NB! Systemet er IKKE dimensjonert for kupevarmer. Skal dette benyttes må den enkelte dekke montering av ny kurs fra fordelingsskap til aktuell garasjeplass. Det er mulighet til å leie ut garasjeplassen, men kun til beboerne i huseierforeningen. Dette på grunn av låsesystemet og sikkerhet. Huseierforeningen eier i tillegg tre plasser som leies ut til beboere i huseierforeningen. Ventelisten på disse plassene blir administrert av styreleder. Side 4

5 Ekstra nøkkel til anlegget kan kjøpes hos styreleder for kr 200,- pr. stk. Ekstra garasjeportåpnere bestilles fra Rossing s Industrier AS. Senderen som benyttes er av type NicoFlo: FLO2R-S. Styret vil være behjelpelig med programmeringen. Dette er den enkelte huseier sin eiendom og reparasjoner og nytt kjøp må den enkelte stå for. Ved problemer med garasjeportene, ta kontakt med styret. Service av portene følges opp av styret. Service utføres av Rossing s Industrier AS. Rossing s Industrier AS: tlf Oppbevaring i garasjeanlegget I garasjeanlegget skal det ikke oppbevares annet enn det som naturlig tilhører bilen. Det vil si vinter/sommer dekk. Ved oppbevaring av flere hjulsett skal disse plasseres oppå hverandre mot sikres mot utrasing. Disse må også plasseres slik at bilen kan parkere lengst mulig inn, slik den ikke er til hinder for andre å parkere. Hageutstyr og annet materiell skal ikke oppbevares i garasjeanlegget. Det skal ikke oppbevares noe brannfarlig i garasjeanlegget. Elbil De som ønsker opplegg for ladning av elbil i garasjeanlegget skal gi beskjed til styret. De må selv besørge montering av eget uttak med egen kurs fra fordelingsskap til aktuell garasjeplass. Arbeidene skal utføres av godkjent elektromontør. Bruk av garasjeanleggets strømforsyning til ladning av elbil vil bli belastet den enkelte huseier med kr pr år, og dette blir fakturert ved utgangen av året. Dette er gjort gjeldende fra Kabel-tv Gjennom fellesutgiftene dekkes abonnementet på Grunnpakke TV og leie av en digital HD dekoder fra Canal Digital. Dette betyr at alle huseiere disponerer en digital HD dekoder for mottak av digitale tv-signaler. Dekoderen er Canal Digital sin eiendom og skal følge huset ved salg. Dersom huseier har gått til innkjøp av egne dekodere tilhører de selvsagt huseieren. Ved tap av dekoder vil huseier stå ansvarlig ovenfor Canal Digital. Ved spørsmål og reparasjon av dekoder, ta kontakt med Canal Digital. Med i abonnementet følger også to valgfrie kanaler i fra Mine favoritter. Disse bestilles direkte hos Canal Digital av den enkelte. Kanaler utover dette, bestilles og betales av den enkelte. Gjennom kabel-tv er det også mulighet til å abonnere på IP-telefoni og bredbånd. Dette bestilles og betales av den enkelte. Canal Digital: Kabel-tv: Mine Favoritter: Side 5

6 Bredbånd: Kundeservice: tlf , fax Fjernvarme Alle husene har mulighet til å bli varmet opp via fjernvarme. I huset skal det være en såkalt villaveksler som styrer oppvarmingen av huset. Det er veldig viktig at alle huseiere sjekker veksleren jevnlig, spesielt hver vår og høst hvis anlegget blir skrudd av og på. Forsikringsselskapet pålegger oss å sjekke den med jevne mellomrom, pga. større og mindre vannskader. Anlegget er fra da husene ble bygget og er gamle. Alle hus skal ha vannlekkasjevarsler i nærheten av veksleren. De som ikke har dette kan bestille det fra IF Skadeforsikring. Varsleren koster kr 150 minus 10 % rabatt siden huseierforeningen er kunder av IF. Vannlekkasjevarsler: Vi gjør oppmerksom på at Hafslund er ansvarlig for en del av varmeveksleren, se informasjonen på vår hjemmeside eller ta kontakt med styret. Eventuelle feil med fjernvarmen, kontakt Hafslund på tlf (døgnåpent) Villaveksler bruksanvisning: Styret og regnskapsfører skal informeres/kontaktes ved større skader der forsikringsselskapet er inne i bildet. Dette fordi eventuelle skader kan påvirke forsikringen som dekkes av huseierforening. Avtrekksvifte Opprinnelig er det i husene installert en avtrekksvifte på kjøkkenet som har utløp på loftet. Vifta styrer også avtrekkssystemet i huset med ventiler på vaskerom og bad. Brannstiger Brannstiger er hengt opp på følgende hus: 14, 24, 36, 44, 64, 84. Disse er til felles benyttelse for de nærliggende husene. Stigene SKAL alltid henges på plass etter bruk. Brannstigene kan også benyttes ved feiing av piper. Disse tilhører huseierforeningen, og skal ikke tas med når noen flytter! Side 6

7 Parkering Alle huseiere har sin egen garasjeplass og vi oppfordrer sterkt til at disse benyttes fremfor gjesteparkering på taket på garasjeanlegget. Vi gjør oppmerksom på langtidsparkering på området ikke er tillatt. Som utgangspunkt skal det ikke parkeres biler og/eller tilhengere på området. Området er bilfritt og vi minner om at kjøring på gangveier ikke er tillatt. Styret har engasjert et firma for borttauing av biler. Borttauing vil skje etter skriftlig advarsel fra styret. Fellesområdet Huseierforeningen har en del hageutstyr som kan benyttes hvis ønskelig. I vår bod i Grendehuset har vi både gressklipper og høytrykksspyler mm. Nøkkel kan lånes hos styreleder. Vi har alle et felles ansvar at det ser pent og ordentlig rundt oss. Det er langt mellom dugnadene og alle oppfordres til å ta ansvar for området utenfor sitt hus. Dersom hekker og trær vokser langt utenfor eget område, ber vi om at dette klippes og ordnes. Tilhenger Vi har en tilhenger til bruk for beboerne. Den er plassert i 2.etasje i garasjehuset, ved siden av inngangsdøren. Lengden på tilhengeren er 2,5 meter og maksimum last er 750 kg. Den har ikke egne bremser og maksimum hastighet for kjøring med tilhenger uten bremser er 60 km/t. Ved ønske om lån av hengeren kontakt: Driss Alaoui, Meklenborgåsen 68, mobil Ved lån skal det kvitteres for vognkort, nøkkel og portåpner. Dersom Driss ikke er hjemme kan andre i styret gjøre det. Avtale om lån bør gjøres i god tid for å hindre at flere ønsker samme tidspunkt. Lengden for utlån er maksimalt en dag. Skulle det være behov noe lengre tid må det avtales spesielt. Tilhenger skal settes tilbake på sin plass. Den skal være rengjort etter bruk. Eventuelle skader skal rapporteres. Ved siden av tilhengeren er det plassert plastbeskyttelser for karmene, disse skal benyttes ved transport av lange gjenstander. På tilhengeren er det montert nettinggrinder. Disse kan tas av ved behov og skal settes på plass etter bruk. Den som låner tilhengeren er selv ansvarlig for sikring av lasten. Det er ikke levert noen form sikringsutstyr. Låntager er selv ansvarlig for å følge gjeldende trafikkregler. Maksimum hastighet for kjøring med tilhenger uten bremser er 60 km/t. Bilen skal ha godkjent hengerfeste. Dyrehold Alle dyreeiere er ansvarlige for at dyreholdet ikke medfører sjenerende lukt, støy eller forurensning for omgivelsene. Side 7

8 Belysning Manglende belysning på taket av garasjeanlegget meldes til styret. Manglende belysning på det kommunale området, meldes til Miljøetaten. Meld fra om mørke veilys: Ro og orden Det skal være generell ro etter 23:00. Ved bråk og uro, ring politiet. Minner om at nabovarsel bør gis på forhånd dersom dere skal ha en større tilstelning. Politiet: tlf Grendehuset Bjørndal Grendehus eies av sameiet Prestlia Grendehus hvor Prestsletta Huseierforening er en av eierne (24 %). Bjørndal Frivilligsentral har inngått en leiekontrakt med sameiet Prestlia Grendehus for tidsrommet Leiekontrakten innebærer ansvar og drift av Grendehuset. Denne leiekontrakten innebærer et fortsatt eierskap (sammen med de øvrige eiere) til huset, men vi slipper den løpende oppfølgingen av Grendehuset. Beboere kan fortsatt leie lokalene til egne arrangementer. For privat leie av Grendehuset, kontakt Bjørndal Frivilligsentral. Bjørndal Frivilligsentral: Mail: Daglig leder: Nina Tveit, mobil Hjemmeside: (her ligger en oversikt om leiepriser og ledige dager) Bjørndal Boligsammenslutning (BBS) BBS er en sammenslutning av huseierforeninger, velforeninger og borettslag på Bjørndal. BBS skal arbeide med saker som har felles interesse for beboere på Bjørndal. BBS har nettside og egen e-post: På hjemmesiden finnes opplysninger om BBS og om aktiviteter på Bjørndal. Der er også lenker til ulike organisasjoner på Bjørndal. Huseierforeningen er medlem av BBS Så en liten henstilling til slutt: Meld fra når du/dere flytter og oppgi ny adresse. Vi ber også om at dere sier i fra hvem som vil flytte inn, og her ber vi spesielt om at du/dere skriver riktig navn og adresse på ny beboer. Giroer som gjelder for utsendt periode, bes gitt til ny huseier som overtar disse. Nye tilsendes ved neste hovedutsending. Side 8

Dette er et skriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være greie og få med seg når en kommer inn i et nytt bomiljø.

Dette er et skriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være greie og få med seg når en kommer inn i et nytt bomiljø. Dette er et skriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være greie og få med seg når en kommer inn i et nytt bomiljø. Nettside Prestsletta huseierforening har sin egen nettside. Her vil

Detaljer

Informasjonshefte for Oksval II Sameie

Informasjonshefte for Oksval II Sameie Informasjonshefte for Oksval II Sameie Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Historisk oversikt over Oksval II 3. Beskrivelse av sameieformen 4. Sameiermøtet 5. Styret 6. Fellesutgifter/vedlikeholdsfond 7.

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder.

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder. HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG Vedtatt av styret i august 2009, sist endret på ordinær generalforsamling 04.05.11. HUSORDENSREGLER Hver enkelt borettshaver og leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Ø p q V BRENNA VEL. 14 Brenna vel

Ø p q V BRENNA VEL. 14 Brenna vel Ø p Nt us q V BRENNA VEL 14 Brenna vel Brenna vel 15 Brenna velforening har vedtatt egne regler for parkering langs våre private veier og på våre fellesarealer. Det er inngått avtale om parkeringskontroll

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD Husordensregler Eierseksjonssameiet Hagebyen 2... 1 1. Generelt... 2 2. Ro og orden... 2 3. Bruk av leiligheten... 3 4. Balkonger og Terrasser...

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Velkommen til Holaberget borettslag

Velkommen til Holaberget borettslag Velkommen til Holaberget borettslag 1 Styret i Holaberget borettslag ønsker deg velkommen som beboer. Vi håper du vil finne deg til rette her i borettslaget og at du vil gjøre ditt for at B/L Holaberget

Detaljer